Page 1

MOTOREDUCTOR PENTRU PORŢI CULISANTE WINGO Instrucţiuni şi recomandări de instalare Companie cu sistem de calitate certificat de DNV ISO 9001/2000 CE [Desene] Cuprins 1. Descrierea produsului 2. Instalare 2.1 Verificări preliminarii 2.2 Limite de utilizare 2.3 Asamblare 2.3.1 Fixarea braţului anterior 2.3.2 Fixarea braţului posterior 2.3.3 Deschiderea porţii în exterior 2.4 Instalare tipică 2.5 Conectarea motoreductorului 3. Manevră manuală sau debreiere 4. Testare 5. Întreţinere 5.1 Aruncare 6. Specificaţii tehnice 6.1 Modele şi caracteristici Instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatorii aparatului WINGO Informaţii importante Vă felicităm pentru alegerea acestui produs NICE. Citiţi acest manual cu atenţie. Pentru a uşura înţelegerea acestor instrucţiuni, am încercat pe cât posibil să le prezentăm respectând ordinea în care trebuie executate diferitele faze de instalare a sistemului. Citiţi cu atenţie instrucţiunile precum şi instrucţiunile anexate „Recomandări pentru instalator” înainte de a efectua instalarea, deoarece toate acestea furnizează indicaţii importante referitoare la securitate, la instalare, la utilizare şi întreţinerea aparaturii. Tot ceea ce nu este expres prevăzut în aceste instrucţiuni nu este autorizat. De fapt utilizările care nu sunt descrise în acest manual de instrucţiuni ar putea deteriora produsul şi ar putea pune în pericol persoanele şi lucrurile. Nice îşi declină orice responsabilitate în caz de nerespectare a regulilor de construcţie a porţilor sau de deformări ale acestora în timpul utilizării. Nu instalaţi produsul în medii cu potenţial explozibil. 1. Descrierea produsului WINGO este un motor electromecanic pentru a automatiza mişcarea porţilor rezidenţiale cu una sau două canate.

1


Folosiţi o unitate de control Nice pentru a vă asigura că motoreductorul funcţionează corect. Dispozitivul de debreiere permite porţii să fie deschisă manual. 2. Instalare 2.1 Verificări preliminarii Înainte de instalare, verificaţi dacă structura este adecvată, asiguraţi-vă că este în concordanţă cu standardele curente; asiguraţi-vă în principal dacă: • Poarta nu are zone de ferecare când se deschide sau se închide • Poarta este echilibrată corespunzător astfel dacă se opreşte în orice poziţie, aceasta rămâne nemişcată • Poarta se mişcă uşor şi silenţios • Zona de fixare a motoreductorului asigură o bună deschidere a porţii în siguranţă • Ambalajul nu este deteriorat, vezi fig. 1 • Zona de fixare este compatibilă cu mărimea motoreductorului (fig. 2), atenţie la faptul că deschiderea porţii şi forţa pe care motoreductorul o exercită asupra acesteia depinde de punctul de fixare a plăcii Astfel, înainte de instalare, citiţi cu atenţie paragraful 2.3 „Fixare” pentru a vă asigura că poarta dispune de un unghi de deschidere şi de forţa corespunzătoare condiţiilor cerute. • Amintim că WINGO motorizează o poartă (cu una sau două canate) care trebuie să fie fixată corespunzător în condiţii de siguranţă; nu ne asumăm răspunderea pentru defecte cauzate de o instalare incorectă sau întreţinere neadecvată. 2.2 Limite de utilizare Forma, înălţimea porţii (de ex. O poartă plină) şi condiţiile climatice (de ex. Vânt puternic) pot reduce considerabil valorile indicate în graficul de mai jos. [Desen] Exemplu de poartă: A) 180 Kg şi 1,70 m OK B) 300 Kg şî 1,5 m NU 2.3 Fixare Pentru un montaj corect trebuie să verificaţi următoarele 1) Proiectarea coloanei 2) Unghiul de manevră α 3) Viteza 4) Forţa 2.3.1 Fixarea plăcii de fixare anterioare Efectuaţi următoarele operaţiuni: 1.1 Măsuraţi la faţa locului valoarea lui C (de ex 70 mm) 1.2 Identificaţi în grafic valoarea lui C şi trasaţi o linie orizontală (fig 8)

2


1.3 Identificaţi valoarea lui „B minim” plecând de la grafic cu linia orizontală trasată anterior (în exemplu: 130 mm, fig. 9). Zona situată deasupra acestei linii deţine punctele valabile pentru fixarea plăcii. 2. Există o legătură între unghiul de manevră pe care îl poate efectua poarta şi poziţia plăcilor de fixare (A şi B) aşa cum arată graficul referitor la produs (paragraful referitor la poziţionarea plăcii de fixare anterioară) unde zonele de culoare diferită reprezintă unghiurile maxime autorizate. Dacă, de exemplu (fig. 9) dorim să deschidem poarta de la 100 la 1000, A şi B trebuie să identifice un punct pe graficul aparţinând zonei de culoare corespondentă. 3. In interiorul zonei identificate, vă amintim că forţa conferită porţii şi timpul de deschidere şi de închidere sunt direct proporţionate cu valorile lui A şi B, iar pentru o funcţionare lineară, aceste valori trebuie să fie similare; deci trebuie să urmaţi paşii de instalare. 2.3.2 Fixarea plăcii de fixare posterioare Placa de fixare posterioară (21) trebuie poziţionată pe poartă cu o bridă (falnşă) specială respectând măsura D (vezi desenul referitor la paragraful 2.3 Fixare). Înainte de fixarea definitivă: 1. Verificaţi ca linia de închidere a motoreductorului este perfect orizontală (fig. 4) 2. Deschideţi şi închideţi manual poarta pentru a vă asigura că mişcarea este regulată. 3. Desfaceţi motoreductorul şi sudaţi placa (21) Fixarea părţii anterioare a motoreductorului (fig 5) Fixaţi WINGO pe placă (22) folosind o şurubelniţă (48), rondela (55) şi piuliţa (51); înşurubaţi bine pe acesta din urmă apoi deşurubaţi aproximativ 1/10 de tur pentru a permite un oarecare joc între părţi. Fixarea părţii posterioare a mootoreductorului (fig 6) Fixaţi furca posterioară a aparatului WINGO (18) în placa posterioară (21) şi înşurubaţi şurubul (47) şi rondela (54). Exemplu [Fig. 8 Desen] [Fig. 9 Desen] 2.3.3 Deschiderea porţii în exterior Dacă valoarea E este mai mare de 140 mm, alungiţi dumneavoastră personal aplica. 2.4 Instalare tipică 1. Coloană pentru fotocelule 2. Pereche de opritori la deschidere 3. Linie electrică de alimentare 4. Cutie de comandă A400 5. Antenă 6. Lampă de avertizare cu iluminare 7. Fotocelulă 8. Operator WINGO 9. Selector cu cheie sau cod

3


2.5 Conexiunile motoreductorului Respectând numerotaţia din tablou, efectuaţi conexiunile la borma terminată A respectând diagrama electrică. • Vă amintim că trebuie să împământaţi conductorul (B) conform normelor în vigoare (EN 60204 – CEI 64-1, EN 60335) 3. Manevră manuală de debreiere Operarea manuală (fig 3) trebuie efectuată în caz de pană de curent sau în caz de anomalie în funcţionarea sistemului. Operarea manuală permite cursa liberă a motoreductorului numai în cazul în care acesta a fost montat corect şi împreună cu accesoriile originale. 4. Testare Testul de funcţionare a întregii instalaţii trebuie efectuat de personalul calificat ţinând cont de riscuri. Pentru testarea sistemului WINGO efectuaţi următoarele: • Închideţi poarta • Întrerupeţi alimentarea centrală • Debreierea motoreductorul • Deschideţi uşa complet manual • Verificaţi ca poarta să nu prezinte părţi de frecare când se mişcă • Verificaţi ca atunci când poarta se opreşte la orice punct să rămână nemişcată • Verificaţi ca sistemul de siguranţă şi opritorile mecanice sunt în stare bună • Verificaţi ca toate şuruburile sunt strânse perfect • Verificaţi ca şuruburile de asamblare sunt strânse bine • Verificaţi că şurubul principal şi şurubul cu filet intern sunt gresate • Verificaţi ca fotocelulele să fie curate • După verificările menţionate mai sus, blocaţi motoreductorul şi alimentaţi cu curent panoul de comandă • WINGO nu are un dispozitiv de reglaj a cuplu motorului. Acest gen de reglaj este efectuat de panoul de comandă • Măsuraţi forţa impactului conform normelor EN12453 şi EN12445. 5. Întreţinere WINGO nu cere o întreţinere specială dar un control programat cel puţin la un interval de 6 luni permite motoreductorului o utilizare mai îndelungată şi o funcţionare corectă şi sigură. Întreţinerea constă doar în simpla repetare a întregii proceduri de testare a dispozitivului. 5.1 Aruncare WINGO este fabricat din diferite tipuri de materiale iar aruncarea lor trebuie efectuată respectând normele în vigoare din ţara în care s-a efectuat instalarea.

4


In caz de demontare a sistemului nu există pericole sau riscuri rezultând din sistemul propriu-zis. In caz de colectare separată, este indicat un triaj selectiv în funcţie de tipul de material (părţi electrice, aluminium, plastic etc.) 7. Specificaţii tehnice 6.1 Modele şi caracteristici Alimentare (Vac/Hz) Curent absorbit (A) Putere absorbită (W) Condensator incorporat (uF) Indice de protecţie (IP) Viteză (m/s) Cursă (mm) Împingere maximă (N) Temperatura de operare (0C Min/Max) Protecţie termică (0C) Cicluri de lucru (%) Greutate (kg)

WG4000 230/50 0,5

WG4000/V1 110/60 1 120

5

10 44

0,016

0,020 320 1500 -20÷+50 140 30 5

Motoreductor pentru porţi batante WINGO Instrucţii şi recomandări destinate utilizatorului motoreductorului WINGO Felicitări pentru alegerea unui produs NICE! Nice S.p.A produce componente pentru porţi, uşi, storuri, obloane rulante automate: motoreductoare, panouri de comandă, radiocomenzi, semnalizatoare luminoase intermitente, fotocelule şî accesorii. Nice foloseşte în exclusivitate materiale şi fabricaţie de calitate şi caută soluţii noi care să simplifice la maximum utilizarea aparatelor sale. Aceste materiale sunt foarte îngrijite pe planul soluţiilor tehnice, estetice şi ergonomice: din larga gamă Nice cu siguranţă că instalatorul dvs va alege, fără îndoială produsul cel mai adaptat exigenţelor dvs. Cu toate acestea Nice nu este producătorul sistemului dvs care desigur, este rezultatul unei munci de analiză, evaluare, alegere de materiale realizat de instalatorul dvs. Fiecare sistem automatizat este unic şi doar instalatorul dvs deţine experienţa şi profesionalismul cerute pentru a crea un sistem care este făcut la comandă pentru cerinţele dvs înglobând siguranţă şi fiabilitate pe termen lung şi mai presus de toate instalat profesional în concordanţă cu regulamentele curente. Un sistem automatizat este foarte comod şi reprezintă de asemenea un sistem de securitate valabil. Se cer doar câteva operaţii simple pentru o funcţionare de durată. Chiar dacă sistemul automatizat satisface nivelul de securitate cerut de norme, aceasta nu exclude „riscul rezidual” adică posibilitatea apariţiei unor situaţii de pericol 5


datorate în general unei utilizări incorecte şi iresponsabile. Din acest motiv dorim să vă oferim câteva sugestii despre cum să evitaţi aceste riscuri: • Înainte de a utiliza sistemul automatizat pentru prima dată cereţi instalatorului să vă explice cum pot apărea riscurile reziduale şi alocaţi timp cititului manualului cu instrucţiuni şi avertismente pentru utilizator pe care l-aţi primit. Păstraţi acest manual iar dacă vreodată veţi vinde sistemul nu uitaţi să daţi noului proprietar şi manualul de faţă. • Sistemul dvs automatizat este un aparat care execută fidel comenzile date de dvs. O utilizare corectă sau iresponsabilă poate să fie periculoasă: nu mişcaţi sistemul dacă persoane, animale sau obiecte se găsesc în raza acestuia de acţiune. • Copii: un sistem automatizat garantează un nivel înalt de siguranţă împiedicând prin sistemele sale de detectare mişcarea în prezenţa oamenilor sau a obiectelor. Totuşi nu lăsaţi copiii să se joace pe lângă acesta. Nu-i lăsaţi să folosească sistemul accidental lăsând telecomanda la îndemâna lor. Nu e jucărie! • Anomalii. Dacă observaţi anomalii de funcţionare, deconectaţi imediat sistemul de la curent şi debreiaţi manual. Nu încercaţi să reparaţi singuri ci chemaţi instalatorul. Între timp sistemul poate funcţiona ca o poartă neautomatizată de îndată ce motoreductorul a fost debreiat urmând indicaţiile următoare. • Întreţinere: Precum toate aparatele orice sistem automatizat cere întreţinere periodică pentru a se asigura că acesta funcţionează în siguranţă pe o perioadă cât mai lungă de timp. Stabiliţi împreună cu instalatorul dvs un plan de întreţinere periodică. Nice recomandă o intervenţie o dată la şase luni pentru utilizări casnice dar această perioadă poate varia în funcţie de frecvenţa de utilizare a sistemului. Orice activitate de control, întreţinere sau reparaţii trebuie executată numai de către personalul calificat. • Nu modificaţi sistemul sau parametrii de programare şi reglaj ai acestuia chiar dacă credeţi că sunteţi capabil să o faceţi: numai instalatorul dvs este responsabil cu acestea. • Testarea finală, întreţinerea periodică şi eventualele reparaţii trebuie scrise de cel care le execută iar documentele trebuie păstrate de către proprietarul sistemului. • Aruncare. La sfârşitul duratei de funcţionare a sistemului automatizat asiguraţivă că este dărâmat de persoane calificate şi că materialele sunt reciclate sau aruncate în conformitate cu regulamentele locale. • În caz de rupturi sau absenţa alimentării cu electricitate. În timp ce aşteptaţi să vă sunaţi instalatorul (sau să vină curentul în cazul în care sistemul nu dispune de baterii tampon) sistemul poate fi folosit ca orice sistem manual. Pentru a face aceasta debreiaţi manual: această operaţie, care e singura efectuată de către utilizator. Nice a făcut să fie cât mai uşor cu putinţă fără a fi nevoie de unelte sau efort fizic. [Desene] 1. Trageţi membrana de protecţie ca în figura 1. 2. introduceţi cheia şi învârtiţi-o invers sensului acelor de ceasornic ca în fig. 2. 3. Trageţi mânerul în direcţia indicată de săgeată până când atinge punctul ca în figura 3. 4. Mişcaţi canata porţii până în punctul maxim de închidere sau deschidere.

6


5. Efectuaţi aceste operaţiuni invers atunci când blocaţi sistemul. Important: Dacă sistemul dvs are o radiocomandă care după un timp funcţionează necorespunzător sau nu funcţionează deloc aceasta ar pute fi din cauza bateriilor descărcate (In funcţie de tipul de baterie, acestea pot funcţiona de la câteva luni până la doi sau trei ani). Puteţi verifica acest lucru facă vedeţi că ledul de transmisie OK este slab, nu se mai aprinde, sau se aprinde pentru o scurtă perioadă de timp. Înainte de a contacta instalatorul încercaţi să schimbaţi bateriile cu cele ale unei alte telecomenzi care ştiţi că funcţionează. Dacă acesta este motivul pentru funcţionarea defectuoasă înlocuiţi bateria cu una nouă de acelaşi tip. Sunteţi mulţumiţi? acă doriţi să vă echipaţi casa cu un sistem nou adresaţi-vă aceluiaşi instalator precum şi firmei Nice. Veţi beneficia astfel de sfatul unui specialist şi de produse de ultimă generaţie de pe piaţă, cu cea mai bună performanţă şi perfect compatibile cu alte sisteme automatizate instalate. Vă mulţumim că aţi citit aceste recomandări şi sperăm că veţi fi mulţumiţi de noul sistem automatizat. Contactaţi instalatorul pentru orice nelămurire prezentă sau viitoare.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE (Directiva 98/37/CE, Alin. II, partea B) Nr.: 143WG Data:01/2001 Revizie: 0 Subsemnatul Lauro Buoro, Director General declară că produsul: Denumirea producătorului: Nice s.p.a. Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè – ODERZO – ITALIA Tipul: Motoreductor electromecanic pentru porţi culisante Model: WG4000, WG4000/V1 Accesorii: fără accesorii Este în conformitate cu următoarele regulamente ale CEE Referinta nr. Titlu 73 /23 /CEE, 93/ 68/ CEE 89 /336 /CEE 98 /37 /CE (EX 89 /392 /CEE)

Directiva de joasă tensiune Directiva Compatibilităţii electromagnetice (EMC) Directiva Mecanismelor

Este în conformitate cu următoarele standarde armonizate Referinţa Data Titlu nr. eliberării EN60335-1

04/1998

EN60204-1

09/1993

EN55022

09/1998

Nivel estimat

Siguranţa aparatelor de uz casnic şi electrice – Norme generale Siguranţa mecanismelor - Echipamentul electric al maşinilor – Partea 1: Norme generale Informaţii asupra tehnologiei echipamentelor – Caracteristici ale radioperturbaţiilor. Limite şi metode de măsurare.

Este în conformitate cu alte standarde şi /sau specificaţii tehnice produs. Referinţa Data Titlu

Clasa

B

Nivel

Clasa

7


nr.

eliberării

EN 12445

11/2000

EN 12453

11/2000

estimat Uşi şi porţi de garaj, industriale şi comerciale – Siguranţa utilizării porţilor operate electric – Metode de testare Uşi şi porţi de garaj, industriale şi comerciale – Siguranţa utilizării porţilor operate electric – Cerinţe

In continuare declară că nu este permisă utilizarea produsului mai sus menţionat până când sistemul, în care acest produs este incorporat, nu a fost identificat şi declarat în conformitate cu norma 98 /37 /CE Notă: produsul mai sus menţionat este parte integrantă a configuraţiei de instalare aşa cum este prevăzută în cataloagele noastre generale Oderzo, 20 DECEMBRIE 2000

Administrator Delegat Director General Lauro Buoro

Nice SpA Oderzo TV Italia Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè Tel. +39.0422.85.38.38 Fax +39.0422.85.35.85 info@niceforyou.com

Nice Belgia Leuven (Heverlee) B Tel. +32.(0)16.38.69.00 Fax +32.(0)16.38.69.01 nice.belgium@belgacom.net

Nice Spania Madrid E Tel. +34.9.16.16.33.00 Fax +34.9.16.16.30.10 kamarautom@nexo.es

Nice Franţa Buchelay F Tel. +33.(0)1.30.33.95.95 Fax +33.(0)1.30.33.95.96 info@nicefrance.fr

Nice sPANIA Barcelona Tel. +34.9.35.88.34.32 Fax +34.9.35.88.42.49

Nice Franţa - Sud Aubagne France Tel. +33.(0)4.42.62.42.52 Fax +33.(0)4.42.62.42.50 info.marseille@nicefrance.fr

Nice Polonia Pruszków PL Tel. +48.22.728.33.22 Fax +48.22.728.25.1

Nice Rhône-Alpi Decines Charpieu France Tel. +33.(0)4.78.26.56.53 Fax +33.(0)4.78.26.57.53 info.lyon@nicefrance.fr

Nice Padova Sarmeola di Rubano PD Italia Tel. +39.049.89.78.93.2 Fax +39.049.89.73.85.2 info.pd@niceforyou.com

Nice China Shanghai info@niceforyou.com.cn Tel. +86.21.525.706.34 Fax +86.21.621.929.88

Nice Roma Roma Italia Tel. +39.06.72.67.17.61 Fax +39.06.72.67.55.20 info.roma@niceforyou.com

Nice UK Chesterfield Tel. +44.87.07.55.30.10 Fax +44.87.07.55.30.11 info@uk.niceforyou

8


9

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Gate%20tradus/WINGO_ISTWGR...