Page 1

73. Margine sensibilă TCB65 Instrucţiuni şi avertizări pentru instalator Atenţionări ! Asamblarea şi instalarea unei margini sensibile TCB trebuie efectuată exclusiv de către un personal calificat şi bien pregătit. Acest manual de instrucţiuni conţine informaţii importante privind siguranţa pe parcursul instalării. Citiţi toate instrucţiunile din acest manual înainte de a proceda la instalare şi păstraţi-l cu grijă pentru consultare viitoare. 1) Descriere şi utilizare dorită Marginea sensibilă TCB este un element sensibil la presiune pentru utilizare ca dispozitiv de protecţie (PSPE) pentru a limita forţa dispozitivelor de automatizare de la porţile şi uşile automate. Vezi desen pagina 2. Margine sensibilă conţine o structură de cauciuc deformabil la presiune conţinând o cameră de comutare cu două benzi din material conducător în mod normal aşezate la distanţe de 3-4 mm. Conectorul TCS250 cu cablu de 250 mm (pentru conectarea unităţii de detectare) şi TCER (conţinând o rezistenţă de 8200Ω) sunt introduse la capetele marginii sensibile. Când marginea nu este supusă presiunii, benzile din material conducător nu sunt în contact şi deci unitatea de detectare citeşte doar rezistenţa bornei de 8200Ω; când marginea este presată (şi lateral la 450) cele două benzi din material conducător intră în contact, reducând valoarea măsurată a rezistenţei cu câteva sute de Ohm, activând astfel starea de alarmă. Caracteristicile de proiectare ale marginii sensibile combinate cu unităţi de detectare eficiente permit clasificarea în clasa 3 de siguranţă contra defectelor conform standardului EN 954-1. Vezi desen pagina 2


Utilizarea TSB-urilor altele decât cele specificate în aceste instrucţiuni este strict interzisă, utilizarea improprie constituind un risc de daune şi răniri fizice. Pentru instalarea marginilor sensibile TCB, sunt disponibile role de 10m de profile sensibile de cauciuc TCB65; profilele din aluminiu TCA65 corespunzătoare şi kiturile de completare TCK permit instalarea a 8 margini sensibile cu o lungime medie de 1.25m. TCB65 TCA65

Rolă de 10 m de profil sensibil de cauciuc Profil de aluminiu de 200 cm

TCk Kit de completare pentru 8 margini sensibile TCT65 capac terminal TCS250 conector cu cablu L250cm TCER conector cu rezistenţă terminală de de 8200Ω TCC recipient adeziv TCP recipient activator

10m 5PZ

Vezi desen

16PZ 8PZ 8PZ 1PZ 1PZ

Vezi desen Vezi desen Vezi desen Vezi desen Vezi desen

Accesorii disponibile: TCF TCE

Foarcefi pentru tăierea marginii sensibile Interfaţă pentru controlul marginii sensibile

Vezi desen Vezi desen

2) Asamblare şi instalare Pentru a instala marginea sensibilă TCB, procedaţi după cum urmează: 1. Tăiaţi profilul de aluminiu exact la mărime şi fixaţi în punctul dorit; pentru a fixa utilizaţi nituri de 4mm sau şuruburi cu cap îngropat având grijă a îngropa profilul de aluminiu suficient pentru a acoperi capul şurubului. Fixaţi în ambele capete ale profilului şi la intervale de minim 30 cm pe toată lungimea. Vezi desene pagina 3. 2. Aşezaţi profilul sensibil de cauciuc TCB65 pe o suprafaţă plană, asiguraţi-vă că nu este îndoit sau răsucit şi tăiaţi la dimensiunea dorită. Lungimea profilului trebuie să fie cu 25 mm mai mică decât lungimea L a marginii sensibile finisate (spaţiu ocupat de capacele terminale). Tăietura trebuie să fie perfectă şi fără defecte şi la unghiuri


perfect drepte pe lungime. Nu utilizaţi un ferăstrău, dar foarfecile TCF pot fi utilizate dacă este necesar. Vezi desen pag. 3 3. În legătură cu gaura de ieşire a cablului conectorului TCS250 (în spate, dreapta sau stânga), utilizaţi o şurubelniţă pentru a face o gaură de 3-5 mm în presgarnitura cablului de pe capacul terminal TCT65. 4. Ghidaţi cablul prin gaura efectuată mai sus. Vezi desen pag. 3 5. La cele două capete ale profilului sensibil de cauciuc, introduceţi conectorul TCS250 cu cablu la un capăt şi cu conectorul cu rezistenţă terminală de 8200Ω la celălalt. ! Asiguraţi-vă că cele 4 picioruşe ale conectorului sunt inserate în vecinătatea cablurilor de cupru din interiorul benzilor conductoare. 6. Utilizând un ohmmetru conectat la cablul conectorului TCS250, măsuraţi valoarea rezistenţei marginii asamblate, valoarea trebuind să fie de 8200Ω ± 500 Ω, în timp ce la activarea marginii valoarea trebuie să fie mai mică de 1000 Ω. Dacă nu sunt detectate aceste valori ale rezistenţei, îndepărtaţi conectorii şi repetaţi procedura de introducere descrisă al punctul 5. Vezi desen pagina 3. 7. Utilizaţi peria pentru a aplica activatorul TCP pe suprafeţele cu doi conectori şi cele corespunzătoare ale profilului sensibil de cauciuc. Vezi desen pag. 3. 8. Aplicaţi adezivul TCC în cerc doar pe conector şi presaţi-l imediat până când marginea conectorului atinge cadrul marginii sensibile. Repetaţi aceleaşi oepraţiuni pentru al doilea conector. Vezi desen pag. 3 9. Pregătiţi suprafeţele ce urmează a fi lipite prin împrăştierea activatorului TCP pe profilul sensibil de cauciuc şi pe capacele terminale. Aplicaţi adezivul TCC în faţă şi pe suprafeţele din jur ale aceleiaşi margini sensibile de cauciuc. Apoi plasaţi capacul terminal pe marginea sensibilă de cauciuc şi presaţi


imediat piesele uniform până când adezivul începe a acţiona (aprox. 20-30 secunde). Repetaţi aceleaşi operaţiuni pentru al doilea capac terminal. Vezi desen pag. 3 10. Pentru a prelungi ciclul de viaţă al marginii sensibile, unitatea ar trebui să fie efectueze o gaură de evacuare pentru a îndepărta orice produs de condensare rezidual. În cazul instalaţiilor verticale, efectuaţi operaţia numai pe buşonul inferior; în cazul instalaţiilor orizontale; în cazul instalaţiilor orizontale, efectuaţi operaţia pe ambele buşoane. Pentru această operaţiune, axul trebuie îndepărtat după cum se indică în figură iar vârful conului de evacuare trebuie tăiat astfel încât să se obţină o gaură de 2-3 mm. La finalizare, aşezaţi în locul iniţial conul de evacuare. Vezi desen pag. 4 11. Introduceţi marginea sensibilă de cauciuc în profilul de aluminiu începând de la un capăt. Pentru a facilita introducerea unei margini de cauciuc în profilul de aluminiu, stropiţi ambele părţi uşor cu săpun şi apă; nu utilizaţi ulei lubrifiant deoarece acesta nu se uscă şi ar putea duce la alunecare marginii după instalare. Nu trageţi niciodată marginea pentru a o glisa prin profil deoarece acest lucru ar putea dăuna elementelor conductoare. Vezi desen pag. 4 3) Testare Pentru a testa marginea sensibilă TCB, următoarele verificări sunt necesare: 1. Marginea sensibilă TCB este deja conectată la unitatea de detectare, deconectaţi-o pentru a vă asigura că unitatea nu alterează măsurătorile. 2. Conectaţi ohmmetrul la cablul conectorului TCS250 şi măsuraţi rezistenţa marginii sensibile; valoarea ar trebui să se situeze între 7700 Ω şi 8700 Ω (nominal 8200 Ω). 3. Pe axul vertical al marginii sensibile TCB exercitaţi o presiune de aprox. 100N în orice punct de pe lungimea acestuia şi verificaţi dacă valoarea rezistenţei este sub 1000 Ω.


4. Repetaţi verificarea de mai sus prin aplicarea presiunii ca mai jos în următoarele trei puncte: lângă fiecare capăt şi la mijlocul marginii sensibile. Repetaţi verificarea de câteva ori, aplicând presiune şi pe axul vertical (0 0) şi la 450 în dreapta sau în stânga după cum se indică în figură. 5. Efectuaţi conexiunile electrice ale marginii sensibile la unitatea de detectare după cum se specifică în manualul corespunzător de instrucţiuni. 6. Aplicaţi presiune în aceleaşi puncte specificate mai sus şi verificaţi de fiecare dată dacă starea unităţii de detectare se modifică pe alarmă. 7. Efectuaţi toate verificările vizate necesare pentru testarea unităţii de detectare. Vezi desen pag. 4 4) Întreţinere şi debarasare Pentru a menţine nivelul garantat de siguranţă al marginii sensibile TCB, trebuie efectuată o întreţinere la un interval maxim de 6 luni. 1. Pentru a preveni pornirea inadecvată a pieselor de mişcare, deconectaţi dispozitivul de automatizare de la sursa principală de alimentare. 2. Verificaţi toate marginile sensibile pentru uzură cu atenţie deosebită la eroziune sau rugină pe profilul de aluminiu şi dispozitivele de fixare adecvate. 3. Verificaţi profilul de cauciuc contra uzurii; dacă se găsesc piese rupte sau perforate, trebuie înlocuită întreaga margine. 4. Reconectaţi unitatea la sursa principală de alimentare şi efectuaţi toate testele şi verificările prevăzute în secţiunea Testare. 5) Debarasare Marginea sensibilă TCB este fabircată din diverse materiale, unele putând fi reciclate, precum cabluri electrice şi aluminiu; altele trebuie aruncate drept deşeuri, precum profilul de cauciuc. 1. Pentru a preveni pornirea inadecvată a pieselor de mişcare, deconectaţi dispozitivul de automatizare de la sursa principală de alimentare. 2. Dezasamblaţi marginea sensibilă prin efectuarea procedurii din secţiunea “Asamblare şi instalare” în ordine inversă.


3. În măsura în care este posibil, separaţi toate piesele ce pot fi reciclate sau aruncate conform procedurilor speciale. 4. Sortaţi şi livraţi materialele la firmele autorizate după cum prevede legislaţia locală. 6) Specificaţii tehnice Cu scopul îmbunătăţirii produselor, Nice S.p.a. îşi rezervă dreptul de a aplica modificări specificaţiilor tehnice în orice moment fără notificare, cu menţinerea funcţiilor şi a utilizării dorite. Toate specificaţiile tehnice de mai jos fac referire la o temperatură ambientală de 200C (±50C). Specificaţiile tehnice ale marginii sensibile TCB65 Tip: Margine sensibilă la presiune utilizată ca dispozitiv de protecţie (PSPE) pentru a limita forţa sistemelor de automatizare de pe uşile şi porţile automate. Materiale profil sensibil: EPDM cu cameră de comutare din cauciuc conducător. Clasa de siguranţă: clasa 3 conform standardului EN 954-1 Stabilitate mecanică: 10m Unghi de comutare: ± 200 Durată ciclu de comutare: 100,000 Temperatura de operare: -20 ÷50C Clasa de protecţie: IP 65 (instalată corect) Rezistenţa normală în condiţii de repaus: 8200 Ω ± 500 Ω Rezistenţa nominală la activare: <1000 Ω Limite maxime electrice: 24V; 100mA Rezistenţă specifică: 600 Ω m/m Lungime maximă cablu: 30m Dimensiuni şi greutate margine sensibilă: 35x65 / 1200g/m Dimensiuni şi greutate profil de aluminiu: 35x14 / 380g/m Dimensiuni şi greutate totale: 35x79 / 1580g/m


Conformitatea cu standardele şi certificare Marginea sensibilă TCB, asamblată conform instrucţiunilor şi echipată cu unitate de detectare specifică, a fost certificată de către fabricant la TUV din Hanovra D (Organ autorizat 0032) drept conform cu următoarele standarde: •

EN 954-1 Siguranţă maşini – Siguranţa legată de piesele din sistemele de comandă – Principii generale de proiectare

EN 1760-2 Siguranţă maşini – Dispozitive de protecţie sensibile la presiune – Principii generale pentru proiectare şi testare a marginilor şi pragurilor sensibile la presiune.

EN 12978 – Uşi şi porţi industriale, comerciale şi de garaje. Dispozitive de siguranţă pentru uşi şi porţi automate. Cerinţe şi metode de testare.

Nr. total de cuvinte: 1.662.

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/TCB65.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you