Page 1

71. Radioreceptor SMX2 SMX2R Instrucţiuni şi avertizări pentru instalator Descriere produs SMX2 şi SMX2R sunt radioreceptori cu două canale ce sunt destinate utilizării generale şi se diferenţiază prin compatibilitatea cu emiţătorii. DMX2

SMILO

SMX2R

FLOR şi VERY VR

Trăsătura emiţătorilor compatibili constă în faptul că codul de identificare este diferit pentru fiecare emiţător. Şi atunci, pentru a recunoaşte un anume emiţător, codul de recunoaştere trebuie memorat. Această operaţie trebuie repetată pentru fiecare emiţător utilizat. Receptorii sunt echipaţi cu curent şi 2 ieşiri pe cablul de ieşire.

Instalare Selectarea intrării de curent Introduceţi sau scoateţi un jumper pentru a selecta intrarea de curent: Jumper neintrodus:

24 V ca/cc

Limite de tensiune: 18-24 V

Jumper introdus

12 V ca/cc

LIMite de tensiune: 10-18 V

Vezi desen original


Conexiuni electrice Receptorii sunt echipaţi cu curent şi 2 ieşiri pe cablul de ieşire. Roşu/Negru

INTRARE CURENT

Roşu – Pozitiv, Negru – Negativ. Poziţia nu este importantă dacă este selectat curentul alternativ. Alb/Alb

IEŞIRE 1 RELEU

Contact liber al unui releu deschis normal Violet/violet

IEŞIRE 2 RELEU

Contact liber al unui releu deschis normal Bornele 1,2

ANTENĂ

Intrare semnal antenă (borna 1 bobinaj, borna 2 miez) Vezi desen original

Contact în ieşirea receptorului Ieşirile sunt comandate printr-un releu cu un contact NC deschis normal. Dacă un contact de tip NC – închis normal este necesar, deconectaţi alimentarea cu curent din receptor, deschideţi cutia, prima dată de dedesubt conf. Fig. 5a iar apoi de deasupra conf. Fig. 5b, îndepărtaţi cu grijă panoul şi lucraţi pe partea cu suduri a receptorului după cum urmează: 1. Tăiaţi partea punctului X de ghidaj 2. Uniţi plăcile în punctul Y cu un pic de cositor. (Fig. 6) N. B.: această operaţie poate fi efectuată şi pentru releul Nr. 1 şi pentru releul Nr. 2. Vezi desene original


Instalarea antenei Receptorul necesită o antenă de tip ABF sau ABFKIT pentru a opera corect; fără o antenă, raza de acţiune este limitată la câţiva metri. Antena trebuie instalată cât mai sus posibil; dacă există structuri metalice sau din beton armat în apropiere puteţi instala antena în vârf. Dacă cablul furnizat cu antena este prea scurt, utilizaţi un cablu coaxial cu o impedanţă de 52 Ohm (de ex. dispersie joasă RG58); cablul trebuie să nu depăşească 10m. Dacă antena este instalată într-un loc fără pământare (structuri de zidărie), borna tuturor firelor poate fi legată la pământare pentru a furniza o rază mai mare de acţiune. Punctul de pământare trebuie, bineînţeles, să fie local şi de calitate bună. Dacă nu se poate instala o Antenă ABF sau ABFKIT, puteţi obţine rezultate chiar bune utilizând lungimea cablului furnizat cu receptorul drept antenă, lăsându-l întins.

Memorarea unei telecomenzi ! Atenţie: Când faza de memorare este activată, orice emiţător corect recunoscut în cadrul razei de recepţie a radioului este memorat. Consideraţi acest aspect cu grijă şi îndepărtaţi antena dacă este necesar pentru a reduce capacitate receptorului. Procedurile de memorare a telecomenzilor trebuie efectuate într-un anumit interval de timp; vă rugăm asiguraţi-vă ca citiţi şi înţelegeţi întreaga procedură înainte de începere. Pentru a efectua următoarea procedură, utilizaţi butonul de pe cutia radioreceptorului (referinţă A) şi ledul respectiv (referinţă B) din stânga butonului. Pe parcursul fazei de memorare a codului, poate fi aleasă una dintre aceste opţiuni. Modul I. Fiecare buton al emiţătorului activează ieşirea corespunzătoare din receptor, adică, butonul 1 activează ieaşirea 1, butonul 2 activează ieşirea 2, şi aşa mai departe. În acest caz există o singură fază de memorare pentru fiecare emiţător; pe parcursul acestei faze, nu contează ce buton este apăsat şi doar un sector de memorie este ocupat. Modul II. Fiecare buton al emiţătorului poate fi asociat unei ieşiri anume din receptor, de ex. butonul 1 activează ieşirea 2, butonul 2 activează ieşirea 1, şi aşa mai departe, pentru fiecare ieşire de activat. Normal, fiecare buton poate activa doar o ieşire în timp ce


aceeaşi ieşire poate fi activată de mai mult de un buton. O secţiune de memorie este ocupată pentru fiecare buton. Vezi desen pagina 3. Tabel "B1"

Modul de memorare I

1. 2. 3.

(fiecare buton activează ieşirea corespunzătoare din receptor) Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul receptorului timp de cel puţin 3 secunde Vezi desen 3s Lăsaţi butonul când ledul se aprinde Vezi desen În interval de 10 secunde, apăsaţi butonul 1 al emiţătorului pentru a Vezi desen 2s

memora timp de cel puţin 2 secunde N.B.: Dacă procedura a fost memorată corect, ledul de pe receptor va lumina de 3 ori.

Exemplu

Vezi desen x3

Dacă mai există şi alţi emiţători ce trebuie memoraţi, repetaţi pasul 3 în interval de alte 10 secunde. Faza de memorare se termină dacă nu se primeşte nici un nou cod timp de 10 secunde. Tabel "B2"

Modul de memorare II

1.

(fiecare buton poate fi asociat cu o ieşire anume) Apăsaţi şi lăsaţi butonul de pe receptor de un număr egal cu ieşirea dorită Vezi desen 3s

2. 3.

(de două ori pentru ieşirea 2) Verificaţi dacă ledul luminează Vezi desen Memoraţi în interval de 10 secunde prin apăsarea butonului emiţătorului Vezi desen 2s

corespunzător timp de cel puţin 2 secunde N.B.: Dacă procedura a fost memorată corect, ledul de pe receptor va lumina de 3 ori. Dacă mai există şi alţi emiţători ce trebuie memoraţi, repetaţi pasul 3 în interval de alte 10 secunde. Faza de memorare se termină dacă nu se primeşte nici un nou cod timp de 10 secunde.

Memorarea de la distanţă

Exemplu

Vezi desen x3


Este posibilă memorarea unui nou emiţător în memoria receptorului fără utilizarea tastaturii. O telecomandă ce a fost memorată şi operaţională trebuie să fie disponibilă. Noul emiţător va "moşteni" caracteristicile celui precedent memorat. Astfel, dacă primul emiţător este memorat în modul I, cel nou va fi de asemenea memorat în modul I şi orice butoane ale emiţătorului pot fi apăsate. Dacă primul emiţător este memorat în modul II cel nou va fi de asemenea memorat în modul II, dar butonul ce activează ieşirea necesară trebuie apăsat de pe primul emiţător precum şi butonul necesar a fi memorat pe al doilea. Citiţi toate instrucţiunile înainte şi apoi efectuaţi operaţiunile una după alta fără întrerupere. Acum, cu cele două telecomenzi, NEW (nouă), cea al cărei număr de cod vrem să îl memorăm, şi OLD (veche), cea precedent memorată, poziţionaţi-vă în raza de acţiune a controalelor radio (în raza maximă) şi efectuaţi paşii indicaţi în tabel. Tabel "B3" Memorare de la distanţă 1. Apăsaţi butonul de pe emiţătorul NOU timp de cel puţin 5 secunde 2. Apăsaţi butonul de pe emiţătorul VECHI de 3 ori încet 3. Apăsaţi butonul de pe emiţătorul NOU încet, iar apoi eliberaţi-l N.B.: Dacă mai există şi alţi emiţători ce trebuie memoraţi, repetaţi paşii de mai sus

Exemplu Vezi desen Vezi desen Vezi desen Vezi desen

pentru fiecare nou emiţător. •

Se poate memora un număr de 256 emiţători, repetaţi paşii de mai sus pentru fiecare emiţător. Nici un emiţător nu poate fi anulat: toate codurile trebuie şterse. Pentru funcţii mai avansate uttilizaţi unitatea de programare corespunzătoare.

Ştergerea tuturor emiţătorilor Toate codurile memorate pot fi şterse după cum urmează: Tabel "B4"

Ştergerea tuturor emiţătorilor

Exemplu


1. 2.

Apăsaţi butonul receptorului şi ţineţi-l apăsat Vezi desen Aşteptaţi ca ledul să se aprindă, apoi aşteptaţi să se stingă, iar apoi Vezi desen

aşteptaţi să clipească de 3 ori. 3. Lăsaţi butonul exact în timpul celei de-a treia luminări Vezi desen N.B.: Dacă procedura a fost corect efectuată, ledul va clipi de 5 ori după câteva Vezi desen momente. Întreţinere Receptorii şi emiţătorii, fiind componente electornice, nu necesită nici o întreţinere specială. În orice caz, verificaţi materialele din care este compus dispozitivul la fiecare 6 luni, pentru semne de umiditete, oxidare, prezenţa corpurilor străine. Înlocuirea bateriei telecomenzii: dacă controlul dvs. radio, după o perioadă de timp, pare a nu funcţiona la fel de bine, sau deloc, poate fi simplul fapt că bateria s-a terminat (în funcţie de tipul de utilizare, poate dura de la câteva luni la un an şi mai mult). În acest caz veţi vedea că lumina ce confirmă transmisia este slabă, sau nu luminează deloc, sau se aprinde doar scurt. Înainte de a chema tehnicianul de instalare încercaţi a schimba o baterie cu alta de la alt emiţător ce funcţionează. Dacă probelma este cauzată de o baterie pe terminate, doar înlocuiţi-o cu alta de acelaşi tip. Vezi desene pag. 4

Debarasare Acest produs conţine diverse tipuri de materiale, unele putând fi reciclate în timp ce altele trebuie aruncate. Separaţi cât de bine puteţi diversele piese care pot sau trebuie reciclate de cele care trebuie aruncate altfel, precum piese din plastic, panouri electronice, baterii, etc.


Sortaţi diversele materiala şi trimiteţi-le la centrele autorizate de reciclare şi debarasare. !Unele componente electronice, precum şi bateriile pot conţine substanţe poluante. Nu poluaţi mediul. Interesaţi-vă asupra sistemelor de reciclare şi debarasare disponibile şi procedaţi în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Nr. total de cuvinte: 1474.

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/SMX2%20SMX2R.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you