Page 1

70. Unităţi de comandă SMU Instrucţiuni şi avertizări pentru utilizatori Introducere: Unitatea de programare SMU pentru receptorii Nice cu conector tip SM vă permite efectuarea unei serii de operaţiuni precum introducerea, ştergerea, căutarea şi copierea codurilor emiţătorului. 1) Conexiuni Receptorul paote fi conectat direct la SMU conform Fig. 1, având girjă la direcţia conexiunii (tasta în sus), sau poate fi conectat cu ajutorul unui cablu de extensie furnizat conf. Fig. 2 sau 3, având grijă la direcţia conexiunii cablului. Vezi Fig. 1-3 ! Atenţie: Nu conectaţi sau îndepărtaţi receptorul în timp ce SMU este pornită. 2) Operarea Pentru a porni SMU; apăsaţi tasta Power (Alimentare) după conectarea receptorului. Când este apăsată tasta Power (Alimentare), anumite verificări vor fi automat efectuate: verificarea operării receptorului şi încărcarea bateriei SMU. Dacă rezultatele acestor verificări sunt pozitive, “0000” (indicând poziţia 0 din memorie) va apărea pe afişaj. Dispozitivul se va opri automat după 10 secunde de inactivitate. Tabelele de mai jos descriu diversele operaţii ce pot fi efectuate pe receptori utilizând SMU. Înainte de efectuare oricărei operaţii, receptorul trebuie conectat şi SMU trebuie pornit (tasta alimentare)


Următoarea este o descriere detaliată a modului în care pot fi introduşi emiţătorii. Două moduri de introducere sunt posibile: Modul 1 afişat pe SMU drept ALL (tot) Modul 2 afişat pe SMU drept: Out1, Out2, Out3, Out4 Modul 1: În acest mod există o singură fază de memorare pentru fiecare emiţător, pe parcursul căreia nu contează care tastă este

apăsată deoarece fiecare tastă a

emiţătorului activează ieşirea corespunzătoare a receptorului, de ex. tasta 1 activează ieşirea 1, tasta 2 activează ieşirea 2 şi aşa mai departe. Fiecare emiţător ocupă o singură poziţie în memorie. Modul 2: Fiecare tastă de emiţător poate fi asociată cu o ieşire prestabilită a receptorului, de ex: tasta 1 activează ieşirea 3, tasta 4 activează ieşirea 1, şi aşa mai departe. În acest caz este necesar a memora emiţătorul selectând ieşirea dorită afişată pe SMU drept: Out1, Out2, Out3, Out4 şi prin apăsarea tastei emiţătorului ce îi va fi asociată. Exemplu: Dacă doriţi ca tasta 1 să activeze ieşirea 3, selectaţi Out3 de pe SMU şi transmiteţi utilizând tasta 1 de pe emiţător. Fiecare tastă poate activa doar o ieşire, în timp ce, cu o operare adecvată de memorare, aceeaşi ieşire poate fi activată de la diverse taste. În acest mod fiecare tastă ocupă o poziţie în memorie, deci, pentru a şterge definitiv un emiţător este necesar a şterge toate poziţiile ocupate de emiţător în memorie.


Tabel A. - Introducerea unui nou emiţător în memoria receptorului Acestă funcţie vă permite introducerea unui nou emiţător în radioreceptor 1. Apăsaţi tasta TX+ – vezi exemplu 2. Modul ALL (Mod 1) de introducere va apărea pe afişaj– vezi exemplu Pentru a selecta modul 2, apăsaţi tasta TX+ de câteva ori până când este afişată ieşirea dorită. – vezi exemplu 3. La câteva secunde după ce a fost apăsată tasta TX+, simbolul de radio transmisie – vezi simbol original – va apărea pe afişaj – vezi exemplu 4. În timp ce simbolul – vezi simbol original – este afişat, transmiteţi prin apăsare tasta dorită de pe emiţător pentru a fi memorată. – vezi exemplu 5. Când primeşte codul, SMU va intra în memoria receptorului şi poziţia pe care a fost introdusă va fi afişată pe ecran timp de 10 secunde. – vezi exemplu Notă: Poziţia pe care a fost introdus emiţătorul ar trebui notată într-o listă; această listă poate fi utilizată mai târziu dacă trebuie să ştergeţi un cod de emiţător şi emiţătorul nu este disponibil.

Tabel B – Căutarea unui emiţător în memoria receptorului Această funcţie vă permite vizualizarea poziţiei codului din memorie şi modul de introducere. 1. Apăsaţi tasta ?TX – vezi exemplu 2. Simbolul transmisiei radio – vezi simbol original – va fi afişat– vezi exemplu 3. În timp ce simbolul este afişat, apăsaţi tasta dorită de pe emiţător a fi căutată -– vezi exemplu


4. Când aţi găsit codul în memoria receptorului, SMU va indica poziţia codului din memorie şi modul de introducere pe rând– vezi exemplu Notă: Dacă nu este găsit un cod, SMU va indica ultima poziţie ocupată de cod, apoi simbolul –vezi simbol original va apărea.

Tabel C – Ştergerea unui cod din memoria receptorului fără emiţător Această funcţie vă permite ştergerea unui cod din memoria receptorului când îi cunoaşteţi poziţia memorată. 1. Apăsaţi săgeata ▲sau ▼ pentru a selecta poziţia ce trebuie ştearsă – vezi exemplu 2. Apăsaţi tasta TX-

vezi exemplu

3. Va apărea simbolul Pres pe ecran, confirmând ştergerea, apoi va fi indicată poziţia de unde a fost şters codul. – vezi exemplu 4. Va apărea simbolul DEL scurt pe afişaj, confirmând ştergerea, apoi va fi indicată poziţia de unde a fost şters codul. – vezi exemplu

Tabel D – Ştergerea codului din memoria receptorului utilizând emiţătorul Această funcţie vă permite ştergerea unei poziţii din memoria receptorului utilizând emiţătorul ce trebuie şters. 1. Apăsaţi tasta ?TX – vezi exemplu 2. Simbolul transmisiei radio – vezi simbol original va fi afilat– vezi exemplu 3. În timp ce simbolul este afişat, transmiteţi prin apăsarea tastei dorite de pe emiţătorul ce trebuie căutat– vezi exemplu


4. Când aţi găsit codul în memoria receptorului, SMU va indica poziţia codului din memorie şi modul de introducere pe rând. După afişarea de 4 ori numai poziţia din memorie va rămâne afişată. – vezi exemplu 5. Apăsaţi tasta TX- pentru a şterge codul– vezi exemplu 6. Simbolul Pres va fi afişat, apăsaţi tasta TX-

încă odată pentru a confirma

ştergerea– vezi exemplu 7. Dacă operaţia de ştergere a fost finalizată cu succes, va fi indicată poziţia de unde a fost şters codul. – vezi exemplu

Tabel E – Ştergere Totală a memorie receptorului Această funcţie vă permite ştergerea tuturor codurilor introduse în memoria receptorului 1. Apăsaţi tasta Clear – vezi exemplu 2. Simbolul Pres va fi afişat. Apăsaţi tasta Clear încă odată pentru a confirma ştergerea– vezi exemplu 3. Pe parcursul fazei de ştergere, numerele vor apărea pe rând pe ecran indicând poziţia la care a ajuns operaţia de ştergere– vezi exemplu 4. Dacă operaţia de ştergere a fost finalizată cu succes, simbolul End va fi afişat– vezi exemplu


Tabel F – Copierea memoriei receptorului (duplicat) Această funcţie vă permite copierea conţinutului memoriei receptorului în alte receptoare din aceeaşi familie. Această funcţie are 2 faze distincte: Faza 1: memoria receptorului este copiată într-o memorie internă a SMU Faza 2: conţinutul memoriei SMU este copiat în memoria receptorului Notă: Aceste două faze pot fi executate la intervale diferite deoarece conţinutul memoriei interne a SMU va rămâne intact până când Faza 1 este executată din nou. Dacă doriţi să copiaţi conţinutul memoriei receptorului în alte receptoare, doar executaţi faza 2 de ori de câte ori este necesar. Atenţie: Faza 2 Write (Scriere) şterge toate celelalte coduri anterior introduse în memoria receptorului.

Faza 1 1. Apăsaţi tasta READ (Citire) – Vezi exemplu 2. Simbolul Pres va fi afişat. Apăsaţi tasta Read (Citire) încă o dată pentru a confirma – Vezi exemplu 3. Pe parcursul acestei faze, numerele vor fi afişate pe rând pe ecran indicând poziţia căutată de operaţiunea de citire a memoriei 4. Dacă operaţiunea de copiere a fost finalizată cu succes, simbolul End va apărea pe ecran– Vezi exemplu 5. Aşteptaţi ca SMU să se stingă automat, apoi îndepărtaţi receptorul


Faza 2 6. Conectaţi radioreceptorul şi apăsaţi tasta Power (alimentare)– Vezi exemplu 7. Apăsaţi tasta Write (Scriere) – Vezi exemplu 8. Simbolul Pres va fi afişat pe ecran. Apăsaţi tasta Write încă o dată pentru confirmare– Vezi exemplu 9. Pe parcursul acestei faze, numerele vor fi afişate pe rând pe ecran indicând poziţia la care a ajuns operaţiunea de scriere a memoriei– Vezi exemplu 10. Dacă operaţiunea de copiere a fost finalizată cu succes, simbolul End va fi afişat pe ecran– Vezi exemplu

Tabelul G – Lista simbolurilor de afişaj Simbol

Descriere

0123

Numărul afişat indică poziţia din memorie unde a fost adăugat, şters sau căutat codul

Vezi simbol original

SMU aşteaptă radio recepţia

FULL

Indică faptul că memoria receptorului este plină, deci nici un alt emiţător nu poate fi introdus.

PRES

Indică faptul că dispozitivul aşteaptă ca tasta să fie apăsată din nou pentru a confirma funcţia

AL-P

Indică faptul că emiţătorul pe care doriţi să îl introduceţi este deja stocat în memoria receptorului

No-P

Indică faptul că emiţătorul pe care îl căutaţi nu este stocat în memorie.


DEL

Indică faptul că poziţia a fost ştearsă din memorie

Bat..

Indică starea bateriei (Bat 1 – Baterie complet terminată, Bat9 – Baterie complet încărcată)

BATT

Indică faptul că bateria nu permite efectuarea nici unei operaţiuni

F...

VersiuneSoftware (de obicei situat in ROM)

ERR..

Indică faptul că a apărut o eroare; consultaţi tabelul H pentru a rezolva problema.

Tabel H – Listă erori Eroare Descriere

Modul de soluţionare a problemei

ERR1

Receptorul nu este conectat sau este conectat greşit, Asiguraţi-vă că receptorul este conectat corect

ERR2

Operaţia a eşuat

ERR3

Emiţătorul nu este adecvat pentru receptorul conectat Înlocuiţi receptorul sau emiţătorul

ERR4

Eroare de operare internă

Încercaţi din nou

Aştaptaţi ca SMU să se stingă şi încercaţi

din nou ERR5

Încercaţi să ştergeţi o poziţie care nu a conţinut niciodată coduri. Această poziţie nu este necesar a

fi ştearsă ERR6

Încercaţi să ştergeţi o poziţie care a fost deja ştearsă Această poziţie nu este necesar a fi ştearsă

ERR7

Operaţia cu memoria internă a eşuat

Încercaţi din nou

ERR8

Încercaţi să scrieţi în poziţii de memorie rezervate

Scrieţi în poziţii disponibile


3) Înlocuirea bateriei Vezi fig. Original

4) Caracteristici tehnice Alimentare curent: baterie 9 Vcc Intrare medie: 10mA Dimensiuni: 145x80x37mm Greutate: 180g Cuplaj receptor: tip SM Clasa de protecţie: IP40 (adecvată pentru utilizare doar în medii protejate) Nice S.p.a. îşi rezervă dreptul de a-şi modifica produsele fără notificare. Nr total de cuvinte: 1593.

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/SMU%20unit%20com...