Page 1

44. Moonlight

CE Doar pentru modelele: ML, ML110 şi ML24

Lumină de semnalizare luminoasă Instrucţiuni şi avertizări pentru instalator Nice Debarasare Adrese Nice Precauţii şi avertizări de siguranţă Atenţie! Instalarea produsului trebuie efectuată de către personal calificat în conformitate cu legislaţia, standardele şi reglementările curente şi indicaţiile furnizate în acest manual. Următoarele avertizări trebuie întrunite: •

Verificaţi dacă tensiunea de alimentare a produsului este aceeaşi cu a bornelor unităţii de comandă pentru conectarea luminii de semnalizare.

Unitatea de comandă ar trebui în mod ideal deconectată de la alimentarea cu curent înainte de efectuarea conexiunilor electrice.

DESCRIEREA PRODUSULUI ŞI APLICAŢII Moonlight este o linie de lumini de semnalizare pentru porţi, uşi de garaje şi sisteme de operare a barierelor stradale; orice altă utilizare este interzisă şi improprie. VERIFICĂRI ÎNAINTE DE INSTALARE •

Verificaţi integritatea ambalajului înainte de deschidere şi după aceasta, verificaţi dacă produsul este intact. •

Verificaţi ca locaţia aleasă pentru instalare să garanteze că lumina de semnalizare poate fi uşor şi complet văzută de la distanţă.

Verificaţi ca locaţia aleasă pentru instalare să poată fi uşor accesată pentru o întreţinere ulterioară ( de ex. înlocuirea becului).

Verificaţi ca suprafaţa pe care urmează a fi montată lumina de semnalizare să fie solidă pentru a garanta o fixare sigură.


INSTALAREA PRODUSULUI Pentru instalarea produsului, efectuaţi următorii paşi în ordinea indicată în Fig. A-B. Produsul poate fi fixat şi pe o suprafaţa orizontală precum şi pe una verticală. Atenţie: nu montaţi produsul în alte poziţii decât cele indicate în Fig. C. Atenţie: la conectarea cablurilor electrice, urmaţi indicaţiile grafice de pe cele două borne (vezi simbol din materialul original = bec; vezi simbol din materialul original = antenă) ÎNLOCUIREA BECULUI Pentru a înlocui un bec ars, procedaţi după cum urmează cu referire la Fig. AB. a) - opriţi alimentarea cu curent la lumina de semnalizare; b) – cu o şurubelniţă, împingeţi cele două cleme reliefate prin simbolul - vezi material original - şi scoateţi prin alunecare capacul transparent. c) Scoateţi prin alunecare suportul becului din capac şi înlocuiţi becul ars cu altul având aceleaşi caracteristici. d) Apoi asamblaţi lumina de semnalizare urmând paşii 10, 11 şi 12 din Fig. A-B. DEBARASARE Ca la instalare, debarasarea produsului la finele ciclului de viaţă efectiv, trebuie efectuat de către un personal calificat. Acest produs este compus din diverse tipuri de materiale, unele putând fi reciclate în timp ce altele trebuie aruncate. Interesaţi-vă asupra sistemelor de reciclare şi de aruncare disponibile pentru această categorie de produse în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Atenţie: unele piese ale produsului pot conţine substanţe poluante sau periculoase care, dacă sunt aruncate incorect, pot avea efecte dăunătoare asupra mediului sau sănătăţii indivizilor. După cum indică simbolul (Fig. D), acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere. Efectuaţi “colectare separată” pentru debarasare în conformitate cu reglementările locale în vigoare, sau returnaţi produsul fabricantului la cumpărarea altui produs înlocuitor.


Atenţie: Pot exista amenzi mari prevăzute de legile locale pentru debarasarea ilegală a acestui produs. CARACTERISTICI TEHNICE Model

ML

Alimentare cu curent

Bec

Luminare

ML110

ML124

230V

120V

245V

50/80Hz

50/80Hz

sau

Vezi

Vezi

original original CD 12V CD sau 12V CD sau 50/80Hz

50/80Hz

50/80Hz 230V 40W 120V 40W 24V 25W 21W

21W

(E14) de Da

(E14) Da

(E14) 12V

(BA15)

(BA15) *

Da

12V Nu

Nu

semnalizare internă Frecvenţă antenă 433,92Mhz 433,92Mhz 433,92Mhz 433,92Mhz 433,92Mhz Ciclu maxim de 33% (5 lon, 33% (5 lon, 50% (5 lon, 50% (5 lon, 50% (5 lon, operare Clasa de protecţie Temperatura

10 loff) IP44 de -20 ÷ 500 C

10 loff) IP44 -20 ÷ 500 C

10 loff) IP44 -20 ÷ 500 C

10 loff) IP44 -20 ÷ 500 C

10 loff) IP44 -20 ÷ 500 C

operare Culori portocaliu portocaliu portocaliu portocaliu transparent Dimensiuni (G, D, Î 150x92x198 150x92x198 150x92x198 150x92x198 150x92x198 mm) Notă: (*) Bec portocaliu. Toate caracteristicile tehnice se referă la o temperatură de cameră de 200 C (_ 50 C). Nice S.p.a. îşi rezervă dreptul de a-şi modifica produsele oricând consideră necesar acest lucru, garantând funcţionalitatea şi adecvabilitatea pentru scopurile dorite. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE NOTE: Conţinutul prezentei declaraţii corespunde celei mai recente revizii disponibile, - înainte de listarea acestui manual, - a documentului înregistrat la sediile sociale ale Nice S.p.a. textul original al acestui manual a fost readaptat din motive de publicare. Prezenta declaraţie este valabilă doar pentru modelele menţionate. Număr: 225/ML; Revizie: 0 Subsemnatul, Lauro Buoro, în calitate de director general, declară pe proprie răspundere că următorul produs:


Numele fabricantului: NICE s.p.a. Adresă: Via Pezza Alta, Z.I. Rustigne, 31046 Oderzo (TV) Italia Tip: Lumină de semnalizare pentru sistemele de automatizare ale uşilor şi porţilor. Modele: ML, ML110, ML24 Întruneşte cerinţele esenţiale ale următoarelor Directive, precum amendat prin Directiva 93/68/EEC a Consiliului European din 22 iulie, 1993: •

89/336/EEC DIRECTIVA 89/336/EEC a CONSILIULUI din 3 mai, 1989

pentru

armonizarea

legislaţiei

statelor

membre

privind

compatibilitatea electromagnetică Doar pentru următoarele modele: ML, ML110: •

73/23/EEC DIRECTIVA 73/23/EEC A CONSILIULUI din 19 februarie, 1973 pentru armonizarea legislaţiei statelor membre privind echipamentul electric desemnat a fi utilizat în anumite limite de tensiune.

Oderzo, 17 octombrie, 2005. Lauro Buoro, director general Semnătură ind. Nr. total cuvinte: 851

Moonlight  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/Moonlight.doc