Page 1

MOBY Cuprins 1. Descrierea produsului 2. Instalare 2.1. Verificări preliminarii 2.2. Limite de folosire 2.3. Fixare 2.3.1. Poziţionarea suportului din spate 2.3.2. Poziţionarea suportului din faţă 2.3.3. Deschiderea porţii înspre exterior 2.4. Reglarea sfârşitului de cursă 2.5. Montarea închiderii electrice (opţional) 2.6. Instalare tipică 2.7. Conectări electrice 3. Manevrare manuală sau deblocare 4. Testare 5. Întreţinere 5.1. Aruncare 6. Specificaţii tehnice 6.1. Modele şi caracteristici Instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatorul motoreductorului MOBY Recomandări importante Nice vă mulţumeşte pentru că aţi ales acest produs şi vă invită să citiţi cu multă atenţie aceste pagini. Pentru a simplifica folosirea acestor instrucţiuni, am încercat să le potrivim respectând ordinea în care trebuie executate diferitele etape de instalare a echipamentului. Trebuie să citiţi cu atenţie instrucţiunile şi fascicula ataşată „Recomandări pentru instalator” înainte de a începe instalarea, deoarece se oferă indicaţii importante de siguranţă, instalare, utilizare şi întreţinere.

1


Tot ceea ce nu este prevăzut în mod expres în aceste instrucţiuni nu este permis; de aceea, folosiri neindicate ale instrucţiunilor por fi surse de avarii pentru produs şi pot pune în pericol persoane sau lucruri. Nice nu îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea bunei tehnici de fabricare a porţilor, sau pentru deformările care pot apărea în timpul folosirii. Nu instalaţi produsul în locuri cu risc de explozie. 1) Descrierea produsului MOBY este un motoreductor electromecanic pentru automatizarea porţilor cu una sau două folii pentru utilizare rezidenţială. Vă recomandăm să folosiţi o unitate de control NICE pentru o funcţionare corectă a motoreductorului. Deblocatorul permite deschiderea manuală a porţii. 2) Instalare 2.1) Verificări preliminarii Înainte de a începe instalarea, trebuie să verificaţi dacă structura este adecvată, adică, dacă este conformă cu normele în vigoare; verificaţi în special dacă: •

poarta nu are puncte de frecare atât în timpul închiderii, cât şi în timpul deschiderii;

poarta este bine echilibrată, adică, în momentul în care se opreşte în orice poziţie nu tinde să se mişte;

mişcarea porţii este silenţioasă şi regulată;

zona unde se va fixa motoreductorul permite o manevră manuală uşoară şi sigură;

pachetul nu este deteriorat, a se vedea fig. 1;

zona de fixare să fie compatibilă cu dimensiunile motoreductorului (fig. 2), având în vedere faptul că deschiderea porţii şi forţa pe care motorul o exercită asupra acesteia depinde de punctul de fixare a suportului din spate. De aceea, înainte de a începe instalarea, trebuie să citiţi paragraful 2.3. „Fixare”, pentru a vă asigura că poarta are un unghi de deschidere şi o forţă care să satisfacă cerinţele.

2.2) Limite de folosire 2


Forma, înălţimea porţii (de ex. orb) şi condiţiile atmosferice (de ex. vânt puternic) pot reduce considerabil valorile indicate în următorul grafic. În zone cu vânt se recomandă modelele 24 Vcc. Greutate maximă canat

kg

Exemplu poartă: A) 200 kg şi 3,5 m ok B) 550 kg şi 3 m nu Lungime maximă canat

m

2.3) Fixare Pentru a efectua montarea corectă, respectaţi următoarele puncte: 1) Distanţa balamalei C de la marginea coloanei 2) Unghiul de manevrare α 3) Viteza 4) Forţa 2.3.1) Poziţionarea suportului din spate: Operaţiile care trebuie realizate sunt: 1.1. Măsuraţi în loc valoarea C (în exemplu 70 mm). 1.2. Individualizaţi în graficul corespunzător modelului MOBY care trebuie instalat, valoarea C şi trasaţi o linie orizontală (fig. 8). 1.3. Individualizaţi valoarea „B minim” din grafic cu linia orizontală trasată înainte (în exemplu 120 mm fig. 9), zona de deasupra respectivei linii conţine punctele valabile pentru fixare. 2. Există o legătură între unghiul de manevrare pe care îl poate efectua poarta şi poziţiile de fixare (A şi B), după cum arată graficele corespunzătoare fiecărui produs, unde zonele în culoare diferită reprezintă unghiurile maxime permise. De exemplu (fig. 9), dacă se doreşte să se deschidă poarta 100° ÷ 110°, A şi B trebuie să individualizeze un punct în grafic care să aparţină zonei în culoarea corespunzătoare.

3


3. În interiorul zonei individualizate, se aminteşte că forţa dată porţii şi timpul de deschidere şi de închidere sunt direct proporţionale cu valorile a şi B, şi pentru o funcţionare liniară, respectivele valori trebuie să fie egale între ele; apoi, urmaţi linia de instalare recomandată. Exemplu Linie de instalare recomandată Linie orizontală Fig. 8 C

Fig. 9 B

C

Linie de instalare recomandată

B

Linie de instalare recomandată

MB4005 – MB4015 – MB4024 – MB4605, MB4615

MB4006

sfârşit de cursă de deschidere

sfârşit de cursă şi închidere

C

C

B

Linie de instalare recomandată

B

Linie de instalare recomandată

MB5015 – MB5024 – MB5615

MB5016

sfârşit de cursă de deschidere

sfârşit de cursă şi închidere

4. Următorul grafic este util pentru a stabili forţa maximă în partea extremă a porţii, conform valorilor A şi B. lungimea porţii

Valori de deschidere

Valori de închidere

2.3.2) Poziţionarea suportului din faţă Suportul din faţă (47) trebuie aşezat cu clema corespunzătoare pe poartă, respectând cota D şi E (a se vedea tabelele); înainte de a începe cu fixarea definitivă: 1. verificaţi ca linia de închidere a motoreductorului să fie perfect orizontală (fig. 4). 2. deschideţi şi închideţi poarta manual pentru a verifica dacă mişcarea este regulată. 3. extrageţi motoreductorul şi sudaţi suportul din faţă (47). Fixarea din spate a motoreductorului (fig. 5).

4


Fixaţi MOBY la suport (45), prin furcă (46), cu şurubul (55), şaiba (56) şi piuliţa (61); înşurubaţio complet pe ultima şi apoi deşurubaţi-o aproximativ 1/10 învârtire pentru a permite un anumit joc între piese. Fixarea din faţă a motoreductorului (fig. 6) Introduceţi furca din faţă a dispozitivului MOBY (34) în suportul din faţă (47), blocându-l cu şurubul (56) şi cu şaiba (60). MB4005

MB4015

MB4024 MB4605 D = 740 mm

A 100 mm

MB4005

MB4015

MB4615

MB4024 MB4605 E = 625 mm

MB4006 D = 710 mm MB4615

MB5015 MB5024 D = 880 mm

MB5615

MB4006 MB5015 E = 595 mm

MB5024 MB5615 E = 775 mm

110 mm

E = 615 mm

E = 585 mm

E = 765 mm

120 mm

E = 605 mm

E = 575 mm

E = 755 mm

130 mm

E = 600 mm

E = 570 mm

E = 750 mm

140 mm

E = 590 mm

E = 560 mm

E = 740 mm

150 mm

E = 580 mm

E = 550 mm

E = 730 mm

160 mm

E = 570 mm

E = 540 mm

E = 720 mm

170 mm

E = 560 mm

E = 530 mm

E = 710 mm

180 mm

E = 550 mm

E = 520 mm

E = 700 mm

190 mm

E = 540 mm

E = 510 mm

E = 690 mm

200 mm

E = 530 mm

E = 500 mm

E = 680 mm

MB5016 D = 850 mm MB5016 E = 745 mm E = 735 mm E = 725 mm E = 720 mm E = 710 mm E = 700 mm E = 690 mm E = 680 mm E = 670 mm E = 660 mm E = 650 mm

2.3.3) Deschiderea porţii înspre exterior Pentru a permite o mişcare corectă, câteodată poate fi nevoie să folosiţi un suport mai mare (PLA6, opţional), după cum indică figura. [Figură] 2.4) Reglarea sfârşitului de cursă Sfârşitul de cursă permite reglarea poziţiei de oprire a porţii, evitându-se astfel folosirea opritorilor mecanici în care să se lovească poarta. Simultan, un microîntrerupător opreşte alimentarea motorului. 5


A) Deblocaţi motoreductorul (a se vedea capitolul 5). B) Daţi drumul la şurub (54) C) Deschideţi poarta până în poziţia dorită D) Reglaţi prin intermediul şurubului poziţia dispozitivului de sfârşit de cursă până îl aduceţi în punctul dorit. E) Strângeţi şurubul (54) F) Modelele MB4006 şi MB5016 au şi sfârşitul de cursă de închidere. [Figură] 2.5) Montarea închiderii electrice (opţional) 1. Închidere electrică 2. Placă de fixare a închiderii electrice (specificaţi dacă este orizontală sau verticală) 3. Cuplarea zăvorului* 4. Opritor pentru cuplare 5. Zăvor 6 Cilindru de trecere 7. Poartă [Figură] Fixare orizontală (pentru un canat)

Fixare verticală (pentru două canaturi)

2.6) Instalare tipică [Figură] 1. Coloane pentru fotocelule 2. Pereche de opritori de deschidere 3. Linie electrică de alimentare 4. Panou de comandă 5. Antenă 6. Lumină intermitentă 7. Fotocelulă 8. Element de acţionare MOBY 9. Închidere electrică verticală*

6


10. Selector de cheie sau tastatură digitală * de instalat dacă se folosesc modelele reversibile MB4605 şi MB4615, sau dacă fiecare canat al porţii măsoară mai mult de 3 m lungime. 2.7) Conectări electrice Conectarea la conector Conectorul se furnizează gata montat şi se află în partea inferioară a motoreductorului (a se vedea piesa 48 din tabloul de piese de schimb ataşat). Serveşte pentru conectarea la centrala electrică. Deşurubaţi şurubul (8) şi, cu o şurubelniţă, îndepărtaţi celelalte piese (în modul indicat în figură), inclusiv şuruburile (3). [Figură] 1. Legătură 2. Suport de contact 3. Şurub de strângere a firului 4. Protecţie 5. Racord pentru cablu 6. Şaibă 7. Clemă de cablu 8. Şurub de fixare Notă: conectorul garantează o protecţie IP65 DIN 40050 doar dacă este montat corect, în modul indicat în figură. Conectări ale motorului pentru modelele: MB4005 – MB4006 – MB4015 – MB4605 – MB4615 – MB5015 – MB5016 – MB5615 Conectaţi firele cablului la „suportul de contact 2” urmând indicaţiile din figură. 1 = deschide 2 = închide 3 = comun = pământ

7


[figură] Conectările motorului pentru modelele: MB4024 – MB5024 Conectaţi firele cablului la „suportul de contact 2” urmând indicaţiile din figură. 1 = Motor + 2 = Motor – 3 = Codificator + 4 = Codificator – [figură] ! Întotdeauna conectaţi cablul de împământare în modul prevăzut de normele în vigoare (EN 60204 – CEI 64-1 – EN 60335), în modul indicat în figură. [figură] 3) Manevră manuală sau deblocare Manevră manuală pentru modelele: MB4005 – MB4006 – MB4015 – MB4024 – MB5015 – MB5016 – MB5024 Operaţia manuală (fig. 3) trebuie realizată atunci când nu este curent sau când există neregularităţi la instalare. Manevra manuală permite o cursă liberă a motoreductorului doar dacă este montat corect şi cu accesoriile originale. Manevra manuală pentru modelele reversibile: MB4605 – MB4615 – MB5615 La aceste modele nu trebuie să deblocaţi motoreductorul pentru a deschide poarta manual (asiguraţi-vă că închiderea electrică este deblocată); este suficient să împingeţi poarta cu o anumită forţă la marginile acesteia. 4) Testare Testarea instalaţiei trebuie realizată de către personalul expert şi calificat, care va trebuie să realizeze testările cerute în funcţie de riscul prezent. Pentru a verifica MOBY urmaţi această procedură:

8


închideţi poarta;

decuplaţi alimentarea de la unitate;

deblocaţi motoreductorul;

deschideţi manual poarta până la opritorul de deschidere;

verificaţi ca în timpul mişcării poarta să nu aibă puncte de frecare;

verificaţi dacă poarta, atunci când este oprită în una din poziţii şi este deblocată, să nu tindă să se mişte;

verificaţi dacă sistemele de siguranţă şi opritoarele mecanice sunt în bune condiţii;

verificaţi dacă conectările cu şuruburi sunt bine strânse;

verificaţi dacă piuliţa şi şurubul laminat sunt bine lubrifiate;

verificaţi dacă fotocelulele sunt curate;

încheiaţi verificările blocând din nou motoreductorul şi conectându-l la unitate.

MOBY nu este dotat cu un dispozitiv de reglare a perechii; de aceea respectiva reglare se va face din panoul de control.

măsuraţi forţa de lovire, în modul prevăzut în normele EN 12453 şi EN 12445.

5) Întreţinere MOBY nu are nevoie de lucrări de întreţinere speciale. Un control minim programat la şase luni permite o mai mare durată a motoreductorului şi o funcţionare corectă şi sigură a sistemului. Întreţinerea constă în repetarea procedurii de testare. 5.1) Aruncare MOBY este format din diferite tipuri de materiale. Aruncarea respectivelor materiale trebuie realizată respectând normele locale în vigoare. În cazul aruncării automatizării, nu există pericole sau riscuri speciale cauzate de automatizare. Dacă trebuie efectuată o colectare selectivă, este bine să separaţi materialele pe tipuri (piese electrice, aluminiu, plastic etc.).

9


6) Specificaţii tehnice MB 4005 Alimentare Curent Putere absorbită Condensator încorporat Grad de protecţie Viteză Cursă (Y) Împingere maximă Temperatură de lucru Protecţie termică Cicluri de lucru Greutate

(Vac 50 Hz) (Vcc) (A) (W) (uF)

MB 4015

MB 4605

MB 4615

MB 4006

MB 5015

MB 5016

MB 5615

MB 4024

MB 5024

230 1.1 230

1.3 300

1.1 230

24 5 120

1.3 300

7

(IP) (m/sec.) (mm) (N) (°C)

44 0,016

0,013

0,019

0,016

310

0,013 270

470

430

470

0,016 310

470

2000 -20 ÷ +50

(°C min/max) (%) (kg)

140 30

80

6

7

6

7

6.1) Modele şi caracteristici MB4024

24Vcc cu codificator, ireversibil, opritor mecanic de deschidere

Pentru canaturi de până la 3 metri

Cu sfârşit de cursă de deschidere

MB4005

Rapid

Cu sfârşit de cursă de deschidere şi închidere

MB4006

Lent

Cu sfârşit de cursă de deschidere

MB4015

Ireversibil

230Vac

Reversibil cu sfârşit de cursă de deschidere

MOBY

Rapid

MB4605

Lent

MB4615

24Vcc cu codificator, ireversibil, opritor mecanic de deschidere

MB5024

Rapid

Pentru canaturi de până la 5 metri

Cu sfârşit de cursă de deschidere

MB5015

Ireversibil

230Vac

Lent

Cu sfârşit de cursă de deschidere şi închidere

10


MB5016

MB4024 MB4005 MB4006 Cu sfârşit de cursă MN4015 Reversibil Lent de deschidere MB4605 MB4615 MB5024 MB5015 MB5016 MB5615 MOBY Pentru canaturi de până la 3 metri Pentru canaturi de până la 5 metri 24 Vcc cu codificator, ireversibil, opritor mecanic de deschidere 230 Vac Ireversibil Reversibil cu sfârşit de cursă de deschidere Rapid Lent Cu sfârşit de cursă de deschidere Cu sfârşit de cursă de deschidere şi închidere

MB5615

Cu sfârşit de cursă de deschidere Rapid Lent 24 Vcc cu codificator, ireversibil, opritor mecanic de deschidere 230 Vac Ireversibil Reversibil Rapid Lent Lent Cu sfârşit de cursă de deschidere Cu sfârşit de cursă de deschidere şi de închidere Cu sfârşit de cursă de deschidere

Motoreductor pentru porţi cu canaturi Instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatorul motoreductorului MOBY Felicitări pentru că aţi ales un produs de automatizare Nice!

11


Nice S.p.a. produce componente pentru automatizarea grilajelor, a porţilor, a jaluzelelor şi a parasolarelor: motoreductoare, unităţi de comandă, radiocomandă, lumini intermitente, fotocelule şi accesorii. Nice foloseşte doar materiale de calitate şi caută soluţii inovatoare pentru a simplifica cât de mult posibil utilizarea aparatelor sale, cu soluţii tehnice, estetice şi ergonomice foarte studiate: din gama vastă de produse Nice, instalatorul dumneavoastră va alege fără nicio îndoială produsul cel mai adecvat pentru cerinţele dumneavoastră. Totuşi, Nice nu este fabricantul automatizărilor sale, care, în schimb, este o operă de analiză, alegere de materiale şi realizare de sisteme efectuate de către instalatorul dumneavoastră de încredere. Fiecare automatizare este unică şi doar instalatorul dumneavoastră deţine experienţa şi profesionalismul necesar pentru a executa o instalare conformă cu cerinţele dumneavoastră, sigură şi durabilă în timp şi, mai presus de toate, în conformitate cu regulile şi cu normele în vigoare. O instalaţie de automatizare este mai degrabă o comoditate decât un sistem de siguranţă valabil şi, cu soluţii puţine şi simple, este destinată să dureze mult timp. Chiar dacă automatizarea dumneavoastră îndeplineşte nivelul de siguranţă cerut de norme, nu este exclusă posibilitatea de un „risc rezidual”, adică posibilitatea de a putea apărea situaţii periculoase, cauzate în general de o folosire inconştientă sau incorectă; din acest motiv, dorim să vă dăm unele sfaturi despre comportamentul pe care trebuie să îl aveţi pentru a evita inconvenienţele: •

Înainte de a folosi prin dată automatizarea, cereţi explicaţii instalatorului despre originea riscurilor reziduale şi citiţi manualul de instrucţiuni şi recomandări pentru utilizator, pe care vi l-a dat instalatorul. Păstraţi manualul pentru orice îndoială pe care o puteţi avea în viitor, şi pentru a-l preda împreună cu automatizarea în caz de revindere.

Automatizarea dumneavoastră este o maşină care urmează fidel comenzile dumneavoastră; o utilizare inconştientă sau inadecvată poate fi periculoasă: nu acţionaţi mişcarea automatizării dacă în raza de acţiune există persoane, animale sau lucruri.

Copii: o instalaţie de automatizare garantează un grad ridicat de siguranţă, împiedicând, cu sistemele sale de detecţie, mişcarea în faţa prezenţei persoanelor sau a lucrurilor, garantând astfel o activare întotdeauna previzibilă şi sigură. Oricum, este prudent să interziceţi copiilor

12


să se joace în apropierea automatizării şi, pentru a evita activări involuntare, nu lăsaţi telecomanda la îndemâna copiilor: nu este o jucărie! •

Neregularităţi. Dacă observaţi o funcţionare neadecvată a automatizării, întrerupeţi alimentarea electrică a instalaţiei şi realizaţi deblocarea manuală. Nu încercaţi să o reparaţi singur, ci contactaţi instalatorul. Între timp, instalaţia poate funcţiona ca o poartă neautomatizată atunci când de deblochează motoreductorul în modul descris mai sus.

Întreţinere. Ca orice maşină, automatizarea dumneavoastră are nevoie de o întreţinere periodică pentru a putea funcţiona cât mai mult timp posibil şi în deplină siguranţă. Planificaţi împreună cu instalatorul dumneavoastră un plan periodic de întreţinere; Nice vă recomandă să efectuaţi o întreţinere la 6 luni pentru o utilizare rezidenţială normală, dar această perioadă poate varia în funcţie de intensitatea utilizării.

Orice lucrare de verificare, întreţinere sau reparaţie trebuie efectuată de personalul calificat. •

Chiar dacă dumneavoastră consideraţi că ştiţi să o faceţi, nu modificaţi instalaţia, nici parametrii de programare şi reglarea automatizării: răspunderea este a instalatorului dumneavoastră.

Testarea finală, lucrările de întreţinere periodică şi posibilele reparaţii trebuie probate cu documente de către persoane care le efectuează şi respectivele documente trebuie să rămână în posesia proprietarului instalaţiei.

Aruncare. La sfârşitul perioadei de funcţionare utilă a automatizării, asiguraţi-vă că aruncarea se realizează de către personalul calificat şi că materialele sunt reciclate sau eliminate în conformitate cu normele locale în vigoare.

În caz de întreruperi sau lipsă de alimentare. În timp ce aşteptaţi să vină instalatorul (sau revine energia electrică, dacă instalaţia nu este dotată cu baterii compensatoare), instalaţia se poate acţiona ca o poartă neautomatizată. În acest scop, trebuie să realizaţi deblocarea manuală; respectiva operaţie, care este singura care se poate efectua de către utilizatorul automatizării, a fost studiată îndelung de Nice pentru a asigura o utilizare uşoară, fără a avea nevoie de scule sau eforturi fizice. 1. Daţi la o parte membrana de protecţie, în modul indicat în fig. 1. 2. Introduceţi cheia şi învârtiţi-o înspre stânga, în modul indicat în fig. 2. 3. Trageţi mânerul înspre sensul săgeţii până în punctul indicat în fig. 3.

13


4. Deschideţi sau închideţi manual poarta până la sfârşitul cursei. 5. Pentru a bloca, urmaţi aceiaşi paşi în ordine inversă. Important: dacă instalaţia dumneavoastră este dotată cu radiocomandă, iar după o perioadă vi se pare că nu mai funcţionează corect, sau că direct nu funcţionează, se poate că bateria s-a terminat (pot trece de la câteva luni la doi sau trei ani în funcţie de tipul bateriei). Vă puteţi da seama dacă s-a terminat bateria pentru că lumina de la indicatorul luminos de confirmare a transmisiei este slabă, nu se aprinde sau se stinge pentru puţin timp. Înainte de a contacta instalatorul, încercaţi să schimbaţi bateria cu cea de la celălalt transmiţător care funcţionează; dacă aceasta este problema, înlocuiţi bateria cu una de acelaşi tip. Sunteţi satisfăcut? Dacă doriţi să instalaţi în casa dumneavoastră un sistem de automatizare nou, adresaţi-vă instalatorului şi societăţii Nice: veţi avea garanţia că veţi primi asistenţa unui specialist şi produsele cele mai moderne de pe piaţă, cea mai bună funcţionare şi o maximă compatibilitate a automatizărilor. Vă mulţumim că aţi citit aceste instrucţiuni şi sperăm că sunteţi mulţumit de noua dumneavoastră instalaţie: dacă aveţi vreo nedumerire, adresaţi-vă instalatorului dumneavoastră. CE Declaraţie de conformitate (conform Directivei 98/37/CE, Anexa II, partea B) Numărul 142/MB

Data: 01/2001

Revizie: 0

Subsemnatul Lauro Buoro, în calitate de Director General, declară că produsul: Denumirea producătorului: NICE s.p.a. Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigne, Oderzo - Italia Tip: motoreductor electromecanic pentru porţi batante Model: MB4005, MB4006, MB4015, MB4024, MB4605, MB4615, MB5015, MB5015, MB5016,MB5024, MB5615 Accesorii: fără accesorii Este în conformitate cu următoarele directive comunitare (CEE): Referinţă nr. 73/23/CEE, 93/68/CEE

Titlu Directiva de Joasă Tensiune 14


89/336/CEE Directiva Compatibilităţii Electromagnetică EMC 98/37/CE (ex 89/392/CEE) Directiva mecanismelor Este în conformitate cu următoarele reglementări standard în concordanţă Referinţă nr.

Ediţia

Titlu

EN60335-1

04/1998

EN60204-1

09/1993

EN55022

09/1998

Siguranţa aparatelor electrice de uz casnic şi asemănătoare. Norme generale Siguranţa mecanismelor – Echipamente electrice ale mecanismelor. Partea 1. Norme generale Informaţii asupra tehnologiei echipamentelor – Caracteristici ale radiperturbaţiilor. Limite şi metode de măsurare

Nivel evaluare

Clasa

B

Este în conformitate cu alte standarde şi/sau tehnici de produs Referinţă nr.

Ediţia

Titlu

EN 12445

11/2000

EN 12453

11/2000

Porţi şi grilaje industriale, comerciale şi de garaj. Siguranţa utilizării porţilor operate electric. Metode de testare Porţi şi grilaje industriale, comerciale şi de garaj. Siguranţa utilizării porţilor operate electric. Cerinţe

Nivel evaluare

Clasa

De asemenea, declară că nu este permisă utilizarea produsului menţionat mai sus până când maşina în care este încorporat produsul nu a fost identificată şi declarată în conformitate cu directiva 98/73/CE. Produsul menţionat mai sus este parte integrantă a configuraţiei de instalare, după cum apare în cataloagele noastre generale. Oderzo, 20 decembrie 2000 Director General Lauro Buoro 3307 cuvinte

15

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Gate%20tradus/MOBY_ISTMOR4...

Advertisement