Page 1

Pentru porţi batante METRO Instrucţiuni şi recomandări pentru instalator Recomandare Acest manual de instrucţiuni conţine informaţii importante în materie de siguranţă pentru instalare; trebuie să citiţi atent toate instrucţiunile înainte să începeţi instalarea. Păstraţi acest manual în bune condiţii pentru a-l putea consulta ulterior. Datorită pericolelor care ar putea apărea în timpul instalării şi în timpul folosirii dispozitivului METRO, instalarea trebuie să se facă respectând deplin legile, normele şi regulamentele. În acest capitol sunt menţionate recomandările de tip general; alte recomandări importante sunt menţionate în capitolele „2.1. Verificări preliminarii” şi „5 Testarea şi darea în funcţiune”. Conform legislaţiei recente europene, realizarea unei porţi sau a unui grilaj automat este guvernată de prevederile Directivei 98/37/CE (Directiva Mecanismelor) şi, în special, de normele: EN 12445, EN 12453 şi EN 12635, care permit producătorilor să declare prezumţia de conformitate a produsului. Mai multe informaţii şi directive pentru analiza riscului şi pentru întocmirea Documentaţiei Tehnice sunt disponibile la adresa: www.niceforyou.com. •

Acest manual este destinat exclusiv personalului tehnic calificat pentru instalare. Cu excepţia anexei specifice pe care instalatorul o va separa, „Instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatorul motoreductorului METRO”, nici una din informaţiile de aici nu este de interes pentru utilizatorul final.

Este interzis să se folosească METRO pentru un scop diferit de cel prevăzut în aceste instrucţiuni; o utilizare inadecvată poate cauza pericole şi daune persoanelor sau bunurilor.

Înainte de a începe instalarea, este bine să faceţi o analiză a riscurilor care să includă lista de cerinţe esenţiale de siguranţă, prevăzute de anexa I a Directivei de Maşini, indicând soluţiile corespunzătoare adoptate.

Amintiţi-vă că analiza riscurilor este unul din documentele care formează „documentaţia tehnică” a automatizării.

1


Verificaţi dacă este nevoie să ataşaţi şi alte dispozitive pentru a completa automatizarea cu METRO în funcţie de situaţia de folosire specifică şi pericolele prezente: de exemplu, trebuie luate în considerare pericolele de impact, strivire, tăiere, târâre etc. şi alte pericole în general.

Nu modificaţi nicio parte decât dacă acest lucru este specificat în instrucţiuni; lucrările de acest fel pot duce la defecţiuni; NICE nu este responsabilă de deteriorările care rezultă din produse modificate.

În timpul instalării şi utilizării, asiguraţi-vă că nu pot intra elemente solide sau lichide în unitate sau în alte dispozitive deschise; dacă este nevoie, adresaţi-vă serviciului de asistenţă NICE; utilizarea dispozitivului METRO în aceste situaţii poate duce la apariţia de pericole.

Automatizarea nu se poate folosi înainte de a fi dată în funcţiune în modul indicat în capitolul 5 „Testarea şi darea în funcţiune”.

Materialul de împachetat de pe METRO trebuie eliminat respectând normele locale.

Dacă defecţiunea nu se poate rezolva utilizând informaţiile din acest manual, adresaţi-vă serviciului de asistenţă NICE.

Dacă se deconectează întrerupătoarele automate sau siguranţele, înainte de a le reseta trebuie să localizaţi şi să eliminaţi avaria.

Înainte de a accesa bornele de conectare ale dispozitivului METRO, deconectaţi toate circuitele de alimentare; dacă dispozitivul de deconectare nu se vede, puneţi un afiş cu „ATENŢIE: ÎNTREŢINERE ÎN CURS DE DESFĂŞURARE”.

1) Descrierea produsului METRO este un motoreductor destinat automatizării unei porţi cu unul sau două canaturi. ! Este interzisă utilizarea diferită de cea menţionată şi în condiţii diferite de cele prevăzute în manual . METRO funcţionează cu energie electrică, dacă se întrerupe alimentarea electrică motoreductorul se poate debloca cu chei specifice şi canaturile se pot mişca manual. 2) Instalare 2.1) Verificări preliminarii Înainte de a începe instalarea, trebuie să verificaţi dacă structura este adecvată, adică dacă respectă normele în vigoare; verificaţi în special dacă: 2


poarta nu are puncte de frecare atât în timpul închiderii cât şi în timpul deschiderii;

poarta este echilibrată corect, adică atunci când este oprită într-o poziţie, nu tinde să se mişte;

cursa porţii este silenţioasă şi regulată;

zona de fixare a motoreductorului permite o manevră manuală uşoară şi sigură;

ambalajul este intact;

verificaţi dacă zona de fixare este compatibilă cu mărimea cutiei (fig. 1).

Luaţi măsuri de prevedere cu un opritor de închidere şi, dacă este posibil, şi cu unul de deschidere.

! Amintiţi-vă că METRO este destinat să acţioneze eficient şi sigur o poartă (cu unul sau două canaturi) şi nu este destinată pentru a remedia defecţiuni rezultate din instalare inadecvată sau întreţinere defectuoasă. 2.2) Limite de folosire Forma, înălţimea porţii (de ex. orb) şi condiţiile atmosferice (de ex. vânt puternic) pot reduce considerabil valorile indicate în graficul alăturat. * Dacă poarta măsoară mai mult de 2,5 m în lungime, se recomandă să se instaleze o închidere electrică (PLA10 sau PLA11). [grafic] Greutate maximă canat Lungime maximă canat 3) Fixare 3.1) Dimensiuni şi poziţionarea cutiei de consolidare [figura 1] 1. Excavaţi o groapă de consolidare în funcţie de dimensiunile motoreductorului; se recomandă să realizaţi un sistem de drenaj bun pentru ca să nu se adune apa. 2. Fixaţi la cutie accesoriul pentru sfârşitul de cursă de deschidere (a se vedea paragraful 4), urmând cu atenţie instrucţiunile date în figură pentru a evita o fixare incorectă. 3. Aşezaţi cutia în groapă, cu stiftul aliniat cu axa balamalei (fig. 2). 3


4. Ataşaţi un tub pentru a trece prin el cablurile electrice şi unul pentru drenaj. 5. Acoperiţi cu ciment cutia de consolidare, nivelând uniform. 6. Introduceţi consola de comandă şi bila în stiftul cutiei. 7. Sprijiniţi canatul porţii pe maneta de deblocare şi sudaţi-l perfect. 8. Lubrifiaţi cu ajutorul duzei de ungere. [figura 2] 1 – Balama 2 – Stift 3 – Ciment 3.2) Instalarea motoreductorului METRO 1. Îndepărtaţi piuliţele şi şaibele indicate în figura din dreapta (fig. 4). 2. Aşezaţi motoreductorul în interiorul cutiei de consolidare, verificând să fie montat în sensul exact. 3. Fixaţi suportul pe sfârşitul de cursă de închidere în gaura corespunzătoare (paragraful 4). 4. Blocaţi motoreductorul cu şaibele Grower şi cu cele 4 piuliţe de blocare care se găsesc în cutia cu accesorii. 5. Conectaţi motoreductorul la poartă folosind maneta de conectare (2) (fig. 3). [figura 3]

[figura 4]

1. Manetă de deblocare 2. Manetă de conectare 3. Bilă 4. Consolă de comandă 5. Stift 3.3) Instalare tipică [figură] 1. Coloană pentru fotocelulă 2. Pereche de opritori pentru deschidere 3. Linie 230 V 4. Panou de comandă (unitate electrică)

4


5. Antenă 6. Lumină intermitentă 7. Fotocelulă 8. Cutie cu element de acţionare METRO 9. Închidere electrică verticală 10. Selector de cheie sau tastatură digitală 11. Cutie de conectare (nu este furnizată) 3.4) Conectări electrice Pentru modelele ME3000 şi ME3010 conectaţi cablurile în următorul mod: Negru = Faza „deschis” Maro = Faza „închis” Albastru = Comun Galben / Verde = ....... Pentru modelul ME3024 conectaţi cablurile în următorul mod: Albastru = Alimentare motor Maro = Alimentare motor Negru = Codificator Gri = Codificator Galben / Verde = ......... ! Motoarele sunt echipate cu un cablu de 2 metri lungime. ESTE INTERZIS să faceţi racorduri în interiorul cutiei; dacă trebuie să faceţi conectări, folosiţi doar cutia de conectare specifică (nu este furnizată) pentru a menţine siguranţa instalării. 4) Instalarea sfârşitului de cursă [figură] Sfârşit de cursă de închidere (furnizat cu motorul) Fixaţi în modul indicat în figură

5


Sfârşit de cursă de deschidere (furnizat cu motorul) Fixaţi în modul indicat în figură 5) Testare şi dare în funcţiune Testarea instalaţiei trebuie realizată de către personalul expert şi calificat, care va trebui să realizeze testările cerute în funcţie de riscul prezent. Pentru a verifica METRO urmaţi această procedură: •

închideţi poarta;

decuplaţi alimentarea de la unitate;

deblocaţi motoreductorul canatului în modul indicat în paragraful „Deblocare manuală (deblocare cu cheie şi cu manetă)” din capitolul „Instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatorul motoreductorului METRO”;

mişcaţi manual poarta până la sfârşitul de cursă;

verificaţi ca în timpul mişcării poarta să nu aibă puncte de frecare;

verificaţi dacă poarta, atunci când este oprită în una din poziţii şi deblocată, nu tinde să se mişte;

verificaţi dacă sistemele de siguranţă şi opritoarele mecanice sunt în bune condiţii:

verificaţi dacă conectările cu şuruburi sunt bine strânse;

curăţaţi interiorul cutiei şi verificaţi dacă drenarea apei funcţionează corect;

când terminaţi verificările, blocaţi din nou motoreductorul şi conectaţi alimentarea electrică de la unitate;

METRO nu este dotat cu dispozitiv de reglare a perechii; de aceea, respectiva reglare se va face din panoul de control;

Măsuraţi forţa de lovire după modul prevăzut în normele EN 12453 şi EN 12445.

6) Întreţinere METRO nu are nevoie de lucrări de întreţinere speciale; un control programat la şase luni permite o mai mare durată a motoreductorului şi o funcţionare corectă şi sigură a sistemului. Întreţinerea constă în repetarea procedurii de testare.

6


6.1) Aruncare METRO este format din diferite tipuri de materiale. Aruncarea respectivelor materiale trebuie realizată respectând normele locale în vigoare. În cazul aruncării automatizării, nu există pericole sau riscuri speciale cauzate de automatizare. Dacă trebuie efectuată o colectare selectivă, este bine să separaţi materialele pe tipuri (piese electrice, aluminiu, plastic etc.). 7) Accesorii la cerere PLA10 Închidere electrică verticală 12 Vca [figura] PLA11 Închidere electrică orizontală 12 Vca [figura] MEA1 dispozitiv pentru deschidere la 360° [figura] MEA2 Deblocare cu închidere [figura] MEA3 Deblocare cu manetă specifică [figura] 8) Specificaţii tehnice Pentru a-şi îmbunătăţi produsele, Nice S.p.a. îşi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile tehnice în orice moment, fără înştiinţare anterioară, garantând funcţionalitatea şi utilizarea prevăzută. Toate caracteristicile tehnice indicate se referă la o temperatură de mediu de 20° C (± 5° C). Modele şi caracteristici

Alimentare Curent absorbit Putere absorbită Condensator încorporat Grad de protecţie Viteză Pereche Temperatură de funcţionare Protecţie termică Ciclu de lucru Greutate

Unitate de măsură (Vac-Hz)

ME3000

ME3010

ME3000L

ME3000/110

ME3024

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

230 V – 50 Hz

110 V – 60 Hz

(Vdc) (A) (W) (uF)

1.2 250 10

1.2 250 10

1.3 300 10

2.4 250 30

(IP) (Rpm) (Nm) (°C Min/Max)

67 1.14 300 -20°C ÷ 50°

67 1.14 300 -20°C ÷ 50°

67 0.8 250 -20°C ÷ 50°

67 1.4 300 -20°C ÷ 50°

67 1.4 250 -20°C ÷ 50°

(°C) (%) (Kg)

140° 30 11

140° 40 11.5

140° 30 11

140° 30 11

80 11

24 5 120

7


Instrucţiuni şi recomandări pentru utilizatorul motoreductorului METRO Felicitări pentru că aţi ales un produs Nice pentru automatizarea dumneavoastră! Nice S.p.a. produce componente pentru automatizarea grilajelor, a porţilor, a jaluzelelor şi a parasolarelor, precum: motoreductoare, panouri de comandă, radiocomandă, lumini intermitente, fotocelule şi accesorii. Produsele Nice sunt fabricate doar din materiale de calitate şi sunt excelent mecanizate. Societatea noastră caută permanent soluţii inovatoare pentru a simplifica cât de mult posibil utilizarea aparatelor sale, care sunt îngrijite sub toate aspectele (tehnic, estetic şi ergonomic): din gama vastă de produse Nice, instalatorul dumneavoastră va putea alege produsul care să satisfacă cel mai bine cerinţele dumneavoastră. Nice nu este societatea care alege componentele de automatizare, aceasta este o lucrare de analiză, evaluare, alegere de materiale şi realizarea de instalaţii efectuate de către instalatorul dumneavoastră de încredere. De aceea, fiecare automatizare este unică şi doar instalatorul dumneavoastră poate executa o instalare conformă cu cerinţele dumneavoastră (din moment ce deţine experienţa profesională necesară), sigură şi durabilă în timp şi, mai presus de toate, care să respecte normele în vigoare. O instalaţie de automatizare este mai degrabă o comoditate decât un sistem de siguranţă valabil şi, cu o întreţinere redusă şi simplă, este destinată să dureze mult timp. Chiar dacă automatizarea dumneavoastră îndeplineşte nivelul de siguranţă cerut de norme, nu este exclusă posibilitatea de un „risc rezidual”, adică posibilitatea de a putea apărea situaţii periculoase, cauzate de o utilizare inconştientă sau incorectă. Din acest motiv, în continuare dorim să vă dăm unele sfaturi despre comportamentul pe care trebuie să îl aveţi pentru a evita inconvenienţele: •

Înainte de a folosi prin dată automatizarea, cereţi instalatorului să vă explice despre originea riscurilor reziduale şi citiţi acest manual de instrucţiuni şi recomandări pentru utilizator, pe care vi l-a dat instalatorul. Păstraţi manualul pentru orice problemă care ar putea apărea şi pentru a-l preda unui nou posibil proprietar al automatizării.

8


Automatizarea execută fidel comenzile date: o utilizare inconştientă sau inadecvată poate fi periculoasă. De aceea, nu acţionaţi automatizarea dacă în raza de acţiune există persoane, animale sau lucruri.

Copii: o instalaţie de automatizare garantează un grad ridicat de siguranţă, împiedicând, datorită sistemelor sale de detecţie, mişcarea în prezenţa persoanelor sau a lucrurilor, şi garantând o activare previzibilă şi sigură. Nu lăsaţi copiii să se joace în apropierea automatizării şi nu lăsaţi telecomanda la îndemâna copiilor: nu este o jucărie!

Neregularităţi: dacă observaţi că automatizarea nu funcţionează corect, întrerupeţi alimentarea electrică a instalaţiei şi realizaţi deblocarea manuală. Nu faceţi nicio reparaţie şi chemaţi instalatorul: odată deblocat motoreductorul, instalaţia poate funcţiona manual ca o închidere neautomatizată.

Întreţinere: pentru a garanta o durată de funcţionare lungă, utilă şi pentru o funcţionare sigură, instalaţia, ca orice altă maşină, are nevoie de o întreţinere periodică. Stabiliţi împreună cu instalatorul dumneavoastră un plan periodic de întreţinere. Nice vă recomandă să efectuaţi o întreţinere la 6 luni pentru o utilizare rezidenţială normală, perioadă care poate varia în funcţie de intensitatea utilizării. Orice verificare, întreţinere sau reparaţie trebuie efectuată doar de către personalul calificat.

Chiar dacă dumneavoastră consideraţi că ştiţi să o faceţi, nu modificaţi instalaţia, nici parametrii de programare şi reglare a automatizării: răspunderea este a instalatorului dumneavoastră.

Testarea finală, lucrările de întreţinere periodică şi posibilele reparaţii trebuie probate cu documente de către persoane care le efectuează şi respectivele documente trebuie să rămână în posesia proprietarului instalaţiei.

Aruncare: la sfârşitul perioadei de funcţionare utilă a automatizării, asiguraţi-vă că aruncarea se realizează de către personalul calificat şi că materialele sunt reciclate sau eliminate în conformitate cu normele locale în vigoare.

În caz de întreruperi sau lipsă de alimentare: în timp ce aşteptaţi intervenţia instalatorului sau revenirea energiei electrice, dacă instalaţia nu este dotată cu baterii compensatoare, automatizarea se poate acţiona ca oricare altă închidere neautomatizată. În acest scop, trebuie să realizaţi deblocarea manuală (singura operaţie pe care utilizatorul o poate efectua):

9


respectiva operaţie a fost studiată îndelung de Nice pentru a asigura o utilizare uşoară, fără a avea nevoie de scule sau eforturi fizice.

Manevră manuală (deblocare cu cheie sau cu manetă) Operaţia manuală trebuie efectuată atunci când nu este curent sau atunci când apare vreo defecţiune la instalaţie. Deblocare cu CHEIE de tip MEA2 (fig. 1) A. Îndepărtaţi capacul care acoperă închiderea, în modul indicat în figură. B. Introduceţi cheia şi învârtiţi-o la 90° înspre dreapta. C. Mişcaţi manual canatul (fig. 3). ! Funcţionarea automată se va produce în prima manevră electrică. [figura 1] Deblocare cu manetă de tip MEA3 (fig. 2) A. Îndepărtaţi capacul care acoperă închiderea, în modul indicat în figură. B. Introduceţi maneta şi învârtiţi-o la 90° înspre dreapta. C. Mişcaţi manual canatul (fig. 3). ! Funcţionarea automată se va produce în prima manevră electrică. [figura 1] [figura 3] Sunteţi mulţumit? Dacă doriţi să instalaţi în casa dumneavoastră un nou sistem de automatizare, adresaţi-vă instalatorului şi societăţii Nice, astfel veţi avea garanţia că veţi primi asistenţa unui specialist şi produsele cele mai moderne de pe piaţă, cea mai bună funcţionare şi o maximă compatibilitate a automatizărilor. Vă mulţumim că aţi citit aceste recomandări şi sperăm că sunteţi mulţumit de noua dumneavoastră instalaţie: dacă aveţi vreo nedumerire, adresaţi-vă instalatorului dumneavoastră.

10


Declaraţie de conformitate CE Declaraţie de conformitate a producătorului conform Directivei 98/37/CE, Anexa II, partea B Numărul 134/ME

Revizie: 4

Subsemnatul Lauro Buoro, în calitate de Director General, declară pe proprie răspundere că următorul produs: Denumirea producătorului: NICE s.p.a. Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigne, Oderzo (TV) Italia Tip: motoreductor electromecanic pentru porţi batante Model: ME3024, ME3000, ME3000L, ME3000/110, ME3010 Accesorii: MEA1, MEA2, MEA3, PLA10, PLA11 Îndeplineşte cerinţele esenţiale din următoarele Directive: Directiva 98/37/CE a Parlamentului European din 22 iunie 1998, pentru punerea în concordanţă a legilor statelor membre referitor la mecanisme În modul prevăzut în directiva 98/37/CE utilizarea produsului menţionat mai sus nu este admisă până când maşina pe care este montat a fost identificată şi declarată în conformitate cu directiva 98/37/CEE. În plus, produsul este conform cu specificaţiile din următoarele directive CE, modificate de directiva 93/68/CEE a Consiliului Europei din 22 iulie 1993: 73/23/CEE Directiva 73/23/CEE a Consiliului din 19 februarie 1973 pentru punerea în concordanţă a legilor statelor membre referitor la echipamentele electrice destinate să fie folosite între unele limite de tensiune. 89/336/CEE Directiva 89/336/CEE a Consiliului din 3 mai 1989, pentru punerea în concordanţă a legilor statelor membre referitor la compatibilitatea electromagnetică Oderzo, 3 septembrie 2004 Director General Lauro Buoro 2727 cuvinte

11

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versi  
http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Gate%20tradus/METRO_ISTMER...