Page 1

FLO_ISTFLOR2

Descrierea produsului Seria de dispozitive de comandă radio FLO este un sistem radio care lucrează la o frecvenţă de 433,92 MHz pentru telecomanda dispozitivelor de deschidere a uşilor, porţilor şi echipamentelor similare. Sistemul lucrează prin emiterea şi recepţionarea codului digital care dispune de 1024 de combinaţii pentru fiecare buton al emiţătorului. Receptoare disponibile: Versiunea FLOX1 FLOX2 FLOXB2 FLOXI FLOXI2 FLOXM FLOXM220

tab. 1

Alimentarea 12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc 24 Vac/dc

Conexiunile Panou cu borne Panou cu borne Panou cu borne Slot Nice

Formatul Universal (fig.1) Universal (fig.1) Box (IP53)(fig.2-3) Slot

Ieşiri 1 2 2 1

24 Vac/dc

Slot Nice

Slot

2

12/24 Vac/dc 230 Vac

Panou cu borne Panou cu borne

Modular (fig.1) Modular (fig.1)

Până la 4 Până la 4

Emiţătoare disponibile:

tab.2

Versiunea

Alimentarea

Butoane

12V baterii alcaline 12V baterii alcaline 12V baterii alcaline 2 baterii litiu 3V

1 2 4 2

FLO1 FLO2 FLO4

VERY VE

Fixarea Adeziv sau şuruburi Adeziv sau şuruburi Adeziv sau şuruburi Slot pe Unitate de comandă Nice Slot pe Unitate de comandă Nice Şuruburi Şuruburi

Intsalarea receptoarelor Receptoarele FLOX1, FLOX2, FLOXB2 şi FLOXM pot fi alimentate de la 24 Vac/dc sau 12 Vac/dc. Modul intrare alimentare poate fi selectat cu ajutorul unei punţi cu benzi (vezi A fig. 36). ! Înainte de alimentarea cu curent a receptorului verificaţi dacă alimentarea a fost selectată corect.

În toate versiunile, ieşirile receptorului sunt contacte curate normal deschis (N.O.) asigurate de releele de pe panou. În versiunile FLOXM şi FLOXM220, ieşirile sunt asigurate unităţi de relee cu fişe (vezi M fig.6); există trei astfel de tipuri de relee: MXD: această intrare pe bază de impulsuri, adică, rămâne activă atâta timp cât există semnal de comandă MXP: această intrare este pas-cu-pas, adică, fiecare semnal de comandă comută starea releului de contact MXT: această intrare este temporizată, adică, după ce a fost activată rămâne aşa pentru o perioadă de timp care poate fi reglat de la 3 secunde la aproximativ 5 minute (utilizaţi maximum 2 unităţi MXT) Dacă sunt necesare contacte normal închis “NC”, pentru versiunile FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI şi FLOXI2 procedaţi în felul următor: 1. Deconectaţi receptorul (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) dacă este alimentat sau demontaţi panoul de pe slot (fantă) (FLOXI şi FLOXI2) 2. Deschideţi carcasa receptorului şi demontaţi panoul cu grijă (FLOX1, FLOX2, FLOXB2) 3. Pe partea de sudură a receptorului : tăiaţi secţiunea de cupru la punctul A şi apoi uniţi contactele la punctul B cu o picătură de cositor (fig.9) În versiunile FLOXM şi FLOXM220 procedaţi aşa cum este descris la punctele 2 şi 3 pe partea de suduri a unităţilor de relee (fig.8). ! Dacă este instalat mai mult de un receptor unul lângă altul, verificaţi dacă între ele este o distanţă de peste 50 cm pentru a preîntâmpina interferenţa. Număr de cuvinte: 1249


FLO_ISTFLOR2 Asocierea butoanelor emiţătoarelor cu ieşirile de pe receptor: Receptoarele FLOXM şi FLOXM220 dispun de 4 fante pentru unităţi de relee, fiecare corespunde la un buton pe emiţătore (fig. 6). Pentru receptoare FLOX1, FLOXI, FLOX2 şi FLOXB2, fiecare ieşire de releu este asociată cu un anumit buton prin inserarea punţii selectoare (vezi C fig. 5); pentru receptoare FLOX1 şi FLOXI, vezi fig. 11a; pentru receptoare FLOX2, FLOXI2 şi FLOXB2, vezi fig. 11b. Introducerea unui cod: setaţi cele 10 micro-întrerupătoare (vezi B fig.5 şi 6) pe ON – OFF pentru a crea combinaţia cerută. Instalarea : antenei Pentru a garanta o performanţă optimă, fiecare receptor FLO trebuie instalat cu antena sa proprie ABK sau ABKIT. Antena trebuie instalată cât mai sus posibil; dacă în apropriere există construcţii metalice sau beton armat, instalaţi antena deasupra lor. Dacă cablul livrat cu antena este prea scurt, utilizaţi cablu coaxial cu impedanţa de 52 Ohmi (de ex. RG58 cu pierdere reduse); lungimea totală a cablului nu este voie depăşească 10 m. Conectaţi antena la bornele aferente (fig. 5 şi 6) prin conectarea miezului cablului la borna 2 şi a ecranului la borna 1 Dacă antena trebuie instalată acolo unde nu există posibilitate pentru o pământare bună (de ex. zidărie), se poate lega la pământ borna 1 a antenei pentru a obţine o rază de acţiune mai mare; acest lucru este avantajos dacă placa de pământare este în apropiere şi este de calitate. Se pot obţine rezultate bune, totuşi, prin utilizarea a 18 cm de cablu montat orizontal şi conectat la borna 2 a intrării antenei, pentru a acţiona drept antenă. Instalarea : emiţătoarelor Setarea codului pentru seria FLO: Deschideţi emiţătorul (fig.13) şi setaţi cele 10 microîntrerupătoare cu aceeaşi combinaţie cu receptorul. Introduceţi codul pentru seria VERY VE: Introduceţi codul cu cele două butoane ale emiţătoruluui în felul următor: 1. 2. 3. 4.

Apăsaţi ambele butoane pe emiţător până ce LED se aprinde (vezi fig. L 7), apoi începeţi să introduceţi codul secvenţial în decurs de 5 secunde. Apăsaţi butonul T1 dacă micro-întrerupătorul 1 pe receptor este ON, altfel butonul T2 dacă micro-întrerupătorul este OFF (fig. 7) Repetaţi punctul 2 pentru toate cele 10 micro-întrerupătoare pe receptorul. Exemplul prezentat în fig. 10 este obţinut cu secvenţa T1-T1-T2-T1-T1-T1-T2-T2-T1. După ce este introdus al 10-lea micro-întrerupător LED-ul va începe să clipească rapid 5 secunde. Dacă nu este apăsat nici un buton în timp ce LED-ul clipeşte, codul va fi memorat, altminteri operaţiunea va fi anulată.

Dacă există mai mult de un VERY VE la program, poate fi mai uşor să utilizaţi unitatea de programare aferentă CVU; cu aceasta se poate seta chiar două coduri diferite pentru cele două butoane. Selectarea butoanelor de pe emiţător. Dacă este nevoie, valoarea butoanelor în emiţătoare poate fi modificată, adică, de exemplu, prin apăsarea butonului T1 pentru a emite cu butonul T2 un cod. Pentru emiţătoarele FLO1 şi FLO2 acest lucru se poate realiza prin tăierea punctului T şi aplicarea unei picături de lipit pe punctul S, aşa cum este indicat în fig. 12. Emiţătorul FLO4 emiţătorul nu poate fi modificat. Cu emiţătoarele VRERY VE selectarea se poate efectua numai prin utilizarea unităţii de programare CVU. Întreţinerea Receptorul nu necesită nici un fel de întreţinere. În emiţătoare, în schimb, dacă există o pierdere considerabilă de rază de acţiune sau dacă LED-ul pe VERY VE (vezi fig. L 7) se aprinde discontinuu, înlocuiţi bateria. Pentru a face acest lucru, deschideţi emiţătorul aşa cum este arătat în figurile 13 , 14. Număr de cuvinte: 1249


FLO_ISTFLOR2 Salubrizarea Acest produs este confecţionat din materiale diferite, unele dintre ele sunt reciclabile în timp ce altele trebuie salubrizate. Informaţi-vă despre sistemele de reciclare sau salubrizare conform legislaţiei locale în vigoare. ! Unele componente electronice pot conţine substanţe poluante: nu le aruncaţi la gunoi.

Caracteristici tehnice Receptoare Frecvenţa de recepţie Alimentarea Sensibilitatea Consum stand-by/canal activ Decodificare Nr. ieşiri Releu de contact Durata de activare/dezactivare Temperatura de lucru

: 433,92 MHz : 24V sau 12Vac/dc ± 10% 230 Vac ± 10% pentru FLOXM220 : < 0.5 µV (rază de acţiune 100-150m cu antene ABK/ABKIT) : 15 mA / 35 mA : digitală (1.024 combinaţii) : de la 1 la 4 în funcţie de versiune : max. 0,5A 48 Vac/dc. : 250 mS) / 300 mS : -10oC la + 55oC

Emiţătoare Frecvenţa de emitere Puterea radiată Toleranţa frecvenţei de transport Codificarea Nr de taste Temperatura de funcţionare Dimensiuni / greutate seria FLO Dimensiuni / greutate VERY VE

: 433,92 MHz : 100 µW : ±100 KHz : digitală (1.024 combinaţii) : 1, 2 sau 4 în funcţie de versiune : -10oC la + 55oC : 69x39x15,5 mm / 31 g : 65x30x10mm / 14 g

Nice S.p.a. îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sale ori de câte ori consideră acest lucru necesar fără notificare prealabilă.

Număr de cuvinte: 1249

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/FLO_ISTFLOR2.doc

/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/FLO_ISTFLOR2.doc

Advertisement