Page 1

EASYK_ISTQUAR-AR4

Descrierea produsului Seria de dispozitive de comandă radio K este un sistem care permite utilizatorului comanda de la distanţă a dispozitivelor de deschidere a porţilor şi uşilor şi sistemelor similare. Sistemul lucrează prin emiterea şi recepţionarea codului digital care dispune de 1024 de combinaţii pentru fiecare buton al emiţătorului. Receptoare disponibile:

tab. 1

Versiunea KX1 KX2 KXI

Alimentarea 12/24 Vac/dc 12/24 Vac/dc 24 Vac/dc

Conexiunile Panou cu borne Panou cu borne Slot Nice

Formatul Universal (fig.1) Universal (fig.1) Slot (conector)

KXI2

12/24 Vac/dc

Slot Nice

Slot (conector)

FLOXM FLOXM220

12/24 Vac/dc 230 Vac

Panou cu borne Panou cu borne

Universal (fig.1) Universal (fig.1)

Emiţătoare disponibile:

tab.2

Versiunea

Alimentarea

Butoane

9V baterii alcaline 9V baterii alcaline 9V baterii alcaline 9V baterii alcaline 12V baterii alcaline 12V baterii alcaline 12V baterii alcaline

1 2 4 4 1 2 4

K1 K2 K4 K2 + 2 K1M K2M

K4M

Ieşiri 1 2 1 2 Până la 4 Până la 4

Fixarea Adeziv sau şuruburi Adeziv sau şuruburi Slot pe Unitate de comandă Nice Slot pe Unitate de comandă Nice Şuruburi Şuruburi

Intsalarea receptoarelor Receptoarele KX1, KX2 şi KXIM pot fi alimentate de la 24 Vac/dc sau 12 Vac/dc. Modul intrare alimentare poate fi selectat cu ajutorul unei punţi cu benzi (vezi A fig. 3). Receptorul KXM este conectat cu ajutorul unui întrerupător selector cu revenire cu arc (vezi A, fig.4). ! Înainte de alimentarea cu curent a receptorului verificaţi dacă alimentarea a fost selectată corect.

În toate versiunile, ieşirile receptorului sunt contacte curate normal deschis (N.O.) asigurate de releele de pe panou. În versiunile KXM şi KXM220, ieşirile sunt asigurate unităţi de relee cu fişe (vezi M fig.4); există trei astfel de tipuri de relee: MXD: această intrare pe bază de impulsuri, adică, rămâne activă atâta timp cât există semnal de comandă MXP: această intrare este pas-cu-pas, adică, fiecare semnal de comandă comută starea releului de contact MXT: această intrare este temporizată, adică, după ce a fost activată rămâne aşa pentru o perioadă de timp care poate fi reglat de la 3 secunde la aproximativ 5 minute (utilizaţi maximum 2 unităţi MXT) Dacă sunt necesare contacte normal închis NC, pentru versiunile FLOX1, FLOX2, FLOXB2, FLOXI şi FLOXI2 procedaţi în felul următor: 1. Deconectaţi receptorul (KX1, KX2) dacă este alimentat sau demontaţi panoul de pe slot (fantă) (KXI şi KXI2) 2. Deschideţi carcasa receptorului şi demontaţi panoul cu grijă (KX1, KX2) 3. Pe partea de sudură a receptorului : tăiaţi secţiunea de cupru la punctul A şi apoi uniţi contactele la punctul B cu o picătură de cositor (fig.9) În versiunile KXM şi KM220 procedaţi aşa cum este descris la punctele 2 şi 3 pe partea de suduri a unităţilor de relee (fig.6). Număr de cuvinte: 1.146


EASYK_ISTQUAR-AR4 ! Dacă este instalat mai mult de un receptor unul lângă altul, verificaţi dacă între ele este o distanţă de peste 50 cm pentru a preîntâmpina interferenţa.

Asocierea butoanelor emiţătoarelor cu ieşirile de pe receptor: Receptoarele KXM şi KM220 dispun de 4 fante pentru unităţi de relee, fiecare corespunde la un buton pe emiţătore (fig. 4). Pentru receptoare KX1, KXI, KX2 şi KXI2, fiecare ieşire de releu este asociată cu un anumit buton prin inserarea punţii selectoare (vezi C fig. 3); pentru receptoare KX1 şi KXI, vezi fig. 7a; pentru receptoare KX2 şi KXI2, vezi fig. 7b. Introducerea unui cod: setaţi cele 10 micro-întrerupătoare (vezi B fig.3 şi 4) pe ON – OFF pentru a crea combinaţia cerută. Instalarea : antenei Pentru a garanta o performanţă optimă, fiecare receptor K trebuie instalat cu antena sa proprie ABK sau ABKIT. Antena trebuie instalată cât mai sus posibil. Dacă în apropriere există cadre metalice sau beton armat, instalaţi antena deasupra lor. Dacă cablul livrat cu antena este prea scurt, utilizaţi cablu coaxial cu impedanţa de 52 Ohmi (de ex. RG58 cu pierdere reduse); lungimea totală a cablului nu este voie depăşească 10 m. Conectaţi antena la bornele aferente (fig. 3 şi 4) prin conectarea miezului cablului la borna 2 şi a ecranului la borna 1 Dacă antena trebuie instalată acolo unde nu există posibilitate pentru o pământare bună (de ex. zidărie), se poate lega la pământ borna 1 a antenei pentru a obţine o rază de acţiune mai mare; acest lucru este avantajos dacă placa de pământare este în apropiere şi este de calitate. Se pot obţine rezultate bune, totuşi, prin utilizarea a 18 cm de cablu montat orizontal şi conectat la borna 2 a intrării antenei, pentru a acţiona drept antenă. Instalarea : emiţătoarelor Setarea codului: Deschideţi emiţătorul (fig.12 şi 13) şi setaţi cele 10 micro-întrerupătoare cu aceeaşi combinaţie cu receptorul. Asociaţi tasta emiţătorului – ieşire releu: pe emiţătoarele K1 şi K2 (fig.5), K1M,-K2M (fig.8) în afară de cele 10 micro-întrerupătoare utilizate pentru fixarea codurilor , există microîntrerupătoare suplimentare care permit ca ieşirile de releu să fie ascoiate cu tastele emiţătoarelor (fig.11); pe emiţătoarele K4 şi K4M asocierea tastei cu o ieşire nu poate fi modificată; emiţătoarele K2+2 (fig.5) vă permit activarea ieşirilor OUT1 şi OUT2 pe receptor prin tastele T1 şi T2, în timp ce celelalte două taste T1 şi T2 pot activa ieşirile OUT1 şi OUT2 de pe un alt receptor având un cod digital diferit. Întreţinerea Receptoarele nu necesită nici un fel de întreţinere. Bateria din emiţător trebuie, totuşi, înlocuită de fiecare dată când raza de acţiune se reduce semnificativ. Deschideţi emiţătorul standard aşa cum este arătat în figura 12 şi mini-emiţătorul aşa cum este arătat în Figura 13 pentru a înlocui bateriile. Salubrizarea Acest produs este confecţionat din materiale diferite, unele dintre ele sunt reciclabile în timp ce altele trebuie salubrizate. Informaţi-vă despre sistemele de reciclare sau salubrizare conform legislaţiei locale în vigoare. ! Unele componente electronice pot conţine substanţe poluante: nu le aruncaţi la gunoi.

Număr de cuvinte: 1.146


EASYK_ISTQUAR-AR4 Caracteristici tehnice Receptoare Frecvenţa de recepţie Alimentarea Sensibilitatea Consum stand-by/canal activ Decodificare Nr. ieşiri Releu de contact Durata de activare/dezactivare Temperatura de lucru Emiţătoare Frecvenţa de emitere Puterea raidată Raza de acţiune Consumul în timpul emiterii Codificarea Nr de taste Temperatura de funcţionare Dimensiuni / greutate seria standard K Dimensiuni / greutate seria mini K

: 26.995 – 27.120 – 30.875 – 30.900 MHz comandate cu cuarţ : 24V sau 12Vac/dc ± 10% : < 0.5 µV (rază de acţiune 100-400m cu antene ABK/ABKIT) : 35 mA / 55 mA : digitală (1.024 combinaţii) : de la 1 la 4 în funcţie de versiune : max. 0,5A 48 Vac/dc. : 150 mS) / 350 mS : -10oC la + 55oC

: 26.995 – 27.120 – 30.875 – 30.900 MHz comandate cu cuarţ : 100 µW (-10dBm) : 200-400m versiune standard 100-300 m versiune mini : 30 mA versiune standard 25 mA versiune mini / 55 mA : digitală (1.024 combinaţii) : 1, 2 sau 4 în funcţie de versiune : -10oC la + 55oC : 102x56x23 mm / 100 g : 75x38x17mm / 42 g

Nice S.p.a. îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sale ori de câte ori consideră acest lucru necesar fără notificare prealabilă.

Număr de cuvinte: 1.146

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versi  

http://www.smilo.ro/sites/default/files/distribuitori/Instr.%20automatizari%20Nice/Lb%20romana/Versiunea%20Romana/Accesorii/EASYK_ISTQUAR-AR...

Advertisement