Page 1

2012./2013.

RUJAN 2012.


OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI Naziv: OSNOVNA ŠKOLA "GRIGOR VITEZ" Adresa: 48 214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7 E.mail škole: os-sveti-ivan-zabno-001@skole.t-com.hr Mrežna stranica: http:://os-gvitez-zabno.skole.hr Telefon/telefaks: 048/851- 408 OIB: 8556528026

Općina: Sveti Ivan Žabno Županija: Koprivničko-križevačka Šifra škole: 06-257-001 Broj učenika: I-IV razred - 203 učenika – 14 odjeljenja (12 redovitih,2 kombinirana) V-VIII " I-VIII "

- 234 učenika - 12 odjeljenja - 437 učenika - 26 odjeljenja

Područne škole: 1. Cirkvena, tel./fax: 858-052, 2. Sv.P.Čvrstec, tel./fax: 859-161, 3. Trema, tel./fax: 211-131

Broj zaposlenika: - učitelja razredne nastave - učitelja predmetne nastave - stručnih suradnika - ostalih zaposlenika

14 27 3 15

Ravnatelj škole: Nevenka Bajsić Pedagog: Sanda Uremović Defektologinja: Nevzeta Zdunić Knjižničar: Jerko Barišić Tajnik škole: Ksenija Vrabelj (zamjena za porodiljni dopust-Helena Prebegović) Računovođa: Renata Lusavec Predsjednik Školskog odbora: Nada Rogožar Voditelji područnih škola: a) Cirkvena – Brigitta Novak b) Sv.P.Čvrstec – Nikolina Kušec c) Trema – Mandica Kranjčević

Dan škole: 24. svibnja 2012. Na temelju članka 118., stavka 2., podstavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, NN 92/10, NN 105/10, NN 90/11, 5/12, 16/12. i 2


86/12) i članka 37., stavka 1., alineja 5. Statuta Osnovne škole”Grigor Vitez” Sveti Ivan Žabno od 01.02.2012., Školski odbor na prijedlog ravnatelja, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja Vijeća roditelja, uz sudjelovanje Vijeća učenika na 31. sjednici 25. rujna 2012. godine donosi

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku godinu 2012./2013.

UVOD

Ovaj Godišnji plan i program rada škole za škol.god. 2012./2013. temelji se na sljedećim dokumentima: - Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., NN 86/09, NN 92/10, NN 105/10, NN 90/115/12, 16/12. i 86/12) - Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, NN 90/10) - Pravilniku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012. (NN 34/11) - Ispravci Odluke o utvrđivanju broja redovnih i kombiniranih razrednih odjela u 2011./2012. školskoj godini za Osnovnu školu “Grigor Vitez” Sv.Ivan Žabno, Ured državne uprave u Koprivničko - križevačkoj županiji , Službe za društvenu djelatnost od 26.08.2011 .godine. - Podzakonskim aktima, uputama i odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

UVJETI RADA 3


1. Podaci o školskom području Mreža osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije uz suglasnost Ministarstva provjete i športa usvojena je na skupštini Koprivničko-križevačke županije1998.g. te je utvrđeno da naše školsko područje obuhvaća i dalje područja Područnih škola Cirkvene, Svetog Petra Čvrsteca i Treme. To znači da školsko područje u potpunosti pokriva područje Općine Sveti Ivan Žabno - površine 106 km2, s osam većih naselja i dvadesetak manjih zaselaka. U školu nam dolaze i učenici iz područja i Hagnja (Županija Zagrebačka). Prometna povezanost matične škole s područnim školama je različita, od vrlo dobre s PŠ Cirkvenom i Tremom, do lošije s PŠ Sv. Petrom Čvrstecom. Kontakti se mogu brzo uspostaviti telefonom. Naše školsko područje podijeljeno je na četiri dijela: /Popis 2001./ 1. Sv.Ivan Žabno s 4 naselja, 1915 stanovnik, 630 domaćinstava, 2. Cirkvena s 7 naselja, 1633 stanovnika, 566 domaćinstava, 3. Sv.Petar Čvrstec s 24 zaseoka, 1072 stanovnika, 364 domaćinstvo i 4. Trema s 8 zaseoka, 800 stanovnika i 327 domaćinstva. U svakom od navedenih mjesta nalaze se odjeljenja I-IV razreda, a svi učenici od VVIII razreda polaze nastavu u Svetom Ivanu Žabnu. Organiziran je prijevoz školskim autobusima u skladu s čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijevoznik je Čazmatrans Podravina-Prigorje d.o.o. na temelju natječaja koji je proveden u Županiji. Relacije prijevoza učenika: a) Trema - Sv.Ivan Žabno, prevozi se 46 učenika V-VIII razreda b) Sv.P.Čvrstec - Sv.I.Žabno, prevozi se 41 učenika V-VIII razreda c) Cirkvena- Sv.I.Žabno, 62 učenika V-VIII razreda i 8 učenika I-IV do PŠ Cirkvena d) Brezovljani i ostalo ( Haganj, Novi Glog ) - Sv.I.Žabno, prevozi se 35 učenika V-VIII razreda i 31 učenika I-IV razreda. Sveukupno 223 učenika I-VIII razreda.

2. Prostorni uvjeti Unutrašnji školski prostori u Matičnoj školi i Područnim školama Cirkvena, Sveti Petar Čvrstec i Trema: Naziv prostora Br. m² Namjena po Šifra stanja 1,2,3 Napomena smjenama Oprema, opć.did. 4


3

I 4

II 5

6

7

1

53

x

x

2

2

1 1

53 53

x x x x

x x x x

1 1

2 2

1 MATIČNA ŠKOLA SV. IVAN ŽABNO Predškolski odgoj Razredna nastava I razred II razred III razred u GK IV razred u LK Predmetna nastava Knjižnica

2

1

54

x

x

1

2

Likovna kultura Glazbena kultura Strani jezik Matematika Kemija Biologija

1 1

53 53 53

x x x x x

x x x x x

1 2 1 1 1

2 2 1 2 2

Fizika Povijest Zemljopis Tehnička k. i INF. TZK (dvorana) Učionički prostor Sav ostali prostor Sveukupno MŠ PŠ CIRKVENA Predškolski odgoj Razredna nastava I razred II razred III razred IV razred Učionički prostor Sav ostali prostor Sveukupno PŠ Cirkvena

1 1 1 1 1 12

53 53 53 53 288 872 791 1663

x x x x x x x x

x x x x x x x x

1 1 2 2 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1

32

x

x

2

2

1 1 1

36 63 63

2 2 2

162 116 310

x x x x x x x

1 1 1

3

x x x x x x x

1 1

2 2

3 3

2 2

3

3

PŠ SV.PETAR ČVRSTEC Razredna nastava I razred II razred III razred IV razred i pred.odgoj TZK

1

1 1

54 54

1

32

x x x x x 5

8

Izvršena revizija Koriste slobodne učionice RN ili fike-bi


Predškolski odgoj Učionički prostor Sav ostali prostor Sveukupno PŠ Sv.P.Čvrstec PŠ TREMA Razredna nastava I razred II razred III razred IV razred TZK (hol) Predškolski odgoj Učionički prostor Sav ostali prostor Sveukupno PŠ Trema UKUPNO KORISNOG UČIONIČKOG PROSTORA UKUPNO OSTALOG ŠKOLSKOG PROSTORA SVEUKUPNO ŠKOLSKOG PROSTORA (ostali prostor + mala škola u Tremi i Cirkveni + TZK u Tremi i Sv. Petru Čvrstecu)

1 3

42 150 310 492

1

54

1

54

1 1 2

30 48 108 290 476 1292

x x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

3 3 3

2 2 2

3

3

3

3

2 3 3 3

3 3 3

1507

2941

Ocjena građevinskog stanja Matična škola građena je klasičnim stilom, a nedostatak joj je podrumski prostor za više namjena, te dodatni učionički i kabinetski prostor. Čvrstoća zgrade zadovoljava. Postavljanjem krovišta iznad hala riješeno je prokišnjavanje na diletaciji i na ravnom krovu središnjeg dijela zgrade. Promijenjeno je krovište na centralnoj zgradi. Potrebno je izmjeniti preostali dio građevinske stolarije, obnoviti fasadu, izmjeniti parkete u zbornici, uredima i knjižnici. Zbog istrošenosti sistema centralnog grijanja potrebno je obnoviti kotlovnicu i kompletan radijatorski sistem. U vrlo lošem stanju nalaze se i sanitarni čvorovi u prizemlju i kod sportske dvorane. Zbog uvođenja HACCP sustava potrebno je ulaganje u kuhinjski i skladišni prostor. Školska sportska dvorana ne zadovoljava pedagoške i sportske standarde, te je potrebna 6


izgradnja nove. Također je nedostatak pritisak vode koji je važan za hidrantsku mrežu, a riješiti će se tek priključkom škole na vodovod. Područna škola Cirkvena koristi staru, ali adaptiranu zgradu. Problem su vlaga i električne instalacije. Najbolje rješenje bila bi izgradnja nove četverogodišnje područne škole s uređenjem okoliša i sportskih terena. Škola je od strane županije dobila projektni zadatak za izradu idejnog rješenja za izgradnju zgrade PŠ Cirkvena. Područna škola Sv. Petar Čvrstec ima novu školsku zgradu sa sportskim terenima, parkom i osiguranim prostorom za školski vrt. Otvorena je 18.01.2000. godine. Uvjeti rada su dobri. Problem je što škola nema pitku vodu. Područna škola Trema ima novu školsku zgradu. Otvorena je u rujnu 2007.godine. Potpuno je opremljena s uređenim sportskim terenima. Potrebno je uređenje dječjeg igrališta (ljuljačke i klackalice). Funkcionalnost školskog prostora Matična škola djelomično zadovoljava suvremene kriterije funkcionalnosti. PŠ Sv. Petar Čvrstec i PŠ Trema suvremene su i funkcionalne.PŠ Cirkvena je stara i nefunkcionalna. Opremljenost školskog prostora Opća opremljenost škole je nezadovoljavajuća. U Matičnoj školi treba zamijeniti 1 školski namještaj za učionicu dopunske i dodatne nastave i potrebna je kupnja ormara za učeničke radove kako u Matičnoj tako i u Područnim školama. Potrebno je obnoviti didaktički i potrošni materijal za izvođenje nastave kemije, fizike, biologije, tjelesne i zdravstene kulture, glazbene kulture, matematike, prirode i društva, te razredne nastave. Nedostaju 2 računala. Da bi izvođenje nastave bilo što kvalitetnije potrebni su u svakoj učionici projektori s projekcijskim platnima, što je predviđeno u nekoliko faza. Potrebne su stolice za zbornicu matične škole. U vrlo lošem stanju je i opremljenost školske kuhinje matične škole, te je hitno potrebna peć i radne površine . Matična škola u Sv. Ivanu Žabnu ima veliki vanjski prostor za održavanje, te je potrebna kupnja profesionalnog trimera. Tamburaškom orkestru škole nedostaju 2 brača i 1 bisernica.

Stanje školskog okoliša NAZIV POVRŠINE

1 MATIČNA ŠKOLA SV. IVAN ŽABNO Park – zelene površine Školski trg ( rozarij ) Parkiralište, asphalt Prilazni putevi i pješačke staze, asphalt

2 11.592 120 672 956 7

OCJENA STANJA 1,2,3 3 3 3 2 2


Igrališta: za košarku-asfalt za odbojku-asfalt za rukomet-asfalt za nogomet-trava Rekreativni prostor oko igrališta: - trava - školski vrt + prilaz - školsko poljoprivredno zemljište (2 ha) PŠ CIRKVENA - igralište-trava - školsko dvorište ( vrt-otvoren prostor podložan stalnoj devastaciji ) - okoliš PŠ SV. PETAR ČVRSTEC - igralište-trava - igralište- asfalt - park (okoliš) PŠ TREMA - školsko vježbalište - parkovne površine - košarkaško asfaltirano igralište UKUPNA POVRŠINA OKOLIŠA (OD TOGA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE) Knjižni fon d

480 220 1.350 4.232

1 1 1 2

2.948 560 20.000

2 2 2

1.664 300

2 1

400

2

480 420 2.990

3

1.664 587 288 51 923 m 20.560 m²

3 3 3 3

šk ol e

Unijeti pod a t k e o knjižnično m fondu: broj naslov a za učenik e i učitelje. KNJIŽNI FOND Lektirni naslovi (I. – IV. razre d) Lektirni naslovi (V. – VIII. razre d) Književn a djela Stručn a literat ur a za učitelje Ost alo (A/V 100; CD 7; DVD 5)

STANJE 746 1.022 1646 1213 116

BR. PRIMJ. PO UČENIKU 3,55 3,87 3,51 -

Plan kapitalnih investicija 1. Izmjena prozora u matičnoj školi u nekoliko faza 2. Kupnja namještaja za učionicu dopunske i dodatne nastave u matičnoj školi, te ormari za učeničke radove u matičnoj i područnim školama 3. Opremanje školske kuhinje prema HACCP sustavu 4. Kupnja lektirnog fonda za školsku knjižnicu 5. Kupnja alata za rad domara matične škole: trimer i samohodna kosilica 6. Asfaltiranje školskog igrališta pri matičnoj školi i označavanje prakirnih mjesta na školskom parkiralištu 7. Uređenje dječjeg igrališta PŠ Trema (ljuljačke i klackalice) 8. Izgradnja PŠ Cirkvena 8


9. Fasada na matičnoj školi 10. Opremanje učionica s projektorima i projekcijskim platnima 11. Opremanje Tamburaškog orkestra škole Plan investicijskog održavanja 1. 2. 3. 4.

Preslagivanje, brušenje i lakiranje parketa u uredima, zbornici i knjižnici matične škole Obnova sanitarnog čvora u prizemlju matične škole i kod sportske dvorane Izmjena rasvjetnih tijela u učionicama matične škole (predviđeno u nekoliko faza) Izmjena vrata na učionicama matične škole (predviđeno u nekoliko faza)

Tekuće održavanje 1. 2. 3. 4.

Redoviti servisi Rasvjetna tijela za učionički i ostali prostor u matičnoj i područnim školama Čišćenje dimanjaka u matičnoj i područnim školama Ostali materijal za tekuće održavanje matične i područnih škola

Sredstva za izvršenje pobrojanih potreba osigurat će se iz: 1. Proračuna Koprivničko-križevačke županije 2. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 3. Ministarstva regionalnog razvoja i vodnog gospodarstva 4. Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 5. Općine Sv. Ivan Žabno 6. Donatora

3. Zaposlenici u školi u šk.g. 2011./2012. Podaci o učiteljima Red. Ime i prezime Broj 1. Ljubica Šatvar 2. Gordana Koščak 3. Ivana Carević Krtolica

God. Star. 60 48 26

God. Staža 39 27 3

4. Tatjana Kopjar

33

8

5. 6. 7. 8.

42 43 43 32

21 21 19 6

Brigitta Novak Irena Jurković Mirjana Mrnjavčić Nikolina Slavinić

Struka Nas.RN Dipl.učitelj Dipl.uč. s pojačanom INF. Dipl.uč s pojačanim HRJ Dipl.uč. Nas. RN Nas. RN Dipl.uč. s pojačanim HRJ 9

Škol. srema VŠS VSS VSS

Predaje

VSS

RN

VSS VŠS VŠS VSS

RN RN RN RN

RN RN RN


9. Mandica Kranjčević 10. Snježana Božić 11. Ivana Belošević

47 43 27

25 22 1

Nas. RN Nas.RN Magistra primarnog obrazovanja

VŠS VŠS VSS

RN RN RN

12. Mirela Tuk 13. Nikolina Kušec 14. Anamarija Harmicar Puljiz 15. Ana Bakar

41 41 29

19 19 7

Nas.RN Nas.RN Dipl.uč. s pojač. POV Magistra primarnog obrazovanja s modulom hrv.jezika Nas.HRJ Prof.HRJ i knjiž.i fonetike Prof.HRJ i PO

VŠS VŠS VSS

RN RN RN

VSS

HRJ

VŠS VSS

HRJ HRJ

VSS

POV

Nas NJJ Dipl.uč. s pojačanim EJ Dipl.uč. s pojačanim EJ Dipl.uč. s pojačanim EJ Dipl.uč s pojačanim EJ

VŠS VSS

NJ ENG

VSS

ENG

VSS

ENG

VSS

ENG

26

0

16. Ljerka Uremović 17. Ivančica Sudinec

62 32

44 8

18. Nataša Oreč

35

10

19. Snježana Besedić 20. Krunčica Kuhar Kozlik 21. Biljana Babić

61 36

39 12

31

7

22. Ana Ratkajec

28

3

23. Ivana Mandić

30

7

24. Tea Lovrić

33

5

39

15

25. Ivančica Podhraški 26. Nada Rogožar 27. Alica Šakić 28. Nataša Tutek Šmid 29. Andreja Hrg

37

10

59 58 30 29

38 36 5 5

30. Jasna Kašik 31. Ljerka Čeredar 32. Zoran Cvetković

43 40 48

19 16 24

33. Višnjica Radić

45

22

Jasna Cirkvenec

10

Bakalaureat/Ba VSS chelor njemačkoga jezika i književnosti VSS

NJ

Dipl.uč.s pojačanim LK Nas.PO,ZE Nas.BI,DOM Prof. kemije Dipl.uč. s pojač. MAT. Prof.MA Ing.MA Profesor politehnike Prof.GK

VSS

LK

VŠS VŠS VSS VSS

ZE BI,PR KE MA

VSS VSS VSS

MA MA TK

VSS

GK

NJ


34. Marina Krstić

33

13

35. Predrag Uremović

49

13

36. 37. 38. 39.

34 36 47 30

11 11 10 2

35 30

10 6

28

4

Ana Škrlec Vesna Benković Jakov Golomeić Ivana Pavlović Mikulić 40. Tomislav Hanžeković 41. Ivana Dvečko

Prof. fizičke kulture Prof. fizičke kulture Dipl. kateheta Dipl. teolog Dipl. teolog Dipl. kateheta

VSS

TZK

VSS

TZK

VSS VSS VSS VSS

VJ VJ VJ VJ

Prof.FI

VSS VSS

FI INF

VŠS

INF

Informatičar Marko Šmid

Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima Red. Ime i prezime Godine broj starosti 1. Nevenka Bajsić 52

Godine staža 31

Struka

Školska sprema

Nast. RN

VŠS

2. Sanda Uremović

48

23

Prof. pedagogije

VSS

3. Jerko Barišić

61

29

Prof. Hrv. j. i knjiž.

VSS

4. Nevzeta Zdunić

51

25

Prof. defektolog

VSS

Radno Mjesto Ravnateljica Stručni suradnikpedagog Stručni suradnikknjžničar Stručni suradnikdefektolog

Voditelji područnih škola Red. br. 1. 2. 3.

Ime i prezime voditelja PŠ

Područna škola

Napomena

Brigitta Novak Nikolina Kušec Mandica Kranjčević

Cirkvena Sv. Petar Čvrstec Trema

Vidi pod br.5 Vidi pod br.13 Vidi pod br. 9

Struktura stručnosti učitelja: VSS 30 VŠS 11 11


Struktura stručnosti učitelja koji su na zamjeni: VSS 1

VŠS 1

Napomena: Škola ima učitelje me n t o r e – Nadu Rogož ar i Višnjicu Radić Učiteljica Ivančica Sudinec pred al a je svu potr e b n u doku m e n t a ciju za napr e d o v a nj e u zvanje učitelj- me n t o r. Ostali zaposlenici Red Ime i prezime

broj

Godi ne staro sti

Rad. staž

Struka

Školska sprema

Radno mjesto

1. Ksenija Vrabelj Helena Prebegović (zamjena) 2. Renata Lusavec 3. Predrag Halužan

36 31

8 1

Upr.pravnik Upr.pravnik

VŠS VŠS

Tajnik škole Tajnik škole

38 37

18 2

SSS SSS

Računovođa Domar,ložač

4. Vjekoslav Pošta

47

8

Ekon.tehničar Strojarski tehničarautomehaničar Lož. Central.grijanja

KV

5. Marija Bošnjak 6. Katarina Knapić 7. Sanja Benko

56 30 43

36 9 14

NSS SSS SSS

8 Katica Prašnički

48

31

OŠ 8.razreda Kuhar CUO-suradnik u INDOK djelatnosti OŠ 8. razreda

Pomoćni teh.radnik i ložač Kuharica Kuharica Kuh./Spremačica

NKV

Spremačica

9. Darko Todorović

51

31

CUO stolar

SSS

Spremač

10. Jasna Brestak 11. Božica Drugčević

41 47

10 10

OŠ 8. razreda Oš 8. razreda

NKV NKV

Spremačica Spremačica

.

Odgojiteljica Red.br. Ime i prezime 1.

Katarina Rožman

Godine starosti 52

Godine staža 33

Struka Odgojitelj

Školska sprema VŠS

Radno mjesto Odgojitelj

Predškolski programi “Mala škola”

ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE Podaci o učenicima, razrednim odjeljenjima, razredniku i dr. Matična škola Sveti Ivan Žabno Razred Uč/odj. I. II. III.

17/1 16/1 20/1

Ž Čl. 4. Razrednik Pravilnika 5 Ivana Belošević 11 Tatjana Kopjar 12 Ljubica Šatvar 12

Napomena


IV. I-IV. V.a V.b V.c VI.a VI.b VI.c

14/1 67/4 15/1 19/1 24/1 13/1 19/1 18/1

9 37 4 9 13 8 10 10

VII.a VII.b VII.c VIII.a VIII.b VIII.c V.-VIII. I-VIII.

23/1 16/1 18/1 20/1 20/1 29/1 234/12 301/16

7 10

Gordana Koščak 1 Ana Škrlec 1 Ljerka Čeredar 2 Ivančica Sudinec 1 Ana Bakar 1 Alica Šakić Andreja Hrg 3 2 1 1 2 1 16 16

9 5 12 13 110 147

Jasna Cirkvenec Predrag Uremović Ivančica Podhraški Zoran Cvetković Jasna Kašik Krunčica Kuhar-Kozlik

Područna škola Cirkvena Razred I. II. III. IV. I-IV.

Uč/odj. 17/1 16/1 13/1 19/1 65/4

Ž

Čl. 4. Pravilnika

6 7 6 13 32

Razrednik

Napomena

Brigitta Novak Irena Jurković Mirjana Mrnjavčić Nikolina Slavinić

Područna škola Sveti Petar Čvrstec Razred I. II. III. IV. I-IV.

Uč/odj.

Ž

12/1 6 11/1 9/1 38/3

5 3 5 4 17

Čl. 4. Razrednik Pravilnika Nikolina Kušec

Napomena

1 Anamarija Harmicar Mirela Tuk(komb.2. i 4.r.) 1

Područna škola Trema Razred

Uč/odj.

Ž

Čl. 4.

Razrednik 13

Napomena


Pravilnika I. II. III. IV.

13/1 5 10/1 6/1

6 1 5 4

Mandica Kranjčević

I. – IV.

34/3

16

0

102 110 212

1 16 17

Snježana Božić Ivana Carević (komb.2.i4.r.)

SVEUKUPNO I.-IV. V.-VIII. I.-VIII.

204/14 234/12 438/26

Organizacija smjena Rad škole u Svetom Ivanu Žabnu organiziran je u dvije smjene i to: I. smjena od 8,00 sati do 13,05 sati, II. smjena od 13,15 sati do 18,15 sati. U jednoj smjeni su učenici od V. do VIII. razreda AB turnusa, a u drugoj smjeni su učenici od I. do VIII. razreda C turnusa. U AB turnusu nalazi se 8 odjela, a u C turnusu 8 odjela. Smjene se tjedno izmjenjuju. U područnim školama radi se: a) PŠ Cirkvena, dvije smjene, I. i III. razreda izmjenjuju se tjedno s II.i IV. razredom. Nastava ujutro počinje u 8 sati, a popodne u 13,00 sati. b) PŠ Sveti Petar Čvrstec radi u jednoj smjeni, nastava počinje u 8,15 sati c) PŠ Trema radi u jednoj smjeni, nastava počinje u 8 sati i u 12,30. U Matičnoj školi kao i u Područnim školama svakodnevno je organizirano dežurstvo učitelja. Dežurstvo uključuje stalni nadzor nad učenicima, kontrolu ulaska stranih lica u prostor škole, kontrolu urednosti svih prostora škole i okoline. Prehrana učenika organizirana je u matičnoj školi i PŠ Cirkvena. Pripremaju se obroci kontinentalnog tipa i mliječni. Roditelji financiraju prehranu učenika u školskoj kuhinji. Mjesečno se prosječno prehranjuje oko 264 učenika od I. do VIII. razreda, 34 predškolske djece i 37 učenika za koje prehranu plaća Općina Sveti Ivan Žabno. Školski odbor utvrdio je cijenu dnevne prehrane u školskoj kuhinji od 7 kuna, a prema potrebi će se iznos mijenjati o čemu će Odluku donijeti Školski odbor na prijedlog povjerenstva za školsku kuhinju. U Školu se prevoze učenici posebnim ("školskim") autobusima i nekoliko učenika redovnim linijama. Prijevoz je organiziran u skladu s čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u 14


osnovnoj i srednjoj školi, a prijevoznik je poduzeće Čazmatrans Podravina-Prigorje d.o.o. Statistički podaci navedeni su na str. 4.

Kalendar rada škole Ovogodišnji kalendar rada škole temelji se na Pravilniku o kalendaru rada osnovnih škola za šk. godinu 2012./2013. MJ.

RD

30.IX.

20

20

Nastava počinje 03.09.2012.

31.X.

22

21 08.10.2012. Dan neovisnosti

Dan učitelja -5.10.2012.nenastavni dan

30.XI.

21

20 1.11.2012. Svi sveti

2.11.2012.nenastavni dan

31.XII .

19

15 25.-26.12.2012. Božić

20.12.2012. - Svečana božićna priredba Zimski odmor učenika od 24.12.2012.-11.01.2013.

1.OB. 82 RAZ. 31.I. 22

NRD

DRŽ.BLAGDANI I NERADNI DANI

NAPOMENA

76 14 01.01.2012. Nova godina

06.01.2012. Sveta tri kralja

29.II. 31.III

20 21

20 16 31.3.2013. Uskrs

30. IV. 31.V.

21 21

21 20 01.05.2013. Praznik rada

30.VI.

19

10 22.06.2013- Dan antifašističke borbe

II.OB. RAZ. UK.N. GOD. 31. VII. 31. VIII.

124

101

206

177

UKUP.

249

1.4.2013. Uskrsni ponedjeljak

14.01.2013.početak 2. polugodišta 25.3.2013.-29.3.2013. – proljetni odmor učenika

24.05.2013. Dan Škole 31.5.2013. nenastavni dan

30.5.2013. Tijelovo

25.06.2013.- Dan državnosti

14.06.2013. - završetak nastavne godine 17.06.2013. – početak ljetnog odmora učenika – popravni ispiti- 27. i 28.06.2013. 24.06.2013. Dan Župe i Općine Sveti Ivan Žabno

Od 08.07.- godišnji odmor

23 05.08.2013. - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti;Dan hrvatskih branitelja 15.08.2013. - Velika Gospa

20

177 15

26. i 27.08.2013. – popravni ispit 31.08.2013. – završava školska godina


Ras p o r e d sa ti Tabelarni rasporedi sati po djelatniku, odnosno razrednom odjelu sa svim sadržajima koji se ostvaruju u školi, redovnom, izbornom, dodatnom, dopunskom nastavom kao i izvannastavnim aktivnostima nalazi se istaknut za razredne odjele u njihovim učionicama, a za predmetnu nastavu u zbornici škole i kod ravnatelja. Rasporedi su rađeni u skladu s principima pedagoške prakse te ovjereni od strane ravnatelja. Dežurstva učitelja regulirana su rasporedom koji utvrđuje satničar i posebnom odlukom ravnatelja. Raspored je izvješen i objavljen u zbornici.

GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE Godišnji broj sati redovne nastave ( baza 35 tjedana ) Godišnji fond sati nastavnih predmeta i razrednih odjela ( redovna nastava, sat razrednika, izborna nastava, dopunska i dodatna, izvannastavne aktivnosti ) Sve planirane sate pratit će ostvarivanje programskih sadržaja po razredima i razrednim odjeljenjima u dnevnicima i imenicima. Godišnji planovi po predmetima dio su GPP škole.

16


Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ukupno planirano

8.

T

G

T

G

T

G

T

G

T

G

T

G

T

G

T

G

T

G

Hrvatski jezik

2 0

700

1 0

350

2 0

700

2 0

700

1 5

525

1 5

525

1 2

420

1 2

124

4340

Likovna Kultura

4

140

2

70

4

140

4

140

3

105

3

105

3

105

3

26

910

Glazbena kultura

4

140

2

70

4

140

4

140

3

105

3

105

3

105

3

26

910

Strani jezik

8

280

4

140

8

280

8

280

9

315

9

315

9

315

9

64

2240

Matematika

1 6

560

8

280

1 6

560

1 6

560

1 2

420

1 2

420

1 2

420

1 2

4 2 0 1 0 5 1 0 5 3 1 5 4 2 0

104

3640

4. 5

157 .5

6

210

10. 5 12

367.5

12

420

12

420

32

1120

24

840

22. 5

787.5

12

420

62

2170

543

19005

Priroda Biologija

6

210

6

Kemija

6

210

6

Fizika

6

210

6

Priroda i društvo

8

280

4

140

8

280

1 2

2 1 0 2 1 0 2 1 0

420

Povijest

6

210

6

210

6

210

6

Geografija

4. 5

157 .5

6

210

6

210

6

Tehnička kultura

3

105

3

105

3

105

3

Tjelesna i zdr. kultura

1 2

420

6

210

1 2

420

8

280

6

210

6

210

6

210

6

UKUPNO:

7 2

252 0

3 6

126 0

7 2

252 0

7 2

252 0

6 6

231 0

6 9

241 5

7 8

273 0

7 8

17

2 1 0 2 1 0 1 0 5 2 1 0 2 7 3 0

420


Plan odvijanja izborne nastave Matična škola

Vjeronauk

Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

G

I. II. III. IV.

16 16 20 14 66

1 1 1 1 4

Ana Škrlec

2 2 2 2 8

70 70 70 70 280

V.

57

3

6

210

VI.

47

3

6

210

VII.

57

3

6

210

VIII.

69

3

AnaŠkrlec Vesna Benković Vesna Benković Vesna Benković AnaŠkrlec Vesna Benković

6

210

UKUPNO V.-VIII.

230

13

24

840

UKUPNO I.-VIII.

296

16

32

1120

Vjeronauk

UKUPNO I.-IV.

Engleski i njemački jezik

Razred

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

G

V.a,b,c

9

1

Bernard Jug

2

70

VI.

35

3

6

210

VII. VIII.

17 49

2 4

Biljana Babić Krunčica Kuhar Kozlik Bernard Jug Biljana Babić

4 8

140 280

IV.

16 126

1 11

Bernard Jug

2 22

70 770

UKUPNO IV.-VIII. Razred Informatika

Broj učenika

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

V. VI. VII. VIII.

54 50 53 60

3 3 3 3

Ivana Dvečko Ivana Dvečko Ivana Dvečko Ivana Dvečko

18

6 6 6 6

G 210 210 210 210


UKUPNO V.-VIII.

12

26

840

Područna škola Cirkvena Vjeronauk

Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

I. II. III. IV.

UKUPNO I.-IV.

17 16 13 19 65

1 1 1 1 4

Ana Škrlec Ana Škrlec Ana Škrlec Ana Škrlec

2 2 2 2 8

G 70 70 70 70 280

Područna škola Sv. Petar Čvrstec Vjeronauk

Razred

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

I.

11

II. III. IV.

6 11 9 38

UKUPNO I.-IV.

G

Jakov Golomeić 1 1 1 3

2 2 2 6

70 70 70 210

Područna škola Trema Vjeronauk

Razred

Njemački jezik UKUPNO I.-IV.

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

I. II. III. IV. IV.

13 5 10 6

G

Ivana Pavlović 1 1 1 1

2 2 2 2 8

19

70 70 70 70 280


Plan izvanučioničke i terenske nastave Mjesec

Sadržaj IX. -Moj put do škole -Snalaženje u prometu -Pozdrav jeseni - Uređenje okoliša škole -Snalaženje u prostoru -Šuma u jesen - Stručna ekskurzija u Zagreb – Prirodoslovni muzej,katedrala,džamija,Mirogoj-terenska nastava

Razredi I./III. I. I.-IV. I.VIII. III. I.-IV. VI.

-Posjet arheološkom nalazištu Brezovljani -Stručna ekskurzija Lika-Sjeverni Velebit-Senj X. - Posjet mlinu, pekari, trg.kruhom - Šuma u jesen - Plodovi jeseni -Moje mjesto - Stručna ekskurzija u Hrvatsko zagorje-terenska nastava

XI. Posjet Obrtničkom sajmu u Križevcima(prof.usmj.) Posjeta Gradskom muzeju u Križevcima Klizanje na ŠRC Šalata Terenska nastava:Zagreb – kazalište – Sljeme Zagreb – posjet dječjem kazalištu

Povijesna grupa i keramičari VIII. I.-IV. I.-IV. I.-IV. III.PŠ SV.P.Č. V.

VIII. Povijesna grupa IV.VIII. I.-IV.PŠ Sv.P.Č. I.-III.PŠ C

Terenska nastava Zagreb – posjet Tehničkom i Povijesnom muzeju,Interliber XII. Zimske radosti Klizanje na SRC Šalata – tijekom rada klizališta:studeni,prosinac,siječanj,veljača (subotom i nedjeljom) I. Zimske radosti Klizanje na SRC Šalata Izlet na Sljeme II. Moj zavičaj Zagreb indoors – teniski turnir u Domu sportova 20

VII. I.-IV.,V.-VIII. IV.-VIII. V.-VIII. IV.-VIII. IV.-VIII. II. V.-VIII.


Klizanje na ŠRC Šalata Jedan zimski dan

IV.-VIII. I.-IV.PŠ S.P.Č.

III. - Pozdrav proljeću -Vode u zavičaju

I.-IV. I.-IV.

IV. -Škola plivanja u organizaciji Županije i Gradskih bazena u Koprivnici – svi 3.razredi(ožujak ili travanj) Prometni znakovi - 2.r. Uskršnja prodaja učeničkih radova Dan planeta Zemlje

III. II. Učenička zadruga „Žito“ I.-IV.PŠ S.P.Č.

Posjet Etnografskoj zbirci Sv.I.Žabno VI. V. Ljetu u susret – 1.-4.r. Terenska nastava:Istočna Hrvatska:Aljmaš-Vukovar-Osijek

I.-IV VIII.

Smotra učeničkih zadruga Koprivničko-križevačke županije VI. Škola u prirodi za uč.4.r. Jednodnevni izlet - Zagreb

V.-VIII. IV. I.-III. PŠ C

Terenska nastava – Nacionalni park(Brijuni ili Plitvička jezera) Škola plivanja za uč.5.r. Ljetu u susret – jednodnevni izlet u dogovoru s roditeljima Maturalno putovanje za uč.7.razreda Zagreb open – teniski turnir u Zagrebu

VI. V. Predškola VII. IV.-VIII.

Dijelovi nastave PiD, PR, Po, GE, VJ,BI i dr. realizirat će se tijekom šk. godine u izvornoj stvarnosti. Tijekom školske godine realizirat će se projekti koji su vidljivi u Školskom kurikulumu. Svi naknadno utvrđeni programi izvanučioničke nastave provodit će se tijekom šk.g. u suglasnosti s predstavnicima firmi, mjesta i ustanova koje se posjećuju, a uz suglasnost roditelja učenika ako takav posjet iziskuje materijalne troškove, te u skladu s pravilima o organizaciji i izvođenju izleta i ekskurzija MZOŠ.

Integrirani učenici u redovna odjeljenja 21


Rad s učenicima integriranim u redovna odjeljenja provodi se na temelju rješenja nadležnog Ureda za prosvjetu po prilagođenim i individualiziranim programima .

BROJ UČENIKA 2 učenika(1 prilagođeni program,1 učenik individualizirani pristup) 3 učenika ( 3 uč. ind. pristup) 4 učenika (4 uč.prilag. program) 4 učenika(2 uč. prilagođeni program,2 uč. ind. pristup) 5 učenika(5 uč. prilagođeni program) 8 učenika(4 uč. prilag. program, 4 uč. individ. pristup)

RAZ RED

PREDMET HJ,MA, PiD, EJ

SATI GODIŠNJE 385

HJ,MA,PiD,EJ

385

HJ,EJ, MA,PO, PR, ZE

630

HJ,EJ,MA,PR,PO,ZE

630

HJ,MA,NjJ,BI,PO,ZE,FI

735

HJ,EJ,MA,BI,PO,ZE,KE, FI

735

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Prilagođene programe izrađuju razredni odnosno predmetni učitelji u suradnji s defektologinjom škole. Rad je individualiziran prema mogućnostima učenika, a planira se nakon utvrđivanja inicijalnog stanja. Nastave u kući nema.

22


Dopunska nastava Škola je osigurala sate dopunske nastave za učenike kojima je potrebna dopunska pomoć. Grupe dopunske nastave formirat će se tijekom šk.g. i to fleksibilno prema potrebama učenika. Organiziraju se za hrvatski jezik,matematiku i strani jezik. Predmet Hrvatski jezik Matematika Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik Njemački jezik

Razredi 1.-4. 1.-4. 5.-8. 5.-8. 1.-8. 2.,7.

Br.grupa 14 14 3 3 2 2

Sati 280 280 105 140 70 70

Br.učenika 50 54 40 60 20 11

Dodatna nastava Ovaj rad povezujemo s radom darovitije djece. Grupe dodatnog rada formiraju se kao priprema dijela najboljih učenika za ovogodišnja natjecanja u znanju i vještinama. Planiramo grupe iz: Predmet Hrvatski jezik Matematika

Razredi VII.-VIII. I.-IV. V.-VIII.

Fizika Geografija Povijest Engleski jezik

VIII. V.-VIII. VII.-VIII. VIII.

Br. Grupa 3 14 3

Sati 105 490 105

Br.učenika 40 55 36

1 4 1 1

35 70 35 35

2 18 10 8

Plan izvannastavnih aktivnosti, družina i sekcija Red. Aktivnost

Razred

Br.učen./ 23

SG

Izvršitelj


Broj 1 1. Športska grupa

2. Dramsko - recitatorska grupa

Grupa 2 3 I.-IV. 80/6

I.-IV.

63/5

5 210 Mandica Kranjčević Nikolina Kušec Irena Jurković Nikolina Slavinić Tatjana Kopjar Ivana Belošević 175 Mirela Tuk Ivana Carević Gordana Koščak Ljubica Šatvar Mirjana Mrnjavčić

3. Učenička zadruga “Žito” Keramičari Vrtlari Cvjećari Eko grupa

V.-VIII. VII. V.-VIII. V.-VIII.

15/1 10/1 10/1 23/2

Eko grupa”Lijepa naša” 4. Dramska grupa

V.-VIII. V.-VIII.

7 23/1

I.-IV.

40/3

105 Brigitta Novak Anamarija Harmicar Snježana Božić

V.-VIII. . III.-VI.

15/1

70 Ivančica Podhraški

42/1

70 Višnjica Radić

III.VIII. VI.VIII. V.-VIII.

24/1

140 Višnjica Radić

15/1

70 Andreja Hrg

20/1

70 Zoran Cvetković

V.-VIII. V.-VIII. IV-VIII V.-VIII. I.-IV.

12/1 20/1 15/1 15/1 18/1

35 70 70 70 70

V.-VIII.

19/1

Nada Rogožar Ljerka Uremović Jerko Barišić Ivančica Sudinec Mirjana Benko(vanjski suradnik) 70 Marina Krstić

V.-VIII. V.-VIII.

11/1 30/1

70 70 Predrag Uremović

5. Likovna grupa

6. Pjevački zbor 7. Tamburaška grupa 8. Podmladak Crvenog križa 9. Filatelistička grupa 10. 11. 12. 13. 14.

Geografska grupa Literarna grupa Mali knjižničari Koordinacija programa Folklorna grupa

15. Školski športski klub(atletika,stolni tenis,košarka) Aerobic Školski športski klub(atletika,cross,utrka

II.-VIII.

4

70 Ivana Mandić(voditelj)

24

105 35 35 88

Ivančica Podhraški Jasna Cirkvenec Nevzeta Zdunić Vesna Benković Nada Rogožar 35 Nataša Šmid 35 Ana Škrlec


grada) Školski sportski list 16. Prometna grupa 17. Vjeronauk (olimpijada) 18. Katehetsko-karitativna grupa UKUPNO:

V.-VIII. V. VI.VIII. V.-VIII.

12/1 45/1 5/1

70 Marina Krstić 70 Zoran Cvetković 70 Vesna Benković

17/1

35 Ana Škrlec

I.-VIII.

442

1575

Uključivanje učenika u vanškolske aktivnosti Društvo-klub-aktivnost

Br.učenika 2

Šahovski klub “Tomislav-Goran”

Crkveni zbor “Tulipani”Sveti Ivan Žabno NK “Tomislav” Sv. Ivan Žabno NK Rovišće

5 7 2

GŠ Alberta Štrige Križevci GŠ Bjelovar Škola stranih jezika „Nika“ DVD Sv. Ivan Žabno, Cirkvena, Sv. P.Čvrstec, Trema, , Haganj, KUD “Stari graničar”Cirkvena KUD “Tomislav” Sveti Ivan Žabno SHITO RYU KARATE DO Taekwondo Rukomet 1.-4.

8 1 1 8,10,12, 28,2 6 20 15 3 14

Broj učenika u izvanškolskim aktivnostima u mjestima našeg školskog područja varira od aktivnosti do aktivnosti koje provode društva u pojedinim dijelovima godine.

Plan organizacije kulturnih djelatnosti Mjesec

Sadržaji

IX. -Poštujte naše znakove-prvo znanje-prometno znanje -Svečani doček đaka – prvaka 3.9.

25

Predvidiv br.učenika svi 1.razredi

Izvršitelj

Policija KŽ AMK KŽ priredba za uč.i Učenici i rod. 1.r. učiteljice 2.,3.i


4.r.,ravnateljica

-Međunarodni dan pismenosti 8.9.,tema:”Pismenost i mir” -Dan Hrvatskog olimpijskog odbora 10.9.

Svi učenici škole od 1.8.razreda 15 učenika

-Svjetski dan mira 21.09. -Projekt:Pomoć djeci u Africi

X. -Dječji tjedan (1.-7.10.) Međunarodni dan djeteta 1.10.

Svi učenici škole od 1.8.razreda

-Svjetski dan učitelja,5.10. -Dan neovisnosti RH – 8.10.(9.10.2012.) -Dan zahvalnosti za plodove zemlje,16.10.integrirani nastavni dan -Međunarodni dan bijelog štapa

Svi učenici od 1.-8.r.

-Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.)

Učenici 1.-8.r.

-Dan UN-a,24.10.

Učitelji HJ Knjižničar UčiteljiTZK Učit.povijesti i LK Koordinatori aktivnosti: Nevzeta Zdunić, Nevenka Bajsić,Ana Škrlec i Andrea Hrg suradnice na projektu, učenici škole , učitelji i roditelji Svi razrednici Učitelji Uč.povijesti,razr ednici Svi učitelji,učenici,st ručni suradnici,ravnat eljica Knjižničar i učiteljice HJ Učit. povijesti

-Realizacija Školskog preventivnog programa od listopada do svibnja

XI. -Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.) -predavanja za roditelje: „Kako zaštiti svoju obitelj od ovisnosti“ -“Nisi sam” – stop nasilju među djecom i mladima -Susret s Antunom Tonijem Šramekom

26

Učenici 1.-8.r.

Povjerenstvo ŠPP

Roditelji učenika 7. i 8.razreda. Svi učenici 1-.8.r.

Povjerenstvo ŠPP,Zavod za javno zdravstvo,Policij ska uprava Koprivnica J.Barišić,I.Sudin ec,N.Bajsić,V.R adić,M.Benko,


KUD”Tomislav Voditelji terenske nastave Učenici 5.-8.r. Uč. Povijesti Uč. HJ Knjižničar, Učenička zadruga “Žito”

-Interliber – 17.11.

Učenici 7. r.

-Dan sjećanja na Vukovar,16.11. -Dan hrvatskog kazališta,24.11. -Božićni sajam -Posjet Obrtničkom sajmu u Križevcima

Učenici 8.razreda

Pedagoginja i razrednici 8. razreda

-Posjet kazalištu i muzeju

Razrednici i učenici

-Humanitarni koncert tamburaškog orkestra škole“Tambura u duši 2“ – 17.11.

Učiteljica GK

Projekt“Pružimo ruku“ – Centar za rehabilitaciju „Silver“Zagreb

Učenici 1.-8.r.

Stručni suradnici,voditel jica predškole

-Obilježavanje Dana osoba s invaliditetom

Učenici škole

-Dan čovjekovih prava 10.12. -Tjedan solidarnosti HCK

Učenici od 1. – 8. r.

Učenici i defektologinja Uč.povijesti Voditelj CK

XII.

-Radosni programi zu blagdane (Sv. Nikola, Božić,postava bora, Dani mira i ljudske dobrote) -Svečana božićna priredba – 20.12

Učitelji voditelji izvannastavnih aktivnosti

-“Pružimo ruku”-zajednička božićna radionica u suradnji s CZOO Križevci

Defektologinja Učenici i polaznici CZOO Križevci Razrednici Učitelj.GK Učit.PO, VIII.r. Učit.TZK, IVIII.r.; Učit. povijesti

-Posjet kazalištu i muzeju I. -Dan međunarodnog priznanja RH,15.01. -Rekreativne aktivnosti (zimske radosti:sanjkanje, klizanje, skijanje) -Dan sjećanja na holokaust i sprečavanje zločina protiv čovječnosti 27.1. -Posjet kazalištu i muzeju -Pripreme za Lidrano -EKO-KVIZ II. -Obnavljanje statusa Eko-škole -Međunarodni da zaštite močvara 2.2. -LIDRANO -Valentinovo-Dan zaljubljenih – izrada ukrasa -Ples pod maskama 27

Svi učenici 1.8.r. Učenici 5.-8.r.

Uč.5.-8.r. Svi učenici od 1.-8.r.

razrednici Učitelji HJ Eko grupe Školski eko kordinatori Učit.RN i HJ, razrednici UČ. Zadruga


“Žito” -Svjetski dan bolesnika-pomognimo nemoćnima i bolesnima 11.02. -Vjeronaučna olimpijada -Posjet kazalištu i muzeju III. -Smotra pjevačkih zborova ¿?? -Športska natjecanja

Vjeroučiteljice

Školski zbor Učenici sudionici natjecanja Učenici od 5. do 8. r.

razrednici Učiteljica GK Učitelji TZK i učenici članovi ŠŠK Učiteljica POV i razrednici

-Sudjelovanje u natjecanjima

Učenici od 4. do 8. r.

Učitelji voditelji dod. nastave

-Svjetski dan voda 22.03. -Svjetski meteorološki dan 23.3.

Svi učenici 1.8.r.

Svi učitelji

-Međunarodni dan žena

-Dani hrvatskog jezika (11.-17.03.)

Učit.HJ

-LIK – natjecanje likovne kulture -Svjetski dan kazališta 27.3. -Posjet kazalištu i muzeju -Uskrsna prodajna izložba

učit. LK razrednici UZ „Žito“

IV. -Svjetski dan zdravlja 07.04. -Dan hrvatske knjige 22.4.

Svi učenici škole

-Dan planeta Zemlja – 22.04. 2012.

- Proljetna japanska škola

Učenici 5. – 8. razreda

-Posjet kazalištu i muzeju

Razrednici Učitelji hrvatskog jezika, Svi učitelji stručni suradnici I.Sudinec razrednici

V. -Međunarodni praznik rada -Svjetski dan Crvenog križa 8.5. -Tjedan Crvenog križa 8.-15.5. -Dan pobjede nad fašizmom – 09.05. -Majčin dan-12.5. -Međunarodni dan obitelji,15.5.2013.

Razrednici Voditeljica CK

Svi učenici 1.8.razreda

-Međunarodni dan Crvenog križa 28

Uč.povijesti Učit. RN Učitelji TZK,Vijeće roditelja,stručni suradnici Andreja Hrg


-Međunarodni dan biološke raznolikosti 22.5.

Eko grupe

-Posjet kazalištu i muzeju

Razrednici

-Dan škole – dani otvorenih vrata škole – 24.05. -Prodajna izložba(uč.zadruga)

Učitelji TZK Svi učitelji, UČ zadruga “Žito” Učit. HJ, LK i RN

-Mjesec zaštite od požara ( literarni i likovni radovi) -Smotra učeničkih zadruga -Svjetski dan bez pušenja,31.05. VI. -Svjetski dan čovjekove okoline (Dan ekologije) -Lovrakovi dani u V.Grđevcu -Izleti i ekskurzije radi upoznavanja kulturnih i prirodnih znamenitosti užeg i šireg zavičaja i naše domovine -Dan općine Sv. Ivan Žabno -Zagreb open – teniski turnir u Zagrebu -Završna svečanost za učenike 8.r.

Svi učenici 1.8.r.

Voditelj zadruge Povjerenstvo ŠPP Razrednici, Eko koordinatori Razrednici Voditelji INA Uč.TZK Razrednici 8.r.,ravnateljica

Svaki učitelj u okviru svog predmeta, a kao razrednik posebno, uz obrazovne provodit će i odgojne aktivnosti i sadržaje koji obuhvaćaju obuku djece za: - ekološko i kulturološko odgajanje, što podrazumijeva kulturu ponašanja u školi, na javnom mjestu, u crkvi, zatim kulturu ophođenja, komuniciranja, trajni rad s djecom na razvijanju uljudbenih međusobnih odnosa između djece i djece, djece i odraslih,učenika i učitelja, djece i roditelja, roditelja i djelatnika škole i dr., - kulturu prehrane, odijevanja, stanovanja, - očuvanje okoliša u kojem živimo i radimo, - estetsko uređenje stana, uzgoj cvijeća (suzdržimo se !!! od trganja cvijeća, čuvajmo čistoću stana), - čuvanje školske i osobne imovine (nadoknada štete u školi, na državnoj ili osobnoj imovini) - solidarno pomaganje nemoćnima, unesrećenima, starijima.

Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika provoditi - putem nastavnih predmeta (pri obradi tekstova o zanimanjima, pri realizaciji programa hrvatskog jezika,stranog jezika,vjeronauka i drugih predmeta), - predavanjima za učenike, naročito u VIII.razredima o mogućnostima struke i izbora zanimanja,(pedagoginja u suradnji s razrednicima): “Činioci koji utječu na izbor zanimanja” “Sustav srednjeg školstva u RH” “Elementi i kriteriji za upis u srednju školu” - anketiranjem učenika 8.razreda (u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje) 29


- predavanjima za roditelje, - individualnim savjetovanjima roditelja i učenika u vezi s izborom zanimanja, - prema dogovoru posjete srednjim školama – otvoreni dani -organizirani posjet Obrtničkom sajmu u Križevcima i Danu profesionalnog usmjeravanja u Bjelovaru Sve ove zadaće provodit će se u suradnji sa razrednicima 8.r. i Službom za profesionalnu orjentaciju pri Zavodu za zapošljavanje Križevci. Posebnu skupinu u radu na profesionalnom informiranju i usmjeravanju čine učenici sa zdravstvenim problemima i učenici koji su završili nastavu po IEP.

Plan brige škole za zdravstveno-socijalnu i ekološku zaštitu učenika a) Zaštita zdravlja učenika - cijepljenje učenika prema programu obaveznog cijepljenja: I.,II.,VI.,VII. i VIII. razredi, - pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu TZK te određivanje odgovarajućeg prilagođenog programa -screeninzi – poremećaj vida na boje za učenike 3.razreda;deformacije kralježnice i tjelesna visina za učenike 6.razreda -namjenski pregledi – na zahtjev i prema situaciji;pregled djece s poteškoćama u razvoju i učenju -zdravstveni odgoj – 3.r.:”Zdrava prehrana”predavanje školske liječnice -savjetovališni rad -zdravstveni odgoj i obrazovanje – 1.-8.r. – u nastavnim sadržajima prirode i društva,prirode/biologije,tjelesne i zdravstvene kulture i na satovima razrednog odjela (do 12 sati) u četiri modula:”Živjeti zdravo”,”Prevencija ovisnosti”,”Prevencija nasilničkog ponašanja”i “Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje” b) Prehrana učenika organizirana je u matičnoj školi i PŠ Cirkvena. Također je organizirana prehrana i za učenike koji su u stanju socijalno-zaštite potrebe u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave c) Izleti i ekskurzije se planski organiziraju u skladu s naputkom Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa i to: - ekskurzije naučnog karaktera, vezane uz izvanučioničku nastavu - izleti zabavno-naučnog karaktera -poludnevni rekreativni izleti u okolinu škole (šuma, livada, polje, vinograd...). Sve ove aktivnosti planiraju se i provode u dogovoru s roditeljima učenika i uz njihovu suglasnost zbog eventualnih troškova. Odobrenje za izvođenje bilo kojeg izleta i ekskurzije ili organiziranja vanučioničke nastave koja iziskuje troškove izdat će se tek kad voditelji kompletiraju dokumentaciju. d) Prijevoz učenika organiziran je u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. e) Socijalna zaštita učenika organizirana je za sve učenike koji su u stanju socijalnozaštitne potrebe i to: -zadovoljavanje socijalnih potreba i poduzimanje mjera porodično-pravne zaštite, -provođenje akcija Crvenog križa (Solidarnost na djelu ) i sl., -suradnja sa Caritasom, Centrima za socijalnu skrb, i dr. 30


f) Realizacija ŠPP-a (u privitku GPP-a je razrađen ŠPP) g) Suradnja s Domom zdravlja Križevci, Ambulantom Sv.Ivan Žabno, privatnom ordinacijom dr.Željka Bakra, na preventivi i kurativi h) Stalno provođenje animacije roditelja i učenika na sprečavanju pojava ušljivosti, zarazne žutice, održavanja mentalne i osobne higijene, higijene odjeće i obuće, opreme, prostora ,zaštite okoliša i sl. i) Vođenje svakodnevne brige o uvjetima dnevnog života i rada, optimalnom osvjetljenju, grijanju, ispravnosti vode za piće j) Provoditi ekološku zaštitu u svome mjestu (čišćenje i održavanje okoliša škole, oko svoje kuće i šire.) k) Provesti školu plivanja na Pagu za učenike V. razreda, te školu u prirodi po posebim programima za IV.razred.

RADNA ZADUŽENJA ZAPOSLENIKA ŠKOLE Tjedna zaduženja učitelja

1. Tatjana Kopjar 2. Ljubica Šatvar Gordana 3. Koščak Ivana 4. Carević

VSS 8 VŠS 39 VSS 27 VSS 3

21

II.Ž

16+2

1+1

1

21

19

40

21

III.Ž

16+2

1+1

1

21

19

40

21

IV. Ž

15+2

2+1

1

21

19

40

21

II i IV.T

16+2

1+1

1

21

19

40

Irena 5. Jurković Mirjana 6. Mrnjavčić

VŠS 21 VSS 19

21

II.C

16+2

1+1

1

21

19

40

21

III.C

16+2

1+1

1

21

19

40

7. Nikolina Slavinić Brigitta 8. Novak Nikolina 9. Kušec

VSS 5 VŠS 21 VŠS 19

21

IV.C

15+2

2+1

1

21

19

40

21

I.C

1+1

1

23

19

42

21

I.Č

16+2+ 2VPŠ 16+2

1+1

1

21

19

40

31

Ulazi predmet. Nastavnik

Napomena

Do 40

Ukupno zaduž. + Razed.

INA

Dop/dod

Nastava+ SR

Razrednik

NOR

Str. Staž.

Red.broj

Učitelji

Vj, Nj Vj, Eng Vj, Eng,GK Vj, ENG, GK Vj, NJ Vj, Eng GK, Vj, Eng Vj, Eng, Vj, Eng,


Anamarija 10. Harmicar Puljiz Mirela 11. Tuk

VSS 7

21

III.Č

16+2

1+1

1

21

19

40

Vj, Eng

VŠS 19

21

II. i IV.Č

16+2

1+1

1

21

19

40

12. Ivana Belošević 13. Snježana Božić Mandica 14. Kranjčević Nataša 15. Oreč Ana Bakar 16. Ljerka 17. Uremović 18. Ivančica Sudinec Krunčica 19. KuharKozlik Snježana 20. Besedić 21. Ivana Mandić 22. Biljana Babić 23. Ana Ratkajec 24. Tea Lovrić Jasna Cirkvenec

VSS

21

I. Ž

16+2

1+1

1

21

19

40

Vj, Eng, GK Vj,Eng,

VŠS 21 VŠS 25 VSS 10 VSS 0 VŠS 15 VSS 8 VSS 12

21

III. T

16+2

1+1

1

21

19

40

21

I. T

16+2

1+1

1

21

19

40

24

-

24

1

-

25

16

41

22

6.a

18+2

1

1

22

18

40

22

-

18

1+1

2

24

18

40

22

5.c

18+2

1+1

2 -

24

18

42

23

8.c

20+2

1+1

24

17

41

VŠS 39

23

21

1

22

18

40

23

17

40

11

8

19

1

8

7

15

1

2

14

10

24

12+2

-

8

22

18

40

8. b

16+2+ 3 rasp.

1+1

-

23

18

41

22

5.b

16+2

2+2

-

22

18

40

22

6. c

16+2

1+1

2

22

18

40

24

6. b

22,5+2

-

0,5

25

16

41

24

-

12

-

1

13

9

22

24

-

1

-

16

9

25

24

-

12+3si nd.pov 22,5

2

1,5

26

16

42

22

8. a

-

4

22

18

40

22

-

12+2+ 4 ZNR 16

-

6

22

18

40

VSS 7

23

-

20

1

23

-

11

23

-

6

1

23

7. a

9+2

25. Ivančica Podhraški 26. Jasna Kašik

VSS 6 VSS 3 VSS 5 VSS 16 VSS 10 VSS 19

22

7. c

22

27. Ljerka Čeredar 28. Andreja Hrg 29. Alica Šakić

VSS 16 VSS 5 VŠS 36

30. Nataša Šmid 31. Tomislav Hanžeković 32. Nada Rogožar 33. Zoran Cvetković 34. Višnjica

VSS 5 VSS 10 VŠS 38 VSS 21 VSS

32

2

Vj, Eng Vj, Eng


Radić 35. Marina Krstić 36. Predrag Uremović 37. Ana Škrlec 38. Vesna Benković 39. Ivana Pavlović 40. Jakov Golomeić 41. Ivana Dvečko Marko Šmid

22 VSS 4 VSS 13 VSS 11 VSS 11 VSS 2 VSS 10 VSS 5 VŠS 4

24

8

-

6

14

9

23

-

4

24

16

40

-

2

24

16

40

24

7. b

24

5.a

16+2+ 2 ZNR 20+2

24

-

20

-

4

24

16

40

24

-

6

-

-

6

4

10

24

-

6

-

-

6

4

10

24

-

24

-

-

24

16

40

Podaci o ostalim zaposlenicima u školi i njihova zaduženja Red Ime i prezime broj

Zaduženje

Sati tjedno

1. Nevenka Bajsić

Stručn a sprema VŠS

Ravnatelj škole

40

2. Sanda Uremović

VSS

Pedagog

40

3. Nevzeta Zdunić

VSS

Defektolog

40

4. Jerko Barišić

VSS

Knjižničar

40

5. Ksenija Vrabelj Helena Prebegović (zamjena) 6. Renata Lusavec

VŠS VŠS

Tajnik škole Tajnik škole

40 40

SSS

Računovođa

40

7. Predrag Halužan 8. Marija Bošnjak

SSS NSS

Domar-ložač Kuharica

40 40

9. Katarina Knapić

SSS

Kuharica

40

10. Sanja Benko

SSS

Kuharica/spremačica

40

11. Katica Prašnički

NKV

Spremačica

40

12. Darko Todorović

SSS

Spremač

40

13. Jasna Brestak

NKV

Spremačica

23

33

Radno vrijeme 7,30-15,30 11,30-19,30 8,00-14,00 12,00-18,00 8,00-14,00 12,30-18,30 8,00-14,00 12,00-18,00 7,00 – 15,00 Uredovno radno vrijeme: 10,00 – 14,00 7,00-15,00 Uredovno radno vrijeme: 10,00 – 14,00 6,00 – 14,00 7,00-11,00 12,00-16,00 7,00 -11,00 12,00-16,00 7,00-11,00 13,30-17,30 6,00-14,00 14,00-22,00 6,00-14,00 14,00-22,00 10,00-14,30


14. Božica Drugčević

NKV

Spremačica

20

6,00-14,00 14,00-22,00 15. Vjekoslav Pošta KV Domar-ložač 20 10,00-14,00 16. Katarina Rožman VŠS Odgojiteljica 40 Rad u 3 PŠ i MŠfinanc.lok.samouprava Pon., sr. i pet. – MŠ, PŠ Cirkvena Ut. i čet. – PŠ Trema i PŠ Sv.P. Čvrstec Za djelatnike po rednim brojem 7.,8.,9.,10.,11., 12.,13.,14., 15. vrijedi preraspodjela radnog vremena u tijeku godine zbog prirode njihova posla. Djelatnici od rednog broja 7. do 16. pored svojih redovnih poslova dužni su izvršavati i posebne naloge ravnatelja, tajnika i učitelja koji su hitnog karaktera i neophodne potrebe.

PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE Stručno usavršavanje djelatnika provodit će se: - putem individualnih stučnih programa, - putem stručnih aktiva u školi, - putem Pedagoškog društva Križevci, - putem stručnih aktiva ili savjetovanja na nivou Županije ili Države u organizaciji Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje Plan rada aktiva učitelja razredne nastave Sadržaj

Izvršitelj Voditeljica i članovi aktiva

Vrijeme realizacije rujan

Prezentacija škole u prirodi - Pag

Draženko Kovačić

listopad

Projekt “Bookmarker”

Ivančica Podhraški studeni Jerko Barišić Nevzeta ožujak Zdunić,članovi aktiva Voditeljica i članovi lipanj aktiva

Plan i program rada aktiva u šk.god.2012./2013. Plan izvanučioničke i terenske nastave Izrada kurikuluma za dopunsku,dodatnu , INA i izvanučioničku nastavu

Analiza udžbenika za učenike s posebnim potrebama Analiza rada aktiva učitelja RN

Plan rada aktiva predmetne nastave 34


Sadržaj Opuštanje u prirodi

Izvršitelj Marina Krstić Predrag Uremović

Vrijeme realizacije Listopad

E brojevi u prehrani Muzikoterapija

Nataša Šmid Višnjica Radić

Prosinac

Bookmarker – što je to?

Ivančica Podhraški Jerko Barišić

Veljača Travanj

PLANOVI RADA STRUČNIH TIJELA, STRUČNIH SURADNIKA I TIJELA UPRAVLJANJA

1) Plan rada Učiteljskog vijeća Mjesec VIII.

IX.

Sadržaji -Organizacija i priprema za početak školske godine -Pripreme i izrada GPP-a i školskog kurikuluma -Raspodjela poslova i zaduženja učitelja -Planiranje vanučioničke nastave i svih oblika rada s učenicima, izleti, ekskurzije -Definiranje organizacije nastave -Upoznavanje sa školskim projektima -Konačno razmatranje i usvajanje GPP na učiteljskom vijeću -Školski kurikulum-razmatranje i usvajanje -Prezentacija programa za učenike4. i 5.r:Medijacija

XI. -Praćenje realizacije GPP-a rada škole -Izvješća sa seminara -Projekt “Pružimo ruku”- Centar za rehabilitaciju”Silver” I.

III. IV.

VI.

VII.

-Praćenje uspjeha učenika, mjere za unapređivanje rada, odgojna problematika -Samovrednovanje rada škole -Prehrana i poremećaji u ponašanju - predavanje -Praćenje realizacije nastave,izostanci učenika,odgojna problematika,mjere za unapređivanje rada -Izvješće o uspjehu učenika na natjecanjima -Kontrola realizacije ostvarivanja GPP, fonda sati, uspjeha učenika, predlaganje mjera za unapređenje -Radni dogovor – obilježavanje Dana škole -Predavanje:Kreativna terapija -Analiza uspjeha učenika,donošenje odluka o prelasku učenika I-III razreda s negativnom ocjenom u viši razred, o upućivanju učenika na popravne ispite, na ponavljanje razreda, o upisu djece u I.r. i predškolu za šk.god. 2013./2014., o pedagoškim mjerama -Razmatranje izvještaja ravnateljice o radu škole, ostvarenju GPP, fonda sati, nrd, uspjehu učenika i kompletnom radu učiteljskog kadra i ostalih djelatnika škole, -Razmatranje prijedloga organizacije razrednih odjeljenja za 35

Izvršitelji Ravnateljica Učiteljsko vijeće Ravnateljica Učitelji, ravnateljica Ravnateljica Ravnateljica Stručni suradnici Ravnateljica Stručni suradnici Vanjski suradnici Ravnateljica Stručni suradnici Ravnateljica Ravnateljica Učitelji Stručni suradnici Ravnateljica Stručni suradnici

Ravnateljica Ravnateljica


školsku godinu 2013/2014. -Formiranje povjerenstva za popravne ispite u jesenskom roku (kolovoz)

Ravnateljica

2) Plan rada Razrednih vijeća Mjesec Sadržaji IX. -Dogovor o planu rada RV -Dogovor o planiranju nastavnog gradiva, suradnji s roditeljima i udomiteljima -Plan vanučioničke nastave i INA -Školski projekti XI. -Analiza rada, zapažanja učitelja o radu učenika, oblici rada, problemi koji se javljaju, suradnja s roditeljima,pedagoške mjere XII. -Praćenje napredovanja učenika, praćenje provedbe nastavnog plana i programa, fonda sati, uspješnost ostvarivanja GPP,pedagoške mjere IV. -Zapažanja učitelja o radu učenika,praćenje provedbe nastavnog plana i programa,fonda sati,uspješnost ostvarivanja GPP VI. -Utvrđivanje konačnog uspjeha učenika na kraju školske godine, utvrđivanje ocjena (vladanje, opći uspjeh), -Utvrđivanje učenika koji se upućuju na popravni ispit -Analiza svih oblika nastave(redovna,dodatna,dopunska), izostanaka učenika, programa rada INA i IŠA VIII.

-Analiza uspjeha učenika nakon održanih popravnih ispita

Izvršitelji Razrednici Razrednici RV RV RV RV

RV RV

3) Plan rada razrednika U Školi je organizirano 27 razrednih odjeljenja(25 “čistih” i 2 kombinirana). Svako odjeljenje ima razrednika. Polazne osnove svakog Plana razrednika u razrednom odjelu čini konkretna situacija u razredu. Opis situacije razrednog odjeljenja temelji se na dostignućima razine radnih, higijenskih i kulturnih navika učenika, socijalizaciji odjeljenja, socioekonomskom položaju roditelja učenika, kulturnoj razini sredine u kojoj žive učenici. Potrebno je uočiti postoji li eventualno grupiranje učenika po nekim neprihvatljivim kriterijima, stabilnost učenika, navesti učenike s razvojnim smetnjama i načine njihove integracije u redovan odgojno-obrazovni rad, evidentirati introvertirane učenike i agresivne učenike, odnos prema osobnoj i tuđoj imovini, odnos prema stvarnosti itd. Nakon provedbe deskripcije s konkretnim slučajevima kroz navedene kategorije, planirati konkretne akcije, oblike rada s učenicima (posjete, ekskurzije, suradnju s ostalim RZ, slobodne sportske aktivnosti, profesionalna orjentacija, kulturološke aktivnosti i sl.), oblike rada s roditeljima (roditeljski sastanci-plenarni, grupni, individualni kontakti), posjete roditeljskom domu, pismene poruke, individualne informacije, plan predavanja i sl., suradnja s članovima RV, stručnim suradnicima, ravnateljem, socijalnim radnikom, psihologom, logopedom itd.

36


4) Rad Vijeća roditelja Mjesec

Sadržaji

Izvršitelji

Rujan

-

izbor predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja

Vijeće roditelja ravnatelj, tajnik

Rujan

-

daje mišljenje o prijedlogu Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikuluma

Vijeće roditelja ravnatelj, tajnik

Tijekom godine

-

raspravlja o izvještajima ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojnoobrazovnim radom predlaže mjere za unapređenje odgojnoobrazovnog rada predlaže predstavnika u Školski odbor

Vijeće roditelja ravnatelj, tajnik

-

5) Rad Vijeća učenika

Mjesec

Sadržaji

Izvršitelji

Rujan

- izbor predsjednika i zamjenika Vijeća učenika pedagoginja,članovi - plan i program rada Vijeća za šk.god.2012./2013. vijeća učenika

Studeni

-

Ožujak

Svibanj

-

prijedlozi tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike,njihov rad i rezultate u obrazovanju pomoć učenicima u izvršavanju školskih obveza prehrana u školskoj kuhinji(jelovnik) uređenje škole (unutrašnje i vanjsko) kućni red škole(Pravilnik o unutarnjem redu)

-

vrednovanje rada Vijeća učenika

37

pedagoginja,članovi vijeća učenika

pedagoginja,članovi vijeća učenika


6) Rad Školskog odbora Mjesec Tijekom godine

-

Tijekom godine Rujan

-

Rujan

-

Prosinac Veljača Rujan Tijekom godine

-

-

-

Tijekom godine Tijekom godine

-

Sadržaji davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnih odnosa u školskoj ustanovi donošenje statuta i drugih općih akata na prijedlog ravnatelja donošenje školskog kurikuluma na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja donošenje Godišnjeg plana i programa škole na prijedlog ravnatelja i nadzor istog

donošenje financijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava daje osnivaču i ravnatelju prijedlog i mišljenja o pitanjima vezanim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi, te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom

6) Plan i program rada ravnatelja škole 38

-

-

Izvršitelji Školski odbor, ravnatelj, tajnik Školski odbor ravnatelj, tajnik Školski odbor, ravnatelj, Učiteljsko vijeće Školski odbor, ravnatelj, stručni suradnici, tajnik, računovođa, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja Školski odbor, ravnatelj, računovođa Školski odbor, ravnatelj

-

Školski odbor, ravnatelj, tajnik

-

Školski odbor ravnatelj, osnivač


Redni broj 1. 2. 3 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Vremenska artikulacija

Sadržaj rada I. Programiranje rada škole Organiz acija rad a škole Izrad a prijedlog a Godišnjeg plan a i progr a m a škole Koordinacija u izradi pred m e t ni h kurikulu m a Izrad a školskog kurikulu m a Izrad a prijedlog a godiš nj e i tjedn e strukt ur e radn o g vre m e n a svih djelat nika škole Izrad a plan a i progr a m a ravn a t elj a škole II. Organizaciono – materijalni Poslovi Organiz acija rad a učitelja, stručnih sura d nik a, tehničkog i pomoć n o g osoblja Organiz acija i koordin a cija vanjsko g vredn o v a nj a pre m a planu NCVVO-a Poslovi veza ni uz natj ec a nj e učenik a Izrad a prijedlog a finacijskog plan a tekućih izdat ak a škole za 2010./2 0 1 1 . godinu Izrad a prijedlog a financijskog plan a ulag a nj a – Kapitaln a ulag a nj a za 2010./2 0 1 1 . godinu Izrad a zahtj ev a za financira nj e ulag a nj a u invens ticijsko održav a nj e škole za 2010./2 0 1 1 god. Izrad a zahtj ev a za financira nj e ulag a nj a u opre m a nj e ili obn avlja nj e opre m e u školi za 2010./2 0 1 1 . godinu Organiz acija rad a za obavljanj e poslov a popis a imovin e i sred s t a v a škole Organiz acija nab a v e didaktičke i ost al e opre m e škole Organiz acija poslov a veza nih za održav a nj e i uređiva nj a škole Financijski poslovi (Fp, Po, Rebala n s Fp, Zr) Kontrola financijskog poslov a nj a škole Surad nj a s tajniko m, račun o v o đ o m i blag aj niko m škole Organiz acija i poslovi obra n e i zaštit e 39

Planirani broj sati 180

tijeko m godin e VII, VIII i IX. VII, VIII i IX. VIII. i IX. VIII. i IX. 310 tijeko m godin e po potr e bi po potr e bi VIII. i IX. VIII. i IX. VIII. i IX. VIII. i IX. XII, I. i II. tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e po potr e bi


15.

16. 17.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3.

Rad na brojčani m pokaz a t eljim a i izvješt ajim a za Ministar s tv o znan o s ti, obrazov a nj a i sport a, Upravu za financije, Upravu za nadzor, Župa nijski ured za prosvjet u i sport, Poodsjek ured a za prosvj et u i sport u Križevcim a i dr. Organiz acija poslov a veza nih za izradu akat a škole Organiz acija i poslovi veza ni uz zaštitu na radu i zaštitu od požar a III. Pedagoško – savjetodavan rad Organiz acija i prać e nj e svih oblika odgojno – obrazov n o g rad a u školi Praće nj e rad a učitelja i struč nih sura d nik a Surad nj a s učiteljima i stručni m sura d nicim a na realizaciji Godišnjeg plan a i progr a m a škole Organiz acija i prać e nj e struč n o g usavr š a v a nj a učitelja i stručnih sura d nik a Organiz acija popr a v nih ispita IV. Nadzor i kontrola rada Organiz acija rad a ad minis tr a tivn o – financijske služb e, tehničkog i pomoć n o g osoblja Kontrola redovn o g i pravilnog prać e nj a i ocjeniva nj a učenik a Praće nj e ostv ariv a nj a Godišnjih planov a i progr a m a – škole, učitelja i stručnih sura d nik a Uvid u razre d n u ad minis tr a ciju Uvid u učiteljsku ad minis tr a ciju Uvid u odgojno- obrazov ni rad učitelja Analiza uspje h a učenika na kraju I. polugo diš t a , na kraju nas t a v n e i školske godin e i kvart alno V. Rad u kolegijalnim tijelima Organiz acija sjednic a Učiteljskog vijeća Sudjelov a nj e u pripre m a n j u sjednic a Školskog odbor a i Vijeća roditelja Praće nj e rad a sjednica Razred nih vijeća 40

po potr e bi

po potr e bi tijeko m godin e 332 tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e VI., VII. i VIII.. 160 tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e veljač a

200 tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e


4. 5.

1. 2.

Praće nj e i sudjelov a nj e u orga niz aciji rad a stručnih aktiva učitelja Pripre m a nj e rad a Odbor a za zaštitu na radu VI. Vođenje spomenice škole i dnevnika rada Vođenje spomenice Vođenje dnevnika rada

po potr e bi po potr e bi tijeko m godin e kolovoz tijeko m godin e

VII. Stručno usavršavanje 1. 2. 3.

1.

2. 3. 4.

160

Prisus tv ov a nj e stručni m skupovi m a Praće nj e zakon s kih propis a i stručn e literat u r e Prisus tv ov a nj e kulturni m i javnim prired b a m a VIII. Kulturna i javna djelatnost Organiz acija kulturnih i javnih prired bi - Božićna prired b a - Prired b a za Dan škole - Prired b a za os m a š e - Prired b a za đak e prvak e Organiz acija sudjelov a nj a učenika i učitelja javnim prired b a m a Organiz acija posjet a kazalištu, muz ej u i ostalim kulturni m institucija m a Sudjelov a nj e u ma nifes t a cija m a povodo m državnih praznika Prisus tv ov a nj e skupovi m a

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

50

IX. Suradnja s institucijama izvan Škole Surad nj a s Ministars t v o m znano s ti, obrazov a nj a i sport a Surad nj a s Agencijom za odgoj i obrazov a nj e Surad nj a s Uredo m dražvn e uprav e Surad nj a s osnivač e m i lokalno m sa mo u p r a v o m Surad nj a s Nacion alni m centro m za vanjsko vred n o v a nj e obrazov a nj a Surad nj a s Hrvats ki m zavodo m za zapošljav a nj e Surad nj a sa Zavodo m za javno zdravs tv o Surad nj a s Centro m za socijalnu skrb 41

tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e 100 tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e 100 tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e po potr e bi po potr e bi po potr e bi po potr e bi


9. 10 11. 12. 13.

1. 2.

Surad nj a s Policijsko m upravo m Surad nj a s kulturni m i vjerskim institucija m a , sports ki m udrug a m a i udrug a m a građ a n a Surad nj a sa drugi m škola m a

po potr e bi tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e

Surad nj a sa sindikati m a Surad nj a s gospo d a r s t v e nici m a X. Ostali poslovi Praće nj e orga niza cije prijevoz a učenika

80 tijeko m godin e tijeko m godin e

Praće nj e rad a školske kuhinje

Rad ni s a ti Godi š n ji od m o r Drža v n i praz n i ci Dn e v n i od m o r Uku p n o

16 7 2 24 0 72 11 2 20 9 6

Ravnatelj škole: Nevenka Bajsić

7) Plan i program rada stručnog suradnika – pedagoga Napomena:U privitku GPP-a je detaljno razrađen Godišnji plan i program rada pedagoginje za šk.god.2012./2013. 42


Sadržaji I. POSLOVI KOJI PRETHODE USPJEŠNOM POČETKU I KVALITETNOM ZAVRŠETKU ŠKOLSKE GODINE • upisi učenika(upis u prvi razred,upis novopridošlih učenika) • raspoređivanje učenika (novopridošli i ponavljači) • sudjelovanje u izradi dijelova GPP-a rada škole • planiranje i programiranje vlastitog rada(godišnje i mjesečno) • sudjelovanje u radu povjerenstava za predmetne,razredne i popravne ispite • sudjelovanje u izradi izvješća o ostvarenju GPP-a rada škole • izrada statističkih podataka (prema potrebi) II. RAD NA UNAPREĐIVANJU NASTAVNOG PROCESA • nazočnost nastavnim satovima učitelja pripravnika,novopridošlih učitelja,učitelja nestručnjaka,ostalih učitelja • analiza nastavnog sata,mjere za unapređivanje rada III. RAD NA UNAPREĐIVANJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA • konzultativni rad s učiteljima u svezi nastavnog i izvannastavnog rada • suradnja s defektologinjom i učiteljima u svezi učenika s posebnim potrebama • rad s učiteljima pripravnicima (sudjelovanje u izradi programa stažiranja,pomoć u radu učitelju pripravniku,rad u povjerenstvu,izrada dijela izvješća nakon stažiranja) • suradnja s razrednicima (sudjelovanje u radu sata razrednika,praćenje realizacije sata razrednika) IV. RAD S UČENICIMA • individualni rad u svezi rješavanja pedagoških problema • rad u razrednom odjelu • rad s učenicima s teškoćama • rad s udomljenim učenicima V. RAD S RODITELJIMA • suradnja u vezi besplatne prehrane u školskoj kuhinji • individualni razgovori • roditeljski sastanci (predavanja,radionice) • rad s grupama roditelja VI. SUDJELOVANJE U RADU STRUČNIH TIJELA ŠKOLE • razredna vijeća • učiteljsko vijeće • stručni aktivi VII. SURADNJA S RAVNATELJICOM VIII. OTVORENI SAT IX. STRUČNO USAVRŠAVANJE • individualno stručno usavršavanje • skupno stručno usavršavanje 43

Realizacija Tijekom školske godine

Tijekom nastavne godine

Tijekom školske godine

Tijekom nastavne godine

Tijekom nastavne godine

Tijekom školske godine

tijekom godine Tijekom godine


• praćenje i poticanje stručnog usavršavanja učitelja X. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA XI. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE • rad prema planu PO • praćenje,poticanje i suradnja sa ostalim sudionicima programa XII. SUDJELOVANJE U KULTURNOJ I JAVNOJ DJELATNOSTI ŠKOLE XIII. RAD NA PROJEKU I ISTRAŽIVAČKI RAD XIV. OSTALI POSLOVI • organizacija studentske prakse • suradnja s ostalim institucijama i ustanovama Stručni suradnik-pedagog: Sanda Uremović, prof.

8 ) Plan i pr o g r a m ra d a s t r u č n o g sur a d n i k a – d e f e k t o l o g a Sadržaji

Realizacija

1.RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA: -Poslovi voditelja Povjerenstva za utvrđivanje primjerenog oblika školvanja - ispitivanje i utvrđivanje inicijalnog stanja i znanja učenika , koji polaze nastavu po prilagođenom programu - dijagnostika i opservacija učenika koji je upućen na pedagošku 44

tijekom godine tijekom godine


-

opservaciju i utvrđivanje primjerenog oblika školovanja praćenje i ispitivanje sposobnosti učenika za kojeg se traži retest primjerenog oblika odgoja i obrazovanja individualni rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (poremećaj u ponašanju, intelektualno oštećenje, tjelesna invalidnost itd.) individualni rad s učenicima po prilagođenom programu (izradba individualiziranih listića , uspješne tehnike učenja) rad na socijalizaciji učenika s teškoćama u razvoju ( kroz projekt “Pružimo ruku”u suradnji sa CZOO Križevci ) Kreativna terapija (kroz kreativne radionice i kroz aktivnosti učeničke zadruge “Žito” ; ravnopravno sudjelovanje učenika s teš. razvoju u svim aktivnostima škole )

2.SURADNJA S UČITELJIMA: suradnja i pomoć pri izradi programa opservacije suradnja i pomoć pri izradi prilagođenih programa -

pomoć u pripremanju i učinkovitom izvođenju nastave u svrhu aktiviranja svih sposobnosti učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama izvođenje edukativnih radionica ili stručnog predavanja na stručnim aktivima barem jednom godišnje, na temu djece s posebnim odgojnoobrazovnim – potrebama uvođenje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u ponuđene izvannastavne aktivnosti stručna predavanja za Aktiv razredne i predmetne nastave u školi

3.SURADNJA SA STRUČNIM TIMOM ŠKOLE : - donošenja zajedničkih odluka u pitanjima pedagoške opservacije - sudjelovanje u donošenju odluka o prilagođenom programu za svakog učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama - vođenje konzultativnih i sintetičkih stručnih kolegija za svakog učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama - vođenje jednoobraznih evidencijskih lista za učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama izrade i ažuriranje baze podataka učenika s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama - donošenje zajedničke strategije po pitanju godišnjeg plana i programa rada škole za svaku školsku godinu ( stručna usavršavanja, planovi rada novi projekti i sl.) - sudjelovanje u profesionalnoj orijentaciji učenika s posebnim potrebama 4.SURADNJA I RAD S RODITELJIMA: - upoznavanje roditelja kroz individualne razgovore te zajedničko utvrđivanje problema - uključivanje roditelja u proces pedagoške opservacije te donošenje mišljenja i programa s kojima se roditelj u potpunosti slaže i koji će podržati kod kuće - upoznavanje roditelja s prilagođenim programom - osposobljavanje roditelja za efikasnu pomoć u učenju kod kuće kroz stručna predavanja ili radionice - upućivanje roditelja u najadekvatniju ustanovu u odnosu na dodatne teškoće - poticanje roditelja da svoju djecu uključe u ponuđene izvannastavne aktivnosti - savjetovanje i podučavanje roditelja za primjeren odnos i rad s djetetom u obitelji i rad na prihvaćanju i pravilnim stavovima prema djeci s posebnim odg.-obraz. potrebama putem individualnih razgovora ili predavanjem na 45

po potrebi tijekom godine tijekom godine tijekom godine

tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

po potrebi tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

početkom šk.godine i tijekom godine IX mjesec tijekom godine tijekom godine tijekom godine početkom i tijekom godine


roditeljskom sastanku 5.POSLOVI UNAPREĐENJA KVALITETE OBRAZOVANJA: - stalno promoviranje prava djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama na ravnopravan i jednakovrijedan odnos i postupak u osnovnoj školi -

Provođenje projekata: Uređenje okoliša škole , projekta “Suvenir” Eko uzgoj jagoda, Pružimo ruku (integracija djece s teškoćama u razvoju CZOO Križevci ), Provođenje ŠPP ovisnosti “Otvoreni kišobran” s učenicima 6. Razreda LARA – učenje socijalnih vještina za učenike 5. Razreda UNICEF projekt pomoći djeci u Africi (koordinator aktivnosti)

1.

ANALIZA I VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA: - na osnovu praćenja , te izvješća nastavnika, izradba polugodišnjih i godišnjih izvješća o uspjehu i napredovanju učenika koji polaze nastavu po prilagođenim programima, učenika koji se nalaze na opservaciji te učenika koji imaju teškoće u učenju sposo b n o s ti m a uče nika 2. SUDJELOVANJE U RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U 1. RAZRED - sudjelovanje u radu Povjerenstva za upis djece u 1. razred – upisi , detekcija i dijagnostika djece s teškoćama u razvoju 3.

SURADNJA S DRUGIM STRUČNIM SURADNICIMA I USTANOVAMA: -suradnja s ustanovama ( Centar za socijalnu skrb u Križevcima, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu,Poliklinika za zaštitu djece od zanemarivanja i zlostavljanja,Udruga “Idem” za pomoć djeci s mentalnom retardacijom u Zagrebu). HZZJJ Koprivnica 4. VOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA UČENIKE: - prikupljanje i vođenje dokumentacije za učenike s posebnim odgojnoobrazovnim potrebama ( dosjei s prilozima,mediko-psiho-pedagoška dokumentacija , evidencijski list)

tijekom godine Obilježavanje Dana invalida u X mj. tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine Na kraju 1. odgojnoobrazovnog razdoblja i na kraju šk. godine

6. mjesec

tijekom godine

tijekom godine

5.

STRUČNO USAVRŠAVANJE: -permanentno stručno usavršavanje putem seminara, savjetovanja,stručnih aktiva ( Županijski aktiv, Aktiv defektologa zagrebačke županije, seminari na nivou države, interno usavršavanje, studijsko putovanje)

tijekom godine

6.

POSLOVI VEZANI UZ POČETAK I KRAJ ŠKOLSKE GODINE: -Planiranje i programiranje -Nabava stručne literature za nastavnike i učenike s teš. u razvoju OSTALI POSLOVI VEZANI UZ RAD ŠKOLE: -Sudjelovanje na sjednicama: Aktiva razredne nastave, Razrednih vijeća

tijekom godine

7. i

8. 9.

Vijeća učitelja -Upoznavanje s problemima koji postoje u određenom trenutku, te rješavanje postojećih problema - Prezentiranje obavijesti i određenih naputaka - Vođenje Učeničke zadruge “Žito” GODIŠNJI ODMOR DRŽAVNI BLAGDANI

tijekom godine

VII i VIII mjesec tijekom godine

Str u č n i sur a d n i k defe k t ol o g : Ne v z e t a Zdu n i ć , p r o f . d e f e k t o l o g 46


9) Plan i program rada stručnog suradnika - knjižničara 1. ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST KADA? 1. a) NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA 47

SATI 99 2


1. Pripr e m a n j e i pro g r a m i r a nj e od g o j n o - obr a z o v n o g rada 2. S u s t a v n o upo z n a v a n j e uč e n i k a s knjig o m , knjižni c o m , lektir o m i os t a li m izvori m a 3. Prvi su s r e t s knjižnic o m uč e n i k a 1. razr e d a Sv e č a n i prije m uč e n i k a 1. r. 4. Rad s gru p o m malih knjižni č ar a 5. Razvija nj e čital a č k e sp o s o b n o s t i uč e n i k a 6. Po m o ć pri izbor u knjiž e v n i h djel a i upu ć i v a nj e uč e n i k a u čita nj e 7. Upući v a nj e i poti c a nj e uč e n i k a u koriš t e n j u izvor a infor m a c ij a 8. Po m a g a n j e uč e n i c i m a pri izradi ref e r a t a 9. Rad s ue č e n i c i m a pri izradi prig o d n i h pan o a i plat a k a 10 . Pripr e m a za kviz za po ti c a nj e čita nj a 11 . Pro gr a m Knjižnič ni od g o j i obr a z o v a n j e – pou č a v a n j e uč e n i k a za koriš t e n j e knjižnic o m i razvija nj e infor m a c ij s k e pis m e n o s t i 12 . Pripr e m a n j e uč e n i k a za su s r e t s knjiž e v n i k o m 13 . Orga ni z ir a nj e na s t a v n i h sa ti u knjižnic i iz hrva t s k o g a jezik a – po dr u čj e m e d ij s k e kultur e 14 . Po s u d b a i infor m a t i v n a djel a t n o s t 15 . Održ a v a nj e sa t a razr e d n i k a u knjižnic i (no s i o c i : razr e d n i k i škol s k i knjižni č ar (raz g o v o r , 48

Rujan /lis t o p a d Tijek o m go d i n e Rujan Sije č a nj Tijek o m go d i n e (7 0 sati) Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e List o p a d / stu d e n i Tijek o m go d i n e

Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e


pr e z e n t a c ij a ) 16 . Razvija nj e trajnih navik a o za š ti t i Tijek o m izvor a zna nj a , go d i n e razvija nj e radni h navik a i kult ur n o g pon a š a n j a u knjižni ci 1. b) SURADNJA S UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RAVNATELJEM 1. Sur a d nj a s učit e lji m a hrva t s k o g a Rujan jezika i razr e d n e Tijek o m na s t a v e oko čita nj a obv e z n e lektir e go d i n e 2. Sura d nj a s učit e lji m a u org a n i z a c iji, pripr e m a n j u i Tijek o m re aliz a c iji od g o j n o - obr a z o v n o g rada u go d i n e knjižnic i i šk oli 3. Tims ki rad na e d u k a c iji uč e n i k a i rodit e lj a o Pro s i n a c op a s n o s t i m a ovi s n o s t i (dro g a , alko h o l , niko ti n…) 4. Sura d nj a s ravn a t e lj e m i dru gi m str u č n i m Tijek o m sur a d n i c i m a oko nab a v e stru č n e go d i n e lit er a t u r e 5. Sudj e l o v a n j e u radu Učit e lj s k o g vije ć a Tijek o m go d i n e 6. Orga ni z ir a nj e po sj e t a uč e n i k a i učit e lj a Tijek o m šk ol s k oj go d i n e knjižni ci 2. STRUČNO- KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKA DJELATNOST 1. Orga ni z a c ij a i vođ e n j e rad a u knjižni ci Rujan/ tij e k o m go d i n e 2. Nab a v a knjižn e gra đ e i obr a d a Tijek o m go d i n e 3. Knjižnič n o po s l o v a n j e : inv e n t a r i z a c ij a , Tijek o m sig n ir a nj e , go d i n e kla s ifik a c ij a i kat al o g i z a c ij a 4. Infor m a t i z a c ij a uč e n i č k o g fon d a u Tijek o m pro gr a m u Met e l go d i n e win 5. Izrad a go di š nj e g pro g r a m a rada i Kolov o z /r uj a pis a nj e izvj e š ć a n 3. STRUČNO USAVRŠAVANJE

10 0

50 0

12 0

1. Sudj e l o v a n j e u radu stru č n i h sku p o v a 49

Tijek o m


knjižnič ar a : Aktiv škol s k i h knjižni č ar a Koprivni č k o - križ e v a č k e žup a n ij e , Sku p š t i n a Druš t v a knjižnič ar a Bilo g o r e , Podr a v i n e i Kalnič k o g Prig orja , Prolj e t n a šk ol a škol s k i h knjižnič ar a 2. Sura d nj a sa Župa nij s k o m Matič n o m služ b o m i Grad s k o m knjižnic o m «Franj o Marko vi ć » te s os t a li m ins ti t u c ij a m a 3. Prać e nj e peri o d i k e i knjig a 4. Prać e nj e izda v a č k e djel a t n o s t i

go d i n e

Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e Tijek o m go d i n e

4. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 1. Pripr e m a i prov e d b a kultur ni h sa dr ž aj a: knjiž e v n i su sr e t i , pro m o c ij e , izlož b e , kaz ali š n e pr e d s t a v e 2. Obilje ž a v a n j e oblj e t n i c a ve z a n i h uz knjig u: Međ u n a r o d n i dan pis m e n o s t i , Mje s e c hrva t s k e knjig e , Me đ u n a r o d n i dan škol s k i h knjižnic a , Me đ u n a r o d n i dan dje čj e knjig e , Dan hrva t s k e knjig e 3. 20 . oblj e t n i c a str a d a nj a Vuko v ar a 4. Me đ u n a r o d n i dan kaz ali š t a (mo g u ć n o s t po sj e t a BOK- a) 5. 45 . oblj e t n i c a s mr ti Grig or a Vit e z a , na s t a v a k proj e k t a „Igr a s e na s t a v lj a i nak o n prvih 10 0 go di n a “ pov o d o m 10 1 . oblj e t n i c e rođ e nj a Grigor a Vite z a 6. Top list a najdržih lektir ni h djel a (g al e r ija uč e n i č k i h plak a t a )

80 Tijek o m go d i n e

Rujan, list o p a d , stu d e n i , trav a nj

Stu d e n i Ožujak Stu d e n i , velja č a Svib a nj 17 9 2

SVEUKUPNO SATI 50


RADNO VRIJEME PONEDJELJAK, SRIJEDA UTORAK, ČETVRTAK, PETAK

12- 18 8- 14

Struč ni sura d n i k- knjižni č a r: Jerko Basri š i ć , prof.

10) Plan i program rada predškolskog programa Predškolski rad s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu vrši odgojiteljica Katarina Rožman u punom radnom vremenu. Ove škol.godine formirane su četiri grupe predškolskog minimuma i to u Sv.I.Žabnu (1), Cirkveni (1), Sv.Petru Čvrstecu (1) i Tremi (1) . 51


Statistički podaci

Sv. Ivan Žabno

Cirkvena

Broj sati godišnje Broj djece /grupa

300 15/1

240 8/1

52

Sv. Petar Čvrstec/Tre ma 240/280 7/1,9/1

Ukupno 1060 39/4


U svom programu grupe predškolskog minimuma realiziraju sadržaje koji razvijaju stvaralaštvo djece, motoriku, socijalno-emocionalni razvoj, spoznaje, komunikaciju, vještine i dr.Godišnji plan i program rada predškole u privitku je GPP-a rada škole.

53


11) Plan i program rada tajnika škole 300 600

3. POSLOVI 1. ADMINISTRATIVNI NORMATIVNO PRAVNI POSLOVI urudžbiranje predmeta izrada prijedloga normativnih akata

svakodnevno po potrebi

sastavljanje i pisanje raznih izmjena i dopuna općih akatadopisa, upita, prijedloga, mišljenja, zahtjeva, molbi, odgovora i sl. izrada prijedloga odluka - odluka o prihvaćanju normativnih akata izdavanje potvrda i uvjerenja - odlukaraznih o otkazu ugovora o radu u čenicima i radnicima škole - odluka iz nadležnosti školskog odbora - odluka iz nadležnosti ravnatelja izdavanje i prijem svjedodžbi prijelaznica i duplikata svjedodžbi bivšim u čenicima škole izrada ugovora - ugovora o radu - ugovora o djelu poslovi prijepisa - ugovora o zakupu - iz nadležnosti - ostalih ugovora

tijekom po potrebi godine po potrebi

tekući poslovi pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica tijela arhiviranje i protokoliranje spisa tajništva za upravljanja proteklu godinu - provođenje izbora ravnatelja - savjetodavni rad o primjeni zakonskih i vođenje arhive škole drugih propisa - provođenje postupka javne nabave - statusne promjene škole (poslovi vezani za trgovački sud, objava u “Narodnim javni bilježnik...) 4. RAD SAnovinama”, TIJELIMA UPRAVLJANJA pra ć enje ui provo đ enje pravnih propisa suradnja pripremi sjednica tijela upravljanja

tijekom godine tijekom godine tijekom godine po potrebi

po potrebi svakodnevno

po potrebi tijekom godine svakodnevno

160

po potrebi

po potrebi 2. PERSONALNI I KADROVSKI sjednice školskog odboraPOSLOVI - poziv po potrebi poslovi vezani za zasnivanje radnih odnosa - zapisnik radnika - pisanje obavijesti o odlukama donesenim - prijava potrebeškolskog za radnikom (županijskom na sjednicama odbora uredu) - briga o pravovremenom informiranju - suradnja sa županijskim uredom radnika škole o odlukama tijela za upravljanja prosvjetu, kulturu i šport - pravilno vođenje i čuvanje dokumentacije o - izrada teksta natje čaja radu tijela upravljanja - POSLOVI raspisivanje natječaja za zapošljavanje 8. OPĆI radnika - prikupljanje molbi tajnika škole i tehni čke godišnji plan i program IX. mjesec -službe, obavijest kandidatima te ostalih djelova vezanih uz posao tajništva tijekom vođenje registra zaposlenih u javnom sektoru godine vođenje podataka o zaposlenicima u E maticama i Carnetu te izdavanje 54 elektroničkog identiteta

280

30


tijekom godine

izrada statističkih izvještaja 9. OSTALI POSLOVI

310 suradnja s organizacijama, ustanovama, ministarstvom, županijskim i op ćinskim tijelima

tijekom godine

suradnja s ravnateljem, stru čnim suradnicima, računovođom i ostalim djelatnicima škole suradnja s pravnim i fizičkim osobama narudžba opreme i potrošnog materijala

tijekom godine tijekom godine

nepredviđeni poslovi po nalogu ravnatelja ili u slučaju izvanrednih okolnosti vezani za tajničke poslove

tijekom godine

pomoć pripravnicima pri spremanju stručnog ispita (pravni propisi)

po potrebi

stručno usavršavanje, seminari po potrebi

tijekom godine

10. OSTALI POSLOVI KOJI NISU U OPISU POSLOVA TAJNIKA ŠKOLE  CARNET - prikupljanje i unos podataka radi formiranja elektroničkog identiteta za učenike i radnike škole - Izdavanje na zahtjev u čenika i radnika škole podataka o elektroničkom identitetu  E MATICE - Prikupljanje i unos podataka u E maticu

55

IX. mjesec

tijekom godine IX. mj esec – unos u čenik a pr vih razr ed a , pr eba civa nj e


učenik a 4.- ih razr ed a iz PŠ u MŠ for mir a nj e razr ed nih odjela u aplik a ciji

 E MATICE

tijekom godine– ažuriranje podataka prilikom odlaska i dolaska u č enika.

 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - davanje podataka Agenciji za zašitu osobnih podataka u digitalnom obliku  REGISTAR ONE ČIŠ ĆENJA OKOLIŠA

tijekom godine II. mjesec

Napomena: Poslovi CARNET- a obavljaju se od 2006. godine, a poslovi E Matica, Zaštite osobnih podataka i ZOO od 2007. god.  PRIJEVOZ U ČENIKA IX. , XI. mjesec

 OSIGURANJE U ČENIKA

IX. mjesec, tijekom godine  VO Đ ENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA  POSLOVI VEZANI UZ PROGRAM PREDŠKOLE PRI OSNOVNOJ ŠKOLI

tijekom godine tijekom godine

Radni sati Godišnji odmor Državni praznici Dnevni odmor Ukupno

1680 232 72 112 2096 56


Tajnik škole: Ksenija Vrabelj

Plan i program rada računovođe škole Sadržaj

Vrijeme izvršenja POSLOVI PLANIRANJA 1. Izrada financijskih planova a) Prijedlog financijskog plana za 57


trogodišnje razdoblje,prema izvorima financiranja, a prema uputama i makro pokazateljima Ministarstva financija b) Financijski plan na razini financijske godine, prema izvorima financiranja

Godišnje

Godišnje

c) Rebalans godišnjeg financijskog plana prema dinamici prihoda i rashoda

Godišnje, prema potrebi

d) Operativni mjesečni planovi

Godišnje

e) Tromjesečni financijski planovi

Godišnje

f) Plan nabave

Godišnje

g) Plan potrebnih sredstava za smjenski rad, prekovremeni rad, rad po prilagođenom programu, dvokratni rad, rad u kombinaciji h) Plan potrebnih sredstava za jubilarne nagrade i prijevoz na posao i s posla

IX.mjesec

Godišnje, mjesečno, prema potrebi

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI 2. Knjiženje poslovnih promjena slijedom vremenskog nastanka i na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, te Svakodnevno kontrola istih ( ulaznih i izlaznih računa; knjiga blagajne, uplatnica i isplatnica; obračun plaća i naknada,ugovora o djelu; prometa žiroračuna;provođenja kompen. bolovanja HZZO-MZOŠ) Sadržaj 3. Vođenje pomoćnih knjiga a) vođenje knjige ulaznih računa

Vrijeme izvršenja

b) vođenje knjige izlaznih računa 58


c) dugotrajne financijske imovine po vrsti,količini i vrijednosti

Svakodnevno

d) kratkotrajne nefinancijske imovine ( sitni inventar ) po vrsti, količini i vrijednosti e) vođenje ostalih pomoćnih knjiga 4. Sastavljanje godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja a) Bilance b) Izvještaja o prihodima, rashodima, primicima i izdacima ( prema izvoru financiranja ) c) Izvještaj o vlastitim prihodima i rashodima d) Izvještaj o obvezama

Financijska izvješća sastavljaju se za razdoblja tijekom godine kao i za fiskalnu godinu. Rokovi dostave: 10.04.,10.07.,10.10. tekuće godine, te 15.02. za godišnje izvješće prethodne godine.

e) Bilješke f) Promjene u vrijednosti imovine i obveza g) Izvještaj o financiranjima iznad minimalnog standarda ( decentralizirano financiranje materijalnih rashoda ) 5. Izrada mjesečnih zahtjeva za dodjelu sredstava za rashode ( županijski proračun )

Sadržaj 6. Izrada mjesečnih (SPL, RAD1) I godišnjih statističkih izvještaja (RAD-1G, INV-P )

15. i 25. u mjesecu, iznimno i 5. u mjesecu kad se sastavljaju financijska izvješća za određeno razdoblje

Vrijeme izvršenja Mjesečno, godišnje

7. Pripremanje popisa imovine, obveza, potraživanja, te 59


evidentiranje promjena na temelju izvještaja članova popisnog povjerenstva

Prosinac tekuće godine

8. Zaključivanje i uvezivanje Veljača poslovnih knjiga FINANCIJSKI POSLOVI 9. Obračun i isplata plaće i ostalih naknada a) plaća b) bolovanje na teret poslodavca c) smjenskog rada, prekovremenog rada, mentorstva, dvokratnog rada, rada u kombinaciji, rada po prilagođenom programu d) bolovanje preko 42 dana • obračun, popunjavanje zahtjeva prema MZOŠ, isplata • izrada obrasca R-1 (šestomjesečni prosjek) i zahtjeva za refundaciju od HZZO-a

Obračun i isplata vrši se dva puta mjesečno ( plaće i naknade ). Rok za dostavu u Regos je 5. i 15. u mjesecu. Zahtjevi se dostavljaju do 5. odnosno do 20. u mjesecu.

e) naknade za trošak prijevoza na posao i s posla f) jubilarnih nagrada, otpremnina, pomoći g) godišnjih odmora ( tromjesečni prosjek) h) obračun i isplata ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora

Sadržaj Napomena: potrebna sredstva za naknade bolovanja duža od 42 dana, godišnje odmore, razlike u plaći, nagrade, otpremnime, mentorstva i ostala prava – treba se ispostaviti zahtjev MZOŠ

Vrijeme izvršenja

60


10. Obračun i isplata ugovora o djelu

Prema potrebi

11. Sastavljanje mjesečnih ID i IDD obrazaca,IPP obrazaca, godišnjih ID-1 obrasca, potvrda za sve isplaćene dohotke po ugovorima o djelu za poreznu upravu

Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, u siječnju za proteklu godinu

12.Vođenje poreznih kartica zaposlenika. Ispostavljanje godišnjeg IP obrasca za zaposlenike 13.Konačni obračun poreza na dohodak 14.Ispunjavanje potvrda o plaći za zaposlenike, poreznih kartica za tekuću i prošle godine 15.Plaćanje obveza i usklađivanje s dobavljačima 16.Izrada izlaznih faktura i praćenje naplate potraživanja

Siječanj. Rok za predaju Poreznoj upravi 31.01. XII. mjesec Prema potrebi

Prema potrebi Nastanak potraživanja

17. Blagajničko poslovanje a)evideniranje uplata i isplata gotovog novca

Svakodnevno

b) podizanje i polog gotovog novca c) vođenje blagajničkog dnevnika

Sadržaj 17.Financijski poslovni vezani za rad školske kuhinje, učeničke zadruge, školskih ekskurzija, školskog športskog kluba i sl.

Vrijeme izvršenja Svakodnevno

61


18. Financijski poslovi vezani uz provođenje natjecanja učenika: obroci, nadoknada troškova prijevoza Prema potrebi sudionika, obračun i isplata honorara članovima povjerenstva, obračun i nadoknada troškova od lokalnog proračuna Tijekom godine 19. Poslovi vezani uz izvršenje Uredbe o fiskalnoj politici OSTALI POSLOVI 20.Kontakti s Ministarstvom, Županijom, FIN-om, Poreznom upravom, HZZO-om, REGOS-om, Zavodom za mirovinsko Prema potrebi osiguranje, Bankom ( osobni kontakti, elektronska pošta, dostava obrazaca, naloga, plaće, financijskih izvješća i sl.) 21.Praćenje zakonskih propisa posredstvom literature i seminara ( stručno usavršavanje ), internetskih stranica 22. Ostali poslovi na zahtjev ravnatelja, ministarstva, županije, općine, a vezani za računovodstvene poslove ( izvješća ravnatelju, školskom odboru, ministarstvu, županiji i dr.)

Prema potrebi

Prema potrebi

OSTALI POSLOVI KOJI NISU U OPISU POSLOVA RAČUNOVOĐE ŠKOLE 23. Planiranje sati rada za naknade po kolektivnom ugovoru ( školska godina) 24. Ažuriranje podataka o učenicima koji se prehranjuju u školskoj kuhinji i njihovim roditeljima 25. Poslovi vezani uz program predškole pri osnovnoj školi

IX. mjesec ( do 14.09. i 14.10.)

IX. mjesec

Tijekom cijele godine 62


26. Poslovi vezani za osiguranje učenika

IX.mjesec

Radni sati Godišnji odmor Državni praznici Dnevni odmor Ukupno

1688 224 72 112 2096 Računovođa škole: /Renata Lusavec/

Plan i program rada tehničke službe Sadržaj

Realizacija KUHARICE

Poslovi prehrane učenika 63


- nab a v k a na mirnic a - pripre m a nj e i podjela obrok a - čišće nj e pros tor a školske kuhinje i prostor a hola gdje se djeca hran e - vođe nj e mat e rijalno g poslov a nj a školske kuhinje - pripre m a hran e za vrijem e natjec a nj a učenika koja se održav aj u u školi - pomoć spre m a či m a kod gen e r aln o g čišće nj a škole - dav a nj e na uvid komple t n o g ma t e rijalno g poslova nj a kuhinje DOMARI

tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e po potre bi zimski, proljetni, ljetni praznici učenik a jedno m tjedn o

Poslovi održavanja zgrade i okoliša - pregle d školske zgrad e - zamj e n a rasvjet nih tijela (žarulja, štek er a i sl.) - popr av a k štet a na imovini škole (vrat a , prozori, na mj e š t aj- stolice, orm ari) - popr av a k štet a i kvarovi na opre mi škole, te komple t n o održav a nj e školske zgrad e - uređiv a nj e okoliša škole: koš e nj e trav e u parku i na školsko m igralištu, štuc a nj e živice, uređiva nj e drveć a u školsko m parku - poslovi veza ni uz grijanje školske zgra d e - popr a vci, te ostali poslovi po potr e bi u PŠ Cirkven a - kreč e nj e škole - farb a nj e i lakiranj e stolarije škole - poslovi dost a v e - pomoć kod čišćenj a škole - izrad a letvica za plakat e - planira nj e potre b ni h sred s t a v a za rad i pism e n a dost a v a na uvid rav. šk

64

tijeko m godin e, svako d n e v n o tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e

tijeko m godin e tijeko m godin e po potre bi po potre bi tijeko m godin e tijeko m godin e tijeko m godin e jedno m mjes e č n o


Sadržaj

Realizacija SPREMAČI

Poslovi održavanja čistoće zgrade i okoliša - čišće nj e unut a r njih prostor a školske zgra d e (učionice, sportsk a dvora n a , svlačionice, uredi, školska knjižnica, zbornica, hodnici, sanit ar ni prostori - gen e r al n o čišćenj e škole za vrijem e praznika učenik a - čišćenj e vanjsko g pros tor a (okoliša) škole: grabljanj e lišća, kupljenje sme ć a oko škole i u školsko m parku - pomo ć kuharica m a kod pripre m e hran e za natjec a nj a učenika - gen e r al n o čišćenj e škole ako je u školi orga nizira n a kakva prigod a - poslovi dost a v e - pomo ć kod veće g uređ e nj a školskog prostor a (kreč e nj e, lakiranj e…) - uređiv a nj e školskog cvjetnj ak a, - zalijeva nj e cvijeća - planira nj e potre b nih sreds t a v a za čišće nj e i pism e n a dost a v a ravn a t elju škole

Ra d n i sa t i: 16 7 4 sa t i Go d . od m o r : 24 0 sa t i Bla g d a n i : 72 sa t i Dn e v n i od m o r : 11 0 sa t i ---------------------------Uku p n o : 20 9 6 sa t i

65

tijeko m godin e, svako d n e v n o

zimski, proljetni, ljetni praznici učenik a tijeko m godin e

po potre bi po potre bi svako d n e v n o po potre bi tijeko m godin e tijeko m godin e jedno m mjes e č n o


An ti k o r u p c i j s k i pla n i pr o g r a m za šk o l s k u g o d i n u 20 1 1 . / 2 0 1 2 . Na te m elju Nacion alno g progr a m a suzbijanja korupcije kojeg je donio Hrvatski sabor izrađ e n je Antikorupcijski plan i progr a m za školsku godinu 2011./2 0 1 2 . Osnovn a škola «Grigor Vitez» Sveti Ivan Žabno kao javna ust a n o v a u okviru obavljanj a javne služb e dužn a je poduzi m a ti prev e n tiv n e mjer e i djelova ti na suzbijanju korupcije koja se može definirati kao svaki oblik zloupor a b e ovlas ti radi osobn e ili skupn e koristi, a na štet u druš tv e n e zajed nic e. Aktivnos ti i mjer e protiv korupcije u Školi poduzi m aj u se na nekoliko područj a rad a: 1. UPRAVLJANJE ŠKOLOM A) Od g o v o r n o i zak o n i t o po s t u p a n j e pri do n o š e n j u odlu k a : a)

. u sferi mat erijalnog poslov a nja Škole: - pri raspola g a nj u sreds t vi m a Škole - sklap a nj u pravnih poslova u ime i za raču n Škole - otuđiv a nj u, opt er e ćiv a nj u ili otuđiv a nj u pokre t nih stvari i nekre t ni n a Škole - odlučiva nj u o dav a nj u u zakup ili naja m prostor a Škole - odlučiva nj u o drugi m aktivnos ti m a Škole (izleti, ekskurzije i sl. )

b) . u sferi zasniva nja radnih odnos a: - u cjelokup n o m post u p k u zasniv a nj a radnih odnos a post u p a nj e pre m a važeći m zakon ski m i podz ako n s ki m propisim a uz primjen u etičkih i mor alnih nač el a. B) U rad u i po s l o v a n j u : -

post u p a nj e pre m a zakons ki m i podzak o n s ki m propisim a pridržav a nj e propis a nih post u p a k a post u p a nj e pre m a načelu savjes n o s ti i pošt e nj a i pravilima struk e raspola g a nj e sred s t vi m a Škole pre m a načelu dobrog gos po d a r a

C) Od g o v o r n o s t u tro š e n j u sr e d s t a v a : 66


- racion aln o raspola g a nj e imovino m i sreds t vi m a Škole - postu p a nj e pre m a važeći m propisim a - prov e d b a zakono m propis a nih postu p a k a 2. OBAVLJANJE RAČUNOVOD STVENIH POSLOVA - postu p a nj e pre m a važeći m zakons ki m i podzak o n s ki m propisim a - vođe nj e propis a nih evide n cija i redovito izvješćiva nj e nadležnih službi - pridržav a nj e zakono m propis a nih postu p a k a - postu p a nj e pre m a nač elu savjes n o s ti i pošt e nj a i pravilima struk e 3. OBAVLJANJE TAJNIČKIH POSLOVA -

post u p a nj e pre m a važeći m zakon ski m i podz ako n s kih propis a pridržav a nj e propis a nih post u p a k a postu p a nj e pre m a nač elu savjes n o s ti i pošt e nj a i pravilima

struk e 4. ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI -

razvijanje mor alnih i druš tv e nih vrijedn o s ti kod djece ukaziva nj e na korupciju kao druš tv e n o neprihv a tljivo pon a š a nj e razvijanje visoke svijesti o štet n o s ti korupcije eduk a cija o budući m mog ući m načinim a sprječ a v a nj a korupcije

5. NADZOR Nadzor koji nad rado m i poslov a nj e m škole vrše nadlež n e službe ima važnu ulogu u sprječ a v a nj u korupcije, kao i eve n t u al n o m registrira nj u postoj ećih proble m a te potica nj u i sudjelov a nj u na njihovo m otklanj a nju. a) Inspekcijski nadzor b) Revizija ma t e rijalno g poslova nj a 6. CILJEVI Kontinuira ni m djelova nj e m u borbi protiv korupcije, zakonitim post u p a nj e m u svim područjim a rad a, prev e n tivni m djelov a nj e m , odgojno obrazov ni m aktivno s ti m a na razvijanju moralnih i druš tv e ni h vrijedno s ti kod učenika od najranije dobi mog uć e je realizirati ciljeve u borbi protiv korupcije: -

odbijanj e sudjelov a nj a u korupciji sura d nj a s tijelima nadlež ni m za borbu protiv korupcije anitkoru p tivni rad i poslova nj e Škole

7. PRILOZI

Sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole su: 67


1. Godišnji planovi i programi rada učitelja i stručnih suradnika 2.Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2011./2012. 3. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama 4. Godišnji plan i program rada predškole 5. Rješenja o tjednim zaduženjima učitelja I stručnih suradnika u školskoj godini 2011./2012. 6. Raspored sati Godišnji plan i program rada Škole objavljen je na oglasnoj ploči Škole i zaveden u urudžbeni zapisnik. Na temelju članka 118., stavka 2., podstavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11) i članka 53., točke 1., stavka 3. Statuta Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno od 19.01.2009., Školski odbor na prijedlog ravnateljice, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja Vijeća roditelja, uz sudjelovanje predstavnika Vijeća učenika na 20. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donosi

ODLUKU o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno za školsku godinu 2011./2012. Članak 1. Donosi se Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2011./2012. Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno. Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno za 2011./2012. školsku godinu su: - osnovni podaci o Školi, uvjeti rada, zaposlenici u Školi u školskoj godini 2011./2012, organizacija rada škole, godišnji nastavni plan i program rada Škole, radna zaduženja zaposlenika Škole, permanentno stručno usavršavanje, planovi rada stručnih tijela, stručnih suradnika i tijela upravljanja, plan i program rada ravnatelja škole, plan i program rada predškolskog programa i plan i program rada ostalih zaposlenika škole. Članak 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa:003-01/11-01/12 Ur.br:2137-46-11-03 -------------------------Sveti Ivan Žabno, 29. rujna 2011. Predsjednica Školskog odbora: 68


Nada Rogo탑ar

______________________

69

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM  

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you