Page 1

Umiejętności finansowe i prawne Rozdział 2: Podstawy prawa rodzinnego i handlowego

CTCP

skills4succession.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Umiejętności finansowe i prawne Cele modułu W tym module szkoleniowym: • Dowiesz się czegoś o ładzie korporacyjnym w kontekście rodziny. Zrozumiesz różnicę pomiędzy zarządzaniem rodziną a korporacją oraz ich wzajemne powiązania w firmie rodzinnej • Zrozumiesz podstawy spółek handlowych • Stniesz się świadomy potrzeby posiadania silnego dokumentu reprezentującego zgodę wszystkich zaangażowanych członków rodziny na zapobieganie przyszłym problemom i rozłamom w rodzinie i firmie • Poznasz składniki dokumentu referencyjnego dotyczącego sukcesji oraz ważne punkty tego dokumentu • Bądź w stanie wyliczyć listę punktów, które należy uwzględnić w dokumencie referencyjnym i negocjować członkami rodziny zaangażowanymi w działalność firmy • Bądź świadomy, jak i kiedy poprosić o wsparcie w zakresie wiedzy specjalistycznej

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

2


Umiejętności finansowe i prawne Struktura modułu

1. Podstawy prawa rodzinnego i handlowego • • • •

Wprowadzenie do prawa spółek i prawa handlowego Forma prawna firmy Kwestie finansowe Własność w firmie rodzinnej

2-Umowa społeczna 3-Załączniki do umowy społecznej • • •

Protokół rodzinny Rada rodzinna Mediacja zewnętrzna

4- Badania przypadków 5 - Ocena 6 - Bibliografia

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

3


1.1 Podstawy prawa rodzinnego i handlowego

Wprowadzenie do prawa spółek i prawa handlowego Prawo korporacyjne, znane również jako prawo spółek handlowych, definiowane jest jako nauka o wzajemnym oddziaływaniu przedsiębiorstw, akcjonariuszy, pracowników, dyrektorów, wierzycieli, konsumentów, środowiska i społeczności. Jest to odzwierciedlenie zasad i warunków, które każda firma musi wziąć pod uwagę, w zależności od kraju, w którym się znajduje.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

4


1.1 Wprowadzenie do prawa spółek i prawa handlowego Istnieją różne rodzaje sytuacji konfliktowych, które mogą wystąpić w firmie. Jedną z nich jest fakt, że firma musi zdecydować o tym, kto będzie spełniał określone obowiązki: zarządzanie ludźmi , udziałami itd. Mówiąc prosto, siła i autorytet to dwa z największych problemów Obejrzyj poniższe filmy, aby pdsumować swoją wiedzę na temat różnicy między władzą a autorytetem: Links to Videos: https://www.youtube.com/watch?v=-4TpUmaZFeE https://www.youtube.com/watch?v=r8F5Tj49aY8 Bez prawa spółek może być niemożliwe określenie, kto powinien mieć większą władzę oraz która strona lub osoba ma prawo do przejęcia kontroli nad określonymi sprawami.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

5


1.1 Wprowadzenie do prawa spółek i prawa handlowego

Dlatego prawo spółek jest bardzo ważne w każdej formie prawnej firmy. Dzieje się tak, ponieważ różne kraje mają różne zasady i inną kulturę. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, podjęcie właściwej decyzji może być trudne, szczególnie jeżeli nie wiadomo, jakiego prawa przestrzegać. Z drugiej strony, jeśli istnieje ustalone prawo, nie ma wyboru, trzeba go przestrzegać.

Wskazówki Niezależnie od tego, czy planujesz założyć nową firmę, czy też jesteś w trakcie sukcesji, najlepiej poszukać pomocy u specjalisty prawa spółek handlowych posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie. Prawo spółek handlowych może początkowo wydawać się skomplikowane, ale przy odpowiedniej wiedzy i przygotowaniach może przynieść firmom korzyści i ochronę.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

6


1.1 Wprowadzenie do prawa spółek i prawa handlowego

Prawo handlowe, to ta część systemu prawnego, która zajmuje się prawami, zachowaniem i relacjami osób zaangażowanych w biznes lub handel, sprzedaż i merchandising. Ogólnie rzecz biorąc, jest on uważane za część prawa cywilnego i może zajmować się sprawami prawa prywatnego i publicznego. W ten sposób prawo handlowe może regulować praktyki zatrudniania, kontrakty korporacyjne, a także produkcję i sprzedaż produktów i usług.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

7


1.1 Wprowadzenie do prawa spółek i prawa handlowego

Wskazówki Jeśli chcesz założyć firmę, ważne jest, abyś rozumiał pewne koncepcje, inaczej ryzykujesz popadnięcie Zawrzyj precyzyjną umowę z partnerami / w kłopoty spowodowane brakiem wiedzy. współzałożycielami już we wczesnym okresie istnienia wspólnego przedsięwzięcia. Będąc Nie musisz wiedzieć wszystkiego na ten temat, ale dobrze jest posiadać przynajmniej ogólną wiedzę. przyjaciółmi, krewnymi lub po prostu kilkoma entuzjastami związanymi z tą samą wizją lub misją, ludzie nawiązują współpracę lub współtworzą firmę bez ustanawiania pewnych twardych i szybkich zasad dotyczących charakteru związku i samej firmy.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

8


1.2 Podstawy prawa rodzinnego i handlowego Struktura prawna przedsiębiorstwa jest czymś, co powinno zostać ustalone na początku działalności firmy i wpływa ona na proces sukcesji. Istnieje wiele struktur prawnych firm, które różnią się pod kilkoma ważnymi aspektami. W tym rozdziale poznasz niektóre z bardziej popularnych z nich. Oczywiście wygląda to różnie w różnych krajach.

O p o d

R yz yk o

Różne formy prawne firm

Kontr ola

Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

at k o w a ni e

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

9


1.2 Forma prawna firmy

Typowe problemy dla różnych form spółek: • • • • • •

Opodatkowanie Odpowiedzialność Ryzyko i kontrola Ciągłość istnienia Zbywalność Koszty i formalności

WSKAZÓWKA: Liderzy powinni sprawdzić możliwość przekształcenia formy prawnej swojej firmy w taki, który zapewni lepsze warunki dla sukcesji

Opodatkowanie, ryzyko i kontrola to najważniejsze kwestie. Oprócz typowych problemów, w każdym formacie prawnym pojawiają się również konkretne problemy.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

10


1.3 Kwestie finansowe Rolą kierownictwa firmy jest zwiększanie jej wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów . Jaka jest wartość firmy? Czy jest to wartość jej aktywów, czy raczej obecny stan niewykorzystanych wolnych przepływów pieniężnych wynikających z wykorzystania tych aktywów  PODEJŚCIE BILANSOWE DO WYCENY  GOTÓWKA VS. ZYSK  DOCHODY, WYDATKI I INWENTARZ  AKTYWA

WSKAZÓWKA Wycena powinna opierać się na ostatnim dostępnym bilansie.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

11


1.4 Własność w firmie rodzinnej Wiele firm rodzinnych zostało założonych w celu stworzenia trwałego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Ale życie nie zawsze toczy się taki sposób, w jaki sobie to zaplanujemy. Kluczowe elementy układanki mogą nie być dostępne, co wymusza rozważenie alternatywnych planów lub opcji, o których nikt wcześniej nie myślał. Zdarza się tak bardzo często w przypadku właścicieli firm rodzinnych, dlatego ważne jest, aby ocenić swoje opcje z jak największym wyprzedzeniem.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

12


1.4 Własność w firmie rodzinnej

Co oznacza własność? Co to znaczy być właścicielem firmy rodzinnej? Odpowiedź jest często związana z formą prawną firmy, np. "Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością". W twoim systemie firmy rodzinnej, kto może zostać właścicielem?

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie kiedykolwiek podejmiesz, jest wybór tego modelu

Własność firmy rodzinnej wymaga podjęcia serii decyzji. Istnieją różne formy własności firm rodzinnych. Chociaż istnieją hybrydy, większość afirm rodzinnychsuccession przyjmuje jeden z pięciu modeli własności. Innovative training to promote sustainable in family based SMEs

13


1.4 Własność w firmie rodzinnej

Co oznacza własność ? Członkowie rodziny często spierają się o wynagrodzenia i dywidendy. Nieporozumienia dotyczą tego, co to znaczy być właścicielami w firmie rodzinnej. Niektórzy członkowie rodziny uważają, że właściciele powinni pracować w firmie, natomiast inni absolutnie się z tym nie zgadzają. WSKAZÓWKA Ważne jest, aby okresowo wracać do tematu własności w firmie rodzinnej, szczególnie w okresie sukcesji. Trzymanie się modelu, który dobrze funkcjonował w poprzednim pokoleniu może zagrozić firmie w następnym pokoleniu. Może to równ

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

14


1.4 Własność w firmie rodzinnej

Można zaproponować pięć podstawowych modeli własności, obejmujących dużą część dostępnych możliwości. Ważne jest, aby je zrozumieć, aby rozpocząć dyskusję o tym, co oznacza własność i czy iść na kompromis:  Właściciel / operator  Spółka  Model rozproszony  Model zagnieżdżony  Model publiczny

WSKAZÓWKA Nie ma przejścia od modelu do modelu. Możliwe jest przenoszenie własności firmy z jednego modelu na inny. Oczywiście przejście do innego modelu własności pociąga za sobą duże zmiany w zakresie zarządzania, struktur prawnych i relacji rodzinnych. To nie jest łatwe. Jednak przyjęcie nowego modelu własności może pomóc właścicielom odblokować rodzinną firmę, która staje się coraz bardziej sztywna. To może być jedna rzecz, która trzyma rodzinę razem.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

15


1.4 Własność w firmie rodzinnej

Przeniesienie własności firmy rodzinnej: jakie masz opcje? To zależy od wielu czynników

Dostępność następcy. W przypadku wielu firm rodzinnych kandydatami do sukcesji są dzieci. W niektórych przypadkach żadne z dzieci nie jest wystarczajaco wykwalifikowane lub też zainteresowane kontynuowaniem działalności firmy. Pozycja finansowa właściciela. Sytuacja finansowa właściciela może dyktować sprzedaż firmy w celu pozyskania środków pieniężnych na emeryturę lub inne potrzeby finansowe. Zbywalność firmy. Niektóre przedsiębiorstwa mają niewielką wartość lub borykają się z problemami finansowymi ze względu na warunki rynkowe, które powodują spadek ich wartości.

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

16


1.4 Własność w firmie rodzinnej

Każdy z tych czynników lub ich kombinacja będzie decydować o tym, którą opcję należy wziąć pod uwagę.

Spraw, aby stało się to sprawą rodzinną

Opcje transferu biznesowego

Sprzedaż firmy

Musisz przygotować się na najlepszą dla siebie opcję!

Wyjście poza rodzinę

Przygotuj się na najlepszą opcję

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

17


Bibliografia / Linki USSMAN, Ana Maria, Empresas Familiares, 1ª edição, Edições Sílabo, 2004 Sá e Melo, Pedro, Empresas familiares - O protocolo familiar como um processo, Catolica lisbon school of business and economics, 2016 Nogueira da Costa, António, Manual de Boas Práticas da Empresa Familiar, AEF, 2017 Zarządzanie firmą rodzinną https://www.researchgate.net/publication/289243663_Governance_in_Family_Business_A_Literature_Review Artykuły https://scholar.google.pt/scholar?q=family+corporate+governance+a+brief+literature+review&hl=pt-PT&as_sdt=0&as_vis=1&oi=s cholart ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY RODZINNEJ https://www.thefbcg.com/The-Roles-and-Responsibilities-of-Family-Ownership/ Więcej koncepcji dotyczących firm rodzinnych https://en.wikipedia.org/wiki/Family_business

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

18


www.skills4succession.eu/ https://www.facebook.com/Skills4Succession/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein .

Innovative training to promote a sustainable succession in family based SMEs

19

Profile for Globalnet e-learning solutions

PL M6 S2  

PL M6 S2  

Profile for smetools