Page 1


Smeralda / Lami Rr. Bogdani P.7 Ap 3-a (+355) 69 36 55 801 smeraldalami@eurobridge.al Shqiptare 14/03/1990 Tirane Femer Kam permbushur studimin dhe kam mbrojtur temen e diplomes per degen Arkitekture dhe Planifikim Urban. Preferoj te punesohem ne nje veprimtare qe ka lidhje me profesionin tim.

o

CHWB Cultural Heritage Without Borders Restauro Resaturimi i ndertesave tradicionale Gjirokastrite 20/08/2008 → 31/07/2013 Ndjekje e universitetit nderkombetar per arkitekture dhe planifikim “POLIS university” 20/08/2001 - 31/07/2008 Ndjekje e shkolles se mesme dhe te larte ne institutin arsimor “Wilson” 20/08/1996 - 31/07/2001 Ndjekje e shkolles se ulet ne shkollen “Konferenca e Pezes”

20/08/2010 - 27/08/2010 Projektimi i stacionit te ri multimodal te qytetit te Tiranes. Ky stacion do te perfshinte stacion treni, stacion trami si edhe stacion autobuzash. I udhehequr nga prof. Antonino Stella. 10/10/2012 - 17/10/2012 Rivitalizimi i zonave perfierike te qytetit te Tiranes nepermjet nje nderhyrje sa me te lehte. 20/05/2011 - 25/05/2011 Metoda inovative per projektimin ambjental dhe kursimin e konsumit te energjise. Njohja e funksionimit te ndertesave me konsum zero dhe impakt minimal. 17/10/2012 - 25/11/2012 Rivitalizimi i zonave periferike ne pjesen veriore te qytetit te Tiranes. Metoda e perdorur e agopuntures. E udhehequr nga prof. Jason Payne. 23/02/2011 - 29/02/2011 Rivitalizimi i zones se Lanes Lindore dhe Lanes perendimore. Percaktimi i strategjise per pastrimin e shtartit te lumit dhe purifikimin e ujit te lumit te Lanes. 24/09/2011 - 30/09/2011 Projektimi i stacionit te ri multimodal te qytetit te Tiranes. Ky stacion do te perfshinte stacion treni, stacion trami si edhe stacion autobuzash. I udhehequr nga prof. Antonino Stella. 20/04/2012 - 29/07/2012 Workshopi konsistonte ne studimin e zonave problematike ne qytetin e Tiranes, Beogradit dhe Dessau. Ne kete workshop morren pjese studente nga Serbia dhe Gjermania. E organizuar nga shkolla e arkitektures “Bauhaus”. Shqip Shume mire Shume mire B Bashkepunim i mire ne grup. Shume e vemendshme ne lidhje me te rejat rreth teknologjise dhe zhvillimet e ndryshme te sistemeve dhe programeve. Shume e zonja ne kompjuter. Disponoj njohjen e programeve: Microsoft Office, Rhinocerous 3d, Autocad 2d, Autocad 3d, 3ds max, Sketchup, Adobe photoshop, Adobe illustrator, Adobe In design, Adobe Premiere, Adobe After Effects.

Emer / Mbiemer Adresa Mobile Alb E-mail Kombesia Data e lindjes Vendlindja Gjinia Punesimi i deshiruar / Sektori profesional

Eksperienca profesionale Tipi i aktivitetit Lloji i punes se kryer Aktiviteti i kryer Formimi shkollor/Eksperiencat e ndryshme Data Data Data Dizain Parametrik Diagonal Workshop Projektim Ambjental Ambivalent Infrastructure Landscape Design Workshop Multimodal Station Workshop Rivitalization of the Balkan Squares

Gjuha amtare Anglisht Italisht Patente Informacione te metejshme


Moving_Facades _Studio dhe teori arkitekture

Izo_PARK _Urban design

Parafabricat_LOFT _Interior design

Purifying_LANA _Landscape design

Polis_Feng Shui _Industrial design

Pining_Resting _Industrial design

Office _Projektim Ambjental

[page 41-42]

Architect Urban Planner Polis University 2008-2013

_Informational Architecture

[page 01-04]

[page 43-48] [page 05-08]

[page 49-52] [page 09-16]

[page 53-54] [page 17-24]

[page 55-56] [page 25-36]

[page 56-57] [page 37-38]

[page 58-67] [page 39-40] [page 68-69]

Smeralda Lami email: smeraldalami@eurobridge.al website: smeraldalami.blogspot.com

Tirana_RiverPurificate

[page 70-71]

[page 72-81]

Intermodal_Station _Studio Arkitekture

Hostel_Lura _Srchitecture Technology

Medrese_Rehabilitation _Urban Lab

Tirana_Clock _Parametric Design

Train_Station _Studio of Architecture

Interior_Scenarios _3dsmax Interier

Villa_Towers _Studio Architecture

Modular_Boxes _Studio architecture

Rizgjimi_Tradites _Teme Diplome


Moving Facades _Studio dhe teori arkitekture [page 01-04]


Izo_PARK _Urban design [page 05-08]


Parafabricat_LOFT _Interior design [page 09-16]


Purifying_LANA _Landscape design [page 17-24]


Polis_Feng Shui _Industrial design [page 25-36]


Pining_Resting _Industrial design [page 37-38]


Office _Projektim Ambjental [page 39-40]


Tirana_RiverPurificate _Informational Architecture [page 41-42]


Intermodal_Station _Studio Architecture [page 43-48]


Hostel_Lura _Architecture Technology [page 49-52]


Medrese_Rehabilitation _Urban LAB [page 53-54]


Tirana_Clock _Parametric Design [page 55-56]


Train_Station _Studio of Architecture [page 56-57]


Interior_Scenarios _3dsmax Interier [page 58-67]

Smeralda Lami smeraldalami@eurobridge.al [+ 355 69 36 55 801]


Villa_Towers _Studio Arkitekture

Smeralda Lami smeraldalami@eurobridge.al [+ 355 69 36 55 801]

[page 68-69]


Modular_Boxes _Studio Arkitekture

Smeralda Lami smeraldalami@eurobridge.al [+ 355 69 36 55 801]

[page 70-71]


Rizgjimi_tradites _Teme Diplome

Smeralda Lami smeraldalami@eurobridge.al [+ 355 69 36 55 801]

[page 72-81]


Smeralda Lami email: smeraldalami@eurobridge.al website: smeraldalami.blogspot.com Architect Urban Planner Polis University 2008-2013


Smeralda Lami email: smeraldalami@eurobridge.al website: smeraldalami.blogspot.com Architect Urban Planner Polis University 2008-2013

Smeralda Lami [Architecture Portofolio]  

This is an architectural portofolio showing my main works in 5 years of university.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you