Utena

Page 1

MIESTO SODAI TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA


MIESTO SODAI

1. TURINYS 1.

TURINYS ..................................................................................................................................................................................1

2.

SITUACIJA................................................................................................................................................................................2

3.

BENDRA TERITORIJOS KONCEPCIJA.......................................................................................................................................2

4.

ESAMOS SITUACIJOS IŠSAUGOJIMAS ....................................................................................................................................3

5.

BENDRUOMENĖS SODAI ........................................................................................................................................................6

6.

BENDRUOMENĖS CENTRAS, GAMTOS MOKYKLA IR LAUKO DARŽELIS ...............................................................................8

7.

PELKIŲ PARKAS .................................................................................................................................................................... 11

8.

MODULINIAI NAMAI ........................................................................................................................................................... 11

9.

BENDRI INŽINERINIAI IR ENERGETINIAI SPRENDINIAI ....................................................................................................... 14

10. RĖMĖJŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMAS ............................................................................................................................... 16

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 1


MIESTO SODAI

2. SITUACIJA Teritorija yra šiaurinėje Utenos miesto dalyje ir sudaro apie 16 ha. Rytinėje pusėje ji ribojasi su komerciniu žemės sklypu Užpalių g. 92, šiaurinėje – su Skaistašilio mišku. Pietinė teritorijos dalis, esanti prie Rašės upės ir numatyta Rašės parkui, yra pelkėta. Teritorijoje nuo seno įveisti nelegalūs daržai, šiltnamiai. Pagal geomorfologinius duomenis, teritorija yra priesmėlio lygumoje ir aliuviniame upės slėnyje. Sklypo reljefas ganėtinai tolygus, per visą sklypą didžiausias peraukštėjimas siekia iki 3m. Žemės sklypas šiuo metu formuojamas, žemė valstybinė. Šiuo metu į sklypą patenkama per neasfaltuotą kelią esantį šiaurinėje sklypo dalyje. Vandens bei nuotekų inžinerinių tinklų sklype nėra. , sklypą kerta 2 oro elektros linijos. Netoliese yra Utenos „Utenio“ stadionas, Rašės hipodromas, Utenos „Vėtros“ beisbolo stadionas.

Schema su pažymėta nagrinėjama teritorija; Esami sodai projektuojamoje vietoje

Utenoje gyvenamojo būsto pasiūla menka, todėl savivaldybė ieško vietų, kurias galėtų suplanuoti gyvenamajai statybai, o vėliau būstus pasiūlyti jaunoms šeimoms ir miestui svarbiems specialistams. Utenos miesto bendrajame plane teritorija numatyta kaip mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona.

3. BENDRA TERITORIJOS KONCEPCIJA Lietuvos gyventojai ieškantys geresnių gyvenimo sąlygų, per paskutinius kelis dešimtmečius, iš mažesnių miestų masiškai persikėlė į didžiuosius miestus. Tačiau šiuo metu situacija keičiasi. Atsirado labai daug galimybių laisvai dirbti nuotoliniu būdu, žmonės ieško ramesnės, švaresnės aplinkos gyvenimui. Taip pat su technologijomis bei greitu didelių miestų gyvenimo tempu ateina ir socialumo, bendruomeniškumo mažėjimo problema. Didmiesčiuose žmonės dažnai keičia savo laikinas gyvenamąsias vietas taipogi didelė koncentracija gyventojų vienoje vietoje juos tarpusavyje atitolina. Dėl šių priežasčių žmonės net nepažysta prie pat gyvenančių kaimynų. Todėl viena iš ateities miesto inovacijų tampa socialumo bei bendruomeniškumo puoselėjimas. Nedideli miesteliai kaip Utena įgavo nauja potencialą traukti gyventojus. Nedidelis miesto dydis turintis visas šiai dienai patrauklias savybes. Nėra perdėtai greito gyvenimo būdo, pigus nekilnojamas turtas, švarus oras, mažiau garso bei šviesos taršos, miestą supanti gamta ir ramybė. Visa tai atveria galimybes plėtoti naujos kokybės gyvenamųjų namų kvartalus kartu kuriant nedideles bendruomenes, dėl kurių bendra gyvenimo kokybė tampa geresnė, žmonės darosi artimesni ir socialesni. Nagrinėjamoje teritorijoje jau yra organiškai susikūrę nelegalūs daržai. Nors pasižiūrėjus iš šono tai neatrodo itin įspūdingas objektas, tačiau ten susiformavo nedidelė savita bendruomenė tam tikrai apjungianti aplink esančius gyventojus. Ši sodųdaržų kryptis pastaruoju metu pradėjo sparčiai plėtotis tarp jaunų žmonių. Net labai urbanizuotose miestuose atsiranda balkonų ar stogo sodai, nedideles žalias erdves apsodina besiformuojančios bendrijos. Atsirado naujos bendruomenės TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 2


MIESTO SODAI socialiniuose tinkluose skirtos auginimui ir savo sodo sukūrimui. Gyvenant dideliuose miestuose šiai veiklai plėtotis sąlygos gana apribotos, o turėjimas atskiro sklypo už miesto ribų nepatenkina pilnai šio poreikio. Tačiau integruojant šį elementą į naujai besivystantį kvartalą, kur sodai būtų prie pat, šis judėjimas galėtų įgauti didesnį pagreitį ir sukurti naują sodo-parko darinį, išlaikant jau susidariusią nelegalių daržų bendruomenę bei sukuriant infrastruktūrą, kuri pritrauktų naujų dalyvių. Siūlome teritoriją pritaikyti vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybai, išlaikyti jau susiformavusią sodų mėgėjų bendruomenę sukuriant naują sodų-daržų infrastruktūrą, sukurti ir pritaikyti žaliąsias erdves sodo-parko funkcijai, taip pat projektuoti pastatų kompleksą, kur būtų patalpos pritaikytos lauko darželiui bei bendruomenės poreikiams.

Projektuojamos teritorijos vaizdas iš paukščio skrydžio

4. ESAMOS SITUACIJOS IŠSAUGOJIMAS Pagrindinis tikslas formuojant teritoriją buvo išsaugoti esamus jos privalumus ir maksimaliai pritaikyti urbanistinį audinį į naujai projektuojamą kvartalą. Viso to šerdis yra sodo-parko idėja, apjungianti gyventojus su gamta, bet ir sukurianti naują bendruomenę, turinčią aiškų rekreacinio užimtino pagrindą.

Schema: formuojama bendruomenė kaip centrinė šerdis, apjungta pelkės ir miško Teritorijos planas suformuojamas lenktų formų tinklo, siekiant išvengti nuobodžių, monotoniško stačiakampinio tinko užstatymo, kuris dažniausiai būdingas naujai projektuojamuose kvartaluose. Įvedant organiškas lenktas formas galima ne tik sukurti įdomias kvartalo panoramas, bet ir organiškiau įsilieti į esamą teritoriją sukuriant bei apribojant judėjimo greitį.

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 3


MIESTO SODAI

Schema: organiškas įsiliejimas į aplinką Siekiant sumažinti urbanizacijos lygį bei suteikti galimybę gyventojams apsodinti teritoriją didesniais medžiais sklypai formuojami mažiausiai po 10 arų. Taip sukuriamas minkštas perėjimas tarp šalia esančio miesto užstatymo ir miško, išvengiant didelės gyventojų koncentracijos ir transporto priemonių. Norint kuo stipriau sumažinti užstatymo poveikį teritorijoje numatomas bendras lietaus vandens surinkimo tinklas, kuris aptarnauja bendruomenės sodo bei parko vandens poreikius. Teritorijai numatomi keli bendri vandens gręžiniai, kurie aptarnaus kvartalo gyventojus bei bendruomenės centrą. Ant kiekvieno pastato stogo numatoma naudoti saulės elektrines, kur sugeneruota elektra būtų naudojama gyventojų bei bendruomenės poreikiams. Norint sukurti į aplinką integruotą gyvenvietę bei tausoti gamtą, siūloma naudoti kuo natūralesnes ir vietines statybines bei apdailos medžiagas.

Schema: bendras resursų naudojimas Teritorija sudarys keli elementai. Centrinėje dalyje numatomas bendruomenės sodas-parkas, kuris veikia kaip viešoji erdvė, kur visi norintys gali gauti norimą plotą auginti augalams. Šalia šios zonos projektuojamas bendruomenės centras, kuris veiks kaip daugiafunkcis centras su lauko darželiu, gamtos mokykla, nedidele kavine-valgykla, šiltnamiu ir daugiafunkce sale. Šis pastatas yra projektuojamas su galimybe laisvai keisti patalpų paskirtį ir rengti skirtingų tipų renginius skirtus teritorijos gyventojams ir lankytojams.

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 4


MIESTO SODAI

Centrinės teritorijos sklypo planas

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 5


MIESTO SODAI

5. BENDRUOMENĖS SODAI

Bendruomenės komplekso ir jo aplinkos vaizdas iš paukščio skrydžio Šiuo metu šioje teritorijoje yra įsikūrę aibė neoficialiu sodų. Ši apleista teritorija organiškai tapo neoficialiu sodų kaimeliu su savo bendruomene. Čia žmonės ateina ne tik kažką išauginti bei praleisti laiką lauke, bet ir susitikti su kaimynais, apsikeisti istorijomis. Norint pratęsti šia tradiciją ir integruoti ją į naują urbanistinį darinį šis sodas tapo kvartalo širdimi. Centrinė kvartalo zona buvo numatyta bendruomenės sodui-parkui, kur kiekvienas miesto ir šio kvartalo gyventojas gali išsinuomoti už simbolinę kainą plotelį žemės ir pradėti jame auginti augalus. Auginant augalus bendruomenės sode galima sukurti skirtingas vertes: asmeninę - užauginti maistą sau, labdaringą – bendruomenė užaugintą maitą gali paaukoti ar parduoti ir paaukoti/panaudoti gautas lėšas labdaringais tikslais, edukacinę – mokytis ir mokinti visų amžiaus žmones, socialinę – vaikai ar jaunimas gali padėti darbuotis vyresnio amžiaus žmonėms. Ši zona galės tapti metamorfoze tarp sodo sklypelių ir gamtinio stiliaus parko.

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 6


MIESTO SODAI

Galimi sodų analogai Sode-parke, pagal poreikį, numatyta įrengti nedidelius nėsudėtingus pastatus, kuriuose būtų sanitariniai mazgai, sandėliukai bei pavėsinė poilsiui ir bendravimui. Taip pat numatomos kelios griliaus zonos su atsisėdimo vietomis.

Galimi sodo-parko vystymo principai (žaliai pažymėta daržai, pilkai – pavėsinių pastatai, juodos linijos – takų tinklas) Norint įgyvendinti ši sodą-parką, siūloma vystiti teritoriją palaipsniui. Pradžioje numatant tik keli pagrindiniai takai. Atsiradus pirmiesiems nuomotojams yra numatomi jų sklypų zonos bei pirmi sandėliukai. Atsiradus daugiau sodininkų tinklas atitinkamai praplėčiamas. Teritorijoje numatomas vientisas sandėliukų, šiltnamių ir pavėsinių stilius, kurie yra pateikiami teritorijos koncepcijos aprašyme. Leidžiant atsitiktine tvarka rinktis sklypų vietą ir pagal tai įrengti takus, galima sukurti unikalaus „rašto“ sodo-parką.

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 7


MIESTO SODAI

Sandėliukų, pavėsinių dizaino stiliaus analogai Siekiant apjungti sodą-parką į vientisai funkcionuojančią sistemą numatytas bendras teritorijos apšvietimas, laistymo čiaupai, drenažo sistema, kompostavimo vietos bei automobilių aikštelė. Atskiri sodo ploteliai gali būti dengiami iki 1,2 m aukščio ažūriniais barjerais.

6. BENDRUOMENĖS CENTRAS, GAMTOS MOKYKLA IR LAUKO DARŽELIS Pastaruoju metu padidėjo darželių bei mokymo programų poreikis skirtų jaunimui susipažinimui su gamta. Per paskutinius 20 metų jaunimas labai stipriai atitolo nuo gamtos perėjus į skaitmeninį pasaulį, mokomasi ne iš praktikos, o iš knygų. Vaikai augantys lauko darželyje fiziškai aktyvesni ir tvirtesni, nuolatos juda; būnant lauke stiprėją imuninė sistema, dėl to mažiau serga; atviroje aplinkoje išmoksta vertinti, kokie jiems procesai gali būti pavojingi; nuolat besikeičianti gyva aplinka skatina žingeidumą, padeda sutelkti dėmesį; laisvoje aplinkoje, turint daugiau savarankiškumo vaikai labiau pasitiki savimi; kuriant ir mokinantis gamtoje skatina kūrybingumą; išmoksta pažinti juos supančią aplinką bei reiškinius, tuo pačiu tampa rūpestingesni tausoti aplinką; patiriant greičiau mokosi. Ši teritorija turinti miško, pievų, pelkę bei upę yra puiki vieta sukurti edukacinėms gamtos programoms. Gamtos mokykloje viso amžiaus žmonės galėtų iš arti praktiškai susipažinti su gamta, ją suprasti, pamatyti daugelį dalykų realiai, o ne tik iš knygų ar vaizdo įrašų. Pagrindinis tikslas sukurti daugiafunkcinį objektą susidedantį iš keliu elementų, kuris gali būti transformuojamas besikeičiant teritorijos poreikiams. Projektuojamas keturių korpusų pastatas, 1060 m2 bendro ploto, su galimybe papilomai įrengti dar kelis pastatus atsiradus papildomiems bendruomenės poreikiams.

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 8


MIESTO SODAI

Komplekso pastatų planai Patalpų eksplikacija: A-101 Valgykla - kavinė 99.15 m² | A-102 Virtuvė 20.45 m² |A-103 Praustuvų patalpa 3.72 m² |A-104 Valytojos patalpa 3.00 m² |A-105 Koridorius 11.35 m² |A-106 Skalbykla 10.12 m² |A-107 Techninė patalpa 10.46 m² |A-108 Atliekų rūšiavimo patalpa 10.01 m² B-101 Tambūras 3.30 m² |B-102 Laukiamasis tėvams 9.20 m² |B-103 Bendra erdvė 87.20 m² |B-104 Mergaičių tualetai 10.11 m² |B-105 Berniukų tualetai 9.62 m² |B-106 Koridorius 5.76 m² |B-107 Techninė patalpa 7.38 m² |B-108 Inventoriaus sandėliukas 4.76 m² |B-109 Koridorius 4.91 m² |B-110 Vaikų asmeninių daiktų spintelės 8.84 m² | B-201 Kambarys 20.81 m² |B-202 Kambarys 23.28 m² |B-203 Kambarys 10.17 m² |B-204 Kambarys 10.17 m² C-101 Daugiafunkcė salė 213.87 m² |C-102 Holas 51.49 m² |C-103 Tambūras 2.39 m² |C-104 Drabužinė 9.95 m² |C-105 Vyrų tualetas 10.97 m² |C-106 Moterų tualetas 10.96 m² |C-107 Sandėliukas 8.88 m² |C-108 Virtuvė 11.15 m² |C-109 ŽN WC 3.28 m² |C-110 Valytojos patalpa 2.62 m² |C-111 Techninė patalpa 7.29 m² |C-112 Sandėliukas 6.53 m² | | |C-201 Bendra darbo erdvė 43.59 m² |C-202 Darbo kabinetas 15.13 m² |C-203 Susitikimų kambarys 23.30 m² |C-204 Koridorius 23.76 m² |C-205 WC 12.38 m² D-101 Kambarys 171.60 m² |D-102 Sandėliukas 6.68 m² |D-103 WC 6.68 m² | D-201 Laboratorija 28.94 m² |D-202 Koridorius 3.30 m² TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 9


MIESTO SODAI Centrinis – didysis tūris projektuojamas kaip daugiafunkcis salė, per du aukštus, skirta įvairiems renginiams, pagal poreikį ją galima transformuoti, padalinti į kelias erdves. Šalia įrengta nedidelė virtuvėlė. Hole numatoma ekspozicijų zona. Antras aukštas numatytas viso komplekso bei projektuojamos teritorijos administracijai su bendra darbo erdve, atskiru kabinetu bei susirinkimų kambariu. Per antrą aukštą galima patekti į šiltnamio pastato laboratoriją. Šiltnamyje numatyta hidroponikos auginimo sistema, kuri leidžia auginti greičiau ir kokybiškiau augalus, taip pat pastate įrengtas WC ir sandėliukas įvairioms priemonėms laikyti. Hidroponikos principas- augalų auginimas vandenyje, praturtintame mineralinėmis medžiagomis, nenaudojant dirvožemio.

Šiltnamyje auginami augalai, hidroponika Šiauriau didžiojo tūrio – lauko darželio pastatas, su patalpomis pritaikytomis vaikių darželio poreikiams, jei lauke kiltų netinkamas oras. Antrame šio pastato aukšte projektuojamos darželio personalo patalpos. Kavinės-valgyklos pastatas – šiauriausias komplekso pastatas. Jame numatytos valgyklos-kavinės patalpos skirtos vaikams, teritorijos gyventojams, bendruomenės nariams ar tiesiog parko lankytojams.

Vaizdas nuo bendruomenės sodų į bendruomenės komplekso pastatus TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 10


MIESTO SODAI

7. PELKIŲ PARKAS Nagrinėjamame sklype dalį teritorijos užima pelkė. Siekiant išsaugoti kuo daugiau gamtinių elementų šioje teritorijoje ir sukurti gamtinį buferį tarp gyvenamosios zonos ir mieto gatvės buvo nuspręsti palikti pelkės teritoriją ir transformuoti ją į pelkės parką. Tikslas sukurti kuo natūralesnės išvaizdos parką. Šioje zonoje numatomas takai su atskiromis poilsio zonomis. Planuojamas natūralios išvaizdos - laukinio stiliaus apželdinimas, kur dominuoja aukšti krūmai nereikalaujantys daug priežiūros. Takai formuojami pakelti virš pelkės, iš medinių, 2 metrų pločio, kad būtų galima tiek vaikščioti, bėgioti, tiek važiuoti su dviračiais. Taip pat numatomos kelios salelės skirtos poilsiui ar sportui. Atsiradus poreikiui yra galimybė praplėsti sodoparko teritoriją šioje zonoje.

Laukinio stiliaus parko augmenija, takeliai

8. MODULINIAI NAMAI Norint sumažinti kaštus, optimizuoti bei pagreitinti gyvenamųjų namų statybą siūlome kvartalą statyti iš modulinių namų. Taip namų gaminimas gamykloje leis stipriai padidinti pačių namų eksplotacinę kokybę. Siūlomas hibridinis modulinių namų sprendimais, struktūrai naudojami metaliniai rėmai, ant kurių montuojami plokštumų moduliai. Paprasta stačiakampio forma leis maksimizuoti statybos eiga ir užtikrinti optimalų suplanavimą.

Vienas iš siūlomų modulinių namų dizaino variantų TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 11


MIESTO SODAI Įvertinus kad nedideliu miestu namu perkamumo gale nėra didelė, yra siūloma numatyti nedideliu moduliniu namu statyba. Moduliniu namu vystymas didelio kiekio leis optimizuoti statybą ir jos greiti bei sumažinti statybų kainą. Taip pat gaminant objektus ir elementus gamyklose leis stipriai padidinti pačiu namu kokybę. Yra numatomas hibridinis sprendimas, kad yra gaminami metaliniai rėmai iš jūriniu konteineriu ir ant viršaus yra uždedami atskiri fasado skydai su fasadais. Paprasta stačiakampio forma leis maksimizuoti statybos eiga ir užtikrinti optimalu išplanavimą, o jau paruošti planiniai moduliniai sprendimai leis užsakovui gauti pilnai įrengtą namą mėnesio laikotarpyje.

Vienas iš siūlomų modulinių namų dizaino variantų

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 12


MIESTO SODAI

Siūlomo veno aukšto modulinio namo plano variantas A, 78,73 m2

Siūlomo vieno aukšto modulinio namo plano variantas B, 93,04 m 2

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 13


MIESTO SODAI

Siūlomo dviejų aukštų modulinio namo plano variantas C, 103,55 m 2

9. BENDRI INŽINERINIAI IR ENERGETINIAI SPRENDINIAI Energinis taupumas bus pasiektas panaudojant efektyvius fasadinius sprendinius: pastato architektūrinė forma leidžia efektyviai išnaudoti įvairūs atsinaujinančius šaltinius kaip fotovoltiniai elementai, lietaus surinkimas, taip pat numatomi geoterminiai siurbliai. Numatomas efektyvus energijos ir kitu resursų stebėjimas ir eksplotavimas bei atliekų tvarkymas. Tikslūs ŠVOK sprendiniai bus numatyti techninio projekto stadijoje atlikus atitinkamus tyrimus, bet didelio užimtumo patalpose - darbo zonose pirmenybė bus teikiama efektyvioms, maksimalų komfortą užtikrinančioms pasyvioms sistemoms- šalčio sijos, TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 14


MIESTO SODAI radiatoriai, o kintančio užimtumo patalpose bus numatyti dinamiškai reaguojančios sistemos. Apšvietimas visame komplekso pastate bus įrengtas protingas, reaguojantis į patalpų užimtumą, apšviestumą dienos metu bei galimybe pačiam naudotojui reguliuoti pagal savo reikalavimus. Vandentiekiui numatyta vandens surinkimo sistema, kuri aprūpins tualeto bakelius bei čiaupus vandeniu. Tualetų bakeliai numatomi su taupančiomis sistemomis, o čiaupai su sensoriais.

Komplekso vaizdas iš miško parko

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 15


MIESTO SODAI

10. RĖMĖJŲ PRODUKTŲ PANAUDOJIMAS BALTIC MASTER – naudojama valgyklos-kavinės virtuvės techninė įranga; komplekso nestandartinių baldų gamybai; kondicionavimo įranga komplekso pastatui bei gyvenamiesiems namams. BAREMA RYTAI – naudojamos komplekso pastato pietinės pusės vitrininių langų lamelės. BETONO MOZAIKA – naudojamos trinkelės, vejos borteliai, teritorijos takeliams; gėlių vazonai, lauko laiptų pakopos, latakų elementai teritorijos aplinkoje; ažūrinės trinkelės, gatvės bortai automobilių aikštelei. ETERNIT – naudojama fibrocementinės plokštelės namų fasado elementams, cedral click wood – alternatyva namų bei komplekso pastatų medžio fasadams. HEXING ELECTRICAL – naudojama Z-link elektros, vandens, dujų, šilumos išmanioji apskaita gyvenamiesiems namams bei komplekso pastatams; išmaniosios gatvės apšvietimo lempos; WICONA – naudojama stiklinių fasadų sistemos šiltnamio įrengimui bei kitiems komplekso pastatams. ISORT – naudojamos lauko BIRDIE šiukšliadėžės, ARKUS dviračių stulpai bei suoliukai VASA parkuose bei aplink pastatų kompleksą; interjere naudojama: vaikų darželio patalpose – PENCIL BIN, kitose pastatų patalpose minimalistinės KITE rūšiavimo šiukšliadėžės; taip pat didelių tūrių konteineriai atliekoms. JUNG – naudojama visuose projektuojamuose pastatuose minimalistiniai modernaus dizaino JUNG jungtukai, išmaniųjų namų sistemos, šviesos kontrolės sistemos bei domofonai. RENSON –visiems pastatams - ventilecinės grotelės fasaduose; kombinuota mechaninio ir natūralaus vėdinimo sistema – visiems pastatams; miško parke naudojamos lauko terasos/stoginės; parko zonoje bei aplink komplekso pastatą naudojama linarte modulo sistemos; lauko šviestuvai naudojami apšviesti parko takeliams; tiek namų, tiek pastatų komplekso interjeruose – nematomų durų sistemos; namams naudojami minimalistinės išmaniosios juodos pašto dėžutės; namams naudojama – įvairios saulės apsaugos priemonės (nuleidžiamos bei stumdomos); gyvenamiesiems namams naudojamos atskiros lauko terasos, tiek montuojamos šalia pastato, taip pat ir stoginės automobiliams. SCHNEIDER – automobilių aikštelėje naudojama elektromobilių pakrovimo sistema; pastatuose naudojamos išmaniosios gaisro aptikimo sistemos; KNX wiser namų automatikos, vaizdo apsaugos sistemos; oro kokybei palaikyti – HVAC sensoriai. SCHOMBURG – naudojamos hidroizoliacinės medžiagos statybos metu. SFS – statybos metu naudojami: HECO tvirtinimo elementai; GESIPA tvirtinimo elementų technika; SFS fasadų, stogų tvirtinimo elementai; SCENOS TECHNINIS SERVISAS – naudojama bendruomenės centro salės įrengimas/pritaikymas renginiams rengti. TECHNONICOL – ritininės stogo dangos gyvenamiesiems namams; hidroizoliacinės medžiagos; garo izoliacijos medžiagos; šilumos izoliacijos medžiagos; NICOBAND sandarinimo juosta; namų lietaus nuvedimo sistemos; OSB plokštės; drenažinės membranos; ventiliaciniai kaminėliai stogams. VELUX – stogo langai namams bei komplekso pastatams; stogo langų valdymo išmanioji valdymo sistema.

TERITORIJA PRIE RAŠĖS UPĖS, UTENA | 16