Issuu on Google+

April 2010

50

itaal Plus

het leven is genieten!


50 VITAAL PLUS - 3 -

Voorwoord De lente heeft inmiddels haar intrede gedaan. De eerste dagen boven de achttien graden hebben we gehad. De tuinen worden weer opgeknapt en de tuinset wordt naar buiten gebracht. We kunnen weer buiten zitten met een kopje koffie en een nieuwe uitgave van de 50 Vitaal Plus. Het grijze van de winter maakt plaats voor de kleur van de lente. De bloemetjes brengen kleur in het straatbeeld. De mensen trekken weer naar buiten. De fietsen worden uit de garage gehaald en maken weer kennis met de buitenlucht. De fietspaden zijn vol met fietsers die er even een dagje uit zijn. De lente brengt veel teweeg. Niet alleen de natuur verandert, ook de mensen veranderen. We worden vrolijker. Met een lach op het gezicht lopen we door de stad om in de winkels zomerkleren te kopen. De winterkleren gaan achter in de kast, terwijl de zomerkleren een plekje vooraan krijgen. Het is de tijd van de paashaas, uitstapjes en genieten van buitenlucht. Veel plezier met het lezen van de 50 Vitaal Plus.

Colofon 50 Vitaal Plus: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8 [T]: (0516) 430004 [E]: info@stellingwerfmedia.nl

Verschijning: 6 keer per jaar

Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag Uitgever: USM Uitgeverij Stellingwerf Media Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media Verspreiding en bezorging: Interlanden BV 0900-4683752 © Copyright 50VitaalPlus 50VitaalPlus is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever. Uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gereproduceerd.

Mama Cash steunt vrouwenrechten

Mama Cash is het oudste internationale vrouwenfonds ter wereld en zet zich in voor vrouwenrechten. Mama Cash is het oudste internationale vrouwenfonds ter wereld. Het fonds zet zich in voor vrouwenrechten en investeert in kleinschalige, vernieuwende projecten van en voor vrouwen en meiden. Hun rechten worden namelijk wereldwijd nog steeds op grote schaal geschonden. Mama Cash laat dat niet zomaar gebeuren. Zo’n drie miljoen euro deelt Mama Cash per jaar uit aan diverse vrouwenorganisaties wereldwijd. Waar komt dat bedrag vandaan? Ingrid Verver, communicatiemedewerker bij Mama Cash: “Wij krijgen geld van de overheid, van instituties zoals Hivos, van de Stichting DOEN (onderdeel van de Postcode Loterij) en sinds kort ook van de Postcode Loterij zelf. Deze laatste organisatie geeft ons maar liefst een half miljoen per jaar voor de komende vijf jaar. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Verder worden we gesteund door diverse buitenlandse fondsen. Geld dat door particulieren aan ons geschonken wordt, ongeveer een kwart van ons budget, is natuurlijk ook zeer welkom.” Projecten Op mijn vraag welke criteria er worden gehanteerd om uit de veelheid van aanvragen de juiste te kiezen zegt Ingrid: “Even voor de duidelijkheid: Mama Cash verleent geen microkredieten om vrouwen te helpen een bedrijfje op te richten. We geven geen noodhulp, helpen geen weeskinderen en richten geen scholen op. We investeren in groepen die streven naar structurele verbetering van de positie van vrouwen en meiden. In diverse Afrikaanse landen bijvoorbeeld, staat in de wet dat vrouwen geen vee of land mogen bezitten. Wij geven geld aan groepen die lobbyen voor wetswijzigingen, zodat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. In 2008 kregen we ruim zestienhonderd subsidieaanvragen en kozen daaruit ongeveer driehonderd groepen, waarbij goed gelet werd op het bereiken van specifieke, structurele, sociale verbeteringen. Helaas was van nazorg eigenlijk nauwelijks sprake en dat wilden we graag veranderen. Sinds 2009 steunen we daarom minder groepen, maar wel intensiever en gedurende langere tijd. Door meer samen te werken, krijgen we meer zicht op wat er op de langere termijn bereikt kan worden. De groepen rapporteren elk half jaar over de voortgang van hun project.” Voorbeeld In het conservatieve, katholieke Polen is seksualiteit een taboe en komt dit onderwerp op scholen niet aan bod. De organisatie Ponton geeft lessen over seksuele voorlichting en anticonceptie aan jongeren tussen 14 en 20 jaar. De vragen van de jongeren laten zien hoe slecht het is gesteld met hun

kennis op dit gebied. Ter voorbereiding kregen de medewerkers van Ponton trainingen in sociale/communicatieve vaardigheden over dit onderwerp. In Nederland Tot ver in de jaren negentig hadden vrouwen in Nederland problemen bij de banken als ze een eigen bedrijf wilden oprichten. Ze hadden de handtekening van hun echtgenoot of vader nodig en kregen vaak geen bankgarantie. Toen Mama Cash in 1983 werd opgericht verstrekte het fonds dan ook vaak bankgaranties aan deze vrouwen. Dat is nu niet meer nodig, want de handelingsbekwaamheid van vrouwen wordt hier tegenwoordig gelukkig niet meer ter discussie gesteld. “Mama Cash investeert in Nederland bijvoorbeeld wel in

migrantenvrouwen, die vaak een grote achterstand hebben”, legt Ingrid uit. “We hebben bijvoorbeeld in ‘Ons Pardon’ geïnvesteerd, een project om migrantenvrouwen uit de pardonregeling een goede start te geven in onze samenleving. Verder investeren we in Women Inc., een organisatie die vrouwen en ook mannen van verschillende werelden bij elkaar brengt om krachten te bundelen, kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en uiteindelijk kansen te vergroten.” Wat ú kunt doen Vanaf 10 december 2009 (Dag van de mensenrechten) tot en met 8 maart 2010 (Internationale Vrouwendag) voert Mama Cash ‘Campagne 88 dagen’. Met de opbrengst worden organisaties gesteund die zich met hart en ziel inzetten voor vrouwen- en mei-

denrechten. Iedereen kan meedoen door zelf een actie te beginnen en daarvoor sponsors te zoeken. “Zelf ben ik gestopt met roken”, vertelt Ingrid. “Het valt niet mee, maar ik heb het er graag voor over. Ik heb al mijn vrienden, familie en collega’s gevraagd mijn stoppen-met-roken-actie te sponsoren. Ik heb al bijna €500 binnen en dat gaat rechtstreeks naar Mama Cash. Jullie organisatie zou bijvoorbeeld een filmavond kunnen organiseren en iedereen die komt een donatie laten geven voor deze campagne. Je kunt ook een groep vriendinnen te eten vragen tegen een vergoeding en deze doneren. Of de fiets nemen in plaats van de auto en het verschil opzij zetten. Doe mee aan een schaatswedstrijd en laat je sponsoren.” Ideeën te over.

De opbrengst van de campagne gaat naar groepen zoals WRIP (Women Rights Institute for Peace) in Kenia. De jonge vrouwen die WRIP in 2008 oprichtten, haalden als tieners de krant omdat zij hun ouders – die hen wilden laten besnijden – voor het gerecht hadden gedaagd. Nu leidt WRIP lokale vrouwen op om geplande besnijdenissen van meiden en ander geweld tegen vrouwen vroegtijdig op te sporen. Zij helpen zo nodig om zo’n zaak voor het gerecht te brengen. In augustus 2008 behaalde een tienjarig meisje met behulp van WRIP een overwinning die als inspiratie en voorbeeld kan dienen voor vele andere zaken. Het Hoger Gerechtshof van Kenia bepaalde dat zij haar op handen zijnde besnijdenis kon weigeren. “Dat zijn de successen waar we voor gaan”, zegt Ingrid strijdlustig. “Daar doen we het voor!”


50 VITAAL PLUS - 4 -

flink aantal dagtochten. Ook buiten het programma om kan men al vanaf vier personen een eigen trip op maat laten samenstellen.

Nieuw in het programma zijn: t&FO EBHUPDIU 0VEF )PMMBOETF 8BUFSMJOJF Een soldaat uit 1816 neemt u mee en blikt met u terug op roemruchte tijden als het rampjaar 1672, de aanhouding van Prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis (1787) en de Franse tijd. U bezoekt schansen, vestingsteden en het inundatiegebied midden in het fraaie Groene Hart van Nederland. t&FOXFFLFOEUSJQJOBVHVTUVTOBBSEF'PS ten van Luik, waarmee het kleine Belgische leger het in augustus 1914 moest opnemen tegen de hoofdmacht van het Duitse invasieleger. t&FOTQFDJBMFESJFEBBHTFLFSTUSFJTOBBS*F per. Deze reis staat geheel in het teken van het kerstbestand van 1914 waarbij Engelse en Duitse troepen de loopgraven verlieten en zich met elkaar verbroederden in het niemandsland.

Durendale

Militair-historische reizen en dagtochten Militair-historische reizen of “Battlefieldtours� zijn in Nederland niet zo bekend, maar in Engeland en Amerika een niet weg te denken deel van de reiswereld. Battlefieldtours vinden hun oorsprong in de jaren na de Slag bij Waterloo (1815). Voor veel welgestelden was het slagveld waar Napoleon ten onder ging goed te bereizen en men wilde wel eens zien waar al die heldendaden waren verricht. Het slagveldtoerisme nam pas echt een grote vlucht na de Eerste Wereldoorlog. Een bezoek aan de slagvelden bij Ieper en de Somme en de begraafplaatsen van hun dierbaren lag voor veel Engelse burgers binnen handbereik. Nog steeds is een plaats als Ieper een bedevaartsoord voor de Britse herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Iedere avond wordt daar nog de “Last Post� geblazen in de Menenpoort. Het

symbool van de klaproos (Poppy) is wereldberoemd en vindt zijn oorsprong in het gedicht “In Flanders Fields�. U kunt de plaats waar dit gedicht is ontstaan bezoeken bij het Vlaamse Ieper. Durendale Reizen is gevestigd in Leiderdorp en organiseert Militair-historische reizen en dagtochten. Durendale speelt daarbij in op de groeiende belangstelling voor geschiedenis. De reizen en dagtochten worden uitgevoerd met eigen personenbusjes. Dit biedt de mogelijkheid ook in kleine groepen te reizen. Het minimum aantal reizigers is vier. Ideaal voor reizigers die niet van grote groepsreizen

houden. Omdat er sneller gereisd kan worden en het in- en uitstappen minder tijd kost is er meer tijd voor bezichtigingen. Een unieke service is dat reizigers in de regio Leiden thuis kunnen worden opgehaald. Voor grotere groepen, bijvoorbeeld schoolreizen, wordt een bus gehuurd. Durendale is aangesloten bij het International Guild of Battlefieldguides. Het reisprogramma bestrijkt de gehele geschiedenis en omvat meerdaagse reizen naar de Muur van Hadrianus, Heiligerlee, Waterloo, Forten van Luik, Ieper, Verdun de Somme, Meidagen 1940, NormandiĂŤ, Slag om Arnhem en Ardennenoffensief en verder een

Niet alle slagvelden hebben de tand des tijds doorstaan, maar het is verbazend wat er na al die jaren nog te zien is. Vaak is het oorspronkelijke wegennet nog aanwezig en zijn er gebouwen terug te vinden. Verder natuurlijk sporen in het landschap als versterkingen, loopgraven, schuttersputten, bunkers, granaattrechters, mijnkraters en natuurlijk tal van monumenten en begraafplaatsen. Op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog worden nog tal van resten aangetroffen van de strijd, vooral in de vorm van blindgangers. Regelmatig tref je deze “Iron Harvest� aan naast de landwegen in Vlaanderen en NoordFrankrijk. Bovendien is er ook veel natuurschoon en biedt bijvoorbeeld een stadje als Ieper Vlaamse gezelligheid. Je komt echt in contact met het gebied dat bezocht wordt. Het wekt geen verbazing dat veel mensen keer op keer terugkomen. Meer informatie vindt u op onze website www.durendale.nl. U kunt ook bellen met 06-13618832.

“Zet de klok voor een paar uurtjes een eeuw terug� “Ik ben in een prachtig land� schreef Vincent van Gogh in 1883 aan zijn broer Theo. Het land waarop hij doelde was Drenthe. De provincie ademt nog steeds de sfeer van jaren en eeuwen terug. Daar zijn de hunebedden, prehistorische grafmonumenten, uitstekend bewaard gebleven en nodigen zij de bezoekers uit tot een fikse stap terug in de tijd. Deze stap terug in de tijd kan gezet worden in het openluchtmuseum “Ellert en Brammert� in Schoonoord. In dit museum, gelegen in de streek van het Ellertsveld, herleeft het verleden van ZuidoostDrenthe. Het wonen en leven in deze omgeving wordt uitgebeeld door verschillende woonvormen. In de eerste plaats is daar de plaggenhut. Maar ook een Saksische boerderij, tolhuis, schooltje en zelfs een gevangenis behoren o.a. tot de collectie. In de oude boerenherberg is ook een hapje en drankje verkrijgbaar. Een speeltuin en kinderboerderij maken het geheel compleet. De reuzen Ellert en Brammert hielden in deze omgeving hun strooptochten. Zij staan nu als blikvangers bij de ingang van het museum. In het hol van de beide rovers wordt de legende gedeeltelijk driedimensionaal uitgebeeld. Op elke dinsdag, woensdag en donderdag worden demonstraties pottenbakken verzorgd en op woensdag- en zondagmiddag wordt er voorgelezen in het oude schooltje.

Het museum heeft de beschikking gekregen over een replica van het veenlijk “de Man van Tollund� en is vervaardigd door pottenbakker Eva Lukkenaer. De Man van Tollund, in 1950 bij Silkeborg (Denemarken) aangetroffen door turfstekers, is het bekendste veenlijk van NoordwestEuropa. Met name het hoofd van de man is perfect bewaard gebleven. Het lijkt alsof hij even ligt te slapen. Uit onderzoek is gebleken dat hij omstreeks 350 voor Christus om het leven is gekomen. Hij was toen waarschijnlijk ongeveer 40 jaar oud. Hij werd opgehangen of met een touw gewurgd, waarschijnlijk als een offer aan de goden. Voor openingstijden en toegangsprijzen wordt verwezen naar de advertentie in deze uitgave. Voor verdere bijzonderheden en activiteiten is de website www.ellertenbrammert.nl beschikbaar.


50 VITAAL PLUS - 5 -


50 VITAAL PLUS - 6 -

Een hotel, Bed and breakfast in maar dan anders! Limburgs natuur gebied In Noord-Limburg, in het rustige Meerlo, staat het oude herenhuis van Vakantie Meerlo. In dit 236 jaar oude karakteristieke pand realiseerde de familie de Boer-Steeghs vier stijlvolle gastenkamers. De kamers met, nostalgische uitstraling, zijn voorzien van alle gemakken van deze tijd. De sporen van vorige bewoners zijn zorgvuldig geconserveerd en terug te vinden in de oude bouwstijlen zoals het sierpleisterwerk en de oude schoorstenen. pad als het Fietserpad. U hoeft geen extra afstand te lopen of fietsen om Vakantie Meerlo te bereiken. De bushalte voor de deur biedt mogelijkheden voor meerdaagse wandelingen.

Luxe Bed- and Breakfast Speciaal voor de bed- and breakfast is een luxe suite aanwezig eveneens van alle gemakken voorzien. In de luxe suite geniet u van een heerlijk geserveerd ontbijt. Ook een sauna is aanwezig waarin u na een lange wandeling of fietstocht heerlijk kunt ontspannen. Zittend in de tuin kunt u volop genieten van het uitzicht over het aangrenzende Molenbeekdal. Een unieke locatie gelegen in de ruime omgeving van akkers, weide en bossen die kenmerkend is voor Noord-Limburg. Een omgeving uitermate geschikt voor wandelen en fietsen. Pieterpad- en natuurliefhebbers Vakantie Meerlo ligt aan zowel het Pieter-

Voor de natuurliefhebber heeft Vakantie Meerlo twee luxe trekkershutten (4 personen, geen stapelbedden) gerealiseerd met uitzicht over het natuurgebied Molenbeekdal. Ook in deze Pieterpadchalets is bedand breakfast mogelijk. Vanaf de overdekte veranda kunt u, tijdens uw ontbijt, heerlijk genieten van het uitzicht over het Molenbeekdal met daar doorheen slingerend de Groote Molenbeek. Het Molenbeekdal is het leefgebied van reigers, eenden, sperwers, zwanen, ijvogeltje, schapen, Lakenvelder koeien etc. Vakantie Meerlo ligt aan het Pieterpad aan de etappe Vierlingsbeek-Swolgen. Het is ook mogelijk de B&B te reserveren als appartement (2 persoons en/of 6 persoons). Reserveren als groepsaccommodatie voor 16 personen is mogelijk. Vakantie Meerlo Hoofdstraat 13 5864 BC Meerlo 047 8690293 info@vakantie-meerlo.nl

De Rustende Jager ‘Waar Rust nog heel gewoon is’ Niet alleen in de zomer, maar ook ‘s winters is het goed toeven in Herberg De Rustende Jager. U vindt deze mooie herberg, bestaande uit een hotel en een restaurant in Eext, een schitterend dorpje op de Drentse Hondsrug, gelegen tussen Annen en Gieten, op ongeveer 15 minuten rijden van Groningen, Assen en Emmen. Hier vindt u naast de fascinerende natuur van de Drentse Hondsrug en het stroomgebied van de Drentse Aa een weldadige rust, ruimte en fraaie fietspaden en wan-

delroutes. Dit geliefde vakantieoord biedt vele mogelijkheden voor gevarieerde ontspanning en recreatie. Wandelen in de omgeving doet het hart van menig natuurliefhebber sneller slaan.

Bezoek “Het Huiskamer Hotel” van Zuid-Limburg ! Wie niet van gezelligheid houdt, is bij Hotel-Restaurant De Oude Brouwerij in Mechelen echt aan het verkeerde adres. Een monumentaal en uniek gastvrij familiehotel, dat als een warme deken om je heen valt, daar waar de “Patron” nog zelf in de keuken staat! Volop en ongedwongen genieten van sfeervol ingerichte restaurants, lounches, gezellige tuinen en terrassen. Ten midden in het heuvelland van Zuid Limburg waant u zich in mediterrane sferen. Het landschap, de keukens, de mensen , allemaal anders en dat in eigen land op “een steen worp afstand.” Zowel voor jong en oud, voor de rustzoeker en de avonturier heeft ons hotel en de omgeving van Mechelen een hele hoop te bieden. Achter iedere heuvel een ander ver-

gezicht “Thuis” aangekomen in ons hotel is het heerlijk om in “je eigen hoekje” achter een goed glas na te genieten.

Het hele jaar door bieden wij onze gasten zeer afwisselende arrangementen aan. Profiteer van onze Voorjaars aanbiedingen in maart en april! Geen zin in een arrangement? Dan stel je gewoon je eigen vakantie samen, dat kan natuurlijk ook! Wie een bezoek brengt aan De Oude Brouwerij is UIT maar toch THUIS!

Hotel Restaurant de Oude Brouwerij, Hoofdstraat 53, 6281 BB Mechelen NL. Tel: 043 455 1636, www.deoudebrouwerij.nl

Stichting Het Schone Streven al 20 jaar thuis in Azië Betaalbare rondreizen met een goed doel.

Sinds de oprichting in 1990 organiseert Stichting Het Schone Streven diverse rondreizen door Indonesië, Maleisië, Thailand en Vietnam. Door de langdurige ervaring met het organiseren van rondreizen, hebben we goede contacten met mensen op de diverse reisbestemmingen.

ganiseren van betaalbare reizen hebben we als doel om steun te verlenen aan ontwikkelingsprojecten. De hulp kan uiteenlopen van financiële steun tot het volledig opzetten en onderhouden van onder andere scholen, weeshuizen, kindertehuizen en kleinere projecten. Tijdens de reizen door Indonesië wordt er ook een bezoek gebracht aan de projecten. Zo krijgen de reizigers een indruk wat er met de opbrengst en donaties wordt gedaan.

De ongerepte, eeuwenoude bossen, met een zeer rijke flora en fauna en uitgestrekte heidevelden. Zo kan het gebeuren dat u tijdens uw omzwervingen op de heide de schaapskudde met een herder tegenkomt. In dit decor vindt u Herberg de Rustende Jager, in het hart van het karakteristieke Drentse brinkdorp Eext. De rondreizen zijn geheel verzorgd, wat inhoudt dat vrijwel alle maaltijden en de meeste excursies bij de prijs zijn inbegrepen. Er wordt gevlogen met gerenommeerde vliegmaatschappijen zoals Singapore en Malaysia Airlines. De overnachtingen vinden plaats in goede middenklasse hotels. Gaat u echter een reis maken naar eilanden die niet zo toeristisch zijn dan is de accommodatie soms zeer eenvoudig. De Nederlands sprekende reisleiders laten u graag kennis maken met de verschillende culturen van hun land. Om het land van uw bestemming goed te leren kennen nemen we de tijd voor onze reizen. Elke stop op een plaats duurt lang genoeg om alles in u op te nemen. Naast de geplande excursies is er nog genoeg tijd om op uw eigen manier te genieten of om contact te leggen met de vriendelijke bevolking. U heeft de keuze uit verschillende groepsrondreizen. Stichting het Schone Streven is niet zomaar een doorsnee reisorganisatie. Naast het or-

Eén van onze vele projecten is het project Krikilan in Kalibaru op Oost-Java Hier is ter nagedachtenis aan de oprichter van Stichting Het Schone Streven in 1995 een school gebouwd tegenover een plantage. Dit project is volledig opgezet en gefinancierd door Het Schone Streven. In eerste instantie waren er twee leslokalen gebouwd maar al snel bleek dat er te weinig ruimte was voor het groeiende aantal leerlingen en is de school verder uitgebreid.

Er zijn inmiddels 6 klaslokalen waarvan 123 kinderen tussen de 3 en 6 jaar gebruik maken. Spelenderwijs wordt hen geleerd om in groepsverband te werken. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt ontwikkeld door middel van zang, dans en het opvoeren van stukjes. Klassikaal wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan taal, rekenen en zelfs een beetje Engels. Normaal gesproken is het bezoeken van een kleuterschool alleen weggelegd voor kinderen van ouders die het financieel goed hebben. Wij bieden alle kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan zodat de basis al is gelegd voor de lagere school.


50 VITAAL PLUS - 7 -


50 VITAAL PLUS - 8 -

Het leed is geleden We kennen het allemaal: verlangen naar het voorjaar. We denken aan zon, fluitende vogels en ontluikend groen. Roos heeft er nog een gedachte bij.

Pension Poortstra Eigenaars T de Groot-Poortstra en echtgenoot WJ de Groot (fultime Rijinstructeur bij ANWB Rijopleiding Friesland /autorijschool van Dijk te Leeuwarden eigenaars sinds februari 1984 Pension overgenomen van Jacob Poortstra sr Van af wanneer Het huis is gebouwd als molenaarswoning in 1852. Eind 1852 kreeg J J van Dieken in St Jacobiparochie toestemming om molen”Windlust” te bouwen. Voorwaarde was wel dat hij minimaal op een afstand van 150 el van de weg naar Oosterbierum zou komen te staan. Het werd een Koren – en pelmolen met een vlucht van 22 meter. Eind 1906 verkoopt Cornelis B v/d Weg de molen samen met een burgerhuis met stalling, een knechtshuis, het wagenhuis en een perceeltje grond. H van Mourik zal de laatste molenaar op Windlust” zijn. In 1913 word het knechshuis gekocht door J Kolthof Koper van de molen is de heer H.Siegert te Hantum. In het dorp gaat al snel het gerucht dat hij de molen wil afbreken. Dat gerucht blijkt waar te zijn. Het molenaars huis word verkocht aan Fokke de Vries. In 1914 kopen de heer F de Vries en J Kolthof de grond van H Siegert te Hantum. In 1956 kopen mijn ouders het huis van Fam de Vries. Zij zijn tot 1962 verplicht door de gemeente Barradeel de helft van de woning te verhuren ivm de woning nood in die periode. In 1961 heeft mijn vader een grotere schuur laten bouwen met de stenen van de oude Katholieke Kerk van Franeker ,die in die tijd werd gesloopt. In 1970 is mijn moeder met kamerverhuur begonnen met 2 monteurs die bij mijn vader in de schuur aan het werk waren. Zij waren ondergebracht in het oude Hotel de Valk in Franeker ( nu Frieslandbank) wat toen haar deuren sloot. Hierna kwamen bedrijven die de zeedijk aan de waddenkust gingen verhogen van 6 naar 9 meter hoogte. Eerst 1 persoon maar naar enige weken 9, wij de ( 3 kinderen) waren vanaf dat moment onze eigen kamer kwijt tussen 1 april en 1 oktober( dan mocht er aan de dijk worden gewerkt). Al snel werden er slaapkamers gebouwd in de schuur. Simpel en eenvoudig , het zou maar voor korte tijd zijn. Maar hierna kwamen de Zoutboring (proefboring), daarna ruilverkavelingen , kassenbouw en weldra kwamen ook de toeristen en de emigranten uit Amerika ,Canada Het gezin Willem de Vries die met 14 kinderen emigreerde naar Canada woonde in dit huis tot mijn ouders het huis in 1956 kochten. Zij worden als laatste verhaal beschreven in het boek “ it Wrede paradys” van Hielke Speerstra. In 1974 kregen we weer wat meer ruimte , de recreatie zaal werd gebouwd( 64 m3),met de voordeur en de kastenwand uit de directeurskamer van

de Bondsspaarbank aan het zaailand in Leeuwarden die toen werd gesloopt. Tot 1984 gingen we rustig door, maar toen werd er een snelweg aangelegd van Leeuwarden naar Harlingen, dit over het land dat mijn vader gebruikte bij de boerderij van mijn pake en beppe waar wij op dat moment woonden. De ruilverkaveling commissie besliste dat de boerderij wel gesloopt kon worden en het land wel kon worden geruild met land in Tzummarum. Dit was de reden dat wij toen zijn geruild wij (mijn man en ik) hierheen en mijn ouders naar Dongjum en wij een pension rijker. Ik ben hier doorgegaan en mijn ouders zijn daar naast de snelweg weer begonnen met een pension tot 1996. Dat na 20 jaar, 9 kamers te hebben gebruikt voor logies .Gingen we weer veranderen. Doordat de regelgeving zo werd veranderd zijn we terug gegaan naar 6 kamers en heb ik nu al vanaf 2001 een nul uren contract in de zorg voor de rustige periodes. Dat U na 26 jaar nog steeds als GAST welkom bent is voor mij mijn visie en missie. Dus GASTEN graag tijdig reserveren want jullie gaan nu nog altijd voor. Vaste gasten hebben we vele oa de BOERENZWALUW die tussen 1 april en midden september ieder jaar weer komt overnachten in onze schuur samen met onze gasten die er in een bed slapen! Wat kan er in het pension Een hond is welkom na overleg,maar ivm eigen poes hond aangelijnd op het eigen erf. Er is een grote hondenbench aanwezig in de schuur waarin de hond kan overnachten. Kamers Er zijn 6 tweepersoons kamers, hiervan zijn er 2 waar een derde bed bij kan. In de Recreatiezaal kunt U een drankje drinken, biljarten, TV kijken (canaal-digitaal) , een spelletje doen, de Leeuwarder Courant of div tijdschriften lezen. Ook is er een map aanwezig met informatie over de attractie’s hier in de omgeving zoals her Planetarium, AEOLUS ,Waddeneilanden , Franeker en Harlingen Arrangementen zijn in voorbereiding bv t1MBOFUBSJVN t8BEEFOFJMBOEFO t4BVOB CF[PFL WSPVXFO QBSPDIJF IFFGU speciaal bronwater) t7BSFO EPPS EF HSFJEIPFLFOXGSJFTMBOE met de middelzee Ligging Kleasterwei 18 8851GP Tzummarum Aan N393 tussen Tzummarum en Oosterbierum 13 km ten oosten van Harlingen en 6 km ten noorden van Franeker aan de elfsteden route (schaatsen , fietsen ed) Tom tom coördinaten: N53 o 14.208 E 5 o 31.965 (o zijn graden)

Als kind kon ik niet geloven dat de zon scheen tijdens de tweede wereldoorlog. Ze konden me nog meer vertellen. Oorlog en zon konden niet samengaan. Net als oorlog en lente. Oorlog en zomer of herfst klopte in mijn beleving ook niet. Winter, dát was het in de oorlog. Dag in dag uit. Winter, winter, winter. Zonder adempauze, vijf lange jaren lang. Deze winter kwam die kindergedachte vaak in me terug. Want de nacht was lang, de dag heel kort. Grauwe wolkenluchten dreigden en de bomen vermagerden. Glimmend natgeregend wachtten ze in somber zwart op betere tijden. Vuilgrauwe sneeuwhopen in de wegbermen smoorden hoop op leven. Kon het écht nog ontkiemen daaronder? Kwamen er écht weer grassprieten, speenkruid en madeliefjes? Maar vandaag schijnt de zon, en dat klopt want het is vrede waar ik fiets. Ik stel me zo voor dat het voorjaar over de weilanden naderbij kuiert. Het kijkt zo wat links en rechts naar die kale velden. Keek zo ook een terugkerend soldaat of krijgsgevangene om zich heen? Niet naar de kaalslag van de oor-

log, maar naar wat er gedaan moest worden om het land te tooien in vrede? Dan hoor ik links achter de boerderijen het gakken van ganzen. Een terugkerende heerschare van verkenners lijkt het, die zoekend over de weilanden trekt. Naar het noorden willen ze, waar ze in het broedseizoen thuishoren. Maar nu willen ze rusten. Eten, véél eten om sterk te blijven op hun tocht. Babbelend vliegen ze over me heen. Of is het veel serieuzer dan dat en gakken ze elkaar zo moed in?

Als ik ze zelfs met gespitste oren niet meer hoor, gaan mijn ogen weer aan de slag. Zie ik speenkruid? Nee, dat kan nog niet, het ijs ligt nog in de sloten. Dat ijs is het enige witte in de wijde omgeving. Op een groepje zwanen na… maar dáár…. zie ik het goed… ? Ja, het is waar, daar staan twee lepelaars!

Verfomfaaid zijn hun verenpakken. Achterstevoren of ondersteboven of binnenstebuiten fladderen hun kuiven. Maar ze zijn na de winter weerom, rommerdebom, met vliegend vaandel en slaande trom. Iets in mij gaat juichen. Het voorjaar komt eraan! Dat ga ik vertellen aan iedereen die ik tegenkom of nog moet mailen. ‘Joh, het voorjaar komt eraan. Het leed is geleden. We kunnen weer hopen. En denken aan zon, fluitende vogels en ontluikend groen!’

Plantenbloei ruim maand later Door de kou van de afgelopen maanden komt de ontwikkeling in de natuur traag op gang. Speenkruid zal volgens de verwachting van De Natuurkalender liefst vijftig dagen later bloeien dan in het recordjaar 2008. Door de kou van de afgelopen maanden komt de ontwikkeling in de natuur slechts traag op gang. Spectaculair is de achterstand op het extreem vroege 2008: gemiddeld bloeien veel soorten maar liefst 38 dagen later. Toch ligt de ontwikkeling in de natuur momenteel maar drie dagen achter op het gemiddelde van vóór 1988. Dit blijkt uit de waarnemingen van De Natuurkalender dat het officiële jaaroverzicht van 2009 publiceerde. Schril contrast De gemiddelde temperatuur sinds het begin van 2010 ligt ongeveer een graad lager dan tijdens de ook al koude start van 2009. Dit komt tot uiting in de beduidend tragere start van de natuur dit jaar. De bloei van vroege planten zoals hazelaar, els en gele kornoelje valt ongeveer twee weken later dan een jaar geleden. Vlinders en amfibieën laten zich tot nu toe niet zien. Dit staat in schril contrast met de extreem vroege start van de natuur in 2008. In rust De gele boterbloempjes van het speenkruid werden toen rond deze tijd al in ruim tweederde van het land in bloei gezien. Nu komen we nog niet verder dan een procent. Voor het speenkruid is de achterstand daarmee opgelopen tot naar verwachting 50 dagen. Veel dieren, waaronder vlinders, kikkers en padden, zijn momenteel nog volledig in rust. De natuur komt daarmee ogenschijnlijk in

2010 laat tot zeer laat uit de winterrust. Uitbundig Het jaaroverzicht 2009 van De Natuurkalender laat zien dat de ontwikkeling in de natuur het afgelopen jaar op een aantal punten bijzonder is verlopen. Na de relatief koude start van het jaar volgde een extreem warme lente waardoor veel planten tegelijkertijd in bloei kwamen en de bloei uitbundig was. Planten en vlinders liepen in de lente ruim twee weken voor op de normaal. De amfibieën konden echter niet profiteren van de hogere temperaturen omdat ze last hadden van de droge omstandigheden. Versnelde ontwikkeling De warme zomer van 2009 zorgde ervoor dat de natuur een voorsprong van gemiddeld twee weken behield ten opzichte van normaal. De rijping van vlierbessen vond daarentegen ruim een maand eerder dan normaal plaats door de combinatie van vroege bloei en een versnelde ontwikkeling van vruchten in de zomer. Vertraging De herfstkleuring en bladval begonnen gemiddeld elf dagen later dan normaal. De extreem hoge temperaturen in november hadden een nog sterkere vertraging kunnen veroorzaken, ware het niet dat twee nachtvorsten halverwege oktober het proces van bladverkleuring onomkeerbaar in gang hadden gezet.


50 VITAAL PLUS - 9 -


50 VITAAL PLUS - 10 -

Aan de Hoorndermeden

Groen en gastvrij overnachten in Westerwolde

Deze streek in zuidoost Groningen heeft een zacht glooiend landschap met uitgestrekte bossen, kronkelende beekjes en levendige vennetjes, afgewisseld door uitgestrekte akkers. Westerwolde is de parel in het Groninger landschap, een rustgevende bestemming voor jong en oud.

Veenhuizen: cultureel hoogtepunt Wie kent het niet: Veenhuizen, de bajes op het Drentse platteland. Bijna 160 jaar afgesloten van de buitenwereld. Tegenwoordig is Veenhuizen ‘open’ voor iedereen. Het isolement heeft gezorgd voor een uniek dorp, met vele Rijksmonumenten en een rijke geschiedenis.

Onderdeel van de geschiedenis is het voormalige gevangenishospitaal. Nu huist hier hotel / restaurant Bitter en Zoet. Initiatiefnemers Rik Dortmond en Hans Blaauwbroek hebben een prachtig concept ontwikkeld. Bitter en Zoet is een bijzonder hotel (drie sterren), waar iedereen terecht kan. Ook mensen die verzorging of ondersteuning nodig hebben. In de dienstwoningen ‘Toewijding’, ‘Bitter en Zoet’ en ‘Plichtgevoel’ zijn 15 fraaie kamers ingericht. Er is een uitstekend restaurant,

7 dagen per week geopend voor lunch en diner. In het Hospitaalgebouw huist Gezondheidsacademie Bitter en Zoet. De academie biedt diverse arrangementen op het gebied van gezond leven en goede zorg. Hier zit ook wellnesscentrum Bitter en Zoet, om helemaal te ontspannen en tot rust te komen. Dat gaat uitstekend in Veenhuizen dat zich kenmerkt door rust en ruimte.

Wandelmogelijkheden te over. In de natuurgebieden is een keur aan gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Het is ook een fietsgebied bij uitstek, kilometers fietspad bieden uren fietsplezier. Vanuit een Westerwoldse boerderij De vrije ligging van de boerderij, 250 meter van de oude weg van Wedde naar Wedderveer, garandeert uw rust. Je kijkt uit over weidse akkers tot aan de horizon. De natuurlijke tuin, met de grote poel en vele zithoekjes, heeft een beschut en intiem karakter. Maak een wandelingetje langs de moestuin, kruidentuin, bloementuin, de kas en de boomgaard. Aan de overkant van de oude weg naar het

Bed en Breakfast Achter de grote voordeuren van de deel, zijn op de begane grond drie geriefelijke tweepersoonskamers voor logies met ontbijt. Elke kamer heeft een eigen badkamer en terrasje met bankje. In de gezellige ontbijtkamer wordt het ontbijt met verse streekproducten en zelfbereide jams geserveerd.

Je vindt er ook uitgebreide informatie over Westerwolde: folders, toeristische kaarten, fietstochten, wandelroutes en tijdschriften.

Appartementen In het achterste gedeelte van de boerderij zijn twee schitterende appartementen van 2 verdiepingen. Het grootste appartement

Meer informatie: www.bitterenzoet.nl

Museum de Kantfabriek

U waant zich in de textielindustrie van de vorige eeuw; ratelende machines in een monumentale fabriek die de sfeer van de jaren dertig ademt, een verrassend moderne museumpresentatie over textiel en de textielindustrie in Horst en omgeving. Bovendien vindt u in het documentatiecentrum, naast een uitgebreid genealogisch aanbod, alles over de geschiedenis van de streek. U vindt Museum de Kantfabriek in Horst, Americaanseweg 8 Oud en nieuw borduurwerk in Museum de Kantfabriek Museum de Kantfabriek toont van 28 maart tot 14 juni 2010 hedendaags borduurwerk van Tilleke Schwarz en oude merklappen en pronkrollen uit de collectie van het Nederlands Centrum voor Handwerken. Een logische combinatie, aldus Tilleke, want zij laat zich in haar werk onder andere inspireren door de Nederlandse textieltraditie. De opening geschiedt op zondagochtend 28 maart 2010 om 11.00 uur. Tijdens de expositie is het boek Mark Making over het borduurwerk van Tilleke Schwarz te koop in de museumwinkel. Op zondag 9 mei om 11 uur houdt Tilleke een lezing over haar borduurwerk en inspiratiebronnen. Na de lunch geeft zij voor de liefhebbers een workshop over haar manier van tekenend borduren, of bordurend tekenen. Interesse? Dan graag uw plaats reserveren via Museum de Kantfabriek.

Tilleke Schwarz Het borduurwerk van Tilleke Schwarz is poetisch met een humoristische ondertoon en het doet een beetje denken aan graffiti, maar dan heel subtiel geborduurd, Het dagelijkse leven, katten en oude merklappen zijn belangrijke inspiratiebronnen. De werkelijkheid is vaak meer verassend, verbazingwekkend en ontroerend dan ik zelf kan verzinnen, aldus Tilleke. Wilt u meer weten? Bezoek dan eens haar website www. tillekeschwarz.com De collectie van het Nederlands Centrum voor Handwerken (NCH) Het NCH heeft een prachtige collectie oude merklappen en pronkrollen, die vroeger werd getoond in Breda. Deze collectie is nu in beheer bij het museum De Kantfabriek. www.museumdekantfabriek.nl

dorp Wedde liggen de Hoorndermeden, natuur van Staatsbosbeheer doorsneden door de meanderende Westerwoldse en Ruiten Aa. Onze boerderij is een ideaal uitgangspunt voor het ontdekken van dit prachtige en voor velen nog onbekend stukje Groningen tegen de grens met Duitsland. De stad Groningen met het Groninger Museum, de gezellige markt en mooie winkels leent zich voor een dagje uit. De vestingdorpen Bourtange en Oudeschans zijn zeker een bezoek waard. Het museum Klooster Ter Apel in de Ter Apeler bossen heeft unieke tentoonstellingen. Een dagje met de veerboot vanuit Delfzijl of Lauwersoog naar Borkum of Schiermonnikoog is een echt vakantieuitstapje dat u niet snel zult vergeten.

heeft een ruime tweepersoonsslaapkamer en badkamer op de begane grond. De terrassen bieden uitzicht op de vogelrijke tuin met zijn poel, op karakteristieke boerderijen met boomgroepen en mooie erven. Als je met twee personen komt, profiteer je van het voordeeltarief. Natuurkampeerterrein Een rustig gedeelte van onze tuin biedt ruimte aan een klein natuurkampeerterrein. Hier kunnen 10 tentjes staan. De camping is exclusief voor kampeerders die fietsend, wandelend of met het openbaar vervoer reizen. Graag tot ziens in Wedde! Aan de Hoorndermeden Fred en Rineke Huijskes www.hoorndermeden.nl.

1E Nederlandse OPEL Automuseum te Tijnje Eind jaren 70 is de Opel Oldtimerhobby van Meindert van Wijk begonnen. Deze hobby is uit de hand gelopen tot het hebben van ongeveer 55 Opel Oldtimers Auto’s, en deze zijn allemaal te bekijken in het 1e Nederlandse Opel Oldtimer AutoMuseum te Tijnje met een oppervlakte 1500 vierkante meter. Sinds Maart 2006 zijn we verhuisd naar een nieuw pand aan de Bregeleane 1, Dit is een klein industrieterrein vooraan in het dorp Tijnje. Behalve Opel Oldtimers hebben we ook Opel Kinderwagens, Naaimachines, Fietsen en Koelkasten. De bouwjaren van de Opel Oldtimers variëren ongeveer van 1935 tot 1980. Verder zijn er nog veel Opel miniatuur autos. De wanden zijn aangekleed met posters en

emaille borden. Er staan ook diverse bromfietsen en een paar andere merken auto’s en er is een huiskamer ingericht uit de jaren ‘50-’60. We hebben ook heel veel Opel Oldtimer onderdelen in voorraad voor de verkoop. Na de bezichtiging kunt u in de kantine nog even napraten en video kijken

De entreeprijs bedraagt 4,50 Euro p.p. Openingstijden Ieder weekend: Zaterdags en zondags van 13:00 tot 17:00 Adres Bregeleane 1, Tijnje (Frl)

Tel: 0513-571401 / 571119 Fax 0513-572429. In de Noordelijke bouwvak periode 0513-572984 Service 1 AVO rolstoel beschikbaar. En de koffie staat altijd klaar! Gaarne een telefoontje als u met een grote groep komt.


50 VITAAL PLUS - 11 -

Oud worden Woest Zo was er een programma over een bejaarde Nederlandse vrouw, ze was een stuk in de negentig en ze woonde in een verzorgingshuis. En ze werd verliefd op een hele oude medebewoner. Echt verliefd. Nee, ‘s nachts bleven ze niet bij elkaar slapen, want dan waren ze officieel samenwonend en dat had meteen financiële consequenties, maar verder hadden ze een echte relatie. De kinderen keken het met lede ogen aan, maar zij voelde zich weer jong en heel gelukkig. In een ander programma kwamen oude mensen uit andere landen en culturen in beeld. Honderdjarigen. In China bleven ze een levenlang fit met Tai Chi en een vrouw uit de Balkan met regelmatige glaasjes brandewijn. Als derde zag ik een documentaire waarin wetenschappers aan het woord kwamen. De vraag was vooral: hoe kunnen wij nóg ouder worden. Wij zijn natuurlijk al veel ouder dan onze familie van een paar honderd of duizend jaar geleden,

Confrontatie Je moeder dementeert. Je weet dat ze je op een goede dag niet meer herkent. Roos wordt er mee geconfronteerd, op haar moeders verjaardag. ‘Wat attent dat u om mijn verjaardag heeft gedacht.’ Dat zegt mijn moeder als ik haar met een zoen feliciteer. Nu spelen wij tweeen vaak toneelstukjes. Dan twinkelen haar ogen en valt ze soms giechelend uit haar rol. Dit keer kijkt ze me beleefd aan. Met zo’n afgemeten knikje erbij zoals vroeger netjes was. Ik zoek naar het twinkeltje. Is het er nu wel of niet? Nee…! Of…? Intussen maak ik automatisch een hoffelijke buiging. Dat ik gewoon een rol oppak, moet wel komen omdat ik me langzamerhand voorbereidde op... Ik hoef ook niet te slikken. ‘Het genoegen is geheel aan mijn kant,’ hoor ik mezelf deftig zeggen. ‘Mag ik u ook een cadeautje overhandigen?’ Koortsachtig zoek ik naar het twinkeltje. En… daar is het! ‘Cadeautjes zijn altijd van harte welkom,’ giechelt ze. ‘Als ze tenminste duur zijn, en liefst van goud.’ Met weer een buiging overhandig ik haar m’n pakje. Weet ze nog hoe het open kan? Want op dat stadium bereid ik me natuurlijk ook voor... Maar kijk! Ze keert het pakje, trekt het lint los en wikkelt het papier eraf. ‘Het is een plaid,’ zeg ik om verwarring door die rare lap te voorkomen. ‘Op Texel gekocht. Zie je, met schapen erop. Lekker warm. Voor als je overdag een dutje doet.’ Ik sla de plaid om haar schouders. ‘Hmm,’ doet ze tevreden. ‘Houdt u hem om?’ grap ik deftig. Ze weifelt. Maar haar blik wordt niet leeg. Het zijn geen dode ogen die me aankijken. Er glimt iets in. ‘Maar niet, hè?’ zeg ik. ‘Het is te warm over je jasje. Dat heb je vast aangetrokken omdat je jarig bent.’ Ze slaat haar hand voor haar mond. ‘Ben ik jarig?’ Ik lach. ‘Nou, denk maar niet dat ik anders met cadeautjes aan kwam zetten!’‘Je bent me er toch eentje,’ zegt ze. ‘Hè, fijn, hoor, dat ik een dochter heb.’ Een dochter! Opgelucht zet ik thee en laat de traktatie van amandelkrullen en bonbons zien. ‘Je bent tenslotte jarig,’ zeg ik. ‘Er is er een jarig, hoera, hoera,’ zingt ze. Ik val in. Naadloos vervolgt ze met drie kleine kleutertjes, twee haasjes heel parmant en jarig Jetje. Daarna klinken we met onze theekoppen. ‘Gezondheid. En nog vele jaren,’ toost ik. Dan vraagt ze hoe oud ze eigenlijk is. Ze gelooft mijn antwoord niet. Maar daaraan ben ik gewend. Ze weet niet beter of ze is jong. Dat ze dan toch weet dat ze een dochter heeft… Een raadsel - dat ik maar koester. Voor zolang als het duurt.

maar dit schijnt nog maar het begin te zijn. Als we de wetenschappers mogen geloven. Zo was er een man die leefde op een soort hongerdieet. Niet alleen gezond eten, maar ook heel erg weinig. Daar schijn je je leven aanzienlijk mee te kunnen verlengen. Maar dus wel een levenlang honger. Er was ook een onderzoeker op het gebied van celvernieuwing. Dat wij ten slotte dood gaan komt vooral doordat onze cellen zich op een gegeven moment niet meer vernieuwen. Wetenschappelijk gezien schijnt daar iets aan te doen te zijn. Bij muizen lukt het al. En als ze die techniek helemaal onder de knie hebben kunnen we niet alleen allemaal honderd worden of honderdtwintig, maar de man had het zelfs over vijfhonderd jaar worden. Vijfhonderd jaar oud?! Ja, dat kon over een tijdje heel goed. Maar hij had het alleen over lichaamscellen. Niet over de geest. Want kunt u het zich voorstellen? Dat u vijfhonderd jaar zou kunnen worden? Als je ziet wat er bijvoorbeeld is veranderd in de vorige eeuw (één eeuwtje dus maar, in de toekomst ben je dan net op kamers gaan wonen). Eerste auto’s, eerste vliegtuig, man op de maan, iedereen telefoon, computer, navigatiesysteem, wasmachine, ijsblokjes die uit een deur komen, foto’s uit een telefoon enz. enz. Plus een paar oorlogen. Rampen. Maatschappelijke veranderingen. Ik heb nu al enorme bewondering voor mensen die honderd jaar de veranderingen hebben weten bij te benen, maar wat moeten je geest en je geheugen doen om vijf eeuwen op te slaan en te verwerken? Nee, doe mij maar elke dag een glaasje en wat gymnastiek en dan zien we wel hoe lang het leuk blijft.

Wein und tradition

Ter gelegenheid van de Boekenweek speelt Tom Lanoye met zijn solovoorstelling Woest ook in Nederland. Maak kans op kaarten! Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag, en zijn vijfentwintigste jaar als auteur, toerde podiumdier Tom Lanoye in het najaar van 2008 door Vlaanderen met de solovoorstellingWoest. Voor de tournee van start ging, waarschuwde Lanoye: ‘Dansen doe ik niet, moppentappen is voor sukkels, cabaret voor losers en zingen wil ik u niet aandoen. Als u dat niet bevalt, blijf dan weg.’ Tevergeefs, pers en publiek

waren massaal aanwezig en zagen dat het goed was. Tijdens de Boekenweek - van 15 t/m 18 maart - wordt Woest wegens succes hernomen en speelt Tom Lanoye de voorstelling voor het eerst ook in Nederland. Behalve passages uit bekende toneelteksten (Fort Europa, Atropa...) bevat Woest de eerste fragmenten die hij schreef over de dood van zijn moeder.

Ze vormden het uitgangspunt voor zijn roman Sprakeloos, die wonderwel aansluit bij het thema van de Boekenweek: opgroeien in de letteren. In Sprakeloos beschrijft Lanoye niet alleen de slagerij van zijn vader, maar bovenal het verbale talent van zijn moeder: een amateuractrice en levensdiva, die hem haar liefde voor taal en theater met de paplepel ingaf maar die na een beroerte haar spraak onherstelbaar verloor.

Teveel calorieën door ingesleten gewoontes Veel mensen eten elke dag dezelfde hoeveelheden bij de hoofdmaaltijden. Dit is niet altijd even slim. Veel mensen eten elke dag dezelfde hoeveelheden bij de hoofdmaaltijden. Dus altijd evenveel brood bij ontbijt en lunch en we scheppen altijd dezelfde hoeveelheid op bij de warme maaltijd. Dit is niet altijd even slim. Het blijkt namelijk dat we ook diezelfde hoeveelheden eten als we iets heel ongezonds eten. En dan krijgen we natuurlijk ongemerkt veel meer calorieën binnen. We eten ‘op zicht’, hoe vol is mijn bord? In plaats van dat we onze porties aanpassen aan datgene wat er op ons bord ligt. Zo eten mensen vaak een net zo grote portie van bijvoorbeeld shoarma als kip. En dat terwijl je met shoarma toch al snel 100 kcal meer binnenkrijgt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld patat of gebakken aardappelen ten opzichte van gekookte aardappelen. Aardappelen gekookt bevatten per 100 gram 76 kcal, gebakken aardappelen 113 kcal en patat 300 kcal. Mensen eten vooral uit gewoonte en kijken niet eens echt naar wat er op hun bord ligt. En dit gaat dus meestal niet eens bewust. Een goede tip: als je wilt afvallen is dus meer aandacht besteden aan je maaltijden. Wat ligt er op je bord? Is het verstandig om daar grote porties van te eten? Het is natuurlijk helemaal niet erg om een keer patat of een vette vleessoort te eten, maar pas hier dan wel je portie op aan. Op die manier krijg je niet ineens veel meer calorieën binnen.

Het wijngebied van de Moezel is lekker dichtbij en u bent er even helemaal uit. En er is veel te zien en doen.

evenals de beschutte ligging van het rivierdal met een warm klimaat verlenen deze regio een heel speciale sfeer.

Het Rijnlandse leisteen is de perfecte bodem voor een Riesling...

Rijnlands leisteen De 250-meter hoge heuvels en de wereldberoemde wijngaarden op de steile hellingen van maximaal 68 procent zijn unieke kenmerken van de Moezelregio en vormen met de licht glooiende dalen het prachtige wijnlandschap. De wijnbergen omzomen de rivier de Moezel en zijrivieren Saar en Ruwer. De Rijnlandse leisteen biedt uitstekende voorwaarden voor de wijnbouw.

Het Wijngebied Moezeldal is een schitterend gebied, niet in de laatste plaats vanwege de fraaie steile hellingwijngaarden. De witte wijnen zijn elegant en aangenaam droog. De Moezel is de bakermat van de befaamde Rieslings die tot de meest gastronomische wijnen ter wereld behoren. Dankzij moderne technieken die gecombineerd worden met traditionele vinificatiemethoden, is de kwaliteit in dit gebied de afgelopen 20 jaar enorm toegenomen. Proeven en proeven Tijdens het verblijf kunnen wijnbedrijven worden bezocht met rondleiding en wijnproeverij. Ook aan te raden is een diner van Moselspezialitäten met bijpassende wijnen uit de streek. Een bezoek aan het wijnmuseum en vinotheek St. Nikolaus-Hospital mag uiteraard ook niet ontbreken. Overnachten kan heel goed in het middeleeuwse plaatsje Bernkastel-Kues. Spectaculair landschap Het wijnbouwgebied Moezel ligt in het westen van Duitsland tussen de Duits-Franse grens en de Rijn. Het is een regio der superlatieven: hier verbouwen de wijnbouwers in het grootste samenhangende riesling-wijngebied internationaal erkende topwijnen, hier ligt de oudste stad van Duitsland te midden van de meest indrukwekkende getuigenissen van de Romeinse cultuur, hier verbinden oeroude cultuur en wijntraditie zich met een spectaculair landschap. De nabijheid van Frankrijk en Luxemburg

Mooie routes Wilt u eens proeven? Dat mag u zich zeker niet laten ontgaan: proef in de wijngaarden en wijnboerderijen van de regio het edele druivennat dat afkomstig is van de verschillende wijnbergen. Bij klassieke wijnproeverijen en wijnseminars biedt het Moezelland alles wat u omtrent de wijn aan de weet wilt komen. Beroemde toeristische routes in deze wijnstreek zijn de Moezelwijnroute van Perl naar Koblenz, de Saar-Rieslingroute van Konz naar Serrig en de Ruwer-Rieslingroute.

Romeinse straat De Moezelregio kan bogen op een rijk erfgoed uit de Romeinse tijd.Zoals de oudste stad van Duitsland, Trier, de oudste wijnplaats Neumagen met haar stenen reliëf van een Romeinse wijn-schip en de voormalige Romeinse nederzetting Koblenz. Aan de samenvloeiing van de Rijn en de Moezel bevinden zich overal Romeinse villa’s, herenhuizen, tempels en begraafplaatsen. Wie uitgebreid in het voetspoor van de Romeinen wil wandelen, kan dit doen in het archeologiepark Strasse der Römer. Dat 120 antieke bezienswaardigheden aan de Moezel, Saar, in de Eifel, Saarland en Luxemburg met elkaar verbindt.


50 VITAAL PLUS - 13 -


50 VITAAL PLUS - 14 -

Hartige taart met zalm en broccoli Unieke recepten voor een lekkere hoofdmaaltijd en leuke tips voor vleesgerechten, pastasalade en groente. Powered by iens Hartige taart met zalm en broccoli tQFSTPOFO tNJOVUFOCFSFJEFO t)PPGEHFSFDIU t7JT t'SBOT

Hoe ouder de Nederlander, hoe meer positiviteit hij in zijn leven ervaart. Dat blijkt onder meer uit recent positiviteitsonderzoek. Vrouwen zijn nog minder positief dan mannen. Vrouwen krijgen meer positieve gevoelens van lezen dan van seks

Benodigdheden tHCSPDDPMJ JOLMFJOFSPPTKFT tHWFSTF[BMNmMFU JOCMPLKFT tFFUMFQFMDJUSPFOTBQ tTOFFUKFTPVEXJUPGCSVJOCSPPE tFJFSFO tNMDSÒNFGSBÔDIF tNMNFML tHCFMFHFOLBBT HFSBTQU tHLFSTUPNBBUKFT Bereiding Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de broccoliroosjes in 3-4 minuten beetgaar. Meng de zalmfilet met zout, versgemalen peper en het citroensap. Spoel ze in een zeef af onder koud stromend water en laat ze goed uitlekken. Verkruimel 6 sneetjes oud wit- of bruinbrood met korst in de keukenmachine. Klop in een LPNEFFJFSFOMPTNFUEFDSÒNFGSBÔDIFFOEFNFMLFONFOHIFUCSPPELSVJNFOEFLBBT erdoor. Verdeel dit mengsel in een ingevette taartvorm van 26 cm en leg de blokjes zalm met de broccoliroosjes en de kerstomaatjes erin. Strooi er nog wat zeezout en peper over en bak de taart in de oven in 35 minuten goudbruin en gaar. Dit hartige taart recept is afkomstig van het Voorlichtingsbureau Brood.

Drieduizend kilometer wandelplezier in Twente Wandelliefhebbers hebben nu de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een route samen te stellen via wandelknooppunten. Gevarieerd landschap van stuwwallen met verrassende doorkijkjes

Deze en andere opmerkelijke feiten blijken uit een positiviteitsonderzoek van Psychologie Magazineonder 400 Nederlanders. De resultaten verschijnen in het septembernummer. Een positieve levenshouding zorgt voor een gezonder lijf, betere sociale contacten en meer succes en voldoening in het leven. De ‘positiviteitsratio’ van de gemiddelde Nederlander is veel te laag: 58% van de Nederlanders heeft te weinig positieve gevoelens. Vrouwen (64%) zijn negatiever dan mannen (52%) en jongeren (77%) negatiever dan ouderen (40%). Uit onderzoek van de vooraanstaande Amerikaanse psycholoog Barbara Fredrickson blijkt dat een gezond en prettig leven een positiviteitsratio van minimaal 3:1 vraagt: drie positieve gevoelens tegenover elk negatief gevoel. De Nederlandse man krijgt het vaakst positieve gevoelens van het omgaan met zijn partner (50%), seks (47%) en naar muziek luisteren (38%). De Nederlandse vrouw raakt weliswaar ook het vaakst positief gestemd door haar partner (52%), maar dat ligt niet aan de seks – die staat bij haar pas op de elfde plaats (19%). Vrouwen worden veel positiever van het omgaan met hun kinderen (42%), met vrienden (35%) of het lezen van een boek (30%). Negatieve gevoelens krijgen Nederlanders het vaakst van het huishouden (61%), reizen van en naar werk (47%),

werken (37%), omgaan met de schoonfamilie (34%) en de krant lezen (33%). Maar liefst 58 procent van de Nederlanders ervaart te weinig positieve gevoelens op een dag. Hun positiviteitsratio is lager dan 3:1. Hoe ouder de Nederlander, hoe meer positiviteit hij in zijn leven ervaart. Van de jongeren tussen 18 en 29 jaar heeft 77 procent nog te weinig positieve gevoelens om aan de 3:1 ratio te komen. Maar tussen 50 en 64 jaar is dat percentage al teruggeschroefd tot 40 procent: genoeg om naar uit te kijken dus! Deze trend wordt bevestigd in internationaal onderzoek. Geld maakt trouwens wĂŠl gelukkig: Nederlanders die bovenmodaal verdienen, hebben veel meer positieve gevoelens dan de Nederlanders met een modaal in-

komen. En die zijn weer veel positiever dan mensen die onder modaal verdienen. In die laatste groep heeft maar liefst 79 procent te weinig positieve gevoelens.

We kennen het allemaal

Verlangen naar het voorjaar. We denken aan zon, fluitende vogels en ontluikend groen. Roos heeft er nog een gedachte bij.

Fietsknooppunten als bewegwijzering hebben inmiddels heel Nederland veroverd. Gaat dit met de wandelknooppunten net zo snel? Twente heeft in ieder geval de aftrap gegeven. Wandelliefhebbers krijgen in die regio de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een eigen route samen te stellen.

merde keuzepuntpaal over te stappen op een route met een andere kleur. In totaal zijn er 1185 van deze keuzepunten. Op die manier zijn routes eindeloos met elkaar te verbinden. Ommetjes, half- en eendaagse wandelingen, meerdaagse tochten of thematische routes: alles is nu mogelijk in Twente.

Rondwandelingen De afgelopen jaren is heel Twente voorzien van een uitgekiend systeem van bewegwijzering dat honderden kilometers aan bestaande èn nieuwe wandelingen met elkaar verbindt. In totaal zijn er 423 rondwandelingen en een aantal doorgaande ‘Lange-Afstand-Wandelpaden’ (LAW’s) in het systeem opgenomen. Al deze routes zijn in beide richtingen bewegwijzerd met vierkante heidepalen met de kleuren van de rondwandelingen en de LAW’s.

Stuwwallen Wandelen in Twente is meer dan het volgen van een systeem. Twente biedt de wandelaar een gevarieerd landschap van stuwwallen met verrassende doorkijkjes tussen de houtwallen. Traditionele zandpaden voeren van heidegebieden naar de kabbelende Dinkel met piepende watermolens.

Keuzepunten Onderweg is het mogelijk om bij een genum-

Ouderen zijn positiever!

In Twente wordt nu ook gebruik gemaakt van nieuwe media. Het hele wandelnetwerk is op internet terug te vinden en toepasbaar voor GPS-gebruikers met onder meer een routeplanner. De laatste technische mogelijkheid is om het netwerk via een smartphone te raadplegen.

Als kind kon ik niet geloven dat de zon scheen tijdens de tweede wereldoorlog. Ze konden me nog meer vertellen. Oorlog en zon konden niet samengaan. Net als oorlog en lente. Oorlog en zomer of herfst klopte in mijn beleving ook niet. Winter, dĂĄt was het in de oorlog. Dag in dag uit. Winter, winter, winter. Zonder adempauze, vijf lange jaren lang. Deze winter kwam die kindergedachte vaak in me terug. Want de nacht was lang, de dag heel kort. Grauwe wolkenluchten dreigden en de bomen vermagerden. Glimmend natgeregend wachtten ze in somber zwart op betere tijden. Vuilgrauwe sneeuwhopen in de wegbermen smoorden hoop op leven. Kon het ĂŠcht nog ontkiemen daaronder? Kwamen er ĂŠcht weer grassprieten, speenkruid en madeliefjes? Maar vandaag schijnt de zon, en dat klopt want het is vrede waar ik fiets. Ik stel me zo voor dat het voorjaar over de weilanden naderbij kuiert. Het kijkt zo wat links en rechts naar die kale velden. Keek zo ook een terugkerend soldaat of krijgsgevangene om zich heen? Niet naar de kaalslag van de oorlog, maar naar wat er gedaan moest worden om het land te tooien in vrede?

Dan hoor ik links achter de boerderijen het gakken van ganzen. Een terugkerende heerschare van verkenners lijkt het, die zoekend over de weilanden trekt. Naar het noorden willen ze, waar ze in het broedseizoen thuishoren. Maar nu willen ze rusten. Eten, vÊÊl eten om sterk te blijven op hun tocht. Babbelend vliegen ze over me heen. Of is het veel serieuzer dan dat en gakken ze elkaar zo moed in? Als ik ze zelfs met gespitste oren niet meer hoor, gaan mijn ogen weer aan de slag. Zie ik speenkruid? Nee, dat kan nog niet, het ijs ligt nog in de sloten. Dat ijs is het enige witte in de wijde omgeving. Op een groepje zwanen na‌ maar dåår‌. zie ik het goed‌ ? Ja, het is waar, daar staan twee lepelaars!

Verfomfaaid zijn hun verenpakken. Achterstevoren of ondersteboven of binnenstebuiten fladderen hun kuiven. Maar ze zijn na de winter weerom, rommerdebom, met vliegend vaandel en slaande trom. Iets in mij gaat juichen. Het voorjaar komt eraan! Dat ga ik vertellen aan iedereen die ik tegenkom of nog moet mailen. ‘Joh, het voorjaar komt eraan. Het leed is geleden. We kunnen weer hopen. En denken aan zon, fluitende vogels en ontluikend groen!’


50 VITAAL PLUS - 15 -


50 VITAAL PLUS - 16 -

Frisian Travel, samen zorgen voor het beste

ontbreekt. U reist in exclusieve touringcars! Momenteel beschikt Frisian Travel over een nieuwe semi aangepaste 34-persoonstouringcar.

In april neemt de touringcaronderneming haar uniek aangepaste touringcar in gebruik met o.a. rolstoellift, aangepast toilet en gondelsysteem om mensen naar hun plaats te brengen. De eerste in Nederland!

U wilt graag met vakantie. Genieten van het leven, net zoals anderen dat doen. U heeft echter een fysieke beperking en er zijn risico’s. U zit met vragen als: Hoe krijg ik mijn medicijnen? Is er een traplift? Is de omgeving rolstoelvriendelijk? Wat als er ’s nachts iets gebeurt? U wilt graag, maar er is geen reisaanbieder die u met uw specifieke vragen kan helpen. Dan heeft Frisian Travel, een exclusieve touringcaronderneming uit Bolsward die gespecialiseerd is in aangepaste vakanties, voor u de oplossing! Frisian Travel regelt het voor u Frisian Travel verzorgt aangepaste busreizen. Wij brengen u op de mooiste plekjes. De hotels zijn nauwkeurig gekozen, waar-

bij rekening is gehouden met een fysieke beperking. Bovendien is de zorg die u nodig heeft voor u geregeld. Daarnaast kunt u altijd opstappen bij u in de buurt.

De enthousiaste eigenaren van Frisian Travel, René van der Ploeg en Tineke Greidanus, organiseren de reizen volledig zelf om er zeker van te zijn dat het u aan niets

Vanaf 1 april in Nienoord:

Nationaal Rijtuigmuseum en Fries Museum presenteren De Verkleedkist Vanaf 1 april 2010 is in het Nationaal Rijtuigmuseum in Leek de tentoonstelling De Verkleedkist te zien. Basis voor de expositie is de nalatenschap van jonkvrouwe Trijntje Looxma (1844-1907) die met haar man op de borg Nienoord in Leek woonde. Onlangs kreeg het Nationaal Rijtuigmuseum deze verzameling Friese stukken in zijn bezit. Het Rijtuigmuseum heeft de textielcollectie overgedragen aan het Fries Museum in Leeuwarden, dat bijzondere expertise in huis heeft op het gebied van mode en textiel. Gezamenlijk presenteren beide musea nu de tentoonstelling De Verkleedkist, eerst in het Nationaal Rijtuigmuseum, volgend jaar 2011 in het Fries Museum in Leeuwarden. De textielverzameling van Trijntje Looxma geeft een goed beeld van een Friese dame van stand van een eeuw geleden. Trijntje, geboren op Staniastate in Oenkerk, was afkomstig uit een welvarende familie van zilversmeden en kooplieden. Na het overlijden van haar eerste echtgenoot De Blocq van Scheltinga, huwde zij met de Minister van Staat jonkheer Van Panhuys, Heer van Nienoord in Leek. Vlak na haar 63ste verjaardag verdrinkt Trijntje samen met haar man, haar stiefzoon Hobbe en zijn vrouw bij een gruwelijk ongeluk. Na hun tragische dood werden de familiestukken verdeeld over de vele familieleden. Via Friese verwanten kwam de verkleedkist vol antieke kledingstukken en bijzonder familietextiel in Den Haag terecht. Onlangs besloot de familie Jonkheer Van Kinschot deze collectie erfstukken terug te brengen naar Nienoord. In de sfeer van een adellijke ‘rommel’ zolder maakt de bezoeker kennis met Trijntje Looxma en haar levensverhaal. Aan de hand van Trijntje Looxma zelf worden bezoekers meegenomen in de tentoonstelling. Er is een grote variatie aan textielstukken: rijkgeborduurde kussenslopen met initialen, damasten tafellinnen met vingerdoekjes, sitsen jakken, een kanten huwelijkszakdoek, een Biedermeier schort en een gouden oorijzer met kostbare kanten mutsen.

De stukken vertellen familiegeschiedenissen en schetsen een beeld hoe de adel in die tijd leefde. Topstukken in de expositie zijn een zijden damesjapon (robe a l’anglaise) uit circa 1775-1790 en een zeldzaam sitsen meisjesrokje uit circa 1725. De tentoonstelling is aangevuld met bijzondere stukken, zoals een huwelijksglas van de familie Looxma uit het Fries Museum. Bijzondere activiteit in de expositie is dat kinderen zich kunnen verkleden als tijdgenoten van Trijntje. De tentoonstelling ‘De Verkleedkist. Het erfgoed van Trijntje Looxma (1844-1907)’ is te zien van 1 april tot en met 31 oktober 2010 in het Nationaal Rijtuigmuseum, Landgoed Nienoord in Leek. In 2011 wordt de expositie gepresenteerd in het Fries Museum in Leeuwarden. Gegevens Nationaal Rijtuigmuseum Bezoekadres: Nienoord 1, Leek Openingstijden 1 april t/m 31 oktober: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur tel. 0594 - 51 22 60 www.rijtuigmuseum.nl info@rijtuigmuseum.nl

Reizen op maat ‘Behalve deze aangepaste reizen’, verteld Van der Ploeg, ‘kunnen wij ook reizen samenstellen voor speciale groepen. Denk maar aan het jubileum van de vereniging, de fanfare of biljartclub. En denk eens aan een bedrijfsuitstapje, een trip met school maar ook een seniorenreis. Eén dag of meer dagen, bij ons is alles mogelijk’.

Meer informatie kunt u vinden op www.frisian-travel.nl. U belt liever? Geen probleem, telefoonnummer 0515 - 575394, wij staan u graag te woord.

Pfff, bewegen

Volgens Marjan haten heel veel vrouwen bewegen. Ze lopen hun hele leven om de sportschool heen. Wat dat betreft, is Marjan een uitzondering.

Veel vrouwen háten bewegen. Ze lopen hun hele leven met grote bogen om de sportschool heen. Wat dat betreft ben ik een uitzondering. Ik heb er helemaal geen hekel aan. Ik ben een echt sportdier. Mijn hele leven doe ik al intensief aan de een na de andere vorm van sport. Van turnen en hardlopen tot ballet. En - ja, echt waar! - met veel plezier.

Waar ik wél een hekel aan heb is de beslissing om te gáán. Naar de sportschool. Voordat ik op de fiets ernaartoe zit, passeren er vele bezwaren. Het regent. Ik ben moe. Of ik heb hoofdpijn. Er is altijd wel iets aan te voeren om níet mijn sporttas te pakken. Soms wint die bezwarenkoning in mijn hoofd. Met daarna de hele dag een knagend schuldgevoel.

Ik snap er niets van. Van die omtrekkende bewegingen. Want eenmaal op de sportschool vind ik het alleen maar leuk. Ook de voldoening daarna is groot. De door het sporten geproduceerde gelukshormonen gieren door mijn lijf. Daarbij voelen mijn spieren weer strak aan en heb ik ook nog eens zo’n 600 calorieën extra verbrand. Dus sporten is goed voor de lijn.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de gezondheidsvoordelen op de lange termijn. Ik verlaag mijn kans op borstkanker, osteoporose, hart- en vaatziekten, en noem maar op.

De beloning is dus groot. Dan zou je moeten denken, je bent gemotiveerd. En dan toch die tegenzin van tevoren.Vriendinnen hebben precies hetzelfde. Maar in officieel onderzoek geven vrouwen ‘geen zin hebben’ niet als reden aan om niet te sporten. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen zegt dat ze de sportschool te duur vindt óf dat ze te weinig tijd heeft.

Kijk, die laatste is dus geen goede reden. Want uit nieuw onderzoek blijkt: je krijgt er tijd bij. Tien jaar om precies te zijn. Bewegen maakt je namelijk jonger, tot in je DNA.

Dus laten we elkaar stimuleren om te sporten. Waterdichte afspraken maken om samen te gaan. En elkaar streng verbieden om af te bellen. Des te langer kunnen we genieten. Van elkaar.


50 VITAAL PLUS - 17 -


50 VITAAL PLUS - 18 -

Wat is Vakantiezoekster? De Vakantiezoekster is een onafhankelijk adviesbureau dat voor u op zoek gaat naar de vakantie die zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. U hoeft zelf niet op internet te zoeken en te vergelijken dit doen wij voor u. Momenteel zijn er zoveel aanbieders en websites waar u terecht kunt, maar het kost veel tijd en ook verstand van de digitale snelweg. Wanneer u iets gevonden heeft is het nog de vraag wie die vakantie het voordeligst voor u aanbiedt en hoe kunt u boeken en wat zijn de voorwaarden. U denkt nu: “Alweer een aanbieder van vakanties� /FF  [P XFSLU NJKO CFESJKG OJFU *L IFC geen afspraken met parken/campings of BOEFSFSFJTPSHBOJTBUJFT*LIFCBMMFFOFFO BGTQSBBLNFU6*L[PFLWPPSVFFOWPPS delige en leuke vakantie.

in Nederland. Waardoor ik veel kennis heb van recreĂŤren in Nederland.

*L CFO PQ EJU JEFF HFLPNFO BBOHF[JFO ik mij kan inleven in de toekomstige vakantieganger; Waar moet ik heen op vakantie, wat is er allemaal te doen en wie biedt deze het voordeligst aan en zijn er U kunt daarna zelf reserveren aan de hand nog bijkomende kosten? Wanneer men van de informatie die u van mij krijgt. tegenwoordig op internet kijkt voor een Wanneer u wenst kan ik de vakantie voor vakantie dan is het aanbod wel erg groot u boeken, hiervoor vraag ik een kleine en verzadigd. Het is helemaal moeilijk als WFSHPFEJOHWBOè je niet echt thuis bent op het internet en dan? Om u als toekomstige vakantieDe eerste zoekopdracht is geheel gratis ganger te helpen heb ik Vakantiezoekster zodat u mij en mijn werkwijze leert ken- opgericht en hoop daarmee u van dienst nen en kan ervaren wat ik voor u kan te kunnen zijn voor een welverdiende en CFUFLFOFO4FSWJDFFFOWFSUSPVXFOTUBBO onvergetelijke vakantie! bij mij hoog in het vaandel. Wanneer u wenst is het mogelijk om een afspraak te Meer informatie: maken. Tevens ben ik telefonisch bereik- www.vakantiezoekster.nl baar voor al uw vragen. info@vakantiezoekster.nl 5FM Wie ben ik, de Vakantiezoekster? .JKOOBBNJT"OOFUFOJLCFO[FMGXFSL De Vakantiezoekster staat ingeschreven bij zaam geweest als receptioniste bij diver- de kamer van Koophandel onder nummer: se campings, bungalowparken en hotels 30265319 en is gevestigd in Bilthoven.

Schrijf uw autobiografie en maak uw wensen kenbaar in de Baasismap

Heeft u al eens nagedacht over wat men allemaal moet regelen als u komt te overlijden? Het is meer dan u denkt. Help uw nabestaanden en noteer uw wensen in de Baasismap. De auteur van de Baasismap is Margreet Baas. Zij heeft met ondersteuning van notaris mr Robbert v.d. Weide en uitvaartver[PSHJOH 1JFUFS %FLLFS EF CPFLKFT 6JUWBBSU FO &SGFOJT [POEFS FSHFSOJT HFTDISFWFO 0Q een eenvoudige manier wordt duidelijk wat u van tevoren kunt regelen. Voor advies over ingewikkelde zaken kunt u altijd bij notaris Robbert v.d. Weide terecht. Heeft u speciale wensen voor de uitvaart? Maak een BGTQSBBL NFU 1JFUFS %FLLFS  er is meer mogelijk dan u denkt.

eniging, club of organisatie? Vraag naar de mogelijkheden via info@baasismap.nl. MarHSFFU 3PCCFSUFO1JFUFSLPNFOHSBBHCJKV langs.

Heeft u niemand die u kan helpen. Vraag een vrijblijvend gesprek aan zodat wij u een passend aanbod kunnen doen.

"VUPCJPHSBmF6IPFGUHFFO schrijver te zijn om de boekKFT 1FSTPPOMJKLF HFHFWFOT en Gezondheid in te vullen. U wordt vanzelf op ideeĂŤn gebracht door de vragen die gesteld worden in de boekKFT4DISJKGVXBVUPCJPHSBmF door uw verhalen te noteren zodat ze niet verloren gaan. Wilt u een informatie avond organiseren voor uw ver-

Stoomtrein Goes-Borsele, het rijdende museum Een bezoek aan de Stoomtrein Goes-Borsele brengt u terug naar de jaren ’30 van de vorige eeuw. De tijd staat hier stil, maar de treinen niet: De SGB geen statisch museum, maar een rijdend museumspoorwegbedrijf. Op de houten banken in de 3e klasse of op het pluche van de 1e en 2e klasse geniet u van een ontspannen treinreis. De trein doorkruist het prachtige Nationaal Landschap “Zak van Zuid-Beveland� en brengt u naar pittoreske stationnetjes, waar u zich kunt vermaken met allerlei leuke attracties voor jong en oud.

Schakel tussen attracties Op weg van Goes naar Hoedekenskerke passeert de trein het station van Kwadendamme. Hier kunt u desgewenst uitstappen voor een bezoek aan Berkenhof’s Tropical Zoo of voor een wandeling in het fraaie natuurgebied Zwaakse Weel. Ook op het eindpunt Hoedekenskerke vindt u een scala aan attracties: Klompenmakerij, modelspoor, koffiecorner, een echte minitrein door het park, speeltoestellen en natuurlijk het authentieke “Wienkeltje van Wullempje�, waar u nog het ouderwetse snoep uit grootmoeder’s tijd kunt kopen. Nieuw in 2010 Vanaf 2010 worden de reismogelijkheden verder uitgebreid. Naast de stoomtreinen zal op bepaalde dagen ook een motorwagen gaan rijden, de zogeheten “Railbus�. Het leuke aan de motorwagen is dat deze ook stopt op de kleine stations die door de stoomtrein worden overgeslagen: ’s-Gravenpolder, Nisse en Baarland. Hierdoor ontstaan er nog meer mogelijkheden voor een bezoek aan leuke kleinschalige attracties, of voor

een fraaie wandeling via het Wandelnetwerk van Routebureau Zeeland. Rijdagen Van 4 april t/m 31 oktober rijdt de trein op alle zondagen, op enkele feestdagen en op enkele dagen in de mei- en herfstvakantie. Van 4 juli t/m 3 september rijdt de trein dagelijks (m.u.v. 10/7, 17/7, 21/8 en 28/8). Vertrek uit Goes om 11.00 en 14.00 uur. Het volledige programma is te vinden op de website van de stoomtrein: www.destoomtrein.nl. Handige tips t1BSLFSFO WJB EF "MCFSU 1MFTNBOXFH  #F ESJKWFOUFSSFJO%F1PFM* (PFT t5F WPFU WBOBG IFU /4TUBUJPO (PFT  meter lopen naar de wandelingang aan de Van Doornestraat. t NFJ &WFOFNFOU 4QPSFO OBBS IFU Verleden, met uitgebreide, afwijkende dienstregeling. t'JFUTFOFOLJOEFSXBHFOTHBBOHSBUJTNFF in de bagagewagen van de stoomtrein


50 VITAAL PLUS - 19 -

ADOPTEER EEN EEN PUP PUP ADOPTEER ADOPTEER EEN EEN PUP ADOPTEER PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELPEN’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL


50 VITAAL PLUS - 20 -

Peter Nijhoff-arrangement is ontdekkingstocht in eigen tempo

“Ik wist niet dat Drenthe zo mooi was!” Dat zeggen veel mensen uit de randstad die een Peter Nijhoff-arrangement in Drenthe boeken. Het wandel- of fietsarrangement is een ontdekkingstocht in je eigen tempo. Je geniet van de landelijke schoonheid en de rust. Je maak kennis met de stilte en met het duister van de nacht, je luistert naar de opgetogen roep van de wulp, je beleeft een ontmoeting met de herder en zijn kudde, je bespiedt de kraanvogels in het Fochteloërveen en ’s avonds wordt je gastvrij ontvangen bij een mooi verbouwde boerderij met luxe gastenkamers of een comfortabel B&B in een karakteristiek Drents esdorp. Tien jaar geleden bedachten vijf B&B-accommodaties in Zuidwest-Drenthe het eerste meerdaagse wandelarrangement met bagagevervoer en B&B-overnachting. Ze gebruikten hiervoor het Peter Nijhoffpad, een rondwandeling van Natuurmonumenten met een totale lengte van 62 kilometer dat opgesplitst werd in naar keuze drie of vier dagetappes. Vanweg het grote succes werd in 2005 een fietsarrangement ontwikkeld, gebaseerd op het Peter Nijhoffpad, met vier dagroutes van 40 tot 60 km. In die periode was het aantal aangesloten B&B’s uitgebreid tot tien en ontstond ook in het noorden van de provincie een initiatiefgroep van B&B’s. Zij ontwikkelden zelf het Tweestromenlandpad een wandelpad van 91 km in de stroomgebieden van de Drentse Aa en de Hunze. Het beekdal- en esdorpenlandschap de Drentse Aa is in 2007 uitgeroepen tot nationaal landschap. Wij zijn er trots op dat we u in uw eigen tempo dit gebied kunnen laten ontdekken. Het Drentse Landschap spant zich in om het stroomdal van de Hunze in zijn oude luister te herstellen. U kunt dat met eigen ogen

aanschouwen als u dit arrangement boekt. U kunt dan zelfs een dagje wandelen of fietsen afwisselen met kanoën op de Hunze. In het Reestdal, op de grens van ZuidwestDrenthe en Overijssel kunt u een driedaags wandelarrangement boeken rondom het Reestdalpad. Dit gebied is eeuwenlang weinig veranderd omdat het riviertje de Reest de grens vormde tussen twee provincies. U kunt elk jaargetijde genieten van de vele gevarieerde landschappen, u steekt daarbij regelmatig de Reest over en u wandelt langs

Drenthe doet wat met je… je zult het zien en beleven! mooie oude boerderijen, kleine keuterijtjes en indrukwekkende havezaten. Nieuw dit jaar is het vierde wandelarrangement in Zuidoost-Drenthe: het Suydeveltpad.

Deze wandeling laat u alle aspecten van het gebied zien: bos, hei, hunebedden, oude boerderijen en karakteristieke dorps-brinken. Het pad heeft een totale lengte van ± 200 km, opgedeeld in 10 deeletappes in lengte variërend van 15-24 km.

Een Peter Nijhoff-arrangement wordt u aangeboden als kant-en-klaar pakket met welkomstdrank, overnachting, ontbijt, lunchpakket, uitgebreide routebeschrijving en bagagevervoer. Naar keuze kunt u drie, vier of vijf dagen wandelen of fietsen en kunt u twee of meer overnachtingen boeken. Alle 33 deelnemende B&B-accommodaties zijn vooraf gekeurd. Ze verschillen onderling in mate van luxe, maar voldoen aan de eisen die de Stichting stelt zoals hygiëne, comfort, goed sanitair, klantvriendelijkheid en voldoende privacy. U kunt het hele jaar door boeken en in een midweek ontvangt u 10% korting.

Stichting Peter Nijhoff - I: www.peternijhoff.nl - E: info@peternijhoff.nl - T: 06-38926818

Bungalowpark Simpelveld

De Breyenburg, te Ledeacker

Recreatiecentrum ‘De Breyenburg’ te Ledeacker is al jarenlang de ideale voordelige camping voor het hele gezin. Dagelijks zijn er voor de kinderen in het hoogseizoen diverse activiteiten. Verder heeft de camping een perfecte ligging en tal van luxe accommodaties.

Zo zijn er voor de toercaravans ruime staanplaatsen (80 - 100 m2) welke borg staan voldoende privacy. Op een aantal veldjes zijn speeltoestellen en het buitenzwembad met een oppervlakte van 260m2 is geopend van mei t/m september. Ook kunnen volwassenen en kinderen paardrijden vanaf Camping de Breyenburg in de mooie omgeving van Ledeacker!

Omringd door groen, ruimte en rust, biedt Bungalowpark Simpelveld U een basis in het glooiende Limburgse heuvelland. Ontwaken met het gezang van de vogels, slechts af en toe doorbroken door de fluit van onze buren, de stoomtrein. Centraal tussen Parkstad met o.a. het Gaiapark (ANWB: ‘leukste dierentuin van

NL’); het mergelland met zijn pittoreske dorpjes én cultuurrijke steden als Aken en Maastricht. Bungalowpark Simpelveld Kruinweg 1, 6369 TZ Simpelveld T: 045 – 5441242 F: 045 – 5440125 www.bungalowparksimpelveld.nl

Vroegboekkorting van 20% wanneer u reserveert voor 30 april 2010 Adres: Camping de Breyenburg Mgr. Bekkerstraat 56A 5846 AJ Ledeacker

Bezoek ook eens onze website: www.breyenburg.nl of neem contact op via e-mail: breyenburg@hetnet.nl


50 VITAAL PLUS - 21 -

De Caraïbische kust van Colombia

Kleurrijk, vrolijk, warm, gezellig, mooi en divers. Miriam kan nog wel meer superlatieven bedenken en ze zijn allemaal van toepassing op Colombia. Kleurrijk, vrolijk, warm, gezellig, mooi, divers. Je kunt vast nog meer superlatieven bedenken, ze zijn van toepassing op Colombia en haar inwoners. Dan te bedenken dat we het eigenlijk wilden overslaan. Té gevaarlijk. Dat is voorbij! Colombia is er in geslaagd het tij te keren. Sommige wegen in bepaalde gebieden worden nog goed bewaakt, maar het voelt niet zwaar. Nooit gedacht dat politie en leger nog eens je vriend zouden zijn. Ze zijn vriendelijk, geïnteresseerd helpen waar nodig en geven je een gevoel van veiligheid. Colombia, het land van Gabriel Garcia Marquez, die veel ellende tot menselijke proporties heeft terug gebracht. Het land ook van Botero, de schilder/beeldhouwer die naïeve kunst tot kunst met een K heeft verheven. Als je Marquez leest en Botero ziet, begrijp je veel van het innerlijk van de Colombiaan. Wij maken het iedere dag weer mee. In het kort Colombia (tot begin 20e eeuw inclusief Panama) heeft niet zoals Peru of Mexico grote Indianenstammen gehad. De grootste stam was die van de Muisca met rond 600.000 personen in 1500, het jaar dat de Spanjaarden kwamen.. Er zijn dan ook geen grote indrukwekkende ruïnes, wel wat historische plekken. De Spanjaarden brachten zoals in al hun kolonies naast Spanjaarden zelf zoveel negers dat die in aantal de Indianen overtroffen. In 1717 werd Bogota de hoofdstad van La Nueva Granada; Colombia, Ecuador, Venezuela en Panama. De grote vrijheidsstrijder Bolivar zorgde in 1821 na felle strijd overal in het land, voor een onafhankelijke staat Colombia; het huidige Colombia, Ecuador en Panama. Na het vertrek van Bolivar in 1830 escaleerde de al bestaande tegenstelling tussen Centralisten (conservatieven) en Federalisten (liberalen). Deze zorgde zo ongeveer de hele 19e eeuw voor felle burgeroorlogen. De Verenigde Staten maakte begin 20e eeuw gebruik van de chaos en verklaarde Panama zelfstandig. De twee politieke stromingen bleven elkaar bestrijden. In 1953 dwong het leger de twee partijen tot een pact. Voortaan zouden ze elk om de vier jaar regeren. Alle andere partijen waren verboden. In feite was er dus alleen ondergrondse oppositie mogelijk. Terwijl er grote verschillen bestonden tussen de landeigenaren, de stedelijke bevolking en de Indianen. Tweederde leefde onder de armoede grens. Voer voor een organisatie als de FARC (Fuerzas Armadas Revolutionarias de Colombia) en andere guerrilla organisaties. Het grote succes van deze groepen moest worden ingedamd door para-militairen die werden gestart door ex-militairen. United

Company voegde daar nog eens zijn eigen para-militairen aan toe. Zo’n 100.000 man die zowel de arbeiders als de guerrilla bestreden en zich ook met cocaïne handel bezighielden. De inkomsten van de guerilla’s droogden na het verdwijnen van het Oostblok op en begonnen afhankelijk te worden van de cocaïne productie en handel. Nu is dat eigenlijk nog het enige waar ze mee bezig zijn, al liggen de ontvoeringen nog vers in ons geheugen. De laatste jaren worden zowel de para-militairen als de guerilla’s succesvol teruggedrongen. Zo zijn wij in het uiterste noordoosten, een gebied dat pas in 2008 is ‘schoongeveegd’ en waar nu een heerlijke rust heerst, weliswaar met intensieve controle door het leger en politie. Displaced people Wij merken niets, maar Colombia is nog niet van alle problemen verlost. Er is een enorme groep van ‘displaced people’. Ze zijn van huis en haard verdreven, hun paspoorten ontnomen en leven in gebieden zonder infrastructuur, vooral het Amazone gebied waar ze veelal van de verbouw en handel in cocaïne leven, of ergens buiten de stedelijke gebieden in pure armoede. De UN is wel een

De mooiste stad van Colombia, vol met koloniale huizen en gebouwen, is de pleisterplaats van oorspronkelijke Europeanen. Ons hotelletje ligt in de ommuurde halve cirkel rondom de ommuurde oude stad. Het is er gezellig, iedereen leeft zo’n beetje buiten. Maar de meeste huizen zijn verfloos, een bekend beeld. De echte binnenstad is veel beter onderhouden en is dé toeristische trekpleister. Regelen De eerste dag moeten we natuurlijk richting kantoor rederij. Het is niet ver, maar we nemen een taxi heen om het te kunnen vinden en gaan lopend terug. Het ligt buiten de binnenstad, over de rivier. De brug geeft een mooi uitzicht. In ‘onze’ buurt is de rest van de dag genoeg te doen voor ons. Ik moet nodig naar de kapper en we vinden een heel goede in een soort marktplaats van kleine bedrijfjes. Tien dollar voor wassen, een heerlijke hoofdmassage en geknipt worden in een prima model. Onze laptop kon er ook worden gemaakt. De verbinding met de elektriciteit werkt niet meer. Het wordt ter plekke gemaakt en gelijk wordt de hele laptop schoongemaakt. Ook hier is ‘mannenwerk’ meer waard; voor net

Colombia is er in geslaagd het tij te keren. Sommige zaken worden nog goed bewaakt, maar het voelt niet zwaar... hulpprogramma voor enkele van deze groepen begonnen. In de ‘rimboe’ wonen ook nog 11.000 guerilla’s, weliswaar 6000 minder dan in 2002, maar toch nog opmerkelijk. Colombia is ook nog steeds ’s werelds grootste cocaïne leverancier. Zelf kauwen ze hooguit cocabladeren of drinken coca thee (goed tegen hoogteziekte). Je kunt de bladeren gewoon in de winkel kopen. Maar de vraag voor het geconcentreerde witte poeder komt voornamelijk uit de VS en Europa! Cartagena Onze camper komt aan in Cartagena, dus daar beginnen wij ook. Het is de belangrijkste haven van Colombia. De kust reikt nog ver naar het westen en oosten. Wij gaan na Cartagena de oostkant op. De westkant is vooral het domein van de bananencultuur. Vanuit Cartagena kan je ook naar de eilanden in de CaraÏbische zee, een gewilde bestemming. Daar kiezen we niet voor, al zijn er zelfs dagtochten die je op straat worden aangeboden.

zoveel werktijd moet Peter $25,00 betalen. Maar wat waren we in Nederland kwijt geweest? Decadent We verblijven in een hotel met zwembad, waar de Franse eigenaar twee keer per dag een pijp ligt te roken in een hangmat en van daaruit het personeel stuurt en andere zaken schijnt te regelen. Dat, naast de mooie binnenstad, de heerlijke sfeer en de noodzaak om in restaurants te eten, maakt ons decadent. We eten in heel goede restaurants en genieten er mateloos van. Een visrestaurant, waar ze ook nog eens van erg grote porties houden, ligt niet ver van ons hotel. De tweede dag treffen we een echt top restaurant in de oude binnenstad. Top prijzen zijn niet meer dan 30 euro per persoon!. Het kan nog duurder, maar niet heel veel beter. Rondstruinen Het beste wat je in de oude binnenstad kunt doen is erdoor lopen. We struinen alles af. De dikke muren, waarop je kunt lopen en zo-

wel zicht hebt op de zee, als op de stad. De straten en straatjes, pleinen en parken. We mogen in de Kunstacademie rondneuzen en treffen een concert van een jeugdorkest in een van de parken. Alles wat je kunt bedenken, wordt zowel in de winkeltjes als op straat verkocht. Nieuw voor ons zijn de tientallen mensen die ‘minuten’ verkopen. Met een of meer gsm’s per verkoper kan je bellen. Het wordt een vertrouwd beeld, want je ziet het in heel Colombia.

Het meeste verkeer wordt geweerd, dus behalve de drukte van de mensen is er niet zo’n chaos als in de meeste steden. Kortom, Cartagena is een heerlijke stad.

Onze camper Om 9 uur ‘s ochtends staan we al bij het kantoortje van de rederij. Erg veel haast hebben ze niet. De camper is er, maar dat wil niet zeggen dat we hem even op kunnen halen. Met de vereiste papieren gaan we richting douanekantoor. Tja, net 12 uur, dus dat wordt twee uur wachten. Gelukkig is er een kantine voor het personeel, waar wij ook mogen eten. Wel wat anders dan in de restaurants, maar het smaakt.

Doortastend Dan komt het lange wachten. We zijn niet de enigen die wat van de douane willen. Met weer een formulier met stempel erbij gaan we naar de haven. Door de haast laat ik mijn net nieuwe tasje, mét de nodige pinkaarten, rijbewijs, maar gelukkig niet mijn paspoort, in de taxi liggen. Met 8.000 taxi’s kan ik daar naar fluiten. Peter treft een doortastende dame op het kantoor, maar zij redt het niet voor 6 uur.Geen camper dus. Het hotel heeft nog een zolderkamer voor ons. Scheelt nog de helft in prijs ook. We zijn moe en brengen de avond vooral hangend door.

De volgende dag vertrekken we al om 8 uur, want om 1 uur sluit alles, het is zaterdag. Bij de haven treffen we weer dezelfde dame. Het duurt nog even, maar om een uur of 11 kunnen we de sleutel afgeven en wordt de camper de container afgereden. Alles in prima staat, alleen bedekt met zand en zout. Dat is bij een wasplaats er af te halen.

We gaan op een bewaakte parkeerplaats aan de buitenkant van de oude stad staan. Kunnen nog een middagje lekker banjeren en willen Cartagena ook wel een ‘bij nacht’ zien. Maar wij oudjes zijn te moe. Horen alle stadsgeluiden, met vooral veel live muziek, maar gaan niet meer kijken. De volgende dag rijden we oostwaarts.


50 VITAAL PLUS - 22 -

De Gerda Hoeve nodigt u uit voor een heerlijke vakantie! De Gerda Hoeve is een nog in bedrijf zijnde boerderij. Naast de koeien op de boerderij is er ook een kleine kinderboerderij met schapen, kippen, eenden en een speelveld voor kinderen. Op dit speelveld kunnen de kinderen voetballen, vliegeren of zich vermaken in de diverse speelhuisjes. Vanaf heden beschikken wij over een Schitterende Hooiberg met 4 kamers. Al onze kamers zijn volledig voorzien van alle benodigdheden zoals: linnengoed , koffieapparaat, waterkoker, koelkast, elektrisch fornuis en TV. Onderstaand vind u een korte beschrijven van de verschillende kamers. Begane grond: De Deel Deze kamer beschikt over vier, 1-persoons bedden met comfortabel matras, een ruime ‘living’ en keuken. De badkamer beschikt over een douche, toilet en wastafel. Ook deze ruimte is voorzien van linnengoed en zeep. Vanuit deze kamer kijkt u uit over de weides van onze boerderij, waar de koeien heerlijk kunnen grazen. Begane grond: De Mijt Deze kamer beschikt over vier, 1-persoons bedden met comfortabel matras, een ruime ‘living’ en keuken. De badkamer beschikt over een douche, toilet en wastafel. Ook deze ruimte is voorzien van linnengoed en zeep. Vanuit deze kamer kunt u genieten van het uitzicht op de weide waar kleine dieren en vogels rondscharrelen en dit jaar ook een schitterend tulpenveld ligt.

kon genieten van een uitzicht over het terrein rondom de boerderij én de bossen van oud Barones Carlier!

1e verdieping: De Speld Deze romantische kamer heeft een eigen ingang en beschikt over een hemelbed en een 1-persoons bed met comfortabele matrassen, een ruime ‘living’ en keuken. De badkamer beschikt over een douche, toilet en wastafel. Ook deze ruimte is voorzien van linnengoed en zeep. Bij deze kamer kunt u vanaf het bal-

1e verdieping: De Schelf Deze kamer heeft eveneens een eigen ingang en beschikt over één 2-persoons bed en één 1-persoons bed met comfortabele matrassen, een ruime ‘living’ en keuken. De badkamer beschikt over een douche, toilet en wastafel. Ook deze ruimte is voorzien van linnengoed en zeep.

Uiteraard kunt u ons ook bellen op onderstaand telefoonnummer. De Gerda Hoeve Het Dreefje 3 4721 PL Schijf Tel 0165 - 365215 Fax 0165 – 343761

Suikers of geen suikers?

Camping Hohenbusch

Koop jij regelmatig producten waar op staat: ‘suikervrij’, ‘bevat geen suiker’ of ‘geen suiker toegevoegd’? En ben je dan goed bezig? Koop jij regelmatig producten waar op staat: ‘suikervrij’, ‘bevat geen suiker’ of ‘geen suiker toegevoegd’? Denk jij dan ook altijd dat je zo goed bezig bent? Dat valt nog best tegen. Suikervrij is namelijk niet altijd echt suikervrij. Als een product suikervrij is of minder suiker bevat, dan bedoelen producenten daar meestal mee dat er geen geraffineerde suiker in zit. Dit is suiker die flink is bewerkt om het schoon en wit te maken. Met dit raffineren worden ook alle gezonde stoffen uit de suiker gehaald. Een product waar op staat ‘suikervrij’ bevat dus geen geraffineerde suiker. Het kan dan echter wel zo zijn dat het product is gezoet met druivensuiker, lactose of andere zoete stoffen zoals honing of ahornsiroop.

In de Belgische Oostkantons een stukje ongerepte natuur, dat zowel lijkt op de Ardennen als op de Eifel, ligt -op slechts 3 ½ uur rijden van Utrecht -dicht bij het stadje Sint-Vith, Camping Hohenbusch verscholen. Door de centrale ligging, op slechts 11 km van Luxemburg en 8 km van Duitsland zijn er heel wat mogelijkheden voor uitstapjes. Maar ook voor diegenen die van een aktieve vakantie houden zijn er volop mogelijkheden. Het RAVel fietsnetwerk ligt op een steenworp afstand en de wandelaar komt volop aan zijn trekken omdat rondom de camping zo’n 350 km aan wandelroutes is uitgezet. Camping Hohenbusch is een 5 sterren familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar garant staat voor een fijne vakantie. Op de camping voelen zowel jonge gezinnen, families met opgroeiende kinderen en ouderen zich thuis. Als kampeerder kunt u beschikken over gloednieuwe moderne sanitaire voorzieningen., waaronder een mindervaliden-badkamer en voor wie graag kampeert met het comfort van thuis, zijn er zelfs privé-badkamers te huur. Er is de keuze uit kampeer-of comfortplaatsen met afmetingen van 100 tot 150 m². De camping beschikt over goede faciliteiten

Voor meer informatie kunt u op onze website www.gerdahoeve.nl kijken.

zoals een verwarmd zwembad met whirlpools, open vanaf Hemelvaartsdag, een restaurant met typisch Ardense gerechten en een snackbar-taverne-broodshop met een gezellig terras.

naar de website www.campinghohenbusch.be en informeer naar de mogelijkheden. In het voorseizoen huurt u al een stacaravan vanaf 100,- per weekend en alle types kampeerplaatsen vanaf 12,- Euro per nacht!

Er zijn comfortabele stacaravans te huur van eenvoudig tot luxe in verschillende prijscategorien. De gloednieuwe stacaravan van het type “Mallorca” is zelfs ingericht met stereo en dvd speler. I

Camping HOHENBUSCH Grüfflingen 44a BURG REULAND, België Tel. 00 32 80 227523 www.campinghohenbusch.be

Uw vakantie is nog niet geboekt? Surf dan snel

ANWB beoordelingscijfer: 8.8

Meer calorieën dan voorheen In andere gevallen wordt er geen andere zoetstof gebruikt maar voegen fabrikanten er vettige stoffen aan toe om de zoete smaak en het lekkere gevoel in je mond te verkrijgen. Hierdoor bevat het product soms meer calorieën dan toen er nog gewoon suiker in zit. Andersom worden producten die ‘vetvrij’ zijn verder op smaak gebracht met suiker waardoor je alsnog veel calorieën binnenkrijgt. Ga er dus niet altijd zomaar vanuit dat je product ook daadwerkelijk geen suiker bevat. Als er een suikervervanger wordt gebruikt zoals druivensuiker of honing is dat wel een stuk gezonder. Deze soorten suiker zijn namelijk minder bewerkt waardoor er nog veel meer gezonde stoffen inzitten. Maar ze bevatten meestal net zoveel calorieën.Vitaal 2010