Issuu on Google+

l

.n t s o lo

ge o v jp

.w gri w

Pagina`s 13, 14, 15 en 16

w

De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied. Oplage: 13.000 exemplaren.

De Nr. 4 • 16 februari 2010

OOSTSTELLINGWERF

Winter 2009-2010 wordt een dure

Ook Ooststellingwerf kampt met tekort aan strooizout

De gemeente Ooststellingwerf heeft te weinig strooizout om adequaat te kunnen reageren op de huidige winterse omstandigheden. Voor de komende dagen wordt het nog resterende strooizout uitsluitend gebruikt voor de hoofdroutes (A-routes) en busroutes tussen de dorpen. Tot de zoutvoorraad is aangevuld wordt er niet gestrooid in de dorpskernen (B-routes).

Er kan niet meer overal gestrooid worden, maar op sommige plaatsen staat dat in elk geval duidelijk aangegeven. (Foto: Fred Platje)

,,We zijn vrijwel helemaal door onze voorraad strooizout heen”, aldus teamleider buitendienst Herman Huitema. ,,Het resterende strooizout vermengen we nu met zand, zo kunnen we nog een paar dagen vooruit.” Schaarste Doordat er deze winter veel meer sneeuw valt dan normaal, kampen veel gemeenten met een tekort aan strooizout. Bij normale omstandigheden wordt het bestelde strooizout bij wijze van spreken per kerende post geleverd, gezien de enorme vraag en de schaarste is daarvan op dit moment geen sprake. Bij de gemeente heeft men uiteraard een ,,werklijst” om de

winterse overlast tegen te gaan. Zo wordt er bij de eerste voorspelling van gladheid zonder neerslag preventief of nat gestrooid. Bij al aanwezige gladheid met neerslag volgt veel droog-strooien, tot de gladheid is verdwenen. Bij een gewone gladheid als gevolg van opvriezen is daarvoor ongeveer drie uur voor nodig. Bij aanhoudende sneeuw of ijzel duurt de bestrijding langer. En als het echt slecht is, kan het zelfs nodig zijn te blijven strooien op de belangrijkste wegen. Dure winter De winter 2009-2010 zal ook voor deze gemeente de boeken ingaan als een hele dure. ,,We zitten eigenlijk al vanaf medio december in de

VA KG A R A G E OOSTERWOLDE

De volgende editie van „De Grijpvogel” zal verschijnen op 2 maart 2010. Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk woensdag 24 februari voor 12.00 uur in het bezit te zijn van „De Grijpvogel”. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha

gladheidheidsbestrijding”, meldt Henk Wieland van de gemeente. ,,Er zijn dagen geweest dat de jongens twee keer per dag op pad moesten en er waren zelfs dagen bij, dat ze bijna 24 uur in touw waren.” Hoe groot die financiële tegenvaller exact is, kan Wieland nog niet aangeven. Hij vermoedt wel, dat dat zo langzamerhand in de buurt van een ton gaat komen. Dat zijn voor een deel de uren, die er door de medewerkers in gestoken moet worden om de wegen berijdbaar te houden, een ander deel van de kosten gaat op aan het strooizout. Vele tonnen strooizout Dat strooizout wordt door Ooststellingwerf betrokken van Frisia in Harlingen, maar vooralsnog heeft Rijkswaterstaat daar de claim liggen. Dat strooizout is al in grote hoeveelheden verbruikt, want er liggen inmiddels al tonnen van dat spul op de bijna vijfhonderd kilometer, die het Ooststellingwerfse wegennet telt. De gemeente heeft op dit moment een bestelling voor strooizout lopen. Als alles goed gaat zal die bestelling in het midden van deze week in Ooststellingwerf worden afgeleverd. Na het binnenkomen van die bestelling kan er dan weer op de voorgeschreven wijze worden gestrooid. Ploeggang2 0516-521217 Redaktie op pagina 11 Advertentie op pagina 8


De Grijpvogel 3 de

Wellicht ook ruimte voor de volleyballers

Beachsoccer op Oostenburg wordt grootser opgezet

Voor het tweede opeenvolgende jaar staat Oosterwolde straks weer een het teken van beachsoccer. Vorig jaar werd dat sportieve evenement voor de eerste maal op het parkeerterrein bij het Dio-veld georganiseerd en het bleek bij zowel de deelnemers als de toeschouwers dermate aan te slaan, dat er dit jaar een tweede editie volgt. En in elk geval een grotere, want wellicht wordt de tijdelijke zandbak nu drie dagen gebruikt. Medio juni staat het beachsoccer op het programma. Vrijdagavond de 18e zal er al een begin worden gemaakt, waarna ook de zaterdag voor de strandvoetballers is gereserveerd. De zondag is dan nog ,,over”, maar wellicht zal die dag worden ingevuld door de volleyballers. ,,Vorig jaar was het inderdaad allemaal wat krapjes met de organisatie, maar we willen er dit jaar wat mooiers en wat groters van maken”, geeft Roelof Geert Hoogenkamp aan. Hij neemt, evenals vorig jaar, samen met Theo Los, Hans Oenema, Hendrik Hoogenkamp en Ron van den Hengel de organisatie ter hand, waarbij namens gastheer Dio Johan Holtrop de zaken zal coördineren.

Nieuws graag naar info@stellingwerfmedia.nl Nieuws en persberichten kunnen worden gemaild naar: info@stellingwerfmedia.nl

Om De de Grijpvogel digitaal te bekijken zie www.stellingwerfmedia.nl De redactie zal trachten zo veel mogelijk daar van een plaatsje te geven.

Hoogenkamp: ,,Al op donderdagmiddag wordt er zo'n 250 kub zand gebracht en als dat er dan toch ligt, is het uiteraard ook zaak dat zoveel mogelijk te gebruiken.” Wat Hoogenkamp betreft moet in elk geval de jeugd van JVO gelegenheid krijgen hun strandwedstrijdjes te spelen, maar hij denkt ook aan bijvoorbeeld de wat oudere senioren van zowel Dio als De Griffioen. Zaterdagavond Voor het ,,echte” toernooi is er ruimte voor zestien ploegen. Zij beginnen zaterdagavond om zes uur en spelen door tot rond half elf. ,,Dan is daarna ook nog de gelegenheid even gezellig samen te zijn”, zegt Roelof Geert Hoogenkamp. Er zullen dan rondom dat toernooi ook weer enkele festiviteiten op touw worden gezet om het zowel de deelnemers als de toeschou-

wers naar de zin te maken. Wat er op de zondag precies gaat gebeuren is nog niet exact bekend. Hoogenkamp: ,,We hebben wat informele contacten gehad met Dio-volleybal. Het zou heel mooi zijn als daar ook wat activiteiten uit zouden rollen, want het zand wordt pas op maandag weer weggehaald. “

Meer ballenvangers Organisatorisch zijn er wat dingetjes aangepast. Vorig jaar ,,verdwenen” er nogal wat speelballen en dat duurde al met al nogal even. ,,We gaan nu wat meer ballenvangers plaatsen, want het is wel belangrijk dat er vaart in het spel blijft. En ook verder hebben we nog wat aanpassinkjes, waardoor het allemaal wat vloeiender kan worden afgewerkt.” Het is de bedoeling, dat het beachsoccer in Oosterwolde een vast plaatsje krijgt op de activiteitenkalender in Ooststellingwerfs hoofdplaats. Nu gebeurt de organisatie nog grotendeels via de vrijwilligers van de jeugdvereniging Oostenburg, maar de initiatiefnemers kijken al wat verder vooruit en ovewegen er op termijn een stichting te maken.

De organisatoren verwachten veel interesse voor de tweede editie. ,,Vorig jaar hingen we qua datum eigenlijk al een beetje tegen de vakantie aan, waardoor diverse mensen al weg waren. Nu hebben we meer tijd voor de voorbereiding, meer vrijwilligers en we rekenen er ook op dat er nog mer toeschouwers komen”, geeft Hoogenkamp aan.

Colofon De Grijpvogel: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8 [T]: (0516) 430004 [E]: info@stellingwerfmedia.nl

Redactie Bé Lamberts Marleen van Esch

Internet: www.degrijpvogeloost.nl Verschijning: 26 keer per jaar Oplage 13.000 Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag Uitgever: USM Uitgeverij Stellingwerf Media Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media

Verspreiding en bezorging: Interlanden BV 0900-4683752

© Copyright de Grijpvogel de Grijpvogel is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gereproduceerd.


De Grijpvogel 4 de

Ook In 2010 staat Hans Huisman Klusman weer voor U klaar.

Voor alle verbouwwerk in- of aan Uw huis Vakwerk tegen zeer gunstig tarief | Ook aannemers kunnen bellen PGt.BJMBESFTjghuisman@gmail.com


De Grijpvogel 5 de

Blik op sport

In de rubriek Blik op de sport geven wij de ruimte aan een sporter, een sportbestuurder of iemand die op een andere wijze nauw betrokken is bij de sport in Ooststellingwerf. Ditmaal is Jaap Karsten uit Appelscha aan de beurt. Hij zet zich al vele jaren in voor ijsclub De Friese Grens in Appelscha. Zo maakt Karsten bijna elke dag vrijwillig de baan schoon. Heef u het dit jaar drukker gehad dan andere jaren? Ja, zeker drukker dan andere jaren. Hoe is het ijs dit jaar? Het was in het begin erg slecht. Maar het is nu beter. Het was vorig jaar beter, maar kort. Het komt door de sneeuw die er is gevallen dit jaar. Doe u ook nog andere dingen voor de ijsclub? Ik regel de contributie en ik ben voorzitter. We doen wel alles met zijn allen.

(Foto: Marleen van Esch)

Naam: Jaap Karsten Geboren: 10-11-32 Beroep: Gepensioneerd Partner; kinderen: Jinke; Libbe, Jurjen, Kor

Hoe lang bent u al vrijwilliger bij de ijsclub? Al heel lang. Tegen de 40 jaar ben ik al vrijwilliger.

Hoe vaak komt u naar de ijsbaan om de baan schoon te maken? Dat ligt aan het weer. Het is nu wel extreem. De sneeuw is van het ijs af en het ligt er weer. Als het ijs sterk genoeg is ben ik hier regelmatig te vinden.

Wat vindt u zo mooi aan dit werk? Ik ben zelf een schaatsliefhebber en vind het prachtig om te zien hoe de jeugd zich bezighoudt. Ook de grote als die schaatsten.

Heeft u zelf vroeger aan schaatsen gedaan? Ik heb zelf zeker ook geschaatst, maar ik heb geen wedstrijden gereden. Ik heb altijd geschaatst met veel plezier.

Hij gaat nu in de sportwereld nog zo'n beetje door het leven als ,,het broertje van”, maar als het aan Bart de Vries uit Haule ligt, gaat dat nog eens veranderen. Hij hoopt heimelijk in de toekomst ooit broer Bob en grote zus Elma sportief nog eens te overvleugelen, al weet de jeugdige Haulenaar dat daarvoor nog heel wat komt kijken. Het zijn op dit moment even moeilijke tijden voor de 21-jarige student economie in Leeuwarden. Hij heeft een vrij serieuze schouderblessure en zou eigenlijk niet eens mogen schaatsen. Althans, dat werd hem sterk afgeraden. Desondanks stond de naam van Bart de Vries wel op de deelnemerslijst voor het Nederlands kampioenschap op natuurijs op het Zuidlaardermeer. ,,Dat is op de Elfstedentocht na het mooiste voor de marathonrijders, dus dat kon ik niet laten lopen”, zegt hij.

hem. ,,Als Arjan Stroetinga er even aan trekt en een lage 26er rijdt, moet ik passen.” Toch heeft hij het langebaanschaatsen nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. Broer Bob verraste zichzelf en de wereld door eind vorig jaar in Salt Lake City de vijf kilometer af te raffelen in goed zes minuten en tien seconden, op dat moment de derde tijd op die afstand ooit gereden. Dat leverde Bob de Vries zelfs een Olympische kwalificatiewedstrijd op, maar daarin verspeelde hij zijn kansen.

Hij was er in Zuidlaren in elk geval bij, maakte in het begin zelfs nog even deel uit van een kopgroepje, maar slaagde er op het zware parcours niet in tot opvallende prestaties te komen. Dat lukte overigens ook erkende toppers uit deze regio als Arjan Stroetinga

,,Misschien wel omdat hij op twee paarden gokte. Niet naar Vancouver en in de marathon liet hij het in die periode ook liggen”, zegt de jongste De Vries. Als hij zich daarmee wat meer bezig zou houden, dicht ook Bart zichzelf de beste kansen toe op de vijf kilometer. ,,Ik denk dat de tien voor mij te lang is. Dan moet je onderweg bij wijze van spreken een keer doodgaan en dan later nog een keer terugkomen. Zeker op dit moment zit dat er voor mij nog niet in”, weet hij.

Bent u zelf ook fan van het schaatsen. Kijkt u ook naar schaatsen op de televisie? Ik kijk het schaatsen wel op de televisie, maar blijf er niet speciaal voor thuis. Ik volg de Olympische spelen niet helemaal.

Aanleg Toch kan de nodige aanleg ook Bart de Vries niet worden ontzegd. Hij is nu zo'n twee en een half jaar actief in de A-groep, ofwel de toppers onder marathonrijders. Al een aantal malen wist Bart de Vries zich een toptien klassering te verwerven, terwijl hij vorig jaar bij de marathon op natuurijs in Haaksbergen zelfs een derde plaats veroverde. Ook was Bart de Vries een aantal weken leider van het jongerenklassement.

Wat vindt u de winter dit jaar? Ik vind het een hele mooie winter. Het is een kwakkelwinter. Het is dit jaar ook een lange winter. Veel mensen dachten dat er geen winter zou komen, maar het is er toch van gekomen. Wat zijn uw herinneringen aan de winter van vroeger? Het was vroeger veel strenger en ook veel ellende. Dat was een andere tijd. We werken toen ook nog met schuifblaadjes. We hadden ook geen zout, maar zand. Mensen konden niet op straat komen. Dat was gevaarlijk.

Kinderen schaatsen eigen Elfstedentocht

Kinderen van de openbare basisschool de Riemsloot uit Appelscha hebben vrijdagmiddag hun eigen Elfstedentocht gereden. Op de ijsbaan van Appelscha hebben de kinderen fanatiek geschaatst om hun kaart vol te krijgen.

De tocht is gereden door kinderen van groep vier tot en met acht. Elk rondje die ze hadden geschaatst werd aangestreept op hun kaart. Op de kaart stonden de steden van de Elfstedentocht. Groep één tot en met drie waren die middag vrij. De kinderen van groep drie mochten wel naar

Blessure houdt hem nog even aan de kant, maar ook de jongste De Vries komt eraan

de ijsbaan komen en meedoen. In totaal hebben de kinderen veertig kilometer gereden. Voor de kinderen van groep vier was er de mogelijkheid om te schaatsen op de kleinere baan. Aan het einde van de tocht kregen de kinderen als beloning een oorkonde.

(Foto: Fred Platje)

en Bob de Vries niet. Alleen de beresterke Willem Hut deed heel lang mee mee voor de prijzen, maar de ex-Haulerwijkster moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats. ,,Ik ben nog gevallen ook, maar gelukkig liep het allemaal goed af”, vertelt Bart. Bij een val enkele weken geleden schoot zijn arm uit de kom, waarbij er ook een botsplinter losschoot. Hem werd dan ook dringend geadviseerd het schaatsseizoen maar voor gezien te houden, maar dat advies werd dus niet helemaal opgevolgd. Extra dimensie Toch heeft hij al genoeg gemist. Zo bleef Bart de Vries thuis toen de marathonkaravaan koers zette richting Weissensee in Oostenrijk, mist hij eveneens de wedstrijd in Zweedse Falun en ook de wedstrijd in het Finse Kuopio moet hij aan zich voorbij laten gaan. Vorig jaar was hij daar wel bij en het schaatsen in de buitenlucht heeft ook voor Bart de Vries nog steeds een extra dimensie. Zoals bekend zit het schaatsen de familie De Vries min of meer in het bloed. Met dank overigens aan de oudste zus Arja, die de eerste was die de smalle ijzers in wat serieuzer verband onderbond. Elma en Bob volgden en het zal geen verbazing wekken, dat ook de junior van de familie zijn heil zocht op Asser kunstijsbaan. Vader Arie en moeder Femmie vlogen heel wat af met hun talentvolle kroost, maar dat was bepaald geen ,,verspeelde”tijd. Korfballen bij VZK was er overigens voor de kleine De Vries niet bij. ,,We zaten ook in Haulerwijk op school en misschien ook wel daardoor ging het korfballen wat langs ons heen”, zegt hij. Schaatsen was zijn ding en dat is het nog steeds. En al snel werd duidelijk, dat het marathonschaatsen hem het beste lag.

Directeur Jan van Veen is bezig om strepen te zetten op de kaarten van de leerlingen (Foto: Marleen van Esch)

Echte snelheid ontbreekt Bart de Vries heeft een hele fraaie lange slag, maar de echte snelheid ontbreekt bij

,,Er zit nog wel meer in”, is zijn overtuiging. Hij wijst erop dat de meeste toppers qua leeftijd toch wat dieper in de twintig of zelfs in de dertig zitten. Hij is nog een van de jongsten temidden van de marathonschaatsers in de A-groep.

Bart de Vries komt tot volle tevredenheid uit voor het team Windkracht 88, een stichting, in het leven geroepen door De Haan Westerhoff, een bedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot één van de meest vooraanstaande op de nationale markt van projectzonwering en rolluiken, met vestigingen in Drachten en Groningen. Stichting Windkracht 88 stelt zich ten doel door haar initiatief bij te dragen aan kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling, zingeving en uitdaging voor personen, organisaties en instellingen.

Geld ,,Ook bij de marathonrijders is geld belangrijk”, weet Bart de Vries. ,,Veel van de jongens werken nog maar een paar uurtjes per dag en sommigen helemaal niet meer om zich maar zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden. Ik ben wel blij met de combinatie schaatsen/studeren. Ik ben zeker van plan mijn studie af te ronden en zou daarna wel iets in de sport willen gaan doen. Ik lig met de studie aardig op schema en krijg van mijn school alle medewerking.”

Op de tribune in Vancouver zal Bart de Vries eveneens ontbreken. ,,Toen dat net gebeurd was met mijn schouder heb ik er wel even over nagedacht dat dat wel mogelijkheden bood om naar Vancouver te gaan. Toch leek het me beter hier maar te revalideren en voorzichtig wat te trainen. Elma hoeft het overigens niet zonder steun te doen, want mijn moeder en Arja zijn er en nog enkele familieleden.”

Bij het afscheid hebben we het er met een optimimistische isteek nog even over, dat het toch wel heel leuk zou zijn als er over vier of acht jaar nog eens een Olympische medaille op de vijf kilometer mee naar Haule zou gaan. ,,Maar een Elfstedentocht winnen lijkt me eigenlijk wel net zo mooi”, zegt Bart lachend.


De Grijpvogel 6 de


De Grijpvogel 7 de

Mannen gezocht voor openluchtspel ‘’Het verlies van Riekje’’

De organisatie van het openluchtspel ‘’Het verlies van Riekje’’ zoekt naar mannen die willen meespelen. De uitvoering gaat over de dood van drie jongemannen in Appelscha en over het joodse werkkamp ‘’Ybenheer’’ in Fochteloo. Auteur en Regisseur Stienie Meijer koos dit verhaal omdat het haar interesseerde. ,,Ik schreef er een akte van en het bleef bij me. Toen dacht ik. Ik ga er iets mee doen.’’ In 1942 hebben een kleine 200 joodse jongens en mannen in het werkkamp gezeten. In de nacht van twee op drie oktober moesten ze plotseling naar kamp Westerbork. Daarna werden ze verder getransporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Vanaf oktober wordt er gerepeteerd voor het stuk. ,,Nu doen er ongeveer veertig mensen mee. Het gaat goed. We zitten op schema.’’ Er zijn ongeveer 12 mannen in de leeftijd vanaf 19 jaar no-

dig. Sommige mannen die nu meedoen moeten anders een dubbelrol spelen. ,,We hebben mensen nodig om in het kamp te figureren.’’ Er wordt twee keer per week gerepeteerd om 19.30 uur in dorpshuis Et Legien in Fochteloo. Geïnteresseerde kunnen contact opnemen met Stienie Meijer 0516-432545 of kijken op de website www.riekje.com. Men kan ook naar de repetities komen om te kijken. Op 6,7 en 8 mei om 20.30 uur wordt het openluchtspel gespeeld op het terrein van voormalige werkkampen "Ybenheer/Oranje" in Fochteloo.

Mariëtte Hamer in Appelscha

Inzamelingsactie voor Voedselbank in Het Anker

Er komt een inzamelingsactie voor de Voedselbank in Het Anker in Oosterwolde. In het weekend van 27 en 28 februari mag iedereen levensmiddelen schenken. De ZWO(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)-commissie en de Diaconie van de Protestantse gemeente van Oosterwolde organiseren de inzamelingsactie. De ZWO-commissie wil graag kerkleden gemotiveerd maken tot inzet voor de medemens in nood. De protestantse gemeente wil een kerkgemeenschap zijn die daadwerkelijk helpt, daar waar nodig is. De commissies willen actie ondernemen en opkomen voor hun naaste. Inleveren In de kerken begint de veertigdagentijd als aanloop naar Pasen. Een tijd voor bezinning over de armoe in de wereld veraf en dichtbij. De commissies wil-

len actie ondernemen en opkomen voor hun naaste. Op zaterdag 27 februari kunnen de levensmiddelen bezorgd worden tussen 10.00 uur en 12.00 uur in Het Anker.

Op Palmzondag 28 februari kunnen de mensen ook boodschappen meenemen naar de kerk. Het gebouw is de hele ochtend open. In de week daarop zal de Voedselbank de goederen in ontvangst nemen en vervolgens brengen naar degenen die het nodig hebben.

Nieuwbouw ABS Keuter aan de Buurstede gestart

Aan de Buurstede op het nieuwe gedeelte van het Oosterwoldse industrieterrein tekende burgemeester drs. Harry Oosterman onlangs voor de eerste bouwactiviteiten van het nieuwe pand van autoschade ABS Keuter. Dat bedrijf is nu nog gevestigd aan het Hornleger, maar als het weer een beetje meewerkt verwachten Henk en Arnold Keuter van juli hun eerste klanten in het nieuwe pand te kunnen ontvangen.

PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer heeft onlangs een bezoek gebracht aan hotel Appelscha. Zij heeft Wouter Bos vervangen, die door privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn. Lijsttrekker Pieter Bouma van de PvdA heeft haar ontvangen.

De middag werd begonnen met een introductie van Bouma over de gemeente Ooststellingwerf . Anne-Jan Zwart, directeur van Eco-style, kwam met een presentatie over het Ecomunity plan. Hij had het onder andere over de duurzame ontwikkeling, ecologische verandering per persoon en maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. Na de presentatie kreeg het publiek de gelegenheid gekregen om Mariëtte Hamer en Pieter Bouma vragen te stellen. Ook leerlingen van het Stellingwerf college en leden van de jeugdraad waren aanwezig om te luisteren en vragen te stellen.

Scoutinggroepen wandelen Baden-Powelltocht in Appelscha

Scouting de Biezenhutters uit Oosterwolde houdt op 20 februari de BadenPowell wandeltocht. Vijftien scoutinggroepen uit Friesland gaan de vijf- of tien kilometer route lopen in Appelscha. Voor de fanatieke scouts is er de BP-trail. De wandeltocht wordt ter ere gehouden van Lord Robert BadenPowell. Hij bracht honderd jaar geleden scouting naar Nederland.

Om 10.00 uur verzamelen de groepen zich op de Boerestreek. Hier begroeten de scouts elkaar en gaan de groepen de vlag hijsen. De wandeltocht wordt gestart door burgemeester drs. Harry Oosterman. ,,We hebben nog geprobeerd om Maxima hier te krijgen, maar zij kon helaas niet komen”, vertelt Anton Stegeman namens de organisatie.

Er zijn voor de scouts verschillende routes. De vijf, tien en de BP-trail. De BP-trail wordt voor de eerste keer gehouden. ,,We wilden het dit keer anders doen”, aldus mede-organisator Ida van Gorkum. De BPtrail is voor de fanatieke scouts. De route bevat een aantal hindernissen waaronder het lopen over water. De organisatie weet nog niet of dat door gaat vanwege het koude weer.

Tweede keer Het is voor de tweede keer dat de Biezenhutters dit evenement organiseren. De vorige keer was in 2000. In 1998 begon scoutinggroep de Brimzen uit Buitenpost met het houden van de tocht. Zij organiseerden de eerste twee tochten,waarna andere scoutinggroepen in Friesland het overnamen.

De scouts gaan de eerste helft van de tocht samen op stap. Daarna wordt de groep in

tweeën gedeeld. Drewes Rosing zorgde voor de route van de tocht. ,,Andere jaren liep de groep achter één persoon aan,’’ legt Femke Bos uit. De scouts moeten verschillende scoutingtechnieken toepassen tijdens hun tocht. Door middel van plaatjes en aanwijzingen ontdekken de scouts de omgeving van Appelscha. Ouders van de scouts begeleiden de kinderen en helpen mee met de catering. Vanaf vrijdag zijn er vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor de tocht. Medewerking Vanaf september is de organisatie die bestaat uit Vera van der Drift, Anton Stegeman, Femke Bos, Drewes Rosing en Ida van Gorkum bezig met het regelen van de tocht. ,,In de laatste week wordt het druk,’’ vertelt van der Drift. De organisatie is erg blij met de medewerking die ze krijgen. ,,We willen graag Staatsbosbeheer en de gemeente bedanken voor hun toestemming en medewerking.’’ Het is de bedoeling dat de scouts om 15.00 uur weer terug zijn. Als beloning krijgen de scouts een bandje, dat op de bloes genaaid kan worden. Voor de wandelaars die de route willen lopen, ligt er een week na de tocht een boekje met de route bij de Tourist Info Appelscha/ZuidOost Friesland aan de Boerestreek.

Onder toeziend oog van Henk en Arnold Keuter verplaatst burgemeester Oosterman even wat grond voor de nieuwbouw van ABS Keuter. (Foto: Fred Platje)

In de winterse kou onder toeziend oog van onder meer drie generaties Keuter bediende Oosterman routineus de kraan, waarmee het grondwerk ter hand werd genomen. Keuter is een van de eerste ondernemingen die een plaatsje heeft gezocht op het nieuwe gedeelte van het industrieterrein achter de winkelboulevard. ,,Waardering voor dit ondernemerschap, zeker in deze tijden”, constateerde de burgemeester.

Keuter uitgebreid stil bij het veertig jarig bestaan. Het nieuwe pand zal vooral voor verbeteringen in de routing van het bedrijf moeten zorgen. Verder komt er en grote spuitcabine, waar ook ruimte is voor vrachtwagens. In het bedrijf, waar zeven dagen per week en 24 uur per dag schades doorgegeven kunnen worden, werken vakkundige monteurs, schadeherstellers en autospuiters om de auto er weer als nieuw uit te laten zien.

Eenmansbedrijf ASB Keuter begon in 1965 als eenmansbedrijf aan de Nanningaweg in Oosterwolde. In 1974 verhuisde het bedrijf naar een locatie op het industrieterrein. In 1978 werd de bedrijfsruimte daar verdubbeld en uitgebreid met een richtbank, hefbruggen en het modernste technische gereedschap.

Klantvriendelijkheid Henk en Arnold Keuter zorgen ervoor dat de klanten zo snel en veilig mogelijk weer de weg op kunnen met hun auto. Ze kunnen gebruik maken van uitgebreide services. ,,Klantvriendelijkheid staat bij ons nog gewoon voorop”, verzekert. Keuter sr. Vervangend vervoer staat klaar tijdens het herstel en voor de mensen die dichtbij wonen kan dat ook een fiets zijn. Brengen en halen van de auto gebeurt ook en al die service blijft straks ook in het nieuwe pand gehandhaafd.

In 1989 bleek de beschikbare ruimte opnieuw te klein en werd het huidige pand aan de Hornleger betrokken. De technische afdeling werd uitgebreid, er kwam ruimte voor een wasserette en een nieuwe receptie. In 2000 kwam de samenwerking in ABS-verband tot stand. In 2005 stond het bedrijf van Henk en Arnold

Bewust heeft Keuter bij de realisatie van zijn nieuwe bedrijf grotendeels gekozen voor ondernemers uit eigen omgeving.


De Grijpvogel 9 de

Optreden Kapriol’! Braakballen Pluizen in

Zondag 21 februari om 14.30 uur treedt Kapriol’! op in Harambe in Appelscha. De leden van deze spontaan ontstane folkband hebben in het verleden al vele feestelijke optredens verzorgd.

Marita Kruijswijk en Marian Nesse, bekend onder de naam Marianta, speelden in De Perelaar, Binnenste Buiten Dansband, Kajto en Kat yn ’t Seil. Ad Bos en Rutger Dijkstra hebben hun muzikale sporen volop verdiend bij hun respectievelijke bands Blue Tape Band en Kalis.

Tezamen brengen zij een swingend en afwisselend programma met balfolk-dansmelodieën en liederen die van oorsprong traditioneel Nederlands of van eigen hand zijn. Kortom, ze spelen zowel oude muziek op nieuwe instrumenten als nieuw gemaakte muziek op oude instrumenten.

Dit alles wordt gecombineerd met fraaie meerstemmige zang en fantasierijke bewerkingen, waarbij improvisatie een belangrijke rol speelt. Een bijzonderheid is nog dat sommige liederen gezongen worden in het Esperanto. Na de oprichting in maart 2009 heeft Kapriol’!, behalve in Nederland, ook verschillende optredens in het buitenland gehad, o.a. in Barcelona, in

Helsingør (Denemarken) en bij Frankfurt. Balfolk houdt in: dansmelodieën en dansliedjes die horen bij bekende traditionele dansen uit verschillende West-Europese landen. Het gaat daarbij om dansen voor paren, zoals scottische, polka, wals en mazurka, rijdansen als bourrée en andro en rondedansen waarbij voortdurend van partner wordt gewisseld, zoals jig en cercle. Het is een betrekkelijk nieuw fenomeen, afkomstig uit het zuiden, dat zich als een olievlek uitbreidt over Europa. De bezetting is: Ad Bos cajon, andere slaginstrumenten, toetsen, zang Rutger Dijkstra basgitaar, gitaar, viool, mandoline, zang Marita Kruijswijk fluiten, schalmei, zang Marian Nesse accordeon, zang Zie:www.marianta.nl voor meer informatie, muziekfragmenten en videofilmpjes.

“Miss Urk” speelt voor Appelscha

Toneelvereniging Vriendenkring uit Appelscha had zaterdagavond haar jaarlijkse toneeluitvoering in de grote zaal van Attractiepark Duinenzathe in Appelscha. Voor een goed gevulde zaal werd het blijspel ‘’Een zoen van Miss Urk”, geschreven door Max Andrea, voor het voetlicht gebracht.

Het stuk speelt zich af in de woonkamer van de familie Knikker, waar Opa Knikker(Popke de Vries) samen met zoon Gerard Knikker(Wiemer Heeroma), schoondochter Sofie(Wilma Koot) en kleinkinderen IJsbrand (lijzig)(Edwin Moes) en Roza (kippig)(Antje Bosma) heel wat meemaakt. Als suikertante Aleida Knikker – Stuiter(Agnes Gorter) met nichtje Willeke (zgn. Miss Costa del Sol)(Anneke Bisschop) en vertrouwensman Nicolaas van Dijk(Marcel Koot) op bezoek komen, om iets aan de familie te schenken, weet Gerard Knikker niet goed hoe hij dit moet aanpakken. Als dan ook nog de kooplustige weduwe Sjaan Boon(Agnes Mulder) zichzelf opdringt om het bedrijf van Aleida te kopen en dat de behulpzame vriend des huizes en

journalist Marcel Bladder(Marc Gorter) alles op alles zet om Roza als Miss Urk en IJsbrand als kampioen gewichtheffen te promoten, leid dit tot komische verwikkelingen. Als Aleida tegen het einde aan de hele familie een schenking doet, ontstaan er nieuwe relaties tussen Opa Knikker en Sjaan Boon, Willeke en Marcel en Nicolaas en Roza. Toneelvereniging Vriendenkring kijkt tevreden terug op een goed geslaagde en heel goed bezochte toneeluitvoering. Souffleuse: Sijke de Boer Regie: Agnes Mulder en Antje Bosma. Decor: Anne Klaas en Reinder Mulder, Bert en Marten Braad en Popke de Vries. Geluid: Gezinus Elmers.

Juwelier De Slag: Veel geld voor uw oud-goud

Landelijk gelegen tussen Ureterp en Beetsterzwaag vindt u Juwelier De Slag.In de sfeervolle boerderij is een gevarieerde en grote collectie moderne sieraden, trouwringen en horloges te vinden. U vindt hier een collectie waar een ieder zich in kan vinden: van uitbundig tot ingetogen, maar altijd net even iets anders.

Inleveren oud-goud Bij Juwelier De Slag kunt u ook terecht om uw oud-goud in te leveren. Door de hoge goudprijs van dit moment, veroorzaakt door oplopende grondstofprijzen, is het inleveren van oud-goud zeer lonend, zeker ten tijde van recessie. “De prijs voor het goud is nog nooit zo hoog geweest”, vertelt Hilde Ferbeek van Juwelier De Slag uit Olterterp. ” Veel mensen hebben nog wel ergens wat goud liggen waar ze niets meedoen. Het kan een kapotte armband , of een uit de mode geraakte ketting zijn. Alles kan men inleveren, zelfs gouden tanden of kiezen”.

Goede prijs De Slag geeft een goede prijs voor het ingeleverde goud, mede daardoor wordt er op dit moment dan ook veel goud ingeleverd. ”Het is aan te raden niet te lang te wachten”, aldus Hilde. “Immers, ook de goudkoers is aan schommelingen onderhevig. Het zou toch sneu zijn als je er

over een tijdje nog maar de helft voor zou krijgen”. U kunt overigens zelf de keuze maken of u het bedrag in contanten wilt ontvangen of er iets anders voor wilt uitzoeken. Zeer succesvol zijn op dit moment de zelf samen te stellen armbanden van Tedora en Petite, en de ringen met de verwisselbare cateyes. De uitgebreide collectie bevat moderne en trendy horloges vanaf 39,50. Horloges worden steeds meer als mode-artikel gedragen en daar draagt deze prijsklasse aan bij. Zonder afspraak U kunt zonder afspraak langs komen om uw oud-goud in te leveren. U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 –12.00 en 13.30 – 17.30 uur en zaterdags van 10.00 – 17.00 uur. Donderdagavond is het koopavond van 19.00 – 20.30 uur. De Slag, Selmien West 2, 9247 TS Ureterp, 0512 30 16 95 www.deslag.nl

het Bezoekerscentrum

Braakballen pluizen? Dat klinkt vies, maar dat valt wel mee. Op woensdagmiddag 24 februari gaan de kinderen in het bezoekerscentrum in Appelscha als een soort detective aan het werk gewapend met een pincet, vergrootglas, en een 'zoekkaart'. Hiermee kan je achterhalen welke muizensoorten of vogels de uil heeft gegeten. En oja, die braakballen zijn niet zo vies hoor! De kinderen kunnen binnen lopen tussen 13 en 16 uur en min of meer zelfstandig aan de slag. De kosten bedragen 3,50 euro per kind. Omdat er altijd veel belangstelling is voor deze activiteit, graag vooraf aanmelden (0516-464020). Braakballen vertellen veel over de vogel. Als ergens een braakbal gevonden wordt, is dat een aanwijzing dat de vogel die deze braakbal produceerde daar aanwezig was. Niet zelden wordt een roestplaats van uilen ontdekt door het vinden

van grote aantallen braakballen. Ook kun je veel over het voedselpakket van de vogel te weten komen door een braakbal uit te pluizen.

Dit lijkt een smerig werkje maar als de braakbal goed droog is, valt dit nogal mee. In zo'n braakbal blijken allerlei botjes en kaakjes van muizen en mollen te zitten. Ook kunnen er andere 'harde' lichaamsdelen zoals nagels of snaveldelen van vogeltjes in zitten. Soms worden er ook ringen van kleine vogeltjes in zo'n braakbal gevonden.

Nieuwe wet op de lijkbezorging

Met ingang van 1 januari 2010 geldt een nieuwe wet op de lijkbezorging. In het dagelijks leven van de meeste mensen is dit niet iets om je mee bezig te houden. Maar het is wel van belang op het moment dat er iemand in je naaste familie, of in je gezin, overlijdt. Ik wil twee onderdelen van deze nieuwe wet toelichten, nl. de termijn van lijkbezorging en de toepassing van thanatopraxie. Termijn van lijkbezorging Tot dit jaar was het zo dat iemand op de vijfde dag na de dag van overlijden begraven of gecremeerd moest worden. Alle dagen telden daarin op dezelfde manier mee. Dus als iemand op woensdag overleden was, moest de uitvaart plaatsvinden op maandag. In bijzondere situaties kon een of twee dagen uitstel worden gevraagd, bijv. omdat naaste familieleden tijd nodig hadden om uit een ver buitenland te komen. In de nieuwe wet is deze termijn langer geworden, namelijk de zesde werkdag na de dag van overlijden. Zon- en feestdagen tellen hierin niet meer mee. Deze verruiming van de termijn geeft een familie meer tijd om de uitvaart in alle rust voor te bereiden, er is meer tijd om afscheid van de overledene te nemen. Ik kan mij voorstellen dat dit soms prettig is, bijvoorbeeld als iemand besluit om zelf een doodskist voor vader of moeder te timmeren. Dat lukt in 6 of 7 dagen beter dan in 5. Maar in grote lijnen is de uitbreiding van de termijn toch niet zo positief. Hoe meer dagen een overledene opgebaard moet zijn, hoe hoger de kosten. In een rouwcentrum telt de huur per etmaal door, bij thuisopbaring moet de bedkoeling meer dagen gehuurd worden en ook de uitvaartverzorger moet vaker komen controleren. Dit kost allemaal extra geld. En hoe belangrijk is het om je dierbare overledene twee of drie dagen langer bij je te hebben? In mijn praktijk merk ik vaak dat mensen, ondanks intens verdriet, het op die vijfde dag ook wel tijd vinden. In die vijf dagen is er voldoende gelegenheid om afscheid van het lichaam te nemen, om tot je te laten doordringen dat

hij of zij er niet meer is. Het natuurlijke proces van de dood maakt dat de nabestaanden accepteren dat het voorbij is. In de praktijk zal ik mensen zeker adviseren niet voor de volledige nieuwe termijn te kiezen. Tenzij er natuurlijk dringende redenen zijn om dat wel te doen.

Thanatopraxie Er is een nieuwe conserverende techniek mogelijk gemaakt met de nieuwe wet, het toepassen van thanatopraxie. Dit is een soort van tijdelijk balsemen van het dode lichaam, door het toedienen van conserverende vloeistof in de bloedvaten. Deze behandeling kan alleen plaatsvinden in daartoe geschikte ruimten, bijv. in een mortuarium. In Nederland zijn inmiddels een aantal uitvaartverzorgers opgeleid om deze behandeling uit te voeren. Als er voor wordt gekozen de overledene met deze techniek te behandelen zal het lichaam ongeveer tien dagen, zonder koeling, mooi blijven.

Thanatopraxie kan in sommige gevallen heel passend zijn, bijv. omdat naasten lange tijd nodig hebben om thuis te komen. Maar we moeten ons in de meeste gevallen afvragen hoe zinvol het is. Het lichaam blijft mooi, bijna net zoals bij leven. Of dit het accepteren van de dood bevordert vraag ik mij af. Het natuurlijke proces wordt verregaand vertraagd. Zal dit niet ook bij de nabestaanden vertragend werken op het kunnen afscheid nemen?

Wilt u meer weten over zaken die met opbaring, uitvaart en rouw te maken hebben? Neemt u dan een contact op met Tri Limes Uitvaartzorg en –begeleiding, tel 0521 519016.

Nestkastjes Timmeren in het Bezoekerscentrum

In de voorjaarsvakantie, op zondagmiddag 21 februari, kan er weer getimmerd worden in het bezoekerscentrum Drents-Friese Wold in Appelscha. Er worden ditmaal nestkastjes gebouwd, die eenmaal opgehangen, een broedplaats worden voor vogels als de koolmees. De boswachter van Staatsbosbeheer helpt tijdens het timmeren en gaat ook vertellen waar je het kastje het beste op kunt hangen om de vogels naar binnen te lokken. Tussen 13 en 16 uur kan het nestkastje gebouwd worden; de ma-

teriaalkosten bedragen 5 euro per kastje. Vogels zijn nogal kieskeurig zijn in de keuze van hun nest. De aanvliegroute, de zon, de vliegopening, de aanwezigheid van katten en de hoogte zijn allemaal factoren waar een vogel rekening mee houdt. Ook moet je niet te vaak in de kast kijken, vogels zijn dan geneigd een ander plekje te zoeken.


De Grijpvogel 10 de


De Grijpvogel 11 de

Vakgarage Oosterwolde opent 2e vestiging

Vakgarage uit Oosterwolde komt tegemoet aan vraag van campereigenaren.

Zaterdag 20 februari opent Vakgarage Oosterwolde haar 2e vestiging. Deze mooie locatie aan de Veengang 25b in Oosterwolde ligt op slechts een steenworp afstand van de reeds bekende vestiging aan de Ploeggang. Het inmiddels 4 jaar bestaande bedrijf mag veel inwoners uit Oosterwolde en omgeving tot haar vaste klantenkring rekenen. Voor onderhoud aan auto en bedrijfswagen, maar sinds enige tijd ook voor campers.

We komen tegemoet aan de vraag van veel campereigenaren, aldus Richard Wagemans. Met onze 5 hefbruggen waarvan 2 speciaal voor campers en 4 full-time zeer goede monteurs hadden we al een prima positie in de campermarkt. Uit heel Noord-Nederland en soms ver daarbuiten krijgen we campers in onderhoud.

Uiteraard blijven wij u ook van dienst op onze reeds bekende vestiging aan de Ploeggang, voegt Hugo Knap toe. Het motorische gedeelte van de campers, maar ook APK keuringen en onderhoud aan personenwagens en be-

drijfsbussen gebeurt hier en daarmee zijn wij u graag van dienst. Aanstaande zaterdag, 20 februari, opent Vakgarage Oosterwolde de deuren van de

nieuwe locatie aan de Veengang 25b. Van 11.00 tot 16.00 uur vertellen wij u graag alles over camperonderhoud en natuurlijk staan een hapje en drankje klaar. U bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op www.vakgarageoosterwolde.nl of bel 0516 – 52 12 17

Het enige dat nog ontbrak was een grote, schone ruimte waarin we het onderhoud en de montage van onderdelen aan het interieur konden uitvoeren. Denk hierbij aan een dakraam, vochtschadeherstel, een nieuwe luifel, lekkende kraan etc. Door het betrekken van het nieuwe pand kunnen we een totaalservice voor campereigenaren aanbieden. Men brengt de camper op 1 locatie en alles wordt geregeld!

De 2e locatie is een prachtige grote ruimte die plaats biedt aan zeker 5 grote campers en een gezellig ingerichte winkel/ magazijn voor de praktische kleine camperonderdelen en –benodigdheden. En niet alleen het onderhoud aan campers vindt hier plaats, ook met uw caravan kunt u op de nieuwe locatie terecht. Vakgarage Oosterwolde is Bovag gecertificeerd voor zowel auto’s, bedrijfswagens, campers en caravans.

Carolien Hunneman wil wel toekomst opbouwen met haar zang en muziek

,,Het is wel mijn droom om ooit nog eens met mijn zang en muziek de kost te verdienen.” Carolien Hunneman (20) uit Oosterwolde is een jongedame met ambities, al betekent dat nou niet meteen dat ze zich zal opgeven voor programma's als Popstars of X-factor. ,,Dat is me te commercieel en massaal. Bovendien bepaal ik liever zelf welke liedjes ik zing”, zegt ze.

Dat ze op muzikaal gebied wel degelijk wat in huis heeft, werd onlangs nog weer eens duidelijk. Aan de zijde van rapper Diggy Dex mocht ze in het Leeuwarder poppodium Romein haar uitvoering van ,,Slaap Lekker”(fantastic toch) ten gehore brengen. Dat was het gevolg van een hint van vader Wim, die had gelezen dat de rapper Eva's uit de regio zocht.

Die Eva's waren nodig, aangezien de originele Eva in Vlaanderen was gebleven en niet met Diggy Dex op tournee door Nederland kon. Carolien stuurde via een filmpje op You Tube haar liedje in, zonder opsmuk en gewoon vanuit de keuken. En tot haar niet geringe verrassing werd haar inzending eruit gevist en mocht ze naar Leeuwarden om met Diggy Dex (zanger Koen Jansen) op te treden.

Niet zenuwachtig ,,Zenuwachtig was ik niet. Dat ben ik vrijwel nooit”, zegt de Oosterwoldse. Voor een echt groot publiek heeft ze nog niet opgetreden. ,,Bij het Fries songfestival zaten er misschien drie- of vierhonderd mensen in de zaal. Het zou mooi zijn als ik dat allemaal wat kon uitbouwen.” De sportieve Oosterwoldse is op dit moment bezig met haar laatste jaar aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen bezig, maar heeft daarnaast ook nog tal van bezigheden. Zo geeft ze al gymles aan de OSG Sevenwolden in Heerenveen, is ze druk met schaatstraining, moet ze haar muziek onderhouden en geeft ze ook nog gitaarles.

Sport Hoewel ze een muzikale toekomst wel ziet zitten, is de sport toch ook wel heel erg belangrijk voor haar. Niet zo'n wonder trouwens, want de sport was en is in huize Hunneman belangrijk. Vader Wim was vele

jaren een steunpilaar van formaat in de hoofdmacht van het toen nog in de eerste klas uitkomende Dio Oosterwolde en stapte ook over naar het volleybal, moeder Geke kon op de schaatsen aardig uit de voeten en volleybalde eveneens, terwijl broertje Menno zich heeft ontwikkeld tot een bovengemiddeld atleet. Carolien zelf is regerend gemeentelijk kampioene op de kortebaan, een titel die vorig jaar in Langedijke werd veroverd. Daarmee was het cirkeltje wel zo'n beetje rond, want moeder Geke en ook haar oma konden in het verleden worden gekroond tot de snelste damesrijdsters van Ooststellingwerf. Ondanks de vorst is die titelstrijd dit seizoen nog niet geweest. ,,,Het had wel al gekund. Jammer, maar misschien komt het nog. En anders blijf ik gewoon een jaar langer kampioen.” Ze is met volleybal gestopt en schaatsen heeft nu haar volledige aandacht. Ze maakt inmiddels deel uit van de Friese marathonselectie. ,,Het voordeel van een goede eindsprint is wel fijn, al begrijp ik best dat je er niet echt populair van wordt als je een beetje ,,plakt”en dan op het laatst toeslaat”, zegt ze. De wedstrijden op de Weissensee in Oostenrijk stonden met koeienletters in haar agenda, maar een enkelblessure zorgde ervoor, dat Carolien Hunneman dat schaatsfestijn aan zich voorbij moest laten gaan. En dat ze zich daardoor noodgedwongen toch wat meer kon richten op haar muzikale ontwikkeling. Gitaar spelen doet ze al heel lang, het zingen kwam er later bij en inmiddels produceert ze ook teksten. Stellingwerfse liedjes Opvallend is, dat ze Stellingwerfse liedjes ten gehore brengt. ,,Ik mis jow” was haar eigen vertaling van ,,Slaap lekker” en ook

(Foto: Fred Platje)

op het Fries songfestival koos ze voor Stellingwerfse liedjes. Daar was ze al tweemaal van de partij en beide keren werd de finale bereikt . Tot een cd kwam het evenwel nog niet. ,,Daarvoor heb ik nog te weinig liedjes”, vertelt ze. Haar muzikale voorkeur is nogal breed. De wat oudere muziekliefhebbers zullen zich ongetwijfeld zangeres Janis Joplin nog herinneren. Een Amerikaanse popstar met een enorme ,,doorleefde”stem. Carolien zingt ook de van Joplin bekende song Me en Bobby Mc Gee,maar de contrasten zijn toch wel groot. Tegenover de rauwe stem van Joplin staat het heldere geluid van Carolien Hunneman. ,,Ik hoef ook niet op Janis Joplin te lijken, maar de muziek is wel heel mooi”, zegt de Stellingwerfse. Joan Baez Fan is Carolien Hunneman inmiddels wel

van de Amerikaanse folkzangeres Joan Baez. Daarmee lijkt ze in elk geval meer overeenkomsten te hebben dan met Janis Joplin. Niet alleen qua stemgeluid, zeker ook wat betreft persoonlijkheid. Baez is wars van glamour en glitter, trekt haar eigen plan en kiest bewust muziek, die bij haar past. En dat laatste is Carolien Hunneman zeker van plan.

Optreden vindt ze geweldig, ook al loopt het nog niet echt storm met de boekingen. Toch mocht ze onlangs driemaal in een week haar muzikale kunnen ten gehore brengen. ,,Dat is wel leuk, maar nu is het ook weer een hele tijd stil wat betreft mijn optredens”, geeft ze aan. Onlangs mocht de Oosterwoldse zangeres nog weer eens aan de bak voor de camera's van Omrop Fryslân. ,,Ook dat helpt om een wat breder publiek te bereiken”, weet ze.


De Grijpvogel 12 de


Meer inzicht in de politiek en de dertien dorpen Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen een keuze maken tussen de partijen PvdA, Ooststellingwerfs Belang, CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, D66. Om enigszins een beeld te geven van de visie van de verschillende partijen hebben wij alle lijsttrekkers dezelfde vragen gesteld. Zo kan men kijken wat voor de politiek zwaarwegende

punten zijn.Opvallend was wel, dat vrijwel alle fracties zwaar tillen aan een verdere toeristische ontwikkeling van Appelscha, daarnaast werd ook een vrijwel eensluidend pleidooi gehou-

den voor een fikse opknapbeurt van het plan Venekoten noord in Oosterwolde. Om eens te kijken hoe het er in de dorpen voorstaat, zijn ook bestuursleden en woordvoerders

van de verschillende verenigingen voor plaatselijk belang aan het woord gelaten, waardoor er ook een beeld ontstaat van de ontwikkelingen in elk van de dertien dorpen.

PvdA lijsttrekker Pieter Bouma

Dan moeten bestuurders verantwoordelijkheid nemen.

Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren? Wat gaan de jongeren zelf doen? Het is een wisselwerking. Het komt van twee kanten. Er is de jongerenraad die actief bezig is en goede adviezen geeft. Als jongeren zelf ideeën hebben moeten ze het zelf regelen. Handen uit de mouwen.

steun. Dit levert resultaten op. Door inspanning zie je verbetering.

Waar bent u niet tevreden over in deze gemeente? Dat staat in de structuurvisie. Venekoten verder brengen. De Recreatie van Appelscha mag ook verder zijn. Het Centrum van Oosterwolde moet ook opgeknapt worden. Dat is een grote opgave. De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe ziet u dat voor zich? De burger betrekken door dorpsgesprekken voeren en belangenorganisatie spreken. Vanuit die inbreng dat vertalen in verhalen.

Ooststellingwerfs Belang lijsttrekker Sierd de Boer Waar bent u niet tevreden over in deze gemeente? Wij zijn tevreden. Het is een genot om hier te wonen. De natuur is hier ook prachtig. Het winkelcentrum van Oosterwolde moet

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Dat moeten inwoners zelf doen. Muziekkorpsen, koren en toneelverenigingen doen hier ook aan mee. Er is de Schrieversronte en Stichting Kunstwerk. Waarom is uw partij de beste keuze voor de toekomst van Ooststellingwerf? Omdat het een degelijke partij is. Niet zomaar wat roept. Resultaten van het verleden maken de toekomst.

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? Absoluut kijk om je heen. Er staat een nieuw schoolgebouw. Het multifunctioneel gebouw in Oosterwolde. En er wordt goed onderwijs gegeven. De organisatie van de scholen is ook goed. Kinderen krijgen extra

wel worden aangepakt. En de Boerestreek in Appelscha, dat duurt te lang.

moet openstaan voor de oude tradities die horen bij de gemeente.

De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe ziet u dat voor zich? Het is hier geen partijpolitiek in Den Haag. Wij zijn een lokale gemeente. We proberen de bewoners dichter bij de politiek te betrekken. We onderhouden contacten met Plaatselijke Belangen en peilen onder de bevolking.

Waarom is uw partij de beste keuze voor de toekomst van Ooststellingwerf ? Geen Haagse invloeden. Je moet de lokale omgeving koesteren.

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Wij hebben toender tijd een motie ingediend voor de Stellingwarver Schrieversronte. Je

CDA lijsttrekker Engbert van Esch

Waar bent u niet tevreden over in deze gemeente? Ik ben niet tevreden over het hondenpoepbeleid. Er is veel te veel hondenpoep. Ik zou graag verder willen zijn met Venekoten Noord. Ook het centrum voor Oosterwolde moeten we verder in zijn. De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe ziet u dat voor zich? Het wordt tijd dat de politiek makkelijker zichzelf laat zien. Veel meer bij de mensen langsgaan en niet in de raadzaal zitten of op kantoor. Ze moeten makkelijker bij ons binnen kunnen stappen.

VVD lijsttrekker Sietse Derks Waar bent u niet tevreden over in deze gemeente? Iets meer slagvaardigheden. Zaken minder beloop laten. Een keuze maken of laten zitten.

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Mensen maken met elkaar de cultuur. Je kunt dat niet opleggen. Dit is een cultuur waar mensen zich bescheiden opstellen. Als ze het in zich hebben blijft dat erin zitten. De gemeente kan dat niet opleggen. Waarom is uw partij de beste keuze voor de toekomst van Ooststellingwerf? Het CDA doet geen loze beloftes. We zorgen voor een vangnet voor mensen die het minder goed hebben. Goed onderwijs naar de toekomst. We willen een leefbare toekomst waar mensen kunnen wonen en werken.

Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren? We hebben een lid toegewezen van de jeugdraad. Een soort buddy. Zij komt naar fractievergaderingen. Zo heeft zij inbreng en wij luisteren. Er is sprake geweest van een disco, Maar die kan er niet komen als er geen ondernemer is. Eén ding. Ik ga samen kijken wat er moet gebeuren. We hebben de jeugdraad en ik ben er vaak te vinden. We bespreken dan wat nodig en mogelijk is. We hebben nu een skatebaan. Ik heb me daar keihard voor ingezet. Je moet wel rekening houden met regeltjes. Maar ik zet me er altijd voor in.

Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren?

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? Ik ben tevreden over het feit dat het minimabeleid is opgezet. In 2008 hadden we 350.000 euro uitgave en in 2009 150.000 euro meer. Dat betekent dat we meer mensen bereiken en vinden. We hebben ook veel mensen aan een baan geholpen. De sociale voorzieningen op de kaart gezet. En ik ben

De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe ziet u dat voor zich? Je moet zelf actief zijn. Een burgerpanel is een manier. En in normaal taalgebruik uitleggen wat er gaande is. Het kan altijd beter.

Waarom is uw partij de beste keuze voor de toekomst van Ooststellingwerf? Omdat wij voor de burgers zijn en niet voor onszelf. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. We moeten passen op het geld van de burgers.

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Cultuur is iets van ons allemaal. Als er minder gevoel is verdwijnt het. Het is niet aan de politiek om zich ermee te bemoeien. We willen niet bepalen wat je spreekt.

Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren? Politiek kan niet alles regelen. Je kunt ze helpen met faciliteiten wat ze graag willen hebben. Joppop is bijvoorbeeld erg belangrijk.

Hoe ziet u de gemeente in de toekomst? Net zo mooi. Nog mooier als nu. Ik ben trots op het landschap en de grote stukken natuur dat we hebben. We hebben het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het is de één na grootste nationaal natuur park. En dan is er nog Fochtelooërveen. Het is hier een mooi werk-, woon- en leefgebied.

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? Nee, een aantal dingen niet. We hebben vaak een motie ingediend, maar die wordt van de tafel geveegd door de coalitie. We krijgen nooit steun voor ideeën. Hoe ziet u de gemeente in de toekomst? In vergevorderde staat. We willen ook samenwerken met andere gemeenten als Weststellingwerf en Opsterland, maar wel zelfstandig blijven. Een sterke lokale verbinding met de inwoners en het zoeken naar oplossingen.

heel trots op de financiën dat de begroting goed voor elkaar is. Hoe ziet u de gemeente in de toekomst? Een gemeente waarin goed te leven, wonen en werken is. Dat de burgers samen met elkaar de voorzieningen in stand houden. En dat er samenwerking is met andere gemeenten. Je kunt niet alles alleen.

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? Ja. Ik ben niet ontevreden. Wij waren bijvoorbeeld voorstander van de jeugdraad en het burgerpanel. Hoe ziet u de gemeente in de toekomst? Er is sprake van krimp. Mensen zien het als een bedreiging. Je moet het ombuigen naar kansen. Investeringen om het beter te doen. We hebben ook last van vergrijzing. Zorgen voor faciliteiten en voorzieningen. Ik houd mijn hart vast. Meer stemmen op de VVD.


GroenLinks lijsttrekker Gerda Koopman

ziet u dat voor zich? Partijen moeten meer tijd maken voor burgers. Gedurende vier jaar zijn er bijeenkomsten gehouden, met aantrekWaar bent u niet tevreden over in deze ge- kelijke thema’s. Je moet de burger lameente? ten zien dat je bezig bent en een plek Ik zou het zo niet willen stellen. Je kunt biedt. beter zeggen wat moet beter. We zijn goed op de rails. Er is nog wel Vene- Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behoukoten en het centrum van Appelscha. den? Door de krimp wordt het lastig. Voor Op de scholen wordt Heemkunde les Venekoten is er een woningplan. Als er gegeven. Het is belangrijk dat de erfeen te kort aan inwoners is wordt het goed wordt bewaard, zoals de taal, moplan lastig. numenten en de toneelverenigingen. De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe Waarom is uw partij de beste keuze voor de

ChristenUnie lijsttrekker Meine Jansma Waar bent u niet tevreden over in deze gemeente? Ik stoor me op een aantal terreinen. Bijvoorbeeld daadkrachtigheid. Venekoten duurt te lang. Hoe de zaken met betrekking tot de Gamma zijn verlopen, zijn we ook niet tevreden over.

D66 Lijsttrekker Tammo Munting Waar bent u niet tevreden over in deze gemeente? Het economisch beleid ben ik niet tevreden over. We moeten het meer stimuleren. Er komen geen bedrijven van buiten. De gemeente heeft daar een steek laten vallen. De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe ziet u dat voor zich? Het is niet gek geregeld. Er is inspreekrecht. De gemeenteraad reageert niet

De burger meer betrekken bij de politiek. Hoe ziet u dat voor zich? Liefst massaal aansluiten bij politieke partijen. Als je invloed wilt in de raad. Er moet contact komen tussen de raad en de burger. Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Mensen te vragen zich niet schamen. Ze vertellen dat ze zich schamen. Het is vervelend dat alles in het Nederlands is. meteen. We zouden een cursus moeten doen ,,burger en raadslid’’. De burger is ook aan zet. Niet alleen negatief zijn, maar ook zelf in actie komen. Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Er is de Schrieversronte. Dat moeten we stimuleren. Het is belangrijk dat we cultuur en historie blijven stimuleren. Je moet de kinderen leren waar ze wonen. De cultuur van de streek. Waarom is uw partij de beste keuze voor de toekomst van Ooststellingwerf ?

toekomst van Ooststellingwerf ? We laten altijd een ander geluid horen. We streven naar een fijne woonomgeving. We hebben niet alleen voor de korte termijn doelen. Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren? Er moeten plekken zijn waar jongeren kunnen samenkomen. Hangplekken zodat ze kunnen uitrusten. De soos bijvoorbeeld, moet je behouden.

raadzetel. We laten een ander geluid Plaatselijk Belang Haule horen, een groen geluid. Hoe ziet u de gemeente in de toekomst? Op het gebied van natuur net zo mooi. We willen graag meer biologische landbouw zien. Je moet er ook voor zorgen dat het prettig wonen is in de dorpen. Meer zorgvoorzieningen, uitbouwen en werkgelegenheid.

Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren? Ik ben blij met de jeugdraad. We houden actief contact. Ouders bewust maken van belangrijke taak. De tijd en ruimte die de jeugd verdient. De jeugd wordt te vroeg aan haar lot overgelaten. We luisteren naar de mensen. We gaan met serieuze ideeën aan het werk. Wat gaat u doen voor de jongeren in de gemeente de komende jaren? Luisteren naar de jeugd. We zijn bij de jeugdraad geweest en hebben overlegd waar ze zich zorgen over maken. Er moet bezuinigd worden op cultuur. Dat heeft gevolgen voor Joppop. Dat moeten we hier houden.

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? We hadden meer gewild. Over de partij grootte ben ik tevreden. Maar we moeten meer met elkaar in overleg. We hadden ook liever gezien dat de Boerestreek nu een bruisend geheel was.

Waar ben u niet tevreden over in het dorp? Ik ben niet tevreden over de vaart. De renovatie wordt aangepakt. De wallen moeten worden verbeterd en er moeten parkeerplekken komen. Ook de bestrating is toe aan vernieuwing. Aan de winkels wordt gesleuteld, het is in wording.

Plaatselijk Belang Elsoo Voorzitter Henk Eggen Waar ben u niet tevreden over in het dorp? Nieuwe woningen. Dan kan de jeugd hier blijven wonen. Daar zijn nu geen woningen voor. De strepen zijn van de weg gehaald. Het duurt jaren om ze terug te krijgen. Het is onveilig. Er werd

Plaatselijk Belang Fochteloo Voorzitter Jelke Nijboer Waar bent u niet tevreden over in het dorp? We hebben last van vergrijzing. De jeugd wil blijven maar krijgen die kans niet. Er zijn geen start- of huurwoningen. Daardoor zijn er ook minder kinderen op de basisschool in het dorp. Wat ontbreekt er in uw dorp? Ontbreekt weinig. We hebben veel verenigingen. Voetbal, toneel, biljart en een

Wat ontbreekt er in uw dorp? We missen een centrum. Voorzieningen en winkels. We hopen dat het snel gerealiseerd wordt. We missen ook een dorphuis. Een plek om samen te komen. Een verenigingsleven. Alles in een multifunctie centrum. Dat alles samen kan komen. De jeugd, vergadering en de muziekclub.

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? We hebben vorige jaren niet meege-

Wat heeft speciale aandacht nodig? De weg kan verbeterd worden. Het heeft vroeger gezegd dat het veiliger was. De gemeente is koppig. Het onderhoud van het groen. Er is geen geld. Als je het hebt, moet je het onderhouden. Wat ontbreekt er in uw dorp? De sport. Er is geen goede accommodatie. De douches zijn bijvoorbeeld erg slecht. We zijn druk bezig. Het moet komend jaar gebeuren. zangclub. Het is moeilijk om mensen voor een bestuurlijke functie te krijgen. De mensen willen wel veel doen maar om zich voor langere tijd vast te leggen stuit op weerstand. Wat heeft speciale aandacht nodig? Aandacht voor de peuterspeelzaal. We hebben nog vijf kinderen nodig en dan redden we het tot de zomervakantie. De basisschool hebben we Daltononderwijs van gemaakt. In de hoop dat er kinderen van omliggende dorpen naar onze school kwamen. Het viel een beetje tegen.

onderhoud nodig. De snelheid van automobilisten baat me ook zorgen. Er wordt niet aan de snelheid van dertig kilometer per uur gehouden. Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Er zijn mensen die van elders komen. Belangrijk is dat er eenheid ontstaat. Daar moeten we zuinig op zijn. Gezamenlijk trots zijn op Appelscha. Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Wat heeft speciale aandacht nodig? De sport. Het duurt al jaren om dat van de grond te krijgen Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Cultuur is een groot begrip. Ik geloof niet dat er hier sprake is van een Stellingwerfse cultuur. Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Hoe wilt u de Stellingwerfste cultuur behouden? We proberen het. De toneelclub speelt voorstellingen in het Stellingwerfs. Er is een avond gehouden met Stellingwerfse en Friese liedjes. De jeugd praat nog wel Stellingwerfs, maar het aantal wordt steeds minder. Met de Schrieversronte en andere voortrekkers proberen we de cultuur in stand te houden. Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Ja, maar het kan beter. Het dorp heeft veel vragen en eisen. Niet alles kan verwezenlijkt worden, maar het dorp moet

Wat ontbreekt er in uw dorp?

Waar ben u niet tevreden over in het dorp? Ik ben niet tevreden over de woningbouw. Er moeten goede woningen komen. Veel jongeren vertrekken. Goede woningen voor de jongeren en de ouderen. Er moet zoveel gebouwd worden dat het in stand blijft. Er is ook de weg bij de school. Daar mogen automobilisten nog tachtig kilometer per uur rijden. Ik zie het liever als een

Hoe ziet u de gemeente in de toekomst? Als een mooie gemeente. Genoeg industrie, niet te grootschalig, zodat Plaatselijk Belang Makkinga mensen hier kunnen wonen en werk Voorzitter Wolter Slager hebben. Waar ben u niet tevreden over in het dorp? daan. We kunnen ons in het collegeak- De Wemeweg moet worden aangekoord grote deels in vinden Niet alles past. We hebben ook extra woningen is gehaald. nodig. De jeugd kan hier dan ook woningen vinden. Voor de ouderen moeHoe ziet u de gemeente in de toekomst? ten er aanleunwoningen komen Het is lastig. Er is sprake van krimp, maar het is een uitdaging. We moeten de dorpen leefbaar houden. Kleine Plaatselijk Belang Nijeberkoop dorpen het meeste. Voorzitter Bram Potter

Plaatselijke Belangen

Plaatselijk Belang Appelscha Voorzitter Bart Nijholt

Waar bent u niet tevreden over in het dorp? Er is geen busverbinding en de weg in het dorp is onregelmatig, maar het zijn allemaal kleine probleempjes.

Plaatselijk Belang Langedijke Voorzitter Wolter Donker

Bent u tevreden over wat uw partij de afgelopen vier jaar heeft bereikt? Ja ik ben tevreden. We hebben nu één Waarom is uw partij de beste keuze voor de toekomst van Ooststellingwerf ? Verder kijken dan de korte afstand. We doen het vanuit de visie van de Bijbel.

Vice-voorzitter Tiny Frankema

ook op de lange duur leefbaar blijven. Als raadslid zie ik dat de problematiek in de kleinere dorpen vaak hetzelfde is. Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Moeilijk. We hebben in maart een discussie voor alle dorpsbewoners. Er komen ook deskundigen. We gaan het hebben over nu en over twintig jaar. De oplossing is niet alleen huizen bouwen. De mensen moeten in Fochteloo ook iets extra’s vinden, waardoor zij in Fochteloo willen wonen.

maal te laten verlopen. Je hebt met mensen te maken, maar we gaan van goede bedoeling uit.

Hoe wilt u de Stellingwerfste cultuur behouden? We zijn niet echt actief met het Stellingwerfs.

Wat heeft speciale aandacht nodig? We maken ons een beetje zorgen over de N381. Dat straks de vrachtwagens

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Ja, op zich wel. Vanuit de gemeente doet men moeite om de communicatie opti-

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Het is een uitdaging. We willen het bewonersaantal op peil houden. Meer kinderen voor de basisschool. En daarnaast samenwerken met andere dorpen en dat we naar elkaar toe groeien.

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Er is een historische vereniging opgericht. De taal gaat van ouder naar kind. Wat ontbreekt er in uw dorp? Er wordt thuis Stellingwerfs gesproken. Daar ben ik tevreden over. Mooiste Het wordt daar in stand gehouden. We dorp van Ooststellingwerf. Er zijn ver- houden het positief. enigingen en een kaartclub. Er worden Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? veel activiteiten georganiseerd. Ik ben lid van het Ooststellingwerfs Belang. Ik was het niet eens met het beleid Wat heeft speciale aandacht nodig? Veiligheid van de kinderen op school. over de kleine dorpen. Ze beloven veel, De automobilisten rijden daar te hard. maar er wordt weinig waargemaakt. Ik Er is de nog woningbouw in het dorp. houd mijn hart vast.

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Ik ben bezorgd. Er is vergrijzing in het dorp. Er is geen plaats voor de jeugd. Het is de doodsteek. De school is het hart van het dorp. Mensen maken daar contact met elkaar. Onze nieuwe buurvrouw is op deze manier opgenomen in de gemeenschap. Het dorpshuis is verbouwd. Ik ben daar trots op. Er wordt daar veel georganiseerd. Ook door jongeren. Je moet ze betrekken bij het organiseren, dan wordt het hun feest.

Wat ontbreekt er in uw dorp? We hebben een kinderopvang en een buitenschoolse opvang nodig. Kinderen worden nu bij lokale gezinnen ondergebracht, maar dat gaat knellen.

communicatie is de laatste jaren verbeterd. We hebben nu een aanspreekpunt. De zaken worden behandeld.

dertig kilometer zone. Voor de veiligheid van de kinderen

Wat heeft speciale aandacht nodig? De toestand van de wegen. Door de winter zitten er gaten in de weg. Het is net een gatenkaas.

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Er komen van buitenaf veel bewoners. We sluiten ons aan bij acties, maar we zijn er niet actief mee bezig. Het is belangrijk dat er een gezond vereniging leven is. Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Ik ben tevreden over de inspraak. De invloed ben ik niet tevreden over. De

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Als een levendige gemeenschap. Dat jong en oud hier met plezier kunnen wonen. Een goede toekomst.

Niets. We willen wel een supermarkt, in plaats van de weg. Er is ook een heg maar dat heeft geen bestaansrecht. Het in het dorp. Die belemmert het zicht. is niet rieel. We hebben nu een rijdende Die groeit sneller dan we dachten. supermarkt. Dat is prima zo. Waar ben u niet tevreden over in het dorp? Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Ik ben tevreden over het dorp. We zijn Wat heeft speciale aandacht nodig? We hebben een vrij gemengde cultuur. een dorp van 274 inwoners. Er zijn wei- We zijn een klein dorp met weinig Er wordt Stellingwerfs gesproken maar nig problemen. problemen. Er zijn wat kleine perike- ook Nederlands. De taal gaat van ouder len. Het verkeersbord wat staat voor op kind. Wat ontbreekt er in uw dorp? een uitrit. Er wordt op het bord gelet

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Er wordt goed geluisterd, maar wordt niets meegedaan. Er zijn wensen uit de dorpen waar de gemeente niets mee kan.

Plaatselijk Belang Oldeberkoop Voorzitter Taeke Draaijer

jes aanspreekt is de inspraak prima. Er zijn wel veel regels.

Waar ben u niet tevreden over in het dorp? Onze zaalruimte is verkocht. Voor actiDe laatste tijd goed. Er is een goede viteiten moet je naar Oldeholtpade, de structuurvisie. We hebben de nodige toneelvereniging moet uitwijken naar de contacten in het bestuur. We kunnen ge- kaasboerderij. We hopen dat het multifunctionele centrum in 2011 er staat. We makkelijk binnen lopen. mogen verder niet ontevreden over zijn. Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Bloeiend en bruisend. Recreanten zijn belangrijk. De middenstand is er afhan- Plaatselijk Belang Ravenswoud kelijk van. Ze komen alleen niet in de Voorzitter Hielke Merkus winter. In de winter zou er een dorpshuis moeten zijn. En er is een stapvoorwaarts Waar ben u niet tevreden over in het dorp? met de herinrichting van de vaart. Ik vind dat lastig. Er is werk aan de winkel. De herinrichting van Fochtelooërveen. Reconstructie van de straten. Nee. We hebben het op verschillende manieren geprobeerd. Er wordt niet ge- Wat ontbreekt er in uw dorp? luisterd. We hebben een dorpsvisie. Daar wordt te weinig naar gekeken. Plaatselijk Belang Waskemeer Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Heel rooskleurig. Er is veel jeugd tussen de 16 en 25, die nauw betrokken is. Als de jongeren weg moeten dan krijg je vergrijzing.

hier langsrijden omdat ze niet willen omrijden.

Een busverbinding. We missen ook winkels en een supermarkt, maar dat is niet relevant. We zijn tevreden met hoe het nu is. Handhaven op het huidige niveau en meer bestuursleden voor activiteiten. Mensen krijgen het steeds drukker.

Voorzitter Gerrit Baarda

Waar bent u niet tevreden over in het dorp? Het is een mooi dorp. We hebben opnieuw een dorpsvisie gemaakt. Er zijn huizen te kort. Er zijn net nieuwe woningen en die waren direct vol. We wonen hier mooi centraal. We willen het

Plaatselijk Belang Appelscha boven

Voorzitter Dick Nijhuis

Waar bent u niet tevreden over in het dorp? De manier hoe het in Appelscha gaat. Het wordt aan het lot over gelaten. Appelscha lijkt wel een bouwval. Het duurt allemaal te lang. We komen regelmatig samen met SPA`05 vereniging. Dat is belangrijk. Het is frustrerend dat het allemaal zo lang duurt. Het had allemaal

Wat ontbreekt er in uw dorp? Bouwgrond. Zodat we huizen kunnen bouwen en dan hebben we uitbreidingsmogelijkheden.

We proberen het krampachtig in eer te houden. De voertaal is hier het Stellingwerfs, maar er wordt ook Nederlands en Fries gesproken.

Wat heeft speciale aandacht nodig? Jongeren- en startwoningen. Het kan niet zo zijn dat de jongeren gedwongen worden te vertrekken.

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? In december hadden we vooraf veel gesprekken met wethouders vanwege het multicentrum. De inspraak is een beetje parallel. Als je de mensen net-

Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Er ontbreek een klokkentoren. Ik zou dat wel graag willen in het dorp. Het klinkt raar, maar een begraafplaats. Er zijn mensen die hier zijn geboren en getogen. Die moeten dan begraven worden in Appelscha. En ik zou wel wat kleine bedrijfjes willen. Dagelijkse bedrijvendheid. Wat heeft speciale aandacht nodig? hier leefbaar houden voor kinderen en ouderen. Wat ontbreekt er in uw dorp? Een dorpse uitstraling. We willen het centrum wat meer aangekleed hebben. Wat heeft speciale aandacht nodig? We hebben drie speerpunten. De woningbouw en de woonomgeving. We we eerder klaar kunnen zijn. De project ontwikkelaar beslist. Wat ontbreekt er in uw dorp? Er ontbreekt een dorpshuis. Het hoeft niet. We gebruiken nu de school. Het werkt goed. Ik was daar vroeger directeur. Toen ik met pensioen ging bleef ik voorzitter van het plaatselijk belang. Wat heeft speciale aandacht nodig? Damsluis. Het is wel goed geregeld. De

Het sportveld. Dat moet opgehoogd worden. Hoe wilt u de Stellingwerfse cultuur behouden? Het leeft hier niet. Ik ben zelf Fries. De vergaderingen worden gehouden in het Nederlands. Er gebeurt weinig in het Stellingwerfs.

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Het blijft er voorlopig zo uitzien. Er komt geen vergroting van inwoners in het dorp. De bewoners zijn over het algemeen erg happy.

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Dat hangt af van resultaten van bovenstaande problemen. Maar ik zie een voorspoedige toekomst. Oldeberkoop is de parel van de Stellingwerven en wij trots op ons dorp.

gen. We mopperen wel eens dat het niet snel genoeg gaat. Als je iets wilt, kan het niet direct komen.

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Ik ben tevreden. Het is halen en bren-

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Iets meer actie. Iets meer drukte, maar dan wel positieve drukte. Meer activiteiten. Het dorp wordt steeds mooier door herinrichting.

hopen dat in de toekomst de vaart weer wordt bevaren. Het derde speerpunt is het toerisme. We zitten vlakbij Bakkeveen.

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Het contact is op zich goed. We hebben één keer per jaar een gesprek. We zijn het lang niet altijd eens.

Hoe wilt u de Stellingwerfste cultuur behouden? Meer een Waskemeerse cultuur. We hebben gesprekken gehad met bewoners. Ze zien het als vertrouwdheid en samenhorigheid.

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Ietsje groter. Het bewonersaantal is al toegenomen. We zetten niet in op krimp. Met de N381 is het nog even afwachten of het drukker wordt met het verkeer.

verkeerssnelheid is te hoog. Er is een goede samenwerking geweest met de gemeente. Grote vrachtwagens kunnen er nu wat beter langs. Er zijn nu drempels het helpt wel.

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? We hebben honderd procent inspraak. Over de Damsluis hebben we veel vergaderd. We zijn zeer tevreden. Als het plan werd aangepakt was het op onze wijze.

Hoe wilt u de Stellingwerfste cultuur behouden? Met genoeg geld. De gemeente moet bezuinigen. Niet alles kan. We hebben natuur in Appelscha, de Historische vereniging. Het openluchttheater is goed gelukt. Het is prachtig. Dat stukje moet je behouden.

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Zoals vroeger. Een apart geheel zijn. Met een eigen toneel, school. Dat we een ster in de provincie mogen zijn.


De Grijpvogel 16 de

Plaatselijk Belang Haulerwijk Voorzitter Folkert Beenen

Waar bent u niet tevreden over in het dorp? Ik ben redelijk tevreden. Er zijn wel aandachtpunten. Er is de aansluiting met de N381, daar zijn we verder mee bezig. Het park heeft ook een update nodig. We hebben acht hectare en daar moet je iets leuks van maken. Het verzorgingstehuis Sinnehiem krijgt nieuwbouw, maar het gaat erg moeizaam. Het zou in 2008 al af

Plaatselijk Belang Donkerbroek Lid Wim Groenen

Waar bent u niet tevreden over in het dorp? Het multifunctioneel centrum. Het wordt niet gesteund door de gemeente. Er is ook nog de leegloop van de winkels en de woningbouw.

zijn. Daar ben ik wel ontevreden over. Ik ben verder in grote lijnen tevreden.

komen er toch veel mensen uit Ooststellingwerf.

elkaar goed verstaan. Samendoen wordt steeds moeilijker. De handen uit de mouwen steken.

Wat ontbreekt er in uw dorp? Voor een dorp van deze omvang hebben we alles. We hebben winkels. Twee supermarkten, kledingwinkels enzovoort. Uit het dorp komt geen signaal dat er iets ontbreekt. We zijn redelijk goed voorzien. We zouden wel graag een dorpshuis willen. Samen met de sport een Multi functie centrum. En we willen wat meer ruimte. Binnenkort is hier het lijsttrekkersdebat en dan

Wat heeft speciale aandacht nodig? De jeugd. Dat is een algemeen probleem. Daar heb ik zorgen over, maar het heeft aandacht. In de brede school is er nu een jeugdhonk.

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Ja. We krijgen de ruimte. Maar we hebben geen klachten. De raad moet beslissen.

Wat ontbreekt er in uw dorp? Het multifunctioneel centrum. Daar kunnen dan de scholen en het dorpshuis in. Door bezuinigingen zat het er niet in.

Hoe wilt u de Stellingwerfste cultuur behouden? We willen graag dat de bejaarden in het dorp kunnen blijven wonen. Er is voor jongeren vraag naar woningruimte. Op het gebied van cultuur hebben we het openluchtspel verzorgd.

Wat heeft speciale aandacht nodig? De woningbouw. De jeugd en de jongeren en bejaarden hebben hier dan een plekje.

Hoe wilt u de Stellingwerfste cultuur behouden? Het doel is op zich leefbaarheid. Dat we een dorp blijven. Er wordt hier meer Fries gesproken. Het is belangrijk dat we ondanks de taal

Bent u tevreden over de inspraak in de gemeente? Als ik het in een rapport cijfer moet

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? Een bescheiden groei. We hebben de voorzieningen. We kunnen functies overnemen van andere dorpen. Dan kunnen we elkaar dichter opzoeken. Ik zie de toekomst niet somber in.

uitdrukken, een zes. Het is één richtingsverkeer. De politiek heeft het laatste woord.

Hoe ziet u het dorp in de toekomst? We wachten de N381 af. Het voetbal veld is door de weg dan beter bereikbaar. Onze dorpsvisie is net geaccepteerd, maar er is geen geld. Er is weinig positiefs te melden. Oosterwolde is de nummer één, en er is aandacht voor Appelscha.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 3 MAART 2010

Nalatenschap Coenrady Extra geld voor De Melkweg en appartementen Appelscha in Elsloo ter Tafel

Stimuleringssubsidie VROM van 600.000 euro

De gemeente Ooststellingwerf heeft van het ministerie van VROM in totaal € 600.000,- subsidie gekregen voor twee woningbouwprojecten. Het gaat om subsidie op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten.

Van die zes ton heeft het ministerie € 472.500,- toegekend aan het project De Melkweg in Oosterwolde. Daar gaat BAM Woningbouw 63 woningen en appartementen bouwen. Daarnaast heeft het ministerie € 127.500,- toegekend aan een deel van het plan van Van der Duim Vastgoed BV om in Appelscha winkels, appartementen en een parkeergarage te bouwen.

De bijdrage is bestemd voor de bouw van 17 appartementen boven winkels. Een van de belangrijkste voorwaarden voor de subsidietoekenning is dat het project voor 1 juni 2010 moet zijn gestart. Als de bouw dan niet is gestart, moet de gemeente de subsidie teruggeven.

Naar de kopers Het college van burgemeeste en wethouders heeft besloten dat de subsidie gaat naar de kopers van de woningen en appartementen in de beide projecten. Het is een principe-besluit. Hoe de subsidie wordt toegekend en onder welke voorwaarden, moet

nog worden uitgewerkt. Het staat al wel vast dat de kopers maximaal € 7.500,- kunnen krijgen als ze in aanmerking komen. Wethouder Bouma gaat er van uit dat met die regeling driemaal winst kan worden geboekt. Allereerst dat de bouw nu werkelijk van start gaat, daarmee wordt meteen een stuk werkgelegenheid gecreëerd, terwijl de kopers zich van een hen passende woning kunnen voorzien. De minister van VROM heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om de bouw van woningen te stimuleren. De bouw van woningen is gestagneerd als gevolg van de kredietcrisis. De regeling heet Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. De essentie van de regeling is dat aan een gemeente maximaal € 10.000,- per woning beschikbaar kan worden gesteld. De subsidie wordt in verschillende tranches beschikbaar gesteld.

Wie doet er mee?

De grootste vrijwilligersactie van Nederland

Oosterwolde. Bekend was al, dat de Rabobank de Stellingwerven samen met stichting Scala hét comite vormden die in Ooststellingwerf de zogenoemde MADD dagen organiseerden. Dit jaar is niet alleen de naam verandert in “ Nederland Doet “maar ook het organisatiecomité is fors uitgebreid. Ook vertegenwoordigers van Verpleeghuis Stellinghaven, Talant en Thuiszorg helpen nu mee met het organiseren van diverse activiteiten. Plannen die al bekend zijn.

De Rabobankmedewerkers gaan gezamenlijk aan het werk bij OlmenEs. Klus en onderhoudswerkzaamheden. De medewerkers van Scala gaan hun handen uit de mouwen steken bij het Zorglandgoed Laagduurswoude. Daar is nog het nodige te doen aan schoonmaakwerk, schilderen en tuinieren.

De Rotaryclub gaat dit jaar aan de slag bij verpleeghuis Stellinghaven. Zij gaan hier de kassen opruimen, terrassen schoonmaken en een hok bouwen. De thuiszorg gaat met behulp van vrijwilligers de lang gekoesterde wensen proberen te vervullen van de mensen die zij zorg bieden.

Voorbeelden hiervan, een bezoek aan de dierentuin of een ritje door de gemeente.

Verder zijn er nog een aantal klussen die aangemeld zijn door Talant waar vrijwilligers die mee willen doen aan de slag kunnen. Ook groepen mensen, vriendengroepen, sportverenigingen, buurtverenigingen die gezamenlijk een klus aan willen pakken kunnen zich hiervoor aanmelden bij het Steunpunt Vrijwillige Inzet van Scala. Het Nederland Doet Comité wil op deze manier een bijdrage leveren aan een positief imago van vrijwilligerswerk en toename van het aantal vrijwilligers. Afgelopen jaar waren dit er zo n 50.000 door het gehele land. Nederland doet wordt ook ondersteund met een grote Landelijke Campagne met radioen TV spots. Ook in onze gemeente hangen weer volop posters hierover.

In ,,Elsloo ter Tafel”, waarin tal van historische onderwerpen over Elsloo en Tronde aan de orde komen, zal het volgende week zaterdag gaan over een nalatenschap van Arend Coenrady(1920-1997), toenmalig consulent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Coenrady woonde lange tijd in Elsloo en Tronde. Zijn zonen Wietse en Cor zullen die middag present zijn om middels een Power Pointpresentatie een inzicht te geven hoe hun vader als een soort pionier op pad werd gestuurd. Gezien het feit dat Arend Coenrady min of meer een grondlegger was voor het landelijk beleid en tevens een soort ontwikkelingswerker voor de landbouw, wordt er een interessante middag verwacht. De landbouw ontwikkelde zich ook in Elsloo vanaf de jaren vijftig, zestig sterk. De voorbe-

reidingen en uitvoering van de ruilverkaveling “Elsloo e.o.” was daar een gevolg van. De markante Coenrady was daarin een belangrijke functionaris, landbouwvoorlichter, die in deze contreien de trend voor de toekomst durfde te zetten en de “boeren” niet alleen de nodige informatie overbracht, maar ook achter zich kreeg en de beleidsbepalers wist te overtuigen.De presentatie zal duidelijk aangeven op welke wijze men in de jarenveertig en vijftig een agrarisch bedrijf moest uitvoeren. Allerlei machines en werkzaamheden zullen dat aantonen .

Scholieren Elsloo op de bres voor Haïti

In Elsloo namen direct na de aardbeving op Haiti de schoolkinderen van de meester K.J.Dijkstraschool zelf spontaan het initiatief om wat voor de kinderen op Haïti te doen. Maar liefst zeshonderd euro leverden de verscillende acties op. Met skelterkarren en borden van “555” trok de jeugd de voorbijgaande weken langs de deuren om bij de dorpsbewoners lege flessen te verzamelen om op school in een grote flessenbak te deponeren. Het werden er uiteindelijk een kleine 800 flessen. . De hartverwarmende actie van die kinderen, die begaan zijn met het lot van de slachtoffers en dan met name de kinderen op Haiti, kreeg op school uiteraard onder-

steuning van het personeel. Zo werd er besloten op een zogeheten Haiti-schoolmarkt in het gymlokaal boeken, spelen en knuffels te verkopen.

De markt, kort maar krachtig, leverde aan giften en verkoop een bedrag op van ruim 400 euro op. Uiteindelijk bracht dat het totoaal op ruim zeshonderd euro, een bedrag dat zal worden overgemaakt op het landelijk gironummer 555.

Gemeentelijke bouwleges zijn kostendekkend

Is er een transparant systeem voor het heffen van leges? Dit was de centrale vraag van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges in Ooststellingwerf. De conclusie is dat de werkelijke kosten en de begroting met elkaar in de pas lopen. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de “Handreiking kostentoerekening leges en tarieven” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wabo In 2010 treed de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. De invoering van de Wabo vraagt om een aangepaste legesverordening. De Wabo regelt de omgevingsvergunning die in de plaats komt van een reeks vergun-

ningen, ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project. De meest bekende daarvan zijn de bouwvergunning, de aanlegvergunning, de sloopvergunning, de monumentenvergunning, de milieuvergunning en de de kapvergunning.

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 moet de legesverordening van de gemeente Ooststelingwerf aangepast zijn aan de Wabo.


Nieuwe verhuurmogelijkheden bij A.R.T.

Waskemeer - A.R.T. is verder de verbreding in gegaan met betrekking tot de verhuur en verkoop van kampeermiddelen. Verhuur en verkoop van de unieke vouwwagen Smitveld, verhuur en verkoop van Saris bagagewagens en verhuur van ruime Tago gezinsvouwwagens reeds geplaatst op een camping door A.R.T. behoort nu ook allemaal tot de mogelijkheden. Naast de bestaande verhuur van volledig geinventariseerde vouwwagens is A.R.T. in samenwerking gegaan met Smitveld. ‘Smitveld is eveneens een snel opzetbare vouwwagen maar met een uniek tentgevoel’, vertelt Auke. De tent van de Smitveld vouwwagens zijn gemaakt van Wisselink tentdoek, is voorzien van een inritsbaar grondzeil en bezit de mogelijkheid de bagage in te laden aan zowel de voor- als achterzijde zonder de tent open te klappen. A.R.T. verhuurt en verkoopt de Smitveld vouwwagens, de verhuurmodellen zijn te bezichtigen in de showroom aan de Leidijk 1G te Waskemeer. Auke vertelde ook enthousiast over de uitbreiding van verhuurmogelijkheden m.b.t. de Tago vouwwagens. De gezinsvouwwagens, Tago Ranger (4 per-

sonen), Tago Atlantic (4-8 personen), Tago Arctic (4-8 personen), zijn voorzien van All Season tentdoek en geplaatst op verschillende campings in de Noordelijke en Oostelijke regio van Nederland. Deze vouwwagens zijn eveneens volledig geïnventariseerd. Wilt u meer weten, kom ons dan bezoeken in onze showroom of neem contact op met ons.

A.R.T. is op vrijdag, zaterdag en maandag geopend en op afspraak. Telefoonnummer: 0516-421889 Mobielnummer : 06-12066706 Wij zijn drukdoende met onze nieuwe website waardoor niet alle verhuurmogelijkheden hierop nog vermeld staan! E-mail : info@artkampeermiddelen.nl

Meer informatie is te vinden op de website www.artvvb.nl

Het assortiment van Kreativa

Kreativa is een winkel waar u terecht kunt voor een scala aan artikelen. Zo hebben we kinderkleding, wol en handwerken, fournituren, hobbymaterialen en een grote sortering wenskaarten. Kinderkleding vindt u t/m maat 176 van o.a. de merken Jubel, Doerak, Motion Wear en Knot So Bad. Binnenkort in de winkel een kleurig assortiment zomerjassen en snoezige jurkjes, rokjes met bijpassende shirts van Jubel en Doerak. En stoere jeans en shirts natuurlijk voor de jongens. Deze zomer weer een flitsende collectie van Dutch Bakery Design voor jongens en meisjes t/m maat 140. Naast de kinderkleding is er ook een leuke keus voor de baby. Babykleding van maat 44 t/m 86 van de bekende merken Feetje en Dirkje. Leuke kraamcadeautjes en knuffels van Happyhorse. Ook in de wol is er een ruime keus, zoals Noorse sokkenwol, Regia sokkengaren in veel verschillende kleuren en motiefjes, wol met katoen en zelfs met stretch. Verder hebben we handgebreide wollen sokken, van dikke en dunne garens, voor volwassenen en kinderen op voorraad of laten we in de gewenste maat en kleur voor u breien. Op het gebied van handwerken is er een royale keus in borduur- en knooppakketten van o.a. Lanarte, Vervaco en Pako. DMC borduurgaren en diverse soorten borduurstof zijn aan de meter te koop. Binnenkort zijn we weer voorzien van de nieuwe collectie zomergarens voor truien en vesten met bijbehorende materialen zoals houten, stalen, lange, korte, kabel- en rondbreinaalden en natuurlijke de breiboeken.

Naaigarens, ritsen, naalden, scharen,elastiek, kantjes/bandjes, linten, voeringstof en allerlei andere fournituren hangen in de winkel.

Er is een leuk assortiment hobby- en scrapbookmateriaal. Diverse soorten papier, ponsen, lijmen, verven en nog vele andere artikelen voor de hobby. Ook hobbyboeken als Hobby handig, Cards Only en het Hobbyjournaal zijn bij ons verkrijgbaar.

Naast al deze artikelen kunt u ook bij ons terecht voor: Rode-, dames-, heren en kinderzakdoeken. Inlijstwerkzaamheden, vanuit de eigen lijstenmakerij, met een ruime sortering lijsten en passe-partouts. Uw borduurwerk, foto e.d. wordt met een lijst naar uw wens en smaak op maat ingelijst. Stomerij, voor het reinigen van kleding, dekbedden etc. Reparaties van uw kleding en ander verstel- en herstelwerk, zoals het inzetten van ritsen en het inkorten van kleding. Schoenreparaties, maar ook veters, schoencrème, inlegzooltjes etc.

Nieuw in ons assortiment zijn de keukendoeken, theedoeken en handdoeken setjes.

U bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen bij Kreativa, Meulepassage aan het Manauplein 22 te Noordwolde. tel. 0561-432979


PIANO spelen, ook voor u?! Handwerk wordt steeds meer herondekt en gewaardeert Weleens bij uzelf gedacht: ik zou best piano willen spelen? Heeft u vroeger ooit eens piano- of orgelles gehad? Wilt u voor uw kinderen een aangename en nuttige hobby?

Kom dan eens uw licht opsteken in Beilen. U wordt graag vakkundig op weg geholpen door de specialist van BOL & ZWEZERIJNEN Piano’s - Vleugels. In de ruime en overzichtelijke showroom aan de Hanekampen 49 bent u van harte uitgenodigd om u te laten voorlichten omtrent de diverse mogelijkheden. Luister en bespeel de nieuwe en gebruikte piano’s. Waant uzelf concertpianist door aan een van de vele vleugels plaats te nemen. Ontdek dat een goede gebruikte piano geen vermogen hoeft te kosten. En bovenal: ervaar dat muziek maken zo leuk is!

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat muziek maken slim maakt (zie: www.muziekmaaktslim.nl). Desgewenst wordt u in contact gebracht met pianodocenten. Twijfelt u nog over de aanschaf van een piano, dan kunt u gebruik maken van het aantrekkelijke huurconcept: voor slechts € 450,- (incl. transport, verstelbare kruk en 1 x stemmen) krijgt u gedurende een jaar de beschikking over een piano. Besluit u daarna tot aanschaf van een piano, dan wordt de huur in mindering op de aankoopprijs gebracht.

Ook als u al een piano heeft, bent u in Beilen aan het juiste adres voor het stemmen, reparatie, taxatie en voor adviezen m.b.t. het juiste onderhoud. Met name in de droge winterperiode is het handhaven van de juiste luchtvochtigheid een vereiste.

Kortom, voor alles wat u wil weten over piano’s: Bol & Zwezerijnen.

Zie ook www.pianoos.nl.

In de meest glossy tijdschriften vindt je mooie gebreide plaids en kussens. Natuurlijk kun die kopen , maar het is ook heel goed zelf te maken. Je hebt dan niet alleen het plezier van het gebruiken maar dubbel plezier van het maken. Op deze manier kun je het helemaal naar je eigen smaak of naar je eigen interieur maken. En je kan het zo duur maken als je zelf wil. Zelf maken kost natuurlijk wel tijd, in het breicafe hebben we het er weleens over dat je winters voor de zomer zou moeten breien, dan kun je het aan als het zomer is, en andersom geldt dat natuurlijk ook.

Heeft het handwerk virus je goed te pakken, dan is het aan te raden naar de handwerkbeurs in Zwolle te gaan Vanaf 26februari t/m 28 februari in de IJsselhallen van 10.00-17.00

Bij de Wolstudio Fochteloo zijn nog enkele kortingens bonnen te verkrijgen.


De Grijpvogel 19 de

Maaien zonder compromis!

Een exclusief merk voor de exclusieve gebruiker !!!! metmerk meerwaarde EenMachines exclusief voor de exclusieve gebruiker

met meerwaarde Maaien +Machines vangen =

!!!!

Maaien + vangen =

Eenvoud Perfectie Functioneel Betrouwbaar Bedrijfszeker Professioneel Doeltreffend Compact Plezierig

Jan Klaverboer Oosterstreek 18 8388 ND Oosterstreek 0561-421568Jan / 06-55747475 Klaverboer Oosterstreek 18

Tafeltennissers doen goede zaken

De tafeltennistopper in de landelijke A klasse tussen TTVA 1 en Assen 1 is onder veel belangstelling gespeeld.

De ruim 60 toeschouwers beleefden allemaal een gezellig middagje in sportzaal Aekinga. De spelers daarentegen hadden blijkbaar vooral last van zenuwen. De partij kende een score verloop die voor koploper Assen desastreus verliep. Na zes partijen stond er al een 6-0 score op het bord in het voordeel van de Appelschasters. Duidelijk was wel dat de Ooststellingwervers zaterdag duidelijk een matje te groot waren voor hun opponenten uit de drentse Hoofdstad. De koploper verspeelde hierdoor een riante mogelijkheid om alvast een gaatje te kunnen slaan op de ranglijst. De Appelschasters daarentegen zien hun debuut op Landelijk A niveau beloond met een fraaie positie op de ranglijst. Na drie speelronden staat er een gemiddelde van 7 winstpartijen. Niet slecht voor een ploeg die vanuit Landelijk C rechtstreeks is toegelaten tot de hoogste categorie. Voorlopig richt de ploeg zich op de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Twekkelerveld uit Enschede over twee weken.

De jongste van allemaal, de 11- jarige Stellan Smid, won zijn drie partijen en hoefde hiervoor niet eens zijn beste spel te laten zien. Smid speelde vooral in zijn eerste partij erg slordig maar zijn tegenstander kon hiervan geen gebruik maken. Hiervoor was het klasseverschil al te groot zo bleek in het verdere verloop. De 15-jarige Thomas Kuijer bereikte ook niet het niveau dat normaliter van hem verwacht wordt. Niettemin won Thomas twee van zijn drie partijen. De 16jarige Leon Knol, nog maar 4 jaar aan het tafeltennissen, maakt wekelijks behoorlijke progressie. In zijn eerste partij tegen Drents kampioen Remon Linnewiel kon het dan

ook zomaar gebeuren dat Leon deze partij naar zich toetrok.In plaats hiervan te genieten was het jammer te constateren dat Leon nog teveel met winnen bezig is in plaats van punt voor punt te spelen. Dezelfde Linnewiel had duidelijk zijn dag niet ook al omdat zijn mentale weerbaarheid bijzonder zwak te noemen was. Met name in zijn partij tegen de net aan 11 jarige Smid liet Linnewiel zien op mentaal gebied nog veel kan leren van de jongste telg. Aan Assense zijde was Trung Nguyen de beste man door twee keer te scoren. Colin Rengers kon hieraan niet veel veranderen, slechts één zege tegen Knol was zijn aandeel. De eerstvolgende thuiswedstrijd van het jongensteam is zaterdag 13 maart om 15.00 uur tegen Elan 2 uit Baarn. De stand na drie speelronden: Landelijk A - Poule D Assen 1 TTVA 1 Docos-wolkyshop.nl 1 Elan 2 Twekkelerveld 1 Spirit 1

4 - 26 3 - 24 4 - 16 3 - 11 3 - 12 3 - 11

Het tweede team van de TTVA, uitkomend in de Landelijk C klasse deed ook van zich spreken door koploper Bit.nl 2 uit Ede te verslaan met 7-3. Vorige week werd nog kansloos in Nieuwegein verloren met 8-2. Jonathan Bosma bleef dit keer ongeslagen. Kevin Baron en Merijn Smid wisten 2 partijen winnend af te sluiten. Het dubbel Baron/Smid verloor. Het team staat hiermee keurig in de middenmoot. De ttv Appelscha wil alle toeschouwers bedanken voor hun komst en hoopt hen spoedig weer te mogen ontvangen.

Sjoerd Hoogenkamp in Oldelamer

Sjoerd Hoogenkamp, archeoloog in de Stellingwerven, deed verschillende interessante bodemvondsten in Oldelamer en omgeving. Hij maakt studie van de achtergrond van de voorwerpen, van de functie ervan in de wereld van toen.

Als voorzitter van de werkgroep “1309-2009, 700 jaar Stellingwerven” deed hij vorig jaar regelmatig van zich spreken. Op zondag 28 februari houdt hij in de Kerk in Oldelamer onder de titel "Tasbaar Verleden" een lezing, waarbij jong en oud hem over dit boeiende onderwerp vragen kunnen stellen. De sfeervolle muzikale omlijsting met oude muziek wordt verzorgd door luitspeler Gerhard Bos. Het programma begint om 15.00 uur en de entree bedraagt € 4,00 (kinderen tot 12 jaar gratis). Organisatie: Culturele Commissie Oldelamer.

7-jarige grasbaancoureur Christian Wagemans reserve kampioen bij Classic Speedway Holland Grasbaancoureur Christian Wagemans (7) uit Waskemeer werd zondag 14 februari gehuldigd voor zijn prestaties tijdens seizoen 2009 bij Classic Speedway Holland, onderdeel van MON (Motorsport Organisatie Nederland). Als een van de jongste rijders op zijn 50cc KTM wist hij een 2e plaats te behalen in het kampioenschap van de Minicross klasse (50 t/m 85cc). Een uitstekend resultaat voor deze coureur, die rijdt voor het Junior Grasbaan Team uit Oosterwolde.


De Grijpvogel 20 de

Op Zaterdag 20 februari vertoont Filmwerf de film Bright star in Hotel de Zon

Een week na Valentijnsdag een film vol van romantiek ‘met een gelukzalige glimlach om haar mond loopt Fanny de slaapkamer in. Ze heeft net voor het eerst gekust met haar grote liefde. Ze staat aan het voeteneind van het bed en laat zich langzaam achterover vallen’.

In ‘Bright star’ wordt op poëtische wijze het verhaal verteld van de liefde tussen de Romantische dichter John Keats (17951821) en zijn buurmeisje Fanny. Eerst wil Fanny niets van Keats weten. Ze vindt het taalgebruik van dichters overdreven. Door Fanny’s vooringenomenheid over elitaire kunst zoveel aandacht te geven, zorgt regisseur Campion ervoor dat dit thema de historische setting overstijgt. De film gaat over de positie van ‘moeilijke’ kunst in welke eeuw dan ook. Alle aandacht ligt in dit prachtig gefilmde kostuumdrama op de emoties van de personages die door uitstekende spelers worden vertolkt.

Voorafgaand aan de film is het mogelijk om te gaan eten in het restaurant van het hotel. Hiervoor kunt u direct reserveren bij Hotel de Zon. Tel: 0516 512 430 of mail: info@fletcherhoteldezon.nl

Jane Campion, Drama / Romantiek, Engeland/Australië/Frankrijk 2009, 119 minuten

Datum: zaterdag 20 februari 2010 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Hotel de Zon, Stationsstraat 1 in Oosterwolde.

De entree bedraagt € 7,00. Jongeren krijgen korting en betalen € 5,00.

Reserveren kan per mail: filmwerfoosterwolde@gmail.com

Valentijnsdisco bij Kinderwerk Wolvega groot succes

Afgelopen vrijdag op 12 februari vond er voor de kinderen een Valentijnsdisco plaats in het TWW gebouw. Deze kinderdisco werd georganiseerd door het de vrijwilligers en kinderwerkwerker van Timpaan Welzijn Weststellingwerf. Het werd een groot succes, gezien het aantal bezoekers: maar liefst 115 kinderen in de leeftijd van 6 tot12 jaar. Kinderen konden tussen het dansen en meezingen door een tattoo laten zetten, een cake versieren en knutselen.

De discomuziek, de rode draad door het feest, werd door DJ Jasper verzorgd. De sfeer was ontspannen en gezellig. Het was een zeer geslaagde avond. De volgende kinderdisco staat gepland op vrijdag 23 april.

De dag van uw leven

Directeur Jan van Veen is bezig om strepen te zetten op de kaarten van de leerlingen (Foto: Marleen van Esch)


21 De de Grijpvogel

CDA Ooststellingwerf neemt taak vrijwillige koffieschenkers over

Het CDA-team heeft zich onlangs ingezet voor de vrijwillige koffieschenkers van Rikkingahof in Oosterwolde en Sinnehiem in Haulerwijk. Als blijk van waardering nam het CDA de taak op zaterdagochtend van hen over.

0OEFS IFU HFOPU WBO FFO LPQKF LPĂś F FO FFOTUVLPSBOKFLPFL[BHFOEFLPĂś FTDIFO LFSTUPFIPFEF$%"FSTIVOUBBL PWFSOB men. In beide zorgcentra zijn er dagelijks vrijwilligers actief om de bewoners te voor[JFOWBOLPĂś FUJKEFOTEFLPĂś FPDIUFOEFO /JFUBMMFFOEFWSJKXJMMJHFSTXFSEFOWPPS[JFO WBOFFOLPQKFLPĂś F PPLBMMFCFXPOFSTEJF LXBNFOLPĂś FESJOLFOXFSEFOHFUSBDUFFSE PQLPĂś FFOPSBOKFLPFL

Deze actie betekende ook de start van de WFSLJF[JOHTDBNQBHOFWBOIFU$%"%FQBS tij is van mening dat vrijwilligers de smeerolie zijn van onze maatschappij. Zonder hen is het heel lastig voor mensen, belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. Op allerlei terreinen zijn vrijwilligers werkzaam. Met EF[FBDUJFIPPQUIFU$%"PPLNFOTFOEJF nu nog geen vrijwilligerswerk doen over de streep te trekken, want hulp is altijd nodig.

Robert Wieringa ondertekent het formulier om als eerste lid te worden. (Foto: Marleen van Esch)

Netwerk Overwerken presenteert ideeĂŤn tijdens bijeenkomst

Overwerken gaat vijf keer per jaar een bijeenkomst houden. Overwerken is een netwerk voor kleine bedrijven en ZZP’ers. Onlangs is het officieel gestart. Het bestuur wil een aanspreekpunt zijn voor de ondernemers die met vragen en problemen zitten. De officiÍle start is gehouden in het gemeentehuis in Oosterwolde. Vijf keer per jaar komen de leden samen. Elke eerste maandag van de maand. Het is nog onbekend wat de onderwerpen zijn van de bijeenkomsten. ,,We willen elke keer iets anders behandelen. Het bestuur wil informatie geven over het hebben van een eigen bedrijf. We gaan het hebben over boekhouding, belasting en gaan gastsprekers uitnodigen. We willen ook bedrijven bezoeken.’’ legt voorzitter Daan Pool VJU/BBTUEFPOUNPFUJOHFOXJMIFUCFTUVVS niet altijd binnen zitten. ,,We willen ÊÊn keer per jaar een uitstapje maken. Je leert elkaar op een andere manier kennen.’’

De inkomstenaangifte koorts

Het is weer tijd om uw gegevens met betrekking tot uw inkomen aan de belastingdienst te overleggen. Minstens 10 miljoen mensen hebben een aangiftebrief of -formulier gekregen. Al deze aangiften dienen voor 1 april teruggestuurd te worden behalve als er uitstel verkregen is. Te late inlevering wordt vanaf 2010 strenger gestraft door hogere boetes.

Vele zullen geld terugkregen maar vele zullen ook moeten betalen. Het geheel is afhankelijk van uw financiĂŤle situatie gedurende het jaar en aan het einde van het jaar. Hierbij kan het gaan om grote zowel als kleine bedragen.

Hebt u geen aangiftebrief of -formulier gehad. Maar verwacht u wel meer dan â‚Ź14 terug te krijgen? Laat dan eens bekijken of dit ook zo is. En doe ook aangifte.

Met ingang van 1 januari 2008 is de inkomstenbelasting op een aantal punten veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor de aftrekposten in de aangifte. De wijzigingen zijn zoal: t/JFVXFSFHFMTWPPSBGUSFLWBOHJGUFO t7FSWBMMFO WBO CFQBBMEF [JFLUFLPTUFO PG andere buitengewone uitgaven t4QBSFO WPPS EF BnPTTJOH WBO VX FJHFO woningschuld t4QBSFOWPPSFFOMJKGSFOUF t"GUSFLMFWFOTPOEFSIPVE t)FĂś OHTLPSUJOHFO t,JOEHFCPOEFOUPFTMBH JO QMBBUT WBO LJO dertoeslag

"M EF[F XJK[JHJOHFO LVOOFO PPL XFFS JO

vloed hebben op de hoogte van de toeslagen waar u recht op hebt of recht op zou kunnen krijgen. Vindt u het te ingewikkeld of wil u bevestiging van de juistheid van de ingevulde gegevens, raadpleeg dan eens een belastingadviseur. Zoekt u nog naar deskundige hulp laat het dan weten en bel 06-19624141. U krijgt precies voorgerekend wat u terugkrijgt of moet betalen. De kosten bedragen voor ĂŠĂŠn persoon â‚Ź 35,00 en als er een fiscaal partner is dan zijn de kosten â‚Ź 50,00. Wijzigingen en aanvragen van toeslag zijn â‚Ź 15,00 per aanvraag cq wijziging. 0QIPG"ENJOJTUSBUJFTFO#FMBTUJOHBEWJF[FO Hoofdstraat Oost 44 /PPSEXPMEF 'S

#FHJO  JT FS EPPS EF HFNFFOUF 0PTU TUFMMJOHXFSG  -VCCFST "EWJFT FO 0SHBOJTB tiebureau, de kamer van koophandel en 3BCPCBOL %F 4UFMMJOHXFSWFO FFO TVDDFT WPMMFTUBSUFSTCJKFFOLPNTUHFIPVEFO5PFO werd duidelijk, dat er behoefte was aan een ondernemersnetwerk voor de kleinere bedrijven. In de gemeente zijn er rond de driehonderd. ,,Grote bedrijven kunnen terecht bij verschillende organisaties. Wij willen kleine bedrijven en ZZP’ers samenbrengen, met elkaar in gesprek gaan en vragen kunnen beantwoorden. De leden zouden kunnen gaan samenwerken,’’ vertelt Pool. Een vijftal ondernemers zag dat er vraag was naar een netwerk. Daan Pool van Pool DPNNVOJDBUJF VJU "QQFMTDIB  +BOOJF #F JKFSU WBO +""# VJU )BVMFSXJKL  (FSU+BO )J MBSJVTWBO0QTUBQJOGSJFTMBOEVJU"QQFMTDIB  5FUKF EF ,SPPO OBNFOT EF 3BCPCBOL EF 4UFMMJOHXFSWFOFO3FOĂ?WBOEFS7FFOWBO 7%75VJONFVCFMFO FO ;POXFSJOH VJU "Q pelscha vormen in het begin samen het bestuur. Later zijn er een aantal bestuursleden bijgekomen.

Wereldgebedsdag 5 maart 2010 is het Wereldgebedsdag. In alle landen over de hele wereld worden op deze dag dezelfde woorden gesproken; elk land in zijn eigen taal. De liturgie heeft als thema: ALLES WAT ADEM HEEFT.. en is gemaakt door vrouwen uit Kameroen. De teksten, liederen en gebeden staan in een goed verzorgd boekje dat u kunt koQFOWPPSČ˝ %F/FEFSMBOETFWJFSJOHJT JO EF HSPUF [BBM WBO WFS[PSHJOHTIVJT 4JO OFIJFN "BOWBOH  VVS 7PPSHBOHFS JT%T3#VJKTFOPSHBOJTUF"OOFLF)BJTNB &SJTFFODPMMFDUFWPPSHPFEFEPFMFOJO,B meroen. Het plaatselijk comitĂŠ van Haulerwijk nodigt u hartelijk uit deze avond mee te maken.

Om te kijken of er belangstelling was zijn er drie bijeenkomsten gehouden. De eerste is bezocht door zeventig mensen. In de drie bijeenkomsten is een basis gelegd voor enige vorm van structuur, waarbij het belangrijk is wat de ondernemers zelf willen. Uit een enquĂŞte genomen door het bestuur is gebleken dat ondernemers willen samenkomen.

Ze willen naast de droge kost ook geamuseerd worden. ,,Grote bedrijven kunnen terecht bij verschillende organisaties. Wij willen de kleine bedrijven en ZZP’ers samenbrengen en met elkaar in gesprek gaan,’’ zegt Pool. ,,Het netwerk heeft nu 35 leden. Ik denk dat het er nog meer worden.’’

Gevraagd: Oud ijzer en metalen. Goede prijs. #FMMFO5FM  )BMFOFO betalen. Op zoek /BBSFFOCBBOUKFWPPSEF[BUFSEBH Wij zoeken een zaterdaghulp. Onze voorkeur gaat uit naar iemand van ca.17 jaar. Meer informatie in de winkel. Optiek Oosterwolde 4UBUJPOTTUSBBUE &50PTUFSXPMEF info@optiek-oosterwolde.nl Te koop: -PPQPGTMPPQTDPPUFS.BJDP LN  opknapper, kleur zwart. ,NBGTUBOE Papieren zijn aanwezig! Is geschouwd. prijs is nader over een te komen. 5FM Te Koop 2 onder 1 kap woning met garage en carport op 398m2 eigen grond uitgebouwde woonkamer royale keuken 4 slaapkamers grote luxe badkamer. Vr.Pr. 195000,00 kk Menninge 20 Oosterwolde. www.funda.nl Te Koop Vlakke binnendeur, nieuw, stomp 210x088 incl. hangsluitwerk 20,tel.0561 433743


De Grijpvogel 22 de

Aftrekbare ziektekosten in de aangifte inkomstenbelasting 2009

Eind 2008 was er een enorme run op brillen en contactlenzen. Dit kwam omdat de uitgaven hiervoor aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen waren. Ze waren aftrekbaar omdat ze onder de zogenaamde “uitgaven voor specifieke zorgkosten” vielen. Het was natuurlijk een doorn in het oog van het kabinet. Daarom zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd voor het jaar 2009.

Wat is er verdwenen als aftrekpost in 2009? Ten opzichte van 2008 zijn de volgende posten verdwenen: - Na de basispremie ook geen aftrek meer van de aanvullende premie, - De €23 per persoon voor de huisapotheek, - Brillen en contactlenzen, - Kosten wegens adoptie en kraamhulp, - De kosten wegens de “eigen bijdragen” AWBZ/Wmo, - De vaste aftrek wegens: ouderdom, arbeidsongeschiktheid, en chronische ziekte.

Voor deze gevallen is een nieuwe en ingewikkelde regeling in het leven geroepen, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Hierop moet apart een beroep worden gedaan.

Wat is er nog wel aftrekbaar in 2009? Uiteraard blijven de kosten wegens genees- en heelkunde die niet worden vergoed door een zorgverzekeraar aftrekbaar. Dit betekent dat niet vergoede kosten voor de normale zorgverleners aftrekbaar blijven, te denken valt aan huisarts, medisch specialist, tandarts etc. Ooglaserbehandelingen vallen hier niet onder. Veelal zal het hier gaan om kosten die aanvullende zorgverzekeringen wel dekken, zoals tandartskosten. Medicijnen en “hulpmiddelen” (bijv. hoorapparaten) blijven eveneens aftrekbaar.

Ook blijven een aantal van oudsher bekende aftrekposten intact. Zo blijven posten als extra gezinshulp, de dieetkosten en kosten voor extra kleding en beddengoed en reiskosten wegens regelmatig ziekenbezoek in deze nieuwe regeling aftrekbaar.

Ik heb aftrekbare kosten, wat nu? Als u aftrekbare kosten heeft, leidt dat niet altijd tot een aftrek. Er is een zogenaamde drempel die moeten worden overschreden voordat u aftrek heeft. U moet dus een bepaald minimum bedrag aan kosten maken voordat u recht op aftrek heeft. De aftrek is alleen het bedrag wat boven deze drempel uitkomt.

De drempel is inkomensafhankelijk. Als u meer verdient, is de drempel hoger dan wanneer u minder verdient. Het inkomen van uw partner wordt ook meegerekend; het gaat hier om het gezamenlijke inkomen. De drempels voor 2009 zijn als volgt:

Als u een partner heeft, een gezamenlijk inkomen in 2009 van: Van

T/M

Bedraagt de drempel

-

€14.304

€236

€14.305

€38.000

1,65% van het inkomen

1,65% van €38.000 plus 5,75% van alles wat boven de €38.000 komt Bij een negatief gezamenlijk inkomen bedraagt de drempel in 2009 €236. €38.001

En hoger

Als u geen partner heeft, een inkomen in 2009 van: Van

T/M

Bedraagt de drempel

-

€7.152

€118

€7.153

€38.000

1,65% van het inkomen

€38.001

En hoger

1,65% van €38.000 plus 5,75% van alles wat boven de €38.000 komt Bij een negatief inkomen bedraagt de drempel in 2009 €118.

Als laatste komt hier nog bij, dat als u een inkomen van minder dan €32.127 (voor de persoonsgebonden aftrek) heeft, krijgt u niet een aftrek van de gemaakte kosten die boven het drempel uitkomen, maar worden de kosten voor 113% in aanmerking genomen. Een voorbeeld zal het bovenstaande verduidelijken.

Voorbeelden U heeft een inkomen van €40.000 en uw partner ook. Gezamenlijk heeft u dus €80.000 aan inkomen. De drempel die u moet overschrijden wordt als volgt berekend. Over de eerste €14.304 van uw inkomen, is de drempel €236. Over het tweede gedeelde, van €14.305 tot en met €38.000 is de drempel 1,65%. Dat is hier dus 1,65% van €38.000 - €14.305 = €391 Daarboven is de drempel 5,75%. Er resteert nog van €80.000 - €38.000 = €42.000. Daar 5,75% van is €2.415. In totaal is de drempel hier: €236 + € 391 + €2.415 = €3.042. Stel u maakt €3.500 aan zorgkosten, u mag dan in aftrek brengen €3.500 - €3.042 = €458.

Interessanter wordt het als u minder verdient. Stel u heeft een inkomen van €15.000 en uw partner van €10.000. Gezamenlijk heeft u dus €25.000 aan inkomen. De drempel bedraagt hier dan over de eerste €14.304- €236. Over het tweede stuk resteert nog €25.000 - €14.305 = €10.695. Hier 1,65% van is €176. In totaal zou u dan meer dan €412 aan ziektekosten moeten maken. Stel u maakt wederom €3.500 aan ziektekosten maken. Dan is in beginsel dus €3.500 - €412 = €3.088 aftrekbaar. Toch is niet dit bedrag aftrekbaar, maar 113% hiervan. U hebt een inkomen lager dan €32.127, dus komt u in aanmerking voor de 113%-regeling. Er mag dus 113% van €3.088 = €3.489 in aftrek worden gebracht.

Dit artikel wordt u aangeboden door Marten Visser werkzaam bij Nettax belastingadviseurs, een onafhankelijk belastingadviesbureau en bedrijfsadviesbureau. www.nettax.nl- 0516-433652 -06-21516407

De Appelscha Radio Top 30

dw vw aw 01 01 03 De Doelleazen Ft. Bricquebec – Strjitlizzer 02 26 02 Dikdakkers – Hakkestamp 03 02 04 Gebroeders Ko – Geef Mij De Sleutel Van Jouw Voordeur 04 10 04 Caro Emerald – A Night Like This 05 03 07 AnnaGrace – Love Keeps Calling 06 11 06 Paultje Poets – Als We Straks Naar Tirol Toe Gaan 07 04 08 Stefan Storm – Ik Heb Mijn Hart In Westendorf Verloren 08 05 05 Lasgo – Over You 09 08 05 The Wildboys Featuring Ameerah – The Sound Of Missing You 10 19 02 Double Dj’s – Boven Op De Berg 11 12 09 Owl City – Fire Flies 12 13 04 Jason Derülo – Watcha Say 13 25 02 Ray & Anita – In Da Name Of Love 14 09 08 The Opposites Feat. Gers & Sef – Broodje Bakpao 15 06 04 Frans Duijts – Ik Mis Je 16 21 02 Iyaz – Replay 17 07 05 Truus Trut & De Terlenka’s – Alle Leuke Jongens 18 17 04 Anneke Douma – It Giet Oan 19 14 05 Jan Spijkerman – Stom 20 18 04 Gabry – Diep In Gedachten 21 — 01 André Van Duin – Ome Cor Heb Een Drilboor 22 15 10 Bob Taylor Featuring Inna – Déjà Vu 23 22 02 Jurk – Zou Zo Graag 24 30 02 René Becker – Eén En Al Gezelligheid 25 — 01 Shontelle – Impossible 26 24 08 Yes-R,Ali B. & Lange Frans – Me Boy 27 16 08 John De Bever & Liesbeth – In Deze Liefdesnacht 28 23 13 Marlous – Ik Spreid Nu Mijn Vleugels Uit 29 — 01 Wesley – You Raise Me Up 30 20 11 Alle 13 Jaanke – De Witte Eend Uit de lijst : Ron Van Der Beuken & Maarten De Jong – Life’s Too Short Silva Swart – Geef Me Liefde Vannacht Guus Meeuwis – Laat Mij In Die Waan De Hillegomse volkszanger Dirk Meeldijk komt uit een gezin van 9 kinderen. Als kind was Dirk het vrolijkste ventje uit de buurt met veel kwajongensstreken. Het zingen zat Dirk al van kleins af aan in het bloed. Als 8-jarig jochie zong hij de liedjes van Heintje uit volle borst mee. Later ontdekte hij de muziek van Willy Alberti, Johnny Jordaan en André Hazes; Dirk’s grote voorbeelden. Na vele talentenjachten en karaoke optredens krijgt Dirk de smaak van het zingen steeds meer te pakken. Nadat Dirk in contact kwam met producer Ronald Moonen besloten ze een single op te nemen. Met de single “Ik Hou Van Het Leven” scoorde Dirk een enorme kroegenhit en stond hiermee wekenlang in de vaderlandse hitlijsten. In 2007 verscheen Dirk’s debuut album “Ik Hou Van Het Leven”. Dit album leverde nog meer hits op zoals ”’t Is Voorbij”, “In Mijn Kroegie” en “Vier Zomers Lang”.

“Ik Hou Van Het Leven (Goldfinger remix)” en “Adieu Adieu”. Dirk Meeldijk is een écht “mensenmens”. Hij houdt van mensen om zich heen. Maar Dirk is ook punctueel en oprecht en verwacht dat dan ook van de mensen in zijn omgeving.

Onlangs verscheen Dirk’s tweede album, “Ik Ben Wie Ik Ben”; een titel die Dirk op het lijf geschreven is. Dirk is altijd zichzelf en is een man die van gezelligheid houdt. Die sfeer ademt het album dan ook uit; meezingers en prachtige levenspop, recht uit het hart gezongen. “Ik Ben Wie Ik Ben” bevat wederom succesvolle singles met “Ik Hou Van Jou”,

Een groot concert met een fantastische live band is Dirk’s grote droom. Deze droom zal hij in de toekomst ongetwijfeld gaan realiseren. Maar voor hij zijn droom gaat verwezenlijken is hij deze week bij AppelschaRadio.nl “De Oogappel” met zijn nieuwe single “Adieu Adieu”

Dirk is zoals zijn liedjes; eerlijk, oprecht en hij doet alles recht uit het hart.

Cabaret Gien Idee in Fochteloo Het lijkt wel Grand Theatre in Fochteloo. Een waar cabaret komt een avondvullend programma brengen in het Nederlands en Drents. Klaas Schultz en Elfrieda Houkes vormen sinds enkele jaren het Drentstalig cabaretduo Gien Idee. Ze kennen elkaar al sinds eind jaren '80 en speelden onder meer samen in het Drents gezelschap 't Aol Volk. Voor het 50-jarig bestaan schreef Schultz teksten en muziek voor een revue. Beiden speelden daar zelf in mee. Wegens het succes werden ze gevraagd om de liedjes vaker te komen zingen. De teksten en de meeste muziek van hun eerste cd Oez eerste zijn van Schultz. Goede teksten en muzikaliteit worden gecombineerd zoals in Sentiment; een lied over de schooltijd

vroeger en nu. De teksten zijn vooral cabaretesk; soms sfeervol, maar ook uitbundig; vaak met een jazzy inslag. De schijf klinkt goed, al moet gezegd worden dat je de kracht van het Drentse understatement pas echt leert kennen tijdens optredens. In 2008 kwamen Dina Katuin uit Roswinkel en Harjan Snijders uit Wachtum erbij en werd Gien Idee een kwartet. Het optreden is in het dorpshuis Et Legien Zuideinde 26a Fochteloo. Zaterdag 27 februari. Start om 20.00 uur. Entree is € 5,=


De Grijpvogel 23 de

Bedrijfsunit aan de industrieweg in Appelscha

Huizinga Onroerend Goed BV bouwt aan de Industrieweg te Appelscha 10 bedrijfsunits voor bedrijfsmatig en particulier gebruik. Vijf units zijn te huur en vier units zijn te koop. In gebouw 1 is reeds één van de twee units verhuurd aan Brandweer Appelscha.

Huizinga OG ontwikkelt naast de ZPCloodsen aan de Industrieweg in Appelscha een terrein van ongeveer 3.500m2. Daarvan wordt bijna 1.000m2 bebouwd met 3 gebouwen. De eerste fase is reeds gerealiseerd, in een deel van gebouw 1 aan de Industrieweg wordt de Brandweer Appelscha ondergebracht. Deze brandweerkazerne wordt op 20 maart officieel geopend. Het andere deel staat als bedrijfsunit te huur. Deze unit van 130m2 vloeroppervlakte met een verdieping van 75m2 is zeer geschikt als showroom.

Binnenkort wordt gestart met gebouwen 2 en 3. Deze gebouwen bevatten elk 4 units van 80m2 met een verdieping van ca. 40m2.

Er worden 4 units te koop en 4 units te huur aangeboden. De ruime en verwarmde units zijn uitermate geschikt voor bedrijfsmatige activiteiten van bijvoorbeeld ZZP-ers, zoals werkplaats, atelier, showroom, magazijn, opslag, kantoor of een combinatie van deze gebruiksfuncties. Ook voor de particulier bieden de units vele mogelijkheden, zoals hobbyruimte, atelier, stalling en onderhoud van bijv. camper, boot of caravan. De unitgebouwen worden gebouwd van hoogwaardig geïsoleerd materiaal waardoor de energielasten laag blijven. De units hebben zowel beneden als boven ramen, die zorgen voor veel daglicht. Elke unit wordt voorzien van een overheaddeur met aparte ingang. Uitbreiding door koppeling van units is mogelijk. Elke unithuurder of -koper heeft de beschikking over 2 parkeerplaatsen. De units zijn aantrekkelijk geprijsd; veel m3 voor weinig geld. De verkoop wordt gedaan door NVM-Makelaardij de Smelthe te Oosterwolde. Meer informatie en een downloadbare brochure is te vinden op de speciale website www.huizingaonroerendgoed.nl

Win een jaar lang 100 staatsloten per trekking bij Primera de Primeur

Oosterwolde - Iedere maand kans maken op miljoenen, wie wilt dat niet? Bij aankoop van twee Staatsloten voor de trekking van 10 maart óf 10 april maken klanten nu bij Primera De Primeur Oosterwolde Gorredijk Grou kans op het winnen van een jaar lang meespelen met 100 Staatsloten per trekking!

Bij aankoop van twee hele Staatsloten of een straatje 1/5 Staatsloten voor de trekking van 10 maart of 10 april 2010 ontvangt men een deelnamekaartje bij Primera De Primeur Oosterwolde. Na het invullen van de lotnummers op dit kaartje maken klanten kans op deze geweldige prijs! Dit houdt in dat één jaar lang met 100 Staatsloten per trekking meegespeeld kan worden. Concreet zijn dit 100 hele Staatsloten inclusief Jackpot ter waarde van € 15,00 voor de 12 maandelijkse reguliere trekkingen, 100 hele Staatsloten inclusief Jackpot ter waarde van € 15,00 voor de Koninginnedagtrekking en 100 halve Staatsloten inclusief Jackpot ter waarde van € 15,00 voor de Oudejaarstrekking. De in totaal 1400 loten hebben gezamenlijk een aankoopwaarde

van € 21.000,-. Met al deze loten wordt er zeker duizenden euro’s aan prijzengeld gewonnen! Primera & De Staatsloterij De Staatsloterij is dé prijzenloterij van Nederland. De Staatsloterij heeft namelijk het grootste prijzenpakket en de grootste winkans. Daarnaast zijn alle prijzen belastingvrij. Naast Staatsloten kunt u in de ruim 400 winkels van Primera De Primeur Oosterwolde ook terecht voor: wenskaarten, cadeaukaarten, tabak, tijdschriften, rokersbenodigdheden, cadeaukaarten, tijdschriften, kranten, Lotto, Toto, Krasloten, postzegels, beltegoeden, internettegoeden, TicketBox (voetbalkaartjes), Paylogic (evenementenkaartjes) en uitgebreid assortiment kado-artikelen.

Gezellige middag in Hotel de Zon met film en jazz

Op zondagmiddag vertoonde Filmwerf de Frans Roemeense film Picnic in Hotel de Zon. De film vertelt het verhaal van een stel dat op weg naar een picknickplaats al ruziënd een prostitué aanrijdt. Aanvankelijk lijkt zij zwaar gewond maar plotseling wordt ze wakker. De kijker ziet de gebeurtenissen die zich daarna afspelen beurtelings door de ogen van de vrouw, de man en de prostitué. Langzaam maar doelbewust drijft Ana, de prostitué, met haar vragen en insinuaties een wig tussen de man en de vrouw. ‘Een geweldige film. Juist dat je niet weet wat de motieven zijn van Ana, maakt het zo spannend,’ aldus een enthousiaste kijker. Na afloop van de film trad de 5-koppige jazzband The inflatables op. Bij de naam kun je je van alles voorstellen maar de bandleden kozen de naam ‘gewoon omdat het mooi klonk.’ De band is enkele jaren geleden opgericht door Freek de Bruijn (drums) en Sander Thijsen (toetsen). Daarna kwamen bassist Bas-jan Hoogenberg en gitarist Chris Bechtum erbij. Sinds kort speelt trompettist Emiel Joorman mee. ‘Nu pas doet de band zijn naam eer aan,’ zei deze lachend. De nummers die ze spelen zijn gebaseerd op bestaande nummers van grote jazz-legendes, zoals Cannonball Adderley, Dave Brubeck en Miles Davis. Bassist Bas-jan Hoogenberg: ‘We maken af-

spraken over bepaalde loopjes en daarna gaan we om de beurt improviseren op de melodie.’ De band is steeds bezig met het uitbouwen van het repertoire. Ook zoeken ze nog een goede zanger of zangeres. ‘Je kunt niet stil blijven staan bij deze muziek. Ze zijn echt goed,’ zei een luisteraar met een glaasje wijn in de hand. ‘Deze band zou heel leuk zijn om te huren voor een feest. Ze zien er ook nog leuk uit met hun zwart-witte outfit.’

De band heeft al regelmatig optredens tijdens feesten en partijen. Onlangs traden ze op tijdens de grote muziekavond op het Stellingwerf college.

Romantische film ‘Bright star’ bij FIlmhuis Weststellingwerf in Noordwolde Op vrijdag 19 februari vertoont het Filmhuis Weststellingwerf om 20.00 uur in 't Vlechtwerk te Noordwolde de romantische film " Bright Star" (2009). In Bright Star wordt op poëtische wijze het verhaal verteld van de liefde tussen de Romantische dichter John Keats (1795-1821) en zijn buurmeisje Fanny. Eerst wil Fanny niets van Keats weten. Ze vindt het taalgebruik van dichters overdreven. Door Fanny’s vooringenomenheid over elitaire kunst zoveel aandacht te geven, zorgt regisseur Jane Campion ervoor dat dit thema de historische setting overstijgt. De film gaat over de positie van ‘moeilijke’ kunst in welke eeuw dan ook. Alle aandacht ligt in dit prachtig gefilmde kostuumdrama op de emoties van de personages die door uitstekende spelers worden vertolkt. De film werd opgenomen in Engeland, Australië en Frankrijk. De entree bedraagt € 7,00. Reserveren wordt sterk aangeraden en kan telefonisch (0561-610327 antwoordapparaat inspreken) of via e-mail naar hier.reserveren@gmail.com.

Bibliotheek Oosterwolde krijgt jongerenafdeling

De Bibliotheek Oosterwolde opent op donderdag 18 februari haar jongerenafdeling. Die afdeling is ingericht op basis van het winnende thema New York van de ontwerpwedstrijd onder de leerlingen van het Stellingwerf College. Wethouder Pieter Bouma is in de bibliotheek aanwezig om de officiële handeling te verrichten. Met het uitdelen van appels opent hij de jongerenafdeling.

Begin vorig jaar is onder scholieren van het Stellingwerf College een ontwerpwedstrijd gehouden. Vier jongeren deden mee aan workshops om hun idee verder uit te werken. Uiteindelijk is het thema New York van Dominique Derks uitgekozen voor de jongerenafdeling.

Door een tijgerprint in de bibliotheek

dacht ze aan geel, de kleur van de taxi’s in New York. New York is de stad van de onbegrensde mogelijkheden. De jongerenbibliotheek wil een springplank zijn naar die wereld van onbegrensde mogelijkheden. Jongerengedeelte In het jongerengedeelte zijn de literatuurboeken van het Stellingwerf College ge-

plaatst en is de bibliotheek ingericht door jongeren. De boeken kunnen nu ook geleend worden door klanten van de bibliotheek. Verder bestaat de collectie van ,,The Big Apple” uit literatuurboeken, boeken over communicatie, beroepskeuze, strips en nog veel meer. De afdeling bevindt zich op de loft.

Informatie wordt steeds vaker speels verpakt in digitale media. In de bibliotheek is daarom steeds meer digitale media te ontdekken. Dat kan op internet zijn, maar ook games krijgen een rol. Tijdens de opendag zijn er een PlayStation, Wii en een Xbox aanwezig. De opening start om 16.00 uur. Dan is te zien wat het uiteindelijk resultaat is.


De Grijpvogel 24 de

Winterlezing: Een boeiende reis door de tijd; de cultuurhistorie van de Drents-Friese zandgronden

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold viert in 2010 haar tienjarig jubileum. Wat maakt dit natuurgebied zo uniek? Dit begint al bij de ontstaansgeschiedenis van dit gebied dat teruggaat tot in de ijstijden.

Tijdens de tweede winterlezing van dit seizoen op donderdag 18 februari wordt u meegenomen op deze boeiende reis door de tijd. De lezing start om 19.30 uur in het Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold te Appelscha en zal tot circa 21.30 uur duren. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel graag aanmelden bij het Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold; 0516-464020.

De heer Schuiling, in dienst van Natuurmonumenten, neemt u aan de hand van oud en nieuw beeldmateriaal mee op reis door de tijd. De eerste zichtbare sporen van bewoning dateren uit de jonge Steentijd, zo’n 3000 jaar voor Chr. Sindsdien is het gebied altijd bewoond geweest. Het meest tastbare overblijfsel is het hunebed van Diever. Het Pottiesbarchien,

een oude grafheuvel, spreekt ook tot de verbeelding. In latere eeuwen vormde zich het oude esdorpenlandschap aan de zuidrand van het nationaal park. Kleine akkers op de hooggelegen essen, bloemrijke graslanden in de beekdalen en de uitgestrekte heidevelden. Deze heidevelden deden dienst als weidegronden voor de schaapskuddes uit de dorpen. In de laatste eeuwen werden deze heidegronden te intensief gebruikt door de boeren waardoor de planten-

groei ernstig werd beschadigd. Het zand kreeg vrij spel en ging stuiven. Met alle gevolgen van dien.

Aan het begin van de 20 eeuw begon Staatsbosbeheer en particulieren met het aanplanten van bos en het ontginnen van heideterreinen tot landbouwgrond.

Gelukkig zijn kleine stukken heidevelden en vennetjes gespaard gebleven en kunnen we nu genieten van een afwisselend fraai Nationaal Park Drents-Friese Wold.

GĂŠ Bouma heeft haar eigen bedrijf Webinvorm

,,Ik werk persoonlijk, professioneel en met passie’’

Het ondernemersgevoel zit in de genen. GÊ Bouma komt uit een ondernemersfamilie. Sinds september 2009 heeft ze haar eigen communicatiebureau Webinvorm. ,,Ik schrijf en herschrijf webteksten. Bedrijven schrijven vaak in jargon en hebben lappen tekst op hun website staan.’’ Vorig jaar behaalde ze haar HBO-diploma communicatie.

Bouma is twintig jaar directiesecretaresse geweest in de profit- en non-profitsector. Het opzetten en bijhouden van de website deed ze er altijd naast. Omdat communicatie het leukste onderdeel van haar werk was heeft ze in 2004 besloten zich te specialiseren in dit vak.

,,Ik ben begonnen met thuis te studeren bij de LOI. Toen mijn jongste naar de basisschool ging ben ik HBO-communicatie gaan doen bij Windesheim.’’ Ze behaalde in juni haar diploma en begon in september met haar eigen bedrijf.

Workshops Bouma volgde workshops van de Kamer van Koophandel in belasting, marketing, juridische zaken en boekhouding. Van de docent boekhouding kreeg ze haar eerste opdracht. Ze maakt een website duidelijk, doelgericht en vindbaar. Veel bedrijven hebben al wel een website, maar worstelen met de presentatie ervan.

,,Ik erger me soms. Er staan complete brochures op en dat leest niet lekker.’’ Teksten moeten kort en krachtig zijn en scanbaar, want een bezoeker bekijkt in tien seconden of hij doorleest of niet.

Het is volgens haar belangrijk dat je werkt met in- en externe links en de juiste zoekwoorden. Dit zijn de woorden waarop bezoekers googelen. Google

kent strategische en minder strategische plaatsen op websites. Door een goede combinatie van techniek, vormgeving, marketing en communicatie is het mogelijk hogerop te komen.

ďż˝

Steeds iets anders Bouma geniet van haar baan, maar ziet ook de nadelen van een eigen bedrijf. ,,Je bent alleen. Je bent zelf het bedrijf. Het is soms eenzaam.’’ Bouma vindt het wel een baan met onverwachte wendingen. ,,Het is steeds iets anders. Dan sta je te verdiepen in een kwekerij en dan in cv ketels.’’ Door mond-tot-mond reclame komt ze aan klanten. ,,Ik woon nu 17 jaar in Oosterwolde en ik ken veel mensen. .’’ Het hoogtepunt van de afgelopen maanden was dat ze benaderd werd voor de redactie van het SecretaressePlatform.nl ,,Ik mag meedenken over de opzet van een informatiesite voor secretaresses en ik ga artikelen schrijven. Zo komt mijn twintig jaar ervaring als directiesecretaresse ook goed van pas. Ik heb kennis van de problematiek waar secretaresses mee worstelen en ik heb kennis van webcommunicatie.’’ Bouma volgt nog cursussen en houdt presentaties ,,Over vijf jaar wil ik allround advies kunnen geven over online marketing..’’ Voor meer informatie kijk op: www.webinvorm.nl

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

Gratis Grijpertjes

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

Gratis een advertentie plaatsen?

Plaats een Grijpertje!

��������� ������ �������� ���������

De volgende Grijpvogel komt uit op 2 maart. U KUNT UW GRATIS GRIJPERTJES OPSTUREN TOT VRIJDAG 26 FEBRUARI. Gebruik daarvoor deze bon:

Maximaal 1 Grijpertje per adres! Maximaal 150 letters en tekens!

Stuur uw Grijpertje op naar (Of deponeer het Grijpertje in de bus bij):

De redaktie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties, zonder opgave van redenen, niet te plaatsen.

6JUHFWFSJK4UFMMJOHXFSG.FEJBt7BO&NTUXFHt#7"QQFMTDIB &NBJMFOLBOPPLinfo@stellingwerfmedia.nl

ALLEEN GRATIS VOOR PARTICULIEREN!


De Grijpvogel 25 de

Evenementen in Ooststellingwerf

Wolvega

17 februari tot 3 maart

Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, er kunnen echter altijd wijzigingen optreden. Informeer daarom altijd nog even bij de organisatie voor u op pad gaat.

Gorredijk

18 februari Appelscha

Olterterp

20 februari Diever

Appelscha

Oosterwolde

Elsloo Smilde

21 februari Appelscha

Appelscha

Drouwen 24 februari Appelscha

Oosterwolde

25 februari Appelscha

27 februari Appelscha

Fochteloo

1 maart Appelscha

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Lezing. Een reis door de tijd. Het Nationale Park DFW bestaat bijna 10 jaar, het gebied kent natuurlijk een veel langere geschiedenis. Roelof Schuiling (Het Drentse Landschap) gaat terug in de tijd. Gratis. Opgave verplicht tel.0516 – 464020. Aanvang 19:30 uur. Informatiecentrum Diever. Inloopmiddag nestkastjes maken. Maak zelf een nestkastje, de boswachter helpt en vertelt hoe je vogels naar de tuin kunt lokken. Kinderen 7 – 12 jarigen. Kosten € 5,00. Opgave verplicht tel. 0521 - 590602. Aanvang 13:00 – 16:00 uur. Open 22-28 febr. Di t/m za van 10:00 – 16:00 uur. Hoolten Klinte. Pieter Jonker interviewt Johan Veenstra over zijn nieuwe boek. Et geheim van de wiend. Aanvang 14:00 uur. Entree leden € 3,00 niet lid €4,00. Filmwerf. Bright star. Jane Campion. Drama/Romantiek. Engeland. Reserveren: filmwerfoosterwolde@gmail.com Locatie: Hotel de Zon. Entree € 7,00 jongeren € 5,00. Mogelijkheid tot diner in Hotel de Zon + een kaartje + een gratis kop koffie bij aanvang van de film voor € 26,50. Aanvang 20:00 uur. Eetcafe ’t Anker. Odis bingoavond. Een gezellige bingoavond. Aanvang 20:00 uur. Vrije entree, speelkaarten € 8,00. Tevens s’middags kinderbingo. Boekenmarkt. Op de galerij van de koepelkerk. Aanvang 9:30 uur tot 14:30 uur. Toegang is gratis. Met bezichtiging kerk, koffiehoek en bij helder weer beklimming toren. Veenhoopsweg 14. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Inloopmiddag nestkastjes maken. Maak zelf een nestkastje, de boswachter helpt en vertelt hoe je vogels naar de tuin kunt lokken. Kinderen 7 – 12 jarigen. Kosten € 5,00. Opgave verplicht tel. 0516 - 464020. Aanvang 13:00 – 16:00 uur. Harambe. Kapriol. Marita Kruijswijk en Marian Nesse, beter bekend als de Dames Dubbel vormen samen met Rutger Dijkstra en Ad Bos het ensemble Kapriol. Zij spelen balfolk en luistermuziek met traditioneel Nederlands vaak als basis. Hun repertoire valt onder wereldmuziek. Aanvang 14:30 uur. Entree € 9,50. Het Boomkroonpad. Roofvogeldemonstratie. Aanvang 14:00 uur. Meer info tel. 0592 – 377305. www.hetboomkroonpad.nl Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Inloopmiddag braakballen pluizen. Ga op onderzoek uit en ontdek wat er in een braakbal te vinden is. Je kunt gebruik maken van een microscoop. Kinderen 7 – 12 jarigen. Kosten € 3,50. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. Aanvang 13:00 – 16:00 uur. Bibliotheek Zuid-Oost Friesland. Fries programma rond schrijfster Lida Dijkstra met haar boek Ik, Anna en bijpassende muziek van muziekgroep Maranta uit Haulerwijk. Aanvang 20:00 uur, einde 22:00 uur. Entree € 7,00 leden Fryske Krite Oosterwolde en de bibliotheek € 5,00. www.lidadijkstra.nl

Huis Ter Heide

Gorredijk

Openingstijden Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Boijl Dwingeloo

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Op stap met de schemerschim. De Schemerschim kent alle geheimen van het donkere Drents-Friese Wold van Staatsbosbeheer. Ga met hem mee op avontuur. Kinderen 7 – 12 jarigen. Kosten € 3,50. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. Aanvang 18:00 uur.

Elsloo Elsloo

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Volle maan wandeling. Tijdens een wandeltocht in het schijnsel van de maan worden zintuigen als oor en de neus extra geprikkeld. Een gids van IVN Oostellingwerf loopt met u mee. Kosten € 2,00 kinderen tot 12 jaar € 1,00. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. Aanvang 19:30 uur. Dorpshuis Et Legien. Cabaretgroep Gien Idee. Een avond lang vermaak in het drents anno nu. Dus geen boerenkiel en buusdoek, maar gewone mensen met humor. Aanvang 20:00 uur. Entree € 5,00.

Luttelgeest

Hoolten Klinte. Ledenvergadering. Aanvang 20:00 uur. Na de pauze vertoning van de promotiefilm van Appelscha.

Ravenswoud

Frederiksoord

Makkinga Makkinga Nijeberkoop Oldeberkoop

Veenhuizen Eventuele veranderingen in het programma kunnen zich voordoen!

Vledder Vledder

Tentoonstellingen/Exposities/Open tuinen Dwingeloo Noordwolde

Oosterwolde

Veenhuizen

Haulerwijk

Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Doorlopende expositie van schilderijen. Nationaal Vlechtmuseum. Bijzondere tentoonstelling Scheepsmatten.Oud touw & en tijd bij de vleet. Des Pawson eigenaar van Museum of Knots en Sailer’s Ropework. In Engeland exposeert zijn collectie in het museum samen met Nederlandse matten. Mandehof 7. www.vlechtmuseum.nl tot 1 maart 2010. De Kunstkykroute Stellingwerven is het hele jaar geldig, waarin u de route zelf samenstelt. De openingstijden staan vermeld bij de kunstenaars. www.kunstwerf.com/kykroute.htm Zie ook de folder Kunstkykroute Stellingwerven verkrijgbaar bij het TIP. Gevangenis de Rode pannen. Rondleidingen door de gevangenis de Rode pannen vinden bijna dagelijks plaats tenzij justitie trainingen geeft. Vanaf 13:00 uur. Duur ½ uur. Dinsdag t/m zondag en in de schoolvakanties van maandag t/m zondag. www.gevangenismuseum.nl Galerie Hummel. Kunstexpositie ‘Een Kleurrijk Bestaan’ van de Schildersgroep Pand 65 uit Suwald en beeldend kunstenares Geesje van der Veen uit Norg. Er

zijn ongeveer 80 schilderijen te zien van 25 verschillende kunstenaars. G. van der Veen toont werk van verschillende materialen zoals klei, steen en brons. Tot 7 juni 2010. Open di-wo-vr- 9:30- 17:30 donderdag 9:30–21:00. zaterdag 9:30–16:00 uur. Kijkzaal van de bibliotheek. Expositie van Fons van Oppenraaij met bronzen beelden en sculpturen die hij de laatste vijf jaar heeft vervaardigt. Mens en dier vormen hierbij zijn inspiratie bron. Agnes van Rees uit Noordwolde-Zuid exposeert met portretten van olie, acryl, inkt en houtskool op doek en papier. Kleur speelt in haar ontwerpen een belangrijke rol. Openingstijden maandag 13:30-17:00 uur. Zaterdag 10:00-12:00 uur. Dinsdag/vrijdag 10:00-12:00/13:30-17:00 uur. Dinsdag/ donderdag 19:00-20:30 uur. t/m 4 maart. Griffioenpark 10. Museum Opsterlân. Tentoonstelling. Wie wat bewaart, beleeft wat. Een tentoonstelling over de vrijwilliger van het museum, de verhalen en hun favoriete “museumschat” uit het depot. Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur. Zaterdag 13:00-16:00 uur. Hoofdstraat 59. Tot 13 maart. www.museumopsterland.nl Galerie Lauswolt. Winterexpositie. Schoonheid en kwaliteit is onze kracht. U ziet een divers aanbod van schilderijen, verder glaskunst en brons. Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10:00-13:30/13:30-17:00 uur en zondag 13:30-17:00 uur. Selmien West 2. t/m 28 febr. www.lauswolt.com Galerie Huis ter heide. Het kunstenaarscollectief achter de galerie is veranderd, tevens is inrichting aangepast. Vier gastexposanten verzorgen nu een tentoonstelling. M. in den Bosch met keramiek, F. Biemans met glaskunst. Y. de Matter met keramiek en R. Weyers met schilderijen. Open vr. t/m zo. van 13:00-17:00 uur. Tot eind februari. Norgervaart 10a. www.galeriehuisterheide.nl Galerie Smarius. Expositie van sculpturen en tekeningen van Zoltin Peeter winnaar van de Gerrit Benner Prijs 2009. En Dolph Kessier toont foto’s uit zijn serie Art Fairs, Mise en Scenes from the art world, waarmee hij de zilveren camera 2009 won. Tot 21 maart. Open donderdag t/m zondag van 13:00 – 18:00 uur en op afspraak. www.galeriemarius.nl Hellingbaas 1.

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. ‘ 0516–46402 Terwisscha 6A Open zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur. www.staatsbosbeheer.nl 22 februari tot 28 februari dinsdag tot en met zondag van 10:00 – 17 :00 uur. Kookmuseum Restaurant De Vleer, Boerestreek 9. ‘ 0516-430178. Open dinsdag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur. Maandags gesloten. Attractiepark DuinenZathe. Noorder Es 1. ‘ 0516-430395. Gesloten. Playland Casino. Noorder Es 1. ‘ 0516-431658. Geopend maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 18:00 uur. Vrijdag tot en met zondag van 13:00 tot 22:00 uur. Kramer Fietsservice. Boerestreek 12. ‘ 0516-431607. winkel/werkpl Ma t/m vrij 9:00 -18:00 uur zat. 9:00-17:00 uur en donderdag koopavond. Verhuur dagelijks van 09:00-18:00 uur of op afspraak. De Heksehoeve. Drentseweg 46. ‘ 0516-433365. Gesloten. Groepen op afspraak. www.heksehoeve.nl SELA (Open Tuin). De Bult 3. ‘ 0516-514992. Open op afspraak. Efkes Buorkje. Drentseweg 32. 0516-430043. Open na tel. afspraak. www.theetuinefkesbuorkje.nl Midgetgolfpark Friesland. Bosberg 4. ‘ 0516-431919. Gesloten.Indoor Midgetgolf (hotel ’t Klaverblad). Vaart ZZ 95. ‘ 0516-431359. Dagelijks geopend op afspraak. TBC Museum. Beatrixoord 1. Gesloten. Groepen op afspraak. ‘ 06-12443932. Nordic Walking Friese Wouden. ‘ 0516-541510. (na 18.00 uur). Bowlingcentrum De Hanenburcht. Boerestreek 17. ‘ 0516-431678. Dagelijks open Appelscha-Outdoor. ‘ 06-43515622. of www.appelscha -outdoor.nl Golfbaan De Hildenberg. Gruun 5. ‘ 0516-438130. Dagelijks geopend. RCA Manege. Vaart ZZ 104A. ‘ 0516-433450. De Hoolten Klinte. Bosberg. ‘ 0516-433738. Geopend tijdens tentoonstellingen. Uitkijktoren Belvedere. Bosberg. ‘ 0516-431384. Zie *. Atelier “M” Keramiek & Sieraden. ‘ 0516-431621. Open na telefonische afspraak. Sauna Het Friese Woud. Boijlerweg 48 ‘ 0561-420874. Openingstijden ma t/m vrij 11:00-23:00 uur. 12:00-23:00 uur, zo 12:00-22:00 uur. www.saunahetfriesewoud.nl Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Entingheweg 1. ‘ 0521-593177. Open maandag t/m vrijdag 09:00-18:00. Zaterdag 9:00-17:00 uur. Maisdoolhof d’Elf Ieken. Bûtenweg 6. ‘ 0561-421522. Gesloten. Atelier en Expo Jackie. Kloosterweg 2. ‘ 0561-421637. Elke derde weekend van de maand. Zaterdag en zondag van 13:00-18:00 uur. Op afspraak ook mogelijk. ‘ (060415415) Voor extra openingsdagen zie www.jackie-beelden.nl. De Koloniehof. Koningin Wilhelminalaan 87. ‘ 0521-382712. Open op afspraak voor groepen. www.dekoloniehof.nl De Orchideeënhoeve. Oosterringweg 34. ‘ 0527-202875. maandag t/m zaterdag 09.00-18.00 uur en op zon en feestdagen 11:00 -18:00 uur. www.orchideeenhoeve. nl Museum Oold Ark. Lyclamaweg 15. ‘ 0516-441734. Gesloten groepen op afspraak. ‘0516-441734 (Mevr. Bles). Molen de Weijert. Zaterdag open van 9:30-12:30 uur. Groepen op afspraak. ‘0516 – 441242. Boerengolf, Bovenweg 26. ‘ 0516-441004. Reserveringen telefonisch mogelijk. Galerie Nimrod. Willinge Prinsstraat 1. ‘ 0516-451351. donderdag, vrijdag en zaterdag 13:30-17:30 uur. Terra Theos. Mr. Lokstraat 9. ‘ 0516-433785. woensdag t/m zaterdag 12:00-17:00 uur en na tel. afspraak. Gevangenismuseum. Oude Gracht 11. ‘ 0592-388264. t/m maart dinsdag t/m zondag 13:00-17:00 uur. www.gevangenismuseum.nl Museums Vledder. Brink 1. ‘ 0521-383352. Winterstop tot 3 maart. www.museums-vledder.nl Zeemuseum Miramar. Vledderweg 25. ‘ 0521-381300. Gesloten. www.miramarzeemuseum.nl

Openingstijden kantoor

Weekenddiensten

T.I.P. Appelscha (Boerestreek 23, (0516) 431760) Maandag t/m vrijdag van 10.00–16.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur Zondag gesloten.

Huisartsen Voor de praktijken in Ooststellingwerf (behalve Appelscha): (0900) 1127112. Voor de praktijk in Appelscha: (0900) 1120112.

Bij het T.I.P. kunt u terecht voor: kunt u terecht voor: busboekjes, fiets-, autoen wandelkaarten, souvenirs, foldermateriaal en gidsen. En de leukste cadeaucard van Nederland: Your Gift Card.

Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde, zaterdag 10.00 – 13.00 uur: (0516) 515001. Tandarts Ooststellingwerf tandartsenspoeddienst: (0900) 2023300. Dierenarts Dierenartsencentrum Oosterwolde: (0516) 512742. Dierenartsencentrum Noordwolde: (0561) 431999.


Jigotai deed het goed in Sleen

Op zaterdag 6 februari ging de bijna 9-jarige Thomas Koopman als enige vertegenwoordiger van de judovereniging Jigotai uit Diever naar het IJspegeltoernooi in Sleen. Het was zijn eerste “grote” wedstrijd en Thomas was best zenuwachtig. Ondanks de zenuwen deed hij het erg goed. Hij wist in het eerste gedeelte al zijn partijen te winnen met Ippon (de hoogste score). In de finale had hij het wat moeilijker, maar wist op punten toch een derde plaats te behalen. Een prima resultaat voor Thomas en de judovereniging Jigotai. Tijdens ditzelfde toernooi werd er door een flink aantal aankomende judoscheidsrechters stage gelopen. Ook Richard Jonkers van Jigotai liep daar stage. Richard heeft een poosje terug ook al het examen voor de cursus clubscheidsrechter met goed gevolg afgelegd. Nu konden we hem dus in actie zien in Sleen. Volgende week in Norg is het examen voor de 17 aspirantscheidsrechters en zien we Richard hopelijk nog op veel toernooien terug als “echte” scheidsrechter.

De Grijpvogel 26 de

Dio wint en verliest bij oefenpotjes op kunstgras Hoewel het voetballen op dit moment ,,ondersneeuwt” bij de wintersport, kwam Dio Oosterwolde toch tweemaal in actie op kunstgras. Op het veld van ONT in Opeinde gingen de blauwwitten met 5-2 onderuit tegen tweede klasser Wolvega, een paar dagen later werd op het Drachtster kunstgras met 2-0 gewonnen van het eveneens in de tweede klas uitkomende Drachten. Trainer Jan Boxem kon op de vrijdagavond in Opeinde niet over al zijn manschappen beschikken, maar ook een compleet Dio had zeker een hele kluif gehad aan Wolvega. De Weststellingwervers namen na wat slordigheden bij Dio een 2-0 voorsprong, waarna Robin Westerhof de derde klasser terugbracht in de wedstrijd. Nog voor de thee liep de tweede klasser uit tot 3-1. Ook in het tweede bedrijf was Wolvega scherp en opnieuw werd er enkele keren optimaal geprofiteerd van slordigheden bij Dio. Wolvega liep uit naar 5-1, alvorens de na de hervatting binnen de lijnen gekomen Jan Haanstra de eindstand op 5-2 bepaalde. Drachten troffen de blauwwitten al weer voor de derde keer dit seizoen. De tweede klasser wist voorafgaand aan het seizoen het oefenduel nog met 1-2 te winnen, in de

beker kende Dio weinig problemen met de Smallingerlanders, wan toen werd er met 5-1 gewonnen. Ook op sportpark De Peppel bewezen de blauwwitten andermaal bepaald niet onder te doen voor de een klas hoger acterende opponent. Dio, opnieuw zonder de met een virus kampende topschutter Robbie Dijkstra, perste er een puike eerste helft uit en nam in die fase door doelpunten van Jouke van Nuil en Youri Winters een dikverdiende 2-0 voorsprong. Na de hervatting werd er nogal wat gewisseld bij de bezoekers en leek het ritme er enigszins uit. Drachten kwam er wel wat beter in, maar verder dan een schot op de lat kwamen de gastheren niet. Aan de andere kant raakte ook Mathijn Wolf nog eens het houtwerk.

Verlenging kledingsponsorovereenkomst

Voetbalvereniging v.v. DIO/Oosterwolde heeft haar al bestaande kledingsponsorovereenkomst Schoen en Sportmode Sjouke van der Heide voor DIO 1 voor de derde keer verlengt met een periode van drie jaar.

Een overeenkomst waar DIO uiteraard zeer content mee is ,zeker omdat de samenwerking met Schoen en Sportmode Sjouke van der Heide, ook in het verleden altijd

in volle tevredenheid van beide partijen is verlopen. DIO heeft met Schoen en Sportmode Sjouke van der Heide een overeenkomst afgesloten tot september 2013.


De Grijpvogel 27 de


Grijpvogel 2010 Uitgave 4