Issuu on Google+

l

De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied.

e

g o v p ij

.gr w w

.n t s o lo

w

Brinkstraat 7, 8431 LC OOSTERWOLDE (Fr.).

Oplage: 13.000 exemplaren.

De Nr. 17 • 17 augustus 2010

OOSTSTELLINGWERF

Veel Ooststellingwervers wel in voor ,,APK-tje”

Project LifeLines scoort goed in deze gemeente ,,In principe worden er eerst mensen geselecteerd tussen de 25 en 50 jaar, maar via de banden met oudere of jongere familieleden krijgen we ook te maken met jongeren en ouderen. Vooral generaties spreken ons aan, want daaruit kun je weer heel veel waardevolle gegevens halen.” Dat zegt Theo Sikkema, manager werving en behoud van LifeLines, een instelling die sinds februari ook in het Oosterwoldse gezondheidscentrum een eigen locatie heeft. leden. Om inzicht te krijgen in het ontstaan en het beloop van complexe chronische aandoeningen moet de levensloop en gezondheidsontwikkeling van een grote groep mensen uit verschillende generaties gedurende lange tijd worden gevolgd. LifeLines verzamelt en analyseert in dat kader de medische, maar ook de sociaal-culturele gegevens van de mensen die aan het project meewerken.

José Niekus en Ellis Maris leiden namens LifeLines de zaak in Oosterwolde in goede banen. (Foto: Fred Platje)

LifeLines is een door het Universitair Medisch Centrum Groningen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen in het leven geroepen project. Onder auspiciën van prof.

dr. B.H.R. Wolfenbuttel gaat het erom dat minimaal dertig jaar lang en wetenschappelijk onderzoek zal worden verricht naar de gezondheid van een groot aantal personen en hun familie-

Voor de advertentie van:

Chronische ziekten Chronische ziekten vormen de komende jaren en van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De Nederlanders worden steeds ouder, maar het moment dat chronische ziekten zich beginnen te manifesteren, komt niet op steeds hogere leeftijd. Diabetes, nierziekten, kanker, astma en depressie komen daardoor veel meer voor dan vroeger. Daarnaast halen de vrouwen de mannen in als het gaat om hart- en vaatziekten.

zie

Pagina 10

Vervolg op pagina 3

Voor alle

Voor alle fietsideeën fietsideeën

André De Vries

De volgende editie van „De Grijpvogel” zal verschijnen op 31 augustus 2010. Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. (0516) - 51 24 66 Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk donderdag 26 augustus voor 12.00 uur in het bezit te zijn van „De Grijpvogel”. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. (0516) - 51 24 66

Anne Anne -Vondelingstraat 5 Vondelingstraat 32 Appelscha

Appelscha Vraagprijs Vraagprijs € 235.000,169.000,- k.k. €  

Vaart z.z. 37 - Appelscha 0516-432999 www.koelma-makelaardij.nl

Nieuwe kozijnen of verbouwplannen? Binnen 48 uur een offerte op maat?

www.marsanbouw.nl

0516 - 522 159 Oosterwolde


Vervolg van de voorpagina

Die aandoeningen ontstaan vaak geleidelijk door een complex samenspel van factoren. LifeLines wil nu meer duidelijkheid in welke mate en in welke combinatie zaken als erfelijke aanleg, stofwisseling, voedingsgewoonten, levensstijl, bewegingspatroon, infecties, stress en een beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen daarbij een rol spelen.

Enthousiasme In het gehele noorden moeten er in een tijdsbestek van ongeveer dertig jaar zo’n 165.000 mensen ,,onder de loep”, voor Ooststellingwerf en directe omgeving is dat aantal vastgesteld op 3500 mensen. Oosterwolde is veruit de kleinste locatie, van waaruit de LifeLinesonderzoeken plaatsvinden. ,,Dat heeft enerzijds met een ,,witte vlek” te maken, maar ook het enthousiasme van verschillende huisartsen in Ooststellingwerf heeft daarbij wel een rol gespeeld”, geeft Sikkema aan.

Aan belangstelling ontbreekt het ook in deze omgeving voorlopig nog niet. Veel mensen zijn wel in voor een ,,check-up” of een ,,APK’tje”, maar er zijn volgens Sikkema ook mensen die het gewoon belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan de medische ontwikkeling.

Het eerste onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten en er worden enkele metingen verricht. Daarbij gaat het om lengte, gewicht en heup- en middelomvang. Veder wordt de bloeddruk gemeten, moet er worden geblazen om de longfunctie te meten, wordt er een hartfilmpje gemaakt en krijgen de mensen die meedoen aan

De Grijpvogel 3 de

het onderzoek een geheugenfunctietest en een kort interview over angst en depressie. Erfelijk materiaal Bij het tweede onderzoek wordt er onder andere bloed en urine ,,afgetapt”. Dat bloed wordt niet alleen gecontroleerd op cholesterol en glucose, ook zal het erfelijk materiaal (DNA) in de vorm van genen worden geïsoleerd. Daardoor kan er onderzoek naar de erfelijke aspecten van ziekten worden verricht. Uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid dat het onderzoek bijvoorbeeld via het hartfilmpje of bloedonderzoek minder prettige uitkomsten oplevert. Sikkema: ,,In dat geval krijgt men meteen een seintje. En als er iets mocht zijn, kun je dat nog altijd beter in een vroegtijdig stadium ontdekken.” Mensen die nog willen deelnemen aan het onderzoek kunnen via de website www.lifelines.nl de nodige informatie verkrijgen.

Toch weer bijna 2500 fietsliefhebbers genoten in en rondom Appelscha

De 31ste editie van de Appelschaster Fietsvierdaagse zorgde er voor, dat toch weer zo rond de 2500 mensen voor één of meerdere dagen op de fiets stapten. Het aantal voorinschrijvingen was ditmaal groter dan ooit, maar de weersvoorspellingen gooiden roet in het eten om het record van 2750 van vorig jaar te verbeteren. Toch was het over het algemeen nog best heel aardig fietsweer, vooral voor de deelnemers die wat vroeger op dag vertrokken voor hun afstanden. En dat leverde de laatste twee dagen ook nog veel dagkaartfietsers op. Daar waar veel andere vergelijkbare fietsevenementen te maken krijgen met een teruglopende deelname en soms zelfs al het loodje gelegd hebben, ,,dendert” Appelscha gewoon door. Hoewel op de eerste dinsdag het weer prima was, waren de prognoses voor de gehele week niet optimaal. Dat zal zeker een aantal deelnemers gescheeld hebben, maar zij die er wel waren, spraken wederom massaal hun tevredenheid uit over de organisatie en de routes door de fraaie omgeving. Aantrekkelijke routes Ook ditmaal werden er via de meest aan-

Nieuws graag naar info@stellingwerfmedia.nl Nieuws en persberichten kunnen worden gemaild naar: info@stellingwerfmedia.nl

Om De de Grijpvogel digitaal te bekijken zie www.stellingwerfmedia.nl De redactie zal trachten zo veel mogelijk daar van een plaatsje te geven.

trekkelijke routes grote delen van de gemeente ,,meegenomen”door de deelne-

mers. De eerste dag werd er gestart met de Tjonger-Koningsdieproute, die onder meer via Langedijke, Makkinga, Jubbega, Hoornsterzwaag en Hemrik ging De dag daarop werd het gebied rond het Fochtelooërveen door de fietsliefhebbers bezocht. Ook werden Veenhuizen en Norg meegenomen op de route, de deelnemers aan de langste afstand kwamen ook nog in Roden. Men kreeg die dag ook nog gemeentelijke versterking, want de wethouders Engbert van Esch en Sierd de Boer lieten zich de mogelijkheid niet ontnemen door eigen gebied mee te fietsen. Op donderdag stond de Zenderzichtroute op het programma. Die dag werd onder meer door de boswachterij van Appelscha en Smilde gereden, voor de langer afstanden waren ook nog Dieverbrug en Dwingeloo het reisdoel. Het enige ongeval vond ook op die donderdag plaats. Een jeugdige fietser kwam onfortuinlijk ten val en hij moest met knieletsel naar het ziekenhuis worden overgebracht. De slotdag bracht de fietsliefhebbers via de Drents Friese Woldroute. Na hun tocht langs onder andere het Canadameer en Zorgvlied en de lange afstanders ook nog Uffelte en Havelte werd traditiegetrouw het fietsfestijn weer op gepaste wijze afgesloten in en rond de sporthal.

Op weg richting Zorgvlied hebben de deelnemers aan de Appelschaster Fietsvierdaagse er nog duidelijk plezier in. (Foto: Fred Platje)

Colofon De Grijpvogel: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8 [T]: (0516) 430004 [E]: info@stellingwerfmedia.nl

Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media Redactie Bé Lamberts Marleen van Esch

Internet: www.grijpvogeloost.nl Verschijning: 26 keer per jaar Oplage 13.000 Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag Uitgever: USM Uitgeverij Stellingwerf Media

Verspreiding en bezorging: Interlanden BV 0900-4683752 © Copyright de Grijpvogel de Grijpvogel is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gereproduceerd.


De Grijpvogel 4 de

Chris de Haan Gespecialiceerd in onderhoud van: - gazonmaaiers tuinmachines - zitmaaiers - tuin- en parkmachines tevens in- en verkoop van tractoren e.d

Dorpsstraat 14 Haule 06-309 666 22

Laatnieuwe uw tuinmachine startklaarleverbaar! maken Ook tuinmachines Laat uw kostbare tuingereedschap repareren door een vakbekwaam bedrijf. Wij staan in voor zorgeloos tuinplezier. Het transport van uw machines kunnen wij verzorgen.

www.optiek-oosterwolde.nl


De Grijpvogel 5 de

Ufo boven graancirkel

Vorige week was er een UFO waarneming tussen Huis ter Heide en Assen..! Ballonvaarder Jan Fokkens uit Oosterwolde vloog met zijn heteluchtballon over de graancirckel die hij de vorige dag had waargenomen. De bedoeling was om er nog een mooie foto van te maken. Toen hij er net boven vloog kwam er een UFO onder hem doorvliegen! Dat bleek zijn “special” UFO ballon te zijn, die net op het goede moment was opgestegen om deze foto te maken.

Meer dan twaalfduizend bezoekers

Zo is het alsnog een mooie plaat geworden, de graancirkel bleek ook door creatieve grapjassen te zijn gemaakt, dus de 30 meter brede UFO kon er ook nog wel bij.

(Foto: Fred Platje)

Turfvaartdagen wederom een trekpleister van formaat

Appelscha beleefde weer een druk weekend, want zaterdag en zondag meldden zich meer dan twaalfduizend bezoekers voor de tweejaarlijkse Turfvaartdagen in en rondom de Opsterlandste Compagnonsvaart. Beide dagen was het prima weer en dat droeg er zeker toe bij, dat de interesse voor het grote tweedaagse festijn weer uitstekend was. Het thema was ditmaal de landbouw. De zaterdag stond voor een belangrijk deel in het teken van de jeugd. Die dag passeerden meer dan vierduizend belangstellenden de toegangshekken aan de Vaart NZ. De markt werd, ook door de ouderen, goed bezocht. En de jeugd behoefde zich geen moment te vervelen met activiteiten als bootje varen, er waren tal van oud-Hollandse spelen, men kon zich vermaken op de klimwand van Appelscha Outdoor en ook de aquaroller in de vaart was in trek. Warme dag Een van de meest populaire attracties voor de kinderen was toch wel de ranja-koe. De oranje viervoeter kon door de jeugd zelf worden gemolken en met het warme weer was dat een bezigheid, waar velen zich aan waagden. Die zaerdag was trouwens toch een warme dag, waardoor ook de volle terrasjes er toe bijdroegen dat er sprake was van een gezellig evenement. Voor dag dag daarop waren de weersvoorspellingen wat minder, maar het bleef in deze omgeving de gehele dag droog. Met ook nog aangename temperaturen en dat lokte rond tegen de achtduizend bezoekers naar de Turfvaartdagen. Die tweede dag stond met name de oud-ambachtenmarkt centraal. Tal van ambachtslieden wijdden de bezoekers in over de geheimen van hun vak. Ook die dag waren er weer tal van andere activiteiten, zodat de belangstellen niet de kans kregen zich te vervelen.

Veel schepen Beide dagen waren er veel oude schepen aanwezig waaronder skûtsjes, pramen, tjalken, snikken, sleepboten en opduwers. Omdat ook veel pleziervaarders van de Turfroute Appelscha hadden uitgekozen als pleisterplaats, was er sprake van een lange rij boten, van zeer oud tot uiterst modern. Aan muziek ontbrak het evenmin. Zaterdag werd de muzikale noot verzorgd door het koor Tied Zat, een dag later traden De Compagnonsvrouwlu, het visvrouwenkoor De Spitsters en het shantykoor Spier op. Ook kon er worden genoten van straattheater. De traditionele palingrookwedstrijd ontbrak evenmin. De Turfvaartdagen werden vanaf 2002 in eerste instantie jaarlijks in Appelscha georganiseerd. Het voornaamste doel was het stimuleren van de aandacht voor de ambachtelijke beroepe,n die in het verleden werden uitgeoefend in en rond de turfwinning en turfvaart in Appelscha.

Adonis showteam naar liveshow van Hollands Got Talent 2010

Het acroshowteam van Adonis Sportacrobatiek uit Drachten is tot de halve finale doorgedrongen van Hollands Got Talent 2010! Het begon allemaal met de opname van de auditie op 16 juni 2010. Op vrijdag 30 juli 2010 werd dan eindelijk hun optreden uitgezonden voor de juryleden Gordon, Patricia Paay en Dan Karaty. Met een overweldigende show kregen ze het publiek en de jury helemaal om. “Dit is teamwork! Er was geen enkele zwakke schakel”, volgens Dan. Er volgde drie keer een dikke ja, na hun act!! De juryleden waren erg onder de indruk van wat Jorrit, Marscha, Iris, Nynke, Margreet, Nine, Mariëlle, Jeannine, Manon, Angela, Lisa, Paula, Maaike en Denise, onder leiding van Margaretha Plantenga, wist te brengen op het podium.

Ook vrijdag 6 augustus 2010 was het showteam van Adonis regelmatig te zien. Er werd toen bepaald door de jury wie er naar de halve finale door mochten. Het werd al snel duidelijk dat Adonis zich met gemak geplaatst had! Vrijdag 20 augustus 2010, de tweede liveshow van HGT, wil dit acroshowteam een nog mooiere oefening laten zien. Hun oproep is dan ook natuurlijk; “Help onze sport acrogym naar de top en stem op ons!” Je kunt ook alles volgen op de hyve van Adonis Showacrobatiek Drachten.

Inmiddels is door de bestuur van de Stichting Turfvaartdagen besloten dat er om het jaar Turfvaartdagen zullen worden gehouden. Vorig jaar werd zodoende overgeslagen, dit jaar stond het evenement wel weer op de agenda. En in 2012 zal Appelscha andermaal op een invasie van bezoekers voor de Turfvaartdagen kunnen rekenen.

Dio nog niet succesvol in tweetal oefenduels

De eerste twee oefenwedstrijden leverden voor de kersverse tweede klasser Dio Oosterwolde weinig succes op. In Meppel gingen de blauwwitten met 2-0 onderuit tegen hoofdklasser MSC, zondag toonde eerste klasser Dio Groningen zich op Oostemburg duidelijk te sterk voor de formatie van trainer Henk Boeree. In Meppel speelden de Oosterwoldenaren helemaal niet slecht. Op het kunstgras konden de Stellingwervers het aardig bijbenen tegen de Drenten, die net even iets vaardiger waren. Na een dubbelblanke ruststand scoorde MSC uiteindelijk tweemaal. Evenals tegen MSC kon Boeree ook tegen het ambitieuze Dio Groningen niet beschikken over een handvol nog met vakantie zijn basiskrachten. De stadjers waren voetballend duidelijk beter, toch waren de beste kansen voor de thuisclub. Sjors Otter tweemaal en David Nendissa ver-

zuimden evenwel voor een Oosterwoldse voorsprong te zorgen. Via twee soepele en goed afgeronde Groninger aanvallen stond het andere Dio halverwege op 0-2. Naarmate het duel vorderde raakte de pijp leeg bij de thuisclub, die er ook al een ochtendtraining op had zitten. Alleen via Mathijn Wolf en via een vrije trap van Jesaja Warkor op de lat kon Dio Oosterwolde nog eens gevaarlijk worden. In de slotfase profiteerden de goed voetballende stadjers, die op weg willen naar de hoofdklas, nog drie keer van de nodige slordigheden bij de blauwwitten achterin, 0-5.

22 augustus

Openluchtdienst Boijl De streekgemeente van Frieslands End houdt ook dit jaar weer een openluchtdienst. Deze is op zondag 22 augustus bij camping ‘te Hooi en te Gras’ aan de Boijlerweg. Aanvang is 10.00 uur. Pastor Erica Plomp zal in deze dienst voorgaan. Erica preekt over ‘Ware Liefde’. Als er een ding is dat mensen in leven houdt dan is dat liefde. Vakantieliefde gaat vaak voorbij maar de liefde van God gaat ook na je vakantie met je mee naar huis. Het is een hemels cadeau dat je niet voor jezelf kunt houden. Dat wil je delen met anderen. Organist is

Minnie Diever. Leden van ‘De Cantorij’ uit Oosterwolde verlenen tijdens de dienst liturgische ondersteuning. Zij zingen a capella. Voor en na de dienst kunt u naar Afrikaanse liederen en gospels luisteren, deze muziek wordt verzorgd door de groep Risk. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd. Bij te Hooi en te Gras op de Boijlerweg 96 om 10.00 uur


De Grijpvogel 6 de

LAATSTE RONDE

OPRUIMING ALLES ½ PRIJS e v l a h e d r o o v Schoenen originele prijs Van de

prijs

oenen) h c s e d s ij r p e fg a r o (Geld vo

s j i r p e v l a h e Kleding voor edprijsde prijs Van de afg Schoen- en Sportmode

SJOUKE VAN DER HEIDE Stationsstraat 18 Oosterwolde

LET OP!! MAANDAG 23 EN DINSDAG 24 AUGUSTUS GESLOTEN

TG PROMOTIONS Voor een dag gezellig uit!

Datum

Tijd

Soort markt

Plaats

Woe 18 augustus

10:00 - 17:00

Toeristenmarkt + Vlomarkt

Workum 8711 AC Centrum

Woe 18 augustus

09:00 - 17:00

Midweek braderie + Vlomarkt

Steenwijk 8331 HJ Centrum

Don 19 augustus

14:00 - 21:00

Zomerbraderie + Vlomarkt

Wolvega 8471 JD Centrum

Vrij 20 augustus

14:00 - 20:00

• KLEPBANKEN • KASTEN

Avondmarkt + Vlomarkt

Zwaagwesteinde 9271 EA Bij Winkelcentrum

Zong 22 augustus

10:00 - 17:00

Boerestreekmarkt + Vlomarkt

Appelscha 8426 BM Aan de Boerestreek

Dins 24 augustus

10:00 - 15:00

• KRISTALLAMPEN

Zomermarkt + Vlomarkt

Appelscha 8426 GK RCN de Roggeberg

Woe 25 augustus

11:00 - 18:00

Zomermarkt + Vlomarkt

Oosterwolde 8431 LE Centrum

Zat 28 augustus

09:00 - 17:00

Visserijdagen + Vlomarkt

Harlingen 8861 BD Centrum

Zat 4 september

10:00 - 18:00

Jaarmarkt tijdens Dorpsfeest + Vlomarkt

Hardegarijp 9254 CS Centrum

Zat 4 september

10:00 - 17:00

Jaarmarkt + Vlomarkt

Dronrijp 9035 EG Centrum

Zon 5 september

10:00 - 17:00

Boerestreekmarkt + Vlomarkt

Appelscha 8426 BM Aan de Boerestreek

Zat 11 september

09:00 - 17:00

Jaarmarkt + Vlomarkt

Leeuwarden 8932 NG De Schrans

Zat 18 september

10:00 - 17:00

Oldtimerdag + Vlomarkt

Appelscha 8426 NA De Hildenberg

• KASTEN • EETHOEKEN • KASTEN • EETHOEKEN • EETHOEKEN • BANKSTELLEN • BANKSTELLEN • KRISTALLAMPEN • KRISTALLAMPEN • DECORATIEARTIKELEN • DECORATIEARTIKELEN • ETC • ETCPJ Oldeberkoop Heerenveenseweg 3, 8421 Westersingel 9201 GD Heerenveenseweg 8421 PJDrachten Oldeberkoop Telefoon:2,3, 06 51255279 Telefoon: 065125579 Telefoon: 06 51255279 www.vanoudsmeubelen.nl Openingstijden: Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uuruur www.vanoudsmeubelen.nl Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.30 uur, Zaterdag van 10.00 – 17.00

• DECORATIEARTIKELEN • ETC

en zaterdag van 10.00 - 17.00. tot 21.00 uur Openingstijden: Donderdag woensdagkoopavond t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00.

www.vanoudsmeubelen.nl

Er is altijd een activiteit voor jong en oud !!!

www.tg-promotions.nl | 0522 - 474629


De Grijpvogel 7 de

Kabouter Oemoemenoe komt naar het bezoekerscentrum Kabouters lachen veel en graag, daarom is het ook een kleine ramp als kabouter Oemoemenoe tot zijn grote schrik ontdekt dat hij zijn lach kwijt is. Poppentheater Ennadien heeft hier een voorstelling over gemaakt die op dinsdag 24 augustus te zien is het bezoekerscentrum in Appelscha. Oemoemenoe gaat daarin op zoek naar zijn verloren lach en krijgt veel hulp van zijn vrienden en vriendinnen in de natuur. Ook de kinderen helpen mee. De voorstelling, waar ondanks het onderwerp veel om gelachen kan worden, heeft natuurlijk een goede afloop.

Het begint om 14.00 uur en duurt ruim 30 minuten en is bedoeld is voor kinderen vanaf ongeveer 3 – 6 jaar. De kosten bedragen 1 euro per persoon en het is noodzakelijk vooraf kaartjes te reserveren (0516-464020).

Tim Kliphuis met trio te gast in “Le Brocope”

Tim Kliphuis met zijn trio speelt zaterdag 28 augustus in theater ‘Le Brocope’ in Oldeberkoop. Het theater is gevestigd in de grote zaal van wat eerder café/restaurant ’t Wapen heette en heeft circa 70 zitplaatsen. Het begint om 20.00 uur en de entree is 10 euro. Het trio speelt gevarieerde muziekstijlen als gypsy, folk, wereldmuziek en klassiek. Het is mogelijk om van tevoren voor ongeveer 25 euro te dineren.

(Foto: Fred Platje)

Ondanks regen toch nog behoorlijke drukte bij Dolle Nacht en Harleydag

Het weer werkte bepaald niet mee tijdens twee van de grote zomerse jaarlijkse activiteiten in Ooststellingwerf.

Voor meer informatie en het maken van een reservering kan men terecht op de website www.lebrocope.nl Wie alvast meer wil zien en horen van Tim Kliphuis kan kijken bij www.timkliphuis.com.

De Dolle Nacht van Appelscha had nogal wat last van de regen, datzelfde was de dag daarop in Oosterwolde het geval bij de vierde editie van de Harley-dag. En toch waren de organisatoren van beide evenementen niets eens ontevreden, want uiteindelijk waren toch nog aardig veel feestvierders en bezoekers waren bereid de regen de trotseren.

Nanningawerf ingeschakeld bij gevonden en verloren voorwerpen

Sinds meer dan een jaar is de gemeente de verantwoordelijke instantie voor de gevonden en verloren voorwerpen. Die taak werd overgenomen van de politie. Daarvoor zal nu een container worden gestald op de Nanningawerf, terwijl de medewerkers van de publieksbalie gaan fungeren als aangifteambtenaren. De raad moet zich daarover op 24 augustus uitspreken. De nieuwe regeling komt er op neer, dat de gemeente wettelijk verplicht is voorwerpen te registreren, voor een bepaalde termijn te bewaren en te proberen de voorwerpen terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Schriftelijk wordt nu bijgehouden wie bijvoorbeeld een voorwerp heeft gevonden, wat voorwerp het is, waar het is gevonden. Dde medewerkers van de publieksbalie zijn het eerste aanspreekpunt van de burger en zij moeten dan ook worden aangewezen als aangifteambtenaren. Honderd fietsen Eerder had de gemeente 70 fietsen opgeslagen in een gehuurde container. Een dertigtal fietsen was opgeslagen bij de politie. Die honderd fietsen werden verkocht aan aan een oud-ijzer handelaar. De opbrengst van deze verkoop is gespendeerd aan het opknappen van drie fietsen, die vervolgens als dienstfiets worden gebruikt. In de praktijk is het nu zo dat de buitendienst de fietsen ophaalt, de baliemedewerker registreert en vervolgens wordt deze in het fietsenhok geplaatst. Het komt ook voor dat burgers een fiets brengen die in het fietsenhok wordt gezet. Intern is de afspraak gemaakt dat er maximaal vijf gevonden fietsen in het fietsenhok mogen staan en dan naar een container bij Oenema worden gebracht. Nu blijkt dat de “opslag” in het fietsenhok niet kan, er is te weinig ruimte. De container bij Oenema is weer gehuurd en er staan inmiddels een 15-tal fietsen in (bewaartermijn van drie maanden). De buitendienst brengt deze nu rechtstreeks naar de container bij Oenema. Openbare werken heeft aangegeven dat er geen ruimte is voor het plaatsen van een container waarin de fietsen opgeslagen kunnen worden. Er is dan ook geadviseerd om de container bij Oenema te blijven huren, de raad wilde echter een andere oplossing.

Opties De afdeling Openbare Werken heeft verschillende opties in beeld gebracht . Dat zijn uitbreiding van de gemeentewerf. stalling op het opslagterrein Drie Tolhekken, stalling op de Nanningawerf, het onderbrengen bij Reax of voortzetting van de huidige situatie in combinatie met Reax. Burgemeester en wethouders kiezen voor stalling op de Nanningawerf. Het voordeel is dat de medewerkers van het gemeentelijk afvalteam die ook dagelijks het zwerf- en ontwijkafval komen brengen, de stalling van de fietsen gelijk kunnen combineren. Momenteel is het afvalteam ook belast met het transport van gevonden fietsen. Daarnaast kan er ook gehoor worden gegeven aan de besluitvorming inzake de re-integratieovereenkomst tussen de gemeente en Reax. Ook wordt geadviseerd een kwalitatief goede container aan te schaffen. De kosten zijn ongeveer € 5.000,-. Gewezen wordt ook op de mogelijkheid om jongeren door middel van het opzetten van een project van straat te houden. B en W wijzen erop dat ook in deze gemeente een aantal jongeren tussen wal en schip kan vallen, waar (tijdelijk) geen alternatief voor is. Met de gevonden fietsen kan wellicht een project gestart worden voor die jongeren. De kosten van de gemeentelijke uren worden begroot op ongeveer € 2.000,-. structureel, de aanschaf van een container kost € 5.000,-. Ooststelingwerf heeft van de rijksoverheid € 7.000,- ontvangen voor gemaakte kosten van de grieppandemie. Deze kosten zijn destijds betaald uit het budget 2009 van de rampenbestrijding. De raad wordt voorgesteld dat bedrag nu te gebruiken voor de aanschaf van de container en voor de uren van OW in 2010. Het bedrag van € 2.000,- past binnen het budget van programma Veiligheid.

Harleydag veel regen en motorhanger Frank Eggenkamp hield het maar liefst 7.26 min vol onder de Harley (Foto: Fred Platje)

(Foto: Fred Platje)

Bertus Lacher Festival Op zondag 29 augustus vindt van 10.00 tot 17.00 uur in ‘t Vlechtwerk te Noordwolde het 16e “Bertus Lacher Festival” plaats. De hele dag door staat het podium weer in het teken van de accordeonmuziek met vele bekende liedjes om mee te zingen.

Men kan genieten van optredens van onder andere het grote “ Accordeonorkest Allegro” (24 accordeonisten) uit Linde (Drenthe), onder leiding van Arjan Pit. Naast meezingers spelen zij ook stukken van licht klassiek tot pop, van polka tot swing. Voor dit orkest zijn speciale arrangementen geschreven, wat het orkest een herkenbare ‘sound’ geeft. Uit Brabant komt het Accordeonduo “Truus en Gerard” en uit

Leeuwarden “Accordeonduo Herman en Tineke”. Uit de Zaanstreek komen ook een aantal accordeongroepen zoals het Saens Accordeon Ensemble> Onder hen bevinden zich nazaten van de legendarische ‘speelman van de heide’, Bertus Lacher.

Vanaf 10 uur is de zaal open en arriveren alle muzikanten. Het programma start om 11.00 uur. Tijdens het festival vindt ook een verloting plaats met hele leuke prijzen. De entree voor dit festival bedraagt € 3,50. Kaartverkoop vindt plaats aan de zaal. Organsatie: Jan van der Walle, Klaasje Looijenga en Geert Warta, i.s.m. ‘t Vlechtwerk en Timpaan Welzijn Weststellingwerf. Voor informatie: Jan van der Walle (0561-431679) en Klaasje Looijenga (0561-432417).


Wooncentrum

B

De Grijpvogel 8 de

Levert voor groothandelsprijzen aan u. Boxsprings - Dekbedden - Dekbedovertrekken van Cinderella etc. Eetkamertafels, stoelen, 2 en 3 zits bankstellen, zitelementen en hoekbanken, dressoirs, kasten en TV meubels.

Hellingstraat 2A 8391 AD Noordwolde Tel: 0561-475880

Jaarlijkse boottocht Rode Kruis Voor ouderen uit de gemeente Oostellingwerf Dinsdag 7 september

Opgeven voor 27 augustus a.s. bij: Oostellingwerf: 0516-513770 Appelscha 0516-432347 Haulerwijk 0516-423326 Makkinga 0516-441734 Oosterwolde 0516-515713 / 514638

Specialist in verhoogde zitelementen voor senioren.

Kom vrijblijvend langs, de kofďŹ e staat voor u klaar


De Grijpvogel 9 de

De lus van Vledder

Zondag 22 Augustus vindt voor de derde maal de “lus van Vledder” plaats in het centrum van Vledder. Op deze dag vindt een wielerronde voor Amateur A en B renners plaats en wordt er een markt georganiseerd met dit jaar apart een oude ambachtenmarkt. Ook zijn dit jaar weer diverse standwerkers aanwezig. Het evenement is een initiatief van het wielercomité Vledder en de ondernemersvereniging Vledder en omstreken. Vanaf 10.00 uur begint de markt waar vele kooplieden hun waren uitstallen. Deze zal worden gehouden op de locatie waar ook elke zomer op dinsdagavond de zomermarkten van Vledder plaats vinden. Tevens is er een standwerkers concours. Hier doen ongeveer tien standwerkers aan mee. De markt wordt aangevuld met een aparte ambachtenmarkt. U treft hier onder andere een klompenmaker, een pottenbakker, een rietvlechter en een bezembinder. Zij geven gedurende de dag demonstraties van hoe deze producten vroeger tot stand kwamen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de klompenmaker een klompje krijgen met uw eigen naam er in gegraveerd. Voor de kinderen is er een draaimolen.. Ook is in het programma van de wielerronde een Rabo dikke banden race voor de jeugd van 7 tot 12 jaar. Deelname aan dit evenement is gratis en kan gewoon op hun eigen fiets. De start van de dikke banden race zal om 13.30 uur plaatsvinden.

Kinderen die mee willen doen kunnen zich rond 13.15 melden bij de Tippe in Vledder. De winnaars in elke categorie mogen later in het jaar meedoen aan de landelijke finale. Dan natuurlijk het wielrennen waar de ‘lus van Vledder”om draait. Net als vorig jaar verschijnen de Amateur B en A renners aan de start in Vledder. Zij leggen een parcours af met de start/finish aan de Vledderweg. Dan vervolgen zij hun weg langs de Wildwal, de Pastorieweg en terug over de Dorpsstraat. De amateur B renners starten om 14.00 uur zij leggen een afstand af van 40km.. De amateur A renners starten om 15.15 voor hun 60 km. door de straten van Vledder. De Finish zal rond 16.30 uur plaatsvinden. Het is een overvol programma tijdens de ‘lus van Vledder”, dus zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Voor jong en oud, en voor een gezellige dag moet u 22 augustus in Vledder zijn.

(Foto: Fred Platje)

Toekomst cultuureducatie blijft nog even afwachten De laatste muziek- en danslessen van het Centrum voor de Kunsten a7 zijn inmiddels een feit. Velen vragen zich af, hoe een en ander ingaande het nieuwe schooljaar geregeld gaat worden. Op dit moment vindt druk overleg plaats met personen in Ooststellingwerf, die cultuureducatie een warm hart toedragen. Er wordt naar gestreefd om met ingang van het nieuwe schooljaar, maar uiterlijk in het najaar, met een oplossing te komen voor het muziek- en dansonderwijs op de scholen en de vele mensen die in hun vrije tijd musiceren. Sommigen hebben inmiddels een in-

schrijfformulier ontvangen van de organisatie die in Heerenveen en Opsterland muziek- en danslessen gaat aanbieden. Men is vrij van dit aanbod gebruik te maken. Volledigheidshalve wordt er wel gemeld, dat dit een eigen initiatief is van Ateliers Majeur. In de raadsvergadering van 24 augustus a.s. zal er een terugkoppeling worden gegeven over de stand van zaken.

Dolle Nacht van Appelscha waterfestijn

Appelscha, wat in de voorbereidingen een spetterende avond had moeten worden, werd in werkelijkheid een natte bedoening. De gehele avond hebben enkele duizenden bezoekers de regen getrotseerd en gezorgd voor een gezelligheid. Hoewel de avond laat op gang kwam is de organisatie blij met de opkomst die met dit weer een stuk minder had kunnen zijn.

Voor de artiesten was het dan ook een uitdaging om de menigte in beweging te houden. Een verassende act was de band Go back to the Zoo dit een opkomend talent in Nederland is en mooi staaltje muziek liet horen. DJ Rene startte de avond met een scala aan prijzen waarmee hij menig bezoeker verblijdt mee naar huis liet gaan. Op het moment dat Jaap, de winnaar van X-factor 2010, het podium betrad was het terrein inmiddels aardig volgelopen en kon de Dolle Nacht beginnen.

Het welbekende vuurwerk maakte dit jaar plaats voor een schitterende lasershow, het publiek was verrast door dit spektakel wat door de regen nog mooier uit de verf kwam. In de horecagelegenheden kon men “droog” genieten van o.a. Mean Machine en DJ Wilfred. De feestband Lemon maakte de bezoekers los van de vloer en liet het feest los. Het optreden van Lytse Hille en de Robbie Wiliams act maakte avond compleet. De avond werd zonder incidenten afgesloten en de boerestreek was de volgende dag weer het decor van de braderie en de dagjesmensen. Voor foto’s en overige info van de Dolle Nacht kijk je op www.dollenacht.nl


PROFITEER NU!!!

JOIN THE CITY LIFE Alleen verkrijgbaar bij Profile “de Fietsspecialist”

Volgend jaar 10 tot 20% duurder.

ELEKTRISCHE FIETS Alleen verkrijgbaar bij Profile “de Fietsspecialist”

Kom nu naar de winkel voor een gratis proefrit!

Voor dagelijks gebruik Batavus Mocca - Deze trendy damesfiets heeft 7 Shimano versnellingen, een onderhoudsarm remsysteem, aluminium frame, vaste stalen voorvork en Trelock slot.

Voordeel € 100,Van € 799,-

voor € 699,-

VOOR IEDERE ONDERGROND Alleen verkrijgbaar bij Profile “de Fietsspecialist”

Waar is de accu? Sparta ION® GRN - Deze elektrische fiets heeft 7 Shimano versnellingen, een onderhoudsarm remsysteem voor en trommelrem achter. Krachtige en in frame weggewerkte 11 Ah ION accu. Deze E-bike is ook voorzien van automatische verlichting. Aluminium frame, verende voorvork en verstelbare stuurpen voor een ideale zithouding. Verkrijgbaar in dames-en herenmodel

Voordeel € 150,Van € 2349,-

voor € 2199,-

ELEKTRISCHE FIETS Bijna net zo eenvoudig als het opladen van een telefoon!

Alleskunner Batavus Toledo - Comfortabele vrijetijdsfiets met 8 Shimano versnellingen, Shimano naafdynamo, een onderhoudsarm remsysteem, aluminium frame, verende voorvork, verstelbare stuurpen voor ideale zithouding en een AXA slot. Ook verkrijgbaar in damesmodel en met extra lage instap.

Voordeel € 100,Van € 899,-

voor € 799,-

VROEGER IS TERUG, MAAR DAN BETER Alleen verkrijgbaar bij Profile “de Fietsspecialist”

Trendy transporter Cortina U4 - Deze hippe transportfiets heeft 3 Shimano versnellingen, terugtraprem, vaste voorvork, AXA slot en een aluminium frame. Verkrijgbaar in dames –en herenmodel

Voordeel € 120,Van € 599,Batavus VOLTA DELUXE V7 - Exclusief bij Profile “de Fietsspecialist” Elektrische fiets met 7 versnellingen Shimano Nexus, Shimano V-brake voor en Rollerbrake achter, krachtige, in het frame weggewerkte 11 ÀH ION accu, aluminium frame, verende voorvork en verstelbare stuurpen. Verkrijgbaar in dames-en herenmodel.

Voordeel € 150,Van € 2449,-

voor € 479,-

MODEBEWUSTE KLASSIEKER

voor € 2299,Avancer Authentic - De klassieke omafiets met terugtraprem, batterijverlichting, AXA slot en een stalen frame. Verkrijgbaar in een opamodel.

Voordeel € 100,Van € 399,-

Voor alle Voor alle fietsideeën Voor alle

voor € 299,-

fietsideeën Voor alle fietsideeën fietsideeën

André De Vries André De Vries

Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. (0516) - 51 24 66

Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. (0516) - 51 24 66

Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. - 512466 Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. (0516) - 51 (0516) 24 66 Brinkstraat 4 - Oosterwolde - Tel. (0516) - 51 24 66


De Grijpvogel 11 de

Uw huisdier verdraagt de hitte niet

Oververhitting van een huisdier is een regelmatig voorkomende, levensgevaarlijke toestand die zeer snel kan ontstaan bij hogere omgevingstemperaturen. Honden zijn vaak binnen 1 uur dood. Helaas komen er toch ieder jaar weer veel honden in de problemen. Ook komen er knaagdieren of konijnen die in een benauwd, warm hok hebben gezeten oververhit bij de dierenarts. Lang niet altijd zijn deze dieren nog te redden. Wat kunt u doen om deze situatie te voorkomen en hoe worden oververhitte dieren behandeld? Wat zien we? Het begint meestal met heel veel hijgen. Dan volgt braken, diarree en je dier wordt sloom en gaat liggen, soms gaan ze slingerend lopen en het krijgen ze een blauwe tong. De dieren raken snel in shock. De rectale temperatuur stijgt naar 41°C tot 43°C.

Kees Hofstra beste visser in Tijnje

Voor de leden van de Reafin was het zaterdag 7 augustus de vijfde wedstrijd van de zomercompetitie. Het vis materiaal werd weer in de auto’s geladen voor een prachtige vis morgen. Plaats van handeling deze morgen was de Nieuwe Vaart bij Tijnje. Het weer was ons deze morgen goed gezind, bij ons vertrek om half vijf naar Tijnje, vanaf onze verzamelplaats was het wind stil weer. Voor de 19 aanwezige vissers, (wat een leuk aantal is in vakantie tijd) werden de nummertje getrokken op de vis plaats ,want men moest tenslotte weten op wat voor stek ze moesten plaats nemen. Aafke Schuurman en Feye Kamphuis trokken kop en eind stek,waar volgens de kenners de meeste vis zit, maar dat bleek deze morgen niet het geval te zijn. Het vaste koppel Alle en Frans waren al vooruit gereden om de plaatsnummers langs het water te plaatsen Toen een ieder bij aankomst om half zes zijn steknummer had gevonden, kon een ieder zijn strijd achter zijn hengel of werphengel beginnen, omdat boven water te halen waarvoor ze deze morgen zo vroeg waren opgestaan. Met het zonnetje en wind op kop was het deze morgen goed toefen. De vis was voor iedereen goed gezind, de een ving wat meer dan de ander. Een van die mensen was Kees Hofstra net terug van vakantie,( hij had het s,morgens bij vertrek al gezegd ik ben verschrikkelijk scherp van morgen) die deze morgen de meeste vis boven water haalde. Met een gewicht van 3360 gram,werd hij eerste deze morgen, waarmee hij de toppers in de competitie ruim voor bleef.

Maar er werd door alle vissers en visters vis gevangen,en daar gaat het tenslotte om. Om tien uur begonnen de boten te varen en was het met bijten gedaan, de boten voeren haast over je hengel heen. (gepaste snelheid was er niet bij) Maar een ieder was zeer tevreden over de plaats waar we deze morgen onze vis uit het water hebben gehaald. De wedstrijd werd om 11 uur beëindigd, en de vis werd gewogen, met een gewicht van 40 kilo deze morgen, (wat een leuk resultaat is) moesten we het doen deze morgen. De prijzen werden uitgereikt in Cafe Het Oude Vat ,de gelukkigen winnaars deze morgen waren. 1 K Hofstra 3360 gr 2 S Wagt 2820 3 E Bijlsma 2720 gr 4 F de Boer 2280 gr 5 P Dijkstra 2060 gr 6 TJ Dijkstra 1920 gr 7 A de Jong 1900 8 W Hoogeveen 1860 gr 9 S de Jong 1840 gr 10 S de Jong 1820 gr Visclub De Reafin Appelscha

Water Honden maar ook knaagdieren kunnen alleen warmte kwijtraken door te zweten via hun voetzooltjes of door hun tong naar buiten te hangen en veel te hijgen. Water is voor hun essentieel om te kunnen afkoelen via de rest van hun lichaam. Veel zweten kunnen ze niet! Oververhitting ontstaat vaak doordat dieren opgesloten worden, bijvoorbeeld in een hok of auto. De temperatuur in een auto kan zeer snel oplopen in een korte tijd. In minder dan 20 minuten kan de temperatuur tot boven de 49°C stijgen terwijl het buiten maar 24°C is. Zelfs op een gematigd warme dag kan dit dus fataal zijn. Korte neus Honden met een korte schedel zijn extra gevoelig maar ook dikke honden en honden met een dichte vacht hebben het zwaar bij warm weer. Als u stilstaat in de file en u heeft geen airconditioning kan uw hond zelfs al oververhit raken!Maar ook tijdens een wandeling op een warme of benauwde dag kan oververhitting ontstaan. Een wandeling, spelen of werken met uw hond, terwijl er geen afkoeling in het water mogelijk is, is dan de oorzaak. Ook knaagdieren en konijnen moeten verkoeling kunnen zoeken op een warme dag. Een koude waterstraal op het dak van het hok dat natuurlijk niet in de zon staat, kan voor veel verkoeling zorgen. Spoed Oververhitting is een spoedgeval. Probeer zo snel mogelijk uw hond af te koelen met koel (maar geen ijskoud) water bij voorkeur in een bad maar een natte handdoek lukt ook vaak wel, totdat de lichaamstemperatuur weer bijna normaal is. De normale li-

chaamstemperatuur van een hond is 38°C tot 39°C. Daarna is een bezoek aan de dierenarts zeker geen luxe. De thermostaat van uw dier is vaak langdurig ontregeld en ook orgaanschade komt veel voor. Vaak moet de shock bestreden worden met infusen en medicamenten. Helaas zijn de vooruitzichten vaak slecht door blijvende schade van belangrijke organen. Ondanks een goede behandeling kunnen de dieren alsnog op een later tijdstip overlijden.

Vlooien gedijen ook goed in tropisch weer! Wie kent ze niet, onze ongewenste huisgenoten de vlooien. Vlooien zijn klein, lichtschuw en leven niet op je dier, waardoor ze moeilijk te vinden zijn. De vrouwtjes leggen ongeveer 100 eitjes die zich na 3 weken (zomer) tot 6 maanden (winter) verpoppen tot volwassen vlooien. 99% van de vlooienpopulatie zit in je huis en maar 1% op je dier. De poppen reageren op warmte en beweging en komen uit als er een “prooi” langskomt. Na een vakantie van 3 weken kan je huis dus bomvol liggen met poppen die uitkomen als je de eerste stappen in je huis doet! De beruchte vlooienplaag is een feit. Er zijn diverse sprays, pipetten en zelfs injecties beschikbaar. Het is belangrijk om alle huisdieren lokaal te behandelen met een goed vlooienbestrijdingsmiddel en de omgeving van het dier zoveel mogelijk vlo-vrij te maken met een goede omgevingsspray. Zowel bij de hond als de kat worden lintwormen overgebracht door vlooien. Ziet u door de vlooien uw huisdier niet meer, neem dan contact op met onze praktijk 0561-430410, dan komen we samen vast tot een succesvolle aanpak om de vlooien te bestrijden! Vraag naar onze speciale actietarieven. Door Marjan Schalekamp, www.dierenklinieknoordwolde.nl, 0561-430410

Lousiana Men in Hotel de Zon De hele dag viel de regen met bakken uit de lucht. Om 18.00 uur kwamen de mannen van Lousiana Men aan in Appelscha. Het podium van het openlucht theater Appelscha leek meer op een zwembad. ‘Ben mijn zwembroek vergeten’, zie Hans de Vries, de lead zanger van de band. Ook buienradar gaf geen uitkomst, na overleg en heen en weer bellen besloot Stichting Kunstwerf ,die dit concert had gepland, om naar de ‘zon’ te gaan. Hotel de Zon was bereid om de zaal klaar te maken en zo werd er 15 minuten later opgebouwd in de prachtige theater zaal. De toeristen die toch de moeite hadden genomen om vanuit Appelscha naar Oosterwolde te komen waren verrukt van de zaal. ‘Had nooit gedacht dat er zo’n leuke zaal en dan ook nog met een uniek filmorgel was hier in Ooststellingwerf’ aldus één van de bezoekers. Om 20.30 uur namen de mannen van Lousiana Men het publiek mee op een muzikale rond reis door New Orleans, Lousianna en Missippi delta. Het werd een ware muzikale verassing, heen en weer gegooid door muziekstijlen en muzikale en vocale kunstjes. Wasborden, mondharmonica, percussie, elektrische en basgitaren en een samenspel dat fenomenaal te noemen is. Vanuit hun hart lieten ze de diversiteit van muziekstijlen aan het publiek voorbij gaan de zinderende zyndeco, de soul en ook bewerkingen van blues nummers.

Alexer Siegers met een eigen vocaal geluid, Toon Ekkers op gitaar die ook vocaal aanvulde en Hans de Vries, die naast een top muzikant ook een entertainer is. Tussen de nummers door vertelde hij over het gebied, het ontstaan van de muziek verweven met zijn eigen herinneringen.’Na de overstromingen hoor je de muziek weer terug komen in de straten van New Orleans’. ‘Volgend jaar graag weer en hopelijk dan in de bossen, want ik heb echt genoten, het was een feestje om op een woensdagavond zo verwend te worden met de diversiteit aan klanken en stijlen die deze mannen lieten horen’ zo zei een enthousiaste bezoeker. Op 29 augustus staat het volgende concert in de Openlucht gepland. Stichting Kunstwerf heeft Fling uitgenodigd, een groep muzikanten die een heel persoonlijke invulling geven aan de traditionele Ierse zang en muziek. Het concert begint om 15.00 uur in het Openlucht theater Appelscha. Hopelijk blijft het nu droog!


De Grijpvogel 13 de

Ook uw leaseauto kan terecht bij Garage Speerstra Wolvega BV Na bijna 40 jaar dealerschap van Volkswagen en Audi werd Garage Speerstra te Wolvega een Onafhankelijk Autobedrijf met ondersteuning van Bosch Car Service. Het afstoten van het dealerschap betekent dat de werkplaats tarieven fors naar beneden zijn gegaan en dat zal, zeker in deze tijd de klant goed uitkomen. “Het is nu te merken dat steeds meer autobezitters onze garage weten te vinden�, zegt dochter Klaske Speerstra die werkzaam is binnen het bedrijf als werkplaats receptioniste. De gekozen aansluiting bij de organisatie Bosch Car Service, een netwerk van plm. 340 autobedrijven in Nederland, garandeert perfecte service en kwaliteit door middel van technische ondersteuning en opleiding. Dus ook bij garage Speerstra als Onafhankelijk Autobedrijf mag erop gerekend worden dat er een professioneel team klaar staat met kennis van zaken. De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en door de aanschaf van Bosch test- en onderhouds apparatuur kunnen naast VW, Audi, Skoda en Seat waarin ze gespecialiseerd zijn ook andere merken worden onderhouden en gerepareerd.

Totaal telt het bedrijf zeven gemotiveerde, enthousiaste medewerkers. Er wordt constant ingespeeld op de wensen van de klant. Zo krijgt Garage Speerstra nog wel eens klanten op bezoek die hun auto willen laten wassen, maar geen gebruik willen maken van een autowasstraat. Voor deze doelgroep heeft Speerstra een nieuwe service : de autowasservice op iedere donderdagmorgen. Vaak wat oudere mensen vinden het een lastige klus om hun auto goed schoon te maken.

u rustig een kopje koffie of thee drinkt, wordt uw auto grondig en goed en veilig gewassen. Kosten buitenzijde 8,50 per wasbeurt inclusief koffie. Voor binnen- en buitenkant betaalt u 15,--.

Daarnaast is er groep mensen die daar gewoon geen zin in heeft. Speerstra maakt het deze autobezitters heel gemakkelijk. Rij even naar de Oranje Nassaulaan 109 in Wolvega, en parkeer daar uw auto. Terwijl

Autobedrijf Garage Speerstra heet u met uw lease-auto, bedrijfswagen en personenauto in alle merken van harte welkom.

Naast Reparatie en Onderhoud zijn er nog de volgende bedrijfsactiviteiten: Verkoop Nieuw en Gebruikt, Aan- en Verkoopbemiddeling, Kortlease service, Wasserette, Verkoop Accessoires en Onderdelen, Vervangend Vervoer en autoverhuur.

Garage Speerstra Wolvega BV Oranje Nassaulaan 109, 8471 PX Wolvega Telefoon 0561-613444

www.garagespeerstrawolvega.nl Reparatie en onderhoud van alle merken. Gespecialiseerd in VW, Audi. enz

www.garagespeerstrawolvega.nl


De Grijpvogel 14 de

www.garagedijkstra.nl

Breebergweg 13 - 8434 NA Waskemeer Tel.: 0516 - 421774

46 adv dijkstra 1-8.indd 1

Een entree die indruk maakt

3  -!)*%+!&)'+%+!& 3()+!&'&) ',-)-&&-)-') 3)#''(&!,.),!#+&'*!'&* 3')&!&'*(()+,,) 3 +/+!& &$!& 3,!+-)-&!&&),!+)()+! 3 &&!&&-)#''(&!,.&),!#+  1)* )(()!"1& 3$#+)'&!* -&+!$&!&$)&  ','+&&,$+ 3)-&&& & &.&&& 3')&&&%'&+  (()+,,)+'+   ''#-'') &*0*+%& 3 .!$,!+$!"&& 3 ,+'2*&!,.&),!#+ 3)-&&-)-')%'$!"# Denkt u aan uw caravanbanden!!!

Een deur van Weru doet wat met je huis!

Een huisdeur moet uw woning verfraaien. Maar natuurlijk ook kou, vocht en ongenode gasten buiten houden. Kunststof deuren van zijn niet alleen uitzonderlijk mooi en in talloze kleuren verkrijgbaar, maar ook een garantie voor veiligheid en comfort. Komt u eens langs om u te oriĂŤnteren. Onze deur staat altijd voor u open!

Veengang 29, 8431 NJ Oosterwolde, Tel. 0516-522072, www.kozijnstudiovrieling.nl

speel op zeker!

13-11-2007 16:28:57

âœą

Gespecialiseerd in vloer verwarmings ook in frezen van vloer verwarmings

âœą

Badkamers

âœą

Tegelwerk

âœą

Zink en dak werk

Snellingerdijk 56 8431 EP Oosterwolde Gsm 06 53 590 041

Feest

Zaterdag 21 augustus a.s worden schoonheidssalon , zonnestudio Sparkling Beauty en Kapsalon Tabitha geopend. Kom dit samen met ons vieren van 9:00 tot 17:00 onder het genot van een hapje en een drankje. Maakt u zaterdag 21 augustus een afspraak dan ontvangt u 20% kennismaking korting en u maakt tevens kans op een metamorfose voor een afspraak kunt u bellen naar: Kapsalon Tabitha 0516-514052 Sparkling Beauty 0516-522262 Tot ziens op Stationstraat 21 Oosterwolde


De Grijpvogel 15 de

Afscheid AZC

Eind september zal het stil zijn op het nu nog zo levendige AZC in Appelscha. De uitstroom van bewoners is al in volle gang. Een zware tijd voor de bewoners van een AZC en zeker voor de daar wonende kinderen. Reden voor ‘De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid’ met de kinderen aan een afscheidsproject te werken. Het afscheidsproject bestaat uit 7 creatieve workshops waarin kinderen een persoonlijk aandenken maken aan de plek die ze achter moeten laten en de mensen van wie ze afscheid moeten nemen. De kinderen gaan vooral aan de slag met het verzamelen van herinneringen. Dit gebeurt op allerlei manieren. Er worden foto’s en tekeningen gemaakt van het centrum. Van hele gewone dingen zoals kleine steentje, lepeltjes, een veer worden geluksbrengers gemaakt. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor het aandenken dat losstaat van dingen, zoals geluiden of een verhaal dat je hebt gehoord. Ook al verlies je al je spullen, zo’n aandenken raak je niet snel kwijt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan vriendschappen en de mensen om je heen. De kinderen leren dat je sommige dingen kunt vasthouden, en dat je andere dingen moet loslaten. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering S. Dali De Nationale Stichting ter bevordering van vrolijkheid, kortweg de Vrolijkheid is nu11 jaar actief in een vele AZC’s in Nederland.

Ze is ervan overtuigd dat kinderen in een AZC’s recht hebben op een extra investering qua zorg en aandacht. Deze kinderen bevinden zich in een kwetsbare en niet zelden ook uitzichtloze situatie, zonder dat ze daar zelf voor gekozen hebben of er iets aan kunnen veranderen. Vaak hebben kunstprojecten van ‘De Vrolijkheid’ een eindpresentatie waar ook bewoners van het AZC en omwonenden bij kunnen zijn. Bij de afscheidsprojecten wordt dat omgedraaid – op het moment dat het COA haar afscheid vorm geeft in een evenement, dat was 9 juli op AZC Appelscha, begint ‘De Vrolijkheid’ met haar project. Op een grote rol worden de omtrekken van alle kinderen getekend, die ze vervolgens mogen inkleuren. Bij het afscheid staat deze ‘afscheidsrol’ steeds weer centraal. Zo zijn er twee ‘boxen’ ontstaan waarin de kinderen de geluiden hebben gevangen en waarin de tekeningen van de kinderen te zien zijn. ‘kinderen verliezen zich zelf in het schilderen, één klein jongetje vergat de wereld om zich heen toen hij aan het schilderen was op de box’’ aldus Bas van Domburg, die samen met Janou Sipsma het afscheidsproject in Appelscha invulling geeft.

(Foto: Sjoerd Weiland)

Haulewelle verwelkomt 20.000-ste bezoeker

Op vrijdag 6 augustus jl. kon zwembad Haulewelle in Haulerwijk al de 20.000-ste bezoeker van dit seizoen verwelkomen. Het was de zevenjarige Solyn Terpstra van de Opzienersweg uit Haulerwijk. Dankzij haar ontving de hele familie Terpstra een gezinsabonnement voor volgend jaar. Op de foto ontvangt Solyn uit handen

Ontspanningsweekend voor mantelzorgers

De Werkgroep Respijtweekend Mantelzorg organiseert voor de derde keer een ontspanningsweekend voor mantelzorgers uit Friesland

Met de paardentram door het Nationaal Park

De dagelijkse zorg voor een zieke partner, kind of ander familielid kan een zware taak zijn. Vaak blijft voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie, terwijl het juist bij langdurige mantelzorg belangrijk is om af en toe de zorg los te kunnen laten. Afstand nemen, nieuwe energie opdoen, even tijd voor jezelf nemen!

Op donderdag 19 augustus 18.30 uur is er weer een avondrit vanaf het bezoekerscentrum in Appelscha. Onderweg wordt even halt gehouden voor een consumptie voor

Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert de Werkgroep i.s.m. de Steunpunten Mantelzorg in Friesland en met MEZZO (landelijke vereniging voor mantelzorgers) een ontspanningsweekend voor mantelzorgers.

Rustig van de natuur genieten, zonder dat het al teveel moeite kost. Dat kan met de paardentram die wekelijks door het Nationale Park DrentsFriese Woud trekt.

HVA Sierd Geertsma in De Hoolten Klinte tot 22 augustus In de Hoolten Klinte hangen nog steeds de schilderijen van de bekende Appelschaster Sierd Geertsma. De openingstijden zijn woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen op aanvraag rondgeleid worden, ook buiten de openingstijden om. De schilderijen, afkomstig uit het museum Smallingerland in Drachten, hangen er nog tot 22 augustus a.s. als u ze nog wilt zien is enige haast geboden

Gemengd Koor Boyl zoekt nieuwe leden

Met elkaar zingen is een mooie bezigheid en wie dat altijd al eens heeft willen doen, kan nu zijn/haar kans grijpen en lid worden van Gemengd Koor Boyl. Vooral alten, tenoren en bassen zijn heel welkom. Leden komen uit alle windstreken. Op maandagavond wordt er ingestudeerd in het kerkje van Boyl onder leiding van Annemarie Bax uit Drachten. De pianobegeleiding is van Jeanine Santing uit Wapse. Het repertoire is heel gevarieerd, van Glückliche Reise, muziek van Eduard Künneke tot Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. De eerste repetitie is maandag 30 augustus om 20 uur. Een goed moment voor potentiële leden om dan kennis te komen maken. Verdere inlichtingen eventueel bij Aukje Hoekstra, Oosterwolde tel. (0516) 520401

de deelnemers en een rustpauze voor de beide paarden. De rit duurt anderhalf tot 2 uur en de kosten bedragen 8,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 5 jaar betalen 4,5 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan onder nummer 06-46327549.

van de penningmeester van de Stichting Zwembad Haulerwijk, Trienke Pool, een boeket bloemen. Daarachter staan vader Peter, moeder Corrie, zoon Dirk en badjuf Marjan Zuidema. Naast Solyn staat broer Jan. Zus Tessa ontbreekt op de foto.

Landgoed Stakenberg in Elspeet is hiervoor

gereserveerd van 24 tot en met 26 september 2010. Voor 20 deelnemers is een kamer met vol pension gereserveerd. Het weekend staat onder leiding van deskundige begeleiders. Mantelzorgers krijgen een wisselend programma aangeboden met ontspanning, momenten van ontmoeting en nog veel meer.

Neem voor meer informatie over dit ontspanningsweekend, aanmelding en/of hulp bij de organisatie van vervangende zorg e.d. contact op met Werkgroep Mantelzorg Ooststellingwerf t.a.v T. Geertsma Snellingerdijk 8431 EM Oosterwolde Telefoon 0516-515188 e-mail tgeertsma10@ home.nl. of t. Stip (wmo loket)

Het Nederlandse Rode Kruis in ooststellingwerf

De afdeling Ooststellingwerf van het Nederlandse Rode Kruis biedt hulp aan de meest kwetsbare mensen in de maatschappij, dit geheel in lijn met de missie van het Nederlandse Rode Kruis. In onze afdeling is dat vooral sociale hulp. Sociale hulp Denk bij sociale hulp aan activiteiten met ouderen en mensen die om andere reden hier niet aan toekomen. De afdeling Ooststellingwerf legt bijvoorbeeld bezoeken af bij mensen die vaak alleen zijn en organiseert recreatieve activiteiten. Ook oppashulp en telefooncirkel rekent de afdeling tot zijn taak. Vakantieprojecten Onder de noemer sociale hulp organiseren we vakantieprojecten voor hulpbehoevende mensen. Dat kan in één van de vakantiehuizen van het Nederlandse Rode Kruis, de vakantieboot “Henrie Dunant” van het Nederlandse Rode Kruis of een dagtocht met een door de afdeling Ooststellingwerf ingehuurde boot. Fondsenwerving Om het totaal aan Rode Kruis werk mogelijk te maken heeft de afdeling ook op zich genomen fondsen te verwerven, onder andere door het houden van een jaarlijkse collecte. Educatie De afdeling Ooststellingwerf wil de aandacht voor Rode Kruis educatie uitbreiden. Denk hierbij aan het lesgeven in 1ste Hulp, reani-

matie (met AED), Jeugd EHBO (nu ook al op een aantal basisscholen in Appelscha en Oosterwolde, beide in samenwerking met de plaatselijke EHBO-verenigingen) en informatie over het Humanitair Oorlogsrecht (met verhalen over waarden als menslievendheid en onpartijdigheid). Noodhulp Het Nederlandse Rode Kruis heeft ook een aandachtsveld Noodhulp. Hierbij gaat de meeste aandacht uit naar rampenhulpverlening en evenementenhulp. In Friesland is dit vooral regionaal georganiseerd. Door de afdeling Ooststellingwerf worden deze activiteiten (financieel) ondersteund. Vrijwilligers bij de afdeling Ooststellingwerf Naast de algemeen bestuursleden en activiteitencoördinatoren heeft de afdeling een 30 tal vrijwilligers die actief zijn in de sociale hulp projecten. Momenteel zijn deze activiteiten vooral in de grotere dorpen. Het onze ambitie om op meer dorpen activiteiten te starten. Tevens wil de afdeling meer aan educatie gaan doen. De huidige 2 docenten geven Jeugd EHBO op een aantal basisscholen in Appelscha en Oosterwolde, in samen-

werking met besturen en docenten van de plaatselijk EHBO verenigingen. Het geven van informatie over het Humanitair Oorlogsrecht (met verhalen over waarden als menslievendheid en onpartijdigheid), moet nog van de grond komen.

Nieuwe vrijwilligers nodig. De activiteiten van de afdeling kunnen alleen maar worden uitgebreid wanneer we over voldoende vrijwilligers beschikken. Om deze reden zoeken we met spoed de navolgende vrijwilligers: algemeen bestuursleden en coordinatoren, deels om zittende mensen te ondersteunen en in de toekomst te kunnen vervangen, vrijwilligers educatie en instructie 1ste Hulp, reanimatie en Jeugd-EHBO, vrijwilligers voor aangepaste vakanties en vrijwilligers voor sociale hulp (aanvullende verzorging, sociale bezoek, recreatieve activiteiten, telefooncirkel en oppashulp.

Informatie. Met betrekking tot de activiteiten en taken binnen onze afdeling, kunt u informatie aanvragen bij het secretariaat van de afdeling: R. Bult (voorzitter / waarnemend secretaris) rbultnrk@planet.nl - 0516433645


De Grijpvogel 16 de

Cursus actief met diabetes in gezondheidscentrum Oosterwolde

Afgelopen jaar heeft de praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie J.P Grotenboer in samenwerking met de huisartsen in Ooststellingwerf en omgeving het beweegprogramma voor mensen met diabetes mellitus aangeboden. Op 7 september 2010 start opnieuw de cursus Diabetes in Beweging in het Gezondheidscentrum Oosterwolde. Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt het 3 maanden durende programma geheel vergoed. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet nodig. Waarom meer bewegen? Door meer te gaan bewegen krijgt u meer controle over uw lichaam, de insulinegevoeligheid neemt toe, waardoor minder diabetesmedicatie nodig is. Andere voordelen van bewegen zijn een daling van de bloedglucose waarden op langere termijn, daling lichaamsgewicht, verlaging cholesterolgehalte, verminderde kans op hart- en vaatziekten en natuurlijk een verbetering van uw conditie. Hoe ziet het programma eruit? Tweemaal per week traint u een uur onder begeleiding van een van onze register-fysiotherapeuten, welke speciaal zijn opgeleid voor het begeleiden van mensen met diabetes. Deze fysiotherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Uw begeleiding is dus in goede handen. Het programma wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het trainingprogramma heeft u regelmatig contact met uw fysiotherapeut. De groepsgrootte is maximaal 8 personen. Elke deelnemer

is bekend met diabetes mellitus type 2 en in de groep kan men elkaar steunen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Aangezien het beweegprogramma een totaalprogramma is vindt er een aantal keer gedurende de 3 maanden een informatiemoment plaats. Tijdens deze sessies zal een diëtiste diverse onderwerpen behandelen en antwoord geven op uw vragen. Meer weten? Als u nog vragen heeft of mee wilt doen aan het beweegprogramma dan kunt u contact opnemen met Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie J.P Grotenboer in het Gezondheidscentrum Oosterwolde. De contactpersonen zijn Geeske Buitende Jong en Marlon Vels, telefoonnummer: 0516-512202. Informatie kunt u ook vinden op www.fysiotherapiegrotenboer.nl. Als u zich nu aanmeldt dan kunt u nog deelnemen aan de cursus van 7 september a.s.

Klaas Leerling wint viswedstrijd HSV de Makreel hield in Noordwolde haar 8e viswedstrijd. De locatie was dit keer het Heerenveenskanaal. ‘s Morgens om 6.15 uur was de loting op het manouplein waar 23 vissers zich hadden verzameld om de strijd met elkaar aan te gaan. De opkomst was een beetje laag omdat verschillende mensen andere verplichtingen hadden die dag. Om 6.30 uur werd er vertrokken naar het viswater waarna ervan 7.30 uur tot 11.30 uur werd gevist. De omstandigheden waren goed te noemen, de gehele wedstrijd bleef het droog en het waaide niet al te hard. Tijdens de wedstrijd werd al gauw duidelijk dat de meeste vis aan de buitenkant van het parcours zou worden gevangen, al zat een enkele uitschieter in het midden. Klaas Leerling had een mooie kop plek voor in geloot en werd winnaar die dag met bijna 5 kilo. Qua aantallen werd Albert Zwart winnaar, hij haalde 76 vissen boven water. De uitslag was als volgt: Gewicht: 1e Klaas Leerling 4900gr. 2e Jan van der Meer 4510 gr. 3e Andre van der Jagt 4330 gr. 4e Koos Lautenbach 3460 gr. 5e Sietste Lautenbach 3390 gr.

6e Jaap Wemer 3380 gr. 7e Rene Zuil 2410 gr. 8e Corrie Vogelzang 2270 gr. 9e Betty Wemer 1700 gr. 10e Jaap Jongendijk 1500 gr.. Aantallen: 1e Albert Zwart 76 2e Andre van der Jagt 68 3e Rene van Nieuwenhoven 53 4e Klaas Leerling 50 5e Gezinus Zuil en Poppe de Lange 43 7e Jaap Augustijn 22 8e René Zuil 20 9e Corrie Vogelzang 18 en 10e Betty Wemer en Tjibbe Lautenbach 16. Tussenklassement - Gewicht 1e Jan van der Meer 20010 gr. 2e Jaap Wemer 19540 gr. 3e Gezinus Zuil 16920 gr. Tussenklassement - Aantallen 1e Albert Zwart 359 2e Rene van Nieuwenhoven 239 3e Andre van der Jagt 233.

21 augustus 2010, 14:00 uur : entree € 7,50

De meezingmusical Het is alweer twintig jaar geleden dat Ingrid Cornelisse en Anton van der Veer tezamen met Mirjam Cornelisse het allereerste tuinconcert in de Selatuinen organiseerde, daarom een jubileumconcert. Een concert dat gaat klinken als een klok! Niet alleen veel oude bekenden van de theatertuin zullen hun opwachting maken en verscheidene aria’s/liederen uit overbekende musicals brengen. Nee, ook al het publiek kan meezingen, er zullen songs gezongen worden uit o.a de volgende musicals : Sound of Music, Les Miserables, Kiss me Kate, Fiddler on the roof. Voor een deel

hebben de echt gedreven liefhebbers al een aantal repetities gevolgd bij de solisten Mirjam Cornelisse en Hannie Slingerland maar voor alle anderen is er de mogelijkheid om een uurtje eerder te komen om vast wat in te zingen onder deskundige leiding! De muziek kunt u downloaden zie www.selatuinen.nl Natuurlijk kunt u ook gewoon komen genieten van al die heerlijke melodieën Naast u als publiek verlenen verder solistische medewerking : Henk Koorneef, Grzegorz Stachowiak, Ingrid van Ree, Peter Krijn. Pieter van Randeraat zal begeleiden op de piano.

Afsluiting jubileumjaar

Feest bij Basiskeuken 50% korting op keukens en gratis 2 fietsen cadeau

Als afsluiting van het jubileumjaar krijgt u van 26 juli tm 11september 50% korting op een complete keuken bij de zelfstandige keukenspecialisten van Basiskeuken. De 5 Friesche en het Drentse filiaal zijn een hechte groep ondernemers waar kwaliteit en service hand in hand gaan met een oprecht advies. Aantoonbaar bieden zij u de laagste prijs voor een goede keuken. De mensen van Basiskeuken werken op basis van wederzijds vertrouwen en hechten er geen belang aan om er bij u een keuken door te drukken. Afgezien van een oprecht advies geven zij 5 jaar garantie en hoeft u geen aanbetaling te doen. Goed, om het 10-jarig jubileum af te sluiten hebben zij met de keukenfabrikant afgesproken dat zij gedurende de actieperiode tot zaterdag 11 september 50% korting kunnen geven op alle keukens van Basiskeuken. In een tijd dat iedereen op de kleintjes mag letten en best wel bang is om het geld te laten rollen komt het dan goed uit dat wij u een goede keuken kunnen aanbieden met maar liefst 50% korting. Naast de 50 % korting krijgt u gratis 2 fietsen cadeau. Kom

dus met al u wensen naar de showroom, ervaar de kennis en sfeer bij Basiskeuken. Laat ons vrijblijvend een 3d ontwerp maken van uw keuken en laat u verassen hoe weinig u maar hoeft te betalen voor een goede keuken. Basiskeuken Wolvega Grindweg 149 8471 EJ Wolvega telefoon (056) 1610268 wolvega@basiskeuken.nl


!

De Grijpvogel 17 de

Het tankstation met de sportieve prijzen

24 UUR PER DAG - 7 DAGEN PER WEEK

Wester Es 23 - Appelscha

Autoschade? Wij weten het mooi gemaakt in ons nieuwe pand!

www.abskeuter.nl

“Hier kunnen wij onze klanten optimaal van dienst zijn.” Wij zijn verhuisd naar een splinternieuw pand aan de Buurstede in Oosterwolde (achter de Winkelboulevard). Het pand is voorzien van een hypermoderne werkplaats met alles erop en eraan. Hier kunnen wij u optimaal van dienst zijn en in no-time zorgen dat u weer over uw herstelde auto kunt beschikken. Wij zijn klaar voor de toekomst!

Nieuw adres: Buurstede 21 • 8431 NA Oosterwolde Telefoon: (0516) 512 637


De Grijpvogel 18 de

Duo Harm en Roelof in het Dikke pret met de Bassie lachspektakelshow openluchttheater in Appelscha Bassie, de bekendste clown van Nederland, komt heel binnenkort met zijn LACHSPEKTAKELSHOW naar je toe! Deze gezellige theatershow voor de hele familie is een heerlijke middag vertier voor jong en oud.

Op zaterdagavond 21 augustus zal het bekende Drentse cabaretduo Harm en Roelof optreden voor de Historische Vereniging Appelscha e.o. in het openluchttheater in Appelscha.

Natuurlijk komt Bassie niet alleen. Evert van den Bos heeft in deze gezellige familieshow de taak om Bassie in het gareel te houden als hij het weer eens te bont maakt. Evert is ook samen met Bassie te zien in de TV-serie ‘Bassie en de reis van Zwarte Piet’ en de nieuwe spannende avonturenserie ‘Bassie en de Speurtocht naar Charly’ bij de nieuwe Nederlandse digitale kinderzender Pebble TV.

Het duo brengt het programma “Veur op de Deel”, afgewisseld met splinternieuwe nummers en oude succesnummers. De avond op 21 augustus begint om20 uur. U kunt van te voren kaarten kopen bij het

De LACHSPEKTAKELSHOW, doorspekt met veel leuke liedjes, doldwaze sketches en heel veel Bassie, staat garant voor twee uur lachen, schateren en dikke pret. Kortom de Bassie Lachspektakelshow is een show die ook jij niet mag missen. Dus haal nu snel je kaarten bij de voorverkoop en zorg dat je erbij bent, want de BASSIE

LACHSPEKTAKELSHOW komt Naar: APPELSCHA Op: ZONDAG 22 AUGUSTUS 2010 Zaal: OPENLUCHTTHEATER Aanvang: 14.00 UUR Toegang: € 10,00. p.p. Voorverkoop bij: OP & TOP OUTLET Vaart Zuidzijde 35c, Appelscha en bij beschikbaarheid op de dag zelf aan de zaal Bassie is ook elke dag te zien op de nieuwe Nederlandse digitale kinderzender Pebble TV.

T.I.P (het vroeger VVV-kantoor) Boerestreek 23 te Appelscha tel.0516-431760. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een andere gelegenheid

De avond zwemvierdaagse 2010 in Bosbad Appelscha

Te koop Ca.200 CD’s en ca. 110 LP’s(lichte genre) + nieuwe.platenspeler. 1 koop, prijs  350,Tel.: 0516513272 Te koop Puch Maxi-Z Two, zwart, met helm, 750 km gereden! Vaste prijs  750. 06-28128347 (13-20 uur). OosterwoldeZuid. Te koop Kleine meubelen o.a tafeltjes + stoeltjes tel: 0516-520693 Te koop 4 pits kooktoestel op gas. Met nieuwe slang.  15.00,- 0620291150 Te koop Fietsendrager Twinny Load. 0561-431792 Te Koop Tesla koga myata electr. fiets 2j. oud km-stand 1000 km ,Nieuwwaarde € 2950,- vraagprijs € 1750,tel; 06-10568899

Dit jaar organiseren Zwemvereniging AFC Appelscha en Laco Zwembaden weer de: We houden dit op de volgende data: 23 augustus t/m 26 augustus 2010. Aanvang om 18.15 op maandag avond om in te schrijven, en de baantjes te trekken vanaf 18.30 uur. Kosten bedragen 5 euro pp. Op de maandag en de dinsdag avond vinden er spelletjes plaats in het zwembad met o.a Matlopen en luchtbanden race en de derde avond zal ZCNF uit Oosterwolde een demonstratie Synchroonzwemmen geven. We hopen als organisatie op mooi weer en een gezellige opkomst.

The Frisian Harmonizers en popkoor Fromus in het openluchttheater Appelscha Op woensdag 18 augustus zullen op uitnodiging van de Historische Vereniging Appelscha e.o. in het prachtig gerestaureerde openluchttheater in Appelscha optreden het barbershopkoor “The Frisian Harmonisers” en het popkoor” Fromus”. The Frisan Harmonisers is een selecte groep zangers uit alle windstreken van Friesland. Het is het enige barbershopkoor uit het noorden en het kon zich eind 2008 in Lelystad meten met de beste koren . Onder leiding van de bekende dirigent Jan Verbogt worden 4- stemmig a-capella nummers gebracht zoals ”Alexanders Ragtime Band”, ”What a difference a day make” en ”Sweet Georgia Brown”. Hun onnavolgbare en geestige slotnummer “Supercalifragilistic Expialdocius” uit de musical ”Mary Poppins” is voor het publiek steeds weer een van de hoogtepunten van het concert. ”The Frisian harmonisers” (31 zangers) traden avondvullend op in diverse Friese gelegenheden en zelfs live voor radio Friesland.

3 7

7 4

1

8

The Frisian Harmonisers

8

4

9 6

8

9

3 6 5

4 5

5

9

3

7

1 Fromus

8

2 5

1

9

2

1

Bovenstaand koor treedt deze keer op samen met popkoor ”Fromus” uit Dronrijp. Dit koor bestaat uit 27 leden Het is een zeer gedreven en enthousiast dameskoor en staat onder leiding van Baukje Hoogstins. De begeleiding op de piano wordt gedaan door Elske Fraterman. De meeste nummers worden 3-, maar soms ook 4-stemmig gezongen . De zang wordt gecombineerd met bewe-

8

ging en/of choreografie. Het decor, de kleding, de dans, het acteren en de kleding wordt door de leden zelf verzorgd. Het optreden in het openluchttheater op woensdag 18 augustus begint om 19.30.

8

5

9

6 2

3


De Grijpvogel 19 de

De Appelscha Radio TOP 30

27 en 28 augustus 2010 in het Openluchttheater in Appelscha

Boerenbruiloft

In het jaar 2010 een getrouwe weergave van een trouwerij, anno 1860. Een groots gebeuren, een familiefeest, waar reeds lang door jong en oud naar uitgekeken werd. Men sprak van een “dikke dag”, waarop elk kon genieten van al het goede dat de gasten ter beschikking stond; met name eten en drinken. Het geheel wordt gebracht door zo’n 80 personen, die allen gekleed gaan in originele historische kostuums. Voor het vervoer van de bruiloftsgasten wordt gebruik gemaakt van ouderwetse (uiteraard versierde) linnenwagens. Het publiek wordt uitvoerig ingelicht over de achtergrond en betekenis van het geheel, dat in een aantal taferelen wordt gebracht. Te noemen valt: • Voor aanvang: de kinderen die oude kinderspelletjes doen. • De dagen van ondertrouw: waarin de “wasschupsneuger” rond gaat om de mensen “uit te nodigen” voor de bruiloft. Elke familie knoopte dan een lintje aan een stok, ten teken dat men de uitnodiging accepteerde. Ook kreeg de “neuger” overal een borrel, waar onder in het glas een muntstuk zat. In één keer leegdrinken dus!

• De bruidegom vertrekt met zijn familie en de “broedhen” (= bruid op de heenreis) naar het huis van de bruid. Meestal is dit een vriendin van de bruid. • Onderweg wordt er heel vaak een touw over de weg gespannen. Als er dan een borrel “oetgeven wuur” mocht men verder. • Het opeisen van de bruid. • De huwelijksvoltrekking. Hierna strooien bruid en bruidegom centen voor de kinderen . • Het eigenlijke “wasschupsfeest”, waar de bruidegom een pijp wordt aangeboden, waar een aantal oude liedjes wordt gezongen, waar met het bruidspaar wordt gedanst en als men een beetje te diep in het glaasje heeft gekeken, ja, dan…… KOM KIJKEN De toegangsprijs is €. 12.00 Aanvang 19.00 uur

Bomenmiddag in Appelscha

Bomen hebben veel te vertellen. Ze krijgen bezoek van vogels, die komen uitrusten of nestjes maken, boommarters en eekhoorn klimmen over de takken en ook andere grote en kleine dieren komen graag op visite. Kinderen gaan op de kinderdoemiddag op woensdag 18 augustus op zoek naar het verhaal achter de bomen in de omgeving van het bezoekerscentrum in Appelscha. De kinderen, die tussen de 8 en 12 jaar moeten zijn, gaan zelf op onderzoek

uit en worden een handje geholpen door de medewerkers van Staatsbosbeheer. Deze kinderdoemiddag start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. De kosten bedragen 3,50 per kind en opgave vooraf (0516-464020) is noodzakelijk.

01 01 03 02 02 09 03 10 02 04 04 03 05 05 05 06 17 02 07 07 04 08 09 15 09 08 11 10 03 04 11 --- 01 12 11 15 13 15 08 14 14 04 15 12 12 16 18 09 17 13 09 18 19 06 19 20 06 20 22 07 21 23 05 22 06 07 23 21 13 24 24 04 25 25 02 26 27 08 27 26 30 28 29 07 29 15 08 30 28 15

La Fuente Ft. Rosenberg Trio – Guitarra Yolanda Be Cool Feat. Dcup – We No Speak Americano Phil Collins – (Love Is Like A Heatwave)(0) Dennie Christiaan – Mamacita Tim Lauffer - Het Is Nog Niet Te Laat (0) Mooi Wark – Goeie Been,Verkeerde Bed Helemaal Hollands – Blij Als De Zon Schijnt Helder – Laat Me Leven (0) David Guetta & Chris Willis Feat. Fergie & LMFAO – Gettin’ Over You Tom Waes – Dos Cervezas (0) Ronnie Ruysdael – Anti-Kater Lied (0) Stromae – Alors On Danse Gebroeders Ko – Helicopter Tim Douwsma – Allebei AnnaGrace – Celebration (0) Marco Borsato & Guus Meeuwis – Schouder Aan Schouder Alvaro Ft. Afro Bros. – Dubbelfris (0) Mulder En Mulder – Korte Dagen Lange Nachten Ricky L. Feat. M:ck – Born Again (0) Tim Berg – Bromance Lady Antebellum - Need You Now Dirk Meeldijk – Jouw Accordeon (0) Glennis Grace – Als Je Mij Weer Aankijkt Graffiti6 – Staring Into The Sun Jan Keizer & Annie Schilder – Take Me To Ibiza Django Wagner – Maar Toch Blijf Jij Me Trouw Caro Emerald – A Night Like This Wesley – Levenslang Vengaboys – Rocket To Uranus (0) R.I.O Feat. Nina Nyembwe – One Heart

Uit de lijst : Frans Duijts – Altijd Te Laat Naar Bed

Locnville bestaat uit de in New-York geboren tweeling Andrew en Brian Chaplin die opgegroeid zijn in Zuid-Afrika. De broers zijn niet in een hokje te stoppen, zo zijn ze naast singer-songwriters ook producers en muzikanten. Hun eerste nummer “Amnesia” namen ze op toen ze 7 jaar oud waren. Op hun 11de namen ze hun eerste, zelf geschreven rock plaat op geïnspireerd door o.a. AC/DC en Limp Bizkit. In hun tiener jaren verhuisden Andrew en Brian terug naar de US en combineerde ze Hip Hop met hun eigen stijl. Terug in Zuid Afrika was de elektronische muziek erg populair, die zij vervolgens ook weer combineerden met hun muziek. Al deze verschillende muziek invloeden maakt Locnville compleet. Ze scoorden met “Sun In My Pocket” al een dijk van een hit in Zuid-Afrika én België. ‘Sun In My Pocket’ was al nummer 1 in de Zuid-Afrikaanse hitlijst. Binnen 2 weken tijd werden er in Zuid Afrika van hun debuut album 10.000 stuks verkocht. Het album werd deze zomer wereldwijd uitgebracht. Waarschijnlijk zal de rest van wereld nu snel gaan volgen. In Nederland hun videoclip van Sun In My Pocket behoorlijk populair en veel te zien op TMF en MTV. Op AppelschaRadio.nl hoor Locnville de komende ook vaker voorbij komen want hun Sun In My Pocket is onze nieuwe Oogappel. Oja..Misschien doet hun familienaam een belletje rinkelen? Dat kan, want de jongens zijn authentieke achterneven van Charlie Chaplin.

Gratis Grijpertjes

Gratis een advertentie plaatsen?

Plaats een Grijpertje!

De volgende Grijpvogel komt uit op 31 augustus. U kUnt Uw Gratis Grijpertjes opstUren tot vrijDaG 27 aUGUstUs. Gebruik daarvoor deze bon:

Maximaal 1 Grijpertje per adres! Maximaal 150 letters en tekens!

Stuur uw Grijpertje op naar (Of deponeer het Grijpertje in de bus bij): Uitgeverij Stellingwerf Media • Van Emstweg 8 • 8426 BV Appelscha

E-mailen kan ook: info@stellingwerfmedia.nl

De redaktie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties, zonder opgave van redenen, niet te plaatsen. Alleen grAtis voor pArticulieren!


21

De

Evenementen in Ooststellingwerf

Diever 24 aug Diever

18 augustus tot 1 september

Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, er kunnen echter altijd wijzigingen optreden. Informeer daarom altijd nog even bij de organisatie voor u op pad gaat.

18 aug Appelscha

Smilde Diever Appelscha

Ruinen 19 aug Appelscha

Appelscha Appelscha

Openluchttheater. Fries Barbershop mannenkoor “The Frisian Harmonizers” en popkoor “From Us”.Een vocale groep van zo’n dertig mannen uit Leeuwarden die vier stemmig close harmonie zingen www.thefrisianharmonizers. nl. met popkoor FromUs een enthousiast dames koor dat zowel drie als vier stemmig zingt gecombineerd met beweging en/of choreografie. fromus.hyves.nl Aanvang 20:00 uur. Entree € 8,00. Reservering en info TIP kantoor tel. 0516 – 431760. Koepelkerk. Orgelconcert. Gespeeld wordt door Erwin Wiersinga. Aanvang 20:00 uur. Toegangsprijs € 7,00. Kinderen tot 12 jaar € 1,00. Openluchttheater Diever. Shakespeare. The two gentleman of Verona. Aanvang 21:00 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 – 594999.Verkooppunt Diever Golff Supermarkt. Hoofdstraat 82. Entree € 12,00 Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Kinderactiviteit. Bomen hebben veel te vertellen. Zij krijgen bezoek van verschillende dieren zoals de vogels, eekhoorn en boommarter. Kinderen gaan deze middag op zoek naar het verhaal achter de bomen in de omgeving van het centrum. (8 – 12 jaar) Aanvang 14:00 uur. Kosten € 3,50 per kind. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. Brinkavond. Met demonstraties van oude ambachten en Oudhollandse kinderspelen en vele marktkraampjes. Thema Horecaplein. Aanvang 15:00 uur.

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Avondrit met de paardentram. De paardentram volgt een aantrekkelijk route langs mooie plekjes in Nationaal park Drents-Friese Wold. Opgave verplicht tel. 06 – 46327549. Aanvang 18:30 uur. Kosten € 8,50 b. 5 j. € 4,50. Oosterwolde Het Anker. Jan Frankensingel 30. Iedere donderdagavond organiseert de BC Tjongerbridgers zomerdrives voor niet leden en vakantiegangers. Aanmelden vanaf 19:00/19:15 uur aan de zaal. Deelname slechts € 2,00 per paar. Appelscha Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Zomeravondwandeling. Gentiaantjes in het Wold. Het natuurgebied de Lange Poel herbergt een zeldzame en bijzondere plant de klokjesgentiaan. Het is een plant die een ingewikkelde relatie heeft met de dieren in zijn omgeving. De IVN-gids zal hier meer over vertellen tijdens de wandeling. We starten bij de parkeerplaats van het Canadameer aan de weg Appelscha naar Wateren. Vertrek 19:30 uur. Kosten € 2,00 kinderen t/m 12 jaar € 1,00. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. Nationaal Park Alde Feanen. Startplaats wordt bekend gemaakt bij aanmelden. Vaarexcursie met de Blaustirns (vaart op zonne-energie) door de Alde Feanen, met moerasbossen, rietlanden, zomerpolders en petgaten. Aanmelden tel. 0511 – 539618. Kosten € 7,50 t/m 12 jaar € 4,00. It Fryske Gea. Van 10:00 tot 12:00 uur. 20 aug Diever Openluchttheater Diever. Shakespeare. The two gentleman of Verona. Aanvang 21:00 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 – 594999.Verkooppunt Diever Golff Supermarkt. Hoofdstraat 82. Entree € 12,00 Appelscha Huiskamerworkshop de Kruidenkorf. Je eigen kruidenapotheek. Vroeger maakten onze (over)grootmoeders huismiddeltjes tegen kleine aandoeningen en klachten. Dit gebeurde met natuurlijke middelen uit de natuur, tuin of keuken. In deze workshop gaat u deze middeltjes maken om mee naar huis te nemen. Inclusief koffie/thee en reader om thuis te lezen € 19,50. Maadsingel 33. Opgave verplicht tel. 0516 – 431077. www.dekruidenkorf.nl 21 aug Appelscha Kamelenmarkt. Markt met een divers aanbod. Kom kijken en laat u verrassen. Gratis entree. Van 07:00 tot 18:00 uur. Diever Openluchttheater.Shakespeare. The two gentleman of Verona.. Aanvang 21:00 uur. En een matineevoorstelling om 14:30 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 - 594999 Verkooppunt Diever Golff Supermarkt Hoofdstraat 82. Entree € 12,00. Appelscha Openluchttheater. Harm Dijkstra en Roelof Klinkhamer uit Sleen vormen sinds 1987 het Drentstalige cabaretduo. Aanvang 20:00 uur. www.harmenroelof.nl Entree € 10,00 Reservering en info TIP kantoor tel. 0516 – 431760. Nuis Trekharmonicafestival. Op drie bij elkaar gelegen locaties. De Vrijborg: met een open podium in en rond het dorpshuis. 13e eeuwse Kerk met buitengewone akoestiek: waar luisterconcerten worden gegeven. Museum ’t Rieuw op Landgoed De Coendersborch: vrije optredens in een mooie omgeving. Van 14:00 tot 23:00 uur. Appelscha Tsjerkepaad. Ned. Hervormde Kerk. U kunt een expositie met en over religieuze attributen bezichtigen. De voorwerpen zijn veelal zelf gemaakt of hebben een emotionele waarde. In het aangrenzende Trefpunt is “Het Kralenbeursje” met fraaie sieraden en de Wereldwinkel aanwezig. Ook is er een boekenstand aanwezig. Ook in de dorpen Oosterwolde, Makkinga, Olderberkoop, Haulerwijk, Donkerbroek en Fochteloo zijn er kerken die meedoen aan Tsjerkepaad. In het TIP kantoor kunt u een gidsje aanschaffen voor € 1,00 of u belt voor info TIP kantoor tel 0516 – 431760. 22 aug Fochteloo Fietstocht Van 10:00 tot 14:00 uur. Diverse activiteiten van het dorpsbelang. Appelscha Boerestreekmarkt. Warenmarkt met diverse attracties voor jong en oud. Op de Boerestreek. Tijdstip van 10:00 tot 18:00 uur. Appelscha Evenemententerrein. Zotte Boeren en Schilderijen markt. Vanaf 11:00 uur. Kom kijken en laat u verrassen. Appelscha Openluchttheater. De Bassie Lachspektakelshow. Deze spiksplinternieuwe show vol met liedjes en sketches duurt twee uur en samen met Evert van den Bos laat ik jullie lachen en schateren. Een show voor de hele familie. Voorverkoop Op & Top Outlet. Aanvang 14:00 uur. Veenhuizen De Tuinen van Weldadigheid. Open tuin. U kunt de tuinen van 11:00 tot 17:00 uur bezichtigen. U kunt op eigen gelegenheid door de tuin wandelen maar ook een rondleiding is mogelijk. Ook is een rondleiding met oogst mogelijk u leert dan van alles over de groenten die u oogst. Kosten zonder oogst € 3,00 4-12 jaar ��� 1,00. Eikenlaan 2. 23 aug Appelscha Bosbad Appelscha. Zwemvierdaagse 2010. Inschrijven 18:00 uur. Kosten €

5,00 p.p. Start 18:30 uur. Extra spelletjes. Centrum van het dorp. 7e Zomermarkt. Thema “Markt Promotiedag, standwerkersconcours, tevens reclameacties ambulante handel. Van 14:00 tot 21:00 uur. Ook dit jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met sportvereniging Friesland weer de jaarlijkse Brinklopen. Elke dinsdagavond in augustus kunt u deelnemen aan dit steeds maar groeiende evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Aanvang 19:30 uur. Zalencentrum Dingspilhuus. Bosbad Appelscha. Zwemvierdaagse 2010. Inschrijven 18:00 uur. Kosten € 5,00 p.p. Start 18:30 uur. Extra spelletjes. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Natuurtheater. Het poppentheater Ennadien verzorgt de voorstelling voor de jongste kinderen. 3 tot 6 jarigen. Aanvang 14:00 uur. Kosten € 1,00 per persoon. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020.

25 aug Oosterwolde Zomermarkt van 11:00 tot 18:00 uur. Leuke zomermarkt in het centrum. Smilde Koepelkerk. Orgelconcert. Gespeeld wordt door Toon Hagen. Aanvang 20:00 uur. Toegangsprijs € 7,00 Kinderen tot 12 jaar € 1,00. Diever Openluchttheater Diever. Shakespeare. The two gentleman of Verona. Aanvang 21:00 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 – 594999.Verkooppunt Diever Golff Supermarkt. Hoofdstraat 82. Entree € 12,00 Donkerbroek De Cuynder. Culinaire genoegens uit de tuin van de Cuynder. Het programma start om 10:00 uur met koffie/kruidenthee waarna een rondleiding door de tuin volgt. De workshop, onder leiding van een ervaren kok gaat over kruiden en vruchten siropen, likeur van bessen en noten. Wecken inmaken en bewaren. Na het eten gaan we heilzame kruiden maken onder leiding van T. Postma. Rond 16:00 uur sluit het programma. Info tel. 0516 – 491676. Appelscha Bosbad Appelscha. Zwemvierdaagse 2010. Inschrijven 18:00 uur. Kosten € 5,00 p.p. Start 18:30 uur. Extra Demo synchroomzwemmen. 26 aug Oosterwolde Het Anker. Jan Frankensingel 30. Iedere donderdagavond organiseert de BC Tjongerbridgers zomerdrives voor niet leden en vakantiegangers. Aanmelden vanaf 19:00/19:15 uur aan de zaal. Deelname slechts € 2,00 per paar. Appelscha Bosbad Appelscha. Zwemvierdaagse 2010. Inschrijven 18:00 uur. Kosten € 5,00 p.p. Start 18:30 uur. Extra verrassing. Appelscha Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Zomeravondwandeling. Lekker ontspannen wandelen met IVN-natuurgids door de mooiste gebieden van het Nationale Park. Aanvang 19:30 uur. Kosten € 2,00 kinderen beneden 12 jaar € 1,00. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. Nationaal Park Alde Feanen. Startplaats wordt bekend gemaakt bij aanmelden. Vaarexcursie met de Blaustirns (vaart op zonne-energie) door de Alde Feanen, met moerasbossen, rietlanden, zomerpolders en petgaten. Aanmelden tel. 0511 – 539618. Kosten € 7,50 t/m 12 jaar € 4,00. It Fryske Gea. Van 10:00 tot 12:00 uur. 27 aug Diever Openluchttheater Diever. Shakespeare. The two gentleman of Verona. Aanvang 21:00 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 – 594999.Verkooppunt Diever Golff Supermarkt. Hoofdstraat 82. Entree € 12,00 Appelscha Openluchttheater. Drents volks toneel. Groot spektakel: ‘Boerenbruiloft’. Aanvang 20:00 uur. www.aolvolkemmen.nl. Entree € 12,00. Reservering en info TIP kantoor tel. 0516 – 431760. 28 aug Diever Openluchttheater Diever. Shakespeare. The two gentleman of Verona. Aanvang 21:00 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 – 594999.Verkooppunt Diever Golff Supermarkt. Hoofdstraat 82. Entree € 12,00 Appelscha Openluchttheater. Drents volks toneel. Groot spektakel: ‘Boerenbruiloft’. Aanvang 20:00 uur. www.aolvolkemmen.nl. Entree € 12,00. Reservering en info TIP kantoor tel. 0516 – 431760. Appelscha Kamelenmarkt. Markt met een divers aanbod. Kom kijken en laat u verrassen. Gratis entree. Van 07:00 tot 18:00 uur. Makkinga Centrum. Vlomarkt in het centrum, ook wel het Waterlooplein van het Noorden genoemd. Van 07:00 tot 14:00 uur. Meer info vrijdags voorafgaande aan de markt tel. 0516 - 441513. www.vvvmakkinga.nl. Giethoorn Gondelvaart. Meer dan 25 verlichte gondels en muziekboten. Aanvang 20:00 uur. Folder verkrijgbaar bij TIP kantoor Appelscha. Ruinen Rommelmarkt + Braderie. Lokatie de Kaamp. Aanvang 09:00 tot 16:00 uur. Appelscha Tsjerkepaad. Ned. Hervormde Kerk. U kunt een expositie met en over religieuze attributen bezichtigen. De voorwerpen zijn veelal zelf gemaakt of hebben een emotionele waarde. In het aangrenzende Trefpunt is “Het Kralenbeursje” met fraaie sieraden en de Wereldwinkel aanwezig. Ook is er een boekenstand aanwezig. Ook in de dorpen Oosterwolde, Makkinga, Olderberkoop, Haulerwijk, Donkerbroek en Fochteloo zijn er kerken die meedoen aan Tsjerkepaad. In het TIP kantoor kunt u een gidsje aanschaffen voor € 1,00 of u belt voor info TIP kantoor tel 0516 – 431760. Elsloo ’T Kleine Winkeltje. Open huis. Landelijke woonaccessoires, cadeauartikelen en leuke hebbedingetjes. Van 09:00 tot 18:00 uur. Portingaweg 11. 29 aug Appelscha Openluchttheater. Fling. Een groep muzikanten die een zeer persoonlijke invulling geven aan de traditionele Ierse zang en muziek. www.flingmusic. com Aanvang 15:00 uur. Entree € 10,00 kinderen € 5,00. Reservering en info TIP kantoor tel. 0516 – 431760. Appelscha Evenemententerrein. Zotte Boeren en Schilderijen markt. Vanaf 11:00 uur. Kom kijken en laat u verrassen. Veenhuizen De Tuinen van Weldadigheid. Open tuin. U kunt de tuinen van 11:00 tot 17:00 uur bezichtigen. U kunt op eigen gelegenheid door de tuin wandelen maar ook een rondleiding is mogelijk. Ook is een rondleiding met oogst mogelijk u leert dan van alles over de groenten die u oogst. Kosten zonder oogst € 3,00 4-12 jaar € 1,00. Eikenlaan 2. 31 aug Diever Ook dit jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met sportvereniging Friesland weer de jaarlijkse Brinklopen. Elke dinsdagavond in augustus kunt u deelnemen aan dit steeds maar groeiende evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Aanvang 19:30 uur. Zalencentrum Dingspilhuus. Veenhuizen Fietsexcursie met gids. Geboeid door Veenhuizen, een uniek dorp. Kosten € 5,00 incl. kop koffie of thee. Koffie en Theetuin “Zunneschien” Hospitaallaan 2 Tel. 0592-38 84 19. 1 sept Diever Openluchttheater Diever. Shakespeare. The two gentleman of Verona. Première. Aanvang 21:00 uur. Ticketinfolijn tel. 0521 – 594999.Verkooppunt Diever Golff Supermarkt. Hoofdstraat 82. Entree € 12,00


22

De

Tentoonstellingen/exposities/open tuinen

Olterterp

Dwingeloo

Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Doorlopende expositie van schilderijen bloemen, modellen en stadsgezichten. Heldere kleuren licht en compositie veranderen in een prachtig schilderij. In de pottenbakkerij ziet men tuinkeramiek, serviesgoed enz. Veenhuizen Gevangenismuseum. Tentoonstelling Huis van Bewaring. Een crossmediale, interactieve doe-en-ontdek expositie voor kinderen (en hun ouders) over het reilen en zeilen van een museum. Op een stoffige zolder ontdek je vijf verschillende voorwerpen. In een spannend spel ga je op zoek naar de geschiedenis hiervan. Stap voor stap ontrafel je het verhaal erachter… t/m 9 mei 2011. Tijdens openingstijden van het Gevangenis Museum. www.gevangenismuseum.nl tel. 0592 – 388264. Verder zijn er in de periode van 5 juli t/m 5 september nog extra dingen te beleven. Zo is er voor kinderen dagelijks een kinderrondleiding, onder leiding van speciale gidsen die heel veel weten over de gevangenis, boeven en straffen. En dit is nog spannender als je in een cel staat of in de boeien bent geslagen. Verder is er voor de jeugd t/m 15 jaar een BajesMovie Zomerwedstrijd. Wie maakt het leukste of spannendste filmpje over het Gevangenismuseum. Meer info de site of telefonisch. Verder kan men met de boevenbus mee of de elektriciteitcentrale bezoeken. Ook worden er erfgoedwandelingen georganiseerd. Oosterwolde De Kunstkykroute Stellingwerven is het hele jaar geldig, waarin u de route zelf samenstelt. De openingstijden staan vermeld bij de kunstenaars. www.kunstwerf. com/kykroute.htm Veenhuizen Gevangenis de Rode pannen. Rondleidingen door de gevangenis de Rode pannen vinden bijna dagelijks plaats tenzij justitie trainingen geeft. Vanaf 13:00 uur. Duur ½ uur. Maandag t/m zondag en in de schoolvakanties van maandag t/m zondag. www.gevangenismuseum.nl Veenhuizen “Zunneschien” Inbreng galerie van hobbyisten. Inbreng galerie van hobbyisten. In de maand augustus zal de T.S.R. woensdagavondgroep een expositie met diverse schilderijen inrichten Hospitaallaan 2. Haulerwijk Galerie Hummel. De kunstexpositie Mooi Schilderwaark van dertig verschillende kunstenaars zal tot 2 oktober te bezichtigen zijn. De stijlen zijn abstract en figuratief en de technieken lopen uit een van acryl, olieverf en pastel. Openingstijden dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:30 tot 17:30. Donderdag van 09:30 tot 21:00 uur. Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Huis Ter Heide Galerie Huis ter heide. Het kunstenaarscollectief bestaat uit meerdere leden die ook optreden als gastvrouw/heer. In de maand juli en augustus zullen de volgende kunstenaars hun werk tentoonstellen. J. Woning met schilderijen, S. Veenland met keramiek en M. Sorgdrager met sieraden. Open vr. t/m zo. van 13:00-17:00 uur. Norgervaart 10a. www.galeriehuisterheide.nl Assen Drents Museum. Goud uit Georgië. De mythe van het gulden vlies. Op nieuw een tentoonstelling die prachtige geheimen uit het verre veleden laten zien. Dit maal gouden, zilveren en bronzen schatten uit Georgië. Het thema van deze tentoonstelling is de Griekse mythe van de held Jason, die op zoek ging naar het Gulden Vlies in Colchis. Open di t/m zo van 11:00 - 17:00 uur en feestdagen. t/m 15 augustus. Meer info folder en boekwerk TIP Appelscha en www.drentsmuseum.nl Meppel Kunsthuis Secretarie. Pierre van Soest schilderijen en werk op papier. Hoofdstraat 22. Open di t/m zo 13:00-17:00 uur. Do 10:00-17:00 uur vr 19:00-21:00 uur. Gratis toegang. t/m 29 augustus. Noordwolde Nationaal Vlechtmuseum. De natuur weeft niet, Rinus Roelofs kunst die over wiskunde gaat. R. Roelofs haalt zijn inspiratie als kunstenaar uit wiskundige grootheden, patronen en structuren. Voordat zijn kunstwerk in een vitrine ligt, gaat daar vaak een langdurig wiskundig onderzoek aan vooraf. Een prachtig ontwerp op de computer is te maken maar kan het ook in het echt. In de expositie ziet u wat mogelijk is. Open di tot vrij van 11:00 - 17:00 uur. En za en zo van 13:00 - 17:00 uur. Info www.vlechtmuseum.nl t/m 2 november. Vledder Museums Vledder. Beeldentuin t/m 3 jan. H. Velthuis met tuinschilderijen en tuinbeelden in de parktuin rondom het museumcomplex. Tentoonstelling van drie vrouwen uit Polen een glasland in opkomst. Monika Rubaniuk exposeerde al eerder in Vledder. Voor Marzena Krzeminska en Agnieska Lesniak wordt het de eerste keer. 1 juli t/m 30 september. Tentoonstelling grafiek. Jeroen Hermkes, kunstenaar van het jaar 2006. Tien jaar eerder kreeg hij al de Nederlandse Grafiekprijs. In samenwerking met de bekende kunsthandel van Utrecht Jan Juffermans. 1 juli t/m 30 september. Open woensdag t/m zondag van 11:00- 16:00 uur. www.museumsvledder.nl Vledder Miramar Zeemuseum. Expositie van foto’s van de Waddenzee van Dickey Salverda. De foto’s geven een prachtig beeld van de vele ‘gezichten’ van een bijzonder stukje Nederland. Het kleur- en lijnenspel tussen lucht en water en eb en vloed spelen een belangrijke rol in haar foto’s. De reflectie van het licht gebruikt zij als bindend element. Natuurlijk is ook het levenswerk van Mej. Warners te bezichtigen. Geopend van dinsdag t/m zondag van 10:00 – 17:00 uur. Tot oktober 2010. www.miramarzeemuseum.nl Ruinerwold Museumboerderij “De karstenhoeve” Expositie “Zilver van Ruinerwoldse Boerenerven” een verzameling zilveren gebruiksvoorwerpen en sierraden die een indruk geven van de rijke historie van de boerengeslachten rond Ruinerwold en Zilveren Miniaturen van kunstenares Martha Veldthuis. Tevens van vlas tot linnen en damast. Het vlas wordt ook op de Karstenhoeve verbouwd,verwerkt en haar eind producten getoond. Geopend van 10:00 tot 16:00 uur en duurt tot 30 september. Roden Stichting Nederlands Museum “Kinderwereld”. Thematentoonstelling ‘Oud & Nieuw”. Oud en antiek houten speelgoed versus hedendaagse speelgoed van kunststof. Natuurlijk kan er ook volop gespeeld worden. Open dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. Tijdens de basisschoolvakanties ook op maandag. Zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. Appelscha Tuberculose museum Beatrixoord. Van 1922 tot 1963 was het sanatorium voor tuberculose patiënten gevestigd in Appelscha. Op 6 september 2002 is in het röntgenhuis een museum geopend, in het monumentale gebouwtje is een permanente tentoonstelling ingericht over de bijna 100-jarige geschiedenis van de TBC-bestrijding in Noord-Nederland. Ook draait er een DVD over ziek zijn en werken in het sanatorium. t/m 25 september vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. Beatrixoord 1. Appelscha Uitkijktoren Belvédère. Vanaf juli tot en met 19 september is de uitkijktoren elke woensdag, zaterdag en zondag middag open. De uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, levert na een fikse klim een fantastisch schouwspel op. Open van 13:30 tot 16:30 uur. Entree € 0,50. Meer info TIP kantoor Appelscha. Heerenveen Museum Willem van Haren. Luchtvaartpioniers Van Maasdijk 1910. Niet alleen de geschiedenis van de pionier maar de expositie laat ook een beeld van de luchtvaarthistorie in ons land zien. Er zijn diverse vliegtuigmodellen te zien. Van 3 juli t/m 4 september. Open van dinsdag t/m vrijdag 11:00 tot 17:00 uur. Zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. www.willemvanharen.nl Minckelersstraat 11 Oosterwolde Open Schuur. Aan de Rijweg 70 laat Loeki Okel haar Viltkunst en Patchwork zien. Elke woensdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Tot 1 september.

Veenhuizen

Galerie Lauswolt. Zomer-expositie 2010. Verschillende kunstenaars laten hun werken zien. O.a. J. Postma trok door een fascinerend Libië en vertrouwde zijn vele indrukken toe aan het doek verder zijn er werken in brons, grafiek, glaskunst en keramiek. En natuurlijk ontbreken op deze expositie de schilderijen van diverse kunstenaars niet. Open dins/zaterdag 10:00-12:00 uur en 13:30-17:00 uur. Zondag 13:30-17:00 uur. De tuinen van Weldadigheid. Open tuin. Elke zondag van 11:00 tot 17:00 uur kunt u de tuinen weer bezichtigen. U kunt op eigen gelegenheid rondkijken of zich aanmelden voor een rondleiding. U kunt ook kiezen voor een rondleiding met oogst u leert dan alles over groenten en stelt uw eigen groentepakket samen. Entree € 3,00 (zonder oogst) kinderen 4-12 jaar € 1.00. www.detuinenvanweldadigheid.nl

Openingstijden Appelscha

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. Terwisscha 6a. ‘0516-464020. Open di t/m zo van 10:00-17:00 uur. www.staatsbosbeheer.nl Diever Informatiecentrum SBB. Bosweg 2a. ‘ 0521-594069. Open maandag t/m donderdag 13:00 tot 16:00 uur. Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Appelscha Kookmuseum Restaurant De Vleer. Boerestreek 9. ‘0516-430178.Open maandag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur. www.kookmuseum.nl Appelscha Attractiepark DuinenZathe, Noorder Es 1. ‘ 0516-430395. Open t/m 19 sept dagelijks van 09:30-17:00 uur. (van 19 juli t/m 22 augustus sluit park om 18:00 uur). Appelscha Playland Casino. Noorder Es 1. Geopend maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 18:00 uur. Vrijdag tot en met zondag van 13:00 tot 22:00 uur. ‘ 0516431658. Appelscha Kramer Fietsservice, Boerestreek 12. ‘ 0516-431607. winkel/werkplaats Ma t/m vrij 09:00-18:00 uur zat. 9:00-17:00 uur en donderdag koopavond. Verhuur dagelijks van 09:00-18:00 uur of op afspraak. Appelscha De heksenhoeve. Drentseweg 46. ‘ 0516-433365. Open van 12:00 tot 18:00 uur. Maandags gesloten. Groepen op afspraak. www.heksehoeve.nl Appelscha SELA (Open Tuin). De Bult 3. ‘ 0516-514992. Dinsdags houdt Sela open tuin. Appelscha Midgetgolfpark Friesland. Bosberg 4. ‘0516-431919. Open maandag van 13:30 tot 22:00 uur en dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 22:00 uur. Appelscha Indoor Midgetgolf (hotel ’t Klaverblad), Vaart ZZ 95. ‘ 0516-431359. Dagelijks geopend op afspraak. Appelscha TBC Museum. Beatrixoord 1. ‘ 06-12443932. Open vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. Tot 1 oktober. Groepen op afspraak. Nordic Walking Friese Wouden. ‘ 0516-541510. (na 18.00 uur) Appelscha Efkes Buorkje. Drentseweg 32. 0516-430043. Open na tel. afspraak. www.theetuinefkesbuorkje.nl Appelscha Bowlingcentrum De Hanenburcht. Boerestreek 17. 0516-431678. Dagelijks open Appelscha Appelscha-Outdoor. ‘ 06-43515622. of www.appelscha-outdoor.nl Appelscha Golfbaan De Hildenberg. Gruun 5. ‘0516-438130. Dagelijks geopend. Appelscha RCA Manege. Vaart ZZ 104A. ‘0516-433450. Appelscha De Hoolten Klinte. Bosberg. 0516-433738. Geopend tijdens evenementen. Appelscha Uitkijktoren Belvedere. Bosberg. ‘0516-431384 Zie weekbulletin. Open van 13:30 tot 16:30 uur. Appelscha Atelier “M” Keramiek & Sieraden. ‘0516-431621. Open na telefonische afspraak. Appelscha De Kruidenkorf. p.a. Maadsingel 33. ‘ 0516-431077 Kruidenworkshops & Massagepraktijk. www.dekruidenkorf.nl Appelscha. Buitenbad Appelscha (Laco) ‘ 0516 – 431336. Een verwarmd openluchtbad met glijbanen, duikplank, waterspeeltuin en een grote zonneweide. Open van 10:00 tot 18:00 uur t/m 5 sept. Schapedrift 49. www.laco.eu Boijl Sauna Het Friese Woud. Boijlerweg 48. ‘ 0561-420874. Openingstijden ma t/m vrij 11:00-23:00 uur. Za 12:00-23:00 uur, zo 12:00-22:00 uur. www.saunahetfriesewoud.nl Dwingeloo Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Entingheweg 1. ‘ 0521-593177. Open maandag t/m vrijdag 9:00-18:00. Zaterdag 9:00-17:00 uur. Diever Trail Ranch. Kastanjelaan 16. ‘ 06-27359522 of 06-46136404 www.trailranch.nl Elsloo Atelier en Expo Jackie. Kloosterweg 2. ‘ 0561-421637. Elke derde weekend van de maand. Zaterdag en zondag van 13:00-18:00 uur. Op afspraak ook mogelijk. (0610415415) Voor extra openingsdagen zie www.jackie-beelden.nl. Elsloo Maisdoolhof d’Elf Ieken. Bûtenweg 6. ‘ 0561-421522. Gesloten. Frederiksoord De Koloniehof. Koningin Wilhelminalaan 87. ‘ 0521-382712. Open dinsdag t/m zondag van 11:00-16:30 uur. t/m september. www.dekoloniehof.nl Luttelgeest De Orchideeënhoeve. Oosterringweg 34. ‘ 0527-202875. maandag t/m zaterdag 09:00-18:00 uur en op zon en feestdagen 11:00-18:00 uur. www.orchideeenhoeve.nl Makkinga Museum Oold Ark. Lyclamaweg 15. ‘ 0516-441734. Open elke zaterdag van 09:3016:30 uur. Groepen op afspraak. ‘ 0516-441734. (Mevr. Bles). Makkinga Molen de Weijert. ‘ 0516–441242. Zaterdag open van 9:30-16:30 uur. Groepen op afspraak. Nijeberkoop Boerengolf, Bovenweg 26. ‘ 0516-441004. Reserveringen telefonisch mogelijk. Noordwolde Forellenvijver “Het Oosterseveld”. ‘ 0561 – 430020. Open maandag, woensdag t/m zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur. www.forellenvijver.eu (Oosterstreek) Oldeberkoop Galerie Nimrod. Willinge Prinsstraat 1. ‘ 0516-451351. zaterdag 13:30-17:00 uur. www.galerienimrod.nl Ravenswoud Atelier Terra Theos. Mr. Lokstraat 9. ‘ 0516-433785. Open na tel. afspraak. Ravenswoud Tala’s Theetuin. Bokslootweg 13. ‘ 0516 – 426915. Open donderdag t/m zondag van 12:00 tot 17:30 uur. High Tea kan gereserveerd worden van 11:00 uur tot 15:00 uur. Kosten € 15,00 p.p. E-mail xclusive@hetnet.nl Veenhuizen Gevangenismuseum. Oude Gracht 11. ‘ 0592-388264. Open dinsdag t/m zondag van 11:00-17:00 uur. www.gevangenismuseum.nl Vledder Museums Vledder. Brink 1. ‘ 0521-383352. Open woensdag t/m zondag van 11:0016:00 uur. www.museums-vledder.nl Vledder Zeemuseum Miramar. Vledderweg 25. ‘ 0521-381300. Open dinsdag t/m zondag van 10:00-17:00 uur. www.miramar-zeemuseum.nl

Openingstijden kantoor

Weekenddiensten

T.I.P. Appelscha Boerestreek 23, (0516) 431760 www.appelscha.nl www.tip-ooststellingwerf.nl E-mail: touristinfo@appelscha.nl

Huisartsen Voor de praktijken in Ooststellingwerf (behalve Appelscha): (0900) 1127112. Voor de praktijk in Appelscha: (0900) 1120112.

Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur Zaterdag van 09:00 – 17:00 uur Zondag van 13:00 – 16:00 uur. Bij het T.I.P. kunt u terecht voor: dagbladen, fiets-, auto- en wandelkaarten, souvenirs, foldermateriaal en gidsen. En de leukste cadeaucard van Nederland: Your Gift Card.

Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde, zaterdag 10.00 – 13.00 uur: (0516) 515001. Ooststellingwerf Tandarts Appelscha tandartsenspoeddienst: (0516 - 431405) Dierenarts Dierenartsencentrum Oosterwolde: (0516) 512742. Dierenartsencentrum Noordwolde: (0561) 431999.Grijpvogel nr 17