Issuu on Google+

l

e

g o v p ij

.gr w w

.n t s o lo

Praktijk voor Podologie en Klein Orthopedische Schoentechniek H. Ypma

w

Behandeling op afspraak

Brinkstraat 7 • 8431 LC Oosterwolde • 0516-515951

De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied. Oplage: 13.000 exemplaren.

De Nr. 12 • 8 juni 2010

OOSTSTELLINGWERF

Hoofdbrug tijdelijk in gebruik voor bezoekers

(Foto: Fred Platje)

Zonnige avondmarkt in Oosterwolde goed bezocht

De avondmarkt in Oosterwolde is goed bezocht. ,,Tussen de 5000 en 8000 mensen zijn vrijdag naar de avondmarkt geweest,’’ vertelt marktmeester Willem Dijkstra. Hij is blij met hoe de avondmarkt is verlopen. ,,Het is heel goed verlopen. Er zijn veel mensen naar de markt gekomen,’’ vertelt Dijkstra. Door de brug eenmalig te openen, kon dit jaar het jaarlijkse avondmarkt toch nog in het centrum worden gehouden. Het oversteken van de brug was wel op eigen risico. Door het uitstellen van de opening van de brug, moest er iets geregeld worden. ,,Dat is allemaal goed geregeld, dat er over de brug kon worden gelopen,’’

vertelt Willem Dijkstra. Dankzij het eenmalig openen van de brug was het hierdoor mogelijk om van ’t Oost naar de Stationsstraat kraampjes te zetten. Het betreden van de brug was nog wel op eigen risico en het was soms even wachten voordat je eroverheen kon lopen. Meteen na de avondmarkt is de brug weer opengegaan voor de boten.

Bezoekers De markt begon rond twee uur met de opbouw. Vanaf vier uur kwam de markt rustig op gang. ,,Maar opeens kwamen er veel mensen. Er was haast geen doorgang meer mogelijk,’’ vertelt Dijkstra. Mede dankzij de zon waren er veel mensen die op de markt een praatje met elkaar gingen maken. Vervolg op pagina 3

De volgende editie van „De Grijpvogel” zal verschijnen op 22 juni 2010. Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk donderdag 17 juni voor 12.00 uur in het bezit te zijn van „De Grijpvogel”. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha

Anne Vondelingstraat 32 Appelscha Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vaart z.z. 37 - Appelscha 0516-432999 www.koelma-makelaardij.nl


Kaasvoordeelshop de Voordeligste kaaswinkel nu ook in Oosterwolde

De KAASVOORDEELSHOP Open woensdag, Donderdag, Vrijdag en zaterdag

ALLE HOLLANDSE

KAAS

95 Maximaal

6,

Per kilo

bij aankoop van een kilo kaas

6 eieren gratis Stipepassage 6 in Oosterwolde opening actie alleen openings actie alleen 2, 3, 4 en 5 juni geldig 9-10-11-12 juni geldig


De Grijpvogel 3 de

Vervolg van de voorpagina

Op de markt was een verscheidenheid aan producten te koop. Zo waren er onder andere kraampjes met spelletjes, speelgoed, planten, boeken en waren er oliebollen te koop. ,,De ondernemers waren erg tevreden,’’ zegt Dijkstra.

Muziek Dit jaar was er geen muziek op het Rode Plein. Op ’t Oost stonden muziekboxen en bij cafÊ Fifteen in de Stationsstraat werd ook gezorgd voor muziek. Bij Bruin

CafĂŠ speelde de Heineken top 40 band en snackbar NewYork NewYork had de band Ton en MariĂŠlla. De avondmarkt werd rond half elf afgesloten met vuurwerk vanaf het dak van Profiel de Vries. Daarna barste het feest nog los in de cafĂŠs. De avondmarkt wordt elk jaar gehouden in Oosterwolde. In de beginjaren kwamen veel bezoekers af op het evenement. De laatste jaren is het bezoekersaantal afgenomen. Door het mooie weer van vrijdag brachten veel mensen een bezoekje aan de avondmarkt waar voor ieder wat te vinden was.

Nieuws graag naar info@stellingwerfmedia.nl Nieuws en persberichten kunnen worden gemaild naar: info@stellingwerfmedia.nl

Om De de Grijpvogel digitaal te bekijken zie www.stellingwerfmedia.nl

In Appelscha wordt hard gewerkt om het nieuwe winkelcentrum met appartementen te realiseren. In de Grijpvogel leest u in elke editie over de laatste ontwikkelingen rondom dit project.

Bouw van winkelcentrum gaat gestaag door Er wordt op het terrein van het toekomstige winkelcentrum hard gewerkt. De mannen zijn druk bezig met het bouwen van de winkels en de appartementen. Voor de appartementen en de winkelruimtes is er alsmaar meer animo. Deze beginnen ook steeds meer vorm te krijgen. De bouw gaat door en elke dag verandert er een klein beetje aan het winkelcentrum. Op vrijdag 25 juni organiseert Makelaardij Noord Nederland een informatieavond in samenwerking met Habidrome. U bent van harte uitgenodigd vanaf 19.00 uur in de Lindehoeve om deze avond bij te wonen en onder het genot van een kop koffie meer informatie te krijgen over dit schitterende project. Tevens is er elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur is er een inloopmiddag bij Makelaardij Noord Nederland aan de Van Emstweg 6 in Appelscha. Hier kan men informatie krijgen over zowel de appartementen als over de nog beschikbare winkelruimtes. Er wordt veel gebruik gemaakt van de inloopmiddag. Iedereen is dan ook van harte welkom.

De redactie zal trachten zo veel mogelijk daar van een plaatsje te geven.

Beachsoccer Oosterwolde

25-26 juni a.s. is er op de parkeerplaats van DIO Oosterwolde weer het Beachsoccer festijn. Om zoveel mogelijk teams de gelegenheid te geven zich in te kunnen schrijven kan men zich wenden tot de intenetsite: www.beachsocceroosterwolde.nl. Het beloofd weer een spannende strijd te worden. De inschrijving is zowel voor de junioren- als de senioren teams. Ga naar:

www.beachsocceroosterwolde.nl

(Foto: Marleen van Esch)

# #0

0 , 1. 0

 # 

   

   

* Tuinontwerpen * Tuinaanleg & onderhoud * (Sier) Bestratingen * Minishovel verhuur

   

 

 !" # $ #

Colofon

 %" & 

'() * ((( +, ') * ('-)-) ./0

0 , 1. 0

 # 

Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media

De Grijpvogel: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8

Redactie

[T]: (0516) 430004

BĂŠ Lamberts

[E]: info@stellingwerfmedia.nl

Marleen van Esch

Internet: www.grijpvogeloost.nl Verschijning: 26 keer per jaar

Verspreiding en bezorging: Interlanden BV 0900-4683752

Oplage 13.000 Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag

Š Copyright de Grijpvogel de Grijpvogel is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestem-

Uitgever:

ming van de uitgever uitsluitend voor persoonlijk gebruik

USM Uitgeverij Stellingwerf Media

worden gereproduceerd.


De Grijpvogel 4 de

Scoren met Flexmen! Met het WK-voetbal voor de deur zijn alle ogen gericht op de prestaties van ons Oranjeteam. Iedereen zal hun prestaties op de voet volgen en wij hopen dat ze winnen! Maar wist u, dat u deze zomer ook kunt scoren bij Flexmen?! Wanneer u, tussen nu en 1 augustus 2010, een gratis vacature plaatst bij Flexmen, dan maakt u kans op een groot tafelvoetbalspel voor u en uw collega’s (voor in de kantine bijvoorbeeld)! Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Flexmen binnen uw bedrijf te bieden heeft? Kom langs op onze vestiging of neem contact met ons op.

 uitzending  detachering  werving & selectie  payrolling


De Grijpvogel 5 de

Ruim zeshonderd scholieren zetten hun beste beentje voor Meer dan zeshonderd basisschoolleerlingen uit geheel Ooststellingwerf waren woensdagavond weer present bij de jaarlijkse Rode Loper Run rond de Brink in Oosterwolde. Vrijwel alle scholen uit de gemeente waren actief op de door Invictus met succes in ekaar gezette krachtmeting, die al weer voor de negentiende maal werd gehouden. Traditiegetrouw was het weer een drukte van belang, want veel ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden en kennissen maken graag gebruik van de mogelijkheid de jeugd aan te moedigen. Waarbij vooral de jongsten werden ondersteund door meelopende ouders. De Oosterwoldse scholen Buttinga en Oostenburg leverden

allebei drie winnaars. Boekhorst (Oosterwolde) , De Riemsloot uit Appelscha en De Stelling uit Makkinga kwamen tweemaal tot een zege, terwijl De Stam uit Langedijke, Tussen de Singels (Oosterwolde), De Tjongeling uit Oldeberkoop en de Mandebrink uit Appelscha allemaal een winnaar konden begroeten.

De belangrijkste resultaten waren:

Appelscha timmert weer aan de weg

Van blauw naar rood was het thema, waarbij het nieuwe Tourist Info Appelscha/Zuidoost Friesland zich enige tijd geleden heeft gepresenteerd. De ontwikkelingen binnen het toerisme kunnen we als positief ervaren. Mede door de uitgave van ons toeristische magazine, komt Appelscha steeds meer in de bekendheid. Om Appelscha en daarmee Zuidoost Fries- Een uniek project in Nederland waarop we land meer op de kaart te zetten hebben wij trots zijn. De eerste vrachtwagen vertrok zaterdag 29 mei 2010 op ludieke wijze een dezelfde middag richting Limburg. Maar we onthulling gedaan voor een nieuwe promo- zijn er nog niet, door de firma Karsten en Bettiecampagne. ten uit Appelscha zijn nog meer vrachtwagens beschikbaar gesteld. We zoeken voor Dankzij een drietal sponsoren en de trans- nog vijf vrachtwagens sponsoren. Met een portbedrijven Karsten en Betten hebben wij Tourist Uit Markt op zondag 30 mei hebben het mogelijk gemaakt dat er vier vrachtwa- wij ons Tourist Info weekend afgesloten. De gens in Nederland gaan rijden met op de bedrijven die lid zijn van onze vereniging, de achterkant promotie voor Appelscha. Met de VTRBO konden zich eens op een andere wijze slogan “als ik met vakantie ga, is ’t natuurlijk presenteren aan de bevolking en de toerist. Appelscha” en de drie A’s voor Actief, Aange- Ondanks het slechte weer is de vereniging naam en Avontuurlijk hopen wij nog meer en de deelnemende bedrijven zeer tevreden toeristen naar onze gemeente te trekken. Na over deze sfeervolle markt. de openingstoespraak van wethouder Jan Henk Veenhouwer onthulden de directiele- Bestuur - VTRBO den van de drie bedrijven de vrachtwagens. Tourist Info Appelscha/Zuidoost Friesland

Alpine Pack winnaar van de Kleine prijs van Fryslân

‘’We willen een zo vet mogelijke show neerzetten’’ Alpine Pack met bandleden uit Oosterwolde en Donkerbroek heeft afgelopen zaterdag de Kleine Prijs van Fryslan gewonnen. Hiermee krijgen ze de mogelijkheid om op te treden in de Amsterdamse Melkweg en op het Freeze Festival. Ook winnen ze 1500 euro aan studiotijd. Daarnaast hebben drummer Jelmer Terwal en bassist Heiko Werkman honderd euro aan instrumenten/apparatuur gewonnen. In januari 2010 is de band Alpine Pack opgericht. Via de Popacademie in Leeuwarden kwamen zanger/gitarist Roy Veenstra en drummer Jelmer Terwal in contact met gitarist Gertjan Janssen en bassist Heiko Werkman. De band maakt ruimtelijke Indie rock muziek. De muziekstijl lijkt op die van de band Kings of Leon. ,,Maar we streven naar een eigen geluid,’’ zegt Roy. De bandleden wilde niet te snel optreden. Na de oprichting van de band hebben ze snel wat liedjes erin geramd en een plan gemaakt voor dit jaar. Eind maart is voor de band de Kleine prijs van Fryslân begonnen. ,,We hebben de Kleine Prijs ingezet als een begin,’’ legt Roy uit. Voorrondes De mannen hebben genoten van de voorrondes. Hun eerste optreden was in Scooters. Een kleine kroeg in Drachten. Het publiek zat dicht bij het podium en er hing een energie-

JONGENS Jongens, 4 jaar: 1 Milan van der Velde, Boekhorst; 2 Lamine Kaba, Oostenburg; 3 Jamie Kramer, Mr. Lokschool; 4 Jorens Kramer, Tussen de Singels; 5 Daniel de Vegt, Butinga; 6 Kees Pieter van Weperen, Oostenburg; 7 Nieck van der Schuit, Tussen de Singels; 8 Rick Ploeg, De Riemsloot; 9 Tim Benedictus, Boekhorst; 10 Silvijn Buurlage, Buttinga.. Jongens 5 jaar: 1 Marco van Hooff, Buttinga; 2 Bowe Wemer, De Stelling; 3 Thijn van Randwijk, Buttinga; 4 Jorrit van Hes, Buttinga; 5 Rick Veen, Buttinga; 6 Dennis Wijma, Oostenburg; 7 Elhor Alattabi, Oostenburg; 8 Bjorn Hommes; De Stam; 9 Jef van der Walle, De Mandebrink; 10 Floris Boonstra, De Stelling. Jongens 6 jaar: 1 Kjest Willemse, Oostenburg; 2 Sjoerd Heijes, Buttinga; 3 Mats Oosterga, De Mandebrink; 4 Soel Beuving, De Riemsloot; 5 Sam Mulder, De Stelling; 6 Marijn ter Schuur, De Stelling; 7 Wesley Nieuwhof, Buttinga; 8 Alonso Wermink, Buttinga; 9 Giovanni Bos, Tussen de Singels, 10 Ward Bouma, De Mandebrink. Jongens 7 jaar: 1 Dani Cordel, De Stelling; 2 Fabian Tros, De Mandebrink; 3 Sander Dijk, De Riemsloot; 4 Sylven Berger; De Stelling; 5 Dylan Hofstra, Oostenburg; 6 Leroy Benthem, Buttinga; 7 Mees van der Berg, Mr. K.J. Dijkstraschool; 8 Pascal Hofstra, De Akker; 9 Marco Wijma, Boekhorst; 9 Bas Ottenhof, In de Kring. Jongens 8 jaar: 1 Niels Bakker, Buttinga; 2 Jesse Veen, Buttinga; 3 Martijn Ebbens, De Vogelrijd; 5 Mathijn Bos, Butinga; 6 Patrick Veenstra, De Akker; 8 Thijs Hamstra, De Stelling; 9 Jesper Knol, Buttinga; 10 Jeroen Akkerman, Tussen de Singels. Jongens 9 jaar: 1 Jeroen van Weperen, Oostenburg; 2 Robin Bouland, Buttinga; 3 Robert Ziere; De Akker; 4 Kevin Kuiper, De Riemsloot; 5 Arjen Dijk, De Riemsloot; 6 Arta Manboubian, In de Kring; 7 Martijn Kok, De Mandebrink; 8 Rik Ottenhof, In de Kring; 9 Raymon Hofstra, De Akker; 10 Wilco de Vos, Van Hasseltschool. Jongens 10 jaar: 1 Koen Steg, De Riemsloot; 2 Ruben Klein, De Mandebrink; 3 Raymond de Vries; Kampingerhof; 4 Quinten Beuving, De Riemsloot; 5 Stijn Bouma, De Mandebrink; 6 Niels Herder, De Riemsloot; 7 Dave van der Veen, Buttinga; 8 Gerke Rosema, De Kameleon, 9 Jordy de Jong, Boekhorst. Jongens 11 en 12 jaar: 1 Martijn Wieldraaier, Boekhorst; 2 Johan de Wit, de Tjongeling; 3 Wout Blankensteijn, De Tjongeling; 4 Oane de Roos; Buttinga; 5 Jurrien Rijlaarsdam, De Akker; 6 Lourens Lenssen, De Akker; 7 Yorik Baron, Buttinga; 8 Pascal de Vries, De Tjongeling; 9 Etien de Jong, Kampingerhof.

MEISJES Meisjes 4 jaar: 1 Emma Wattez, De Mandebrink; 2 Jing Jing Bos, De Kameleon; 3 Noemi de Jong, Buttinga; 4 Dana Jonker, Oostenburg; 5 Bente Schijf, Buttinga; 6 Amy Sloterwijk, Buttinga; 7 Yasmijn de Ruiter, Oostenburg; 8 Isabel Langhout, Tussen de Singels; 9 Gwen Steg, De Stam; 10 Yora Canter Visscher,Tussen de Singels. Meisjes 5 jaar: 1 Brecht van der Vliet, De Stelling; 2 Lian de Jong, Buttinga; 3 Mariet Veldema, De Stam; 4 Esmee Hauch, Mr.Lokschool; 5 Marit Acker, Oostenburg; 6 Mariska Schouten, Buttinga; 7 Ninke Ros, De Stam; 8 Esmee Klein, Oostenburg; 9 Isa Werkman, De Akker. Meisjes 6 jaar: 1 Marin Netters, De Riemsloot; 2 Lisette Veenstra, De Akker; 3 Ilse Salomons, De Riemsloot; 4 Roos de Vegt, Buttinga; 5 Dyonne Betten, Boekhorst; 6 Ammarens de Jong, De Akker; 7 Hilde Veenstra, De Riemsloot; 8 Nina van der Veen, De Riemsloot; 9 Lisa Lin Postma, Buttinga; 10 Monique Dokter, De Stam. Meisjes 7 jaar: 1 Danielle Dokter, De Stam; 2 Kim Herder, De Riemsloot; 3 Annette Koopmans, Oostenburg; 4 Denise Helffrich, De Stelling; 5 Evelien de Weerd, De Stelling; 6 Manon Heeroma, Tussen de Singels; 7 Jolijn Ozinga, De Stelling; 8 Nina Ruiter, Oostenbur’; 9 Sissy Wang, Boekhorst: 10 Senna van Loenen, Tussen de Singels. Meisjes, 8 jaar: 1 Ilka Blankenstijn, De Tjongeling; 2 Jessica van Weperen, Oostenburg; 3 Sabine Bol, De Akker; 4 Marene van der Heide; Buttinga; 5 Iris Baron, Buttinga; 6 Sanne Baron, Buttinga; 7 Verena van Hes, Buttinga; 8 Esther Veenstra, De Akker; 9 Maud Hoogenkamp, Buttinga; 10 Anouk de Boer, De Stam. Meisjes 9 jaar: 1 Melanie de Jong, Tussen de Singels; 2 Lotti Oost, Oostenburg; 3 Marleen Jongsma, Oostenburg; 4 Amanda Tanja, Buttinga; 5 Jasmijn Banis, De Stam; 6 Estelle Bloemers, De Akker; 7 Robin Benedctus, Boekhorst; 8 Yvonne Smid, De Akker; 9 Jessica Hoekstra, Buttinga; 10 Katherine van Bruggen, De Akker. Meisjes 10 jaar: 1 Elvira Wijnsma, Buttinga; 2 Denise Dobbe, De Stelling; 3 Inge Ebbens, De Vogelrijd; 4 Sanne Koopmans, Oostenburg; 5 Maaike Hoekstra, De Stelling; 6 Jade van Rozen, Tussen de Singels; 7 Ilse Rooks, Mr. K.J. Dijkstraschool; 8 Merel de Jong, Oostenburg; 9 Tamara Dijkstra, Oostenburg; 10 Lisette Hoogenkamp, Buttinga. Meisjes 11 en 12 jaar: 1 Susan van Weperen, Oostenburg; 2 Marella Zeilstra, De Akker; 3 Janick Aval, De Akker; 4 Jorien Reekers, Buttinga; 5 Maria Zwarts, Mr. Lokschool; 6 Marissa Kersten, De Aker; 7 Hilde Pool, Van Hasseltschool; 8 Annemarie Joustra, Oostenburg; 9 Jsmijn Sibma, De Akker; 10 Lisa Edema, De Stam.

ke sfeer. Het optreden in Iduna in Drachten verliep niet helemaal zonder problemen. De band had technische problemen. Ze hebben uiteindelijk een redelijke show kunnen neerzetten. In de halve finale kwam de concurrentie opzetten. Concurrent Dial-A-Poets ging ook door naar de finale. ,,Dat is een erg leuke band. Ze spelen Electro. Het is erg leuk om met andere bands te spelen,’’ vertelt Roy. Winnen is niet belangrijk voor de band. ,,We willen een zo vet mogelijke show neerzetten. Het is leuk als je wint.’’ Toekomst Voor de toekomst willen de mannen blijven werken aan hun repertoire. Meer liedjes schrijven en dat in orde maken. De band heeft de komende tijd nog een aantal optredens. Op 22 juni heeft de band een optreden in de Popacademie in Leeuwarden. Op 26 juni staan ze in het voorprogramma van Rob Clair in Iduna Drachten en op 30 juni treed de band op in Blokhuispoort in Leeuwarden. Ze staan in het voorprogramma van Customs. Een band uit België. De Kleine Prijs van Fryslân is een talentenwedstrijd voor popmuziek in Friesland. Het wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door stichting Friesland Pop. Op dertien locaties in Friesland hebben de afgelopen maanden voorrondes plaats gevonden. Meer dan zestig bands hebben meegedaan aan deze talentenwedstrijd.

Lozeman tuinmachines Smilde Al 60 jaar is Lozeman Tuinmachines een begrip in haar branche. Belangrijk

in de filosofie van Lozeman is goede voorlichting aan de klant. Juist omdat het assortiment zo groot is, is het belangrijk om de klanten optimaal te informeren over de mogelijkheden van diverse machines. Lozeman Tuinmachines is importeur van de topmerken Yanmar, Gianni Ferrari, Orec, Ferrari en Cub Cadet. Gezamenlijk met regionale dealers leveren wij compact en mini trekkers, frontmaaiers en zitmaaiers, grasmaaiers en hellingmaaiers. Lozeman heeft een groot import programma aan aanbouwwerktuigen. Bezoek onze showroom

waar de machines te bekijken zijn of ga naar onze website www.lozeman.nl. Lozeman Tuinmachines Rijksweg 96 9422 CG Smilde 0592-430041 www.lozeman.nl


De Grijpvogel 6 de

Doe nu extra voordelig de

GEZONDHEIDSCHECK en maak kennis met electro-acupunctuur en iriscopie door:

Natuurgeneeskundig therapeut

An Voorthuysen

Stoppen met roken d.m.v. acupunctuur? Vraag bij ons om meer informatie! Electro-acupunctuur De modernste electronische apparatuur stelt ons in staat om het functioneren van de organen te meten. Dit noemt men electro-acupunctuur. Dit gebeurt door middel van meetpunten aan de vingers en tenen. Deze meting is geheel pijnloos! Wat is iriscopie? Iriscopie is geen geneeswijze maar een manier om de toestand van de gezondheid nader te beschouwen.

De iriscopist bekijkt het oog door een irismicroscoop. Afwijkende structuren en pigmenten in het regenboogvlies, de iris, geven een beeld van het individuele gestel, met de sterkere en zwakkere lichaamssystemen.

Met behulp van electroacupunctuur of iriscopie kan de natuurgeneeskundige adviezen verstrekken om klachten te voorkomen, om van klachten af te komen of om chronische klachten dragelijker te maken.

Electro-acupunctuur en iriscopie geven u inzicht in: ■ Uw gevoeligheid voor klachten ■ De oorzaak van de klachten ■ Het gebruik van bij u passende (homeopathische) geneesmiddelen

WA A R D E B O N

Consulten starten vanaf Woensdag 23 juni bij:

ze bon Tegen inlevering van de n kennisbetaalt u € 20,00 voor ee minuten. makingsconsult van 40 nt vol = vol! Reserveer vroegtijdig, wa Geldig op 23 juni 2010

Drogisterij Margo Manauplein 1, Noordwolde

Maak een afspraak in de zaak of

bel 0561-431217

WIJ GAAN VERBOUWEN MAAR EERST OPRUIMEN!!!

HEEL VEEL KORTING OP HEEL VEEL ARTIKELEN!!! Schoen- en Sportmode

SJOUKE VAN DER HEIDE Stationsstraat 18, Oosterwolde

www.sjoukevanderheide.nl


De Grijpvogel 7 de

(Foto: Marleen van Esch)

IJssalon Enjoy nu ook in Noordwolde

IJssalon Enjoy in Donkerbroek breidt uit. De eigenaren Gooitzen en Monique de Haan hebben in Noordwolde bij de Spokeplas een nieuwe vestiging. De Haan zal daar ijs, drinken en snacks verkopen. In Donkerbroek is het stel vorig jaar begonnen met ijssalon Enjoy. Sinds 1998 komt ijssalon Enjoy met hun ijskarren bij evenementen en braderieën. Toen De Haan hoorde dat het gebouw vrij stond was hij meteen enthousiast. ,,Het was een goede locatie en ik zie het als een uitdaging,’’ vertelt Gooitzen de Haan. De ijssalon is toegankelijk voor iedereen. ,,De ijssalon moet een laagdrempelig geheel worden,’’ zegt De Haan. De bezoekers van de Spokeplas kunnen nu al terecht voor een ijsje. De verwachting is dat het eetgedeelte eind juni open zal zijn. De Haan verkoopt verschillende smaken ambachtelijk ijs. Er wordt regelmatig gewisseld van smaken. Het ijs wordt in ijssa-

lon Enjoy in Donkerbroek bereid. De melk komt rechtstreeks van de boer en de overige grondstoffen zijn ook op natuurlijke basis. Bij ijssalon Enjoy kan men ook terecht voor het huren van een van de leuke ijskarren. Voor alle informatie kijk ook op www.ijssalonenjoy.nl De Spokeplas ligt in het natuurgebied Spokedam. Naast de mogelijk om te zwemmen in de vijver, is er een ruiter- en hondenpad aanwezig. Honden mogen hier aangelijnd wandelen. Honden mogen niet in de buurt komen van het strand en het water in verband met de hygiëne en veiligheid. Hier wordt door Staatsbosbeheer op gecontroleerd.

Varend Barbecueën met livemuziek, of warm/koud buffet. Vele variaties mogelijk.

17 juni 2010 Weerribbentocht

8:30 vanaf de Loswal in Drachten, varen we via Grou, Sneekermeer, De Langweerderwielen en het Tjeukemeer langs Echternerbrug door de Weerribben, eindplaats Muggenbeet om 16:00. U wordt met een touringcar teruggebracht naar uw auto in Drachten. Wij serveren koffie met gebak, soep en een lunch aan boord. 8:30-17:00 Kosten € 35,- p.p. Vaartochten voor groepen het hele jaar door Opstapplaats Drachten (Loswal). Opgave en informatie: 0512 512791 Voor alle tochten reservering gewenst--Afvaart bij voldoende deelname--Keuken aan boord

www.rondvaartbedrijf-harmonie.nl (Foto: Fred Platje)

Rommelmarkt Donkerbroek Kinderen genieten van buitenspeeldag in Appelscha Zaterdag 12 juni is het weer zover. De sportvereniging Donkerbroek Afgelopen week was het jaarlijkse buitenspeeldag. In Appelscha hebben de kinderen zich kunnen uitleven bij cultureel centrum Harambe. Op de straat en op het plein werden verschillende spelletjes gespeeld. Al jaren wordt er elk jaar een buitenspeeldag georganiseerd in Appelscha. Elke keer proberen de vrijwilligers verschillende spelletjes te bedenken. Dit jaar is er een luchtkussen geregeld voor de stormbaan, kunnen de kinderen zich uitleven op straat met steppen en stelten en zijn er verschillende Hollandse spelletjes op het plein. Op de strippenkaart die de kinderen hadden ontvangen konden ze aankruisen welke spelletjes ze hadden gedaan. In totaal waren er negen vakjes te vullen. Acht

spelletjes en de kleine pauze met ranja en chips. Na het spelen kregen de kinderen een beloning voor hun inzet. De jongere kinderen kregen een knuffel en de oudere kinderen een zak drop. De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging Sport en Gemeenten, Jantje Beton, Veilig Verkeer Nederland en Scouting Nederland. Buitenspeeldag is bedoeld om kinderen vaker te laten buiten spelen.

organiseert haar jaarlijkse rommelmarkt! Er is besloten om terug te keren naar de Mr. Brunstingeweg om de oude sfeer weer te proeven. Deze morgen kunt u uw spullen neerzetten bij de weg vanaf 09. 00 uur of brengen naar de Mr. Brunstingweg, dit kan tot 12.30 uur. Om stipt 13.00 uur begint dan de verkoop en om 14.30 uur zal er in de vrachtwagen weer geboden kunnen worden op de bijzondere goederen. Of dit per op- of afbod gaat hangt af van het aanbod. Ook zal de afdeling gymnastiek weer een spetterende acro-demonstratie verzorgen. Nieuw is dit jaar ook dat de kinderen kunnen grabbelen uit een jurk die gedragen zal worden door een “prinses”. Voor een klein prijsje kunnen de kinderen bij haar terecht! Al met al een gezellige en sportieve dag op 12 juni op de Mr. Brunstingweg te Donkerbroek. Laten we er met z’n allen een groot succes van maken!


De Grijpvogel 8 de

MATERIEELVERHUUR Bijvoorbeeld:

Kraanwagenverhuur â‚Ź85,= p/uur (incl. chauffeur en excl. btw)

Sport the short

www.lincherie-oosterwolde.nl

Kijk voor het aanbod op www.ho-verhuur.nl

Stationsstraat 2a, 8431 EV Oosterwolde Telefoon (0516) 515 117 Telefax (0516) 522 012

Waardeel 11, 8431 NC Oosterwolde Telefoon: (0516) 520 101 E-mail: info@ho-verhuur.nl

TG PROMOTIONS Voor een dag gezellig uit!

Datum

Tijd

Soort markt

Plaats

Adres

Za 12 juni

9:00 - 17:00

Zomermarkt

Leeuwarden 8925 CJ WC

Camminghaburen

Za 12 juni

9:00 - 18:00

Grachtenfestival

Meppel 7941 KG

Centrum

Za 12 juni

10:00 - 17:00

Zomermarkt + Kermis

Biddinghuizen 8256 AW

Centrum

Zon 13 juni

10:00 - 18:00

Grachtenfestival

Meppel 7941 KG

Centrum

Zon 13 juni

10:00 - 17:00

Boerestreekmarkt

Appelscha 8426 BM

Aan de Boerestreek

Zon 20 juni

11:00 - 18:00

Braderie + KunstAntiekmarkt

Ootmarsum 7931 EG

Centrum

Vr 25 juni

14:00 - 21:00

Avondmarkt tijdens Dorpsfeest

Kootstertille 5704 LR

Aan de Tillebauren

Zat 26 juni

10:00 - 17:00

Zuiderkade markt

Emmeloord 8301 AR

Zuiderkade

Zon 27 juni

10.00 - 17.00

Boerestreekmarkt

Appelscha 8426 BM

Aan de Boerestreek

Woe 7 juli

10.00 - 17.00

Toeristenmarkt

Workum 8711 AC

Centrum

Don 8 juli

15:00 - 21:00

Braderie tijdens Fiets-4-daagse

Wolvega 8471 JD

Centrum

Zat 10 juli

11.00 - 18.00

Zomerbraderie

Oudemirdum 8567 JD

Centrum

Er is altijd een activiteit voor jong en oud !!! www.tg-promotions.nl | 0522 - 474629


De Grijpvogel 9 de

Met rond de achtduizend bezoekers

Hulpverleningsdag schot in de roos De 112-dag op het sportveld van DIO en de Griffioen was een groot succes. Ongeveer driehonderd vrijwilligers hebben zich ingezet om de bezoekers een beeld te geven van de hulpverlening in Nederland. De 112-dag was ter afsluiting van het project AED(Automatische Externe Defibrillator). De Ronde Tafel 129 Ooststellingwerf en Stichting Reanimatie- en AED groep Ooststellingwerf zetten zich beide in voor AED’s op openbare plekken. Een AED(Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat die door middel van schokken de hartritme weer aan de gang krijgt. Het project is ontstaan toen vier leden van de Ronde Tafel aanwezig waren bij een tenniswedstrijd en de tegenstander een hartaanval kreeg. Er was geen AED aanwezig. De man heeft het wel overleefd, dankzij de aanwezige hulp. ,,AED red levens,’’ vertelt Jan Sido Zwart van De Ronde Tafel. In Ooststellingwerf zijn 38 AED’s geplaatst. Deze liggen op plekken waar veel mensen komen, waaronder sportvelden en scholen. Door de 112-dag te houden hopen ze aandacht te vestigen op AED’s en een podium te zijn voor hulpdiensten. De Ronde Tafel De Ronde Tafel is een serviceorganisatie die als doel heeft haar in te zetten voor de maatschappij. ,,We willen ons dienstig maken voor de maatschappij en het realiseren van vriendschappen,’’ vertelt Zwart. De Ronde Tafel zag de organisatie van de 112-dag wel zitten. ,,Het begon allemaal klein, maar het werd steeds groter,’’ zegt Zwart. Door de contacten waren er genoeg mensen die graag wilden meewerken aan de 112-dag.

,,Je gaat daarna zoeken naar een locatie. DIO was snel gevonden,’’ legt Zwart uit. 112-dag De dag werd geopend door burgemeester Harry Oosterman. Door zijn functie als verantwoordelijke van alle hulpdiensten wilde de organisatie hem er graag bij betrekken. De gehele dag zijn er verschillende demonstraties en activiteiten geweest. Op het veld van voetbalvereniging de Griffioen werd de brandweerwedstrijd van de regio gehouden. 11 teams gingen ten strijde om een plekje te verdienen in de finale van Friesland. Op één van de stands waren verschillende bouwwerken van Knex te zien. De Ronde Tafel heeft onlangs 173 dozen met Knex gedoneerd aan scholen in de gemeente. In ruil daarvoor vroegen ze publiciteit voor de 112-dag. De scholen hebben van Knex onder andere brandweerauto’s, ambulances en helikopters gemaakt. Openbare basisschool Buttinga uit Oosterwolde heeft met hun Knex creatie een mini 112-dag gewonnen. Ongeveer 8000 mensen zijn naar de 112dag gekomen. ,,De grootste 112-dag van Friesland,’’ vertelt Zwart. Hij kijkt tevreden terug op de dag. ,,Ik kijk er met een goed gevoel op terug.’’

Gratis bloemen bij Fiore Rosa

Wie is er nu niet gek op bloemen? Het is sfeerverhogend en geeft gezelligheid in huis. En mannen vergeet uw vrouw tijdens het WK niet! Eigenlijk zouden er altijd bloemen in huis moeten staan. Dat kan! Wie in de periode van het wereldkampioenschap voetballen, tussen 12 juni en 12 juli, een boeket koopt bij Fiore Rosa Bloemenatelier, van tenminste 15 euro maakt kans op een jaar lang gratis bloemen van Fiore Rosa. De bloemen worden een jaar lang bij u thuis bezorgd. Waar men ook woont in Nederland. Fiore Rosa bezorgt namelijk haar eigen bloemwerk binnen geheel Nederland. U kunt bij Fiore Rosa terecht voor verschillende zaken. Bloemwerk op elk gebied: boeketten, arrangementen, bruids- en rouwbloemwerk, bedrijfsaankleding en abonnementen. Maar ook voor een kleinigheidje is er van alles te krijgen. Zo zijn er momenteel Rose bags. Dit zijn langwerpige papieren tassen waar op een stijlvolle manier Rozen in verpakt kunnen worden. Leuk om weg te geven, nog leuker om te krijgen. Tevens staan er ook mooie woonaccessoires en kleinmeu-

belen in de winkel en alles staat op kleur gerangschikt.

Het assortiment wordt constant aangepast aan de laatste trends. Ga gerust eens kijken in de winkel op hoek van de Stationsstraat en de Nanningaweg in Oosterwolde of neem eens een kijkje op de website www.fiorerosa.nl .

Fiore Rosa Bloemenatelier, Nanningaweg 1, 8431 TW Oosterwolde. 0516-522807

Rook- en stookverbod in deze gemeente

In verband met de aanhoudende droogte hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf , op advies van de brandweer, een rookverbod en stookverbod afgekondigd. Het rookverbod is geldig in bossen en alle andere natuurgebieden in de gemeente Ooststellingwerf.

(Foto: Fred Platje)

Behalve het rookverbod is er ook een verbod op open vuur. Dat betekent dus dat er geen open vuur mag worden gestookt. Daarbij kan worden gedacht aan kampvuren, vuurkorven, fakkels e.d, Ook mag er nier worden gerookt in de nabijheid van bossen en andere natuurgebieden.

Verder mag er geen barbecue in bos en andere natuurgebieden plaatsvinden wegens smeulend houtskool, terwijl men ook geen brandende of smeulende voorwerpen mag laten vallen, wegwerpen of laten liggen.

Eikenprocessierupsen ook steeds meer in deze omgeving Eikenprocessierupsen kunnen rond deze tijd ook in deze omgeving voorkomen in eikenbomen. Na contact met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes, waarna ze een aantal keren vervellen totdat ze in juli volgroeid zijn. Na de derde vervelling, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen de sterk irriterende brandharen. In juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder (zonder brandharen). De rups kan voorkomen in natuurgebieden maar ook op eikenstammen die bijvoorbeeld rondom een boerderij staan. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit deze nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen eikenprocessierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten. De nesten bevinden

zich meestal op de zuid(zon)-zijde van de stam of takken. Klachten door brandharen Er zijn vooral gevolgen voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half meijuni). Dit is ook het geval bij verdere verspreiding van deze brandharen uit lege nesten (juli-september). Er hoeft geen rechtstreeks contact met de rups te zijn om klachten te krijgen. De brandharen kunnen ook door de wind meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in de kleding terecht komen. De brandharen dringen met hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Binnen acht uur treden huidirritaties op, die rood en pijnlijk zijn. Dit gaat gepaard

met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en ernstige irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties (slikklachten) en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Ook dieren, zoals honden en paarden kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen. Contact vermijden De GGD Fryslân adviseert om elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten te vermijden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Kies wanneer het mo-

gelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig ook kleren op 60 ºC. De klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een verzachtende crème kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Het verwijderen van nesten van de processierupsen is specialistisch werk. Begin er nooit zelf aan, het brengt in de meeste gevallen grote gevaren met zich mee omdat de haren van de rups vrijkomen. Iedere rups heeft honderduizenden pijlvormige haren die ernstige klachten kunnen opleveren.

Neem contact op met de gemeente als u processierupsen ontdekt (0516) 56 62 22.


De Grijpvogel 10 de

Verkoopmedewerker (M/V) Komt u bij ons werken? Schoen- en Sportmode Sjouke van der Heide is al meer dan 30 jaar een begrip in de regio en is op zoek naar:

Verkoopmedewerker (M / V) (parttime) Altijd in een winkel willen werken? Hier is de kans. Bent u in staat om merken zoals van Bommel, Gabor, Durea, Footnotes en Fidji op de juiste manier te adviseren bij onze klanten. Kunt u met hetzelfde gemak een paar voetbalschoenen verkopen?! Geeft bovenstaande een goed gevoel en vindt u dat u aan onderstaande functie eisen voldoet? Dan willen we graag met u in gesprek komen! Wat wij van u vragen:

� � � � � �

Gevoel voor mode Affiniteit met sport Representatief Correcte beheersing van de Nederlandse taal Klantvriendelijk Service gericht

Heeft u verkoopervaring? Dat is mooi. Geen verkoopervaring? Geen probleem, als u maar beschikt over voldoende enthousiasme om onze klanten met plezier te bedienen. Wij leren u graag de kneepjes van het vak. Wat u van ons mag verwachten:

� Een leuk team, in variërend leeftijden � Werken in een mooie winkel, met mooie producten én een prettige werksfeer � Afwisseling in uw werk wordt geboden door de verscheidenheid van taken binnen

Andere badkamer of een aanbouw?

ons bedrijf

Hoe te solliciteren Stuur een brief met uw motivatie, een pasfoto en CV naar;

Binnen 48 uur een offerte op maat?

Sjoukevanderheide@xs4all.nl Of naar: Schoen- en Sportmode Sjouke van der Heide T.a.v. dhr. J. Baron Stationsstraat 18 8431 EV Oosterwolde

www.marsanbouw.nl

0516 - 522 159 Oosterwolde

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

V4_C_2.indd 1

OOK SPORTIEF GEZIEN

11-12-2009 0:02:18


De Grijpvogel 11 de

Turfroute weer uit de startblokken

De Turfroute is inmiddels weer in gebruik. Het vaarseizoen in deze omgeving is weer uit de startblokken. Van een echte vaardrukte is bepaald nog geen sprake. Dat zal pas later in het seizoen komen, waarbij met name de weken in de bouwvak als druk worden ervaren. Voorlopig moeten de pleziervaarders nog enige hindernissen nemen, want in de vaart Appelscha is men nog bezig met de opknapbeurt van de walbeschoeiing, terwijl ook de nieuwe Oosterwoldse hoofdbrug nog niet optimaal functioneert. Hoewel dat even een heikel punt was, draagt ook Ooststellingwerf ook dit jaar weer z’n financiële steentje bij als het gaat om de bediening van de bruggen op zondag. In eerste instantie werd die bijdrage in het kader van de bezuinigingen geschrapt, nu draagt Ooststellingwerf toch weer zesduizend euro bij.

vincie heeft echter laten weten de zondagbediening voor te willen financieren en dat was voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding alsnog in te stemmen met de bijdrage van zes mille. Die zal worden gedekt uit de pot recreatie.

Extra passages Enkele jaren geleden werd er een proef gedaan met de bediening van de sluizen op zondag gedurende de maanden juli en augustus. Alleen als daaruit zou komen dat dat minimaal vijfhonderd passages extra op zou leveren, zou Ooststellingwerf bereid zijn daarvoor een structurele bijdrage te leveren. Dat aantal werd evenwel bij lange na niet gehaald. Mede omdat buurgemeente Opsterland en de provincie wel bleven betalen voor de bediening op zondag werd vorig jaar ook in deze gemeente de knoop doorgehakt en werd er besloten te gaan voor een eenmalige financiering. Voor dit jaar zou dat bedrag dan in de begroting worden opgenomen, in verband met de noodzakelijke bezuinigingen werd daar weer een streep doorgehaald. De pro-

Uniek De interesse voor de route leek eventjes wat tanende, maar van verschillende kanten worden er nog het nodige aan gedaan om de vaarroute aan te prijzen. De door zuidoost Friesland, het westelijk deel van Drenthe en de kop van Overijssel voerende recreatieve vaarroute is vooral uniek door het feit, dat die route maar liefst vier Nationale Parken met elkaar verbindt. Daarbij gaat het om het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld, de Weerribben en de Alde Feanen. In 1974 redde de Stichting De Nije Kompanjons de Turfroute door te voorkomen dat de Opsterlandse Compagnonsvaart werd gedempt. Sinds die tijd zetten vrijwilligers zich in voor de instandhouding, de

Door: Marjan Schalekamp, Dierenarts bij Dierenkliniek Noordwolde 0561-430410, www.dierenklinieknoordwolde.nl

Naar huis? Meestal komen ze daarna weer veilig thuis maar soms ook niet. Het gebeurt regelmatig dat er omstandigheden zijn waarbij ze opeens “de weg terug” niet meer kunnen vinden. Helaas in zo’n dier dan natuurlijk reddeloos verloren.

Er zijn meerdere gevallen bekend van katten die het presteerden het om in een auto of zelfs vrachtwagen te springen om dan kilometers ver te worden vervoerd. Maar ook uitstapjes over de daken lopen soms niet goed af. Een valpartij, met een tijdelijke duizeligheid bijvoorbeeld, kan het richtingsgevoel een flinke knauw geven. Berucht zijn ook de “wegloopacties” van honden na een heftige schrikreactie (bijvoorbeeld vuurwerk) of tijdens een logeerpartijtje. U begrijpt het verdriet dat hier onherroepelijk uit voortkomt.

Hereniging Een hond of kat, die geluk heeft, wordt gevonden, krijgt de behandelingen die het verdient en wordt afgeleverd bij een dierenasiel. Is de eigenaar niet bekend dan is het natuurlijk de vraag of deze behandelingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en op de manier waarop de eigenaar gehoopt had. Helaas is het asiel, waar het dier is afgeleverd, meestal ook nog kilometers ver van hun woonplaats verwijderd. Dan begint de zoektocht naar de baasjes van deze verdrietige huisdieren en die is vaak niet eenvoudig!

Chip Heeft het dier een chip dan is de baas gelukkig snel gevonden. Het unieke num-

De activiteiten van Stichting De Nije Kompanjons zijn vooral gericht op het in zuidoost Friesland gelegen deel van de Turf-

route: de Opsterlandse Compagnonsvaart en de Nieuwe Vaart (van de Damsluis bij Appelscha tot Uilesprong) en de Tjonger (van Mildam tot Sluis III bij Oosterwolde). Nog tot 15 september kan de route worden bevaren.

Afhankelijk van de weersomstandigheden passeren jaarlijks zo tussen de tweeduizend en 2500 boten het Ooststellingwerfse traject van de Turfroute. Waarbij verschillende dorpen van de gelegenheid gebruik maken de ,,mijlpaalboten”en hun passagiers in het zonnetje te zetten.

Maak van uw dier geen asielzoeker

Avonturiers Onze huisgenoten vooral honden en katten zijn van nature erg nieuwsgierig. Het zijn vaak echte avonturiers. Vooral katten maken veel spannende avonturen mee tijdens hun uitstapjes overdag en ’s nachts.

verbetering en de promotie van de Turfroute.

mer van de chip is namelijk gekoppeld aan het telefoonnummer van de eigenaar. Een snelle hereniging is voor iedereen een geweldige opluchting!

(Foto: Fred Platje)

Historische Vereniging Appelscha e.o.Fietstocht langs de onderduikers locaties

Op zaterdag 19 juni 2010 zal er evenals in voorgaande jaren onder leiding van Johan Oosterloo weer een fietstocht worden gehouden langs verschillende onderduiklocaties in de bossen van Appelscha. We gaan o.a. naar de plaats waar de joodse familie Lezer verbleef en naar de plek waar de K.P. Noord Drenthe zijn hol had gebouwd van waaruit de terugtrekkende Duitsers veel schade werd toegebracht.

Ter plaatse wordt e.e.a. verduidelijkt. Om half twee staat de koffie klaar in de Hoolten Klinte en we vertrekken om 14.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Een chip zit onzichtbaar onder de huid van je huisdier en kan niet kwijtraken. Het is niet pijnlijk zoals een tatoeage of gevaarlijk zoals halsbanden kunnen zijn.

Rommelmarkt en fancy fair in en rond “De Esch” Oosterwolde

In week 23 t/m 25: 7 t/m 25 juni kost chippen en registreren van uw hond of kat maar €15,- bij Dierenkliniek Noordwolde. Chippen wordt namelijk in de nabije toekomst verplicht voor alle huisdieren. Bel voor een afspraak 0561-430410.

OOSTERWOLDE. Op zaterdag 12 juni aanstaande wordt weer een rommelmarkt en fancy fair georganiseerd in en rondom kerkelijk centrum “De Esch” aan de Weemeweg 5-A in Oosterwolde. Die markt duurt dan van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het aanbod op de markt zal weer bijzonder veelzijdig zijn met: meubels, speelgoed, elektrische artikelen, boeken, serviesgoed, enz. Voor de ware sneuper zal ongetwijfeld iets van zijn of haar gading te vinden zijn. Uitnodigende spellen zullen op deze fancy fair niet ontbreken: deelname aan het Rad van Avontuur en de Roosjesboom kan leuke prijsjes opleveren. Ook door deelname aan het raden van de naam van een babypop en het meedoen aan tal van leuke spellen kan aantrekkelijke prijzen opleveren. De werkgroep Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking) van de Protestantse Gemeente is weer van de partij met leuke spelletjes voor de kinderen. Verder zal de inwendige mens niet vergeten worden; onder meer zullen oliebollen aan de man of vrouw worden gebracht. Op vrijdag 11 juni, vanaf 10.00 uur, kan men spullen inbrengen in “De Esch”. Ook prijsjes voor de spelletjes ziet de voorbereidingscommissie dan graag tegemoet, hierbij wordt gedacht aan zelfgebakken cake, koek, een pak koffie of thee, handdoeken of theedoeken. Spullen die niet meer verkoopbaar zijn kunnen, vanwege de hoge stortkosten, niet worden aangenomen. Degene die niet in de gelegenheid is om zelf de goederen in te brengen kan tot 11 juni contact opnemen met Lubbert Hofma (tel. 513152) of met Cees Wester op telefoonnummer 515411.

Te koop culivator. breed 210 cm. prijs € 150,06-53811020. Twee onder één kap woning met garage en carpoort op 398 m2 eigen grond. Uitgebouwde woonkamer, 4 slaapkamers, luxe badkamer, hout kachel. Geheel afgesloten tuin met veel privacy. Vraagprijs 195.000.00 kk. Menninge 20 Oosterwolde. Te koop Eilenwijk - boek bij Jan de Roos in Haulerwijk. Tel 0516-422776 - NA 19.00 uur. Prijs boek 19.95,Een prachtig exemplaar CARAVANSTALLING gezocht. Lengte 3.95 m plus dissel. 0516-432939


De Grijpvogel 12 de


De Grijpvogel 13 de

De Appelscha Radio Top 30

Vele bezoekers kwamen af op Joppop ferstival (Foto: Fred Platje)

Ondanks wat minder bezoekers

Zevende Joppop kwalitatief prima De zevende editie van Joppop is minder goed bezocht dan vorig jaar. Door de regenval aan het begin van de avond wisten minder mensen het terrein te vinden. De organisatie heeft ondanks de regen een goed kwalitatief festival kunnen neerzetten. Het festival werd om kwart over drie geopend door Marius. De winnaar van de Joppop battle. De band stond eerder al in de halve finale van De kleine prijs van Fryslân. ’s Middags was het nog rustig op het veld. Ondanks de lage opkomst hing er een gezellige sfeer op het veld aan de Nanningaweg. In de grote tent waren er de gehele dag optredens van verschillende bands. ’s Avonds werd het drukker op het terrein. Door de regen waren er minder bezoekers dan vorig jaar ,,Het heeft wel bezoekers gescheeld. Er waren minder bezoekers dan vorig jaar,’’ vertelt grondlegger Johan Liest. Hij heeft de dag als wonderbaarlijk ervaren. ,,Heel leuk waren de reacties van het publiek en de artiesten. Die zijn al op veel festivals geweest, maar waren erg content over hoe alles georganiseerd was.’’ Internationale focus Voor jong en oud waren er verschillende bands aanwezig. De lokale band Funky Notion kreeg met hun muziek het publiek aan het swingen. Aan het begin van de avond trad de band Greyline op. Greyline is een Nederlands metalband met internationale focus. De laatste jaren zijn ze intensief aan het touren in Europa. Op Joppop liet de band zien dat ze een echte metal band zijn. De jonge band De Basis bracht op het

podium een liveshow weer met een breed scala aan muziek. Met hun beats en dynamische teksten hebben ze de bezoekers van Joppop vermaakt. A Liquid Landscape liet met hun nieuwe naam ook een ander geluid horen. De drukte begon tijdens het optreden van Elle Bandita. De band heeft al veel op Nederlandse podia gestaan. Internationaal is de band ook druk bezig met een tour door de Verenigde staten. De avond werd afgesloten met Pioneers of Love en Harde Baas. Het festival eindige voor de bezoekers rond kwart over één. Vrijwilligers Voor de vrijwilligers was de avond nog lang. Ongeveer tachtig vrijwilligers hebben zich ingezet om de dag goed te laten verlopen. Zij hebben er onder andere voor gezorgd dat het veld schoon was en dan de bezoekers werden voorzien van eten en drinken. Liest is trots op de vele vrijwilligers. ,,We zijn woensdag begonnen met opbouwen. Zaterdag was het ook weer laat.’’ Zondag stonden ook weer vele vrijwilligers klaar om te helpen met opruimen. Er kan worden teruggekeken op een gezellig zevende editie van Joppop.

dw vw aw 01 01 05 Helder – Laat Me Leven 02 02 05 Stromae – Alors On Danse 03 03 04 Roy Gates – I Am The Music 04 05 06 Die Twa – Sinnewaarmte 05 10 03 Glennis Grace – Als Je Mij Weer Aankijkt 06 17 02 AnnaGrace – Celebration 07 08 05 R.I.O Feat. Nina Nyembwe – One Heart 08 06 06 Timbaland Ft. Justin Timberlake – Carry Out (+ Remix) 09 16 02 Frans Duijts – Altijd Te Laat Naar Bed 10 —- 01 Jan Smit – Terug In De Tijd 11 11 20 Caro Emerald – A Night Like This 12 12 03 Enrique Iglesias Ft. Pitbull – I Like It 13 04 07 Jannes – Ik Wil Altijd Bij Jou Zijn 14 15 03 Folkert Eizinga – Draai Maar Als Een Haan Op Een Toren 15 09 08 Taio Cruz – Break Your Heart 16 14 08 Sander Van Doorn – Renegade 17 21 10 Chris De Roo – Ergens Hier Op Deze Wereld 18 19 03 De Sjonnies – De Stoelendans 19 —- 01 David Guetta & Chris Willis Feat. Fergie & LMFAO – Gettin’ Over You 20 13 09 Gerard Joling – Ik Leef Mijn Droom (Single + Extended Mix) 21 18 16 Train – Hey Soul Sister 22 22 04 Caro Emerald – That Man 23 —- 01 De Doelleazen Feat. Piter Wilkens – Paad Werom 24 23 02 Bouke – Jij Bent Mijn Leven 25 25 17 Sieneke – Ik Ben Verliefd 26 07 09 Wesley – Een Ongelofelijke Droom 27 24 12 The Baseballs – Umbrella 28 27 19 De Doelleazen Ft. Bricquebec – Strjitlizzer 29 —- 01 Macy Gray – Beauty In The World 30 20 07 Ferry De Lits – Ejoo Ejoo Uit de lijst : Laura Jansen – Wicked World Marlous Oosting – Je Zeurt Teveel Alphabeat – The Spell Jettie Pallettie – Ben Jij De Man Vanaf 31 mei 2010 zenden we elke maandagavond de Top 30 uit. Van 20.00 tot 23.00 hoor je populairste hits van AppelschaRadio.nl voorbij komen. Naast de beste 30 hoor je ook de tips voor de top en is er de AppelschaRadio. nl Classic. Maandagavond = Top 30 avond!

Wie dubbelfris zegt,zegt AppelschaRadio.nl. Degenen die op zondagavond naar de ZondagAvondKeet luisteren denken op z’n minst dat de alcoholica met liters tegelijk achterover wordt gegooid. Niets is minder waar. Na de koffie schakelen we grif over op dubbelfris. Niet alleen omdat het lekker is maar ook omdat we er zo mooi fris bij blijven.Toch is een glas dubbelfris vorig jaar de reden geweest dat we plotsklaps de zender af werden geknald toen Henk zijn nog volle glas in de mengtafel gooide. Het resultaat? Een leeg glas,een volle mengtafel,een beteuterde ZondagAvondKeet crew en een lege portemonnee na aanschaf van een nieuwe mengtafel. Nu een jaar later komen Alvaro en de Afro Brothers met hun hit Dubbelfris om de hoek kijken.Hoewel het nummer al vrij lang uit is lijkt het eindelijk opgepikt te worden door de massa. Dj Alvaro is een Nederlandse producer/Dj en heeft inmiddels naam gemaakt in de house scene. Zijn doel om zoveel mogelijk mensen te vermaken maakt hij waar door in Nederland en wereldwijd met veel energie zijn optredens te verzorgen waarbij de (latijnse) house sound een grote rol speelt. Voor zijn hit Dubbelfris riep hij de hulp in van de Afro Brothers.Deze twee jonge honden staan bekend om hun Zuid Amerikaanse temperament en weten elke dansvloer in beweging te brengen. Komende week zwepen Alvaro & de Afro Bros. Appelscha en omstreken op met hun “Dubbelfris”.En ach,laten wij dan zelf ook nog eens een glas van dat frisse vocht inschenken. (Foto: Fred Platje)


De Grijpvogel 16 de

Dag van het familiepad in het bezoekerscentrum

Het familiepad is één van de paradepaardjes van het bezoekerscentrum Drents-Friese Wold in Appelscha: duizenden bezoekers, ook diegene die minder mobiel zijn, hebben de volledig verharde route met diverse speciale voorzieningen al met veel plezier gelopen. Op zaterdag 12 juni is er in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer volop aandacht voor het familiepad. Binnen is een overzicht van de vele mogelijkheden die het familiepad heeft voor mensen die minder mobiel zijn. Buiten is er om 11 en 14 uur een korte excursie over het pad , waarbij de gids de totstandkoming van het pad nader toelicht. In 2005 is de basis gelegd voor het familiepad. Ondanks dat Staatsbosbeheer als slogan Natuur voor Iedereen voerde, bleek in werkelijkheid dat vooral vitale mensen de terreinen opzochten. Voor mensen, die met beperkingen moeten leven, was de natuur moeilijker bereikbaar. Voor deze groep is

toen het familiepad ontwikkeld. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van een de klankbordgroep met vertegenwoordigers avn de groepen ouderen, rolstoelers, doven en slechthorenden, blinden en visueel gehandicapten. Veel van hun wensen zijn meegenomen in de totstandkoming van het familiepad. Het pad in Appelscha is ondertussen een voorbeeld geworden voor andere soortgelijke initiatieven in Nederland.

Renault Mégane GT en GT Line klaar voor showroom ABD

ABD Renault breidt haar assortiment uit met de rijk uitgeruste Mégane GT en GT Line. Deze nieuwe modellen bewijzen dat rijplezier betaalbaar is. De nieuwe Mégane GT is verkrijgbaar vanaf €26.990,- en het Pack GT Line kost €1.995,-. De modellen voldoen daarnaast aan de verwachtingen van de sportieve klant.

Tweede kampioenschap touwtrekken Boerestreek Appelscha

Op zaterdag 19 juni a.s. vindt voor de 2de maal in Appelscha het kampioenschap touwtrekken plaats, waarbij gestreden zal worden om de grote wisselbokaal. De touwtrekploeg uit Bakkeveen zal dan de strijd aanbinden met diverse tegenstanders, om te trachten de wisselbokaal in handen te houden. Geducht tegenstander van vorig jaar, team Highland Games, heeft zich al gemeld, dus het wordt weer spannend! Er is nog ruimte voor meer teams. Een team bestaat uit 6 deelnemers + 1 reserve. Zijn 2 deelnemers jonger dan 16 jaar, dan tellen zij voor 1 deelnemer. Er kunnen ook jeugd teams deelnemen, hiervoor geldt, dat alle 7 deelnemers jonger dan 16 jaar moeten zijn. Uiteraard hopen wij ook weer op deelname van damesteams. Aanmelden bij: Olfie Smit, de Hanenburcht Tel. 06-38646904 of 0516-431678

Locatie: Grasveld naast de Hanenburcht op de Boerestreek Inschrijven: Op 19 juni tot 18.00 uur ! Aanvang wedstrijden: zaterdag 19 juni 19.00 uur. Kosten: Een sportieve inzet en een goed humeur. Namens, De Organisatie Appelscha Bokaal.

Verdronken in het gevoel Op donderdag 24 en zaterdag 26 juni a.s. presenteert Geert Koenen zijn nieuwe gedichtenbundel Verdronken in het gevoel.

staat vooral in het teken van nieuwe herinneringen aan oude geliefden, zijn geboorteplaats Haulerwijk en zijn huidige woonplaats Rotterdam-IJsselmonde.

Op donderdagavond 24 juni is Geert Koenen vanaf 19.30 uur aanwezig in de bibliotheek in Haulerwijk. Koenen draagt een aantal gedichten uit zijn nieuwe bundel Verdronken in het gevoel voor. De voorgedragen gedichten worden vooraf gegaan door muziek die tekstueel een bijdrage levert aan de beleving van het gedicht.

Koenen Geert Koenen (1941) werd geboren in Haulerwijk en verhuisde in 1957 naar Rotterdam. In de jaren zeventig studeerde hij in Rotterdam en volgde later cursussen op sociaal gebied, vakbondswerk en bedrijfscursussen bij energiebedrijf Eneco. Gedichten schrijft hij sinds 1970, waarbij zijn dagboek nog steeds een belangrijke inspiratiebron is. Hoewel de tijd genadeloos verder stapt, vindt hij het nog steeds boeiend en inspirerend om te zien hoe mensen en zaken zich openbaren in deze tijd.

Op zaterdag 26 juni vindt de presentatie plaats vanaf 15 uur in Het Bruine Paard. Er is muziek, Geert draagt een aantal gedichten voor en uiteraard is zijn nieuwe bundel te koop. Dit is de derde bundel van Koenen en

Het 84 pagina’s tellende Verdronken in het gevoel kost 15,95.

De nieuwe Renault Mégane GT Line is ontworpen voor rijplezier in het dagelijks gebruik; de GT-versie levert een sportieve rijsensatie die is geïnspireerd op de nieuwe Mégane RS. De nieuwe Mégane Hatchback, Coupé en Estate GT Line zijn uitgerust met de stoelen van de Mégane RS voor een nog sportievere rijervaring door de extra steun in de zitting en rugleuning. De motoren die Renault aanbiedt voor de nieuwe Mégane GT Line en GT, zijn afgestemd op de verwachtingen van de klant. Zo neemt de Mégane GT Line de middenklasse motoren over van de Mégane-familie, voor een geslaagde combinatie van comfort en een beperkt brandstofverbruik.

De Mégane GT krijgt een exclusievere, krachtigere motor, voor een sportievere rijstijl. Het aanbod van de nieuwe Renault Mégane GT Line voldoet aan de verwachtingen van klanten die op zoek zijn naar sportiviteit en betaalbaarheid. Renault biedt hen een gevarieerd aanbod middenklasse benzine- en dieselmotoren, allemaal Euro 5 motoren waarvan de meeste het Renault eco2-label hebben. Mocht de nieuwsgierigheid gewekt zijn; de sportieve modellen staan vanaf juli bij ABD Renault in de showroom en zijn vanaf juni leverbaar op de Hatchback, Coupé, Estate en Coupé-Cabriolet.

Hoogspanning bij “Hét Aanbod”

“Hét Aanbod” aan de Norgerweg 7, geeft in juni extra aandacht aan christelijke spannende boeken tijdens de actie Hoogspanning, spannende boeken in de christelijke boekhandel. Klanten krijgen gratis een boek bij aanschaf van een van tien spannende titels. Het gaat om het boek Vluchtplaats Hideaway van Hannah Alexander – een pseudoniem voor het schrijversduo Cheryl en Melvin Hodde. Bijzonder aan dit actieboek is dit jaar, dat het een dwarsligger is, het nieuwe kleine boekformaat van 8x12 cm. Het actieboek is het eerste deel in de succesvolle serie boeken over Hideaway van Hannah Alexander. Het leven van dokter Cheyenne Allison verandert dramatisch als haar jongere zus zwaargewond wordt binnengebracht in het ziekenhuis waar Cheyenne werkt. Ze kan het leven van haar zusje niet redden, en als ze daarna ook nog eens wordt aangeklaagd door haar zwager wegens een medische fout besluit ze met verlof te gaan. Ze vertrekt naar het kleine plaatsje Hideaway in het landelijke zuiden van Missouri. Maar als ze daar eenmaal is aangekomen, blijkt het stadje minder rustig dan ze had gehoopt. Een gevaarlijke vandaal terroriseert de gemeenschap, en de burgemeester is ervan overtuigd dat hij verborgen zit bij Cheyenne’s aantrekkelijke buurman.

“Hét Aanbod”geeft het boek Vluchtplaats Hideaway weg bij aanschaf van een van de tien nieuwe spannende boeken uit de actie. Dat zijn: • Het goud van Herodes,, Davis Bunn • Bestemming bekend, Kathy Herman • Verscheurd, Jerry B. Jenkins • Sporen in de tijd, Ann Tatlock • Spaans Vuur, Noel Hynd • Gesluierde vrijheid, Jeanette Windle • Vuur, Ted Dekker & Erin Healy • Interventie, Terri Blackstock • Vuur in Tsjernobyl, Chuck Holton • Het ware gezicht, Nancy Rue

Veel meer informatie over de actie Hoogspanning, het actieboek, de toptitels, en een lijst met alle christelijke spannende boeken, is ook te vinden op www.spannendeboek.nl


De Grijpvogel 17 de

Afscheid nemen van je huisdier

Als je huisdier plotseling of na ziekte komt te overlijden betekent dat afscheid nemen van een geliefde kameraad. Vaak heb je jarenlang lief en leed gedeeld, soms heb je nog maar kort van elkaar mogen genieten, maar het doet altijd pijn. Voor de een is deze pijn erger dan voor de ander en dat mag ook, iedereen mag dit op zijn of haar eigen manier voelen.

En dan Als het moment daar is, sta je voor de keuze: wat wil je nu verder? Vaak heb je hier van tevoren niet bij stil gestaan, dit betekent dus: vrij plotseling beslissen.

Waar kies je dan eigenlijk voor, wat gebeurt er dan verder?

Destructie Wanneer je besluit om je dier achter te laten bij de dierenarts of dierenambulance of wanneer je jouw dier naar de gemeentereiniging brengt, betekent dit automatisch dat je dier naar destructie gaat. Destructie wordt vaak als alternatief aangeboden als zijnde hetzelfde als crematie, maar is er toch wel degelijk een enorm verschil. Het woord destructie zegt het al: totale vernietiging. Je huisdier eindigt in een afvalbak met andere dieren en organisch materiaal. Zoals van de slager en de visboer. Het vlees wordt onder hoge druk van de beenderen gescheiden en gaat dan door een enorme verbrandingsoven om uiteindelijk gedeeltelijk te worden gerecycled tot allerlei reststoffen. Als je hier bewust voor kiest, is dit natuurlijk geen probleem, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen zich hier niet van bewust zijn. Dan blijkt dat het helemaal niet de bedoeling was om je huisdier daar te laten eindigen.

Maar wat dan?

Begraven In 90% van de gemeenten in Nederland is het verboden uw huisdier te begraven. Zou je dit toch doen, blijft voor veel mensen het probleem: maar stel dat ik ga verhuizen, ooit. Je kunt ervoor kiezen je dier te laten begraven op een van de begraafplaatsen in Nederland. Hiermee geef je je huisdier op een legale manier een plekje waar je nog eens naar toe kunt gaan. Je spreekt van tevoren af voor hoeveel jaren je het graf huurt en kunt eventueel na een aantal jaren het “huurcontract” verlengen.

Cremeren Een andere mogelijkheid is om je dier te laten cremeren. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk lager en bovendien eenmalig. Crematie betekent dat door de enorme hoge temperatuur het verbrandingsproces van het gehele dier snel plaatsvindt. Je huisdier wordt met waardigheid en respect behandeld. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Bij Majesta Huisdierencrematorium Smilde, op een prachtige rustige locatie gelegen aan de rand van Smilde, kun je kiezen tussen een individuele crematie in huisjes, collectieve crematie of een volledig individuele crematie. Bij een individuele crematie in een

huisje (de meest gekozen vorm) worden er enkele dieren tegelijkertijd gecremeerd. Elk dier heeft in de oven een eigen plekje welke door middel van stalen schotten van elkaar worden gescheiden (huisjes). Op deze manier blijft gegarandeerd de as van elk dier apart bewaard. Deze as kun je ophalen, als je dat wilt. Dit kan in een zogenaamd sierstrooiblik, gemaakt om de as tijdelijk in te bewaren, totdat je deze zelf wilt gaan verstrooien, op een plekje waar je met jouw huisdier mooie herinneringen aan hebt. Ook kun je ervoor kiezen de as in een urn terug te krijgen. Urnen hoeven niet heel duur te zijn, dit heb je zelf voor het zeggen. Er zijn standaard urnen, maar ook luxer urnen gemaakt door verschillende pottenbakkers, maar ook speciale urnen gemaakt om te begraven of om buiten te plaatsen. Je kunt ook kiezen voor een as sieraad (kettinkjes, ringen en zelfs oorbellen) of een urn gemaakt van een foto, ook hierin zijn vele mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is de as te laten verstrooien. Je krijgt dan keurig bericht van wanneer deze verstrooiing heeft plaatsgevonden. De laatste mogelijkheid is om de as op milieuverantwoorde wijze af te laten voeren naar de gemeente. Ook kun je kiezen voor een algemene collectieve crematie, hierbij wordt met evenveel respect met de dieren omgegaan. Er worden meerdere dieren tegelijkertijd gecremeerd, keurig naast elkaar. De assen worden echter niet apart uit de oven gehaald. Bij collectieve crematie is er dan ook geen andere keuze dan de as te laten verstrooien. Moeten mijn andere dieren afscheid nemen? Vaak is het wel goed om eventuele andere dieren in huis de kans te geven om afscheid te nemen. Soms merk je niks aan de huisgenoten. Maar vooral wanneer de dieren een goede band hebben is het belangrijk dat ook zij de kans hebben afscheid te nemen. Honden mogen evt. meekomen naar het crematorium, voor katten is dit vaak niet zo’n goed idee. Sommige dieren lijken echt heel bewust afscheid te nemen, anderen kijken of ruiken even vluchtig en “weten” of “accepteren” dan wat er aan de hand is met het gestorven dier. Wat vertel ik mijn kinderen? Iedereen moet dat natuurlijk zelf beslissen, maar het blijkt dat eerlijkheid ook bij kinderen het langst duurt. Vaak als je dingen gewoon zegt zoals ze zijn kunnen kinderen hier prima mee om gaan. Als ze meegaan naar de dierenarts, vertel dan ook wat de dieren-

arts doet. Het is geen prikje om te gaan slapen, sommige kinderen durven daarna niet meer te slapen. Bovendien krijgen kinderen ook wel eens een prik. Als het dier “zomaar weg”is en het kind weet niet waarheen kan hij er nog jaren naar blijven zoeken. Elk kind neemt afscheid op zijn of haar eigen manier, soms stilletjes, soms hartverscheurend, maar hoe het kind dat ook doet, het is goed dat hij of zij de kans krijgt dit te doen, ook al is het voor jou als ouder pijnlijk om te zien. Eventueel kan het kind een tekening of iets anders aan het dier meegeven, deze kan gewoon mee gecremeerd worden, als je dat wilt. Wat als het zover is? Dan kun je contact opnemen met het huisdierencrematorium in Smilde. Omdat er een eigen vervoersdienst is, kun je jouw dier laten ophalen, thuis of bij de dierenarts. De dieren worden op vakkundig wijze, met waardigheid en respect vervoerd vrijwel altijd dezelfde dag nog. Wanneer je jouw dier thuis op laat halen wordt er ruim de tijd genomen om alle wensen door te spreken. Wanneer het dier bij de dierenarts opgehaald wordt, kun je deze wensen aan de dierenarts doorgeven of telefonisch met ons bespreken. Wij bellen u altijd als uw dier is aangekomen in het crematorium. Als je liever zelf jouw dier komt brengen, heb je de gelegenheid om in de speciale opbaarruimte in alle rust afscheid te nemen. Ieder kan dit op zijn of haar eigen manier doen. Ook kinderen zijn daarbij van harte welkom. Daarna is er, indien je dat wenst, een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Voor elke eigenaar wordt ruim tijd ingepland. Er wordt dan ook alleen op afspraak gewerkt,

Gratis Grijpertjes

zodat ieder de tijd kan nemen welke hij of zij nodig heeft.

Het crematorium is onderdeel van Majesta, een groep van 7 crematoria in Nederland. Het voordeel hiervan is dat zij kunnen bouwen op jarenlange ervaring van collega’s. Als klant merk je niets van al die andere vestigingen, omdat elke vestiging zijn eigen manier van werken en ook zijn eigen uitstraling heeft.

Een ding hebben deze vestigingen gemeen: de naam, en niet voor niets. Majesta betekent namelijk “koninklijk”. En in andere betekenissen “Waardig” en “Respectvol”. Dit is iets wat alle vestigingen hoog in het vaandel dragen.

Met een waardig afscheid maak je het verdriet om jouw verlies beter draagbaar. Je geeft jouw huisdier tot het laatste moment de goede zorg die het verdient. De zorg die het gewend was van jou te krijgen. Wanneer je kiest voor crematie neem je een verantwoorde beslissing. Je geeft dat laatste stukje respect.

Majesta Huisdierencrematorium is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur. Buiten deze tijden, of wanneer er een klant in het crematorium is, is krijg je de telefoonbeantwoorder, waarna je zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Majesta huisdierencrematorium Smilde Leemdijk 2e 9422 CL Smilde 0592-458230 www.majesta.nl smilde@majesta.nl

Gratis een advertentie plaatsen?

Plaats een Grijpertje!

De volgende Grijpvogel komt uit op 22 juni. U kUnt Uw Gratis Grijpertjes opstUren tot vrijDaG 18 jUni. Gebruik daarvoor deze bon:

Maximaal 1 Grijpertje per adres! Maximaal 150 letters en tekens!

Stuur uw Grijpertje op naar (Of deponeer het Grijpertje in de bus bij):

De redaktie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties, zonder opgave van redenen, niet te plaatsen.

Uitgeverij Stellingwerf Media • Van Emstweg 8 • 8426 BV Appelscha E-mailen kan ook: info@stellingwerfmedia.nl

Alleen grAtis voor pArticulieren!


De Grijpvogel 18 de

‘Daag me maar uit’

Als het om je eigen financiën gaat is het van groot belang dat je daar een goed beeld van hebt. Heeft u dat ook? Die vraag moet je als ondernemer, maar ook als particulier regelmatig stellen. Mogelijk kan het allemaal beter. En wat doe je dan? Op zoek naar een deskundige die je kan helpen inzicht te krijgen in je financiën. Ophof Administraties en Belastingadviezen in Noordwolde is zo’n bedrijf dat u bij kan staan met raad en daad. Jan Ophof is de oprichter van het administratiekantoor. Ophof heeft zich, naast zijn loopbaan in de automatisering, altijd bezig gehouden met financiële zaken. Een aantal jaren geleden heeft de noordwoldiger de keuze gemaakt om verder te gaan met zijn administratiekantoor. Klanten kunnen bij hem terecht voor alle vragen op financieel gebied. Ook vragen op het vlak van de belastingen kan hij beantwoorden.

Afscheid van Obs De Kameleon Volgend schooljaar kampt Obs De Kameleon met een ernstig leerlingentekort. Het aantal is dan gedaald naar 19 leerlingen; dat is ver onder het wettelijk minimum waardoor de school in haar voortbestaan wordt bedreigd. Dit is voor alle ouders aanleiding geweest om zich voor volgend schooljaar in te schrijven op een andere school.

Ouders, kinderen en team van Obs De Kameleon werken nu toe naar hun afscheid van deze 134 jaar oude school. Zo zal er dit laatste schooljaar een bijzondere feestelijke ouderavond plaatsvinden: in het kader van het project Multimedia gaan het team en de leerlingen een rol spelen in een zelfgemaakte speelfilm. Deze film speelt zich af in en rondom de school en wordt in een echte bioscoopzaal gepresenteerd tijdens de feestelijke ouderavond. De leerlingen worden die avond als ware filmsterren ontvangen, waarbij limousine en rode loper niet zullen ontbreken.

Ouders van Obs De Kameleon hebben hun strepen gehaald op het gebied van het organiseren van grootse activiteiten, zoals de traditionele bazaar. Ook nu is er een werkgroep geformeerd die zich buigt over een ‘knallend eindfeest’. De organisatie is nog in volle gang, wel is al duidelijk wanneer dit evenement plaats zal vinden.

Zaterdag 3 juli is er van 14.00 – 17.00 uur ‘open huis’, waarbij de schooldeuren wijd openstaan voor iedereen die nog een keer de school in huidige staat wil zien

/ ervaren. Er worden foto’s van vroeger tentoongesteld, ouders staan klaar om koffie en thee te schenken en er is dan alle ruimte om herinneringen op te halen. Ook zal er nog één keer aan het ‘Rad van Fortuin’ gedraaid worden. ’s Avonds is er voor de ouders, de leerlingen, het team, alle bewoners van Appelscha Boven, oudleerlingen en genodigden vanaf 20.00 uur een afscheidsfeest met livemuziek in een grote tent op het veld achter de school. Die dag zal er ook een bijzonderde editie van de schoolkrant worden uitgereikt met als titel ‘Uit de school geklapt’. De leerlingen maken deze schoolkrant in het kader van het project ‘Multimedia’. Hierin zullen naast actuele artikelen ook oude foto’s en herinneringen opgenomen worden, zoals onder andere een kort verslag en foto van de oudst levende oud-leerling mevrouw Buist ( 99 jaar). Mocht u bij het lezen van dit artikel ook uw verhaal kwijt willen aan deze speciale schoolkranteditie, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur W. van der Linden (tel. 0516-431377 / mail: info@dekameleon-ab.nl).

Snikkeweek wordt groot(s) spektakel De traditionele Snikkeweek wordt dit jaar in Haulerwijk groot opgezet. De drie horecaondernemers, de ondernemersvereniging en de Activiteiten Commissie Haulerwijk hebben er een TIENDAAGS evenement van gemaakt. Bovendien zullen bijna alle activiteiten zich afspelen in en rond een grote feesttent op het evenemententerrein aan de Snikke. De Snikkeweek begint op VRIJDAGMIDDAG 11 JUNI a.s. met een bedrijvenpresentatie van de ondernemers uit Haulerwijk. Deze duurt tot zaterdag 12 juni 17.00 uur. Zondag 13 juni is er in de tent een interkerkelijke dienst. Maandagmiddag 14 juni organiseert de HJC een voetbal clinic voor de jeugd van de basisschool. Maandagavond zijn er clubwedstrijden van de skeelervereniging. Dinsdagavond 15 juni is er een skeeler baantoertocht. Woensdag 16 juni is de traditionele kindermiddag voor de lagere schooljeugd. Ton Laros komt weer naar Haulerwijk om in de feesttent de jeugd te vermaken. Woensdagavond is er in de tent een alcoholvrije disco voor de jeugd tot 17 jaar. Donderdagmiddag 17 juni is de vaste middag voor de ouderen onder ons. Deze begint met de Open Tafel, verzorgd door het Sinnehiem. Daarna verzorgen Taeke van der Meer en het welbekende muzikale duo die Jägermeisters geza-

menlijk een vrolijk en gezellig programma. Donderdagavond is een avond speciaal bedoeld voor héél Haulerwijk. De toneelvereniging Frysk en Frij speelt twee éénakters en daarna is er een muzikaal optreden van Hans Meurs, “back to the sixties” muziek waarop gedanst kan en mag worden! Vrijdagmiddag 18 juni begint om 14.00 uur op het evenemententerrein de braderie. En vrijdagavond begint om 22.00 uur uiteraard de “Nacht van Haulerwijk”. Zaterdagmiddag 19 juni kunt U de WK voetbalwedstrijd Nederland – Japan volgen op een groot scherm in de feesttent. De zaterdagavond begint met de streetparade in het centrum en de Rabo muziekshow op het sportcomplex de Hichte. Aansluitend is er live muziek in de feesttent. Zondag 20 juni eindigt de Snikkeweek met een supergroot darttoernooi met deelname van een aantal toppers! Ook hier eindigt de avond met live muziek. Bovendien is er van woensdag 16 juni tot en met zondag 20 juni een zomerkermis op het evenemententerrein.

Jan Ophof houdt zich bezig met starters, gevestigde bedrijven en particulieren. Voor menig starter heeft hij de administratie opgezet. In het klantenbestand van Ophof Administraties en Belastingadviezen zitten veel MKB bedrijven en particulieren. Zij roepen de hulp in van Jan Ophof om de administraties gedeeltelijk of helemaal te doen. De dienstverlening is groot. En dat moet ook wel in deze tijd. “Ik ben van mening dat je mensen ook wat moet bieden. Dus

in alle geledingen. En dat doe ik ook”. De werkwijze van Ophof is heel eenvoudig. Met nieuwe potentiële klanten wordt een afspraak gemaakt. En dan begint het. “Ik kijk samen met de ondernemer naar wat er aanwezig is en hoe het eruit ziet. Samen stellen we dan een plan van aanpak op. Ik kijk naar de wensen van de klant en de mogelijkheden die er boekhoudtechnisch zijn. Op die manier is het mogelijk een goede band op te bouwen met een klant. Het is ook een kwestie van vertrouwen en het hebben van een ‘klik’ tussen de opdrachtgever en mij. Geloof me, het gebeurt eigenlijk nooit dat het niet lukt”. Jan Ophof laat zich tegenwoordig ook inhuren door bedrijven om voor hen de administratie te doen. Het gaat meestal om klussen van een aantal weken tot een aantal maanden. In een straal van zo’n 50 kilometer rond zijn woonplaats Noordwolde werkt hij nu. Ophof Administraties en belastingadviezen daagt nieuwe klanten uit om te kijken naar mogelijke verbeteringen in hun administratie. “Bel me voor een afspraak en we gaan op zoek.”

Meester Duisterhoutschool hield infomarkt arbeidstoeleiding

Onlangs is in het MFS Zuid in Oosterwolde een infomarkt gehouden waar de ouders van leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Lerenden en andere belangstellenden terecht konden voor allerlei informatie op het gebied van arbeidstoeleiding en wonen. De VSO afdelingen van de Meester Duisterhoutschool in Heerenveen en Oosterwolde zijn zeer intensief bezig om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid als dit gaat om werk of wonen. Bij aanmelding wordt de leerling door de Commissie van Begeleiding getest en geplaatst in een ontwikkelingprofiel, dat bij de leerling past. Er zijn 4 hoofdprofielen, waarvan A het profiel is waarbij de leerling een( deels) betaalde baan op de arbeidsmarkt kan veroveren. De leerling in het D profiel heeft behoefte aan een intensieve begeleiding. De Meester Duisterhoutschool leert de leerling technieken aan op het gebied van groen, catering, textiel, hout, metaal en schoonmaak. Deze aangeleerde technieken worden geoefend in allerlei praktijksituaties en stages. Dit gebeurt eerst binnen de school en wordt begeleid door teamleden van de school. Later gaan de leerlingen stage volgen buiten het schoolgebouw en volgt begeleiding door mensen die niet aan de school verbonden zijn. Na de school kunnen de leerlingen terecht bij dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding of op de arbeidsmarkt. De school heeft om de kansen van deze leerlingen samenwerking gezocht met allerlei instan-

ties op het gebied van wonen, werken en ondersteuning van ouders.

Na de opening van de avond door de directeur van de school de heer Koopmans, konden de ouders na een presentatie arbeidstoeleiding, workshops gaan bezoeken. Er zijn workshops gegeven door “Zorgboeren Fryslân” met mogelijkheden op het gebied van wonen en werken, “Talant” met uitleg over de begeleidingsmogelijkheden naar wonen en werken vanuit Talant, “Maatwurk Gorredijk” met uitleg over de mogelijkheden, die zij bieden in de vorm van werk en begeleiding, “J.P. V.d. Bentstichting” met uitleg over hun concept t.a.v. wonen, “MEE Friesland” met uitleg over de mogelijkheden, die MEE biedt om ouders en leerlingen te ondersteunen in het traject naar werk en wonen.

Na deze workshops konden de ouders de infostands bezoeken van “Thomashuizen”, “J.P. v. d . Bent stichting”, “Talant”, ”MEE”, “Zorgboeren Fryslân”, “Lunchroom ’t Oost” in Wolvega, “Stichting Boat” in Donkerbroek, “Pân Sân” in Gorredijk, “Baan Plus”, “USG Restart”, “Zeuvenakkers Appelscha”, “Maatwurk Gorredijk”, “Lien Hiemstra Keuzehulp”, “Zorgclick”, “Van Hien Zorg”, “De Bijzondere Onderneming” en “Pak en Zo” uit Drachten. De markt is druk bezocht door de ouders en is als zeer succesvol en nuttig ervaren.


De Grijpvogel 19 de

Donkerbroek sterkste Goud van Oud toernooi

Afgelopen zaterdag 5 juni werd voor de vijftiende keer het Goud van Oud toernooi in Donkerbroek georganiseerd. Was Sportpark Ontwijk overdag nog het terrein voor de jeugd, zo aan het einde van de middag waren de 35 plussers aan de beurt. Het toernooi is voor zowel spelers, toeschouwers en scheidsrechters een dag van bijpraten en herinneringen ophalen. Zo rond de klok van half vijf waren de meeste spelers aanwezig bij de tent, die speciaal voor het feest na afsluiting van het toernooi was opgebouwd. De organisatie opende het toernooi met de mededeling dat het helaas niet gelukt was een tiende team te vinden.

kwartier bleken DIO en Makkinga aan elkaar gewaagd. Strafschoppen moesten uikomst bieden. DIO trok aan het langste eind, en mocht plek drie achter hun naam schrijven. Dat Donkerbroek te sterk was voor Stânfries werd duidelijk na twee mooie doelpunten van de ‘thuisploeg’.

Er werd dus in poule B gespeeld met 4 in plaats van vijf teams. Poule A bestond dit jaar uit Stânfries, H.D.T., DIO, Fochteloo en OZC. In poule B streden Makkinga, Donkerbroek, Griffioen en Haulerwijk voor een plekje in de finale. Dat de voetbalschoenen nog niet helemaal in de wilgen waren gehangen bleek uit het enthousiasme en fanatisme waarmee gespeeld werd.

Tijdens de prijsuitreiking mocht Donkerbroek een fraaie beker in ontvangst nemen, en kreeg ieder teamlid, of ware het de wereldkampioen, een medaille omgehangen. Na de nodige bedankjes richting scheidsrechters en vrijwilligers kon Top 100 band Sunshine uit Leek gaan zorgen voor de muzikale omlijsting van het geheel. Richting het einde van de avond kwam Stânfries, winnaar van de op diezelfde avond gespeelde finale van de Ooststellingwerfcup, met de gewonnen bokaal binnenvallen.

Ondanks de hoge temperatuur konden de voetballers van weleer de toeschouwers een aantrekkelijk schouwspel laten zien. In Poule A eindigde DIO als tweede, en moest het op gaan nemen tegen de nummer twee van poule B, Makkinga. In de finale streden Donkerbroek en Stânfries om de eerste plek. Na een spannend (Foto: Fred Platje)

Tweemaal HJC en eenmaal JVO winnaar bij Frans Turksmatoernooi

Zaterdag werd de strijd om de 19de “mini Ooststellingwerf cup” voor Een D- en F-pupillen op sportpark Ontwijk in Donkerbroek gehouden. Dit jaar voor de tweede keer ook de F-pupillen en daarom ook meer teams dan voorgaande jaren. Er waren nu maar liefst 40 teams, die hebben gestreden om de grote wisselbokalen. Daarvan 14 E-teams, 11 D-teams en 15 F-teams. De weersomstandigheden waren vorig uitzonderlijk maar ook dit jaar had men de weergoden aan haar zijde. De wedstrijden stonden dit jaar onder leiding van een 14 tal scheidsrechters uit Donkerbroek en uit Makkinga. De jeugd uit Haulerwijk presteerde prima, want zowel bij de E-’s als de F’s ging de wisselbokaal naar HJC. JVO D3 werd winnaar bij de D-pupillen. Pouleresulaten; Poule A. 1.HJC E1 2.JVO E1 3.Sport Vereent E1 4.Waskemeer E1 5.Donkerbroek E1

12 punten (+10) 9 punten (+4) 4 punten 2 punten 1 punt

Poule B. 1.JVO E2 12 punten 2.HJC E2 9 punten (+16) 3.Donkerbroek E2 4 punten 4.Makkinga E1 2 punten 5.Waskemeer E2 1 punten Poule C. 1.Sport Vereent E2 9 punten (+17) 2.JVO E3 6 punten (+11) 3.HJC E3 1 punt (-8) 4.Donkerbroek E3 1 punt (-10) D- pupillen: Poule D. 1. Sport Vereent D1 2. Makkinga D1 3. JVO D1 4. HJC D1 5. Donkerbroek D1 6. Waskemeer D1 D3

11 punten 10 punten (+7) 10 punten (+5) 7 punten 3 punten 1 punten

Poule E. 1. Donkerbroek D2 2. JVO D3 3. JVO D2 4. Makkinga D2 5. Sport Vereent D2

10 punten (+10) 8 punten 7 punten 1 punt (-9) 1 punt (-12)

F-pupillen: Poule F. 1. HJC. F1 2. JVO F1 3. Donkerbroek F1 4. Sport Vereent F1 5. Makkinga F1

12 punten (+17) 9 punten (+6) 4 punten (-1) 4 punten (-5) 0 punten

Poule G 1.JVO F2 2. HJC F2 3. Donkerbroek F2 4. Waskemeer F1 5. Sport Vereent F2

10 punten 8 punten 6 punten 2 punten 1 punt

Poule H 1. JVO F3 2.HJC F3 3.Makkinga F2 4.Waskemeer F2 5.Donkerbroek F3

12 punten 9 punten (+5) 6 punten 3 punten 0 punten

Halve finale E-pupillen: HJC E1 – JVO E2: 3-1. Sport Vereent E2 – HJC E2: 0-2 Finale: HJC E1-HJC E2 3-0 Halve finale D-pupillen: Sport Vereent D1 – JVO D3: 0-1 Makkinga D1 – Donkerbroek D2: 4-0 Finale JVO D3-Makkinga D1 1-0 Halve finale F-pupillen: HJC F1 – JVO F2: 4-0 JVO F3 – JVO F1: 0-2 Finale: HJC F1-JVO F1 3-2. Iedere leider, vrijwilliger, scheidsrechter, EHBO-er en deelnemer ging aan het eind van de dag naar huis met een klein aandenken aan de toernooi. Het aandenken was dit jaar voor de jeugdspelers een kleine bal op opdruk en voor o.a. de leiders een schrijfblok met opdruk voor de administratiepapieren.

Uiteraard werd dit even gevierd. De organisatie kan mede dankzij de prachtige weersomstandigheden spreken van een zeer geslaagd Goud van Oud toernooi 2010!

StorFjell allround glasservice

Sinds april 2010 is er een nieuw allround glasservice bedrijf in Oosterwolde gekomen. Wybe Zeilstra, eigenaar van de eenmanszaak Storfjellglas die de naam heeft afgeleid van een Noorse berg in de Fjorden van Noorwegen heeft ruim 18 jaar ervaring in de glasbranche. Vanuit Oosterwolde verzorgd Storfjellglas o.a. de meest voorkomende beglazingsmogelijkheden voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers, zoals het plaatsen of leveren van Isolatieglas, Spiegels, Interieurglas, Veiligheidsglas, Glas in Lood en Figuurglas, voor meer informatie kunt u terecht op de site www.storfjellglas.nl

Beste leden en vrijwilligers Het seizoen 2009 / 2010 zit er weer bijna op. Opnieuw heeft iedereen zich weer ingezet voor onze vereniging. Hiervoor onze hartelijke dank. Wij wensen hierbij u alleen een prettige vakantie. Totziens in het nieuwe seizoen 2010 / 2011

De besturen van: • v.v. Dio-Oosterwolde • s.v. De Griffioen • fc Fochteloo • JV Oostenburg Geef u nog op voor de vrijwilligersavond op 18 juni a.s

Zie www.jvoostenburg.nl


De Grijpvogel 20 de

Blik op sport In de rubriek Blik op de sport geven wij de ruimte aan een sporter, een sportbestuurder of iemand die op een andere wijze nauw betrokken is bij de sport in Ooststellingwerf. Ditmaal is dat Tom Neef uit Oosterwolde. Hij werd onlangs in het zonnetje gezet omdat hij een halve eeuw als lid van de KNVB staat ingeschreven en zelfs al wat langer actief is als voetballer bij Dio Oosterwolde.

F2 Makkinga kampioen

De F2 uit makkinga zijn dit weekend onverslagen kampioen geworden op sportpark Oosteinde er werden dit seizoen 54 doelpunten gemaakt terwijl ze er maar 10 tegen hebben gekregen

Er waren bij de laatste wedstrijd erg veel supporters zo dat iedereen kon zien dat ze het verdiend hadden om kampioen te worden.

De wedstrijd werd gewonnen met 5-2 van donkerbroek, na de wedstrijd werd er door de spelertjes en supporters nog flink gefeest in de kantine

(Foto: Fred Platje)

Naam: Tom Neef Geboren: 23-12-1947 Beroep: pré-pensionair Partner, kinderen: Martje: Wilfred, Marielle Wanneer ben je precies met voetballen begonnen? Toen ik nog jong was waren er geen F’jes, E’tjes, D’tjes en C’tjes. Je kon eigenlijk pas beginnen als je tien jaar was. De eerste tijd ging het ook niet allemaal officieel en een paar jaar later werd ik pas ingeschreven bij de KNVB. Je hebt bij Dio zo’n beetje alle elftallen gehad? Ja. Na de jeugd kwam ik in het eerste. Daar heb ik een jaar of vijf in gespeeld. Vervolgens ging ik naar het tweede en in de loop der jaren zak je dan automatisch wat elftallen onderuit, totdat je in de veteranen terecht komt. Je hebt ook heel wat trainers gehad? Kun je wel zeggen. Er staan me nog heel wat namen bij. Hilbert Hulshof, Bennie Boerstra, Hans Zwart, Atte Bouma, Anne van de Bos, Rudy Saptenno, natuurlijk Henk Duin en dan vergeet ik er ongetwijfeld ook nog wel een paar. Aan welke trainer heb je de beste herinneringen? Aan Hans Zwart. Dat was een hele goeie. Qua training, maar ook in de menselijke omgang. En Saptenno was ook een man die hier goed paste, in tegenstelling tot Atte Bouma. Je moet wel uit het goede hout gesneden zijn als je het vijftig jaar volhoudt. Weinig blessures gehad? Gelukkig heb ik weinig serieuze blessures gehad. In het eerste heb ik eens een kuitbeenbreuk gehad. Dat was eigenlijk de enige blessure die me lagere tijd aan de kant hield. Daarnaast nog wel eens wat kleinere dingetjes, maar ik bleef er niet zo snel voor aan de kant zitten. Naarmate je ouder wordt, duurt het allemaal wel langer, voordat je weer fit bent.

Je bent een verdediger, die stevige duels niet schuwt. Hoe zit het met de rode en gele kaarten in de afgelopen vijftig jaar? Dat valt heel erg mee. Voor zover ik me kan herinneren heb ik een of twee keer een rode kaart gehad, het aantal gele kaarten schat ik op drie of vier. Ik ben dus niet een echte sponsor van de voetbalbond geweest. Volg je nog andere sporten? Op televisie mag ik wel graag naar autosport en motorsport kijken, maar voetballen is wel duidelijk mijn favoriete sport. Welke Ooststellingwerfse sporter spreekt je het meest aan? Ik heb zelf weinig met schaatsen, maar voor de prestaties van de De Vriezen uit Haule heb ik wel veel waardering. Ze moeten er toch heel wat voor doen om dat niveau te halen. Hoe was het om in het zonnetje te worden gezet? Heel leuk. Er waren nog wat spelers van mijn leeftijd opgetrommeld voor die speciale wedstrijd en mijn dochter was scheidsrechter. Van mijn eigen team en het bestuur heb ik ook nog bloemen, een herinneringsbekertje en een aantal cheques gehad. Ik begrijp dat je nog niet van plan bent de schoenen aan de wilgen te hangen? Nee, zeker niet. Als de gezondheid het toelaat ga ik nog even door. Voorlopig eerst maar even tot mijn 65ste. Toch wil ik de jongere jongens niet voor de voeten lopen. Je moet natuurlijk ook wel in het team passen en ik wil ook niet de enige oudere speler zijn. En ook al zou ik stoppen met voetballen, dan nog zal ik zeker doorgaan met een andere sport. Wil je verder nog wat kwijt, Tom? Ik denk nog altijd dat een club als Dio meer seniorenteams zou moeten hebben. We hebben er nu nog vier, ik herinner me nog dat we ruimschoots genoeg spelers hadden voor acht teams. Er moeten toch meer liefhebbers in Oosterwolde te vinden zijn die voor de gezelligheid nog eens tegen de bal willen trappen?

Arbiters ook omhoog

Naast de goede prestaties van de Ooststellingwerfse ploegen, sprongen afgelopen seizoen ook de uitstekende verrichtingen van de toppers onder gemeentelijke arbiters in het oog. Andries Dijkstra, René Wijma en Pieter Tanja, alle drie uit Oosterwolde, gaan weer een stap omhoog. Dijkstra, die onlangs voor zo’n drieduizend kijkers nog de strijd om het zaterdagkampioenschap tussen Excelsior’ 31 en IJsselmeervogels leidde, is nu gepromoveerd naar de topklasse.

Daar zal komend seizoen ook Wijma te bewonderen zijn. PieterTanja tenslotte werd eveneens beloond voor zijn goede optredens en hij promoveerde naar groep 1.

Jeugdwedstrijden visclub De Reâfin

Op 27-05-2010 was de laatste selectie wedstrijd voor de schooljeugd van Appelscha en Ravenswoud en Fochteloo de deelname met 19 kinderen was goed te noemen, omdat er nog al wat schoolreisjes deze dag gepland waren. Maar er zijn toch over de drie avonden 23 kinderen aanwezig geweest wat de visclub een goed resultaat vind. De weergoden waren  ons deze keer goed gezind en het was heerlijk vertoeven aan de waterkant. In het begin leek het er op dat de vis ons in de steek zou laten maar aan het einde van de wedstrijd werd er toch nog door vier kinderen vis gevangen. Grote exemplaren dienden zich deze avond niet aan. Om half negen was het einde wedstrijd . En na wat rekenwerk werden de prijzen van deze avond uitgereikt. De gene die we daar voor hadden uitgenodigd was Stefan Oldenburger eigenaar van PINGO outdoorvrijetijd- schoenen en hengelsport,die tevens onze hoofdsponsor van het jeugd gebeuren was dit jaar. De gelukkige winnaars waren 1 Jiska Karsten 45 cm 2 Renzo Bruggink 28 cm 3 Michel Hofstra 23 cm 4 Leroy Yntema 22,5 cm. Alle andere deelnemers kregen een vaantje, waar ze erg mee in hun nopjes waren. De vijf deelnemers ( waaronder een meisje) voor de Ooststellingwerfcup die De Reâfin in Oosterwolde gaan vertegenwoordig, werden ook bekent gemaakt. Deze 5 kregen een standaards die werden aangeboden door de visclub De Reâfin. Ook werden er over de drie wedstrijden 23 jeugdvergunningen beschikbaar gesteld, namens de jeugd en de aanwezige ouders hiervoor een hartelijk applaus.

De volgende vissertjes gaan De Reafin vertegenwoordigen op zondag 13-06 a.s in Oosterwolde. 1 Renzo Bruggink 2 Marcel Tiemens 3 Leroy Yntema 4 Michel Hofstra 5 Jiska Karsten.

Het vertrek is gepland om 08.00 uur bij het v.v.v. kantoor aan de Boerenstreek, we hopen op tijd te vertrekken zodat we ruim de tijd hebben om de plaatsen in te nemen, natuurlijk verwachten wij ook hier weer de ouders en begeleiders. De Reâfin zorgt voor maden en voer deze dag. Dus veel succes gewenst.

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers bedanken die ons deze avonden hebben bij gestaan, ook de sponsoren Pingo , De Poiesz en Bakker de Vent voor al het lekkers al de avonden .En niet te vergeten Klaas de Groot van regio Appelscha ,(die weer heel veel foto,s heeft gemaakt, die je op regio appelscha.nl kunt bekijken) daar voor onze hartelijke dank. Dank zij jullie konden wij dit alles met plezier en toewijding doen. En maar weer tot volgend jaar zelfde tijd en plaats. Visclub de Reâfin


De Grijpvogel 21 de

Brandweer waarschuwt voor brandbare feestartikelen WK Het WK voetbal staat voor de deur. Over enkele weken zijn vele kroegen, huizen en straten oranje gekleurd. Ook in winkels worden inmiddels de eerste oranje versieringen aangebracht. De vele versieringen – helaas nog te vaak van brandbaar materiaal – kunnen gevaarlijke situaties tot gevolg hebben en de brandweer vraagt de burgers dan ook alert te zijn op de brandveiligheid. Onderzoek uit 2008 van de Voedsel en Warenautoriteit en het ministerie van VROM wees uit dat 30% van de feestartikelen voor oranjefans niet veilig is. Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes, boa’s en andere versieringen vliegen gemakkelijk in brand, met alle gevolgen van dien. De horeca over het algemeen is goed op de hoogte van de brandveiligheidsregels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. ‘De gemeente controleert samen met de horecaondernemers regelmatig de brandveiligheidsvoorzieningen. Toch zit een groot deel van onze zorg in horecagelegenheden, omdat er veel mensen samenkomen.

E-1 Waskemeer voetbal kampioen

Na 2 nipt verloren wedstrijden dit seizoen tegen Roden en Tolbert, moesten de voetballertjes van VV Waskemeer hun laatste wedstrijd tegen Grijpskerk in ieder geval gelijk spel halen om op doelsaldo voor te blijven op de nummer 2. De E-1 speelde een goede eerste helft, er werd prima overgespeeld en het spel werd goed breed gehouden. Vele kansen op het doel van Grijpskerk volgden, maar de bal wilde er niet in. Het bleef spannend tot net voor rust, Waskemeer kwam op voorsprong en ging met 1-0 de rust in. Na de rust bleef het spel goed en het gevolg was, dat Waskemeer met 6-1 winst overtuigend het kampioenschap op zijn naam schreef. De jongens van E-1 kregen een mooie beker en medaille. Na de wedstrijd volgde er een ereronde door het dorp. Op de foto het team met leiders Gerard Boonstra en Cor van Vilsteren

Bezoekers zelf moeten ook alert zijn. Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes en kledingstukken hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. In een overvolle kroeg kan dat levensgevaarlijk zijn. En als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreekt, moeten mensen via goede vluchtroutes op tijd weg kunnen komen.’ Thuis Veel mensen kijken thuis op de televisie naar het WK, samen met familie, vrienden en buren. Straten worden versierd en oranjematerialen worden aan huizen bevestigd. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een brandveilige omgeving. Dat geldt ook voor aanrijroutes van hulpdiensten. Ambulances en brandweerauto’s moeten gemakkelijk bij de huizen kunnen komen. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het versieren van de openbare weg. Zorg dat versieringen boven de openbare weg hoger dan 4.2 meter hangen en houd een breedte van tenminste 3.5 meter vrij. En gebruik daarbij natuurlijk brandveilig materiaal. De meeste brandveiligheidsregels gelden het hele jaar door en voor iedereen. Wij zullen als brandweer de burger echt niet overladen met een overzicht van alle regels die hiervoor gelden, maar vragen wel goed na te denken voordat versieringen worden aangeschaft en aangebracht. Tips voor brandveilig versieren - Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpakking. - Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes die in de handel zijn hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan dat u brandveilige versiering aanschaft en aanbrengt. - Houd versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie. - Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.

Op de foto worden de nieuwe trainingspakken gepresenteerd.

Sjouke van der Heide sponsort tafeltennisvereniging Appelscha

Alle vijf jeugdteams van de tafeltennisvereniging Appelscha zijn voorzien van nieuwe trainingspakken. Schoenen sportmode Sjouke v.d.Heide uit Oosterwolde heeft de tafeltennisvereniging Appelscha nieuwe trainingspakken geschonken.Vanaf komend seizoen 2010-2011 staat de vereniging er dus bijzonder netjes op. We hebben het op sportief gebied al erg goed voor elkaar. Het is fijn dat de schoen-en mode sportzaak Sjouke v.d. Heide dit ook waardeert. Het is belangrijk dat naast de tafeltennis prestaties ook naar buiten toe de tafeltennisvereniging zich presenteert als een hecht collectief.  Op de foto geheel links mede eigenaar Jakob Baron met de leden van de tafeltennisvereniging Appelscha. De vereniging zal aankomend seizoen voor het eerst een seniorenteam presenteren. Het team zal bestaan uit oud Noordelijk topspeler in de jaren tachtig Andries Cats, trainer/coach Huub Smid en de twee jeugdspelers Leon Knol en Stellan Smid. Vanaf september maken zij hun debuut in de Noordelijke eerste divisie, het hoogste regionale niveau van het Noorden. De jeugdige Stellan heeft door zijn resultaten van het afgelopen dispensatie gekregen van de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB) om uit te mogen komen bij de senioren. Voor de ontwikkeling van Stellan is het noodzakelijk om

deze stap nu al te maken. De bedoeling is dat Stellan ervaring gaat opdoen bij de senioren. Tafeltennis is een echte ervaringsport aldus trainer/coach Huub Smid die vroeger nog 2e divisie speelde in de randstad. We schatten in dat we als team goed gaan meekomen in deze klasse. Het zou mooi zijn om direct promotie te bewerkstelligen naar de Landelijk derde divisie. De senioren spelen over het algemeen wat slimmer en zijn geduldiger dan de jeugdige tafeltennissers en voor Stellan is het een mooie uitdaging op dit niveau. Wij

zullen Stellan dit jaar vooral mentaal en taktisch gaan ondersteunen. De gekozen strategie is slechts van tijdelijke aard. Het is voor iedereen duidelijk dat wij Stellan slechts een jaar kunnen helpen.

Wij zitten dan aan ons plafond en voor Stellan begint dan de weg omhoog richting eredivisie. Zelf zijn de “oudjes “al in training om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de competitie die in september begint. Het eerste seniorenteam zal op vrijdagavond om 20.00 uur zijn wedstrijden spelen in de sportzaal Aekinga, op het terrein van de Zeuvenakkers.


De Grijpvogel 22 de

KAMPIOENEN SEIZOEN 2010 HJC F1

HJC E4

Namen spelers/coach: achter vlnr Merk Veenstra, Jort-Jan Louwes, Job Offringa, Delano Huizinga, Sicco Douwsma Voor vlnr Jarno Atsma, Wilko Tingen, Wiebe Douwsma, Jens Douwsma, Rutger Smit

HJC E4 is voorjaarskampioen geworden! In het begin van het seizoen, leek het er nog niet echt op, maar onze jongens moesten gewoon nog even wakker worden uit hun winterslaap. Op de eerste paar wedstrijden na, wisten ze alle wedstrijden met een kleine of grote voorsprong tot een winnend einde te brengen. E4 bestaat uit Jan Sijbring, Folkert Viersen, Patrick Woldman, Anco van der Velde, Kidane Jansma, Reinier Evers, Ramon Luinenburg en Wouter Luinenburg.

HJC E1

HJC E2

De E 1 is voor 4e keer kampioen geworden Het team, leiders en spelers, zijn begonnen om kampioen te worden in de F-jes en zijn nu de laatste jaar in de E’s weer kampioen geworden van de 1e klasse. Vlnr. Ben Teerenstra (leider), Youri ter Veld, Niek Auwema, Klaas Jongsma (leider), Hilke Jongsma, op de voorste rij Lorenzo Huizenga, Germ Hof, Niek Teerenstra en Marcel Hilhorst.

achter vlnr: Roelf Hut (leider), Hendrik Boerma, Arne Hut, Pieter Piet, Thomas van Waarden, Henk Boerma (leider) voor vlnr: Lars Ritsma, Rick Haitsma, Johan Douwsma, Jente Jorn Bijlsma

JV OOSTENBURG D3

Foto: KDJ-Fotografie.nl

JV OOSTENBURG B2

Foto: KDJ-Fotografie.nl

Appelschasters winnen Ooststellingwerfcup

Stânfries troeft ook Dio af Niet het favoriete Dio, maar Stânfries werd zaterdagavond winnaar de Ooststellingwerfcup. Na een 2-2 eindscore in de finale toonden de Appelschasters zich in de afsluitende strafschoppenserie trefzekerder dan de blauwwitten. De zege van de ploeg van de scheidende trainer Arjen Koster was niet onverdiend, want vooral in de tweede helft liet Dio het ook voetballend behoorlijk afweten. Bij de ploeg van de ook al vertrekkende trainer Jan Boxum ontbraken naast de al langer afwezige Gerwin Duker ook Gerson Latuheru, Ype de Jong en Jouke van Nuil. Met uitzondering van Bert Lenting kon Koster over al zijn manschappen beschikken. Stânfries had eerder al titelhouder Haulerwijk en De Griffioen opzij gezet en ook daardoor was wel duidelijk dat Dio zeker geen gemakkelijk avond tegemoet zou gaan. Toch leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor de Oosterwoldenaren, die na voorbereidend werk van Youri Winters aan de linkerkant via captain Theo Los al vlot op een 1-0 voorsprong kwamen. Aan de andere kant mikte Herman Ockhuizen na knoeiwerk in de blauwwitte defensie in kansrijke positie over. Dio verzuimde in die fase de marge uit te breiden. Vooral door te solistisch werk, maar ook omdat keeper Rein Schuurman in een aantal gevallen fier overeind bleef. De sluitpost roste een knal van Jan Haanstra uit de hoek en redde ook nog eens knap na een stoffige scrimmage voor zijn heiligdom. Toch deed Stânfries aardig mee en dat leverde ook de gelijkmaker op. Edgar Hulzinga kon over de linkerkant volledig ongehinderd opstomen en zijn pasklare voorzet werd door Thom de Vries tegen de kruising gekopt. Via het lichaam van goalie De Wit ging de bal over de lijn, 1-1. Dio leek niet onder de indruk, want korte tijd later kwam men op 2-1. Robbie Dijkstra

en Theo Los speelden de witzwarte defensie uit, waarna de schuiver van Los Rein Schuurman te machtig was. Ondanks die voordelige marge liep het bepaald niet soepel bij de blauwwitten. Na een lobje van Dijkstra over de uitkomende Schuurman verzuimde Mathijn Wolf voor een vrijwel leeg doel de bal in te koppen, diezelfde Wolf joeg even daarna een kansrijke voorzet van Youri Winters over de Appelschaster veste. Op slag van rust was Thom de Vries dicht bij de gelijkmaker, zijn inzet ging over. In de tweede helft bakte de kersverse tweede klasser er weinig meer van. Bij Stânfries moest de op het witzwarte nest teruggekeerde Robert Ockhuizen al snel geblesseerd naar de kant, Henj Jan de Vegt was zijn remplacant. De invaller stond meteen aan de basis van de gelijkmaker. Hij legde de bal goed terug op Jack Karsten, die met een enorme pegel in de kruising keeper Wichert de Wit kansloos liet (2-2). Daarna was het wachten op een derde treffen voor de nieuwe vierde klasser. Dio grossierde in foute passes, de duels werden verloren en via uitzichtloze solo’s werd getracht de Appelschaster defensie te ontregelen. Trainer Boxum haalde Dennis de Jong naar de kant voor Paul Goeree, later maakte Jan Wouda plaats voor Peter Eizinga en kwam Mark Veensma Jan Haanstra aflossen. Wouda was overigens een der weinigen die zich qua instelling wel met de Appelschasters kon meten.

Het bleef tot het einde spannend, met kansjes over een weer. In de slotfase probeerden de Oosterwoldenaren nog even aan te zetten, waarbij Dio een strafschop claimde toen Goeree in de zestien onderuit werd getrokken. Arbiter René Wijma zag er echter niets in. De 2-2 bleef overeind en dus konden beide teams meteen aan de penalty’s beginnen. In de strafschoppenserie opende Arno Steg namens Stânfries met een doelpunt, waarna Remco van de Avoird Dio op 1-1 bracht. Ook Jack Karsten schoot raak voor de withemden, Robbie Dijkstra demonstreerde nog eens dat het niet zijn avond was en mikte zijn elfmetertrap via Rein Schuurman op de paal.

voor de Appelschasters, specialist Martijn Duker die de laatste seizoenen nooit een pengel voor Dio miste, zag nu zijn inzet knap gestopt door de prima reagerende Rein Schuurman. Henk Jan de Vegt strandde vervolgens op Wichert de Wit, waarna doelman Schuurman de held van de avond werd door ook de strafschop van Youri Winters onschadelijk te maken.

Martijn Westerveen schoot wederom raak

(Foto: Fred Platje)

En zo konden de Appelschasters met de beker en de cheque van 1500 euro aan het feesten. De kersverse sportwethouder Sierd de Boer, ooit vele jaren voorzitter van Stânfries overhandigde de prijzen. De topschutterstrofee moest worden gedeeld door Thom de Vries en Dio’s Mathijn Wolf.


Wooncentrum

B

De Grijpvogel 23 de

Levert voor groothandelsprijzen aan u. Boxsprings - Dekbedden - Dekbedovertrekken van Cinderella etc. Eetkamertafels, stoelen, 2 en 3 zits bankstellen, zitelementen en hoekbanken, dressoirs, kasten en TV meubels.

Hellingstraat 2A 8391 AD Noordwolde Tel: 0561-475880

Specialist in verhoogde zitelementen voor senioren.

Kom vrijblijvend langs, de kofďŹ e staat voor u klaar

Ons heerlijke ijs nu ook bij de Spokeplas in Noordwolde!

Het wordt weer kijken! Doe de gratis WK Ogentest! Gesloten

van woensdag 16 juni tot en met zaterdag 19 juni.

Hoofdstraat Oost 15, Noordwolde, telefoon 0561-433738


24

De

Evenementen in Ooststellingwerf 9 juni tot 23 juni

Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, er kunnen echter altijd wijzigingen optreden. Informeer daarom altijd nog even bij de organisatie voor u op pad gaat.

9 juni Appelscha Appelscha 10 juni Appelscha 11 juni Appelscha 12 juni Appelscha Appelscha Appelscha

Donkerbroek Gorredijk

Tijnje

Eernewoude

13 juni Appelscha Appelscha Doldersum

16 juni Appelscha 18 juni Haulerwijk 19 juni Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha

Appelscha

Avondvierdaagse Appelscha. Startplaats Boerestreek, Het Plein. 5 km start om 18:15 en de 10 km om 18:00 uur. Inschrijving G. MoesMenninge. Tel. 06 – 13572016. www.avondvierdaagse.nl. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Avondvierdaagse Appelscha. Startplaats Boerestreek, Het Plein. 5 km start om 18:15 en de 10 km om 18:00 uur. Inschrijving G. MoesMenninge. Tel. 06 – 13572016. www.avondvierdaagse.nl.

Oldeberkoop Eernewoude

Oosterwolde 20 juni Appelscha Appelscha Appelscha

Appelscha

Oldeberkoop

Avondvierdaagse Appelscha. Startplaats Boerestreek, Het Plein. 5 km start om 18:15 en de 10 km om 18:00 uur. Inschrijving G MoesMenninge. Tel. 06 – 13572016. www.avondvierdaagse.nl. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Kamelenmarkt. Markt met een divers aanbod. Kom kijken en laat u verrassen. Aanvang 07:00 uur tot 18:00 uur. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Dag van het Familiepad. Binnen is een overzicht van de vele mogelijkheden die het familiepad heeft voor mensen die minder mobiel zijn. Buiten is er om 11:00 en 14:00 uur een korte excursie, waarbij de gids de totstandkoming van het pad nader toelicht. Aanvang 11:00 – 16:00 uur. Tel 0516 – 464020. Gratis. Rommelmarkt SV Donkerbroek. Rommelmarkt georganiseerd t.b.v. Sportvereniging SV Donkerbroek. Aan de Meester Brunstingweg te Donkerbroek. Van 13:00 tot 16:00 uur. Fiets turfroute. Afstanden 150 km, 100 km, 60 km en 40 km. Start Sport- en Sociaal Cultureel Centrum “De Skans”. Starttijden van 08:00 tot 09:00 uur. Startkaarten reeds verkrijgbaar. Info Tel. 0513 – 463140. Wandeltocht. Domela’s paad. Er kan een afstand van 12 of 25 km gewandeld worden. De wandeling gaat door laagveengebied tussen Tijnje en Nij Beets. En met het pontje Jeltsje gaat men over de Nieuwe Vaart. Startpunt vanaf de Heawei te Tijnje. Meer info www.tynje.nl/tynje100. Bezoekerscentrum. Kano-excursie door Nationaal Park de Alde Feanen. Thema: Rietorchis en veenbes in volle pracht. Met drie persoon kano’s op ontdekkingsreis, wordt ook een stukje gewandeld. Lunch meenemen, laarzen gewenst. Aanvang 06:30 tot 11:00 uur. Aanmelden tel. 0511 – 539618. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Boerestreekmarkt. Warenmarkt met diverse attracties voor jong en oud. Op de Boerstreek. Tijdstip van 10.00 tot 18.00 uur. Bij de schaapskooi. Bosbrunch tussen 11:00 en 14:00 uur. Kosten € 5,00 kinderen tot 10 jaar € 2,50. Met ondermeer demonstratie schapen drijven, workshop wolvilten en life muziek van One and one is two. Aanmelden 0516 – 464020.

Veenhuizen

Oosterwolde 22 juni Veenhuizen

Appelscha

23 juni Appelscha

Kamelenmarkt. Markt met een divers aanbod. Kom kijken en laat u verrassen. Aanvang 07:00 uur tot 18:00 uur. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Fietstocht langs verschillende onderduiklocaties o.l.v. Johan Oosterloo. Aanvang 14:00 uur. De Hoolten Klinte. De Bosberg 1. Appelscha. Tel. 0516-432838. Touwtrek wedstrijden op de Boerestreek. Aanvang 19.00 uur. De touwtrek ploeg uit Bakkeveen zal dan de strijd aanbinden met diverse tegenstanders, om te trachten de wisselbokaal in handen te houden. Opgave tel 06-38646904 of 0516-431678 O. Smit de Hanenburcht. Locatie grasveld naast de Hanenburcht op de Boerestreek. Inschrijven 19 juni tot 18:00 uur. Kosten een sportieve inzet en een goed humeur. Meerdere teams 6 personen en reserve. We hopen ook op dames en jeugd teams. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Natuurfotowandeling. Genieten van de natuur en ondertussen foto’s maken onder leiding van fotograaf/natuurgids M. van Dijk en wordt afgesloten met een lunch. Aanvang 10:00 uur Opgave verplicht Tel. 0516 – 464020 Kosten € 60,00.

Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Verwendag voor vader, gratis entree. Kookmuseum Restaurant De Vleer, Boerestreek. www.kookmuseum.nl. Sela tuinen. Trio Trayectum: Gedroomde drieklank. sopraan Kitty de Geus, klarinettist Steven Geraads en pianist Henriëtte Wirth brengen werk van o.a. Mozart en Schubert. Entree € 7,50. Info www.selatuinen.nl. of Tel. 0516 – 521398 Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Inloopmiddag bodemdiertjes. In de bodem zit veel meer leven dan je denkt. Kinderen gaan deze middag zelf op onderzoek. Aanvang 13:00 tot 16:00 uur Tel. 0516 – 464020 € 1,00 per kind. Vaderdag lunchwandeltocht. Dit wordt een wandeling van plus minus 5 km. die geschikt is voor het hele gezin. Het is de bedoeling dat u onderweg op verschillende plaatsen wordt voorzien van een hapje en een drankje. Zeker de moeite waard als Vaderdag cadeau. Kosten € 7,00 voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar € 4,00. Nadere info en opgave t/m 17 juni bij: Annelies Brandsma Tel. 0516 - 452550 Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Johan Dimmendaal Tel. 0516 – 451854. Het Gevangenis Museum. Kindervoorstelling het verloren sporen museum. Het huis van bewaring wordt geopend met deze vrolijke, muzikale en filosofische kindervoorstelling. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Aanvang 14:30 uur. Toegang gratis. www.gevangenismuseum. nl Kunstcafé. Brinkstraat. Van 13:00 tot 18:00 uur. Fietsexcursie met gids. Geboeid door Veenhuizen, een uniek dorp. Kosten € 5,00 incl. kop koffie of thee met plak cake. Koffie en theetuin “Zunneschien” T. Veenstra. Tijdstip 13:30 tot 17:00 uur. Tel. 0592388419. De Kruidenkorf. Huiskamer Workshop. Je eigen kruidenapotheek. Vroeger maakten onze grootmoeders huismiddeltjes tegen kleine aandoeningen en klachten. In deze workshop gaan we diverse middeltjes zelf maken. Inclusief thee en reader om thuis te lezen. Kosten € 19,50. Info tel. 0516 – 431077. Van 13:30 tot 16:00 uur. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50.

Tentoonstellingen/Exposities/Open tuinen Dwingeloo

Veenhuizen

Oosterwolde

Assen

Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Evenemententerrein. Stream Team Haulerwijk. Optreden van Martin Keizer, Arjan Ybema, Rosita, Dennis & Martijn en vele anderen. www. streamteamhaulerwijk.nl

Boekenmarkt Lintjo op de sportvelden van Oldeberkoop. Aanvang: 10:00 tot 12:30 uur. Bezoekerscentrum. Kano-excursie door Nationaal Park de Alde Feanen. Thema: Struinen met de kano. Met drie persoon kano’s op ontdekkingsreis, wordt ook een stukje gewandeld. Lunch meenemen, laarzen gewenst. Aanvang 06:30 tot 11:00 uur. Aanmelden tel. 0511 – 539618. Kunstcafé. Brinkstraat. Van 13:00 tot 18:00 uur.

Ureterp

Meppel Vledder

Vledder

Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Doorlopende expositie van schilderijen bloemen, modellen en stadsgezichten. Heldere kleuren licht en compositie veranderen in een prachtig schilderij. In de pottenbakkerij ziet men tuinkeramiek cadeaus en kunst Gevangenis de Rode pannen. Rondleidingen door de gevangenis de Rode pannen vinden bijna dagelijks plaats tenzij justitie trainingen geeft. Vanaf 13:00 uur. Duur ½ uur. Dinsdag t/m zondag en in de schoolvakanties van maandag t/m zondag. www.gevangenismuseum.nl De Kunstkykroute Stellingwerven. is het hele jaar geldig, waarin u de route zelf samenstelt. De openingstijden staan vermeld bij de kunstenaars. Zie ook de folder Kunstkykroute Stellingwerven verkrijgbaar bij TIP Appelscha. www.kunstwerf.com/kykroute.htm Drents Museum. Goud uit Georgië. De mythe van het gulden vlies. Op nieuw een tentoonstelling die prachtige geheimen uit het verre veleden laten zien. Dit maal gouden, zilveren en bronzen schatten uit Georgië. Het thema van deze tentoonstelling is de Griekse mythe van de held Jason, die op zoek ging naar het Gulden Vlies in Colchis. Open di t/m zo van 11:00 - 17:00 uur en feestdagen. t/m 15 augustus. Meer info folder en boekwerk TIP Appelscha en www.drentsmuseum.nl Galerie Lauswolt. Derde expositie met werken van diverse kunstenaars die u kunstwerken laten zien die de lange winter en een koud voorjaar doen vergeten. U zult de zomer kunnen voelen. Open dinsdag t/m zondag 13:30-17:00 uur. T/m 4 juli. Selmien West 2. www.lauswolt.com Kunsthuis Secretarie. Beestachtig goed. Eind examen expositie CSG Dingstede en Stad en Esch. Hoofdstraat 22. Open di t/m zo 13:00-17:00 uur. Do 10:00-17:00 uur vr 19:00-21:00 uur. Gratis toegang. t/m 20 juni. Museums Vledder. Beeldentuin t/m 3 jan. H. Velthuis met tuinschilderijen en tuinbeelden in de parktuin rondom het museumcomplex. Tentoonstelling t/m 30 juni glaskunst. R. Sinnemark komt met nieuw werk, één van de grootste kunstenaars van Europa en was al eerder in Vledder te zien. Verder jong talent, meester glasblazers en ontwerpers. Tentoonstelling t/m 30 juni grafiek en schilderkunst van M. Zuidervaart. Hij is schilder, graficus en maker van beelden en toont werk uit verschillende disciplines. Open woensdag t/m zondag van 11:00- 16:00 uur. www. museums-vledder.nl Miramar Zeemuseum. Expositie van foto’s van de Waddenzee van Dickey Salverda. De foto’s geven een prachtig beeld van de vele ‘gezichten’ van een bijzonder stukje Nederland. Het kleur- en lijnenspel tussen lucht en water en eb en vloed spelen een belangrijke rol in haar foto’s. De reflectie van het licht gebruikt zij als bindend element. Natuurlijk is ook het levenswerk van Mej. Warners te bezichtigen. Geopend van dinsdag t/m zondag van 10:00 – 17:00 uur. Tot oktober 2010. www.miramar-zeemuseum.nl


Het juiste adres voor:

* * * *

Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie Kinderfotografie

Stationsstraat 4 Oosterwolde www.combireidsma.nl Tel. 0516-521044

De dag van uw leven (Foto: Martin Reidsma)

Het juiste adres voor:

* * * *

Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie Kinderfotografie

Stationsstraat 4 Oosterwolde www.combireidsma.nl Tel. 0516-521044


26 Huis Ter Heide

Gorredijk

Ruinerwold

Roden

Noordwolde

Drachten

Gorredijk Nieuweschoot

De

Galerie Huis ter heide. Het kunstenaarscollectief bestaat uit 14 leden. In de maanden mei en juni zullen A. Kalverda met kunststof en keramiek, J. Proper met schilderijen en S. Plaum met beeldhouwwerk, hun werk tentoonstellen. Open vr. t/m zo. van 13:00-17:00 uur. Norgervaart 10a. www.galeriehuisterheide.nl Galerie Hoogenbosch. Expositie van Jan Radersma. Zijn kunstenaarschap kent verschillende fases, waarvan hij in deze tentoonstelling het beste verenigt. t/m 4 juli. Open donderdag t/m zondag van 13:30 – 17:30 uur en op afspraak. Stationsweg 66. www.galeriehoogenbosch. nl Museumboerderij “De karstenhoeve” Expositie “Zilver van Ruinerwoldse Boerenerven” een verzameling zilveren gebruiksvoorwerpen en sierraden die een indruk geven van de rijke historie van de boerengeslachten rond Ruinerwold en Zilveren Miniaturen van kunstenares Martha Veldthuis. Tevens van vlas tot linnen en damast. Het vlas wordt ook op de Karstenhoeve verbouwd,verwerkt en haar eind producten getoond. Geopend van 10:00 tot 16:00 uur en duurt tot 30 september. Stichting Nederlands Museum “Kinderwereld”. Thematentoonstelling ‘Oud & Nieuw”. Oud en antiek houten speelgoed versus hedendaagse speelgoed van kunststof. Natuurlijk kan er ook volop gespeeld worden. Open dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. Tijdens de basisschoolvakanties ook op maandag. Zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. www.kinderwereld.net t/m 2 januari 2011. Vlechtwerk. Jan de Boer exposeert t/m 25 juni, hij is autodidact en schildert voornamelijk portretten en modellen en werkt het liefst met acryl en houtskool. De openingstijden van het Vlechtwerk zijn van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur. Voor informatie tel 0561 – 430641. Expositieruimte De Galerij. Schouwburg De Lawei. In samenwerking met Academie Minerva te Groningen wordt aanstormend talent gepresenteerd. Studenten uit het afstudeerjaar 2009 tonen hun werk. t/m 4 juli. Open woensdag t/m zondag van 14:00 – 17:00 uur voorafgaande aan, tijdens de pauze van, en na de voorstelling. Burgemeester Wuiteweg 24 (ingang Gauke Boelensstraat) Galerie Smarius. Expositie van Arno Kramer, werk op papier en Alet Pilon, foto’s en sculpturen. t/m 13 juni. Open donderdag t/m zondag van 13:00 – 18:00 uur en op afspraak. Hellingbaas 1. www.galeriemarius.nl Landgoed Zofier Galerie. Expositie “Simmer yn Fryslan”.Een divers aantal kunstenaars exposeert zijn of haar werk. t/m 4 juli. Open vrijdag t/m zondag van 12:30 tot 17:00 uur. Rotstergaastweg 95. www.zofier.nl

Openingstijden Appelscha Diever Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha. Boijl Dwingeloo Diever

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. Terwisscha 6a. ‘0516-464020. Open di t/m zo van 10:00-17:00 uur. www.staatsbosbeheer.nl Informatiecentrum SBB. Bosweg 2a. ‘ 0521-594069. Open maandag t/m donderdag 13:00 tot 16:00 uur. Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Kookmuseum Restaurant De Vleer. Boerestreek 9. ‘0516-430178.Open maandag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur. www.kookmuseum. nl Attractiepark DuinenZathe, Noorder Es 1. ‘ 0516-430395. Open t/m 19 sept dagelijks van 09:30-17:00 uur. (van 19 juli t/m 22 augustus sluit park om 18:00 uur). Playland Casino. Noorder Es 1. Geopend maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 18:00 uur. Vrijdag tot en met zondag van 13:00 tot 22:00 uur. ‘ 0516-431658. Kramer Fietsservice, Boerestreek 12. ‘ 0516-431607. winkel/werkplaats Ma t/m vrij 09:00-18:00 uur zat. 9:00-17:00 uur en donderdag koopavond. Verhuur dagelijks van 09:00-18:00 uur of op afspraak. De heksenhoeve. Drentseweg 46. ‘ 0516-433365. Open van 12:00 tot 18:00 uur. Maandags gesloten. Groepen op afspraak. www.heksehoeve.nl SELA (Open Tuin). De Bult 3. ‘ 0516-514992. Dinsdags houdt Sela open tuin. Midgetgolfpark Friesland. Bosberg 4. ‘0516-431919. Open maandag van 13:30 tot 22:00 uur en dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 22:00 uur. Indoor Midgetgolf (hotel ’t Klaverblad), Vaart ZZ 95. ‘ 0516-431359. Dagelijks geopend op afspraak. TBC Museum. Beatrixoord 1. ‘ 06-12443932. Open vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur. Tot 1 oktober. Groepen op afspraak. Nordic Walking Friese Wouden. ‘ 0516-541510. (na 18.00 uur) Efkes Buorkje. Drentseweg 32. 0516-430043. Open na tel. afspraak. www.theetuinefkesbuorkje.nl Bowlingcentrum De Hanenburcht. Boerestreek 17. 0516-431678. Dagelijks open Appelscha-Outdoor. ‘ 06-43515622. of www.appelscha-outdoor.nl Golfbaan De Hildenberg. Gruun 5. ‘0516-438130. Dagelijks geopend. RCA Manege. Vaart ZZ 104A. ‘0516-433450. De Hoolten Klinte. Bosberg. 0516-433738. Geopend tijdens evenementen. Uitkijktoren Belvedere. Bosberg. ‘0516-431384 Zie weekbulletin. Open van 13:30 tot 16:30 uur. Atelier “M” Keramiek & Sieraden. ‘0516-431621. Open na telefonische afspraak. De Kruidenkorf. p.a. Maadsingel 33. ‘ 0516-431077 Kruidenworkshops & Massagepraktijk. www.dekruidenkorf.nl Buitenbad Appelscha (Laco) ‘ 0516 – 431336. Een verwarmd openluchtbad met glijbanen, duikplank, waterspeeltuin en een grote zonneweide. Open van 10:00 tot 18:00 uur t/m 5 sept. Schapedrift 49. www.laco.eu Sauna Het Friese Woud. Boijlerweg 48. ‘ 0561-420874. Openingstijden ma t/m vrij 11:00-23:00 uur. Za 12:00-23:00 uur, zo 12:00-22:00 uur. www.saunahetfriesewoud.nl Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Entingheweg 1. ‘ 0521-593177. Open maandag t/m vrijdag 9:00-18:00. Zaterdag 9:00-17:00 uur. Trail Ranch. Kastanjelaan 16. ‘ 06-27359522 of 06-46136404 www.trailranch.nl

Elsloo

Elsloo Frederiksoord Luttelgeest Makkinga Makkinga Nijeberkoop Noordwolde Oldeberkoop Ravenswoud Ravenswoud Veenhuizen Vledder Vledder

Atelier en Expo Jackie. Kloosterweg 2. ‘ 0561-421637. Elke derde weekend van de maand. Zaterdag en zondag van 13:00-18:00 uur. Op afspraak ook mogelijk. (06-10415415) Voor extra openingsdagen zie www.jackie-beelden.nl. Maisdoolhof d’Elf Ieken. Bûtenweg 6. ‘ 0561-421522. Gesloten. De Koloniehof. Koningin Wilhelminalaan 87. ‘ 0521-382712. Open dinsdag t/m zondag van 11:00-16:30 uur. t/m september. www.dekoloniehof.nl De Orchideeënhoeve. Oosterringweg 34. ‘ 0527-202875. maandag t/m zaterdag 09:00-18:00 uur en op zon en feestdagen 11:00-18:00 uur. www.orchideeenhoeve.nl Museum Oold Ark. Lyclamaweg 15. ‘ 0516-441734. Open elke zaterdag van 09:30- 16:30 uur. Groepen op afspraak. ‘ 0516-441734. (Mevr. Bles). Molen de Weijert. ‘ 0516–441242. Zaterdag open van 9:30-16:30 uur. Groepen op afspraak. Boerengolf, Bovenweg 26. ‘ 0516-441004. Reserveringen telefonisch mogelijk. Forellenvijver “Het Oosterseveld”. ‘ 0561 – 430020. Open maandag, woensdag t/m zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur. www.forellenvijver.eu (Oosterstreek) Galerie Nimrod. Willinge Prinsstraat 1. ‘ 0516-451351. zaterdag 13:3017:00 uur. www.galerienimrod.nl Atelier Terra Theos. Mr. Lokstraat 9. ‘ 0516-433785. Open na tel. afspraak. Tala’s Theetuin. Bokslootweg 13. ‘ 0516 – 426915. Open donderdag t/m zondag van 12:00 tot 17:30 uur. High Tea kan gereserveerd worden van 11:00 uur tot 15:00 uur. Kosten € 15,00 p.p. E-mail xclusive@hetnet.nl Gevangenismuseum. Oude Gracht 11. ‘ 0592-388264. Open dinsdag t/m zondag van 11:00-17:00 uur. www.gevangenismuseum.nl Museums Vledder. Brink 1. ‘ 0521-383352. Open woensdag t/m zondag van 11:00- 16:00 uur. www.museums-vledder.nl Zeemuseum Miramar. Vledderweg 25. ‘ 0521-381300. Open dinsdag t/m zondag van 10:00-17:00 uur. www.miramar-zeemuseum.nl

Openingstijden kantoor

Weekenddiensten

T.I.P. Appelscha Boerestreek 23, (0516) 431760 www.appelscha.nl www.tip-ooststellingwerf.nl E-mail: touristinfo@appelscha.nl

Huisartsen Voor de praktijken in Ooststellingwerf (behalve Appelscha): (0900) 1127112. Voor de praktijk in Appelscha: (0900) 1120112. Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde, zaterdag 10.00 – 13.00 uur: (0516) 515001.

Maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur Zaterdag van 09:00 – 17:00 uur Zondag van 13:00 – 16:00 uur.

Tandarts Ooststellingwerf Appelscha tandartsenspoeddienst: (0900) 2023300.

Bij het T.I.P. kunt u terecht voor: dagbladen, fiets-, auto- en wandelkaarten, souvenirs, foldermateriaal en gidsen.

Dierenarts Dierenartsencentrum Oosterwolde: (0516) 512742. Dierenartsencentrum Noordwolde: (0561) 431999.

En de leukste cadeaucard van Nederland: Your Gift Card.

7 2

3

4

6 6

5 4

2 7

8 4

9

7

9

1

2 2 6

3 4

5

8

6

3 8

1

7


WINKELRUIMTE Wilt u zich ook graag vestigen in een schitterend winkelcentrum? een drogist, een kwaliteitskledingzaak, een bakker, een bank, Wij bieden u de mogelijkheid om in het nieuwe winkelhart van een makelaar, een bloemist en de Marskramer. Appelscha uw winkel te vestigen. Ruimtes zijn gedeeltelijk nog vrij indeelbaar. In het centrum vestigt zich o.a.Aldi supermarkten, De winkelruimtes zijn te huur voor € 119,- per m2 per jaar.

APPARTEMENTEN

In het hart van Appelscha wordt een schitterend winkel- Let op! centrum gerealiseerd. En wie wil nu niet op loopafstand van Elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 is er een inloopmiddag zo’n winkelcentrum wonen? op ons kantoor in Appelscha aan de Van Emstweg 6 (0516-431510). Er zijn nog diverse appartementen te koop met een prijs vanaf € Onder het genot van een kop koffie kunnen wij u alvast een idee 228.500,- v.o.n. Alle appartementen beschikken over een eigen geven wat de ontwikkelingen zullen zijn in het centrum van Appelscha parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder. Graag laten wij u waar u wellicht straks met veel plezier zult wonen of werken. de diverse indelingen en locaties zien.Grijpvogel nr 12