Issuu on Google+

M

F

H P W Q JK

HS X X

O U T P MP

X

De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied.

Praktijk voor Podologie en Klein Orthopedische Schoentechniek H. Ypma

Behandeling op afspraak

Brinkstraat 7 • 8431 LC Oosterwolde • 0516-515951

Oplage: 13.000 exemplaren.

29 Mei 2010

De /StNFJ

004545&--*/(8&3'

(Foto: Fred Platje)

Ruim duizend bezoekers bij openluchtspel Fochteloo “Verlies van Riekje� bracht heel wat teweeg

'PDIUFMPP;POEBHNJEEBHXBTEFMBBUTUFWPPSTUFMMJOHJOFFOTFSJFWBOWJFSWBOIFUPQFO MVDIUTQFMi)FUWFSMJFTWBO3JFLKFw"MNFUBMQBTTFFSEFOSVJNEVJ[FOECF[PFLFSTEFLBTTBT PQIFUUFSSFJOWBOIFUWPPSNBMJHFLBNQi0SBOKFwJO'PDIUFMPP&FOSFTVMUBBUXBBSIFUPSHB OJTFSFOEDPNJU�IFFMHFMVLLJHNFFJT NFEFEPPSEBUIFUXFFSOVFOEBOESFJHFOEXBT Op de website www.riekje.com , die inmiddels meer dan 15.000 (!) bezoekers heeft gehad, zijn veel foto’s te zien, waardoor men een goede indruk kan krijgen van het geheel. Even leken de weergoden roet in het eten te gooien, maar

dat is gelukkig heel erg meegevallen. Zelfs zaterdag, toen het tot 20.00 uur regende, bleef het tijdens de voorstelling nagenoeg droog. En de zondagmiddagvoorstelling kon zelfs in een heerlijk zonnetje worden uitgevoerd. Het

publiek toonde zich vol lof over het gebodene. Dit blijkens de reacties na afloop en ook getuige de vele positieve reacties in het gastenboek op de website. Vervolg op pagina 3

De volgende editie van „De Grijpvogel� zal verschijnen op 25 mei 2010. Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk woensdag 19 mei voor 12.00 uur in het bezit te zijn van „De Grijpvogel�. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha

8FTUFS&Tt#+"QQFMTDIB 5FMt'BY &NBJMIPGTUSBTUVD!IFUOFUOM


De Grijpvogel 3 de

Vervolg van de voorpagina Eén van de hoogtepunten was het bezoek van kampoverlevende Ben Pijnappel, die vrijdagavond samen met zijn vrouw de voorstelling als eregast bijwoonde. De inmiddels 92-jarige Amsterdammer toonde zich zeer enthousiast en was heel blij met het feit dat ook zoveel jongeren het openluchtspel bezochten.

Het openluchtspel werd uitgevoerd op een unieke locatie: het voormalige kampterrein “Oranje”net buiten Fochteloo. Al met al werkten zo’n honderd vrijwilligers aan het gebeuren mee. Aan het einde van de zondagmiddagvoorstelling werden zij in het zonnetje gezet door regisseuse Stien MeijerMinkes uit Appelscha, die op haar beurt bedankt werd voor haar grote inbreng in een geslaagd openluchtspel.

In Appelscha wordt hard gewerkt om het nieuwe winkelcentrum met appartementen te realiseren. In de Grijpvogel leest u in elke editie over de laatste ontwikkelingen rondom dit project.

Winkelcentrum begint vorm te krijgen Met man en macht wordt er gebouwd aan het nieuwe winkelcentrum aan de Vaart in Appelscha. Langzaam begint het winkelcentrum vorm te krijgen. De contouren van de winkelruimtes achter het bestaande appartementencomplex worden zichtbaar en de vloer van de Aldi wordt binnenkort gestort. Door het breder uitgraven van de plek waar de fundering van de Aldi komt, komt er de vraag of er voor het huidige complex ook wordt gebouwd. Hier kunnen wij op antwoorden dat dit niet het geval is, wilt u hier meer van weten, kom dan naar het kantoor van Makelaardij Noord Nederland aan de Van Emstweg 6. De ruimte voor de Marskramer aan de achterzijde wordt al ingedeeld en is duidelijk te zien hoe groot deze wordt.

(Foto: Fred Platje)

Nieuws graag naar info@stellingwerfmedia.nl

Van de nieuwe luxe appartementen zijn de eerste twee appartementen ook al opgezet en beginnen vorm te krijgen. Met de bouw van de Aldi gaat het goed. Zodra de vloer gestort is, zal het snel gaan met de bouw. Elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur is er een inloopmiddag bij Makelaardij Noord Nederland aan de Van Emstweg 6 in Appelscha. Hier kan men informatie krijgen over zowel de appartementen als over de nog beschikbare winkelruimtes.

Nieuws en persberichten kunnen worden gemaild naar: info@stellingwerfmedia.nl

Om De de Grijpvogel digitaal te bekijken zie www.stellingwerfmedia.nl De redactie zal trachten zo veel mogelijk daar van een plaatsje te geven.

(Foto: Marleen van Esch)

Beachsoccer Oosterwolde

25-26 juni a.s. is er op de parkeerplaats van DIO Oosterwolde weer het Beachsoccer festijn. Om zoveel mogelijk teams de gelegenheid te geven zich in te kunnen schrijven kan men zich wenden tot de intenetsite: www.beachsocceroosterwolde.nl Het beloofd weer een spannende strijd te worden. De inschrijving is zowel voor de junioren- als de senioren teams. Ga naar:

www.beachsocceroosterwolde.nl

Colofon De Grijpvogel: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8 [T]: (0516) 430004 [E]: info@stellingwerfmedia.nl

Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media

Redactie Bé Lamberts Marleen van Esch

Internet: www.grijpvogeloost.nl Verschijning: 26 keer per jaar Oplage 13.000 Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag

Verspreiding en bezorging: Interlanden BV 0900-4683752

© Copyright de Grijpvogel de Grijpvogel is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestem-

Uitgever: USM Uitgeverij Stellingwerf Media

ming van de uitgever uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gereproduceerd.


De Grijpvogel 4 de


De Grijpvogel 5 de

Stellingwarver stoaters huldigt kampioenen Seizoen 2009 - 2010 Nijelamer. Afgelopen zaterdag was er prijsuitreiking van het biljartseizoen 2009 - 2010. De Stellingwarver Stoaters hadden een lang winterseizoen achter de rug met mooie biljartwedstrijden op het groene laken. De eerste Libre kampioen die werd gehuldigd werd was Ton Gruter met 120 wedstrijdpunten, gevolgd door Marcel Pen met 117 pt. 3e pl. Klaas de Boer met 113 pt. Door deze 1e plaats mag Ton zich een jaar clubkampioen noemen. De tweede competitie was de bandstoot competitie, dit werd een prooi voor Marcel Pen met 176 pt.

nieuwe seizoen is op de derde dinsdag van September 2010. Op de Foto: de prijswinnaars 2009 – 2010

Op ruime achterstand eindigde Rien Horstman met 158 pt. Op de 3e pl. eindigde Eize Schaap met 146 pt. De prijzen werden aangeboden door schilder Leo Hunneman en Eize Schaap, DSA. De feestavond werd gehouden bij restaurant Wever in Oldeholtpade, afgesloten werd er met een mooi buffet en enkele drankjes. De start van het

Wallabies bij afsluiting landenproject school De leerlingen, personeel en ouderraad van de meester K.J.Dijkstraschool in Elsloo hebben onder grote belangstelling van ouders, grootouders en kennissen geheel in de sfeer het landenproject vorige week afgesloten met een open avond. Op deze avond maakte men aan de hand van de enthousiaste kinderen als het ware een kleine wereldreis langs alle groepen en kon men zelf zien wat er is gedaan aan dit project. De groepen van de school waren gekoppeld aan een land en hebben gedurende het project zoveel mogelijk kennis en ervaring opgedaan over de verschillende landen. De afgelopen weken hebben ze zich niet allen beziggehouden met o.a. het verzamelen van informatie over landen als Holland, Italië, Australië, Peru en Frankrijk, maar leerde men ook veel over de landen en ging de jeugd aan de slag met de kunst, cultuur en taal van die landen. De klaslokalen waren dan ook ingericht met allerlei spullen die men in de loop van de projectweken over de landen had

verzameld en vooral gemaakt. In het kader van dit project werden op de laatste dag ook hapjes en drankjes uit verschillende landen gemaakt, die men ’s avonds aan het publiek uitdeelde. Als onderdeel van het project brachten de kinderen van groep 3 en 4 vergezeld met verrekijkers en fotocamera’s een bezoek aan het Zorglandgoed Laagduurswoude om daar te speuren naar wallabies. Van mede-eigenaar Fred Dijkstra mocht men rondkijken op het landgoed en hij wees de plekjes, waar de kangoeroes te zien waren. Als toetje op het geheel kreeg men een aantal van die dieren te zien.

Groeiende belangstelling voor gemeentelijk schoolkorfbaltoernooi De schoolkorfbalcommissie Ooststellingwerf , die dit jaar op woensdag 19 mei voor 26e maal het gemeentelijk schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen organiseert, heeft qua inschrijving de magische grens van 100 deelnemende teams bereikt. Hoewel de groei er de laatste jaren inzat, werd dat aantal nog nooit eerder bereikt. De achttien deelnemende scholen in Ooststellingwerf zorgden niet alleen voor deze mijlpaal, maar zorgden er ook voor dat het aantal velden moest worden uitgebreid. Die middag nemen de honderd teams op maar liefst 21 velden het in de verschillende categorieën tegen elkaar op. Het toernooi wordt bij toerbeurt op de grotere sportvelden in de gemeente georganiseerd. Dit jaar worden de scholen op sportpark Oostenburg in Oosterwolde verwacht, waar om half twee het startsein wordt gegeven voor dit toenooi, dat ook qua publieke belangstelling hoog scoort. Om vijf uur zullen de uitslagen bekend zijn. Ook dit jaar zijn de Rabobank de Stellingwerven, alle korfbalclubs in de ge-

meente en diverse Plaatselijke Belangen in Ooststellingwerf en de Frieslandbank bereid gevonden om een financiële bijdrage voor dit toernooi te geven. De scholen K.J.Dijkstra uit Elsloo, de Tjongeling 5 Oldeberkoop en, Tussen de Singels 7 uit Oosterwolde werden vorig jaar kampioen van Ooststellingwerf. De winnaars van deze 26e editie en de nummers twee zullen op woensdagmiddag 2 juni a.s op het korfbalveld van Stanfries in Reduzum deelnemen aan het kampioenschap van Friesland. Daaraan doen alle ploegen uit Friesland mee, die tijdens de voorronden of gemeentelijke kampioenschappen in de diverse poules als winnaars eindigden.

Nog herkansing voor beide Haulerwijkster teams

Haulerwijk laat rechtstreekse promotiekans bij VVK liggen

De grootste teleurstelling van afgelopen weekend kwam uit Haulerwijk. Daar was alles in gereedheid gebracht om de promotie naar de derde klas op gepaste wijze te vieren, maar de roodwitten slaagden er niet in bij het al gedegradeerde VVK in Groningen te winnen. De Haulerwijksters bleven steken op 1-1 en zagen daardoor Zuidhorn naast zich komen op de vierde plaats. Trainer Henk Boeree was zondagavond nog behoorlijk aangeslagen na die tegenvaller. ,,We begonnen al op kunstgras en Haulerwijk en kunstgras is al niet zo’n puike combinatie. We kwamen via Jesaja Warkor nog wel op 0-1, daarna hebben we verzuimd de genadaklap uit te delen.” De stadjers, die met zes gele kaarten kennelijk geen presentjes wensten uit te delen, kwamen na een fout in de Haulerwijkster defensie langszij. Ondanks nog een handjevol aansprekende kansen lukte het de Stellingwervers niet meer de winnende treffer op het bord te krijgen. Ook niet in de slotfase, toen de Groningers met tien man verder moesten. En omdat Zuidhorn wel won, moesten de in Haulerwijk geplande festiviteiten vooralsnog worden afgeblazen.,,Voor iedereen toch wel een enorme teleurstelling, maar we moeten ons daar nu toch wel snel overheen zetten. We hebben namelijk nog meerdere kansen de derde klas toch te halen”, geeft Boeree aan. Het beslissingsduel tegen Zuidhorn wordt al woensdagavond in Leek afgewerkt. De winnaar daarvan promoveert meteen, voor de verliezer is er nog een herkansing. Via een doorgeschoven periodetitel volgt er dan een uit- en thuiswedstrijd en bij een positief resultaat volgt dan alsnog promotie. ,,We gaan

ervoor en na twee mislukte pogingen moet het nu wel lukken”, vindt Boeree. Dio Oosterwolde sloot een sterk seizoen in stijl af. Op Oostenburg kenden de blauwwitten weinig problemen met GAVC. De Grouwsters werden met een 6-2 nederlaag naar huis gestuurd. Jouke van Nuil (3), Robbie Dijkstra (2) en Theo Los tekenden voor de Oosterwoldse productie. Dio werd door die ruime zege meteen de meest productieve ploeg in de derde klas B, terwijl Robbie Dijkstra met 24 treffers de beste schutter in die klas was. Na afloop van de wedstrijd tegen GAVC werden de blauwwitten op gepaste wijze in het zonnetje gezet voor de bereikte promotie, die Ooststellingwerf na vele jaren weer een tweede klasser oplevert. Dat de herkansing voor de beker tegen WKE een 0-6 verliespartij opleverde, kon de pret in het Oosterwoldse kamp nauwelijks drukken. Remco van de Avoird werd in seizoen eerste seizoen in het blauw-wit meteen tot beste speler van het seizoen gekozen. Keeper Wichert de Wit eindigde bij die verkiezing als tweede, de derde plaats ging naar youngster Ype de Jong. Sport Vereent en Rood Geel kwamen in een doelpuntrijk treffen op sportpark Lunia in Oldeberkoop een 3-3 puntendeling overeen, waarbij het koningskoppel Jan Jonker/Niels Nieuwland andermaal voor de thuisclubtreffers tekende.

Promovendus Stânfries sloot ook al winnend af. De Appelschasters pakten in en tegen Kloosterburen met 2-3 de overwinning. In de zesde klas A won Makkinga de derby bij FC Fochteloo met 1-4. Kampioen Donkerbroek rekende op Ontwijk af met DVSV (6-1). OZC won eerder al met 3-1 van Uffelte. Haulerwijkse Boys heeft nog alle kans ook volgende seizoen derde klasser te zijn. De Boys klopten op De Hichte in het slotduel Hardegarijp met 1-0 en liepen daardoor de laatste plaats mis. Via twee kerkansingsduels

tegen NOK uit Oudemirdum kunnen de Boys zich niu alsnog handhaven. Het eerste duel in Oudemirdum wordt op 15 mei afgewerkt, de return in Haulerwijk is een week later.

De Griffioen sloot ook al af met een zege. In Sint Jansklooster werd VHK met 1-0 geklopt, waardoor de roodwitten nog een plaatsje op de ranglijst klommen. Waskemeer zorgde eveneens voor de volle winst in het slotduel. De groenzwarten wonnen op eigen veld knap met 2-1van ODV, dat door dat verlies de titel misliep.


Wooncentrum

B

De Grijpvogel 6 de

Levert voor groothandelsprijzen aan u. Boxsprings - Dekbedden - Dekbedovertrekken van Cinderella etc. Eetkamertafels, stoelen, 2 en 3 zits bankstellen, zitelementen en hoekbanken, dressoirs, kasten en TV meubels.

Hellingstraat 2A 8391 AD Noordwolde Tel: 0561-475880

Specialist in verhoogde zitelementen voor senioren.

Kom vrijblijvend langs, de kofďŹ e staat voor u klaar

FORELLENVIJVER Forellenvijver Het Oosterseveld

HET OOSTERSEVELD

Huur visuitrusting. Vliegvismogelijkheden Rolstoelvriendelijk kaart O Huur visuitrusting OKleine Vliegvismogelijkheden Groepsarrangementen Terras

Rolstoelvriendelijk O Kleine kaart O Groepsarrangementen Golf en Jeu de boule baan OFamiliefeestjes OTerras O In landelijke omgeving liggen twee met Massage opgroen afspraak omkleede visvijvers, waar u kunt In landelijke omgeving liggen twee met omkleedde visvijvers, vissen op regenboogengroen zalmforel. waar u kunt vissen op regenboogen zalmforel. Ook kunt u nu bij ons ook golf De sfeervolle rietgedekte kantine biedt en jeu de boules spelen. De sfeervolle rietgedekte kantine biedt uitzicht over de vijvers, zodat u daaruitzicht kuntover de vijvers, zodat u van daar kunt hapje en drankje. genieten eengenieten hapjevan eneen drankje.

W.Dekker Oosterseveldweg 16, 838816, MB8388 Oosterstreek W. Dekker Oosterseveldweg MB ( Noordwolde-zuid) 0561 430020 * 06 40777624 * www.forellenvijver.eu Oosterstreek (Noordwolde-zuid) 0561 430020 ZONDAGS GESLOTEN * 06 40777624 * www.forellenvijver.eu September tot en met Mei ook dinsdags gesloten


De Grijpvogel 7 de

     

Montage- en schilderbedrijf ‘Motaek’ De Jong Montage- en schilderbedrijf ‘Motaek’ De Jong houdt zich in Appelscha en omgeving bezig met schilderwerk en licht montagewerk als kozijnen, deuren en ramen. Het bedrijf is zes jaar geleden opgericht door Alle de Jong. De Jong heeft bijna dertig jaar ervaring in schilderwerk. Het bedrijf doet veel voor particulieren, maar heeft in de afgelopen jaren onder ander het zwembad en de uitkijktoren in Appelscha geverfd. Goed werk afleveren is voor De Jong erg belangrijk. ,,Ik loop er altijd met de klant omheen of het goed is,’’ vertelt De Jong. Het familiebedrijf zorgt ervoor dat ze plezier

hebben in het werk. ,,Je moet plezier maken, daar krijg je mooi werk van,’’ zegt De Jong. Trots is hij op de Augustina State in Appelscha. ,,Dat zijn mooie huizen om te verven.’’ Het bedrijf vindt goed werk afleveren erg belangrijk. Montage- en schilderbedrijf ‘Motaek’ De Jong is te bereiken via 0516-433184 of 0615366752

Koffieconcert Ravenswoud Het was een goede gewoonte van muziekvereniging Laudando uit Appelscha om vlak voor of na hun jaarlijkse concert een koffieconcert in Ravenswoud

Na de oprichting van de muziekgroep in Ravenswoud werd dit koffieconcert stopgezet omdat men elkaar niet in het vaarwater wilde zitten. Enige tijd geleden bereikte Laudando de vraag waarom men geen koffieconcerten meer in Ravenswoud gaf. Nadat de reden bekend was gemaakt werd in goed overleg besloten om de draad weer op te pakken.

Laudando zal daarom ook met veel plezier op zondag 16 mei a.s. in het Dorpshuis te Ravenswoud weer een koffieconcert

gaan geven, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De aanvang is om 11.00 uur en de toegang is geheel gratis. Er zal een gevarieerd programma worden aangeboden met o.a. nummers uit het afgelopen concert. Bent u daar niet aanwezig geweest is dit een mooie reden om nu eens te komen luisteren. Graag tot ziens. Muziekvereniging Laudando Appelscha

Nog enkele plaatsen voor derde week Vakantiespel

De voorbereidingen van de vakantiespelweken 2010 in Appelscha zijn in volle gang. En ook de werving loopt naar wens. Zo is er alweer veel belangstelling voor de weken I en II (periode 12 juli – 23 juli a.s.’. In Week III (periode 26 – 30 juli a.s.) is er daarentegen nog wĂŠl enige ruimte voor kinderen die vergaten om zich op te geven. Dus kinderen die van ‘rauwdouwen’ houden kunnen mee naar de Appelschaster boswachterij. Iedere dag met de bus ’s morgens naar de spellocatie en ’s middags weer terug. Overnachting In Appelscha worden hutten gebouwd en grote bosspelen gedaan (totemroof, douanespel). Maar ook zijn er speurtochten, wordt er gezwommen en zijn hockeyen en voetballen erg populair. De oudste groepen kunnen zich opgeven

voor een spokentocht ĂŠn een overnachting in grote tenten op het sportpark. Er is inmiddels zoveel leiding aangemeld dat die per persoon slechts ĂŠĂŠn week mee kan doen. Die leiding verblijft in sociaal-cultureel centrum ‘Harambe’ ook in Appelscha. Opgeven kan via de website: www.vakantiespel.nl. Daarnaast kan men zich ook aanmelden via het secretariaat. Vaart Zuidzijde 76, 8426 AH in Appelscha.

Geert Boer auto’s Golf TDI Cabrio1.9 Audi Cabrio 2.6 Golf 1.4

1995 1995 1992

â‚Ź 3950 â‚Ź 8950 â‚Ź 750

Passat Syncro2.8 Opel Tigra 1.4 Opel Calibra 2.0 Opel Omega 2.0 Renault Megane 1.6 Peugot 205 1.4 Alfa 145 1.4 Honda CRX 1.6 Lancia Delta Fiat Palio 1.6 Citroen Berlingo 1.9D Mazda 626 2.0 Ford KA 1.2 Polo SDI 1.9 Honda Shadow 500

1998 1995 1995 1996 1997 1997 1999 1995 1996 1999 2000 1997 1999 2000 1984

â‚Ź 3950 â‚Ź 2500 â‚Ź 1500 â‚Ź 500 â‚Ź 1250 â‚Ź 1150 â‚Ź 1950 â‚Ź 3500 â‚Ź 700 â‚Ź 999 â‚Ź 1950 â‚Ź 1450 â‚Ź 1750 â‚Ź 2500 â‚Ź 950

Alle auto’s met APK Ook voor reparatie en Onderhoud (FFSU#PFS"VUPTt7BBSU[["QQFMTDIB 


De Grijpvogel 8 de


De Grijpvogel 9 de

Appelscha computerservice De meest gebelde reparateur van Friesland & Drenthe

Vanaf 1 mei gaan wij ook de weg weer op voor reparatieservice aan huis. Dit werd tot nu toe gedaan door een extern bedrijf maar vanaf 1 mei gaan we dus zelf weer op pad. Onze unieke reparatieservice kost u slechts 40,- en dat is een vast bedrag. Dus geen voorrijkosten, geen uurloon of andere bij komende kosten (behalve dan eventuele hardware reparaties). Voor slechts 40,- wordt u pc weer als vanouds en virussen en vreemde programma’s worden ter plekke verwijderd. Mocht de reparatie worden meegenomen naar onze TD dan ontvangt u uw pc of laptop de volgende dag weer terug. Dit kost u niks extras. Een unieke service en uitsluitend verkrijgbaar bij Appelscha computerservice.

Nieuwe attracties bij Forellenvijver Het Oosterseveld Al weer enige jaren geleden waren er de plannen om met visvijvers te

beginnen. Met veel denkwerk zijn er twee vijvers ontstaan waar gevist kan worden op regenboog- en zalmforel. De vijvers liggen in een natuurlijke omgeving en liggen op verschillende niveaus. Dat geeft een speels effect. U komt helemaal tot rust als u aan de waterkant uw hengeltje uitgooit. Tevens is er een rustieke kantine bijgebouwd en een leuk terras waar het goed toeven is. Je hebt een prachtig uitzicht op de vijvers en kunt er genieten van de kleine kaart. Nieuwe golfbaan en jeu de boule baan Bij forellenvijvers Het Oosterseveld zijn ze de afgelopen tijd druk bezig geweest zodat de golfbaan er optimaal bij komt te liggen met de opening. Deze zal plaats vinden op 15 mei 2010 ’s morgens om 10.30 uur. Het is een kleine golfbaan waar iedereen op kan spelen zonder dat je een GolfVaardigheidsBewijs nodig hebt. Er zijn een paar leuke hindernissen in gebouwd zodat het echt een behendigheids sport is, waar plezier voor op staat. Tevens ligt er een mooie jeu de boule baan naast, waar naar harte lust gespeeld kan worden. U ziet het, je hoeft niet alleen te kunnen vissen om bij Forellenvijver Het Oosterseveld je te kunnen vermaken.

In de maand mei zijn de vijvers ook geopend op de vrijdagavond van 17.30 tot 21.30 uur. Bij voldoende deelname worden er koppelwedstrijden georganiseerd. Het adres is Oosterseveldweg 16, Noordwolde-Zuid / Oosterstreek 0561 430020. Opgave telefonisch of via info@forellenvijvershetoosterseveld.nl Voor meer informatie en prijzen kunt u onze website bezoeken, www.forellenvijver.eu Bij het Forellenvijver Het Oosterseveld, daar gebeurt het.

De post voor 1852 in de Hoolten Klinte

Op uitnodiging van de Historische Vereniging Appelscha e.o. houdt de heer H. Wiersma uit Dokkum een lezing met powerpointpresentatie over de ontwikkeling van de postdiensten in Friesland. In 1852 kwamen in Nederland de eerste postzegels uit. Mensen konden een blauw zegeltje van 5 cent met het portret van koning Willem III op de envelop plakken. Maar daarvoor werden ook berichten verstuurd. Hoe ging dat? Waren er postdirecteuren en bestellers? Wie betaalde voor het vervoer van een brief? Het verhaal spitst zich toe op de ontwikkeling in Friesland vanaf 1600 tot 1850. Lange tijd was er maar één postkantoor in Friesland, namelijk in Leeuwarden. Maar de mensen in de andere steden en dorpen vonden eigen oplossingen om hun berichten over te brengen. Er was geen nationale PTT. Met de komst van de Fransen in 1795 werd in de Bataafse Republiek voor het eerst een nationale postdienst georganiseerd.

Er kwamen meer postkantoren in Friesland en daarnaast werden distributiekantoren (een soort hulpkantoren) gevestigd in kleinere plaatsen. Wolvega had zo’n distributiekantoor. Tot 1850 werd de postdienst vooral gezien als een bedrijf dat winst moest maken, de dienstverlening was secundair. In 1850 kwam de eerste postwet van het Koninkrijk der Nederlanden. Die wet zorgde voor een nieuwe impuls: er kwamen postkantoren en hulpkantoren voor alle gemeenten. De werkers bij de post werden ambtenaar. Het verhaal op 15 mei illustreert de postale ontwikkelingen die vooraf gingen aan 1850. De lezing van de heer Wiersma vindt plaats in de Hoolten klinte, Bosberg 1 te Appelscha en begint om 14 uur

Ierse singersongwriter opent Sela concertseizoen

De Ierse singersongwriter Martin Hutchinson opent het concertseizoen van tuintheater Sela. Op zijn negende stond Hutchinson al op het podium in de danszalen en de pubs van zijn geboorteplaats Kildare, westelijk van Dublin. De kleine Martin speelde accordeon in de Hutchinson family band van zijn vader, die het op zijn beurt weer had geleerd van oma Maggie. De Ierse songs en ballads zitten Martin dus in het bloed. In zijn puberjaren tijdens de vroege jaren zeventig verruilde Martin de accordeon voor de gitaar en begon hij aan zijn eigen odyssee in de muziek. Sinds hij zo´n twintig jaar geleden neerstreek in Utrecht heeft Hutchinson zich steeds meer ontpopt als singersongwriter die intussen, op zoek naar de essentie van zijn muziek, zonder begeleidingsband zijn eigenzinnige liedjes ten gehore brengt. Schijnbaar achteloos fingerpicking, dan weer virtuoos op de slide-gitaar begeleidt Hutchinson zichzelf tijdens het zingen en bij zijn singsong verhalen over onder andere oma Maggie (´Rock and Roll started in 1903`).

´Hutchinson is a restless drifter´, merkte een recensent op over de lyrics op zijn vierde cd Lousing Grounds. De singersongwriter neemt je bij de hand en dompelt je onder in zijn eigen sfeer. En altijd klinken ergens op de achtergrond de Ierse wortels van Kildare. 16 mei 2010, 14:00 uur: Ierse songs door singersongwriter Martin Hutchinson. In theatertuin Sela aan De Bult 3 in Appelscha. Entree : 7,50 euro Info: www.selatuinen.nl of 0516 521398

Ook hebben wij in onze winkel een ruim assortiment aan laptops en computersystemen staan en zijn wij dealer van het Nederlands merk Yours. Deze computersystemen staan voor betaalbare kwaliteit en geven 2 jaar garantie op hun systemen. Mocht u iets speciaals willen hebben dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem. Wij bouwen de meeste computersystemen zelf en leveren net zoals de Yours systemen uiteraard A kwaliteit producten. Op de zelfbouwsystemen geven wij standaard 3 jaar garantie. Het unieke van onze winkel is dat wij +/100m2 assortiment bieden en u onze producten eerst kunt uit proberen alvorens over te gaan tot aanschaf. Dit vind u nergens anders dan alleen maar bij ons. Ook laten wij zien dat er meer bestaat dan alleen maar een computerkast of laptop. In onze winkel staan diverse systemen die opvallen door compactheid en design en sommige systemen overtreffen qua specificaties. Neem gerust eens een kijkje in onze winkel het is geheel vrijblijvend.

Wij leveren ook reparatieservice in onze winkel. Dit doen wij tegen de aller laagste prijs van Nederland. Voor slechts 25,- wordt u pc of laptop nagekeken op softwarefouten, virussen en ongewenste programma’s en wordt deze uiteraard hersteld zodat u weer zorgeloos kunt genieten van uw pc of laptop. Ook hier geen extra kosten zoals bijvoorbeeld uurloon maar een vast bedrag van 25,-. Uw pc of laptop is de volgende werkdag weer klaar. Bij menig computerbedrijf duurt het al gauw meerdere dagen of zelfs weken. Bij ons is uw reparatie de volgende dag weer klaar. Onze aanbiedingen staan ook weer in deze krant. Kijkt u op de een na laatste pagina van deze krant. Diverse laptops en computersystemen voor superlage prijzen. Nergens goedkoper dan bij ons en tegen de beste service.

Appelscha computerservice kunt u vinden op de Vaart Zuidzijde 36 in Appelscha. Telefoon: 0516 431318 www.pcappelscha.nl

“Kies je huisdier” bij Dierenkliniek Noordwolde “Hé, Marjan, ik wil graag een pup Daar heb jij verstand van hè? Hij moet niet te groot zijn maar ook niet zo’n heel kleintje. Hij moet vooral niet teveel haren, blaffen en natuurlijk niet mijn tuin om gaan spitten.” Lijkt een logische vraag toch? Maar het antwoord is: koop een lekkere zachte knuffelbeer. Natuurlijk gaat je pup graven, knagen en blaffen. Dat is zijn natuur. Lezing woensdagmiddag 19 mei Wat kun je verwachten van je huisdier en welke past het beste in je thuissituatie, daar gaat de lezing van woensdagmiddag 19 mei over. De lezing zal ongeveer 2 uur duren en begint om 14.00 uur. Opgave aan de balie of bel 0561- 430410. Simone Otter, hondengedragsdeskundige en Marjan Schalekamp, dierenarts vertellen over de leuke en minder leuke gevolgen van je aanschaf. Ook konijnen worden niet altijd begrepen. Anne Dijkshoorn, dierenarts, vertelt je alles om je konijn gelukkig te maken. Natuurlijk is er tijd voor vragen en krijg je een leuk presentje mee naar huis. Geef je op tijd op want vol=vol. 17 tot 21 mei Week van het Huisdier 2010 Tijdens deze jaarlijks gehouden week werken allerlei partijen zoals dierenwinkels en dierenartsen samen om onze huisdieren eens in het zonnetje te zetten. Dit jaar staat dus de aanschaf en de gevolgen hiervan centraal. Want hoewel meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen een huisdier heeft en de meeste mensen er bijna alles voor over hebben, gaat het helaas soms ook wel eens mis. Soms wordt een schattig jong diertje gekocht zonder dat men zich realiseert dat een huisdier veel tijd en aandacht vraagt. Daarnaast weten mensen soms niet waar ze op moeten letten om te beoordelen of de dieren gezond zijn en of de verkoper betrouwbaar is. Gratis een leuk boekje van Jan, Jans en de kinderen Tijdens de Week van het Huisdier krijg je een leuk boekje van Jan, Jans en de kinderen bij onze Dierenkliniek.


De Grijpvogel 11 de

Nu ook veranda’s en carports bij VDV in Appelscha

VDV in Appelscha is al jaren een vertrouwd bedrijf binnen uw regio. In 1992 startte René van der Veen zijn montagebedrijf in de keukens. Al snel breidde de werkzaamheden zich uit met montage en levering van het complete sanitair, zowel badkamer, toilet en wellness. Waarbij ook elektrische voorzieningen en CV installaties tot het takenpakket behoren. Later volgde een uitbreiding van activiteiten met het leveren en monteren van binnen- en buitenzonwering, de verkoop van tuinmeubilair in alle soorten en maten, het verzorgen van uw complete barbeque en de verhuur van ondere andere parasols, stoelen, (sta)tafels, partytenten, barbecues en een springkussen. De kracht van zijn bedrijf zit volgens René van de Veen in de korte lijnen die hij heeft met zijn klanten. Door een persoonlijk advies, het meedenken met de klanten en het volgen van de nieuwste trends worden klanten optimaal bediend. Het bedrijf blijft zich ontwikkelen en mag zich sinds kort dan ook dealer van het Noorden noemen van Verasol, ’s lands grootste verandaverkoper. Een veranda vergroot uw woongenot het hele jaar door, in het voorjaar, zomer herfst en de winter. Men geniet langer van het buitenleven, zelfs op een regenachtige dag. De veranda’s worden speciaal op maat gemaakt en zijn in zijn geheel

onderhoudsvrij. En om de prijs hoeft men het niet te laten, men heeft al een veranda vanaf €1156,00. Naast veranda’s levert VDV ook onderhoudsvrije carports en schuttingen van aluminium of composiet. Heeft u interesse in één van onze producten of wilt u een vrijblijvend persoonlijk advies? Bezoek dan onze website (www.vdvzonwering.nl) of stap eens binnen in onze showroom gevestigd aan de Industrieweg 13d in Appelscha, waar naast de reguliere verkoop tevens diverse keren per jaar spetterende tuinmeubelshows gehouden worden. Zie voor de aanbiedingen in de advertentie elders in deze krant.

Laco wil betere communicatie naar bezoekers Bosbad Appelscha

De poorten van het Bosbad in Appelscha zijn weer geopend. Er kan dus weer in de openlucht worden gezwommen. Voor het komende zomerseizoen wil Laco nog beter gaan communiceren met de bezoekers van het bosbad in Appelscha over bijvoorbeeld gewijzigde openingstijden, temperatuur en activiteiten. Zo kunnen badgasten, die bij Laco een e-mailadres hebben achtergelaten hiervan op de hoogte worden gehouden. U kunt hiervoor terecht bij de receptie van het Bosbad of van de Boekhorst te Oosterwolde.

Ook zal het vvv kantoor hierin worden betrokken. Ook hier zal deze informatie te krijgen zijn. Verder is de website van Laco altijd up to date. Via www.laco.eu kunt u via accommodatie het Bosbad Appelscha altijd de laatste informatie opvragen. Het Bosbad in Appelscha is open tot en met 5 september.

Slotdrive bridgeclub Oldeberkoop

Bridgeclub Oldeberkoop hield onlangs haar slotdrive. Voor deze laatste bridgeavond van het seizoen hadden zich tien paren in de A-lijn en tien paren in de B-lijn gemeld. De A-spelers speelden zo veel mogelijk tegen de B-spelers. Voor de hoogst eindigende A- en B-spelers had het bestuur een prijsje beschikbaar gesteld. Als hoogste A-spelers kwamen uit de bus Harrie v.d. Wal & Wieger de Vries met een score van 73,75 %. De hoogste eindigende B-spelers werden Wim Heijstra & Riemer v.d. Lei met een score van 50,63 %.

en Willy en Johannes Hoogenkamp (totaal gemiddelde 54,70%) waren er eveneens bloemen.

Tevens werd de clubkampioen van het seizoen 2009/2010 bekend gemaakt. Met een gemiddelde van totaal 58,26 % eindigde het koppel Tjerk Smit & Jan de Rooy als eerste in de competitie seizoen 2009/2010. Uit handen van voorzitter Roel v.d. Vaart mochten zij de wisselbeker en de daarbij behorende bloemen in ontvangst nemen.

A-lijn Harrie v.d. Wal & Wieger de Vries Tjerk Smit & Jan de Rooy Annie & Roel v.d. Vaart Marijke en Arie Vink Wim Heijstra & Riemer v.d. Lei

73,75% 64,38% 56,88% 56,25% 50,63%

B-lijn Wim en Janneke Molenaar Annie & Izak Terpstra Eke Piekeboer & Aaltje Stelma Willy & Johannes Hoogenkamp Harmke Kromkamp & Iety Hullegie

61,88% 60,63% 58,13% 57,50% 51,25%

Voor de nummers twee en drie in de eindstand van de competitie, t.w. Henk Mintjes & Harry v.d. Wal (totaal gemiddelde 58,00%)

uitslagen slotdrive:

Voorjaarsrit door de bossen van Appelscha Het Nationaal Park Drents-Friese Wold kent een uitgebreid netwerk van wegen en paden voor fietsers, wandelaars, ruiters en menners. Het is dit jaar weer mogelijk om met een paardentram een rit te maken door het bos, heide en stuifzand. Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, start om 14.00 een voorjaarsrit vanaf het bezoekerscentrum in Appelscha. Onderweg houdt de koetsier even halt voor een consumptie voor de deelnemers aan de rit en een rustpauze voor de beide paarden.

De rit duurt anderhalf tot 2 uur en de kosten bedragen 8,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 5 jaar betalen voor 4,5 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan onder nummer 06-46327549.

De hûsdokter ‘on tour’ in Donkerbroek voor gratis woonadvies

Zaterdag 22 mei houdt de hûsdokter tussen tien uur ’s morgens en drie uur ’s middags consult in dorpshuis ‘Oan ‘e Feart’. Iedereen is welkom en als u plannen of woonwensen heeft, neem dan wat foto’s en/of een bouwtekening van uw woning mee, dan kan de hûsdokter u direct gratis advies geven. De hûsdokters zijn Karel de Bruin en Lies Siegersma en is een deskundige op het gebied van wonen. Wanneer bewoners ongemakken ondervinden in hun woning, dan kan de hûsdokter hiervoor een oplossing aandragen. Oftewel, wanneer mensen iets aan hun woning willen veranderen of willen uitbreiden, dan zijn ze bij de hûsdokter aan het juiste adres. Ook in woningaanpassingen vanwege lichamelijke beperkingen in het kader van WMO en bijbehorende subsidieaanvragen kunnen wij u ondersteunen. Om u kennis te laten maken met de hûsdokter en wat er zoal mogelijk is, organiseert de hûsdokter deze inloopdag . Het

consult is gratis en u krijgt deze dag gratis adviezen. De hûsdokter is al jaren actief en heeft de nodige woningaanpassingen bedacht en uitgewerkt. Dit willen wij graag aan men laten zien en de website www.dehusdokter.nl kan alvast dienen als inspiratie voor mensen die iets in of aan hun woning willen veranderen.

Indien u niet in de gelegenheid bent onze inloopdag te bezoeken, dan kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak. De hûsdokter komt dan vrijblijvend thuis bij u langs om een eerste gratis “diagnose” te stellen. Het telefoonnummer is 0512 - 58 98 73.

Open ateliers in de Stellingwerven

In twee achtereenvolgende weekenden in mei, namelijk 15/16 mei en 22/23 mei, zullen Stellingwerfse kunstenaars hun atelier openstellen voor het publiek. Deze dagen zal er ook een overzichtstentoonstelling zijn in het Kunstcafé aan de Brinkstraat 2 in Oosterwolde. Zowel de ateliers als de tentoonstelling zijn te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Een bijzondere bijkomstigheid dit jaar is dat bezoekers kans maken om een kunstwerk te winnen. Kunstkyk Stellingwerven Open Ateliers 2010 is een initiatief van de werkgroep beeldende kunst van Stichting Kunstwerf. Het wordt een unieke gelegenheid om gedurende deze weekenden een kijkje achter de schermen te nemen bij het kunstbedrijf. De twintig deelnemende kunstenaars zetten hun deuren gastvrij open. Er is van alles te zien, zoals schilderijen, tekeningen, grafiek, keramiek en ruimtelijk werk, maar ook hedendaagse multimediakunst. Uiteraard is dit ook het uitgelezen moment om de kunstenaars zelf te ontmoeten. Alle kunstenaars zullen bovendien voor deze gelegenheid een kunstwerk ter waarde van 600 euro beschikbaar stellen. Eén van de bezoekers maakt kans om zijn/haar favoriete werk uit deze selectie te winnen. Voor de Open Ateliers is een boekje uitgebracht: de “kunstkykwyzer”.Hierin staan de adressen en een afbeelding van het werk

van de deelnemende kunstenaars. Plattegronden van zowel Oost- als Weststellingwerf maken het de bezoekers makkelijk de verschillende ateliers te vinden.

In de kunstkykwyzer is tevens een kanskaart bijgevoegd. Het boekje is te verkrijgen bij VVV’s, bibliotheken, hotels/ restaurants, diverse winkels en culturele instellingen in Oost- en Weststellingwerf. De feestelijk omlijste uitreiking van het kunstwerk aan de winnaar door de gekozen kunstenaar vindt plaats op 19 juni om 15.00 uur in het Kunstcafé.

De toegang tot de ateliers en het kunstcafé is gratis.

Kunstkyk Stellingwerven - Open Ateliers 2010 wordt mogelijk door gemaakt door de sponsoring van bedrijven uit de Stellingwerven en omliggende gemeenten.


De Grijpvogel 12 de

KONINGINNEDAG IN OOSTSTELLINGWERF 30 april was het weer Koninginnedag in Ooststellingwerf. Op verschillende plaatsen is er feest gevierd. Ondanks het slechte weer kwamen toch weer veel mensen Koninginnedag vieren. Voor de vroege vogels begon er in Oosterwolde de versierde fietstocht. Er werd een tocht gereden door het dorp. Al vroeg stonden ook de eerste mensen klaar met hun kleedje voor de vrijmarkt. Om 11.00 uur heeft burgemeester Harry Oosterman de vlag gehesen bij het gezondheidscentrum. Op podium twee werden de mensen vermaakt met een optreden van just4fun en de compagnons vrouwlu. De kinderen van dansschool Clarette en Leon hebben op het rode plein hun beste dansjes laten zien. Tevens was er de playbackshow. De dag werd afgesloten met de band Funky Notion. In Appelscha is ‘s ochtends door de burgemeester de dag geopend en is de vlag gehesen. Op de Boerestreek hadden jonge verkopers hun kleedje gelegd, om spulletjes te verkopen. Ook was er een springkussen aanwezig. De brandweer hield verschillende demonstratie. De mensen kregen onder andere te zien hoe iemand uit de auto gered wordt. In beide dorpen kwamen veel mensen samen Koninginnedag vieren. Het was dan ook een groot feest is Appelscha en Oosterwolde. . Foto’s Marleen van Esch


De Grijpvogel 13 de

Hemelvaartkermis in Appelscha

Van woensdag 12 mei t/m zondag 16 mei is op de Boerestreek in Appelscha weer de traditionele Hemelvaartkermis. Voor zover kan worden nagegaan is het al weer de 85ste keer dat deze kermis wordt georganiseerd. Vroeger was de organisatie in handen van de VVV in Appelscha, maar de laatste twee jaar wordt deze georganiseerd door Tourist Info Appelscha/Zuidoost Friesland, de opvolger van de VVV. De eigenlijke organisatie is al jaren in handen van de kermiscommissie van Tourist Info Appelscha, bestaande uit Wim Koelma, Henk Harten en Jan Osinga die, in samenwerking met de vaste standplaatshouders van de kermis, er ieder jaar weer in slagen om er voor jong en oud een aantrekkelijke en betaalbare kermis van te maken.

Leerlingen van groep 7 en 8 leggen een bloemstuk bij het monument

Ook dit jaar is dat weer het geval, zo is er voor de jongste kinderen het eendjesspel en is er een kindermolen en een vliegtuigmolen. Is men iets ouder dan is er de autoscooter en voor de jeugd is er de American Trip en uiteraard de Zweefmolen met daarbij de boksbal. Verder bestaat er de mogelijkheid om een prijs te winnen bij de pusher en kan ook met de grijpers gehengeld worden naar een prijs. Voor de liefhebbers ontbreekt ook de schiettent

met lijntrek niet en verder is ook het omver gooien van de bussen altijd een leuke attractie en ook hiermee valt weer iets te winnen.

Wat op een kermis natuurlijk nooit mag ontbreken is een oliebollenkraam, een snoepkraam en een suikerspin en ook dit alles is aanwezig op de kermis in Appelscha. Mogelijk dat er nog een attractie bijkomt, maar het uitbreiden van het aantal attracties is altijd moeilijk om dat veel exploitanten hun vaste kermissen hebben rondom die tijd. Op de Hemelvaartkermis in Appelscha staat bijvoorbeeld de familie Buwalda dit jaar al 85 jaar.

Leerlingen herdenken gezin van Hasselt Voorjaarsfair Oldeberkoop De leerlingen van Dalton openbare basisschool Meester van Hasselt in Waskemeer hebben met alle leerlingen van de school het gezin van Hasselt herdacht.

Al met al ook dit jaar weer een aantrekkelijke kermis en de kermiscommissie rekent dan ook op veel bezoekers.

in Hemelvaartsweekend

seum in Leeuwarden geweest, ze hebben een film over Anne Frank bekeken en een film over het voormalige SS-concentratiekamp Vucht, ook waren er lessen en boeken over “De vergeten oorlog”.

Lionsclub Ooststellingwerf houdt op 13,14,15 en 16 mei het jaarlijkse voorjaarsfair in Oldeberkoop. Van 10.00 uur tot 18.00 uur zijn er verschillende stands aanwezig op het terrein Doevekaamp. Voor de bezoekers worden er verschillende activiteiten gehouden. Het thema van de voorjaarsfair is buiten gewoon genieten. Dit jaar is het de elfde editie van de fair.

In januari 1943 is het gezin naar kamp Westerbork gestuurd, waar ze een kleine maand later, op 9 februari 1943, naar Auschwitz werden gedeporteerd. Drie dagen later, op 12 februari 1943 is het gezin vermoord.

Dinsdagmorgen 27 april kwam iedereen in de hal van de school bijeen, waar de gedenksteen hangt. Deze is geadopteerd door de school. Hierop staat de tekst:”Ter gedachtenis aan de heer Simon van Hasselt geboren te Sidderburen op 5-11-1900. Hoofd der School alhier van 10-2-1932 tot 28-2-1941, die met zijn vrouw en twee kinderen is omgekomen”.

Aangezien de school vernoemd is naar deze meester, wordt er ieder jaar aandacht aan geschonken, zodat de leerlingen weten, hoe de school aan deze naam komt. Ook is er in de bovenbouw de nodige aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn onder andere naar het Verzetsmu-

Bij het monument werd een bloemstuk gelegd en de kinderen van groep 8 droegen daar nog enkele gedichten voor over de oorlog die ze zelf hadden geschreven. Tot slot kregen de kinderen van de bovenbouw nog een oorkonde als herinnering aan deze dag van het nationaal comité 4 en 5mei.

Op de voorjaarsfair zijn er 85 stands aanwezig op het gebied van onder andere culinair, kleding en outdoor. De sponsoren Noorderland en Rabobank de Stellingwerven zijn ook aanwezig met een stand. Daarnaast is er een gezellig terras aanwezig. De kinderen kunnen zich vermaken met ponyrijden, er is een klimwand aanwezig, een puzzeltocht en er is de mogelijkheid om geschminkt te worden. Ook zijn er verschillende demonstraties en workshops.

Simon van Hasselt was van 1931 tot 1941 was het hoofd van de basisschool “Haulerwijk Beneden”, nu Waskemeer. In maart 1941 werd hij ontslagen door de bezetters. Simon en zijn gezin, zijn vrouw Geertje en zijn twee dochters Hermi en Sophia, zijn daardoor verhuisd naar de Joodse wijk in Groningen, waar Simon van Hasselt aan het werk ging op een Joodse school.

De aankleding is dit jaar anders. Met het thema ‘te gek’ wil de organisatie het dit jaar grootser aanpakken. Dit jaar is de nieuwe entree verhuisd naar net buiten het terrein. De organisatie bestaat uit vijf enthousiaste mensen die direct na de vorige voorjaars-

fair weer is begonnen met het regelen van de komende editie. Vorig jaar had de fair 10.000 bezoekers. De organisatie hoopt dan ook dat er dit jaar net zoveel belangstelling is.

Lionsclub is een wereldwijde organisatie, puur voor het goede doel. De club heeft 22 leden waarvan vijf in de commissie zitten van de voorjaarsfair. De opbrengst van de voorjaarsfair gaat naar verschillende goede doelen. Lokaal, nationaal en internationaal.

De entree van de voorjaarsfair is zeven euro. Dit is inclusief één kopje koffie of thee. Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene.

Gezelligheidsmixtoernooi badminton Haulerwijk Voor de elfde achtereenvolgende keer heeft de Badminton Vereniging Haulerwijk het Rabobank-De Bongerd gezelligheidsmixtoernooi georganiseerd. Na twee jaar waren we weer terug in Haulerwijk in onze eigen Sporthal “De Bongerd”.

Het aantal deelnemende koppels bedroeg dertig die in vier poules van verschillende sterktes om de prijzen streden. Daardoor konden zowel competitiespelers als recreanten deelnemen. Elk deelnemend koppel was van een duidelijk speelschema voorzien. Hierop stond vermeld wanneer gespeeld moest worden en wanneer men als scheidsrechter moest optreden. In het speelschema was rond de middag een kleine pauze ingelast, zodat iedereen die het nodig had in de sportkantine de inwendige mens kon versterken. Het toernooi begon om half tien en de laatste wedstrijden waren rond de klok van half vijf uur afgerond. De teams waren in vier poules verdeeld. In elke poule werd een halve competitie gespeeld, zodat elk koppel zeven wedstrijden kon spelen van achttien minuten. Complimenten waren er voor de organisatie, die voor elk deelnemend koppel had voorzien van een zeer overzichtelijk speelschema. De krachtsverschillen bleken soms zeer gering, zodat het tot het laatst toe spannend bleef wie in de prijzen zou vallen. Na afloop van het toernooi was er de prijsuitreiking. Mede door de hoofdsponsor Rabobank en de bijdrage van de lokale middenstand van Haulerwijk kan op een geslaagd toernooi worden teruggezien..

DE UITSLAGEN: Poule A: 1 Helga Haan Erwin v.d Hoeve (BC Leek/BVLemmer) 2 Door Groenestein Max Rademaker(BV Westerbork) 3 Janet Bergsma Jantinus Hoving (BC Westerbork) Poule B: 1 Lida Peysel Kesar Tjalsma (AFC Appelscha) 2 Agnieske Rajczak Raymond Kasanwidjojo (BC Beyem) 3 Anja Dijkstra Sake Holwerda (BC Schatzenburg) Poule C: 1 Ingrid Hulverscheidt Stefan Gabriel (BC Leek) 2 Judith Martens Giovanni Busby (BC Aristo) 3 Jantine Joustra Johnny Flobbe (BC Alert) Poule D: 1 Emma Moretto-Besselsen Ed Smits (BC Flevoland) 2 Debora Kuperus Henk de Vries (BC Oosterwolde) 3 Trijnie v.d. Velde Gerrit v.d.Velde (BC Flevoland)


De Grijpvogel 14 de

AANBIEDING FITNESS KLEDING ZIE

WWW.SJOUKEVANDERHEIDE.NL SJOUKE VAN DER HEIDE UW TEAMSPORT SPECIALIST

Al meer dan 30 jaar worden er vanuit onze showroom op de Stationsstraat vele teams (zaal en veldsporten) in het nieuw gestoken. Voorheen kwamen de sponsoren langs om de keuze te bepalen, en tegenwoordig komt er een vertegenwoordiger van de clubs langs. Door alle veranderingen op het gebied van materialen is er voor de sporters veel veranderd. Het begon allemaal met katoenen shirts. Deze werden op hun beurt weer vervangen door polyester shirts waarop deze weer werden vervangen het allernieuwste materiaal. We praten nu over technische materialen zoals Climacool® en Dri-FIT. Materialen die ademen, licht van gewicht zijn dus heel comfortabel in het gebruik. Alles wordt afgestemd op het gebruik moment. Clubs en sponsoren kunnen bij ons terecht voor kleding, schoenen en overige materialen. Onder kleding verstaan we niet alleen de wedstrijdkleding maar het gehele pakket. Van inloopshirts tot tassen en presentatiekleding. De sportkleding is wel het visite kaartje van de vereniging en de sponsor en moet dus ook als geheel bij de vereniging passen. Uiteraard kunnen wij ervoor zorgen dat alle kleding wordt voorzien van de naam van de sponsor en/of het clublogo. De kleding kan worden toegespitst op één elftal maar kan ook voor de hele vereniging worden gerealiseerd. In dat geval kunnen we dan een hele kledinglijn presenteren. Recente voorbeelden zijn: JV Oostenburg en L.S.V. Invictus.

voor een merk. De merken waar wij mee werken zijn o.a. Erima, Jako, Hummel , Nike, Masita, Puma, Gi&Di, Derby Star en Asics. Wij zijn dus niet merk gebonden dus dat is een groot voordeel. Ook voor individuele sporten kan men bij ons terecht. Bijvoorbeeld hardlopen, wandelen of fitness. Door het enorme aanbod aan sporten is het wel zo dat we niet alles op voorraad kunnen hebben, maar we kunnen alles bestellen.

Wij werken met merken die alles kunnen bieden maar ook een goede prijs/kwaliteit verhouding hebben. Iedereen heeft wel voorkeur

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer er bedrijven zijn die sport ook hoog in de vaandel hebben (bedrijfsvoetbal of volleybal) kunnen natuurlijk ook bij ons terecht.

SJOUKE VAN DER HEIDE FELICITEERT DIO1 MET HET BEHALEN VAN DE PROMOTIE

SCHOEN- EN SPORTMODE

SCHOEN- EN SPORTMODE

Stationsstraat 18, Oosterwolde

Stationsstraat 18, Oosterwolde

WWW.SJOUKEVANDERHEIDE.NL

WWW.SJOUKEVANDERHEIDE.NL

SJOUKE VAN DER HEIDE SJOUKE VAN DER HEIDE tel. 0516 514682

tel. 0516 514682


De Grijpvogel 15 de

Wietse Hoogeveen de winnaar in Ossenzijl

Sanne Zuil wint jeugdviswedstrijd

Op Koninginnedag hield hengelsportvereniging de Makreel uit Noordwolde een viswedstrijd voor de jeugd van 5 tot en met 12 jaar. Er werd gevist bij de vijver nabij sporthal de Duker. De wedstrijd begon om 9.15 uur en eindigde om 11.15 uur. De opkomst was goed te noemen, er deden in totaal 21 vissers mee. Er werd gevist op aantal. Sanne Zuil werd winnaar die dag. Zij haalde 8 vissen boven water en won hiermee een mooie hengel van 7 meter en een emmer vol visvoer.

Na afloop werd een ieder getrakteerd op patat en drinken en kregen de jeugdvissers een hengel van 4 meter en een zak voer uitgereikt namens de sponsoren. De uitslag was als volgt 1e Sanne Zuil 8 stuks, 2e Amber Crom 4 stuks, 3e Nick Visser 3 stuks, en Ilse Visser 2 stuks. Organisator Jaap Augustijn kon terug kijken op een geslaagde visdag en zei dat er zeker een vervolg komt.

PoĂŤzie-album voor de vrouwen van nu Haulerwijk

Onlangs was de bijeenkomst van de afdeling Haulerwijk. Gelegenheidsvoorzitter Hannie Vennis kon op deze avond 27 dames verwelkomen. Na het huishoudelijk gedeelte leest Froukje v.d. Velde leest twee gedichten voor: “Hoera het is lentetijdâ€? en “Lenteâ€?. Een poĂŤsiealbum (of kortweg poesie) is een album waarin kleine gedichten en versjes van vrienden worden verzameld. De spelling is een vereenvoudiging van poĂŤziealbum, die zozeer is ingeburgerd dat het woord ook uitgesproken wordt met de tweeklank zoals in poes. De oorsprong van het poesiealbum ligt in de riddertijd, de zogenaamde adelsbrieven. Later namen de studenten die in Leuven gingen studeren, en sinds 1575 in Leiden het jaar van oprichting daar het over.

vogeltjes, fantasie-figuren en kleurige letters de bladzijden. Veel meisjes van vier tot twaalf jaar vragen aan familieleden, vrienden of aan wie ze er dan ook voor in aanmerking vinden komen, of ze een stukje in hun poesiealbum willen schrijven. Meestal schrijven deze mensen een versje over uit een ander album of een bekend gedicht. Tenslotte worden er allerlei versieringen aangebracht en letters verfraaid, waarna het album wordt teruggegeven aan de eigenaar of eigenares.

Het heette toen Alba Ammicorrum (vriendschapsalbum) en was een losbladig systeem. De bladen werden versierd met tekeningen, gedroogde bloemen en een zelfgemaakt gedicht. Ook werden gedichten overgeschreven van bekende dichters. Het was een mannenzaak. Pas tussen 1850 – 1880 ontstond het gebonden poÍziealbum. Veel meisjes kregen ook scholing en namen het poesiealbum van hun mannelijke medestudenten over.

Tegenwoordig wordt gewerkt met het “Vriendenboek�. Een vriendenboek is een boekje met voorgedrukte bladzijden dat vooral door jonge schoolgaande kinderen wordt gebruikt om informatie en boodschappen van vrienden, familie en andere naasten te verzamelen, vergelijkbaar met een poesiealbum. Er is vaak ruimte voor een pasfoto en soms ook voor een persoonlijke boodschap of tekening. Verder is het de bedoeling dat er persoonlijke gegevens en voorkeuren worden ingevuld, zoals naam, adres, school hobby’s, favoriete dieren en favoriet muziekgenre.

Voor de leden van de Reafin was het zaterdag 1 Mei de tweede wedstrijd van de zomercompetitie. De foedraal met hengels werd weer in de auto’s geladen voor een morgen vissen . Plaats waar het deze morgen moest gebeuren was het kanaal Ossenzijl richting Steenwijk.

vijf kilo. Maar er werd wel door alle vissers vis gevangen. Zelfs door onze vrouwelijke deelnemers Anita en Aafke en ons jeugdlid Steven de Jong. Ze waren deze morgen toch wel tevreden met hun vangst, al had ze wel graag een dikke brasem willen vangen, wat hun deze morgen niet lukte, maar dat gaat vast een keer gebeuren.

Het weer deze morgen, bij ons vertrek om half zes vanaf de parkeerplaats bij het VVV was nevelig wat na later bleek, een voorbode voor een natte vis morgen. Voor de twintig aanwezige vissers, waaronder twee dames te weten, Aafke de Jong die veertiende werd met 2520 gr en Anita Schuurman die negentiende werd met1280 gr. Waar we als bestuur ontzettend blij mee zijn dat ze zo vroeg uit de veren zijn gekomen. Ook ons jeugdlid Stefan de Jong was aanwezig hij werd achtiende 1440 gr.

Maar een ieder was zeer tevreden over het viswater van deze morgen. De wedstrijd werd om 11 uur beĂŤindigd, en de vis werd gewogen, met een gewicht van 75 kilo werd deze natte vis morgen af gesloten. Wat niet slecht mag worden genoemd.

Op de vis locatie in Ossenzijl werden de stek nummers getrokken Wietse Hoogeveen en Eelke Bijlsma trokken kop en eind stek,waar ze erg tevreden over waren, Wat later aan het eind van de vismorgen, ook de meeste vis bleek te zijn gevangen. Toen ieder zijn steknummer in zijn plaats nummer had omgezet, kon ieder zijn gewenste dobber aan zijn hengel knopen en het te water laten. Met de wind in de rug, en de regen af en toe op de paraplu’s was het deze morgen geen prettige vismorgen. De vis was voor iedereen goed gezind, de een ving wat meer dan de ander. Een van die mensen was Wietse Hoogeveen die met zeven kilo vis, deze morgen niet was te verslaan, al bleef Eelke bijlsma nog het dichts bij hem, met

Ook Ooststellingwerfse bewustwording ontwikkelingssamenwerking groeit

De discussie over noodzaak , nut en resultaten van ontwikkelingssamenwerking wordt steeds intensiever in ons land. Een en ander gaat hand in hand met de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Er wordt veel ondernomen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking in deze gemeente: er zijn vele hulpprojecten op plaatselijk niveau en in diverse dorpen. De oudste organisatie op dit gebied in Ooststellingwerf is de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf. Zij bestaat bijna 25 jaar en heeft twee werkgroepen: de werkgroep wereldwinkel en de werkgroep bewustmaking ontwikkelingssamenwerking.

Dauwtrappen in het Drents-Friese Wold

De wereldwinkel aan de Snellingerdijk 4b is genoegzaam bekend. De werkgroep bewustmaking organiseert al ruim twintig jaar zogenaamde scholendagen voor leerlingen uit de hoogste twee klassen van het basisonderwijs waarin zij spelenderwijs informatie krijgen over de achtergronden van de armoede in ontwikkelingslanden. Tevens heeft de werkgroep diverse informatie – en discussiebijeenkomsten georganiseerd over o.a. de kwestie of er sprake is van ontwikkelingssamenwerking of van botsende belangen tussen rijke en arme landen. Tevens heeft zij een bijeenkomst georganiseerd over ontwikkelingshulp voor de Zuid- Molukken en tenslotte was er een bijeenkomst over de rol van de grote non-gouvernementele organisaties in de arme landen.

staan om vervolgens een wandeling in de natuur te maken. Vroeger stonden de mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ‘s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen, vandaar de term dauwtrappen. Het dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Dauwtrappen is op dit moment in een aantal plaatsen, met name in het oosten van Nederland, nog steeds een traditie, waarbij vroeg opstaan meestal niet meer rond zonsopgang maar op een normaler tijdstip gebeurt.

In haar laatste vergadering heeft de werkgroep bewustmaking haar werkplan voor de komende periode vastgesteld. De belangrijkste punten zijn de volgende: t*OMFJEJOHFO WFS[PSHFO PWFS POUXJLLF lingssamenwerking voor organisaties in het maatschappelijke middenveld t*OGPSNBUJF WFSTDIBĂľFO PWFS MBOEFO WBO waaruit producten in de wereldwinkel betrokken worden ( in samenwerking met de wereldwinkel ) t4QFDJBMFBBOEBDIUWPPSOJFVXFPOUXJLLF lingsprojecten die vanuit deze gemeente gestart worden. t%JTDVTTJFBWPOEFOPSHBOJTFSFOPWFSBDUV ele ontwikkelingen in de ontwikkelings-

De eerste poesiealbums werden geĂŻmporteerd uit Duitsland en hadden een opdruk met deze aanduiding, vandaar de naam. Poesiealbum is Duits voor poĂŤziealbum. Vanaf 1900 is het uitsluitend een vrouwenaangelegenheid. De illustraties bestonden eerst uit een tekening of borduursel, later uit ĂŠĂŠn plaatje met rozen, duiven of vergeet-mijnietjes. Daarna sierden plaatsjes met feeĂŤn,

Er zijn diverse gedichtjes en/of versjes door de leden voorgelezen. Het oudste gedicht was uit 1912. Hierna werden er door de meeste aanwezige leden spelletjes gedaan, zoals sjoelen, woordmix en rummicup. Of er werd gewoon gezellig met elkaar gekletst.

U moet vroeg uit de veren, maar daar zult u geen spijt van krijgen. ’s Ochtends vroeg is de natuur namelijk op haar mooist. Geniet van de ochtendstilte en de opkomende zon tijdens het dauwtrappen dat Staatsbosbeheer organiseert op Hemelvaartsdag (13 mei) in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Na afloop kunnen de deelnemers aan een smakelijk ontbijtbuffet in het restaurant van het bezoekerscentrum. De wandeling onder leiding van een natuurgids start om 06.00 vanaf het bezoekerscentrum in Appelscha. De kosten bedragen 2,00 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen de helft. Bij deelname aan het ontbijt zijn de kosten 12,50 euro resp. 6,50 euro Deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het bezoekerscentrum (tel. 0516-464020). Dauwtrappen, soms ook dauwtrippen genoemd, is heel vroeg op-

De prijzen werden deze morgen uitgereikt in Cafe HET OUDE VAT, de gelukkigen winnaars deze morgen waren: 1 W Hoogeveen 7620 gr 2 E Bijlsma 5800 gr 3 P Dijkstra 5380 gr 4 TJ Dijkstra 4120 gr 5 A Bergsma en F de Boer 4080 gr 7 J Hoogeveen en S Drenth en J v/d Meulen 3760 gr 10 A Doornbos 3480 gr

samenwerking waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. t)FU PSHBOJTFSFO WBO FFO CSFFE CFSBBE tussen alle groepen in Ooststellingwerf die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden t0WFSMFHFOTBNFOXFSLJOHNFUEFOJFVXF Millenniumwerkgroep van de gemeenteraad t.FFS QVCMJDJUFJU PWFS POUXJLLFMJOHTQSP jecten in de lokale en regionale media.

De werkgroep heeft behoefte aan versterking van haar gelederen. Vandaar dat zij een oproep doet aan belangstellenden om mee te doen aan deze nuttige werkzaamheden. Men kan zich hiervoor melden bij Hans van Borselen, tel: 588337

Te koop Een zo goed als nieuwe vouwfiets â‚Ź 50,- Wegens ziekte gaat hij weg 0516452388 Oldeberkoop Wij zoeken een leuke collega verzorgster die flexibel inzetbaar is Âą 10-15 uur per week. Tel: 0592-656200 Te koop Enkele antieke (ook nieuwe) schilderijen. Ook te koop 2 antieke Defts. Bl. wandborden (schotels) 0614142608. Te koop Boerderijtje in Oldeberkoop met ruim 1ha grasland, CV + thermopane beglazing + 3 slaapkamers en badkamer op beganegrond. Vraagprijs â‚Ź 480.000,= k.k. Tel 0516 451616 (Niet op zondag) Te koop piano. Tel. 0516-433027


De Grijpvogel 18 de

Schoenmakerij Ypma tevens gespecialiseerd op het gebied van podologie/orthopedie Schoenmakerij Ypma is sinds 1993 in Oosterwolde gevestigd en heeft inmiddels een naam opgebouwd en heeft zich verder geprofessionaliseerd. Maar bij velen staat Ypma ook bekend om zijn vakmanschap op het gebied van podologie en orthopedie.

GJBelettering sterk in stickerwerk

GJBelettering levert een ruim assortiment aan promotionele producten van belettering tot geluid. Een unieke combinatie van professionele techniek welke bereikbaar is voor iedereen.

(Foto: Marleen van Esch)

Schoenmakerij Ypma is lid van het Schoenmakers Gilde en heeft daarmee het unieke recht schoenen van de binnen de stichting samenwerkende fabrikanten Avang, Van Bommel, Greve en Van Lier op originele wijze te mogen repareren. En met het behalen van zijn diploma tot Podoloog en Klein Orthopedisch Schoentechnicus in 1995 heeft Hans Ypma zijn kennis verder weten te vergroten en zijn werkterrein weten te verbreden. Om dit beroep goed uit te kunnen oefenen heeft schoenmakerij Ypma een aparte praktijkruimte ingericht (voorzien van gespecialiseerde apparatuur en materialen) om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ook kunt u bij Schoenmakerij Ypma terecht voor

het aanpassen, verhogen of verlagen van schoenen. Is het u bekend dat voetklachten vaak blijvend van aard kunnen zijn? Geringe standafwijkingen van voeten kunnen verregaande consequenties hebben voor het gehele houdings- en bewegingsapparaat. Dat onaangepast schoeisel met een minder goede afwikkeling veelal tot gevolg heeft dat spieren en/of gewrichten eenzijdig worden belast, dringt ook steeds meer tot de bevolking door. Heeft u ook wel eens pijnlijke voeten na een eindje wandelen, winkelen of sporten? Laat dan uw voeten gratis en vrijblijvend door ons analyseren. U kunt telefonisch een afspraak maken: 0516 – 51 59 51 of stap bij ons binnen. Ons adres: Brinkstraat 7 in Oosterwolde.

JV Oostenburg A1 bedankt de Friesland Bank voor de nieuwe tenues, trainingspakken en tassen.

Gezinus en Jan Elmers zijn hun bedrijf in februari 2008 gestart. Zij hadden stickers nodig voor hun motoren. Al snel daarna kochten zij ook stickers voor derden en pakten vervolgens het idee op om zelf stickers te gaan maken. Het assortiment breidde zich al snel uit met andere producten. Al snel werd duidelijk dat de muziek hobby van Gezinus een positieve invloed op het bedrijf heeft. De sterke kant van deze combi zit vooral in de ontzorging van de evenementen-commissies, eerst de flyers en aankondigingsborden, daarna de sponsorborden en banners welke nodig zijn tijdens het evenement of bedrijfsopeningen waarna ook het geluid door GJBelettering kan worden verzorgd. Wij willen graag het één loket principe voor onze klanten zijn. Denken we aan reclame,dan denken we aan GJBelettering. Hierin zijn twee mogelijkheden;de verhuur van omroep installaties en de verhuur van een complete muziek installatie voor zang en dans. Het verdiende geld werd vaak direct geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en materialen. Hierdoor beschikt GJBelettering over een modern machinepark waarmee snijtekst, fullcolours en domingstickers in eigen beheer kunnen worden gemaakt. Zo kunnen wij snel op de vraag van de klant inspelen. Hierdoor heeft GJ Belettering de mogelijkheid om al uw reclame uitingen op uw gebouw, bedrijfsauto sponsorbord, banner enzovoort te snijden, printen en plakken. Als u geen huisstijl logo of ontwerp voor het bedrijf of evenement heeft dan is dit geen probleem. GJBelettering werkt samen met verschillende professionele DTP’er’s en is hierdoor instaat u te adviseren en een ontwerp op maat te maken waar u trots op kunt zijn. Dit kan een

complete huisstijl zijn maar ook alleen een ontwerp van de reclame op uw bedrijfspand, bedrijfsauto’s zijn of flyers,borden en banners voor evenementen.

Sinds kort is GJBelettering dealer van de “Bungeebanner”.Dit systeem is te koop en te huur bij GJBelettering. Deze bungeebanner verhuurt of verkoopt GJBelettering voor evenementen en presentaties op elke gewenste locatie. Het systeem is gemakkelijk op te zetten en in de breedte oneindig uit te breiden. Het spandoek wat in het bannersysteem moet worden geplaatst laat u ontwerpen en maken bij GJBelettering en koopt u waardoor de kosten voor uw presentatie de volgende keren beperkt blijft tot het huren van het systeem. GJBelettering biedt men de mogelijkheid voor het plaatsen en afbouwen van de bungeebanner op de door men aangewezen locatie. Zo neemt GJBelettering men de zorg uit handen voor het plaatsen van uw reclame wat vaak gebeuren moet op het meest drukke moment.

Ook nieuw in het assortiment zijn de domingstickers. Deze stickers hebben een bolle laag en geven de stickers een chique 3D uitstraling. Ze zijn toepasbaar op vele artikelen zoals relatiegeschenken, apparatuur, auto’s, motoren en nog veel meer.

GJ Belettering is en blijft laagdrempelig en klein. Hierdoor kunnen Jan en Gezinus de kwaliteit blijven leveren waar ze voor staan. Bent u nieuwsgierig geworden naar GJBelettering en wilt u ook met uw bedrijf in het oog springen bel of mail ons. GJ Belettering is telefonisch het best bereikbaar in de avonduren op 06-23052626 of 06-12300567 en doorlopend per mail info@gjbelettering.nl

De Grijpvogel feliciteert DIO-1 met de promotie naar de 2de Klasse

Nieuw in Oldeberkoop: B-Home Baby De leukste babywinkel in de buurt!

Vanaf 10 mei gaat onze nieuwe baby/ kinderwinkel open. Bij ons kunt u leuke baby en kinder artikelen vinden, die net even anders zijn als anders! Voor zowel kleding, speelgoed, dekentjes etc kunt u bij ons terecht. Ook voor de leukste en origineelste kraamcadeautjes moet je even bij ons binnen lopen. Bij B-Home Baby vindt u ook handgemaakte ledikantjes in diverse modellen, het is ook mogelijk zelf een ledikantje te ontwerpen en door ons te laten maken. De ledikantjes zijn uniek en toch goed betaalbaar de prijzen liggen tussen de € 300 en € 400,-. De kleding die we verkopen zijn vanaf maat 50 t/m 110 de merken die we op dit moment

leveren zijn oa Pjut, Lip Fish, Tragwerk, Bright and Stripes en Blond & Blond. Ook willen we een 2e hands kleding hoekje maken, voor alle mooie nette kleertjes, deze kunnen worden ingebracht en als ze verkocht worden krijgt de inbrenger de helft van de opbrengst. Kom langs in onze vrolijke baby winkel aan de Heerenveenseweg 3 in Oldeberkoop Open v.a 10 Mei


De Grijpvogel 19 de

Info middag bij DAC Noordwolde De Appelscha Radio Top 30

dw vw aw ‰)FMEFSo-BBU.F-FWFO +BOOFTo*L8JM"MUJKE#JK+PV;JKO $BSP&NFSBMEo"/JHIU-JLF5IJT (FSBSE+PMJOHo*L-FFG.JKO%SPPN 4JOHMF &YUFOEFE.JY

$ISJT%F3PPo&SHFOT)JFS0Q%F[F8FSFME +FUUJF1BMMFUUJFo#FO+JK%F.BO 5JNCBMBOE'U+VTUJO5JNCFSMBLFo$BSSZ0VU 8FTMFZo&FO0OHFMPGFMJKLF%SPPN 5BJP$SV[o#SFBL:PVS)FBSU "MQIBCFBUo5IF4QFMM 4BOEFS7BO%PPSOo3FOFHBEF "MCFSU7BO#FOUIFNo"MT%F5SPNNFM3PFQU 5IF#BTFCBMMTo6NCSFMMB 'FSSZ%F-JUTo&KPP&KPP 5SBJOo)FZ4PVM4JTUFS ‰3*0'FBU/JOB/ZFNCXFo0OF)FBSU .BSMPVT0PTUJOHo+F;FVSU5FWFFM 4JFOFLFo*L#FO7FSMJFGE -BVSB+BOTFOo8JDLFE8PSME #VSEZo*L)FC%F)FMF/BDIU"BO+PV(FEBDIU 1BSUZNJY

%KBOHP8BHOFSo.JKO/BBN%BU*T.BSJOB )FMFNBBM)PMMBOEo#FO+F7FSHFUFO +VTUJO#JFCFS'FBU-VEBDSJTo#BCZ %JF5XBo4JOOFXBBSNUF %F%PFMMFB[FO'U#SJDRVFCFDo4USKJUMJ[[FS +BO4NJUo-FFG/V)FU,BO&SHFOT*O"QSJM ‰4USPNBFo"MPST0O%BOTF 4IPOUFMMFo*NQPTTJCMF 5XBO-FJKUFOo3FEFOFO .FDL'FBU%JOPo'FFMT-JLF"1SBZFS Uit de lijst : 3PZ3BZNPOETo.FU&FO-BDI&O&FO5SBBO %FOOJF$ISJTUJBOo#FTBNF.VDIP 'SBOL7BO&UUFOo%VOOFUKFT8FFS0WFS

De komende week is onze Oogappel weer eens regionaal van karakter. De 49 jarige in Ravenswoud geboren en getogen zanger Folkert Eizinga is al ruim 30 jaar aktief in de muziek. Begin jaren 80 vormde hij TBNFO NFU 4UFG ,PFST FFO CBOEKF FO [JKO [F graag geziene gasten op bruiloften en partijFO6JUEF[FQFSJPEFTUBNUEFTJOHMFi)BMMP;FO der Droef’,een ode aan de piratenzender Droef in Folkert’s woonplaats. Er volgen daarna nog de solo singles “Dat Ene Verschilâ€?en“Door Een Ander Zit Ik In De Celâ€?.â€?Dat Ene Verschilâ€? staat USPVXFOT PPL PQ EF -1 WBO EF .VTJD #PZT waaraan Folkert zijn medewerking verleende. Door omstandigheden en de verhuizing naar Assen staat halverwege de jaren 80 de zangcarrière van Folkert even op een laag pitje. )FUJTJONJEEFMTBMTEFWPMHFOEFTJOHMF

WBO 'PMLFSU WFSTDIJKOU )FU EPPS 4UFG ,PFST geschreven nummer “Grote Wens� haalt zelfs het toenmalige nachtprogramma voor chauffeurs dat door Ad Roland werd gepresenteerd. Diverse chauffeurs attenderen Folkert er op dat ze zijn single tijdens hun nachtrit hebben gehoord.�Grote Wens� is overigens anderhalf jaar geleden voorzien van een nieuw arrangement en opnieuw uitgebracht. In 2010 komt Folkert naast een nieuw album XBBSPQ IJK TBNFO NFU [JKO EPDIUFS .FMBOJF [BM[JKOUFIPSFO NFU[JKOOJFVXFTJOHMFi%SBBJ .BBS"MT&FO)BBO0Q&FO5PSFOw FFODPWFS WBO 5IF "MMFZ $BUT  %JU VQUFNQP OVNNFS is een vrolijke meezinger en zal samen met het aanstekelijke enthousiasme van Folkert er voor zorgen dat het geheid uit volle borst meegezongen zal worden tijdens de komende optredens.

Dit jaar staat de Week van het Huisdier helemaal in het teken van de aanschaf van huisdieren. Want daar moet je natuurlijk goed over nadenken. Allereerst moet je zeker weten dat je goed voor een huisdier kunt zorgen. Je moet er genoeg tijd, geld en aandacht voor hebben. Als je daar helemaal achter staat moet je bedenken welk huisdier het beste bij jou en je situatie past. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het houden van huisdieren een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Natuurlijk moet het huisdier dan wel bij je passen. Om teleurstellingen te voorkomen is het van belang om voor aanschaf te ontdekken of je verwachtingen reĂŤel zijn. DierenArtsenCentrum Noordwolde organiseert woensdag 19 mei een unieke gelegenheid om kennis te maken met diverse huisdieren. Enthousiaste liefhebbers zijn aanwezig met hun dieren om antwoord te geven op al uw vragen betreffende aanschaf en verzorging. Tevens kunt u bij elke stand door het invullen van een simpele quiz ontdekken of het dier bij u past of dat u beter voor een ander dier kunt kiezen. Door de komst van internet en sites als marktplaats komen impuls aankopen veel voor. Zet, voordat je naar een huisdier gaat kijken, eerst de volgende dingen voor jezelf op een rijtje: t8BBSPNXJMKFFFOIVJTEJFS 8BUWFSXBDIU KFFSFJHFOMJKLWBO -FLLFSLOVĂľFMFO XBO EFMFOPGWPPSBMLJKLFOFOHFOJFUFO t8BUWPPSFFOEJFSQBTUCJKKPV )PFJTKPVX MFWFOTTJUVBUJF 8BUQBTUFSCJKKFLBSBLUFS  8FSL KF PG HB KF OPH OBBS TDIPPM  )PF woon je, heb je een tuin of een parkje in EFCVVSU 1BTUFFOOJFVXEJFSCJKFWFOUV FMFBOEFSFEJFSFOEJFKFBMIFCU t,VOKFFJHFOMJKLXFMHPFEWPPSFFOIVJT EJFS[PSHFO )FCKFFSHFOPFHUJKEWPPS  )PFSFHFMKFEFWBLBOUJFWPPSKFEJFS t)FCKFBBOEFLPTUFOHFEBDIU 0PLWPPS EFIVJTWFTUJOH WPFEJOHFOWFS[PSHJOH t8BBSNPFUKFPQMFUUFOCJKEFBBOTDIBGWBO FFOEJFS 8FFUKFHFOPFHPWFSIFUEJFS Hondenschool De Vrolijke Staart Is aanwezig met informatie over het welk hondenras bij je past, waar koop je een hond, waar kan je op letten als je een pup uit het nest kiest. Om een hond lichamelijk en geestelijk gezonde hond te houden zijn er hondensporten die bovendien de hond baas binding versterken. Op deze middag

kunt u kennis maken met de volgende sporten: Behendigheid, Frisbee, Treibball,. Voor de puppy’s is een speciaal socialisatie parkoers uitgezet.

Vissen als huisdier ,PNLFOOJTNBLFONFUEFWJTBMTIVJTEJFS Denkt u nog steeds dat een vis maximaal een halfjaar oud wordt en via de wc pot naar zee zwemt kom dan langs en ontdek dat een een aquarium meer is dan een goudvis in een kom. Marco Groen zal aanwezig zijn en kan u alles laten zien en vertellen over deze fascinerende dieren. Duik samen met hem in de wondere wereld van het koraal.

Baardagamen Manuela en haar baardagamen waren een ware publiekstrekker tijdens de dierenmanifestatie op 3 oktober bij het DierenArtsenCentrum. Wie haar toen gemist heeft krijgt deze middag een nieuwe kans om de aaibaarheidsfactor te controleren van deze koudbloedige dieren. Ook haar wateragamen zullen acte de presence geven.

Ook cavia’s, konijnen, kippen, duiven, ponies, eenden en katten etc. zijn deze middag aanwezig. Bent u al de gelukkige bezitter van een huisdier dan kunt u woensdagmiddag natuurlijke ook terecht bij de diverse deskundigen en dierenartsen voor specifieke vragen of problemen waar u tegen oploopt.

U en uw huisdier zijn welkom van 14.00 tot 17.00. Voor elke bezoeker ligt er een leuke attentie klaar.

Naast de besloten partijen treedt Folkert op 12 juni op in de feesttent in Opende en op 3 KVMJJOIFU0QFO-VDIU5IFBUFSJO"QQFMTDIB

Knuffel Spreekuur Op deze middag houden wij een speciaal knuffelspreekuur. Beren, zeehonden etc. zullen door een echte dierendokter worden onderzocht en behandeld. Ook kunnen kinderen zich laten schminken als hun favoriete huisdier of zich uitleven op het grote springkussen.


De Grijpvogel 20 de

Driehonderdste keer vlomarkt Op zaterdag 29 mei 2010 wordt in Makkinga voor de 300ste keer de plaatselijke Vlomarkt georganiseerd. Samen met de standhouders een moment om bij stil te staan vindt organisator Dorpsbelang-VVV Makkinga. In welke vorm dit zal gaan plaatsvinden wordt vooralsnog niet prijsgegeven, maar een lokaal stempel zal zeker op deze bijzondere dag worden gedrukt. De markt ook wel bekend onder de naam ¨het Waterlooplein van het Noorden¨ wordt al meer dan 35 jaar op de laatste zaterdag in de maanden maart tot en met oktober georganiseerd. De Vlomarkt te Makkinga is een van de weinige markten die geheel door vrijwilligers wordt georganiseerd, alles onder auspiciën van Dorpsbelang/VVV. Totaal zo’n 20 vrijwilligers zijn maandelijks vanaf vrijdagmiddag tot halverwege de zaterdagmiddag in de weer om de markt in goede banen te leiden De Mr.Bergsmastraat, de Oosterhuisweg , de parkeerplaatsen voor het dorpshuis en het sportpark huisvesten maandelijks meer dan 250 standhouders die vaak al voor 6 uur in de ochtend hun waar uitstallen en verkopen. De vrijdagavond voorafgaande aan de markt, tussen 19:00 en 21:00 uur, is een speciaal telefoonteam in de weer om vragen van potentiële bezoekers en standhouders te beantwoorden op nummer 0516 441513. Voor meer uitgebreide informatie kan een ieder terecht op de website: www.vvvmakkinga.nl

Ken je naaste buren!

Onder bovenstaande titel is er in de bibliotheek in Oosterwolde een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de Molukken. De aanleiding hiertoe is het 60-jarig bestaan van de RMS. De tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking van de bibliotheek, de Historische Vereniging Oosterwolde e.o. en de Molukse gemeenschap.

De opening vindt plaats op donderdag 20 mei om 16.00 uur. Die middag is er een modeshow van klederdrachten en sieraden. Ook zijn er dan hapjes en drankjes en muziek uit de Molukken. De tentoonstelling is te bezichtigen tot midden juli.


De Grijpvogel 21 de

Stichting SOS voor huisdieren NYNKE vindt een kat die tot het huishouden behoort, prima. Al moeten de kat en de hond natuurlijk even aan elkaar wennen. Een vreemde kat jaagt ze weg. Nynke is een teefje en haar ras is Rottweiler Ze heeft een lief karakter, is vriendelijk voor kinderen en bezoek is welkom. Nynke is een fijne hond en echte knuffel en allemansvriend. Door een dominante hond laat ze zich niet op de kop zitten, maar ze is geen vechtjas. Nynke is geboren in 2003.

De vijfjarige BEAU is een Bernen Sennenhond. Hij is gecastreerd. Een vriendelijke jongen die kleine kinderen vaak wat te druk vind. Is Beau los van de lijn dan komt hij netjes als hij geroepen wordt. Met honden kan hij prima overweg, maar katten zijn niet zijn favoriet. Beau blijft bij huis, ook al zou hij weg kunnen. Aan het begin van de wandeling kan hij aan de lijn trekken. Beau is niet voergevoelig maar brood en komkommer verdraagt hij slecht. Het Stabij teefje CORRY is ruim drie jaar. Een schat van een hond die nu haar bazin na het overlijden van de baas gaat verhuizen, een nieuw plekje zoekt. Ze logeert bij ons in ons gastgezin. Ze kan goed met de aanwezige honden en katten overweg en ook de andere dieren bejegend ze vrien-

delijk. Er zit niet een greintje kwaad in dit meiske. Ze was niet veel gewend, maar leert ontzettend snel en geniet van een aai en een beetje aandacht. LOESJE en SNOEZEPOES zijn moeder en dochter en aan elkaar gehecht. Daaromzou het fijn zijn als dat zo zou blijven. Loesje is een jaar met een grijze vacht met witte borstvlek. Snoezepoes is drie jaar en zij is muisgrijs. De beide dames zijn gesteriliseerd en aan kinderen gewend. Loesje is naar vreemde mensen eerst wat schuw en moet eventjes wennen. Snoezepoes ligt graag op schoot.

TOMMIE is een zwart witte kater. De leeftijd is niet precies bekend maar het is nog een vrij jonge kerel. Tommie was gewend zijn huis te delen met een hond en ook in ons gastgezin gaat hij daar prima mee om. Net als met de aanwezige katten en de konijnen. Het is een vriendelijke jongen die we hebben laten castreren, chippen en vaccineren en die nu op zoek is naar een thuis. De Stichting SOS voor huisdieren Friesland is, ook voor het herplaatsen van uw huisdier, bereikbaar van maandag- woensdag en donderdagavond van 19-21 uur en dinsdag- en vrijdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur op telf.nr. 0343 414969 - 0513 460738 – 0522 240497 - 0514-551474. Per fax 0516 421856 en per mail: sosdier@sosdier.nl. Info over onze werkwijze vindt u op onze website: www.sosdier.nl

Juwelier De Slag

Veel geld voor uw oud-goud

Landelijk gelegen tussen Ureterp en Beetsterzwaag vindt u Juwelier De Slag. In de sfeervolle boerderij is een gevarieerde en grote collectie moderne sieraden, trouwringen en horloges te vinden. U vindt hier een collectie waar een ieder zich in kan vinden: van uitbundig tot ingetogen, maar altijd net even iets anders. Inleveren oud-goud Bij Juwelier De Slag kunt u ook terecht om uw oud-goud in te leveren. Door de (nog steeds) hoge goudprijs van dit moment, veroorzaakt door oplopende grondstofprijzen, is het inleveren van oud-goud zeer lonend. “De prijs voor het goud is nog nooit zo hoog geweest”, vertelt Hilde Ferbeek van Juwelier De Slag uit Olterterp. ” Veel mensen hebben nog wel ergens wat goud liggen waar ze niets meedoen. Het kan een kapotte armband, of een uit de mode geraakte ketting zijn. Alles kan men inleveren, zelfs gouden tanden of kiezen”. Goede prijs De Slag geeft een goede prijs voor het ingeleverde goud, mede daardoor wordt er op dit moment dan ook veel goud ingeleverd. ”Het is aan te raden niet te lang te wachten”, aldus Hilde. “Immers, ook de goudkoers is aan schommelingen onderhevig. Het zou toch sneu zijn als je er over een tijdje nog maar de helft voor zou krijgen”. U kunt overigens zelf de keuze maken of u het bedrag in contanten wilt ontvangen of er iets anders voor wilt uitzoeken.

soorten en maten. Horloges worden steeds meer als mode-artikel gedragen. De uitgebreide collectie in de prijsklasse van 40 tot 80 euro is dan ook zeer gewild. Nieuw is het kleurrijke merk Mi Milano, waarbij de horlogebanden verwisselbaar zijn. Sinds kort zijn horloges van Rolf Cremer en Esprit aan de collectie toegevoegd. Rolf Cremer is een horlogemerk dat slechts bij een beperkt aantal juweliers in Nederland verkrijgbaar is. De website van De Slag geeft een goede indruk van wat er zoal verkrijgbaar is.

Zonder afspraak U kunt zonder afspraak langs komen om uw oud-goud in te leveren. U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 –12.00 en 13.30 – 17.30 uur en zaterdags van 10.00 – 17.00 uur. Donderdagavond is het koopavond van 19.00 – 20.30 uur. De Slag, Selmien West 2, 9247 TS Ureterp, (0512) 30 16 95 www.deslag.nl

Horloges Bijzonder, modern, trendy, zilver, goud, luxe, basic: De Slag heeft horloges in vele

Fotowandeling in het Drents-Friese Wold

Het is aantrekkelijk om in de avond het prachtige landschap in Nationaal Park Drents-Friese Wold te fotograferen. De wind gaat dan vaak liggen en als het meezit zijn er fraaie zonsondergangen te fotograferen. Bovendien is het licht wat zachter, wat minder harde schaduwen tot gevolg heeft. Staatsbosbeheer organiseert op woensdagavond 19 mei een foto-excursie, bedoeld voor beginners en gevorderden. De fotograaf en natuurliefhebber Meindert van Dijk begeleidt de wandeling en geeft onderweg vele tips om met de eigen camera betere, of andere natuur- en landschapsfoto’s te ma-

ken.. De wandeling start om 19.00 uur bij het bezoekerscentrum in Appelscha.

De kosten bedragen 15 euro per persoon en de Deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het bezoekerscentrum (tel. 0516464020).

Bakstenen domino in Haulerwijk voor Ghana

In Haulerwijk is afgelopen woensdag geld ingezameld voor World Servants afdeling Haulerwijk door middel van het maken van een bakstenen domino. Dit geld is nodig voor hun reis naar Ghana waar ze gaan helpen met het uitbouwen van een kraamkliniek. ,,’s Ochtends om vijf uur is er begonnen om de stenen te zetten,’’ vertelt Tieneke Clevering. Zij is één van de acht deelnemers die van 5 tot en met 27 juli naar het dorp Nakpanduri gaat om daar ontwikkelingshulp te bieden. Zij doet dit vanuit haar geloof. ,,Ik doe het dan om andere mensen te helpen. Dat je niet alleen bezig bent met je rijkdom, maar dat je een keer andere mensen in de wereld helpt,’’ zegt Tieneke.

laboratorium en een behandelkamer gebouwd. De plaatselijke aannemer bouwt en World Servant Haulerwijk zijn de arbeiders en zorgen voor de financiers. ,,Wij nemen 50.000 euro mee. Daar wordt het ingekocht, het bouwmateriaal. Dat wordt verdubbeld omdat het daar goedkoper is, dan heb je dus een ton aan bouwmateriaal,’’ legt Veenstra uit. Door het vele mate-

riaal kan de aannemer in het dorp verder met bouwen. Kinderen Er wordt niet alleen gebouwd in Ghana. Met de kinderen worden er spelletjes gespeeld, Bijbelverhalen vertelt, knutselwerkjes gemaakt en liedjes gezongen. ,,Jan Huigen in de ton. Dat soort liedjes.’’ Vertelt Tieneke.

Voor Marthe Lise is dit altijd al een droom geweest. ,,Het was eigenlijk al een droom van me toen ik klein was. Toen wilde ik al naar Afrika. Nu gaat het gebeuren.

World Servant is een Christelijke organisatie bestaande uit jongeren en volwassenen die ontwikkelingswerk doet in ontwikkelingslanden.

Vierduizend stenen zijn opgezet als domino. ,,Elke steen die omvalt is één euro binnenhalen, dat is dus 4000 euro binnen halen met die stenen,’’ zegt Jan Veenstra. Hij gaat in juli ook mee naar Ghana. Doormiddel van een loting mochten drie mensen nog een ballonvaart maken. Burgemeester Harry Oosterman mocht de gelukkig drie bekendmaken. Daarnaast had hij de belangrijke taak om de eerste steen aan te tikken. Dit ging niet helemaal vlekkeloos, maar met een beetje hulp vielen toch alle stenen om. Waslijn Dit was niet de enige actie van deze groep. ,,Er is een waslijn van het bordje Haulerwijk, richting Leek. Leek komt dan richting Haulerwijk,’’ vertelt Veenstra. World Servants afdeling Leek gaat naar Tanzania. Op die waslijn hangen van bedrijven zakken, shirts, bedrijfskleding en spandoeken. Met het geld wordt er een apotheek, een

(Foto: Marleen van Esch)


De Grijpvogel 22 de

Volleybalsters Friesland Bank/Dio blijven ook met beperkte middelen in eerste divisie

,,Tegen de hoger geklasseerde ploegen hebben we het best wel aardig gedaan, maar we hebben duidelijk teveel weggegeven tegen de teams, waarvan we eigenlijk hadden moeten winnen.” Trainer-coach Jan van der Werf van Friesland Bank-Dio vindt dat er meer heeft ingezeten voor de Oosterwoldse formatie, die zich in de eerste divisie A volleybal pas in de slotfase van het seizoen in veiligheid wist te spelen. ik ben inmiddels ook wat ouder en wijzer geworden en bovendien bleek dat in de ploeg ook niet altijd aan te slaan.” Hoewel er op dit moment sprake is van een smalle selectie, heeft Van der Werf er wel vertrouwen in dat er komend seizoen meer punten gehaald worden. Dat zal overigens moeten gebeuren zonder de gestopte Petra Ebbes, terwijl Marian Rosema door zwangerschap enige tijd uit de roulatie is.

Helemaal tevreden is de oefenmeester uit Heerenveen dan ook niet over het afgelopen seizoen en hij krijgt bijval van teammanager Cor de Haan. ,,We moesten wel beginnen met een toch wat gekortwiekte ploeg, want Heidi en Astrid van Dijk en Temmina Bouwknecht waren niet meer beschikbaar. Wel drie speelsters, in de as van de ploeg”, zegt De Haan, die evenals Jan van der Werf straks zijn zesde seizoen bij de Oosterwoldse ploeg ingaat. En dus was het even wennen voor de ploeg in de nieuwe formatie. ,,Het was ook een goed leerjaar en ik weet zeker dat we hier volgend seizoen beter uitkomen. Dat we vooral in de eerste competitiehelft veel punten lieten liggen, was met name een mentale kwestie. Daarbij was ook het schema niet in ons voordeel. Dat blijkt ook

wel, want de eerste helft van de competitie pakten we slechts twaalf punten, de tweede helft leverde 23 punten op”, zegt Van der Werf. Genante cijfers Dat mentale aspect werd ook in de laatste wedtrijd nog weer eens duidelijk. Tegen kampioenskandidaat Leeuwarden leverde Friesland Bank/Dio twee eerste puike sets af. Die gingen weliswaar met minimaal verschil verloren, maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Van der Werf;,,En dan verlies je de derde set met 25-6. Genante cijfers. Op zo’n moment hoop ik dan dat er iemand opstaat en bij wijze van spreken eens een bal loeihard tegen het plafond of de muur mept, maar dat zit er bij ons niet in. Eerder probeerde ik zelf nog wel eens het vuurtje op te stoken, maar

Blik op sport In de rubriek Blik op de sport geven wij de ruimte aan een sporter, een sportbestuurder of iemand die op een andere wijze nauw betrokken is bij de sport. Ditmaal is dat Piet Vries uit Nieuwehorne. Hij heeft meer dan veertig jaar lesgegeven in Judo. Eerst bij sportschool Ebert en daarna in zijn eigen sportschool Vries. Binnenkort gaat hij stoppen met het lesgeven. Naam: Piet Vries Geboren: 27-5-1945 Beroep: Docent Judo Partner, kinderen: Froukje Vries; Ronald, Edwin Wanneer bent u begonnen met judo? 41 jaar geleden vanaf januari 1969. Ik was vroeger leerling bij Sportschool Ebert. In begin jaren zeventig heb ik mijn diploma gehaald voor docent. Was u succesvol in judo? Ik ben een paar keer kampioen geweest. Ik ben kampioen geworden van Noord Nederland en vierde van Nederland. Hoe bent u judotrainer geworden? Ik ben volledige trainer geworden in begin jaren 70. Bij sportschool Ebert werd mij gevraagd om de boel te runnen. Ik ben toen naar Oestgeest en Amsterdam gegaan om een cursus te volgen. In hoeverre beheerst Judo uw leven? Het is mijn beroep. Ik deed anders niets. Ik heb nog even een jachtwerf gehad en ik bouw huizen als hobbie. Ik kom oorspronkelijk uit de bouw. Doet de hele familie aan Judo? Een paar kleinkinderen van mijn oudste zoon.

Wat is er zo mooi aan Judo? Mooiste is om met een technische worp iemand naar de grond te krijgen. Het is veel trainingsarbeid. Je kunt de jeugd en senioren veel worpen leren, uitvoeren valt tegen. Ik gaf les op drie dagen. In Wolvega, Sneek en Oosterwolde. De contacten met de mensen ga ik missen en de omgang. Het was altijd leuk en ik heb met plezier les gegeven. Als je met tegenzin heen gaat, moet je niet heen gaan. Het is mooi om kinderen nieuwe dingen te leren. Wat is er mogelijk? Ik ben tegen kinderen die topsport doen. Het schaadt namelijk de groei. Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen jaren? Ik heb van alles wel meegemaakt. Ik heb ook les gegeven aan moordenaars. Je bent dan wel teleurgesteld dat je het niet merkt. Er was ooit een jongen van ongeveer vijf jaar die wilde graag meerijden op de kar waar de matten opliggen. Ik gaf elke keer het antwoord dat het niet kon omdat er geen bordje veevervoer op stond. Op een dag heeft hij een briefje opgehangen met veevervoer. Toen kon ik niet meer dat antwoord geven. Oosterwolde was een mooie groep. Twee keer per jaar gingen we wadlopen of met de boot zeilen. Één keer per jaar gingen we met elkaar eten. De binding was daar groot.

Wankele basis Opnieuw start Dio dus met een wankele basis, al is het wel zo dat de jeugdige Annahinke van der Werf (inderdaad, de dochter van-red.) doorstroomt naar de hoofdmacht. Aanvulling is op dit moment het probleem bij de blauwwitten. Cor de Haan: ,,In de directe omgeving zijn er jammer genoeg maar weinig speelsters die het niveau aankunnen en dus voor ons een versterking zouden zijn. Dat betekent al dat je min of meer afhankelijk bent van wat er misschien bij Dok in Dwingeloo buiten de boot valt. Bij ons in de jeugd zitten er wel enkele talenten die de stap wel kunnen maken, maar dat heeft nog even tijd nodig.” In Friesland steekt volleyballend Sneek er in alle opzichten boven uit, daarna volgen Leeuwarden en Dio Oosterwolde. Van der Werf: ,,Bij Dio worden de speelsters niet betaald. Dat moeten we ook niet willen, maar het beperkt je wel in de mogelijkheden. Dat ligt bij Sneek wel even anders. Daar hadden ze dertig mille tekort op de begroting en de wethouder van sportzaken schuift gewoon dat bedrag even.” Alerter op binnenbrandjes Van der Werf trainde eerder de mannen van Dio. Na even een uitstapje naar PZH Is judo in de loop der jaren veranderd? Ja ik denk het wel. Grondwerk van het judo is met 400 procent verbeterd. Er is meer mogelijk. Er werd vroeger autoritair lesgegeven. Je moet tegenwoordig overal een verklaring voor hebben. Dat is zeker positief. Judo is een mooie sport en goed voor de kinderen. Voor de beweging en de balans. De kinderen gaan ook beter luisteren. En als een kind talent heeft dan kan hij nu terecht op een andere judoschool. Als ik zie dat een kind talent heeft wil ik hem niet zelf houden, maar ergens anders onderbrengen zodat hij meer kan leren. Kijkt u ook judo op televisie? Ik ben zelf nog op televisie geweest. Er was een programma van schooltv. School tegen school. Verder volg ik judo allemaal wel. De meeste mensen ken ik.

in zijn woonplaats keerde hij echter snel terug naar Oosterwolde, nadat Rink Haanstra een punt zette achter zijn inbreng bij de vrouwen. ,,Bij de dames moet je als coach wal alerter zijn op ,,binnenbrandjes”, weet Van der Werf inmiddels uit ervaring.

,,Zo langzamerhand beschouw ik Dio toch als ,,mijn” club. Als ik voor het geld zou trainen, had ik allang een andere vereniging gehad. Met beperkte middelen zijn we er hier toch in geslaagd van Dio een club te maken, die al vele jaren minimaal boven in de tweede divisie of in de eerste divisie speelt. En dat betekent wel, dat we die naam van eerder Winkelboulevard, Bank Bercoop en nu dus Friesland Bank wel uitdragen in de helft van Nederland.”

Ook buiten het volleybal om zijn De Haan en Van der Werf regelmatig in touw om de zaakjes voor de eerste divisieploeg zo optimaal mogelijk te regelen en het wel en wee van de club zo goed mogelijk uit te dragen. Het ontbreekt de oefenmeester en de teammanager nog geenszins aan gedrevenheid.

Zo heeft men het inmiddels ook voor elkaar gebokst dat ook in de provinciale pers nu de volledige naam van Dio inclusief die van sponsor Friesland Bank noemt. ,,Niet meer dan terecht. De vereniging heet gewoon zo”, vindt De Haan.

Daarnaast is er ook een brief uitgegaan naar het nieuwe college van B en W in Ooststellingwerf. ,,We hebben geen 30.000 euro nodig om een gat in de begroting te stoppen zoals in Sneek, maar misschien liggen er toch nog wel wat andere mogelijkheden”, zegt de trainer.

Volgt u ook nog andere sporten? Ja. Schaatsen. Alle sporten zijn wel leuk. De één trekt meer dan de ander. Voetbal vind ik ook leuk. Voetbal is een sport wat je samen moet doen. Judo is individueel. Je kunt iemand niet de schuld geven van je verlies.

Welke Ooststellingwerfse sporter spreek u meest aan? Ik heb veel met het kampioenschap van Ooststellingwerf. Ik heb respect voor topsporters. Het is trainingsarbeid.

Wilt u verder nog wat kwijt? Ik heb met heel veel plezier judo op al die plaatsen les gegeven. De omgang met de mensen en ook met de kinderen ga ik missen. Het blijft sportschool Vries, alleen een andere kop.

(Foto: Marleen van Esch)


De Grijpvogel 23 de

Verrassende Aspergegerechten

Andere badkamer of een aanbouw? Binnen 48 uur een offerte op maat?

www.marsanbouw.nl

0516 - 522 159 Oosterwolde V4_C_2.indd 1

11-12-2009 0:02:18

erzorger met respect itvaartv dé u

DE KIERS-MANIER: De familiewensen samenvoegen met respect, stijl en kwaliteit, zonder daarbij het kostenaspect uit het oog te verliezen. Steenwijkerweg 49 8471 KZ Wolvega T 0561 - 61 77 88 E respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

Autoservice Hoofdstraat West 69 A Telefoon 0561 - 431644

West * *

8391 AM Noordwolde Mob. 0683218112

Autoservice West is er voor: * onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s * monteert uitsluitend kwaliteitsmerk onderdelen * is het adres voor scherpe prijzen APK keuringsstation Grote- en kleine beurten Accu’s

Banden Uitlaten Schokbrekers Trekhaken Startonderbrekers Autoalarm Autoschade Voorruitschade

Kleine schade uitdeuken zonder spuiten


De Grijpvogel 24 de

Cultureel nieuws

Airco bijvullen voor slechts € 75,bij Vakgarage oosterwolde

Zaterdag 22 mei 20.30 uur dansavond met gezellige zit in het Vlechtwerk te Noordwolde. Dansen of met elkaar gezellig even zitten met live muziek van de Vrolijke Makkers van Noordwolde.

Vakgarage Oosterwolde, met inmiddels 2 vestigingen in Oosterwolde (Veengang 25b en Ploeggang 2) heeft een interessante aanbieding voor iedereen die airco in zijn auto, bedrijfswagen of camper (autogedeelte) heeft.

Van deze akoestische muziek word je niet doof. De muzikanten spelen zonder orkestbanden of computergestuurde klanken. De sfeer van vroegere tijden even weer terug. Maar de band speelt vanzelfsprekend ook nummers van deze tijd. Simon Meyer, een gedreven muzikant heeft een verrassend repertoire voor deze avond samengesteld. De organisatie van het Vlechtwerk rekent op een flinke opkomst. De campings in de regio zijn flink bezet i.v. met het Pinksterweekend. De horeca van het Vlechtwerk stelt haar lokatie hiervoor graag beschikbaar, zodat iedereen zich plezierig kan ontspannen op deze avond. ’t Vlechtwerk. Multi functioneel centrum.

Zomeracademie

Tot en met 30 juni kunt u uw airco laten bijvullen voor slechts 75 euro incl. BTW. De normale prijs hiervan is 125 euro. Met de meest moderne apparatuur wordt uw airconditioning bijgevuld, zodat deze weer optimaal functioneert voordat de temperaturen gaan stijgen! Voor de beste werking wordt aangeraden dit minimaal iedere 3 jaar te doen. In deze editie vindt u een waardebon om gebruik te maken van deze actie. Een afspraak maken mag, maar hoeft niet.

Bij Vakgarage Oosterwolde kunt u terecht voor alle reparaties aan uw auto, bedrijfswagen, camper en caravan. Uiteraard ook voor uw APK keuring (benzine/lpg 29,diesel 50,-), Bovag camperkeuring, vakantiecheck, (vocht)schadeherstel, in- en opbouw accessoires etc. Tegen zeer scherpe tarieven en uitsluitend uitgevoerd door vakmensen. Ook kunt u hier terecht voor camper- en caravan gerelateerde producten, zoals gasflessen, toiletvloeistoffen, etc. Bel voor meer informatie 0516 – 52 12 17 of kijk op www.vakgarageoosterwolde.nl

In de zomer ben je veel buiten, ga je op vakantie, zit je met je voeten in het gras, en… kun je een zomercursus of workshop volgen aan de Zomeracademie. In het beeldhouwatelier van Anneke Biersteker is het iedere woensdagochtend en -avond mogelijk vrijblijvend te komen beeldhouwen. Komen wanneer je zin hebt, lessen missen is geen probleem. Wil je gedurende de zomer doorwerken aan een beeld? Of ben je nieuwsgierig naar beeldhouwen en wil je het wel eens proberen? De Zomeracademie is daarvoor een goede

plek. Met de 4-lessen knipkaart kun je jezelf een plezier doen maar je kunt ook samen met iemand een kaart delen, bijvoorbeeld een vriend/vriendin of partner. De start van de Zomeracademie is op woensdag 19 mei. De inlooplessen gaan door tot en met 11 augustus. Meer informatie vind je op www.kunstindetuin.nl of bel 06-36 25 55 24.

Nieuw op De Vrije Vogel Bike&BBQ Sinds kort is De Vrije Vogel een samenwerking aangegaan met ATB –clinics van Jan Hendrik Kramer uit Appelscha. In nauwe samenwerking wordt aan kleine gezelschappen een actief en leuk arrangement geboden. ATB-clinics zorgt voor de clinic inclusief een ATB. Onderweg krigen de deelnemers nog een bidon met energydrank en een bike-bite. Teruggekomen op De Vrije Vogel hebben de deelnemers de gelegheid tot zwemmen en kunnen ze daarna genieten van een heerlijke BBQ. “Ër zijn al diverse bedrijven uit de regio

die dit arrangement geboekt hebben”, aldus Annemieke Elsenaar, eigenaar van De Vrije Vogel. Het is weer eens een andere manier om met je collega’s contact te hebben op een sportieve en uitdagende manier. Het arrangement is op elke dag te boeken. Het minimum aantal deelnemers is 15. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Vrije Vogel 0516-513525.

Stoffeerbedrijf-vanderLaan Wat kunnen wij voor u betekenen Uw oude tapijt verwijderen en afvoeren, vakkundig uw trap, hal, overloop, woon- of slaap kamer gelegd met of zonder ondertapijt. Wilt u vinyl in uw keuken. Het is voor ons allemaal geen enkel probleem. Wij komen bij u langs met stalen tapijt of laminaat, gordijnen, of meubelstoffen. Daarbij kunt u ter plekke zien hoe het op een stoel of bij het parket of Tapijt staat. U salontafel is niet zo mooi meer, dan kunt u ook vragen of die bij gewerkt kan worden. Ook voor boot, caravankussens en stofferen van markiezen kunt U bij ons terecht. Bovendien leveren wij ook zonwering voor binnen en buiten. Nieuw voor woonkamers en kantoren, Nu ook Floating Locking Flooring System (pvc). Contesse Ondergrond blijft onbeschadigd eenvoudig in onderhoud uiterst duurzaam 100% waterproof Cornfortabel en warm in gebruik echte houtpatronen met reliëf geluiddempend. Nu voor € 47 per m2 ge legt. Prijs Volgens marktonderzoek zijn wij al snel zo’n 20 procent goedkoper als het gaat om het leggen van een trap. U kunt dus tientallen euro’s besparen! Wij werken niet met lokprijzen! Nee, onze prijzen zijn incl. alle kosten. Dwz incl. tapijt, lijm, legloon. U heeft al vanaf 395 euro een trap compleet gelegd! Neem contact met ons op voor een

afspraak en op korte termijn kan uw trap of vloerbedekking gelegd zijn! Topkwaliteit In onze collectie vindt u uitsluitend tapijt van hoge kwaliteit. Wij werken ook veel met tapijtsoorten die projectgeschikt zijn. Dit houdt in dat ze geschikt zijn voor intensief gebruik en dus een hele lange levensduur hebben (ook geschikt voor kantoor en werkruimtes). Daarom geven wij ook garantie tot wel 7 jaar. Natuurlijk zijn onze collecties sisal/kokos en coral schoonloopmaten ook van uitstekende kwaliteit. Onze Formule U kunt thuis vrijblijvend onze collectie bekijken. Ook ’s avonds komen wij zonder voorrijkosten met stalen bij u langs. Geen moeite doen om naar de winkel te gaan, maar lekker thuis op uw gemak uw keuze maken met behulp van ons deskundig advies. Vitrage en gordijnen kun u bij ons terecht. Mocht U zelf tapijt hebben gekocht dan leggen wij het voor een redelijke prijs. Snelle Service. Nieuw: Voor beschadigingen van laminaat en krassen van bv. viltstiften op leren bank, kunt U ook bij ons vragen om dit te verhelpen. Opnieuw bekleden markiezen, de kosten is 50% van nieuwprijs U kunt bellen 0561 688656 of 0640338889

(Foto: Fred platje)

Lintjesregen in gemeentehuis Ooststellingwerf

Onlangs zijn in het gemeentehuis van Ooststellingwerf vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Vier inwoners van de gemeente werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. De lintjes werden uitgereikt door burgemeester drs. Harry Oosterman. Hij vertelde in zijn toespraak hoe belangrijk vrijwilligers zijn in een samenleving. Het wordt steeds lastiger om mensen te krijgen. De onderscheidingen zijn dan ook mooi voor de erkenning en een stimulans voor anderen om aan vrijwilligerswerk te doen.

De volgende personen zijn lid in de orde van Oranje-Nassau en hebben en lintje ontvangen voor hun vele vrijwilligerswerk voor de samenleving. Pieter Huisman uit Donkerbroek, Joop Groeneveld uit Haulerwijk, Jaap ten Hoor uit Haulerwijk en Emma Wiersma uit Oosterwolde.

Zondag 16 mei

De Derde-expositie van dit jaar van Galerie Lauswolt in Olterterp

Mooie zomerlandschappen van Marcel Duran, prachtige ‘Plein Air’ geschilderde strandgezichten van Peter Smit, weelderige bloemenpracht schilderijen in een fel coloriet van Francisca Kalmijn en bijzonder ingetogen stillevenvondsten van het wad van Johan Haantjes sieren de wanden van de galerie.

Ook wordt er gedanst en gegeten, op de schilderijen van Wil Willemsen door haar sterke vrouwen en een enkele heer en door de prachtig weergegeven danseressen van Gerard van de Weerd. Zij doen de lange winter en een koud voorjaar snel vergeten en brengen de bezoeker in een zomerse stemming.

Daarnaast worden de sierlijke gestileerde beelden van Elise Coenen getoond en is er veel werk van andere bekende kunstenaars te zien. Tijdens de opening op 16 mei treedt om vier uur het vocale ensemble “Yn ’e Lijte” op. De tentoonstelling is te zien tot en met 4 juli 2010.


WINKELRUIMTE Wilt u zich ook graag vestigen in een schitterend winkelcentrum? een drogist, een kwaliteitskledingzaak, een bakker, een bank, Wij bieden u de mogelijkheid om in het nieuwe winkelhart van een makelaar, een bloemist en de Marskramer. Appelscha uw winkel te vestigen. Ruimtes zijn gedeeltelijk nog vrij indeelbaar. In het centrum vestigt zich o.a.Aldi supermarkten, De winkelruimtes zijn te huur voor € 119,- per m2 per jaar.

APPARTEMENTEN

In het hart van Appelscha wordt een schitterend winkel- Let op! centrum gerealiseerd. En wie wil nu niet op loopafstand van Elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 is er een inloopmiddag zo’n winkelcentrum wonen? op ons kantoor in Appelscha aan de Van Emstweg 6 (0516-431510). Er zijn nog diverse appartementen te koop met een prijs vanaf € Onder het genot van een kop koffie kunnen wij u alvast een idee 228.500,- v.o.n. Alle appartementen beschikken over een eigen geven wat de ontwikkelingen zullen zijn in het centrum van Appelscha parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder. Graag laten wij u waar u wellicht straks met veel plezier zult wonen of werken. de diverse indelingen en locaties zien.


26

De

Evenementen in Ooststellingwerf 12 mei tot 26 mei

Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, er kunnen echter altijd wijzigingen optreden. Informeer daarom altijd nog even bij de organisatie voor u op pad gaat.

Oosterwolde

Oldeberkoop Ravenswoud

12 mei Appelscha 13 mei Appelscha Oldeberkoop Dwingeloo De Wijk

Appelscha

Appelscha

14 mei Oldeberkoop Fochteloo 15 mei Appelscha Appelscha Oosterwolde

Oldeberkoop Diever

Elsloo

Ravenswoud

Veenhuizen

16 mei Ravenswoud Appelscha Appelscha Elsloo

Appelscha

Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Voorjaarsfair. Locatie Doevekaamp. Van 10:00 tot 18:00 uur. Onder het motto ’Buitengewoon genieten’ bieden standhouders op een sfeervol terrein hun producten aan en verzorgen demonstraties en workshops. Op de Brink. Keramiekmarkt. Van 10:00 tot 17:00 uur. Professionele keramisten staan met hun kramen op de Brink en er zullen demonstaties verzorgt worden. Entree € 2,50. www.keramiekmarktdwingeloo.nl Dauwtrappen. Start tussen 06:00 en 07:00 uur bij TIP De Wijk. Afstand ongeveer 10 km. Kosten € 7,50 incl. een heerlijk ontbijt in de molen. Info en opgave tel 0522 – 443275 Of dewijk@tipdewolden.nl (honden niet toegestaan) Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Voorjaarsrit (paardentram) De tram volgt een route langs mooie plekjes in dit bijzondere natuurgebied. Aanvangstijd 14:00 uur. Kosten € 8,50 t/m 5 jaar € 4,50. Opgave verplicht tel. 06 – 46327549. Duur 2 uur. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Dauwtrappen. Vroeg op want ’s ochtends is de natuur op zijn mooist, u wandelt met de boswachter. Aanvang 06:00 uur. Kosten € 2,00 kinderen t/m 12 jaar € 1,00. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020 of drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl

19 mei Appelscha

22 mei Appelscha Appelscha

Elsloo

Appelscha Oosterwolde

Voorjaarsfair. Locatie Doevekaamp. Van 10:00 tot 18:00 uur. Onder het motto ’Buitengewoon genieten’ bieden standhouders op een sfeervol terrein hun producten aan en verzorgen demonstraties en workshops. Café ’t Korhoen. Live in Fochteloo The Rolling Stones. Cuver band. Aanvang 20:00 uur. Entrée € 5,00. Hoolten Klinte. Lezing door Dhr. H. Wiersma over de ontwikkeling van de postdiensten voor 1850 met PowerPoint presentatie Aanvang 14:00 uur Entree € 4,00 leden € 3,00 Kamelenmarkt. Evenemententerrein. Markt met een divers aanbod. Kom kijken en laat u verrassen. Aanvang 07:00 uur tot 18:00 uur. Kunstcafé Brinkstraat. Er wordt een overzichtstentoonstelling gepresenteerd van de kunstenaars die mee doen aan de open atelier route Ooststellingwerf. Die dit weekend ook van start gaat. 19 verschillende kunstenaars openen hun deuren en laten u hun diverse werk terrein zien. Er zal een boekje uitgegeven worden met daarin de adressen en een overzicht van hun werk, compleet met plattegrond van zowel Oost- als Weststellingwerf. Verkrijgbaar bij TIP Appelscha. De toegang tot het Kunstcafé en bij de kunstenaars is gratis. Het Kunstcafé is open van 13:00 tot 18:00 uur. De kunstenaars openen de deur van 10:00 tot 18:00 uur. www.kunstwerf.com Voorjaarsfair. Locatie Doevekaamp. Van 10:00 tot 18:00 uur. Onder het motto ’Buitengewoon genieten’ bieden standhouders op een sfeervol terrein hun producten aan en verzorgen demonstraties en workshops. Informatiecentrum. Vroege vogels. Vroeg in de ochtend ontwaakt de natuur. U moet vroeg uit de veren, maar daar zult u geen spijt van krijgen. Aanvang 06:00 uur. Kosten € 2,00 t/m 12 jaar € 1,00. Opgave verplicht tel. 0521 – 594069. Beelden atelier en expo Jackie. Het atelier toont schilderijen en klein keramisch werk, in de tuin staan bronzen en keramische beelden. Toegang tot tuin € 2,00. Open van 10:00 tot 18:00 uur. Ook op afspraak tel. 06 – 10415415. www.jackie-beelden.nl Tala’s Theetuin. Workshop stoelmassage. Leren masseren en zelf gemasseerd worden, dat kan op deze workshop. U leert in 1 dag de fijne kneepjes van een stoelmassage. Heeft enorm veel effect op de spieren en wordt door de kleding heen gegeven. Aanvang 10:00 uur tot 16:00 uur. Inclusief koffie/thee. Kosten € 75,00. Tel. 0516 – 426915. www.beekmankantoormassages.nl Feestdag Gevangenismuseum. Het nieuwe Gevangenismuseum bestaat 5 jaar! Dat vieren we met een extra feestelijke dag met diverse gratis activiteiten voor onze jonge en oudere bezoekers. Er is historische muziek, een goochelaar van weleer, kinderen kunnen hun eigen signalementkaart maken als landloper en spelen met oude kinderspelen. Van 11:00 tot 17:00 uur. Info 0592 – 388264. Dorpshuis De Wijken. Koffieconcert. Christelijke muziek Vereniging “Laudando” verzorgt het concert. Aanvang 11:00 uur. Boeresteekmarkt. Voor elk wat wils. Met diverse attracties. Aanvang 10:00 – 18:00 uur. Natuurfotowandeling. Start bezoekerscentrum Drents-Friese Wold.Dagtocht Nationaal Park Drents-Friese Wold. Aanvang 10:00 – 17:00 uur. Info en inschrijving tel. 06 – 46264523. Of www.meindertvandijkfotografie.nl Beelden atelier en expo Jackie. Het atelier toont schilderijen en klein keramisch werk, in de tuin staan bronzen en keramische beelden. Toegang tot tuin € 2,00. Open van 10:00 tot 18:00 uur. Ook op afspraak tel. 06 – 10415415. www.jackie-beelden.nl Theatertuin Sela. Ierse singer-songwriter Martin Hutchinson treed op. De Ierse songs en ballads zitten Martin in het bloed wat goed te horen is in zijn liedjes. Huttchinson begeleidt zichzelf bij het zingen en dompelt je onder in zijn eigen sfeer. Met altijd op de achtergrond zijn Ierse wortels. Aanvang 14:00 uur. Entrée € 7,50.

23 mei Appelscha Appelscha Appelscha Elsloo

Oosterwolde

Ravenswoud

24 mei Zorgvliet Appelscha Veenhuizen

Appelscha 25 mei Veenhuizen 26 mei Appelscha

Kunstcafé Brinkstraat. Er wordt een overzichtstentoonstelling gepresenteerd van de kunstenaars die mee doen aan de open atelier route Ooststellingwerf. Die dit weekend ook van start gaat. 19 verschillende kunstenaars openen hun deuren en laten u hun diverse werk terrein zien. Er zal een boekje uitgegeven worden met daarin de adressen en een overzicht van hun werk, compleet met plattegrond van zowel Oost- als Weststellingwerf. Verkrijgbaar bij TIP Appelscha. De toegang tot het Kunstcafé en bij de kunstenaars is gratis. Het Kunstcafé is open van 13:00 tot 18:00 uur. De kunstenaars openen de deur van 10:00 tot 18:00 uur. www.kunstwerf.com Voorjaarsfair. Locatie Doevekaamp. Van 10:00 tot 18:00 uur. Onder het motto ’Buitengewoon genieten’ bieden standhouders op een sfeervol terrein hun producten aan en verzorgen demonstraties en workshops. Vogelaar vertelt op Uitkijktoren 7. Aan de rand van het Fochteloerveen staat de uitkijktoren die de 7 wordt genoemd en voor een prachtig uitzicht zorgt over het veen. Het bijzondere hoogveenlandschap en de vele soorten vogels, kunt u op deze zondag samen met een vogelaar en gids van Natuurmonumenten bekijken. Een telescoop is aanwezig. Van 14:00 tot 16:00 uur. Via Ravenswoud, Meester Lokstraat richting Fochteloerveen, parkeerplaats Uitkijktoren. Op de fiets volg de ANWB paddestoelen. www.natuurmonumenten.nl Natuurfotowandeling. Start: Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Avondwandeling. Nationaal Park Drents-Friese Wold. Aanvang 19:00 uur. Kosten € 15,00. Info en inschrijving www.meindertvandijkfotografie.nl of tel. 06 – 46264523 of Bezoekerscentrum tel. 0516 – 464020. Kamelenmarkt. Evenemententerrein. Markt met een divers aanbod. Kom kijken en laat u verrassen. Aanvang 07:00 uur tot 18:00 uur. Natuurfotowandeling. Start Bezoekers centrum Drents-Friese Wold. Vroege vogels wandeling Nationaal Park Drents-Friese Wold. Aanvang 05:00 – 10:00 uur. Info en inschrijving www.meindertvandijkfotografie.nl of tel. 06 – 46264523 Beelden atelier en expo Jackie. Het atelier toont schilderijen en klein keramisch werk, in de tuin staan bronzen en keramische beelden. Toegang tot tuin € 2,00. Open van 10:00 tot 18:00 uur. Ook op afspraak tel. 06 – 10415415. www.jackie-beelden.nl Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Kunstcafé Brinkstraat. Er wordt een overzichtstentoonstelling gepresenteerd van de kunstenaars die mee doen aan de open atelier route Ooststellingwerf. Die dit weekend ook van start gaat. 19 verschillende kunstenaars openen hun deuren en laten u hun diverse werk terrein zien. Er zal een boekje uitgegeven worden met daarin de adressen en een overzicht van hun werk, compleet met plattegrond van zowel Oost- als Weststellingwerf. Verkrijgbaar bij TIP Appelscha. De toegang tot het Kunstcafé en bij de kunstenaars is gratis. Het Kunstcafé is open van 13:00 tot 18:00 uur. De kunstenaars openen de deur van 10:00 tot 18:00 uur. www.kunstwerf.com Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Boeresteekmarkt. Voor elk wat wils. Met diverse attracties. Aanvang 10:00 – 18:00 uur. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Inloopmiddag waterdiertjes. Kinderen krijgen o.a. schepnetjes mee en gaan zelf op onderzoek uit. Aanvang 13:00 tot 16:00 uur. Kosten t/m 12 jaar € 1,00. Beelden atelier en expo Jackie. Het atelier toont schilderijen en klein keramisch werk, in de tuin staan bronzen en keramische beelden. Toegang tot tuin € 2,00. Open van 10:00 tot 18:00 uur. Ook op afspraak tel. 06 – 10415415. www.jackie-beelden.nl Kunstcafé Brinkstraat. Er wordt een overzichtstentoonstelling gepresenteerd van de kunstenaars die mee doen aan de open atelier route Ooststellingwerf. Die dit weekend ook van start gaat. 19 verschillende kunstenaars openen hun deuren en laten u hun diverse werk terrein zien. Er zal een boekje uitgegeven worden met daarin de adressen en een overzicht van hun werk, compleet met plattegrond van zowel Oost- als Weststellingwerf. Verkrijgbaar bij TIP Appelscha. De toegang tot het Kunstcafé en bij de kunstenaars is gratis. Het Kunstcafé is open van 13:00 tot 18:00 uur. De kunstenaars openen de deur van 10:00 tot 18:00 uur. www.kunstwerf.com Vogelaar vertelt op Uitkijktoren 7. Aan de rand van het Fochteloerveen staat de uitkijktoren die de 7 wordt genoemd en voor een prachtig uitzicht zorgt over het veen. Het bijzondere hoogveenlandschap en de vele soorten vogels, kunt u op deze zondag samen met een vogelaar en gids van Natuurmonumenten bekijken. Een telescoop is aanwezig. Van 14:00 tot 16:00 uur. Via Ravenswoud, Meester Lokstraat richting Fochteloerveen, parkeerplaats Uitkijktoren. Op de fiets volg de ANWB paddestoelen. www.natuurmonumenten.nl Camping Zonnekamp. Hobbymarkt. Zo’n 50 hobbyisten demonstreren zowel binnen als buiten hun hobby. Fries houtsnijwerk, zijden sjaals, imker, quilt, hoeden enz. Aanvang 10:00 – 16:30 uur. Entree gratis. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50. Gevangenismuseum. Europa kijkdag Veenhuizen. Ter ere van de Europadag organiseert het Gevangenismuseum een speciale erfgoedwandeling. Hierbij ligt het accent op de unieke architectuur en cultuurhistorische waarde van de gebouwen. De wandeling is ongeveer 6 km. En is gratis voor deelnemers aan de Europadag. Aanvang 13:30 uur. Graag van te voren aanmelden, voor 20 mei. Tel. 0592 – 388264. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Inloopmiddag waterdiertjes. Kinderen krijgen o.a. schepnetjes mee en gaan zelf op onderzoek uit. Aanvang 13:00 tot 16:00 uur. Kosten t/m 12 jaar € 1,00. Koffie en theetuin “Zunneschien” Fietsexcursie. Onder leiding van een gids fiets u door het dorp. Start 13:30 uur. Info tel. 0592 – 388419. Uitkijktoren Belvédère open van 13:30 tot 16:30 uur. Uitkijktoren op de hoogste berg van Friesland, na een fikse klim een fantastisch uitzicht. Entree € 0,50.


27

De

TENTOONSTELLINGEN/EXPOSITIES/OPEN TUINEN Dwingeloo

Veenhuizen

Oosterwolde

Veenhuizen

Veenhuizen Haulerwijk

Huis Ter Heide

Gorredijk

Assen

Meppel

Noordwolde

Vledder

Vledder

Wolvega

Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Doorlopende expositie van schilderijen bloemen, modellen en stadsgezichten. Heldere kleuren licht en compositie veranderen in een prachtig schilderij. In de pottenbakkerij ziet men tuinkeramiek, serviesgoed enz. Gevangenismuseum. Fototentoonstelling Weg naar de vrijheid. Vijf fotograven hebben het thema vrijheid verbeeld met de Lunettenlaan in Vught als uitgangspunt. Iedere fotograaf heeft vanuit een specifieke locatie deze laan met bijzondere combinatie van geschiedenis en actualiteit gefotografeerd. 15 jan tot 30 mei. Meer info www.gevangenismuseum.nl Di t/m zo van 11:00-17:00 uur. De Kunstkykroute Stellingwerven is het hele jaar geldig, waarin u de route zelf samenstelt. De openingstijden staan vermeld bij de kunstenaars. Zie ook de folder Kunstkykroute Stellingwerven verkrijgbaar bij het TIP. www.kunstwerf.com/kykroute.htm Gevangenis de Rode pannen. Rondleidingen door de gevangenis de Rode pannen vinden bijna dagelijks plaats tenzij justitie trainingen geeft. Vanaf 13:00 uur. Duur ½ uur. Dinsdag t/m zondag en in de schoolvakanties van maandag t/m zondag. www.gevangenismuseum.nl “Zunneschien” Inbreng galerie van hobbyisten. De maand mei exposeert J. Have uit Gorredijk met olieverf op paneel. Open elke middag tot oktober. Hospitaallaan 2. Galerie Hummel. Kunstexpositie ‘Een Kleurrijk Bestaan’ van de Schildersgroep Pand 65 uit Suwald en beeldend kunstenares Geesje van der Veen uit Norg. Er zijn ongeveer 80 schilderijen te zien van 25 verschillende kunstenaars. G. van der Veen toont werk van verschillende materialen zoals klei, steen en brons. Tot 7 juni 2010. Open di-wo-vr9:30- 17:30 donderdag 9:30–21:00. zaterdag 9:30–16:00 uur. Galerie Huis ter heide. Het kunstenaarscollectief bestaat uit 14 leden. In de maand mei zullen A. Kalverda met kunststof en keramiek, J. Proper met schilderijen en S. Plaum met beeldhouwwerk, hun werk tentoonstellen. Open vr. t/m zo. van 13:00-17:00 uur. Norgervaart 10a. www.galeriehuisterheide.nl Galerie Smarius. Exposities van Arno kramer met werk op papier en Alet Pilon met foto’s en sculpturen. t/m 13 juni. Open donderdag t/m zondag van 13:00 – 18:00 uur en op afspraak Hellingbaas 1. www.galeriemarius.nl Drents Museum. Goud uit Georgië. De mythe van het gulden vlies. Op nieuw een tentoonstelling die prachtige geheimen uit het verre veleden laten zien. Dit maal gouden, zilveren en bronzen schatten uit Georgië. Het thema van deze tentoonstelling is de Griekse mythe van de held Jason, die op zoek ging naar het Gulden Vlies in Colchis. Open di t/m zo van 11:00 - 17:00 uur en feestdagen. t/m 15 augustus. Meer info folder en boekwerk TIP Appelscha en www.drentsmuseum.nl Kunsthuis Secretarie. Uit je bol. Tulpenvazen van Galerie Terra Delft, tulpenkunst van Harrie Sijbers en werk van Dina Belga en Gertjan Scholte-Albers. t/m 30 mei. Hoofdstraat 22. Open di t/m zo 13:0017:00 uur. Do 10:00-17:00 uur vr 19:00-21:00 uur. Nationaal Vlechtmuseum. Tentoonstelling TAS. De tassen zijn afkomstig uit eigen collectie van het Tassenmuseum Hendrikje uit Amsterdam. Verder zijn er ook bruiklenen van ontwerpers en bedrijven. Open di tot vrij van 11:00-17:00 uur. En za en zo van 13:00-17:00 uur. 2e pinksterdag geopend. Info www.vlechtmuseum.nl t/m 13 juni. Museums Vledder. Beeldentuin t/m 3 jan. H. Velthuis met tuinschilderijen en tuinbeelden in de parktuin rondom het museumcomplex. Tentoonstelling t/m 30 mei glaskunst. R. Sinnemark komt met nieuw werk, één van de grootste kunstenaars van Europa en was al eerder in Vledder te zien. Verder jong talent, meester glasblazers en ontwerpers. Tentoonstelling t/m 30 juni grafiek en schilderkunst van M. Zuidervaart. Hij is schilder, graficus en maker van beelden en toont werk uit verschillende disciplines. Open woensdag t/m zondag van 11:0016:00 uur. www.museums-vledder.nl Miramar Zeemuseum. Expositie van foto’s van de Waddenzee van Dickey Salverda. De foto’s geven een prachtig beeld van de vele ‘gezichten’ van een bijzonder stukje Nederland. Het kleur- en lijnenspel tussen lucht en water en eb en vloed spelen een belangrijke rol in haar foto’s. De reflectie van het licht gebruikt zij als bindend element. Natuurlijk is ook het levenswerk van Mej. Warners te bezichtigen. Geopend van dinsdag t/m zondag van 10:00 – 17:00 uur. Tot oktober 2010. www.miramar-zeemuseum.nl Kijkzaal van de bibliotheek. Monique Meyer en haar dochter Tineke van der Velde exposeren hun werk. Monique maakt afwisselend potlood en pastel tekeningen, mandala’s, werk in acryl en olieverf. Ook bewerkt ze speksteen. Tineke’s grote passie is het paard. De expositie is te bezichtigen t/m 27 mei en tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Info tel 0561 – 612623.

Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha Boijl Dwingeloo Diever Elsloo Elsloo

Frederiksoord Luttelgeest Makkinga Makkinga Nijeberkoop Oldeberkoop Ravenswoud Veenhuizen Vledder Vledder

Verhuur dagelijks van 09:00-18:00 uur of op afspraak. De Heksehoeve. Drentseweg 46. ‘ 0516-433365. Gesloten. Groepen op afspraak. www.heksehoeve.nl SELA (Open Tuin). De Bult 3. ‘ 0516-514992. Open op afspraak. Efkes Buorkje. Drentseweg 32. 0516-430043. Open na tel. afspraak. www.theetuinefkesbuorkje.nl Midgetgolfpark Friesland. Bosberg 4. ‘ 0516-431919. Open april dagelijks van 13:30-20:30 uur. Indoor Midgetgolf (hotel ’t Klaverblad), Vaart ZZ 95. ‘ 0516-431359. Dagelijks geopend op afspraak. TBC Museum. Beatrixoord 1. Gesloten. Voor grotere groepen open op afspraak. ‘ 06-12443932. Nordic Walking Friese Wouden. ‘ 0516-541510. (na 18:00 uur). Bowlingcentrum De Hanenburcht. Boerestreek 17. ‘ 0516-431678. Dagelijks open Appelscha-Outdoor. ‘ 06-43515622. of www.appelscha-outdoor.nl Golfbaan De Hildenberg. Gruun 5. ‘ 0516-438130. Dagelijks geopend. RCA Manege. Vaart ZZ 104A. ‘ 0516-433450. De Hoolten Klinte. Bosberg. ‘ 0516-433738. Geopend tijdens tentoonstellingen. Uitkijktoren Belvedere. Bosberg. ‘ 0516-431384. Gesloten. Atelier “M” Keramiek & Sieraden. ‘ 0516-431621. Open na telefonische afspraak. De Kruidenkorf. p.a. Maadsingel 33. ‘ 0516-431077 Kruidenworkshops & Massagepraktijk. www.dekruidenkorf.nl Sauna Het Friese Woud. Boijlerweg 48 ‘ 0561-420874. Openingstijden ma t/m vrij 11:00-23:00 uur. 12:00-23:00 uur, zo 12:00-22:00 uur. www. saunahetfriesewoud.nl Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Entingheweg 1. ‘ 0521-593177. Open maandag t/m vrijdag 9:00- 18:00. Zaterdag 9:00 -17:00 uur. Trail Ranch. Kastanjelaan 16. ‘ 06-27359522 of 06-46136404 www.trailranch.nl Maisdoolhof d’Elf Ieken. Bûtenweg 6, ‘ 0561-421522. Gesloten. Atelier en Expo Jackie. Kloosterweg 2. ‘ 0561-421637. Elke derde weekend van de maand. Zaterdag en zondag van 13:00-18:00 uur. Op afspraak ook mogelijk. (06-10415415) Voor extra openingsdagen zie www.jackie-beelden.nl. De Koloniehof. Koningin Wilhelminalaan 87. ‘ 0521-382712. Open dinsdag t/m zondag van 13:00-16:30 uur. www.dekoloniehof.nl De Orchideeënhoeve. Oosterringweg 34. ‘ 0527-202875. maandag t/m zaterdag 09:00-18:00 uur en op zon en feestdagen 11:00 -18:00 uur. www.orchideeenhoeve.nl Museum Oold Ark. Lyclamaweg 15. ‘ 0516-441734. Open elke zaterdag van 09:30- 16:30 uur. Groepen op afspraak. ‘ 0516-441734. (Mevr. Bles). Molen de Weijert. Zaterdag open van 9:30-16:30 uur. Groepen op afspraak. ‘ 0516 – 441242. Boerengolf, Bovenweg 26. ‘ 0516-441004. Reserveringen telefonisch mogelijk. Galerie Nimrod. Willinge Prinsstraat 1. ‘ 0516-451351. donderdag, vrijdag en zaterdag 13:30-17:30 uur. Atelier Terra Theos. Mr. Lokstraat 9. ‘ 0516-433785. Open op tel. afspraak. Gevangenismuseum. Oude Gracht 11. ‘ 0592-388264. Open dinsdag t/m zondag 11:00-17:00 uur. www.gevangenismuseum.nl Museums Vledder. Brink 1. ‘ 0521-383352. Open woensdag t/m zondag van 11:00- 16:00 uur.) www.museums-vledder.nl Zeemuseum Miramar. Vledderweg 25. ‘ 0521-381300. Open dinsdag t/m zondag van 10:00-17:00 uur. www.miramar-zeemuseum.nl

Openingstijden kantoor T.I.P. Appelscha Boerestreek 23 0516 – 431760 www.appelscha.nl www.tip-ooststellingwerf.nl E-mail: touristinfo@appelscha.nl Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-16.00 uur. Zondag gesloten. Bij het T.I.P. kunt u terecht voor: dagbladen, fiets-, auto- en wandelkaarten, souvenirs, foldermateriaal en gidsen. En de leukste cadeaucard van Nederland: Your Gift Card.

Weekenddiensten Huisartsen Voor de praktijken in Ooststellingwerf (behalve Appelscha): (0900) 1127112. Voor de praktijk in Appelscha: (0900) 1120112. Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde, zaterdag 10.00 – 13.00 uur: (0516) 515001 Tandarts Ooststellingwerf Ooststellingwerf tandartsenpraktijk A’scha: (0516) 431405 Dierenarts Dierenartsencentrum Oosterwolde: (0516) 512742. Dierenartsencentrum Noordwolde: (0561) 431999.

OPENINGSTIJDEN Appelscha Diever Appelscha Appelscha Appelscha Appelscha

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer. ‘ 0516-464020. Terwisscha 6a. Open dinsdag t/m zondag van 10:00-17:00 uur. www.staatsbosbeheer.nl Informatiecentrum SBB. Bosweg 2a. ‘ 0521-594069. Open maandag t/m donderdag 13:00 tot 16:00 uur. Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. Kookmuseum Restaurant De Vleer. Boerestreek 9 ‘ 0516-430178. Open dinsdag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur. Maandags gesloten. Attractiepark DuinenZathe. Noorder Es 1, ‘ 0516-430395. Open t/m 19 sept dagelijks van 09:30-17:00 uur. (van 19 juli t/m 22 augustus sluit park om 18:00 uur). Playland Casino. Noorder Es 1. ‘ 0516-431658. Geopend maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 18:00 uur. Vrijdag tot en met zondag van 13:00 tot 22:00 uur. Kramer Fietsservice. Boerestreek 12. ‘ 0516-431607. winkel/werkpl Ma t/m vrij 9:00 -18:00 uur zat. 9:00-17:00 uur en donderdag koopavond.

GRUNNEGER DAINST IN DORPSKERK OOSTERWOLDE In de Dorpskerk van Oosterwolde wordt driemaal per jaar een streektaaldienst georganiseerd. Op zondag 16 mei, om 19.00 uur, zal daartoe een Grunneger dainst worden gehouden. De diensten in de Groninger taal trekken steeds veel belangstellenden. Het is vertrouwd om een dienst in eigen taal te beluisteren: “Zo proaten wie thoes ook”. Deze dienst zal worden geleid door ds. Engel Jan Struif van Oosterwolde. Vocale medewerking zal worden verleend door Albert Spa, die enkele liederen ten gehore zal brengen. Organist Gerrit Hummel zorgt voor de begeleiding van de samenzang.


Het juiste adres voor:

* * * *

Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie Kinderfotografie

Stationsstraat 4 Oosterwolde www.combireidsma.nl Tel. 0516-521044

De dag van uw leven (Foto: Martin Reidsma)

Het juiste adres voor:

* * * *

Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie Kinderfotografie

Stationsstraat 4 Oosterwolde www.combireidsma.nl Tel. 0516-521044


De Grijpvogel 29 de

Meester van Hasselt mag zich Daltonschool blijven noemen Onlangs was het feest op Dalton openbare basischool Meester van Hasselt in Waskemeer. De school kreeg die middag een verlenging van de Daltonlicentie

voor vijf jaar. Sinds schooljaar 1999-2000 mag openbare basisschool Meester van Hasselt zich een Daltonschool noemen. Om de Daltonlicentie te behouden wordt een basisschool iedere vijf jaar gevisiteerd en kijkt men op welke manier de school invulling geeft aan de Daltonuitgangspunten. Dit gebeurt in opdracht van de Nederlandse Dalton Vereniging. Onlangs hebben twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) een bezoek gebracht en werd er gekeken of de school voldoet aan de voorwaarden voor een licentie verlenging. De Daltonlicentie is een “kwaliteitskeurmerk� voor goed Daltononderwijs. Deze licentie staat onder andere garant voor kwaliteit in de organisatie, kindbegeleiding en relatie met ouders. Tijdens de visitatie zijn verschillende gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen, leerkrachten, directeur onderwijs van Comperio en de directeur van de school. Ook hebben de visiteurs een kijkje in de klassen genomen. Naar aanleiding van bovengenoemde bevindingen heeft de visitatiecommissie een positief advies uitgebracht aan het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging.

Een uitspraak van de visitatiecommissie: “Dit is een gedisciplineerde school waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn.� Onlangs was het dan zo ver dat de licentie uitgereikt kon worden door de heer Victor Felder, directeur onderwijs van Comperio. Voor de ouders en de leerlingen was er die dag de gelegenheid om kennis te maken met een speciale Daltonactiviteit, namelijk “De Werkwinkel�. In de gemeenschapsruimte van de school stond een “toonbank�, met daarop van iedere activiteit een voorwerp met een aantal kaartjes. De activiteiten vonden plaats in de lokalen en de gemeenschapsruimte. Aan de reacties van de ouders en de kinderen te horen viel dit goed in de smaak en is het zeker voor herhaling vatbaar.

ďż˝

ďż˝ Janke Jansma exposeert in Mildam

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝

Zij werd in 1943 geboren in Geleen en woont sinds 1984 in Oosterwolde Fr. Zij is Creatief Kleurentherapeute en geeft cursussen en workshops tekenen-in-kleur en schilderen, waarbij ze de deelnemers wil meegeven wat de invloed van kleur is op/ in hun leven. Daarnaast geeft ze ook advies bij het gebruik van kleuren in het interieur. Een van haar projecten was de grote kerkzaal van de protestantse kerk “Het Anker� in Oosterwolde.

ďż˝

ďż˝

ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝ ďż˝

ďż˝ ďż˝

Tot en met 3 juni 2010 zijn in It Alde Tserkje van Mildam, Schoterlandseweg 37, abstracte schilderijen van Janke Jansma tentoongesteld.

ďż˝

ďż˝

Zeven jaar geleden begon Janke te schilderen bij de kunstenares Tine Mersmann uit Smilde. Ze werkt voornamelijk met acryl en schildert vanuit haar gevoel. En aangezien gevoelens altijd in beweging zijn, levert het verrassend en kleurrijk werk op, aldus bewonderaars van haar schilderijen.

ďż˝ Bezoekers kunnen de expositie bezoeken op de woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

ďż˝

Gratis Grijpertjes

Gratis een advertentie plaatsen?

Plaats een Grijpertje!

De volgende Grijpvogel komt uit op 25 mei. U KUNT UW GRATIS GRIJPERTJES OPSTUREN TOT VRIJDAG 21 MEI. Gebruik daarvoor deze bon:

��������� ������ �������� ���������

Maximaal 1 Grijpertje per adres! Maximaal 150 letters en tekens!

Stuur uw Grijpertje op naar (Of deponeer het Grijpertje in de bus bij):

De redaktie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties, zonder opgave van redenen, niet te plaatsen.

6JUHFWFSJK4UFMMJOHXFSG.FEJBt7BO&NTUXFHt#7"QQFMTDIB &NBJMFOLBOPPLinfo@stellingwerfmedia.nl

ALLEEN GRATIS VOOR PARTICULIEREN!


De Grijpvogel 30 de

Tribute to Michael Jackson en de musical “Cash” verwoord van deze bank. Het bankkantoor is grijs, manager De Boer een bullebak, de klanten enkel goed voor de omzet en het personeel wordt uitgebuit. Van heinde en verre (Amerika, China) komen directies van banken kijken naar deze grijze middelmatigheid. Zwerver Rick Rijk wordt het kantoor uitgestuurd, Andere klanten verlaten onverrichterzake het pand omdat ze een verlopen paspoort hebben meegenomen. Gelukkig wordt directeur De Graaf ziek. De overbezorgde buurvrouw Katja ontfermt zich over zijn welzijn. Dat betekent een ommekeer bij de bank. Dochter Nore Linne ziet haar kans schoon, schuift manager de Boer opzij en huurt uitzendbureau D.R.U.K. in.

Fotograferende toeristen in de bijzondere bank

De feestelijke ouderavond van OBS ‘ t Startblok uit Donkerbroek werd donderdagavond, 29 april gevierd in de afgeladen toneelzaal van restaurant Het Witte Huis. Wat was het vol en wat was het warm. Maanden geleden waren de leerlingen uit groep 7 en 8 al begonnen met het oefenen voor deze avond. Op MSN was te lezen dat de kinderen vet zenuwachtig waren. Maar ook dat ze er veel zin in hadden. De generale ging niet goed. O jee, als de uitvoering. Voor de pauze was er een eerbetoon aan Michael Jackson vertelde de uitstekende spreekstalmeester Verena uit groep 8. Op

dat thema waren een aantal optredens door de kinderen zelf bedacht en uitgevoerd. Zo zagen we een uitgebreid optreden van drie clowns, Mark met gitaar, streetdance, Vincent en Nico op bugel, een acro-performance, playback en de grappige lilliputters.

Er vindt een metamorfose plaats. De bank wordt gezellig ingericht en de klant wordt niet meer weggestuurd, maar waar mogelijk geholpen en dat heeft tot gevolg dat

klanten elkaar ook gaan helpen. Zo blijkt de zwerver een hele rijke man te zijn die de juffrouw met haar baby uit de financiele nood helpt. De goede doelenrekening blijkt niets met een goed doel te maken hebben en net op tijd worden het chique echtpaar ontmaskerd als twee ordinaire oplichters.

De omzet van de bank vliegt omhoog. Als na een hilarische scene met een telefoon buurvrouw Katja de bankdirecteur het nieuwe kantoor laat zien, is hij overtuigd dat niet hij, maar zijn dochter gelijk heeft. Eind goed, al goed.

De avond vloog werkelijk om. Trotse ouders, uitgelaten kinderen. Groep 8 draagt aan het einde van dit schooljaar het stokje over aan groep 7. Groep 8 heeft laten zien wat ze in hun mars hebben en is bijna klaar voor het middelbaar onderwijs.

Het hoogtepunt bestond uit een muzikale medley van muziek van Michael Jackson waarbij heel groep 7 en 8 betrokken was. Twee oud-leerlingen Sanne Vloet en Hilde van Dalen hadden een prachtige choreografie gemaakt en zijn weken aan het oefenen geweest met de leerlingen. We zijn in het bankkantoor CASH van bankdirecteur Cas de Graaf. Efficiëntie is het to-

Oranjetipje op pinksterbloem. (foto Albert Henckel/Staatsbosbeheer)

Pinksterbloem doet het goed én slecht Elke plant heeft zijn eigen verhaal

Iedereen kent de pinksterbloem, maar bijna niemand weet dat deze algemeen voorkomende plant in aantal achteruit gaat. Aan de andere kant wordt hij wel op steeds meer plekken gevonden. Planten vormen een belangrijke basis voor veel leven op aarde. Elke plantensoort heeft zijn eigen verhaal. Daarom vraagt Staatsbosbeheer in het Jaar van de Biodiversiteit aandacht voor soorten als de pinksterbloem met speciale excursies in de drie noordelijke provincies.

Monument Teake Schuilenga

Leerlingen Fochteloo herdenken slachtoffers van Tweede Wereldoorlog Op woensdag 28 april brachten de leerlingen van groep 4 tot en met 8 van Dalton o.b.s “De Vogelrijd” een bezoek aan het Joods Monument Ybenhear en het monument ter nagedachtenis aan Teake Schuilenga, in het Tiesingabosje. Teake Shuilinga werd op 4 november 1943 zonder enige vorm van proces, tussen Oosterwolde en Veenhuizen, door het hoofd geschoten. Tijdens deze jaarlijkse herdenkings- bijeenkomst hebben de kinderen bij beide monumenten bloemen en een bloemstuk neergelegd, daarna werd er een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben bij beide monumenten hun eigen gedichten voorgedragen. Dalton o.b.s “De Vogelrijd” in Fochteloo heeft al sinds 1987 het verzetsmonument in het Tiesingabosje geadopteerd. Ieder jaar brengen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 bloemen bij de twee monumenten in Fochteloo in het kader van de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Aangezien het dit jaar alweer 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog hebben dit jaar ook de leerlingen uit groep 4 en 5 deelgenomen aan deze herdenking. Voorafgaand aan de herdenking hebben de kinderen op school gewerkt aan het thema “de Tweede Wereldoorlog”. In zowel de midden- als de bovenbouw was een thematafel ingericht met onder andere materialen waar de kinderen mee konden werken. De kinderen hebben gewerkt met keuzekaarten en hebben werkstukjes en muurkranten gemaakt. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 allemaal een gedicht geschreven over de Tweede Wereldoorlog, die ze bij beide monumenten hebben voorgedragen.

De pinksterbloem kan op veel verschillende plekken, van wegberm tot natte bossen en strak gemaaide gazonnen, uit de voeten. Dat is zijn redding, want de aantallen zijn zoals gezegd de laatste jaren fors teruggelopen. De uitgestrekte lilagekleurde velden zoals die twintig jaar geleden nog overal te zien waren, is vanwege vermesting en ontwatering nu een zeldzaamheid geworden. Vooral in graslandjes in wat nattere natuurgebieden komt hij nog wel volop voor. De pinksterbloem, die tot de kruisbloemigen behoort, is belangrijk voor veel andere organismen. Zo is de plant van groot belang als voedsel voor de rupsen van het oranjetipje. Maar ook als nectarplant voor de volwassen vlinders is de pinksterbloem onmisbaar omdat er in het vroege voorjaar, als de vlinder vliegt, nog weinig andere bloeiende planten zijn. De sterke band tussen de pinksterbloem (Cardamine pratensis) en het oranjetipje (Anthogaris cardamines) komt ook tot uiting in de Latijnse naam van beide soorten. De naam pinksterbloem lijkt tegenwoordig nogal vreemd, want meestal is de plant al voor Pinksteren weer uitgebloeid. De naam paasbloem zou wat dat betreft beter zijn. De plant bloeit door de klimaatveran-

dering steeds vroeger in het jaar, maar ook eerder zal alleen bij een vroege Pinksteren de pinksterbloem zijn naam eer aan hebben gedaan. In die vroegere tijden werd de plant trouwens ook nog door mensen gegeten vanwege zijn hoge gehalte aan vitamine C. Hij diende zodoende na lange winters als medicijn tegen scheurbuik.

Ga mee Naar Buiten Speciale flora-excursies Zo heeft bijna elke plant wel een bijzonder verhaal of relatie met andere organismen. Om dit meer onder de aandacht te brengen en de belangrijke functie die planten hebben voor de biodiversiteit te benadrukken, organiseert Staatsbosbeheer in het kader van Het Jaar van de Biodiversiteit in de noordelijke provincies een aantal speciale flora-excursies.

Friesland/Drenthe: Op vrijdag 28 mei kun je deelnemen aan een avondwandeling in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het vertrek is om 19.30 uur bij de parkeerplaats Canadameer in Appelscha. De kosten bedragen € 2,00 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen t/m 12 jaar. Graag aanmelden via e-mail (drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl) of telefonisch bij het bezoekerscentrum (T 0516-464020).


250 ml.

Biotoop 101

250 ml.

van 28,20 voor

Biotoop 164

250 ml.

van 28,20 voor

25,38

Biotoop 103

250 ml.

van 28,20 voor

25,38

Biotoop 111 van 28,20 voor

25,38

25,38

ALGEMENE ZUIVERING

HELPT BIJ STRESS

VOOR BLAAS EN NIEREN

VOOR AFSLANKEN & CONDITIE

Bevordert de verwijdering van afvalstoffen

Bij prikkelbaarheid, rusteloosheid, geestelijke druk en inspanningen.

Voor een goede blaas & nierfunctie en vochtbalans

Stimuleert de stofwisseling, verhoogt vetbranding

300 ml.

500 ml.

van 36,voor

100 ml.

van 26,voor

34,20

van 26,voor

23,40

ENERGETISCHE SPORTDRANK (30 maal) Op natuurlijke wijze meer energie en vitaliteit. Met o.a L-carnitine, glucosamine, ginseng en koolhydraatcomplex

500 ml.

60 caps.

van 28,voor

23,40

25,20

VOOR HUID, HAAR, NAGELS EN BLOEDVATEN

HUID & GEWRICHTSPROBLEMEN CREME

VOOR SOEPELE SPIEREN & GEWRICHTEN

Drinkbare Fytosil Silicium is goed voor gewrichten, spieren, bloedvaten, huid, haar en nagels

Ideaal in combinatie met drinkbare Silicium

Onontbeerlijk bij proteĂŻne diĂŤten en intensieve sportactiviteiten

100 ml.

60 caps.

van 22,voor

van 35,voor

19,80

31,50

60 caps.

van 34,voor

van 46,voor

30,60

41,40

VOOR BEHOUD VAN KRAAKBEEN

SPORTGEL

BEHOUD EN HERSTEL VAN SPIERMASSA

MULTIVITAMINE MET DUINDOORNOLIE

Drinkbare silicium met Glucosamine en MSM voor optimale elasticiteit en flexibiliteit van spieren en gewrichten

Ideale sportgel met organisch silicium en essentiĂŤle oliĂŤn voor een goede warming up en behoud van spieren en gewrichten

Helpt de energieaanmaak bij intensieve sportactiviteiten en algemene spierzwakte

Voor een sterke afweer en weerstand

120 caps.

120 caps.

van 26,voor

van 26,voor

23,40

23,40

PERILLA-OLIE

FEMME PROTECT OMEGA

Voor een goede doorbloeding, opname van de juiste Omega3 vetzuren een jonge elastische huid

Voor een goed hormonaal evenwicht voor de vrouw. Prima bij overgangsverschijnselen en premenstrueel syndroom.

HANDELSHUIS MULDER, DE BETERE KEUS IN VOEDINGSUPPLEMENTEN Je bent die actieve senior, ambitieuze werknemer, gedreven sporter of CJKWPPSCFFMEFOUIPVTJBTUFTUVEFOUEJF[JDI[PWJUBBMNPHFMJKLXJMWPFMFO Voor een gezond, vitaal en plezierig leven kies je voor de ondersteuning van NATUURLIJKE TOPPRODUCTEN!

BESTEL NU VIA ONZE WEBWINKEL WWW.HANDELSHUISMULDER.NL ADVIES NODIG? MAIL OF BEL ONS! GEEN VERZENDKOSTEN BINNEN 15 KM VAN OOSTERWOLDE!!

HANDELSHUIS MULDER

5&/)003*/(&3-""/ 0045&380-%&tt*/'0!)"/%&-4)6*4.6-%&3/-

WWW.HANDELSHUISMULDER.NL


Grijpvogel nr 10