Issuu on Google+

P SFH JKQW

E X X X

M

O MHF PPTU

1BH

De Grijpvogel 22 de

Kerst Puzzel Paagina

Actiefront

1BH

1BH

Puzzelpagina

Dio vrouwen

De Grijpvogel wordt verspreid in de volgende plaatsen: Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek, Oosterwolde, Fochteloo, Makkinga, Langedijke, Ravenswoud, Appelscha, Nijeberkoop, Elsloo en Oldeberkoop, Oosterstreek, Boyl, Noordwolde en Zorgvlied. Oplage: 13.000 exemplaren.

De /StEFDFNCFS

004545&--*/(8&3'

Ondanks moeilijke economische tijden

(Foto: Fred Platje)

Voedselbank Ooststellingwerf heeft het niet extra druk 0OEBOLTEFXBUTPNCFSFFDPOPNJTDIFQFSJLFMFOJTFSCJKPOTOBVXFMJKLTTQSBLFWBOFFO UPFOBNF(FNJEEFMEIFCCFOXFIFUOPHTUFFETPWFS[POEFSUJHIVJTIPVEFOT EJFCJKPOT EFWPFETFMQBLLFUUFOLPNFOIBMFOw%BU[FHU.BSJBO#PFSTVJU'PDIUFMPP WPPS[JUUFSWBOEF TUJDIUJOH7PFETFMCBOL0PTUTUFMMJOHXFSG Sinds drie en een half jaar is de Stichting Voedselbank Ooststellingwerf nu bezig de minder bedeelden in deze gemeente te voorzien van een aanvulling op de dagelijkse levensbehoeften. Samen met Marian Jager uit Oosterwolde stond Marian Boers aan de wieg van die voorziening. ,,We pikten wat signalen uit de omgeving op en besloten samen in december 2005 eens te kijken of er ook in Ooststellingwerf een voedselbank van de grond zou kunnen komen�, vertelt Boers. In Opsterland was er al een dergelijke bank en omdat het wiel niet voor de tweede maal uitgevonDe volgende editie van „De Grijpvogel� zal verschijnen op 5 Januari 2009. Al uw advertentie- en tekstmateriaal dienen uiterlijk donderdag 30 December in het bezit te zijn van „De Grijpvogel�. E-mail: info@stellingwerfmedia.nl Inleveren kan ook aan de: Van Emstweg 8, Appelscha

den hoeft te worden werd daarmee contact opgenomen. Vooral ook omdat er al een landelijke organisatie was en de routing en logistiek al min of meer aan het papier was toevertrouwd, kon de start in Ooststellingwerf vrij snel worden gerealiseerd. Criteria Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank worden er criteria gehanteerd, die ook bij de overige voedselbanken van toepassing zijn. Daarbij gaat het specifiek om het besteedbaar inkomen, het bedrag dat een huishouden overhoudt als gas, licht, huur en

verzekeringen zijn betaald. Zo mag het besteedbaar inkomen, ofwel het bedrag dat men na aftrek van alle kosten overhoudt, voor een eenpersoonshuishouden bijvoorbeeld niet hoger liggen dan 175 euro per maand. ,,Die intake is best wel streng�, constateert Marian Boers. De mensen die gebruik maken van die voorziening lopen daarmee niet graag te koop en dus staat het woord privacy bij de voedselbank hoog in het vaandel. ,,Wij kennen ze ook niet en bij ons wordt niet met namen maar met postcodes gewerkt.� Vervolg op pagina 3


De Grijpvogel 3 de

Vervolg van pagina 1 Landelijk gezien zijn er inmiddels acht districten, het regionaal depot voor het district noord van de voedselbank is in Meppel. Ooststellingwerf, Smallingerland en Opsterland werken evenwel samen en hun opslagloods is gevestigd in Drachten. Een wat kleiner depot is in Oosterwolde. Niet alle gemeenten hebben een dergelijke bank. ,,Het moet wel een particulier initiatief zijn, gedragen door voldoende vrijwilligers. Op sommige plaatsen wordt er wel aan gewerkt om te starten met een voedselbank. Zo is men in Achtkarspelen nu ook bezig. Toch zijn er nog wel enkele ,,witte vlekken�. Wij krijgen hier ook regelmatig aanvragen uit Weststellingwerf, want daar heeft men het nog niet van de grond kunnen krijgen�, zegt Marian Boers. Noodhulp ,,Het is en blijft wel noodhulp. Sommige mensen hebben door wat voor oorzaak dan ook even tijdelijk een mindere periode en die zie je daarna ook nooit meer�, weet de voor-

zitter van de stichting. Aan de hulp is wel een limiet van maximaal drie jaar verbonden. Aanmeldingen komen veelal binnen via maatschappelijk werk, de sociale dienst of de schuldhulpverlening. De voedselbank in Ooststellingwerf staat er goed op, want van diverse kanten wordt er steun verleend. Zo staat de gemeente voor een garantiesubsidie van maximaal vierduizend euro, daarnaast worden er ook activiteiten ontplooid om de voedselbank en de mensen die daarvan gebruik maken een steuntje in de rug te geven. De volkstuinvereniging Jardinga in Oosterwolde is bezig met biologisch tuinieren en de opbrengt is bestemd voor de voedselbank. ,,Hele goede en verse producten dus, maar ook veel bedrijven in deze omgeving werken mee�, meldt Marian Boers. Voor een drietal cliÍnten van de voedselbank in Ooststellingwerf krijgt Kerstmis nog een extra dimensie, want zij zijn door horeca-ondernemers in deze gemeente uitgenodigd te komen genieten van de Kerstdis. Daarnaast is er, dankzij de diaconieÍn, voor alle cliÍnten ook een kerstpakket.

Nieuws graag naar info@stellingwerfmedia.nl Wij zijn weer met veel enthousiasme met De Grijpvogel, Dat kan uiteraard niet zonder de steun en inbreng van adverteerders en lezers. Nieuws op dat front kan worden gemaild naar:

info@stellingwerfmedia.nl De redactie zal trachten zo veel mogelijk daar van een plaatsje te geven.

Terugblik en werken aan de toekomst.

Het jaar loopt weer op zijn eind en als ik dan terugkijk dan moet ik concluderen dat het zowel privĂŠ als zakelijk een roerig jaar is geweest. Een kleine greep uit de gebeurtenissen van afgelopen jaar:

t*OKBOVBSJXFSE0CBNBCFĂ‘EJHEBMTFFSTUF[XBSUFQSFTJEFOUWBO "NFSJLB t&FOWMJFHUVJHWBO5VSLJTDI"JSMJOFTTUPSUOFFSWMBLWPPSEFMBOEJOH PQ4DIJQIPM t,POJOHJOOFEBH[BMEPPSWFMFOOJFUTOFMXPSEFOWFSHFUFO XBUFFOWSPMJKLGFFTUIBENPFUFOXPSEFOFJOEJHEFQMPUTFMJOHJO FFO ESBNB *O IFFM IFU MBOE XFSEFO EF GFTUJWJUFJUFO WPPSUJKEJH HFTUPQU0PLJO0PTUFSXPMEFLPONFOOJFUMBOHHFOJFUFOWBOEF GFTUJWJUFJUFO t7PFUCBMDMVC "; XPSEU WPPS EF UXFFEF LFFS JO EF DMVCIJTUPSJF LBNQJPFOWBOEF/FEFSMBOETF&SFEJWJTJF t8FIFCCFOFFOQSBDIUJHF[PNFSFOFSXPSEUEPPSEFKFVHEWFFM HFCSVJLHFNBBLUWBOIFU[XFNCBEFO$BOBEBNFFS t%FXFSFMESFBHFFSUHFTDIPLUPQIFU[FFSPOWFSXBDIUFPWFSMJKEFO WBOEF,JOHPG1PQ .JDIBFM+BDLTPO t#FMHJTDI QSFNJFS )FSNBO 7BO 3PNQVZ $%7 XPSEU EPPS EF MFJEFST WBO EF &6MJETUBUFO JO #SVTTFM WFSLP[FO UPU EF FFSTUF WPPS[JUUFSWBOEF&VSPQFTF3BBE t%F .FYJDBBOTF (SJFQ TMBBU PN [JDI IFFO FS XPSEU NBTTBBM JOHFĂ‘OU t*O)BVMFSXJKLWJOEFFOTDIPVXQMBBUTPNEVJEFMJKLIFJEUFLSJKHFO PWFSIFUIPFFOXBUCFUSFòFOEFEFNPPSEPQ.BSJOVT0PNT %FDSJTJTUSFGUWFFMCFESJKWFOJOIFUMBOEFOPPLJO0PTUFSXPMEFFO PNHFWJOHLVOOFOFFOBBOUBMCFESJKWFO[JDIOJFUTUBBOEFIPVEFO )JFSEPPSWFSMJF[FOWFFMHF[JOOFOIVOJOLPNFOFOEFLBOTPQFFO OJFVXFCBBOJTJOEF[FUJKEOJFU[PHSPPU 0PLde GrijpvogelPWFSMFFGUEFDSJTJTOJFUFOEFNFOTFONPFUFO EFHSBUJT)VJTBBOIVJTLSBOUNBBOEFONJTTFO7BOBGPLUPCFS KMWBMUEFLSBOUCJKXFFSEFNFFTUFHF[JOOFOPNEFEBHFOPQ EFEFVSNBU Langs deze weg wil ik alle adverteerders bedanken voor het vertrouwen wat ze ons hebben gegeven. Wij houden ons bezig met het produceren van een zo goed mogelijk product en als we terugkijken op afgelopen uitgaven dan kijken we met een goed gevoel terug. Dat gevoel zullen we meenemen naar 2010.

Namens het hele team van de Stellingwerf Media wens ik iedereen dan ook een heel goed en gezond 2010.

Diny Keiser

Colofon De Grijpvogel: 8426 BV Appelscha Fr. Van Emstweg 8 [T]: (0516) 430004 [E]: info@stellingwerfmedia.nl Internet: www.degrijpvogeloost.nl

Advertentie acquisitie: Uitgeverij Stellingwerf Media Redactie BĂŠ Lamberts Verspreiding en bezorging: Interlanden BV

Verschijning: 26 keer per jaar Oplage 13.000 Advertentietarieven: Uitsluitend op aanvraag Uitgever: USM Uitgeverij Stellingwerf Media

0900-4683752 Š Copyright de Grijpvogel de Grijpvogel is een uitgave van Uitgeverij Stellingwerf Media. Informatie uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever uitsluitend voor persoonlijk gebruik worden gereproduceerd.


De Grijpvogel 4 de


De Grijpvogel 5 de

Gamma komt naar Oosterwolde ,,Natuurlijk zijn we tevreden. Hier hebben we op gewacht.” Ondernemer Jelle de Jong uit Dokkum is uitermate content, nu hij binnen afzienbare tijd met zijn Gamma-vestiging aan de winkelboulevard in Oosterwolde kan starten. En daarmee komt voorlopig een voor De Jong positief einde aan een slepende en door tal van juridische procedures gekenmerkte periode. Door Holding De Jong BV uit Dokkum werd al in 2005 een aanvraag ingediend voor een Gamma-vestiging in het pand voor aan de Veengang, dat daarvoor gevuld was met de campers van Wim Vuist. In eerste instantie leek de aanvraag van De Jong Holding ook weinig problemen op te leveren, want er werd een vrijstelling verleend. Die werd later na bezwaren van onder andere buurman Formido en Bijmholt Bouwmaterialen uit Appelscha ingetrokken, temeer daar ook het advies

van MKB Reva voor De Jong negatief uitpakte. Er zou sprake zijn van een ,,duurzame ontwrichting van de detailhandelstructuur.” Geen reden te weigeren Dat oordeel werd bevestigd door de rechtbank, De Jong procedeerde door en kwam uiteindelijk in oktober bij het hoogste rechtsorgaan van het land, de Raad van State, terecht. Daar kwam men tot de conclusie dat er geen reden was de Gamma-vestiging te weigeren en dat hield in, dat burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf goedkeuring aan vrijstelling van het bestemmingsplan alsnog verlenen.

Vriendenkring Appelscha druk bezig

Toneelvereniging Appelscha is al weer druk aan het repeteren voor de jaarlijkse toneeluitvoering. Deze vindt plaats op zaterdagavond 6 februari 2010 in de grote zaal van Attractiepark Duinenzathe in Appelscha, aanvang 19.30 uur. Opgevoerd wordt ‘’Een zoen van Miss Urk’’, een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Max Andrea. Net als voorgaande jaren is er weer de mogelijkheid om kaarten in de voorverkoop te kopen. Waar? Let op de flyer die in januari 2010 huis aan huis in Appelscha en omstreken verspreid wordt. Zie tevens ons Grijpertje in deze krant

Edwin Prins nieuwe trainer van De Griffioen

Edwin Prins wordt met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van De Griffioen. De in Haulerwijk woonachtige oefenmeester heeft nu nog zondag derde klasser Vako uit Vries onder zijn hoede. Eerder was Prins onder andere werkzaam bij Hoogezand en Leek Rodenburg.

Prins wordt de opvolger van Ed Laagland uit Sneek. Door veranderde werkzaamheden kon Laagland dat niet meer combineren met zijn trainersactiviteiten in Ooster-

wolde en dat hield in, dat al na één seizoen de wegen van de Sneker oefenmeester en de Oosterwoldse derde klasser uit elkaar gaan.

Grand Cafe Stationsplein in teken gezelligheid Op zaterdag 26 december, tweede kerstdag, zal er in Grand Cafe Stationsplein een speciale avond zijn die in het teken staat van een jarige, maar ook een avond die in het teken zal staan van gezelligheid. Na twee dagen van lekker eten met hier en daar een drankje bieden de onderneemsters Alie Rooks en Ina Kuiper een heerlijk muziek avondje aan. De swingsoosavonden en -middagen zijn inmiddels een ( bijna ) bekend fenomeen in Oosterwolde, maar ook de jam- sessie avonden, waarvan er inmiddels twee geweest zijn, mogen niet klagen over belangstelling. Komende zaterdag is dan niet een swingsoos avond, toch zal er deze avond een optreden plaats vinden. Optreden zal bandartiest Jôn, voor de kenners beter bekend onder zijn eigen naam Jan en zanger van de Friese band Bamm Bamm. Deze top40/100 band geniet inmiddels zowel in Friesland als daarbuiten de nodige bekendheid. Omdat de band een zeer breed repertoire heeft, zijn ze in staat om elke aanwezige uit zijn of haar dak te laten gaan. De zanger van de band, die dus ook alleen optreedt, zal het dan ook niet nalaten om stukken van de band te spelen. Een speciale avond zal het ondanks alles zeker worden want Alie Rooks is een kerstkindje en viert deze dag haar zesendertigste verjaardag. Ook artiest Jôn is een

kerstkind, want ook hij viert deze dag zijn verjaardag. Houdt men van stevige rock , lekkere disco of Nederlandse meezingers en wil men een spetterend optreden meemaken of heeft men simpelweg zin in een feestje, dat kan die avond in Grand Café Stationsplien. Het Grandcafe zal de deuren openen om zeven uur, vanaf tien uur zal het optreden plaats vinden. Dit zal tevens de laatste zijn van een voor Stationsplein zeer succesvol jaar, waarin Alie en Ina hebben getracht door allerlei activiteiten Oosterwolde op de kaart te zetten. In 2010 zal de samenwerking met Swingsoos een vervolg krijgen met diverse optredens, meest in het eind van de maand en de jam sessies op de tweede vrijdag van elke maand. Daarnaast is men van harte welkom voor een bedrijfsborrel, nog mogelijk in eerste week 2010, een lunch of een buffet.

JV Oostenburg E6 en E7 najaarskampioen Dit najaar twee kampioenen bij de E-pupillen bij JV Oostenburg. De E-8 maakt ook nog kans kampioen te worden, maar is afhankelijk van een nog te spelen wedstrijd van tegenstander BSVV. Bij de F-pupillen miste de F4 het kampioenschap op een haar. Tijdens een gezellige bijeenkomst in de DIO kantine werden de ploegen van de E6 en E7 gehuldigd en kreeg iedere speler en leider een mooie medaille. Jeugdcoördinator van de E-categorie Hendrik Hoogenkamp kon deze trots omhangen en wedstrijdsecretarissen Baudina Wagenaar en Marjan Punter deden de rest van de organisatie. Uiteraard was er nog een patatje en wat te drinken. Het was dus een gezellige bedoening. Het belangrijkste waren natuurlijk de behaalde kampioenschappen. De trotse leiders van de E6 en E7 vertellen hier in het kort over de prestaties van hun spelers: E6 kampioen. Leiders Rindert Menger en Alfons Pen. Tim Dijkstra: dit jaar veel goals gemaakt, is de jongste van de ploeg. Heeft een hard schot en kan de verdediging aardig in het leuren leggen. Is zeer snel. Hilco Menger: als Hilco het op de heupen heeft dan maakt hij zo 5 goals, zoals bij VKW. Hilco heeft altijd een oog voor een andere speler hij geeft de ballen goed af. Mag soms wel wat brutaler zijn. Goed aanspeelpunt. Tijmen de Haan: een rots in de branding. Er zijn maar weinig spitsen die hem voor bijkomen. Tijmen scoort ook wel eens en heeft een hard schot ,een echte laatste man. Marcel Pen: klein maar fijn zeggen ze wel eens, staat achterin naast Tijmen. Kan de ballen goed afpakken, achterin hebben ze maar zeven doelpunten tegen gekregen. Heeft dit jaar ook gescoord, zijn voor keur gaat naar het middenveld, maar wij zien hem graag achterin. Gaat heel goed. Arta Mahboubian: Arta is een harde voetballer. Maakt wel eens een overtreding, hij maakt veel goals, soms wil hij wel eens te vaak alleen, maar is een hele goede voetballer die wel wil winnen net zo als de rest van zijn team. Als het maar niet te koud is dan zit het wel goed bij Arta. Sipke Roos : Sipke is dit jaar nieuw in ons elftal en is de keeper. Sipke baalt als hij een bal door laat. Maar dat is deze competitie maar weinig gebeurt. Hij praat goed tegen zijn verdediging en keert meestal alle ballen die hij op de goal krijgt. Maar zeven doelpunten tegen. Sipke houd van afronden, Partij vindt hij ook heel leuk, maar dat andere zoals trappen en passen vind hij maar niks. Djair Maatita: laatste tijd wat last van zijn achillespees, maar als hij fit is staat hij zijn mannetje. Djair kan op het midden veld en achter in voetballen. Pakt veel ballen af je komt hem haast niet voorbij en als hij de bal heeft geeft hij ook nog een goede bal op zijn teamgenoten. Maakt soms ook wel een goaltje. Het is een mannetje van alles.

Tinou Bal : is middenvelder kan goed koppen maakt ook veel doelpunten ziet het spelletje goed, een echte spelverdeler. Samen met Arta en Djair en Rick is hij een goed middenvelder. Als Tim of Hilco er een keer naast staan kan hij ook wel in de spits.

Rick Ottenhof niet de grootste, maar is niet bang voor de meestal grotere tegenstander. Rick heeft een goed linkerbeen en geeft meestal mooie voorzetten. Rick scoort ook wel eens. Rick kun je ook wel in de verdediging zetten. 106 doelpunten voor en maar 7 tegen. Groeten Rindert en Alfons

E7 kampioen , leiders Niels van den Berg en Cees van Bruggen Onze topscorer dit najaarsseizoen is Jeroen van Weperen geworden. In ons team heeft iedereen gescoord, zelfs de keeper. Dominggus, Calvin, Jeroen, Alwin, Sybren, Wouter en de dames: Larissa, Kayleigh en Katerine. Wij hebben de grootste uitslag bij Borger uit geboekt, het werd hier prijsschieten 0-21. Jeroen, onze topscorer was er deze wedstrijd niet eens bij. De belangrijkste wedstrijd dit seizoen was die tegen Vako. Dit was onze belangrijkste concurrent. We speelde thuis tegen hun, aan de kant van de Griffioen. Vako had op dat moment nog geen wedstrijd verloren en wij waren helaas begonnen met een nederlaag tegen LEO Loon 3-5. LEO had ondertussen al met 4-1 verloren van Vako. We kwamen vrij snel voor met 1-0.

Maar nog voor de rust wist Vako deze achterstand om te buigen in een 1-2 voorsprong. In de rust heb ik de ploeg eens goed verteld dat we er moeten staan op de juiste momenten en heb de opstelling op een paar plaatsen gewijzigd. Vlak na rust viel de 1-3. Wij hebben onze koppen alleen geen moment laten hangen. We kwamen met nog 10 minuten te spelen terug naar 2-3. Ik heb vanaf de zij lijn de ploeg nog eens flink opgepept en ja, we kwamen op 3-3. Naast ons werd ook gevoetbald en iedereen stond naar ons te kijken, en het publiek wat was meegekomen met Vako uit Vries werd al wat stiller. Vlak voor tijd maakten we er 4-3 van. Wij hebben de belangrijkste wedstrijd van het seizoen laten zien dat we als een echt hecht team, hard willen en kunnen werken.

Onze rots in de branding was Alwin Bergsma, onze verdediger hield het hok achterin regelmatig goed dicht. Op het middenveld kunnen onze dames het beste uit de voeten. Kayleigh Grotenboer en Katerine van Bruggen, zijn snel en balvaardig en kunnen vrij snel terug schakelen naar de verdediging. Op de aanval hadden we meestal Jeroen van Weperen, samen met Larissa van den Berg. Sybren Hoen en Calvin Vink kunnen op alle linies goed uit de voeten, Wouter de Vries komt het best tot zijn recht op de linksachter positie of rechts voor en Dominggus Matahelumual, onze keeper heeft ook een puik seizoen achter de rug.

We zijn heel trots op E7 met het kampioenschap, maar het zou voor ons nog mooier kunnen worden als E8 ook nog kampioen werd. De kans is er wel. Niels van den Berg, Trainer en Leider E7


De Grijpvogel 6 de


De Grijpvogel 7 de

Nieuwe dienstregeling voor Zuidoost Friesland

Op 13 december is de nieuwe dienstregeling openbaar vervoer in de regio Zuidoost Friesland in werking getreden. Hieronder een verkort overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Men dient rekening te houden met verschuivingen in de vertrektijden en met andere lijnnummering. Ook zullen sommige vertrouwde verbindingen veranderen. Lijn 18 biedt overdag 1x per uur een nieuwe, directe verbinding van Drachten naar Assen via Bakkeveen en Haulerwijk. In de spits rijdt men extra ritten op lijn 18. Daarnaast kan met lijn 14 via Oosterwolde en Veenhuizen tussen Drachten en Assen gereisd worden. Lijn 14 rijdt hier overdag en in het weekend 1x per uur. In de spits 2x per uur. Tussen Oosterwolde en Assen rijdt in de spitsuren 4x per uur een bus (lijn 14, 15 en 16). De lijnen 15 en 16 verbinden Appelscha en Smilde met Oosterwolde en Assen op maandag tot en met vrijdag 2x per uur. ’s Avonds en in het weekend rijdt alleen lijn 15 1x per uur. Lijn 19 verbindt Ureterp, Wijnjewoude en Donkerbroek met Drachten en Oosterwolde op maandag tot en met zaterdag 1x per uur. Lijn 85 verbindt Oosterwolde en Haulerwijk met Groningen op maandag tot en met vrijdag 1x per uur. Verbindingen met treinstations per lijn Lijn 13 verbindt Surhuisterveen, Drachten, Gorredijk, Oldeberkoop en Noordwolde met Leeuwarden en Steenwijk.

Lijn 14 verbindt Drachten, Oosterwolde en Veenhuizen met Assen en Leeuwarden. Lijn 15 verbindt Appelscha, Oosterwolde, Donkerbroek en Jubbega met Heerenveen en Assen. Lijn 16 verbindt Appelscha, Oosterwolde en Oldeberkoop met Wolvega en Assen. Lijn 17 verbindt Oosterwolde en Noordwolde met Wolvega en Heerenveen. Lijn 18 verbindt Nij Beets, Drachten en Haulerwijk met Heerenveen en Assen. Lijn 19 verbindt Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Drachten en Burgum met Leeuwarden. Voor een compleet overzicht van de nieuwe dienstregeling en voor meer informatie over de nieuwe kaartsoorten verwijzen we u graag naar www.qbuzz.nl. of telefoonnummer 0900-7289965 (0900-QBUZZNL). Voor een reisadvies op maat kunt u terecht op www.9292ov.nl of telefoonnummer 0900 – 9292.

Ouderenmiddag in Noordwolde In de ontmoetingszaal van de Kwekerije in Noordwolde wordt op woensdag 30 december door de gereformeerde kerk een ouderenmiddag georganiseerd. Van 16.00 tot 18.00 uur is er oa het volgende te doen: optreden van de Citerclub uit Urk (muziek), solozang en samen zingen en het maken van (nieuwjaars) wenskaarten onder het genot van koffie met gebak.

Door dhr Reijer Pasterkamp zal een oudejaarsverhaal verteld worden. De toegang is vrij en de materialen zijn aanwezig. Iedereen van 50 jaar en ouder is welkom. Heeft u vragen of geen vervoer bel dan Leonora Nieuwland tel 0561 431273.

Appelscha 29 December

KruiwagenKlûnRace De Hel van 2009

Op 29 december aanstaande wordt er in Appelscha een race gehouden, waarvan je denkt…waar haal je het vandaan. Tijdens een gesprek bij Eetcafé Hulst vonden de eigenaren van eethuisje de Posthoorn en Eetcafé Hulst dat er wat georganiseerd moest worden. Na een paar stevige borrels waren ze er over uit dat er maar Geklûnt moest worden. Bij ernstig gebrek aan vloerbedekking kwamen ze op het idee om kruiwagens te gaan gebruiken.

Deelnemers en toeschouwers kunnen daar rustig even blijven, want daar staat de tijd even stil. Om 17.00u moet je binnen zijn bij Hulst

Dus een team bestaande uit twee man, kortom allebei schaatsen en schoenen meenemen! Één van de twee is aan het Klûnen, waar dat niet kan… dan heb je de kruiwagen!

Natuurlijk is iedereen welkom, deelnemer en toeschouwer! En wat het weer betreft, weer of geen weer… deze bikkels gaan door! ’s Avonds vloeit de muziek van onder andere, de Dijk, Hazes, Borsato en vele andere bekende Nederlandse liederen, onder begeleiding van Zanger Jetz uit Joure en onze eigen muzikant Martin Keizer.

Het inschrijven voor deze activiteit vindt om 11.30u plaats bij Eetcafé Hulst, ver-

World Servants Haulerwijk werd via de mail op 28 november getipt zich aan te melden voor de millenniumprijs 2009 van de gemeente Ooststellingwerf. De opgave moest voor 30 november binnen zijn. Deze prijs wordt gegeven aan een project, dat zoveel mogelijk doet aan de millenniumdoelen. Op dinsdag 1 december kwam het bericht dat de €1.000 gewonnen is door World Servants Haulerwijk. Een week later werd de prijs uitgereikt door wethouder Engbert van Esch en raadslid Jan Smit in de raadszaal van het gemeentehuis. Drie projecten Er bleken drie projecten genomineerd te

Dat men er serieus werk van maakt, blijkt uit de enquête die dezer dagen in het dorp huis-aan-huis wordt gehouden. De formulieren zullen worden verwerkt, waarna men over de uitkomsten een rapportage uit zal brengen De vragen gaan niet alleen over de mogelijke plannen over de bouw van een MultifunctioneleAccommodatie Elsloo met daarin de peuter- zaal, maar ook over dingen met betrekking tot Elsloo wat betreft de bouw van starterswoningen, de noodzaak van een nieuwe sportaccommodatie, de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, en of de gemeente wel of niet genoeg aandacht besteedt aan de kleine dorpen in Ooststellingwerf.

Nu de spoken bijna uit het dorp Elsloo zijn verdreven, zijn er onlangs op een drietal locaties bij de plaatsnaamborden speciale verkeers- en tekstborden neergezet. Achter de actie zit het actiefront B17. Wie dat is of zijn wil de groep niet vooralsnog niet bekend maken. Wel laat het actiefront desgewenst weten dat er leegloop dreigt als de voorzieningen van peuter- kinderopvang, sport, cultuur en dorps- en verenigingswerk niet op peil wordt gebracht. Hiermee haakt men in om de smeekbeden vanuit het dorp voor een Multifunctioneelcentrum te ondersteunen, welke planvorming onlangs door de gemeente Ooststelling- werf is stopgezet. “Als er geen toekomst voor het dorp is”, zo zegt het actiefront, “kan er in de dorpskern wel tachtig in plaats van vijftig kilometer

gereden worden”. Ook zullen in de toekomst spelende kinderen in de straten en pleinen in hun ogen verleden tijd zijn als er geen starterswoningen komen. Verderop douchen En de sporters, zo legt men desgewenst uit, kunnen na de wedstrijden wel douchen, maar niet in Elsloo als de accommodatie op Elzenhagen niet wordt verbeterd. “Dat douchen moet men dan maar tien kilometer verder op in Oosterwolde doen”, zo redeneert B17

Vanaf 19.00u is de prijsuitreiking bij Hulst met leuke en originele prijzen! Rond een uur of 21.30u is er live muziek in Hulst met Martin Keizer en Jetz!

World Servants Haulerwijk wint millenniumprijs 2009

Actiefront B17 op de bres voor leefbaarheid in Elsloo

(Foto: Fred Platje)

volgens het parcours te volgen naar de Posthoorn, maar voordat je daar aan komt eerst nog even stempelen bij de stempelpost. Bij de Posthoorn kan iedereen genieten van snert, broodjes warme worst, warme chocolade melk met slagroom en alles wat maar met schaatsen te maken heeft!

Vesuvius haakt in De kerstboom voor de basisschool in het centrum van het dorp staat er ook al even zo troosteloos bij als het dorp, dat tot de laatste snik probeert het multifunctionelecentrum er toch te krijgen. De erg sobere en slonzige treurspar is helemaal ontdaan van de naalden zodat er alleen een boom met kale takken en de gebruikelijk lichtjes staat . Wellicht wordt ook dat de toekomst in Elsloo, vreest de oudejaarsvereniging de Vesuviusclub. Zij plaatste na het bekend worden in de raadsvergadering dat er voorlopig geen extra geld voor de uitbouw van de accommodatie komt, meteen borden met de tekst “Annuleren van MFA dompelt Elsloo in rouw, maar we geven de moet niet op, kom nou”. “We willen laten zien dat Elsloo in rouw is om het besluit” zo laat de Vesuviusclub weten.

zijn. Dit was de Wereld Winkel, een project in Oekraïne en de World Servants groep met hun project voor het bouwen aan een kraamkliniek in Ghana. World Servants Haulerwijk werd eerste omdat het project voldoet aan drie millenniumdoelen. Dat is allereerst het streven naar minder kindersterfte, het streven naar minder moedersterfte en daarnaast ook de bestrijding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes. Belangrijk vond de wethouder, dat vooral jongeren iets doen voor de jongsten van de wereldbevolking in een ontwikkelingsland. Een millenniumdoel waar minder aandacht aan besteedt wordt. Ook merkte Van Esch op, dat de inwoners van Haulerwijk en Waskemeer erg betrokken zijn bij het project. De wethouder vroeg als tegenprestatie om volgend jaar na het project de ervaringen te komen vertellen. Wat natuurlijk met veel plezier zal worden gedaan door deze enthousiaste jongeren.

Vitaliteitswinkel wordt Kinderwinkel Purk De Vitaliteitswinkel aan de Molenweg 6 in Oosterwolde heeft opruiming. De huidige ondernemers stoppen met de zaak. Althans met de winkel, want het natuurgeneeskundige praktijkgedeelte wordt voortgezet op de Molenweg 27. In het pand van de Vitaliteitswinkel komt een kinderwinkel. Begin 2010 opent Kinderwinkel Purk haar deuren. Kinderwinkel Purk is een kadowinkel en inbrengwinkel ineen. Purk richt zich vooral op het hergebruiken van kinderspullen. Gedragen kinderkleding en speelgoed worden aangeboden, uiteraard spulletjes van goede kwaliteit. Mooie kinderspullen voor een vriendelijke prijs volgens ondernemer Janneke Riemersma. Zij zet zich honderd procent in om een goede prijs/kwaliteit-verhouding aan te bieden. “De ingebrachte spullen ondergaan een strenge selectie. Alleen mooie, nette en moderne kleding komt door de selectie. Dit geldt ook voor het speelgoed dat wordt ingebracht”. Naast het inbrenggedeelte verkoopt Kinderwinkel Purk kadootjes voor de allerkleinsten.


De Grijpvogel 8 de

Wij wensen u

Prettige ! n e g a Feestd Wildkamp Oldemarkt De Benten 6 8375 HK Oldemarkt T 0561 - 45 10 50

Kijk op www.wildkamp.nl

Techniek experts

LOUWES TUINSERVICE MINIKRAANVERHUUR & TUINONDERHOUD Louwes Tuinservice Sint Baronstraat 2 8434 NS Waskemeer Telefoon: 0516-422558 E-mail: tuinservice@louwes.com Internet: www.louwes.com GELUKKIG EN GEZOND 2010!

Wij wensen iedereen ďŹ jne feestdagen en een werkzaam 2010!! Ingrid, Remmelt en Joyce

Venekoterweg 52 - 8431 HH Oosterwolde Tel: (0516) 52 08 00 - Fax:(0516) 52 07 25


De Grijpvogel 9 de

Laatste kans 2009 keukens half geld + gratis montage

Feest bij Basiskeuken: We bestaan 10 jaar Onder het mom van wie jarig is trakteert koopt u tijdelijk komplete keukens voor half geld bij de zelfstandige keukenspecialisten van Basiskeuken. De 5 Friesche en het Drentse filiaal zijn een hechte groep ondernemers waar kwaliteit en service hand in hand gaan met een oprecht advies.

ari 2010 alle keukens voor half geld mogen aanbieden. In een tijd dat iedereen op de kleintjes mag letten en best wel bang is om het geld te laten rollen komt het dan goed uit dat zij u een goede keuken kunnen aanbieden met maar liefst 50% korting. Naast de korting krijgt u de montage van de keuken gratis en als dank voor de order schenken zij u een leuk feestdagenpakket.

Aantoonbaar bieden zij u de laagste prijs voor een goede keuken. De mensen van Basiskeuken werken op basis van wederzijds vertrouwen en hebben er geen belang bij om er onder druk een keuken door te duwen. Eerlijk duurt langer maar geeft wel een beter gevoel is onze visie. Afgezien van een oprecht advies geven zij 5 jaar garantie en hoeft u geen enkele aanbetaling te doen.

Kom dus met al uw keukenwensen naar de showroom, ervaar de kennis en sfeer bij Basiskeuken. Laat Basiskeukeb vrijblijvend een 3d ontwerp maken van de keuken en laat u verrassen hoe weinig u maar hoeft te betalenvoor een goede keuken. 2e kerstdag zijn alle filialen geopend van 11.00 tot 16.00 uur en op Oudejaarsdag sluiten alle filialen om 16.00 uur. Geniet van de feestdagen en voor 2010 wensen wij u alle gezondheid en voorspoed toe.

Goed, om het 10-jarig jubileum te vieren hebben zij met de grootste keukenfabrikant van Europa afgesproken dat zij gedurende de actieperiode tot zaterdag 9 janu-

Basiskeuken Wolvega Grindweg 149 (0561) 610268

Cursus Diabetes in beweging in het gezondheidscentrum Oosterwolde Afgelopen jaren heeft de praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie J.P Grotenboer in samenwerking met de huisartsen in Ooststellingwerf en omgeving het beweegprogramma voor mensen met diabetes mellitus diverse keren aangeboden. Op ari 2010 start opnieuw de cursus Diabetes in Beweging in het Gezondheidscentrum Oosterwolde. Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt het 3 maanden durende programma vergoed. Een verwijzing van huisarts of specialist is niet nodig. Waarom meer bewegen? Door meer te gaan bewegen krijgt u meer controle over uw lichaam, de insulinegevoeligheid neemt toe, waardoor minder diabetesmedicatie nodig is. Andere voordelen van bewegen zijn een daling van de bloedglucose waarden op langere termijn, daling lichaamsgewicht, verlaging cholesterolgehalte, verminderde kans op hart- en vaatziekten en natuurlijk een verbetering van uw conditie. Hoe ziet het programma eruit? Tweemaal per week traint u een uur onder begeleiding van een van onze register-fysiotherapeuten, welke speciaal zijn opgeleid voor het begeleiden van mensen met diabetes. Deze fysiotherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Uw begeleiding is dus in goede handen. Het programma wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het trainingprogramma heeft u regelmatig contact met uw fysiotherapeut.

De groepsgrootte is maximaal 8 personen. Elke deelnemer is bekend met diabetes mellitus type 2 en in de groep kan men elkaar steunen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Aangezien het beweegprogramma een totaalprogramma is vindt er vijf keer gedurende de 3 maanden een informatiemoment plaats. Tijdens deze sessies zal dietiste Carin Pranger diverse onderwerpen behandelen en antwoord geven op uw vragen. Meer weten? Als u nog vragen heeft of mee wilt doen aan het beweegprogramma dan kunt u contact opnemen met Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie J.P Grotenboer in het Gezondheidscentrum Oosterwolde. De contactpersonen zijn Geeske de Jong en Heidi Elling, telefoonnummer: (0516) 512202. Informatie kunt u ook vinden op: www.fysiotherapiegrotenboer.nl.

Een bolletje wol Door: Marjan Schalekamp, Dierenkliniek Steenwijk en Noordwolde Kerst is een gezellige tijd in de kliniek. De meeste dieren zitten lekker warm binnen en zullen dus niet snel in zeven sloten tegelijk lopen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen die weer moeten snoepen van de kerstkransjes of hele kerstballen wegwerken met alle gevolgen van dien, maar de praktijk is gesloten en ik heb alle tijd om deze onfortuinlijke dieren te helpen. Hoe komt het toch dat kerstversiering de meest vreemde reacties uitlokt bij onze meestal vredige huisvriendjes. Paard in nood Marianne heeft gebeld dat het haar geweldig speet me te moeten storen op 2e kerstdag maar dat haar paard zo verschrikkelijk hoestte dat het wel leek of hij op een toeter blies. Hij stond al op allerlei medicijnen maar het hielp niks. Nou ben ik “Paardendierenarts af” maar ja, zij is een goede vriendin en ik had dus niet de moed haar teleur te stellen. Nadat ik de gebruikte medicijnen en het betreffende paard goed bekeken had kwamen we tot een andere therapie die eigenlijk gelijk aansloeg. De opluchting was groot bij Marianne en ze gaf me een stevige knuffel. Blij stapte ik in de auto en besloot door de besneeuwde velden naar huis te rijden. De toeristische route, noem ik dat altijd. Ik kan eindeloos genieten van de prachtige natuur in dit gebied vooral als het nog vroeg en stil is. De weilanden en bomen zijn bedekt met een prachtige onbedorven laag sneeuw. Vogels cirkelen hoog boven de boomtoppen en een verdwaald hertje kruist vlak voor mijn auto het pad. Ik zie zelfs een klein eekhoorntje die watervlug in een boom klimt. Bontjas En dan valt mijn oog op een onbewegelijk bontjasje midden op een open vlakte van witte sneeuw. De haartjes bewegen in de straffe wind dus moet het beest zijn. Waarom ligt dat daar zo stil? Wat zou het zijn?Nieuwsgierig sluip ik door de sneeuw naar het felrode vachtje. Een kat! Wat doet dat diertje hier? Nergens een huis te bekennen. Misschien een zwervertje? Voorzichtig aai ik over het ijskoude velletje. Hij voelt koud en stijf. Het diertje tilt tot mijn verbazing zijn kopje op. Voorzichtig prop ik het koude diertje onder mijn warme jas. “Wat heb je nou weer opgescharreld” is de reactie bij aankomst in de kliniek. Wendy, mijn assistente, werkt op 2e kerstdag nog even de administratie bij, zie ik tot mijn verbazing. Wat een geluk, dat zij er is, want een infuus aanleggen bij zo’n zieke kat is echt geen gemakkelijke opgave. We nemen wat bloed af en onderzoeken dit direct. Het diertje wordt gelukkig al wat warmer. Hij is omringd door allerlei kruikjes en ook het warme infuus verwarmd zijn bloed. Dan valt ons zijn bolle buikje op. Een mager dier met een bolle buik is nooit een goede combinatie. We maken foto’s en een echo en hij blijkt gewoon een verstopte blaas te hebben veroorzaakt door een heleboel blaasstenen die als knikkers in een zak op de foto te zien zijn. Helaas blijkt uit het bloedonderzoek dat onze koude vriend al diep in shock is en verschillende organen in moeilijkheden zijn gekomen. Gelukkig heeft deze kat een chipje zodat wij de eigenaar snel op kunnen sporen.

Als u zich nu aanmeldt dan kunt u nog deelnemen aan de cursus van 11 januari a.s.

Ja, dat dachten wij dus, maar helaas. Een blikkerige stem verteld ons doodleuk dat het telefoonnummer niet meer in gebruik is. Wat jammer dat we zijn baasje nu niet kunnen inlichten over de toestand van “Karel”. Zijn naam staat wel bij het chipnummer geregistreerd. Nu heeft het beestje in ieder geval een naam. We registreren “Karel” bij

“Amivedi” een landelijke organisatie die verloren en gevonden dieren registreert en zo probeert deze terug te bezorgen bij de juiste eigenaar. Wendy en ik besluiten ondanks afwezigheid van een eigenaar dat we nu echt moeten ingrijpen. De kat barst anders uit elkaar omdat zijn piemel verstopt zit. De blaas aanprikken helpt maar tijdelijk en hij heeft nu eigenlijk veel meer aan een permanente oplossing. Hij moet veel pijn hebben, al overheerst nu de sloomheid waarschijnlijk door de shock. Van Hij naar Zij We besluiten van Karel een Karola te maken. Hij wordt een zij, door de penis te amputeren en het plasgaatje groter te maken zodat de urine weer kan stromen. We verwijderen alle stenen uit de blaas en maken een mooie ruime uitgang. Eigenlijk twee zware operaties bij een toch al heel zwakke kat. Maar het is nog maar een jong dier en we willen hem zo graag een kans geven. Tenslotte is het kerstmis. Wonder boven wonder gaat de narcose prima. We hebben hem beademd met zuivere zuurstof en via zijn infuus wat superchique narcosemiddel gegeven. Hij ziet er wel erg futuristisch uit in zijn goud met zilveren warmte dekentje. Ook de operatie is vlot en zonder verassingen verlopen. Karel komt snel bij en schuifelt al wat rond. De komende 24 uur worden kritiek. De familie heeft al gegeten als ik eindelijk thuiskom maar ik heb toch geen trek. Het wolletje midden op de sneeuwvlakte houdt mij nog teveel bezig. Ook Wendy staat een uurtje later alweer in de kliniek. De thermometer in de aanslag. Zogenaamd wat vergeten maar ik weet wel beter. We willen Karel erdoor hebben en dat lukt. Karel eet ’s ochtends zijn bakje leeg. Doet een hele grote plas, natuurlijk nog wel naast de kattenbak en begint lekker te spinnen. De komende weken moet hij weer opnieuw leren “richten” nu zonder piemel. Karel zal weer helemaal gezond worden. Verrassing compleet De grootste verrassing komt nog. Wie komt Karel een week later bezoeken? Marianne. Ze was Karel al weken kwijt en had de hoop eigenlijk al opgegeven dat zij haar stalkat ooit nog weer terug zou zien. Toch had ze contact gehouden met “Amivedi”. Dit magere hoopje zag er totaal niet uit als haar dikke Karel maar het chipnummer klopte toch echt. Ze voelde zich verschrikkelijk schuldig dat ze haar telefoonnummer na de verhuizing niet had aangepast. Je begrijpt dat Wendy en ik heftig werden geknuffeld. Volgend jaar mogen we ons kerstdiner bij haar over doen. Niet gek, want het beroep van Marianne is kok!


De Grijpvogel 10 de

Massagetherapie Doede van der Bij Voor behandeling van uw geestelijke en lichamelijke klachten zoals stress, rug en neken schouderklachten info@doedevanderbij.nl www.doedevanderbij.nl Disciplines: Sport(massage), Voetreflex, Segmentale massage, Dorn & Breussmassage, Stoelshiatsu(PluZpakket), Stoelmassage bij bedrijven, Shiatsu, blessurepreventie en guasha o.a. Shiatsu wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars zonder dat een verwijzing door een huisarts noodzakelijk is (zie website) Lidnr. 1792 Nederlandse vereniging van Soma therapeuten N.V.S.T. Nerderlands genootschap voor Sportmassage N.G.S met applicatie Blessurepreventie

Koemaad 2 • 8431TM Oosterwolde • tel: 06-29 26 95 33 • 0516-523868

50PLUSSERS OPGELET!!!

Op 4 Januari maart 2010 start in samenwerking met Rabobank de Stellingwerven de nieuwe cursusreeks van Seniorweb in Rikkingahof te Oosterwolde. Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar. Om mee te kunnen doen is snel aanmelden noodzakelijk. Deze zijn geschikt voor zowel beginners als voor gevorderden. Er zijn veel mogelijkheden: Voor beginners: Windows 1 XP en Vista Voor gevorderden: Windows 2 en 3, Internet/e-mail, Word 1 en 2, Fotobewerken 1 en 2, het plaatsen van foto’s op de pc, Excel, Cd’s branden, Access, Powerpoint, het bouwen van een website e.d. Ook zijn er workshops van twee uur over tal van onderwerpen. Meer informatie en de inschrijfformulieren kunt u ophalen bij: t De Rabobanken in Wolvega, Noordwolde, Oosterwolde en Appelscha. t De Bibliotheken in de zelfde plaatsen. t Bij ’t Stip (gem.huis) te Oosterwolde en het gem.huis te Wolvega t Stichting Welzijn Ouderen (Gezondheidscentrum) te Oosterwolde en Wolvega. Bovendien: * Wilt u uw familie of bekenden stimuleren? Bij de Rabobanken zijn cadeaubonnen van Seniorweb verkrijgbaar. * Woonbedrijf de Stellingwerven en de Woningstichting Weststellingwerf maken het nog aantrekkelijker. Elke 50+ huurder kan voor een beginnerscursus een kortingsbon van maar liefst €15.00 afhalen.

Rabobank De Stellingwerven


De Grijpvogel 11 de

Nek-, schouder- en rugklachten vaak gevolg van verschil in beenlengte Tegenwoordig gaat er in de politiek vrijwel geen dag voorbij zonder dat er over meneer Wilders wordt gepraat. Zo’n klein jaar geleden werd het nieuws volledig door de credietcrisis beheerst. Door verlies van baan of op een andere manier hebben velen intussen de figuurlijke pijn van de credietcrisis aan den lijve ondervonden. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders die letterlijk pijn lijden. Ongeveer de helft van de bevolking heeft wel eens te maken met nek-, schouder- of rugklachten. Hiervan hebben ruim 400.000 mensen een chronische variant. Kinderen worden ook steeds meer met rugklachten geconfronteerd. Hoewel medicijnen niet de beste oplossing bieden worden ze veel toegepast voor spieront-

spanning en bij pijnbestrijding. Genoemde problemen kunnen echter veel eenvoudiger worden behandeld en verholpen met de shiatsu & dorn-methode. De shiatsu & dorn-methode is een pijnloze, manuele methode waarmee gewrichten en wervels in hun oorspronkelijke stand worden teruggebracht. Uitgangspunt van de methode is, dat correcties altijd onder beweging moeten plaatsvinden. Pijn in voeten, knieën, heupen en onderrug wordt heel vaak veroorzaakt door verschil in beenlengte en/of scheefstand van het heupgewricht en het heiligbeen. De therapeut controleert en corrigeert de scheefstand en de blokkades van de wervels door middel van een lichte duimdruk. Onregelmatigheden aan de wervelkolom merkt de cliënt op doordat hij of zij bij scheefstand van een wervel gevoeliger op de druk reageert dan bij een wervel die correct op zijn plaats zit. Bekkenscheefstand De benen zijn de steunpilaren van ons bekken. Zijn de benen ongelijk in lengte dan ontstaat een bekkenscheefstand. Dit veel voorkomende probleem leidt vaak tot verschuiving van het heiligbeen en chronische problemen als: darm-en blaasproblemen, heupproblemen, lage rug- en nekklachten, kniepijn, voetproblemen, verzakkingen, scoliose enz.

Pendelen we met het onderbeen dan wordt de trekkracht van de kop van het bovenbeen versterkt. Bij het opstaan glijdt de kop niet volledig terug in de kom van het bekken. Hierdoor ontstaat ruimte tussen kop en kom. De ligamenten en spieren rekken beetje bij beetje op waardoor geleidelijk een verschil in beenlengte optreedt. Dit kan tot zelfs drie centimeter oplopen. Geen negatieve bijwerkingen De shiatsu- & dorn-methode methode is eenvoudig, begrijpelijk en doeltreffend. De risico’s zijn minimaal. Pijngrens en weerstandsvermogen worden niet op de proef gesteld. Medicamenten, instrumenten of injecties worden niet gebruikt. Na één of

twee dagen kan er een lichte pijn of een beurs gevoel optreden, dat enkele dagen kan aanhouden. Deze ongemakkelijke reactie is op zich een goed teken. Doorgaans geeft het aan, dat de gecorrigeerde wervels in hun juiste positie zijn gebleven.

Met de toepassing van de shiatsu- & dornmethode bij de behandeling van stress-, hoofdpijn-, migraine-, rug-, schouder- en nekklachten zijn uitstekende ervaringen opgedaan.

Voor deze behandelwijze is Massagetherapie Doede van der Bij het aangewezen adres. Meer informatie is te vinden op www.doedevanderbij.nl. Massagetherapie Doede van der Bij Koemaad 2 8431 TM Oosterwolde Telefoon (0516) 52 38 68 Mobiel 06-29 26 95 33 Prettige bijkomstigheid is, dat meerdere zorgverzekeraars de kosten van een shiatsu-behandeling via het aanvullende pakket vergoeden zonder dat een verwijzing door de huisarts noodzakelijk is. Aangesloten bij de beroepsverenigingen N.V.S.T. en N.G.S. Wie niet in staat is naar de praktijk te komen kan thuis worden behandeld.

Aquarius Zwemopleidingen betrekt ouders Ook voor kinderen met concentratieproblemen

Het gevoel voor water, de gedrevenheid om vooruit te komen en plezier zijn sleutelbegrippen bij Aquarius Zwemopleidingen. Begrippen die ook centraal staan in de ontmoeting tussen kinderen of volwassen en het water. Uiteindelijk komen ze ook tot uitdrukking in het Zwem-ABC. In zowel Drachten als Beetsterzwaag worden diverse vormen van zwemles aangeboden.

IVN Midwinterwandeling 29 december 2009 Wilt u in de kerstvakantie eens lekker de benen strekken, dan nodigt IVN-afdeling Westerveld u van harte uit mee te wandelen met de midwinterwandeling op dinsdag 29 december. Zo langzamerhand is deze wandeling een traditie aan het worden. Er is een wandeling uitgezet van ongeveer 20 km. dwars door het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Door de bossen en heide van de Maatschappij van Weldadigheid, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. Een wandeling om te genieten van de natuur. Een stevige tred en wat wetenswaardigheden, vertelt door de gids(en).

ten bedragen € 5,00 waarin begrepen een kop soep en een broodje.

De wandeling start om 10.00 uur bij de Schaapskooi aan de Huenderweg 1 te Doldersum. Tegen 16.00 uur wordt de groep wandelaars weer verwacht bij de schaapkooi.

Midwinterwandeling: 29 december 2009 10.00 tot 16.00 uur Start en finish Schaapskooi Huenderweg Doldersum Kosten € 5,00 inclusief soep en één broodje

Dit jaar zal de zuidwest hoek van het nationaal park bezocht worden. Rond het middaguur ( 12.30 / 13.00 uur ) is er een lunchpauze bij een horecabedrijf. De kos-

De laatste tientallen jaren zijn de bewegingsactiviteiten veranderd; zowel beroepsmatig als in vrije tijd. Bij veel mensen heeft dit tot een niet correct functionerend heupgewricht geleid. Hierdoor is een verschil in beenlengte ontstaan. Het heupgewricht bestaat uit een kop, die door spieren en ligamenten in de kom op de plaats wordt gehouden. Door verschillende oorzaken kan de kop uit de kom worden getrokken. Bij voorbeeld door te veel en te vaak een gewicht (boodschappentas) aan één kant te dragen. Verkeerd bewegen, een trauma, een ongeval of vaak met de benen over elkaar zitten kunnen tot hetzelfde gevolg leiden.

De wandeling is niet geschikt voor onervaren lopers. Goed, waterdicht schoeisel is van belang, zeker als er nog veel regen valt de komende dagen. U dient zich wel van te voren op te geven bij: bmb2001@wxs.nl of (0521) 380830 voor 28 december 2009 17.00 uur.

Graag opgeven op bmb2001@wxs.nl of (0521) 380830 voor 28 december 2009 17.00 uur.

Wordt u tijdens de zwemlessen van uw kind meestal de zwemzaal uitgestuurd? Bij de lessen Leer zelf je kind zwemmen! wordt juist een actieve rol van de ouder of verzorger verwacht. Onder leiding van een ervaren en gediplomeerde zwemonderwijzer leert u uw kind zelf zwemmen. De gezamenlijke opdrachten voor de groep worden door de kinderen individueel uitgevoerd. De ouders of verzorgers krijgen individuele aanwijzingen voor hun eigen kind leert zo zelf het kind de juiste aanwijzingen te geven voor het aanleren van de diverse zwemslagen. Het is direct duidelijk wat het kind doet en welke vorderingen het maakt. Ieder kind zwemt op zijn eigen niveau en krijgt één op één begeleiding. Mede hierdoor is optimale veiligheid gegarandeerd. Deze lessen zijn een natuurlijk vervolg op de peuterzwemlessen, maar ook zonder deze lessen is het een zeer geschikte manier van lesgeven aan het nog erg jonge kind. Op zaterdagmiddag in Beetsterzwaag zijn er 3 groepen op verschillende niveau’s. In het laatste niveau wordt toegewerkt naar het diplomazwemmen voor het A- diploma van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ. Op de maandagmiddag in Drachten is er 1 lesgroep op beginners / gevorderd niveau. Juist voor kinderen met concentratie- en ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, PDDNOS en licht autistische stoornissen is deze manier van zwemles ideaal. De ouders weten namelijk vaak zelf heel goed hoe ze met hun kind om moeten gaan. Bijkomende voordeel is dat de kinderen gemengd les krijgen. Op deze wijze zwemmen ze mee

in een ‘gewone’ groep. Ook in de lessoorten zonder extra begeleiding is er ruimte voor kinderen met een concentratie- of ontwikkelingsstoornis. Het gehele team heeft hier het afgelopen jaar een speciale cursus voor gevolgd. Toch kan het voorkomen dat het kind niet het beste af is in een gewone lesgroep. Hier wordt regelmatig naar gekeken en dit wordt met de ouders besproken. Het streven is alle kinderen op de meest passende lessoort te laten zwemmen. Hierdoor zal het kind zich prettiger voelen en sneller toe zijn aan het diplomazwemmen voor de diploma’s van het ZwemABC van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ.

Bij alle lessoorten maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. Bij de eerste les krijgen de kinderen een muurplaat, waarop stickers geplakt kunnen worden. Bepaalde vaardigheden worden beloond met een sticker. Zo is het voor zowel de ouders als de kinderen duidelijk wat hij of zij voldoende beheerst, en welke onderdelen van het ZwemABC nog geoefend moeten worden. De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden op een instructiekaart. Tijdens geregelde teamvergaderingen worden de resultaten van de kinderen besproken. De ouders of verzorgers kunnen de vorderingen tijdens de kijklessen bekijken en bespreken met de zwemonderwijzer of de coördinator.

Aquarius Zwemopleidingen biedt naast zwemlessen ook andere activiteiten aan voor verschillende doelgroepen. Zie voor meer informatie op: www.aquariuszwemopleidingen.nl.


De Grijpvogel 12 de

BLOEMENPOTPOURRI

Wij wensen U fijne Kerstdagen en een BLOEMRIJK 2010

Norgerweg 6b, Haulerwijk Tel. 0516-423346

Meubelmakerij Beuckenroode is gespecialiseerd in het maken van meubelen, voor binnen en buiten, woondecoraties en interieurbouw.

Wij wensen familie en vrienden een gelukkige kerst en een goed 2010

Kasten, tafels, tv meubelen, banken, tuinmeubelen, lampenvoeten, raamluiken, buitenkeukens enz. enz. Dit alles is mogelijk in eiken, teak, kersen, beuk, grenen, steigerplanken of wat voor houtsoort u ook wilt. Samen met U wordt een optimaal ontwerp gecreĂŤerd. Op deze manier krijgt u een meubelstuk wat qua maten en uitstraling helemaal op uw wensen is afgestemd. Heeft U plannen voor een nieuw meubel, bel ons eens voor een vrijblijvende afspraak. Wij komen graag bij U langs. Het persoonlijke contact, niet het seriewerk!, maar juist datgene wat u altijd al wilde hebben, vertaald in hout.

Fam. Wildeboer M. v. Eppelaan 22 Appelscha

Rudy Haitsma Meubelmakerij Beuckenroode Dorpsstraat 97 ~ 8432 PL Haule 06-50634531 www.beuckenroode.nl

JKO

en n e ag aar d t s r wj e u k e i ige kig n t t e Pr geluk een

Jan Klaverboer Oosterstreek Wenst U

Prettige kerstdagen &

Een voorspoedig en gezond Nieuwjaar

Onderhoud & Reparatie


De Grijpvogel 13 de

Kerstpakket

December is de maand om je waardering te laten blijken. Met een mooi gedicht, een cadeautje onder de kerstboom en soms met een kerstpakket. Ook wij willen onze klanten graag bedanken voor hun vertrouwen in onze praktijk en geven daarom een heus kerstpakket weg. Vol met handige cadeautjes en lekkernijen voor de hond, kat, konijn of cavia. Kom dus op 24 december tussen 9.00 en 13.00 uur naar Steenwijk of Noordwolde om je gratis kerstpakket op te halen. Max. 1 kerstpakket per gezin Chocolade en rozijnen: verborgen vergiften December. Sinterklaastijd, Kerst, Oud en Nieuw. Allemaal redenen om weer eens lekker te snoepen. Heerlijke lekkernijen zoals marsepein, rozijnen en chocolade zijn weer volop verkrijgbaar. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat onze huisdieren dit snoepgoed binnenkrijgen maar soms valt er wel eens wat op de grond of wordt er goedbedoeld toch even wat lekkers voorgehouden. Maar er zitten zelfs echte chocoladedieven onder onze huisdieren. Vooral Teckels en Jack Russels zijn er goed in. Meestal blijft het bij een kleine hoeveelheid van het een of ander en kan het niet direct kwaad. Helaas is wat lekker is voor ons, soms levensgevaarlijk voor een huisdier. Chocolade geeft een erg stimulerend effect. Dit komt omdat er theobromide in zit. Daarnaast bevat chocolade ook nog cafeïne (stimulerend) en fenylethylamine (een soort antidepressivum). Vooral jonge honden kunnen hier slecht tegen. Er kunnen bij teveel chocolade eten de volgende verschijnselen optreden: Onrust, hartproblemen, maagdarmkrampen soms met braken of diarree, urineverlies, toevallen, verhoogde lichaamstemperatuur. Een enkele keer kan door de hartritmestoornissen het dier plotseling sterven. De “toxische dosis” waarbij het dier in levens-

Op compleet nieuwe route

Kerstkuier in Elsloo voor de veertigste keer

gevaar kan komen is per product verschillend. Er worden ook producten verkocht waar helemaal geen echte chocolade inzit zoals in bepaalde chocolade letters. Droste en Verkade letters bevatten wel echt veel chocolade. Product

Theobromine per gram

Witte Chocolade 0.009 mg Melk Chocolade

1.5 - 2.2 mg

Pure Chocolade

4.5 - 16 mg

Ook het gewicht van de hond is belangrijk om te weten of je dier teveel chocolade heeft binnengekregen. Natuurlijk reageert ieder dier ook nog anders zodat soms veel heviger gereageerd wordt dan wordt verwacht. Indien er wordt uitgegaan van 20 mg theobromide per g cacao of 10 mg per gram pure chocolade, dan klopt dat vanaf 100 gram chocolade voor een middelgrote hond serieus rekening moet worden gehouden met een vergiftiging. Wij adviseren u daarom contact op te nemen bij consumptie vanaf 100 gram pure chocolade bij een middelgrote hond van 20 kilo. Rozijnen Ook rozijnen zijn giftig voor uw hond. Tussen de 15-30g rozijnen per kilo lichaamsgewicht blijkt al fataal te kunnen zijn voor de hond. Een voorbeeld: 450 gram rozijnen gaf bij een Vizla gedurende 2 dagen maag-darmklachten met braken en daarna een nierfalen met dodelijke afloop ondanks behandeling. Verschijnselen en therapie De eerste symptomen kunnen beginnen na ongeveer 2 tot wel 12 uur na het eten van rozijnen of chocolade. Er bestaat geen specifiek antidoot en de behandeling kan alleen ondersteunend zijn. Namens alle medewerkers van Dierenkliniek Noordwolde en Steenwijk wensen wij U fijne feestdagen en een Beestachtig 2010!

ELSLOO - De activiteitencommissie ’t Else Blattien maakt zich op voor de 40e kerstkuier, die op Eerste Kerstdag wordt georganiseerd. De commissie probeert ieder jaar een dusdanige route uit te stippelen, dat er ook weer nieuwe paden zijn opgenomen. Zo ook dit keer, wanneer men vanuit startpunt café ’t Anker een zeer afwisselende tocht loopt. Eenmalig wordt er van de geijkte traditie afgeweken, want deze jubileumwandeling wordt een heel speciale. De deelnemers komen op een route, waar ze de afgelopen jaren nog nooit hebben gelopen. De tocht vanuit het centrum van het dorp en onder leiding van plaatselijke gidsen zal dan ook een zeer afwisselend karakter hebben. Het blijft een tocht van ruim twee uur, met na afloop het traditionele bord erwtensoep met roggebrood en spek in ’t Anker. Sinds 1970 wordt de kerstkuier met al haar vaste tradities in Elsloo georganiseerd en daarmee is de kerstkuier het oudste evenement op wandelgebied rond de kerstdagen. Er wordt weer onder leiding van gidsen gelopen, na terugkomst wordt iedereen ontvangen door de Kerstman. Er wordt in groepen gelopen, waarbij er op verschillende tijdstippen kan worden gestart. De eerste groep voor de kerstkuier vertrekt al om kwart voor negen, daarna worden er om het half uur of drie kwartier groepen gevormd. De laatste groep vertrekt om een uur. De inleg is vijf euro. En dat is inclusief een bord snert en gluhwein of warme chocolademelk.

Gezellig zondagmiddagconcert in Haule

Op zondagmiddag 13 december hield muziekvereniging Excelsior Donkerbroek in samenwerking met muziekvereniging Oerterp uit Ureterp een zondagmiddagconcert in dorpshuis de Mande te Haule. In het kader van zo in de donkere dagen voor kerst wilden de beide verenigingen alvast wat gezelligheid bieden. Dat dit zeker is geslaagd bleek wel uit de enthousiaste reacties van het aanwezige publiek. De middag begon met het optreden van de thuisploeg Excelsior o.l.v. Durk Braaksma. Zij brachten een viertal nummers ten gehore met een merendeel herkenbare melodieën. The Beatles in Concert – Sweet About Me momenteel een hit van zangeres Gabriella Cilmi en Heal The World van de onlangs gestorven Michael Jackson. Besloten werd met de bekende melodie van Frank Sinatra My Way. Daarna was het de beurt aan fanfare Oerterp o.l.v. Koop Schokker. Zij begonnen met een mars gevolgd door Discovery Fantasy , waarin verschillende muziekstijlen zijn te beluisteren. Elizabeth is een serie melodieën uit de welbekende musical Sissi. Besloten werd er met het thema van The Pink Panther. Na een korte pauze en wat heen en weer geschuif met de stoelen werd de middag besloten met een optreden van beide verenigingen in een groot orkest. Na een viertal gezamenlijke repetities werd het volgende programma ten gehore ge-

bracht, met wisselende leiding van beide dirigenten. Begonnen werd met Glasnost, hier komt o.a. het Russische volkslied in voor. Moricone’s Melody is een filmthema met hierin een solopartij welke werd gespeeld door Margot vd Hengel op bugel. Met De Hollandse Hits ging het dak eraf, wat een feest met melodieën van Jan Smit, Nick en Simon, Gerard Joling en Marco Borsato. Besloten werd er met Fox From The North (Ik kom ut Fryslan) en de mars Over and Out. Een staande ovatie viel het orkest ten deel. Beide dirigenten werden nog even in de bloemetjes gezet en waarbij er nog een extra woord van dank was aan het adres van Durk Braaksma. Voor hem was het namelijk de laatste keer dat hij het dirigeerstokje hanteerde voor Excelsior. Hij kon meteen de hand schudden van zijn opvolger, Koop Schokker neemt het stokje ,in ieder geval tot aan de zomervakantie , van hem over. Zo werd een gezellige en geslaagde namiddag , met een wel thuis voor alle aanwezigen, afgesloten.

Neva Ensemble verzorgt kerstconcert in Zorgvlied

Het Neva Ensemble uit Sint Petersburg geeft op tweede kerstdag een kerstconcert in de RK parochiekerk H. Andreas. Het uit drie vrouwen en drie mannen bestaande kleine koor musiceert die avond om acht uur in de kerk. Het ensemble heeft zich gespecialiseerd in het zingen van Russische kerkmuziek. Daarnaast wordt dit repertoire aangevuld met beroemde liederen uit de folklore van het land en een licht klassiek repertoire. Alle leden van het ensemble hebben een professionele zangopleiding aan het conservatorium genoten en als zanggroep heeft het ensemble zich een techniek eigen gemaakt, die uitmunt in vocaal evenwicht. De eigen interpretatie van de Slavisch-Russische muziek wordt overal bijzonder gewaardeerd. De kerkmuziek is meer dan zeventig jaar verboden geweest in Rusland, maar ,,het volk” is altijd blijven zingen. Na 1990 brak een geweldige opleving van het godsdienstig leven los in Rusland. Oude tradities werden in ere hersteld en nu kan weer met de oeroude Slavisch-Russische kerkmuziek worden opgetreden. Samenstelling Het Neva Ensemble doet dat met een meesterlijke stembeheersing en een overtuigende bevlogenheid en bestaat uit Irena Shasheva,

sopraan, Ekaterina Alabina, mezzosopraan, Valerya Matygulina, muzikale begeleiding, Vladimir Matygulin, countertenor, Dmitre Taneev, bariton en Sergej Ordinetz bas.

Mede dankzij Hotel restaurant Villa Nova en ontwerpburo Tekst in Beeld , die borg stonden voor de ontwerp en drukkosten van een fraaie boekenlegger, die als entreebewijs geldt en Stichting Cultureel Westerveld, heeft de organisatie van dit unieke concert de toegangsprijs kunnen beperken tot € 12.50, inclusief een consumptie tijdens de pauze. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij A. Gaastra, Dorpsstraat 15b, Zorgvlied Telefoon (0521) 388166 en H. Jak, Hoofdweg 39, Elsloo, (0561) 421833.

Het dorpsbepalend kerkgebouw uit 1884, dat onder monumentenzorg valt, heeft een bescheiden maar sfeervol interieur en beschikt over een fraaie akoestiek. Het optreden van dit vermaarde ensemble in de met 170 zitplaatsen in het kerstsfeer gebrachte kerkje lijkt dan ook een unieke ervaring te worden.

Bij Autobedrijf Verlaan in Donkerbroek

Is deze maand de nieuwste Brommobiel van het merk Ligier, de X-Too RS geïntroduceerd. Net als zijn voorganger,de X-Too R, is ook deze uitgevoerd met de moderne DCI Common Rail dieselmotor. Deze is bijzonder stil, heeft een zeer laag brandstofgebruik en is een van de minst vervuilende dieselmotoren op de markt. De nieuwe X-Too RS is in verschillende uitvoeringen en kleuren te koop en daarnaast kan men d.m.v. een kleurenkit een heel persoonlijke uitstraling aan de brommobiel geven, variërend van stoer sportief tot mysterieus klassiek. Brommobielen (of 45 km auto’s) zijn ideaal voor mensen die geen autorijbewijs (meer) bezitten en toch zelfstandig en comfortabel op stap willen gaan. Wel is een AM-rijbewijs verplicht. Dit kan men verkrijgen door een (verlopen) rijbewijs op het gemeentehuis om te ruilen voor het AM-rijbewijs. Ook is het mogelijk om een cursus te volgen en een theorie-examen af te leggen. Na 1 januari 2010 komt daar een praktijktest bij. Voor een vrijblijvende proefrit met de nieuwe Ligier X-Too RS, een gebruikte brom-

mobiel in verschillende prijsklassen die onder de Bovag-garantieregeling vallen, of het onderhoud van brommobielen, bent u van harte welkom bij Autobedrijf Verlaan, Herenweg 30 in Donkerbroek. Tel. (0516) 491266. www.verlaan.nl.


De Grijpvogel 14 de

Volop kerstsfeer in kerken Oosterwolde

OOSTERWOLDE - Met de Kerstdagen in zicht wordt door de kerken hard gewerkt aan de verschillende Kerstvieringen voor jong en oud. In Oosterwolde wordt door de Protestantse Gemeente (i.w.) voor de jeugd een spetterend Kerstfeest georganiseerd op diverse locaties. De bijzondere kerstnachtdienst in “Het Anker” staat op kerstavond in het teken van “de Herberg”. Op Eerste Kerstdag staat ’s ochtends een feestelijke kerstdienst geprogrammeerd in “Het Anker” met veel muziek en zang. De Raad van Kerken van Oosterwolde houdt op Tweede Kerstmorgen een oecumenische viering in de Rooms Katholieke kerk.

Breisels zijn HOT

De modezaken hangen vol met de prachtigste breisels. Jurkjes, truien, korte en lange vesten, met of zonder ingewikkelde patronen. Het is winter en de breisels zijn hot! Daar weet Siemke Hooisma aan de Stienekamp in Fochteloo over mee te praten. Zij krijgt iedere week vele breisters over de vloer die verlekkerd naar alle mooie breimaterialen kijken en zich laten verleiden om zelf aan de slag te gaan. Een gedeelte van de bovenverdieping van haar huis is wolstudio. Bij binnenkomst word je verrast door de vele kleurige knotten wol die de vakken langs de muren vullen. Dat is lang geleden zoveel soorten en zoveel kleuren bij elkaar te hebben gezien. Er is van alles te koop op breigebied. Patronenboeken, vol met ideeën over truien, vesten, jurkjes of sokken. Boeken met allerlei soorten steken, van gerstekorrel tot ajour, raadgevingen of foefjes. Een vrolijke editie van Marie Claire met een uitgebreide collectie dierenknuffels ligt uitdagend op tafel. Pennen van hout of kunststof van ragfijn tot nummer 20. Erica is op de fiets uit Ravenswoud gekomen. Ze is bezig om een vilten tas te maken. Ze laat een groot breiwerk zien dat gemaakt is van speciale wol, Filzwolle. Het model van de tas, dat op het patroon, staat zit er al in. De juiste maat komt pas als het breisel klaar is en het vervilten kan beginnen. Ze wilde de tas iets groter hebben en komt nog een knotje te kort. Tijdens het viltproces, wassen op 40 of 60 graden, krimpt de wol 30 % in de breedte en 20% in de lengte. Erica blijkt een ras breister. Moeiteloos breit ze twee paar sokken tegelijk met haar rondbreinaald. Voor haar zoontjes van zes en vier worden nog een paar knotten sokkenwol aangeschaft. Zelf draagt ze een vestje uitgevoerd in ajour. ”Dat is ook een hele toer geweest” zeg ik. “Valt wel mee hoor.” “Pennen nummer 3?”, vraag ik aarzelend. “Nee, dat is het mooiste met twee en een half”, is haar commentaar. Ze is reuze blij dat er in de buurt een mogelijkheid is om wol te kopen. Inmiddels is Gerrie uit Appelscha aangeschoven. Ze breit al jaren niet meer, maar onlangs zag ze samen met haar schoondochter, de wolkraam van Siemke op de hobbybeurs. Ze was nieuwsgierig geworden naar de wolwinkel. Haar schoondochter is een creatieve breister en die had bij de kraam een mooie sjaal gezien. De kleuren worden uitgezocht. Er is volop keuze. Opnieuw gestommel op de trap. Mevrouw Seinen met haar buurvrouw. Voor haar is het breien altijd doorgegaan. Al meer dan veertig jaar. Volgens haar is er in de loop der jaren niet zoveel veranderd aan de patronen of de verschillende steken. De kleuren maken voor haar het verschil met vroeger. Als oma breit ze voor haar

kleinkinderen de mooiste en origineelste truien.” De jongens vragen me er zelf om “ De oudste voetbalt bij Heerenveen. Voor hem heeft ze een trui gebreid met het logo van voetbalclub Heerenveen erop en nu is ze voor de ander bezig met een Ernst- en Bobby trui. Twee figuren uit het kinderprogramma op de TV. De afbeeldingen worden via Google uitgeprint en dan begint het uittellen om het precies op de juiste plaats te mazen. Een mevrouw uit Oosterwolde is ook erg blij met de komst van de wolwinkel van Siemke Hooisma. Zij breit graag met dunne garens prachtige Noorse motieven. Voor haar schoonzus ligt alweer een mooie uitvoering klaar in de kleuren geel met rood. Bij navraag blijken de echte breisters het liefst te breien met dunne garens. Bij Siemke kan iedereen terecht. Ze staat haar klanten met raad en daad bij om er voor te zorgen dat het resultaat naar wens is. Laat u verleiden. Een keer in de 14 dgn. op maandagochtend ( in de onevenweken) is er breicafe. Dit is niet alleen gezellig, maar je kunt dan ook met de andere breisters over de problemen die je tegenkomt tijdens het breien praten, want twee weten altijd meer dan een. In diezelfde week is er op vrijdagavond een speciaal breicafe voor breien met 4 of 5 pennen of op de rondbreipen, dit wordt meestal gebruikt voor sokkenwanten-mutsen etc. Het eerste breicafe in 2010 is op 4 januari van 9.30-11.30 en vrijdagavond 8 januari. Pak de draad op en kom binnen in de “Wolstudio“ De wolstudio aan de Stienekamp 20 in Fochteloo is iedere donderdag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur

Vanavond (woensdag 23 december) begint om 17.00 uur een kinderkerstfeest in “Het Anker” in Oosterwolde. De leiding van het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente (i.w.) stelde een aantrekkelijk programma samen dat begint met een pannenkoekenmaaltijd. Daarna volgt een spannende speurtocht met verrassingen met als eindpunt het Gemeentehuis. Daarna volgt in de Dorpskerk een afsluitende “mini-kerkdienst” waarbij de ouders ook welkom zijn. Warme chocolademelk en een kerstkoekje zullen het geheel sfeervol completeren. De Kerstnachtdienst op 24 december in “Het Anker” begint om 22.00 uur. Een voorbereidingscommissie maakte zich sterk voor een bijzondere nachtdienst met als thema “Welkom in de Herberg”. De kerkzaal van ”Het Anker” is dan sfeervol ingericht, onder meer met een grote en fraai versierde kerstboom. De kerstnachtdienst zal worden geleid door ds. Jan Finnema, die niet teveel kwijt wil over het programma in “de Herberg”. Vroege belangstellenden mogen alvast rekenen op een glaasje glühwein als aperitief. Verder vermeld de menukaart van “de Herberg” een aantal kerstnachtklassiekers. Live muziek zal dan worden verzorgd door organist Arend Doornhein en pianist Henk Oosterhuis. Medewerking zal verder worden verleend door leden van het jeugdwerk en gastdames en heren. De commissie hoopt op

Iduna Aangaande: Stiff Little Fingers @ Iduna en De Kade

Ierse oerpunkers Stiff Little Fingers naar Nederland! Dat Punk en Engeland onlosmakend met elkaar verbonden zijn mag duidelijk zijn maar dat in het jaar dat punk doorbrak, 1977, er alleen in Engeland gepunkt werdt is een fabel. In Noord-Iederland kon men er ook wat van. Hier hielden de Stiff Little Fingers en de Undertones het punkvaandel hoog. En laat nou net deze eerste band naar Nederland komen voor een aantal exclusieve optredens! Op zaterdag 3 april zal de band in Iduna te Drachten staan, de dag erna op zondag 4 april in De Kade te Zaandam en vervolgens op maandag 5 april tenslotte in de Mezz in Breda.

een grote toeloop van belangstellende gasten in “de Herberg”.

Een feestelijke kerstdienst op Eerste Kerstdag (25 december) wordt in “Het Anker” gevierd en begint dan om 09.30 uur. Deze vrolijke viering staat dan onder leiding van da. Lieuwkje P. Cnossen. Er zal worden stil gestaan bij het Adventsproject “De hemel geeft de aarde stem”. Het Kerstevangelie zal worden gelezen en er staan bekende kerstliederen op het programma. Tijdens de kinderkerk horen en zien de kinderen een mooi kerstverhaal. Muzikale medewerking aan deze viering zal worden verzorgd door de Cantorij onder leiding van Henk Oosterhuis. De Kindercantorij, onder leiding van Carola de Jong-Tavenier, verleent eveneens muzikale medewerking. Organiste Rietha Mulder-Zweers bespeelt dan het orgel en begeleid het zingen van aansprekende kerstliedjes.

Raad van Kerken Op Tweede Kerstdag (26 december) wordt om 09.30 uur een oecumenische kerkdienst gehouden in de Rooms-Katholieke kerk aan de Quadoelenweg in Oosterwolde. Die dienst, voor jong en oud, wordt dan georganiseerd door de Raad van Kerken en kreeg als thema: “Kerst is omzien naar elkaar”. Er zal dan een collecte worden gehouden ten behoeve van Vluchtelingenwerk Oosterwolde. Na die kerstdienst, met een prachtig verhaal en bekende kerstgezangen, kan men elkaar ontmoeten tijdens de koffie.

Waarbij hun tegenhangers van The Clash voornamelijk de Engelse politieke agenda in hun nummers verwerkten stelden de Fingers het politieke klimaat in (Noord) Ierland aan de kaak. In 1978 bracht de band hun eerste single Suspect Device uit. Deze single werd in eigen beheer uitgebracht en mede door de aandacht van wijlen John Peel, postuum een hit: Ze verkocht meer dan 30.000 exemplaren. Als vervolg op deze single kwam de plaat Inflamable Material uit met hierop hits als Alternative Ulster en Gotta Getaway en sloot de band zich aan bij de Rock Against Racism tour waar ook The Clash en Sham 69 een onderdeel van uit maakten.

In de jaren 80 was het op de release van een aantal albums in de eerste helft voornamelijk stil rondom de band. Dit door een ingelaste pauze vanaf 1982. Maar sinds de band in 1987 weer bij elkaar is gekomen timmeren ze nog immer aan de weg en in april komen ze na een afwezigheid van meer dan tien jaar weer terug naar Nederland!


De Grijpvogel 15 de

Lik-op-stukbeleid tijdens jaarwisseling

Tijdens de komende jaarwisseling wordt er hard opgetreden tegen veroorzakers van ongeregeldheden. Zoveel mogelijk wordt lik-op-stukbeleid toegepast. Het Openbaar Ministerie zal conform de aangepaste strafvorderingrichtlijn zwaardere straffen eisen. Behalve gevangenisstraf kan ook een straatverbod tijdens de volgende jaarwisseling worden opgelegd. . Waar mogelijk zal, in afwachting van berechting door de rechter, voorlopige hechtenis worden gevorderd. Diegenen die tot een vrijheidsstraf worden veroordeeld, zullen direct na de uitspraak die straf moeten uitzitten. De strafvorderingrichtlijn voor veel voorkomende gevallen van geweld wordt aangepast zodat de officier van justitie hogere straffen kan eisen in strafzaken die voortkomen uit de jaarwisseling. Afgesproken is dat de eis ongeveer 75% hoger zal zijn dan anders. Het gaat dan om geldboetes, taakstraffen en gevangenisstraffen.

Hogere straffen Geweld tegen gezagsdragers en hulpverleningsdiensten (politieambtenaren, hulpverleners, brandweerlieden, buschauffeurs etc.) wordt nog strenger bestraft. De strafmaat, die al sinds enige tijd met 100% verhoogd is, wordt tijdens de jaarwisseling met nog eens 50% extra verhoogd. In de praktijk betekent dit dat de strafeis in geval van geweld tegen deze functionarissen tijdens de jaarwisseling ongeveer twee maal hoger is dan normaal. Met de toepassing van lik-op-stuk-beleid wil het OM het signaal afgeven dat gewelddadig gedrag niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft.

Inschrijving Joppop Battle 2010 gesloten Een poosje geleden werd er in de media melding gemaakt dat popmuzikanten zich konden inschrijven voor de Joppop Battle. Na het geweldige succes van vorig jaar is de organisatie alweer actief bezig met de editie 2010. Kort na het plaatsen van de oproep stroomden de aanmeldingen binnen, wat inhoud dat de organisatie de inschrijving al moet sluiten. Hieruit blijkt wel weer dat er muziek in deze omgeving zit. De mogelijkheid om via de Battle op het Joppop festival te kunnen spelen op 29 mei 2010, en mee

te kunnen dingen naar de kleine prijs van Friesland motiveert bands.

Kerstmarkt Oosterwolde afgelast en verzet

Oosterwolde - De kerstmarkt van donderdag 17 december in Oosterwolde is door de organisatoren afgelast. Dit omdat de wegen voor de kooplui onbegaanbaar waren. Tevens waren er verkeerswaarschuwingen waren afgegeven via de media voor heel Friesland. Daarin tegen hebben de organisatoren de markt verplaatst naar dinsdag 22 december van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Op deze markt is uiteraard de Kerstman aanwezig, levendige kerststal met dieren en Jozef en Maria met live muziek. Ook zullen hier gratis kinderattracties zijn.

De voorrondes zullen plaatsvinden in het jongerencentrum aan de Moskampweg in Oosterwolde op 29 januari en 26 februari. De finaleavond is op 26 maart. Let de komende maand op de posters en persberichten of kijk op: www.scala-welzijn.nl .

Kees Hofstra, Klaas Visser, Bart Toering Bonnie Spaan Jente Van Der Land En Kees Van Der Bosch (Foto: Fred Platje)

Jubilarissen bij Stichting Et Bientwark locatie Rikkingahof

Op donderdag 17 december 2009 zijn er in woonzorgcentrum Rikkingahof vrijwilligers in het zonnetje gezet. Er werden 3 vrijwilligers gehuldigd, Dhr. Jente Lande, Dhr. Kees van de Bosch, en Dhr. Bart Toering. Ze zijn binnen woonzorgcentrum Rikkingahof al 12 ½ jaar werkzaam als vrijwilliger. Onder het genot van een captiansdiner werden de vrijwilligers gehuldigd. In het bij zijn van alle vrijwilligers van woonzorgcentrum Rikkingahof werden de vrijwilligers gehuldigd door Klaas Visser tijdelijke coÜrdinator vrijwilliger. Er werd een toespraak gehouden door Mevr. Truida Meijering locatie leider van Rikkingahof, zij vertelde, hoe belangrijk vrijwilligers zijn in een organisatie, en zeer vereerd was met zoveel vrijwilligers die voor Rikkingahof zich inzetten op alle gebieden.

Voor deze gelegenheid krijgen de vrijwilligers een zilveren speld. Deze speld is het logo van Et Bientwark waar woonzorgcentrum Rikkingahof onder valt.

Ook werd er afscheid genomen van 2 vrijwilligers Mevr. Bonny Spaan is van 2001 vrijwilliger geweest bij Rikkingahof, zij verzorgde elke week voor het aanvullen van de Buurtsuper in woonzorg centrum Rikkingahof. Tevens werd er ook afscheid genomen van Dhr. Kees Hofstra hij is vanaf 1993 al vrijwilliger. Hij heeft vanaf het begin mee geholpen om Tafeltje dekje op te zetten.


De Grijpvogel 16 de

Weyn Banningh Optiek Opticien sinds 1987 Optiek Weyn Banningh sinds96/98 1987 te Oldemarkt Gevestigd aanOpticien de hoofdstraat Tel: 0561-452748 / 06-23.005.308 Gevestigd aan de hoofdstraat 96/98 te Oldemarkt

Open:van dinsdag t/m vrijdag ochtend van 9:30 t/m12:00 Tel: ochtend 0561-452748 / 06-23.005.308 Vrijdag avond: 19:00 t/m 20:30van 9:30 t/m12:00 Open:van dinsdag ochtend t/m vrijdag ochtend Zaterdag middag: 9:30t/m t/m20:30 17:00 Vrijdag avond: 19:00 OfZaterdag volgens middag: afspraak.9:30 (evt.t/m ’s avonds) 17:00 Evt. oogmeting aan huis ook mogenlijk Of volgens afspraak. (evt. ’s avonds)

Voor oogmetingen, low vision, aanmeting contactlenzen etc. Evt. oogmeting aan huis ook mogenlijk Voor uw brillen, contactlenzen, sportbrillen, vloeistoffenetc. etc. Vooraloogmetingen, low vision, aanmeting contactlenzen uitverkoopmaand Voor al uw brillen,Februari contactlenzen, sportbrillen, vloeistoffen etc. Leesbril sterkte voor 69.korting op op alle monturen 2008 in februari Februari uitverkoopmaand

50% Leesbril sterkte voor 69.50% korting op op alle monturen 2008 in februari T B A A R ..... B E T E R T B A A R ..... B E T E R

Z I

C H

Z I

C H

# #0

0 , 1. 0

 # 

   

   

* Tuinontwerpen * Tuinaanleg & onderhoud * (Sier) Bestratingen * Minishovel verhuur

   

 

 !" # $ #

 %" & 

'() * ((( +, ') * ('-)-) ./0

0 , 1. 0

 # 

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN!!! Vaart Zuidzijde 85 | 8426 AH Appelscha Telefoon: 0516-433184 | Mobiel: 06-15366752


De Grijpvogel 17 de

Wandelen in het nieuwe jaar Compagnonskoren in Kerstsfeer Ook in het nieuwe jaar kun je in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer heerlijk uitwaaien en ontdekken dat een frisse wandeling energie kost maar ook weer energie oplevert. Op zondagmiddag 3 januari start vanaf het bezoekerscentrum in Appelscha een Nieuwjaarswandeling door Nationaal Park Drents-Friese Wold. Onderweg kun je genieten van het winterse landschap. De sfeervolle wandeling wordt bege-

leidt door een IVN-natuurgids. De start is om 13.30 uur bij het bezoekerscentrum en de kosten bedragen € 2,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen de helft. Deelnemers dienen zich vooraf op te geven bij het bezoekerscentrum (tel. 0516-464020).

Buiten was het koud en was er een kerstmarkt, maar binnen was het lekker warm en gezellig druk in De Hanenburcht in Appelscha. Dit werd mede veroorzaakt door de Compagnonskoren uit Oosterwolde, die vorig weekend 12 en 13 december j.l. kerstliedjes ten gehore brachten.

Vogels helpen in het Bezoekerscentrum

's Nachts eten vogels niet. 's Ochtends rammelen ze van de honger en moeten ze op zoek naar voedsel en dat valt in de winter niet mee. Er is in dit seizoen minder te eten en als het guur weer wordt, dan komen de vogels in de problemen.

Het is dan goed ze bij te voeren. Op de kinderdoemiddag op woensdag 30 december leren de kinderen op wat voor manier ze de vogels het beste kunnen helpen. Vogels lusten namelijk niet alles en niet alle eten is even gezond voor de dieren.

De doemiddag begint om 14.00 uur en is bedoeld voor van 7 toten met 10 jarigen. De kosten bedragen 3,50 euro per kind. Omdat er altijd veel belangstelling is voor deze activiteit, is opgave vooraf noodzakelijk (0516-464020).

Beweeg en val af bij Sportcentrum Impuls Als je onlangs bent aangekomen, is de werkelijkheid dat je meer hebt gegeten dan je lichaam nodig heeft. Of zodanig weinig hebt gegeten waardoor je lichaam als het ware in een slaapstand is gekomen. Afvallen is in beide toestanden onmogelijk. Aankomen gebeurt niet van de ene dag op de andere. Bij de meeste mensen duurt dit weken, maanden en jaren.

Topdrukte tijdens kerstmarkt Appelscha Een regenbui tijdens de opening van de Kerstmarkt bleek maar kort van invloed te zijn op de publieke belangstelling. Toen het zaterdag rond 15.00 uur droog werd begon het publiek toe te stromen en werd het met name ’s avonds weer ouderwets druk en gezellig.

Als je wilt afvallen, moet je daarom de situatie omdraaien en een negatieve energiebalans krijgen. Dit betekent in wezen dat je minder gaat eten en meer beweegt. Of juist meer moet eten in combinatie met meer bewegen waardoor je je stofwisseling omhoog brengt. Dat is niets nieuws, maar we vergeten verbazingwekkend snel de basis als het gaat om effectief afvallen.

verrichten, schommelt het gewicht minder. Bovendien zorgt regelmatig bewegen door middel van een hogere stofwisseling voor het verbranden van vet. Je gewicht wordt enerzijds beïnvloed door wat je eet en anderzijds door wat je verbrand (door sporten en bewegen). Om op gewicht te blijven moeten deze twee dus in evenwicht zijn.

Om zoveel mogelijk succes te hebben bij je vetverlies, is het belangrijk dat je de bekende valkuilen probeert te vermijden en probeert iedere dag zo actief mogelijk te zijn in combinatie met een passend voedingspatroon. Maar wanneer eet je te veel en wanneer te weinig? En hoe vaak zou je moeten sporten en welk voedingspatroon zou daar bij passen.

2. Emotioneel in balans Beweging is het beste medicijn tegen stress. Bij fysieke inspanning komen er stoffen (neurotransmitters en endorfine) vrij in je hersenen die zorgen dat je je beter voelt en weerbaarder bent tegen stress en tegenslagen. Sporten werkt dus preventief en zorgt voor een vrolijker, energieker gevoel en meer zelfvertrouwen.

Om te beginnen weet iedereen dat regelmatig bewegen gezond is. Veel mensen die een tijdje geen sport of inspannende activiteiten hebben gedaan, weten misschien ook wel dat het gezond is om die goede gewoonte weer op te pakken. Om te zorgen dat je nu gemotiveerd bent om het sporten weer op te pakken en om die motivatie ook in de toekomst vast te blijven houden, hebben we een opsomming gemaakt van de belangrijkste voordelen van regelmatig sporten of bewegen:

3. Invloed op het lichaam Het is wetenschappelijk bewezen dat recreatieve sporters langer leven dan niet-sporters. Regelmatig bewegen heeft een gezonde invloed op veel lichaamsprocessen. Het bevordert een goede spijsvertering en werkt bijvoorbeeld preventief tegen hart- en vaatziekten. Met sporten houd je je stofwisseling op peil en zorgt ervoor dat je weefsels en organen vitaal blijven.

1. Gewichtsbeheersing Bij mensen die regelmatig sporten of intensieve activiteiten

Dat dit door het publiek werd gewaardeerd bleek wel uit de grote toeloop van mensen. Bekende liedjes werden meegezongen, zoals o.a.: Jingle bells, Mary’s boychild, Joy to the World en stille nacht. Dit werd afgewisseld door enkele eigen koorliederen, bij de mannen o.a. It ljocht, Ave Maria en Grimsby Lads en bij de vrouwen: You needed me, I have a dream en I will follow him. Er was veel belangstelling voor de koren en elk jaar blijkt weer dat men bij elkaar wil zitten en dat met elkaar zingen toch vreselijk gezellig is, dan vooral in de kersttijd. Zowel het publiek als de koren hebben zich tijdens deze optredens heel erg vermaakt.

4. Ken je lichaam Mensen die goed aanvoelen wat hun lichaam van hen vraagt, hebben doorgaans een gezonder leefpatroon. Door regelmatig te sporten voel je

je lichaam beter aan. Wanneer je weet wat je lichaam wel en niet wil, is het makkelijker om bepaalde gezonde gewoonten te volgen die hierbij aansluiten. Wat doe je in 2010? Bepaal voor jezelf welke doelen je wilt bereiken door (weer) te gaan sporten en/of af te vallen. Met een doel voor ogen is het makkelijker en leuker om jezelf te motiveren. Naast de opzwepende en dynamische lessen in groepsverband en de verschillende fitnessactiviteiten kunnen we je helpen de juiste keuzes te maken betreffende een persoonlijk voedings- en bewegingsplan. Ga naar www.sportcentrumimpuls.nl voor meer informatie of bel 0516-520306 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Op maandag 4 januari van 18.00-22.00 uur ben je van harte welkom tijdens de presentatie van de nieuwe groepslessen met als thema Black&White. De programma’s zullen als combinatielessen gegeven worden op de volgende tijdstippen: In zaal 1 van 18.00-19.00 uur Zumba en Bodyshape, van 19.00-20.00 uur Bodystep en Bodypump, van 20.00-21.00 uur Bodyattack en Bodybalance en van 21.00-22.00 uur Bodycombat en Zumba. In zaal 2 van 18.30-19.30 uur en 19.30-20.30 uur RPM. Ook willen we graag met leden en belangstellenden proosten op een Fit&Gezond 2010. Ben je nog geen lid, schrijf je dan nu in en sport de hele maand januari gratis.

De verlichte bosrand, paden en Uitkijktoren, de fraai ingerichte en verlichte kramen, optredens van de Hanschrobbers, Sjamasj en Tiedzat, demonstratie met de sledehonden , oude ambachten en andere attracties zorgden op beide dagen voor een sfeervolle ambiance. Ook in de Hoolten Klinte was het op beide dagen druk en gezellig. Op zondagmiddag was er in de wijde omgeving van de Boerestreek geen parkeerplaats meer te vinden en waren er files op de toegangswegen. Op de Kerstmarkt en op de Winterbraderie zag het zwart van de mensen en er was soms geen doorkomen aan. Ruim 500 bezoekers bezochten de Uitkijktoren. Kerstmarktverloting Uitslag: Prijs 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e

Lotnummer 3772 4049 4855 4422 4160 4907 3663 4126 4179 3709 4163 3771

Prijswinnaars bellen met: 0613415657


De Grijpvogel 18 de

Het is ze gelukt AFC Volleybal team Mini 1 KAMPIOEN Het eerste Mini-team van AFC Volleybal is zaterdag 28 november overtuigend kampioen geworden in hun competitie. Het team, bestaande uit Suze Bastiaansen, Jetske Bolster, Mayla Hoogeveen, Britt Mulder, Michelle Pama, Afien Ploeg en Riëlle van der Ploeg speelde dit keer onbevangen hun laatste 2 wedstrijden in de hal van hun directe concurrent Olhaco in Hoogeveen. De eerste wedstrijd was tegen Novok MI 2 waar eerder gelijk tegen werd gespeeld. Toch lieten de meiden zich dit keer niet door hun zenuwen in de luren leggen. De in grote getale meegereisde supporters zagen hoe volleybal op het hoogste niveau van de mini’s gespeeld moet worden. De bovenhandse opslag werd door bijna alle meisjes ingezet om snel punten mee te scoren. De pass werd keurig gespeeld naar de midvoor die er mooie set-ups mee kon geven. Daar werd in sommige gevallen zelfs al

met een echte smash de bal over het net geslagen. En was Novok MI 2 toch in staat de bal terug te spelen, dan was ons Mini team op hun hoede en wisten zij vaak de bal met prachtige reddingen van de grond te halen (een keer zelfs met een echte duik!) en terug te spelen naar de tegenstander. Zo werd een mooie wedstrijd met veel inzet met 2 – 0 gewonnen (25 – 18 en 28 – 14).

De tweede en laatste wedstrijd van deze competitie moest tegen Novok MI 1. De directe concurrent om de titel, Olhaco MI 1, had hun laatste wedstrijd al gespeeld en met 2 – 0 gewonnen, zodat AFC MI 1 alleen bij winst kampioen zou zijn. Gelukkig lieten de meiden zich hierdoor niet van de wijs brengen. Novok MI 1 kon alleen in de eerste set weerstand bieden en maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen het spel van AFC MI 1. Met 25 – 19 ging de set naar Appelschaster meiden. In tweede set had Novok in het begin geen antwoord op de opslag van onze mini’s. Tot wel 10 opslagbeurten bleef de 0 op het scorebord van Novok MI 1. Daarna begonnen ze mee te spelen, maar bleef AFC op ruime voorsprong. De set werd dan ook met 38 – 12 gewonnen en daarmee was het kampioenschap een feit. AFC MI 1, van harte gefeliciteerd! Ook mini 3 heeft de buit binnen: Zaterdag 5 december mocht mini 3 aan

treden om hun kamipoenschap binnen te halen. Deze morgen moesten ze 4 wedstijden spelen waardoor ze maximaal 8 punten binnen konden halen. 2 punten waren nodig om zich kampioen te noemen. Maar de zenuwen slopen door de spelers heen. En dan ook nog de kombinatie van 5 december, waardoor ze hun dag niet hadden. Ze moesten dus echt aan de bak om de punten te halen. De 1e wedstrijd liep niet en verloren ze dus ook met 4-1. Direkt daar achteraan mochten ze hun 2e wedstrijdspelen. Hier waren ze even bij de les en behaalden de benodigde 2 punten. Deze wedstrijd wonnen ze met 4-1. We hadden gehoopt, voor de flink meegestroomde supporters, nog 2 leuke wedstrijden te kunnen laten zien. Met vlagen lieten ze leuk spel zien en kwam hun kunde toch even boven. De 3e wedstrijd wonnen ze met 3-1 en waren gelukkig nu zeker van hun kampioenschap. De laatste wedstrijd was tegen hun rivalen Olhaco. Het was een wedstrijd waarin ze aardig aan elkaar gewaagd waren. Ook te zien aan de uitslag. 1-2. De verloren spelers werden door goed spel regelmatig terug verdient. Daardoor ook voor, niveau 3, de lage uitslag. Hellaas trok Olhaco aan het langste eind. En wonnen ze de wedstrijd. De spanningen zat vandaag dus goed in de benen, met de nodige concentratiestoornis is het eind doel toch behaald. Ook mini 3 mag zich nu Kampi-

oen noemen van het 1e deel van het seizoen 2009/2010.Dus speelsters en speler van harte gefeliciteerd! Dit winnende team bestaat uit Sharon van Dijk, Charlotte Pama, Shaira Cats, Rutger Drenth, Anne Kort en Demi de Vries.

Dit team gaat na de behaalde titel het nu een stapje hoger proberen. Na een goede voorbereiding zijn ze toe aan een hoger niveau. In het nieuwe jaar gaan ze het op niveau 4 proberen. Helaas niet met alle spelers. Jammer genoeg neemt Rutger afscheid van de volleybalsport en gaat wat anderes proberen. We wensen hem daar veel plezier bij en misschien zien we hem nog eens terug. Voor hem in de plaats zijn de meiden druk in de weer, een vervanger te regelen. Ze hebben al een op het oog. Maar iedereen is welkom om ook eens het volleybalspel te komen proberen. Dus als je het leuk lijkt… Iedere maandagmiddag van 16.45 uur tot 18.00 uur.


De Grijpvogel 19 de

Kostenbeheersing en verbeterde dienstverlening

Ooststellingwerf wil nauwer samenwerken met Opsterland en Weststellingwerf

Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf gaan bekijken hoe de samenwerking tussen de drie gemeenten geintensiveerd kan worden. Onlangs kwamen de colleges van de drie gemeenten bijeen en dat leverde op, dat nader onderzoek in die richting gedaan zal worden. Een nauwere samenwerking wordt kansrijk geacht.

Enorme vraag naar nieuwe duurzame houtkachel

Houtkachel JAcobus spaart milieu

De nieuwe houtkachel JAcobus van Janco de Jong uit Gorredijk, de makers en bedenkers van het kwaliteitsproduct JAnus, vliegt de winkels uit. De productie van de duurzame kachel draait op volle toeren nu de eerste drie productieseries al volledig uitverkocht zijn. De kachel heeft dan ook een aantal ijzersterke eigenschappen die juist in deze tijden aanspreken, zoals een betere verbranding, een lagere uitstoot van stof, CO, PAK’s (tot wel 400%) en een eenvoudiger bediening. Lagere uitstoot Janco de Jong, de bedenker en maker van de oorspronkelijke JAnus, is al ruim dertig jaar lang actief met het ontwerpen en vervaardigen van houtkachels. Gebruik makend van nieuwe ontwikkelingen en materialen heeft het bedrijf nu de JAcobus ontwikkeld die vooruitloopt op strengere regelgeving ten aanzien van de uitstoot van houtkachels. Uniek voor deze nieuwe JAcobus houtkachel is het verbrandingssysteem. De verbranding is vele malen effectiever en ook is de CO-uitstoot veel lager. Door de hoge verbrandingstemperatuur is de uitstoot van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) geminimaliseerd. Ten opzichte van de oude techniek is deze uitstoot zelfs vier keer lager. De verbeteringen zijn zo revolutionair dat octrooi is verleend op het systeem. Dankzij dit unieke gepatenteerde verbrandingssysteem voldoet de JAcobus aan de strengste Europese normen, waaronder de Europese norm EN13240. De kachel voldoet bovendien ruimschoots aan de strenge Duitse norm DIN+ en zelfs aan de strengste norm die Europa kent: de Oostenrijkse norm 15a B-VG. Deze norm stelt een

rendementseis van 78% en een maximale uitstoot van 1200ppm CO, ook bij gebruik op half vermogen. De Jacobus voldoet hier ruim aan met een rendement van 80% en een CO uitstoot lager dan 1000ppm. Veiliger en schoner De goede prestaties van de kachel worden inmiddels ook bevestigd door de eerste gebruikers die vooral te spreken zijn over de schone en tragere verbranding, waardoor in verhouding minder hout verbruikt wordt. De verbrandingstemperatuur in de kachel is hoger en hetzelfde geldt voor de rookgastemperatuur. Daardoor is de uitstoot van CO en stof beduidend lager, zonder dat het ten koste gaat van het rendement. Een bijkomend voordeel is dat de schoorsteen schoner blijft, waardoor de kans op schoorsteenbrand afneemt en de schoorsteen minder vaak geveegd hoef te worden. Dankzij de betere verbranding blijft bovendien de ruit van de kachel perfect schoon. Voor de productie van de kachel is beter en zwaarder materiaal gebruikt. Extra gemak geleverd doordat de luchttoevoer maar met ĂŠĂŠn knop bediend hoeft te worden. Ook heeft de JAcobus mogelijkheden voor luchttoevoer van buiten, wat de kachel ideaal maakt voor goed geĂŻsoleerde (nieuwbouw)woningen. Net als ‘oudere broer’ JAnus is de JAcobus verkrijgbaar via een vast dealernetwerk en bij Janco de Jong in Gorredijk. Zie voor meer informatie www.jacobus.nl.

Uitgangspunt is dat de drie gemeenten hun bestuurlijke autonomie, dienstverlening en herkenbaarheid van de eigen gemeente voor de eigen inwoners willen waarborgen, zodat wat Opsterland, Oost- en Weststellingwerf een eventueel opgaan in een gemeente vooralsnog geen serieuze optie is. Het verbeteren van de dienstverlening / service naar de burger is een van de punten die bij een nauwere samenwerking verbeterd kan worden, de kostenbeheersing speelt een rol en ook kennisdeling door uitwisselen en gezamenlijk investeren in deskundigheid moet de drie gemeenten voordelen bieden.

gen van de taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Ook wordt in 2010 onderzocht of bundeling van deskundigheid en taken voor efficiĂŤnte bedrijfsvoering, zoals ICT, financiĂŤle administraties en in inkoop, tot synergievoordelen kunnen leiden. Opsterland, Oost- en Weststellingwerf behoren alle drie qua oppervlakte tot de grotere gemeenten in dit land en hebben vergelijkbare maatschappelijke opgaven. Tussen de drie gemeenten is er al een vorm van samenwerking op de beleidsterreinen Sociale Werkvoorziening, Sportzaken en Bibliotheekwerk.

Concreet Volgend jaar zal concreet worden begonnen met een opdracht tot het in kaart bren-

Daarnaast werken Ooststellingwerf en Weststellingwerf al intensief samen op de beleidsterreinen Brandweer en Belasting.

De KNNV afdeling De Noordwesthoek organiseert op Maandag 21 december;

Lezing Roofvogels en uilen, met bijzondere aandacht voor de Bosuil. door Fred Koning. Vanaf 1961 tot op heden worden jaarlijks de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort geĂŻnventariseerd op roofvogels en uilen. Alle nesten worden opgezocht en op hun inhoud geĂŻnspecteerd. In dit langlopende onderzoek bleek dat de samenstelling van de populatie roofvogels sterk veranderde. Soorten als torenvalk, boomvalk, steenuil en ransuil verdwenen, terwijl bosuil, buizerd en havik het gebied koloniseerden. Over de oorzaken van deze veranderingen wordt verslag gedaan aan de hand van de resultaten van gedetailleerd werk aan ransuil en bosuil. De meeste veranderingen die in deze lange periode hebben plaatsgevonden, zoals de komst van de vos en de havik, zijn niet specifiek voor de Amsterdamse Water-

leidingduinen, maar hebben zich ook in de bossen in onze eigen omgeving voltrokken. Alhoewel de lezing is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek, weet Fred Koning deze materie op een boeiende, toegankelijke en kleurrijke manier te vertellen.

Dinsdag 29 december;

weg in Tuk en dan onder de A32 de tunnel door), terug 21.30 uur. Inlichtingen, tel.: 0561-430099. De excursie is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Bosuilenexcursie op de Woldberg bij Steenwijk Naar aanleiding van de lezing op maandagavond 21 december is op deze avond de bosuil in levende lijve te horen, en misschien, ook wel te zien. Op de Woldberg komen enkele paren bosuil voor die we d.m.v. van roepnabootsing tot antwoorden willen verleiden.

De lezing vindt plaats in hervormd centrum De Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

In december is de baltstijd voor de soort alweer begonnen en reageren de mannetjes fel op iedere potentiĂŤle concurrent. Bij een zachte winter en voldoende muizen kunnen ze eind januari /begin februari al eieren hebben. Vertrek: 19.30 parkeerplaats in het bos van De Woldberg (te bereiken via de Berg-

Gratis Grijpertjes

Gratis een advertentie plaatsen?

Plaats een Grijpertje!

De volgende Grijpvogel komt uit op 5 januari. U KUNT UW GRATIS GRIJPERTJES OPSTUREN TOT VRIJDAG 31 DECEMBER. Gebruik daarvoor deze bon:

Maximaal 1 Grijpertje per adres! Maximaal 150 letters en tekens!

Stuur uw Grijpertje op naar (Of deponeer het Grijpertje in de bus bij):

De redaktie heeft altijd het recht om ingeleverde advertenties, zonder opgave van redenen, niet te plaatsen.

6JUHFWFSJK4UFMMJOHXFSG.FEJBt7BO&NTUXFHt#7"QQFMTDIB &NBJMFOLBOPPLinfo@stellingwerf.nl

ALLEEN GRATIS VOOR PARTICULIEREN!


De Grijpvogel 20 de

Werk, Werk, Werk

Het stimuleren van meer werkgelegenheid in Ooststellingwerf was tot voor kort succesvol, maar door de gevolgen van de kredietcrisis is deze positieve ontwikkeling gestopt. Simon ter Heide, fractieleider van de PvdA, maakt duidelijk wat de inspanningen zijn geweest om de werkgelegenheid te bevorderen en wat er verder moet gebeuren. Over de piek heen Wat is de situatie op dit moment? ‘Werkgelegenheid was het belangrijkste punt in het coalitieprogramma. Wij hebben gezien dat halverwege 2009 de doelstelling: “250 banen extraâ€? netjes is gehaald. Het leek er zelfs op dat wij daar ver bovenuit zouden komen, maar door de crisiseffecten ga je mee met de landelijke tendens. Helaas heb je daar als gemeente totaal geen grip op. Het is jammer is dat het aantal werkzoekenden nu weer met 15% ten opzichte van halverwege 2008 is gestegen. Wij proberen de verhoudingen met de ondernemers zo goed mogelijk te houden en waar nodig te verbeteren. Beter dan in het verleden weten wij nu wat er leeft en trachten wij vanuit die wetenschap de ondernemers te faciliteren.’ EĂŠn arbeidsplaats op elke vijf nieuwe huizen Waaraan moet je aan denken bij het woord faciliteren? ‘Er is werk gemaakt van het scheppen van randvoorwaarden, zoals de voorbereiding van grote projecten: a. Appelscha Boerestreek, b. Centrumplan Oosterwolde, d. Venekoten-Noord en e. Ecostyle. De ondernemers moeten nu de vervolgstappen zetten. In Appelscha bijvoorbeeld stagneert dat, omdat ondernemers een afwachtende houding aannemen door de zorgwekkende ontwikkelingen in de economie. De ontwikkelagenda Appelscha leidt er toe dat op allerlei plaatsen waar in het verleden niet of nauwelijks iets mogelijk was op het gebied van recreatie nu wel allerlei dingen te realiseren zijn. Dat moet als het goed is veel arbeidsplaatsen opleveren. Ook de net afgeronde Structuurvisie geeft allerlei mogelijkheden aan, waardoor in de toekomst meer arbeidsplaatsen te verwachten zijn. Faciliteren vanuit de gemeente betekent dat je er voor moet zorgen dat “bestemmingsplanmatig alles daar kan, waar het ook werkelijk moetâ€?, kortom regeren is vooruitzien. Het gaat er vooral om dat je dus op voorhand allerlei dingen regelt, zodat op het moment, dat concrete zaken aan de orde zijn, de uitvoering snel op gang kan komen. Recreatie, zorg en woningbouw spelen bij de werkgelegenheid in onze gemeente een belangrijke rol. Op het gebied van woningbouw is

er door het bebouwen van terreinen binnen de dorpskom heel veel gebeurd, waarbij je moet bedenken dat op elke vijf woningen er ĂŠĂŠn structurele arbeidsplaats bij komt.’ Bedrijfsterrein nieuwe stijl Welke rol speelt Venekoten-Noord hierin? ‘De bijdrage van de provincie voor dit project is nog niet bekend. Pas als dat wel het geval is, kunnen we bekijken wat uitvoerbaar is. Na de jaarwisseling gaan we bekijken of wijzigingen binnen het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn. Verplaatsing betekent dat de bedrijven, die naar Nieuw Venekoten gaan weer helemaal up-to-date kunnen beginnen en dat geeft natuurlijk veel nieuwe inspiratie. Daarnaast zal er veel woningbouw komen en dat levert ook weer werk op.’ Ecostyle favoriet Is al duidelijk welk van de vier projecten de meeste werkgelegenheid oplevert? ‘Ik denk dat “duurzaamheidsondernemingâ€? Ecostyle veel werk gaat opleveren. Het is een particulier initiatief, maar de gemeente doet er alles aan om te helpen en heeft de komende jaren ook geld uitgetrokken om via ambtelijke ondersteuning Ecostyle op de rails te krijgen. Het gaat om werk, waarvoor mensen met een hoger opleidingsniveau moeten worden aangetrokken, maar als het project gaat lopen komt daar ook lager geschoold werk bij op het gebied van onderhoud, huishoudelijke diensten, noem maar op.’ Haal bestuurders en managers in de zorg hierheen Wat zijn de kansen in de zorg? ‘Met de vergrijzing wordt de zorg steeds belangrijker. Wij moeten bestaande instellingen koesteren en proberen nieuwe werkgelegenheid aan te trekken Zorginstellingen en zorgboerderijen kunnen natuurlijk in onze prachtige gemeente prima functioneren. Het gaat niet alleen om de zorg, maar ook plezierig kunnen leven, omdat de omgeving zo geweldig is. Niet alleen de koppeling duurzaamheid en recreatie (bv. Ecostyle) is van belang, maar ook de koppeling zorg en recreatie, welke koppeling overigens uitdrukkelijk in ons programma is opgenomen. Het is misschien een goed

idee een congres in onze gemeente te organiseren om de royale mogelijkheden te laten verkennen, waarbij ook promotiemateriaal, zoals een voorlichtingsfilm, kan worden gepresenteerd. Je moet er voor zorgen dat mensen hier naar toe komen. Het werkt nooit beter dan dat je een groep mensen in deze omgeving zet en om zich heen laat kijken. Dat werkt! Het vraagt echter wel regie en durf om dat voor elkaar te krijgen.’ Serieuze werkers Zijn er nieuwe bedrijven bijgekomen? ‘Nee, maar een aantal bedrijven is uitgebreid, zoals AGC-Oosterwolde (voorheen: Glaverbel). Dat komt ook, omdat er in deze gemeente sprake is van een goede arbeidsmoraal: de mensen willen graag werken. Veel ondernemers zijn tevreden over het personeelsbestand, dat hier zit en dat schept een band. Een probleem is wel dat veel werkenden over een laag opleidingsniveau beschikken en minder inzetbaar zijn buiten bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie om.’ Een sociale dienst, die er zijn mag Zijn aanvullende maatregelen nodig voor het scheppen van meer werkgelegenheid? ‘De sociale dienst van Ooststellingwerf is in 2008 gekozen tot de beste sociale dienst van kleine gemeenten. In verhouding haalt men ook erg goede resultaten bij het laten instromen van mensen in de arbeidsmarkt en wordt het bestand van moeilijk plaatsbare personen voortdurend zo klein mogelijk gehouden. Dit komt vooral door de goede relatie met de middelbare scholen en de bedrijven. Nadat de sociale dienst er tijd en energie in steekt blijken mensen toch veel meer in hun mars te hebben, dan bij een eerste sollicitatiegesprek tot uitdrukking komt. Werkloosheid is hier in de afgelopen drie jaren sterker afgenomen dan in de rest van Friesland. Die ontwikkeling, tegen de stroom in en waarschijnlijk met minder reĂŻntegratiegeld, moet je met alle macht zien vast te houden. Elke burger minder in de bijstand betekent een beter leven voor die medeburger en een behoud van de financiĂŤle reserves van de gemeente, die wij de komende jaren hard nodig zullen hebben.’

We hebben het goed geregeld! Af en toe sta ik op een beurs met mijn uitvaartonderneming Tri Limes, en dan komen er veel mensen langs lopen. Sommigen zijn nieuwsgierig, maken een praatje en nemen wat informatiemateriaal mee. Dat zijn de mensen die ‘de dood’ hebben geaccepteerd als een deel van het leven. Zij zijn vrij in het spreken over hun eigen uitvaartwensen, zij kunnen over geleden verlies een gesprek voeren, zij hebben hun verdriet ‘een plek gegeven’ zoals we dat tegenwoordig vaak noemen. Deze mensen beschouwen het praten over de eigen uitvaart niet als iets engs. En sommigen van hen maken dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek, waarvoor wij naar hen toekomen. Dan is er een andere groep beursbezoekers, dat zijn de mensen die een schichtige blik werpen op de uitvaartstand. Het is een stand met frisse kleuren, met bloemen, kaarsjes, mooie foto’s en aantrekkelijke boekjes, kortom een heldere presentatie. Toch kijken deze mensen letterlijk liever de andere kant op. Als ik hen dan aanspreek met de woorden: ‘ja, u bent hier bij de uitvaart’, krijg ik heel veel ontwijkende antwoorden. Bijvoorbeeld: t0KFF VJUWBBSU/FFEBBSHBBOXFOJFUPWFS praten. We hebben al genoeg verdriet meegemaakt. t6JUWBBSU /FFOJFUOPEJHIPPS XFIFCCFO het goed geregeld! t8JK[JKOWFS[FLFSE BMMFTJTHFSFHFME Dit zijn reacties van mensen, die het moeilijk vinden om de dood onder ogen zien. Hoeveel verdriet je in je leven ook had en hebt, altijd zal daar de eigen dood zijn. Door er juist wel eens over te praten, en zeker met

iemand die jouw geschiedenis niet kent, kun je ontdekken wat voor jou belangrijk is. En de uitspraak ‘we hebben het goed geregeld’ betekent bijna altijd dat mensen een uitvaartverzekering hebben, waar zij volledig op vertrouwen. Terwijl in de praktijk blijkt dat de polissen soms weinig uitkeren, of dat er een zogenoemde pakketverzekering is afgesloten, die geen ruimte biedt voor afwijkende wensen. Dan moet er uiteindelijk toch bijbetaald worden.

bent aan niemand gebonden. Een verzekering die ook eigen uitvaartverzorging heeft neemt vaak stilzwijgend aan dat zij de uitvaart van haar verzekerden regelt. Maar dat is beslist niet noodzakelijk, u kunt uw eigen keuze maken. Laatste advies: vraag bij ons eens een gratis BEWJFTHFTQSFLBBO6LVOUEBOVXXFOTFO helder krijgen, ik kan ideeĂŤn en praktische tips aandragen. En u kiest helemaal zelf hoe IFUNPFUFOXJFIFUHBBUSFHFMFO6LVOUNJK bellen, ik kom gratis naar u toe, maak een verslagje van het gesprek met daarbij een kostenraming.

Onderzoek wat mogelijk is Mijn advies is: bekijk eens goed hoe uw uitvaartverzekering in elkaar zit. Wat zal de VJULFSJOH [JKO &O EBOy IFU JT OJFU OPEJH om een uitvaartverzekering af te sluiten als Misschien een idee voor het nieuwe jaar? u zelf over een spaarpotje beschikt. Hebt u Ik wens u alle goeds toe. FOJHJEFFXBUVXVJUWBBSU[BMLPTUFO Berber de Haan, Nog een advies: bepaal ruim tevoren wie Tri Limes uitvaartzorg en –begeleiding, (welke uitvaartonderneming) uw uitvaart (0521) 519016 zal verzorgen. Er is immers vrije keuze, u www.trilimes.nl

Gezocht personeel b.z.a. Melker. fulltime of parttime mail uw reactie naar: testtijn@gmail.com

Te Huur: Aan de Costa Blanca Luxe 4 Pers. appartement 12Km van het strand 35Km ten zuiden van Alicante www.spaansezonvakantie.nl (0561) 432435

Te koop: Boekhorsterweg 16 in Oosterwolde. Een verrassende hoekwoning. Centraal gelegen. 4 Slaapkamers. Een doorzonkamer met aparte keuken. Een grote garage met carport. Mooie grote tuin met Veranda. Telefoon: 0628828661

Kadomandkado Op zoek naar een orgineel kraamkado, huwelijkskado, verjaardagskado of....... Tel.06-20341052 www.kadomandkado.nl

Te Koop Schaakbord met stukken compleet â‚Ź 100,Tel. 06-43149555

Te Koop 2 onder 1 kap woning met garage, carport, uitgebouwde woonkamer en dakkapel 4 slaapkamers luxe grote badkamer. Menninge 20 Oosterwolde www.funda.nl 0512-585188 Woonaccent

Kerstcadeau-idee idee idee. 6 februari speelt toneel Ver. 7SJFOEFOLSJOH&FO[PFOWBONJTT6SL door M. Andrea. Lokatie: Duinen Zathe, Appelscha 19:30 uur. Kaarten verkrijgbaar Secretariaat A. Gorter. Lyclamastraat 9 Appelscha. tel (0516) 431605. Leden vier euro/niet leden vijf euro.

Kinderen maken kerstknutsels De kerstdagen komen er aan. De kerstboom heeft een plekje gekregen in de woonkamer. Het wordt tijd om de boom op een originele manier te versieren. Op woensdagmiddag 23 december gaan de kinderen kerstknutsels maken in het bezoekerscentrum in Appelscha. De boswachter staat de kinderen met raad en daad terzijde als ze een boomhanger te gaan maken. Ze gaan daarvoor zelf een figuur zagen. De kinderen kunnen tussen 13.00 en 15.30 uur binnenlopen en aan de slag gaan met hun kerstversiering. De middag is bedoeld voor van 7 tot 12 jarigen en de kosten bedragen 3,5 euro per kind (incl. materiaal).


De Grijpvogel 21 de

De nieuwe schenk- en erfbelasting (Sla uw slag!!!) Met ingang van 1 januari 2010 veranderen de tarieven voor erven en schenking. Hier leest u wat er gaat veranderen en voor wie. Nog voordelig schenken dit jaar of pas volgend jaar? Kort samengevat zijn de veranderingen de volgende: lagere tarieven, hogere vrijstellingen en betere bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, maar ook een inperking van besparingsconstructies. Niet in alle situaties worden de tarieven en vrijstellingen lager, want het effect van de nieuwe successie- en schenkingstarieven moet zogenaamd “budgettair neutraal” blijven. Tarieven en vrijstellingen De huidige tarieven in de successiewet zijn niet meer van deze tijd zo vindt de Staatssecretaris. Het is allemaal vrij ingewikkeld en het toptarief bedraagt maar liefst 68%. Dit wordt veranderd in het volgende vrij overzichtelijke tarievenstelsel:

om partner te worden met een kind. Nu kan dat nog wel en dat kan leuke besparingen opleveren. In 2010 kan dat dus niet meer, met één kleine uitzondering; als er sprake is van mantelzorg van het kind aan de ouder. Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Bij de vererving of de schenking van een

Belastbaar bedrag

Groep 1 Groep 1a (partners, kinderen) (kleinkinderen)

Groep 2 (overigen)

0-118.000 euro

10%

18%

30%

Alles boven 118.000 euro

20%

36%

40%

Het toptarief is dus aanzienlijk verlaagd en het is allemaal versimpeld. Wat wel wat verhoogd wordt, is het eerste tarief. Dat bedraagt in 2009 gemiddeld ongeveer 8%. Over kleinere bedragen die worden geschonken/geërfd lijkt dus de huidige regeling voordeliger.

bedrijf (ondernemingen en ook aandelen) moet er in beginsel belasting worden betaald. Omdat dit de financiële positie van een bedrijf in gevaar kan brengen zijn er faciliteiten in het leven geroepen waar men een beroep op kan doen. Ook deze worden gewijzigd in 2010.

Voor wat betreft schenken is dit waar. Voor wat betreft het erven niet. Er is namelijk ook flink wat gewijzigd in de vrijstellingen die gelden in het geval dat er wordt geërfd. Nu is er pas een vrijstelling als er minder dan circa 27.000 euro wordt geërfd. Dit gaat veranderen naar vrijstellingen die altijd gelden, ongeacht welk bedrag er nu wordt geërfd. Dit is een zeer belangrijke wijziging.

Nu is het zo dat als er sprake is van vererven/schenking van een onderneming, 75% van het ondernemingsvermogen is vrijgesteld. Er hoeft dus over maar 25% worden afgerekend met de belastingdienst. Dit wordt gewijzigd in 2010 naar een 100% vrijstelling tot een ondernemingsvermogen van 1.000.000 euro. Daarboven is 83% vrijgesteld. In vergelijking met de 75% is dit dus enorm voordeliger geworden. Daar komt nog eens bij, dat als er toch nog wat moet worden betaald, er uitstel van betaling wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Verder is het nieuw dat bij schenking van een onderneming in beginsel altijd een beroep op de vrijstelling kan worden gedaan. Nu kan dat alleen maar als degene die schenkt 55 jaar of ouder is of voor 45% of meer arbeidsongeschikt is.

Voorbeeld A is enig kind van weduwe B. B komt te overlijden en laat 30.000 euro na. Als dit zich voordoet in 2009, dan is er geen vrijstelling. In totaal moet er dan 1.716 euro worden betaald aan de belasting dienst. Komt B in 2010 te overlijden, dan is er wel een onvoorwaardelijke vrijstelling, namelijk 19.000 euro. Er moet dan maar 1.100 euro worden betaald. Hoe groter de nalatenschap is, hoe kleiner het verschil wordt in vergelijking met 2009. Nieuwe schenkingsvrijstelling van 50.000 euro! Bij schenkingen is ook het een en ander gewijzigd. De vrijstellingen worden in vergelijking met 2009 ietsjes verhoogd. Maar het belangrijkste is dat er een nieuwe vrijstelling bijkomt. Deze bedraagt maar liefst 50.000 euro. Er kan door ouders aan hun kinderen eenmalig dit bedrag worden geschonken, als dit bedrag dient ter verwerving van een eigen woning of het betalen van kosten van een studie of een opleiding van dat kind. Het kind in kwestie moet wel minimaal 18 jaar oud zijn, en mag niet 35 jaar of ouder zijn. Indien in het verleden al gebruik is gemaakt van een oude vergelijkbare regeling dan mag er gebruikt worden gemaakt van een eenmalige extra schenking van 26.000 euro onder voorwaarde dat dit geld alleen maar wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning. Partners Het fiscale begrip partner wordt ook gewijzigd; het wordt ingeperkt. Dit is er deels voor om er voor te zorgen dat de overheid niet te veel belasting misloopt. Het moet immers “budget neutraal” blijven. De belangrijkste wijziging hier is dat het vanaf 2010 vrijwel onmogelijk wordt

Renteloze lening of te lage rente Een veel toegepaste constructie om geld naar de kinderen te krijgen is het verstrekken van een lening aan de kinderen waar geen rente over hoeft worden betaald. Zolang deze lening direct opeisbaar is, is het geen schenking. Dit gaat veranderen vanaf 2010. Wordt er bij een lening geen rente bedongen, of een rente die lager is dan 6%, dan wordt de lener geacht een vruchtgebruik te genieten. Dit moet worden gezien als ware het dat er een schenking plaats vindt. Over de waarde hiervan moet dan jaarlijks afgerekend worden met de belastingdienst. Conclusie De successiewet wordt met deze aanpassingen behoorlijk gemoderniseerd. Er zijn lagere tarieven ingevoerd, vrijstellingen zijn aangepast en de wet als geheel is vereenvoudigd en gestroomlijnd. De constructies en partnerschappen met kinderen zijn ingeperkt. Samen met de nieuwe vrijstelling van 50.000 euro leidt er toe dat de successiewet (voorlopig) klaar is voor de toekomst! Dit artikel wordt u aangeboden door Marten Visser werkzaam bij Nettax belastingadviseurs, een onafhankelijk belastingadviesbureau en bedrijfsadviesbureau. www.nettax.nl (0516) 433652 - 06-21516407

Sfeervolle KerstSingInn

Donkerbroek – Afgelopen woensdagavond 16 december gingen de leerlingen van obs ’t Startblok in optocht van school naar de gereformeerde kerk in Donkerbroek. Zowel het publiek, de ouders, als de leerlingen werden muzikaal binnengehaald door Excelsior. Het was afgelopen weken al erg spannend bij het oefenen van de verschillende liedjes. Groep 7 had met hun juf het Kerstverhaal ingestudeerd. Ze hebben het Kerstverhaal op een prachtige manier verteld en uitgebeeld. Tussendoor trad Excelsior op en er werd door iedereen volop meegezongen. Het was een prachtige avond.

Voor verdere sfeerbeelden en een filmpje verwijzen wij U naar: www.startblokdonkerbroek.nl Iedereen bedankt voor de medewerking en wij wensen U fijne Kerstdagen en een goed 2010.

Kortingen tot 50% bij

Juwelier De Slag

Net over de grens van Olterterp tegen de bossen van Beetsterzwaag staat een sfeervolle witte boerderij. De auto kun je kwijt op eigen terrein of op de naastgelegen parkeerplaats. Dat hier, op zo’n landelijk gelegen plek een juwelier gevestigd is, doet eerst misschien wat vreemd aan. Ook als je voor de winkel staat heb je nog geen idee, wat er allemaal te zien is. De ervaring leert dat wanneer men dit plekje eenmaal heeft ontdekt, het een regelmatig terugkerend uitje wordt: even kijken wat voor moois er allemaal dit keer weer is… Als je binnenkomt, kom je eerst in een vertrek met schilderijen. In hetzelfde gebouw is namelijk Galerie Lauswolt gehuisvest. Een galerie en een juwelier in één pand, een unieke combinatie. Als je een trapje op gaat kom je in het juweliersgedeelte. Kom je hier voor de eerste keer dan wordt je verrast door het vele moois wat er te zien is. Prachtig ingerichte vitrinekasten met moderne gouden en zilveren sieraden schitteren je tegemoet, ringen/hangers met verwisselbare stenen, de bedelcollecties, Petite en Tedora, horloges in verschillende prijsklasses, vanaf 39,50. In de decembermaand zijn er volop aanbiedingen met kortingen tot 50%! Naast goud en zilver vind je ook sieraden van andere materialen, die ieder op hun eigen manier uniek zijn. Sieraden van kunsthars die door speciale kleurtechniek op glas lijken, anti-allergische aluminium sieraden, en ware kunstwerkjes van rubber en

staal. De keramische sieraden (welke deel uit maken van het Fair Trade programma) zijn kleurrijk en handgemaakt.

Inleveren oud-goud Bij Juwelier De Slag kunt u ook terecht om uw oud-goud in te leveren. Door de hoge goudprijs van dit moment, veroorzaakt door oplopende grondstofprijzen, is het inleveren van oud-goud zeer lonend, zeker ten tijde van recessie. “De prijs voor het goud is nog nooit zo hoog geweest”, vertelt Hilde Ferbeek van Juwelier De Slag uit Olterterp. ”Veel mensen hebben nog wel ergens wat goud liggen waar ze niets meedoen. Het kan een kapotte armband, of een uit de mode geraakte ketting zijn. Alles kan men inleveren, zelfs gouden tanden of kiezen”.

Voor een overzicht van de collectie en een deel van de aanbiedingen: kijk op www.deslag.nl


De Grijpvogel 22 de

Kerst Puzzel Paagina


De Grijpvogel 23 de

Een oud Kerstverhaal van Lars Over de besneeuwde, bochtige bosweg suisde in snelle vaart een arrenslee, getrokken door een prachtige, vurige hengst. Diep weggedoken in de kraag van zijn jas klemde voerman Lars Larsson de teugels van zijn trouwe hors, tussen zijn gehandschoende knuisten.

gen gestalte. Wat deed zo’n mens nou op dit uur, midden in een eenzaam woud, terwijl het hevig sneeuwde? Als er echt wolven zouden komen, was ze reddeloos verloren, dacht de voerman onwillekeurig. Zou hij haar maar niet met de arrenslee meenemen?

“Vooruit Zwart, vooruit.” Hij klakte met zijn tong, om de hengst tot een nog snellere galop aan te vuren. “Brrr, wat een weer”, mopperde hij. Hoe eerder thuis ,hoe beter het was. Zeker met deze snijdend koude wind. Heerlijk zou het zijn als hij straks bij het knapperend vuur van de open haard zijn verkleumde voeten kon warmen! Hij verlangde er nu al naar. Wat zou het vanavond gezellig zijn om met zijn vrouw en kinderen het Kerstfeest te vieren. Daarom was hij vandaag ook naar de stad geweest om inkopen te doen, zodat de komende Kerstdagen nog feestelijker zouden worden. Alle boodschappen had hij in een grote ton gestopt, die tussen de twee banken die de arrenslee rijk was, ingeklemd stond.

En terwijl die gedachte door zijn hoofd speelde, bereikte hem vanuit de grijze verte een angstaanjagend gehuil. Als door een wesp gestoken veerde hij recht omhoog. Dat gehuil herkende hij uit duizenden andere geluiden! Er was geen twijfel mogelijk. Er waren wolven in de omgeving........ !! Zo te horen waren ze nog wel op grote afstand, maar wanneer de wolven hen reeds geroken hadden, zou het niet lang duren of ze zouden hun prooien inhalen en verscheuren. Zelfs de vurige Zwart zou het tegen de hongerige roofdieren moeten afleggen! Lars huiverde. Wat moest hij toch doen? Dat oude vrouwtje meenemen en dan maar hopen dat die ondieren hen nog niet op het spoor waren? Dan zou Zwart het met dat extra vrachtje misschien wel redden om op tijd thuis zou komen. Zo’n eind was het niet meer. Maar, maar.........

Kerst, ja dat was het mooiste feest wat hij zich in kon denken. Straks thuis zou hij, zoals elk jaar, uit de Bijbel de geboortegeschiedenis van de Heere Jezus aan zijn vrouw en kinderen voorlezen. Daarna zouden alle cadeaus, die hij had meegenomen, worden uitgepakt. Ze zouden Kerstliederen met elkaar zingen en genieten van de meegebrachte lekkernijen. Het zou een verrukkelijke avond worden! “Vooruit Zwart!! Vooruit!! We moeten naar huis, we moeten Kerst vieren!”, spoorde Lars zijn zwarte hengst weer aan. Hij mompelde binnensmonds een verwensing, toen hij merkte dat het zachtjes begon te sneeuwen. Dat was een tegenvaller! Als het nu maar niet erger werd, want dan zou het de vraag zijn of hij nog wel voor de schemering thuis zou aankomen. Maar het begon al meer en meer te sneeuwen. Het witte gordijn van neerdwarrelende sneeuwvlokken werd dichter en dichter en maakte de wereld steeds kleiner. Korzelig greep de voerman naar de zweep, die hij op een van de banken van de slee had neergelegd. “Vort Zwart, vort zeg ik je!,” riep hij wat driftig uit. Hij liet de zweep kort en droog door de lucht knallen, om de hengst tot de grootste spoed aan te zetten. De zwarte ging over in een felle galop en grote wolken stuifsneeuw opwerpend, gleed de arreslee over de stille bosweg mee. De heviger wordende sneeuwval zorgde ervoor dat het vroeger dan anders begon te schemeren. Het maakte Lars onrustig. Je kon immers niet weten of er misschien hongerige wolven in het bos zouden zijn. Overdag zouden die niet zo snel een mens aanvallen, maar in de duisternis waagden ze heel wat meer! Daarom alleen al was het belangrijk om zo spoedig mogelijk thuis te komen. Hij had de laatste tijd weliswaar geen berichten gehoord van rondzwervende wolven in deze buurt, maar wolven waren onbetrouwbare dieren en zéker wolven die in de strenge winters raasden van de honger. Het was dus voor alles toch het beste om het zekere voor het onzekere te nemen. Opnieuw vuurde Lars daarom met knallende zweep zijn trouwe Zwart aan. Maar ineens liet hij zijn zweep een moment rusten, want wat was dat? Liep daar aan de kant van de weg nu inderdaad iemand, of verbeeldde hij zich maar wat? Ach, het moest wel verbeelding zijn! Wie zou er nu in dit winterse weer midden in een eenzaam bos ronddolen? Dat was onmogelijk! Absoluut onmogelijk zelfs!! Maar het was geen verbeelding! Werkelijk liep daar iemand over de eenzame bosweg. Het was een oude vrouw, zag Lars in het voorbijrijden aan de wat gebo-

En toen kwam een afschuwelijke gedachte bij hem boven. Waarom zou hij die ouwe eigenlijk meenemen? Moest hij zijn leven voor haar wagen? Als de wolven hen wel hadden geroken en de achtervolging in zouden zetten, redde Zwart het echt niet met een extra passagier in de arrenslee. Als hij dat ouwe mens nu toch eens in het bos achterliet...... Wanneer zij werd verscheurd, zou dat misschien zijn redding betekenen. Wie zou er bovendien zo’n oude vrouw missen, wanneer ze in dit eenzame bos de dood zou vinden? Wie zou er op haar wachten? Waarschijnlijk geen mens. Op hèm werd wel gewacht door zijn vrouw en kinderen. Wat zouden die ongerust zijn wanneer hij niet zou komen opdagen. En er moest toch zeker Kèrst worden gevierd? Hij hief zijn zweep weer op. Er was nu geen tijd meer te verliezen ...... Hoor, daar klonk opnieuw het angstaanjagende gehuil van de wolven, dichterbij nu. En de angstige gedachte flitste door hem heen: “Ze zijn ons wel degelijk op het spoor!” Het gehuil van de roofdieren drong hem door merg en been. Wat kwamen ze snel naderbij ........! Toen, als door een bliksemstraal getroffen liet hij zijn hoog opgeheven zweep weer zakken. ‘t Was alsof hij het gezicht van Jezus daar voor zich zag, die met verwijtende ogen hem aankeek alsof Hij zeggen wilde: “Jíj Kerst vieren? Het feest van Mijn geboorte? Jíj, die die arme vrouw niet eens wilt redden uit de muilen van de wolven? Jíj, die alleen maar aan jezelf denkt. Dan heb je van Míjn reddende liefde voor zondaren nog nooit iets begrepen. Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet hebt gedaan, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan!” Toen kwam Lars tot zichzelf. “Halt!”, schreeuwde hij zijn hengst toe. Hij rukte aan de leidsels. Het was met tegenzin dat Zwart gehoorzaamde, want uit het schichtig trekken met de oren bleek dat het trouwe dier ook het gehuil van de wolven had opgevangen. Lars sprong uit de nog voortglijdende arrenslee en draafde met forse sprongen op de oude gebogen gestalte af. “Wolven,” stootte hij hijgend uit. “Wolven! Vlug!” Maar het oude mens leek zo traag te reageren. Kon ze dan echt niet sneller? Met een paar flinke laatste stappen was hij bij haar en tilde haar in een oogwenk op, alsof ze slechts een veertje was. Met haastige stappen beende hij, met in zijn sterke armen het oude, gebochelde vrouwtje, terug naar de arrenslee. Zenuwachtig met zijn hoeven in de sneeuw schrapend, wachtte daar vol zenuwachtig ongeduld, de zwarte hengst. Nauwelijks had Lars zich met zijn last in de slee gehesen, of met een ruk trok Zwart die geen enkele aansporing meer nodig had, de slee vooruit. Hoor, opnieuw klonk daar het gehuil van de wolven! “Vort Zwart, vort jong!”, klonk de huiverende stem van de voerman. De slee suisde in duizelingwekkende vaart over de besneeuwde bosweg, wolken stuifsneeuw

opwerpend. En dat was niets te vroeg. Het huiveringwekkende gehuil van de uitgehongerde wolven klonk angstaanjagend dichtbij! Ze waren hun prooi op het spoor en zouden zeker niet eerder rusten totdat hun honger enigszins gestild was. Luid liet Lars de zweep in de lucht knallen, maar hoewel de trouwe Zwart zijn uiterste krachten inspande, kon hij echt niet sneller meer. Hotsebotsend slingerde de slee achter het briesende paard aan. “O, Heere God, help dan toch! Helpt U dan toch!”, schreeuwde Lars met schorre, overslaande stem. Eén moment schaamde Lars zich over zijn angst. Schichtig keek hij schuin naar achteren, naar de vrouw. Wat moest zij er wel niet van denken? Maar toen zag hij haar daar zo rustig zitten met gevouwen handen en gesloten ogen. Ze bad ook!! Het gaf hem eventjes wat rust en zijn schaamte verdween als sneeuw voor de zon. “Laat ons alstublieft op tijd thuis aankomen, Heere God,” prevelde Lars zachtjes, maar het leek er niet op dat zijn gebed verhoord zou worden. Bloedstollend klonk het gehuil van de uitgehongerde roofdieren hem in de oren. Lars kon, toen hij in der haast een moment achterom keek, hun donkere schaduwen met de vurige ogen in razende vaart zien naderen. De adem stokte hem in de keel. “Dat redden we niet, dat redden we nooit!” ,flitste het door hem heen. En toen kwam toch nog heel even die vreselijke gedachte weer bij hem boven, om het oude vrouwtje voor de uitgehongerde troep wolven neer te werpen. Maar onmiddellijk verwierp hij die afschuwelijke gedachte. “Nee!! Nee!! Dat niet! Dat nooit!!”, mompelde hij in zichzelf. “Vergeef me toch die ontzettende gedachte, Heere God!”, bad hij. Links en rechts van de arrenslee draafden inmiddels de wolven mee, zich klaarmakend voor de aanval. Met ogen groot van angst zag Lars het aan. Zijn laatste ogenblik had geslagen, zo leek het. Maar dan viel zijn oog op de met cadeaus gevulde ton. Een razendsnelle gedachte kwam in hem op: “Zou die ton misschien redding kunnen bieden?” Gelijktijdig graaide hij er een groot pak uit en slingerde dat met een machtige zwaai van zijn arm midden tussen de troep aanstormende wolven. Even was de aandacht van de roofdieren afgeleid en letten ze niet meer op de voortsslingerende slee. Jankend, grommend, vechtend en naar elkaar bijtend, rolden ze over elkaar heen in een poging het grote pak aan stukken te scheuren. Maar ‘t was maar voor even, want daar kwamen de eersten al weer achter de arrenslee aangedraafd. Opnieuw slingerde Lars een pak vanuit de slee naar de wolven en weer rolden ze als een kluwen vechtenden over elkaar heen. Pak na pak verdween uit de ton. Hoe lang zou dit grimmige spel nog kunnen voortduren? Sneller tenslotte dan Lars had gehoopt greep hij tot zijn grote schrik op de lege bodem van de ton. De ton was nú al leeg. Een klein eindje achter de slee vochten de wolven in de sneeuw reeds om het laatste pak! Wat nu toch? Het was niet ver meer naar huis, maar dat hij daar op tijd aan zou komen was absoluut ondenkbaar. Daar klonk het gehuil van de wolven weer, die voor de zoveelste keer de achtervolging inzetten. Zou hij zijn vrouw en zijn kinderen ooit nog zien? Eén moment keek hij nogmaals schuin naar achteren naar de bank waar het oude vrouwtje zat. Kijk, ze zat er nog steeds zo rustig met haar gevouwen handen in de schoot, de ogen gesloten, alsof er van doodsgevaar geen sprake was. Zou het gebed haar zoveel rust geven? Lars blikte omhoog naar de donkere hemel, waaruit de sneeuw onafgebroken naar beneden bleef vallen. Zijn lippen vormden een gebed. ‘t Was een schreeuw vanuit zijn hart tot God. Het was een schreeuw om redding. En toen, terwijl hij met een laatste knallende slag van zijn zweep, de trouwe Zwart tot een uiterste krachtsinspanning aanspoorde, toen rukte hij de lege ton met een forse zwaai over de rand van de arrenslee en sprong er zelf achteraan. Zwart verdween in een ogenblik tijd met de slee achter zich aan, achter het dichte gordijn van neervallende sneeuw. De aanstormende wolventroep minderde be-

duusd even vaart en dat gaf Lars net voldoende tijd om de in de sneeuw voortshobbelende ton te grijpen en er razendsnel in weg te kruipen. Met inspanning van al zijn krachten duwde hij met zijn zware laarzen de open zijde ervan zover mogelijk de sneeuw in. Op datzelfde ogenblik naderden de ondieren omzichtig de ton, die nu recht overeind stond in de besneeuwde wereld. Voorzichtig snuffelden ze eerst wat om de ton heen, maar langzamerhand werden ze brutaler en probeerden ze met hun poten de sneeuw eronder weg te graven. ze jankten van opwinding...... Nog even, dan....... Dan zou hun razende honger voor even gestild zijn! Binnen in de ton maakte Lars benauwde momenten mee. Hij hoorde het gesnuffel van de wolven aan het hout. Hij hoorde het gejank en hun gekrab in de sneeuw. Met uiterste krachtsinspanning lukte het hem de onderzijde van de ton zo diep mogelijk de sneeuw in te duwen, maar het was hem wel duidelijk dat hij dit niet lang zou kunnen volhouden. En opnieuw klom er vanuit zijn benauwde hart een gebed op tot God in de hemel. Maar de arrenslee dan met Zwart en de oude vrouw? Die was door de wolven totaal vergeten. De in de sneeuw overeind staande ton met daarin Lars, had hun aandacht helemaal van de slee afgeleid. Die stoof op dat ogenblik, getrokken door de briesende Zwart, het dorpje binnen waar Lars met zijn gezin woonde. De hengst hield angstig hinnikend voor de gesloten staldeuren stil. De kinderen van Lars, die het hoorden stoven juichend naar buiten gevolgd door hun moeder, maar toen ze in de slee slechts een oude vrouw zagen zitten, bleven ze bedremmeld staan. “Waar is vader Lars?”, vroeg moeder Margret met angstige stem aan het vrouwtje. “In het bos! Wolven! In de ton!”, stootte het oude mens uit en gebaarde vaag met haar arm naar het donkere, dreigende woud. De kinderen begonnen van schrik te huilen en Margret gilde van ontzetting. Dat gegil zette het hele dorp op stelten. Overal vlogen deuren open en kwamen nieuwsgierigen toelopen. Binnen de kortste tijd wist iedereen dat vader Lars in levensgevaar was en dat er direct hulp moest worden geboden, als dat al niet te laat was! Verschillende mannen draafden terug naar huis en kwamen binnen enkele minuten te paard terug, bewapend met geweren. Enkele korte bevelen weerklonken en daar stoven de dappere ruiters in woeste galop het sombere bos in, de arme Margret en haar kinderen met behuilde gezichten en in angstige spanning achterlatend. Intussen streed Lars in de ton zijn laatste, wanhopige strijd. hij voelde zijn krachten minderen. Het duizelde hem, het werd hem zwart voor de ogen ...... Toen zakte hij weg in een diepe zwijm. Hij hoorde niet meer het triomfantelijke gejank van de van honger razende wolven. Hij hoorde ook niet het briesen van aanstormende paarden en schreeuwende mannen. Zelfs het geknal van geweren kon hem niet uit zijn bezwijming wekken. Daardoor merkte hij niet dat zijn redding nabij was. Dodelijk getroffen stortten een aantal wolven neer in de sneeuw, dat rood kleurde van hun bloed. Hun overgebleven soortgenoten bleven aarzelend staan, maar na een nieuw salvo uit de geweren kozen ze toch het hazenpad. Op een eenvoudige draagbaar werd de bewusteloze Lars voorzichtig zijn huis binnengedragen. Zijn verwondingen vielen gelukkig erg mee. Als door een wonder was zijn leven gered. God had zijn angstig gebed verhoord! Die avond zat hij met zijn hele gezin én de oude vrouw bij flakkerend kaarslicht om de fel brandende open haard. Hoewel hij zich nog wat licht in zijn hoofd voelde, las hij toch, zoals elk jaar, het Kerstevangelie uit de Bijbel, die opengeslagen op zijn knieën lag. En tòch was alles anders. Het was alsof Lars de Heere Jezus hoorde zeggen: “Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders en zusters gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.” Het werd een Kerstfeest dat nooit vergeten zou worden.


spetterend het jaar uit. Herenschoenen 20% korting Kinderschoenen 30% korting Dames laarzen 30% korting Overige dames schoenen 20% korting Alle winterjassen 40% korting Sweater/truien 25% korting Sportschoenen 20% korting Voetbalschoenen 10% korting Geld niet voor afgeprijsde artikelen. Aktie duurt t/m 2 januari 2010.

Stationsstraat 18 ~ Oosterwolde ~ 0516-514682


De Grijpvogel 25 de

De Appelscha Radio Top 30 dw vw aw 01 01 05 Little Boots – Remedy 02 03 06 Marlous – Ik Spreid Nu Mijn Vleugels Uit 03 05 03 Ron Van Der Beuken & Maarten De Jong – Life’s Too Short 04 02 06 Burdy – Clap Your Hands,Want Wij Gaan Feesten 05 14 03 Bob Taylor Featuring Inna – DÊjà vu 06 21 06 Silvia Swart – Geef Me Liefde Vannacht 07 06 04 Mooi Wark – Warkende Helden 08 11 04 Edward Maya & Vika Jigulina – Stereo Love 09 08 05 De Zingende Fresia’s – Ik Lust Graag Soep 10 09 05 Pierre – Naakt 11 — 01 John De Bever & Liesbeth – In Deze liefdesnacht 12 22 02 Ralf – Click Clack 13 26 02 Owl City – Fire Flies 14 04 08 Martin Keizer – Maar Als Je Gaat 15 20 04 Dakkeraf – Zo Verliefd 16 19 04 Nick & Simon – Het Masker 17 — 01 Yes-R,Ali B. & Lange Frans – Me Boy 18 — 01 Stefan Storm – Ik Heb Mijn Hart In Westendorf Verloren 19 18 12 Inna – Hot 20 — 01 Ramses Shaffy – Zing Vecht Huil Bid Lach Werk En Bewonder 21 07 11 Django Wagner – Mooie Blauwe Ogen 22 15 04 Alle 13 Jaanke – Witte Eend 23 23 02 Bouke – You Wearin’ That Love On Look 24 — 01 The Opposites Feat. Gers & Sef – Broodje Bakpao 25 25 10 David Guetta Feat. Akon – Sexy Bitch 26 — 01 Ramses Shaffy – Laat Me 27 13 07 Ed Nieman – Meid Van De Straat 28 30 02 Jeroen Van Der Boom – Weer Geloven 29 17 10 Frank Verkooyen – In De Wolken 30 — 01 Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (Dance Remix) Uit de lijst : Sjon & Sjeffrie Ft. Diego – De Verdwenen Pakjes Gebroeders Ko – De Groene Stroomboot RenÊ Karst – Amerigo Fantastico Jan Smit & Damaru – Ik Heb Een Tuintje In Mijn Hart Antje Monteiro – Sterker Dan Ooit Jannes – Zwevend Naar ’T Geluk Robbie Williams – You Know Me

De Stichting SOS voor huisdieren

zijn de gezondheidsproblemen van de eigenaresse. Blake voelt feilloos aan dat zij fysiek niet in staat is leiding te geven en maakt daar gebruik van door niet zo goed te luisteren. Naar de eigenaar doet hij dat wel. Blake is gewend aan kinderen en is er lief voor, soms een beetje lomp. Met honden kan hij goed overweg en de kat des huizes is veilig bij hem. Een vreemde jaagt hij de tuin uit. Mee in de auto vindt hij leuk. Bij onbekende mensen is hij wat

De kruising TYMO is geboren in november 2008, dus net een jaar geworden. Een mensvriendelijke hond die het wat minder trof in zijn leven. Hij zat bij weer en wind vrijwel onbeschut buiten en er werd niet veel naar hem omgekeken. Hij logeert nu op een adres met meerdere honden en katten en daar gaat hij prima mee om. Hij is zindelijk, aanhankelijk en leergierig. Hoewel het gezin jonge kinderen had weten we niet hoeveel hij daarmee in aanraking is geweest. We zoeken voor Tymo mensen met wat hondenervaring die hem op een positieve wijze leiding kunnen geven. Tymo is van goede wil en zindelijk.

Op een dag stond MIEP bij onze medewerkster voor de deur en liep naar binnen. Pogingen haar eigenaar te achterhalen bleven zonder resultaat. Miep is een leuke lapjespoes die het uitstekend kan vinden met de aanwezige katten en speelt met de honden. Zelfs met de papagaai speelt ze. Het is een vriendelijke aanhankelijke kroeldoos. We schatten haar leeftijd op een half jaar.

Stefan Storm ( Bert Schenau ) geboren in Schiedam en al weer jaren woonachtig in Harderwijk is deze week onze hittip met zijn single “Ik Heb Mijn Hart In Westendorf Verloren�. In 1993 kwam Stefan Storm in contact met zanger en tekstschrijver Peter Koelewijn met wie hij zijn eerste orkestbanden samenstelde. Met wat hulp van Peter startte hij in het jaar 1993 een artiestenboekingskantoor (Schenau Producties). In dit zelfde jaar kwam Stefan Storm in contact met Tom Leeflang, de eigenaar van The Shorts of London op het Rembrandtsplein in Amsterdam, die hem een aantal optredens per maand aanbood, later werden dat zelfs 3 vaste dagen van de week. Vanuit The Shorts of London zijn veel optredens ontstaan in o.a. de bekende Amsterdamse feestcafe’s zoals Bolle Jan – Het Pandje – Monico – Party Crew – Jantjes Verjaardag – Feest van Joop – Monmartre enz.. Door deze “ bekendheid “kwamen er voor Stefan Storm vaker optredens op de grotere podia door geheel Nederland waarbij ook de bekende topartiesten van Nederland op-

traden. Buitenlandse optredens zijn er ook, al 7 jaar lang is Stefan Storm tijdens de wintermaanden een vast gezicht in de “Nederlandseâ€? wintersportplaats Westendorf - Tirol Oostenrijk waar hij jaarlijks, en ook dit jaar weer vanaf half december 100 dagen non stop optredens verzorgt in bekende aprèsski lokalen. Hij heeft zijn nieuwe single daarom ook genoemd naar deze wintersportplaats. Dit nummer is door AppelschaRadio.nl gekozen als Oogappel van deze week. Zo sluiten we het bijna voorbije jaar op feestelijke wijze af! Nu maar hopen dat het weer in Nederland ook een beetje meewerkt zodat we in polonaise door de sneeuw kunnen banjeren. Meer weten over deze Artiest? kijk op : http://feestartiest.hyves.nl/

Obs ’t Startblok in ’t wit Donkerbroek – Donderdagochtend, 17 december, een grote verrassing: het was wit. Er lag een dik pak sneeuw. School was volledig ingesneeuwd. Tegen 8 uur kwamen de meesters en juffen bij school en‌‌ opeens daar kwam een grote tractor. Vader Hendrik Nijholt bracht zijn zoon Olaf naar school. De hele nacht was dhr. Nijholt in de weer geweest met tractor en sneeuwschuiver. In overleg met meester Dopstra ging dhr. Nijholt met zijn tractor en sneeuwschuiver het hele plein sneeuwvrij maken. Alle kinderen konden daarna bijna sneeuwvrij school bereiken. Klasse, wat een service: “bedankt vader Nijholt.â€? Het bleef nog lang sneeuwen en in de pauzes konden de kinderen genieten van veel sneeuwplezier.

afwachtend, maar als hij denkt dat het wel goed zit, komt hij als snel kennis maken. Deze nog maar anderhalfjarige hond zal zeker tot zijn recht komen bij een baas die rustig leiding kan geven. Blake wil best leren.

SYTZE is een kruising tussen een Stabij en een Border Collie. Hij is in november een jaar geworden. Een jonge leergierige hond die prima met kinderen op kan schieten. Met honden wil hij graag spelen maar kan zich ook prima vermaken met een floss. Sytze heeft een lief karakter en kan in zijn jeugdig enthousiasme tegen je opspringen. De puppy cursus heeft hij achter de rug. Een leuke hond voor een actief gezin.

De Stichting SOS voor huisdieren Friesland is, ook voor het herplaatsen van uw huisdier, bereikbaar van maandag- woensdag en donderdagavond van 19-21 uur en dinsdag- en vrijdagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur op telf.nr. 0343 414969 - 0513 460738 – 0522 240497 - 0514-551474. Per fax 0516 421856 en per mail: sosdier@ sosdier.nl. Info over onze werkwijze vindt u op onze website: www.sosdier.nl

De reden voor de herplaatsing van BLAKE

Catch Totaal Belettering gaat verhuizen

In Appelscha zit nu nog het belettering bedrijf CATCH TOTAAL BELETTERING, aan de boslaan 2. In het komende jaar zal het bedrijf gaan verhuizen naar Oosterwolde. Aan de rand van Oosterwolde zuid, aan de Houtwal, komt het nieuwe hoofdkwartier. Het betreft een bestaand pand, Catch totaal belettering komt bij het pand in van Schildersgilde Friesland. Vanaf 2005 runnen Leo en Brenda Cats het bedrijf, nadat Leo elf jaar ervaring had opgedaan bij Mulder Reclame. In het voorjaar verhuisd het bedrijf naar Oosterwolde o.a vanwege de gunstige locatie. In Oosterwolde ligt een grotere markt voor het bedrijf met het oog op het nieuw te bouwen industrieterrein. Uiteraard blijven de vaste klanten van harte welkom in het nieuwe pand. U kunt bij Catch terecht voor: t#FMFUUFSFO WBO BVUP|T CFESJKGTCVTTFO WSBDIUBVUP|T USBJMFST t-FWFSFOWBOLBOUFOLMBSFSFDMBNFCPSEFO

t3BBNFOHFWFMCFMFUUFSJOH t-JDIUCBLSFDMBNF t0OUXFSQFOWBOMPHP|T

Catch totaal belettering heeft een brede klantenkring, zowel bedrijf, verenigingen, overheden als particulieren kunnen hier terecht voor al hun belettering. Voor meer info kunt u kijken op: www.catch-totaalbelettering.nl


De Grijpvogel 26 de

Grand Matin wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Autobedrijf

BEIJERT-DIJKSTRA www.beijert-dijkstra.nl t beijert-dijkstra@wanadoo.nl

Alle medewerkers van

Autobedrijf Beijert-Dijkstra wensen u

fijne feestdagen en veel rijplezier in 2010


De Grijpvogel 27 de

Appelschaster jeugd badmintonevenement trekt weer veel deelnemers

Woensdagmiddag 30 december 2009 staat de sporthal van Appelscha weer in het teken van het jaarlijkse AFC oliebollen jeugd badmintonevenement. Al vele jaren is het een gewoonte om in Appelscha kort voor de jaarwisseling een badmintontoernooi te organiseren voor jeugdleden. AFC’s afdeling badminton heeft hiervoor ook de jeugd van alle omliggende badminton verenigingen uitgenodigd. Dit om ook eens buiten competitie verband wedstrijden te spelen. Ook dit jaar is er weer veel belangstelling, inmiddels hebben zich tussen de 70 en 80 jeugdigen zich via hun vereniging ingeschreven. De deelnemers komen onder andere van de badminton buurt verenigingen Alert uit Steenwijk, Griffioen uit Wolvega, BC Beilen, WIK uit Bovensmilde, BC Dwingeloo, BC Smilde en natuurlijk grotendeels van de gastvereniging AFC uit Appelscha. Er zullen de gehele middag allemaal mixen dubbelpartijen gespeeld worden in verschillende leeftijdsgroepen. Alle jeugdige deelnemers in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar zullen hierbij in een serie wedstrijdjes uit gaan maken wie uiteindelijk met een prijsje naar huis gaat. Er zijn geen vaste koppels samengesteld, de wedstrijdleiding zal steeds nieuwe teams indelen en ook nieuwe tegenstanders hierbij zoeken. Echter er zal van iedereen wel individueel de score

worden bijgehouden om aan het einde van de middag de prijswinnaars bekend te kunnen maken. Door verschillende badmintonners uit Appelscha wordt al vol spanning uitgekeken naar hun eigen badmintontoernooi. De gehele middag is de tribune in de sporthal vrij toegankelijk voor familieleden en andere belangstellenden. Dus wie eens kennis wil maken met het jeugdbadminton is van harte welkom in de sporthal van Appelscha. Dit is echter ook iedere dinsdagavond tijdens trainingen te zien in Racket en Health Centre zoals de sporthal van Appelscha sinds kort heet. Er wordt in Appelscha veel energie gestoken om ook de jeugd aan de NBB regio competitie te laten meedoen. Dit lukt ook dit lopende seizoen weer aardig want AFC badminton neemt met 6 jeugdteams aan de NBB regio noord competitie deel. Badminton is veel meer dan overslaan op de camping, het is een volwaardige sport! Een sport die naast tactiek, concentratie de nodige inspanning vergt. We hopen dit in Appelscha te kunnen laten zien aan alle bezoekers!

BCO (Badminton) bestaat 25 jaar Eind 1984 viel het definitieve besluit: de afdeling badminton van de vereniging De Griffioen gaat op eigen benen verder en op 1 januari 1985 werd het officieel. Het is dus al weer 25 jaar geleden en tot op de dag van vandaag heeft de club, die koos voor de naam BCO, daar geen spijt van gekregen. In de afgelopen jaren is de club uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met al snel ruim meer dan 100 leden. Vooral de senioren maken een groot deel uit van de club. De jeugdafdeling heeft de laatste jaren iets achteruit beboerd, zodat nieuwe jeugdleden weer van harte welkom zijn. Toen de bekende Nederlandse international Mia Audina een clinici had gegeven aan de jeugdleden, was er even sprake van een enorme toeloop; een echt hoogtepunt van de vereniging. Opmerkelijk is dat vooral de recreanten, dinsdagsavonds zowel als donderdagmorgens, in grote getale aanwezig zijn. Overigens heeft men vooral op donderdagmorgen (Sport Overdag!) nog voldoende

plaats voor nieuwe leden. De club heeft voor nieuwe jeugdleden een erg leuk aanbod: Blijft men tenminste 1 jaar lid, dan ontvangt men een gratis racket! Inlichtingen bij de secretaris: Rob Paulus Tel: 0516-516613 De Striepe 16 Begin januari 2010 viert men het jubileum met de leden in de Snellingerhal, waar leuke activiteiten zullen plaatsvinden. Vervolgens gaat men samen een maaltijd nuttigen in De Miente en tot besluit wordt in hetzelfde gebouw feest gevierd met livemuziek van Inverno uit Sneek.

Dijkstra en Veldkamp op schot De schutters van de Ooststellingwerfse standaardteams zijn dit seizoen blijkens de cijfertjes van VoetbalNoord aardig op dreef. Al zes spelers zitten bij het ingaan van de winterstop in de dubbele cijfers. Waarbij met name Robbie Dijkstra van Dio Oosterwolde en Johan Veldkamp van koploper Donkerbroek trefzeker zijn, want dat duo heeft tot dusver al vijftien keer gescoord. Vooral de productie van Robbie Dijkstra springt in het oog, want de jonge linkerspits van de blauwwitten tekende in z'n eentje voor de helft van alle Oosterwoldse treffers. Veldkamp produceerde eenderde van de 45 Donkerbroekster goals. Zijn clubgenoot Sander Frieswijk is eveneens behoorlijk op schot, want hij heeft er al twaalf inliggen. Dat is eentje minder dan Jan Jonker van Sport Vereent. De erkende prijsschutter van de Berkopers heeft er al dertien gemaakt en dat is bijna de gehele productie, want de debutant in de vierde klas maakte tot dusver zeventien doelpunten in totaal. Thom de Vries van Stânfries kan het net ook wel vinden. De nieuwe aanwinst van de Appelschaster koploper mikte tot dusver elf keer raak, clubgenoot Herman Ockhuizen volgt hem op de voet met acht goals. Verder zit ook Jordi Linneman van SC Mak-

kinga nog in de dubbele cijfers, want de jeugdige aanvaller was tienmaal trefzeker. Bij Waskemeer is de score niet compleet, want er ontbreken doelpuntenmakers in een aantal wedstrijden. Jan de Groot en Theo Meijerhof staan allebei voor acht treffers op de lijst bij de groenzwarten, maar dat aantal is zeker hoger. Zeven doelpunten maakten voor OZC de op het oranje nest teruggekeerde Douwe Jongsma en Dennis Koops. Ook de lijst bij FC Fochteloo wordt aangevoerd door een tweetal spelers. Menno Drent en André Hoekstra tekenden voor vijf treffers. Bij zowel De Griffioen als Haulerwijkse Boys laat de productie wel wat te wensen over. Roy Kemna is met drie doelpunten de meest productieve speler van de Boys, bij De Griffioen kwamen zowel Mark Schapelhouman als Michael Hoekstra tot een score van drie goals.

Lijsttrekker Sietse Derks en Rineke Valk (2) op de kerstmarkt in Appelscha

VVD Ooststellingwerf ,,altijd zichtbaar aanwezig”

De VVD Ooststellingwerf was onlangs actief aanwezig op de drukbezochte kerstmarkt in Appelscha. De aanwezige bezoekers werden getrakteerd op een heerlijk kerstkransje en konden in discussie met de VVD leden. Onder het motto “altijd zichtbaar aanwezig” wil de VVD zich de komende periode gaan presenteren aan de inwoners van Ooststellingwerf. “Meer zichtbaar aanwezig zijn past bij de lijn die de VVD Ooststellingwerf de komende tijd verder gaat inzetten”, aldus lijsttrekker Sietse Derks. “Wij willen voor de burgers in Ooststellingwerf nieuw elan en een nieuwe politiek. De tijden zijn veranderd en dat vraagt om

een andere aanpak” aldus Derks. “Dus geen automatische lastenverzwaring voor onze burgers en onze bedrijven. Daar maken wij ons sterk voor”.

De komende tijd kan men de VVD Ooststellingwerf op meerdere bijeenkomsten in onze gemeente ontmoeten. Recent was de VVD nog op bezoek bij de CCO en deze week is men op bezoek bij de ABO.

Beste leden en vrijwilligers Het jaar 2009 zit er weer bijna op. Opnieuw heeft iedereen zich weer ingezet voor onze verenigingen. Hiervoor onze hartelijke dank . Wij wensen hierbij allen prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2010.

De besturen van: • v.v. Dio-Oosterwolde • s.v. De Griffioen • • fc Fochteloo • J V Oostenburg


Het juiste adres voor:

* * * *

Bruidsfotografie Portretfotografie Bedrijfsfotografie Kinderfotografie

Stationsstraat 4 Oosterwolde www.combireidsma.nl Tel. 0516-521044

De dag van uw leven Ronnie de Jong en Lieske Landheer gaven elkaar op 21 augustus het jawoord (Foto: Martin Reidsma)


De Grijpvogel 29 de

Dio-vrouwen sluiten het volleybaljaar af in mineur De laatste wedstrijd van het jaar 2009 is voor de Bank Bercoop/Dio dames geeindigd in mineur. In Apeldoorn werd van Sv Dynamo verloren met 3-1. Net als eerdere wedstrijden waren er hier ook mogelijkheden, maar ook nu was het weer “net niet “. Een spannende tweede seizoenshelft zal dan ook volgen. Trainer-coach Jan van der Werf kon tegen Dynamo over een volledige selectie beschikken en vertrok dan ook met enig positivisme naar Apeldoorn. Daar was ook wel een reden voor , want er werd de afgelopen weken goed en hard getraind. Ook de uitslag Alterno alweer had hoop gegeven. Liet Dio het in de afgelopen weken in het begin liggen, nu pakten de blauwwitten een voorsprong, die zelfs uitliep 10-5. Één servicebeurt van Dynamo deed die voorsprong verdwijnen, daarnaast pakten de gasten ook het initiatief. Uitlopen kon Dynamo niet, maar Dio kwam er ook niet voorbij. Tegen het eind van de set kwamen beide ploegen alsnog weer gelijk. Bij 23-23 was Dio zelf aan serve, net als de afgelopen wedstrijden leek de ploeg te verkrampen en gaf men daarmee de set uit handen, 23-25. Dreun Dat was een dreun, want in set twee kwam Bank Bercoop/Dio er niet aan te pas. Bij de stand 1-9 had coach van der Werf zijn beide time outs al verbruikt. Dynamo scoorde op elke service beurt minimaal 2 punten en daar kon Dio niets tegen of nauwelijks iets tegen in brengen. Daarnaast was het passend te matig, waardoor spelverdeelster Marielle Hoekstra hele afstanden moest overbruggen om tot een fatsoenlijke set up te komen. Dynamo kon hierdoor in veel gevallen de aanval overnemen. De rallywinsten van de thuisploeg leverden geen rendement op en via een dikke 15-25 stond Dio wederom met lege handen. Dynamo is geen ploeg die mooi volleybalt, maar wel één die het compenseert met een enorme dosis wilskracht en vechtlust. Dat laatste was er bij tijd en wijle ook wel bij de Dio, maar het was niet constant genoeg. Ondanks een 1-5 achterstand in de derde set knokte de ploeg zich echter goed terug in de set. Toch hield Dynamo de touwtjes in handen en de Apeldoornse formatie zodoende halverwege de set een 10-15 voorsprong. Maar hetgeen Dio in de voorgaande sets niet gelukte, was er nu ineens wel. Elke servicebeurt, eindelijk eens met genoeg druk, leverde minimaal drie punten op. Daardoor stonden de Dio-dames

Bridgeclub Oldeberkoop

Bridgeclub Oldeberkoop hield afgelopen maandag de vierde en laatste zitting van de tweede ronde. In de B-lijn promoveerde het paar Annie & Roel v.d. Vaart met een fantastische laatste score van 67,25%, gevolgd door Manja & Roel Helmers, die eveneens met een zeer hoge score de B-lijn verlaten. In de Alijn degradeerden de paren Tine v.d. Weide & Erica Keijzer en Lien Heijstra en Ria Sloos. De uitslag:

Dio's Marjan Duin passert het Dynamo-blok

tegen het einde van de set toch weer gelijk, 20-20. Dynamo vroeg een time out aan en onderbrak daarmee ritme van Dio. Hetgeen geschiedde want de service die volgde, ging uit. Gevolg was weer dat Dio weer in de achtervolging moest. Waarschijnlijk had voorgaande toch wel het nodige vertrouwen gegeven, want Dio kwam op setpunt. Dynamo stribbelde nog even tegen, maar het tweede setpunt was raak, 25-23. Spanning Zoals gebruikelijk keek Dio in de vierde set na begin weer tegen een kleine achterstand aan. Het spel tussen beide ploegen werd er niet beter op maar de spanning vergoedde voor het publiek veel. Intussen hadden luidruchtige spelers van een Dynamo team zich zeer dicht tegen het speelveld genesteld. Hetgeen later gevolgen zou gaan hebben. Ook nu stond er halverwege de set een 10-15 stand op het scorebord. Irritaties namen steeds meer de overhand. Coaches ten opzichte coaches, scheidsrechters en lijnrechters. Voor de luidruchtige Dynamo mannen was dit koren op de molen want zij keerden zich geheel tegen Dio en staf. Hierdoor kwam van

F1 pupillen SV Donkerbroek kampioen De F1 pupillen van SV Donkerbroek zijn in de najaarsreeks ongeslagen kampioen geworden. Alle wedstrijden werden met ruime cijfers gewonnen waarbij 1 tegendoelpunt werd geincasseerd.

coach van der Werf en aanvoerster Karla Post de vraag of het arbitrale duo hier iets aan wilde gaan doen. Er werd volgens hen duidelijk op de man gespeeld. Aan de andere kant sterkte het Dio ook want tegen einde set kwam de ploeg alsnog weer gelijk 22-22. De scheidsrechterlijke dwaling die volgde was een logisch geheel van alles wat er gebeurde. Er werd voor voor 4x spelen gefloten tegen Dio terwijl er een ,,touchering” van de netverdediging van Dynamo tussen zat. Dio kon zich hier niet overheen zetten en ging het schip in met een derde set nederlaag , 2225 en het daarmee gepaarde wedstrijdverlies van 1-3. Door de nederlaag staat Dio nu op de twaalfde plaats en daar wil men niet staan. Het gat met de ploegen er boven is wel is waar niet groot, maar komend weekeinde is Dio vrij terwijl de rest speelt. Hierdoor kan het zijn dat het genoemde gat wel eens kan gaan groeien. Direct gevolg hiervan is dat de druk nog hoger gaat worden dan die al is. Wellicht zal de korte vakantie die volgt tot 9 januari Dio goed gaat doen.

63,33% 60,42% 54,58% 54,58% 56,67%

B-lijn 1.Annie & Roel v.d. Vaart 2.Manja & Roel Helmers 3.Wim Heijstra & Riemer v.d. Lei 4.Olga Hauber & Johannes Kootstra 5.Jannie & Jolle Landman

67,25% 62,61% 60,75% 55,92% 53,17%

Henk Boeree opvolger van Jan Boxum bij Dio Henk Boeree uit Oosterwolde neemt vanaf het seizoen 2010-2011 derde klasser Dio Oosterwolde onder zijn hoede. Boeree wordt de opvolger van Jan Boxum, die de blauwwitten al na één seizoen verruilt voor het eveneens in de derde klas uitkomende Emmeloord. Boeree is geen onbekende in deze omgeving. Hij heeft er straks vier seizoenen bij Haulerwijk opzitten en was daarvoor onder meer trainer van Vako en Marum. De Oosterwoldse oefenmeester gaf onlangs in Haulerwijk aan vier seizoenen voldoende te vinden. Ietwat onverwacht voor het bestuur van Dio had Boxum even daarvoor aangekondigd te vertrekken naar de club in de polder. Na overleg met de technische commissie en de spelersgroep van de hoofdmacht van Dio werd besloten ,,te gaan”voor Henk Boeree, die al eerder op het verlanglijstje van de derde klasser stond. Beide partijen vonden elkaar, waarbij in eerste instantie een overeenkomst voor een seizoen wordt getekend.

Succesvol weekend judovereniging“de Splittinge”

Dit weekend had judovereniging “de Splittinge” een druk weekend. Er waren namelijk twee wedstrijden. In Norg werd het dorpentoernooi gehouden. Het dorpentoernooi is een toernooi voor beginnende wedstrijd judoka’s. Negen judoka’s van “de Splittinge” kwamen hier op de mat. Voor alle negen was er een prijs. Wietze Stuiver wist al zijn partijen te winnen en mocht daarom de eerste prijs in ontvangst nemen. Voor Hette-Dirk Waldus en Thijno Veldhuizen was er een mooie tweede plaats. Teun van Duijn werd derde en mocht dus ook op het ere podium gaan staan. Vierde plaatsen werden behaald door Thijs van Duijn, Merel vd Schaaf, Lisa Doosjen, Jesse Wapstra en Lucas Elzinga. Kevin Bekhof was deze middag mee als coach, terwijl broer Robin scheidsrechter was

Op de foto zijn voor van links naar rechts: Jesse Woudstra, Mark de Vries, Simon Storck, Cornee Dijkstra, Jorn Drenth. Achter van links naar rechts: trainer/leider Jelle Drenth, Simon-Tjeerd Tjoelker, Wytze van der Belt, Ruben Veldkamp, Wessel de Haan, leider Niels Woudstra.

A-lijn 1.Willy & Johannes Hoogenkamp 2.Jelly Hof & Ida Wijbenga 3.Marijke & Arie Vink 3. Henk Mintjes & Harrie v.d. Wal 5. Janneke & Wim Molenaar

In Veendam werd het derde Internationale Veendammer Judo kampioenschap gehouden. Een groot toernooi waar 500 judoka’s aan meededen. Voor “de Splittinge” kwam Jeroen Hessels uit Oosterstreek uit ,in de klasse judoka’s geboren in 2000 tot 45 kilo. Jeroen wist van de 4 wedstrijden er drie te winnen. Hierdoor behaalde hij een mooie tweede plaats. En mocht hij het erepodium beklimmen en zijn beker in ontvangst nemen.


De Grijpvogel 30 de

Evenementen in deze omgeving 23 december - 6 januari 23 december Appelscha 25 december Elsloo Dwingeloo

26 december Ruinen Dwingeloo

27 december Appelscha

Veenhuizen

Dwingeloo

28 december Appelscha

29 december Ruinen

Appelscha

30 december Appelscha 1 januari Appelscha 2 januari Ruinen Appelscha Appelscha 3 januari Appelscha

Appelscha 5 januari Appelscha 6 januari Appelscha

Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, er kunnen echter altijd wijzigingen optreden. Informeer daarom altijd nog even bij de organisatie voor u op pad gaat.

Tentoonstellingen/Exposities/Open tuinen Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Kinderdoemiddag tussen 13:00 uur en 15:30 uur Kerstknutsels maken (7 t/m 12 jr) om de boom mee te versieren. Kosten € 3,50. Opgave tel. 0516 – 464027. Kerstkuier onder begeleiding van een gids. Start tussen 8:45 uur en 13:00 uur. Vanaf ’t Anker in Elsloo. Na afloop vertelt de Kerstman een verhaal onder genot van een kop snert. Planetron Cinedome vertoont de rondomfilm van Cirque du Soleil genaamd: ‘Cirque du Soleil, Journey of Man’. Extreem hoogstaande acrobatiek, meeslepende muziek en prachtige creaties wisselen elkaar af. Tijden: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. Reserveren aanbevolen. Tel. 0521 – 593535. www.planetron.nl Kerstwandeling. Duur 5 uur. Over en door N.P. Dwingelderveld, bij de schaapskooi langs en het bezoekercentrum. Start vanaf Bezoekerscentrum. Vanaf 10:00 uur. Info tel. 0522 - 472951 Planetron Cinedome vertoont de rondomfilm van Cirque du Soleil genaamd: ‘Cirque du Soleil, Journey of Man’. Extreem hoogstaande acrobatiek, meeslepende muziek en prachtige creaties wisselen elkaar af. Tijden: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. Reserveren aanbevolen. Tel. 0521 – 593535. www.planetron.nl Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Culinaire Kerst. Tijdens de Culinaire Kerstdagen krijgt u een overzicht van het kerstfeest door de eeuwen heen. Veranderingen en tradities rondom het kerstdiner. Boerestreek 9. Open van 10:00 uur tot 17:00 uur. Landloperdagen in het Gevangenismuseum. Waan je in de wereld van de landlopers, veldwachters enz. Proef en ruik de sfeer anno 1900. Er is straattheater oude kinderspelen, muziek enz. Aanvang 11:00 uur tot 18:00 uur. Info tel. 0592 - 388264 of www.gevangenismuseum.nl Planetron Cinedome vertoont de rondomfilm van Cirque du Soleil genaamd: ‘Cirque du Soleil, Journey of Man’. Extreem hoogstaande acrobatiek, meeslepende muziek en prachtige creaties wisselen elkaar af. Tijden: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. Reserveren aanbevolen. Tel. 0521 – 593535. www.planetron.nl Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Culinaire Kerst. Tijdens de Culinaire Kerstdagen krijgt u een overzicht van het kerstfeest door de eeuwen heen. Veranderingen en tradities rondom het kerstdiner. Boerestreek 9. Open van 10:00 uur tot 17:00 uur. Oudejaarswandeling NP Dwingelderveld. Met een gids over de heide met lekkere veldlunch. Stevige schoenen/verrekijker. Afstand tussen 8 en 10 km. Start 11:00 uur Bezoekerscentrum Opgave tel. 0522 – 472951. Kosten € 15,50. Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Culinaire Kerst. Tijdens de Culinaire Kerstdagen krijgt u een overzicht van het kerstfeest door de eeuwen heen. Veranderingen en tradities rondom het kerstdiner. Boerestreek 9. Open van 10:00 uur tot 17:00 uur. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Kinderdoemiddag Aanvang 14:00 uur. Help de vogels de winter door. Kinderen (7 t/m 12 jr) leren hoe ze de vogels in de winter kunnen helpen. Kosten € 3,50. Opgave tel. 0516 – 464027. Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Oliebollenfeest. Oliebollen of olie koeken……Proef het verschil. Open van 10:00 uur tot 17:00 uur. Winterwandeling NP Dwingelderveld. Met een gids over de heide met veldlunch. Stevige schoenen/verrekijker. Afstand tussen 8 en 10 km. Start 11:00 uur Opgave tel. 0522 – 472951. Kosten € 15,50. Hoolten Klinte. Nieuwjaarsbijeenkomst Historische Vereniging en Omstreken. Aanvang 14:00 uur. Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Oliebollenfeest. Oliebollen of olie koeken…… Proef het verschil. Open van 10:00 uur tot 17:00 uur. Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold. Nieuwjaarswandeling. Goede voornemens meer bewegen. Bewegen door het winterlandschap kost energie en levert weer energie op. Kosten € 2,00 (kinderen onder 12 j. € 1,00) Aanvang 13:30uur. Opgave verplicht tel. 0516 – 464020. ATB clinic. Programma ontvangst 09:30 uur tot 15:00 uur. Start Fietsenzaak Kramer Boerestreek. Kosten € 28,50 p.p. Met ATB fiets € 43,50 Tel. 0516 850629. info@atbclinics.nl Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Midwinter hoornblazen op de boerestreek. Aanvang: tel 0516 – 430178. Culinair Historisch Kookmuseum IIssalon-Koffiekamer “Ons Moe”. Drie Koningen Expositie en overzicht offergaven van de drie koningen. Open van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Oosterwolde Dwingeloo Luttelgeest

Vledder

Noordwolde

Oldeberkoop Oldeberkoop

Veenhuizen

Oosterwolde Meppel Olterterp Haulerwijk

Emmen Roden

Gorredijk

Groningen

Stellinghaven Oosterwolde. Fototentoonstelling over oud Oosterwoldenaren en de bebouwing in Oosterwolde en omgeving, vrij te bezichtigen tijdens openingstijden van verpleeghuis Stellinghaven. 14 december tot 8 februari 2010. Pottenbakkerij Galerie De Brinksteen. Doorlopende expositie van schilderijen. Orchideeënhoeve. Kerstmarkt in Amerikaanse sfeer. Met live muziek, glasblazen door Cees van Olst, tentoonstelling van antiek mondgeblazen kerstballen uit Lauscha. Kaarsjesavonden / Kerstbloemwerk.9 tot 26 december 2009.www.orchideeenhoeve.nl Museums vledder. In de beeldentuin t/m 3 januari 2010 Hermoine Velthuis (glaskunstenaar) met tuinschilderijen en tuinbeelden en ook werk van Nadjezda Schokker (Amsterdam) en Ada Loumani ( Frankrijk) Schilderkunst en grafiek. Steekgebonden kunstenaars van vroeger en een beetje van nu: Kunst uit Saxonia: Drenthe, Kop van Overijssel, de Stellingwerven. Uit privé collecties b.v. Clive Miller, Frans Bultje en Joop Nijmeijer. www.museum-vledder.nl Nationaal Vlechtmuseum. Bijzondere tentoonstelling Scheepsmatten.Oud touw & en tijd bij de vleet. Des Pawson eigenaar van Museum of Knots en Sailer’s Ropework. In Engeland exposeert zijn collectie in het museum samen met Nederlandse matten. Mandehof 7. www.vlechtmuseum.nl tot 1 maart 2010. Hotel Lunia. t/m 30 december is er een expositie met schilderijen van Jeltje Baas Kunstruimte Hiemstra. Kunstexpositie 700 jaar Stellingwerven met kunstwerken die het stellingwerfs landschap als centraal punt hebben. Van 21 november tot 27 december kunt u op vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 uur tot 17:00 komen kijken. (tekeningen, schilderijen en beelden). Rondleidingen in de gevangenis de Rode Pannen. Als onderdeel van de 2de Culinaire Culturele Seizoensmarkt van het Noorden. Van 18 t/m 27 december met volop evenementen en als afsluiting de landlopersdag op 27 december. Voor het volledige programma zie www.seizoensmarkt.nl / info@gevangenismuseum.nl De Kunstkykroute Stellingwerven. is het hele jaar geldig, waarin u de route zelf samenstelt. De openingstijden staan vermeld bij de kunstenaars. www.kunstwerf.com/kykroute.htm Zie folder Kunstkykroute Stellingwerven Kunsthuis Secretarie. Schilderijen en beelden Clemens Briels. Hoofdstaat 22 7941 AG meppel. www.kunsthuissecretarie.nl Open di t/m zo 13.00 17.00 uur. 10jan. 2010. Galerie Lauswolt. Drents Schildersgenootschap t/m 3 januari 2010. Openingstijden din t/m zat 10:00 – 12:00 en 13:30 – 17:00 uur. Zon 13:30 – 17:00 uur. www. galerielauswolt.com Galerie Hummel. Kunstexpositie “Kunst in zicht” van de Kunstkring Weststellingwerf en het schilderscollectief“ De Appelschaere”. t/m 6 februari 2010. Open diwo-vr- 9:30-17:30 donderdag 9:30 – 21:00. zaterdag 9:30 – 16:00 uur. Leeksterweg 29-31. Dierenpark Emmen China festival of lights. Dagelijks 16:00 – 22:00 uur. Kaarten www.chinafestivaloflights.nl Vanaf 10 november t/m 10 januari 2010. Uniek, traditioneel Chinees lichtspektakel. Avondwandeling in Chinese sferen. Florale kerstexpositie. Havezate Mensinge en TerraNext organiseert een kerstexpositie vol pracht en praal. 12 t/m 27 dec. Openingstijden 13:00 uur tot 16:30 uur. Maandags gesloten. Mensinghewg 7. Tel. 050 – 5015030 Entree € 4,50 volwassenen. Galerie Hoogenbosch. Struinen bij Hoogenbosch een grote en afwisselende tentoonstelling. Met een scala aan kunstenaars met verschillende werken. O.a. ook beelden, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit China, Birma enz. Openingstijden do t/m zo van 13:30 uur tot 17:30 uur. Stationsweg 66. www.galeriehoogenbosch. nl Tot 27 december. Galerie Nora de Klein. Visserstraat 43 Schilderijen van Jos Koeijvoets en Ger Kuijlenburg en Keramiek van Marianne T.I.P. Appelscha Herschel Open op afspraak (Boerestreek 23, (0516) 431760) ma t/m vrij (06-51684276/06Maandag t/m vrijdag van 10.00–16.00 uur 22186523) zat 13:00 uur tot Zaterdag van 10.00-16.00 uur 17:00 uur. www.galerienoraZondag gesloten. deklein.nl Bij het T.I.P. kunt u terecht voor: busboekjes, Het Neva Ensemble uit Sint fiets-, auto- en wandeltochten en kaarten, Petersburg verzorgt een souvenirs, foldermateriaal, gidsen. kerstconcert in Zorgvlied op zaterdag 26 december om 20.00 uur in de R.K. parochiekerk H. Andreas. Het ensemHuisartsen ble bestaat uit zes personen, Voor de praktijken in Ooststellingwerf drie vrouwen en drie man(behalve Appelscha): (0900) 1127112. nen en zingt Russische kerkVoor de praktijk in Appelscha: (0900) 1120112. muziek, beroemde liederen Apotheek de Drie Stellingen Oosterwolde, uit de folklore van Rusland zaterdag 10.00 – 13.00 uur: (0516) 515001. en licht klassieke muziek. De Tandarts Ooststellingwerf entree bedraagt € 12,50 incl. tandartsenspoeddienst: (0900) 2023300. consumptie. Kaarten zijn Dierenarts verkrijgbaar bij A. Gaastra, Dierenartsencentrum Oosterwolde: Dorpsstraat 15b, Zorgvlied, (0516) 512742. tel. 0521-388166 en H. Jak, Dierenartsencentrum Noordwolde: Hoofdweg 39, Elsloo, tel. (0561) 431999. 0561-421833

Openingstijden kantoor

Zorgvlied

WeekenddienstenGrijpvogel nr. 5 2009