Page 1

CREACIÓN BLOG Crear comunidades de aprendizaxe

AS PAREDES DO AULA CAEN, O AULA FORA DO AULA

Alejandra Álvarez Somoza


INTERNET NO AULA • 13 Xullo 2007 D.O.G.A. • Anexo

VI.

Plan

de

Integración

das

tecnoloxías

da

información e a comunicación. • É un recurso maís aos procesos de ensino-aprendizaxe • IMPORTANCIA

SOCIAL

E

LUGAR

PREFERENTE

OCUPAN NA VIDA DOS ALUMN@S • COMPETENCIA DIXITAL • MELLOR APROVEITAMENTO DAS TIC NAS AULAS

• APROVEITAMENTO RECURSOS DO CENTRO • PLAN DE FORMACIÓN INTERNO Alejandra Álvarez Somoza

QUE


• FOMENTAR A PÁXINA WEB DO CENTRO COMO ESPAZO DE COMUNICACIÓN • IMPULSAR A COMUNICACIÓN CON OUTROS CENTROS E LOCALIDADES

• POTENCIAR A CAPACIDADE DE RAZOAMENTO DO ALUMNADO AFÁN DE COÑECEMENTO

Alejandra Álvarez Somoza


POSIBILIDADES DE INTERNET EN CONTEXTOS EDUCATIVOS • INTERACTIVIDADE • APRENDIZAXE COLABORATIVO • MULTIDIRECCIONALIDADE

• LIBERTADE DE EDICIÓN E DIFUSIÓN • FLEXIBILIDADE • FORMACIÓN PERMANENTE

• MOTIVACIÓN E INICIATIVA • INDIVIDUALIDADE

Alejandra Álvarez Somoza


PASOS CREACIÓN BLOG • 1º ABRIR CUENTA EN GMAIL

Alejandra Álvarez Somoza


2º PASO INTRODUCIR DIRECCIÓN GMAIL

Alejandra Álvarez Somoza


3º PASO CUBRIR TÍTULO DIRECCIÓN BLOG

NOMBRE DEL MÓDULO, DEL CICLO….

Alejandra Álvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


PESTANA : CONFIGURACIÓN

PESTANA CONFIGURACIÓN

Alejandra Álvarez Somoza


PESTANA PERMISOS

Alejandra Ă lvarez Somoza


PESTANA DISEÑO ENTRADAS, GADGET

OBJETOS EN MINIATURA..

Alejandra Álvarez Somoza


ENGADIR UN GADGET SOBRE NOTICIAS

Alejandra Álvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


EMPREGAMOS UN RECURSO VISUAL QUE RESULTA ATRACTIVO Ó ALUMNADO

Alejandra Álvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


QUÉ É UN BLOGFESOR? Un profesor comprometido ca innovación, que se apoia nos blogs como recurso para aprender e ensinar, compartindo as experiencias co resto da comunidade de blogs, promovendo o aprendizaxe colaborativo e a integración dos estudantese colegas ó proceso de alfabetización dixital

Alejandra Álvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


• CONTAS EN : • G.MAIL: PARA CREAR O BLOG • SLIDESHARE : PRESENTACIÓNS

Alejandra Álvarez Somoza


• GOOGLE DOCS: DOCUMENTOS • EMPREGA A MESMA CONTA QUE G.MAIL

Alejandra Álvarez Somoza


ISSUU: PUBLICACIÓNS FORMATO REVISTA VIRTUAL, XORNAL VIRTUAL….

Alejandra Álvarez Somoza


BLOGS ALUMN@S

Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza


Alejandra Ă lvarez Somoza

PRESENTACIÓN CREACIÓN DUN BLOG  

CURSO GRUPO DE TRABALLO AS TICS NO AULA