__MAIN_TEXT__

Page 15

Chronicle Alex Van Breedam 15

Klant is geen koning meer In de volgende 10 jaar zal de logistiek geconfronteerd worden met heel wat uitdagingen, vooral van maatschappelijke aard. De klant zal minder zijn eisen kunnen opleggen zonder dat hij daarvoor de rekening gepresenteerd krijgt. TEKST ALEX VAN BREEDAM, OPRICHTER EN CEO VAN TRI-VIZOR EN PROFESSOR LOGISTIEK AAN DE ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL EN KULEUVEN

D

e veranderingen in onze maatschappij volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Dit tijdperk van verandering dreigt een verandering van tijdperk te worden. Zo willen we onze goederen steeds sneller, frequenter, verser en goedkoper. Als burger willen we steeds minder maatschappelijke overlast en duurzamere logistiek en transport. Geklemd tussen de veeleisende consument en de mondige, klimaatgevoelige burger zit de logistiek. In deze situatie is het klant-is-koning principe een grens aan het bereiken, omdat het steeds meer doorslaat naar een klantenoverdaad, vooral dan onder impuls van een snelgroeiende e-commerce: sneller, goedkoper, frequenter, verser… . Om nog maar te zwijgen over gratis retour, deskundig ondersteund door reclameboodschappen die je aanzetten tot het bestellen van te veel schoenen. Dat kan wel eens het einde van een tijdperk kunnen inluiden.

Als maatschappij beseffen we steeds meer dat we de vervoerscapaciteit en infrastructuur niet kunnen blijven uitbreiden om de ‘gratis levering morgen’ of zelfs de op verwachte ‘levering binnen het uur’ te kunnen blijven garanderen. Dit besef wordt versterkt door de roep naar duurzaamheid die ervoor zorgt dat de samenleving steeds strengere eisen oplegt om de leefbaarheid te kunnen garanderen. Conclusie? Economisch groeien zonder verdere capaciteits- en infrastructuuruitbreidingen zal noodzakelijk zijn. De bestaande vervoerscapaciteit zou moeten volstaan om verdere groei te kunnen absorberen. Ga na: in Europa rijdt vandaag de dag één op vier vrachtwagens leeg en de beladingsgraad van de niet-lege vrachtwagens is amper 57 procent. Ook hier zit de logistiek in een tweestrijd, want als de eisen van de klant blijven toenemen, zal de capaciteit slechter benut worden. Bedrijven die kiezen voor innovatieve en duurzame concepten, zoals bundeling van goederen en distributie kunnen zich echter wapenen tegen de dreigende capaciteitstekorten en er voor zorgen dat de belevering van hun klanten niet in gevaar komt. Logistiek en mobiliteit zullen steeds prominenter aanwezig zijn op de prioriteitenlijst van de samenleving en de bedrijven. Steeds meer groeit het bewustzijn dat heel veel afhangt van een performante logistiek. Immers, zonder logistiek is er geen consumptie. ■

Het bewustzijn groeit dat veel afhangt van een performante logistiek

Profile for Smart Media Agency | Fokus

Fokus Transport & Logistiek  

Bijlage van Smart Media bij Gazet van Antwerpen

Fokus Transport & Logistiek  

Bijlage van Smart Media bij Gazet van Antwerpen