Page 3

Chapter Seven PV Glass Key Manufacturers Analysis 69 7.1 Flat (Zhejiang) 69 7.2 Xinyi Glass (Dongguan) 75 7.3 CSG Holding (Shenzhen) 80 7.4 YUHUA GLASS (Henan) 86 7.5 Henan Succeed PV Materials Co.,Ltd (Henan) 91 7.6 Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd (Henan) 95 7.7 AGC (Dalian) 97 7.8 Hehe Glass (Zhejiang) 99 7.9 Pilkington (Taicang) 102 7.10 Taiwan Glass (Qingdao Zhangzhou) 104 7.11 Sanxing Glass (Anhui) 106 7.12 Jingxing Glass (Zhejiang) 109 7.13 Irico Group (Shanxi) 112 7.14 Saint Gobain (Nanjing) 114 7.15 Henan Benyue Float Glass (Henan) 119 7.16 Shanghai Yaohua Pilkington Glass (Changshu) 120 7.17 China Glass Holding (Jiangsu) 124 7.18 Topray New Energy (Shanxi) 128 7.19 Other Manufacturers 130 7.19.1 Luoyang Float Glass (Under construction) 130 7.19.2 Qinhuangdao Yaohua Glass (Under construction) 133 7.19.3 Feiyao Glass (Hebei) 135 7.20 Other Companies (Tempered and Coated Companies) 136 7.20.1 Yipeng Glass (Beijing) 136 7.20.2 HKK Glass (Dongguan) 138 7.20.3 Top Solar (Jiangsu) 139 7.20.4 Golden Glass (Guangdong) 139 7.20.5 Huamei Solar Glass (Henan) 142 7.20.6 Zhongyu Glass (Nanjing) 142 7.20.7 Boye Glass (Qinhuangdao) 144 7.20.8 Qinghuaguangxue Glass (Suzhou) 144 7.20.9 Lijing Glass (Shandong) 145 7.20.10 Yaohua Glass (Shandong) 146 7.20.11 Haida Glass (Wuxi) 147 7.20.12 Taiyue Glass (Tianjin) 148 7.20.13 Dongfa Tianying Glass (Baoding) 149 7.20.14 Taishan Huayue Glass (Shandong) 150 7.20.15 Chinasunpower Glass (Changshu) 152 7.20.16 Guangfeng Glass (Xiamen) 153 7.20.17 Almaden (Changzhou) 153 Chapter Eight Up and Sharp Solarn Stream Industry Analysis and Influence 156 8.1 Upstream Raw Materials Price Analysis and Influence 156

2012-2016 China PV Glass Development Forecast Report  

<2012-2016 China PV Glass Development Forecast Report> was professional and depth research report on China PV Glass industry.