Page 1

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

PĒTNIECISKĀ DARBA PIETEIKUMS Vārds, uzvārds, kontakti (tālruņa numurs, e-pasts) _________________________ darba iesniedzēja paraksts

Izglītības iestāde Pētnieciskā darba tēma Pētījuma mērķis Pētījuma darba metode Pētnieciskā darba mērķa grupa Pētījuma laiks Darba vadītājs (vārds, uzvārds, iestāde, amats, kontakti) _________________________ darba vadītāja paraksts

KS/V-738-01/2011

Profile for smartbc

738 01 ek petn pieteik par 2  

https://bkus.lv/sites/default/files/editor/738_01_ek_petn_pieteik_par-2.pdf

738 01 ek petn pieteik par 2  

https://bkus.lv/sites/default/files/editor/738_01_ek_petn_pieteik_par-2.pdf

Profile for smartbc
Advertisement