Page 9

Kopparberg Mineral – på väg i rätt riktning! Kopparberg Mineral är sanno­ likt det juniorbolag som i dagsläget bedriver den mest omfattande och system­ atiska prospekteringen i det mineralrika Bergslagen. Vår affärsidé är att identifiera och utveckla mineraltillgångar till ekonomiskt intressanta mineralreserver och att i senare skeden av projekten hitta strukturella lösningar med andra intressenter – finansiella eller industriella. Tack vare en effektiv organisation, en utom­ ordentligt kompetent styrelse och ett omfattande svenskt och internationellt nätverk, kan verksamheten snabbt drivas framåt och växlas upp för att genomföra omfattande studier med målsättningen att utveckla fyndigheter till fungerande gruvor.

KORTSIKTIGT ÄR BOLAGETS MÅL ATT:

• Utveckla projekten i Berg­ slagen till mineraltillgångar enligt internationella normer och genom bearbetnings­ koncessioner förbereda projekten för kommersiell exploatering. • Inom intressebolaget Norrliden Mining AB i Skel­ leftefältet utöka existerande mineraltillgångar klassifice­ rade enligt internationella normer genom bearbetnings­ koncessioner förbereda dem för exploatering. • Att vara en aktiv äga­ re i Nordic Iron Ore och kompetensmässigt bidra till en snabb utveckling av Ludvika gruvor.

info@kopparbergmineral.se | www.kopparbergmineral.se

protan.no

Kunsten å frakte frisk luft i fjell

Natural resources  

för alla led i gruv- och mineralbranschen

Natural resources  

för alla led i gruv- och mineralbranschen

Advertisement