Page 10

a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

FOKUS

GULD

»Egentligen

kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår.

Christer Granath

Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker, anser Christer Granath.

Guldpriset ner från hög nivå Den finansiella oron har drivit upp guldpriset till en historiskt hög nivå. Men de senaste månaderna har guldpriset fallit kraftigt. Det kan snart vara läge att köpa guld igen, menar en expert vi talat med. text Fredrik Dhejne

Den finansiella oron i världen avspeglas i lägre metallpriser och minskad prospektering. Enligt rapporten ”State of the Market" från IntierraRMG har letandet efter guld mer än halverats i mars 2013 jämfört med mars 2012. Rapporten visar dock att guldpriset fortfarande ligger en bra bit över utvinningskostnaden för en stor del av världens produktion. – Vi har haft stora rörelser på ädla metaller. Vid det största tappet gick priserna ned till tvåårslägsta. Det kom också ut stora tillgångar på pappersguld som bidrog till prisfallet,

säger Christer Granath, vd Guldcentralen. Han säger vidare att de som jobbar med fysiskt guld samtidigt noterar en högre efterfrågan på det. observation är att i många andra kulturer har man en annan syn på guld än vad vi varit vana vid. I länder där statsmakten inte är att lita på och där det förekommer oroligheter satsar många på att skaffa sig guld som man lätt kan ta med sig. Christer Granath anser detta vara klokt och uppmanar svenskar att ta efter. – Guld är tryggare än många andra investeringar och det är klokt att sprida sina risker. I dåliga tider är det extremt bra att ha guld. En stor fördel med investeringsguld är också att det är undantaget moms. Det vi också ser är att fysiskt guld historiskt sett hållit sitt värde bra. Det är ett sätt att garantera att man långsiktigt har kvar sin köpkraft. Granath berättar att nackdelen med fysiskt guld jämfört med aktier En intressant

är att det inte ger någon avkastning under den tid man behåller det utan först vid försäljning. Han tycker också att vi borde uppvärdera silver. I dag är skillnaden mellan priserna på guld och silver alldeles för stor. Silvret har fallit ned mot runt 22 dollar per ounce jämfört med guldet som ligger runt 1 400 dollar per ounce. I ett längre perspektiv tror han på högre priser på ädelmetaller och råvaror på grund av fortsatt finansiell oro. – Egentligen kan man säga att krisen från 2008 fortfarande pågår, säger Christer Granath. investeringarna i råvaror har fallit tillbaka och söker sig till andra tillgångsslag. – Man har också sålt guld. Samtidigt finns det fortfarande efterfrågan på fysikt guld, bland annat i Asien. Guldet ses som en safe haven vid osäkerhet och befarad inflation. Där har guldet fått ökad betydelse. Stater ser guld som en säkerhet i valutareserven och vi har sett att asiatiska De finansiella

» Det hänger ihop

med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Torbjörn Ivarson

centralbanker ökat andelen guld i sina valutareserver. De finansiella investerarna är dock mer avvaktande till guld, säger Jörgen Kennemar, som bevakar råvaror vid Swedbank. Han väntar att prisfallet på guld kan fortsätta även om det är från en hög nivå. – Vi ser heller ingen stor risk för eurokollaps vilket skulle kunna gynna ett högt guldpris. Dessutom är den globala inflationen låg och då är guldet mindre intressant. Samtidigt är guld en bra del i ett sparande och borde vara intressant i en portfölj. Guld och silver är viktiga investeringsråvaror.

– Deras funktion är egentligen pengar, att utgöra värdetillgångar, säger Torbjörn Ivarsson, SEB Merchant Banking. att intresset för guld är betydligt lägre än för tre år sedan. – Vi har haft ett utflöde från guld/ silver den senaste månaden. Det hänger ihop med att guldpriset har sjunkit. Därför börjar det bli köpvärt igen. Vi väntar också att platina och palladium, som är ädelmetaller med industriell tillämpning, blir mer intressanta.

Han konstaterar

Smart fakta Guldets användning Efterfrågan på guld fördelar sig på smycketillverkning (44 %), industriell användning (15 %) och finansiell efterfrågan (40%). Källa: SGU Nyhetsbrev.

EXPLORING treasures - FOR YOU.

Diamond Core Drilling - Over 30 years of experience in different parts of the world, from Greenland to Sahara. Down Hole Surveys - Expand on the information discovered from the drill holes. www.oykatiab.com

Natural resources  

för alla led i gruv- och mineralbranschen

Natural resources  

för alla led i gruv- och mineralbranschen

Advertisement