Page 1

annons

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

företagsresor kombinera business & pleasure

AUGUSTI 2013

Effektivisera resandet – tid, pengar, miljö

Konferensguide

– aktivitet och omgivning

Smarta applikationer – stödjer verksamheten

Carl Bildt

– resande viktigt för fred och samförstånd Videokonferens

Företagskort

Arrangera konferens

– ger effektivare möten

– minskar kostnader och administration

– expertpanelen tipsar

Vad kostar det när ingen svarar på kontoret? Med vår mobila växel Dialect Unified kan du alltid vara säker på att det finns någon som svarar när kunderna ringer. Läs mer och ladda ner vår köpguide för mobila växlar på Dialect.se.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

2

LEDARE läs mer om...

Varför ska företag bry sig om Travel Management? Vad är det som kal�las Travel Management egentligen och varför ska vi bry oss om det? Är det inte bara ett fint ord för administration som kostar pengar? Varför inte lägga ansvaret för upphandlingen av resorna på någon och sedan strunta i resten?

Kostnader för ett företags resor brukar sägas utgöra mellan en tredje- och en fjärdedel av de totala rörliga kostnaderna för företaget. Det är betydande summor. Enligt en undersökning genomförd av GBTA Foundation i vintras pratar vi om, i runda tal, 70 miljarder svenska kronor per år som svenska företag lägger på affärsresor! Lägg till alla möten och konferenser som ordnas (och som inte ingår i siffran ovan), så förstår man att det är viktigt att ha kontroll över de här kostnaderna. är enkelt uttryckt de processer företaget har för att hantera sina resor och möten och Travel managers är enkelt uttryckt de personer som har som uppgift att bygga processerna, förhandla och kommunicera avtalen, skapa policyn och så vidare. Få av de som arbetar med Travel management har titeln Travel manager; många har uppdraget vid sidan av andra arbetsuppgifter och i vissa fall är ansvaret fördelat på flera personer från olika avdelningar. Travel management

aktiva inom SBTA, Sveriges Affärsreseförening, menar att svaret på frågan i rubriken är ett rungande Ja, vi bör bry oss. Det är i och för sig en administrativ funktion, men som faktiskt sparar pengar åt företaget. Undersökningar visar att de som aktivt jobbar med Travel managementfrågorna efter en tid sparat runt 10 till

Vi som är

Lotten Fowler, General Manager SBTA

15 procent av sina kostnader. Besparingarna kommer naturligtvis från olika håll. En stor del är besparingar som kommer av samordnade inköp, en del är besparingar i administration – genom att en Travel manager är den som har den övergripande synen på de processer som är relaterade till resorna så kan han/hon ofta hitta effektiviseringar i administrationen. För en Travel manager handlar det om att

» Det gäller för en Travel Manager att känna företagets värderingar.

sätta resenären i fokus och utgå från processer som underlättar för denne. Om ett företag inte har resenärsfokus och missar användarperspektivet, kommer heller inte besparingarna att uppnås då policy och avtal inte efterlevs. Den sista tiden har det pratats en del om stress och hur affärsresandet påverkar medarbetares stressnivåer. Fler och fler pratar också om att vi kanske bör lämna begrepp som ”resepolicy” till förmån för ”mötesoch resenärspolicy”. Det kan låta som

ordklyverier, men i de fall begreppsförändringen också leder till en aktiv förändring i företagets sätt att tänka och agera finns pengar att spara; i sjukfrånvaro, i medarbetartillfredsställelse, lägre personalomsättning, produktivitet (både resenärens produktivitet och produktivitet i administrationen). Det gäller för en Travel Manager att känna sitt företag och företagets värderingar, att känna sina kollegor och förstå hur de olika val han eller hon gör kan stötta företagets totala mål. följer den policy och de avtal som gjorts är det mycket mer än besparingar som går förlorade. Kontrollen över var resenären befinner sig i det fall ett krisläge skulle uppstå försvinner till exempel också. Eftersom företaget är ansvariga för sina medarbetare när de reser i tjänsten är det viktigt att den här biten fungerar. När vi inte

ambition är att nå alla som berör ”affärsresenären” på företaget och att stötta med information, kunskap och nätverk. Vi ska bry oss om Travel management av flera anledningar, men de främsta är ändå tid, pengar, hållbarhet och säkerhet. Vår förenings

Management handlar helt enkelt om att hjälpa medarbetarna i deras vardag! Travel och meetings

05

12

04 Travel Management – viktiga värden 05 Företagskort – hitta förmånerna 06 Reseplanering – en hjälpande hand 08 Konferens – målet avgör platsen 10 Arrangemang – konferensmöjligheter 12 Profilintervju Carl Bildt 14 Affärssystem – integrerade appar 16 Digitala möten – ökad kvalitet 18 Korta resor – tydlig behovsbild 20 Expertpanel – bästa konferensen 22 Krönika

företagsresor

Detta är Smart Media

Projektledare: Stefan Persson, stefan.persson@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Anders Olow, Anders Edström Frejman Omslagsbild: Catarina Axelsson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Svenska Dagbladet, augusti 2013 Tryck: V-TAB Södertälje Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­ läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande ­tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­ tagets produkter och tjänster.

Dags att boka er konferens, fest eller aktivitet i Stockholms skärgård? Vi har något för alla tillfällen! Välkomna att kontakta vår bokning på tel 08-1200 48 70 eller besök vår hemsida. Konferens, fest och aktivitet i Göteborgs skärgård? Läs mer på www.alvsborgsfastning.se

Följ oss:


JÄMFÖR OCH SÄLJ DINA FAKTUROR TILL DEN SOM BETALAR MEST Du får upp till fem erbjudanden från ledande finansbolag per förfrågan. Tjänsten är kostnadsfri! Vi hjälper dig jämföra priser och få bättre och snabbare betalt på fakturum.se - eller kontakta oss på 08-12 13 16 00.

All information vi tar in hanteras konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut eller delges tredje part utan ert medgivande.

www.fakturum.se FAKTURAKÖP | FAKTURABELÅNING | FACTORING


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

4

i ns p iration

travel ma nagement

Affärsresandet i Europa fortsätter att öka i år enligt The Global Business Travel Association, världens största organisation för affärsresenärer.

Effektivare resor med mjuka värden Alla vill ha en ekonomiskt effektiv affärsresa, men alltfler letar nu också efter fler mjuka, positiva värden i resandet. text ANDERS OLOW

En Travel Manager på ett företag har som uppgift att göra företagets resande både kostnads- och tidseffektivt, men att ständigt vara ute på vägen är inte den mest glamorösa sysselsättning man kan ha trots att det många gånger i andras ögon är nog så spännande. Du är borta från familjen, får vänta på flygplatser och ser bara hotellrum och andras kontorslokaler. Därför börjar allt fler företag fråga leverantörerna efter mer mjuka värden i resandet som kan göra affärsresan lite behagligare – och kanske effektivare samtidigt. Meeting and Travel Manager nämner i en intervju i tid-

Scanias Global

ningen Travel News, att till exempel tillgången till en lounge och fast track på flygplatser står högt på resenärernas önskelista. ”Varken flyg- eller tågförseningar är ovanliga i dag och då är det skönt att kunna utnyttja väntetiden med att arbeta i en lugnare miljö där det finns uppkoppling. Bara vetskapen om att möjligheten finns minskar stressen hos resenärerna”, säger hon i Travel News. Scania har en så kallad SHE-standard, vilket står för ”safety, health, environment”, som ska genomsyra hela verksamheten, även affärsresandet, vilket betyder att Scanias reseansvariga ”ser till helheten och skärskådar alla moment från dörr till dörr för att se hur det är möjligt att minimera eller undvika problem”. reserelaterade kostnader en av de största påverkbara kostnaderna för företag och myndigheter, varför inköp och administration av tjänsteresor kräver minst samma uppmärksamhet och kunskap som I dag utgör

övriga områden inom ett företag. De centrala arbetsuppgifterna för en Travel Manager är bland annat att utforma och implementera en resepolicy, samarbeta med en resebyrå och styra resandet mot avtalade leverantörer, införa enhetliga betalningsrutiner och att samla in, analysera och följa upp statistik över resandet. sätt att effektivisera resandet inom ett företag. Reseredaktören på The Wall Street Journal, Scott McCartney, frågade en handfull olika Travel Managers efter bra tips och fick höra flera till synes självklara tips, men som i vardagen behöver upprepas. Ett av dem är att verkligen göra din resebokning i företagets reseprogram annars kan du missa rabatter och bonusar som företaget förhandlat fram med flygbolag och hotell. Undersökningar har nämligen visat att var femte resa bokas utanför företagets reseprogram. De bonuspoäng som ditt företag Det finns många

»Gör din resebokning i företagets

reseprogram annars kan du missa rabatter och bonusar som företaget förhandlat fram med flygbolag och hotell. tjänar på resor används i vissa företag som bonus för fria resor till anställda. Vissa researrangörer samlar poängen till uppgraderingar som de kan ge till sina kollegor.

snacks och drinkar, gratis Wi-Fi, gratis frukost och även gratis tvättservice för en skjorta eller två per dag. Håll koll på dina passagerarrättigheter

var att den billigaste tidpunkten för att köpa semesterbiljetter är i slutet av augusti, början av september, slutet av december och början av januari. Då är den vanliga försäljningen låg vilket ger utmärkt tillfälle till rabatter. Ett annat tips

också att gå med i hotellens ”lojalitetsklubbar” vilket kvalificerar dig till rum-uppgraderingar, tillgång till lounger med Det lönar sig

Missa inte att du som råkat ut för inställda flyg eller borttappat bagage kan enkelt ta reda på vilka rättigheter du har, helt kostnadsfritt, med hjälp av en mobilapplikation. Mobilapplikationen ”Dina rättigheter som passagerare” har tagits fram av Europeiska kommissionen och täcker för närvarande resor med flyg och tåg. Den kommer under året att utökas till att omfatta även buss- och båtresor.

PRISVÄRDA KONFERENSRESOR TILL VÄRMEN Vi skräddarsyr grupp- och konferensresor till nästan hela världen efter ditt behov. Hos oss hittar du flexibla lösningar till attraktiva priser. För din trygghet så får du avbeställningsskydd utan extra kostnad när du bokar resan senast 30/9.

GRAN CANARIA, Lopesan Baobab q sq sq sq sq s 1v

Boka på 0771-37 37 37 eller maila grupp@apollo.se Pris gäller per person med del i dubbelrum och halvpension med avresa från Arlanda eller Landvetter 2/4 2014. Gäller vid bokning av grupp på minst 30 personer. Begränsat antal platser.

7 898:-


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

5

ekonomi

a k t uellt

Företagskort – en outnyttjad resurs för många företag Hård konkurrens om kortkunder gör att det finns goda möjligheter att som företagare minska administration runt bland annat resande. Detta samtidigt som anställda kan erbjudas förmåner. text Anders Edström Frejman

Det finns en rad fördelar med företagskort både som företagare och som anställd. Men låt oss först reda ut en viktig skillnad gällande betalningsansvar. Företagskort där den anställde står som personligt betalningsansvarig – även kallat tjänstekort – är ofta en bättre lösning än ett privat bankkort. Privata bankkort har ofta reseförsäkring och alla inköp som görs under en månad kan betalas under nästföljande månad. Problemet är att den anställde som varit på tjänsteresa kanske inte hinner skriva reseräkning och få ersättning i tid. Det är just här som tjänstekortet kan vara en bättre lösning. Generösare betalningstider på 45 eller 60 dagar och lägre räntor är mer eller mindre standard. Bättre försäkringsskydd, men också frikostigare rabatter som förhandlats fram på exempelvis drivmedel, är kanske den största skillnaden och kan blir mycket förmånligt för den anställde.

kortavgiften. De ofta stora privatekonomiska fördelarna med kortet kan på detta sätt bidra till att bygga en lojalitet med företaget.

privat konsumtion som görs på resan betalar den anställde förstås med sitt privata kort. av företagskort så underlättas redovisningen av tjänsteresor för den anställde som dessutom inte behöver ligga ute med privata pengar. Vad man dock alltid ska se upp med och ta i beräkningen är avgifter för till exempel valutapåslag som ofta bakas in i totalbeloppet på en räkning. Två procent är ett vanligt påslag när man drar kortet utomlands eller handlar på utländska sajter. Vid kontantuttag i automat utomlans kan avgiften springa i väg uppemot det dubbla. I slutändan kan avgifter av denna typ förstås bli en betydande del av totalkostnaden för korten. Något annat som man bör tänka på är att välja ett kortmärke som Oavsett vald typ

företaget, eller men andra ord arbetsgivaren, står som betalningsansvarig är vanligt i mindre företag. Större företag har ofta en mer restriktiv hållning till dessa kort som här ofta återfinns endast på managementnivå. Dessa kort har fått ett oförtjänt dåligt rykte genom tidigare uppmärksammade missbruk av offentliga personer exempelvis inom politiken, men har – rätt använt – en rad fördelar. En uppenbar nytta är att man kan få en omedelbar särskiljning mellan företagets kostnader på till exempel en affärsresa som betalas med företagskortet, till exempel hotell, resor och representation. Eventuell Företagskort där

Kortföretag är generellt sett mer generösa mot företagskunder tack vare en hårdare konkurrens om dessa, vilket kan vara en förklaring till att de flesta företagskort har bättre villkor än privata dito. Att erbjuda tjänstekort behöver inte heller vara särskilt dyrt för arbetsgivaren. Denne kanske till och med bjuder den anställde på

fungerar på så många ställen som möjligt. Ett resekonto kopplat till ett företagskort är ytterligare ett sätt att minska den administrativa belastningen när det gäller resande. Finessen med detta är att till exempel de resor och hotellbokningar som görs via en resebyrå automatiskt belastar resekontot. även användas för betalning på hotell och hos en rad leverantörer inom hyrbilar, tåg, taxi och flygresor. Det senare gäller även lågkostnadsbolag. Den generella fördelen är en avsevärt bättre kontroll och överblick på resekostnader för ett företags ekonomiavdelning. Kortföretaget som erbjuder resekontor kan oftast erbjuda flexibla webblösningar där ekonomiavdelningen kan vända och vrida på statistiken för att enkelt kunna göra uppföljningar och analyser på till exempelvis kostnadsställe, projekt, anställd, leverantörer etcetera.

Ett resekonto kan

Kortföretagen kan ofta även skräddarsy fakturornas utseende, fakturafrekvens och innehåll som passar kundens önskemål och behov. Sammantaget ger detta en ekonomiavdelning bra verktyg för att till exempel följa upp resepolicys eller statistik att använda vid förhandlingar med leverantörer.

»Kortföretag är generellt sett

mer generösa mot företagskunder tack vare en hårdare konkurrens om dessa.

Smart fakta Med företagskort kan både resande och redovisning av tjänsteresor underlättas. Med ett så kallat resekonto kopplat till företagskort kan administra­ tionen minskas ytterligare.

Fri surf till och från flyget Bussarna inom bolaget Flygbussarna har från och med sommaren trådlöst nätverk på samtliga linjer i Sverige. Bussarna är försedda med en router som möjliggör kostnadsfri surfing under resan till eller från flygplatsen. Surfande från mobila enheter såsom plattor och smartphones har ökat drastiskt under senare år och beräknas på kort sikt gå om surfande från datorer. Enligt Flygbussarnas marknadschef Eva Tiséus är just trådlöst internet en tjänst som många av kunderna efterfrågat. Företagets bussar transporterar årligen 4,4 miljoner resenärer till eller från flygplatser i Sveriges tre största städer. Alla bussar i Göteborg och Malmö har redan wifi ombord och under sommaren får de sista fordonen i Stockholm wifi installerat. – Våra resenärer kan läsa e-post, kolla flygtider, checka in och boka hotell medan de körs till flygplatsen. Utländska turister som nyss landat i Sverige värdesätter att utan kostnad kunna söka information om attraktioner och nöjen på väg in till centrum, säger Eva Tiséus. Flygbussarna erbjuder en mobilanpassad webbplats och app för att nå kunder på språng, men vill nu vill man alltså även erbjuda resenärerna möjlighet att använda tiden effektivt ombord på bussen.

www.thecard.se

Bli en vinnare i ditt företag UE EQ

En kund till oss sa nyligen så här:

ER

EL

L

TR

ft

AV

NT

FR

Med TheCards Frequent Traveller-kort har du inga valutapåslag eller avgifter för uttag i bankomat utomlands.

”Har vi så mycket som 29.000:- i dessa avgifter per år? Och de kan ni ta bort? Ja, vad väntar vi på…!?”

890 2 3456 7 4000 001 AR

MONTH/YE

00/00 AME N R E CARDHOLD 0000

EXPIRES END

Kopplar du ditt Frequent Traveller-kort till vårt TheCard Resekonto spar du ännu mer pengar.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

6

g ui d e

reseplanering

Året-runtlinje

»Tidsbesparing

är ett argument. Trygghet, service och kostnadseffektivitet är några andra. Ingela Schönning

För större företag med många anställda är det mer kostnadseffektivt att ha ett avtal med en resebyrå som i sin tur kan pressa priserna.

Boka själv eller använda resebyrå? Att boka resa och hotell via nätet är inte alltid det bästa alternativet för dig som bokar affärsresor. För en företagare är trygghet och service minst lika viktigt som priset. text Anders Olow

Den sammanlagda försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna blev i stort sett oförändrad under årets första fyra månader jämfört med samma period under föregående år. Dock förändrades förhållandet mellan de olika tjänsterna, visar siffror från Svenska Resebyråföreningen, SRF. att privatresandet har ökat, men att försäljningen av affärsresor räknat i kronor och ören snarare minskat. Under årets första tertial ökade privatreseförsäljningen med sju procent, medan försäljningen av affärsresor sjönk med fem procent, enligt siffror från Svenska Resebyråföreningen, SRF.

eller ombokningar av hotell. Den servicen ska du förvänta dig av din resebyrå. Billiga flygbiljetter som du bokat själv kan dölja många dolda avgifter som kan leda till högre priser i slutänden; bagage, övervikt och e-biljett. Långa flygtider kan vara ett par hundra kronor billigare, men det är påfrestande att vänta i fem timmar för att spara tvåhundra kronor. För större företag med många anställda är det mer kostnadseffektivt att ha ett avtal med en resebyrå som i sin tur kan pressa priserna tack vare volymrabatter.

– Affärsresandet har inte återhämtat sig efter finanskrisen, menar Tomas G Olsson, vd, SRF. i media visar att om du privat ska resa någonstans är det oftast billigare att själv boka resan via nätet än att till exempel ta ett färdigt charterpaket, lite beroende på vart du ska åka. När du däremot åker som affärsresenär finns det fler faktorer att ta hänsyn till än att bara leta billigaste pris. – Tid är pengar, säger Ingela Schönning, kommunikationschef på Resia, och räknar upp några av de argument som återkommer hos de flesta resebyråer som erbjuder företagslösningar. – Tidsbesparing är ett argument. Trygghet, service och kostnadseffektivitet är några andra. Flera undersökningar

småföretagare som arbetar långt mer än åtta timmar på det som är företagets verksamhet och som målinriktat räds onödiga utgifter kan det vara kostnadseffektivt. Utvecklingen av internet har också gjort att de stora resebyråerna i dag har anpassat sig till tekniken och har egna program och system. I systemen, som skräddarsyr resereglementet för det enskilda företaget, har du som kund en bra koll på din reseplanering online. Resebyråerna har också utveck-

minst viktig för en affärsresenär. Om du råkar ut för något på resan kan det vara en ganska stor utmaning att försöka reda ut alla komplikationer själv. Då är det lättare att bara ringa sin resebyrå som tar hand om de uppkomna problemen. Vare sig det gäller inställda flyg Tryggheten är inte

ww

w.f ir

rabatt

sth

Smart fakta +7 % Så mycket ökade privat­ reseförsäljningen under årets fyra första månader. - 5 % Så mycket sjönk försälj­ ningen av affärsresor under årets fyra första månader. Källa: Svenska Resebyrå­ föreningen, SRF

Satsning på affärsresor Onlineresebyrån supersavertravel.se utökar nu sitt utbud av tjänster och lanserar affärsresor. På hemsidan kan nu affärsresenärer prisjämföra flyg, hotell och hyrbil för att hitta det bästa och mest prisvärda alternativet. Kunden kan skapa ett företagskonto på supersavertravel.se, där man kan ansluta ett fritt antal kollegor. – Redan i dag är cirka 15 procent av våra kunder affärsresenärer, säger Ralph Axelson, vd på Supersavertravel.se. I samband med affärsresor släpper supersavertravel. se även ett par mindre nyheter, en av dem är den så kal�lade tidtabellen. I tidtabellen kan kunderna enkelt hitta de möjliga ut- respektive hemresorna på en och samma sida, vilket förenklar sökprocessen för samtliga kunder. Priserna blir desamma som för privatpersoner.

FÖrdelar på aFFärsresan hos First hotels

ote

ls.c

om

Med FIRST BUSINESS VALUE får du: Få bonuspoäng med First member

5% rabatt på First meeting

resan du får via en resebyrå får du inte om du bokar på helt egen hand, säger Lotten Fowler, vd för SBTA, Sveriges Affärsreseförening. Det gäller både tryggheten med till exempel avancerade trackingsystem likaväl som en samlad bild på dina resekostnader.

Den kontroll på

Även för en

Statistiken visar

15%

lat applikationer till mobiltelefon som gör det lättare att ha koll på hela affärsresan. Reseinformationen flyttas från en massa papper i din väska till din dator eller mobil. Du får direktkoll på flygstatus, resedatum, hotellbokningar, etcetera.

Gotlandsflygs och Malmö Aviations sommarlinje mellan Visby och Malmö blir året runt-linje. Det betyder att trafiken kommer att fortsätta med upp till tre tur och retur flygningar i veckan, tisdagar, fredagar och söndagar med start i slutet av augusti. - Malmö är en intressant tillväxtregion vars närhet kan generera bra affärsmöjligheter för våra gotländska företag. Malmö Airport har en mängd intressanta utrikeslinjer. Räknar vi dessutom in närheten till Köpenhamn och Kastrups flygplats så behöver resenärerna inte längre åka norrut för att resa söderut på kontinenten, säger Ola Mattsson, chef för Gotlandsflyg.

UCentrala niq hotell i skandinavien Ue a hot nd ce n els in s trally can l din ocate avia d

/ / / / / /

15% rabatt på rum gratis WiFi och frukost 5% rabatt på mötesrum möjlighet att ändra bokningar och avboka, utan extra kostnad enkel bokning online med egen bokningskod för hela företaget bonuspoäng från första bokningen

Registrera ditt företag gratis: www.firsthotels.se/foretag

Y o U R S E c o N d h o M E I S F I R S T. First hotels är en av skandinaviens ledande hotellkedjor med unika hotell, centralt belägna nära kollektivtrafik och sevärdheter, i utvalda städer i sverige, norge och danmark. våra hotell erbjuder unik stämning, atmosfär och design. First hotel reisen i stockholm, First hotel norrtull i stockholm, First hotel g i göteborg, First hotel avalon i göteborg, First hotel skt. petri i köpenhamn och First hotel grims grenka i oslo är utsökta exempel på några av skandinaviens bästa hotell.


EXPERIENCE MEETINGS MÖTEN MED PLATS FÖR ATT TÄNKA, SNABB WIFI OCH NÄRING FÖR SJÄLEN. ALLA DE INGREDIENSER SOM KRÄVS FÖR ETT LYCKAT MÖTE.

HOTELS DESIGNED TO SAY YES! groupdesk.sweden@carlsonrezidor.com radissonblu.se 147733 STOXA EXME Ad Företagsresor SE (251X370).indd 1

04.07.13 16:25


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

8

M ö jlig heter

planering

Tänk först igenom vad du vill uppnå med konferensen i sin helhet och vad som kan passa just dina medarbetare, välj sedan rätt omgivning.

Målet med konferensen avgör platsen Utbudet av konferenser är stort. Hemma i Sverige. Utomlands. I en storstad. I fjällen. Utomlands. Tänk först igenom vad du vill med din konferens. text anders olow

Att sitta inomhus i en stor lokal med en massa stolar, en scen, en talarstol, overheadprojektor och lyssna på en talare kan man göra nästan var som helst. Men en bra konferens handlar lika mycket om tiden mellan mötena – om fritiden och aktiviteterna. Om det sociala umgänget. Aktiviteterna bör inte vara lösryckta, men inte heller för ambitiösa. Egen tid är nog så viktig på en konferens. Så tänk först igenom vad du vill uppnå med konferensen i sin helhet och vad som kan passa just dina medarbetare. Planera inte in för mycket. Det är bättre att göra färre saker ordentligt än för många saker halvdant. Oavsett vilken omgivning du väljer för din konferens, se först till att det grundläggande med transporter, mat, boende och den teknik du behöver finns på platsen. Med det sagt finns det många varianter av konferenser att välja på. Konferens i fjällen:

”Konferera med alla sinnen med storslagen natur direkt utanför dörren”. Så beskriver en arrangör fördelarna med en konferens i fjällvärlden. Är det en stor anläggning finns det dessutom garanterat möjlighet till en hel mängd friluftsaktiviteter, från guidade vandringsturer i svensk fjällnatur och hela upplevelsepaket, till klättring, fiske, äventyrsbanor och

till och med guldvaskning. Glöm heller inte bort att fjällvärlden inte bara handlar om snö, den är minst lika vidunderlig på sommaren. I fjällvärlden finns ofta allt från små, familjära kursgårdar till stora konferensanläggningar med kapacitet att ta emot riktigt stora grupper. Vill du vandra är tillgängligheten stor då man både kan bo och få viss service och proviantering på fjällstationer och i fjällstugor utmed de större vandringslederna. Konferens i skärgården:

Likt fjällvärlden innebär en konferens i skärgården att man kommer långt bort från vardagen. Här finns lugnet, naturen, frisk luft och skön atmosfär. Få miljöer i Sverige är så inspirerande som skärgården. Stockholms skärgård består av cirka 30 000 öar varav de flesta är obebodda. På ett flertal öar och på angränsande fastland finns konferensanläggningar. Naturen är unik, resan till och

från anläggningen är en upplevelse i sig och på mindre anläggningar kan gruppen disponera hela anläggningen själv och möjligheterna till unika, spännande konferensaktiviteter är mycket goda. erbjuder en egen ö med ett permanent året-runt-vildmarkscamp; en vildmarkskåta med plats för upp till 40 sittande eller 30 övernattande gäster. Kåtan är försedd med en kamin och ligger bara fem meter från vattnet. I direkt anslutning till lägret finns en vedeldad badtunna och en bastuflotte. En verkligt unik konferensmiljö i enskildhet. En annan erbjuder bastubåt med ett konferensrum med gott om plats. När man känner att man vill lämna konferensrummet är det bara till att öppna dörren och hoppa i havet och sedan gå in i bastun. För större konferensgrupper finns det också anläggningar som lätt nås bilvägen. En arrangör

Konferens på havet:

Vill du gunga på havet samtidigt som du har konferens bör du inte missa att du kan chartra en egen båt eller göra en konferenskryssning. De stora fartygen tvärs över sundet eller Östersjön är som flytande hotell och har stora moderna konferenslokaler. Fördelen är att du har allt på ett ställe, ett [förhoppningsvis] lugnt hav som kontemplativ utsikt och taxfreeshopping.

ombokningar, event, företagsbesök. Arrangörerna har oftast ett brett kontaktnät av lokala partner som kan sin ort. Flera av de stora charterföretagen kan också skräddarsy din konferensresa till populära resmål för alla typer av grupper, från små idrottssällskap till riktigt stora konferenser. Billigare eller dyrare beror mest på avståndet. Konferens i Norge:

Konferens utomlands:

Att resa utomlands har utan tvekan det där lite extra och ombytet blir poängen. Barcelona är en återkommande favorit. Kort flygresa till en historisk, vacker stad med konst och design, shopping, nattklubbar, vinprovning, variationsrik mat och exotism. Vid resor utomlands är det bäst att ha med gruppledare som följer med under hela resan och tar hand om allt det praktiska; bokningar, transporter, transfer, guidning,

» Få miljöer

i Sverige är så inspirerande som skärgården.

Norge är kanske inte det billigaste landet att konferera i men det är nära och det är vackert med mycket fina konferensanläggninar och spahotell. Oslo har en smidig infrastruktur med nära till naturen och en storstadskonferens kan kombineras med att ”gå på tur” eller utförsåkning. Restaurangerna håller hög klass och vid Oslos vattenhål #1, Aker Brygge, ligger 30 uteserveringar i läcker omgivning. Eller varför inte Hurtigruten med späckhuggare utanför relingen, vikingagillen, hundspannsfärder, höga fjäll och trånga fjordar eller nykokta ”kongekrabber” under midnattssolen? En eller flera dagar, kort eller lång sträcka, nordliga eller sydliga farvatten. Hurtigruten samarbetar med aktörer längs norska kusten och Svalbard, och kan därför erbjuda kompletta konferenspaket både i land och till havs.

Smart fakta En renodlad studie- eller konfe­ rensresa oavsett vart den går ska inte förmånsbeskattas. Det avgörande är hur stort inslaget av nöje och rekreation är. Praxis är att minst 75 % måste vara arbete.

Företag älskar APPen! Åker mot faktura När du laddar ner vår APP reser du alltid till fasta priser, blir prioriterad, kan beställa och resa på de 60 största orterna i landet!

Vad heter APPen? Taxi020 såklart! Gör ditt taxival i dag. Kontakta oss på marknad@taxi020.se!


heart.se

Hur många sängar har du hoppat i? Lägg din konferens hos oss på Clarion Hotel Sign så kan ni både äta, bada och hoppa i sängar på ett och samma ställe.

DIARRÉ MA K AN KOM T. PLÖTSLIG

Besök en vaccinationsmottagning i god tid innan du åker! Det går inte att skydda sig till 100 % mot sjukdomar som sprids med mat, vatten eller andras dåliga handhygien. Men du kan minimera riskerna! Fråga på en vaccinationsmottagning hur du bäst tar hand om dig själv och dina barn på resan.

Semester mage.se ,/&&Ĵ1(ĴĴðĴ5=à<8:Ĵ65Ĵ55

Kampanjen är förhandsgranskad och godkänd av IGM.

clarion hotel sign

• clarionsign.se • facebook /clarionsign


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

10

a kt uellt

konferens

»Den tid du

­av­sätter för en ­dialog, ­säger något om hur viktig du tycker att ­dialogen är.

Hans Gabrielson

Aktivitetsmiljön är viktig för den atmosfär man vill skapa – lugnt och stilla eller fartfyllt och underhållande?

Den perfekta konferensen Avancerad kommunikationsteknik till trots. Det personliga mötet på konferensen vill ingen vara utan. Men fler företag ”rationaliserar” i dag bort det sociala umgänget.

man väljer mötesplats utifrån vad man vill uppnå. Det optimala mötet skapas utifrån ett tydligt syfte och mål. Det finns dock en del gemensamma punkter att tänka på för en konferens oavsett målet och oavsett om man är få deltagare eller väldigt många.

text Anders Olow

Syfte och mål

Skälen till att arrangera en konferens är många. Företaget behöver spåna nya idéer, diskutera nya produkter, nya tjänster eller bara sätta sig ner i en avgränsad miljö för att summera verksamheten. Allt det där kan numera göras online och därmed mer kostnadseffektivt. Men det personliga mötet, det personliga samtalet är trots allt fortfarande kung. ”Det är ändå där, i pauserna, de viktigaste kontakterna utvecklas”, säger en stor konferensarrangör.

Generellt sett är en konferens en bra mötesform för de större frågorna. De där frågorna som annars inte riktigt hinns med i arbetsvardagen; strategi, företagsmål, värderingar. – Den tid du avsätter för en dialog, säger något om hur viktig du tycker att dialogen är, säger ledarskapskonsulten Hans Gabrielson. Det är då också viktigt att kommunicera konferensens mål i god tid innan mötet till deltagarna. Dels för att ge varje deltagare en bra möjlighet att förbereda sig, men också för den viktiga utvärderingen efteråt.

alltid det som sägs i det planerade programmet som är det bästa, det som sägs mellan programpunkterna, vid middagen eller på kvällen under otvungna förhållanden kan visa sig mycket värt för framtida affärer. Det ena är inte generellt sett bättre än det andra, Det är inte

Aktivitetsmiljö

Vilken miljö vill du vara i? Aktiviteterna i programmet, handlar de om sol och bad, skogspromenader eller är de kanske sportinriktade? Det finns många olika

»Grund­

en för en bra kon­ ferens är att logistiken fungerar.

Jonas Jacobsson

miljöer att ha konferens i, man kan fundera på hur de främjar konferensens mål och aktiviteter. Aktivitetsmiljön är viktig för den atmosfär man vill skapa – lugnt och stilla eller fartfyllt och gruppstärkande? Budget

Innan man börjar boka plats för sin konferens bör man ha satt upp en budget. Vad får det kosta? Externa talare? Underhållning? Allt kostar. ”Rätta mun efter massäck” gäller även här. Sammantaget blir syfte, mål, aktiviteter och budget bestämmande för konferensupplägget. Många tar hjälp av en konferensarrangör, speciellt om det ska vara en stor konferens med en mängd deltagare. Det är mycket praktiskt om man ska arrangera transporter till och från anläggningen, boende, mat, all teknik med ljud och bild. – Grunden för en bra konferens är att logistiken fungerar, säger Jonas Jacobsson, stor konferensarrangör i Karlstad. Blir en lunch kall och för sent serverad, då spelar det ingen roll hur bra underhållningen är. Socialt umgänge

Jonas Jacobsson menar att många företag och organisationer allt mer effektiviserar

sina konferensmöten. Det blir mer fokus på innehållet och ofta endygnskonferens. Från lunch till lunch. Andra mötesarrangörer bekräftar bilden: Det blir vanligare med endagskonferenser. Ofta bara över dagen utan tid för övrigt mer socialt umgänge. Men det som först kanske synes vara en bra kostnadsbesparing kan minska värdet av konferensen och därmed värdet av vad ditt företag faktiskt fick ut av arrangemanget. En konferens kan öppna upp många personer och verkligen få igång samtalet mellan olika kollegor. Ät tillsammans. Ta tid att sitta och prata. På kortare konferenser är det ofta bättre att använda ledig tid till att vara social, än att försöka hitta på extravaganta teamövningar. Umgås på kvällen.

Smart fakta För att skapa ett optimalt möte är det viktigt att i förväg sätta ett tyd­ ligt syfte och mål, som naturligtvis kommuniceras till samtliga delta­ gare i god tid innan mötet.

ANNONS

Koppartälten – stadsnära konferensmöjligheter med anor från 1700-talet Koppartälten i Hagaparken i Stockholm är en stadsnära oas för företag som vill konferera, arrangera en kick-off eller byta kontorsmiljön mot en inspirerande 1700-talsmiljö med anor från Gustav III. I Koppartälten finns konferenslokaler för mellan 12 och 120 personer. Dess centrala läge gör Koppartälten till ett populärt alternativ för företag som arrangerar frukostseminarier, affärsluncher eller bara vill njuta av ett traditionellt julbord tillsammans med kunder och kollegor. Koppartälten erbjuder en rogivande naturskön miljö bara några minuter från centrala Stockholm. I restaurangen, som även erbjuder affärslunch, serveras närodlade råvaror som

tillagats på ett klassiskt svenskt vis enligt konstens alla regler. STRATEGISKT LÄGE NÄRA SOLNA OCH STOCKHOLM CITY

Koppartälten har drivits i dess nuvarande regi sedan 1974. På senare år har de utvecklats till ett populärt alternativ för Solnabaserade företag som vill samla medarbetarna på en inspirerande plats när det är dags för halvdagskonferens eller kick-off. Koppartältens gustavianska

miljö kan få fart på kreativiteten och öppna upp för nya perspektiv, och erbjuder ett miljöombyte på gångavstånd från kontoret. Med sitt strategiska läge i anslutning till E4:an och närheten till Arlanda är Koppartälten en populär anläggning även för mer långväga gäster. – Våra lokaler lämpar sig för alltifrån julbord till mingel, konferenser, styrelsemöten och kundevent. Företag som väljer oss har förstås även tillgång till Hagaparkens generösa

grönytor. Många väljer att kombinera konferensen med aktiviteter ute i det gröna, säger Madeleine Olsson Cederlund, som driver Koppartälten tillsammans med sin bror Rikard Surting. GÅNGAVSTÅND FRÅN FRIENDS ARENA

Koppartälten ligger på gångavstånd från Friends Arena. Företag som vill kombinera konferenser, möten och affärsmiddagar med exempelvis

en konsert på arenan kan med fördel välja Koppartälten. – Många överraskas av det faktum att Hagaparkens vackra koppartält inrymmer konferenslokaler som är öppna året runt. Många konferensgrupper och affärsresenärer har med åren blivit stamgäster hos oss. De uppskattar den personliga servicen, vårt strategiska läge och, inte minst, den lugna och stämningsfulla 1700-talsmiljön, säger Madeleine Olsson Cederlund.


Gör en insats för miljön. Gå på bio. Boka ditt nästa möte på Rigoletto i Stockholm. Här erbjuds inte bara nyrenoverade salonger, den senaste tekniken och de mest bekväma fåtöljerna. Numera kan vi stoltsera med att enbart erbjuda ”Miljömärkta Event”. Märkningen är framtagen av Håll Sverige Rent och innehåller en rad tuffa kriterier. Du kan därför vara säker på att ett möte på Rigoletto inte bara gör deltagarna glada – även miljön blir lite gladare. Läs mer på sf.se/konferens.

Boka på 0771-11 12 13 eller på konferens@sfbio.se

Res tillsammans med SJ.

Ska ni ha kick-off, konferens, utbildning eller bara resa iväg någonstans tillsammans? Är ni fler än 10 personer? Vi hjälper till med tågresor, taxi, hotell och kan föreslå upplevelser som gör resan minnesvärd. Reser ni från olika platser i landet ser vi till att ni

kommer fram samtidigt. Det går dessutom utmärkt att använda restiden till att jobba, umgås eller äta något gott ombord. Vi har mer än bekväma och miljösmarta resor att erbjuda. Mycket mer. Kontakta oss på telefon 0771-75 75 75 eller läs mer på sj.se.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

12

PROFILINTERV JU

Rörelsefrihet skapar fred och samförstånd Den flitige resenären Carl Bildt tror att möjligheten att resa fritt är viktig för att utveckla såväl individer som stabila relationer länder emellan. text Anders Edström Frejman foto Catarina Axelsson

Utrikesminister Carl Bildt är en av Sveriges mest kända politiker med ett förflutet som såväl statsminister som partiledare för Moderata samlingspartiet. Det senare en post som han hade under 13 år. Han är en flitig bloggare, twittrare och skribent och har bland annat skrivit boken ”Uppdrag Fred” där han reflekterar över uppdraget i det krigshärjade Bosnien där han bland annat under en tid var EU:s högste representant. Carl Bildt är en ur flera aspekter färgstark personlighet. Redan som 17-åring blev han känd för tv-tittarna som den elevrådsordförande på Östra Real i Stockholm som anordnade lektioner under lärarstrejken 1966. Ingen lär väl ha undgått hans klassiska epitet ”röd-grön röra” om Socialdemokraternas samarbete med vänstern och Miljöpartiet 1994? Inte heller hans färgsprakande kavajer som han burit vid bland annat Rockbjörnen, Grammisgalan och nu senast vid ESC i Malmö i våras. Den väl bereste utrikesministern tillbringar många dagar i flygstolen varje år. På frågan om vad han ser som den största tjusningen med att resa svarar han: – Att kunna möta nya människor och nya miljöer är alltid berikande. Man får nya kunskaper och nya

perspektiv. När jag reser i rollen som utrikesminister är tider och former väldigt inrutade, men det är spännande och viktigt att försöka bryta sig loss lite grann från detta för att göra och lära sig något nytt.

»Om man skulle

sluta resa skulle detta på sikt vara skadligt för politisk stabilitet. Även om han rest mycket både i tjänsten och privat verkar de nordiska länderna fortfarande favoriter för den historieintresserade ministern. – Ja, jag måste erkänna att jag fortfarande tycker mycket om att resa i Sverige och i våra nordiska och baltiska grannländer. Nordkalotten är alltid fantastisk. Och det finns enormt mycket att se av natur, kultur och historia runt Östersjön. han runt mycket i framför allt Europa, och några gånger hamnade han i besvärliga situationer.

Som ung reste

Men trots sitt flitiga resande då och nu kan han bara erinra sig en situation då han blivit riktigt rädd. – En gång i norra Portugal, mitt under revolutionen i landet, blev jag beskjuten. Så här fyrtio år senare måste jag medge att jag inte riktigt vågade ringa hem till mamma om det. Jag avråder bestämt alla att i onödan åka till oroliga ställen. Han menar att han förutom detta klarat sig undan några hemska reseminnen för egen del. – Det är klart att det har varit småstrul några gånger, men jag har tack och lov klarat mig undan det värsta, säger han. Förseningar och väntetider kan man oftast inte påverka och är därför ingen idé att bli upprörd över. Dessutom kan man egentligen förhindra de flesta bekymmer om man planerar resan noga och läser på om resmålet, menar han. – Det är också bra att höra av sig hem ibland. Förutom att det förhoppningsvis finns många roliga upplevelser att berätta om slipper man göra sin resa till ett tråkigt reseminne för oroliga familjer där hemma. Carl Bildt tror att resande överlag är något som är bra för gemene man. Människor mår helt enkelt bra av att resa. – Resorna ger inspiration och

Utrikesminister Carl Bildt är en flitig resenär både privat och i tjänsten. Han tro

Kräftskiva till havs I augusti och september bjuds det på äkta svenska kräftor ombord och självklart har vi också mycket bra sjöpriser på alla drycker som hör kräftorna till. En konferens till havs bjuder på inspiration och koncentration, passa på att kombinera konferensen med kräftskiva och gör det till ett minnesvärt event. Galaxy, kräftmenyn fr

** 1179:– Ingår: båtresa,

del i B2-hytt, 6 tim konferens inkl kaffebuffé, 1 frukost 1 buffélunch inkl. dryck, 1 kräftmeny.

www.tallinksilja.se 08-22 08 30 Pris per pers utvalda avgångar. Prisexemplen gäller t o m 30.9 2013. ** Kräftmenyn förbokas 7 dagar före avgång.

Helsingfors, kräftmenyn fr

** 1634:– Ingår: båtresa,

del i B2-hytt, 6 tim konferens inkl kaffebuffé, 2 frukost 1 buffélunch inkl. dryck, 1 kräftmeny.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

13

PROFILINTERV JU

»En gång i Portugal blev jag beskjuten. Jag

vågade inte ringa hem till mamma om det.

Det tar tid att ändra resvanor kunskap, minnen och erfarenheter. Resorna uppfyller drömmar, ger tid med vår omgivning, ger oss ett nytt sammanhang. Han nämner att resande till och med är en så grundläggande del av vår frihet att den svenska grundlagen slår fast att ingen får hindras att lämna riket. – I de kommunistiska diktaturerna bakom Järnridån förhindrades medborgarna att resa fritt. Det var en av de faktorer som starkast bidrog till att dessa stater förtvinade och till slut kollapsade. Det finns alltså gott om bevis på att mänsklig rörelsefrihet skapar fred och samförstånd, konstaterar Carl Bildt. och blandas kulturimpulser, mat och idéer. – Vi kanske till och med blir förälskade i någon. Det mänskliga livet utvecklas. Han menar också att resandet möjliggör möten som är viktiga i vårt affärsliv, för vår viktiga handel och för våra duktiga forskare. Det ökar vår förståelse för hur man resonerar i andra länder. Med resandet sprids

hur modern informationsteknologi har förändrat arbetet för personer med offentliga uppdrag svarar han: – Modern informationsteknologi ger oss fantastiska möjligheter. Vi kan i realtid se, prata och utbyta information med familj, vänner och kolleger på andra sidan jorden utan att det kostar särskilt mycket. Detta gör livet mycket lättare. Men informationsteknologin kan ändå inte fullt ut På frågan om

or att resande i sig är viktigt för fred och utveckling.

ersätta fysiska möten. Om människor skulle sluta resa och träffas skulle detta på sikt vara skadligt för politisk stabilitet, världsekonomi, miljö och vetenskap. exempel utrikesdepartementet använder videokonferenser med exempelvis sina ambassader över krypterade förbindelser, menar han att det finns en rad möten som alltid måste ske ”in real life”. – Vi nordiska och EU-utrikesministrar träffas ju relativt ofta, och det är viktigt för att bygga förtroende och relationer. Även om till

Fysisk närvaro är i många fall också symboliskt viktig. – Jag var ju till exempel i Zagreb när Kroatien tog steget in i EU den första juli. Jag brukar också säga att hur mycket man än läst om en situation är det trots allt viktigt att kunna "lukta på" den genom att vara där. Se helheten. Bygga förtroenden. Höra berättelserna.

Smart fakta Carl Bildt, 64, född i Halmstad, är en svensk politiker. Han var under åren 1979–2001 riksdagsledamot för Moderata Samlingspartiet, dess parti­ ledare mellan 1986 och 1999 samt statsminister 1991–1994. Sedan 2006 är han utrikes­ minister. Han har haft flera officiella uppdrag med bäring på det forna Jugoslavien.

Konferens & Event i sagolik miljö endast 20 minuter ifrån Stockholm. Ekviksgårdsväg 60, 139 40 Värmdö Tel: +46 8 570 202 80, Fax: +46 8 570 202 89 info@villasoludden.se www.villasoludden.se

Mötas, träffas, umgås! Mitt på Kungsholmen

Förändrade resvanor är en viktig ingrediens för att minska miljöpåverkan. Det tog man fasta på inom ”Res Grönt”, ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket Region Öst, Vasakonan, Upplands Lokaltrafik (UL) och Sunfleet. I ett halvår fick företag i Uppsala Science Park möjligheten att pröva på miljösmarta alternativ till tjänsteresor med bil. Sex företag och totalt 722 anställda deltog och målet var en ökning av alternativa färdsätt och minskade koldioxidutsläpp. Resultatet visar en nettoökning för resor med kollektivtrafik, och tillsammans minskade företagen sina koldioxidutsläpp med drygt tre ton under projektperioden. Långsiktigt motsvarar det en årlig koldioxidbesparing på cirka 8,4 ton jämfört med bil. Under projektperioden ökade kollektivtrafikresandet i tjänsten med åtta procent. Tre månader efter projektets slut visar dock mätningarna att flera resultat ligger nära ursprungsvärdena, även om alltså nettoresultatet är att fler väljer kollektivt. – Det här var ett unikt och lärorikt samverkansprojekt. Resultatet visar att det tar tid att förändra och underhålla nya resvanor. Många känner inte till att det finns företagsanpassade alternativ till bilen i tjänsten, säger Karin Edenius på UL.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

14

i ns p iration

affärssystem

Appar kan ge både kunder ett mervärde och underlätta och effektivisera företagets verksamhet.

Smarta appar använder styrkan i affärssystemen Det krävs ett genomarbetat tänk för att företagsappar ska kunna stödja verksamheten och inte bara bli ännu ett sätt att nå funktioner i det bakomliggande affärssystemet. text Anders Edström Frejman

Det utbredda användandet av smartphones har skapat en stor marknad för företagsappar. Inriktning och möjligheter varierar förstås stort beroende på bransch och givetvis vilken ambitionsnivå man har. Taxibolaget Taxi020 har med sin app som man utvecklat tillsammans med företaget Valtech försökt ge kunden mer än bara bokning via hemsidan. Det senare har Taxi 020 ett antal kollegor i branschen erbjudit sina kunder under ett tiotal år. – Man måste hålla i minnet att taxiresor är en mycket gammal och mogen produkt som funnits i tusen-

tals år. Bilar, bokning via telefon och senare via hemsida är hittills kanske de enskilt största tekniksprång som skett det senaste seklet, säger Frederick Scholander, marknads- och presschef. Han menar att det krävs att man tänker till lite extra om man med en app ska försöka skapa ett mervärde för kunden och samtidigt stödja den egna verksamheten. Inte bara att skapa ännu en kanal för bokning och försäljning. – Vår app är kopplad både mot vårt bokningssystem och vårt affärssystem. Den har tagit över ett år att utveckla, krävt omfattande tanke- och systemarbete och har förstås kostat oss en massa pengar, säger han.

avtalskontot. All resestatistik sparas i appen och om ett kvitto saknas till exempelvis reseräkningen kan detta letas upp och mailas. – Kunden får även besked när taxin är på väg och kan i realtid följa taxin på en kartbild, säger Frederik Scholander.

»Appen stödjer

verksamheten utan att ge merarbete. Frederik Scholander

finns ingen annan taxiapp med motsvarande funktionalitet. Och den tid och de resurser man lagt ned verkar vara väl investerade. – Ja, den stödjer vår verksamhet utan att ge merarbete samtidigt som vi fått mycket positiv feedback från våra kunder, och vi ser en ständig ökning av antalet användare av appen.

När det gäller reseräkning har affärssystemsutvecklaren PP7 integrerat stöd för detta i sitt affärssystem med samma namn. PP7 är ett affärssystem med fokus på företag med tydlig projektinriktning. Kunderna är konsulter och små och medelstora företag inom bygg, service och installation. Ett exempel på kund är Netel som bygger infrastruktur för kommunikation för bland annat Telia, Tele2, Stokab och fastighetsbolag. – PP7 räknar automatiskt ut traktamenten både inrikes och utrikes. Funktionen milersättning ger användaren möjlighet att följa upp mätarställningen på sin bil, alternativt ange de antal mil som denne ska ha milersättning för, berättar Birgitta Bååth på PP7 Affärssystem AB.

Vad han vet

här långt i 60 orter i Sverige. Kunden bokar resan direkt i appen, får alltid ett fastpris och eventuella kampanj- eller avtalsrabatter dras av och visas tydligt i appen. Bokningen bekräftas med sms och som företagskund kan resenären välja att betala i bilen eller mot Appen fungerar så

På konsultbolaget IT Companiet har man lång erfarenhet av affärsystemsprojekt gällande SAP och Jeeves. För den senare plattformen har man utvecklat en app för smartphones. – Den är till för både projekt och vanlig tidrapportering. All projektrapportering går att göra direkt i ap-

pen inklusive reseräkningar, berättar Anders Lundberg, marknadschef på IT Companiet. är fokus på att automatisera så lågt det är möjligt. I den mobila lösningen för Android och iPhone kan användare se vilka uppdrag som är inplanerade på denne och bland annat tid, material och signaturer kan återrapporteras. – Det finns även en attestrutin för reseräkningar i affärssystemet och reseräkningen utgör automatiskt ett underlag för kostnader på projekt uppdrag, lön och kundfakturering, säger Birgitta Bååth. Även i PP7

Smart fakta Rätt använt kan appar ge ett reellt mervärde för företagets anställda genom att förenkla rutinmässiga uppgifter. Till exempel så att projektrappor­ tering kan göras ute i fält.


vIsBy

ängELHoLm

gÖTEBoRg

Ronn

Ö växJ

EBy

vaLL s D n su

aRLanDa

HaLmsTaD

kaLma

R

BRom

an TRoLLHäTT

ALLT DU HANDLAR BLIR TILL RESOR! • Ansök nu och få 3 000 bonuspoäng!

ma

är du snabb nog? Då kan du köpa en flygstol riktigt billigt på riktigt liksom. Boka på sverigeflyg.se. Gäller resperiod 19/8-13/12 2013. Först till kvarn!

• Vi bjuder på första årsavgiften. • Du samlar poäng som kan bytas mot resor med flyg, tåg och båt. Ansök och läs mer på marginalen.se/svd

ETT

BILJ

-

5: 9 1 fr RÖD

71 kr

er 1 vgift ch a r o r e tt 6k + ska = 36

Vid betalning av den totala skulden varje månad utgår ingen ränta för köp. Vid utnyttjande av kredit är årsräntan 16,9%. Vid kontantuttag beräknas ränta från transaktionsdagen. Effektiv ränta vid 20 000 kr är 18,86% (februari 2012). Årsavgift 375 kr (avgiftsfritt första året). Läs mer om våra villkor på marginalen.se

Viltbordskryssning till Åland ”Vi åt så vi trodde vi skulle spricka. Hjort, älg, vildand, svamp, rotfrukter, inläggningar och en massa godsaker från naturens skafferi. Och alla dessa efterrätter... vilken belöning efter ett par timmars kreativt säljmöte som ju inte blev sämre av havsutsikten från konferensrummet!”

Kryssa till Åland över dagen med personalen, föreningen eller samarbets­ partners och njut av vårt stora viltbord som serveras 27/9–14/11. Ät gott, njut av underhållningen och förmånlig taxfreeshopping. Våra konferens­ utrymmen gör det möjligt att kombinera kryssningen med ett möte. Båtresan från Grisslehamn i Roslagen till Åland tar två timmar och våra anslutningsbussar tar er bekvämt till och från båten. Boka på 0175-258 00/tryck 3 eller grupp@eckerolinjen.se

Buss + båt t/r + viltbord f rån

228:–

Anslutningsbussar från ett flertal orter (t.ex. Stockholm Norrtälje och Uppsala dagligen). För mer information om orter och tider, se www.eckerolinjen.se/busslinjer För grupper om minst 30 vuxna erbjuder vi egen buss till samma pris.


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

16

mö jlig heter

digitala möten

Videolänk lyckat verktyg i ­distansvård

För att uppmuntra antalet användare och maximera värdet av videokonferenssystem erbjuds ofta billiga eller kostnadsfria pc- eller smartphone-klienter.

Videomöten – allt bättre och billigare System för videokonferenser har sjunkit pris parallellt med att de blivit mer användarvänliga och ökat i kvalitet. Allt fler ser möjligheter med tekniken.

» Att delta i en

videokonferens kräver ett mer aktivt deltagande än ett telefonmöte.

text Anders Edström Frejman

Tidigare var videokonferenssystem mycket hårt knutna till en viss hårdvara från en viss tillverkare. Ofta kunde bara system från samma tillverkare kommunicera med varandra och användarvänligheten kanske från början inte var den bästa. Det var inte ovanligt att det i praktiken behövdes en tekniker i varje ända av videokonferensen för att sätta upp ett möte. Dessutom krävde videokonferenssystem relativt dyra kommunikationslösningar där multipla så kallade isdn-abonnemang var mer eller mindre ett måste för att kunna bära en videokonferens värd namnet. Men en allmän teknikutveckling inom kamerateknik, mjukvara, komprimeringsstandarder och snabba tillförlitliga internetuppkopplingar har sänkt ribban både kostnadsmässigt och vad som krävs av användaren. inte vill äga egen hårdvara är det i dag möjligt att köpa videokonferens som tjänst. En tjänsteleverantör kan inreda ett rum hos kunden och erbjuda en konferenslösning som alltid står klar att använda för en månadskostnad baserad på anläggningens nivå och omfattning. Det finns även många tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster För den som

effektivt till annat än att sitta i en flygstol eller till bilresor. Videokonferenser är även ett attraktivt alternativ till telefonkonferenser. Att delta i en videokonferens kräver helt naturligt ett mer aktivt deltagande än i ett telefonmöte. Mycket av mänsklig kommunikation har som bekant många icke verbala ingredienser som till exempel gester och ansiktsuttryck. Därför kan videokonferenser vara ett effektivt sätt att hålla samman en geografiskt spridd organisation. Till exempel ett företag med lokala säljare. inom och mellan företag varit och fortfarande är den ursprungliga drivkraften bakom videokonferenser så finns även en stor utvecklingspotential inom exempelvis distansundervisning och vård. Specialistläkare som via videolänk bistår kollegor över stora geografiska avstånd är ett tillämpningsområde. Även inom lösningar för språk- och teckentolkning går utvecklingen snabbt. Det finns exempel på kompletta system för video- och talfunktioner med stöd för telefonist som inte kräver specialanpassade och dyra – ofta subventionerade – terminaler ute hus vårdtagaren.

I en nyligen publicerad doktorsavhandling från Umeå universitet visar Ulla-Maija Pesola hur teknik ökar tillgången till specialistsjukvård i glesbygd och gör vården mer rättvis. I sin forskning har hon följt hur sjukvårdsorganisationer i Sverige, Finland, Norge och Skottland samarbetar för att utbyta och testa tekniklösningar som kan öka tillgången till sjukvård. Exempel som tas upp är bland annat Västerbottens läns landsting som utvecklat en tjänst som kallas distanslogopedi, där patienter möter logopeden via videokonferens. Detta har fördubblat tillgången till logopedtjänster. I ett annat fall testades en mobil ögonmottagning från Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt i Västerbottens inland. I stället för att åka till Lycksele ögonmottagning, för att undersökas för diabetesrelaterade ögonsjukdomar, kunde undersökningen göras lokalt på den mobila ögonmottagningen i Storuman och Vilhelmina. – Samarbete över organisatoriska och nationella gränser gör det möjligt att ta vara på kunskap och erfarenheter från olika sjukvårdsorganisationer när det gäller användning och utveckling av vårdens tekniklösningar. I stället för att utveckla nya tjänster är det möjligt att utbyta existerande, färdigutvecklade tekniklösningar mellan organisationer, säger Ulla-Maija Pesola.

Om kanske möten

där videokonferenser kan sättas upp mellan videokonferenssystem från olika tillverkare. Det finns ett intresse bland ledande tillverkare att ha öppna system som möjliggör just detta. Här har dock Skype, som har fått stor spridning inte minst bland privatanvändare, valt att hålla fast vid sitt proprietära format. Men i övrigt kan man sedan länge blanda relativt enkla pc-baserade lösningar bestående av en laptop med kamera med avancerade videokonferenssystem från en rad tillverkare. Redan gjorda investeringar i videokonferenssystem är med andra ord inte bortkastade utan kan kompletteras. För det finns fortfarande en marknad för det senare. Ofta talar man om ”telepresence” där upplevelsen av kvaliteten på videokonferensen gör

att man inte begränsas av det tekniska utan mer eller mindre känner att man sitter i samma rum. Hög bild- och ljudkvalitet i kombination med till exempel en gemensam ”whiteboard” eller en annan gemensam skärm möjliggör effektiva möten oberoende av avståndet. Det är lätt att hitta en rad fördelar med videokonferenser oavsett den tekniska ambitionsnivån. För det första är resor kostsamma och hur man än ser det så går de inte att genomföra utan någon form av miljöpåverkan. stoppas inte av heller vare sig askmoln från vulkanutbrott eller av trafikstockningar. Att tid är pengar illustreras även i det faktum att den totala kostnaden för ett fysiskt möte utöver resekostnader också består av restid. Tid som anställda hade kunnat använda mer

Smart fakta

En videokonferens

Videokonferenser kan vara ett attraktivt komplement till såväl fysiska möten som telefonkon­ ferenser. Kostnadsbesparingar, flexibilitet och mer effektiva möten är några fördelar.

En mötesanläggning. Oändliga möjligheter. karlstadccc.se

Helhetslösningar för UCC ökar produktivitet En undersökning som Frost & Sullivan gjort på uppdrag av Aastra, visar på stora värden i helhetslösningar för verktyg för UCC, Unified Communications and Collaboration. Det kunderna främst är ute efter är minskade kostnader och ökad produktivitet. Ökningen i användande är stort bland små och medelstora företag, och användandet är vanligt bland organisationer med flera kontor och där arbete hemifrån är vanligt. UCC-verktyg som videokonferenser och chat kopplar samman geografiskt spridda arbetsgrupper och ökar produktiviteten.


ANNONS

Få till det virtuella mötet med SMART Lync Room System Microsoft och SMART Technologies har tillsammans skapat en helintegrerad möteslösning med Microsoft Lync i huvudrollen. Microsofts plattform för kommunikation och virtuella möten, Microsoft Lync, tillsammans med en eller flera LCD-skärmar med touchfunktion från SMART skapar helt nya förutsättningar för effektiva och kreativa samarbeten, både nära och på distans.

SMART Room System finns i tre olika utföranden beroende på storleken på rummet. Dual touch gör att två personer kan skriva på skärmen samtidigt vilket ytterligare förstärker möjligheterna till samarbete. Tele- och videokonferenser kallas med ett annat ord för virtuella möten. Det är ett sätt för företag att hantera möten utan att spendera alltför mycket tid och pengar. För mer info och kontakt, vänligen se www.microsoft.se/lync

Dela den gemensamma ytan under virtuella möten – Med SMART Room System™ för Microsoft® Lync® tillförs den fjärde dimensionen i virtuella möten, den gemensamma ytan där alla deltagare kan dela och bearbeta dokument i realtid, säger Henrik Rentsch på Netsmart AB, distributören för SMART i Sverige. Med traditionella videokonferenssystem kan man enbart presentera dokument för varandra, eller köpa separata lösningar och kombinera dem. Microsoft och SMART gör det nu möjligt att få all denna funktionalitet i en och samma lösning. Enkelt med Microsofts gränssnitt Den nya tekniken bygger på Microsofts gränssnitt. Ni arbetar i Lync och delar och arbetar i dokument skapade i Word, Excel, Outlook och övriga program och applikationer i datorn, vilket innebär att lösningen

är enkel att ta till sig och att mötena blir mer effektiva. Delta på distans med din laptop, surfplatta eller smarta telefon Deltagare som befinner sig på andra platser kan delta i mötet och se den gemensamma ytan via sin mobila enhet, sin dator, surfplatta eller telefon. Efter mötet kan dokumenten sparas och mejlas för vidare bearbetning. Kostnadseffektivt Då SMART Room System™ för Microsoft® Lync® bygger på den datorplattform som företagen redan använder, är den enkel att administrera och hantera för it-ansvarig. – Verksamheter ställer allt högre krav på att vara kostnadseffektiva utan att behöva kompromissa med produktivitet, säkerhet och miljömedvetenhet samtidigt som fler generationers arbetssätt ska fungera och utvecklas. Våra kunder upplever att Microsoft Lync är ett enkelt verktyg som möjliggör alla kommunikationssätt och på det sättet främjar samarbete oavsett plats eller enhet, säger Emelie Ekblad, produktchef för Unified Communication på Microsoft i Sverige

Kaffe och kaka 550 kr (konferens ingår)

Ibland behöver man komma bort en stund för att kläcka de där riktigt bra idéerna. Och ibland behöver man lite extra energi för att orka lite mer. Från 550 kr får du både inspirerande miljöer, kaffe och gott tilltugg. Rica Hotels – Alltid på bästa cityläge i Stockholm, Göteborg och Malmö. Boka på 08 - 723 72 72 eller meetings@rica.se (Exemplet avser pris per person ex moms vid bokning av dagkonferens för minimum 10 personer inklusive för- och eftermiddagskaffe Energikick, härlig lunch samt möteslokal på Rica Hotel Kungsgatan i Stockholm)


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

18

i ns p iration

korta resor

»Våra medarbetare

måste få så mycket tid som möjligt till själva arbetet snarare än resandet.

Åsa Ward

Ett effektivt resande handlar lika mycket om miljö som tid och pengar, och varje företag bör göra en egen kalkyl utifrån egna omständigheter av transportsätt.

Korta företagsresor kräver sin egen kalkyl Företag som gör många korta resor inom ett begränsat område måste göra en egen kalkyl på vilket transportsätt som lönar sig bäst. text Anders olow

Det finns många faktorer att ta hänsyn till för ett företag som vill ta reda på kostnaderna för de anställdas resor och jämföra dem sinsemellan – taxi, hyrbil, leasing, tjänstebil. Om en privat köpare lägger ihop köpesumman, räntor för eventuella lån, parkeringskostnader, bensinkostnad samt försäkring så ska det till ett ganska generöst taxiåkande för att det ska vara lönsamt att ha bil. handlar det dessutom än mer om tidseffektivitet. Den restid som måste göras bör inskränka så lite som möjligt på arbetstiden. Varje företag måste därför göra sin egen kalkyl utifrån egna omständigheter av transportsätt för resor. Säkert är en kombination av möjligheterna det mest optimala.

För ett företag

Det handlar inte enbart om tid och pengar. Påverkan på miljön är minst lika viktigt. av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter. Som ett modernt företag måste företaget och dess produkter också leva upp till samhällets miljökrav. Företagets huvudkontor ligger i Södertälje, har knappt 11 000 medarbetare utspridda i många olika lokaler över hela staden och får därmed ett mycket omfattande kortresande. Men i stället för taxiresor och hyrbilar har man löst kommunikationsproblemet på ett alldeles eget sätt: Ett eget lokalt transportnät med egna rundtursbussar med avgångar var tionde minut. – Vi är som en stad i staden, säger Åsa Ward, Meeting & Travel Manager på Scania. Vi jobbar väldigt mycket med att uppnå hållbara möten och resor. Det handlar om att skapa en balans. Våra medarbetare måste få så mycket tid som möjligt till själva arbetet snarare än resandet, samtidigt som vi måste tänka på miljön. Scania är en

»Det

handlar inte enbart om tid och pengar. Påverkan på miljön är minst lika viktigt.

fokusera på planeringen av mötet, syftet med mötet, vad man vill uppnå. – Vilka ska närvara? Var ska det vara? Kan jag delta virtuellt istället via Lync och slippa förflytta mig till mötet? Och antalet virtuella möten har som ett resultat ökat markant. Måste du ändå åka har vi gjort det smidigt för dig med vår rundtursbusstrafik. Scania använder också sina interna ”Kom-fort bilar” för kostnadseffektiva persontransporter, som en slags inre taxirörelse om du behöver en lite avvikande rutt.

upp till 40 procent genom att hyra bil i stället för att använda milersättningsbil. Ett effektivt resande handlar dessutom om att skona miljön. Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, är en ideell förening med en rad företagsmedlemmar, bland annat Scania, som verkar för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas. Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.

reguljära taxi­ verksamheten hittar nya vägar för företagsresandet. Cabonline lanserar ett onlinebaserat sätt med säker hantering av företagets taxiresor. Du bokar direkt från din dator eller från en app på din mobil, slipper privata utlägg och behöver inte samla papperskvitton. I stället samlas alla uppgifter i en profildatabas där du som administratör får full kontroll över företagets alla resor.

På NTM:s

Men även den

speciella avtal för företag där man bland annat hävdar att företaget vid en resa över dagen kan spara

Även biluthyrare har

att grunden för hållbara möten är att först och främst Åsa Ward förklarar

hemsida finns kalkylredskap, men också underlag för transportupphandlingar.

Smart fakta Varannan bilresa är under 5 km lång. Korta bilresor bilresor står för 3 % av den totala körsträckan i Sverige, men svarar för 26 % av avgasutsläppen. Källa: Den kommunala energi- och klimatrådgivningen

DU FIXAR RESESÄLLSKAPET. VI FIXAR RESTEN. Ta med företaget, vännerna eller föreningen. Flygbiljetter, transfer och hotell • Evenemangsbiljetter • Restaurangbokningar och inspirationstips • Resmål över hela världen • Alltid kostnadsfri offert

grupp & konferens RESFEBER GRUPP & KONFERENS

Välkommen med din förfrågan. Tel: 08 400 065 00, e-post: gruppresor@resfeber.se


VÄLKOMMEN TILL HOTEL ODEN I STOCKHOLM!

Sporthotellet i Åre

BOKA TOTT FÖR ERT NÄSTA MÖTE! Hotel Oden är ett prisvärt hotell centralt beläget i Odenplan, med hög komfort och gästfrihet. Välkommen till ett vänligt hotell!

Med fjället och byn utanför dörren är det lätt att älska Tott. Samla gänget i Tott Spa med bastu, pooler, jacuzzi och sköna behandlingar. Avsluta dagen med god mat i Tott Matsal & Bar. Välkomna.

Hotel Oden Karlbergsvägen 24 www.hoteloden.se Tel: 08-457 97 00 E-post: info@hoteloden.se

Priser från 532 kr/person och natt med frukost, Tott Spa och Gym.

MÖTEN

med Mjölksyra & Champagne Selma Spa+ är en fantastisk plats för inspiration, aktivitet och avkoppling. Eller Mjölksyra & Champagne som vi brukar kalla det. Mjölksyra är en synonym för aktiviteter och motion, medan Champagne symboliserar njutning eller avkoppling i form av exempelvis spabehandlingar, sovmorgon, god mat eller egen tid. Mjölksyra & Champagne behövs även under ett möte. Mjölksyran är den schemalagda tiden med workshops, föreläsningar och gruppövningar där effektivitet och resultat är i fokus. Och efteråt kommer Champagnen i form av oändliga möjligheter för er grupp att äta gott, spaa, träna och umgås. En lyckad kombination som uppskattas av alla.

selmaspa.se, 0565-16620, konferens@selmaspa.se

BOKA REDAN IDAG: www.tottare.com, 0647-150 00

S T O C K H O L M

Vår flygplansflotta framför Grafair Jet Center

Vi står till Ditt förfogande – med 1 timmes varsel, 7 dagar i veckan Grafair Jet Center Flygplatsinfarten 1 168 67 BROMMA

Tel: 08-98 26 00 Fax: 08-28 88 44 E-post: office@grafair.se

Ring Bengt Grafström (0705-39 11 01) för offert


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

20

tr e n der

expertpanel

Anordna bästa konferensen – experpanelens bästa tips Förutom aktiviteter som passar konferensens syfte och mål är det viktigt att planera in flera korta pauser. Även de sociala och avslappnade uppehållen kan tillföra viktigt stoff. Här följer experternas bästa konferensminnen, och deras tips för en lyckad konferens. text anders olow

Leif Bergström

Jeanette Taylor

Patrik Dyrendahl

vd, BokningsBolaget

Försäljning och kon­ ferensansvarig, Fazer Restaurang & Konfe­ rens, Fleminggatan, Fazer Food Services

Affärsområdeschef Konferens & Event, SF Bio

Vad är det allra första jag bör tänka på när det gäller valet av tidpunkt för en konferens?

– Att vara ute i god tid så att man tänkt ska närvara kan vara med och att alla hinner förbereda sig i tid.

– Var ute i god tid så att du får de datum ni vill ha. Välj en mötesanläggning som är tillgänglig om deltagarna kommer från olika delar i landet.

– Är mötet internt gäller lång framförhållning så deltagarna kan förbereda sig väl. Vissa perioder är mer mötesintensiva än andra så boka i god tid.

Vad är ett bra förhållande mellan arbete och “social tid" att umgås på en konferens?

– Under en "arbetskonferens" där det viktigaste är att arbetsuppgiften ska lösas är tiden för sociala aktiviteter begränsad. Är syftet att lära känna varandra är det viktigt med mycket tid för det sociala.

– Flera korta pauser ger mötesdeltagare möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter. Kombinera med uppiggande brainfood som håller motivationen uppe hela dagen.

– Det är alltid en god idé att ta tid för pauser och avbrott i agendan. Vi tar emot information mer effektivt och stimuleras ju även via personliga möten utanför möteslokalen.

För- och nackdelar med olika sorters konferensmiljöer?

– Beror på syfte och mål med konferensen. Ett av det värsta jag sett var en ledningsgrupp som satt inspärrade hela dagen i ett konferensrum med stora fönster i Åre. Ute sken solen, minus fem grader och nysnö. En källarlokal i stan utan fönster hade varit bättre.

– Välj en mötesanläggning med en ”hemma hos oss” känsla, det blir mycket mer personligt. Upplevelsen, möte i kombination med mat ligger högst upp.

– Mötets syfte och mål ska styra val av konferensmiljö. Centralt belägna alternativ för mellanstora och större möten gör att deltagarna kan resa med kollektivtrafik och spara resekostnader och miljö.

Vilket är ditt eget bästa konferensminne?

– Vi skulle vara kreativa och diskutera verksamhetsutveckling, satt alldeles vid havet i Kroatien och solen sken. När idéerna började tryta var det bara att hoppa i vattnet och idéerna började flöda igen.

– Ett möte där man känner sig fylld av ny kunskap, och motivation. Dagen avslutas med en gemensam middag där en kulinarisk upplevelse står på agendan.

– När jag satt i Eiffeltornet för tre år sedan och lyssnade på Herman Lindqvist som berättade om Paris och dess historia. Samtidigt som hela staden låg nedanför och badade i solsken.

Ny kostnadseffektiv tjänst från wx3 för smidigare videokommunikation. Spara tid och pengar, säkra gjorda investeringar, förbättra kundservicen och skapa effektivare samarbeten internt och externt! Vi sammanbinder externa publika videoenheter med interna videoterminaler vilket möjliggör videokommunikation över gränserna. Vår operatörsoberoende tjänst kan användas till de flesta nya och gamla videoterminaler. Enkel att använda och till rimliga priser. Vi kan även erbjuda högkvalitativa videokonferenssystem. Wx3 telecom AB | www.wx3.se | Tel 08 52508300

Konferens i city! I Spårvagnshallarna finns allt som behövs för ett lyckat möte. Våra fräscha, nyrenoverade lokaler fyller de flesta behov; kurs, seminarium, minimässa, event... Boka din konferens hos oss redan idag! 08-15 22 44 • Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm • www.sparvagnshallarna.com


Välkomna till Särö strax söder om Göteborg SÄRÖHUS KONFERENSHOTELL

Vi genomför     varje  helg  öppna   visningar  av tomter  och  hus.

KONFERENS - HOTELL - WEEKENDPAKET Ring oss direkt på 031-936090 eller besök www.sarohus.se

NU TAR AROS CONGRESS CENTER SERVICE TILL EN NY NIVÅ. 25 VÅNINGAR FÖR ATT VARA MER EXAKT.

JU BÄTTRE INFORMATION DESTO BÄTTRE KAN DU AGERA

71% • IT & TELECOM 66% • ALLMÄNT 64% • LOGISTIK

350 NYA SÄNGAR ÄR BARA BÖRJAN NÄR SVERIGES BÄSTA MÖTESPLATS NU SKA SKAPAS...

59% • KONSULTTJÄNSTER 52% • MARKNADSFÖRING

Som ett av de globalt ledande företagen inom företagsbetalningar vet vi hur svårt det är att få en tydlig bild av dina indirekta kostnader.

AROS CONGRESS CENTER VÄXER. MED ETT NYTT HOTELL, FIRST HOTEL PLAZA, KAN DU NU BOKA KONFERENS MED MAT, UNDERHÅLLNING OCH BOENDE PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE. OCH NÅ ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK. ATT VARA BÄST HAR VI SLIPAT PÅ I 24 ÅR. ATT VI FORTSÄTTER BEVISAR ATT BÄST ÄR SAMMA NU SOM DÅ – ATT DET SKA VARA LÄTT ATT RESA HIT, ATT MÖTAS HÄR OCH ATT VARA HÄR.

Det är därför vi har utvecklat strategier för upphandling och processer som har hjälpt våra kunder att maximera synligheten och effektiviteten, vilket har lett till 18% * besparingar i upphandlingar. Siffror vi är alltid glada att se.

VÄLKOMMEN TILL AROS CONGRESS CENTER. CENTRALT I SVERIGE, MITT I VÄSTERÅS.

American Express Services Europe Ltd, England, filial, org nr 516402-4480 (Bolagsverkets filialregister), 106 82 Stockholm, Sverige – Säte Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W9AX, Storbritannien. Ett aktiebolag bildat i England och Wales och vars registreringsnummer är 1833139. American Express Services Europe Limited är auktoriserat av Financial Conduct Authority i Storbritannien i enlighet med Payment Services Regulations 2009 (registreringsnummer 415532) för tillhandahållande av betaltjänster. TEL 021-10 11 20 WEB acc.se

* Källa: 2012 American Express GCP Consulting Engagement Rapport


a n n o n s

hela denna bilaga är en annons från smart media

annons

22

k r önika

»Alla måste bidra för att minska

utsläppen. Det är både den enskilde och samhällets ansvar.

Företagen måste våga satsa och ställa krav Företag kan öka kraven på användning av miljö­bilar och skapa en pott som används till ett miljöprojekt som konkreta medel för att minska miljöpåverkan. text Sven Hunhammar Klimatchef, Naturskyddsföreningen

Resorna kan för många tjänsteföretag stå för den största klimat- och miljöpåverkan som företaget orsakar. Det finns massor att göra för alla företag som vill skapa incitament för att resenären ska välja bort bilen eller flyget till förmån för att inte behöva resa alls, kollektivtrafik på marken eller cykel. Det finns stora miljö- och effektivitetsvinster att göra. för miljön är den icke-genomförda resan. Både den anställde och företaget sparar tid som kan utnyttjas mycket bättre än till att resa. Ge därför uppmuntran till resfria möten. Skaffa bra och fungerande utrustning. Den bästa resan

en resa som ändå måste genomföras står mellan flyg och tåg är det rimligt att den anställde får lön under restiden med tåg. Annars kan det vara frestande att komma snabbare hem med flyget än att sitta på tåget på sin fritid. Det går utmärkt att jobba på tåget och med betald arbetstid blir det lättare att välja tåget hem från mötet på kvällen även om det tar lite längre tid.

Om valet för

för att välja bort flyget skulle kunna vara att införa en intern flygavgift som stan-

Ytterligare incitament

nar inom företaget. För varje flygresa betalar då resenären in en avgift motsvarande koldioxidskatten till en pott som stannar inom företaget. Potten kan till exempel användas till något miljöprojekt inom eller utom företaget eller som uppmuntran till personalen för att de åker tåg. Så skulle både en morot för att välja tåget och en piska för att välja bort flyget kunna skapas. de anställda kan också baseras på avstånd i stället för schablonräknas till förmån för bilen. Då blir det upp till den anställde att hitta billiga och miljövänliga resealternativ.

Reseersättningen till

Vissa resor kommer ändå att behöva ske med bil. Då är det viktigt att de sker med så miljövänliga bilar som möjligt. Varför inte kräva att alla företagets förmånsbilar är supermiljöbilar? Då skapas en större marknad för supermiljöbilar så att de går ned i pris samtidigt som när de säljs vidare på begagnatmarknaden sänker genomsnittflottans utsläpp. Företaget kan också upplåta sina bilar till bilpoolar på kvällar och helger. Då utnyttjas fordonen bättre och kostnaden för att ha bil sjunker.

för att minska utsläppen. Det är både den enskilde och samhällets ansvar. Företagen måste göra sitt och våga både att satsa och ställa krav på sina anställda. Det gäller resor i tjänsten men också till och från jobbet. Små förändringar kan göra stor skillnad även för pendlingsresorna – säkra cykelparkeringar och duschmöjligheter, subventionerade månadskort och dyrare bilparkeringar. Alla måste bidra

ANNONS

Centrala konferenslokaler och attraktiv prisbild på Stockholms Tekniska Institut Stockholms Tekniska Institut, STI, är en teknisk utbildningsarrangör med anor från 1924. Via dotterbolaget STI Kurs & Konferens kan företag, till ett attraktivt pris, hyra in sig i STI:s vackra lokaler vid Karlaplan i centrala Stockholm. STI:s lättillgängliga och centrala läge gör dem till en intressant mötesplats mitt i hjärtat av Stockholm.

Jonny Hellestig, vd

K U R S

&

K O N F E R E N S

– Vi startade STI Kurs & Konferens för att renodla vår kursverksamhet. Efterfrågan på våra konferenslokaler har ökat, till en början utifrån många av våra befintliga kontakter och affärspartners med

teknisk anknytning, men på senare tid har efterfrågan ökat även bland företag i andra branscher, säger Jonny Hellestig, vd och ansvarig för STI Kurs & Konferens. VACKER FASTIGHET I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

Våra konferenslokaler lämpar sig utmärkt för effektiva dagkonferenser som samlar deltagare från olika delar av Sverige. Prisbilden är konkurrenskraftig och vi erbjuder såväl halvdags- som heldagspaket med lunch och fika. Här kan man också arrangera lunchföreläsningar, frukost-

möten, kvällsseminarium eller kurser som sträcker sig över flera dagar. STI:s anrika fastighet på Bältgatan nära Karlaplan på Östermalm har varit i Stockholms Tekniska Instituts ägo sedan 1939. Lokalerna består av drygt 2 000 kvadratmeter fördelat på fem våningsplan. RYMLIG AULA MED MODERN TEKNIK

– Här kan uppemot sjuttio personer konferera. Vi har en stor aula med all den tekniska utrustning som kan behövas för att genomföra en högkvalitativ konferens. Konferensgrupper som inleder

i storgrupp och därefter delar in sig i smågrupper kan inleda dagen med en gemensam sittning i aulan, för att därefter sprida ut sig i mindre möteslokaler, säger Jonny Hellestig. Här finns även videokonferensutrustning med storbildsskärm som gör det möjligt att arrangera konferenser med ”distansdeltagare” från olika delar av Sverige och världen. Aulan är självklart utrustad med såväl DVD som storbildsprojektor och trådlös uppkoppling. På STI kan företag mötas i en central men samtidigt lugnt belägen och lättillgänglig miljö.


Business with pleasure Hos oss kombinerar du affärer och underhållning! Vi ger dig ytorna där du kan stärka dina affärsrelationer samtidigt som det bjuds på förstklassig underhållning. Representationsmöjligheterna är många och går att anpassa efter ditt företags behov. Som medlem i Premium Club får du biljetter till alla evenemang, även de slutsålda, och i våra nyrenoverade loger och lounger kan du anpassa kvällen efter evenemang och behov. Med Tele2 Arena tar vi ett stort kliv in i framtidens VIP-upplevelser och nya kreativa nätverkande. Vilket alternativ passar ditt företag bäst? HÖR AV DIG!

Ring eller mejla så berättar jag mer om vårt utbud.

Helene Grape

Senior Sales Manager – Premium Telefon: 08-600 93 43 E-post: helene.grape@globearenas.se www.globearenas.se

Varje år besöker 1,5 miljoner människor Stockholm Globe Arenas för 300 av de bästa upplevelserna inom sport och underhållning. Tele2 Arena, Ericsson Globe, Söderstadion, Hovet och Annexet utgör tillsammans Skandinaviens i särklass största evenemangsområde. Här finns också världsattraktionen SkyView, som tar besökaren upp till toppen av Ericsson Globe. Företaget är en del av AEG Facilities - ett internationellt företag med världsomspännande nätverk av arenor.


Under ytan är vårt enkla betalsystem både heltäckande och avancerat. First Card består av en mängd sammankopplade funktioner, som gör din administration maximalt kostnadsbesparande. Tekniskt ligger vi utan tvekan i framkant. Men för oss räcker det inte med teknik. Vi har dessutom dedikerade med­ arbetare, som hjälper dig att dra full nytta av alla fördelarna med First Card. Teamet följer ditt företag hela vägen från det första mötet, och din tillgång till deras kunskaper och engagemang fortsätter sedan så länge du själv önskar. (En genomsnittlig kund stannar hos oss omkring 15 år, många har varit med oss sedan First Card startade 1990.) Vill du prova? Kontakta oss. Du når Anneli, som du ser på bilden, och alla våra andra ambitiösa säljare via firstcardsales@nordea.com

Betalsystemet som förenklar administrationen

firstcard.se First Card ges ut av Nordea Bank AB (publ)

Hjärtat i vårt betalsystem är inte ett kort. Det är en människa.

Företagsresor  

Kombinera business & pleasure

Företagsresor  

Kombinera business & pleasure

Advertisement