Page 1

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

EFFEKTIV LOGISTIK MED FOKUS PÅ OPTIMERING & FRAMTID

F

JÄM

– för funktionell logistik

Ö

R

fak

Smarta vagnlösningar

SMA NY

– ger effektiva processer

FAK

TURA

P

Avgörande framgångsfaktorer

JUNI 2014

.se m u tu r

RT

TJÄ

NST

N FRÅ

SMA

RT

MED

IA

ån n fr g nde a bola d g u n Erbj factori t! t nde dsfri leda kostna –

Lars Mårtensson

– om klimatneutrala transporter

Peter Jeppsson

– om framtiden för svensk transportnäring

Integrerade transportflöden

– krav på företagens IT-system

Viktiga arbetsmiljöfrågor – i Sveriges hamnar

Expansiva Växjö

– Sveriges logistiknav

VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? ······· 0771-345 345 dhlfreight.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

2

LE D A RE

Sveriges hamnar – viktigaste porten mot omvärlden

FOTO: ATHINA STRATAKI

Hamnarna är avgörande för ett litet exportberoende land som Sverige. Men trots en allt större förståelse från politiskt håll påförs sjöfarten ständigt nya pålagor samtidigt som investeringarna i den kringliggande infrastrukturen riskerar att utebli. En utveckling som hotar Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar

Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. År 2012 hanterades 173 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. Detta innebär att hamnarna även hanterar betydande flöden av gods som inte går över kaj, och det har uppskattas att upp till 95 procent av handeln med omvärlden möjliggörs tack vare hamnarna.

för sjöfartens konkurrenskraft som regeringen förtjänstfullt presenterade förra året påpekas hur otroligt viktigt väl fungerande hamnar är för Sverige. Bland annat att regeringen vill skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt och hållbart transportsystem med ett särskilt fokus på de viktigaste noderna och stråken där viktiga import- och exporthamnar och deras anslutningar ingår. I DEN HANDLINGSPLAN

HAMNARNA MÖJLIGGÖR OCKSÅ

passagerarflöden till och från Sverige. Dessa är viktiga för exportvärdet tack vare de pengar som inkommande turister spenderar i landet. Omkring 29 miljoner passagerare reste år 2012 på färjor via de svenska hamnarna. Utöver detta tillkommer den växande kryssningstrafiken som samma år omfattade 524 000 passagerare. En stor del av ekonomin är beroende av export och import, och på så sätt av flöden av gods och passagerare genom hamnarna. Många av de produkter vi tar för givna i vardagen kommer in via hamnar till grossisterna och vidare ut till butikshyllorna. Dessutom är hela Sveriges export beroende av att företagen dagligen kan exportera sina produkter via hamnarna, oavsett om det handlar om timmer, stål, pappersmassa eller lastbilar. Tillväxten bland många industrier och regioner har varit helt beroende av tillgången till en strategiskt belägen hamn.

» Politiker på alla nivåer har alltså insett hamnarnas betydelse.

Politiker på alla nivåer har alltså insett hamnarnas betydelse. Frågan är vilka beslut man ämnar fatta för att leva upp till önskan om väl fungerande hamnar? I dagsläget upplever vi allt oftare politiska beslut som hämmar hamnverksamheten än tvärtom. Exempelvis är Sverige förutom Finland och Estland det enda land som belastar handelssjöfarten med statliga avgifter för att utnyttja havet som transportväg. Det har lett till att vi sticker ut internationellt som ett land där sjöfarten står för en

LÄS MER OM...

betydligt högre andel av sina samhällsekonomiska kostnader än övriga trafikslag. Något som knappast gynnar den miljövänliga sjöfarten. Men ett större hot på sikt är bristerna i den kompletterande landinfrastrukturen till och från hamnarna. Regeringen nämner den förvisso i sin handlingsplan för sjöfartens konkurrenskraft, men än så länge saknar vi många av de satsningar som skulle behövas. En hamn med god kapacitet och tillgänglighet är i det närmaste värdelös om det inte finns en landinfrastruktur med motsvarande kapacitet. särregler för hamnarna, men väl att de ses som en avgörande del i transportnätet. Infrastruktur inom hamnarna är hamnföretagens eget ansvar, men tillräckliga anslutande förbindelser är ett transportpolitiskt ansvar. Detta måste därför vara en viktig del av de investeringar som görs av Trafikverket. Hittills har dessa lagt allt fokus på järnvägs- och vägsatsningar medan investeringar till hamnanslutningar endast tilldelats några promille. Hamnarna är en omistlig del av transportinfrastrukturen och avgörande för konkurrenskraft och tillväxt. Det är en syn som regeringen också givit uttryck för. Detta bör också avspeglas i framtida investeringsbeslut från Trafikverket och riksdagen.

VI VILL INTE HA

06

16

04 Sveriges framtida logistiknav 06 Samarbete för smidigare byggprojekt 08 God logistik avgörande för e-handelsföretag 10 Profilintervju Peter Jeppsson 12 Färre olyckor med smartare vagnar 14 Planering ger effektiv logistik 16 Expertpanel 18 Krönika

Trevlig läsning!

Thomas Johansson Projektledare

EFFEKTIV LOGISTIK

DETTA ÄR SMART MEDIA

Projektledare: Thomas Johansson, thomas.johansson@smartmediapublishing.com Produktionsledare: Daniel Sivertsson, daniel.sivertsson@smartmediapublishing.com Affärsutvecklare: Marcus Carloni, marcus.carloni@smartmediapublishing.com Text: Annika Wihlborg, Waldemar Ingdahl Omslagsbild: Paul Quant Redaktionschef: Ruxandra Bocaciu Korrektur: Pål Johansson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Martin Isaksson Distribution: Svenska Dagbladet, juni 2014 Tryck: V-TAB Södertälje Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm Tel 08-660 84 39 · Email redaktion@smartmediapublishing.com · www.smartmediapublishing.com

Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl sammansatta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster.

Följ oss:

§ Vi är a-kassan för Dig som jobbar inom hamn- och stuverinäringen samt i magasin och godsterminaler § Vårt mål är att betala ut rätt ersättning i rätt tid § Vi är lättillgängliga och erbjuder personlig service Hamnarbetarnas a-kassa har funnits sedan 1972 och har ca 50% av alla kollektivanställda inom svensk hamnnäring som nöjda medlemmar. Om Du arbetar inom vårt verksamhetsområde, kontakta oss om medlemskap. Vi är en fristående organisation som även Du som arbetar i terminaler av skilda slag är välkommen att bli medlem i. Kontakta oss för mer information. A-kassorna styrs av lagstiftning och har samma regelverk.

Fotokällor: Göteborgs Hamn och DHL

Hamnarbetarnas a-kassa Sydatlanten 15 418 34 Göteborg

Telefon: 031-51 54 11 E-post: kontakt@hamnakassa.se www.hamnakassa.se


Vi gör allt som Leif Johanson lovar.

I Viared utanför Borås pågår ständigt en febril verksamhet. Här ligger Ellos centrallager varifrån man dagligen skickar ut tiotusentals paket till kunder i hela Norden. För att det här ska fungera samarbetar Ellos med PostNord Logistics. ”Vi har ju inga fysiska möten med våra kunder, så därför är det extra viktigt att vi håller vad vi lovar”, säger Leif Johanson, operativ chef på Ellos Group.

”Vi måste leverera till rätt plats och i rätt tid. Har vi sagt att varan ska komma fram dagen därpå ska den göra det, till och med om man beställer på en söndag. För att det ska fungera behöver man en riktigt bra partner inom logistik. Och det har vi lyckligtvis.” Se mer om vårt samarbete på postnordlogistics.se/ellos

PostNord Logistics ingår i koncernen PostNord tillsammans med Posten, Post Danmark och Strålfors.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

4

F OKUS

LOGISTIK

Växjö stärker sin position som framti Växjö är en expansiv kommun med drygt 87 000 invånare och stark entreprenörsanda. Stadens läge är attraktivt och mycket talar för att Växjö kan utvecklas till ett av Sveriges mest betydelsefulla framtida logistiknav. TEXT ANNIKA WIHLBORG FOTO SOFIA ERNEROT

– Växjö har ett optimalt logistikläge i korsningen mellan fem riksvägar, med närhet till E4 och stambanan, vilket bland annat möjliggör tågtransporter av gods till hamnarna i Karlskrona för vidare transport ner på kontinenten. Satsningen på Baltic Link har bidragit till att det lokalt satsats på en kombiterminal med möjlighet till omlastning under tak, säger Sofia Mårdh, projektledare för Nätverket Expansiva Växjö, som initierats av näringslivet.

Flexibla logistiklokaler i Räppe Som en del av nätverket Expansiva Växjö finns en logistikgrupp som samlar såväl näringsliv som offentliga aktörer med ett tydligt gemensamt syfte; att stärka Växjö som logistiknav. Växjö karakteriseras av ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv samt en väl underbyggd samverkan mellan aktörerna i regionen. I kommunen hade såväl Ica som Coop tidigare lagerverksamheter. Dessa är numera flyttade, men de stora och flexibla logistiklokalerna i stadsdelen Räppe finns kvar. De har numera tagits över av två externa fastighetsbolag, som arbetar med att anpassa och hyra ut dem till nya hyresgäster. Attraktiv hyresnivå på optimalt logistikläge I Växjö är hyresnivåerna generellt sett lägre än i storstadsregionerna, här får logistikbaserade företag mycket funktionell yta för pengarna. – Ryktet att Växjö kan erbjuda moderna befintliga logistiklokaler till en attraktiv hyresnivå på ett strategiskt läge sprider sig. Intresset är stort,

bland annat från e-handelsföretagens sida. Vi erbjuder definitivt en gynnsam mylla för att göra goda affärer.

Beläget längs med Baltic Link Växjö är beläget längs med den nya gröna transportkorridoren Baltic Link, som sträcker sig från Oslo till Adriatiska havet och Suezkanalen. Baltic Link skapar förutsättningar för effektiva logistikflöden mellan några av Europas mest tätbefolkade länder. Växjö utvecklas till en av Sveriges viktigaste hubbar längs med sträckan. I tidningen Intelligent logistiks årliga ranking över Sveriges bästa logistiklägen blev Växjö årets klättrare (plats 14 av 25 och klättrade fyra placeringar). Några faktorer som bidrar till stadens uppgång är det faktum att de tomma lagerytorna i Coop och Icas tidigare lager numera nästan är fyllda av nya hyresgäster, en förbättrad järnvägsinfrastruktur till Karlskronas hamn samt ett starkt regionalt samarbete i en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Logistik är numera Växjös tredje största bransch, efter IT och tillverkningsindustrin. I kommunen samlas även akademisk kompetens inom logistik genom Linnéuniversitetets välrenommerade logistikutbildning.

» Baltic Link

bidrar till Växjös position som svenskt logistiknav.

Nicklas Schmidt

maxipacker maxi packer

Stort intresse från e-handelsföretag Fastighetsbolaget Tribona äger och förvaltar det gamla Ica-lagret, omdöpt till Växjö logistikcenter och omvandlad till en attraktiv logistikfastighet för företag med intresse för funktionella logistiklokaler till attraktiva hyresnivåer. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på 68 500 kvadratmeter, varav drygt 40 000 kvadratmeter är uthyrt. Alwex Lager & Logistik, med inriktning på kundanpassade logistiklösningar, är den största hyresgästen. Det finns med andra ord utrymme för fler företag som vill dra nytta av fördelarna med att bedriva logistikverksamhet i Växjö. Bland hyresgästerna finns det expansiva e-handelsföretaget Nordic E-commerce group, som har rekryterat fler medarbetare och ökat sin omsättning markant sedan etableringen. – Växjös klättring på rankinglistor över Sveriges mest attraktiva logistiklägen har definitivt gett oss draghjälp i arbetet med att profilera Växjö som logistiknav. När Baltic Link så småningom är fullt utbyggd bidrar den till att ytterligare stärka Växjös position som svenskt logistiknav, säger Nicklas Schmidt, affärsutvecklingsansvarig för Växjö på Tribona. Tillgänglighet till Norden och övriga Europa I anslutning till Växjö logistikcenter äger och förvaltar Corem Property Group en lager- och produktionsfastighet på 32 000 kvadratmeter, som tidigare var Coops regionlager. Numera huserar ATEA Logistics och OutNorth i fastigheten, och förfogar tillsammans över 13 000 kvadratmeter.

Nicklas Schmidt, Sofia Mårdh och Jesper Carlsöö.

Made in Smålandsstenar.

Works worldwide. Just nu lyfter EABs Maxipacker 60.000 pallar över hela världen med olika volymprodukter - från färskvaror och kolonialvaror, till kapitalvaror och förbrukningsprodukter. Vår Maxipacker är ett unikt, patenterat system för högsta effektivitet och maximalt utnyttjande av lageryta.

maxipacker maxi packer

Läs mer om oss på www.eab.se

www.eab.se


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

5

LOGISTIK

FO K US

tidens logistiknav » I Växjö får våra kunder tillgång till bland de bästa orderstopptiderna i landet.

Jesper Carlsöö

– I Växjö får våra kunder tillgång till bland de bästa orderstopptiderna i landet. Varuförsörjningen från Europa fungerar väldigt bra och trots sena utleveranser så nås exempelvis samtliga nordiska huvudstäder dagen därpå, säger Jesper Carlsöö, uthyrningschef på Corem Property Group.

ningar för en effektiv varuförsörjning. När Baltic Link invigs bidrar det till att stärka Växjös position på den nordiska logistikkartan. Många logistikföretag som väljer att etablera sig i Växjö har hela Norden som sin marknad. Utifrån det perspektivet är läget optimalt, säger Jesper Carlsöö.

Goda förutsättningar för effektiv transportkalkyl – Vi tror starkt på stadsdelen Räppe, där två av de största befintliga logistikfastigheterna är belägna. Här finns en betydande utvecklingspotential som vi och våra hyresgäster bidrar till. Samverkan i logistikgruppen inom ramen för Expansiva Växjö är viktig, inte minst för att gemensamt tydliggöra fördelarna med Växjö som logistiknav, säger Nicklas Schmidt. Växjö har bland de mest fördelaktiga avgångstiderna i landet. Hit söker sig e-handelsföretagen för att kunna ta emot senare beställningar och klara leverans dagen därpå. Läget mitt i södra Sverige innebär närhet till fler människor och större marknader, både i Sverige och övriga Europa. Här kan logistikföretagen kombinera ändamålsenliga lokaler med möjligheten till sena avgångstider, vilket innebär att även leveranser som lämnar lagret sent på dagen kommer fram till kunden dagen därpå.

Nära samverkan mellan akademi och näringsliv Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder flera populära logistikutbildningar, däribland en civilekonomutbildning med logistikinriktning, en internationell mastersutbildning med fokus på supply chain managagement samt en informationslogistikutbildning i Ljungby. Många Växjöbaserade logistikföretag uppskattar samverkan med universitetet och den goda tillgången på akademisk kompetens på logistikområdet. På de distributionscentraler som etableras i Växjö finner många studenter sommarjobb. – Antalet sökande till våra utbildningar har fördubblat de senaste två åren. Logistiksektorn har blivit mer synlig i samhället och vårt arbetssätt, som präglas av en nära kontakt med det lokala näringslivet, är uppskattat. Logistikämnet är tacksamt att tillämpa i verkligheten, vi genomför många studiebesök, arrangerar gästföreläsningar och har exjobbssamarbeten, säger Helena Forslund, professor i logistik vid Linnéuniversitetet.

Baltic Link stärker Växjös position Växjö kan erbjuda en svårslagen flexibilitet vad gäller logistikytor. För expansiva företag är det inte helt lätt att förutse hur mycket logistikyta man kommer att behöva framöver. För dem är de befintliga och ändamålsenliga lokalerna en verklig tillgång. – Växjö erbjuder goda förutsätt-

Mikael Karlsso n Företagslots mikael.e.karls son@varnam o.se 0370-37 77 68

Smart fakta Mer information om Växjö som logistiknav: vaxjo.se/logistik

Rätt paketering för rätt leverans För att kunna minska transportkostnader och svinn behövs ett helhetsansvar över hela värdekedjan. BillerudKorsnäs förenar sin kunskap om förpackningar med en förståelse för funktionell design och logistik efter att ha förvärvat Paccess. – Rätt förpackning för rätt leveranskedja bidrar till varans värde, säger Tobias Bergarp, Director Paccess Europe. Produktens design kan behöva förändras så att den passar förpackningen. Bäst är att se över var transporten som är känsligast för skador på godset och hitta så väl rätt material som design för uppgiften. – En väl fungerade förpackning kan skapa värde, genom att varumärket garanteras genom högkvalitativ förpackning. Ett exempel är Paccess servicekoncept SoliQ, med förpackningar som är anpassade för att skydda så känsliga varor som frukt och grönt. SoliQAir utvecklades att frakta blommor från Kenya till Holland, Ryssland och Japan. Rätt material och utformning sänkte fraktkostnaderna, genom att minska vikten på förpackningen och fick fler blommor att komma fram hela till försäljning. – Vi kombinerar kunskap, material, lösningar samt service och nätverk till effektiv hållbar logistik, sammanfattar Bergarp.


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

6

MÖ JLIG HETER

PRODUKTIVITET

Smart struktur och planering ökar produktiviteten Genom att samla stora delar av sin logistikhantering hos DHL har Skanska skapat en avancerad logistikstruktur som gör det möjligt att samordna leveranser från olika tillverkare och säkerställa att de når byggarbetsplatserna vid exakt rätt tidpunkt. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Till en byggarbetsplats behövs leveranser från många olika typer av tillverkare, alltifrån fönster till dörrar, betongelement, fasadmaterial och andra komponenter. Tidigare transporterade tillverkarna och underentreprenörer ofta själva sitt byggmaterial direkt till Skanskas arbetsplatser, vilket kunde innebära ett stort antal transporter per dygn till varje enskild arbetsplats. Lösning-

arna var varken särskilt effektiva eller skonsamma mot miljön. För sex år sedan inledde Skanska ett långsiktigt arbete med att öka kontrollen på transporterna av byggmaterial till sina byggarbetsplatser runtom i landet. De valde att samarbeta med DHL. Numera arbetar Skanska i stället med samordnade leveranser, vilket innebär att DHL samlar materialleveranser från flera leverantörer i en och samma lastbil. På så sätt minimeras och effektiviseras transporterna avsevärt. Samleveranserna bidrar dessutom till ökad produktivitet ute på Skanskas arbetsplatser.

Samordnar frakter via 26 distributionscentraler När Skanska kan styra hela logistikkedjan kan de välja exakt när olika komponenter ska levereras till byggarbetsplatsen. Det förebygger onödig väntan och innebär också att de kan skjuta upp leveransen om projektet av någon anledning inte håller tidsplanen. På så sätt slipper

personalen på byggarbetsplatsen hantera materialleveranser som ännu inte behövs. Skanska utgår från DHL:s standardtjänster för inrikestransporter, men har utöver detta också flera skräddarsydda logistiktjänster som anpassats utifrån Skanskas behov. Runtom i landet finns 26 distributionscentraler, dit Skanskas byggmaterial kan fraktas för omlastning och vidare transport ut till respektive arbetsplats.

Styr transporterna ända ner på detaljnivå – DHL fungerar som en länk mellan våra materialleverantörer och byggprojekten. Vi kan styra transporterna ner på detaljnivå och kan exempelvis välja vilken sorts lastbil som ska användas för olika typer av materialtransporter. I logistikbranschen brukar man tala om möjligheten av att ”Ta makten över frakten”, vilket vi i stora delar har lyckats med genom vårt samarbete, säger Joakim Björk-

»I logistikbranschen

brukar man tala om vikten av att ”Ta makten över frakten”, vilket vi i stora delar har lyckats med genom vårt samarbete. Joakim Björkqvist

qvist, kategoriansvarig Transporter på Skanska Sverige. – Vi arbetar för att så många byggprojekt som möjligt ska börja använda samordnade materialtransporter. De som en gång provat får ofta mersmak och väljer att öka andelen samordnade transporter. Vi har arbetat med att ta kontroll över vår logistikprocess i sex år, en utma-

Gör f ler och säkrare exportaffärer EKN hjälper exportföretag att göra fler affärer på sina nuvarande exportmarknader men också att ta steget in på nya marknader. Hos oss kan exportföretag försäkra betalningsrisken i små och stora affärer i de flesta av världens länder.

Vårt team i Stockholm och Mälardalen hjälper dig att utveckla dina exportaffärer. Kontakta Håkan Bäckström, regionansvarig, 08-788 01 25 eller hakan.backstrom@ekn.se för mer information eller för att boka ett möte.

ning är att vara uthållig i arbetet och inse att förändringar tar tid, säger Joakim Björkqvist.

Elektroniskt logistikstöd för planering och styrning Skanska har genom sitt logistiksystem stöd för planering och styrning av leveranser och arbetsplatslogistik. Detta möjliggörs genom elektroniska integrationer och samarbete mellan Skanska, DHL och materialleverantörer. Nästa steg för Skanska och DHL är att i ännu högre grad integrera det elektroniska logistikstödet. Detta kommer att leda till ännu högre synergieffekter.

Smart fakta Efterfrågan på smarta truckoch vagnlösningar som kan ersätta gaffeltruckslösningar tog ordentlig fart efter finanskrisen 2008.


WE MAKE SURE

EBUSINESS MEANS GOOD

BUSINESS

Supply Chain IT solutions fit for your business. Our solutions improve your performance, whether you’re a retailer, wholesaler or distributor. We’ll help you get your goods from the manufacturer to someone’s pocket as efficiently as possible. Find out how to turn your supply chain into a competitive advantage. Visit www.consafelogistics.se

Effektiv Logistik 251x183.indd 1

2014-05-26 16:02

Mastec är en privatägd koncern med nio operativa enheter i södra Sverige och en i Kina. Vi omsätter ca 850 Mkr och är 400 anställda. Mastec är en system- och komponentleverantör i allt från idé och produktutveckling till serietillverkning och montering. Vi erbjuder såväl skärande-, svets- och plåtbearbetning som ytbehandling och formsprutning av plast. Läs mer på www.mastec.se

25 000 m2 i Skillingaryd För industriellt eller komersiellt bruk. Toppläge utmed E4an vid Skillingaryds södra infart. Uthyres helt eller delvis. Pris från 325 kr/m2. Kontor eller lokaler kan delas upp i mindre delar. Möjligt med järnvägsspår till fabriken. Fakta: Närhet till Båramo terminalen Avstånd Göteborgs Hamn 190 km Helsingborg 200 km Stockholm 350 km

Kontakta Sten Carlsson 070-512 34 60 Sten.c@mastec.se Benkt Lindström 070-770 30 67


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

8

F ÖR DJUPNING

E-HANDEL

Effektiv logistik avgörande för Ellos framgång Ellos är ett av Nordens största e-handelsföretag inom mode och heminredning, med en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor. En genomsnittlig dag levereras drygt 20 000 paket från företagets logistikcentral i Viared utanför Borås. Det gör förstås välfungerande logistikprocesser till en avgörande framgångsfaktor. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Avgörande faktorer för att vår logistikkedja ska fungera är att vi kan vara säkra på att kunna hålla vad vi lovar. Om vi sagt att vi ska leverera till en viss plats på utsatt tid är det viktigt att vi håller den tiden. Ytterligare en avgörande faktor för en smidig logistikkedja är att det inte brister någonstans, inte bara i leveransen till och från kund, utan även vad gäller reklamationer, kontakt med kundtjänst och möjligheten att följa sitt paket när det lämnat vårt lager, säger Leif Johanson, operativ chef och logistikansvarig på Ellos Group.

Anlitar Postnord för hela sitt logistikflöde Totalytan på Ellos logistikanläggning uppgår till cirka 90 000 kvadratmeter, varav 70 000 kvadratmeter utgör lagerutrymmen. En genomsnittlig dag skickas drygt 20 000 paket härifrån till företagets kunder i hela Norden. Ellos anlitar Postnord för hela sitt logistikflöde i samtliga nordiska länder. Ellos hanterar själva plock och pack samt en viss försortering. Därefter tar Postnords distributionsnätverk över.

Eftersom Ellos saknar fysiska butiker blir leveranskedjan och slutligen mötet med personalen på uthämtningsstället avgörande för kundens samlade intryck av företaget. Leif Johanson poängterar vikten av en hög servicenivå hos medarbetarna på Postnords uthämtningsställen runtom i landet, de fungerar i mångt och mycket som Ellos ansikte utåt mot kund. Det faktum att Postnord numera är verksamma i hela Norden underlättar förstås för Ellos, som har sin största marknad i Sverige, men även är verksamma i Norge, Finland och Danmark. Tidigare hade man ett avtal med varje lands nationella post, men nu räcker det med ett avtal med en nordisk partner.

Förändrade köpmönster – Att hantera packning och plock själva ligger i vårt dna. Vi har en 67-årig historia av distanshandel och

»Vi kan numera

erbjuda 24-timmarsleveranser även på söndagar. Leif Johanson

har på senare år genomgått en resa från ett traditionellt postorderföretag till ett modernt e-handelsföretag med allt vad det innebär i form av krav på snabba leveranser och hög tillgänglighet, säger Leif Johanson. Kundernas köpmönster och förväntningar har förändrats i takt med e-handelns intåg. Numera har kunder sällan tålamod att vänta på en vara om den skulle vara slut på lagret, då vänder man sig i stället till en konkurrent. Tidigare gjorde

många kunder större samlade inköp på hösten och våren, i samband med att postorderkatalogerna kom ut. I dag, när katalogernas roll är betydligt mer perifer, präglas köpbeteendet av mer spontanitet, man handlar helt enkelt när andan faller på.

24-timmarsleveranser även på söndagar Han menar att e-handelskunder inte bara ställer krav på snabba leveranser, de vill också kunna följa sin leverans från start till mål och snabbt kunna se var paketet befinner sig. För att den transparensen ska fungera är det viktigt att e-handelsaktörer har en öppen och proaktiv dialog med kunden, i synnerhet om något sker på vägen som riskerar att försena leveransen. – Söndagar är en av våra viktigaste försäljningsdagar. Genom att dra nytta av Postnords interna

»Vi har en 67-årig historia av distanshandel och har på senare år genomgått en resa från ett traditionellt postorderföretag till ett modernt e-handelsföretag.

Leif Johanson

FOTO: JONNY LINDH

leveransrutiner kan vi numera erbjuda 24-timmarsleveranser även på söndagar. Det innebär att kunder som gör sin beställning på söndagen har sina varor redan dagen efter. Det är en tjänst som både vi och kunden uppskattar, inte minst eftersom det bidrar till att minska vår arbetsbörda på måndagar, då helgens beställningar ska levereras, säger Leif Johanson.

Smidig returhantering viktig för helhetsintrycket Även i hanteringen av returer har Ellos valt att förenkla för kunderna. I samarbete med Postnord har man tagit fram en förtryckt returlapp och fast pris på samtliga returer. Smsinformation att returen är på väg samt möjlighet att spåra sina returer finns också, vilket många kunder uppskattar. – Det finns många e-handelsaktörer som kan erbjuda effektiv orderhantering och snabba leveranser, men kundens orosmoment uppstår ofta om de behöver returnera sina varor. Då fungerar kontakten med e-handelsföretaget inte alltid lika smidigt. Vi strävar efter att vara lika tillgängliga och lätta att ha att göra med även när det gäller returer. Det gör mycket för kundens samlade intryck av oss som företag, säger Leif Johanson.

Smart fakta Ellos Group är med en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor ett av Nordens ledande e-handelsföretag med försäljning av mode och heminredning under varumärkena Ellos och Jotex. E-handeln är ett växande segment för Ellos, drygt 80 procent av samtliga beställningar görs via nätet.


MODERNT LAGER Torsvik, Jönköping

Modernt & lättillgängligt •

13 000 m² lager med lagringshöjd 9,1 m.

För frågor om uthyrning

Sprinkler

kontakta Fredrik Jagersjö

10 st vädertätade portar samt 1 st markport

031-743 00 97 www.colliers.se

NREP erbjuder även logistiklokaler i bl.a. Stockholm +46 8 678 16 60 • www.nreplogistics.se • Kungsgatan 44 • 111 35 Stockholm Sverige

SMOOTHER JOURNEYS

FÖRPACKNINGAR SOM SKYDDAR ETT VÄRDEFULLT INNEHÅLL BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av förnybart förpackningsmaterial – papper och kartong. Tillsammans med våra partners skapar vi smartare förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten, inspirerar miljontals konsumenter och bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer.

Grunden i våra hållbara förpackningslösningar är det starka nyfibermaterialet – som tryggt skyddar varorna i skiftande klimat världen över under hela transportsträckan. Läs och se mer på www.billerudkorsnas.se

VI UTMANAR KONVENTIONELLA FÖRPACKNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

10

PR O FILINTERV J U

PETER JEPPSSON

Transportbranschen förberedd på framtiden Svensk transportnäring står inför stora möjligheter och utmaningar. Vi talar med Transportgruppens vd Peter Jeppsson om läget. TEXT WALDEMAR INGDAHL FOTO PAUL QUANT

Vad är Transportgruppen? – Transportgruppen är en samarbetsorganisation för åtta arbetsgivar- och branschförbund, inom transportnäringen. Vi ingår i Svenskt Näringsliv. Uppgiften rör sig dels om arbetsmarknadsrelaterade frågor som kollektivavtal och förhandlingar. Dels handlar det om företagens affärsintressen vilket inkluderar näringspolitik, välfärdsfrågor och om att berätta om den samhällsnytta som branscher tillför. Vad är ”infrastrukturskulden” som ni har påtalat? – Regeringen satsar 522 miljarder kronor på infrastruktur mellan 2014-2025. Det är välkommet, men investeringarna i infrastrukturen har ökat betydligt långsammare än BNP sedan 1960-talet. Vi märker sällan av det vältrimmade nätverk som infrastrukturen är när den fungerar, men när det sker ett avbrott stannar samhället. Det lägger hinder för industrin, varor når inte fram till butiker, folk kommer inte i tid till arbetet och kostnaderna är mycket höga. Många tänker att det är BNP som driver på investeringarna, snarare förutsätter tillväxt en god infrastruktur. Tillväxten från en god infrastruktur ger en ökad sysselsättning och lockar industri att etablera sig i vårt land. För att minska gapet mellan investeringar i infrastruktur och

»Transportbran-

schen arbetar för att minska påverkan på miljö och klimat. BNP-tillväxten till år 2025 behövs det göras ytterligare investeringar om 184 miljarder kronor, utöver dem som redan beslutats.

Hur väljer man transportslag? – Det beror på om värderingen av godset är hög eller låg och om transportsträckan är lång eller kort. Är det en kortare transport än 30 mil, så går den i 80-85 procent av fallen med lastbil. Om den är längre så blir det oftast järnväg. Men transportslagen går ihop och samverkar. Det finns alltid en lastbil i varje ände av transporten, för järnvägen täcker inte sträckan fram till kundens dörr. Nu finns en större samsyn i transportbranschen om att man är kopplade till varandra. Åkerierna är till exempel järnvägens största kund och lastbilar transporteras på tåg från södra Sverige till Norrland när de ska lastas. Fler transporter görs än någonsin. Har de blivit mer miljövänliga? – Transportbranschen arbetar för

att minska påverkan på miljö och klimat. Det finns ny miljövänlig teknik och mer kunskap om effektiva transporter. Miljöpåverkan ingår i de ekonomiska kalkyler när transport väljs. Fordonsutvecklingen går framåt på lastbilssidan med mycket lägre bränsleförbrukning än tidigare. En vanlig bil drar i dag tre till fyra liter milen och förarna får utbildning i sparsam och miljövänlig körning. Flygplan drivs med biobränsle. Så kallade ”gröna inflygningar”, där planet gör raka inflygningar mot landning, har stor betydelse för att minska både bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid. Inom sjöfarten studerar man hur man kan lasta oceangående fartyg effektivast. Om ett skepp rymmer runt 18 000 containers så spelar ordningen hur man lastar och lossar dem stor roll. En stor del av en produkts miljöpåverkan är oftast inte transporten, utan hur och var den har tillverkats.

Finns det arbetstillfällen i transportbranschen och söker sig ungdomar dit? – Branschen nyanställer varje år mellan 12 000 till 15 000 medarbetare. Problemet är att hitta tillräckligt många sökande som är kvalificerade. Jobben handlar även om ansvar för maskiner och last och att anställda i högre grad även är företagens ansikte utåt.

EN AV MÅNGA SMARTA LÖSNINGAR FRÅN SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING Vissa gör truckar, andra säljer vagnar. Endast Helge Nyberg

vi utvecklat ett helhetskoncept som ger oändliga

ser till helheten; människa, truck och vagn. Tillsammans

kombinationsmöjligheter. Tillsammans bildar de

utgör vårt koncept med Ergobjörntruck och vagn en unik lösning på marknaden. Vagn och truck

plats. Tillsammans visar de hur en specialist på intern

fungerar naturligtvis utmärkt var för sig, men som specialist har

TRUCK- OCH VAGNLÖSNING

www.helge-nyberg.se

världens kanske mest ergonomiska rullande arbets-

TAXIVAGNAR

materialhantering tänker. Hur kan vi hjälpa dig?

VAGNAR

SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

ANNONS


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS 11

PETER JEPPSSON

»Vi måste vara väldigt vassa för

att matcha andra länder.

– Vi konkurrerar om mindre ungdomskullar. Det finns bra gymnasieutbildningar som leder till jobb i branschen. Antalet som söker en yrkesutbildning har minskat generellt, men minskningen är relativt mindre på transportutbildningarna. Vi stödjer skolan med kompetenshöjningar för yrkeslärare och yrkesvägledare. Utbildar man sig får man jobb, för behovet finns. Nästa år införs EU:s svaveldirektiv där Östersjöområdet och Nordsjön inte har fått samma undantag från utsläppen som resten av Europa. Vilken påverkan får det? – Svaveldirektivet drabbar transporterna runt Östersjön väldigt hårt. Det kommer att påverka godsflödet och sjöfarten. Dyrare transporter ökar basindustrins kostnader. Av all export och import så passerar 90 procent en hamn. Sverige tar, liksom Finland och Estland, betalt för användning av farled. Med de förutsättningarna går fler laster till de stora hamnarna i Nederländerna och Tyskland. Vi i transportbranschen är inte emot krav, med det måste vara samma villkor som gäller över hela Europa.

Hur ser framtiden ut för branschen? – Vi måste vara väldigt vassa för att matcha andra länder, då vårt kostnadsläge är högre. Arbetsmarknadens regelverk hänger inte med i de förändringar som skett. Kunderna

på marknaden ställer högre krav på flexibilitet i dag. En gemensam marknad är bra, men det fungerar bäst när den sker på lika villkor. Svenska åkerier är öppna för fri konkurrens samtidigt som det är för lite kontroll av efterlevnaden av reglerna på marknaden. Sammantaget är läget ljusare för transportnäringen. Svensk transportnäring ligger i framkant för att utveckla nya lösningar för att kunna möta förändringar med spetskunskap. Branschen är lyhörd för kunderna, intressenterna och samhället. Det gör att vi står oss väl i den internationella konkurrensen.

Smart fakta Peter Jeppsson Född: 1957 Bakgrund: Jurist med arbetsrättsinriktning. Vd för HAO och ingående förbund april 1996 – juli 1997. Vd för Transportgruppen och ingående förbund sedan augusti 1997 Familj: Gift med Gunilla, två egna barn och tre bonusbarn Bor: Täby Fritidsintressen: Segling, motorsport i olika former, mat och motion.

PRO FILINT ERV JU

Sydsvenska Krysset – ett framtida logistiknav Värnamo är en kommun som storsatsar för tillväxt, inte minst på logistikområdet. Med sitt strategiska läge mitt i Sydsverige, två timmar från väst-, syd och ostkusten, är orten ett expansivt nav med logistik- och industriområdet Sydsvenska Krysset som tillväxtarena. – Värnamo har ett geografiskt intressant läge i anslutning till E4, riksväg 27 och järnvägen. Riksväg 27 ingår i den gröna transportkorridoren Baltic Link, vilket bidrar till att stärka vår position som framtida logistiknav. Värnamo ligger mitt i Gnosjöbygden och har en blomstrande tillverkningsindustri, säger Mikael Karlsson, näringslivslots på Värnamo kommun. Sydsvenska Krysset sträcker sig drygt en kilometer utmed både E4:an och riksväg 27. Här finns tomter med bra skyltlägen utmed båda vägarna. Från hela området tar man sig snabbt ut mot alla väderstreck. På granntomten planerar Peab att bygga ett handelsområde. I området finns bland annat Biltema, handelsaktörer, maskintillverkare och industriföretag. Härifrån når man två tredjedelar av den Skandinaviska marknaden på cirka fem timmar. – Stora logistikaktörer som DHL och Schenker finns sedan tidigare i Värnamo. Nu siktar vi på att även attrahera företag som vill etablera lagercentraler på strategiska platser för vidare transport i södra Sverige och ner på kontinenten, säger Karlsson.

Affärssystem för transport och terminal Optimera ditt transportflöde med effektiva IT-stöd. Terminal Transport Ekonomi

Lön/HR

Med Hogias molntjänster blir personalen en del av transportflödet. De får information direkt i sin mobil eller platta och kan också rapportera tillbaka där. Det ger transportplanerare och ekonomer möjlighet att få tillgång till information snabbare vilket gör att de kan administrera större volymer på samma tid.

www.hogia.com


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

12

F OKUS

TRUCK OCH VAGN

Smarta vagnlösningar effektiviserar En växande e-handel och allt fler Lean-inspirerade produktionsfilosofier ökar behovet av smarta truckoch vagnlösningar som effektiviserar orderplock och bidrar till en smidig logistikkedja.

» Företag som

strävar efter att minska olycksrisken ersätter gaffeltrucken med dragtruckar och vagnar.

TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Jag ser i dag två stora trender som påverkar utvecklingen inom truckar och materialhantering; det faktum att e-handeln ökar i världen samt att den tillverkande industrin använder sig mer av produktionsfilosofier som inspirerats av Lean-produktionsprinciper, säger Peter Sprigg, vd på Helge Nyberg, som marknadsför och tillverkar truck- och vagnlösningar för logistikföretag under varumärket Ergobjörn. Trenderna ökar behovet av smarta truck- och vagnlösningar. Många e-handelsföretag strävar efter att effektivisera sitt orderplock, medan möjligheten att ta bort gaffeltrucken från produktionen är en stark drivkraft för den tillverkande industrin, inte minst eftersom gaffeltrucken i dagsläget står för den största olycksrisken i produktionen.

Sjukvården tacklar logistikutmaningar med Lean En av de sektorer som står inför framtida logistikutmaningar är hälso- och sjukvårdssektorn. Även här implementeras Lean på många håll, vilket bland annat medför en strävan efter att minimera tidsspill och ständigt optimera metoder och arbetssätt.

knapp.com

Peter Sprigg

– Sjukvården implementerar i allt större utsträckning en industriell filosofi kring sina interna logistikprocesser. På ett sjukhus pågår exempelvis ständigt ett stort antal logistikprocesser när patienter, sängar, mat, textilier och mycket annat transporteras till och från avdelningarna. Många sjukhus tittar på hur man kan effektivisera processerna, bland annat genom att introducera specialbyggda truckar för sängtransporter, vilket spar mycket personalresurser, säger Peter Sprigg.

”Dragande system” låter dagsbehoven styra – Gaffeltrucken kan ha sitt berättigande i ankomstlager och utleveranslager, men bör inte finnas i en produktionsmiljö. Företag som vill skapa ett effektivt flöde och önskar minska sitt bundna kapital strävar efter att minska olycksrisken ersätter därför gaffeltrucken med dragtruckar och vagnar, säger Peter Sprigg. Många företag eliminerar pall-

hyllorna från sin produktion och skapar ett ”dragande system” där den dagsaktuella produktionen styr vilket behov av material som skall försörja produktionen. Så kallade ”milkruns” skapas där materialtågen kör speciella rundor i produktion och lämnar av material. Dessa lösningar genomförs med hjälp av dragtruckar och utvecklade vagnar som bidrar till ett effektivt flöde, minskad olycksrisk och en minskad andel bundet kapital i företaget.

Lindex valde en flexibel e-handelsvagnslösning Den svenska e-handelssektorn ökar med mellan 15 och 20 procent per år och utvecklingen visar inga tendenser på att avta. Den stadigt ökande e-handeln innebär bland annat att gaffeltrucken i allt högre utsträckning ersätts av dragtruckar och smarta vagnlösningar. Lindex är ett av de företag som valt att investera i en e-handelsvagnslösning för sortering och

mängdorderplock. Klädkedjans ehandelsverksamhet befinner sig i en expansiv fas, de senaste sju åren har verksamheten växt med 30 procent per år. På företagets e-handelslager i Göteborg hanteras beställningar från e-handelskunder i hela Europa. I lokalerna, som är skräddarsydda utifrån Lindex logistikflöden, finns sedan sommaren 2013 en e-handelsvagnslösning med betydligt högre kapacitet än den lösning företaget tidigare använt. För Lindex är det en strategisk konkurrensfördel att hantera lager och distribution inhouse. Tidigare anlitade man en tredjepartsleverantör, men att hantera verksamheten i egen regi genererar besparingar och effektiviserar hela logistikkedjan. – Numera använder Lindex en kombinerad truck- och vagnlösning med tjugo separata fack, vilket innebär att man kan packa tjugo separata beställningar i en och samma vagn. Människor går i en ungefärlig hastighet om två kilometer per timme, genom att koppla på en truck som kör i drygt tio kilometer per timme optimerar Lindex sin orderhanteringstid. Trucken kan dessutom lösgöras från vagnen i samband med orderpackningen, vilket innebär att en medarbetare kan inleda en ny plockrunda medan en annan medarbetare packar beställningar, säger Peter Sprigg.

Smart fakta Efterfrågan på smarta truckoch vagnlösningar som kan ersätta gaffeltruckslösningar tog ordentlig fart efter finanskrisen 2008.

KNAPP and E-Commerce Solutions mean

Säkra lagersystem kan påverka lönsamheten Skärpta säkerhetskrav och kortare ledtider är två tydliga trender på lagersystemsmarknaden. Säkra lagersystem har på senare år fått en framskjuten position på allt fler logistikföretag. Medvetenheten om vikten och värdet av att sätta säkerheten i främsta rummet växer, liksom efterfrågan på flexibla system. – För ett par år sedan ökade Arbetsmiljöverket sitt fokus på säkerheten för lagermedarbetare, vilket genererat nya standarder för hur lagerinredning bör utformas. Det har bidragit till en ökad medvetenhet bland logistikföretagen, vi har noterat en ökad insikt i att säkra lagerlösningar både kan bidra till en trygg arbetsmiljö och öka företagets lönsamhet, säger Mats Carlsson, affärsansvarig på EAB Lagerinredningar. Han rekommenderar logistikföretag att välja stabila och robusta pallställ med påkörningsskydd som uppfyller säkerhetskraven. De kan bidra till att minska antalet personskador och minskar samtidigt underhållskostnaderna i takt med att antalet påkörningsolyckor minskar. Godsskadorna kan också minska när den här typen av olyckor blir färre. – Ytterligare en trend är minskade ledtider på tredjepartslager. Det ställer krav på att lagersystemsleverantörer kan erbjuda ett brett sortiment med en hög flexibilitet i de kundspecifika lösningarna, säger Mats Carlsson.


Schening believes in fact based decision making. Our tools and experience enable detailed analysis on what drives profitability, where the potential savings can be found or what your optimal distribution structure should look like. We will help you turn this into a better reality.

Annons_SvD_MHL_EffektivLogistik_123x183.indd 2

2014-05-26 15.16

THE TRUE VALUE

SUPPLY CHAIN SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK SPECIA SPEC • Int Interimskonsulter eri Managementkonsulter • Ma ana Rekrytering • Re ekry

Vi kom

pl e

tte

ra rd

et som saknas

ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 info@valueone.se www.valueone.se

VO_Annons_251x183mm_SvD_2juni.indd 1

2014-05-26 14:41


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

14

MÖ JLIG HETER

DATASYSTEM

»Därför vill

man sortera efter zoner, utskick, adresser och få skalekonomi på flödet.

»Logistik

måste ses över hela tiden. Elias Wästberg

Per Olof Arnäs

Är vägen viktigare än målet? Hur en vara kommer fram dit den ska i rätt tid är en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Effektiv logistik kräver planering och digitaliseringen kan öppna för mer improvisation. TEXT WALDEMAR INGDAHL

Logistik kommer från början från militären – att få ut förnödenheter till trupperna i fält. Nu är det näringslivet som tänker systematiskt kring effektiva flöden av varor och tjänster, från råvara till slutkund. Begreppet används på olika sätt av olika aktörer. Vissa beskriver logistik som en del av ett företags affärsmodell, andra som transporter och andra beskriver sitt företags produktionsprocess som logistik. Allt eftersom transportbehoven ökar med större internationell handel så blir logistiken mer kompli-

cerad och en allt mer betydelsefull konkurrensfördel. Modern logistik ser över materialhantering, paketering, lagring och transporter. Logistiker väger kostnader även mot andra faktorer som kundnytta och miljö. – Logistik måste ses över hela tiden, säger Elias Wästberg, chef för Public Affairs på Göteborgs Hamn AB. FÖRETAGET FÖRVALTAR INFRASTRUKTUREN, äger logistiksystemet och kontrakterar koncessionsavtal till kajerna på tio till 25 år. Konkurrensen kan skifta över godset till andra hamnar och transportmedel. Utmaningen är att förbättra infrastrukturen med i takt med ökad handel och större djupgående fartyg. – Vår hamn är världsunik i att hälften av allt gods flyttas på tåg. För tjugo år sedan var det cirka tio procent. Railport Scandinavia är ett omfattande system med godsterminaler i både Sverige och Norge. För det behövs en effektiv kedja med avgångar med containrar från hamnen till 25

till 30 dagliga pendlar till logistikorter. Det har fungerat väl för Sverige, där 60 procent av alla containrar går via Göteborg. FARTYG, TÅG, FLYG och lastbil är de vanligaste transportsätten. Det så kallade femte transportmedlet är pipeline, vilket bland annat används för att transportera naturgas. Gasen transporteras genom rörledning till industrier, kraftverk och för användning som drivmedel i fordon. Gas används relativt lite i Sverige, och utgör cirka tre procent av energiförbrukningen. I Västsverige, där infrastrukturen är utbyggd, används gas från de danska Nordsjöfälten i lika hög grand som i resten av Europa med 20 till 25 procent av energiförbrukningen. Ledningarna kan läggas under mark efter var de påverkar miljön minst, och det behövs inga transporter på vägarna. Nackdelen för pipeline som logistiklösning är de stora investeringar som måste göras, även i andra länders infrastruktur.

»Transporter gillar

inte realtidsbeslut, därför vill man sortera efter zoner, utskick, adresser och få skalekonomi på flödet. Per Olof Arnäs

används för lagerstyrning, produktionsplanering, transportplanering och informationsöverföring. Per Olof Arnäs, projektledare på avdelningen för logistik och transport vid Chalmers, har en utmaning; realtidsbeslut inom transporter och logistik. – Transporter gillar inte realtidsbeslut, konstaterar Arnäs, därför vill man sortera efter zoner, utskick, ALLT FLER DATASYSTEM

IRT Logistics är ett svenskt fristående speditionsföretag. a IRT är specialist på England och bedriver en egen tillförlitlig och mycket väl a fungerande trafik mellan Sverige – England – Sverige. a IRT ger dig även trygga transporter mellan Sverige och Europas alla länder. a Vi erbjuder dagliga avgångar till och från orter i hela Europa. a Våra engagerade och skickliga medarbetare svarar för att allt fungerar precis a enligt överenskommet. a Som kund hos IRT kan du känna dig lugn och trygg med vissheten att du valt a en transportpartner som tar hand om ditt gods på bästa sätt. a

IRT LOGISTICS AB. Energigatan 11, 434 37, Kungsbacka. Sverige

Tel: 0300-40 99 90 info@irtab.se www.irtab.se

Enklaste vägen till kontakt: Skanna QR-koden med din Smartphone!

adresser och få skalekonomi på flödet. Det gäller att samordna den information som hämtas in från datorer, sensorer och smartphones till att delas mellan transportföretagen och andra aktörer i logistikkedjan och skapa upp nya tjänster. Arnäs ger två exempel på utvecklingen; gps-appen Waze som hjälper trafikanter att samarbeta och dela data för att hålla koll på trafiken, samt Amazon Speculative Shipping där företaget skickar ut varor efter prognoser av hur många köp som kommer att göras och sedan efterhand styr transporten i realtid till någon som gjort en beställning. Mer just-in-time än så blir det inte.

Smart fakta Logistikens ”fem R” handlar om att få fram rätt produkt, till rätt plats, i rätt tid, i rätt kvantitet och med rätt kvalitet. Utmaningen är att lyckas med det till bästa kostnad.


Svensk sjöfart är livsviktig för Sverige Sjöfarten skapar hållbar utveckling för hela Sverige och är en konkurrensförutsättning för den import- och exportberoende industrin, handeln, turismen och persontrafiken. Svenska rederier verkar på en global marknad och har en potential att växa. Cirka 90 procent av de 200 miljoner ton gods som importeras och exporteras varje år transporteras med fartyg. Sjöfartsnäringen är globaliseringens vinnare och en framtidsbransch.

www.sweship.se

Miljösmarta system för

Biogas & Naturgas

JLT Mobile Computers Svensktillverkade stryktåliga datorer för krävande logistikapplikationer.

VERSO Serien

För hamnar och utomhuslogistik

CRYO AB:s miljösmarta produktprogram omfattar bland annat: - Back-up och lagringssystem för biogasanläggningar - LNG/LCNG-tankstationer

JLT1214N JLT

Truckdator för lager

- Bränsletanksystem för LNG-drivna fartyg - Mottagningsterminaler och tankar för LNG/LBG

Mer information på WWW.CRYO.SE

Högsta prestandan i minsta formatet. Lokal service och support.

www.jltmobile.com


A N N O N S

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

16

EXP E RTPANEL

Experterna svarar Lars Tingström

Matthias Kettelhoit

Eskil Rönér

Christer Atterström

Managing Director, Hogia Logistics Solutions

Vd Aditro logistik

Ordförande, Svenska Hamnarbetarförbundet

Vd på ValueOne

Efterfrågan på integrerade transportflöden har ökat på senare tid. Hur kommer det sig? – Tidigare betraktade man ofta olika delar av logistikflödet som isolerade öar. Numera betraktas i stället hela logistikflödet som en sammanhållen kedja där företagen samarbetar och samtliga länkar hänger ihop. Allt fler kunder vill ha full spårbarhet på sina transporter, både ur miljö- och logistikperspektiv, och det driver behovet av integrerade transportflöden. Vilka krav ställer denna trend på företagens IT-system? – Det blir allt viktigare att investera i standardsystem med öppna och standardiserade gränssnitt som kan kommunicera med varandra. Det händer mycket på standardiseringssidan just nu inom flera områden. Standardgränssnitt och branschstandarder är nyckeln till att göra integration enklare och effektivare. Molnbaserade tjänster på logistikområdet fortsätter att öka. Vilka fördelar kan de erbjuda? – Med molnbaserade lösningar blir utvecklingstakten snabbare, vilket gör att logistikföretagen fortare kan implementera och komma igång med en specifik lösning. Logistikföretag som väljer molnbaserade system investerar i en tjänst snarare ett en systemprodukt eftersom de inte behöver investera i den infrastruktur som krävs för att hålla igång systemet, vilket förstås är en fördel. En annan positiv aspekt är att molnlösningar är arbetsplatsoberoende; kan du nå internet kan du logga in i din systemmiljö.

Hur skulle du vilja beskriva outsourcingtrenden i logistiksektorn just nu? – På senare tid har allt fler företag valt att outsourca sin lagerverksamhet till en tredjepartsaktör. Vi ser en markant ökning jämfört med tidigare, då många företag nöjde sig med att outsourca transporterna. Vilka är drivkrafterna bakom ökningen? – Genom att outsourca lagerverksamheten har företag utökade möjligheter till flexibilitet i lagerhållningen, vilket gör att de på kort tid kan anpassa kostnadskostymen utifrån efterfrågan. En viktig drivkraft för många är att kunna samarbeta med en professionell partner som fokuserar på lager- och logistiklösningar, för att kunna lägga mer tid på att utveckla egna produkter och fokusera försäljningen av dessa. En rörlig kostnad, ökad handlingsfrihet och en möjlighet till ökad förädlingsgrad på lagret är andra viktiga drivkrafter. En trend är att många företag väljer att exempelvis prismärka, bygga displayställ redan hos 3PL-partnern. På så sätt kan personalen i butikerna fokusera på försäljning. Hur ser du på outsourcingtrendens framtid? – Jag tror definitivt att outsourcingtrenden kommer att fortgå. Både vi och flera av våra kollegor investerar inför framtiden och ser en ökad outsourcingrad på lagersidan. En övergripande drivkraft är konsumenternas ökade efterfrågan på snabba leveranser till en lägre kostnad, oavsett var de befinner sig. Det gör i sin tur våra kunder till tydligare kravställare som ständigt har företagets logistikkostnader, ledtid och precisson i åtanke.

Vilka arbetsmiljöfrågor är för närvarande aktuella i Sveriges hamnar? – Hamnnäringen har genomgått stora förändringar, och de senaste tjugo åren har man gått från styckegodshantering till väldigt mycket enhetshantering. Medarbetare utsätts oftare för monotona och maskinella arbetsuppgifter, vilket förstås ställer stora krav på arbetsmiljöarbetet och den utrustning man arbetar med. Behovet av arbetsrotation ökar och det är viktigt att ständigt ha arbetsmiljöfrågan i åtanke när arbetet planeras.

Du anser att företags inköpsorganisationer bör fokusera mer på ett supply chain-perspektiv. Hur kommer det sig? – För att kunna leva upp till framtidens krav är det viktigt att företags inköpsorganisationer går från ett reaktivt till ett proaktivt tillstånd. Supply chain och inköpsfunktionens strategier och mål behöver därför tydligt länkas ihop med företagets övergripande mål och strategier. Detta kommer att innebära att man minskar sitt transaktionsbaserade beteendemönster och ersätter det med kunddrivna motsvarigheter.

Hur kan hamnföretagen integrera arbetsmiljöarbetet i vardagen på ett naturligt sätt? – När man räknar på uppdrag är det viktigt att integrera arbetsmiljöfrågan i kalkylen redan från start. Det finns stora ekonomiska fördelar med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det leder exempelvis ofta till att kundernas gods hanteras på ett mer effektivt vis.

Hur kan inköpsavdelningar underlätta implementationen av den här förändringen? – Företagens inköpsavdelningar har förändrats markant på senare år. De har gått från att beställa varor och se till att de levereras till att nyttja möjligheterna att förhandla med leverantörer och så småningom arbeta med processförbättringar och se till helhetskostnaden för affären. Nästa steg är att integrera supply chain med företagets övriga verksamheter genom att implementera bra processer och systemstöd.

Hur jobbar ni med arbetsmiljöfrågor? – Vi strävar efter att likrikta arbetsmiljöarbetet i de svenska hamnarna, i dagsläget varierar dess omfattning mycket mellan olika företag och olika hamnar. För närvarande arbetar vi mycket med att likrikta hanteringen av energibalar. Företagen är tyvärr sällan lika omsorgsfulla i sin hantering av energibalar som i hanteringen av exempelvis tv-apparater. Vi stöttar bland annat arbetsgivarna i arbetet med att identifiera och implementera nya hanteringssystem för olika godstyper.

Vilka är dina tips för att lyckas omvandla inköpsavdelningen till en fungerande och effektiv supply chain management? – Många företag befinner sig mitt i den här omvandlingen, andra behöver hjälp för att komma vidare. Ta hjälp av externa konsulter för att säkerställa en smidig omvandlingsprocess. Innan ett företag tar hjälp av konsulter är det klokt att få med övriga funktioner i företaget på resan och ha ett tydligt mål för processen.


Flexibla lokaler - på riktigt Nu erbjuder vi dig och ditt företag ett nytt sätt att hyra lokaler där framförallt flexibilitet och avtalstiden är i fokus. Fastigheten ligger i Göteborg, Sveriges ledande logistikläge. •

2 000-13 000 m² nytt och modernt Flexibla lokaler som kan skräddarsys efter behov och önskemål Bra skyltläge mot E6:an

Adress: Orrekulla Industrigata 37, Hisings Kärra Läs mer på www.kubiklager.se

Fredrik Jagersjö

TEL 031-743 00 97 fredrik.jagersjo@colliers.com


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA

ANNONS

18

K R ÖNIKA

Många bidrar, men ännu mer behöver göras Transportköpare, transportutvecklare, fordonsoch bränsleproducenter, myndigheter och forskning har alla viktiga roller för att bidra till klimatneutrala godstransporter på väg. TEXT LARS MÅRTENSSON, ORDFÖRANDE I KLIMATNEUTRALA GODSTRANSPORTER PÅ VÄG

De klimatpåverkande utsläppen måste minska radikalt från dagens nivåer och transportsektorn måste bidra. Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för tillväxt och välstånd. Hur ökar vi takten mot klimatneutrala godstransporter på väg? INOM KLIMATNEUTRALA GODSTRANSPORTER på väg (KNEG) arbetar transportföretag, fordonstillverkare, bränsleproducenter, myndigheter och forskare tillsammans för att minska de vägburna godstransporternas klimatpåverkan. Med gemensamma krafter har vi bland annat utvecklat ny fordonsteknik och nya bränslen för mer klimatneutrala transporter, logistiksystem för klimatsmart distribution och fordonskombinationer med högre kapacitet och bättre miljöegenskaper.

det möjligt att nå betydande framsteg på kort tid. Det råder alltså ingen brist på vare sig goda idéer eller tekniska

SAMARBETET HAR GJORT

»För att klimatarbetet ska ta fart och bli

framgångsrikt så behövs samarbete. Tillväxt och välstånd kan förenas med effektivt klimatarbete.

lösningar, det som krävs nu är att fler tar till sig den kunskap som finns och börjar tillämpa den. Först då kan vi få den skjuts i utvecklingen som behövs för att åstadkomma verkligt drastiska förbättringar. VÅRT MÅL INOM KNEG är att minska klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport med hälften redan till år 2020 (jämfört 2005). Det är fullt möjligt att uppnå om alla dagens lösningar utnyttjas på effektivast möjliga sätt och om fler aktörer samverkar och drar nytta av tillgänglig teknik och kunskap.

kommer att fortsätta att jobba hårt för att visionen om ett klimatanpassat och hållbart samhälle ska bli verklighet. Med Almedalsveckan framför oss önskar vi ett ökat engagemang från våra politiker. Vi kommer därför att presentera en undersökning vi låtit genomföra för att se hur politiker nationellt och lokalt samt inköpare inom näringslivet ser på möjligheterna att påverka i riktning mot klimatneutrala transporter.

VI INOM KNEG

INOM KNEG ÄR vi övertygade om att samarbete ger unika möjligheter. Vi vill dela med oss av vår kunskap samt testa ny teknik och nya bränslen. Vill du göra mer? Kom och samarbeta med oss. VILL DU VETA mer om Klimatneutrala godstransporter på väg, medlemskap, samarbeten, våra projekt och vad vi åstadkommit hittills, besök gärna vår hemsida – kneg.org.

din IT-partner inom transport & logistik din IT-partner IT-partner inom inom transport transport & & logistik logistik din

TRANSPORT | TULL | SPEDITION | LAGER TRANSPORT | TULL | SPEDITION | LAGER TRANSPORT | TULL | SPEDITION | LAGER

cargoit.se cargoit.se cargoit.se


Samma mål Varje steg vi tar är en direkt konsekvens av våra kunders behov. Vi har nämligen ett gemensamt mål. En logistikkedja som håller ur alla vinklar. De företagsekonomiska, de samhällsekonomiska och de miljömässiga. Läs mer på www.nhs.se

Utbildning och ergonomiska truckar - minskar skador och ökar lönsamheten Ergonomiska truckar och välutbildad personal ökar säkerheten, ger en bättre arbetsmiljö och reducerar riskerna för skador och olyckor. Trucktillverkaren Atlet UniCarriers utför riskanalyser och utbildar företag i hur fokus på både säkerhet och ergonomi kan spara mycket pengar för hela verksamheten. Ergonomiska truckar Sjukskrivningar för belastningsskador, vanligen på grund av felaktig arbetsställning, kostar företag och samhälle mycket pengar. Trucken ska vara anpassad till hanteringssituationen, men bör även vara ergonomiskt utformad och enkelt kunna anpassas till olika förare. En truckförare som mår bra jobbar mer effektivt under hela arbetsdagen och minskar därmed den totala driftskostnaden. Detta är anledningen till att alla Atlettruckar utformas med utgångspunkt från föraren.

Friskare förare Truckens ergonomi är dock inte allt. För att minska de truckrelaterade förslitningsskadorna har Atlet UniCarriers även tagit fram hälsoprogrammet ”Aktiv”. Det är ett unikt paket som består av både praktiska övningar samt råd och tips för att undvika belastningsskador. Övningarna som är framtagna av en leg sjukgymnast förklaras pedagogiskt och är specialanpassade för de vanligaste trucktyperna, beroende på körställning och hur de används.

Utbildningar och riskanalyser Många företag dras med omfattande kostnader för skador på gods, pallställ, truckar och människor. Kostnader som till stor del kan undvikas genom enkla medel. Som en del av säkerhetsarbetet håller Atlet UniCarriers truckinstruktörsutbildningar samt arbetsledarutbildningar med fokus på ansvar och säkerhet för att öka medvetenheten om det ansvar ett företag har, både vad gäller truckförarnas kunskap samt att bygga bort, eller förebygga risker. Atlet UniCarriers genomför också riskanalyser i verksamheten som resulterar i ett antal konkreta och i många fall relativt billiga åtgärder för att reducera skaderiskerna. Exempel på det är skyltar, speglar, påkörningsskydd, målade gångvägar, utrustning på truckar etcetera.

Atlets historia började år 1958 när Knut Jacobsson började utveckla och tillverka truckar i sitt hem i centrala Göteborg. Fokuseringen på ergonomi och innovation var tydlig redan från början. Detta är fortfarande några av de viktigaste kännetecknen för märket Atlet. Ett halvt sekel senare har det lilla truckföretaget vuxit till ett internationellt ansett materialhanteringsföretag. I slutet av maj förra året bytte företaget namn till UniCarriers Manufacturing Sweden AB.

UniCarriers Sweden | Metallvägen 6 | SE-435 82 Mölnlycke | www.atlet.se


Unika etableringsmöjligheter i Växjö – Sveriges framtida logistiknav Växjö är en mycket expansiv kommun med ett optimalt logistikläge vilket fler och fler företag upptäcker. Närheten till E4 och stambanan, satsningen på Baltic Link och tillgången på moderna logistiklokaler med attraktiv hyresnivå har lockat flera stora aktörer. Alwex Lager och Logistik,

LÅDAN 1 – HÖGSBYVÄGEN 1

För dig som uppskattar hög kvalitet erbjuder Corem Property Group lageroch produktionslokaler från 2 000 kvm till 13 000 kvm. Fastigheten har en bärighet om 6 000 kg/kvm, två spåranslutningar, 2 000 kvm fryslager samt 3 500 kvm kontor och personalutrymmen med matsal, gym mm.

FRÖTRÄDET – HÖGSBYVÄGEN 3

I denna moderna logistikfastighet på ca 68 500 kvm erbjuder Tribona lageroch logistiklokaler i alla temperaturzoner och i olika storlekar. Utöver lagerlokalerna finns även ca 8 000 kvm kontorsytor med unika möjligheter till att matcha både stora och små hyresgästers idéer, önskemål och framtida expansionsbehov. I fastigheten finns också en etablerad lunchrestaurang, en inbjudande reception, en stor aula med bra konferensmöjligheter samt en

Outnorth, Atea Logistics och Nordic E-commerce Group är några av dem som redan etablerat sig här i stadsdelen Räppe, och fler är på väg. Växjö är helt enkelt på väg att utvecklas till ett av Sveriges mest betydelsefulla logistiknav.

Ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar. För ytterligare information kontakta Corems uthyrningschef Jesper Carlsöö på 073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

sporthall med tillhörande faciliteter. Helhetslösningar inom lager, logistik och Supply chain kan erbjudas i samarbete med en av våra befintliga hyresgäster. Har ni ett behov så hittar vi tillsammans en lösning, helt anpassad utifrån just er verksamhet. För ytterligare information kontakta Tribonas affärsutvecklare Nicklas Schmidt på 076 - 840 73 30 eller nicklas.schmidt@tribona.se

Profile for Smart Media

Effektiv logistik  

Effektiv logistik  

Advertisement