Page 4

Hela denna bilaga är en annons från Smart Media

INSPIRAT I ON B OS TA D FOTO SAGA BERLIN

4

»Det är viktigt att ställa sig i kö i god tid.

Guy Lööv

Delat seniorboende populärt Grillfester, bokcirklar och middagssällskap varje dag. Intresset för att på ålderns höst bo tillsammans med andra i samma ålder har ökat. Så här funkar de olika typerna av boende för 55-plussarna. TEXT SANNA CEDERSTRÖM

Att bo i ett tryggt boende tillsammans med andra som kanske har liknande intressen har blivit populärt de senaste åren. Vissa föredrar en lugn bostad fri från festande ungdomar och högljudda barnfamiljer. Och många boenden för seniorer erbjuder förutom en fin gemenskap och nya vänner även en bättre trygghet och säkrare boendemiljö. – Det finns i huvudsak tre olika alternativ av samboende för seniorer. Seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende, berättar Guy Lööv, socialpolitisk ombudsman på Pensionärernas riksorganisation (PRO).

se väldigt varierande ut men består ofta av en större fastighet med flertalet lägenheter i. Det kan vara både bostadsrätter och hyresrätter. Ålderskravet brukar vara 55 år. I vissa seniorboenden finns gemensamma lokaler för måltider och aktiviteter anordnas av och för de boende. Ofta kan det finnas en grupp boende som står för arrangemanget av husets aktiviteter. I andra seniorboenden förekommer inte några speciella sociala aktiviteter utan tanken är snarare att man delar hus med människor i samma ålder. Vissa boenden tillhandahåller servicetjänster medan det i andra är de boende själva som samverkar för den trygghet och bekvämlighet de önskar.

ETT SENIORBOENDE KAN

på att flytta till ett seniorboende bör satsa på att göra en egen research först tycker Guy Lööv. Detta därför att det skiljer så pass mycket på de olika boendena och på de som bor där. – Jag tycker att man givetvis ska åka dit och besöka boendet och även tala med någon av de som bor där, DEN SOM FUNDERAR

säger Guy Lööv. Trygghetsboende är en relativt ny boendeform. Men det byggs nya och där det finns kvar servicehus omvandlas de ofta till denna boendeform. Åldersgränsen brukar ligga runt 70 år. Både säkerheten och lokalerna är i större utsträckning anpassade till rörelsehindrade än på ett seniorboende. – På ett trygghetsboende finns krav på personal dagtid som bland annat kan vara med och ordna gemensamma aktiviteter. Det ska också finnas möjlighet att äta med de andra på boendet. Och det ska finnas en lokal för gemensamma aktiviteter i närheten av boendet. FÖR DE SOM HAR stora vård- och omsorgsbehov finns alternativet vård- och omsorgsboende. Dessa boenden är en del av äldreomsorgen. För att komma in på ett sådant boende krävs att man ansöker om en bostad och beslut fattas efter biståndsbedömning. Här bedöms om behoven är tillräckligt stora för att få flytta in, till skillnad från trygghetsoch seniorboende där man ställer sig

i kö för att få en plats. – Det är viktigt att ställa sig i kö i god tid, för platserna på en del boenden är mycket populära. Vissa ställer sig i kö redan när de är runt 40 år. – Men tyvärr har inte alla valmöjligheten att ta del av boendeformerna för äldre. Hyrorna på många trygghets- och seniorboenden är skyhöga och kan ligga på 8 000 till 15 000 kronor i månaden. Vilket är en orimlig summa då en genomsnittlig PRO-medlem har en bruttoinkomst på 13 800 kronor i månaden.

Smart fakta Tre boendeformer äldre kan söka via bostadsförmedlingen: Seniorlägenheter från 55 år Seniorlägenheter från 65 år Trygghetsboende från 75 år Mer info på: www.bostad.stockholm.se

Ny kompatibel hörapparat på marknaden I dag handlar mycket i vårt liv om kommunikation, i såväl arbete som i socialt umgänge. Så många som 1,3 miljoner människor har hörselproblem och över hälften av dem är i yrkesverksam ålder. Tekniken utvecklas i snabb takt och dagens hörapparat är som en liten dator. Tack vare den nya tekniken blir hörapparaterna allt mindre. I dag finns små, nätta bakom-örat-apparater, allt-i-örat-apparater och hörapparater som man kan använda med helt trådlösa tillbehör för en komplett kommunikationslösning. Hörapparaterna kan till och med vara så små att de får plats så långt inne i hörselgången att de blir osynliga. Nu har även en helt ny teknik släppts – en Iphonekompatibel hörapparat (Halo). Hörapparaten styrs enkelt via TruLink, en app i Iphone, Ipod touch eller Ipad. Via appen kan du finjustera ljudet och skapa individuella miljöprogram som du sedan geotaggar. När telefonens gps känner av att du återvänder till platsen ändras ljudet automatiskt. Du kan också strömma telefonsamtal, musik och annan ljudmedia direkt från din Iphone till dina hörapparater. Det speciella bilprogrammet underlättar för dig att höra bra även i bilen. Programmet aktiveras så fort du rör dig över en viss hastighet. Det här var bara ett axplock av vad denna hörapparat kan erbjuda. Mer information finns på hörapparat.nu.

Vi tror på bra boende för äldre. Vi vill med din hjälp uppmärksamma bra boende för äldre genom att låta goda förebilder inspirera dem som ska bygga nytt, bygga till eller bygga om.

VAR MED OCH NOMINERA BÄSTA ÄLDRES BOENDE 2014 Gå in och nominera på rikshem.se/pro Vinnaren presenteras 2/7 i Almedalen, Visby.

Visionsbild av Olsgården, White arkitekter.

Det ljuva livet  
Advertisement