Veiligheid

Page 1

D I T D O S S I E R W O R D T G E P U B L I C E E R D D O O R S m a rt m edi a E N V A L T N I E T O N D E R D E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D V A N D E R E D A C T I E V A N K N A C K

veiligheid Beter voorkomen dan genezen

februari 2014

Online

Zwakste schakel faalt, jij baalt en betaalt

Betalen De app komt uit de mouw

Brand Vlamingen staan niet stil bij de gevaren

Monica De Coninck ‘Het probleem van de burn-out is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer’

Voorzorgsmaatregelen

Het zekere voor het onzekere

Inbrekers buiten

Zeven innovatieve technologieën

Meer dan 50 inbraken per uur Voelt u zich veilig ? >> zie p. 8


2

e d ito r ial

‘Preventiebeleid mag geen dode letter zijn’ Een arbeidsongeval heeft niet alleen een lichamelijke en familiale maar ook een grote economische impact. Welzijn en veiligheid mogen volgens Gwin Steenhoudt noch berusten op een ‘impulsaankoop’ noch op een attitude van ‘vliegen op automatische piloot’.

“Actieve sensibiliseringscampagnes, reglementering en productontwikkeling in veiligheid en welzijn werpen na 60 jaar hun vruchten af, maar we zijn nog ver van de eindmeet: nul ongevallen. 2012 werd in België afgeklokt met 135.188 erkende werksplaatsongevallen in de privésector, waarvan 67 met dodelijke afloop. En dan wordt er nog niet stilgestaan bij blijvende of tijdelijke gezondheidsproblemen, (langdurige) blootsteling en beroepsziekten. De vuistregels voor veiligheid en welzijn zijn: beducht zijn op gevaren, risico’s identificeren en uitschakelen waar mogelijk en verder onheil voorkomen door collectieve bescherming. En verder de restrisico’s voorkomen door het gebruik van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). Dat de toepassing niet zo vanzelfsprekend is, blijkt uit de registraties bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: verwondingen door contact met snijdende of harde voorwerpen, gevaarlijke producten, slagen van vallende of bewegende delen en het geplet of gekneld geraken van lichaamsdelen. Nog te vaak primeert productiviteit boven veiligheid. Met ‘recht en reden’ zo wordt geargumenteerd. Tenslotte brengt productie geld in het laatje en bovendien: waarom wordt er anders

Gwin Steenhoudt, secretarisgeneraal Febelsafe.

voor een arbeidsongevallenverzekering betaald? Maar wat als het noodlot toch toeslaat en een werknemer het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval? Al wordt niet de volledige productie stilgelegd, de naaste collega’s leggen zeker het werk neer. De EHBOverantwoordelijke en preventieadviseur komen ter plaatse, het management en de familie wordt ingelicht, de administratieve draaimolen wordt opgestart en zo tikken de niet-gedekte kosten aan.

‘Velen wanen zich onsterfelijk. Dat zijn we niet’ Niet alleen bij het bedrijf in kwestie, maar ook op de werkplek van de naaste familieleden. Zo ook voor de nevenkosten van een ongeval van of naar het werk. Het fileleed wordt zelden of nooit in rekening genomen. In 2012 werden in België 1.879.256 verloren werkdagen opgetekend, louter en alleen voor de slachtoffers van een arbeidsongeval. Maak dan maar eens de rekensom wat een ongeval kost aan de gehele gemeenschap. Uit de Benosh Studie blijkt dat de

werkgever 11 procent van de kost voor zijn rekening neemt, 13 procent wordt gedragen door het gezin van slachtoffer en 76 procent door de gemeenschap. dode letter zijn. Alles start bij de risicoanalyse en de zoektocht naar de juiste partners: zowel voor selectie, training als het onderhoud van uw aankopen. Goedkoop is zelden synoniem van beterkoop wanneer rekening gehouden wordt met alle kosten tot het einde van de levensduur van het product. Een studie leert ons dat 45 procent van de producten niet voldoen voor het risico. Vele dragers hebben geen idee welke bescherming ze genieten of hoe ze ze correct moeten aanwenden. Het machinepark heeft niet alleen nood aan correctief onderhoud. Met preventief onderhoud voorkom je niet alleen productieuitval, maar ook arbeidsongevallen.

06

08

10

11

Preventiebeleid mag geen

degelijk op, vergeet hierbij niet dat gedrag een grote rol speelt. Maar al te vaak wordt een ongeval veroorzaakt omdat de interventie maar 2 minuten tijd vraagt en geen rekening gehouden werd met bescherming. Het is menselijk maar ook tragisch: velen wanen zich onsterfelijk. Dat zijn we niet.”

Leid uw werknemers

04 Het zekere voor het onzekere 05 De app komt uit de mouw 06 Maginot online: zwakste schakel faalt, jij baalt en betaalt 08 Profielinterview: Monica De Coninck 10 ‘Brandveiligheid zit niet in onze cultuur’ 12 Veiligheid geen topprioriteit bij de keuze van een bedrijfswagen 14 Inbrekers buiten, geen sciencefiction meer

Colofon

Over Smart Media

Project Manager: Ruben Lancksweerdt, Ruben.lancksweerdt@smartmediapublishing.com Productieleider: Ellen D'hondt, ellen.dhondt@smartmediapublishing.com Hoofdredactie: Jerry Huinder, redactie@smartmediapublishing.com Vormgeving: Leon Mooijer Tekst: Hannes Dedeurwaerder, Rafael Porto Carrero, Hilde Van Raemdonck Drukkerij: Roularta Printing

Smart Media ontwikkelt, produceert en financiert themabijlagen die via landelijke, gerenommeerde kranten worden verspreid. Elke themabijlage wordt gemaakt door zorgvuldig samengestelde redactieteams. De grafische productie wordt verzorgd door creatieve vormgevers met gevoel voor de productie van moderne tijdschriften. Onze basisgedachte is een sterke onderwerpgerichtheid. Door zichtbaar te zijn in onze themabijlagen bereiken onze klanten het gehele verspreidingsterrein van de dragende krant. En selecteren ze automatisch de doelgroep die in de markt is voor de producten en diensten van het bedrijf. Smart Media is een jonge en dynamische onderneming met hoge doelstellingen. Wij ontwikkelen ons snel en onze planning is erop gericht een van de toonaangevende bedrijven van Europa in ons vakgebied te worden. Op dit moment zijn we vertegenwoordigd in Zweden, Noorwegen, Zwitserland, België en Nederland.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info.be@smartmediapublishing.com Smart Media Publishing Belgium BVBA, Leystraat 27, 2018 Antwerpen, Belgium. Tel +32 3 289 19 40, www.smartmediapublishing.com

Volg ons

D I T DOSSIE R WOR DT GE PUBLICE E R D D O O R S m a rt m edi a E N VA L T N I E T O N D E R D E V E R A N T W OO RDELIJ KH EID VAN DE REDAC TIE VAN KN AC K

4 1

STERKE REDENEN OM UW VEIL IGHEID BIJ ONS TE V ERANKEREN

3

2 ONLINE PLATFORM

Het grootste aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen, besteld in enkele muisklikkken.

SAFETY TV Online e-learning platform over verschillende veiligheidsthema’s, voor uw onderneming en op uw tempo.

DISTRIBUTION SOLUTIONS Vandeputte zoekt samen met u de geschikte oplossingen voor een optimaal en efficiënt voorraadbeheer.

4 MEASUREMENT CONCEPTS Dankzij onze persoonlijke aanpak krijgt u steeds de perfect passende persoonlijke bescherming en kledij.

Interesse? Meer informatie via info@vdp.com | 03 820 98 60 | www.vdp.com


advertorial

Voorkom ongevallen. Het rendeert. Brandgevaar, verkeersongevallen en arbeidsongeschiktheid. Niet direct de mooiste woorden in de Nederlandse taal. Nog een reden te meer om deze dreigingen te verhinderen op de werkvloer. “De hele onderneming heeft er baat bij”, zegt Benaïnou Memdé, preventieadviseur bij Belfius Insurance.

Een normale werkdag in een supermarkt. Er wordt druk geladen en gelost. Iedereen is vinnig in de weer. “Aw mijn rug!” weergalmt plots in het magazijn. En een seconde later volgt een metalen schuifgeluid en “klink, klank”, ladder van de plank. Een arbeider boog vanop zijn ladder te ver voorover om een zware doos op een rek te laden. Te veel gewicht rustte daarom op zijn voorarmen. Resultaat: zijn rug geraakte overbelast. Spijtig genoeg stond de ladder bovendien in een te scherpe hoek en kwam de arme man ten val. Resultaat: 30 dagen arbeidsongeschikt. “Jammer, maar waar. Dit horen we vaker”, weet Benaïnou Memdé, preventieadviseur bij Belfius Insurance. “We verzamelen daarom zulke voorvallen statistisch zodat we dit aan betroffen bedrijfsleiders kunnen voorleggen. Hieruit geven we advies op maat en zo proberen we iedereen van het bedrijf van het nut van preventie te overtuigen.” De expert vecht voor zijn zaak. Voor hem is het duidelijk dat een werkgever niet enkel aan

zoiets als de morele plicht naast een gezond eigenbelang. De productiviteit is direct betroffen en de verzekeringspremie gaat gevoelig omhoog.” “Er zijn duidelijk minder ongevallen dankzij de input van Belfius Insurance”, bevestigt Stijn Libbrecht QHSE manager bij Galloo, een recyclagebedrijf met 850 werknemers. “Zo organiseren we jaarlijks een opleiding Hiërarchische Lijn met de verzekeraar. We gaan op iedere site langs en nemen er foto’s. Die beelden gebruiken we in de opleidingen en de collega’s herkennen ze gemakkelijk.” Er zijn geen precieze cijfers, maar studies zeggen dat de jaarlijkse kost veroorzaakt door arbeidsongevallen 2 tot 3,5

“Er zijn duidelijk minder ongevallen dankzij de input van Belfius Insurance” Stijn Libbrecht, Galloo zijn wettelijke plichten moet voldoen. Hij moet ook voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers écht willen zorg dragen. “Er is bovendien

procent van het BNP bedraagt. Dit berekende Prevent, het multidisciplinair kennisinstituut gericht op de preventie van beroepsrisico’s samen met een

Duitse organisatie in opdracht van de Europese Commissie in een onderzoek naar het effect van preventiemaatregelen voor de winstgevendheid van 50 bedrijven. “We willen bedrijven, maar ook spelers uit de non-profit sector graag helpen”, weet Pieter

preventiewandeling”, bevestigt Marleen Maes, preventieadviseur bij Familiehulp, een thuiszorgdienst met 12.000 werknemers. “Veilig-heidsvoorschriften voor producten, ergonomisch werken met zorg voor rug en bovenste ledematen, veilig onderweg van

“We willen bedrijven, maar ook spelers uit de non-profit sector graag helpen” Pieter Vandenbussche, Belfius Insurance Vandenbussche, executive manager bij Belfius Insurance. “We staan hen bij met advies, de opleiding van werknemers, de oplevering van statistieken, de aanschaf van het juiste materiaal en de logistieke ondersteuning voor de implementatie van een geschikt preventieplan.” Belfius Insurance beschikt daarom over een team van ervaren ingenieurs en preventieadviseurs met een technische achtergrond. “Ons doel is het aantal arbeidsongevallen bij onze klanten gevoelig terug te dringen.” Voorkomen is dus belangrijker dan genezen voor Belfius Insurance. “De verzekeraar ondersteunt ons financieel zoals bij onze

thuis naar klanten er besproken. Belfius Insurance levert fluoriserende vestjes en een preventiepaspoort. Dat is een eenvoudige gids met 10 tips. Onze medewerkers en hun verantwoordelijken gebruiken dat boekje bij huisbezoeken. Bovendien heeft de preventiedienst een checklist voor de woonomgeving ontwikkeld om duidelijke risico’s in een woning te inventariseren. Dit gaat van onveilige trappen tot slechtwerkende verwarmingstoestellen met gevaar voor CO-intoxicatie en vele andere. Dergelijke inbreng van Belfius Insurance betekent voor ons een meerwaarde.” ■


4

E x p e rtpan e l

ve r z e ke r e n

Het zekere voor het onzekere Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kun je een ongeluk of een inbraak niet altijd uitsluiten. Verzekeren is een extra slot op de deur, om de gevolgen van een ongeval in de hand te houden. Maar de vraag is: tegen welke prijs? Tekst Hilde Van Raemdonck

Welke verzekeringen zijn in België verplicht?

Welke bijkomende verzekeringen zijn echt wel aan te bevelen?

Welke voorzieningen zijn er nog voor jullie specifieke sector?

Ken Naegels

Hilde Vincke

Verzekeringsmakelaar en zaakvoerder van Naegels nv

Uitbater van Bed & Breakfast Amaryllis

Louis De Wael Managing director Van Dievel Transport nv

“Bedrijven zijn wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor alle werknemers. Voor motorrijtuigen is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Voor bepaalde beroepen (architecten, verzekeringsmakelaars...) is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht en sommige bedrijven met een publieke ruimte moeten een objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing afsluiten.”

“Particulieren zijn verplicht een autoverzekering te hebben. Ze vergoedt de schade die je anderen berokkent met je auto of ander voertuig. Bedrijven zijn in België wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun personeel. Deze polis dekt de lichamelijke schade bij een arbeidsongeval of een accident onderweg van of naar het werk.”

“Als transportbedrijf hebben we niet alleen onze gebouwen en vrachtwagens te verzekeren, maar moeten we ook ingedekt zijn voor alle eventuele risico’s van zowel chauffeurs als bedienden. Drie jaar geleden werd er in onze CAO opgenomen dat we voor bedienden een groepsverzekering moesten afsluiten; en sinds 2013 moeten we voor chauffeurs een hospitalisatieverzekering voorzien.”

“Elk bedrijf is anders, maar toch lijken me een brandverzekering, BA uitbating, bedrijfsschadeverzekering en rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe. Daarnaast is een omniumverzekering (voor voertuigen) eventueel aangeraden. Voor zelfstandigen kan een gewaarborgd inkomen, VAPZ of IPT nuttig zijn. Die zijn bovendien fiscaal aftrekbaar. En tot slot is ook een hospitalisatieverzekering onmisbaar.”

“Sommige bedrijven of instanties met een publieke ruimte zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing te nemen. Wij hebben die verplichting niet omdat we maar drie kamers hebben. Verder vind ik dat je als bedrijf toch minstens een brand- en diefstalverzekering moet hebben. Daarnaast zijn er nog tal van nuttige verzekeringen, zoals een hospitalisatie- of groepsverzekering”

“Voor het bedrijf zelf zijn een brand- en diefstalverzekering vanzelfsprekend, maar ook een ‘all risk’ voor informatica of een bedrijfsschadeverzekering tegen exploitatieverlies, zodat je je activiteiten draaiende kunt houden of heropstarten. De meeste chauffeurs hebben ook een diefstalverzekering voor persoonlijke bezittingen in de vrachtwagencabine. Diefstal met braak moet dan wel bewezen worden.”

“Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die verplicht is voor de verzekeringssector, is ook een elektronicaverzekering voor al onze computers, tablets en printers onmisbaar door de steeds toenemende digitalisering van ons verzekeringskantoor. Onze medewerkers kunnen bovendien rekenen op alle extralegale voordelen op verzekeringsvlak, zoals een groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.”

“Als eigenaars van een B&B hebben wij – hoewel niet verplicht – een woningverzekering die zowel brand als diefstal dekt. Maar als een gast schade veroorzaakt, moeten we hopen dat hij zelf een BA familiale verzekering heeft. Verder hebben we een BA uitbating, die ons indekt bij onze professionele activiteiten als uitbater. En daarnaast moeten we voldoen aan tal van wettelijk verplichte brandpreventiemaatregelen: rookmelders, vluchtwegen, brandblussers, een evacuatieplan en noodverlichting.”

“Een BA vrachtwagen is verplicht. Een verzekering voor schade aan goederen niet, maar je bent er sowieso wel aansprakelijk voor. Een CMRtransportverzekering dekt eventuele schade vanaf ontvangst van de lading tot de aflevering ervan. Verder is er nog container/traileraansprakelijkheid, werkmaterieelverzekering en een auto-elektronicaverzekering.”


5

b etale n

actu e e l

De app komt uit de mouw Het aantal webshops in België verdubbelt jaarlijks, wat deels de hoge vlucht van nieuwe mobiele betaalmiddelen helpt verklaren. Wat zit er nog zoal aan te komen, en vooral: hoe veilig zijn al die innovaties eigenlijk? Tekst Hannes Dedeurwaerder

Retailfederatie Comeos en onderzoeksbureau InSites presenteerden onlangs de online verkoopcijfers voor 2013: maar liefst 60 procent van de Belgen heeft vorig jaar online geshopt – een stijging van 8 procent. Bovendien deed 24 procent van de Belgen minstens maandelijks een online aankoop, tegenover 16 procent in 2012. En eveneens opvallend: het gebruik van de kredietkaart neemt af ten gunste van online bankbetalingen. We schrikken met andere woorden niet meer terug van thuisbankieren. Maar dat betekent niet dat de evolutie van betaalmiddelen ten einde is. Wel integendeel: er zitten heel wat nieuwe betaalmiddelen aan te komen, waarbij vooral de smartphone een cruciale rol speelt.

Belgian Mobile Wallet, ontwikkeld door BNP Paribas Fortis en Belgacom. Daarmee willen ze ons land helemaal klaar maken voor zogenaamde ‘in-app commerce’: een complete shoppingervaring via apps op de smartphone. de consument dus voortaan contactloos kunnen betalen. Een merkwaardige evolutie eigenlijk: hoe complexer en verfijnder de technologie, hoe eenvoudiger de methode – tot enig fysiek contact zelfs overbodig wordt. Héél erg veilig klinkt dat toch niet. Leo Van Hove, professor economie en specialist in betalingsmethodes, gaat niet akkoord. “Uiteindelijk hou je je betaalterminal in eigen handen. En je moet enkele handelingen heel bewust uitvoeren: je smartphone ontgrendelen en die vlakbij het exemplaar van de ander brengen bijvoorbeeld. Niet iets dat je ‘per ongeluk’ in de tram zult doen, lijkt me. Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid zijn dus zeker geen vijanden van elkaar.”

Met die app zal

‘Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid zijn geen vijanden van elkaar’ Leo Van Hove

‘2580’, ‘1111’ en ‘5555’. Al te doorzichtig dus, en zo wordt het wel heel eenvoudig om uw ‘betaalterminal’ te unlocken. de handelaars eigenlijk zelf op al die vernieuwingen? Blijken die niet verwarrend? En hoe

Maar hoe reageren

verder gaan. Ook biometrie staat op de rand van de doorEn het kan nog

In Amerika staan ze op het vlak van mobiel betalen al een stapje verder. Daar kan de consument al drie jaar betalen met Google Wallet: een app die van je smartphone een portefeuille maakt, waarin je al je bankkaarten en klantenkaarten virtueel kunt opbergen. Betalen? Twee keer klikken volstaat. Ook pinnen of codes intoetsen is niet meer nodig: even de smartphone over een elektronisch oog laten zweven en klaar. In België is Google Wallet niet beschikbaar, maar er komt dit voorjaar wel iets gelijkaardigs op de markt: de

VERDELER VAN ALCOHOL- EN DRUGSTESTEN voor professionelen en particulieren Alcoline bvba Mansionstraat 20 2990 Wuustwezel T 03 633 15 35 www.alcoline.be

braak, ofwel betalen met de duim. Betrouwbaar? Jazeker, aldus Van Hove. “Hoe persoonlijker de codering – en wat is unieker dan een vingerafdruk – hoe veiliger. Zeker nu weer maar eens duidelijk werd hoe slordig we omgaan met het kiezen van onze wachtwoorden en pincodes.” Ter illustratie: onlangs analyseerde iPhone-ontwikkelaar Daniel Amitay de wachtwoorden van maar liefst 204.508 iPhones. De vijf populairste combinaties? ‘1234’, ‘0000’,

reageren de klanten erop? Mathias Vermeulen runt samen met zijn echtgenote de webshop Belleketrek, gespecialiseerd in kinderkleding. Belleketrek biedt vijf betaalmogelijkheden: VISA/Mastercard/Maestro, Bancontact/MisterCash, iDEAL (voor bestellingen uit Nederland), Paypal en de traditionele bankoverschrijving. Over de betrouwbaarheid daarvan is Vermeulen tevreden. “Onze online payment provider Ogone garandeert de veiligheid van al onze transacties. Anderzijds hebben we de traditionele overschrijving recent als mogelijkheid aangeboden, op vraag van bepaalde klanten die online betalen toch niet helemaal vertrouwen.” Toch nog een zekere terughoudendheid dus bij een minderheid van de klanten. Maar daartegenover staat een grote groep die wél openstaat voor de trend van mobiel bankieren. “Een derde van onze bezoekers shopt nu al via een tablet of een smartphone. We hebben even overwogen om PingPing als mobiel betaalmiddel te gebruiken, maar houden de boot nog even af, omdat het ook bij andere webshops nog niet ingeburgerd blijkt. Maar wie weet...” En toekomstige betalingen als biometrie? “De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar moeten ook in onze e-commerce context haalbaar zijn. Dus voorlopig niet.”

ontwikkelingen gesproken: voor een expert in betaalmiddelen als professor Van Hove zijn dit ongetwijfeld boeiende tijden. “Inderdaad. Elke week wordt er wel ergens ter wereld een nieuwe ontwikkeling voorgesteld. Hoewel ik me zo goed mogelijk probeer te informeren – via nieuwsbrieven, tijdschriften, enzovoort – kom ook ik wel nog eens voor verrassingen te staan. Maar dit is zonder meer een héél interessante tijd voor ons.”

Over razendsnelle

“Voor een nuchtere kijk op drinken en rijden”

Shake my Hand Een revolutionaire, nieuwe betaalmethode in de toekomst wordt Shake my Hand: betalen via een eenvoudige handdruk. Of concreter gesteld: via de biochips die net onder de huid worden aangebracht. Klinkt misschien als een aflevering van The X-Files, maar naar verluidt is de doorbraak dichterbij dan we denken. Alhoewel: reeds in 2003 werd de ontwikkeling van deze techniek voor het eerst aangekondigd. Hoe dan ook zal deze zogenaamde Implantable ID Technology bij een eventuele lancering gegarandeerd de nodige controverse opwekken.

Het einde van cash? Over de toekomst van cash geld bestaat geen eenduidig antwoord. Aan de ene kant zullen meer en meer consumenten overschakelen op elektronisch en mobiel betalen, aan de andere kant blijven er verschillende economische sectoren bestaan waar betalen met baar geld primair blijft, vooral dan in de middenstand. De reden laat zich volgens experts niet moeilijk raden: cashtransacties laten nu eenmaal geen sporen na en houden zo het zwartcircuit in stand. Zeker in een land als België is dat (een betreurenswaardige?) realiteit.


6

ve r d i e p i n g

cyb e r c r i m e

‘Al is de vesting goed beschermd, één open deurtje volstaat om binnen te geraken’ Vincent Laurens

Maginot online: zwakste schakel faalt, jij baalt en betaalt Firewall ingesteld en je data zijn veilig? Niks van. De miserie begint maar. De grootste computernul onder je collega’s is ook van tel. Tekst Rafael Porto Carrero

September 2013. Het Duitse weekblad Der Spiegel onthult op basis van gegevens van Edward Snowden dat de Britse geheime dienst GCHQ het internationale telefoonverkeer van Belgacom heeft gehackt. Verbijstering alom. Hoe kan een bevriend land zoiets doen? Nog geen maand later wordt bekend dat hun Amerikaanse collega’s van de NSA zelfs de gsm van de Duitse bondskanselier Angela Merkel afluisteren. Allemaal goed en wel , maar

gebeurt dit ook op kleine schaal, zoals bij onze kmo’s bijvoorbeeld? “Dagelijks lekt er informatie naar het buitenland en naar concurrenten”, wil Rudi Thomaes, secretaris-generaal van de Belgische Internationale Kamer van Koophandel hierover kwijt. Een incident kan voor een klein bedrijf het einde betekenen. “Kmo’s hebben het vooral van hun innovatieve vakkennis en technologie. Ze zijn dus extra kwetsbaar. Zeker als het om toeleveranciers gaat, want grote bedrijven zullen hogere eisen stellen inzake security. Ze willen de achterdeur sluiten. Dit is realiteit, geen sciencefiction.” De affaire rond Belgacom is overigens geen uitzondering, wél het feit dat ze de pers haalde. Heel wat

zaken geraken nooit zo ver, vertelde hoofdcommissaris Luc Beirens van de Federal Cyber Crime Unit (FCCU), de afdeling van de federale politie om misdaad op het web te bestrijden tijdens een hoorzitting in de Senaat begin januari. Iets wat Christian Van Heurck, coördinator van CERT.be, het Cyber Emergency Response Team, de cyberpompiers van het land en meldpunt van dergelijke incidenten, spijtig genoeg moest bevestigen. slachtoffers van cybercrime brengen het CERT van incidenten op de hoogte. De cyberpompiers ontvingen 4.581 meldingen in de eerste 9 maanden van 2013, gemiddeld 509 maandelijks. Hiervan waren 2.735 of 304 per maand wel degelijk incidenten. Ter vergelijking: slechts drie jaar geleden spraken we nog van 178 meldingen en 116 geregistreerde voorvallen per maand. De bankfraude via het web lag in oktober zelfs al 25 keer hoger dan drie jaar geleden volgens Febelfin, de koepelorganisatie van de financiële diensten. De Europese Commissie wil daarom volgens dezelfde filosofie nu ook internetdiensten en exploitanten van essentiële infrastructuur zoals sociale netwerken, maar ook energieleveranciers, banken en andere organisaties verplichten om zelf kwetsbaarheden te rapporteren.

Maar steeds meer

Of het nu gaat om een grote online detailhandel, die zich moet wapenen tegen frauduleuze klanten, of een klein accounting familiebedrijfje dat Trojaanse virussen via gratis software binnenhaalt en al zijn Officedocumenten geïnfecteerd ziet of spyware op

zoek naar rijke klanten binnenkrijgt. Voorbeelden zijn legio. Net daarom moet men zijn CRM en andere cruciale data in de cloud goed beveiligen. “Dit gaat best op drie vlakken”, zegt security expert Vincent Laurens van Sogeti, een ICT-dienstverlener. “Beveilig je datatransmissie tussen organisatie en cloud. Bescherm daarnaast de data

‘Nu heb je enkel een kredietkaart nodig om malware te kopen of een hacker in te huren’ Ann Mennens

zelf. Meestal door encryptie. Let ten slotte op de contracten. Een aantal specifieke clausules met de CRMleverancier zijn van primordiaal belang: herstel, beveiliging van privégegevens en actieplannen ingeval van informatielekken om maar een paar voorbeelden te noemen.” En problemen kunnen beter voorkomen worden. Volgens Didier Adams, systeemspecialist bij Mobylla, een onderneming gespecialiseerd in mobiele technologie en software voor bedrijven, is een beveiligde connectie (https) met certificaat bij de transmissie van gegevens cruciaal. Daarna komen authentificatie met éénmalige paswoorden, elektronische handtekeningen, tokens enzovoort. “Offline kan er best geëncrypteerd worden. Mobile Device Management (MDM) moet er voor zorgen dat de tablet of smartphone veilig blijven.”

Maar wat je ook doet, bij elke onderneming werken ook mensen. En zij beschikken meestal ook over een eigen smartphone, tablet of laptop. BYOD (Bring Your Own Device) wordt constant populairder. Dat nerdy anagram betekent dat steeds meer werknemers hun toestellen naar het werk meebrengen. En daar vervaagt de grens tussen de eigen en de professionele leefwereld. “Een email op naam van een kennis kan volstaan om op individueel niveau een computer te hacken. Open je het attachment, dan geraakt je systeem geïnfecteerd”, legt cybersecurity consultant Frank Peeters* uit. “Deze techniek heet spear fishing. Dat zorgt dan voor de toegang. Geoefende cybercriminelen koppelen dit aan social engineering. Men gaat je gewoonten zoals je surfgedrag en je vrienden op sociale netwerken zoals Facebook zeer gericht in kaart brengen. Dat kan door een waterhole attack: je bron wordt vergiftigd. Consulteer je vaak Knack.be bijvoorbeeld, dan zul je daar besmet geraken. Telkens als je er gaat ‘drinken’, wordt de infectie erger.”

geen nadere verklaring, maar deze technieken worden dus wel degelijk op je personeel toegepast. Stel dat je secretaresse via haar bedrijfs-gsm online via Tinder, Meetic of een andere app gaat daten, dan zijn social engineering en waterhole attacks een dodelijke cocktail. “Dit is het syndroom van de Maginotlijn”, vertaalt expert Laurens van Sogeti. “Al is de vesting goed beschermd, één open deurtje volstaat om binnen te geraken. Het beveiligingsniveau van een organisatie staat gelijk aan de zwakste schakel. Je zou versteld staan hoeveel

Het hoeft misschien

mensen ‘ja’ klikken op een schermpje of een link zonder eerst de inhoud te lezen.” Je kunt veel over iemands privacy te weten komen omdat de meesten meerdere applicaties gebruiken. “Dit gaat van sociale netwerken tot email, maar ook bankgegevens en een bedrijfslogin”, vult Peeters aan. Toch zijn er ook technieken om dit risico te verlagen. Sandboxing is een voorbeeld. “Bedrijfsapplicaties worden zo gescheiden, geëncrypteerd en beschermd tegen apps van de eindgebruiker”, duidt systeemman Adams van Mobylla. “Zo krijgt die laatste niet zomaar toegang. Bovendien zijn indringers van buitenaf tot de bedrijfsgegevens via Bluetooth uitgesloten.” cybercriminelen is dus ongetwijfeld het mobiele. “Malware voor mobiele apparaten neemt gestaag toe”, weet Sogetispecialist Laurens. “Gebruikers gebruiken steeds meer gevoelige gegevens zoals het nummer van hun kredietkaart, eID en andere. Dit is interessante info voor aanvallers.” Hij denkt dat het fenomeen nog lang zijn hoogtepunt niet bereikt heeft. Ook Ann Mennens van het Belgian Cybercrime Centre of Excellence (B-CCentre), een onderzoekscentrum verbonden aan de KU Leuven ziet dit zo: “De problemen zullen er zeker niet over verminderen. Vroeger dacht iedereen dat je IT’er moest zijn om in systemen binnen te dringen, nu heb je enkel een kredietkaart nodig om malware te kopen of een hacker in te huren. Elke crimineel kan cybercrimineel worden.”

De ‘groeimarkt’ voor

* De geciteerde consultant wenst anoniem te blijven.

Je boekt pas resultaat als iedereen er staat. Een mooi resultaat hangt voor een belangrijk deel van gezonde en vitale werknemers af. Hiervoor kunt u een beroep doen op Mensura, specialist op vlak van preventie, veiligheid en gezondheid. Met advies en oplossingen, van het strikt wettelijke tot zoveel meer. www.mensura.be8

i nte rvi ew

‘Diversiteit is zó belangrijk’ Veiligheid op het werk hangt voor een groot deel van de werknemer zélf af. Want wie niet goed in zijn vel zit, zal minder op zijn omgeving letten. En: “Mensen die zich goed voelen op het werk, presteren beter.” Tekst Hannes Dedeurwaerder

Beautiful burn-out is de titel van een nummer van Underworld, maar de realiteit is verre van fraai. Wie kampt met een burn-out of depressie, valt ten prooi aan intense vermoeidheid, fysieke ongemakken en diepdonkere of peilloos lege gedachten. Door de druk op de arbeidsmarkt en de steeds hogere eisen die we onszelf stellen, komen steeds meer Belgen in aanraking met een dergelijke mokerslag. Om dit groeiende maatschappelijke probleem efficiënter aan te pakken, liet minister van werk Monica De Coninck de bestaande Wet voor Welzijn op het Werk aanpassen, zodat die meer zou coveren dan pestgedrag en seksuele intimidatie op het werk. “Het probleem van de burn-out is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.” veiligheid op de werkvloer gaat dus duidelijk om méér dan de werkomgeving alleen?

“Mensen die zich goed voelen op hun werk presteren beter. Ze hebben ook meer aandacht voor veiligheid én onderlinge relaties. Vooral dat laatste is belangrijk. Ik bezoek vaak bedrijven en stel vast dat daar waar een goed personeelsbeleid wordt gevoerd, ook betere diensten en producten worden gerealiseerd. Maar dat klinkt natuurlijk eenvoudiger dan het is. Vooral de grote druk op de arbeidsmarkt maakt het de werknemers niet gemakkelijk.”

worden aangepakt. Ten tweede willen we af van de maatregel die al te vaak werd misbruikt: wie pestgedrag aangaf, werd wettelijk beschermd tegen ontslag. Mensen die een negatieve evaluatie of hun C4 zagen aankomen, meldden zich als slachtoffer van pesten, om zo niet ontslagen te kunnen worden. Dat is niet meer mogelijk. Ten derde moeten werkgevers verplicht maatregelen treffen als aangetoond wordt dat er in het bedrijf gepest wordt. Doen ze dat niet, dan kunnen er boetes volgen. Ook voor de daders van zware feiten zijn er nu flinke boetes voorzien. Dat zal een zeer ontradend effect hebben op wie zich

‘Burn-outs zijn een echte realiteit op onze arbeidsmarkt’ geroepen voelt om iemand te pesten. En ten vierde willen we volop inzetten op preventie, omdat voorkomen altijd beter is dan genezen. Hoe kun je burn-outs, depressies en pestgedrag vermijden? Bijvoorbeeld door de takkenpakketten te diversifiëren, teams te roteren, enzovoort.”

van een gevarieerde invulling van het takenpakket. Ik was onlangs bij Volvo Cars in Gent, waar een heel efficiënt doorschuifsysteem bestaat: van dashbords monteren naar motorkappen plaatsen tot andere assemblagetechnieken toepassen. Zo’n doordachte ingrepen kunnen een voelbaar verschil maken.” Maar niet iedereen staat open voor verandering? Sommige mensen houden net van vaste structuren en een vast gedefinieerde taakinhoud.

“Uiteraard, en de werkgever speelt hierbij een belangrijke rol. Hij moet zijn personeel kennen en efficiënt inzetten. Zo zullen er altijd mensen zijn die zich steendood vervelen wanneer ze drie dagen na elkaar dezelfde taken moeten uitvoeren. Net zoals er zijn die verandering en afwisseling verafschuwen. Onlangs heb ik zo’n arbeider ontmoet: meer dan vijftig jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt en dezelfde taken uitgeoefend – hij woonde zelfs tegenover de firma (lacht). Maar hij deed zijn werk doodgraag. Zo kan het dus ook. Het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid: de werkgever moet weten hoe hij het beste uit zijn medewerkers haalt.” U wilt met de nieuwe wet ook de drempel voor werknemers verlagen

Ik citeer u even: ‘Boeiend werk in

om naar de preventieadviseur of

goede omstandigheden, respectvolle

vertrouwenspersoon te stappen.

omgang en goede organisatie zijn

“Voor de nieuwe wet moest de werknemer via zijn overste naar de preventieadviseur. Nu is dat niet meer nodig. Voor die adviseur wordt de drempel zeer laag, omdat die laatste alleen nog vragen tot informele interventie mag behandelen. We spreken dus niet langer in termen van ‘klachten’, want dan creëer je meteen een

hefbomen om te voorkomen dat werk Hoe past de vernieuwde wet daarin?

tot een burn-out leidt’. Dat is voor

“We willen ten eerste de zogenaamde psychosociale risico's bundelen: pesten op het werk, geweld en ongewenste seksuele intimidaties, stress, depressie en burn-out. Zo kunnen die ook efficiënter

“Dat zegt u. Ten eerste is er door de automatisering veel minder bandwerk dan vroeger. En ten tweede merk ik dat heel wat bedrijven echt wel werk maken

bepaalde jobs toch al te utopisch?

Meer dan 50 inbraken per uur in België*

Securitas biedt meer dan 50 oplossingen binnen:

FOD BiZa 16.1055.04

Alarmpakketten

Alarmopvolging

02 263 55 55 - info@securitas.be - www.securitas.be * Bron: Federale Politie, Nationaal rapport criminele statistieken 2012, diefstal en afpersing

Mobiele bewaking

On-site bewaking


9

‘Wie zich dagelijks smijt in zijn werk, loopt het risico op een bepaald moment tegen een muur aan te knallen’ Burn-out in België: de cijfers situatie van dader en slachtoffer. Zo hopen we dat een werknemer sneller de stap zal durven zetten. We willen trouwens dat er veel meer en toch ook wat opgeleide vertrouwenspersonen komen.” Is de drempel vooral niet het feit dat collega’s die burn-out misschien als een flauw excuus zien?

“Kijk, vroeger was het eenvoudig: als je in de mijn werkte en je kreeg een stoflong, dan kon je dat fysiek aantonen. Maar moderne arbeidsziekten hebben veel meer te maken met psychologische druk. En hoe bewijs je dat je emotioneel in de knoop zit of fysiek uitgeput bent, en hoe link je dat aan het werk? Die maatschappelijke erkenning en herkenning zijn heel belangrijk.” Hoe belangrijk was in dat opzicht Laurent Winnock (zie kader)?

“Heel belangrijk én moedig. Depressies en burn-outs komen in elke beroepsgroep voor. In het geval van Winnock was het een kwestie van perfectionisme: geen enkele vergadering willen of kunnen missen, blijven doorgaan tot alles perfect in orde is … Wie zich dagelijks zo hard smijt, loopt het risico op een bepaald moment tegen een muur aan te knallen. En dat heeft hij goed verwoord. Hij sloeg ook de nagel op de kop door te stellen dat de zorg voor het mentale welzijn van het menselijk kapitaal vaak nog niet genoeg in bedrijven is geïntegreerd. Met zijn getuigenis gaf hij vooral aan dat burn-outs echt een realiteit zijn op onze arbeidsmarkt. Hij gaf cijfermatige uitspraken als ‘één op tien Belgen zit thuis met een burn-out’ een concreet gezicht.” Slaagt u er zelf in dat fysieke en emotionele evenwicht te behouden?

“Het is soms lastig, zeker omdat de laatste tijd zo vaak de man in plaats van de bal wordt gespeeld. Discussiëren over ideeën, meningsverschillen hebben – daar heb ik allemaal geen probleem mee. Maar wanneer ze je aanvallen op je persoon? Lastig. Speelt het trouwens een rol dat ik een bril draag of krullen heb? Nee toch? Die verharding, dat persoonlijk willen raken, is ook een beetje eigen aan onze tijd, denk ik. Je merkt het ook op de werkvloer, waar persoonlijke vetes professionele relaties kunnen verzieken. Jammer.” En de job zelf?

“Het enige waar ik soms echt problemen mee heb, is het gebrek aan mobiliteit. Files, treinen met vertraging... Ik kan me daar enorm in opwinden, zeker omdat ik graag stipt aanwezig ben op mijn afspraken. Maar goed, ik heb dat leren loslaten. Dat heb ik als minister vrij snel moeten leren. Op een bepaald moment kon er écht geen wet meer bij in mijn hoofd (lacht). Waar ik ook al beter in slaag, is om mijn gsm op zondagmiddag uit te schakelen. En ik tracht mijn medewerkers minder lastig te vallen in het weekend. Maar toegegeven, dat lukt niet altijd (lacht).”

smart Facts Als u geen politica was geworden, wat dan wel? “Als klein kind wilde ik allereerst kleermaakster worden. Daarna droomde ik van een bestaan als vrachtwagenchauffeur. Nog later wilde ik kok worden. En ten slotte was mijn droom ingenieurarchitect. Ik ben uiteindelijk in het onderwijs begonnen (lacht).”

Volgens onderzoek van de overheid zou 1% van de doktersbezoeken in België gerelateerd zijn aan burnout. Cijfers van de Belgische Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk geven dan weer aan dat 20 procent van de Vlaamse werknemers een verhoogd risico loopt. En dat jaarlijks ongeveer 19.000 werknemers effectief met een burn-out te kampen krijgen. Luk Dewulf, auteur van Help! Mijn batterijen lopen leeg, beweert dat er meer mensen uit onze economie verdwijnen door een burn-out, dan door een vertrek naar het buitenland.

Een getuigenis over burn-out Laurent Winnock, directeur communicatie en corporate responsability bij AXA Belgium verbaasde vorig jaar vriend en vijand door openlijk te spreken over de burn-out waar hij slachtoffer van werd. Ondanks zijn jonge leeftijd (35) en uitdagende job kreeg hij plots een mokerslag van jewelste. Een combinatie van de zaken niet kunnen loslaten en het verwaarlozen van een goed evenwicht tussen fysieke en emotionele gezondheid. Hij kwam er echter beter uit en noemde de burn-out ‘zijn beste ongeluk ooit’.


10

u i tdag i n g

p r eve nti e

‘Preventie van brand bij bedrijven is meer dan enkel de wettelijke voorschriften rond bouwvoorschriften opvolgen’ Claude Monserrez

‘Brandveiligheid zit niet in onze cultuur’ Rampzalige bedrijfsbranden komen gelukkig niet elke dag voor. Dit is maar goed ook, want ze leiden vaak tot faillissementen. Tekst Rafael Porto Carrero

Een oververhit computerscherm staat vlakbij het venster. De zon schijnt binnen er ligt papier op de werktafel. Zonnetje aan de wand en stof op het scherm, en boem, kantoor in brand en bedrijf in de berm. De werknemer is blijkbaar niet genoeg gesensibiliseerd voor brandveiligheid. Gelukkig maken flatscreens dit voorbeeld vandaag bijna overbodig. Brandpreventie bij bedrijven is meer dan enkel de wettelijke voorschriften rond bouwvoorschriften opvolgen, zegt Commandant Claude Monserrez van de brandweer van Zwevegem. “Je personeel sensibiliseren is minstens even belangrijk.” Proactief werken rond het gebruik van kleine blusmiddelen bijvoorbeeld is essentieel.” en Belgische regelgeving over risico’s van brand of explosie vereist nochtans dat elke onderneming

De Europese

oplossingen zoekt om de risico’s voor werknemers te vermijden of minstens te verminderen. Bij ons is dit hoofdzakelijk geregeld in artikel 52 van het Algemeen Reglement van de Arbeidsbescherming (ARAB) en de voorschriften van het KB van 13 maart 1998 betreffende de opslag van ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Daarnaast zijn er basisnormen vastgesteld voor de preventie van brand en ontploffing voor nieuwe gebouwen en voorschriften voor bijvoorbeeld schouwspelzalen. De Codex voor het Welzijn op het werk actualiseert de huidige regelgeving, maar dit wetgevingsproces is nog aan de gang. In feite is het simpel. Iemand wil (bij)bouwen en haalt de nodige vergunningen. De brandweer komt langs voor advies. “Dit wordt aan de burgemeester voorgelegd”, verduidelijk Stefaan Maekelberg, adviseur-generaal brandpreventie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, “En enkel hij is de baas. De brandweer heeft geen initiatiefrecht zoals de politie.” Natuurlijk kan een bedrijf de verantwoordelijkheid voor een latere brand niet op de burgemeester afwentelen. “De brandweer geeft advies bij het uitreiken van een

bouwvergunning, maar controleert bijna nooit”, zegt commandant Monserrez. “Tenzij op uitdrukkelijk verzoek of als het wettelijk voorzien is in rusthuizen, hotels, ziekenhuizen.

‘De brandweer heeft geen initiatiefrecht zoals de politie’ Stefaan Maekelberg

Deze controles bepalen mee het behalen of behouden van een bouwvergunning. Bedrijven volgen ze daarom meestal op.” de menselijke factor. “45 procent van de bedrijfsbranden wordt veroorzaakt door een defect of een verkeerd gebruik van bepaalde apparaten of producten”, weet de brandweerman. “Elektrische storingen, overbelasting en randgevaarlijke werkzaamheden, zoals lassen, asfalteren of verf afbranden, kunnen eveneens de oorzaak zijn. Om nog te zwijgen van brandstichting.” Er zijn daarom tal van nuttige normen ontwikkeld voor een betere

brandbeveiliging. Zo is er de ISO 16732-norm voor Fire Risk Assessment, die verder kijkt dan de installaties en geen definitief uitsluitsel wil geven over brandveiligheid. Het gaat hier om een dynamisch risicobeheersysteem dat uitgaat van scenario’s. “We maken eerst een overzicht van alle denkbare brandscenario’s”, verduidelijkte Bart Vanbever, lead technical manager bij Vinçotte, aan KMO-Insider. Die worden samen-gevoegd in een gebeurtenissenboom. Zo kunnen we inschatten waar en wanneer er brand zou ontstaan en hoe hij ontdekt zou kunnen worden. Volgens de Codex Welzijn op het werk moet je ook tijdig kunnen evacueren. Ook dat kan op basis van een degelijke risicoanalyse.

Maar er is ook

advertorial

van de SOBANEstrategie rond het beheer van beroepsgebonden risico’s primeert preventie echter boven risicoanalyse bij brandveiligheid. Volgens een studie onder leiding van professor Jacques Malchaire van de Unité Hygiène et Physiologie du Travail van de Universiteit van Louvain-la-Neuve, moeten we eerst het waarom van bepaalde aspecten begrijpen om dan te beslissen hoe we ze kunnen

Voor de auteurs

wijzigen. De experten onderscheiden vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise waarbij werknemers, interne en experten samenwerken. Maar alles begint met kleine dingen: werknemers sporen markante fouten op zoals gaten in de vloer, achtergelaten recipiënten, gevuld met solventen, of een naar het venster gericht beeldscherm. Natuurlijk is deze fase alleen geen preventiebeleid, maar zonder deze eenvoudige stap gaat het niet. Slechts weinigen zijn zich hiervan bewust. Jammer, want naar een Amerikaanse schatting gaat 40 procent van de bedrijven failliet na een brand. Dit zijn geen exacte cijfers, maar volgens het ANPI vzw, de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding, een kenniscentrum in de schoot van de Belgische verzekeraars, komen ze wel in de buurt. “Het is vreemd, maar brandveiligheid zit blijkbaar niet in onze cultuur. En dat geldt niet alleen in onze werkomgeving. Er zijn ook weinig mensen die erbij stilstaan dat er in hun eigen woning brand kan uitbreken en hoe ze dan op een veilige manier naar buiten kunnen”, besluit Commandant Monserrez.


www.dassy.eu

Weergaloze garantie door ervaring en specialisatie Delta Extinguishers is de LEIDER op de Europese markt in de sector van de brandblussers. Al onze productielijnen werden ontworpen door ons Studiebureau. Heel ons gamma is ‘Made in Europe’. Sinds de jaren ’80 ontwikkelen en gebruiken wij een innovatieve technologie die uniek is in Europa voor de productie van aluminiumcilinders van schuim, poeder alsook CO² brandblussers. Onze brandblussers in aluminium zijn beter bestand tegen corrosie en zijn lichter. Bovendien hebben ze geen lasnaden, waardoor de druk beter behouden blijft. De kwaliteitscontrole is sterk geautomatiseerd (elektronisch lekdetectiesysteem op basis van helium) en elk stuk wordt systematisch gecontroleerd. Delta Extinguishers bekommert zich om uw veiligheid door in te staan voor het onderhoud van uw eerste interventiemiddelen in geval van brand. Door een onderhoudscontract af te sluiten, garandeert u niet alleen een efficiënte bescherming in geval van brand, maar komt u

tevens uw wettelijke verplichtingen na die opgelegd worden door het APR, met betrekking tot de reglementering. De ervaring en de specialisatie van ons team zijn een weergaloze garantie, aangezien wij ons materiaal zelf fabriceren en aangezien ons personeel regelmatig opgeleid wordt in onze fabriek in Italië. Onze technische dienst verzekert ook het onderhoud van alle merken van brandblussers en haspels volgens dezelfde voorwaarden als voor ons eigen materiaal. Concurrentievoordelen: • Verticale integratie, • Geavanceerde technologie, • Onderzoek & Ontwikkeling, • De technologie van de permanente druk, • Voordelen van aluminium, • Houders, kleppen en veiligheidspinnen van hoge kwaliteit, • Gebruiksgemak voor de eindgebruiker, • Gecertificeerd materiaal dat klaar is voor verkoop in alle EU -en niet EU- landen.

delta extinguishers DELTA EXTINGUISHERS SA/NV Rue L. Brentastraat, 3 B-1800 Vilvoorde Belgium

Advertentie Delta.indd 1

Phone: +32 (0)2 528 08 70 info@delta.be www.delta.be

Wij staan op: BATIBOUW Paleis 9 Standnr. 111

12-02-2014 16:34:10


12

ve r d i e p i n g

m o b i lite it

‘Technologie om accidenten te vermijden, de controle over te nemen en veiligheidssystemen te activeren, wordt belangrijker’ Anders Eugensson

Veiligheid geen topprioriteit bij de keuze van een bedrijfswagen Het wegverkeer wordt steeds veiliger. In de nabije toekomst communiceren auto’s zelfs met elkaar. Maar prijs, design en imago bepalen vandaag de keuze van een bedrijfswagen. Tekst Rafael Porto Carrero

Maandagmorgen halfnegen. Net uit de veren begeef ik me naar mijn kantoor. Nog slaperig steek ik het kruispunt over. Denk ik toch. Een muisgrijze Audi A4 snijdt me plots de pas af. Aan het stuur een vrouwelijke manager naar het strenge designerbrilletje en het donkere, strakke maatpak te oordelen. Ook goeiemorgen! Volgens cijfers van LeasePlan, de grootste beheerder van leasewagens in België wordt slechts 20 procent van de bedrijfswagens bestuurd door een vrouw. “Maar in tegenstelling tot mannen hechten ze iets meer belang aan veiligheid dan aan luxe”, merkt Gerry Van Aken, marketing manager van de vlootbeheerder op. Hopelijk is mijn Audivriendin dan de uitzondering op de regel. “Vrouwen maken doorgaans een meer rationele keuze”, vult hoofdredacteur Tony Verhelle van Autogids aan. “Ze houden rekening met meerdere factoren.” gezegd worden: ondanks de vrouwelijke opkomst en allerlei technologische innovatie blijkt veiligheid toch niet prioriteit nummer één bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen. “Prijs, design en imago zijn doorslaggevend”, zegt Verhelle. “Veiligheid is een prioriteit, maar staat niet in de top drie.” Ook Van Aken ziet dit zo, maar verwijst naar CO2-uitstoot (lees: de fameuze VVA voor de werknemer laaghouden) en het merk van de wagen als eerste aan te vinken vakjes op het autowinkelbriefje.

Maar het moet

Natuurlijk moet hierbij gezegd worden dat de veiligheid van de auto’s er in het algemeen op vooruitgaat. Dit geldt zeker voor de premiummerken BMW, Mercedes en Audi, maar

Volvo staat in zijn aanpak het verst, vindt Verhelle. Hoewel alle merken min of meer met dezelfde dingen bezig zijn. De Volvo V40 is bijvoorbeeld uitgerust met 8 airbags. Er zit zelfs een op de motorkap om voetgangers bij een aanrijding te beschermen. Maar men denkt verder. “Bij ons lag de focus het afgelopen decennium altijd op preventie en het anticiperen op ongevallen”, verklaart Anders Eugensson, veiligheidsexpert bij Volvo Cars. “Technologie om accidenten te vermijden en – als het nodig blijkt – de controle van de wagen over te nemen en veiligheidssystemen te activeren, wordt belangrijker.” De Zweed verwijst daarvoor naar systemen om de directe omgeving van de wagen ‘af te tasten’. Ongevaldetectie is een voorbeeld. City Safety hebben de Scandinaviërs hun systeem gedoopt. Dit werkt nu tot een snelheid van 50 km per uur. Én het merkt zelfs minder leuke gebeurtenissen met fietsers en voetgangers op. Volgens Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen zou het aantal ongevallen zelfs met 20 procent dalen. Misschien niet extreem innovatief als je weet dat concurrent Volkswagen het in 1992 al in conceptwagens wilde invoeren. Automatisch parkeren is een ander voorbeeld. De auto rijdt zich letterlijk zelf in zijn vak. Je moet enkel gas geven en remmen.

Eugensson is ook trots op driver drowsiness detection of het op tijd signaleren van vermoeide chauffeurs. Een kleine camera let erop of je niet achter je stuur in slaap valt. Moest dit toch gebeuren, dan geeft het een geluidsignaal of flikkert er een lichtje op het dashboard. “Innovaties als lane departure warning (het verlaten van de rijbaan

‘Ecodriving betaalt zich binnen het jaar terug, maar is toch een hoge drempel in crisistijden’ Gerry Van Aken

terwijl er geen richting wordt aangegeven, nvdr.), driver drowsiness, omgevingssensoren, een afstandsradar en op lange termijn communicerende voertuigen kunnen het woon/werkverkeer in zijn totaliteit alleen maar veiliger maken”, vat autojournalist Verhelle alles samen. Dat is toch nuttig om te weten als je erbij stilstaat dat 66 procent van de ongevallen en 65 procent van de slachtoffers volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) op weekdagen tijdens de spitsuren plaatsvinden.

Al de besproken technologieën gaan echter over de auto. Hoe zit het dan met de bestuurders? “Het bedrijfsleven staat open voor ecodriving (zo zuinig mogelijk en defensief en anticiperend rijden, nvdr.) en andere veiligheidscursussen, maar de initiële kost verhindert dit vaak”, weet leasingspecialist Gerry Van Aken. “Zo’n opleiding betaalt zich binnen het jaar terug, maar dat is toch een hoge drempel in crisistijden.” Maar misschien zijn wij, mensen, in een nabije toekomst niet eens meer nodig achter het stuur. In 2012 experimenteerde Volvo met Sartre, kort voor Safe Road Trains for the Environment, “We wilden treinen op de baan ontwikkelen omdat we geloven dat zelfrijdende auto’s de juiste strategie zijn om nul slachtoffers te krijgen”, legt Eugensson uit. “Nu wordt er toch opnieuw meer naar individueel rijden gekeken.” Daimler (Mercedes Benz), Audi, Lexus en veel andere merken bekijken soortgelijke systemen. De Google driverless car is waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld van zelfrijdende wagens, maar het is voorlopig nog raden waar dit experiment naartoe leidt. Als de verkeersinfo echter niet uit een menselijk brein komt, moet de zelfrijdende auto toch zijn inspiratie ergens halen. Connected Cars was dan ook het buzzwoord van het voorbije autosalon. Dat zijn wagens, uitgerust met mobiel internet. Deze voertuigen zijn rijdende hotspots,waarin je smartphone verbinding maakt met het netwerk van het vehikel. De elektrische Tesla spreekt tot de verbeelding. Gert Pauwels, sales en marketing manager bij Mobistar noemt het zelfs een ‘iPad met vier wielen’ in het ICT-blad Data News. “Zo’n wagen verbruikt tot een gigabyte per maand, want je auto wordt gevolgd en alles is verbonden.” Voor mij is de belangrijkste hoop: ik zal me in de toekomst misschien geen zorgen meer moeten maken over vrouwelijke managers. Gestresseerd achter een Audistuur welteverstaan. Andere aspecten laten we hier maar ongemoeid.

Vlaamse voedselveiligheid gaat Europees Horeca Vorming Vlaanderen en Guidea, het kenniscentrum voor toerisme en horeca, ontwikkelden lesmateriaal en een e-learningcursus voedselveiligheid voor Vlaamse hotelscholen. Dit zal binnen het kader van een Leonardo da Vinci-innovatieproject met Hotel- en Cateringopleidingen in Roemenië, Turkije en Litouwen uitgewisseld worden. Het principe van voedselveiligheid dient om de kwaliteit van voedingsmiddelen in de handel te garanderen en om de risico's van voedsel voor de gezondheid van de consument zoveel mogelijk te beperken. Bedoeling is om de deelnemers een kwalitatieve opleiding te geven aan toekomstig horecapersoneel en Europese Voedselveiligheid in kaart te brengen. Onder meer gevaren, bederf en besmetting en het nut van het veiligheidscertificaat HACCP komen aan bod. Deze laatste afkorting staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risico-inventarisatiesysteem voor voedingsmiddelen.

Sensor spoort bederf in verpakking op Onderzoekers uit Gent, Leuven, Brussel en Nijmegen werken aan een sensor om te controleren of verpakte levensmiddelen nog vers zijn. Men zal de verpakking niet meer moeten openen. Het instrument zal in het materiaal worden ingebouwd en kan ook lekken opsporen. Over vijf jaar wordt het toestel op de markt verwacht. “De CheckPack-sensor zal toelaten beschadigde verpakkingen of levensmiddelen die al bedorven zijn vóór de theoretische houdbaarheidsdatum op te sporen en uit de distributieketen te halen. Omgekeerd zullen levensmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is, maar die nog niet bedorven zijn, toch nog verkocht kunnen worden”, zei Annick Verween van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit aan het persagenschap Belga.


CO2 /km

98g

VAA/maand*

Fiscaal aftrekbaar

â‚Ź 60 90%

DE NIEUWE

BUSINESS

ZUINIG OP DE WEG EN OP UW LOONBRIEF. Hij is rijkelijk uitgerust, inclusief het IntelliLink infotainmentsysteem met navigatie. Met amper 98 g CO2/km - de laagste uitstoot in zijn segment - is hij 90% fiscaal aftrekbaar. Bovendien blijft uw netto VAA beperkt tot het minimum: â‚Ź 60 per maand. Ga dus snel langs bij uw Opel Verdeler voor een auto met niets dan voordelen. Van alle aard.

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be 3,7-3,9 L/100 KM 98-104 G/KM * Schatting van de maandelijkse netto bijdrage die de werknemer zal moeten leveren op basis van de hoogst mogelijke aanslagvoet van 53,50% op het brutobelastingsvoordeel van alle aard, gebaseerd op aanbevolen catalogusprijs van de Insignia 4-deurs Business 120pk. Model louter ter illustratie afgebeeld.


14

ove r z i c ht

i n n ovat i e s

DNA-Spray dief, je laat genetische sporen na Een DNA-Sprayinstallatie kan boven een uitgang of plaats met diefstalgevoelige producten geplaatst worden. In een DNA-douche zit een vloeistof verwerkt, waarin er zich een unieke synthetische (niet-menselijke!) code bevindt. De pakkans van de dader neemt duidelijk toe. Hij of zij is eenvoudiger in verband te brengen met de plaats delict. Ook de slachtofferkans vermindert. Men kan stickers en borden aanbrengen om potentiële kwaadaardige opportunisten op andere gedachten te brengen.

Live View Real-Time the cops are watching you Zeer interessant voor winkels en horeca tegen overvallen is Live View. De meldkamer van de politie kan via een particuliere alarm- of toezichtcentrale rechtstreeks meekijken met camerabeelden van een winkelcentrum of restaurant wanneer een inbraak, kassa-overval of een ander gewelddadig delict plaatsvindt. De pakkans wordt duidelijk groter. Bovendien is de politie tijdens de overval al op de hoogte van mogelijke risico’s.

Inbrekers buiten, geen sciencefiction meer De tijden zijn voorbij dat een bewaker, een zware metalen poort en een agressieve hond de enige opties waren om je bedrijf te beveiligen. Zeven innovatieve technologieën tegen inbraak en diefstal. Tekst Rafael Porto Carrero

Terreinbeveiliging niet enkel voor dobbermannen Bedrijfsterreinen hebben dikwijls vele uithoeken en allerlei plekjes om dingen te verstoppen. Vooral ’s avonds, ’s nachts en tijdens weekends zijn ze kwetsbaar. Er valt altijd wel iets te halen én mogelijke indringers in je pand moeten tijdig tegengehouden worden. Hekwerk-, slagboombeveiliging, bodemdetectie en radar en infrarooddetectie samen met camera- en andere observatiesystemen kunnen een goede mix zijn om ongewenste gasten te voorkomen.

Toegangsbeveiliging beheers je blijde intrede Dit is letterlijk de controle en het beheer van de toegang tot je site of een bepaald gedeelte van je pand. Het biedt extra veiligheid omdat je zelf kunt bepalen wie wanneer een ruimte of gebouw mag betreden. Er zijn stand alones, dus voor één deur geschikte toestellen of intelligente, computergestuurde systemen voor tientallen deuren. Opties variëren van systemen met kaart en tag, tot keypads met paswoorden, proximity-meters tot speciale vandaalbestendige toegangscontrolesystemen. Dat laatste betekent dat metalen voorwerpen in de directe omgeving het ding niet aantasten.

Gezichtsherkenning top Privacy: flop?

Biometrische toegang oog, open mijn deur

Warmtebeeldcamera’s je geeft licht ‘s nachts

De absolute horror voor privacy-activisten, maar camera’s die personen en objecten volgen, zijn realiteit. Ze herkennen gezichten, berekenen het aantal mensen, registreren ontbrekende goederen en maken melding van onbevoegden op verboden terrein. De eerste selectie van de beelden wordt door een speciale software gemaakt. Ondertussen is men ook volop aan het experimenteren met gezichtsherkenning. Bij ons in Vlaanderen zijn de toestellen vooral bekend door de actuele discussie over de automatische herkenning van autonummerplaten.

Biometrie is de identificatie door unieke fysieke kenmerken. De vingerafdruk is nog altijd de meest gebruikte techniek. Een template wordt in het geheugen van een centrale computer en bijvoorbeeld een chipcard opgeslagen. Een alternatief voor toegangscontrole is de irisscan. Het is de meest betrouwbare vorm van biometrische herkenning omdat de iris in principe niet verandert. Het bekendste voorbeeld is controle op sommige luchthavens, maar zou ook toepassingen in discotheken en voetbalstadions hebben om ongewenste gasten buiten te houden.

Wanneer het menselijke oog ’s nachts of bij mist niet voldoet, kunnen warmtebeeldcamera’s helpen. Ze registreren de elektromagnetische straling van objecten in het infraroodspectrum. Deze hangen af van de temperatuur en worden vertaald naar zichtbaar beeld. HD-camera’s kunnen in combinatie met gezichtsherkenningssoftware mensen herkennen over afstanden tot 50 meter. Vroeger waren gezichten soms niet te verifiëren door het te klein aantal pixels.


advertorial

Laat camera’s met elkaar praten. Integreer ze. I

nbraak. Veel bedrijfsleiders kennen het spijtig genoeg. Men komt ’s morgens op kantoor aan en stelt vast dat een raam is ingeslagen, laptops verdwenen zijn of zelfs een technische installatie ontvreemd is. Het alarm stond nochtans op. Maar er is amper iets te zien op de camerabeelden. “De camera’s en het alarm hadden beter elkaar afgestemd moeten zijn”, weet Hans Rottiers, veiligheidsexpert bij Cobra Technology.

het gezicht van de inbreker onmiddellijk aanslaan als een inbraakdetector een verdacht signaal opvangt. Liefst niet vijf minuten later, want dan is de vogel al gaan vliegen. Zo kan een dader sneller geïdentificeerd worden. Onderlinge slimme communicatie tussen de apparatuur biedt dat. Camera’s, sensoren en toegangscontrole moeten bij wijze van spreken met elkaar praten. Deze info kan dan snel bij de politie landen. De pakkans verhoogt enorm.”

“Je zou het niet verwachten in 2014”, vervolgt de zaakvoerder van het bedrijf in slimme veiligheidsapparatuur, “maar het gebeurt vaak. Een camera moet letterlijk in

Cobra Technology is gespecialiseerd in inbraakbeveiliging, branddetectie, toegangscontrole en camerabeveiliging. De veiligheidsexperten bieden zowel aan bedrijven als particulieren een oplossing op maat. “Elke geplaatste installatie is eerst nauwkeurig met de klant besproken. We leggen altijd de nadruk op concept- en projectwerking.” Eerst wordt uitgebreid voorbereidingstraject afgelegd. Hier worden alle behoeften opgelijst en een de geïntegreerd plan opgemaakt.” Voor zaakvoerder Hans Rottiers biedt een goede integratie van veiligheidssystemen een duidelijke meerwaarde. “Efficiënte alarmen, bruikbare managementinfo vanuit registratiemogelijkheden en een duidelijk beheer van het toezicht en het onderhoud van de technische installaties werken ook kostenbesparend”, aldus de specialist. “In onze sector primeren kwaliteit en service boven de prijs. Onze kwaliteitscertificaten

“ VEILIGHEID VOOROP IN OPEN OPLEIDINGSSESSIES OF TRAININGEN OP MAAT ” BE-Consult beschikt over een ruime ervaring in de diverse aspecten van de veiligheid. Onze activiteiten hierin zijn: bedrijfsbegeleiding op vlak van preventie, milieu en kwaliteit, veiligheidsopleidingen en examens VCA als erkend examencentrum. BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker waardoor ondermeer tussenkomst via KMO-portefeuille, opleidingscheques en educatief betaald verlof mogelijk is.

Erkend VCA examencentrum De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uit op de werkvloer. Binnen deze controlelijst vormt één van de 12 aspecten het deel opleidingen. Het vormt een belangrijk deel als beoordelingscriterium voor het behalen van het VCA-certificaat. Er is voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. De norm wordt in België beheerd door BeSaCC.

Basiskennis preventieadviseur In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. De opleiding voorziet in de vorming van preventieadviseurs voor KMO bedrijven en adjuncten van grotere bedrijven. De opleiding bestaat uit 45 lesmodules gespreid over 6 dagen, waarin alle aspecten van veiligheid en milieu binnen een bedrijf aan bod komen. Binnen de opleiding wordt de klemtoon gelegd op de praktische toepassing van de regelgeving.

bewijzen dat we hiervan bewust en systematisch werk maken”, vervolgt hij. “De Incert-Erkenning en het werken volgens Bosec- en ISO-richtlijnen staan voorop.” Het bedrijf bestaat nu negen jaar en dat is een voordeel. “We zijn nog jong genoeg om de allernieuwste technologie, service en kwaliteit te bieden. Tegelijk beschikken we ondertussen over meer dan voldoende expertise”, weet Rottiers. Zelf buigt hij al over 24 jaren ervaring, want hij heeft de knepen van het vak meegekregen van thuis uit. Hij leerde de praktijk in de onderneming van zijn vader, een bedrijf gespecialiseerd in branddetectie. Iedereen bij Cobra Technology werkt elke dag mee aan die vertrouwensrelatie met de klant. De technische dienst is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen of dringende interventies. De centrale ligging in Erpe-Mere is een extra troef voor snelle interventies bij klanten over heel België. info@cobra-security.be www.cobra-security.be

COBRA TECHNOLOGY

Bezoek ons via www.be-consult.be en raadpleeg onze kalender met de geplande opleidingen. Schrijf u in via het online formulier van onze open opleidingen. Bespaar als KMO 50% op uw opleiding door gebruik te maken van KMO-portefeuille, een tussenkomst van de Vlaamse Overheid.

BE-Consult organiseert wekelijks VCA opleidingen en examensessies. Elke vrijdag om 16.00u kan zowel het VCAbasis als het VCA-VOL examen afgelegd worden. Meer weten ? Neem contact op met één van onze medewerkers.

Veiligheidsopleidingen -VCA basisveiligheid -VOL-VCA -Preventieadviseur niveau 3 -BA4 en BA5 -asbestverwijdering -stellingbouw -brand - kleine blusmiddelen -gevaarlijke stoffen -opfrissingscursus EHBO -heffen en tillen -werken in besloten ruimten -bedienaar hoogwerker -bedienaar verreiker -heftruckbedienaar -aanslaan van lasten -veilig onderhoud Asbest- en sloopinventarisatie Opmaak milieuvergunningsaanvragen Veiligheidscoördinatie


Brand heeft in mijn bedrijf geen kans. Brand heeft inbeste mijnpreventie bedrijf geen kans. Ik investeer in de en opvolging.

Ik investeer in de beste preventie en opvolging.

Bent u zich als ondernemer wel bewust van uw verantwoordelijkheid? U wilt uw medewerkers en beschermen tegen van alleuw mogelijke risico’s. Speciaal hetmedewerkers voorkomen Bentklanten u zich optimaal als ondernemer wel bewust verantwoordelijkheid? U wiltinuw van brand draagt een grote verantwoordelijkheid. juridisch en bedrijfseconomisch. en klanten optimaalu beschermen tegen alle mogelijkeOok risico’s. Speciaal in het voorkomen

van brand draagt u een grote verantwoordelijkheid. Ook juridisch en bedrijfseconomisch. U wilt uiteraard dat ieder brandgevaar gedetecteerd wordt, maar niet dat de brandweer voor niets moet een brandgevaar dure rekeninggedetecteerd gepresenteerd krijgt. Nu niet er nieuwe aankomt U wilt uitrukken uiteraard en datuieder wordt, maar dat de regelgeving brandweer voor niets die bepaalt dat uw brandmeldsysteem de brandweer niet rechtstreeks mag contacteren is het extra moet uitrukken en u een dure rekening gepresenteerd krijgt. Nu er nieuwe regelgeving aankomt belangrijk een goede opvolging zorgen. niet rechtstreeks mag contacteren is het extra die bepaaltom datvoor uw brandmeldsysteem detebrandweer belangrijk om voor een goede opvolging te zorgen. Bosch heeft voor elke ondernemer een complete oplossing waar u op kunt vertrouwen. Regel nu, voor en geef brand geen kans in uw bedrijf:oplossing www.geef-brand-geen-kans.be Boschhet heeft elke ondernemer een complete waar u op kunt vertrouwen. Regel het nu, en geef brand geen kans in uw bedrijf: www.geef-brand-geen-kans.be

www.geef-brand-geen-kans.be www.geef-brand-geen-kans.be