Lægedage 2021

Page 1

LÆGEDAGE 2021 15.-19. NOVEMBER


PLO Efteruddannelse Trondhjems plads 4 2100 København Ø Redaktion: James Høpner, Efteruddannelseschef Eva Maria Mogensen, Chefkonsulent Produktion: Lars Toft, smallcph@gmail.com Design: Susanne Holm / Lars Toft Foto: Mads Folmer, Torben Kappel, Claus Boesen Tryk: Dyro A/S


LÆGEDAGE

Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side

Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Det sker på Lægedage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Åbningssession, Mød formændene, Temasession og sociale arrangementer . . . .

8

Klinikkurser - deltag virtuelt hjemmefra klinikken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lægetorvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Få mere effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kursusoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kursusbeskrivelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Praktiske oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Holdet bag Lægedage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Læs mere på: lægedage.dk

3


LÆGEDAGE

Velkommen til Lægedage 2021 Vi glæder os særligt til at byde dig velkommen til årets Lægedage! COVID-19 pandemien har betydet, at vi længe ikke har kunnet deltage på kurser og arrangementer. Vi håber ikke, at det får indflydelse på afholdelsen af Lægedage i år, men for at være på den sikre side har vi planlagt en del af kurserne, så de vil kunne afvikles virtuelt, hvis det bliver aktuelt. For at sikre at flest muligt kan deltage i årets Lægedage, har vi som noget helt nyt valgt at streame ”Åbningen” mandag, ”Mød formændene” tirsdag og ”Temasessionen” onsdag. Hvis man vil følge det fra klinikken, udbyder vi mandag og onsdag desuden klinikkurser som webinarer. Dem kan man tilmelde sig og så få en efteruddannelsesdag ud af det i klinikken. Lægedage er en rigtig god anledning til at få inspiration både fagligt og organisatorisk. Og i år måske særligt det sidste. Vi har nemlig med årets tema valgt at fokusere på fagligheden i forhold til organisering, uddelegering og samarbejde i teamet, ledelse og kommunikation og patientrelationen. Temaet i år er:

Almen praksis som en helhed – som team kan vi løfte mere – det gør en forskel at vi kender hinanden og hinandens styrker

Almen praksis er i stadig udvikling og forandring, og udviklingen inddrager både læger og praksispersonale. Med et stærkt team i praksis har vi bedre mulighed for at løfte de mange opgaver, og vi kan som praktiserende læger i højere grad være med til at tegne udviklingen i det primære sundhedsvæsen. Udviklingen kræver nytænkning i forhold til opgavefordeling og udnyttelse af kompetencer og ressourcer. Ved at styrke teamet i praksis kan vi øge vores trivsel og arbejdsglæde, og vi får mere at give af til patienterne – fagligt og menneskeligt. Den største udfordring er at bevare den lægelige kontinuitet og patientrelation samtidig med at praksispersonale varetager flere faglige opgaver og patientkontakter. Patienterne skal opleve at være ’kendt’ i klinikken, sårbare patienter skal have særlig opmærksomhed og hjælp, for at deres forløb hænger sammen, og teamet i praksis skal have en god samarbejdsrelation til den øvrige del af primærsektoren, kommuner og hospitaler. Alle står vi overfor ændrede roller og arbejdsområder. Praksispersonalet skal i højere grad end tidligere varetage selvstændige arbejdsopgaver under supervision, og der er behov for faglig udvikling af personalets kompetencer. Lægerne skal træde mere i karakter som ledere, og er der behov, skal der være mulighed for at lægerne kan styrke deres ledelseskompetencer. Vi kan hjælpe flere patienter, når personalet får et løft kompetencemæssigt og lægerne bliver bedre til at lede og uddelegere. Vi må tænke praksis som en helhed. En helhed, der arbejder som et team, hvor relationerne og interaktion mellem mennesker både internt i teamet og i forhold til patienter og samarbejdspartnere er i fokus. Lægemanglen er uomgængelig. For mange er slidte. Når vi styrker den enkelte praksis med øgede, faglige kompetencer og et stærkt teamsamarbejde, et godt samarbejde i klyngerne og med almen praksis som en stærkere aktør i primærsektoren, kan fremtiden tegne lysere.

4

Lægedage den 15. – 19. november 2021


LÆGEDAGE

Nyt på årets Lægedage Vi arbejder på at gøre det nemmere for jer at bruge det, I lærer på kurserne, hjemme i praksis. Et lille greb, der hjælper én selv, er at man, inden man tager på et kursus, overvejer, hvad det er, man gerne vil have med hjem fra kurset. Derfor har vi i år bedt alle vores kursusledere om at formulere et par spørgsmål, der relaterer sig til kursets indhold og område i forhold til arbejdet i klinikken. De står øverst i kursusbeskrivelserne. Vi håber, at I vil tage dem til jer og bruge dem til at reflektere over, hvad der gør, at I vælger lige præcis det kursus og hvad I gerne vil have med hjem til praksis. Belært af COVID-19 udbyder vi som noget nyt også virtuelle klinikkurser på Lægedage i år. Det betyder, at I kan tage kurser hjemme fra klinikken mandag og/eller onsdag. Læs mere om dette tiltag på side 14. Vi arbejder stadig på at rekruttere til almen praksis, så tag godt imod de ca. 300 KBU- og introlæger, vi giver mulighed for at deltage i Lægedage. Lægedage er vores fagfestival, hvor vi hylder faget og udvikler os fagligt på mange forskellige områder. I år kan vi desuden endeligt fejre, at DSAM har 50(+1)-års jubilæum. Fejringen vil særligt finde sted ved åbningssessionen mandag, men på Lægetorvet i udstillingen kan du også være med til at fejre DSAM de øvrige dage. Vel mødt!

Jørgen Skadborg Anders Beich Formand for PLO Formand for DSAM

Læs mere på: lægedage.dk

5


LÆGEDAGE

Det sker på Lægedage Lægedage byder på et stort varieret udbud af kurser til læger og praksispersonale. Der er i år 134 kurser fordelt på 5 dage. Prisen for at deltage er kr. 3.300,- pr. dag, dog med særpris til yngre almenmedicinere og 300 KBU- og introlæger, samt pensionerede praktiserende læger. Læs mere om tilmelding og praktiske oplysninger på side 91.

Lægedage – mødestedet for de praktiserende læger Lægedage er stedet, hvor almenmedicinere mødes. Efteruddannelse har en vigtig plads i overenskomsten, og Lægedage er en rigtig god anledning til kontinuerlig faglig udvikling. Både for dig som læge, men også for dine ansatte i praksis.

Kursusstrukturen Der er fem forskellige typer kurser med forskellige målgrupper. Hver kursustype har en farve og et unikt nummer. Alle kurser mandag har et nummer, der starter med 100, alle kurser tirsdag med 200 og så fremdeles.

Kursustyper

Hver morgen er der kaffe og lidt brød fra kl. 8.00. Kursustidspunkter er: Mandag: Tirsdag, onsdag og torsdag: Fredag:

kl. 9.00 – 15.15 kl. 9.00 – 17.00 kl. 9.00 – 15.45

Hver dag er der pauser til formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Se de præcise tidspunkter for pauser under praktiske oplysninger på side 91. Pauserne er med vilje lagt på samme tid for alle kurser, så man har mulighed for at mødes, spise frokost sammen og besøge Lægetorvet, udstillingen m.v. Al servering i eftermiddagspausen vil foregå i udstillingsområdet.

LÆGEKURSER – er målrettet læger, og i nogle tilfælde erfarent personale med egne konsultationer.

FÆLLESKURSER – er målrettet både læger og praksispersonale. PERSONALEKURSER – er målrettet praksispersonale. SYGEPLEJERSKEKURSER – er målrettet konsultationssygeplejersker og det personale, der har sygeplejerskefunktioner i praksis. SEKRETÆRKURSER – er specielt målrettet personale med sekretærfunktionen i almen praksis. Alle personalegrupper med sekretærfunktioner er velkomne. Kursusoversigten finder du fra side 21.

6

Lægedage den 15. – 19. november 2021


LÆGEDAGE

Sociale aktiviteter

Udstilling

Lægedage er også der, hvor du møder dine kolleger, tidligere studiekammerater og andre. Ud over de faglige kurser giver vi gode muligheder for at skabe netværk. Der er arrangeret forskellige faglige og sociale aktiviteter:

Alle kursusdeltagere har gratis adgang til udstillingen, hvor relevante selskaber, firmaer, organisationer og patientforeninger er repræsenteret. Der er også mulighed for at se udstillingen, selv om du ikke deltager i kurser på Lægedage.

Mandag kl. 15.30 – 20.00 Åbningssession og debat med efterfølgende buffet.

Læs mere på www.lægedage.dk eller ret direkte henvendelse til Bella Center, exhibition manager Søren Lindquist på mail: slin@bchg.dk eller tlf. 81 88 48 15.

Tirsdag kl. 17.20 – 18.30 Du kan møde formand for PLO, Jørgen Skadborg og DSAM’s nye formand, til en åben debat om almen praksis. Inden da serveres en forfriskning. Onsdag kl. 17.20 Vi byder på en sandwich inden der vises film i auditoriet. I år vises filmen ”The Cave”, en dokumentar om et hospital i den syriske by Ghouta. Filmen introduceres af Søren Brix Christensen, alment praktiserende læge. Torsdag kl. 17.00 – 18.30 Der er ”torsdagsbar” med musik i foyeren. Der vil blive serveret vin, øl og et let traktement. Fredag kl. 15.45 Vi slutter af med en forfriskning som afslutning på en forhåbentlig indholdsrig og spændende uge.

Udstillingen er åben: Mandag: Tirsdag – Torsdag: Fredag:

kl. 10.30 – 17.30 kl. 10.00 – 16.00 kl. 10.00 – 15.00

Kort til udstillingen giver ikke adgang til kursusdeltagelse. På lægedagesitet vil der ligge en liste over udstillere og deres placering.

Evaluering Hjælp os med at blive bedre! Evaluering spiller en vital rolle i udviklingen af Lægedages kurser, derfor sætter vi stor pris på, at du evaluerer de kurser, du deltager i.

App

Lægetorvet

Når du er tilmeldt, kan du downloade app’en ”CM Events” via App Store eller Google Play, så har du programmet lige ved hånden.

Mød dine kolleger på Lægetorvet. Her kan du også møde repræsentanter fra PLO, PLO-E, PLA, DSAM, KiAP, Ugeskrift for Læger, Månedsskriftet for almen medicin og Læge- og patienthåndbogen. Kig forbi, få inspiration og svar på evt. spørgsmål. Læs mere om Lægetorvet side 16-18.

Efter din deltagelse i Lægedage vil du modtage en mail med et evalueringsskema, som går på hele arrangementet. Husk at skrive din personlige mailadresse ved tilmelding, og ikke en fælles praksis-email.

Lægedageavis Hver morgen udkommer dagens Lægedageavis. Ugeskrift for Læger står for avisen, som skriver om alt fra kurser på Lægedage til aktuelle begivenheder og små portrætter af deltagere eller undervisere.

Læs mere på: lægedage.dk

7


Mandag den 15. november 2021

LÆGEDAGE

Åbningssession Åbning 1. del kl. 15.30 - 16.45 KONFERENCIER: GUNVER LILLEVANG formand for Styregruppen for efteruddannelse

Velkommen til Lægedage JØRGEN SKADBORG formand PLO

Åbningstale MAGNUS HEUNICKE sundhedsminister

Åbningsdebat

Ordstyrer og moderator: Journalist Nynne Bjerre Christensen MAGNUS HEUNICKE sundhedsminister • ADAM WOLF Adm. Direktør Danske Regioner • CHRISTIAN HARSLØF direktør Kommunernes

Landsforening • LISA PIONTEK - konsultationssygeplejerske, repræsentant for praksispersonale • LEIF VESTERGAARD PEDERSEN repræsentant for patienterne • JØRGEN SKADBORG - formand for PLO • FORMAND for DSAM

”Almen praksis som en helhed – som team kan vi løfte mere - det gør en forskel at vi kender hinanden og hinandens styrker”

Spørgsmål, der skal drøftes i debatten • Hvordan kan vi som team i samarbejde skabe sammenhæng rundt om patienten? • Hvordan lærer vi som samarbejdspartnere hinanden bedre at kende til gavn for patienten? • Hvordan balancerer vi kontinuitet og større enheder i sundhedsvæsnet? • Hvordan udnytter vi kompetencer og ressourcer bedst muligt i den primære sektor?

Pause kl. 16.45 - 17.15 Åbning 2. del kl. 17.15 - 18.30 KONFERENCIER: GUNVER LILLEVANG formand for Styregruppen for efteruddannelse

Ledelse og organisering

ALFRED JOSEFSEN cand. merc., coach, foredragsholder, tidl. medlem af ledelseskommissionen, formand Unicef, Krogerup Højskole m.fl.

Motivering af Mahlerprisen FORMAND for DSAM

Mahlerprismodtagerens tale DSAM 50(+1) - års jubilæum MICHAEL DUPONT

Psykologisk Magi

HENRIK SVANEKIÆR

Stående buffet i foyeren kl. 18.30 - 20.00

8

Lægedage den 15. – 19. november 2021


LÆGEDAGE

Mahlerprisen er opkaldt efter Dr. Halfdan Mahler, der var generalsekretær for WHO i årene 1973-88. Det er 30. gang, at prisen uddeles. Seneste modtager: Anders Munck

Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris Mahlerprisen gives som en uansøgt hædersgave til en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for udvikling af praksissektoren. Det kan enten være inden for forebyggelse, forskning, uddannelse eller organisatorisk udvikling. Prisen kan endvidere uddeles til en praktiserende læge for hans/hendes særlige indsats inden for kvalitetsudvikling eller undervisning.

Fra i år er det blevet muligt at følge med i Lægedage 2021 direkte fra din praksis, derfor livestreames Åbningssesionen, Mød formændene samt Temasessionen og kan desuden ses efterfølgende på lægedage.dk

Læs mere på: lægedage.dk

9


Tirsdag den 16. november 2021

LÆGEDAGE

Mød formændene Tirsdag den 16. november kl. 17.20 -18.30 Ordstyrer og moderator: Journalist Nynne Bjerre Christensen

Mød op og få svar på spørgsmål fra din faglige og din fagpolitiske formand. Velkommen til debatmøde med formændene. Her har du mulighed for at drøfte og stille spørgsmål om aktuelle emner. Du kan lære dine formænd bedre at kende og høre, hvad de står for og hvilken udvikling i det primære sundhedsvæsen, de ser for sig. Har du spørgsmål til din faglige eller fagpolitiske formand, kan det være en god idé at stille dem allerede, når du tilmelder dig. Det giver os mulighed for at samle spørgsmålene i temaer, og give de to formænd muligheden for at stille uddybende spørgsmål i den forbindelse. Det vil sikre den dialog, som er så vigtig for at sessionen bliver levende, relevant og aktuel. Der vil naturligvis også blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs på selve sessionen. Vi ses!

Fra i år er det blevet muligt at følge med i Lægedage 2021 direkte fra din praksis, derfor livestreames Åbningssesionen, Mød formændene samt Temasessionen og kan desuden ses efterfølgende på lægedage.dk

10

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021

LÆGEDAGE

Temasession - åbent kursus Onsdag den 17. november kl. 9.00 – 12.30 Teamarbejde i almen praksis – hvordan styrker vi det fælles fokus i klinikken? Årets tema for Lægedage er ”almen praksis som helhed – som team kan vi løfte mere.” Der kommer stadigt flere opgaver til almen praksis og med et stærkt teamarbejde har klinikken bedre mulighed for at honorere de mange opgaver. Personalet skal i højere grad end tidligere varetage selvstændige arbejdsopgaver, og det kræver en løbende dialog med lægerne om både faglige behandlingsmål og den enkelte patientrelation. Alle skal kunne arbejde i samme retning og have et fælles fokus på, hvordan de opgaver man hver især arbejder med, understøtter hinanden. Der er derfor store fordele ved at alle arbejder tæt sammen som et team. Det øger både effektiviteten og arbejdsglæden i klinikken. • • • •

Hvordan skabes det gode team–samarbejde, og hvad betyder det at have fælles fokus? Hvordan stimuleres den faglige udvikling i klinikken? Hvorfor skal man ikke være bange for konflikter? Hvad er vigtigt for at være en helhed, hvor sammenholdet og kommunikationen er i fokus?

På denne session vil vi give nogle konkrete bud på, hvordan man kan arbejde sammen som team, og hvordan det gør en forskel for faglighed og trivsel i klinikken. Program Hvad betyder det at lede gennem andre og hvorfor er ledelse vigtigt for at styrke teamet? Oplæg ved koncerndirektør i Region Hovedstaden DORTHE CRÜGER

Ledelse i almen praksis. Værdier, forventninger og illusioner

Oplæg ved organisationskonsulenterne HEIDI BØGELUND og MADS CRANDAL

Pause

Oplæg ved lægerne Fredensvej, Rudkøbing

Teamets ressourcer og læringsmiljøet i klinikken Øvelse v. MADS CRANDAL

Teamarbejde og udvikling af praksis

Fælles fokus og værdier. Hvordan spiller vi hinanden gode? Oplæg ved lægerne Poulsgade, Herning

Kl. 17:20 – 20:00 ”THE CAVE” - med introduktion af Søren Brix Christensen, Fra i år er det alment blevet praktiserende muligt at følge læge og med tidligere i Lægedage formand 2021 for Læger uden direkte fra din praksis, derfor livestreames Åbningssesionen, Mød formændene samt Temasessionen og kan desuden ses efterfølgende på lægedage.dk

Læs mere på: lægedage.dk

11


LÆGEDAGE

Onsdagsfilm Kl. 17.20 – 20.00 ”THE CAVE”

- med introduktion af Søren Brix Christensen alment praktiserende læge og tidligere formand for Læger uden grænser.

Dokumentarfilmen ’The Cave’ handler om lægen Dr. Amani, der leder et hospital i den sønderbombede syriske by, Ghouta. For de civile, som er fanget i den belejret bydel Al-Ghouta, er det muligt at finde håb og sikkerhed i det underjordiske hospital, kaldet The Cave. Her arbejder den ledende børnelæge Dr. Amani Ballour og hendes kollegaer Samaher og Dr. Alaa, som alle, her under jorden, har sikret sig retten til at arbejde på lige vilkår med deres mandlige kollegaer, hvilket ville være helt utænkeligt i den syrisk herskende patriarkalske kultur over jorden. Vi følger kvinderne, når de kæmper med daglige bombardementer, konstant i underskud af forsyninger og med en overhængende trussel af kemiske angreb – således maler filmen et portræt af mod, modstandskraft og ikke mindst af kvindelig solidaritet. Dokumentaren er dansk produceret af Sigrid Dyekjær og instrueret af Feras Fayyad, der blev Oscar-nomineret for den beslægtede De sidste mænd i Aleppo. The Cave modtog den prestigefyldte People’s Choice Award på Toronto filmfestival i 2019. The Cave har været nomineret til en Oscar for bedste dokumentar. Husk at tilmelde dig arrangementet, så vi ved hvor mange deltagere vi skal have forplejning til. Invitationen gælder alle kursusdeltagere onsdag på Lægedage. God fornøjelse! 12

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdagsbar Kl. 17.00 – 18.30 Netværk i foyeren Få styrket dit netværk og vær med til at gøre den sidste aften på Lægedage hyggelig. Efter kurserne, vil der blive serveret vin, øl, vand og et let traktement med livemusik i foyer’en. Husk at tilmelde dig arrangementet, så der også er et glas til dig.

Læs mere på: lægedage.dk

13


Mandag den 15. november 2021

LÆGEDAGE

NYHED!

Deltag i Lægedage 2021 - virtuelt hjemme fra klinikken Som noget helt nyt har vi udviklet et koncept for at deltage i Lægedage hjemme fra egen klinik. Vi streamer:

• Åbningssessionen – mandag • Mød formændene – tirsdag • Temasessionen – onsdag

kl. 15.30-18.30 kl. 17.20-18.30 kl. 09.00-12.30

Få styrket det fælles fokus i klinikken sammen eller gå i dybden med de faglige udfordringer med klinikkens udvikling i centrum. Som et nyt tiltag på Lægedage, udbyder vi nu to klinikkurser som webinarer - kombiner fx. mandag at se Åbningsessionen sammen eller onsdag ved at følge Temasessionen. På denne måde har I mulighed for at håndtere klienter i praksis den halve dag og følge programmet den anden halvdel - eller få en hel dag ud af det med klinikkens fælles fokus og teamsamarbejde med udvikling som omdrejningspunkt.

ADHD hos voksne KLINIKKURSUS - WEBINAR MANDAG 15. NOVEMBER 13.15-15.15

UNDERVISERE: MARK LEE LARSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, EFTERUDDANNELSESKONSULENT PLO-E HANNE HJORTKJÆR PETERSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: HANNE HJORTKJÆR PETERSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Børn med ADHD bliver voksne og flere og flere voksne får ADHD-diagnosen. Vi skal i praksis overtage behandlingen af flere ADHD patienter, når de afsluttes i psykiatrien. Der er gode behandlingsmuligheder både farmakologisk og non-farmakologisk. Vi har derfor en vigtig rolle med at spotte patienter med symptomer på ADHD. Patienter med ADHD kan være vanskelige at tackle – både i telefonen og ved henvendelse i klinikken. Det komplicerer billedet, at patienter med ADHD ofte har andre psykiske lidelser, somatiske tilstande og/eller sociale problemer. Der er derfor brug for fælles viden og strategi i klinikken for håndtering af denne sårbare gruppe. Kurset tilbyder klinikken et fælles vidensgrundlag, der kan danne basis for en efterfølgende strukturering af indsatsen. Vi kan vinde meget ved i fællesskab at lave gode forløb for patienter med ADHD.

FÆLLES FAGLIGT FOKUS

om ADHD hos Voksne

kombiner med streaming af: Åbningssessionen mandag den 15. november kl. 15.30-18.30. (se s. 8) Så kan I starte dagen med at passe patienterne frem til frokost og så få en fælles uddannelses-eftermiddag/aften med kursus og Åbningssessionen sammen i klinikken.

14

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021

HOLD EN FÆLLES TEAM-DAG

- start med at streame årets temasession, onsdag fra kl. 9.00 -12.30. ”Teamarbejde i almen praksis – hvordan styrker vi det fælles fokus i klinikken?” og kombiner med kurset ”Hvordan bliver vi et godt TEAM i vores klinik?” Afrund evt. dagen med feedback og et socialt arrangement.

Hvordan bliver vi et godt TEAM i vores klinik?

KLINIKKURSUS - WEBINAR ONSDAG 17. NOVEMBER 14.00-16.00

1. Fungerer din/jeres praksis som et TEAM? 2. Er alle med i TEAM’et? 3. Hvad gør du/I for at få alle med?

Et godt teamsamarbejde øger effektiviteten, indtjeningen, kvaliteten i patientbehandlingen og ikke mindst arbejdsglæden. Du sætter således fokus på både faglighed og trivsel ved bevidstat arbejde i teams i din klinik. Webinaret vil veksle mellem oplæg og diskussion. Emner vi kommer ind på er teams, anerkendelse, social kapital mm.

UNDERVISERE: JENS BIRK ROSBACH ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SYDPOL KONSULENT LÆRKE THOMSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SYDPOL KONSULENT KURSUSLEDER: LÆRKE THOMSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SYDPOL KONSULENT

Der vil forekomme gruppearbejde på tværs af praksis og faggrupper.

Det er gratis at streame Åbningssessionen, Temasessionen og Mød formændene, men webinarerne koster kr. 5.000,- pr. klinik, pr. webinar. Du tilmelder klinikken webinarerne på lægedage.dk.

Læs mere på: lægedage.dk

15


LÆGEDAGE

Lægetorvet

Lægetorvet Lægetorvet er placeret midt i udstillingen. Her kan du møde repræsentanter fra PLO, PLA, PLO-E, Fonden for Almen Praksis, DSAM, KiAP, Ugeskrift for Læger, Månedsskriftet for almen praksis og Lægehåndbogen.

Mød PLO’s sekretariat på Lægetorvet Du kan møde et bredt udsnit af personale fra PLO’s sekretariat på Lægetorvet. Kom og få en snak eller få hjælp til forståelsen af bestemmelser i overenskomst om almen praksis, profylakseaftalen, andre aftaler, lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger. Du er altid velkommen til at komme med input og inspiration til nye initiativer, du kunne tænke dig, at sekretariatet skal arbejde med, så kig forbi i vores lounge.

Mød PLA på Lægetorvet! Tirsdag, onsdag og torsdag kan du i formiddags- og frokostpausen møde en jurist fra PLA. Kom hvis du har spørgsmål der vedrører dine ansatte, eller hvis du gerne vil høre mere om den overenskomst, som dit personale er omfattet af.

PLO Efteruddannelse Stedet for efteruddannelse for både læger og praksispersonale i almen praksis. Kom og hør om dine muligheder for efteruddannelse. Hvis du har idéer til nye emner, må du endelige komme forbi. Måske kunne du også tænke dig at blive kursusleder eller underviser?

Fonden for Almen Praksis I år har vi flyttet Fonden for Almen Praksis’ sekretariat ud i foyeren, hvor vi kan hjælpe dig med at søge refusion for din deltagelse på lægedage. Husk at medbringe dit private NemID nøglekort. Du kan få en introduktion til din logbog og høre mere om Systematisk Efteruddannelse, også som gruppebaseret efteruddannelse.

DSAM Efter et år, hvor vi har måttet aflyse og udskyde det meste, glæder vi os over, at vi nu igen kan mødes på Lægedage og fejre DSAM’s forsinkede 50-års jubilæum, som situationen med coronavirus sidste år satte en stopper for. På trods af et meget anderledes år er vi stolte af, at flere vejledninger er blevet sat i søen, og vi har fået lanceret DSAM’s Vidensbank med et overblik over spændende, praksisnære kvalitetsprojekter. Ligeledes har vi nedsat interessegruppen Grøn Praksis, der sætter fokus på en mere bæredygtig almen praksis, således at vi kan bidrage til en forbedring af folkesundheden for vores patienters skyld - for blot at nævne nogle af DSAM’s mange projekter og opgaver.

16

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Lægetorvet

LÆGEDAGE

Vil du høre mere om, hvad selskabet laver, og kunne du selv tænke dig at være aktiv i selskabet, enten fagligt eller politisk, så kom og få en snak med os. Er du ikke medlem, er du velkommen til at komme forbi til en snak om, hvad et medlemskab i DSAM kan betyde for dig. Udover DSAM’s sekretariat kan du i løbet af ugen også møde bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra mange af vores udvalg. Nyd også en kop kaffe i loungen på Lægetorvet, som vi deler med PLO. Her kan du møde kolleger til en snak om løst og fast. Det gør en forskel, at vi kender hinanden.

KiAP – Kvalitet i Almen Praksis Klyngerne er et fagligt og professionelt fællesskab, der har fokus på at udvikle kvaliteten af det lægefaglige arbejde med udgangspunkt i sundhedsfaglige data og kollegial sparring. KiAP er sat i verden for at understøtte klyngerne – fra vejledninger til administration og drift til inspiration og datavisninger til kvalitetsarbejdet. Du kan møde os på Lægetorvet og få demonstreret, hvordan du får adgang til forskellige kvalitetsdata for klyngen og klinikken, høre om KiAP’s nye klyngepakker og forskelligt hjælpemateriale samt få inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling på og imellem møderne.

Ugeskrift for Læger Igen i år har Ugeskrift for Læger flyttet redaktionen til Bella Center under Lægedagene. Vi er med fra start til slut, og hver dag laver vi en hel frisk Lægedageavis. Resten af året kommer Ugeskrift for Læger direkte i din postkasse hveranden uge. Du finder de vigtige lægevidenskabelige artikler, men også nyheder og debatter fra hele sundhedsområdet. Flere gange årligt udgiver vi videnskabelige temanumre, så du kan få et overblik over de nyeste landvindinger. Alle artikler kan læses på ugeskriftet.dk. Her kan du løbende hente de indspark, der er vigtige for dig som læge – det gælder de videnskabelige artikler, det sundhedspolitiske og det medlemsnære. Debatten på Ugeskriftet.dk er kun åben for læger, så her kan du finde den frugtbare meningsudveksling fra fagfælle til fagfælle. Under Lægedage kan du møde os på lægetorvet, hvis vi da ikke lige er ude for at interviewe praktiserende læger og praksispersonale - eller laver reportage fra et af de mange spændende Lægedagekurser. Kig forbi og hent en frisk Lægedageavis - eller giv os et tip til en god historie. Ugeskrift for Læger: Vi skriver om læger - til læger.

Læs mere på: lægedage.dk

17


LÆGEDAGE

Lægetorvet

Månedsskrift for almen praksis Med et oplag på knap 3.000 eksemplarer er Månedsskrift for almen praksis fortsat en væsentlig del af de praktiserende lægers efteruddannelsesstof, og redaktionen arbejder til stadighed på at tilpasse bladet til målgruppens hverdag, så læseren får relevant, bred information og efteruddannelse. iPRAKSIS er et tidsskrift for praksispersonalet, med artikler som tager udgangs- punkt i hverdagen i praksis. Tidsskriftet udkommer en gang i kvartalet. Derudover præsenterer vi Praksisskærm – et web-baseret program, som gør det let at præsentere informationer på en skærm i venteværelset og sidst men ikke mindst MediBOX – som er en almen medicinsk IT-platform med vejledninger, billeder, video m.m. rettet mod lægen, praksispersonalet og patienten. Der kan oprettes grupper og deles dokumenter i fx Praksisgrupper, Klynger, Vagtringe mm.

Lægehåndbogen og patienthåndbogen – Et værktøj til hele almen praksis, både nu og i fremtiden På Lægehåndbogens stand kan du møde speciallæger, praksispersonale, repræsentanter fra følgegruppen for sjældne sygdomme samt fysioterapeuter, der alle har været med til at udvikle noget af det nye indhold i Læge- og Patienthåndbogen: •

Kapitel til klinikpersonale: Vejledninger til procedurer, kontrol af kroniske sygdomme og håndtering af nyopståede symptomer

• Det er svært, fordi det er sjældent: Beskrivelse af 300 sjældne sygdomme i Lægehåndbogen •

18

Samarbejde med Sundhedsstyrelsen om LGBT-artikler: Bryd tabu i almen praksis

Lægedage den 15. – 19. november 2021


LÆGEDAGE

Få mere effekt af din efteruddannelse Vi vil gerne understøtte, at du får så meget som muligt med hjem fra Lægedage til hverdagen i almen praksis. Forskning viser, at du som kursusdeltagere i højere grad får sat den nye viden i spil i praksis, hvis du inden du tager på et kursus har overvejet, hvad du skal bruge kurset til og hvad du er særligt interesseret i at lære og ta’ med hjem til hverdagen. Derfor har vi i år bedt alle kursuslederne på Lægedage om at formulere et par spørgsmål i kursusbeskrivelsen til det enkelte kursus. Tanken er, at du, når du vil tilmelde dig kurset, overvejer spørgsmålene og dermed allerede er godt i gang med en læringsproces. Hvis du under kurset på forskellig måde bliver bedt om at reflektere over, hvad du er blevet inspireret af, hvad du kan tage med hjem og hvordan du vil arbejde videre med stoffet og ideerne derhjemme, så er chancen for at det faktisk sker væsentligt højere. Altså at du så konkret som muligt undervejs i kurset forholder dig til, hvordan du vil omsætte stoffet til praksis, når du kommer tilbage. Du kan overveje, om du vil træffe aftale med en kollega eller med din praksis om en aktivitet/en opfølgning efter kurset, hvor din nye viden sættes i spil. Vi har også bedt alle kursusledere om at afslutte kurserne med at opsummere, hvad de tre vigtigste pointer, du kan tage med hjem, er. Vi håber, at du vil tage godt imod de nye tiltag og vil få endnu mere ud af dine kurser.

Læs mere på: lægedage.dk

19


LÆGEDAGE

20

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021 KURSUS

LÆGE

NR.

KL. 9.00 – 12.00 Sorg sent i livet (+65-årige)

26

102

Tarmmikrobiota – det nye sort

26

103

T

Tendinopatierne – de smertefulde sener

27

104

T

Lær at elske din kroniske smertepatient – håndtering i praksis efter en kronikermodel

27

105

T

Virchows triade revisited: Kirurgi og koagulation

28

106

T

Personalejura – gode rammer skaber trivsel

28

Alkoholmisbrug – handlemuligheder i almen praksis

29

108

T

Det skrøbelige liv

29

109

T

Vov at se, høre og handle – om overgreb mod børn

30

110

T

Den systematiske børneundersøgelse med mentalt fokus

30

111

T

Patienten i behandling med vanedannende medicin

31

112

T

Forstå laboratorieværdierne

31

113

T

Konfliktens væsen – håndtering i teamet

32

114

T

Øjensygdomme

32

SYGEPLEJERSKE PERSONALE SEKRETÆR

KURSUS

NR.

LÆGE

KL. 13.15 – 15.15

PERSONALE

SIDE

115

T

Second victim

33

116

T

Lægemiddelinteraktioner – hvilke er vigtige!

33

117

T

Modermærkekræft

34

118

T

Video, Video, V-I-D-E-O bare tryk på knappen...

34

119

T

Hjemmefødsel?

34

Højaktuelt emne

35

120 FÆLLES

SIDE

101

107 FÆLLES

LÆGEDAGE

121

T

E-mail konsultationer – udfordringer og muligheder

35

122

T

Nye IT-værktøjer på vej

35

123

T

Den LGBT-venlige praksis

36

124

T

5 skarpe om øret

36

125

T

Måling af blodtryk i almen praksis

37

Læs mere på: lægedage.dk

21


KURSUS

KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

NR.

KL. 9.00 – 12.30

201

LÆGE

FÆLLES

PERSONALE

KURSUS

LÆGE

FÆLLES

PERSONALE SEKRETÆR

KURSUS LÆGE

22

SIDE

Symptomer og specialister (4 emner)

38

202

T

Nye og gamle veje ind og ud af praksis

39

203

T

Trivsel og arbejdsglæde – for min praksis og mig

39

204

T

Værdibaseret patientkontakt – kend dig selv

40

205

T

Palliativ indsats hos patienter med hjertesvigt

40

207

T

Ultralyd i almen praksis – for begynderen

41

208

Brug din overenskomst – rigtigt

42

209

Ældre og infektioner

42

210

T

Børn og overvægt – dilemmaer og perspektiver

42

211

T

Hvordan bliver vi et godt TEAM i vores klinik?

43

212

T

Dødsangst – et tabu?

43

213

T

Journalføring – den nye bekendtgørelse

44

214

T

Obstipation i praksis

44

215

T

Ørelidelser – for personalet

45

NR.

KL. 14.00 – 17.00

SIDE

216

T

Symptomer og specialister (3 emner)

45

217

T

Læse, skrive og lytte – skønlitteraturen hjælper

46

218

T

Rekruttering af personale – sæt det gode hold!

46

219

T

Lægejura – IGVH, tvang i somatikken og fremtidsfuldmagt

47

220

T

Tyndhudet eller tykhudet? Undgå omsorgstræthed i din praksis

47

221

T

Skulder- og knæundersøgelse – med og uden ultralyd

48

222

Thyroideasygdomme i almen praksis

48

223

Hjertebanken – betyder det noget og hvad gør vi?

49

224

T

Let’s talk about sex

49

225

T

Patientadfærd – kan du tyde, hvad der er på spil?

50

226

T

Den svære svimmelhed

50

227

T

De 10 hyppigste infektionssygdomme – for personalet

51

228

T

Mave-tarm-sygdomme for sekretærer

51

NR. 206

KL. 9.00 – 17.00 TSE

Patienten med svimmelhed

SIDE 41

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 KL. 9.00 – 12.30

LÆGEDAGE

KURSUS

NR.

SIDE

FÆLLES

301

Temasession: Teamarbejde i almen praksis – hvordan styrker vi det fælles fokus i klinikken?

52

302

Reumatologiske highlights

52

303

T

Dermatologi i almen praksis

53

304

T

Lægemidlernes sociale liv

53

305

T

Man dør af demens – den dementes palliative behov

54

307

T

Hævede ben – kroniske ødemer

55

308

T

Medicingennemgang – et fælles anliggende

55

309

T

Selvmåling og monitorering i almen praksis - HANDS ON

56

310

T

Forløbsplaner for KOL, diabetes og hjerte

56

311

T

Personalet som patientens underviser

57

312

T

Konsultationsprocessen og teorien bag

57

PERSONALE

313

T

Screening for stress – en opgave for praksispersonalet

58

SEKRETÆR

314

T

Det Danske Børnevaccinationsprogram, grundkursus

58

LÆGE

FÆLLES

SYGEPLEJERSKE

KURSUS

LÆGE

NR.

KL. 14.00 – 17.00

315

T

Urinmikroskopi og wet smear

59

316

T

Børneneurologi i almen praksis

60

317

T

Mandens helbred

60

318

T

Børne-/ungepsykiatri

61

319

T

Behandlerteams i almen praksis

61

320

T

Den anerkendende praksis

61

B12-vitaminets mysterium

62

Astmabørn i praksis

62

323

Kost som god egenomsorg

63

324

Byg bro mellem livsglæde og arbejdsglæde – hvad kan positiv psykologi bidrage med?

63

321 322

FÆLLES

SYGEPLEJERSKE PERSONALE

KURSUS LÆGE

SIDE

T

325

T

Den gode patientsamtale – med udfordrende patienter

64

326

T

Sutur, lim og strips – behandling af akutte sår

64

327

T

Sundhed.dk – din hjælp i hverdagen

65

328

T

Hudlidelser – for personalet

65

NR. 306

Læs mere på: lægedage.dk

KL. 9.00 – 17.00 TSE

Columna hele vejen

SIDE 54

23


KURSUS

Torsdag den 18. november 2021

KURSUS

LÆGE

NR.

KL. 9.00 – 12.30

SIDE

401

Hudens tumorer – diagnostik og behandling

66

402

Status på COVID-19 – 1,5 år inde i pandemien

66

403

Hæmatologi - hvad gør du ved “skæve” prøver?

67

404

T

Skuldre, hofter og knæ

67

405

T

Iskæmisk hjertesygdom – hvordan udredes og behandles patienten i 2021?

68

406

T

Analinkontinens

68

407

TidSammeDag – det sikrer tilgængelighed i praksis

69

409

Kræftpatienter og senfølger – følger vi op i almen praksis?

70

410

T

Osteoporose – set fra almen praksis

70

FÆLLES

411

T

Urinmikroskopi

71

SYGEPLEJERSKE

413

T

Type 2-diabetes, up-date og organisering

72

414

T

Gynækologiens ABC

72

415

T

Tidlig opsporing af demens

73

416

T

Psykiatrikursus for personalet

73

PERSONALE

KURSUS

LÆGE

FÆLLES

NR.

KL. 14.00 – 17.00

SIDE

417

Opdatering i otologi

73

418

T

Demens i almen praksis

74

419

T

Behandling af venøs trombo-emboli i almen praksis

74

420

T

Syg eller rask – kan patienten fortsat arbejde?

75

421

T

Personlighedsforstyrret eller blot forstyrret – et kommunikationslaboratorium

75

422

Endometriose eller ”bare” menstruationssmerter?

76

423

Hjerteinsufficiens – optimer dine patienters behandling

76

424

Data i praksis – hvordan bruger vi, hvad vi har?

76

425

Akut stroke og TCI

77

426

T

Tidlig indsats ved svangre- og børneundersøgelser

77

427

T

Teamet

78

SYGEPLEJERSKE

428

T

Præventionskursus – for dig med selvstændige konsultationer

78

PERSONALE

429

T

De syge børn i praksis

79

SEKRETÆR

430

T

Kroniske lidelser i praksis

79

KURSUS

NR.

KL. 9.00 – 17.00

LÆGE

408

TSE

FÆLLES

412

T

24

SIDE

Faglig ledelse i almen praksis

69

KOL, styrk teamarbejdet i praksis

71

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Fredag den 19. november 2021 KURSUS

LÆGE

FÆLLES

PERSONALE SEKRETÆR

KURSUS

NR.

KL. 9.00 – 12.00 T

Stil skarpt på øjet i almen praksis

80

502

T

Rationel laboratoriemedicin – få blod på tanden

80

Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

80

503 504

T

Allergi – diagnostik og behandling

81

505

T

Psykofarmaka i almen praksis

81

506

T

Klinisk beslutningstagen i en travl hverdag

82

507

T

Mødet med indvandrerpatienten i almen praksis

82

508

T

Funktionelle lidelser – hvem gør hvad i praksis?

83

510

T

Ryglidelser i almen praksis – for praksispersonale

84

511

T

En sexet samtale

84

512

T

Godt at vide om medicin

85

NR.

KL. 13.15 – 15.45

PERSONALE

KURSUS SYGEPLEJERSKE

SIDE

Postcommotionelt syndrom – et tiltrængt overblik, når hovedet bliver rystet

85

514

T

Chirurgia minor

86

515

T

Patienternes sygemeldinger – lægens dilemmaer

86

516

T

Fremtidens teknologi i almen praksis

87

Brug din overenskomst – rigtigt

87

517

FÆLLES

SIDE

501

513

LÆGE

LÆGEDAGE

518

T

Vægtneutral sundhed og stigmatisering af tykke

88

519

T

IT-sikkerhed – informationshygiejne og digital rygrad

88

520

T

Attesjunglen – forstå udbud og muligheder

89

521

T

Tissetrang og fiskelugt

89

NR. 509

Læs mere på: lægedage.dk

KL. 9.00 – 15.45 T

Få bedre styr på blodtrykket

SIDE 83

25


KURSUS

101

Mandag den 15. november 2021

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: MORTEN HEDELUND PSYKOLOG, DET NATIONALE SORGCENTER EMMA BECK PSYKOLOG, DET NATIONALE SORGCENTER KURSUSLEDER: CHRISTIAN VØHTZ ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

101

Sorg sent i livet (+65-årige)

1. Hvad kommer jeg i kontakt med i mig selv, når jeg møder patienter i sorg? 2. Hvad gør jeg i kontakten med patienter i sorg? 3. Hvad vil mine patienter i sorg sige om min måde at møde dem på? Ønsker du at skærpe dit blik for komplicerede sorgreaktioner og få redskaber til den meningsfulde samtale om patientens sorg? Kurset vil indkredse de naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos ældre ved plenumoplæg og dialog, samt inddrage konkrete eksempler fra almen lægepraksis. Kurset har fokus på kommunikation, og det forventes, at du deltager i øvelser og træner, hvordan viden om sorgreaktioner og opmærksomhed på kontakten med patienten konkret kan inddrages i samtalen.

102

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: OLUF BORBYE PEDERSEN PROFESSOR, SPECIALLÆGE, DR.MED. KURSUSLEDER: LENE AGERSNAP ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

102 Tarmmikrobiota – det nye sort 1. Mikrobiota – hvad er det egentlig og hvorfor er det så hypet? 2. Hvordan er viden om tarmmikrobiomet relevant i mit daglige praksisliv? 3. Vil fremtidens apotek komme til at indeholde lægemidler udvundet af tarmbakteriemolekyler? De seneste 10 år har muliggjort en kortlægning af menneskets mikrobesamfund – mikrobiomerne. Hver enkelt af os huser billioner af helbredsneutrale og sundhedsfremmende bakterier, arkæer, bakteriofager, virus og svampe. Økosamfundene af mikroorganismer kaldes under et for mikrobiomer. Langt det største mikrobiom findes i tarmen. Tarmmikrobiomet udgør én stor kemifabrik, der bidrager til produktionen af et væld af hormoner, neurotransmittere og metabolitter, som påvirker værtsorganismen massivt. Ubalancer i tarmmikrobiomet sættes i forbindelse med patogenesen til mange kroniske sygdomme som skizofreni, depression, autisme, Parkinson, fedme, diabetes, nyresvigt og coloncancer. Mød en af pionererne, den formidlingsprisbelønnede professor, som vil fremlægge og diskutere et udvalg af de mange spændende resultater fra forskningens frontlinje og oprulle såvel nutids- som fremtidsperspektiver for os.

26

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021 103 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: MICHAEL SKOVDAL RATHLEFF PROFESSOR, FYSIOTERAPI JENS LYKKEGAARD OLESEN SPECIALLÆGE I REUMATOLOGI, PROFESSOR, PH.D. KURSUSLEDER: ANNETTE ENGSIG ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR

LÆGEDAGE

103 T Tendinopatierne – de smertefulde sener 1. Hvilke patienter ser du mest med smerter fra senerne? 2. Hvad er sværest angående disse patienter? 3. Hvad mangler du for at lette dine konsultationer på området? Mange konsultationer handler om smerter fra en sene (de såkaldte tendinopatier, fx achilles tendinopathy eller fasciitis plantaris). Rigtig mange af disse patienter kan undersøges og behandles i almen praksis via simple råd og øvelser, som patienten selv kan udføre i hjemmet. Men hvad gør vi, når det ikke går som forventet, og hvem skal vi henvise videre til? På kurset gennemgår vi baggrunden for senesmerter og hvordan vi via anamnese og undersøgelse kan komme diagnosen og behandlingen nærmere. Der bliver instrueret i undersøgelsesteknikker, relevante råd og øvelser til behandling, og vi kommer ind på, hvornår der er indikation for billeddiagnostik og henvisning. Kurset veksler mellem teori og øvelser med høj deltageraktivitet.

104 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: KARIN BRUUN PLESNER OVERLÆGE KURSUSLEDER: ANE JØRGENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

104 T Lær at elske din kroniske smertepatient – håndtering i praksis efter en kronikermodel 1. Stiller du selv diagnosen ”kroniske komplekse smerter” når du ikke mener at smerterne skyldes et symptom på en underliggende lidelse? Hvis ikke – hvorfor ikke? 2. Føler du dig klædt på til at forklare den kroniske komplekse smertepatient hvad det er de fejler, på en måde som beroliger dem og som støtter dem i at undgå unødvendig udredning? 3. Kender du de normale psykologiske reaktioner på kronisk sygdom (herunder komplekse kroniske smerter) og føler du dig rustet til at hjælpe din patient med at tackle disse? Den kroniske komplekse smertepatient kan være vanskelig at håndtere i praksis – især hvis man ikke lykkes med at adskille den kroniske smertetilstand fra alt det andet, disse patienter henvender sig med. Løsningen er at opfatte den kroniske smertepatient som alle andre kronikertilstande og få systematiseret og målrettet behandlingsindsatsen. Når smerterne er blevet kroniske komplekse, er de ikke længere blot et symptom, men er blevet en sygdom/tilstand i sig selv. Det kræver særlig viden, at kunne genkende og håndtere de problemstillinger disse patienter ofte præsenterer. Kurset giver svar på spørgsmål som: • Hvordan kan kroniske komplekse smerter forstås ud fra en biomedicinsk forståelsesramme? • Hvordan lægger man en behandlingsplan ud fra den biomedicinske forståelsesramme? • Hvordan kan kroniske komplekse smerter forstås ud fra en psykosocial forståelsesramme? • Hvordan ser en normal og en afvigende psykologisk reaktion på en kronisk smertetilstand ud? • Hvordan lægger man en behandlingsplan ud fra en psykosocial forståelsesramme? Få inspiration til hvordan den kroniske komplekse smertepatient kan håndteres i jeres praksis.

Læs mere på: lægedage.dk

27


KURSUS

Mandag den 15. november 2021

105 T Virchows triade revisited: Kirurgi og koagulation

106 T Personalejura – gode rammer skaber trivsel

Hvordan er opgaverne omkring patienter med åreforkalkning og varicer fordelt imellem de forskellige personalegrupper i din klinik? Er der noget ved denne fordeling som med fordel kunne ændres? Vil du forsøge at ændre noget på denne fordeling?

1. Hvordan kan du blive udfordret som leder? 2. Har du kendskab til juridiske og ledelsesmæssige redskaber, som kan hjælpe dig med ledelse? 3. Vil du arbejde for god trivsel i din klinik?

Vi starter med en opdatering på patofysiologi samt udredning og behandling i almen praksis. Fokus er på, hvornår patienten bør henvises og hvilke undersøgelser, der gerne må være foretaget før patienten henvises. Der gives for hvert område en opdatering på udredning og behandlingsmuligheder på karkirurgiske afdelinger, samt opdatering om, hvilken efterbehandling, der institueres samt hvad der meget gerne må blive fulgt op på i almen praksis.

Kurset er for læger og personale med særlig interesse i personalejura fx praksismanagere.

1. 2. 3.

For emnet om dyb venøse trombose, vil der med baggrund i senest guideline, blive gennemgået: Udredning, risikostratificering, behandling og behandlingsvarighed med antikoagulation, trombolyse til proksimal dyb vene trombose, udredning og behandling af post trombotisk syndrom. Igen med fokus på hvornår og til hvem patienterne bør henvises og hvad vi håber på almen praksis kan hjælpe med af kontrol og varig behandling efterfølgende. Desuden vil kurset omfatte en opdatering på koagulationsdefekter samt valg og fravalg af behandling med p-piller. Kurset er interaktivt med digitale afstemninger.

105 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

Bliv bedre til at håndtere svære situationer og skab bedre trivsel blandt medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i typiske dagligdagsproblematikker, der let kan opstå på en lille arbejdsplads med tætte relationer, og de ledelsesmæssige udfordringer, du møder som arbejdsgiver. Vi giver dig nogle redskaber til at håndtere situationerne, såvel juridisk som ledelsesmæssigt.

106 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: LENE VESTH ADVOKAT, LEDELSESKONSULENT PLA MADS CRANDAL LEDELSESKONSULENT, UDANNELSESKONSULENT PLO-E KURSUSLEDER: MORTEN JACOBSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

UNDERVISERE: EVA FUNDING OVERLÆGE NIKOLAJ ELDRUP OVERLÆGE KURSUSLEDER: JONAS HALFDAN RY HESSLER ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

28

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021 107

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: ANNETTE SØGAARD PROFESSOR

Alkoholmisbrug – handlemuligheder i almen praksis

1. Hvilke tegn skal gøre dig opmærksom på et potentielt alkoholproblem? 2. Hvad kan du gøre som praktiserende læge – evidensbaseret alkoholbehandling? (psykosocial og medicinsk) 3. Hvornår skal du viderehenvise og til hvem?

ULRIK BECKER PROFESSOR KURSUSLEDER: JENS SØNDERGAARD SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN OG KLINISK FARMAKOLOGI, PROFESSOR

108 T

107

LÆGEDAGE

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: LONE VESTERDAL SOGNEPRÆST, CAND.T HEOL., CAND.MAG., MA I SJÆLESORG, FORFATTER INGER ULDALL JUHL ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, FORFATTER KURSUSLEDER: INGER ULDALL JUHL ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, FORFATTER

Alkoholproblemer er hyppige i alle dele af det danske samfund. På kurset vil du blive præsenteret for ny viden om udvikling af alkoholproblemer hos dine patienter og dine muligheder for håndtering heraf. Vi vil gennemgå neurobiologi, samfundmæssige konsekvenser, hvordan man bliver opmærksom på alkoholproblemer og præsentere en alkohol overforbrugsintervention, som er skræddersyet til almen praksis.

108 T Det skrøbelige liv 1. Oplever du at du har tilstrækkelig viden og erfaringer til at yde eksistentiel omsorg overfor patienter? 2. Har du erfaringer med at henvise patienter til deres sognepræst? Og hvad er i givet fald din erfaring med det? 3. Hvis du har en nær, faglig relation til en sognepræst, hvilke emner og erfaringer vil du så gerne lære om af sognepræsten, og hvilken viden og erfaringer mener du er vigtigt at sognepræsten lærer af dig? Sygdomme og eksistentielle kriser er nøje forbundne. Når vi eller vores kære bliver syge, medfører det ofte eksistentielle tanker og overvejelser. I almen praksis møder læger og personale hver eneste dag patienter, som oplever sig truet på den menneskelige eksistens ved alvorlig sygdom, angst, dødsfald, tab eller sorg. Patienterne bringer disse emner op i almen praksis, fordi de igennem en årrække har opbygget en tillidsfuld relation og føler sig trygge. Arbejdet med mennesker i krise og sorg stiller store krav til indlevelse, empati og evne til at håndtere svære følelser. Det giver risiko for sekundær traumatisering, som er det fænomen, at hjælpere der arbejder med traumatiserede mennesker, selv kan blive traumatiserede. Læger og personale i almen praksis er karakteriseret ved at have mentale højrisiko-job. Dette begreb indebærer også medfølelsestræthed eller omsorgstræthed (compassion fatigue). På dette kursus vil henholdsvis en sognepræst og en praktiserende læge ud fra cases belyse, hvorledes en teologisk og medicinsk faglighed kan fastholde et nuanceret og helhedsorienteret blik på patienten. Samtidig vil præsten og lægen komme med eksempler på tværfagligt samarbejde, hvor fællesskabet øger den faglige kompetence og dermed nedsætter risikoen for sekundær traumatisering.

Læs mere på: lægedage.dk

29


KURSUS

Mandag den 15. november 2021

109 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: GITTE HESTHAVEN JØRGENSEN OVERLÆGE, CENTER FOR BØRN UDSAT FOR OVERGREB, BØRN OG UNGE, AUH-SKEJBY BOLETTE HØY POLITIKOMMISSÆR

109 T Vov at se, høre og handle – om overgreb mod børn 1. Har du børn i din praksis du ved mistrives eller muligt er udsat for overgreb og har du været i tvivl om du gjorde det rigtige? 2. Hvad og hvilke konkrete overvejelser har holdt dig tilbage ift. at handle på mistanke om overgreb? Undervisningen forestås af en socialpædiater, en politikommissær og en retsmediciner.

LISE FROST SPECIALLÆGE I RETSMEDICIN KURSUSLEDER: HANS CHRISTIAN KJELDSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

• Hvordan taler man med barn og familie? • Hvem gør hvad? Der præsenteres konkrete handlingsvejledninger for almen praksis og samtidig gives introduktion til og baggrundsviden om politiets efterforskning inklusiv det retsmedicinske arbejde. Hvordan sikrer vi den mest skånsomme håndtering for familien, tager vare på den medicinske udredning og behandling samtidig med et hensigtsmæssigt forløb, hvad angår det socialretlige og det strafferetlige. Undervisningen tager udgangspunkt i cases fra almen praksis og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog.

110 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: ULLA MARSLEW SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, EKSTERN LEKTOR ANETTE HAUSKOV GRAUNGAARD SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, LEKTOR, PH.D. KURSUSLEDER: ULLA MARSLEW SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, EKSTERN LEKTOR

110 T Den systematiske børneundersøgelse med mentalt fokus 1. Hvordan får I kommunikeret om tvivl og usikkerhed om et barns udvikling i jeres klinik? 2. Medbring en case, hvor du har været i tvivl om et barns trivsel var optimal 3. I hvor høj grad får du inddraget sociale forhold i dine børneundersøgelser – og hvordan? Den forebyggende børneundersøgelse har eksisteret i 73 år i Danmark og været udviklet/evalueret to gange. Børns udvikling dækker over et bredt spektrum af normalitet, som vi som klinikere får en god fornemmelse af over tid. Ved at udvikle og systematisere børneundersøgelsen kan man professionelt videregive observationer og få sat tvivl/ usikkerhed i en fagligt kontekst, så det bliver lettere at tale om det, man observerer ved børneundersøgelsen. Man har de sidste 10 år kunnet se en udvikling i psykiatriske diagnoser hos både børn og voksne. Det er vigtigt at identificere børn med risiko for at udvikle mentale helbredsproblemer tidligt. Så for at forbedre lægens muligheder for at kunne identificere den mentale trivsel hos barnet, er den del af børneundersøgelsen videreudviklet og vil blive gennemgået i dette kursus. Undervisningen vil være praksisbaseret og tage udgangspunkt i deltagernes cases.

30

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021 111 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: PALLE MARK CHRISTENSEN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN OG FAMAKOLOGI, LÆGEMIDDEL- OG KVALITETSUDVIKLINGSKONSULENT KURSUSLEDER: SUSANNE SALMONSEN KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

111 T Patienten i behandling med vanedannende medicin 1. Hvilke patientgrupper, i behandling med vanedannende medicin, ser du i klinikken? 2. Hvilken/hvilke grupper vil kunne profitere af at have sygeplejersken som tovholder? 3. Hvilken viden har du brug for, hvis den opgave skal ligge hos dig? Hvordan kan vi i almen praksis yde den bedste støtte/behandling til patienter i behandling med vanedannende medicin? Kan vi organisere os i klinikkerne og få sygeplejersken ”klædt på”, så det bliver en fælles opgave at varetage denne patientgruppe? Hvilke patienter ser vi i klinikkerne, og hvilke grupper kan sygeplejerskerne evt. overtage behandlingen af i samarbejde med lægen? Hvad siger lovgivningen om dette område? På kurset gennemgås: • Sovemedicin • Benzodiazepiner • Smertestillende medicin • Abstinenser/nedtrapningsplaner.

112 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: PETER SCHOU RUGOLO ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: ANNE-MARIE LYNGBYE KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

112 T Forstå laboratorieværdierne

1. Hvilke redskaber har jeg til rådighed for tolkning af laboratoriesvar? 2. Kan jeg selvstændigt vejlede patienter udfra deres laboratoriesvar? 3. Hvordan kan jeg implementere selvstændige vejledninger/konsultationer med laboratoriesvar i min praksis? Kurset er en introduktion til brugen og tolkning af de mest gængse laboratorieundersøgelser i almen praksis. Målet er, at du som personale tilegner dig, eller øger din viden omkring laboratorieundersøgelser, så du i højere grad kan vurdere, hvornår disse er relevante og hvornår et evt. unormalt svar bør få konsekvenser i behandlingen. Kurset vil bestå af en kombination af katedral undervisning med teoretisk oplæg samt gruppearbejde.

Læs mere på: lægedage.dk

31


KURSUS

Mandag den 15. november 2021

113 T Konfliktens væsen – håndtering i teamet 1. Hvad forventer du og din leder, at du får ud af dette kursus? 2. Hvad kan klinikken få ud af, at du kommer på dette kursus? 3. Er du parat til at ændre din måde at håndtere konflikter? Enhver konflikt er unik. Konflikter opfattes ofte negativt og uløste konflikter dræner os for energi. De kan opstå af ting, der bliver sagt – eller ikke sagt. Af noget der bliver gjort eller tænkt. Det er vigtigt at kende konfliktens væsen, før du løser den. Er du bevidst om dit eget konfliktmønster og hvordan det påvirker konflikter med patienter, pårørende og kolleger? Hvad sker der, når du ikke agerer professionelt i en konflikt? På kurset får du indsigt i, hvad en konflikt er og hvordan den opog nedtrappes. Du vil få redskaber til hvordan du bidrager til en hensigtsmæssigt kommunikation og forebygger konflikter. Kurset vil veksle mellem fagligt oplæg med mulighed for diskussion og case-arbejde.

113 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.00

114 T Øjensygdomme 1. Hvad gør du, hvis du er i tvivl om telefonvisiteringen af en patient med øjengener og hvilke problemstillinger, synes du kan være sværest at visitere? 2. Har klinikken en guideline for, hvordan du skal visitere en patient med øjenproblemer? Kunne du tænke dig et overblik over øjets anatomi samt de mest almindelige øjensygdomme, så er kurset noget for dig. Mange patienter ringer med forskellige øjenproblemer. Du vil på kurset få en guideline til at udspørge til symptomer, for lettere visitering og journalføring. Du vil få viden om de faresignaler, man især skal være opmærksom på, for en akut visitering. Hvad gør du, hvis du er i tvivl om telefonvisiteringen af en patient med øjengener, og hvilke problemstillinger synes du kan være sværest at visitere? Vi gennemgår grøn og grå stær og øjet hos en diabetiker samt det røde øje. Du vil derfor blive bedre til at lokalisere rødmen i øjet, når patienter kontakter klinikken. Du vil på kurset få viden om de faresignaler, man især skal være opmærksom på, for en akut visitering.

114 T

SEKRETÆRKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: LONE FISCHER PSYKOLOG

UNDERVISER: ADAM ELIAS BRØNDSTED LÆGE, PH.D.

KURSUSLEDER: LISA PIONTEK KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER: ZITA VESTDAM KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

32

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021

115 T

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISERE: CAMILLA AAKJÆR ANDERSEN LÆGE, PH.D. KATJA SCHRØDER JORDEMODER, PH.D. KURSUSLEDER: JETTE DAM-HANSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

115 T Second victim 1. Hvilke erfaringer har du med utilsigtede forløb eller fejlvurderinger fra dit eget arbejde? 2. Hvad gør du for at undgå defensiv medicin efter et utilsigtet hændelsesforløb? 3. Hvad gør du,når du bliver bekendt med at en kollega har været involveret i et utilsigtet hændelsesforløb? Når læger er involveret i forløb, hvor der sker fejl, utilsigtede hændelser eller med et uventet dårligt udfald for patienten, kan de blive ”second victim”. Vi diskuterer, hvordan vi får skabt en mere åben dialog omkring de utilsigtede hændelsesforløb såvel i egen organisation som eksternt. Vi vil med kurset gerne medvirke til at skabe en kulturændring hos læger. Vi vil give deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan man kommer videre, hvordan man undgår skyld og skam. Det er hensigten at disse værktøjer kan tages med hjem og arbejdes videre med i egen praksis.

116 T

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISER: JAKOB SCHÖLLHAMMER KNUDSEN LÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: JANE SVENSSON ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

116 T Lægemiddelinteraktioner – hvilke er vigtige! 1. Hvad er de vigtigste lægemiddelinteraktioner i almen praksis? 2. Er der ligefrem nogle, der kan være farlige? 3. Hvor skal jeg være ekstra opmærksom og hvilke er ikke så relevante? Kendskab til de alvorligste lægemiddelinteraktioner er vigtig, da mange kan forudses, og forholdsregler kan tages, før de bliver problematiske. Af de patienter, der er i behandling med to eller flere lægemidler, får 16% behandling med potentielt interagerende lægemidler. Risikoen for interaktion kan reduceres, hvis unødig medicin seponeres, hvis polyfarmaci mindskes, og hvis nonfarmakologiske behandlingsmuligheder benyttes. På kurset lægges vægt på hvilke interaktioner, der er vigtige i almen praksis og hvor vi skal have fokus.

Læs mere på: lægedage.dk

33


KURSUS

117 T

Mandag den 15. november 2021

117 T Modermærkekræft

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISER: LISBET ROSENKRANTZ HØLMICH PROFESSOR, OVERLÆGE PLASTIKKIRURGI KURSUSLEDER: MORTEN JAKOBSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

1. 2. 3. 4.

Hvad får dig til i klinikken nogen gange til at mistænke modermærkekræft? Hvilke udfordringer ser du vedrørende diagnosticering af modermærkekræft? Hvordan handler du, når du mistænker modermærkekræft? Hvad får dig nogle gange til at mistænke tilbagefald?

Bekymrede patienter med pletter, misfarvninger og andre forandringer i huden, er en hyppig kontakt i almen praksis. Alle er bekymrede for modermærkekræft, også den praktiserende læge! På kurset går vi bagom modermærkekræft. Kursets faglige fokus er at styrke og opdatere os på bl.a. karakteristika, diagnostik, visitation, behandling og prognose for denne alvorlige sygdom.

118 T

118 T Video Video V-I-D-E-O bare tryk på knappen...

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISER: NICHOLAS CHRISTOFFERSEN KONSULENT I PLO KURSUSLEDER: RASMUS DAHL-LARSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

1. Hvilke sygdomme/diagnoser/patienter vil egne sig til video-konsultation? 2. Hvilke faldgruber kunne der være ved videokonsultation? 3. Er videokonsultation en meropgave eller en aflastning? Videokonsultation er en ny måde at konsultere sin egen læge på. 2% af alle konsultationer i 2020 var via video. Der er et stigende ønske om øget digitalisering fra patienter og nemmere adgang til den praktiserende læge – måske kan videokonsultation være en af løsningerne. På kurset vil du høre om erfaringer med brugen af videokonsultation. Hvordan implementeres videokonsultation i din dagligdag? Hvilke patienter, symptomer og sygdomme egner sig? Hvordan motiverer du dine patienter til at bruge video? Hvad er en god kommunikation på video og kan patientrelation opretholdes? Video-kommunikation med hjemmeplejen eller plejehjemmet, kan man det?

119 T

13.15 – 15.15

UNDERVISERE: OLE OLSEN STATISTIKER BENEDICTE MARIE LIND BARFOED PH.D., UDDANNELSESLÆGE I ALMEN MEDICIN TINA WINTHER JORDEMODER KURSUSLEDER: CHRISTIAN WEGENER JØRGENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

34

119 T Hjemmefødsel?

LÆGEKURSUS

1. Vidste du at vi er forpligtede til at oplyse om muligheden for hjemmefødsel? 2. Hvad tænker du risikoen er for raske gravide med en normal graviditet ved at føde hjemme? 3. Hvad tænker du risikoen er for raske gravide med en normal graviditet, som vil føde på sygehus?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Bliv bedre klædt på til at rådgive den raske gravide med en forventet ukompliceret fødsel med hensyn til valg af fødested. Vi fremlægger den foreliggende evidens på en overskuelig måde, så du får et brugbart redskab i informationen overfor den gravide. Deltag i dette spændende kursus med erfaringsdeling, evidens og diskussion om et emne, der for mange kan være meget følelsesbetonet. Vi vil både berøre evidens med hensyn til almindelige og sjældne komplikationer for både mor og barn. Få viden, inspiration og gode ideer til din kliniske hverdag.

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021 120

FÆLLESKURSUS

13.15 – 15.15

NB! SÅVEL EMNE SOM UNDERVISERE OG KURSUSLEDER VIL FREMGÅ AF HJEMMESIDEN – CA. 1 MÅNED FORUD FOR LÆGEDAGE.

120

LÆGEDAGE

Højaktuelt emne

Vi præsenterer et højaktuelt emne på Lægedage. Emnet kan være rent fagligt – eller det kan være mere fagpolitisk – eller måske endda politisk? Vi vil finde et ”hot” emne, der dels præsenteres og dels giver anledning til en debat med deltagerne i sessionen – se mere på hjemmesiden, når vi nærmer os åbningen af Lægedage.

121 T

FÆLLESKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISERE: ELISABETH ASSING HVIDT SENIORFORSKER, LEKTOR NIELS ULRICH HOLM ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: JENS SØNDERGAARD SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN OG KLINISK FARMAKOLOGI, PROFESSOR

122 T

FÆLLESKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISERE: TINE OHM LAURSEN TEAMLEDER, SUNDHEDSDATASTYRELSEN DANIEL KAMINSKI ROTENBERG ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

121 T E-mail konsultationer – udfordringer og muligheder 1. Hvornår er e-mail konsultationer (e-kons) gavnlige – og hvornår er de ikke? 2. Hvordan kan jeg skabe dialog med patienterne om behov og ønsker for e-kons? 3. Hvordan organiserer jeg bedst e-kons? E-mail konsultationer (e-kons) udgør en stadig større del af konsultationerne i almen praksis og har skabt øget tilgængelighed til almen praksis. Med udgangspunkt i forskning og i praktiske erfaringer med e-kons i almen praksis, vil vi med kurset gennemgå betydningen af e-kons for patienter og læger og komme med forslag til, hvordan e-kons bedst kan håndteres i almen praksis. Vi kommer med eksempler på e-kons konsultationer og på patienters forventninger, hvor e-kons kan give problemer samt hvilke muligheder, der er.

122 T Nye IT-værktøjer på vej 1. Har du nogensinde været i tvivl om, hvornår dine patienter havde en aftale på sygehuset? 2. .... og har du nogensinde manglet deres stamoplysninger? 3. Kan der mon være fordele i at dele diagnoser på tværs af sundhedsvæsenet?

KATHRINE RONEKLINT NOER PROJEKTLEDER, SUNDHEDSDATASTYRELSEN

I sundhedsvæsenet har man efterhånden fået øjnene mere op for, at deling af data er vejen frem. Det fælles medicinkort er et glimrende eksempel på de åbenlyse fordele, men også de besværligheder der er, når flere aktører kan ændre på de samme data.

KURSUSLEDER: JOACHIM NØRMARK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Indenfor det kommende år vil flere nye fælles værktøjer se dagens lys, og i denne session vil vi fokusere på Det Fælles Diagnosekort, Aftaleoversigten og Fælles Stamkort. Vi vil se eksempler på de tre ovenstående og se hvilken betydning det får, for både patienterne og for os behandlere, at flere data deles. Efter dette kursus vil du og din praksis være bedre klædt på at tage imod de nye IT-værktøjer, der kommer ind i dit system ganske snart.

Læs mere på: lægedage.dk

35


KURSUS

Mandag den 15. november 2021

123 T

FÆLLESKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISERE: CHRISTIAN GRAUGAARD LÆGE, PROFESSOR OG PH.D. JAN FOUCHARD SPECIALLÆGE, PH.D. CAMILLA TVED JORDEMODER, MASTER I SEXOLOGI KURSUSLEDER: HANS CHRISTIAN KJELDSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

123 T Den LGBT-venlige praksis 1. Har du nogensinde stået i en faglig situation, hvor du syntes, du kom til kort over for en patient med LGBT-baggrund? 2. Hvad skal der efter din mening til for, at man kan kalde en praksis for ”LGBT-venlig”? 3. Hvad opfatter du som værende den praktiserende læges vigtigste opgaver i forhold til patienter med minoritetsbaggrund på seksualitetens eller kønnets område? Kurset vil præsentere de nyeste data vedrørende LGBT-personers livsstil, sundhed og trivsel. Vi stiller skarpt på den alment praktiserende læge som en nøgleperson i forebyggelse og sundhedsfremme blandt seksuelle og kønslige minoriteter. Med udgangspunkt i ny dansk forskning vil oplægsholderne skitsere LGBT-gruppens særlige udfordringer, ønsker og behov og komme med bud på, hvordan man med små midler skaber en almen praksis, hvor alle føler sig velkomne. Det overordnede mål er at udjævne eksisterende uligheder i sundhed. Kurset vil bestå af både katedrale og øvelsesbaserede indlæg. Underviserne er både forskere, klinikere og brugere.

124 T UNDERVISER: SUNE LAND BLOCH OVERLÆGE KURSUSLEDER: KARINA LASSEN SYGEPLEJERSKE

PERSONALEKURSUS

13.15 – 15.15

124 T 5 skarpe om øret 1. Har I en instruks i klinikken til behandling af øregener? 2. Hvad ser du gennem dit otoskop? 3. Lader du dig presse af forældre til at behandle deres børn med antibiotika? I hverdagen mødes du ofte af patienter, der klager over smerter i øret, flåd fra øret, propfornemmelse, tinnitus, pludseligt høretab og øresten. På kurset vil du blive opdateret på de hyppigste lidelser i øret. Hvordan behandler vi børn? Har barnet mellemørebetændelse eller væske på øret? Skal vi give antibiotika eller smertestillende? Hvordan tolker man en simpel tympanometri? Hvilke tilstande kan være farlige? Hvornår skal du være særlig opmærksom, og hvornår bør patienten vurderes af en øre-næse-halslæge?

36

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Mandag den 15. november 2021 125 T

PERSONALEKURSUS

13.15 – 15.15

UNDERVISERE: LONE BETH PEDERSEN KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E JONAS HALFDAN RY HESSLER ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: JONAS HALFDAN RY HESSLER ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere på: lægedage.dk

LÆGEDAGE

125 T Måling af blodtryk i almen praksis 1. Hvordan foregår måling af blodtryk i jeres klinik? 2. Er der muligheder for at forbedre kvaliteten af måling af blodtryk i jeres klinik? 3. Har du konkrete forslag til hvordan dette kunne gennemføres i jeres klinik? Måling af blodtryk er en hyppig og vigtig aktivitet i almen praksis. Måling af blodtryk bruges både til at vurdere akutte patienter og i forbindelse med kontrol af kronisk sygdom. Måling af blodtryk er en opgave, som ofte er uddelegeret til personale i klinikken. På kurset gennemgås teori og praktiske forhold omkring måling af konsultationsblodtryk. Du vil få gennemgået måling af blodtryk med manuelle metoder, herunder aneroid blodtryksmåling samt automatisk måling ved den oscillometriske metode. Vi inviterer kursisterne til at øve de forskellige metoder på hinanden. Vi vil præsentere dig for nyeste evidens og metoder, herunder ikke-observeret måling af konsultationsblodtryk.

37


KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

201

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: THOMAS BORGEN UHRE SPECIALLÆGE I PSYKIATRI OG ALMEN MEDICIN JAKOB CHRISTENSEN OVERLÆGE THOMAS DAMGAARD SANDAHL AFDELINGSLÆGE

201

Symptomer og specialister (4 emner)

1. Hvordan udreder du symptomer og tilstande? 2. Har dine uddannelseslæger og personale de nødvendige instrukser til at håndtere symptomer og tilstande? 3. Det kan være en dramatisk oplevelse, hvis en patient falder om med bevidsthedstab i venteværelset. Har I en plan for, hvad der skal gøres og hvem, der gør hvad?

PETER KROGH BRYNNINGSEN OVERLÆGE

Det er en kerneopgave for praktiserende læger at udrede patienter med uvisiterede symptomer. Vi skal finde og behandle de få syge og lade de raske forblive raske. Det kan være en udfordring, specielt fordi vores hverdag er presset og tiden er knap. Udredning og behandling skal derfor være effektiv og fokuseret.

KURSUSLEDER: MOGENS VESTERGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

På kurset gennemgås emnerne: 1) Angst, 2) Bevidsthedstab, 3) Forhøjede levertal og 4) Delir. Generelt handler de fleste kurser om behandling af organspecifikke sygdomme, mens udredningen af patienter med symptomer, tilstande eller skæve laboratorietal ikke får samme opmærksomhed. Vi har derfor inviteret nogle specialister til at komme med deres råd til, hvordan man effektivt kan udrede og behandle patienter med almindelige symptomer. Der er tale om kliniknær undervisning baseret på bl.a. forelæsning, cases og patientdemonstrationer. Underviserne har kun kort tid til at gennemgå store emner og der vil desværre ikke være meget tid til spørgsmål og dialog. Vi tilstræber at uploade slides fredag den 12/11, så I kan læse dem før, tilføje noter under og genlæse dem efter undervisningen. Kurset kan med fordel tages sammen med kursus 216, som fokuserer på udredning af 3 andre symptomer: 1) Det ømme led, 2) Det kritisk syge barn og 3) Mavesmerter.

38

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 202 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

LÆGEDAGE

202 T Nye og gamle veje ind og ud af praksis

UNDERVISERE: JETTE STAGSTED GALATIUS VICEDIREKTØR PLO

1. Hvis du er tæt på pensionsalderen, hvad ville så gøre, at du ville fortsætte lidt længere? 2. Hvis du er ung læge og venter med at købe dig ind, hvad skulle der så til for, at du ville købe dig ind lidt hurtigere?

KARSTEN REJKJÆR SVENDSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, BESTYRELSESMEDLEM PLO

Kurset henvender sig til såvel unge læger på vej ind i praksis, som ældre læger på vej ud af praksis.

KURSUSLEDER: JOACHIM FRØLUND ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

En stor del af landets praktiserende læger er i øjeblikket over 65 år. Hvis de vælger at stoppe nu, bliver manglen på praktiserende læger endnu større. Samtidigt er der en del af vores unge speciallæger, der endnu ikke har købt sig ind i praksis, men går og venter. Kan vi, med de muligheder, der er i overenskomsten (nye og gamle), gøre det mere attraktivt for ældre læger at blive lidt længere og yngre kolleger at træde ind i praksis tidligere. På kurset vil vi gennemgå overenskomstens muligheder for at komme ind og ud af praksis. Kigge på, hvordan et generationsskifte kan laves og muligheden for at være ansat både som ældre og yngre læge. Vi vil gennemgå både det praktiske og det juridiske. Vi vil også præsentere overenskomstens muligheder for forskellige praksistyper – både de traditionelle og de lidt mindre kendte, så som satellitpraksis, praksis på licens og fx ejerskab af flere praksis. Der vil være fortællinger fra læger, der har valgt at bruge nogle af modellerne, og vi får mulighed for at høre om deres erfaringer. Vi håber meget, at deltagerne vil tage deres egne historier og spørgsmål med, og bidrage til god dialog og inspiration til alle.

203 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: GUNVER LILLEVANG ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, FORMAND FOR STYREGRUPPEN FOR EFTERUDDANNELSE PLO HEIDI BØGELUND FREDERIKSEN LEDELSESKONSULENT, PH.D. UDDANNELSESKONSULENT PLO-E KURSUSLEDER: FLEMMING BRO ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR, KIAP KONSULENT

203 T Trivsel og arbejdsglæde – for min praksis og mig 1. Hvornår oplever du god trivsel og arbejdsglæde i din praksis? 2. Taler I om trivsel, og hvordan I trives i din praksis? 3. Hvad har I konkret gjort i jeres praksis for at forbedre forhold, der påvirker trivsel og arbejdsglæde? Kurset skal give indsigt i forhold, der betyder noget for at alle i praksis bevarer trivsel og inspiration til, hvad I kan gøre for at bevare og forbedre arbejdsglæden. Du vil få klarhed over, hvad der kendetegner god trivsel, hvad der kan true den, og hvordan udbrændthed viser sig og kan forebygges. På kurset vil data fra PLOs trivselsundersøgelser blive præsenteret, og vi vil drøfte, hvad læren herfra er. Sammen vil vi diskutere, hvilke strategier, vi hver især kan anvende for at sikre god trivsel for både læger og praksispersonale.

Læs mere på: lægedage.dk

39


KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

204 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: NIELS CHRISTIAN HVIDT PROFESSOR, DR.T HEOL. KURSUSLEDER: JENS SØNDERGAARD SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN OG KLINISK FARMAKOLOGI, PROFESSOR

204 T Værdibaseret patientkontakt – kend dig selv 1. Hvad er gode værdier og meningsfuldhed? 2. Hvordan styrker vi vores egen ånd, så vi har glæde i livet? Så vi har overskud til at håndtere de situationer, hvor vi er udfordret? Og har overskud til de udfordrede mennesker, vi møder hver dag i vores praksis. I samarbejdet i almen praksis gør vi os umage for at have fokus på borgernes trivsel og værdier. Men som fagperson, frivillig og medmenneske bliver vi også selv udfordret af livet. Det kan være når vi mennesker mister et familiemedlem, bliver skilt, ramt af sygdom, ikke kan få arbejdet til at hænge sammen, eller vi på anden måde blive ramt af krise – så søger vi alle ind til de dybere værdier og kilder til mening, noget at håbe og tro på. Noget, der kan styrke vores ånd, vores indre liv og den længsel, der på ingen måde alene kan mættes ved medicinsk eller professionel opmærksomhed. På kurset vil du blive introduceret til resultater, der viser, at mennesker med stærke værdier og oplevet mening har lavere sygdomsrisiko, lever længere og klarer sig bedre i kriser og i den professionelle hverdag. Bedre selvindsigt skaber bedre møder med patienterne og bedre behandling.

205 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: SUSANNE AAGAARD OVERLÆGE TRINE BROGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: ANNA WEIBULL SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

205 T Palliativ indsats hos patienter med hjertesvigt 1. Hvilke erfaringer har du med palliation til hjertesvigtspatienter? 2. Hvordan støtter du i din praksis patienter med hjertesvigt og deres pårørende? 3. Hvornår er det tid til drøftelse om inaktivering af pacemakerens ICD? Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er halveret fra 1995 til 2014. Det betyder samtidigt, at ca. 500.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom. Patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemer. Fremskreden hjertesygdom medfører ofte mange hospitalsindlæggelser og patienterne har ofte en dårligere prognose end cancerpatienterne. Derfor er palliation en helt naturlig del af den kardiologiske indsats til hjertepatienter med fremskreden hjertesygdom. Men hvornår kan vi ikke gøre mere? Hvordan identificerer og lindrer vi palliative behov? Hvem skal varetage opgaven? Hvor svært kan det være? Hvad siger jeg om restlevetid, og hvornår skal vi tale om at slukke for ICDen? Kurset tager udgangspunkt i Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapir: Palliation ved fremskreden hjertesygdom (https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/ item/6862/DCS%20Holdningspapir%205-16%20(NY_160517).pdf). På kurset åbnes også en dialog om ”advance care planing” (ACP) – den tidlige afklaringssamtale som den bruges i de palliative teams/enheder for lindrende behandling og i almen praksis.

40

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 206 TSE

206 TSE Patienten med svimmelhed

LÆGEKURSUS

9.00 – 17.00

UNDERVISERE: HELLE THAGESEN OVERLÆGE, KLINISK LEKTOR MARIANNE MIKKELSEN OVERLÆGE, NEUROLOG KURSUSLEDER: KARL-MARTIN LIND ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

1. Hvordan skelnes mellem de forskellige typer af svimmelhed? 2. Hvilke praktiske håndgreb benyttes? 3. Hvornår bør vi overveje R-test, vippelejetest, MR-scanneren eller kolleger fra andre specialer? 4. Hvad med dem vi ikke finder forklaring på svimmelhed hos?

Svimmelhed er et almindeligt symptom. I aldersgruppen over 65 år oplever næsten 1/3 ind imellem episoder med svimmelhed. Svimmelhed er primær kontaktårsag i 1% af konsultationerne i almen praksis, som delsymptom er det langt hyppigere. På kurset kommer vi ind på hensigtsmæssig udredning og behandling af svimmelhed. Formålet med kurset er at styrke lægens viden om udredning af forskellige typer svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest samt relevant billeddiagnostisk.

207 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: SØREN KÆSELER ANDERSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE TROELS MENGEL-JØRGENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE CAMILLA AAKJÆR ANDERSEN LÆGE, PH.D. JENS LYKKEGAARD OLESEN REUMATOLOG, PROFESSOR ALMEN MEDICIN KURSUSLEDER: THOMAS LØKKEGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere på: lægedage.dk

207 T Ultralyd i almen praksis – for begynderen 1. Hvordan kan ultralyd anvendes i det kliniske arbejde i almen praksis? 2. Hvordan kan jeg lære at ultralydsskanne? 3. Vil det være relevant for mig at ultralydsskanne mine patienter? Kurset giver en introduktion til brugen af klinisk ultralyd i almen praksis. Kurset henvender sig til læger, som ikke har tidligere erfaring med ultralydsscanning. Kurset vil give indsigt i ultralydsteknologi, apparatur, uddannelsesmuligheder samt praktisk scanningsteknik. Med udgangspunkt i klinisk relevante cases vil vi perspektivere fremtiden for ultralyd i almen praksis. Indholdet er domineret af praktiske øvelser, og deltageren vil få vished for ‘det her kan jeg godt lære’. Kurset lægger op til næste uddannelsesniveau, som er et regelret færdighedskursus og forudsætningen for at kunne arbejde selvstændigt i egen praksis.

41


KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

208

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: LOUISE BRO LARSEN CHEFKONSULENT I PLO

208 Brug din overenskomst – rigtigt 1. Hvad er nyt? 2. Bruger du mulighederne i din overenskomst rigtigt?

KURSUSLEDER: TRINE JEPPESEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, BESTYRELSESMEDLEM PLO

Kurset er for læger og personale med særlig interesse i OK fx praksismanagere. Vi tager udgangspunkt i gældende Overenskomst om almen praksis og i den fornyelse af overenskomsten, som forventes at træde i kraft til efteråret 2021. Vi gennemgår vigtige nyheder i overenskomsten, og vi gennemgår udvalgte ydelser, deres indhold, honorering og kombinationsmuligheder. Vi kommer også igennem de generelle vilkår for praksisdrift med vægt på de hyppigst stillede spørgsmål til sekretariatet. Der vil indgå gruppearbejde med diverse cases.

209

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

1. Er det rigtigt, ældre ikke får feber? 2. Er forvirring et godt tegn på UVI hos ældre? 3. Hvornår giver det mening at pode fra et bensår?

UNDERVISERE: ANNE HOLM LÆGE, PH.D., POSTDOC LOTTE USINGER KLINISK LEKTOR KURSUSLEDER: RUNE AABENHUS ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D., ADJUNKT

210 T

209 Ældre og infektioner

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: JENS MELDGAARD BRUUN PROFESSOR, OVERLÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: CHRISTINA GERLACH ØGARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Specielle forhold vedrørende ældre og antibiotikabehandling berøres med fokus på, hvordan vi stiller diagnoser, hvornår vi bør give antibiotika – og hvornår ikke. Kan vi hjælpe på andre måder? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på ved kurset. Omdrejningspunktet for kurset vil være diskussioner med udgangspunkt i cases og oplæg. Formålet med kurset er at du efter kurset føler dig fagligt kompetent og tryg ved at varetage ældre patienter med infektioner både med og uden antibiotika.

210 T Børn og overvægt – dilemmaer og perspektiver 1. Er overvægt et problem? 2. Skal vi veje børn? 3. Skal vi i almen praksis tale om overvægt hos børn? Vores kroppe forandrer sig gennem hele livet og har forskellige størrelser og former. En ny rapport om forebyggelse af overvægt hos børn viser, at mange i løbet af barndommen problemfrit går fra normalvægt til overvægt og tilbage til normalvægt igen. Nogle børn udvikler svær overvægt og tager denne med ind i voksenlivet, med øget risiko for sundhedsmæssige konsekvenser som fx type 2-diabetes og hjertekarsygdom. Skal vi tage det op og forebygge problemer? I dag er der stigende opmærksomhed på, om det at veje børn fører til mobning og stigmatisering, og dermed kan skade barnet. Samtalen med barnet og familien kan være svær og vække mange følelser, og hvordan opnår man dialog med barnet og familien, uden at bidrage til stigmatisering. Disse dilemmaer diskuterer vi åbent og nysgerrigt. Tag dine egne erfaringer med, og få nye perspektiver og tanker med hjem.

42

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 211 T Hvordan bliver vi et godt TEAM i vores klinik?

LÆGEDAGE

212 T Dødsangst – et tabu?

1. Fungerer din/jeres praksis som et TEAM? 2. Er alle med i TEAM’et? 3. Hvad gør du/I for at få alle med?

1. Er dødsangst en biologisk nødvendighed? 2. Skal vi se døden i øjnene for at leve helt? 3. Hvordan italesættes døden – hvis overhovedet?

Et godt teamsamarbejde øger effektiviteten, indtjeningen, kvaliteten i patientbehandlingen og ikke mindst arbejdsglæden. Du sætter således fokus på både faglighed og trivsel ved bevidst at arbejde i teams i din klinik.

Døden taler vi behandlere ofte med vores patienter om, men hvad med dødsangsten? Taler vi om den, ser vi den? Og hvad er det egentlig for en størrelse? Hos hvem fylder dødsangsten? Er det hos patienten, behandleren – eller begge? Skal vi være bange for at dø? Er vi bange for andres død? Er dødsangst neurotisk hæmmende eller er den en forudsætning for at leve?

Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser – “teambuilding”. Emner vi kommer ind på er teams, anerkendelse, social kapital mm. Alle eller flere fra samme praksis kan med fordel deltage, men der kan også arbejdes på tværs af forskellige praksis og faggrupper.

211 T UNDERVISERE: JENS BIRK ROSBACH ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SYDPOL KONSULENT LÆRKE THOMSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SYDPOL KONSULENT KURSUSLEDER: LÆRKE THOMSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, SYDPOL KONSULENT

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

Dødsangst har som begreb mange interessante lag og facetter. Kurset har en undersøgende tilgang, hvor vi tilgår dødsangsten ud fra flere vinkler herunder fra det psykologiske og filosofiske perspektiv. Dødsangsten udforskes og du vil få mulighed for at få sat dine egne tanker og ord i spil, måske du endda kommer i kontakt med din egen dødsangst. Målet er at starte en bevidsthed, så du får øje på dødsangsten og at få dig til at stå stærkere i forhold til at tale om den. Kurset består af en vekslen mellem plenum oplæg, workshops ved borde, opsamling og ”storytelling”.

212 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: NIKOLAJ ZEUTHEN FORFATTER, FILOSOF OG SANGER LOTTE MØRK HOSPITALSPRÆST, FORFATTER OG DEBATTØR KURSUSLEDER: ANETTE SKOV ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere på: lægedage.dk

43


KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

213 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: BETINA LEIG KELDORFF SPECIALKONSULENT, CAND. JUR, STPS SUSANNE SCHEPPAN OVERLÆGE, AMBULANCELÆGE, LÆGEFORENINGENS LÆGEANSVARSUDVALG KURSUSLEDER: JETTE DAM-HANSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

213 T Journalføring – den nye bekendtgørelse 1. Har du fået læst den nye journalføringsbekendtgørelse? 2. Har du hørt om den nye vejledning dertil? 3. Skal negative fund journalføres? Som en udløber af Svendborgsagen opstod der behov for revision af journalførings– bekendtgørelsen. Der har været arbejdet længe og intenst med en ny bekendtgørelse. Og nu er den her... Til den nye journalføringsbekendtgørelse er der tilknyttet flere sektorspecifikke vejledninger, hvor der nu er en vejledning, der dækker både almen praksis og speciallægepraksis. Er lange notater bedre end korte? Og hvad med fraser, er det nyttigt? Eller er det støj? Kurset vil fokusere på de gældende regler inden for ansvarsdeling, journalføringspligt, informeret samtykke samt generelle forventninger til praktiserende læger inden for dokumentationspligt. Journalen er vores vigtigste arbejdsredskab - nu med nye regler.

214 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: LOTTE VINSKOV FYNNE OVERLÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: JOAN BUCHHOLTZ KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

214 T Obstipation i praksis 1. Hvornår er en patient forstoppet? 2. Spørger du ind til symptomer på forstoppelse systematisk? 3. Hvordan følger du op og hvornår slipper du patienten igen? Rigtig mange henvender sig til egen læge med symptomer på obstipation. Hvad skal vi spørge dem om for hurtigt at få konkretiseret problemets omfang? Hvad anbefaler vi dem? Hvilke medikamenter skal de prøve? Hvordan virker de og hvad er forskellen? Er det lige meget, hvad vi anbefaler patienterne eller er der nogen vi skal være ekstra opmærksomme på alt efter diagnose? Kan personalet hjælpe til at forebygge obstipation og hvilke råd virker bedst? Hvad med de små børn når de ikke har haft afføring i et par dage. Hvilke observationer er vigtige og hvilke patienter skal vi se i klinikken akut? Hvordan og hvornår på dagen opstartes behandling med laksantia? Hvor ofte skal patienten tage sin laksantia og hvor længe? Vi inddrager patient-cases som en del af undervisningen.

44

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 215 T Ørelidelser – for personalet

LÆGEDAGE

216

Symptomer og specialister (3 emner)

1. Hvilke redskaber har jeg til at rådgive patienterne med øreproblematikker i telefonen? 2. Kan jeg selv rådgive og behandle patienter med øreproblematikker? 3. Hvordan vil jeg implementere nye tiltag til selvstændig patientbehandling i klinikken?

1. Hvordan vil du selv udrede disse symptomer? 2. Har dine uddannelseslæger og personale de nødvendige instrukser til at håndtere disse symptomer og tilstande? 3. Det kan være en dramatisk oplevelse, hvis en patient falder om med bevidsthedstab i venteværelset. Har I en plan for, hvad der skal gøres, og hvem der gør hvad?

Kom og lær om ørelidelser, så du kan blive en endnu bedre behandler af denne store gruppe i almen praksis.

Det er en kerneopgave for praktiserende læger at udrede patienter med uvisiterede symptomer. Vi skal finde og behandle de få syge og lade de raske forblive raske. Det kan være en udfordring, specielt fordi vores hverdag er presset og tiden er knap. Udredning og behandling skal derfor være effektiv og fokuseret.

Børnene får mellemørebetændelse og har ofte væske på ørerne i store dele af barndommen. Familierne er påvirkede med dårlig søvn og mistrivsel til følge. Hvordan følger vi op i praksis, rådgiver og får sendt de rigtige børn til ørelægen med henblik på dræn? Få genopfrisket anatomi og lidt fysiologi, men primært håndteringen af ørelidelserne: • Cerumenfjernelse • Tympanometri • Otogen svimmelhed • Ekstern otit • Sekretorisk og akut otitis media.

-ff T 215 T

På kurset gennemgås emnerne: 1) Det ømme led, 2) Det kritisk syge barn og 3) Mavesmerter. Generelt handler de fleste kurser om behandling af organspecifikke sygdomme, mens udredningen af patienter med symptomer, tilstande eller skæve laboratorietal ikke får samme opmærksomhed. Vi har derfor inviteret nogle specialister til at komme med deres råd til, hvordan man effektivt kan udrede og behandle patienter med almindelige symptomer.

Der er tale om kliniknær undervisning baseret på bl.a. forelæsning, PERSONALEKURSUS cases og patientdemonstrationer. Underviserne har kun kort tid til PERSONALEKURSUS . ff-.

UNDERVISER: 9.00 JESPER LILLESØE ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE UNDERVISER: JESPER LILLESØE KURSUSLEDER: ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANNE MARIE LYNGBYE KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: ANNE-MARIE LYNGBYE KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

– 12.30

at gennemgå store emner og der vil desværre ikke være meget tid til spørgsmål og dialog. Vi tilstræber at uploade slides fredag den 12/11, så I kan læse dem før, tilføje noter under og genlæse dem efter undervisningen Kurset kan med fordel tages sammen med kursus 201, som fokuserer på udredning af 4 andre symptomer: 1) Angst, 2) Forhøjede levertal, 3) Bevidsthedstab og 4) Delir.

216

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: ULRICH FREDBERG PROFESSOR KAARE ENGELL LUNDSTRØM OVERLÆGE LOTTE VINSKOV FYNNE AFDELINGSLÆGE, OVERLÆGE KURSUSLEDER: MOGENS VESTERGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere på: lægedage.dk

45


KURSUS

217 T

Tirsdag den 16. november 2021

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: MERETHE KOUSGAARD ANDERSEN PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR, SENIORFORSKER ANDERS JUHL LANGSCHEIDEL RASMUSSEN LEKTOR, LITTERATURFORSKER KURSUSLEDER: JENS SØNDERGAARD SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN OG KLINISK FARMAKOLOGI, PROFESSOR

218 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: LISE ELKJÆR DIREKTØR, CAND. THEOL. KURSUSLEDER: HOLGER KJÆR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

217 T Læse, skrive og lytte – skønlitteraturen hjælper 1. Hvordan kan du som behandler anvende litteraturen? Formålet med kurset er, at du tilegner dig en narrativ kompetence, der kan benyttes til at videreudvikle din forståelse og dine handlemuligheder i relationen til patienter og pårørende. Du vil opnå en indsigt i, hvordan skønlitterære tekster virker, både når de læses og skrives, og hvilke fremtrædende sygdomsfortællinger, vi møder i dansk samtidslitteratur. Der vil blandt andet blive fokuseret på: • Nærlæsning og kreativ skrivning som litterære metoder • Hvilke sygdomsnarrativer, der er mest iøjnefaldende i dansk samtidslitteratur • Hypotesen i narrativ medicin om at nærlæsning og kreativ skrivning fremmer evnen til at være lydhør over for sygdomsfortællinger fra patienter og pårørende • Hvordan en typisk sygdomsfortælling er opbygget og kan analyseres • Studier i effekten af læsning og skrivning hos medicinstuderende og hos alvorligt, kronisk syge • Hvad der er nyt ved at inddrage skønlitteratur i dansk humanistisk sundhedsforskning • Hvordan kan vi som læger anvende en narrativ kompetence til at støtte patienten i en omskrivning af den livsfortælling, som er ”forlist” pga. alvorlig sygdom?

218 T Rekruttering af personale – sæt det gode hold! 1. Hvordan får jeg lavet en præcis og dækkende jobprofil? 2. Hvordan får jeg afdækket de personlige og faglige kompetencer til jobsamtalen? 3. Hvordan får jeg lavet en vellykket og langtidsholdbar rekruttering? Hvis du, som læge og leder, gerne vil blive bedre til at ansætte det rigtige personale – til gavn for både dig, din klinik, de øvrige ansatte og patienterne – så kan denne session være noget for dig. Vi vil se på, hvilke overvejelser, du med fordel kan gøre dig i forhold til at få afdækket den rigtige jobprofil. Så kan du få lavet et godt jobopslag og dermed tiltrække de rigtige ansøgere. Vi ser ligeledes på, hvordan du kan få afdækket både personlige og faglige kompetencer til en ansættelsessamtale. Det vil forbedre mulighederne for at få en lang og positiv samarbejdsrelation.

46

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 219 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: METTE AMSTRUP LARSEN JURIST

LÆGEDAGE

219 T Lægejura – IGVH, tvang i somatikken og fremtidsfuldmagt 1. Hvordan ved du om en patient har oprettet et behandlingstestamente? 2. Hvornår skal du revurdere en beslutning om fravalg af genoplivning ved hjertestop? 3. Hvis du beslutter tvangsbehandling af somatisk sygdom hos en dement, skal det så indberettes? Hvortil?

MARIE DALGAARD JONES JURIST KURSUSLEDER: JETTE DAM-HANSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Der kommer hele tiden ny lovgivning og nye bekendtgørelser, som har indflydelse på vores daglige arbejde med patienterne. Stoffet er ofte vanskeligt at forholde sig til for læger – og i nogen tilfælde opleves reglerne fjernt fra den kliniske virkelighed. For mange har den juridiske opdatering det med at komme efter den lægefaglige opdatering. I 2019 blev behandlingstestamentet indført og der kom ny vejledning om fravalg af livsforlængende behandling samt om fravalg af genoplivning. Der er kommet ny lov med mulighed for tvang i somatikken overfor varigt inhabile samt lovgivning om borgernes mulighed for at afgive fremtidsfuldmagt – ved du, hvad det er? Kom og bliv opdateret og deltag i diskussionen.

220 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: RIKKE HØGSTED PSYKOLOG OG FORFATTER KURSUSLEDER: LENE AGERSNAP ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

220 T Tyndhudet eller tykhudet? Undgå omsorgstræthed i din praksis 1. Hvilke reaktioner og symptomer kendetegner udbrændthed og omsorgstræthed? 2. Hvilke forhold henholdsvis forstærker og mindsker det emotionelle pres på dig i din praksis? 3. Hvad kan man som leder gøre for at forebygge mental slagside? Formålet med kurset er at give dig en bedre forståelse af og opmærksomhed på, hvad der potentielt belaster dig, og hvad du kan gøre for at forebygge. Vi vil komme omkring: • Belastende hændelser – risikofaktorer og beskyttende faktorer • Typiske reaktioner på både individuelt niveau og på gruppeniveau • Hvad kan man som leder, gruppe og individ gøre for at forebygge. Kurset vil være baseret på en høj grad af deltagerinddragelse og vil bestå i en blanding af oplæg, små øvelser, film og eksempler fra praksis.

Læs mere på: lægedage.dk

47


KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

221 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: JENS LYKKEGAARD OLESEN REUMATOLOG, PROFESSOR I ALMEN MEDICIN NESS SØRENSEN FYSIOTERAPEUT SØREN KÆSELER ANDERSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE TROELS MENGEL-JØRGENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: THOMAS LØKKEGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

221 T Skulder- og knæundersøgelse – med og uden ultralyd 1. Hvordan optimerer jeg min kliniske undersøgelse af knæ og skulder? 2. Kan ultralyd bruges i diagnostikken af knæ- og skulderlidelser i almen praksis? 3. Hvordan kan skulderblokader anvendes og anlægges i almen praksis? På kurset gennemgår vi systematisk skulder- og knæundersøgelsen. Med udgangspunkt i kliniske cases demonstreres de forskellige undersøgelser og tests, som kan anvendes til at komme diagnosen nærmere i almen praksis. Du vil få demonstreret, hvordan point-of-care ultralyd kan bruges som supplement i den diagnostiske proces. Du får også mulighed for selv at træne skulder- og knæundersøgelse – med og uden ultralyd – under supervision af underviserne. Endelig vil du få vist, hvordan man giver blokader i skulderen blindt eller ultralydsvejledt. Kurset henvender sig til læger, som gerne vil blive bedre til at diagnosticere skulder- og knælidelser. For det fulde udbytte af undervisningen anbefales det, at deltagerne har et basiskendskab til brugen af ultralyd eller har deltaget i formiddagens ultralydskursus for begynderen.

222

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: BIRTE NYGAARD OVERLÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: PEDER CHRISTIAN REISTAD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

222

Thyroideasygdomme i almen praksis

1. Hvordan udreder, behandler og kontrollerer I thyroideasygdomme i din klinik? 2. Hvordan forholder I jer til T3-behandling i din klinik? 3. Hvordan håndterer I thyroideasygdom ved fertilitetsønske og graviditet i din klinik?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. På kurset får du en systematisk gennemgang af de hyppigste thyroidealidelser; hypothyreose, hyperthyreose, de subkliniske former af disse tilstande, samt subakut thyroidit. Vi gennemgår anbefalinger for behandling af thyroideasygdom ved fertilitetsønske og graviditet. Vi kommer ind på spørgsmål som: • Hvordan udredes, behandles og kontrolleres de forskellige thyroidealidelser? • Hvornår kan vi behandle og kontrollere patienten i almen praksis, hvornår bør vi henvise? • Hvad ved vi om de forskellige alternative behandlingsmetoder, thyroid, T3? • Hvornår er det relevant at overveje T3 behandling? • Hvad er anbefalingerne ved fertilitetsbehandling og graviditet? Kurset vil gennemgå de gældende evidensbaserede anbefalinger for udredning og behandling, og tager udgangspunkt i DSAMs vejledning om thyroideasygdomme fra 2016. Vi arbejder case-baseret og der vil være aktiv deltagerinvolvering undervejs med elektronisk afstemning (via mobiltelefon) om dagligdagens kliniske spørgsmål. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog.

48

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 223

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: ANDI EIE ALBERTSEN OVERLÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: BRUNO MELGAARD JENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

223

LÆGEDAGE

Hjertebanken – betyder det noget og hvad gør vi?

1. Hvilke rytmeforstyrrelser er alvorlige og bør udredes? 2. Hvornår skal vi tænke atrieflimren og opspore/screene patienterne? 3. Skal alle patienter med atrieflimren AK-behandles? Alle faggrupper i almen praksis håndterer patienter med hjertebanken, og hos mange patienter skaber det en del bekymringer. Hjertebanken kommer ofte i anfald, og det kan være en udfordring at udrede patienterne. Hvilke rytmeforstyrrelser er alvorlige og bør udredes? Den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse er atrieflimren, og denne sygdom vil blive behandlet særskilt ud fra følgende: • Hvornår skal vi tænke atrieflimren og opspore/ screene patienterne? • Skal alle patienter med atrieflimren AK-behandles? • Er Marevan eller NOAK første valg? • Frekvensregulering eller rytmekontrollerende behandling? • Hvem skal ses af kardiolog og hvornår? • Opfølgning på AK-behandling?

224 T

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: HASSE KRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ANETTE HØJER MIKKELSEN SYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: JOACHIM NØRMARK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

224 T Let’s talk about sex 1. Er seksualitet overhovedet noget vi bør beskæftige os med i praksis? 2. Hvor meget og hos hvilke patienter? 3. Hvordan taler du om seksualitet med dine patienter? ”Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex”... Da Søren Brostrøm udtalte ovenstående, var han for alvor med til at markere, at sex er en vigtig del af vores sundhed og trivsel. Seksualitet er en central del af befolkningens selvrapporterede livskvalitet og hver tiende voksne har oplevet seksuel dysfunktion indenfor det seneste år. Seksualitet påvirker sundhed og livsstil i en positiv retning, så hvad venter vi på...? På kurset vil du få viden om og inspiration til at turde tale med dine patienter om seksualitet og sexliv. Vi vil diskutere, hvordan kroniske og alvorlige sygdomme samt bivirkninger og behandlinger kan påvirke seksualitet og sexliv, og hvilke konsekvenser det kan få for den psykiske trivsel og for parforholdet. Der gives viden om og inspiration til samtalen om seksualitet og sexliv samt medicinsk behandling og seksuelle hjælpemidler.

Læs mere på: lægedage.dk

49


KURSUS

Tirsdag den 16. november 2021

225 T

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: HEIDI BØGELUND FREDERIKSEN CHEFKONSULENT, ETNOLOG, PH.D., UDDANNELSESKONSULENT PLO-E ANNE KATRINE ANDERSEN PROFESSIONEL SKUESPILLER KURSUSLEDER: INGER ULDALL JUHL ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

225 T Patientadfærd – kan du tyde, hvad der er på spil 1. Hvad er den gode patient? 2. Er der nogle patienttyper, som du finder særligt belastende? 3. Hvordan reagerer du selv i pressede situationer med patienten? På kurset vil vi belyse, hvorfor patienter opfører sig forskelligt, når de går til lægen. Der træder nogle særlige mekanismer i gang, når man er syg eller bekymret for at være syg. Mekanismer, der gør patienten sårbar, og som kan forklares ved hjælp af tilknytningsteori. Viden om dette øger din forståelse for fx den ”dependente”, ”besværlige” eller ”afvisende” patient, og giver dig indsigt i, hvorfor det kan være værdifuldt, at du kender patienterne. Alle patienter bringer en personlig bagage med ind i lægehuset, der påvirker, hvordan de opfører sig. Den kontinuerlige kontakt kan derfor være en hjælp, da man som læge og personale har mulighed for over tid at arbejde på at skabe en god relation til patienten, uanset patienttype. Kurset kombinerer oplæg med cases, der spilles af en professionel skuespiller.

226 T

PERSONALEKURSUS

14.00 - 17.00

UNDERVISERE: MADS STRØYER ANDERSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE METTE SØBORG SYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: MICHALA EICH KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

226 T Den svære svimmelhed 1. Vil du være skarpere på svimmelhed? 2. Vil du blive bedre til at skelne mellem de forskellige typer svimmelhed? 3. Vil du gerne rustes til trygt at sende den svimle patient ud af døren igen? Kurset er målrettet personale med selvstændige konsultationer. Vi kender patienten, der ønsker konsultation pga. svimmelhed. Men ofte møder vi også symptomet hos ham, der på vej ud af døren siger, ” i øvrigt lider jeg også af ubehagelig svimmelhed.” Et usynligt symptom, som mange patienter forventer at du som erfarent personale kan varetage. Kurset har som mål at ruste dig yderligere til at lave en fornuftig initiel vurdering af svimmelhed og til at du kan stå for en udredning i samarbejde med lægen. Vi tager følgende emner op: • Akut/kronisk svimmelhed • Rotatorisk/skibsdækssvimmelhed • ØNH/neurologisk/kardiologisk etc. • Den geriatriske patient. Kurset bliver krydret med praktiske øvelser, Dix Hallpike, mm.

50

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Tirsdag den 16. november 2021 227 T

PERSONALEKURSUS

14.00 - 17.00

UNDERVISER: PETER SCHOU RUGOLO ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: ANNE-MARIE LYNGBYE KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

227 T De 10 hyppigste infektionssygdomme – for personalet 1. Hvilke redskaber har du til at rådgive disse patienter? 2. Har du mulighed for selvstændigt at rådgive/undersøg/behandle disse patiener? 3. Hvordan vil du implementere selvstændige konsultationer med disse patienter i din praksis? Kurset vil tage udgangspunkt i 10 hyppigt forekommende infektionssygdomme i almen praksis: • Akut otitis media • Akut otitis eksterna • Akut tonsillit • Akut bronkit • Pneumoni • UVI • Akut gastroenterit • Akut konjunktivit • Akut sinuit • Impetigo. På kurset gennemgås visitation, symptomer og objektiv undersøgelse af 10 hyppigt forekommende infektionssygdomme. Endvidere plan for behandling. Målet er at du tilegner dig, eller øger dine kompetencer i.f.t. viden og færdigheder, således at du selv vil kunne forestå hele eller dele af konsultationerne med disse patientgrupper. Kurset vil bestå af en kombination af gruppearbejde, katedral undervisning samt færdighedslaboratorie med afprøvning af diverse undersøgelses-redskaber og metoder.

228 T

SEKRETÆRKURSUS

14.00 - 17.00

228 T Mave-tarm-sygdomme for sekretærer

UNDERVISER: PETER HAASTRUP LÆGE, PH.D.

1. Tænk på den patient med mavesmerter, der har gjort et særligt stort indtryk på dig – hvad fejlede patienten og hvad lærte du af situationen?

KURSUSLEDER: JOAN BUCHHOLTZ KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Kurset henvender sig til sekretærer, der gerne vil have en genopfriskning af mavens anatomi/fysiologi og hyppigste sygdomme. På kurset vil du få indsigt i de mest almindelige mave-tarm-sygdomme og hvilken medicin, der typisk anvendes i behandlingen af disse. Når patienten ringer med klager over mavesmerter, hvad er det så vigtigt at få spurgt ind til? Hvordan får vi visiteret? Hvilke symptomer skal få alarmklokkerne til at lyse rødt? Hvilke patienter skal vi se akut, og hvilke patienter kan vente? Vi bruger cases fra hverdagen, som du som deltager, forventes aktivt at tage stilling til.

Læs mere på: lægedage.dk

51


KURSUS

Onsdag den 17. november 2021

301

301

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: MADS CRANDAL ORGANISATIONSKONSULENT, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E DORTHE CRÜGER KONCERNDIREKTØR, REGION HOVEDSTADEN LÆGERNE FREDENSGADE, RUDKØBING LÆGERNE POULSGADE, HERNING KURSUSLEDER: HEIDI BØGELUND FREDERIKSEN LEDELSESKONSULENT, PH.D. UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

1. 2. 3. 4.

Temasession: Teamarbejde i almen praksis – hvordan styrker vi det fælles fokus i klinikken?

Hvordan skabes det gode team–samarbejde, og hvad betyder det at have fælles fokus? Hvordan stimuleres den faglige udvikling i klinikken? Hvorfor skal man ikke være bange for konflikter? Hvad er vigtigt for at være en helhed, hvor sammenholdet og kommunikationen er i fokus?

Årets tema for Lægedage er ”almen praksis som helhed – som team kan vi løfte mere.” Der kommer stadigt flere opgaver til almen praksis og med et stærkt teamarbejde har klinikken bedre mulighed for at honorere de mange opgaver. Personalet skal i højere grad end tidligere varetage selvstændige arbejdsopgaver, og det kræver en løbende dialog med lægerne om både faglige behandlingsmål og den enkelte patientrelation. Alle skal kunne arbejde i samme retning og have et fælles fokus på, hvordan de opgaver man hver især arbejder med, understøtter hinanden. Der er derfor store fordele ved at alle arbejder tæt sammen som et team. Det øger både effektiviteten og arbejdsglæden i klinikken. På denne session vil vi give nogle konkrete bud på, hvordan forskellige praksis arbejder sammen som team, og hvordan det gør en forskel for faglighed og trivsel i klinikken.

302

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: MOGENS PFEIFFER JENSEN OVERLÆGE MADS NYHUUS BENDIX RASCH OVERLÆGE KURSUSLEDER: JOACHIM NØRMARK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

302

Reumatologiske highlights

1. Hvor sikker var du i diagnostikken på din sidste patient, du satte i behandling for polymyalgia reumatica? 2. Bør alle med med mistænkt artritis urica have foretaget ledpunktur? 3. Hvorfor er hurtig diagnostik af reumatoid artritis egentlig så vigtig? På kurset fokuserer vi på 3 af ”de store” indenfor reumatologien i almen praksis: • Artritis udredning/Reumatoid artrit (RA) • Polymyalgia reumatica (PMR) • Artritis urica (AU). Patienter med reumatoid artrit og andre inflammatoriske ledsygdomme skal sjældent behandles i almen praksis, men hvordan sikrer vi, at vi stiller diagnosen tilpas hurtigt, så de kan komme i den for prognosen så vigtige behandling? Er der særlige opmærksomhedspunkter ift. de nye biologiske midler og er der noget vi generelt skal være opmærksomme på med disse patienter? PMR er en udelukkelsesdiagnose, men hvor langt skal vi gå før vi tror på diagnosen? Hvordan med opstart og nedtrapning af Prednisolon og er der andet, vi skal være opmærksomme på? Trods de færreste efterhånden kender Kaptajn Vom, er AU fortsat ganske udbredt, men har alle med et hævet storetåled sygdommen, og er der mon nogle, der går ubehandlede rundt? Hvordan stiller vi diagnosen, og skal der altid punkteres? Hvordan skal de behandles, og er de nye stoffer noget bevendt?

52

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 303 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: HENRIK SØLVSTEN SPECIALLÆGE I DERMATOLOGI KURSUSLEDER: MARIE-LOUISE HVASS SIXHØJ ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

303 T Dermatologi i almen praksis 1. Hvordan diagnosticeres og behandles hudsvampe mest hensigtsmæssigt? 2 Hvilke behandlingsmuligheder findes til ansigtsrødme? 3. Hvornår er det relevant at tænke systemisk sygdom ved hudsymptomer? På kurset gennemgås de hyppigste hudlidelser, man ser i hverdagen – med fokus på behandlingsmuligheder i almen praksis. Du kan høre om: • Det røde ansigt, herunder acne, rosacea, seborroisk dermatitis og vigtige differentialdiagnoser • Svampeinfektioner i hud, hår og negle • Fnat • Psoriasis • Urticaria • Huden som markør for andre sygdomme.

304 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

304 T Lægemidlernes sociale liv

UNDERVISERE: SOFIE ROSENLUND LAU SAMFUNDSFARMACEUT, PH.D. I ANTROPOLOGI

1. Prøv at genkalde en konsultation, hvor du har udleveret medicin uden at det har været 100% grundet i et farmakologisk rationale. Hvad skete der? Hvorfor blev recepten udfaldet af konsultationen?

TORSTEN RISØR SPECIALLÆGE, LEKTOR I ALMEN MEDICIN

Receptudlevering udgør en stor del af dagligdagen i almen praksis og en stor del af konsultationerne ender ud i en recept. ”Prescribing is speaking without words, through medicines”, påstår en række førende medicinske antropologer. Men hvad er det så, der bliver sagt med recepten? Og hvorfor er det så svært at lade være med at udskrive medicin?

KURSUSLEDER: DORTE NAVNTOFT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

På kurset tager vi fat i nogle af de ikke-farmakologiske rationaler bag medicinordination. Med hjælp fra den antropologiske og sociologiske litteratur vil vi blive klogere på de sociale og kulturelle implikationer af medicinanvendelse. Du vil således blive præsenteret for samfundsvidenskabelige perspektiver på lægemiddelordination, der vil stå som et baggrundstæppe for at vi i fællesskab diskuterer og reflekterer over receptskrivning i almen praksis. Kurset tager afsæt i din hverdag i praksis, og vi ønsker at kurset bliver en fælles dialog, der kan benyttes til at skærpe bevidstheden hos kommende og nuværende praktiserende læger om de ofte skjulte mekanismer i ordinationspraksissen.

Læs mere på: lægedage.dk

53


KURSUS

305 T

Onsdag den 17. november 2021

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: THOMAS GORLÉN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: ANNA WEIBULL SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

305 T Man dør af demens – den dementes palliative behov 1. Hvornår har patienten med demens palliative behov? 2. Hvordan kan vi forstå om den demente patient har smerter eller andre symptomer? 3. Hvordan sikrer vi os, at patientens ønsker og behov respekteres, også når patienten ikke længere kan udtrykke sig verbalt? Man dør af demens og den demente patient og deres pårørende har palliative behov ligesom alle andre med uhelbredelig livstruende sygdom. En patient med en demenssygdom lever i gennemsnit ca. 8 år efter at diagnosen er stillet, men det er ikke alment kendt, at demens er en livsforkortende sygdom! Vi oplever som læger ofte, at de pårørende efter dødsfaldet siger: Han døde lige pludselig... Hvad døde han af? Ved alle demensformer er patientens evne til at udtrykke sig skadet. Kan vi bruge medicin på samme vis som til ikke-demente? Og hvordan hjælper vi familie og sundhedspersonale med at forstå, hvad der sker? Alt dette, og mere til, vil vi komme rundt om på kurset, som også vil fokusere på organisation og teamwork både i klinikken og med samarbejdspartnere i kommunen. Kurset vil være interaktivt, case-baseret med inddragelse af jeres egne erfaringer fra arbejdet med demente patienter og deres familier.

306 TSE

LÆGEKURSUS

9.00 – 17.00

UNDERVISERE: MARTIN BACH JENSEN PROFESSOR, INSTITUTLEDER, PRAKTISERENDE LÆGE JENS LYKKEGAARD OLESEN PROFESSOR, PH.D., PRIVATPRAKTISERENDE REUMATOLOG OG IDRÆTSLÆGE DAVID HØYRUP CHRISTIANSEN FYSIOTERAPEUT, CAND.SCIENT.SAN KURSUSLEDER: JØRGEN BUCH HAGELSKJÆR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

306 TSE Columna hele vejen 1. Bliver du usikker, når der står rygsmerter på dit dagsprogram? 2. Hvordan håndterer du en patient, hvor der ikke findes specifikke behandlingsmuligheder? 3. Kan du blive i tvivl om at vælge imellem de forskellige billed-modaliteter og relevante laboratorieundersøgelser? 4. Er du usikker på, om du vurderer korrekt, når du har en patient med potentiel alvorlig rygsygdom? Et kursus i ryggens lidelser med fokus på de mest almindelige diagnoser – og de lidt sjældnere, krydret med patientcases, den kliniske rygundersøgelse og forslag til øvelser patienten kan få med hjem. Der vil blive stillet skarpt på red flags og de seneste guidelines vil blive gennemgået og diskuteret. Formålet med SE-kurset er at styrke din viden og færdigheder i diagnosticering, behandling og evt. viderehenvisning af patienter med rygsymptomer. Undervisningen vil skifte mellem cases fra almen praksis og teori, og der lægges stor vægt på dialog. Der vil blive vist forslag til undersøgelsesteknik og øvelser. Rammerne for kurset tillader ikke, at man selv øver teknikker.

54

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 307 T

307 T Hævede ben – kroniske ødemer

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: TONNY KARLSMARK OVERLÆGE

LÆGEDAGE

1. Comprilan eller Coban - hvad vælger du?

KURSUSLEDER: LINDA VEDEL BRUUN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Suk... endnu en korrespondance fra hjemmesygeplejen vedrørende Fru Jensens hævede ben, hvor du bedes tage stilling til kompressionstyper, du faktisk ikke føler dig helt sikker på? Med udgangspunkt i patient-cases og dialog, skal vi omkring: • Udredning og årsager til kronisk ødem. • Quickguide til den nationale kliniske retningslinje. • Forebyggende tiltag ved recidiverende erysipelas. • De forskellige kompressionstyper gennemgås, med fokus på de nyere multikomponent-bandager og der vil være rig mulighed for hands-on.

308 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

308 T Medicingennemgang – et fælles anliggende

UNDERVISERE: PALLE MARK CHRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, KLINISK FARMAKOLOG

1. Hvornår og hvordan foregår medicingennemgang i jeres praksis – hvem gør hvad? 2. Hvilke udfordringer er der i forhold til at lave medicingennemgang? 3. Hvilke patientgrupper bør have lavet medicingennemgang?

KIRSTEN HØJ LÆGE, POSTDOC

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området.

KURSUSLEDER: FLEMMING BRO ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR

Team-baseret kursus, der kræver samtidig deltagelse af både læge og praksispersonale. Målet med kurset er, at I får lavet en helt lavpraktisk plan for, hvordan I vil systematisere og lave medicingennemgang hjemme i jeres praksis. Både læger og praksispersonale har en vigtig rolle, når det handler om at sikre at patienterne får den rigtige medicin. På kurset sætter vi fokus på, hvordan vi organiserer denne indsats bedst muligt. Hvordan sikrer vi, at lægen til årskontrollen har overblik over sygdomme og behandling? Hvordan forberedes og inddrages patienten bedst? Hvad kan ske før lægebesøget? Hvilken rolle kan praksispersonalet have? Tidsbestilling – laboratorietest – medicinafstemning – journalgennemgang – patientperspektiver? Hvordan tilrettelægges forløbet bedst? På kurset præsenteres en model for elementerne, der indgår i en medicingennemgang. Det er en forudsætning, at der deltager både læger og personale fra samme klinik/ lægehus. I bliver bedt om at beskrive lægens rolle og personalets rolle hjemme hos jer, og derefter lave en plan for, hvordan I fremadrettet vil gribe medicingennemgang an.

Læs mere på: lægedage.dk

55


KURSUS

Onsdag den 17. november 2021

309 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: STEFAN WAGNER LEKTOR

309 T Selvmåling og monitorering i almen praksis - HANDS ON 1. Hvordan virker selvmåling og monitorering, og kan vi sikre vores kvalitet samt faglighed? 2. Hvad er vores rolle som læger og praksispersonale? 3. Hvordan møder man sine patienter i øjenhøjde digitalt?

ANDREAS PIHL LÆGE KURSUSLEDER: CARL J. BRANDT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

Teknologi, der lader den enkelte patient selvmåle ved hjælp af telemedicin og point-ofcare selvmåle-teknologi, har nu krydset den magiske grænse, hvor udgiften er lavere end besparelsen. Mulighederne er mange, og de har potentialet til at kunne aflaste en presset almen sektor. Er de eksisterende muligheder gode nok, og tager de højde for både datasikkerhed og patientsikkerhed? Hvad er perspektiverne? Hvad virker og for hvilke patienter? Kan man ordinere apps og hvad er vigtigt når mulighederne for den enkelte patient skal vurderes? I undervisningen vil læger og praksispersonale få mulighed for at prøve nogle evidensbaserede løsninger på egen krop samt få mulighed for at stille spørgsmål til udviklere og læger, der anvender løsningerne i det daglige praksisarbejde.derefter lave en plan for, hvordan I fremadrettet vil gribe medicingennemgang an.

310 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: HENRIK PRINDS RASMUSSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LÆGELIG KONSULENT I KIAP ASTRID MOSEGAARD KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: BO GANDIL JAKOBSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

310 T Forløbsplaner for KOL, diabetes og hjerte 1. Hvad skal der til, for at I kan starte med forløbsplaner i praksis? 2. Hvordan får du mest muligt ud af forløbsplanerne? 3. Er der nogle barrierer i arbejdet med forløbsplanerne? Forløbsplanerne er blevet en del af vores hverdag. Vi skal ifølge OK18 lave ca. 20 forløbsplaner pr. år pr. læge. Vi har fået forløbsplaner for KOL og diabetes, og snart kommer der en tredje forløbsplan. Forløbsplanerne betyder, at vi har fået et nyt værktøj til vores årskontroller med patienterne, hvor der er beslutningsstøtte vedrørende behandlingsforslag, stratificering af patienten mv. Men vi har også via patientoverblikket fået et flot værktøj til at arbejde med patientgrupperne: indkaldelse til årskontrol, opfølgning af sårbare patienter, kvalitetsudvikling af behandlingen etc. På kurset gennemgår vi, hvordan man arbejder med forløbsplanerne i hverdagen i kontakten med patienterne og hvordan man organiserer årskontrollerne, fx arbejdsfordelingen mellem sygeplejerske og læge. Herudover gennemgår vi, hvordan man rent praktisk kan udnytte patientoverblikket til at arbejde med de 3 sygdomsgrupper i klinikken og lette arbejdet med at håndtere patientgrupperne i hverdagen.

56

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 311 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: MICHELLE HAUPTMANN CAND.PÆD.PSYCH., SYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: ZITA VESTDAM KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

311 T Personalet som patientens underviser 1. Hvilke metoder bruger du til at vejlede dine patienter? 2. Hvad fremmer motivationen hos dine patienter? 3. Har du hørt om egenomsorgskapacitet? Kurset henvender sig til personale, som har selvstændige konsultationer. Med afsæt i dit daglige møde med patienten, vil du blive præsenteret for, hvordan man ved anvendelse af sundhedspædagogiske overvejelser og metoder, kan oparbejde den gode relation til patienten. Vi vil arbejde med begreber inden for vejledning, motivation og kommunikation have fokus på, hvordan man, gennem en ressource-orienteret tilgang, kan inddrage patientens unikke ressourcer, viden og livsbetingelser, så sundhedsadfærd og livskvalitet øges. Kurset vil give dig ny viden, ideer og metoder til at vejlede patienter, som har, eller er i risiko for, at udvikle kroniske lidelser.

312 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: JAN-HELGE LARSEN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

312 T Konsultationsprocessen og teorien bag 1. Hvor er dine styrker i konsultationsprocessen? 2. Vil du være skarpere på konsultationsprocessen? 3. Hvad skal der til for at kurset kan forvandle dine svagheder til styrker?

METTE SØBORG SYGEPLEJERSKE

Kurset er for sygeplejersker og andet personale, der har selvstændige konsultationer.

KURSUSLEDER: MICHALA EICH KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Du vil på kurset blive introduceret til opbygning af konsultationsprocessen set som et sæt kort, der kan spilles for at komme godt omkring både patientens tanker, bekymringer og ønsker samt hvordan du kan resumere og kvittere på disse. Mødet med patienten varer typisk 10-15 minutter. Under denne ydre ramme skal du som sundhedsfaglig nå at få patienten til at føle sig mødt, forstået og anerkendt, du skal få brugbare oplysninger, overholde tiden og blive klar til næste patient. På kurset vil du få en introduktion til konsultationsprocessen og nogle få, effektive redskaber til at styre samtalen efter. Vi vil berøre teorien bag dette med emner som relations- og neuropsykologi, transaktionsanalyse, de menneskelige grundvilkår og nudging. Undervisningsformen er oplæg ved underviser og øvelser og rollespil med brug af disse 5 kort: • Kvitteringskort • Resumekort • Tankekort • Bekymringskort • Ønskekort.

Læs mere på: lægedage.dk

57


KURSUS

Onsdag den 17. november 2021

313 T Screening for stress – en op gave for praksispersonalet 1. Tænk over, hvad du ønsker at have med hjem fra kurset 2. Er du eller skal du i gang med stress-screening, hvilke udfordringer har du i forhold til det? 3. Mangler du værktøjer i forhold til patienter med stress og i så fald hvilke? Kurset er for praksispersonale, som har selvstændige konsultationer. Undersøgelser viser, at stress er et stigende problem og kan have store omkostninger for den enkelte. Stress er ikke sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Langvarig stress kan føre til sygdom og derfor er det vigtigt, at gøre noget ved stress. Ofte er det praksispersonalet, der først møder patienten, der har det dårligt – enten i telefonen, ved skranken eller under en konsultation. Lægen har måske lang ventetid, og har du tanker som ”hvad gør jeg her”? På kurset lærer du en stress-screening og du får også værktøjer til at tage dialogen med patienten. På kurset vil vi gennemgå : • Hvad er stress? Fysiologisk, psykologisk og adfærdsmæssigt • Hvorfor reagerer mennesker som de gør? • Hvordan håndterer jeg en stressramt patient? • Hvordan laver jeg en stress-screening? Ved at du lærer disse værktøjer, kan lægen aflastes og patienten vil opleve omsorg og forståelse fra alle i klinikken.

313 T

314 T Det Danske Børnevaccinationsprogram, grundkursus 1. Hvilke sygdomme vaccineres der mod? 2. Hvorfor vaccineres der? 3. Er intervallerne mellem vaccinerne vigtige, og hvorfor? Måske er du helt ny i praksis eller måske har du fået nyt arbejdsområde. Vaccination kan uddelegeres til personalet, men det kræver viden og oplæring. Forældrene har tit mange spørgsmål i telefonen om vacciner. • Hvilke vacciner skal gives hvornår? • Kan de gives på samme tid? Kan de gives før eller efter den anbefalede tid? • Kan man give flere vacciner på samme tid? Kurset vil gennemgå det danske børnevaccinationsprogram og de sygdomme, det beskytter imod, samt intervaller og evt. bivirkninger. Hvis der bliver tid, vil vi kort snakke Influenza- og Pneumokok-vacciner.

314 T

SEKRETÆRKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: SØS HOLTEN BØRNE- OG UNGELÆGE I KØBENHAVNS KOMMUNE KURSUSLEDER: SUSANNE SALMONSEN KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: RIKKE THAUER STRESSEKSPERT, INSTRUKTØR I PSYKISK FØRSTEHJÆLP ANNESOFIE RENSCH KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: HEIDI DYRBERG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

58

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 315 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: CAMILLA HOULBERG BROCH BIOANALYTIKER UNDERVISERNAVN OPLYSES SENERE KURSUSLEDER: DORTHE LEI KALTOFT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

315 T Urinmikroskopi og wet smear 1. Hvad gør du normalt ved kvinder med udflåd? 2. Hvornår og hvordan behandler du kvinder med udflåd? 3. Hvad håber du at få ud af kurset i wet smear? Urinmikroskopi erstatter i de fleste tilfælde urindyrkning og resistensbestemmelse og tager ca. et minut. På kurset lærer du at identificere de bakterier, som er de mest almindeligt forekommende ved blærebetændelse. I de fleste tilfælde ved du med det samme, hvilken behandling, der er bedst. Mikroskopi af vaginalsekret (wet smear) er et nyttigt supplement i diagnostik og behandlingen af kvinder med vaginalt udflåd. Det er let, tager kun et øjeblik og sikrer en mere optimal diagnostik og behandling.

Læs mere på: lægedage.dk

59


KURSUS

Onsdag den 17. november 2021

316 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: SUSANNE MUNCK OVERLÆGE

316 T Børneneurologi i almen praksis 1. Ved hvilken alder kan et normalt barn medvirke til en fuld neurologisk undersøgelse? 2. Skal praksispersonalet lave børneundersøgelserne? Evt. hvilke? 3. Hvad menes med 360 graders undersøgelse?

NANETTE MOL DEBES AFDELINGSLÆGE, PH.D. KURSUSLEDER: LAURA LUNDBY ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Den praktiserende læge ser mange børn i en travl dagligdag og har kun kort tid til at lave en neurologisk vurdering. • Hvad skal vi fokusere på? • Hvad skal henvises videre og hvornår? • Kan samarbejdet med hospitalsafdelingen optimeres? På kurset gennemgås den neurologiske undersøgelse af børn. Ved brug af cases når vi gennem børneneurologien og emner som forsinket udvikling, epilepsi, hovedpine, skæve kranier og bevægeforstyrrelser som Tourettes syndrom og PANS/PANDAS.

317 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

317 T Mandens helbred

UNDERVISER: SVEND AAGE MADSEN PSYKOLOG, PH.D., FORSKNINGSLEDER

1. Gør du noget særligt for at imødekomme den gruppe af mænd, der lader til at have svært ved at finde vej ind i din lægeklinik?

KURSUSLEDER: RASMUS NØRØXE ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området.

Mange mænd – i særdeleshed dem med kortest uddannelse – har det svært i mødet med sundhedsvæsenet. ”Hun sagde, at jeg skulle komme”, er en sætning mange læger har hørt, når manden er sendt til læge af de kvinder, der befolker hans tilværelse. Kommunikationen og rammerne for konsultationen opleves udfordrende for mange mænd, og flere finder den afsatte tid for kort. Ligeledes er der hos mange en manglende fortrolighed med at dele bekymringer af helbredsmæssig karakter med andre – også med lægen. Det kan forhindre at manden overhovedet får fundet vej ind i sundhedsvæsenet. På kurset vil vi berøre ovenstående tema via fakta om mandens helbred, tale om strukturelle barrierer for mødet med manden samt om, hvorledes vores konsultationer med manden kan optimeres. Vi vil tage afsæt i psykologen og mandeforskerens store viden på området. Det ligger ikke indenfor rammerne af dette kursus at omtale konkrete sygdomme. Formålet er, at vi efter kurset er klogere på manden som patient og væsen og at vi mere nuanceret kan varetage mødet med ham i vores konsultationer.

60

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 318 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: LOTTE LOLAND PRIVAT PRAKTISERENDE BØRNEPSYKIATER, PH.D. KURSUSLEDER: ANETTE HAUSKOV GRAUNGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR, PH.D.

LÆGEDAGE

318 T Børne-/ungepsykiatri 1. Medbring gerne en case om det sidste barn du henviste til børne-/ungepsykiatrien 2. Medbring også gerne en case om et barn du ikke henviste, men er bekymret for 3. Medbring en case om en familie, hvor du tænker, der kan blive problemer med barnets mentale sundhed. Mental sundhed hos børn er i tiltagende fokus hos både forældre, fagpersoner og politikere. Ofte havner bolden i almen praksis af og til i mangel på specialiserede tiltag. Hvordan skelner vi imellem dårlig mental trivsel og decideret psykisk sygdom hos børn og unge og hvad er behandlingsmulighederne? Kurset vil vil fokusere på, hvordan vi identificerer de børn, der kunne have en psykiatrisk diagnose, og hvilke risikofaktorer og tegn vi skal være opmærksomme på. Vi vil komme ind på, hvordan der arbejdes med disse børn i børnepsykiatrien, og hvilke behandlingstilbud der er. Undervisningen vil tage udgangspunkt i indsendte cases fra deltagerne samt i typiske problemstillinger hos privat praktiserende psykiater. Endelig vil vi også komme ind på, hvordan der arbejdes med behandlingen hos den privat praktiserende børnepsykiater.

319 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: LISE ELKJÆR DIREKTØR, CAND.T HEOL. KURSUSLEDER: HOLGER KJÆR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

319 T Behandlerteams i almen praksis 1. Hvad vil det sige at arbejde som et behandlerteam? 2. Fordele – og ulemper – ved behandlerteams? 3. Hvad betyder det for mig, som læge, for kompetencerne hos de medarbejdere jeg har/ansætter og for patienterne at klinikken er organiseret i behandlerteams? Behandlerteams er en ny samarbejdsmodel i almen praksis, hvor læger og sygeplejersker arbejder sammen i teams om den enkelte patient. Lægen er i bagvagt og sygeplejersken er patientens primære kontaktperson. Vi vil på kurset beskrive dagligdagen i et team og hvordan det kan organiseres. Hvilke (nye) udfordringer er der til dig, som læge, når I arbejder i denne model? – og til dit personale?

320 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: HENRIK ISAKSEN ORGANISATIONS- OG LEDELSESKONSULENT KURSUSLEDER: INGE ISAKSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

320 T Den anerkendende praksis 1. Hvad er anerkendelse? 2. Hvordan bruger du anerkendelse i dit daglige arbejde? 3. Hvordan kan manglende anerkendelse blive problematisk? Anerkendelse er et fundament for god trivsel i praksis. På kurset ser vi nærmere på begreberne anerkendelse og værdsættelse, som et udgangspunkt for at skabe bedre kommunikation og arbejdsmiljø i praksis. Der vil være fokus på at koble teorien til dagligdagen og vi vil arbejde med kommunikative greb, der kan bruges af lægen, som leder i praksis.

Læs mere på: lægedage.dk

61


KURSUS

Onsdag den 17. november 2021

321

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: EBBA NEXØ PROFESSOR EMERITA

1. Er det de rette patienter, der får B12-injektion i din praksis? 2. Er individuelle injektionintervaller patientens skøre idé, eller giver det fagligt mening? 3. Giver det god mening, at kontrollere B12-behandling paraklinisk?

JOHAN ARENDT LÆGE, PH.D.

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området.

BETTINA BUHL UNDERVISNINGSBIOANALYTIKER KURSUSLEDER: BENT GEISSLER ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

322 T

321 B12-vitaminets mysterium

LÆGEKURSUS

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: ANETTE FLUGT OVERLÆGE KURSUSLEDER: JOACHIM FRØLUND ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

På kurset gennemgås emnet blandet med cases fra virkeligheden. Underviserne vil have en løbende dialog med deltagerne, og der er masser af muligheder for at stille spørgsmål. Kurset har fokus på den kliniske hverdag i almen praksis og der vil bl.a. blive gennemgået: Fysiologi: • Fysiologisk B12-vitamin tour de force Klinik: • Hvilke forklædninger kan B12-vitaminmangel have? • B12-mangel udløst af lægen? Hvor skal vi være særligt opmærksomme? • GI-opererede, polyneuropati, depression/demens, vegetarer, DM2 (test/tilskud?) • Diagnostisk strategi • Fortid: Shillings test • Nutid: S-B12, Homocystein og Methylmalonat • Fremtid/nutid: CobaSorb test - hvad kan den? Behandling: • Strategi – tabl./injek.? • Giver kontrol mening? • Gennemgang af mulige præparater inkl. kan tysk import bruges i DK? • Injektionsintervaller (styres det ud fra patientens fornemmelse af effekt?) • Forhøjet B12 niveau – har det nogen betydning?

322 T Astmabørn i praksis 1. Har I fundet og kontrollerer I regelmæssigt de børn, som har astma, i jeres klinik (ca. 10%)? 2. Hvad er det sværeste i forbindelse med håndtering af astmabørn i praksis? 3. Hvad er det vigtigste, du gerne have med fra kurset i dag?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Mere end 10% af børn og unge i Danmark har astma. Behandlingsmulighederne er gode, men mange er ikke diagnosticerede eller optimalt behandlede. De har nedsat livskvalitet med hoste, dårlig kondition og dårlig trivsel. Der er således fortsat behov for en indsats i forhold til diagnose, behandling og kontrol. Vi vil med udgangspunkt i overenskomsten kigge på, hvordan kontroller kan planlægges og struktureres. Selvom udredning, behandling og kontrol for mange astmabørns vedkommende fint kan varetages i almen praksis, er et godt samarbejde med børnelægerne vigtigt. På kurset vil vi tale om, hvordan dette samarbejde kan forløbe. Kursets formål er, at deltagerne efterfølgende kan: • Stille astma-diagnosen i forskellige aldersgrupper • Skelne mellem astma og de mest relevante differentialdiagnoser • Vide hvornår der kan anvendes lungefunktionsundersøgelse og peakflow • Kende de opdaterede retningslinjer for behandling • Have kendskab til compliance-problemer • Have inspiration til planlægning af kontroller • Vide hvad vi skal kunne i almen praksis • Vide hvilke børn, børnelægerne skal se.

62

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 323

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: PIA NORUP LÆGE TINE JØRGENSEN ERNÆRINGSSPECIALIST KURSUSLEDER: ZELLA KASSØE ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

323

LÆGEDAGE

Kost som god egenomsorg

1. Fordele og ulemper ved vegansk kost: Hvem er det godt for? Og hvem er det skidt for? Hvordan vejleder jeg mine veganske patienter med kost og kosttilskud? 2. Hvilke patienter vil have gavn af hhv. KETO og Middelhavskost eller måske MITO-kosten? Hvilken kost passer til hvilke patientgrupper? 3. Hvilke vitamin og mineraler skal vi være opmærksom på for vores autoimmune sygdomme, diabetes- og eksempatienter? Kosten som redskab for læger: Lær om kostens betydning ved specifikke sygdomsgrupper Emner, vi kommer ind på: • Er der evidens for kostens- og tarmfunktionens- betydning ved autoimmune sygdomme? • Den gastroenterale og farmakologiske forklaring på diverse fødevare og fødevarekom- ponenters positive indvirkning på eksem? • Helicobactor eradikation: Afhjælp behandlingen med mere fokus på at fostre en sund tarmflora, fremfor kun at eradikere • Fokus på sund tarmflora: Hvilke råd skal du give din patient, og hvordan kan det hjælpe på den generelle flora i kroppen, inkl. vaginalt? Ovenstående er nogle af de spørgsmål og områder, som vi belyser på dette kursus. Der er fokus på kostens betydning og medvirken til behandling af specifikke sygdomsgrupper. Inspireret af den kontinuerligt højere efterspørgsel fra patienter om “hvad kan jeg selv gøre for at få det bedre”. Læge Pia Norup og ernæringsspecialist Tine Jørgensen belyser og beriger os med nyttig viden om, hvordan vi kan hjælper vores patienter i den rigtige retning, og giver en forståelse for sammenhængen mellem patologi, gastroenteral sundhed og klinisk ernæring.

324

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: JESPER BAY HANSEN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, SPECIALIST I KLINISK SEXOLOGI OG MED EN AMERIKANSK UDDANNELSE I POSITIV PSYKOLOGI KURSUSLEDER: SUSANNE MALMSTRØM KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

324

Byg bro mellem livsglæde og arbejdsglæde – hvad kan positiv psykologi bidrage med?

1. Din livsglæde smitter positivt af på din arbejdsglæde – og omvendt. Nævn 2-3 ting, der giver dig glæde i livet helt generelt 2. Hvad gør du for at møde glad og energisk ind på jobbet? 3. Hvilke styrker, oplever du selv, du har? Er der nogle af disse styrker, du bruger i løbet af en typisk arbejdsdag? Enhver ved, at en god arbejdsplads består af glade medarbejdere. Men det er de færreste, der tænker over, at man, uanset ens uddannelse, erhverv og stilling, kan holde hånden under arbejdsglæden ved at løfte livsglæden. Og du kan bl.a. løfte livsglæden ved hjælp af såkaldte positivpsykologiske interventioner, dvs. aktiviteter, der har potentialet til at kaste meningsfuldhed, glæde og andre positive emotioner af sig. Positivpsykologiske interventioner er undersøgt i videnskabelige studier og vides at have stor betydning for vores trivsel og sundhed. På kurset får du en masse forskningsunderstøttet inspiration til hjælp til selvhjælp i en tid, hvor mange har svært ved at bevare arbejdsglæden – og glæden i det hele taget.

Læs mere på: lægedage.dk

63


KURSUS

325 T

Onsdag den 17. november 2021

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: JULIANE DINESEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: JULIANE DINESEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

325 T Den gode patientsamtale – med udfordrende patienter 1. Hvad karakteriserer en god patientsamtale? 2. Hvad synes du er udfordrende ved kommunikation med patienter? 3. Hvad kan være udfordrende i kommunikationen med kollegaer? Vores patienter vil gerne mødes med genkendelse og nærvær, samtidig skal kommunikationen være både effektiv og skabe tryghed. Vi gennemgår ”den gode patient samtale”, og hvordan en sådan forløber, når det går som ønsket. Men vi kender alle mødet med den udfordrende patient. Patienten, hvor vi bliver trætte bare deres navn ”dukker op” i kalenderen. Samtalen, hvor vi selv kan mærke en frustration i mødet, eller hvor patienten går utilfreds fra konsultationen. På længere sigt har kommunikationen og mødet betydning for patientens compliance og håndtering af sygdomme. For fagpersonen kan det få indflydelse på arbejdsglæden og trivslen. Hvilke patienter oplever vi som udfordrende, og hvordan håndteres dette? De patienter, som udfordrer os i kommunikationen, er oftest de patienter, som har allermest brug for vores omsorg. Måden, vi kommunikerer internt, har desuden betydning for kommunikationskulturen i lægehuset og smitter af på patient-kommunikationen. Kurset vil indeholde: • Gennemgang af den gode patientsamtale efter Calgary-Cambridge metoden • Inspiration og praktiske øvelser • Hvordan takler vi de udfordrende patienter? • Den kollegiale samtale og redskaber til at udvikle god kommunikationskultur i sit lægehus – til gavn for et godt arbejdsklima og trivsel.

326 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: DORTE LUND HANSEN AKUT- OG BEHANDLERSYGEPLEJERSKE KURSUSLEDER: ANNE-MARIE LYNGBYE KONSULTATIONS- OG BEHANDLERSYGEPLEJERSKE

326 T Sutur, lim og strips – behandling af akutte sår 1. Hvilke redskaber har jeg til at rådgive patienter med akutte skader på huden? 2. Har jeg mulighed for selvstændigt at rådgive/behandle patienter med akutte skader på huden? 3. Hvordan dokumenterer jeg ved disse selvstændige rådgivninger/behandlinger? Kurset henvender sig til til sygeplejersker og andet personale, der har selvstændige konsultationer med patienter med akutte sår. I almen praksis møder vi ofte patienter med akutte skader. Hvordan kan vi hjælpe patienter med vurdering og behandling af flænger og småskader på huden? Kurset består af et teoretisk oplæg om hudens anatomi og fysiologi, hygiejne ved sårskader, vaccination, lokalbedøvelse, suturering, limning, strips og forbindinger. Der vil være praktiske øvelser med anlæggelse af lokalanalgesi, suturering, limning og strips.

64

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Onsdag den 17. november 2021 327 T

PERSONALEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: VIBEKE LUK SENIORKONSULENT PÅ SUNDHED.DK KURSUSLEDER: BO GANDIL JAKOBSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LÆGELIG KONSULENT OG KOORDINATOR PÅ SUNDHED.DK

LÆGEDAGE

327 T Sundhed.dk – din hjælp i hverdagen 1. Hvordan får jeg en lettere hverdag i praksis med sundhed.dk? 2. Hvordan kan vi bruge medicinkortet på sundhed.dk til at lette arbejdet med recepter og medicinbestillinger? 3. Hvordan kan patienterne bruge sundhed.dk, så jeg får en lettere hverdag? På sundhed.dk ligger der rigtig meget, der kan anvendes i almen praksis, så hverdagen kan blive nemmere, både i sekretariatet og ved konsultationerne. Portalen er også vigtig for vores patienter. Når vi hjælper den enkelte patient i gang med selv at søge viden og information på portalen, kan vi blive aflastet i vores hverdag. Formålet med kurset er, at du får et kendskab til de tilbud og muligheder, der ligger på sundhed.dk, således at det praktiske arbejde i lægeklinikken bliver forenklet og lettet samt at patienterne bliver mere selvhjulpne. Kurset vil foregå med sundhed.dk online. Der vil være korte oplæg og herefter vil der være konkrete praksisrelevante opgaver på sundhed.dk, således at du får lært portalen konkret at kende og kan bruge den, når du kommer hjem. Efter kurset vil du få mulighed for at kunne undervise kolleger i egen klinik med undervisningsmateriale fra kurset. Det er vigtigt, at du til kurset selv medbringer en bærbar PC/iPad.

328 T

PERSONALEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: HENRIK SØLVSTEN SPECIALLÆGE I DERMATOLOGI KURSUSLEDER: GITTE MAILANDT KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

328 T Hudlidelser – for personalet 1. Tænk over hvilken hudlidelse, du gerne vil vide meget om 2. Hvad ved du i forvejen om malignt melanom? 3. Hvordan vil du efter kurset formidle din nye viden til ”din læge” Praksispersonale i almen praksis kan vejlede og rådgive inden for mange dermatologiske emner, hvis de fagligt er godt klædt på. Du vil få opdateret din baggrundsviden om hudsygdomme. Det vil bidrage til, at du kan vurdere patienter i forhold til visitation hos lægen. Lidt erfaring med hudsygdomme og symptomer vil være en fordel, men ikke nødvendigt. Du vil på kurset bl.a. lære noget om: • Børneeksem • Psoriasis • Akne • Hudkræft • Modermærker og modermærkekræft • Hudens infektioner inkl. vorter, herpes og bakterier • Smørevejledninger inkl. brug af steroidcremer. Kurset vil indeholde en blanding af oplæg, visning af konkrete eksempler på hudlidelser, samt mulighed for diskussion.

Læs mere på: lægedage.dk

65


KURSUS

401

Torsdag den 18. november 2021

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: HENRIK SØLVSTEN SPECIALLÆGE I DERMATOLOGI KURSUSLEDER: LOTTE WILLUMSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

402

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: JENS LUNDGREN PROFESSOR, DR.MED., OVERLÆGE LONE SIMONSEN PROFESSOR, CENTERLEDER PÅ PANDEMIX, RUC KURSUSLEDER: SØREN PRINS ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

401 Hudens tumorer – diagnostik og behandling 1. Hvad kan vi fjerne selv og hvad sender vi videre? 2. Hvordan kender du forskel på benigne og maligne tumorer? 3. Hvordan beskriver du, hvad du ser i dermatoskopet? På kurset kan du lære om: • Hvordan skelner vi mellem benigne og maligne tumores i almen praksis? Hvordan ser de ud under et dermoskop? • Hvordan diagnosticeres basalcelle carcinomer, planocellulære carcinomer, maligne melanomer. Retningslinjer for pakkeforløb vil blive berørt. • Hvordan forebygges malignt melanom og hudkræft? Betydningen af solens stråler gennemgåes • Hvordan fjernes de forskellige tumorer? Ved tangentiel excision, curettage eller excision? Disse små indgreb illustreres ved billeder, cases og filmklip af operationer • Hvilke forholdsregler er der for patienten? Plaster/bad/sport/sol?

402 Status på COVID-19 – 1,5 år inde i pandemien 1. Hvad ligger bag os, og hvad bringer fremtiden? COVID-19 har styret alting i vores arbejds- og privatliv siden marts 2020, og det er ikke slut endnu. Selvom vi nu har fået vacciner og intensivafdelingerne kan følge med igen, vil sygdommen stadig have stor betydning i årene fremover. På kurset vil to eksperter bringe os rundt om pandemien med fokus på, hvad vi har lært af det hidtidige forløb, og hvad der venter forude. Denne tekst er skrevet i april, og meget kan ændre sig endnu, men vi forventer, at de relevante emner vil være: • Sygdommens kliniske forløb, herunder senfølger • Virologi, vacciner og antistoffer: Hvilken effekt har vaccinerne, og hvor længe holder de? Er der alvorlige bivirkninger? Hvad med flugtvarianterne? • Epidemiologi: Hvordan er det gået i Danmark sammenlignet med andre lande? Hvad kan vi forudse om pandemiens udvikling de kommende år? Hvilken betydning har virusets supersprederkarakteristik? Hvordan ender det?

66

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 403

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

LÆGEDAGE

403 Hæmatologi - hvad gør du ved ”skæve” prøver? 1. Har du en systematisk tilgang til udredning af anæmi, ”skæv” L+D eller ”skæve” trombocytter? 2. Har du mange ”gråzone” hæmatologiske blodprøvesvar i din praksis? 3. Henviser du for få? eller for mange? patienter til hæmatologisk afdeling?

UNDERVISERE: TRINE SILKJÆR OVERLÆGE ANNE SØNDERGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: LISE HØYER ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, BESTYRELSESMEDLEM PLO

Med udgangspunkt i hverdagsnære cases fra praksis vil vi på dette kursus udfolde hæmatologien, som vi ser den i almen praksis. Hvad skal få os til at tænke i hæmatologisk retning? Overser vi noget? Følger vi nogle patienter for længe, inden de bliver henvist med deres lette anæmi eller trombocytopeni, der efterhånden udvikler sig? Og hvad med -cytoserne? Og blodprøvesvar i ”gråzonen”? Hvordan handler vi egentlig? Vi gennemgår udredningsstrategier og “faldgruber” vedrørende hæmatologisk sygdom – og når også at høre lidt om de henviste patienters videre forløb på sygehuset. Kurset veksler mellem faglige oplæg, cases og meget gerne input fra deltagere.

404 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

404 T Skuldre, hofter og knæ

UNDERVISERE: JENS LYKKEGAARD OLESEN SPECIALLÆGE I REUMATOLOGI, PH.D., PROFESSOR

1. Hvordan undersøger jeg skulderen? 2. Hvilke tilstande ser du efter hos patienter på 45+ med hoftesmerter? 3. Inddrager du personalet i håndteringen af patienter med muskel-skeletlidelser?

DAVID HØYRUP CHRISTIANSEN FYSIOTERAPEUT, CAND.SCIENT.SAN, LEKTOR, PH.D.

Mange patienter klager over smerter i skuldre, hofte eller knæ. Vi vil på kurset gennemgå diagnostik og behandling af de hyppigste tilstande hos patienten over 45 år – impingementsyndrom/rotator cuff lidelser og artrose i hofte og knæ.

KURSUSLEDER: MARTIN BACH JENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D., PROFESSOR

Læs mere på: lægedage.dk

På kurset gennemgår vi risikofaktorer, symptomer og undersøgelsesteknik. Vi vil træne skulder-undersøgelsesteknik og simple træningsøvelser for både skuldre, hofte og knæ. Desuden vil vi med cases diskutere nogle udfordringer og dilemmaer ift. udredning og behandling. På kurset inddrager vi de nationale kliniske retningslinjer på området.

67


KURSUS

Torsdag den 18. november 2021

405 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: HANS-HENRIK TILSTED OVERLÆGE KURSUSLEDER: JANNI HJORTLUND ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

405 T Iskæmisk hjertesygdom – hvordan udredes og behandles patienten i 2021? 1. Hvordan udredes og behandles patienten mistænkt for iskæmisk hjertesygdom, når vi henviser til kardiologisk afd./speciallæge? 2. Hvilke retningslinjer har I i jeres klinik for kontrol og opfølgning af patienter med iskæmisk hjertesygdom? 3. Hvad er de seneste anbefalinger for sekundærprofylakse ved iskæmisk hjertesygdom? Kurset er et opdateringskursus, hvor vi gennemgår de aktuelle anbefalinger for udredning og behandling af stabil iskæmisk hjertesygdom i kardiologisk regi i 2020. Vi gennemgår de nyeste anbefalinger for sekundærprofylakse, og de gældende anbefalinger for antitrombotisk behandling. Du får svar på spørgsmål som: • Hvilken udredning tilbydes? Hvem skal have KAG? Hvem skal have hjerte CT, og hvad er det den viser? Har A-Ekg en plads? • Hvordan behandles? Hvem skal ”kun” have medicin, hvem PCI, hvem by-pass? • Hvor mange antitrombotika skal patienten have? Skal patienter i AK-behandling have 3-stofs antitrombotisk behandling, hvis de får lagt en stent? • Hvad er de sidste anbefalinger for sekundærprofylakse? Behandlingsmål for LDL? Blodtryk? • Hvordan følger vi patienten i almen praksis? Undervisningen vil være en blanding af cases (med online-afstemning) og oplæg, og der vil være mulighed for spørgsmål undervejs.

406 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

406 T Analinkontinens

UNDERVISER: MICHAEL SØRENSEN KIRURGISK GASTROENTEROLOG, OVERLÆGE

1. Hvor mange patienter med analinkontinens er der i min praksis? Søg evt. på D17. 2. Hvordan udreder og behandler jeg analinkontinens? 3. Hvordan organiserer jeg udredning og behandling af analinkontinens min praksis?

KURSUSLEDER: TINA LUND ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Hvornår har du sidst spurgt din patient, om hun har problemer med at holde på luft eller afføring? Mindst 4% af den voksne befolkning lider af analinkontinens og mange har både inkontinens for luft/afføring og urin. Og de siger det ikke altid til deres læge… Vi har som læger en vigtig opgave i at skabe tillid og bryde tabuer, så vores patienter fortæller om deres problemer med inkontinens for både luft og afføring – og hvad gør vi så bagefter? Du vil på kurset få viden om, hvordan du og dit personale konkret skal afdække, udrede og behandle almindelige former for analinkontinens. Mange af patienterne kan behandles med simple midler i almen praksis. Og så skal vi også vide, hvornår der skal henvises, ligesom vi skal vide lidt om, hvilke behandlingsmæssige muligheder der er, når patienten er blevet henvist. Langt de fleste patienter med inkontinens kan hjælpes, så her kan vi som praktiserende læger virkelig gøre en forskel.

68

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 407 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: JANNIK FALHOF ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE TINA DRUD DUE CAND.SCIENT.SAN.PUBL., PH.D. KURSUSLEDER: THOMAS DRIVSHOLM ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE , PH.D.

LÆGEDAGE

407 T T idSammeDag – det sikrer tilgængelighed i praksis 1. Hvordan er tilgængeligheden i din praksis? 2. Hvor lang ventetid har du på en ikke-akut tid til lægehusets faste læger? 3. Har du overvejet at gøre tingene på en anden måde? Tilgængelighed til almen praksis – patienternes indgang til det danske sundhedsvæsen – er centralt for vores fag. Omvendt synes patienternes ønske om tilgængelighed nærmest grænseløs! Telefoner, e-mails, akutte og ikke akutte konsultationer: Arbejdsmængden kan synes uendelig. Mange af os gør tingene på vores egen måde. Det afspejler patientpopulationen og vores egen oplevelse af meningsgivende drift, som lever op til overenskomstens krav. TidSammeDag tager udgangspunkt i kø-teori, og tilstræber at sikre et system, hvor patienterne kommer til uden ventetid. Over de sidste 10 år har et gradvist stigende antal praksis taget noget, der minder om TidSammeDag i brug. Nogle uden den store succes, mange med oplevelsen af, at ”det virker og vi kunne aldrig finde på at droppe det igen!” Hvad er sandheden? På kurset vil vi kigge på danske og internationale erfaringer, og ved fælles hjælp forsøge at finde frem til, hvor grænsen for vores forståelse går i relation til tilgængelighed – med udgangspunkt i TidSammeDag. Kursusleder og undervisere har på forskellig vis arbejdet med TidSammeDag, og vil bidrage med et mindre indlæg i løbet af dette workshop-lignende fælleskursus. Kom og bliv klogere. Kom og udfordr dig selv og denne kerneydelse i eget lægehus.

408 TSE

LÆGEKURSUS

9.00 – 17.00

UNDERVISERE: VIBEKE MUNCH JENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, KONSULENT JENS BIRK ROSBACH ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: HEIDI BØGELUND FREDERIKSEN LEDELSESKONSULENT, PH.D. UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

408 TSE Faglig ledelse i almen praksis Almen praksis har de seneste år fået mange nye opgaver. Det gør det nødvendigt, at du uddelegerer flere opgaver til personalet, sådan at du får brugt hele klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde. Du skal prioritere, hvad du gerne vil uddelegere og ikke mindst, hvordan du vil gøre det. Det stiller krav til dig som leder. Du skal have blik for, hvordan uddelegering kan ske uden tab af kvalitet og faglighed. Hvis du er i et kompagniskab, stiller det krav til jer som kompagnoner om at have en fælles ledelse, og I skal være enige om, hvordan I uddelegerer. God og tydelig ledelse er blevet en vigtig strategi i almen praksis. Ellers kan du/I ikke få jeres ressourcer og opgavemængden til at harmonere. Formålet med SE-kurset i temaet ”faglig ledelse”, er at belyse, hvad der kan være god ledelse i almen praksis, og hvordan du kan uddelegere bl.a. dele af behandlingen af patienter med kronisk sygdom og stadig have høj faglig kvalitet i behandlingen. Det indebærer en ledelsesstil, hvor du både kan vise tillid, motivere og stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål. Hvis I er flere læger fx i et kompagniskab, vil det give rigtig god mening at I deltager sammen.

Læs mere på: lægedage.dk

69


KURSUS

409 T

Torsdag den 18. november 2021

409 T Kræftpatienter og senfølger – følger vi op i almen praksis?

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: ANNIKA NORSK JENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D. MONA MUUSMANN PETERSEN PATIENT, FOREDRAGSHOLDER, TOVHOLDER FOR SENFØLGENETVÆRKET I SYD- OG SØNDERJYLLAND KURSUSLEDER: HELLE IBSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

1. Hvilke senfølger ser du i din praksis? 2. Hvilke senfølger behandler du i din praksis? 3. Kan almen praksis håndtere alle senfølger?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Helbredt - men ikke rask. ”Jeg føler mig på sin vis flov over, at jeg kan være så trist til mode og føle mig dårlig, når nu jeg er helbredt for kræft. Jeg ER lykkelig over at have overlevet, men jeg føler nu, at jeg står alene med alverdens senfølger, som ingen rigtig kan eller vil forstå.” – Citat fra kræftpatient 1/3 af alle danskere får kræft og flere og flere overlever længe efter kræftdiagnosen er stillet. Halvdelen af kræftpatienterne får efterfølgende senfølger. Kræftpatienter med senfølger bliver en stadig større opgave for almen praksis. Samarbejde og kommunikation er altafgørende. Kurset vil have fokus på at at styrke indsatsen overfor kræftpatienterne i almen praksis – specielt i forhold til viden om senfølger og behandling af senfølger i almen praksis.

410 T

410 T Osteoporose – set fra almen praksis

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER: BENTE LANGDAHL PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED KURSUSLEDER: PALLE MARK CHRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

1. Osteoporose: Hvilke af vores patienter skal vi have fokus på og hvorfor? 2. D-vitamin: Hvornår skal vi måle D-vitamin? Hvem er det, som skal have ekstra tilskud? 3. Organisering: Hvordan har du organiseret arbejdet med osteoporose i dagligdagen? fx med inddragelse af personalet?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Med udgangspunkt i de 3 ovennævnte problemstillinger vil kurset byde på opdatering af ny viden. Der vil være fokus på patienthistorier fra almen praksis, og der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål, der vedrører din travle hverdag.

70

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 411 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: CAMILLA HOULBERG BROCH BIOANALYTIKER UNDERVISERNAVN OPLYSES SENERE KURSUSLEDER: DORTHE LEI KALTOFT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

411 T Urinmikroskopi 1. Hvordan undersøger og behandler I patienter med blærebetændelse i jeres praksis? 2. Hvad tænker du, at du kan, efter at have været på mikroskopikursus? 3. Tror du, at det er svært at mikroskopere? Kurset er for alle i almen praksis, der arbejder med mikroskopi. Urinmikroskopi erstatter i de fleste tilfælde urindyrkning og resistensbestemmelse og tager ca. et minut. På kurset lærer du at identificere de bakterier, som er de mest almindeligt forekommende ved blærebetændelse. I de fleste tilfælde ved du så med det samme, hvilken behandling, der er bedst. Undervisningen er overvejende praktisk mikroskopi.

412 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 17.00

412 T KOL, styrk teamarbejdet i praksis

UNDERVISER: MADS CRANDAL ORGANISATIONSKONSULENT, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

1. Er I opdaterede på KOL i klinikken? 2. Bliver kompetencer og ressourcer udnyttet hensigtsmæssigt? 3. Er der enighed om at ændre arbejdsgange efter kurset, hvis det er relevant?

KURSUSLEDERE: CHRISTIAN HEILMANN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset henvender sig til læger og erfarent praksispersonale, som selvstændigt varetager KOL-konsultationer.

LISA PIONTEK KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

DER KAN OGSÅ SØGES REFUSION FOR PRAKSISPERSONALETS DELTAGELSE I KURSET. LÆS MERE PÅ SIDE 93 UNDER PRAKTISKE OPLYSNINGER

På kurset vil du få viden om: • Sygdomsmekanismer ved KOL og astma/KOL • Hvordan lungefunktionsundersøgelser tolkes • Hvordan du inddeler/stratificerer dine KOL-patienter. Du vil blive opdateret på den medicinske behandling og øvrige behandlingsmuligheder og -forløb (kommunale forløbsprogrammer, fysisk aktivitet, rygestop, vaccinationer etc). Du vil endvidere få et indblik i de nye forløbsplaner for KOL og muligheden for at arbejde med organisering i praksis i forhold til den nye overenskomst. I kan med fordel tilmelde flere fra samme klinik, for at understøtte samarbejdet i omsorgen for patienter med KOL, og få inspiration og redskaber til implementering af gode rutiner i klinikken.

Læs mere på: lægedage.dk

71


KURSUS

413 T

Torsdag den 18. november 2021

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISERE: BERIT LASSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE HEIDI DYRBERG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E KURSUSLEDER: HEIDI DYRBERG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

413 T Type 2-diabetes, up-date og organisering 1. Forventningsafstem gerne med din læge, hvad du gerne vil have med hjem fra kurset 2. Hvilke udfordinger oplever du i forhold til klinikkens organisering af Type 2-diabetikere? 3. Har I en algoritme i klinikken i forhold til den medicinske behandling af Type 2-diabetikere? Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet praksispersonale, der har selvstændige diabeteskontroller og gerne vil have en up-date på området og få ideer til organisering i praksis. I takt med at antallet af Type 2-diabetikere stiger og flere af kontrollerne overgår fra sygehuset til almen praksis, er det vigtigt med en god struktur og organisering i almen praksis. I opgaveglidningen fra den praktiserende læge til konsultationssygeplejersken er det vigtigt, at konsultationssygeplejersken føler sig godt fagligt opdateret. På kurset vil følgende blive gennemgået: • Hvem er i risiko for diabetes og hvordan finder vi dem? • Hvad er sidste nyt omkring behandling? • Hvad skal en god kontrol indeholde? • Hvordan organiserer vi os i praksis, så behandlingen optimeres? • Hvordan laver vi kvalitetsarbejde? Din opdaterede viden på området vil sikre diabetespatienterne den bedst mulige behandling.

414 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: CAMILLA BRANDT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: GITTE MAILANDT KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

414 T Gynækologiens ABC 1. Tænk over hvilke gynækologiske problemstillinger, der er svære at visitere i telefonen 2. Hvad ved du om p-piller i forvejen? 3. Hvordan vil du efter kurset formidle din nye viden til ”din læge”? Kurset er for praksispersonale med erfaring i kontakt til kvinder med gynækologiske problemstillinger. Praksispersonale støder ofte på kvinder med gynækologiske problemstillinger, hvis ikke direkte, så adspurgt i telefonen, hvor der skal visiteres. Det kan være svært at vide, om der skal gives en tid akut, eller om det kan vente. Nogle af disse problemstillinger kan afklares i telefonen, andre kræver en lægetid. Kurset vil give dig viden til at identificere og visitere de mest almindelige gynækologiske problemer og symptomer, og handle herpå. Kurset vil indeholde emner som: • Generelle gynækologiske symptomer • Blødningsforstyrrelser • Graviditet/abort • P-piller • Smear • HPV og vaccination • Kønssygdomme • Klimakteriesymptomer • Svamp. Kurset vil bestå af en blanding af oplæg baseret på cases og spørgsmål fra deltagerne.

72

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 415 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: ELISABETH GUNDTOFT ELMO OVERLÆGE KURSUSLEDER: JOAN BUCHHOLTZ KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

415 T Tidlig opsporing af demens 1. Hvor mange nye patienter med demens finder du om året i din praksis? 2. Hvad gør du konkret, når du får en mistanke om at en patient kan være dement? 3. Kan demens helbredes? På kurset vil du lære at identificere de tidlige tegn på en demenssygdom. Du vil få viden om, hvad der typisk sker under et demens-udredningsforløb i praksis, og hvad der venter patienten af undersøgelser, når vedkommende henvises videre til hospitalet. Vi gennemgår de mest brugte tests for demens med vægt på MMSE og urskivetesten. Fakta om sygdommen demens bliver krydret med cases fra praksis.

416 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.30

UNDERVISER: KIM NALDERS PSYKIATER KURSUSLEDER: ZITA VESTDAM KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

416 T Psykiatrikursus for personalet 1. Har du oplevet, at det var vanskeligt at kommunikere med en psykisk syg? - eller måske endda oplevet at være utryg? 2. Hvordan har I tacklet dette i praksis? Kurset henvender sig til dig, der gerne vil have større indsigt i, hvad det indebærer at have en psykisk lidelse. Du får på kurset redskaber til at kunne forbedre kommunikationen i såvel telefon som ved henvendelser i klinikken. Patienter med personlighedsforstyrrelser og ADHD kan være vanskelige at tackle. Det kan også være vanskeligt at vurdere faresignaler hos depressive patienter, samt forstå patienter med angstproblematikker. Vi vil gennemgå hver enkelt diagnose samt de vigtigste differentialdiagnostiske psykiatriske lidelser, herunder angsttilstande.

417

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: ROLAND WELINDER SPECIALLÆGE I OTO-RHINO-LARYNGOLOGI KURSUSLEDER: NIELS BJØRN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

417 Opdatering i otologi 1. Hvilke patienter med mellemørebetændelse behandler du med antibiotika? 2. Har du overblik over udredning af svimmelhed? 3. Rådgiver du dine patienter angående HPV-vaccination og hoved-halscancer? Bliv opdateret på viden og kliniske færdigheder indenfor øre-næse-hals-sygdomme i tide inden højsæsonen for AOM og sinuit. Kurset omhandler: • Praktisk tilgang til udredning af svimmelhed • Diagnostik og behandling af akut og kronisk sinuitis • Diagnostik og behandling af AOM, herunder værdien af tympanometri • Hvem skal henvises til anlæggelse af dræn? • Nasalstenose og (mis-)brug af næsespray • Nyeste viden om HPV og hoved-halscancer. Kurset formidler specialistviden på en praksisrelevant facon. Undervisningsformen er oplæg ved speciallæge i otologi, varieret med billeder, cases og dialog med kursusleder, som er alment praktiserende læge.

Læs mere på: lægedage.dk

73


KURSUS

418 T

Torsdag den 18. november 2021

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: STEEN HASSELBALCH PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED. KURSUSLEDER: SØREN PRINS ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

418 T Demens i almen praksis 1. Kan dine patienter med demens hjælpes bedre, end de bliver i dag? 2. Hvad finder du mest udfordrende ift. håndtering af demens? 3. Hvor mange udiagnosticerede demenspatienter har du i din praksis? I takt med at der kommer flere og flere ældre, kommer demens også til at fylde mere i almen praksis. Det medfører store udfordringer for hele sundhedsvæsenet – ikke mindst almen praksis. Udfordringerne er såvel faglige, som organisatoriske – i egen klinik og med eksterne samarbejdspartnere. Vi følger patienten fra diagnosetidspunktet med lettere symptomer til plejehjemsbeboeren med svær demens: • Hvordan udreder vi demens? • Hvad betyder den medicinske behandling? • Hvor længe skal man behandle? • Hvordan kan vi hjælpe patienten med demens non-farmakologisk? • Hvordan håndterer vi udadreagerende adfærd, uro og hallucinationer i forbindelse med demens? • Hvordan håndterer vi øvrige adfærdsforstyrrelser? Vi kommer også ind på comorbiditet og den deraf afledte polyfarmaci. Undervisningen vil indeholde faglige oplæg og inddrage cases fra hverdagen i almen praksis til at illustrere udfordringerne omkring denne patientkategori.

419 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: JØRN DALSGAARD NIELSEN OVERLÆGE KURSUSLEDER: JANNI HJORTLUND SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, PH.D.

419 T Behandling af venøs trombo-emboli i almen praksis 1. Hvordan håndteres denne patientgruppe i din praksis – læger/personale? 2. Laver I årskontrol på patienter med venøs trombo-emboli? 3. Hvilke patienter kan nøjes med 3 måneders behandling og hvem skal have livslang behandling? Gennemsnitlig får omkring 30% af patienter med venøs trombo-emboli (VTE) recidiv af VTE. Recidiv-risikoen afhænger af type VTE samt patient i forhold til køn, alder og evt. comorbiditet. Der er sket en betydelig udvikling indenfor behandling af VTE. Marevan anvendes nu sjældent. I dag behandles 90% af VTE-patienter med DOAK-præparater, fortrinsvis Xarelto og Eliquis. Disse kræver ikke indledende behandling med heparin og derfor henvises patienterne ofte til opfølgning ved egen læge allerede fra dag 1. I de fleste tilfælde kan man efter 3 måneders behandling med antikoagulantia tage stilling til, om behandlingen kan ophøre eller skal fortsætte livslangt. Hvordan skal vi som praktiserende læger forholde os til valg af behandling og behandlingsvarighed? Hvem skal fx have behandling livslangt? Hvilken efterkontrol skal der være, bør vi fx se patienter til en årskontrol? Kurset vil være bygget op omkring en teoretisk gennemgang, men med udgangspunkt i patient-cases, som er relevante for almen praksis.

74

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 420 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: KATE ESBJERG JENSEN AFDELINGSLÆGE I SOCIALMEDICIN, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN MARIA TIPSMARK HANSEN AFDELINGSLÆGE I SOCIALMEDICIN, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN JONAS CHRISTOFFER WINKEL HOLM SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE I ARBEJDSMEDICIN, PH.D. KURSUSLEDER: MADS TOFT KRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

LÆGEDAGE

420 T Syg eller rask – kan patienten fortsat arbejde? 1. Har du styr på, hvornår lægeattesten er fyldestgørende? 2. Hvem vurderer funktionsevnen og hvem vurderer arbejdsevnen? 3. Kan du beskrive skånebehov for din gravide patient? Som udgangspunkt er det sundt at arbejde, men arbejdet kan også gøre folk syge. Praktiserende læger står ofte med problemstillinger inden for sammenhængen mellem helbred og arbejde. Kan sygdommen være arbejdsbetinget (arbejdsmedicin)? Og er patienten i stand til at varetage et arbejde (socialmedicin)? Kurset omhandler både arbejds- og socialmedicin: • Har arbejdet gjort patienten syg og kan det genoptages – og skal det anmeldes? • Hvordan vejleder du patienten i forhold til fremtidigt eller nutidigt arbejde? • Hvornår er det relevant at henvise til Arbejdsmedicinsk afdeling? • Hvordan skriver du en brugbar socialmedicinsk attest fx LÆ 265 - Lægeattest til rehabiliteringsteam. Formålet med kurset er at træne din opmærksomhed på eksponeringer i arbejdet, herunder risici under graviditet. Derudover vil vi give et indblik i en socialmedicinsk vurdering og tips til, hvordan lægeattester gøres mere brugbare. Kurset indeholder oplæg fra speciallæger i Arbejds- og socialmedicinsk afdeling, herunder fra læger med erfaring fra almen praksis. Der vil blive inddraget cases samt være mulighed for spørgsmål og drøftelser.

421 T

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: LISE-LOTTE STARCH SØRENSEN PSYKOLOG KURSUSLEDER: CLAUS RENDTORFF ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

421 T Personlighedsforstyrret eller blot forstyrret – et kommunikationslaboratorium 1. Har du overblik over, hvem af dine patienter, der har en personlighedsforstyrrelse? 2. Hvordan underviser du dit personale om personlighedsforstyrrede patienters handicap, så samarbejdet styrkes om denne sårbare patientgruppe? 3. Hvilke væsentlige redskaber har vi som praktiserende læger, når det drejer sig om at understøtte den personlighedsforstyrrede patient? De kan tage luften ud af os allerede når vi ser deres navn på dagsplanen. De kan provokere os, har lav compliance, kan være mistroiske, kan spille os ud mod vores kolleger og personale, eller de kan belaste vores arbejde på andre måder. Af og til kan de ødelægge vores arbejdsdag fuldstændigt på grund af deres projicerende og udadreagerende adfærd. Kunne du godt tænke dig at lære at kommunikere bedre med dine patienter i praksis? Så kan du gennem dette kursus få en psykologisk forståelse af patienternes udfordringer, og hvordan man samtaleteknisk griber det an. Kurset vil indkredse den personlighedsforstyrrede patient ved plenumoplæg og dialog. Kurset vil være et kommunikationslaboratorium, hvor det forventes, at du eventuelt deltager i et rollespil med en skuespiller og får mulighed for i samarbejde med de øvrige deltagere at arbejde med forskellige samtaleteknikker.

Læs mere på: lægedage.dk

75


KURSUS

Torsdag den 18. november 2021

422

422 Endometriose eller ”bare” menstruationssmerter?

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: TORUR DALSGAARD OVERLÆGE, PHD KURSUSLEDER: LENE AGERSNAP ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

1. Endometriose – er det ikke en sjælden tilstand, som er svær at opdage i almen praksis? 2. Bliver patienterne helbredt ved operation, eller skal de også have medicinsk behandling? 3. Hvad stiller jeg op med patienten, som har fået konstateret endometriose og er afsluttet til videre opfølgning i min praksis?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Et sted mellem 2 og 10% af den fertile kvindelige befolkning lider af endometriose. Trods den hyppige forekomst går denne potentielt invaliderende sygdom ofte under radaren hos både patienter og læger – tabuer, myter og fordomme lever stadig i 2020. Via hverdagsnære cases og filmklip vil du få hjælp til at forbedre diagnostikken af kvinder med endometriose og blive præsenteret for det brede spektrum af sygdommens manifestationsformer, inklusive glimt fra raritetskabinettet. Medicinsk behandling eller operation? Og hvad med fertiliteten? Høj deltagerinvolvering tilstræbes.

423

14.00 – 17.00

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området.

UNDERVISER: MORTEN SCHOU OVERLÆGE, PROFESSOR KURSUSLEDER: BO CHRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

424 T

423 Hjerteinsufficiens – optimer dine patienters behandling

LÆGEKURSUS

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: PALLE MARK CHRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, KONSULENT KIAP HENRIK PRINDS RASMUSSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, KONSULENT KIAP KURSUSLEDER: FLEMMING BRO ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR, KONSULENT KIAP

Knap 100.000 danskere formodes at have kronisk venstresidig hjerteinsufficiens i forskellig grad. Almen praksis har en afgørende rolle for at patienter diagnosticeres korrekt og gives den bedst mulige prognose, hvad angår livskvalitet og levetid.

• Hvordan får vi mistanke om hjerteinsufficiens? • Udredning før henvisning til kardiologisk afdeling • Hvad omfatter udredning hos kardiolog? • Hvad er optimal medicinsk behandling af hjerteinsufficiens? • Hvad vil man opnå med ICD og biventrikulær pacemaker • Hvordan organiseres håndtering af denne patientgruppe i almen praksis?

424 T Data i praksis – hvordan bruger vi, hvad vi har? 1. Hvilke data fra klinikken har du prøvet at trække ud selv eller ved andres hjælp? 2. Hvordan har du brugt data? 3. Hvilke praksisdata ville du allerhelst let kunne skaffe dig? Kurset er for læger og personale med særlig interesse i data fx praksismanagere. Kendskab til hvad der rent faktisk foregår, er et godt udgangspunkt for at komme videre. På kurset tager vi på en rundtur i hvilke data, alle praksis har umiddelbar adgang til og viser, hvilke data, der er tilgængelige via: • Praksis’ eget IT-system • Forløbsplaner • RKKP • KiAP • Ordiprax • Praksis/afregningsportalen. Du vil få eksempler på, hvordan data kan bruges til at skabe forandringer i dagligdagen.

76

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 425

LÆGEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: GRETHE ANDERSEN OVERLÆGE, PROFESSOR DR. MED. NIELS HJORT OVERLÆGE, KLINISK LEKTOR, PH.D. KURSUSLEDER: JENS GRAM-HANSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PRAKSISKONSULENT

LÆGEDAGE

425 Akut stroke og TCI 1. Hvordan organiserer du/I den akutte visitation i din klinik? 2. Bruger du et skema at spørge ud fra? 3. Hvad kontrollerer du og hvilke problemer støder du typisk på ved efterkontrollerne af patienterne? Du vil på kurset få opdateret generel viden om Stroke og TCI. Hvad er de klassiske og hvad er de mere uklare symptombilleder? Få opdateret din viden om, hvad vi gør i almen praksis og hvad de gør på hospitalet. Den akutte visitation og tidsvinduet frem til den mulige behandling er alt afgørende for patientens prognose. Hvordan spotter vi dem, som skal visiteres akut? Hvad med de uspecifikke symptomer som svimmelhed, hovedpine og bevidsthedspåvirkning? – kan det være stroke? Vi vil gennemgå en simpel spørgeguide ved telefoniske henvendelser, som kan danne grundlag for visitationen, og en ny borgerrettet kampagne ”Red Hjernen” (fra efteråret 2019), vil blive vist som inspiration. Hvad er de typiske patientforløb via AMK/præhospitalet og dernæst på specialafdelingerne? Hvad er behandlingsmulighederne, prognosen og følgetilstande? Og, hvad med patienter, som ikke har stroke? Hvordan bliver de hjulpet ved akut indlæggelse? Vi omtaler også efterforløbet med neuro-rehabilitering og kontrollerne i almen praksis. Hvad er typiske problemer?

426 T

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

426 T Tidlig indsats ved svangre- og børneundersøgelser

UNDERVISER: ANNA-MARIE GLAVIND UDVIKLINGSKONSULENT

1. Hvordan ser I tegn på tilknytningsforstyrrelser? 2. Hvad gør I, hvis I får mistanke om tilknytningsforstyrrelser i forældre-barn samspillet?

KURSUSLEDER: RUTH KIRK ERTMANN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

Almen praksis kan løfte svangre- og børneundersøgelser ved hjælpe af videocases og forskningsbaseret viden om spædbarnsudvikling m.v. Kurset vil handle om metoder til at spore tidlige tegn på tilknytningsforstyrrelser hos den gravide og i forældre-barn-samspillet. Kurset har en teori-/dialogbaseret tilgang.

Læs mere på: lægedage.dk

77


KURSUS

427 T

Torsdag den 18. november 2021

FÆLLESKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: BERIT LASSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE JANNIK FALHOF ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: THOMAS DRIVSHOLM ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

427 T Teamet 1. Bruger I hinanden godt nok i jeres lægehus? 2. Hvem løber hurtigst? 3. Har nogen i lægehuset ønsket om, at det skal være anderledes end nu? Almen praksis skal løfte flere og flere arbejdsopgaver. Tendensen er, at mange praksis gradvist vokser sig større – både hvad angår antal læger og praksispersonale. Hvem skal gøre hvad? Hvilke arbejdsopgaver kan uddelegeres? Hvordan uddelegeres arbejdet hensigtsmæssigt? Hvordan sikrer man gode arbejdsgange? Hvordan deles viden på tiltagende store arbejdspladser? Hvordan sikres kvaliteten af arbejdet? Hvordan kommer man fra viden til handling? Vi vil dele erfaringer fra egne praksis med jer på dette fælleskursus og sikre, at alle kommer hjem med ny inspiration til, hvordan arbejdet i jeres eget lægehus organiseres.

428 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: KIM BARTHOLDY ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: GITTE MAILANDT KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

428 T Præventionskursus – for dig med selvstændige konsultationer 1. Tænk over hvordan du gerne vil strukturere din præventions-konsultation fremadrettet 2. Hvad ved du om p-piller i forvejen? 3. Hvordan vil du efter kurset formidle din nye viden til ”din læge” Hvilke overvejelser er vigtige, når du som konsultationssygeplejerske skal rådgive om valg og brug af p-piller og andre former for prævention? Hvilke præventionsformer er der? Og hvad med fordele og ulemper ved hver type prævention? På kurset får du opdateret din viden om de forskellige præventionstyper i overbliksform, så du kan give den bedst mulige vejledning til patienten, der skal have prævention for første gang. Vi vil klæde dig på ved at gennemgå præventionsformernes fordele, ulemper, sikkerhed samt risiko- og bivirkningsprofil, med vægt på den hormonelle prævention, fx p-piller. Vi kommer også med eksempler på, hvordan man kan strukturere konsultationerne i praksis. I den forbindelse vil vi berøre de hyppigste kønssygdomme og behandling samt opsporing af disse, som altid bør ses i sammenhæng med en præventionskontrol. Formålet med kurset er at klæde dig på til en kompetent vejledning af patienten indenfor prævention. Undervisningen vil veksle mellem korte teoretiske gennemgange og cases fra den kliniske hverdag. Vi lægger vægt på en praktisk tilgang til stoffet og små diskussioner i grupper.

78

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Torsdag den 18. november 2021 429 T

429 T De syge børn i praksis

PERSONALEKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISER: THOMAS LEE DAHM SPECIALLÆGE I BØRNESYGDOMME KURSUSLEDER: SUSANNE SALMONSEN KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

1. Er du nervøs for at overse/høre noget alvorligt, når du visterer børn i telefonen? 2. Føler du dig ”klædt på” til at hjælpe/informere forældrene i telefonen? 3. Hvad har du brug for for at føle dig klar til denne opgave? Der er ingen børn, der kommer igennem barndommen uden at møde en eller anden form for sygdom/infektion undervejs. Meget ofte giver det anledning til bekymring hos forældrene, der kontakter den alment praktiserende læge med en forventning om at få en tid samme dag. Vi vil på kurset gennemgå, hvilke symptomer, det er vigtigt, at spørge ind til. Hvordan rådgiver og vejleder du forældrene, så de får ro og accepterer den visitation, du foretager over telefon. Hvem skal ses samme dag og hvem kan vente til i morgen, eller til om tre dage. Hvem behøver vi slet ikke at se i klinikken, men kan vejlede til observation i hjemmet? Kurset vil have fokus på infektionssygdomme, mavesmerter og udslæt.

430 T

430 T Kroniske lidelser i praksis

SEKRETÆRKURSUS

14.00 – 17.00

UNDERVISERE: KAREN FINK LOFT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE DORTHE MANTHORPE ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: ZITA VESTDAM KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

1. Hvilke kroniske lidelser ser du oftest i din praksis? 2. Ved du hvilke kroniske lidelser, der medfører, hvilke symptomer? 3. Har du tænkt over sammenhængen mellem en given anatomi og kroniske lidelser? 4. Hvorfor er det vigtigt at behandle forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk?

Et case-baseret kursus, der ud fra dagligdagens henvendelser giver en overordnet forståelse for, hvordan kroppen fungerer hos patienter med kroniske sygdomme; herunder DM2, hypertension og KOL. Hvorfor får nogle diabetikere føleforstyrrelser, sår og nedsat syn? Hvilken betydning har et forhøjet blodtryk for kroppen? En af de hyppigste blodprøver, vi tager i praksis er kolesterol. Hvad sker der fysiologisk i kroppen, når det er forhøjet? Hvad sker der i lungerne, når man har KOL? Hvorfor hoster patienterne og udvikler åndenød?

Læs mere på: lægedage.dk

79


KURSUS

Fredag den 19. november 2021

501 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: HENRIK MELSOM ØJENLÆGE

1. Hvad synes du er specielt svært i diagnostikken af det røde øje? 2. Hvilke patienter visiterer du akut til praktiserende øjenlæge? 3. Behandler du børn med antibiotika for formodet øjenbetændelse, og hvordan gør du?

THØGER FRØSIG SVAHN ØJENLÆGE KURSUSLEDER: GITTE KROGH MADSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

502 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: MIKKEL GJESING CALLSEN OVERLÆGE

KURSUSLEDER: THOMAS MOSGAARD ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: KATRINE BAGGE HANSEN OVERLÆGE KURSUSLEDER: JETTE KOLDING KRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR

80

Indholdet vil være en gennemgang af det røde øje, specielt med fokus på akutte tilstande. Hvad kan behandles i praksis, og hvad bør ses akut af øjenlæge? Bliver du usikker på, hvor hurtigt en patient med symptomer fra øjnene skal ses? Husker du altid at undersøge for rød refleks til børnenes fem ugers undersøgelse? På kurset vil vi bl.a. fokusere på: • Det røde øje og ”de røde flag” • Synsforstyrrelser - hvad skal vi tænke på? • Børneundersøgelsen - en praktisk tilgang til øjnene. Vi vil fokusere på det almindelige og alvorlige, snarere end det sjældne. Det er målet at give dig redskaber og viden på et praksisrelevant niveau, så det ikke kun er spændende en til to dage efter kursets afslutning, men kan huskes og anvendes i dit fremtidige virke.

502 T Rationel laboratoriemedicin – få blod på tanden 1. Hvornår tager du blodprøver på en patient med ondt i leddene – og hvad kan være svært, når I skal tolke svarene sammen? 2. Hvordan udreder du anæmi?

TILDE KRISTENSEN AFDELINGSLÆGE

503

501 T Stil skarpt på øjet i almen praksis

Få blod på tanden i arbejdet med den rationelle laboratoriemedicin. Hvilke prøver skal vi tage hvornår, og hvad kan vi – og hvad kan vi ikke – tolke ud af svaret? De reumatologiske, hæmatologiske og nefrologiske prøver fra laboratoriekortet er i fokus. Vi tager udgangspunkt i cases fra hverdagen i almen praksis, hvor vi bliver mødt af patienternes forventninger om prøvetagning i udredning og kontrol. Du skal være parat til at drøfte spørgsmål til cases med kollegaen ved siden af dig. Hver case suppleres med et ekspertoplæg i plenum.

503 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 1. Hvilke farmaka er første- og andetvalg i primærsektoren? 2. Hvad er målet med behandlingen? 3. Hvad skal vi vælge af insulin og hvordan skifter vi fra en insulin til en anden? Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. DSAM og Dansk Endokrinologisk Selskab udgiver sammen opdaterede guidelines for den farmakologiske del af behandlingen af patienter med type 2-diabetes – specielt med fokus på de antiglykæmiske farmaka. Med den nye overenskomst skal patienterne behandles og kontrolleres længst muligt i praksis. Ofte vil kontrolbesøg foregå ved praksispersonalet, så både lægen og personalet, kan havde glæde af viden om den farmakologiske behandling af denne patientgruppe. Bliv opdateret og få afklaret dine spørgsmål om fordele og ulemper ved de nyeste farmaka.

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Fredag den 19. november 2021 504 T

504 T Allergi – diagnostik og behandling

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: KIRSTEN SKAMSTRUP HANSEN SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE, PH.D. LENE HEISE GARVEY OVERLÆGE, PH.D.

LÆGEDAGE

1. Hvordan håndterer du patienter med allergi? 2. Foretager du selv en del af udredningen? Behandlingen? 3. Hvad gør du ved patienten, hvor der er mistanke om lægemiddelallergi? Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området.

KURSUSLEDER: SUSANNE REVENTLOW PROFESSOR, DR.MED., ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Flere patienter henvender sig i almen praksis på mistanke om allergi. Men hvem skal mistænkes for allergi, og hvordan udredes de? Hvem skal sendes videre hhv. behandles i almen praksis? Fokus vil være på diagnostik, behandling og sektorsamarbejde. Vi vil berøre den generelle udredning af allergi, med særligt fokus på: • Fødevareallergi hos børn især det multisyge, atopiske barn • Penicillinallergi/lægemiddelallergi generelt • Anafylaksi. Undervisningen vil være case-baseret, interaktiv med mulighed for dialog og diskussion.

505 T

505 T Psykofarmaka i almen praksis

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: BETINA KORNBLIT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE JONAS ASTRUP PSYKIATER KURSUSLEDER: BETINA KORNBLIT ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

1. Kender du til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring anvendelsen af psykofarmaka i almen praksis - fx som beskrevet i månedsbladet Rationel Farmakoterapi og den nationale rekommendationsliste – og bruger du anbefalingerne i din daglige praksis? 2. Har du forslag til, hvordan Sundhedsstyrelsen kan styrke rationel anvendelse af psykofarmaka i almen praksis?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Psykiatri og psykofarmaka fylder i almen praksis, og har stor bevågenhed, da det er et område, hvor der til stadighed stilles spørgsmålstegn ved hvem og hvad lægemidlerne skal anvendes til, deres effekt versus bivirkninger, og hvem, der skal forestå behandlingen. Med kurset vil vi sætte fokus på rationel anvendelse af psykofarmaka i almen praksis med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Kurset vil samtidigt vise, hvordan Sundhedsstyrelsens vejledninger inden for psykiatri kan understøtte den daglige praksis. Undervisningen vil være dialogbåret og varetaget af en almenmediciner med viden om psykiatri og psykofarmaka, en psykiater med kendskab til almen praksis og i samarbejde med en medarbejder fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på: lægedage.dk

81


KURSUS

Fredag den 19. november 2021

506 T

LÆGEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: MERETE JØRGENSEN SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, SENIORFORSKER OLE OLSEN STATISTIKER, SENIORFORSKER KURSUSLEDER: ANNE HOLM LÆGE, PH.D., POSTDOC

506 T Klinisk beslutningstagen i en travl hverdag 1. Hvad gør I, når patienter, der er sat til kontrol for kronisk sygdom, præsenterer akutte problemer? 2. Hvem afgør alvorligheden af de præsenterede symptomer? 3. Oplever I, at I vurderer forskelligt, alt efter jeres uddannelse eller personlighed?

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. I disse tider hvor undersøgelses- og behandlingsalgoritmer kommer til at tage en stor del af vores tid, er det spørgsmålet, om vores evne til at vurdere patienten på baggrund af erfaring og kendskab til patienten bruges mindre, når vi tager en klinisk beslutning? Vi vil på dette kursus – blandt andet med video-cases – illustrere og diskutere diagnoseprocessen forskellige trin. Vi vil arbejde tværfagligt og diskutere lighed og forskellighed i vores måde at tage beslutninger på. Kurset vil bestå af gruppearbejde, afvekslende med plenum-seancer og korte teori-indspark om evidens og statistik. Endelig vil seancen ende med en inspiration til at udvikle arbejdet og samarbejdet i egen praksis.

507 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: NADJA ELGIN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE MORTEN SODEMANN OVERLÆGE KURSUSLEDER: NADJA ELGIN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

507 T Mødet med indvandrerpatienten i almen praksis 1. Hvad er det, der gør denne gruppe til en anderledes udfordring? 2. Hvad kan vi som behandlere gøre for at afhjælpe problemer omkring denne gruppe? 3. Hvem har ansvar for behandlingen? Mødet med indvandrerpatienten i almen praksis kan nogle gange være udfordrende, men ofte også meget berigende. Dialog, en smule indsigt og gensidig tillid kan nogle gange bidrage med fornyet energi og være med til at vende potentielle problemer til konstruktive løsninger. Kurset fokuserer bl.a. på: • Hvilken betydning har det, at man kommer fra et land med en helt anden struktur indenfor sundhedssystemet? • Hvordan spiller en anderledes sygdoms- og sundhedsopfattelse ind på patientens handlemåde? • Hvordan kan man i klinikken samarbejde om, at gøre arbejdet med denne gruppe af patienter sjovere og mere udbytterigt? • Hvordan håndterer man den potentielt vanskelige situation, så den slet ikke er så vanskelig mere? Flygtninge og indvandrere strander ofte i det danske sundhedssystem. Det kan der være gode grunde til, men måske ikke altid de grunde, man skulle tro. Sprog er selvfølgelig centralt, men ikke kun det talte sprog. Det handler også om opfattelsen af kroppen, kroppens sprog, og hvilken tiltro man har til den praktiserende læge og offentlige institutioner.

82

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Fredag den 19. november 2021 508 T

FÆLLESKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISERE: LENE TOSCANO OVERLÆGE LINE KIRKEBY PETERSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE KURSUSLEDER: MARIANNE ROSENDAL SENIORFORSKER, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

LÆGEDAGE

508 T Funktionelle lidelser – hvem gør hvad i praksis? 1. Hvordan hjælper I hinanden i praksis med at tage godt hånd om patienter, der ikke passer ind i den klassiske biomedicinske sygdomsmodel? 2. Hvordan ser du din rolle i forhold til patienter med funktionel lidelse? 3. Hvad er for dig den største udfordring, når du møder en patient med funktionel lidelse? Patienter med funktionelle lidelser møder hyppigt op i praksis. Såvel læger som sygeplejersker og personalet bag skranken møder disse patienter, og man kan føle sig udfordret af nogle af de patienter, der kommer igen og igen. På kurset sætter vi fokus på, hvordan vi kan samarbejde om at være opmærksomme på og i fællesskab hjælpe patienter med funktionelle lidelser samt hver især tilbyde den rette behandling. Vi vil bl.a. inddrage nye værktøjer, som Sundhedsstyrelsen ventes at lancere i efteråret 2020. Værktøjerne kan hjælpe praksis til at skabe bedre forståelse af, hvad funktionelle lidelser er, og hvordan man kan hjælpe patienterne til bedre symptomhåndtering. Undervisningen kommer til at bestå af oplæg, færdighedsøvelser og refleksioner i mindre grupper. Herunder refleksioner over de forskellige faggruppers rolle i praksis i forhold til patienter med funktionelle lidelser.

509 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9.00 – 15.45

509 T Få bedre styr på blodtrykket

UNDERVISERE: FLEMMING BRO ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR

1. Hvad er udfordringen? 2. Hvad er optimal behandlig og hvem skal behandles? 3. Hvordan kan du overtage kontrollen af patienten med hypertension?

BO CHRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

I forhold til patienter med hypertension har almen praksis en stor rolle ved både opsporing, screening og behandling. Med en god struktur og organisering kan konsultationssygeplejersken varetage flere selvstændige opgaver både i form af vejledning og justering af behandlingen.

KURSUSLEDER: BO CHRISTENSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

Du får en opdateret viden om hypertension og vil få færdigheder til at kunne varetage vejledning af patienten omkring livsstilsændringer og farmakologisk behandling. Du får ideer og værktøjer til at udvikle strukturen og organiseringen af kontrollerne i praksis, og kan dermed opleve større arbejdsglæde og øget kvalitet af behandlingen.

DER KAN SØGES REFUSION FOR PRAKSISPERSONALETS DELTAGELSE I KURSET. LÆS MERE PÅ SIDE 93 UNDER PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere på: lægedage.dk

På kurset sættes fokus på følgende områder: • Hvad er almen praksis’ rolle? • Hvordan foretages udredning? • Hvordan foretages risikovurdering? • Behandling – både farmakologisk og nonfarmakologisk • Andre risikofaktorer • Metoder til organisering og struktur i almen praksis.

83


KURSUS

Fredag den 19. november 2021

510 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: JACOB WEST KIROPRAKTOR KURSUSLEDER: HEIDI DYRBERG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

510 T Ryglidelser i almen praksis – for praksispersonale 1. Inden kurset bedes du tænke på 2-3 ting, som er vigtige for dig at få med hjem 2. Det er en fordel, hvis du inden kurset læser om rygsøjlens anatomi og fysiologi 3. Hvad er sværest i forhold til patienter med rygsmerter? Rygsmerter er en folkesygdom og er en af de almindeligste kontaktårsager i almen praksis. Rygsmerter er hyppig årsag til sygefravær og tegner sig årligt for cirka 15% af langtidssygemeldinger og 10% af førtidspensionerne. Diagnostisk kan rygsmerter groft inddeles i uspecifikke rygsmerter (80-90%), rygsmerter med nerverodspåvirkning (5-10%) og andre ikke-mekaniske rygsmerter (under 1%). Du vil på kurset høre om følgende: • Hvordan er rygsøjlen opbygget – anatomisk gennemgang • Uspecifikke rygsmerter – hvad er det og hvordan stilles diagnosen? • Smerter udgående fra muskler fx piriformissyndrom • Smerter udgående fra ledforbindelser, fx facetledssyndrom eller slidgigt • Smerter udgående fra bruskskiverne, fx discusprolaps • Hvordan håndteres rygpatienten i telefonen? • Hvordan vurderes sværhedsgraden og hvor hurtigt skal patienten ses? • Råd og vejledning til selvhjælp/førstehjælp. Hvilken behandling er der at tilbyde? • I hjemmet • Medicinsk • Konservativt ved fysioterapi eller kiropraktor • Operativt • Fordele/ulemper ved røntgen-/MR-scanning. Formålet med kurset er at give deltagerne en faglig viden om ryglidelser, så der opnås kompetencer til at kunne foretage en grundig anamnese, og dermed hjælpe patienten bedst muligt.

511 T

PERSONALEKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: GITTE VITTRUP SYGEPLEJERSKE, SPECIALIST I SEXOLOGISK RÅDGIVNING KURSUSLEDER: KARINA LASSEN SYGEPLEJERSKE

511 T En sexet samtale 1. Er det grænseoverskridende, at tale om sex med mine patienter? 2. Hvornår er det relevant, at tale om seksualitet? 3. Taler vi i klinikken om vigtigheden af dette emne? Når en person bliver ramt af kronisk eller alvorlig sygdom påvirkes alle dimensioner af vedkommendes liv – også den seksuelle. Mange sundhedsprofessionelle føler sig fagligt utilstrækkelig klædt på, til at kunne vejlede og rådgive patienter i seksuelle problemstillinger, hvorfor de helt undgår at berøre emnet seksualitet. På kurset kommer vi ind på seksualitet set fra det brede perspektiv, barrierer ift. at turde tage snakken om seksuelle spørgsmål, kommunikative redskaber i forhold til sexologiske problemstillinger samt henvisningsmuligheder. Der vil blive lagt op til dialog med seriøsitet og humor. Medbring cases fra hverdagens praksis.

84

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Fredag den 19. november 2021 512 T

SEKRETÆRKURSUS

9.00 – 12.00

UNDERVISER: TINA HEROLD-SCHOU FARMAKONOM KURSUSLEDER: LISA PIONTEK KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

512 T Godt at vide om medicin 1. Mangler du viden til at kunne vejlede patienten, når de ringer med spørgsmål til deres medicin? 2. Hvad skal du være opmærksom på, når du fornyer medicin? 3. Er der særlige fokusområder du skal varetage efter kurset? Kurset henvender sig til personale, der dagligt håndterer receptfornyelser og har kontakt til patienten vedrørende medicin i det daglige. Få mest muligt ud af den viden, du kan finde på medicin.dk i forhold til receptfornyelser og medicinhåndtering. - - - - -

Få indblik i, hvad compliance og patientinddragelse betyder i forhold til medicin. Hvad gør man, hvis en dosis antibiotika springes over? Hvilke administrationsformer på lægemidler findes der, og hvilken betydning kan det have for, hvordan de skal indtages og bliver optaget i kroppen? Hvad er halveringstid, tolerance og afhængighed? Hvorfor skifter medicinpriserne og hvordan er tilskudsreglerne?

Der vil være oplæg fra underviser og casearbejde i grupper

513

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISER: HANA MALÁ RYTTER NEUROPSYKOLOG, LEKTOR KURSUSLEDER: CECILIE THORNING JACOBSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

513

Postcommotionelt syndrom – et tiltrængt overblik, når hovedet bliver rystet

1. Hvordan arbejder jeres lægehus med patienter, der tager kontakt til jer efter at have slået hovedet 2. Hvad vil I konkret ændre og hvorfor? 3. Hvem udenfor lægehuset kan hjælpe jer med patienterne? ”Lig stille, hold dig fra bøger og skærme og kom igen hvis du stadig har problemer efter 4 uger” - hvordan arbejder jeres lægehus med patienter, der har slået hovedet? Kan man være sygemeldt i 4 måneder efter at have knaldet hovedet op i en køkkenlåge og er det også ”kun” hjernerystelse? Marts 2021 udgav Sundhedsstyrelsen en National Klinisk Retningslinie om evidensen bag non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse udarbejdet af Dansk Center for hjernerystelse. Vi gennemgår hovedtræk i den nuværende viden om længerevarende symptomer efter hjernerystelse og giver ved hjælp af cases et praksisnært bud på en systematisk tilgang til en blandet patientgruppe med en kompleks problemstilling, der ofte bringer alle aspekter af specialet almen medicin i spil.

Læs mere på: lægedage.dk

85


KURSUS

Fredag den 19. november 2021

514 T Chirurgia minor

515 T Patienternes sygemeldinger – lægens dilemmaer

1. Hvordan lægges snittet i forhold til hudens spaltelinier? 2. Hvilken slags sutur bruges til hvad? 3. Hvordan laver jeg en intradermal sutur? På kurset får du genopfrisket fjernelse af elementer fra huden. • Hvordan fjerner vi elementer fra huden? • Hvilken retning bør snittet lægges? Gennemgang af hudens spaltelinier • Hvilke suturer anvendes hvor? Hvilken suturteknik? Hvor længe skal suturen sidde? Micropore? Der vil bl.a. være videofremvisning af fjernelse af nævus, aterom og lipom. Vi kommer til at arbejde to og to og øve suturteknikker, bl.a. almindelig enkeltsutur, dyb sutur, intradermal sutur på latexlignende modeller.

514 T UNDERVISER: PER BJERREGAARD PLASTIKKIRURG KURSUSLEDER: LOTTE WILLUMSEN ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.45

1. Hvilke områder synes du er vanskelige i forbindelse med patienters sygemeldinger og udfærdigelsen af muligheds- og varighedserklæringer? 2. Hvilke problemer oplever du i forbindelse med langtidssygemeldinger af patienterne? 3. Hvordan er personalets visitation og oplægget til konsul tationen, når en patient kommer til en sygefraværssamtale? Kurset giver dig et indblik i de problemer, der kan opstå i forbindelse med patienternes sygemeldinger og uarbejdsdygtighed. Den praktiserende læge forsøger at støtte sine patienter så godt som muligt ud fra en lægefaglig synsvinkel. Men det er ikke altid, at en sygemelding eller en forlængelse af en sådan, er den bedste løsning for patient eller arbejdsgiver. Den praktiserende læge kan af og til føle sig fortabt i et minefelt mellem patientens, arbejdsgiverens, kommunens og fagforeningens interesser. Langtidssygemeldinger med udspring i samarbejdsproblemer og stress er en udfordring – skal patienten langtidssygemeldes? Bør patienten overveje at opsige sin stilling pga. dårligt arbejdsmiljø? Hvornår vil arbejdsgiver overveje en fyring – og kan patienten forebygge dette? Arbejdsgiverens, fagforeningens og kommunens roller og forpligtelser vil blive inddraget. Af og til er problematikken mere kompleks end den umiddelbart fremstår. Kurset giver dig et indblik i dette komplicerede område med inddragelse af den nyeste lovgivning. Kurset vil bygge på cases fra almen praksis – send gerne cases til kursuslederen.

515 T

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISER: BIRGIT GYLLING ANDERSEN ADVOKAT MED SPECIALE I ARBEJDSRET KURSUSLEDER: CLAUS RENDTORFF ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

86

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Fredag den 19. november 2021 516 T

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISER: CARSTEN OBEL SPECIALIST I ALMEN MEDICIN, PROFESSOR KURSUSLEDER: JANNIK FALHOF ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

516 T Fremtidens teknologi i almen praksis 1. Hvilke dele af din hverdag i almen praksis vil du i fremtiden gerne have mere hjælp til fra teknologien? 2. Er der nogle opgaver, vi fremadrettet kan løse bedre, hvis vi får teknologisk hjælp? 3. Synes du, at den teknologi du har i dag, fungerer som den skal? Vil du have et kig ind i fremtidens teknologiske muligheder for almen praksis? Vi prøver det, og vi perspektiverer det. Den teknologiske udvikling går i rasende fart. Nye muligheder opstår hele tiden. Covid-krisen har vist, at vi lynhurtigt kan implementere ny teknologi i vores praksis, når vi skal. Perspektiverne er mange. Kan den teknologiske udvikling mon hjælpe os til bedre populationsomsorg? Bedre diagnostik og behandling? Bedre triagering? Målrette vores indsats mod de med størst behov? Du vil i smågrupper få demonstreret og prøvet noget af det nyeste, der er udviklet, samtidig med at vi tænker højt og visionært. Kurset er en kombination af forelæsning og hands-on.

517

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.45

517

Brug din overenskomst – rigtigt

UNDERVISER: LOUISE BRO LARSEN CHEFKONSULENT I PLO

1. Hvad er nyt? 2. Bruger du mulighederne i din overenskomst rigtigt?

KURSUSLEDER: MIREILLE LACROIX ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, BESTYRELSESMEDLEM PLO

Kurset er for læger og personale med særlig interesse i OK fx praksismanagere. Kurset tager udgangspunkt i gældende Overenskomst om almen praksis og i den fornyelse af overenskomsten, som forventes at træde i kraft til efteråret 2021. Vi gennemgår vigtige nyheder i overenskomsten, og vi gennemgår udvalgte ydelser, deres indhold, honorering og kombinationsmuligheder. Vi kommer også igennem de generelle vilkår for praksisdrift med vægt på de hyppigst stillede spørgsmål til sekretariatet. Der vil indgå gruppearbejde med diverse cases.

Læs mere på: lægedage.dk

87


KURSUS

Fredag den 19. november 2021

518 T

LÆGEKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISERE: LENE MEYER PSYKOLOG, PH.D.

518 T Vægtneutral sundhed og stigmatisering af tykke 1. Hvordan påvirkes folks selvværd af at deres kropsfacon opfattes som forkert? 2. Hvordan påvirker regler for spisning og forbud, den naturlige sult- og mæthedsfornemmelse? 3. Stigmatiserer vi tykke patienter i almen praksis?

INGER BOLS DIÆTIST KURSUSLEDER: RASMUS KØSTER-RASMUSSEN LÆGE, AMANUENSIS ALMEN MEDICIN, PH.D.

Kurset er for læger og personale med selvstændige konsultationer inden for området. Der er efterhånden solid evidens for, at vægttabsprogrammer er ineffektive, både hvad angår varigt vægttab og reduktion af følgesygdomme. Der er en stigende bevidsthed om, at samfundets krav om vægttab skaber stigmatisering og kan forværre det psykiske helbred hos det store flertal af svært overvægtige, som ikke kan tabe sig. Derfor er der brug for nytænkning og helt nye metoder i almen praksis. Både for at øge sundheden, og for at sikre, at patientrelationen ikke ødelægges, som det kan ske, når patienten føler sig udskammet pga sin vægt. På kurset stiller vi skarpt på den nyeste forskning inden for overvægt i et tværfagligt perspektiv og fører dig med ind i krydsfeltet mellem rådgivning om livsstil, vægttab og stigma – og vi præsenterer et alternativ til slankekure: Vægtneutral sundhed. Vægtneutral sundhed er baseret på kropsaccept. Patienterne skal lære at spise i overensstemmelse med kroppens behov, uden regler og forbud. Kurset omfatter konkrete forslag til samtalen om kost, fysiske aktivitet for målgruppen samt respektfuld kommunikation. Kurset øger de faglige kompetencer hos både personale og læger i almen praksis.

519 T

FÆLLESKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISER: THOMAS NIELSEN DATAKONSULENT, REGION SJÆLLAND KURSUSLEDER: RUNE AHRENSBERG ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

519 T IT-sikkerhed – informationshygiejne og digital rygrad 1. Hvilke foranstaltninger har jeg allerede nu indført vedr. IT-hygiejne? 2. Hvor tror jeg svaghederne mht. IT-hygiejne er i min praksis – og hvad kan forbedres? Hvis vi ønsker at værne vores patienter mod dette, bør vi altså med samme selvfølgelighed som vi iagttager god håndhygiejne, tillære os god informationshygiejne. Med andre ord – udvikle en digital rygrad! På kurset vil du få en basal forståelse for, hvad du selv kan gøre for at bedre din informationshygiejne. Du vil få en indføring i, hvilke regler, der gælder i almen praksis. Vi kommer naturligvis ind på den europæiske persondataforordning og hvad den betyder for din hverdag. Herudover berører vi emner som phishing, passwords, backup samt databehandleraftaler – hvad indebærer din kontrakt med IT- leverandøren? Vi vil arbejde med disse emner gennem cases, gennemgange og refleksion over egen praksis.

88

Lægedage den 15. – 19. november 2021


Fredag den 19. november 2021 520 T

PERSONALEKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISER: ANDERS ERREBOE OVERLÆGE, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, KLINISK LEKTOR KURSUSLEDER: GITTE MAILANDT KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

520 T Attestjunglen – forstå udbud og muligheder 1. Hvad kender du i forvejen til arbejdsgangen i udfyldelse af attester? 2. Er der noget, du særlig gerne vil blive klogere på i forhold til attester? 3. Hvordan visiterer I patienterne i din klinik, når du vil have en tid til en attestudfyldelse? Som praksispersonale er vi ofte dem, der har den første kommunikation med patienten vedrørende udfyldelse af attester, ansøgning om personlige hjælpemidler, spørgsmål til medicintilskud, enkelttilskud, kronikertilskud, befordring med mere. På kurset kan du lære om baggrunden for udarbejdelsen af attester. Øget viden giver de bedste forudsætninger for forståelse af patientens situation, og øger tilfredsheden med det daglige arbejde. Kurset vil blandt andet indeholde: • Gennemgang af forskellige attester • Hvad sker der, når attesten er udfyldt • Befordringsgodtgørelse • Medicintilskudsregler. Undervisningen vil være en blanding af oplæg og plads til spørgsmål.

521 T

PERSONALEKURSUS

13.15 – 15.45

UNDERVISERE: SIDSEL BÖCHER ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

521 T Tissetrang og fiskelugt

ANNE HOLM LÆGE, PH.D., POSTDOC

1. Lav en kort beskrivelse af, hvordan proceduren er i din praksis mht UVI-udredning og behandling 2. Få en snak med din arbejdsgiver om, hvad han/hun forventer at du får ud af kurset 3. Overbehandler vi?

KURSUSLEDER: HEIDI BUGGE KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Kurset henvender sig til personale i praksis, der på den ene eller anden måde er i kontakt med denne patientgruppe. Diagnostik og behandling af kvinders urinvejsinfektioner og genitale infektioner – kan vi gøre det bedre? Hvem skal undersøges for uvi? Alle med ondt i maven? Forvirrede gamle? Hvor længe skal patienten holde urin i blæren inden de laver urinprøve? Hvornår er uvi kompliceret? Hvornår skal vi dyrke urinen? Er det nødvendigt med midtstråle urin? Og hvad med afvaskning? Kan nogle ”drikke det væk”? Hvad er symptomer på genitale infektioner? På kurset kommer vi ind på: • Visitation, prøvehåndtering og behandling af kvinders urinvejsinfektioner og genitale infektioner i almen praksis • Nye guidelines for uvi-behandling • Andre årsager til genitale symptomer - STD, vaginale infektioner og ubalance i normalflora.

Læs mere på: lægedage.dk

89


KURSUS

90

Fredag den 19. november 2021

Lægedage den 15. – 19. november 2021


LÆGEDAGE

Praktiske oplysninger Sted Lægedage afholdes i Bella Center Copenhagen Center Boulevard 5, 2300 København S Telefon: 32 52 88 11 E-mail: bc@bellacenter.dk www.bellacentercopenhagen.dk

Tilmelding til Lægedage Du tilmelder dig på www.lægedage.dk - Tilmeldingen åbner fredag, den 20. august kl. 10.00 HUSK – næsten alle kurser og sociale aktiviteter kræver tilmelding. Igen i år er alle kurser, der ikke holdes i et auditorium, tilmeldingskurser. Du skal derfor allerede ved tilmelding tage stilling til, hvilke kurser, du ønsker at deltage i. Der er rift om pladserne, så hurtig tilmelding anbefales. Tilmeldingsfristen er fredag, den 29. oktober 2021. Du kan ikke længere tilmelde dig ved at møde op i Bella Center under Lægedage. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på telefon: 3544 8416.

Kursusafgift og betaling • Kursusafgift for læger og praksispersonale

kr.

3.300,- pr. dag

• Kursusafgift for Yngre Læger

kr.

1.300,- pr. dag

• Kursusafgift for pensionerede læger

kr.

1.300,- pr. dag

• Kursusafgift for KBU / Introlæger

kr.

650,- pr. dag

Kursusafgiften dækker deltagelse i kurser, kursusmateriale, frokost, kaffe i pauserne, garderobe, evt. aften- arrangement og adgang til udstillingen. Det er muligt at deltage én eller flere dage. • Kursusafgift for Webinar

kr.

5.000,- pr. klinik

NB! Betaling foregår online ved tilmelding.

Afmelding Afmelding skal ske skriftligt med en mail til Lægedages sekretariat (Laegedage@dadl.dk). Ved afmelding efter 15. oktober betales et administrationsgebyr på kr. 1.650,-. Yngre læger, pensionerede læger og KBU’ere og introlæger betaler dog kun kr. 650,- i administrationsgebyr efter 15. oktober. Ved afmelding fra 1. november betales fuld kursusafgift.

Hotelreservation Kursister tilbydes overnatning på Hotel Bella Sky med direkte adgang til Bella Center. Praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland tilbydes tilskud på kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky.

Læs mere på: lægedage.dk

91


LÆGEDAGE

KBU’ere og introlæger med arbejdssted i Jylland og på Bornholm tilbydes tilskud på kr. 600,- til én overnatning på Hotel Bella Sky. Book dit hotelværelse på www.lægedage.dk For yderligere oplysninger om Hotel Bella Sky: Telefon: 32 47 35 35 E-mail: rooms@bchg.dk

Transport til Lægedage/Bella Center Bil . . . . . . Der er motorvej lige til døren fra såvel Danmark som Sverige. Der er begrænset parkering ved Bella Center mod betaling. Tog . . . . . Regionaltog standser ved Ørestad Station, hvor der kan skiftes til Metro. Intercitytog standser indtil videre ikke ved Ørestad Station. Metro . . . Metroens linje M1 kører til metrostation Bella Center, som ligger 5 min. gang fra Bella Centers indgang Øst. Fly . . . . . . Bella Center ligger ca. 10 min. kørsel i taxi fra Københavns Lufthavn. Der går desuden regionaltog til Ørestad Station og derfra metro til Bella Center Station. Bus . . . . . Linje 18 kører til Bella Center og linjerne 34, 68 og 77 kører til Bella Center station.

Kursuslokaler I foyeren finder du en trykt oversigt over kurser og kursuslokalernes placering. Der vil ligeledes være tydelig skiltning med angivelse af, hvor de forskellige kurser afholdes.

Pausetider Mandag Kl. 10.30 - 11.00 Kl. 12.00 - 13.15 Kl. 15.15 - 15.30 Kl. 16.45 - 17.15

Formiddagspause Frokostpause Eftermiddagspause med kaffe, te, frugt og kage i udstillingsområdet Pause i Åbningssessionen

Tirsdag, onsdag og torsdag Kl. 10.30 - 11.00 Formiddagspause Kl. 12.30 - 14.00 Frokostpause Kl. 15.30 - 16.00 Eftermiddagspause med kaffe, te, frugt og kage i udstillingsområdet Fredag Kl. 10.30 - 11.00 Kl. 12.00 - 13.15 Kl. 14.30 - 14.50 Kl. 15.45 -

92

Formiddagspause Frokostpause Eftermiddagspause med kaffe, te, frugt og kage i udstillingsområdet Siger vi på gensyn med en forfriskning i foyeren.

Lægedage den 15. – 19. november 2021


LÆGEDAGE

Sådan søger du refusion fra Fonden for Almen Praksis Når du skal søge refusion for Lægedage, går du ind på www.laeger.dk/PLO/refusion Lægedage har 5 aktivitetsnumre alt efter, hvor mange dage, du deltager. • • • • •

Lægedage 1 dags deltagelse Lægedage 2 dages deltagelse Lægedage 3 dages deltagelse Lægedage 4 dages deltagelse Lægedage 5 dages deltagelse

2021 - 0502 2021 - 0503 2021 - 0504 2021 - 0505 2021 - 0506

Ved spørgsmål send en mail til euf.plo@dadl.dk

Systematisk efteruddannelse På lægedage udbydes 3 kurser under systematisk efteruddannelse. Søg refusion for kurser under systematisk efteruddannelse på aktivitetsnumrene: • ”Patienter med svimmelhed” tirsdag d. 16. november - 2021 - 0499 • ”Columna hele vejen” onsdag d. 17. november - 2021 - 0500 • ”Faglig Ledelse i almen praksis” torsdag d. 18 november - 2021 - 0501

Personalekurser med refusion På lægedage udbydes 2 heldagskurser, hvor personalet kan få refusion. Det er lægen, som søger refusion og pengene trækkes ikke fra lægens egen konto, da der er tale om særlige midler. Søg refusion på aktivitetsnumrene: • ”KOL styrk Teamarbejdet i praksis” torsdag d. 18 november - 2021 - 0510 • ”Få bedre styr på blodtrykket” fredag d. 19 november - 2021 - 0511

Praktiserende læger I foyeren ved receptionen kan du få assistance til at søge refusion for din deltagelse på Lægedage. Uddannelseslæger i fase 2 og 3 Tilskud kan søges ved at logge på www.laeger.dk/PLO/refusion Her kan du også finde detaljerede oplysninger om tilskuddets størrelse og betingelser. Generelt om tilskud til Lægedage Du kan max. søge tilskud til 5 kursusdage og i øvrigt efter reglerne for Fonden for Almen Praksis. Godtgørelsesbeløbet for transport i forbindelse med deltagelse i Lægedage er max. kr. 2.000,-

Læs mere på: lægedage.dk

93


KURSUS

Holdet bag Lægedage Lægedage er et fællesarrangement mellem PLO og DSAM. Lægedage hører under Styregruppen for Efteruddannelse, hvis medlemmer består af bestyrelsesmedlemmer fra de to organisationer, samt en repræsentant fra FYAM. Styregruppens generelle opgave er på vegne af PLO’s og DSAM’s bestyrelser at varetage den overordnede strategi og videreudvikling af efteruddannelsesaktiviteter, der er målrettet praktiserende læger og deres personale, herunder Lægedage.

Jørgen Skadborg PLO - FORMAND FOR BESTYRELSEN

Anders Beich DSAM - FORMAND FOR BESTYRELSEN

Styregruppen for efteruddannelse, valgte medlemmer: Gunver Lillevang PLO, FORMAND FOR STYREGRUPPEN

Bolette Friderichsen DSAM

Lise Høyer PLO

Kasper Lorenz Johansen DSAM

Sara Kaa Frandsen FYAM

Melissa C. Lutterodt DSAM

Kursusplanlægning: Jette Elbrønd UDDANNELSESKONSULENT, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Roar Maagaard UDDANNELSESKONSULENT, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Lone Beth Pedersen UDDANNELSESKONSULENT, KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Thomas Mosgaard UDDANNELSESKONSULENT, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Pia Koefoed UDDANNELSESKONSULENT, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Administration: James Høpner EFTERUDDANNELSESCHEF

Eva Maria Mogensen SOUSCHEF OG ANSVARLIG FOR LÆGEDAGE

Inge Nørgaard KURSUSKOORDINATOR

Kristine Olsen KURSUSKOORDINATOR

Kontakt: PLO-E sekretariat Tlf. 3544 8416

www.plo-e.dk

94

Lægedage den 15 – 19. november 2021+1