Page 1

c á tradí n č o r 10

POĽOVNÍCKA TURISTIKA

ia

ponukový katalóg

S P R I AT E Ľ M I U P R I AT E ĽO V WOODSIA, s.r.o, 951 53 Babindol 11, Slovakia tel.: 00421 903 743 045, e-mail: woodsia@woodsia.eu www.woodsia.eu

© DESIGN ATELIÉR, Mgr. JÁN HUŇADY, 2013, FOTO: ARCHÍV SPOLOČNOSTI WOODSIA, s.r.o.

S P R I AT E Ľ M I U P R I AT E ĽO V

10 ročná 10. ročnátradícia tradícia


POĽOVNÍCKA TURISTIKA

rusko

„S priateľmi u  priateľov...“

S priateľmi u priateľov ... Táto veta reprezentuje už od roku 2003 existenciu a filozofiu práce našej agentúry. V jej duchu realizujeme našu prácu a budujeme vzťahy s našimi partnermi. Naši klienti ako aj naši partneri doma alebo v zahraničí sa stávajú našimi priateľmi. Našou snahou ani záujmom nie je organizovanie masového turizmu, ale individuálny prístup k požiadavkám každého z Vás. Samozrejmosťou je osobný doprovod do všetkých overených destinácií. Všetky destinácie a poľovnícke lokality sú vopred osobne preverené, aby sme Vás uviedli len do bezpečných, dobre zazverených poľovných revírov a tým predišli prípadným sklamaniam. Začiatky budovania 10 ročnej tradície firmy boli položené na skúsenostiach a kontaktoch získaných počas mojej práce v oblasti poľovníctva v organizačnej štruktúre štátnych lesov v Topoľčiankach. Tieto sme ďalej rozvíjali a časom pomaly pribúdali nové destinácie.

V roku 2011 nás poznávanie nových destinácií zaviedlo za sibírskymi srncami do Kurganskej oblasti v západosibírskej časti Ruska. Tak ako každá nová destinácia aj táto cesta sa niesla v znamení očakávania a spoznávania doteraz nepoznaného. Naša prvá skúsenosť však bola nad všetky naše očakávania. Ochota a ústretovosť ľudí, od prvého kontaktu pri vybavovaní formalít súvisiacich s dovozom zbraní, cez našich poľovníckych sprievodcov, až po návrat domov s trofejami, bola nad všetky naše očakávania. V neposlednom rade nás príjemne prekvapila početnosť a kvalita populácie zveri, keď priemerná hmotnosť trofejí 6 ulovených srncov bola 985 gramov. Trofej uloveného losa o hmotnosti 16,30 kg taktiež nie je každodennou trofejou. Impozantná je aj početnosť miestnej populácie hlucháňov a tetrovov. SIBÍRSKY SRNEC od

1.790 €

(TROFEJ 1118 g)

HLUCHÁŇ, TETROV od

1.390 €

LOS od

2.350 €

(TROFEJ 16,30 kg)

Začítajte sa do textov nášho katalógu a vysnívajte si Vašu poľovačku. Bude nám cťou, ak Vám ju budeme môcť sprostredkovať. Ladislav Jančovič

- 2 - www.woodsia.eu

www.woodsia.eu - 3 -


namíbia

namíbia

VODÁRKA JELEŇOVITÁ / WATERBUCK /

ANTILOPA LOSIA / ELAND /

ANTILOPA SKÁKAVÁ / SPRINGBOK / 9 cm (TROFEJ 3

v NAPHA) / 108 bodo

V roku 2007 som prvýkrát navštívil Namíbiu. Ako vtedy môj nemecký priateľ povedal „Dávaj si pozor, lebo Afrika je nákazlivá“. „Einmal Afrika, immer Afrika“. Vtedy som to celkom nechápal, ale teraz to už viem. Ak raz navštívite Afriku, budete na ňu spomínať a budete sa tam chcieť vrátiť. Druhové bohatstvo zveri, krajina, ľudia, príjemné ubytovanie. To všetko poskytuje zážitky, ktoré sa vracajú do spomienok dlho po návrate. Môj partner a priateľ Jannie Spangenberg so svojou príjemnou mladou rodinou bude zárukou Vašej spokojnosti. V poľovnom revíri, o výmere 38 000 ha dominuje početná a trofejovo kvalitná populácia antilop skákavých (springbockov), kde impozantné trofeje s dĺžkou rohov 39-40 cm nie sú zriedkavosťou, ďalej oryxov ako aj ďalších druhov zveri. Asi je vhodné upozorniť, že záujmom majiteľov je, aby hostia lovili dospelé trofejove zrelé jedince, čo nie je všade samozrejmosťou. Stredom revíru v dĺžke 28 km preteká rieka Fish River, ktorá má pre početné populácie zveri neoceniteľný význam najmä v období sucha. Okrem toho samozrejme poskytuje pre poľovníckych hostí možnosti veľmi zaujímavého rybolovu. 7 dňový pobyt cena od 3 345 € Oryx, Springbok, Gnu, Blesbok 10 dňový pobyt cena od 5 070 € Oryx, Hartebeest, 2x Springbok, 2x Gnu, Blesbok 5 dňový redukčný lov, tzv. „cull hunting“ od 1 250 € 5x Springbok 5 dňový redukčný lov, tzv. „cull hunting“ od 1 320 € 3x Springbok, 1x Oryx

- 4 - www.woodsia.eu

www.woodsia.eu - 5 -


maďarsko

maďarsko

Hlavnou našou destináciou bolo a je Maďarsko. Niet v Európe krajiny, ktorej bohatstvo zveri, poľovnícke tradície ako aj úroveň poľovníckeho turizmu by bola na podobnej úrovni ako v Maďarsku. Jarné poľovačky na srnce v maďarskej „Puszte“, jelenia ruja v povodí rieky Drávy ako aj lov mohutných trofejových danielov poskytujú čarovné zážitky. A ak máte šťastie na príjemných priateľských ľudí, ktorí venujú všetky svoje vedomosti a schopnosti k spríjemneniu Vášho pobytu, prežijete tu Vaše najkrajšie poľovnícke zážitky. Na základe našich doterajších skúseností sme zaviedli tzv. „HH limit“. Pomenovali sme tak ponuku, v ktorej si hosť objedná lov zveri s trofejou do maximálnej hornej hranice hmotnosti. V takomto prípade, ak so súhlasom sprievodcu uloví trofejovo silnejšieho jedinca, zaplatí len dohodnutú hornú hranicu ceny trofeje, ktorú si objednal. Predídeme tým prípadným nepríjemnostiam, ktoré vznikajú pri zúčtovaní akcie, ak je trofej ulovenej zveri silnejšia, ako bola požiadavka. Samozrejme, ak je hmotnosť trofeje ulovenej zveri nižšia ako objednaná, hosť platí nižšiu sadzbu podľa cenníka. SRNEC 0 g od

HH limit 35

TIP

JELEŇ

490 €

00 kg

HH limit 7,

kirgizsko P R I P R AV

- 6 - www.woodsia.eu

UJEME!

DANIEL

2190 €

50 kg

HH limit 3,

1490 €

KOZOROŽEC SIBÍRSKY 13 dňový pobyt – cena od 3 590 € (vrátane trofeje)

www.woodsia.eu - 7 -

Polovnický katalog  

Polovnický katalog