Page 1

Årgang 17 , nummer 48

april 2011

Bukta Tidende D e n n y e h av n a Interessen for den nye havna har vært enorm, både i form av henvendelser fra medlemmene våre og i fra media. Les mer om hva som skjer.

Referat fra årsmøtet. Se referat på side 4-5.

Medlemsblad for Vindfangerbukta Båtforening


Jons side

Bukta Tidende 2011

Jon Bekkevold, Formannen har ordet

For oss i styret er det en særdeles travel vinter vi har lagt bak oss. Interessen for den nye havna har vært enorm, både i form av henvendelser fra medlemmene våre og i fra media. Dette bekrefter at det er et meget stort behov for nye båtplasser i vårt område, og at politikerne gjorde rett da de sa ja til våre ønsker om utbyggingen på Husvik. i sendte i januar ut en forespørsel til alle de som stod oppført på den kommunale ventelisten, og til alle de av våre medlemmer som ikke sto på denne. Dette fordi vi visste at det etter 30 år med båtplasstørke var mange av de som allerede hadde båtplasser som ønsket seg en noen fot større båt. Til sammen 1524 brev ble sendt ut. Av disse svarte 480 stykker positivt, og bekreftet at de ønsket å være med når de 220 nye plassene som VB nå er i ferd med å bygge på Husvik skulle fordeles. Det viste seg etter hvert at alle med 4 års ansiennitet eller mer fikk tilbud om plass. De fleste hadde ventet på dette i så mange år, at det ikke var nødvendig med lang betenkningstid. Avtalene om rett til leie av båtplassene ble raskt undertegnet og sendt tilbake til oss. De første innbetalingene er i skrivende stund allerede på konto. Selv etter tildelingen av 220 nye plasser, er det fortsatt et udekket behov på ca 810 bryggemeter til de 233 som ikke fikk tildelt plass i denne omgang.

V

Vi var forberedt på at mange som sto på listen ikke var reelle søkere av forskjell2

B ukt a ti de ne - apri l

ige grunner. Den viktigste er naturligvis prisnivået. For selv om alle plassene i havnen tildeles søkerne til selvkost og til en pris som ligger langt under markedsverdien av tilsvarende båtplasser i dag, så dreier det seg likevel om såpass mange penger at mange unnlot å søke av økonomiske grunner. Det å hente fram 95.000 for en 3 m båtplass i tillegg til innkjøp av drømmebåten blir rett og slett for dyrt for mange. Dessverre. Kontrakten på bryggeleveransen gikk etter en tøff anbudsrunde og lange forhandlinger til Pontona AS. Med Drøbak Marineservice som utførende entreprenør, føler vi oss sikre på at vi har valgt det beste bransjen kan tilby. De første leveransene av bryggene er planlagt allerede til høsten, og vi regner med at havnen skal være klar til å tas i bruk innen 1. juni 2012. Med 520 båtplasser blir Vindfangerbukta Båtforening nå så store at vi er nødt til å være best i klassen også på miljøsiden. Nye og skjerpede regler er på vei fra EU og de norske myndigheter. Vi i VB har vært miljøbevisste, og her hatt eget opplegg for innsamling av spillolje, brukte batterier, malingsbokser og brukte olje- og dieselfiltre helt siden Knutebua ble bygget midt på 80-tallet. Knutebua har fikk navnet sitt etter initiativtager Knut Ødegaard og den store dugnadsinnsatsen hans under byggingen. Etableringen av miljøstasjonen den gangen var en meget fremsynt og miljøbevisst handling av VB. I 2001 tok daværende formann Roald Larsen skrittet videre og fikk utarbeidet skriftlige internkontrollrutiner for håndtering og oppsamling av farlig

avfall i forbindelse med driften av havnen. Det vi ser som gjenstående hos oss for å bli miljøvinnere, er å ta tak i problemet rundt avskrap og pussestøv fra båtene. Vi kommer til å jobbe mer med dette prosjektet ut over sommeren og høsten slik at vi kan være klare når den nye havnen er på plass neste sesong. Vi har allerede satt i budsjett en spesialstøvsuger som skal ta opp bunnstoffet som ender på bakken eller på oppsamlingsduken som i fremtiden kan påkreves lagt under båtene under båtpussen. Vårt mål er å stoppe all mulig videre forurensing til jordgrunn og sjø i havnen vi er satt til å administrere for kommunen. Vindfangerbukta var en lun havn og ble benyttet til kjølhaling av seilskuter i tiden fram til småbåtene etter krigen overtok dominansen. I hele denne perioden og fram til slutten av 80 tallet var det tillatt, og ble benyttet til dels svært giftige stoffer som inneholdt både bly, TBT og andre miljøfarlige stoffer for å hindre groing på båtene. VB er gjennom sin kontrakt med kommunen om drift av småbåthavnen fritatt for det økonomiske ansvaret for fjerning av disse forurensingene i perioden fram til 2009. En riktig god båtsommer til dere alle sammen!

Spør ikke hva Vindfangerbukta Båtforening kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Vindfangerbukta Båtforening.


Innhold / Redaksjonelt

Velkommen til

Bukta Tidende redaktør

designer

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt: Side 2 Side 3 Side 4/5 Side 6/7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11

-

Formannsord Innhold / Redaksjonelt Referat fra årsmåte. Dugnadsånd (oppslag). Medlemsliste. Annonser Diverse fra Arrangementskomiteen. Fotogruppa.

Så er det avgjort! Det skal bygges nye båtplasser og bølgebryter utenfor Ruffen. Kontraktsforhandlinger pågår, og arbeidet forventes startet i løpet av høsten. Dette er svært gledelig, Bukta Tidende vil følge godt med på utbyggingen. Det er vår, og VB arrangerer også i år båtførerkurs. Følg med på nettsiden! VB har fått en ny undergruppe, nemlig en fotogruppe! Redaktøren gleder seg over dette, og håper på en jevn strøm av gode bilder til Bukta Tidende! Nå gleder vi oss bare over den gryende våren, og lengter etter lange lyse sommerkvelder på og ved fjorden. God vår og sommersesong til alle sammen! Red.

Redaksjonen: Jon Bekkevold, ansvarlig redaktør. Thomax Vision, design/ombrekking/repro. Jon Petter Andersen, redaktør/journalist . Jon Petter Andersen, fotograf Forsidefoto av : Jon Petter

Tlf. Tlf. Tlf. Tlf.

90 93 90 90

53 26 10 10

52 52 24 24

93 63 95 95

Bli med å skape Bukta tidende! Send oss stoff på mail buktatidende@vindfangerbukta.com eller ring 90 10 24 95. Takk!

fortsettelse på formansord:

Fordelingen mellom de forskjellige båtplassbreddene i den nye havna ble slik:

26 av disse har allerede fast plass i den “gamle” havnen, plasser som nå fordeles og vil inngå som en del av de 220 nye plassene på samme vilkår.

Bruk avisen! send oss tips på:

90 10 24 95 Alle tips mottas med takk!

Bu k t a t i d e n e - apri l

3


Referat fra årsmåte

Referat fra årsmøte Fraunar, Frogn Rådhus, fredag 4. mars 2011 Årsmøtet ble avholdt i Frogn Rådhus den 4 mars 2011. Det var 41 medlemmer tilstede i møterom ”Fraunar”. Etter årsmøtet var det sosialt samvær med pizza og tilbehør på Ruffen.

4

B ukt a ti de ne - apri l


Referat fra 책rsm책te

Bu k t a t i d e n e - apri l

5


Dugnadsånd

Vindfangerbukta båtforening, en definisjon på dugnadsånd!

Vindfangerbukta Båtforening er en stor organisasjon, som forvalter store områder og verdier. Hele anlegget er en fryd for øyet, og dette er noe man kan være stolt av. Dette har på ingen måte blitt sånn av seg selv, men er et resultat av en utrolig dugnadsånd blant medlemmene, og en førsteklasses organisering av havnesjefen. Tekst og foto: Jon Petter Andersen

Hvert år blir det innkalt til våronn i havna, og programmet for dagen blir effektivt gjennomført under havnesjefens ledelse. Det kan nevnes søppelrydding, maling av bygninger, maling av krakker og rekkverk, utbedring av skade på bygninger og brygger, gressklipping, klipping av busker osv osv. Det er alltid folksomt på disse dugnadene, og det er aldri noe problem og få gjennomført programmet. I VB er det altså en utrolig dugnadsånd og innsatsvilje! Alle vet jo også at havnesjefen har gjort klar en stor kjele med pølser og tilbehør på Ruffen etter endt arbeidsdag. Her er det alltid nok til alle. Det er derfor det er en sann fryd å spasere langs bryggene i

6

B ukt a ti de ne - apri l

Vindfangerbukta, eller slå seg ned på en av de mange benkene og rett og slett bare sitte der. Det er også hyggelig å høre fra tilreisende at havna vår ser ut som en et flott parkanlegg! Men det er ikke bare Vindfangerbukta som holdes presentabel ved hjelp av dugnader. Vi har også havna ute på Bergholmen, og her arrangeres det fellesdugnad med Drøbak Båtforening hvert år. Det plukkes søppel, det males, det ryddes, vindfall blir kappet og gjerder blir reparert. Heller ikke på disse dugnadene er det mangel på mannskaper. Nå er det også sånn, at alle ledd i organisasjonen er ren dugnadsinnsats, og det er ikke få timer med arbeid som ligger bak all forvalt-

ning i VB. Vindfangerbukta står nå foran en stor og viktig utvidelse av båtplasskapasiteten. Denne utvidelsen skal utføres av eksterne entrepenører. Det er ikke rent lite arbeid som ligger bak alle utredninger og utallige møter i denne forbindelsen. Den arbeidsgruppa som har sørget for at vi nå får en historisk utvidelse av havna, har selvsagt lagt ned alle timene på dugnad. Dette blir en spennende sesong, og følg med på vår hjemmeside, som selvsagt vedlikeholdes og oppdateres på dugnad……


Dugnads책nd

Folk i farten!

Bu k t a t i d e n e - apri l

7


Medlemsliste

8

B ukt a ti de ne - apri l


Annonser

- Motorsalg - Delesalg - Verksted

Tlf: 64 93 00 71

Husvikveien 14. 1440 Drøbak Mob.: 905 09 147 . E-Post: kjell.byman@forgasser-service.no Hjemmeside: www.forgasser-service.no

Erik Andersen, tlf: 900 68 548 NYHET! Seaside Båtservice har nå kommet med nettbutikk. Handle enkelt og rimelig på

www.seasideboat.no

• Båtelektro • Ladesystemer • Batterier • Opplagsservice • Konservering

Ring din elektriker:

Alt du trenger til båten!

www.al-tec.no Tlf: 901 02 495

Båtfolk på internett Norges største og beste forum for båtfolk:

www.baatplassen.no Dette er et forum hvor båtfolk kan utveksle informajon og synspunkter.

Bu k t a t i d e n e - apri l

9


Diverse

Arrangementskomiteen Vi i Arrangementskomiteen har ett spennende år bak oss. Og ett nytt spennende år står foran oss. Sist høst største arrangement som var Årsfesten ble avviklet på Kumlegården. Det ble spist erter, kjøtt og flesk i kjent og vanlig stil. Alle som deltok koste seg og danset ut i de små timer. Ellers var 2010 året hvor Temakveld byttet navn til MEDLEMSTREFF. Vi ser her for oss at kveldene ikke nødvendigvis skal ha ett mer eller mindre vellykket tema. Men kvelden skal heller bære preg av en hyggekveld hvor medlemmene sitter sammen med gode venner og hygger seg. Vi har i 2011 hatt 2 medlemstreff. Ett med tema og ett uten. Begge medlemstreff må betegnes som hyggelig. Vi vil utover våren og forsommeren ha mange arrangementer. Disse arrangementene er avmerket i kalenderen og vil bli annonsert i Amta pluss at de vil stå omtalt på hjemmesiden: www.vindfangerbukta.com. Siste arrangement før Arrangementskomiteen tar sommerferie og drar på tur er Færder´n den 17.juni Så her er det bare og møte opp og kose deg sammen med gode venner i Vindfangerbukta Båtforening Halvor

Tekst og foto: Erik W. Eriksen

Bompenger på slippen

Heretter blir det vanskeligere for de uærlige og de glemsomme å bruke slippen vår uten å betale for seg. Det er satt opp bruksanvisning over myntinnkastet, men her er kortversjonen: 1. 2. 3.

Legg på 2x20 kr. og bommen åpner seg og står oppe i 3 minutter til du får rygget innenfor. Bommen står åpen hele tiden mens du ordner med båten. Bommen lukker seg 11 sekunder etter at du har kjørt ut. Bommen står oppe så lenge det står noe over følerne som ligger i grunnen.

Hvis du ikke har rygget ned innen 3 minutter må du putte på nye penger. Dette skal være gjennomprøvd utstyr som vil fungere bra. Vi har stor tiltro til dette etter å ha vært med på hele monteringsprosessen.

10

B ukt a ti de ne - apri l


Fotogruppa

Fotogruppa Tekst av: Halvor

Forslag om å etablere en fotogruppe i VB ble annonsert i Bukta Tidende på vårparten sist år og ble startet opp på høsten. Vi er ikke så veldig mange som deltar. Men spennende er det. Det har vert foredragsholdere der, vi har titta på bildene våres i sammen. Nå når lyset kommer tilbake og de flotte vårfargene dukker opp så har vi snakket om å lage fotoekspedisjon hvor vi skal titte på dagens resultat etterpå. Vi er en veldig demokratisk gruppe og lar veien blir litt til underveis. Men siden vi ikke er så veldig mange i

gruppa så er du også hjertelig velkommen til å delta. Gruppa har pr dags dato ikke faste møtedager og møtene annonseres derfor på hjemmesiden: www.vindfangerbukta.com.

Bu k t a t i d e n e - apri l

11


Returadresse: Vindfangerbukta Båtforening, Postboks 149, 1441 Drøbak

Møteplassen når du ikke er i bukta!

Å p e n t : m a n - f re 1 0 - 2 0

lør 10-18

w w w. a m f i . n o

Bukta Tidende april 2011  
Bukta Tidende april 2011  

Membership magazine, Drobak local boat organisation, Norway

Advertisement