Page 1

Årgang 12 , nummer 36

april 2006

V å re n s t r å l e r f ra m i g j e n

Medlemsblad for Vindfangerbukta Båtforening


Jons side

Bukta Tidende 2006 Jon Bekkevold, Formannsord

Båtseongen er i gang for fullt

Varmen er over oss, og båtsesongen er i gang for fullt selv om det slett ikke så slik ut i deler av påsken. Det pusses og poleres overalt i havna om dagen og humøret er helt på topp.

D

et er mange positive ting på gang i foreningen nå om dagen. En av de viktigste er at gutta i "gropa" har gjort en kjempejobb med forsterkningen og ombyggingen av kaia utenfor Knutebua. Når arbeidet er ferdigstilt vil vi kunne ha inntil tre båter liggende ved kaien samtidig. Den økte kapasiteten og effektiviteten ved opptak og utsetting som dette gir, vil bli svært viktig når den nye havna tas i bruk. For å kunne imøtekomme behovet for slippkapasitet til den økende andelen båter som ligger på vannet om vinteren, har vi tenkt oss at den nye kran på kaia løfter båtene rett opp på en tralle utstyrt med hydraulisk løftemekanisme. Denne kan da trekkes med traktoren til egnet sted på opplagsplassen slik at mange kan ta vår- eller høstpussen samtidig. Som en ekstra bonus etter ombyggingen av kaia, vil vi også kunne sette ut mindre båter på slippen ved siden av skinnegangen. Vi i VB tenker oss at denne forbedringen vil kunne utnyttes av Seilforeningen og Skøyteklubben når anleggene bak Gylteholmen er på plass. En tanke kan være at joller sjøsettes i andedammen ved slippen, og at de benyttes til å hente de store båtene bak

2

B ukt a ti de ne - apri l

holmen. Skipperen kan dermed seile tilbake til kaia for ombordlasting av resterende mannskap og proviant. Enkelt og trygt. Vi takker Otto Baltzersen og hans team for jobben de har gjort! Mange er interesserte i hva som skjer med den nye havna. Vi kan fortelle arbeidet er godt i gang og at det så langt "har gått på skinner". Det gjennomføres møter med flere banker for å finne beste samarbeidspartner og gunstigste finansiering, og vi er godt i gang med de viktige møtene med forsvaret. Kommunen er som dere ser ovenfor, meget imøtekommende og hjelper oss så godt de kan slik at prosjektet skal gå så smertefritt som mulig. Det har fra tid til annen vist seg å være vanskelig å få innlegg fra medlemmene til Bukta Tidene. Vi utlyste derfor i fjor en konkurranse der de beste bidragsyterne skulle få en flott premie under årsmøtet. Hovedpremien for 2006, en DAB radio, gikk til Arild Skarø med Eli Zahl og Egil Andersens bidrag hakk i hel. Gratulerer, og tusen takk for viktige og velskrevne bidrag! Initiativet var såpass vellykket at vi fortsetter med samme opplegg i år også. Kanskje det er deg som blir vinneren i år? Send inn ditt bidrag til buktatidende@vindfangerbukta.no eller kontakt Jon Petter direkte på tlf 90102495. For noen dager siden fikk jeg en meget hyggelig telefon fra Helge Hindbjørgmo i Drøbak Båtforening. Han spurte om vi i VB kunne tenke oss å slå sammen årets ryddedugnad på Bergholmen med DB. Selvsagt sa jeg ja til dette. Dette er jo en helt unik mulighet til å forsterke

de gode relasjonene mellom foreningene samtidig som vi gjør noe samfunnsnyttig, og en dugnad sammen med DB blir garantert av den humørfylte arten. Jeg håper mange av dere har anledning og møter opp mandag den 21. mai fra kl 16 og utover. Om dere ikke har egen båt, men likevel ønsker å delta, kontakt gjerne undertegnede på 90535293, så skal vi få ordnet transport. Følg med i Amta for nærmere informasjon. Det vil bli servert både mat og drikke så du kan droppe middagen. Som dere har lagt merke til, så har ikke nettsiden vår blitt oppdatert på en stund. En helt ny og innholdsrik nettside er under utarbeiding, og er forventet å bli gjort aktiv i løpet av april. Dere har noe å glede dere til, så følg med på www.vindfangerbukta.com! Et stadig tilbakevendende tema i havnemiljøet er hastigheten på nyttetrafikken i Drøbaksundet. Etter episodene i fjor som endte med anmeldelse og påfølgende henleggelse på grunn av bevisets stilling, har vi i vinter fulgt med på AIS systemets avslørende data. Det er med glede at vi kan registrere at farten nå synes å være generelt senket. Den ligger nå stort sett rundt 12 knop. Dette er omtrent der hvor grensen for å unngå skade på båter og anlegg ligger. Når vår nye havn en gang neste år er på plass, blir skadeeffekten av bølgene fra nyttetrafikken et hett tema for oss. Denne havna blir jo liggende bare noen steinkast fra skipsleien.

Forsettelse side 5....


Innhold / Redaksjonelt

Velkommen til

Bukta Tidende

freelancer

redaktør

designer

Innholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11

-

Jons side Innhold / Redaksjonelt Referat fra årsmøte Fortsettelse fra ““Jon Bekkevold”” Gleden ved å ha båt Teknisk utstyr i båten Annonser Småplukk fra bukta Arrangements-komiteen / Senior

Endelig vår! Plutselig var det april, og det er to viktige ting som skal skje. Båten skal ha vårpussen, og det første nummeret av Bukta Tidene med undertegnede som redaktør har deadline! Det er gledelig å se at Bukta våkner til live igjen etter vinterdvalen, og da vet vi at sommeren i år blir minst like bra som den i fjor. Også i år skjer det utbedringer i Bukta, og vi følger spent med på prosjektet ved den gamle krana. Ellers går oppfordringen til alle medlemmer om å stille på dugnader både i Bukta og på Bergholmen. Redaktøren ønsker alle medlemmer en god start på sesongen!

Redaksjonen:

Trenger du ?

Grafisk deisgn - Logo / profil - Markedsføring - Webside m.m Telefon: 93 26 52 63 epost: post@thomax.no

Redaksjonelt:

www.thomax.no

Jon Bekkevold, ansvarlig redaktør. Thomax Vision, design/ombrekking/repro Jon Petter Andersen, redaktør/journalist . Jon Petter Andersen, fotograf Torvald, freelancer og fotograf. Foto forside av : Jon Petter Andersen

Tlf. 95 13 52 13 Tlf. 93 26 52 63 Tlf. 90 10 24 95 Tlf. 90 10 24 95 Tlf. 90 17 70 52

Neste nr. av Bukta Tidende kommer i juni. Det er så du springer ut helt på ny, nå er båtpussen over og båten snart på vannet, du ser det på de som er i bukta om dagen, forventningene lyser i ansiktetene på oss. Til og med ny redaktør i denne utrolige fine medlemsavis. Håper at medlemmene kan bli enda flinkere til å sende inn bidrag til avisen, jeg tror nok han Johansen ble litt lei etter hvert når det manglet på innlegg. Men nå blir alt så meget bedre. Våren har kommet, Johansen drar til Italia for å prøvekjøre nytt lokomotiv til Tøffetoget i Drøbak, sola skinner båten straks på vannet, skib o hoi vi er i gang igjen.

Matriell frist er 1.juni email: jonpa@online.no eller ring

90 10 24 95 Alle tips mottas med takk!

Bu k t a t i d e n e - apri l

3


Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøte "RUFFEN" fredag 9. mars 2007

Formannen ønsket velkommen og orienterte om de større sakene foreningen har vært opptatt av i 2006. Det var 57 medlemmer til stede Knut Arne Mørk ble valg til å lede møtet.

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent. Årsmøtet godkjente å avholde ekstraordinært årsmøte umiddelbart etter ordinært årsmøte. Dette for å behandle fullmakt til styret for å kunne ta opp lån på inntil kr. 2.500.000 for utskifting og oppgradering av G-brygga . Sak nr. 2 Årsberetning Årsberetningen ble opplest av sekretæren. Beretningen ble enstemmig godkjent. Sak nr. 3 Regnskap Kassereren refererte regnskapet og kommenterte de enkelte postene. Revisors beretning ble opplest og regnskapet enstemmig godkjent. Sak nr. 4 Båtplassavgifter og priser Følgende priser og avgifter ble enstemmig godkjent:

4

B ukt a ti de ne - apri l


Referat fra årsmøte

Formannsord fortsettelse... Jon Bekkevold Jeg er ikke noen jurist, men teksten slik den er ordrett referert fra Den Norske Los 2A side 158 og 159 er vel neppe å ta feil av. La oss håpe den positive utviklingen opprettholdes, og at disse reglene blir fulgt også i fremtiden. "Regler for navigering i Oslofjorden og ansvar for skade ved uaktsomhet: Maskindrevne fartøyer under gange i Oslofjorden på strekningen Filtvedt lykt - Spro og Ildjernet - Oslo havnedistrikt, skal avpasse farten slik at det ikke som følge av denne gjøres skade på grunn av bølgeslag mv. De skal derfor holde seg mest mulig midtfjords og iaktta særlig forsiktighet ved passasje av bebygde steder og i trange løp. Overtredelse av denne bestemmelse straffes med bøter, og fartøyene vil bli gjort ansvarlig for enhver skade som er forårsaket ved for stor fart." GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

Spør ikke hva Vindfangerbukta Båtforening kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Vindfangerbukta Båtforening.

Benytt VB´s nettside! www.vindfangerbukta.com

Sak nr. 8 Innkomne forslag Det var ikke kommet noen forslag til behandling.

- nyheter - historikk - kontaktpersoner - skjemaer - havnereglement m.m.

Øivind Hagen sekretær og referent Bu k t a t i d e n e - apri l

5


Gleden ved å ha båt

Gleden ved å ha båt av Mette & Øivind

Det er godt ut i september. Vi ligger med båten ved Risholmen, nord for Hankø, sammen med Torild og Bjørn, våre venner fra Lillehammer. Vi er der i hver vår båt. Sola skinner fra skyfri himmel, det er blikk stille og forferdelig varmt.

V

i har tatt med oss noe å sitte på og sitter på land. Svetten renner. "Nei, nå vil jeg bade" sier Mette. Der i gården er det ikke langt mellom ord og handling, så hun går om bord, tar på seg en badedrakt, kommer

6

B ukt a ti de ne - apri l

tilbake og går uti vannet, slik hun pleier. Uten en lyd, uansett hvor varmt eller kaldt vannet er. "Jo men, det er jo varm jo", sier hun. Å, du lurer ikke meg, tenker jeg. Men jeg er klissete av svette, og det kunne nå vært godt med en dukkert….. Jeg går ned til vannet og stikker tåa uti. Det kjennes ikke så verst ut. I stedet for å gå om bord å ta på meg badebukse, lar jeg bare shortsen gli ned, og går uti i Adams drakt. Vannet er deilig! "Du må komme, Bjørn, det er deilig vann", sier jeg, og han gjør som meg, kommer uti i Adams drakt. Torild kommer også uti og vi nyter badet alle fire. Bjørn og jeg svømmer litt utover, og etter hvert stiger bunnen. Det er en liten bergnabb under vann. Bjørn stikker handa ned og tar den opp igjen med en klase blåskjell. Store, fine blåskjell. Jeg

henter bøtte, og den blir fylt til randen. Vi får ei fin stund på fjæresteinene med rensing av blåskjellene. Selvsagt har vi hvitvin, løk, brød, majones etc. om bord, så dette brygger opp til et skikkelig fråtse-måltid. Vi ringer "blåskjelltelefonen" og får klarert at skjellene er OK. Sensommerkvelden er varm og lun. Å koke blåskjell krever ikke all verdens kokkekunst, skjellene er friske og fine og åpner seg etter tur. Jo, dette tegner bra! Skjellene er så store at med fire på ei brødskive, så er det ikke plass til flere. Dette er gourmet !! Livet er herlig ! Og det er da du tenker……. Hva de går glipp av, de som ikke har båt…!


Gleden ved å ha båt

---------------"------------Det er sommer, det er ferie og vi er i båten på vei nedover Sørlandet. I går lå vi på Vestre Rauane sammen med Orion, og kvelden før der lå vi på Vakkersholmen i Tønsbergfjorden. Nå har vi gått styrbord fra leia, og siger nedover Lyngør-gata. Det er strålene sol og varmt. Kallesjen er nede, og vi sitter oppå stolryggen for å få en aldri så liten trekk i ansiktet. Vi kaller opp Carmen på VHF'en, men uten resultat. Ja, da er de vel ikke på disse trakter likevel… Vi putrer sakte videre nedover Lyngørgata, og hvem er det ikke vi ser der, utenfor Seilmakerfruens Kro. Jo, Randi og Roald, Britt Marit og Halvor. De er på jolletur fra båtene sine, og sitter der med solhatter og hver sin pils i handa. De vinker og gestikulerer, og jo så menn, det er èn ledig båtplass, og MeVind sklir elegant på plass og blir fortøyd. På Seilmaker-fruens Kro får vi

ikke før satt oss før vi har hver vår pils i handa vi også! Livet er herlig! Så kommer tanken igjen……. Hva galt har de gjort, de som sitter der og stamper med bilene sine på E18, lengre inne i landet ??? MeVind Mette & Øivind

Bu k t a t i d e n e - apri l

7


Teknisk utstyr

Hvordan står det til oppi båten etter vinteren? Tekst og foto : Jon Petter Andersen.

Det er alltid spennende å kle av båten etter vinteropplaget. Det er da sannheten kommer for en dag! Er alt utstyret fortsatt i orden? For å si det enkelt: Du får som du fortjener! Den viktigste delen av vårpussen gjøres på høsten, det er da vi konserverer de dyrebare delene slik at de kan overleve vinteren og glede oss uproblematisk i enda en sesong. Vi begynner forut. Hvordan står det til oppi dreggkassene? Ta tauverket med hjem, putt alt i vaskemaskinen, bruk vaskepulver og tøymykner og vask hele stasen på et syntetisk program på 30º. NB! IKKE SENTRIFUGER!. Spør kona om du ikke kjenner vaskemaskinens hemmeligheter. Deretter henger du hele stasen til tørk på tørkesnora, lar det tørke, og kveiler det pent sammen. Tauverket er som nytt, og det lukter ikke gamle fiskeinnvoller. De fleste har mer snadder under dregglukene. Krabbesnører, bensinkanna til jolla, flaska med totaktsolje, fiskesnører, bøtter, spader, fjellbolter, håndslegge osv osv. Få alt ut og kast alt som er ødelgt. Vask brønnene med skikkelig båtvask, og spyl godt etterpå. Ferdig. Videre akterover møter vi på diverse tekniske innretninger. Var det noen av lanternene som sluttet å lyse i fjor? Skru opp, sjekk tilkoblinger og bytt ev pære. En dusj med fuktfordrivende kontaktspray skader ikke. Ikke gi deg før alt lyser! Opp i masta. De fleste av oss har jo en liten mast, der har vi noen antenner, topplanterne, ankerlanterne, tuter, søkelys osv. Sjekk at alt virker, selv om du rugger ltt på masta! Har du en egen tilkoblingsplugg for alt utstyret, skru den opp og spray med fuktfordrivende kontaktspray. Det skader ikke å skru av antennene og smøre gjengene. Da har du gjort ditt for at ingenting skal ruste fast. Jeg vil også minne om at alle disse tingene gjerne kan gjøres en gang eller to i løpet av sommeren, og selvsagt også om høsten før opplaget. Helt akterut har 8

B ukt a ti de ne - de se mb e r

du kanskje en ankervinsj. Spray godt med kontaktspray på alle tilkoblinger, og på alle deler som er utsatt for rust. Det er mye saltvann i forbindelse med vinsjen. Har du autostopp, så aktiveres den gjerne ved hjelp av et metallinnlegg i tauet. Sjekk at dette er rent og pent. Nevnte spray hjelper til med dette. Er festene til ankeret i orden? Bytt dem hvis de er tæret. Jeg var vitne til en dregg som falt av under fart i fjor, og den ligger fortsatt utenfor Strömstad! Kjedelig! Du har mer som går rundt inne i båten. Strammeskruer for stoljustering, beveglige deler på kalesjesystemet, dørvridere, hengsler, låser osv. Den fuktfordrivende sprayen er til nytte også her. Prøvkjør varmeapparatet. De fleste varmeapparater står seg i hjel om vinteren, og det beste vedlikeholdet er faktisk å bruke det mest mulig! Så er det kokeapparatet. Sjekk at det virker ved å koke opp en kjele vann. Dette bør ikke ta lenger tid enn det gjorde i fjor. Parafinapparater med lukket brenner koker opp en kaffekjele på rundt 10 minutter. Har du gasskoker, så sjekk alle tilkoblinger. Er slangene eldre enn 2 år, så bytt. Så kommer det værste. Do'n. Du helte vel 5-10 liter frostvæske i do i fjor høst? Du pumpet vel ut litt av tanken også slik at det har ligget frostvæske i tømmepumpa i vinter? BRA! Da burde den virke uproblematisk i år også. Har du motor-do med "foodprosessor" så sjekk tilkoblingene. NB! Disse må ikke tørrkjøres på land! Nå stikker vi en tur under båten. Er alle gjenomføringene i orden? Pirk på dem med en kniv. Det skal ikke løsne noe forvitret materiale! Gjør det det, så ta jobben med å bytte. Får du stengt alle kranene på innsiden? Ikke? Bytt. Har alle tilkoblinger 2 stk slangeklemmer? Bra! Ettertrekk klemmene. Hva med Baugpropellen? Er det spor etter olje i tunellen? Ikke bra!

Da er det på tide å bytte simringer i undervannshuset. Er zinkannoden der? Er det mindre enn 30% igjen av den så bytt! Dette gjelder også de andre zinkannodene du har under båten. Er det noe slark i akslingen? Ta et godt tak og rugg fra side til side, samt inn og ut. Her skal du ikke kjenne slark overhodet. Finnes det smørenipler på roret ditt? Noen båter med hekkmontert ror har dette. Sørg for å smøre opp med fettpresse og vannbestandig fett. Har du kanskje drev på båten? Da krever dette en egen servicerutine. Bytt olje på gearhuset, bytt zinkannoder og pakningssett. Mercruiser drevene har i tillegg 3 o-ringer på "kølla" (Den som stikkes inn i svinghjulet). Sjekk at disse er ok, de følger med i pakningssettet. Sjekk slark i knuteleddet, sett drevet i gear og kjenn at knuten tar godt tak. Har du Volvo drev bør du bytte nylonforingene i opphengsarmene. Sjekk at kingboltene er frie for grader. En liten grad her så sliter du med å få de inn. For ikke å snakke om når de skal ut igjen til høsten.... Sjekk at alle splinter på geartilkoblingene er hele på Volvodrevene, og skru bakdekselet så hardt til som du klarer! Har du Mercruiser Alpha One drev og sliter med å få det den siste centimeteren inn? Husk: Spak og drev MÅ stå i forovergear ved montering! Det værste med Volvodrevene er å feste gearstrømpa bak på drevet. En 11mm fastnøkkel med innebygget skralle er løsningen. Har du Mercruiser drev, så må du sjekke at trimsylinderene har rett vandring. Helt ute og helt inne skal passe med instrumentet for trim. Det er en rund klokke på hver side av drevet, den ene justerer instrumentet, og den andre justerer vandringen. Lykke til med 2007 sesongen!


Annonser

Tlf: 64 93 00 71

- Motorsalg - Delesalg - Verksted

Niels Carlsens gt. 21B 1440 Drøbak Mob.: 905 09 147 Privat tlf.: 64933994

Husk å ha forgasseren i orden slik at du får starte til våren

Mette og Kjell på Suzie Bee, ønsker alle en fin båtsesong.

v/ Kjell Evensen

Støtt våre annonsører!

Adresse Sjøsenteret, Husvikholmen

Vannverksveien 4 Telefon: 64 93 11 64 Mobil: 90 05 65 45 Telefaks: 64 93 00 95 www.drobak-elektriske.no epost : post@drobak-elektriske.no

Båtfolk på internett Norges største og beste forum for båtfolk:

www.baatplassen.no Dette er et forum hvor båtfolk kan utveksle informajon og synspunkter.

Båtbygger • Glassfiber-reperasjoner

Per Erik Johansen Sjøsenteret • Husvikholmen N-1440 Drøbak Mob : 99 23 92 65 Privat: 64 93 19 81 E-post: p-ejohan@online.no

Neste nr. av Bukta Tidende kommer i juni. Bu k t a t i d e n e - desember

9


Småplukk

Småplukk

fra bukta

opplaget vil bli fjernet etter 1 juni.

Båter og hengere 1. juni må alt av båter og hengere være fjernet. Dette gjelder for hele Vindfangerbukta. Området skal være forbeholdt bilparkering.

tlf.: 905 61 061

Tekst: Havnesjef, Erik W. Eriksen Foto: Jon Petter Andersen

Ny sesong Nå er båten blank og fin, og alt er klart for en flott sommer. Men hva med VB vimpelen ? Og hva med T- skjortene fra i fjor ? Hvis dere vil fornye garderoben, så ta kontakt med Trond på tlf. 468 35 356 eller Erik på tlf. 905 61 061

Opplagsmateriell Utstyr som ligger igjen etter vinter

Fendring/fortøyning Du får et godt forhold til naboen din om du sørger for god fendring, og husk at det skal brukes gummidempere på fortøyningene. Dugnad Minner om dugnaden 2. juni, og hvis du ikke er innkalt, så er det bare å melde seg til undertegnede. Terje vil gjerne ha med noen som kan svinge malerkosten, over til Bergholmen, så møt opp, dere får en fin dag der ute. Ønsker dere en god sommer og at dere får mye glede av båten.

Støtt opp under din egen båtforening Vi har følgende på lager: Klesplagg: Flisforet blå jakke: Bomulls genser m/ Krave T-skjorte blå: T-skjorte hvit: Lue Lue m/merke:

kr. 800,kr. 220,kr. 70,kr. 80,kr. 100,kr. 150,-

Foreningsmerker: Foreningsmerke. Slipsnål m/foreningsmerke Luemerke V.B. vimpel OBU vimpel OBU klistremerke

kr. 30,kr. 50,kr. 60,kr. 70,kr. 70,gratis

Diverse: Vindfangerbuktas historie Ny Ruff og Ripe II sangbok

kr. 120,kr. 30,-

Kontakt havnesjefen på tlf.: 905 61 061, eller Trond Johansen tlf.: 920 17 704

10

B ukt a ti de ne - apri l


Arrang / Senior side

Innlegg fra

Senior

Arrangemtskomiteen

Senior-gruppa i vindfangerbukta båtforening

Tekst: Halvor Roxrud

Siden årsmøtet den 9.mars så har det vært ett arrangement,. Hjemmesitteren på påskeaften i Ruffen. Her ble det dekket på i 1.etg til ett hyggelig måltid med reker. Det møtte 34 gjester denne kvelden. Gjestene koste seg og det var hyggelig samvær ut i de små timer Neste arrangement blir flaggheis den 20.april kl 18,00 Her vil det bli servert pizza. Ellers så vil arrangementet bli i god gammel tradisjon. Sesongåpningen på Bergholmen blir lørdag den12. mai. Det vil her være varme griller ute. Så vi får håpe at vergudene står oss bi. Står de oss ikke bi, så vil vi prøve å få satt opp partytelt. Siste arrangement dette semesteret blir Færder´n fredag 8 juni. Opplegget her er ikke klart ennå, men vil bli annonsert i Amta. Etter dette tar Arrangementskomiteen sommerferie og reiser på båttur. Første arrangement til høsten blir sesongavslutning på Bergholmen lørdag den 8.september. Og så vil jeg få benytte denne anledningen til å takke alle medlemmene i arrangementskomiteen for en utrolig fin innsats.

En riktig god sommer til alle i Vindfangerbukta Båtforening

siden

Vindfangerbukta Båtforening ble stiftet en vakker vårdag søndag 26.april 1953. Det skjedde i de helt enkle former.

V

i var en gjeng på rundt 20 mann som etter dagens dugnad i Bukta med våre trebåter, var samlet på fjellknausen på vestsiden av Bukta, rett opp for der hvor jollene i dag har båtfeste. Den gang var det bare trebåter, det var lenge før plast ble brukt til båt. Vi som hadde våre prammer,sjekter og enkle motorbåter med håndsveiv, hjalp hverandre med opphal om høsten, båtpuss og sjøsetting om våren. Og den gang som i dag med gode råd om hvordan tingene skal gjøres. Vi var en sammensveiset dugnadsgjeng, og arbeidsvilje, godt humør og respekt for hverandre har siden den gang vært det essensielle. VB vokser jevnt og trutt. Fra noen robåter og motorsnekker, fra noen enkle pælebrygger og plasser rundt stranda for opphal og vinterlagring, er vi blitt en stor båthavn med flytebrygger, vaktbu og vinsj, kraner, traktor og eget klubbhus. I dag er vi innpå 840 medlemmer. Pælebryggene er erstattet med moderne flytebrygger, vi har havnesjef og bryggesjefer og 300 båtplasser. Nå står vi foran svære utvidelser og kanskje 300 båtplasser til! Innsatsånd, dugnadsvillighet og faglig innsikt, som var naturlig hos oss gamlekara, har holdt i mer enn 50 år, og gir oss stadig inspirasjon.

Tekst: Bernard Magnussen.

en kopp kaffe. Hans forslag ble øyeblikkelig godkjent av styret, Karl var en selvskreven formann, og vi var i gang. HVER ONSDAG - mesteparten av året fra klokken 12-13, samles vi i 2. etasje i Ruffen, hvor det serveres kaffe og småkaker og hvor stemningen er på topp fra første minutt. For ikke å snakke om når noen av oss har bursdag! Da vanker det store bløtkaker. Karl Randin var formann for denne eksklusive klubben i hele 12 år. Nå er det Erik (Werner Eriksen) som svinger klubba og sørger for at humøret er på topp! Vi er nå så avanserte at vi har fått egen kanon! Og ved de store anledninger hvor vi feirer hverandre - og hvor kaffekoppen byttes ut med full servering med mat og drikke og fullt hus, innledes festen med en dundrende salutt og skål! Jeg tror vi skal lete lenge for å finne en forening som holder ukentlige møter med nær 100% fremmøte og som har det så hyggelig - med så sterkt samhold hvor vennskap feires og hjelpsomhet og godt humør pleies. I så måte ser vi fremtiden lyst i møte. Bernard Magnussen.

Våren 1991 syntes en av gamlekara fra 1953 - Karl Randin - at det var på tide å etablere en seniorgruppe, som kunne møtes en dag i uka til hyggelig prat over Bu k t a t i d e n e - apri l

11


Returadresse: Vindfangerbukta Båtforening, Postboks 149, 1441 Drøbak

Møteplassen når du ikke er i bukta!

Å p e n t : m a n - f re 1 0 - 2 0

lør 10-18

w w w. a m f i . n o

Bukta_apr_2007  
Bukta_apr_2007  
Advertisement