Page 1

Årgang 14 , nummer 40

mai 2008

Endelig båtsesong!

Medlemsblad for Vindfangerbukta Båtforening


Jons side

Bukta Tidende 2008 Jon Bekkevold, Formannsord

Etter en lang vår som varte fra nyttår og nesten helt til påske, har vi nå lagt bak oss noen traurige uker med iskaldt vintervær. De færreste har derfor kommet i gang med båtpussen. Fellesuttaket og årets båtsesong nærmer seg med stormskritt. Det haster med andre ord å komme i gang kjære båtvenner! ange vil oppleve at de får tildelt en annen båtplass i år. Jeg referer til innlegget i desembernummeret for flere detaljer, og ber om forståelse for at dette er nødvendig for å kunne utnytte havna maksimalt og til felles beste.

M

Det er fortsatt tidvis en utfordring å få innlegg til Bukta Tidene. Vi videreførte derfor i 2007 konkurransen om det beste bidraget. Fjorårets premie ble for annen gang tildelt Arild Skarø for hans særdeles åpenhjertige og morsomme historie om den noe mislykkede oppankringen i Sandspollen. En historie alle båteiere kjenner seg igjen i. Vi gratulerer Arild med seieren! Premien for 2007 var en sjekk pålydende kr 1000,- , og den var dedikert maritimt innkjøp. Vi lover at årets premie blir ikke noe mindre attraktiv! Skriv inn til oss og gi Arild reell konkurranse. Etter den svært vellykkede og hyggelige 2

B ukt a ti de ne - mai

fellesdugnaden på Bergholmen sammen med Drøbak Båtforening i fjor våres, har vi valgt å gjenta suksessen. Dugnaden holdes i år på mandag den 28. april. Selvfølgelig vil det også i år bli belønning i form av litt å bite i og noe å skylle ned maten med sammen med våre venner fra sør. Om dere ikke har egen båt, men likevel ønsker å delta, kontakt gjerne undertegnede på 90535293, eller Terje Stenseth på 93450910. Følg med i Amta for nærmere informasjon. Som dere sikkert har fått med dere, så ble Ruffen stengt på grunn av manglende brannsikkerhet i vinter. Tiltakene som vi ble ble pålagt var omfattende, og dette har vært under arbeid siden i desember i fjor. Vi nærmer oss nå endelig ferdigstillelsen. Det har blitt laget en 8 cm tykk branndokumentasjon, det er installert brannalarm, ledelys, håndslukkere og brannslange. Vi har laget plan- og fasadetegninger. Byggesøknad er sendt til kommunen for å kunne gjøre de påkrevde ombygginger med ny terrasse og ekstra rømningsveier både oppe og nede. Alt er, og blir gjort på dugnad. Vi sparer med dette minst 100.000 kroner på konsulent-, arkitektog snekkerutgifter. En stor takk til de som har vært involvert og hjulpet oss underveis! Vi regner med at Ruffen er tatt i bruk igjen innen dette er å lese på trykk. Vi må da få si, og sterkt understreke dette, at uten Ronny Nordby og Seilforeningens utstrakte hånd, så hadde vi hatt en meget trist vinter bak oss. Siden de hele tiden velvillig har latt oss låne seilerhytta, har vi kunnet gjennom-

føre våre arrangementer tilnærmet som normalt. Tusen hjertelig takk til DSSF og dets styre! En passende påskjønnelse kommer senere. Når det gjelder utbyggingen av den nye havna, så er det mye positivt som skjer. Vi har hatt møte med de nye lederne i kommunen angående våre utfordringer i forbindelse med havneutbyggingen. De av oss som var med på møtet, møtte to særdeles hyggelige og løsningsorienterte personer som med full støtte fra vår oppriktig interesserte og fremdriftsorienterte ordfører, mener de skal finne en løsning som alle parter kan leve med. Vi tror med andre ord på at havneutbyggingen igjen kan skyte fart. Helt til slutt har jeg en henstilling til dere alle sammen. Alt som skjer i havna er tuftet på dugnader. Da nytter det ikke at noen aldri stiller opp når de blir innkalt. Heller ikke at noen lar oljekanner, oljefiltre og annet rot og opplagsutstyr etter vårpussen ligge igjen til de som tar ansvar og rydder opp etter dem. Det blir litt feil når byrdene hele tiden faller på de samme menneskene. Vi er jo alle interessert i et ryddig og pent område, og vi vil gjerne at vi fortsatt skal kunne holde lave priser på opplag og havneleie. Det krever felles innsats.

En riktig god båtsommer til dere alle, vis hensyn og husk hekkbølgen!


Innhold / Redaksjonelt

Velkommen til

Bukta Tidende

redaktør

designer

Innholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11

-

Redaksjonelt:

Jons side Innhold / Redaksjonelt Referat fra årsmøte Temakveld På patrulje “Rs Uni Oslofjord” Diverse Annonser Småplukk fra bukta Seniorgruppa.

Det første snevet av båtsesong kommer alltid over meg på årets første temakveld. Da er på en måte sesongen i gang, og vi har alle gleden av å hilse på nye medlemmer i VB. Også i år var årets første temakveld forbeholdt nye medlemmer, og Jon holdt som vanlig et svært innformativt foredrag. Vi kan være stolte av å ha et sted som Ruffen å vise fram til nye medlemmer, et koselig lite hus fult av god atmosfære og hyggelige mennesker! Kan det bli bedre? Velkommen til Vindfangerbukta Båtforening, her vil dere trives fra første stund! Red.

Redaksjonen:

Trenger du ?

Grafisk deisgn

Jon Bekkevold, ansvarlig redaktør. Tlf. 90 53 52 93 Thomax Vision, design/ombrekking/repro Tlf. 93 26 52 63 Jon Petter Andersen, redaktør/journalist . Tlf. 90 10 24 95 Jon Petter Andersen, fotograf Tlf. 90 10 24 95 Foto forside av : Jon Petter Andersen

- Logo / profilering - Markedsføring - Webside m.m Telefon: 93 26 52 63 epost: post@thomax.no

www.thomax.no

Neste nr. av Bukta Tidende kommer i juni.

Benytt VB´s nettside! www.vindfangerbukta.com Båtelektro - nyheter - historikk - kontaktpersoner - skjemaer - havnereglement m.m.

Ladesystemer Batterier

Matriell frist er 1.juni email: buktatidende@vindfangerbukta.com eller ring

90 10 24 95 www.al-tec.no Tlf: 901 02 495

Alle tips mottas med takk!

Bu k t a t i d e n e - mai

3


Referat fra Årsmøte

Referat fra årsmøte på "MIRAMAR" fredag 7. mars 2008

Støtt opp under egen båtforening Vi har følgende på lager: Klesplagg: Flisforet blå jakke: Bomulls genser m/ Krave T-skjorte blå: T-skjorte hvit: Lue Lue m/merke:

kr. 800,kr. 220,kr. 70,kr. 80,kr. 100,kr. 150,-

Foreningsmerker: Foreningsmerke. Slipsnål m/foreningsmerke Luemerke V.B. vimpel OBU vimpel OBU klistremerke

kr. 30,kr. 50,kr. 60,kr. 70,kr. 70,gratis

Diverse: Vindfangerbuktas historie Ny Ruff og Ripe II sangbok

kr. 120,kr. 30,-

Kontakt havnesjefen på tlf.: 905 61 061

4

B ukt a ti de ne - mai


b

Temakveld

Temakveld

15.02 08

Fredag 15 februar kunne VB igjen innvitere til temakveld. Denne temakvelden ble avholdt i hytta til Seilforeningen da Ruffen for tiden er under teknisk utbedring. Kveldens tema var lysbilder og info om Telemarkskanalen. oredraget ble holdt av daglig leder i Telemarkskanalen, Svein Arntzen. Han kunne fortelle en meget engasjerende historie om Telemarkskanalen generelt, og om kanalen som feriemål spesielt. Formålet med kanalen den gangen den ble bygget var selsagt tømmerfløting, og lite kunne bygningsarbeiderene ane om kanalens unyttelse i våre dager! Telemarkskanalen byr på annerledes båtferie, og de som velger dette feriemålet kan se fram til noen avslappende dager. Fartsgrensen er 5 knop i hele kanalen, og det betyr at stressmomentet med "bånn pedal" for å nå noe er borte. Det viktigste du har med deg på denne ferien er gode fendere, og helst kulefendere! Hele kanalen er ferskvann, men er allikevel ikke noe "mygghøl". Sluseavgiften ligger på ca 2.000,- for båter over 27 fot, og ca 1.700,- for båter under 27 fot. Ønsker du en anderledes båtferie er altså dette noe for deg! Nærmere info: http://www.telemarkskanalen.no/

F

Temakveld 25 januar 2008 Fredag 25 januar var var det igjen duket for årets første og kanskje viktigste temakveld. Denne kvelden er viet alle nye medlemmer i VB, og foredraget legger vekt på å presentere foreningen og alle undergrupper. Formann Jon Bekkevold holdt et godt og innformativt foredragfor gamle og nye medlemmer i Ruffen.. Etter foredraget var det som vanelig Pizza til alle som ville ha, og hyggelig samvær utover kvelden. Denne gangen hadde vi kanskje kunnet ønske oss å se flere nye medlemmer enn det vi gjorde, men alle er selvsagt velkommen på alle arrangementer i framtiden!

Bu k t a t i d e n e - mai

5


“Rs Uni Oslofjord”

Den 27 august 2007 fikk undertegnede gleden av å være med som gjest og observatør på en av Redningsselskapets båter, nemlig "RS Uni Oslofjord". Ca kl 16 ble jeg hilst velkommen ombord av båtfører Øivind Midtskogen, bestmann Roger Rossow og matros Elin Backer. Formålet med turen var å få et innblikk i hva disse frivillige hjelperene egentlig driver med når vi ser dem på fjorden. Tekst : Jon Petter Andersen Foto: Jon Petter Andersen

ni Oslofjord er utstyrt med 2X MAN seksylindrede dieselmotorer på 450 HK hver. Framdriften skjer ved hjelp av 2 kraftige vannjet agregater. Alle de tre ombord er

U

6

B ukt a ti de ne - mai

frivillige, og gjør dette helt gratis på fritiden. Etter en kort gjenomgang av kveldens avtalte oppdrag, tar Øivind båten rolig og sikkert ut fra basen på Høvik. Vi skal til Kongen, og slepe en 32 fots seilbåt til motorverkstedet på Padda. Dette skjer sikkert og udramatisk i en aldeles nydelig ettermiddagssol. Farten overstiger aldri 5 knop, og båteieren smiler fornøyd til oss når vi forlater Padda. Det er helt utrolig hvor takknemlige folk blir, og det er det som er den store gleden ved dette, bemerker Roger Rossow. Gleden ved å kunne hjelpe er en egenskap som disse idealistene har store mengder av! Turen går til Aker Brygge, der vi skal assistere Odd Godager med et slep av en RIB. En middag på restauranten i Reveriehavna på Hovedøya blir det akkurat tid nok til i 21 tiden da et oppdrag tikker inn. En RIB ligger svært tungt i vannet i en

bøye utenfor Fjellstrand, og vil sannsyneligvis synke i løpet av få timer. Øivind setter kurs, og Roger sitter i navigasjonsstolen. Roger følger nøye med på radarskjermen, og rapporterer alle fartøyer og sjømerker. Det begynner å bli temmelig mørkt, og Uni Oslofjord gjør nå godt over 30 knop. Det er derfor meget viktig å navigere profesjonelt. På vei til Fjellstrand får vi øye på en kraftig brann omtrent ved Snarøya. Vi avbryter oppdraget, og setter kurs for å undersøke saken. Det viser seg å være en daycruiser i full fyr på en privat brygge på Snarøya. Brannvesen og Politi blir varslet via trafikksentralen, og Roger starter slukking med vann og skum fra Uni Oslofjords anlegg. Båten er overtent, og Roger må konsentrere seg om å redde båtene ved siden av. Brannvesenet kommer etterhvert til, og foretar den siste slukkingen med redningsselskapets


“Rs Uni Oslofjord”

utstyr. En Maxi 77 og en Ibiza 24 Touring har fått stygge krakeleringer i skroget etter den enorme varmeutviklingen, men de kan repareres! Daycruiseren som brant er fullstendig utbrent, og henger stramt i fortøyningene. Takknemlige båteiere kan ikke få fullrost mannskapet ombord for innsatsen, og det med god grunn! Hadde ikke denne brannen blitt oppdaget av redningsselskapet, ville store verdier gått tapt. Kursen settes nå mot Fjellstrand, der vi finner en RIB som har tatt inn store mengder vann. Båten blir lenset, og tauet til Karenslyst Båtservice for å redde den digre V8 motoren som stod halvveis under vann. Disse båtene har en tendens til å få skvalpesjø inn over akterspeilet, og når den automatiske lensingen ikke fungerer, så må det ende på denne måten. Klokka er godt over midnatt når vi endelig er tilbake på Høvik etter en lang og arbeidsom kveld. Alle ombord skal på jobb igjen kl 07, så det er på tide å komme seg hjem i køya. Takk til mine nye venner ombord på Uni Oslofjord for en lærerik kveld!

Uni Oslofjord er utstyrt med 2X MAN seksylindrede dieselmotorer på 450 HK hver.

Bu k t a t i d e n e - mai

7


diverse

Rapport fra Arrangementskomitéen Vårmelding fra Arrangementskomiteen

Politibåten er klar! Inngangspartiet til messehallen på Lillestrøm hadde i år et ekstra blikkfang. Follo's nye politibåt ble her vist fram under årets "Sjøen for Alle". Arild Skarø og Henning Fredriksen fra Follopolitiet kunne stolt vise fram den nye RIB'en av typen Ballistic. Båten er nå spesialrigget etter politiets ønsker, blandt annet med en ektra forsterket tar-

Varsling ved skader i havna Tekst / Foto: Jon Petter Andersen

Av og til opplever vi alle å observere at noe har gått galt for en uvitende båteier. Eller skal vi si båtkollega? Hva gjør vi egentlig da? Ser vi en annen vei og later som ingenting? Selv fikk jeg en telefon for noen år siden av Finn Eriksen om at presenning og stativ hadde blåst av båten. Jeg hadde ikke planer om å besøke bukta den dagen, og siden min båt står uten kalesje under teltet, er jeg ekstra glad for at Finn ringte! Det regnet kraftig, og jeg ungikk med dette den helt store katastrofen. Alle båtene som står i opplag har en identifikasjonsplate lett synlig, og det koster så lite å kontakte havnesjefen for å få greie på hvem

8

B ukt a ti de ne - mai

gabøyle og doble bensintanker. Høyden på konsollens vindskjerm er også spesielt tilpasset etter politiets ønsker. Fische Marine i Sætre har stått for riggingen av båten. Av andre spesialiteter kan nevnes fjernstyring av bl.a start/stopp via en liten fjernkontroll. Motoren kan altså senkes og startes fra land ved behov for rask utrykning. Båten vil bli ofte å se i vårt nærområde hele sommeren.

som eier båten. Du vil garantert oppleve takknemlighet i andre enden! Oppfordringen går til alle medlemene: Ser du en båt ved brygga eller i opplag som det tydeligvis har skjedd noe galt med, så ta kontakt med båteier eller havnesjef!

Vi måtte dessverre avlyse hjemmesitterkvelden på påskeaften. Dette hadde sin årsak i at Ruffen er stengt og vi så oss ikke i stand til å arrangere dette arrangementet Men nå er våren kommet, klokken er stilt fram en time til sommertid. Noen har kanskje så smått begynt på vårpussen. Vi står alle i startgropa for en ny sommer. Selv om vi alle er i vårstemning så har vi noen felles arrangementer foran oss i VB

18.april. Flaggheis i Ruffen. Her skal flagget heises til fanfare. Etterfulgt av hyggelig samvær 24.mai. Sesongåpning på Bergholmen. Dette er det første arrangementet på Bergholmen i år og markerer at sesongen er i gang 13.juni. Åpent hus / Færder´n. Dette er siste arrangement i Ruffen i vår før Arrangementskomiteen tar sommerferie Alle disse arrangementer vil bli annonsert i Amta. I tillegg til disse tre arrangementer vil det være Risholmen Offshore lørdag 3.mai. Her møtes man med egen båt. Risholmen er en øy med mye vakker beplanting. Øya ligger ved nordre innløp til Hankø (rett syd for Engelsviken). Øivind Hagen i Mevind er general for dette arrangementet.


Annonser

Tlf: 64 93 00 71

- Motorsalg - Delesalg - Verksted

Husvikveien 14. 1440 Drøbak Mob.: 905 09 147 . E-Post: kjell.byman@forgasser-service.no Hjemmeside: www.forgasser-service.no

v/ Kjell Evensen

Støtt våre annonsører!

Adresse Sjøsenteret, Husvikholmen

Vannverksveien 4 Telefon: 64 93 11 64 Mobil: 90 05 65 45 Telefaks: 64 93 00 95 www.drobak-elektriske.no epost : post@drobak-elektriske.no

Båtfolk på internett Norges største og beste forum for båtfolk:

www.baatplassen.no Dette er et forum hvor båtfolk kan utveksle informajon og synspunkter.

Båtbygger • Glassfiber-reperasjoner

Per Erik Johansen Sjøsenteret • Husvikholmen N-1440 Drøbak Mob : 99 23 92 65 Privat: 64 93 19 81 E-post: p-ejohan@online.no

Bu k t a t i d e n e - mai

9


Småplukk

Småplukk

fra bukta

Opplagsutstyr igjen........ Alt skal vekk samme dag som båten er på vannet. Gjenstående utstyr blir fjernet for eiers regning og risiko.

Oljebua igjen...... Mange skifter olje nå før sesongen og da er det fint å ha et sted hvor en blir kvitt den gamle oljen, men det som ville vært ekstra fint var om dere ikke etterlater dere kanner og spann i oljebua. tlf.: 905 61 061

Nå er våren her Og mange er godt i gang med vårpussen. Det er fint om dere tar en dugnad rundt egen båt før sjøsetting og spesielt til dere som glemte å ta vekk blåskjellene, de luktet ikke godt, der de har tilbrakt vinteren. En båteier har helt på egenhånd greid å gjemme mye skjell bak andres båter.

Hengere igjen..... I år som i fjor vil vi bruke opplagsplassene til bilparkering. Det betyr i praksis at ALLE hengere må finne seg en ny plass å tilbringe sommeren. Etter 1 juni vil alle hengere bli fjernet for eiers regning og risiko. Untatt fra dette er VB's arbeidshengere. Båtbredder igjen..... Vi minner om at mellom hver båt skal det være 20 cm fendring. Det er slik at hvis du har en båtplass på 220 cm så skal båtens bredde ikke være over 200 cm.

Ny "gammel" B-Brygge Som mange har sett så har vi brukt vinteren til å fjerne den gamle pælebrygga. Gjenbruk av deler fra G-Brygga er på plass, så nå vil det være mye enklere å komme ombord. Det er lagt ut fellesmoring mellom alle bryggene med akterfeste til hver båtplass, dette betyr at alle bøyer er tatt opp av vannet. Savner du bøya di så finner du den igjen øverst på trafoplassen. Det er nok en del påminnelser i småplukk denne gangen, men det er slik med flere av oss at vi har glemt hvordan det var i fjor, og året før...... Nå ser vi frem til en god vårpuss på skuta og en fin start på en lang sesong.

Lurer du på noe, så er det bare å ringe meg! Erik

Konstituering av styret i VB 2008: Tillitsvalgt Jon Bekkevold Svein Dahl Trond Johansen Sven-Erik Bakke Øivind Hagen Halvor Roxrud Trond Rudshaug Terje Stenseth Tommy Edvardsen Erik Eriksen

10

B ukt a ti de ne - mai

Ansvarsområde Formann, områdeleder Nestformann Medlemsinfo, undergruppene Kasserer Sekretær, plansjef Arrangementskomiteen Vaktsjef, brannvernleder Bergholmen Lobbyist, IT Havnesjef, dugnader

Mobiltelefon 90535293 99519440 46835356 90750394 92896704 97164083 90786915 93450910 41634543 90561061

Mailadresse jo-bekke@online.no svein.dahl@stdahl.no trond.johansen@bluezone.no sverik@broadpark.no oivind.hagen@stabburet.no Halvor.Roxrud@Nesodden.Kommune.No

trondrud@bluezone.no terje.stenseth@ringnes.no tommy.edvardsen@akersykehus.no

eweriks@start.no


f Seniorgruppa

Seniorgruppa

"Sånn var det, sånn er det"

Det var i skoleferien i 1939 jeg første gang seilet, som danskene sier, igjenom Drøbaksundet. Lite ante jeg den gangen, at jeg 30 år senere skulle slå meg ned i Drøbak. Tekst: Per Halvorsen

en første tiden i Drøbak var tankene opptatt av langt annet enn båtliv. Hus og hjem var det vi var mest opptatt av i de dager. Men vi kan allikevel se tilbake på mange fine båtturer fra den tiden med familien Spro og Hagen. Årene gikk, og i 1982 var kona og jeg veldig stolte da vi kunne sige inn til brygga i Vindfangerbukta med en helt ny Hortensnekke. Knappe 22 fot, og 15 hesters Yanmar. Vi la til ved "militærbrygga", hvor jeg tidligere hadde lagt ut akterfeste etter anvisning av daværende havnesjef Birger Hæsken. I og med båtkjøpet hadde vi meldt oss inn i Vindfangerbukta Båtforening og stilt oss som søkere til kommunal båtplass. I 11 år ble vi liggende her, til vi var så heldige å få tildelt kommunal båtplass. Den gangen var fellesopptak, virkelig fellesopptak, for det var viktig å hjelpe hverandre i den tiden en tralle ble brukt til å bringe båtene opp eller ut. I hele denne tiden var det Karl Randin som var bas her. Det var av den grunn jeg hadde mest kontakt med Karl når det gjaldt "folket" i Bukta. En dag kunne Karl fortelle at han hadde fått styret med på at pensjonistene skulle få anledning til å møtes i Ruffen til kaffe og prat en gang i uka. Og ikke lenge etter fant det første møtet sted, og onsdag var dagen som

D

ble valgt. Jeg ser at Karl Randin mener at starten var i 1991. De som jeg husker var med fra de første møtene var naturligvis Karl, Jac Johnsen, Odd Eklund, Ivar Åslund, Leif Midtbø og Bjarne Tannum. Jeg har sikkert glemt en eller annen. Den gangen var vi så få at vi satt i første etage. Kafémøblene var ikke kommet på plass den gangen. Etterhvert økte antall medlemmer, og nå ble det en regel å ha avslutningslag før jul og sommerferie. I de første årene ble maten laget på kjøkkenet i Ruffen, menyen den første gangen var lutefisk og kokken var ørretfiskeren, Leif Midtbø. Messeguttene var ved Bernhar Magnussen og undertegnede. Vi skrellet en halv sekk poteter husker jeg..... De neste 9 årene var det Per Barmo som overtok som sjefskokk, godt assistert av Ivar Åslund. Det var mang en god rett som ble tryllet fram i de årene. Avslutningslagene har alltid vært holdt i flott stil og underholdningen har ingen kunne klage på så lenge Kjell Kopperud var i aksjon. Et bilde som har satt seg fast, er av Kjell, der han kommer inn med stråhatt på snei og svingende på en stokk. Ellers kom vitser og historier som perler på en snor. Sverigeturene har alltid vært hyggelige. De er så godt beskrevet av Knut Jakset i oktobernum-

meret i fjor, så det skal jeg la hvile. Seniorgruppa har den hyggelige tradisjon å feire sine medlemmer med blomster og kake når de har "rundt tall". Det er noe som alle setter stor pris på. Det har vært hyggelig å ha vært med på å hylle to av gruppas medlemmer som fylte 90 år. I desember 2003 var det Karl Randin, og i november 2007 var det Bernhard Magnussen. Begge ble feiret med salutt, kaker og gaver. For Karl sang vi:"gutten med pipa, på han har vi lita, og samles hver onsdag til hyggelig lag. En takk til deg Kalle ifra oss alle. Til deg som nå stifta vårt fortreffelige lag." Saluttkanonen vår er en gave fra Karl Randin. Den ble kyndig pusset opp av Henry Busk, og tas frem ved de store anledninger. Medlemmene i seniorgruppa kommer fra hele landet, ja fra Vardø til Lindesnes. Med all slags yrkesbakgrunn er vi sveiset sammen i seniorgruppa, og i hyggelig lag synger vi: "Alle har vi seila, om bare en stund å, å, bare en stund, han i Biscaya, jeg i Drøbaksund, gutter kom an' og stem opp vår sang" Hilsen Per Halvorsen

Bu k t a t i d e n e - mai

11


Returadresse: Vindfangerbukta Båtforening, Postboks 149, 1441 Drøbak

Møteplassen når du ikke er i bukta!

Å p e n t : m a n - f re 1 0 - 2 0

lør 10-18

w w w. a m f i . n o

Bukta_tidende_april_2008  

http://www.vindfangerbukta.com/Bukta_tidende/Bukta_tidende_april_2008.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you