Page 1

VIKTIGA BÖCKER 2013/2014 M ÖD R AH ÄL S OVÅR D


Innehåll För professionen ............................   4 Patientinformation .........................   9   Sex och samlevnad 9   Graviditet 12

Våra författare ................................ 15

observera att alla priser i denna katalog är exklusive moms och frakt


HEJ! Här har vi samlat alla våra broschyrer och böcker som ­vänder sig till er i Mödrahälsovården.   Materialet kan användas som diskussionsunderlag och stöd i samtal, enskilt eller i föräldragrupp. Ibland kanske f­rågorna dyker upp först när man kommit hem och då kan det kännas skönt att ha den skriftliga informationen till hands.   En del av våra titlar vänder sig även direkt till dig som arbetar inom Mödrahälsovården och behöver fördjupning eller fortbildning inom något särskilt område.   På sidan 15 presenterar vi våra författare. Beställer gör du på www.gothiafortbildning.se eller via kundservice: 08-462 26 70. Hälsningar Susanne Bardell Carlbring Redaktör och vik. förläggare för mödrahälsovård Direkt: 08-462 26 62, susanne.bardell-carlbring@gothiafortbildning.se

Malin Bössman Ansvarig förläggare för mödrahälsovård, föräldraledig Direkt: 08-462 26 66, malin.bossman@gothiafortbildning.se


böcker och broschyrer för professionen

NYHET!

Samspelet i spädbarnsfamiljen – att främja en trygg anknytning Anna Lannér Swensson

En kompetenshöjande och lättillgänglig bok i att tidigt upptäcka och stödja familjer med regleringssvårigheter och samspelsproblem. Boken är uppdelad i två delar: en praktisk och konkret del och med teoretisk bakgrund om anknytnings- och samspelsteori. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72059115 Pris: 113 kr. 5 ex: 103 kr/st.

4


böcker och broschyrer

Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn Kay Karlsson

Hur ser ett gott samspel ut och hur kan man se om det ­brister? Författaren ger konkreta råd kring hur man kan bemöta och stötta familjer med problem och beskriver vilken hjälp de kan få. Läsaren får också ta del av autentiska samspelssituationer mellan barnet och föräldern. Läsaren får följa sex familjer i olika samspelsituationer. Utgivningsår: 2012. 2:a uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72058590 Pris: 191 kr. 5 ex: 175 kr/st.

Amning i dag E. Kylberg, A. M. Westlund, S. Zwedberg

En grundläggande bok som beskriver amningens funktion och betydelse för barnets uppfödning och anknytning. Den tar också upp hur man bäst kan stödja i svåra situationer. Utgivningsår: 2014. 2:a uppl. Mjukband, 192 sidor. Art.nr: 72059603 Pris: 270 kr

5


böcker och broschyrer

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma – vuxna, ungdomar och barn Barbro Holm Ivarsson (red.), Liselotte Kuehn ­K rylborn, Sofia Trygg Lycke

­ Boken visar med lättlästa och praktiska exempel hur NYHET

­ otiverande samtal (Motivational Interviewing – MI), m kan användas om hälsosamma levnadsvanor, övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar. Genom autentiska patientfall får läsaren en direkt inblick i hur MI-samtal och överviktsbehandling kan gå till. Bygger på två av nyckelområdena i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 268 sidor. Art.nr: 72058071 Pris: 299 kr

MI Hälso- och sjukvård – praktisk handbok för hälso- och sjukvården Barbro Holm Ivarsson

Hur man med motiverande samtal kan lyssna på och vägleda patienter i arbetet med livsstilsförändringar. Bokens exempel, som bygger på verkliga situationer och samtal, utgår från de fyra nyckelområdena i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor. Utgivningsår: 2012. 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72058743 Pris: 5 ex: 103 kr/st. 20 ex: 98 kr/st. 100 ex: 88 kr/st. 1 ex: 113 kr

6


böcker och broschyrer

AUDIT OCH DUDIT A. H. Berman, P. Wennberg, H. Källmén

En handbok som tar upp användning, poängsättning och tolkning av formulären AUDIT och DUDIT samt hur man kan samtala kring resultatet och hur vidare utredning, ­diagnostisering och uppföljning går till. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 80 sidor. Art.nr: 72058156 Pris: 152 kr

Multikulturell kvinnohälsa – med fokus på gynekologi och obstetrik Martina Franck

Hur bemöter man människor från olika etniska kulturer i frågor som rör kvinnohälsa? Teman som tas upp är bland andra graviditet, förlossning och könsstympning. Utgivningsår: 2010. 2:a uppl. Mjukband, 88 sidor. Art.nr: 72057241 Pris: 144 kr. 5 ex: 134 kr/st.

DU HITTAR ALLT PÅ VÅR WEBB! På gothiafortbildning.se finns hela vårt stora utbud. Här hittar du alla böcker och häften, aktuella kurser och konferenser samt upp­ dragsutbildningar och tidningar. Här kan du också prenumerera på våra nyhetsbrev för att alltid ha till­ gång till den senaste informationen.

På vår blogg tipsar vi om nyheter och kommenterar händelser i omvärlden. Välkommen! www.gothiafortbildning.se

7


böcker och broschyrer

Föräldrars frågor om barn 0–5 år Mat, sömn, beteende, relationer & utveckling Malin Alfvén, Louise Hallin

Hur gör man när måltiderna blir en enda lång maktkamp eller när man håller på att bli galen av sömnbrist? Malin Alfvén och Louise Hallin, kända från radioprogrammet Knattetimmen, svarar på föräldrars små och stora frågor om barn. Utgivningsår: 2012. Mjukband, 128 sidor. Art.nr: 72058163 Pris: 144 kr

Chefen som gör skillnad Lennart Skoglund, Clas Malmström

­ NYHET

Denna bok vänder sig till dig som vill bli mer effektiv i ditt ledarskap. Oavsett om du är ny som chef eller har mångårig erfarenhet ger boken dig verktyg att möta en rad olika konkreta­situationer. Boken tar upp ämnen som behovs­ anpassat ledarskap, motivation, hur man påverkar och utvecklar medarbetare och team och hur man hanterar förändringar i vardagen. Till boken finns ett webbaserat appendix med övningar och checklistor. Utgivningsår: 2013. Mjukband, 176 sidor. Art.nr: 72058804 Pris: 258 kr. 5 ex: 232 kr/st.

8


böcker och broschyrer

Patientinformation sex och samlevnad

Abort Lena Marions

Här får kvinnor information om abortlagen, om abort­ metoder och efterverkningar. Ett stöd till den gravida ­kvinnan inför beslut om abort. Utgivningsår: 2012, 4:e upplagan. Broschyr, 16 sidor. Art.nr: 72058392 Pris: 20 ex: 12 kr/st. 100 ex: 10 kr/st. 1 ex: 46 kr

Sterilisering Lena Marions

Broschyren beskriver hur sterilisering går till för både ­kvinnan och mannen. Utgivningsår: 2012, 5:e uppl. Broschyr, 16 sidor. Art.nr: 72058682 Pris: 20 ex: 12 kr/st. 100 ex: 10 kr/st. 1 ex: 46 kr

9


böcker och broschyrer

Missfall Lena Elg

Vad innebär det att få missfall och varför får man det? Hur kan man känna sig efteråt? Frågor som kan dyka upp besvaras här. Utgivningsår: 2011, 6:e uppl. Broschyr, 24 sidor. Art.nr: 72057920 Pris: 20 ex: 26 kr/st. 100 ex: 24 kr/st. 1 ex: 46 kr

Kejsarsnitt Maria Engström

Information, kunskap och förberedelse – viktiga ingredienser för att skapa trygghet när man ska genomgå ett kejsarsnitt. Även lämplig att läsa för dem som genomgått ett akut kejsarsnitt. Utgivningsår: 2011. Broschyr, 32 sidor. Art.nr: 72057692 Pris: 20 ex: 27 kr/st. 100 ex: 25 kr/st. 1 ex: 46 kr

Din beställning gör du på gothiafortbildning.se eller ring 08-462 26 70

10


böcker och broschyrer

Nedstämdhet i samband med förlossning – om baby blues och depression under spädbarnstiden Antonia Reuter

Det kan vara svårt och känsligt att tala om nedstämdhet och depression precis när man har fått barn. Då kan det vara skönt att läsa om att man inte är ensam om dessa känslor, att de oftast går över, och – om inte – hur man kan få vidare hjälp. Utgivningsår: 2011. Broschyr, 16 sidor. Art.nr: 72057715 Pris: 20 ex: 26 kr/st. 100 ex: 24 kr/st. 1 ex: 46 kr

Om preventivmedel Lena Marions

Produktneutral information om aktuella preventivmedel på den svenska marknaden. Beskriver hur de olika alternativen fungerar och deras för- och nackdelar. Utgivningsår: 2010, 7:e upplagan. Broschyr, 32 sidor. Art.nr: 72057333 Pris: 20 ex: 10kr/st. 100 ex: 8 kr/st. 1 ex: 29 kr

Om könssjukdomar Anders Hallén

De vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna beskrivs med symtom, provtagning, behandling och eventuella följdsjukdomar. Utgivningsår: 2009, 3:e upplagan. Broschyr, 28 sidor. Art.nr: 72056220 Pris: 20 ex: 14 kr/st. 100 ex: 12 kr/st. 1 ex: 21 kr

11


böcker och broschyrer graviditet

Vänta barn Ulla Björklund, Hanne Fjellvang, Susanne Åhlund

En uppdaterad och moderniserad klassiker! Elfte upplagan av Vänta barn är en uppskattad inspirerande och grundläggande bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet för alla blivande föräldrar. Utgivningsår: 2012, 11:e uppl. Mjukband, 144 sidor. Art.nr: 72057821 Pris: 20 ex: 39 kr/st. 100 ex: 37 kr/st. 1 000 ex: 35 kr/st. 1 ex: 67 kr

Vänta barn En förkortad version av Vänta barn som fokuserar på graviditeten och förlossningen.

Vänta barn – arabisk utgåva Utgivningsår: 2012, 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72058705 Pris: 20 ex: 44 kr/st. 100 ex: 42 kr/st. 1 ex: 70 kr

Vänta barn – engelsk utgåva Utgivningsår: 2012. 2:a uppl. Mjukband, 64 sidor. Art.nr: 72058675 Pris: 20 ex: 44 kr/st. 100 ex: 42 kr/st. 1 ex: 70 kr

Vänta barn – spansk utgåva Utgivningsår: 2011. Mjukband, 52 sidor. Art.nr: 72057500 Pris: 20 ex: 44 kr/st. 100 ex: 42 kr/st. 1 ex: 70 kr

12


böcker och broschyrer

Min graviditetskalender En kalender som följer fostrets och livmoderns utveckling. Plats för egna anteckningar om hälsa och besökstider hos barnmorska. Utgivningsår: 2012. 3:e uppl. Folder. Art.nr: 720104 Pris: 20 ex: 9 kr/st. 100 ex: 8 kr/st. 1 ex: 26 kr

Fler än en – att vänta tvillingar Svenska tvillingklubben, Margareta Ölwe

En uppmuntrande bok för blivande tvillingföräldrar som tar upp det specifika med att vänta och föda två eller flera barn. Utgivningsår: 2010. 9:e uppl. Mjukband, 48 sidor. Art.nr: 72057760 Pris: 113 kr. 5 ex: 107 kr/st.

Förlossningsförberedelser – att föda med medveten närvaro Maria Engström

De blivande föräldrarna får lära sig att använda medveten närvaro i födandet vilket skapar en större lugn och trygghet under förlossningen. Utgivningsår: 2012. Broschyr, 32 sidor. Art.nr: 72057371 Pris: 20 ex: 31 kr/st. 100 ex: 26 kr/st. 1 ex: 52 kr

13


böcker och broschyrer

Lättare att amma Elisabeth Kylberg

­ NYHET

Här beskrivs hur man kommer igång med amningen, bröstvård, amningssvårigheter och var man kan få ytterligare råd och hjälp. Utgivningsår: 2013. 11:e uppl. Broschyr, 32 sidor. Art.nr: 72059122 Pris: 20 ex: 15 kr/st. 100 ex: 14 kr/st 1 ex: 46 kr

Fimpa dig fri! – bli rök- och snusfri på 8 veckor Barbro Holm Ivarsson

En lättillgänglig och evidensbaserad metod att sluta röka på åtta veckor. Ett bra hjälpmedel för barnmorskan i arbetet för tobaksprevention. Utgivningsår: 2014. 8:e uppl. Broschyr, 48 sidor. Art.nr: 72057708 Pris: 20 ex: 46 kr/st. 100 ex: 37 kr/st. 1 ex: 52 kr

Lust och samliv-PDF Tone Ahlborg

Handfasta råd och tips till nyblivna föräldrar ges hur man kan hitta en balans mellan föräldra- och partnerrollen, samt hur man kan bibehålla en nära och kärleksfull samvaro under småbarnsåren.   På Gothia Fortbildnings webbplats kan du kostnadsfritt ladda ner hela skriften och en Powerpoint-presentation att använda i föräldragrupper.

14


böcker och broschyrer

Våra författare Tone Ahlborg, doktor i folkhälsovetenskap, barnmorska, lektor och auktoriserad sexualrådgivare. Malin Alfvén, leg. psykolog med inriktning på barn och föräldrar. Anne H. Berman, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi. Ulla Björklund, mödrahälsovårdsöver­läkare och gynekolog.  Lena Elg, leg. barnmorska. Maria Engström, leg. barnmorska. Hanne Fjellvang, leg. barnmorska. Martina Franck, leg. barnmorska. Anders Hallén, hudläkare. Louise Hallin, leg. psykolog med inriktning på barn och föräldrar. Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog och jurist. Kay Karlsson, leg. psykolog och leg. psyko­ terapeut. Liselotte Kuehn Krylborn, distriktssjuk­ sköterska och vårdutvecklare.

Elisabeth Kylberg, nutritionist, docent och amningsforskare. Håkan Källmén, docent i psykologi. Anna Lannér Swensson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och auktoriserad psykoterapihandledare. Lena Marions, docent i obstetrik och ­gynekologi. Clas Malmström, psykiatriker och företags­ läkare. Antonia Reuter, leg. psykolog, leg. psyko­ terapeut. Specialist i klinisk och peda­ gogisk psykologi. Lennart Skoglund, ekonom och konsult. Sofia Trygg Lycke, specialistutbildad sjuk­ sköterska inom barn och ungdom. Peter Wennberg, docent i psykologi. Anna Maria Westlund, leg. barnmorska. Sofia Zwedberg, specialistbarnmorska. Susanne Åhlund, leg. barnmorska och verksamhetsutvecklare. Margareta Ölwe, Svenska Tvillingklubben.

15


Gör din beställning på www.gothiafortbildning.se

TRYCK: DANAGÅRDLITHO, ÖDESHÖG 2013. ARTIKELNR. 720317

eller ring 08-462 26 70

Katalog mhv 16 sidor  
Katalog mhv 16 sidor