Page 1

inger strömsten in

språk-kedjan Språk-kedjan är en serie övningsböcker i svensk grammatik, ordförståelse och stavning.

Stavning 1

språk-kedjan börja med stavning innehåller sju kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om Ebba och Erik. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel finns en liten utvärdering i bild och text.

språk-kedjan stavning 1 och 2 innehåller tio kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om Vilda gänget och Fem X.

i serien ingår följande titlar: grammatik Språk- kedjan Börja med ordklasser Språk- kedjan Ordklasser 1 Språk- kedjan Ordklasser 2

ordförståelse Språk-kedjan Börja med ordförståelse Språk-kedjan Ordförståelse 1 Språk-kedjan Ordförståelse 2

stavning Språk-kedjan Börja med stavning Språk-kedjan Stavning 1 Språk-kedjan Stavning 2 Best.nr 47-10177-1 Tryck.nr 47-10177-1

OMS_Stavning 1.indd 1

11-03-10 11.03.43


isbn 978-91-47-10177-1 © 2011 Inger Strömsten och Liber AB Redaktion: Sofia Warsén, Caroline Hjorth Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Grafisk form: Marta Coronel Illustration: Eva Lindén Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Tryck: Kina 2011

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Viktigt att stava rätt!

................4

Träffa Vilda gänget och Fem X! Alfabetisk ordning

...5

...................6

LÄS: Vem bor var? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

K-ljudet framför t

LÄS: På vakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ks-ljudet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

LÄS: Slagsmålet på järnvägs-

stationen Vokalerna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

LÄS: Tårtkampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Svårstavade ord

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

LÄS: Restaurangmysteriet

Ng-ljudet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

. . . . . . . . . . . . .52

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

LÄS: Vattentävlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Särskrivning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

LÄS: Elva års fest

J-ljudet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

LÄS: Gömstället

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

– särskrivningstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Sj-ljudet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

LÄS: Solskensmatchen . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Tj-ljudet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

LÄS: Källaruppdraget . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Vad lärde du dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Ordlista

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Ordklasser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Till läraren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64


viktigt att stava rätt! Läs orden till höger. De låter precis likadant när du säger dem högt, men de betyder olika saker. Därför är det viktigt att du stavar rätt, när du skriver dem.

De här orden låter olika när du säger dem högt, men de stavas nästan likadant. För att andra ska förstå vad du menar, är det viktigt att du stavar rätt.

Det kan bli riktigt svårt att förstå vad någon menar, om han eller hon skriver isär ord som egentligen ska skrivas ihop. Läs orden till höger och fundera över vad de kan betyda.

kol

kål

gärna

hjärna

släkt

släckt

sil

sill

hal

hall

en sjuksköterska en sjuk sköterska huggormen Hugg ormen!

Om du har svårt att stava ett ord, kan du slå upp det i en ordlista. Där ser du både hur ord stavas och vad de betyder. I ordlistan står alla ord i alfabetisk ordning. Därför måste du kunna alfabetet ordentligt, när du letar efter ett ord. 4

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

Lär dig alfabetet!


träffa vilda gänget och fem x! Vilda har fyra bästa kompisar. De har bildat en klubb som de kallar Vilda gänget. De gör massor av saker tillsammans. Axel bor på samma gata som Vilda. Han vill också ha en klubb. Han samlar ihop fyra kompisar som har bokstaven X i sina namn. Det är en snygg bokstav, tycker Axel. De kallar sin klubb för Fem X. Snart börjar de två klubbarna att tävla på olika sätt. Vem som hittade på att de skulle tävla, kommer ingen ihåg längre. Men de hittar alltid på något nytt att tävla om.

Vi kallar oss Fem X! Axel Beatrix Alexandra Sixten Max

Det är vi som är Vilda gänget! Vilda Wilhelm Vera Victoria William

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

m Vad kan man göra i en klubb? Berätta för en kompis. 5


alfabetisk ordning

LÄS:

Vem bor var?

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

Vilda, Wilhelm, Vera, Victoria och William sitter i Vildas rum. De har grupparbete i geografi och ska ta reda på var fem av deras släktingar bor. Sedan ska de göra en lista och markera platserna på en karta. ”Min mormor bor i Vaxholm”, säger Vera. ”Det ligger nära Stockholm.” ”Min farfar bor i Vilhelmina”, skryter Wilhelm. ”Det är jättelångt norrut.” Han pekar på Lappland på kartan. ”Det är nog ingen i Fem X som slår det!” Vilda blir genast ivrig. ”Vi tävlar om vem som har släktingar längst norrut!” Vilda gänget gör snabbt en lista över sina släktingar och var de bor. Så springer de till Axels hus. De vet att Fem X ska träffas där. Axel öppnar när Vilda ringer på. Och visst vill Fem X vara med och tävla! Snart sitter Beatrix, Alexandra, Sixten, Max och Axel och gör en lista över sina släktingar.

6 ABCD

EFGH

IJKL

MNOP

QRST

UVWXY

ZÅÄÖ


m Hur många bokstäver finns det i det svenska alfabetet? TIPS!

När du ska ordna ord i alfabetisk ordning och orden börjar på samma bokstav, så går du till nästa bokstav i ordet, sedan till nästa bokstav igen, och så vidare. kalv

katt

klaga

klia

klo

krok

krök

m Vilka är med i Vilda gänget? Skriv namnen i alfabetisk ordning.

m Vilka är Fem X? Skriv deras namn i alfabetisk ordning.

m Vad har Vilda gänget gemensamt?

m Vad har Fem X gemensamt? Kopiering förbjuden. Se sid 2.

7 ABCD

EFGH

IJKL

MNOP

QRST

UVWXY

ZÅÄÖ


vad lärde du dig? LÄS:

”Kalix vinner!” Beatrix ropar högt, när klubbarna jämför sina kartor. ”Där bor min faster.” Sixten knuffar lite på henne och pekar på Wilhelm som ser sur ut. ”Men Vilhelmina kommer tvåa”, tillägger Beatrix snabbt. När de tittar närmare, ser de att Fem X vinner hela tävlingen. Även om Vilhelmina ligger långt norrut, så har Fem X flest släktingar som bor i norra Sverige. ”Akta er”, grymtar Wilhelm. ”Nästa gång är det vi som vinner.”

m Granska texten och bilden.

ta hjälp av bilden på sidan 5.

8

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

Skriv barnens namn på rätt ställen i bilden.


m Skriv orden i alfabetisk ordning. viska

vingla

välja

vraka

virvla

virka

vimsa

vänta

varva

väva

växla

vinna

slå upp orden i en ordlista, om du behöver.

m Skriv fem av dina klasskamraters efternamn i alfabetisk ordning.

m Var i Sverige bor du? Skriv tre meningar och berätta om platsen där du bor.

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

m Markera på kartan var du bor. 9


vokalerna

LÄS:

Tårtkampen

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

”Maximal otur!” skriker Max. Han har ramlat framstupa med sin tårta. Beatrix skrattar så att tårarna rinner. Max har grädde över halva ansiktet och ser ut som en skäggig tomte. ”Skratta inte!” ropar Sixten. Men han kan inte låta bli att fnissa själv. Axel och Alexandra hämtar hushållspapper och hjälper Max att torka ansiktet. Fem X är i Alexandras kök. De har utmanat Vilda gänget på tårttävling och klubbarna ska baka tre tårtor var. Fem X är redan färdiga med två. Den tredje tårtan ligger på golvet och är helt förstörd. Den enda som är nöjd är Maja, Alexandras tax. Hon slickar glupskt i sig resterna från golvet. Sixten tar fram nya ägg ur kylskåpet. ”Skynda er”, säger han. ”Vi får börja om och vi måste vinna! Om två timmar ska vi vara på dagis med tårtorna. Det är ju där våra domare finns.”

10 AOUÅ

EIYÄÖ


En del bokstäver i alfabetet kallas vokaler. De är 9 stycken. AOUÅ

EIYÄÖ

Resten av bokstäverna i alfabetet kallas konsonanter.

m Ringa in alla vokaler i orden på de fyra första raderna på sidan 10. m Skriv namnen på medlemmarna i Fem X. Ringa in vokalerna.

m Vilka vokaler finns i namnen? m I de här orden har alla vokaler fallit bort. Vilka är orden?

t

rt

k

kb

t

gg

t

ndb

s

lsk

v

ggkl

rk

g

lvl

mp

mm

s

gsp

n

rst

t

kb

t

gelst

n

cka

x n

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

11 AOUÅ

EIYÄÖ


särskrivning

Elva års fest – särskrivningstest

Sixtens kusin Kajsa fyller snart år. ”Välkommen till elva års fest!” står det på inbjudningskortet som han har fått. ”Det blir en väldigt lång fest”, säger Sixten och skrattar. Alexandra tittar på kortet. ”Vad menar du?” frågar hon. ”Läs vad det står!” Sixten låter irriterad. ”Elva års fest! Orden ska ju skrivas ihop. Elvaårsfest. Annars betyder det att festen håller på i elva år.” Alexandra rodnar när hon förstår. ”Vi visar de andra. De märker kanske inte heller att det är fel.” Axel och Beatrix ser felet direkt, men Max ser förbryllad ut innan han fattar. ”Det här blir en bra tävling. Mamma brukar visa mig annonser med knäppa särskrivningar”, säger Axel. ”Vi utmanar Vilda gänget på särskrivningstest.” ”Jag ringer till William och utmanar Vilda gänget!” ropar Alexandra hjälpsamt. 56

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

LÄS:


Ord kan få olika betydelse, beroende på om du skriver ihop dem eller särskriver. Gör så här, när du är osäker: Läs orden högt för dig själv och lyssna noga på hur de ska betonas.

sjuksköterska, sjuk sköterska huggormen, hugg ormen hållplatsen, håll platsen

m Axels mamma har hittat många roliga särskrivningar. Vad ska det stå egentligen?

Köp spolar vatten till bilen här!

Herr toalett finns en trappa ner.

Passa på! Matt rea! Skandal billigt!

Vrid bara lampor till salu.

Herr frisör klipper billigt!

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

Vi har kul glass med tre smaker.

57


vad lärde du dig? LÄS:

”Kul test!” tycker Vilda. ”Eller kanske kultest …”, fnissar hon. ”En poäng till mig.” De andra börjar genast hitta på särskrivningar. ”Ät bara bilar! Eller ätbara bilar?” smaka på den ni, säger Wilhelm. ”Kassa medarbetare sökes!” Victoria och de andra i Vilda gänget är snabba på att ta poäng i tävlingen. ”Ät majs kyckling!” kontrar Max. ”Vrid bara stolar!” ropar Vera. ”Vem vill ha en god skum tomte?” Axel plockar fram en påse skumtomtar och bjuder de andra. Vid det här laget skrattar alla så att de knappt kan sitta upp. Till slut räknar de ihop poängen och Fem X erkänner att de är besegrade.

m Granska bilden.

58

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

Skriv ihop de särskrivna orden som du ser i bilden.


m Vilka ord ska skrivas ihop? billiga barn cyklar

barn under kläder

fryst kyckling lever

gula majs kolvar

lång hårig dam

rea på herr kalsong

m Vad betyder orden? Skriv meningar där du använder orden på rätt sätt. sjuksköterska

sjuk sköterska

håll platsen

hållplatsen

rök fritt

rökfritt

Kopiering förbjuden. Se sid 2.

m Hitta på två egna särskrivningar och testa på en kamrat. 59


inger strömsten in

språk-kedjan Språk-kedjan är en serie övningsböcker i svensk grammatik, ordförståelse och stavning.

Stavning 1

språk-kedjan börja med stavning innehåller sju kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om Ebba och Erik. Därefter följer övningar för färdighetsträning. I slutet av varje kapitel finns en liten utvärdering i bild och text.

språk-kedjan stavning 1 och 2 innehåller tio kapitel. Varje kapitel inleds med en berättelse om Vilda gänget och Fem X.

i serien ingår följande titlar: grammatik Språk- kedjan Börja med ordklasser Språk- kedjan Ordklasser 1 Språk- kedjan Ordklasser 2

ordförståelse Språk-kedjan Börja med ordförståelse Språk-kedjan Ordförståelse 1 Språk-kedjan Ordförståelse 2

stavning Språk-kedjan Börja med stavning Språk-kedjan Stavning 1 Språk-kedjan Stavning 2 Best.nr 47-10177-1 Tryck.nr 47-10177-1

OMS_Stavning 1.indd 1

11-03-10 11.03.43

9789147101771  
9789147101771  

in in g e r s t r ö m s t e n kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering f...