__MAIN_TEXT__

Page 1

Vilse VINGBÖCKERNA

VINGBÖCKERNA

Vilse Om det är nånting som kycklingen måste akta sig för så är det räven. Men vad händer om hon går vilse och inte vet hur räven ser ut?

Vingböckerna Steg 5 Art.nr 35524 5-pack ISBN 978-91-44-08113-7 60-pack ISBN 978-91-44-08177-9

studentlitteratur.se

Görel Hydén • Jill McDougall • Deborah Baldassi HomeAtLast

20

12/9/02, 11:04 PM

HomeAtLast

21

12/9/02, 11:07 PM


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 Lund Besöksadress Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

 Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisningsändamål enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Vingböckerna ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Ingår i Vingböckerna Steg 5 Art.nr 35524 ISBN 978-91-44-08113-7 (5-pack) ISBN 978-91-44-08177-9 (60-pack) Upplaga 2:2 © 2004 Görel Hydén och Adastra Läromedel AB / © 2012 Studentlitteratur AB © 2004 Författaren, illustratören och Era Publications, South Australia Printed by Prolong Press Ltd, China 2017

978-91-44-08113-7_02_cover_p2_p4.indd 2

2017-04-10 11:02


Vilse C B M Y

Text: Görel Hydén • Jill McDougall Teckningar: Deborah Baldassi

HomeAtLast

Sweden

1

12/9/02, 8:54 PM


C

B

M

Y

"Jag har gått vilse", sa kycklingen. "Tänk om räven tar mej!"

2

HomeAtLast

Sweden

2

12/9/02, 8:59 PM


Dรฅ mรถtte hon en ko.

C B M Y

3

HomeAtLast Sweden

3

12/9/02, 9:05 PM


C

B

"Har du sett min mamma?" frågade kycklingen.

M

Y

"Ja. Gå bara uppför backen", sa kon.

4

HomeAtLast

5

Sweden

4

12/9/02, 9:16 PM

HomeAtLast

5

12/9/02, 9:26 PM


C

B

"Har du sett min mamma?" frågade kycklingen.

M

Y

"Ja. Gå bara uppför backen", sa kon.

4

HomeAtLast

5

Sweden

4

12/9/02, 9:16 PM

HomeAtLast

5

12/9/02, 9:26 PM


C

B

Kycklingen gick uppför backen så fort hon kunde.

M

Y

Där mötte hon en häst.

6

HomeAtLast

7

Sweden

6

12/9/02, 9:36 PM

HomeAtLast

Sweden

7

12/9/02, 9:45 PM


C

B

Kycklingen gick uppför backen så fort hon kunde.

M

Y

Där mötte hon en häst.

6

HomeAtLast

7

Sweden

6

12/9/02, 9:36 PM

HomeAtLast

Sweden

7

12/9/02, 9:45 PM


C

B

M

Y

"Ja. Gå bara ner till grinden", sa hästen.

"Har du sett min mamma?" frågade kycklingen.

8

HomeAtLast

9

Sweden

8

12/9/02, 9:53 PM

HomeAtLast

Sweden

9

12/9/02, 10:02 PM


C

B

M

Y

"Ja. Gå bara ner till grinden", sa hästen.

"Har du sett min mamma?" frågade kycklingen.

8

HomeAtLast

9

Sweden

8

12/9/02, 9:53 PM

HomeAtLast

Sweden

9

12/9/02, 10:02 PM


C

B

Kycklingen gick ner till grinden så fort hon kunde.

M

Y

Där mötte hon ett djur som hon aldrig sett förut.

10

HomeAtLast

11

Sweden

10

12/9/02, 10:12 PM

HomeAtLast Sweden

11

12/9/02, 10:21 PM


C

B

Kycklingen gick ner till grinden så fort hon kunde.

M

Y

Där mötte hon ett djur som hon aldrig sett förut.

10

HomeAtLast

11

Sweden

10

12/9/02, 10:12 PM

HomeAtLast Sweden

11

12/9/02, 10:21 PM


C

B

"Har du sett min mamma?" frågade kycklingen.

M

Y

"Ja. Kom in här under grinden", sa räven.

12

HomeAtLast Sweden

13

12

12/9/02, 10:30 PM

HomeAtLast Sweden

13

12/9/02, 10:40 PM


C

B

"Har du sett min mamma?" frågade kycklingen.

M

Y

"Ja. Kom in här under grinden", sa räven.

12

HomeAtLast Sweden

13

12

12/9/02, 10:30 PM

HomeAtLast Sweden

13

12/9/02, 10:40 PM


C

B

M

Y

DĂĽ hĂśrde hon mamman skrika: "Nej, kom hit!"

14

HomeAtLast

Sweden

14

12/9/02, 10:46 PM


Hon sprang förbi räven så fort hon kunde. C B M Y

15

HomeAtLast

Sweden

15

12/9/02, 10:52 PM


C

B

M

Y

"Vilken tur du hade", sa mamman. "Men nu vet du hur räven ser ut!"

16

HomeAtLast

Sweden

16

12/9/02, 10:56 PM


Steg 5 121 ord varav 61 olika

HomeAtLast

19

12/9/02, 10:56 PM


Vilse VINGBÖCKERNA

VINGBÖCKERNA

Vilse Om det är nånting som kycklingen måste akta sig för så är det räven. Men vad händer om hon går vilse och inte vet hur räven ser ut?

Vingböckerna Steg 5 Art.nr 35524 5-pack ISBN 978-91-44-08113-7 60-pack ISBN 978-91-44-08177-9

studentlitteratur.se

Görel Hydén • Jill McDougall • Deborah Baldassi HomeAtLast

20

12/9/02, 11:04 PM

HomeAtLast

21

12/9/02, 11:07 PM

Profile for Smakprov Media AB

9789144081137  

9789144081137  

Profile for smakprov