__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

L E O N A R D

J Ä G E R S K I Ö L D

N I L S S O N

P I N T X O

F Ö R L A G

Fotbollens heraldik K L U B B M Ä R K E N A S

H I S T O R I A


ARSENAL VAPENTILLVERKARNA

1 . 1 888–1 9 1 3. T VÅ Å R E F T E R K L UBBE NS F ÖDE L SE SK A PA DE S L A GE T S F ÖRS TA E MBL E M. UNDE R N A MNE T RO YA L A R SE N A L I N SP I R E R A DE S K L UBB M Ä RK E T AV WOOLW ICHS S TA DSVA PE N. DE T R E K OL UMNE R N A I M Ä R K E T

”The Invincibles”, ”The Gunners” och ”Boring, Boring Arsenal”. Kärt barn

F ÖRE S TÄ L L E R L E JONPR Y DDA K A NONE R.

tag. Men för att förklara bakgrunden till klubbens smeknamn behöver man

ME D W OOLW I CH D Å OMR Å DE T Ä R

har många namn och Premier League-giganten Arsenal FC är inget undansyna tre tränare.

1886 grundades Arsenal som Dial Square av arbetarna på vapenfabri-

ken Royal Arsenal i Woolwich, i sydöstra London. Därefter bytte klubben namn ett par gånger innan den, 1913, flyttade norrut till Highbury, och

antog namnet Arsenal. I och med klubbens ursprung fick laget smeknamnet ”The Gunners”. Ett smeknamn som spred sig landet runt tack vare tränaren Herbert Chapman. Chapman tog över Arsenal 1925 och ledde, den fram till

dess titellösa, klubben till två ligatitlar och en FA-cuptriumf. Dessutom lade

han grunden till lagets storhetsperiod under 1930-talet (fem ligasegrar) innan han tragiskt nog gick bort i lunginflammation 1934. I och med framgångarna

K A NONE R Ä R TÄT T S A MM A NK OPPL A DE

PR Ä GL AT AV S IN MIL I TÄ R A HI S T OR I A . DE T TA K L UBBM Ä RK E T OGS UR BRUK N Ä R K L UBBE N F LY T TA DE T IL L NORR A L ONDON.

2. 1 922–1 92 5 OCH 1 92 5–1 9 49. E F T E R F LY T T E N OCH N A MNBY T E T 1 91 3 DRÖ JDE DE T N Ä S TA N T IO Å R INN A N E T T N Y T T OF F IC IE L LT K L UBBM Ä RK E PRE SE N T E R A DE S. DE T Ö V RE E MBL E ME T Ä R H Ä M TAT UR S Ä SONGE NS F ÖRS TA M AT CHPROGR A M 1 922 /2 3. DE T

spred sig ryktet om Arsenal och ”The Gunners”.

UPPDAT E R A DE S T RE Å R SE N A RE DÅ

och under 1970-talet beskylldes Londonlaget för att spela tråkig fotboll. Något

E MBL E ME N VA R K L UBBE NS SME K N A MN

Utöver en cup- och två ligatitlar var efterkrigstiden inte lika framgångsrik

som accentuerades under George Grahams ledning mellan 1986 och 1995.

Ramsan ”Boring, Boring Arsenal” blev allt vanligare och värst var säsongen 1992/93 då laget inte gjorde mer än ett mål per match i elva raka omgångar.

K A NONE N VÄ NDE S ÅT VÄ NS T E R. I B Å DA

U T SK R I V E T.

3. 1 9 49–2002. I SL U T E T AV 1 9 4 0TA L E T K OM K L UBBE NS F ÖRS TA E MBL E M

Graham ledde, trots detta, Arsenal till flera stora framgångar.

I FÄ RG. RÖ T T OCH V I T T ÅT E RSPE GL A DE

Sedan ankomsten 1996 har fransmannen satsat offensivt, utländskt och

S IN T UR H A DE H Ä M TAT INSP IR AT ION

Idag heter tränaren Arsène Wenger och han revolutionerade klubben.

ungdomligt. En taktik som bland annat ledde till klubbens trettonde ligatitel 2004. En säsong som laget gick obesegrat igenom och därför förärades med namnet ”The Invincibles”.

L A GE T S M AT CHDR Ä K T E R V IL K A I

F R Å N NO T T INGH A M F ORE S T DÅ T VÅ AV K L UBBE NS GRUNDA RE H A DE SPE L AT DÄ R. I DE T N YA E MBL E ME T SK RE VS A RSE N A L I GO T I SK S T IL S A M T IDIG T SOM I SL ING T ONS S TA DSVA PE N

K L UBB: A RSE N A L F C

IN T RODUCE R A DE S, E N S TA DSDE L

SME K N A MN: T HE GUNNE RS (K A NON JÄ RE RN A )

K NU T E N T IL L K L UBBE N. DE SSU T OM

GRUNDA D: 1 886 A RE N A : E MIR AT E S S TA DIUM, L ONDON (60 260 Å SK Å DA RE ) HI S T OR I SK A SPE L A RE : DAV ID O’L E A R Y, T ON Y A DA MS, I A N WR IGH T, DE NNI S BE RGK A MP & T HIE RR Y HE NR Y

F ICK DE T L AT INSK A MO T T O T ” V IC T OR I A CONCORDI A CRE SC I T ” U T R Y MME , V IL K E T BE T Y DE R ”SE GE R VÄ XE R UR H A RMONI ”. E T T L E DORD SOM M AT CHPROGR A MSRE DA K T ÖRE N H A RR Y HOME R L Å G B A K OM. ME D Å RE N MODE RNI SE R A DE S E MBL E ME T.

12 ARSENAL


4. 2002–. A RSE N A L H A DE PROBL E M ME D AT T TA PAT E N T PÅ S I T T F ORN A K L UBBM Ä RK E OCH SK A PA DE DÄ RF ÖR E T T HE LT N Y T T E MBL E M. K A NONE N BE HÖL L S, OM Ä N NU ÅT E R VÄ ND ÅT HÖGE R. E N V IK T IG DE L AV DE T N YA M Ä RK E T VA R AT T BL ICK A F R A M

3.

MO T K L UBBE NS K OMM A NDE A RE N A E MIR AT E S S TA DIUM (2006). N Å GO T SOM RE DA N VA R PL A NE R AT N Ä R E MBL E ME T IN T RODUCE R A DE S.

5. A RSE N A L H A R ÄV E N A N VÄ N T S IG AV DE T TA A R T DE CO-E MBL E M SOM BL A ND A NN AT S AT T Ö V E R G A ML A A RE N A N HIGHBUR Y S HU V UDING Å NG. F ÖRU T OM 4.

E T T K L UBBM Ä RK E Ä R DE T TA OCK S Å E N ORDL E K SK A PA D AV HE RBE R T CH A PM A N. S Y MBOL E RN A I HE X A GONE N Ä R BOK S TÄV E RN A ”A” OCH ”C” S A M T E N F O T BOL L , V IL K A T IL L S A MM A NS B IL DA R K L UBBE NS INI T I A L E R ( A F C). DE NN A S Y MBOL F R Å N 1 930-TA L E T S Y NS Ä N IDA G PÅ SOU V E NIRE R.

1.

5.

2.

ARSENAL 13


TORINO TURINS TJUR Torino FC hade kunnat vara en mycket större klubb än vad den är idag.

Under 1940-talet ansågs ”Grande Torino” vara ett av världens bästa lag. Med spelare som Valentino Mazzola, Mario Rigamonti och Guglielmo Gabetto

vann laget fem raka ligatitlar mellan 1943 och 1949 (de två säsongerna mellan 1944 och 1945 ställdes in på grund av andra världskriget). Dessutom blev

”Grande Torino” första italienska dubbelmästaren när de vann både ligan

och cupen 1943. Under den här perioden utgjordes stommen i det italienska landslaget av Torinospelare. Vid ett tillfälle startade ”Gli Azzurri” med tio Torinospelare på plan.

Men en tragedi kom emellan Torino och fortsatta framgångar. Den 4

maj 1949, på väg hem från en träningsmatch i Lissabon, kraschade lagets

1 . 1 983–1 990. T OR INOS E MBL E M H A R A L LT ID INNE H Å L L I T E N S T E GR A NDE TJUR, S Y MBOL E N F ÖR S TA DE N T UR IN. DE T TA E MBL E M Ä R E T T AV DE ME S T POPUL Ä R A I K L UBBE NS HI S T OR I A OCH U T S Å GS T IL L VÄ RL DE NS SN Y GG A S T E E MBL E M GE NOM T IDE RN A AV T IDNINGE N GUE R IN SPOR T I V OS L Ä S A RE 201 3. GUE R IN SPOR T I V O Ä R VÄ RL DE NS Ä L DS TA SPOR T M A G A S IN OCH R Å K A R H A S I T T S ÄT E I JUS T T UR IN.

flygplan. På grund av kraftig dimma störtade planet rakt in i La Superga, en

2. 1 990–2005. ME L L A N 1 990

styrelsemedlemmar, lagets båda tränare, lagmassören, besättningen och tre

DE T TA E MBL E M SOM E N H Y L L NING

kyrka i Turin. Ingen i planet överlevde. Utöver hela truppen omkom även två journalister. Totalt miste 31 personer livet i olyckan.

Torino tvingades att starta om och bygga nytt. Ett mödosamt arbete som

också innebar klubbens första degradering till Serie B 1959. Sedan dess har

Torino upplevt både med- och motgångar. Ligatiteln 1976 och cupsegrar 1968, 1971 och 1993 visade att klubben var tillbaka. Den 9 augusti 2005 gick dock

Torino Calcio i konkurs efter år av vanskött ekonomi. Tack vare nya ägaren Urbano Cairo kunde klubben emellertid starta om i Serie B och återfå sina

gamla titlar och därmed sin historia. Sedan dess har Torino pendlat mellan de två högsta divisionerna, långt ifrån ”Grande Torinos” storhet.

OCH K ONK URSE N 2005 A N VÄ NDE S

T IL L ”GR A NDE T OR INO”, OCH DE T E MBL E M K L UBBE N A N VÄ NDE UNDE R S T ORHE T SPE R IODE N PÅ 1 9 4 0-TA L E T. BOK S TÄV E RN A S TÅ R F ÖR T OR INO C A L C IO, V IL K E T OCK S Å U T G JORDE E NDA SK IL L N A DE N JÄ MF ÖR T ME D DE T URSPRUNGL IG A E MBL E ME T VA RS A , C OCH T S T OD F ÖR ”A SSOC I A Z IONE C A L C IO T OR INO”.

3. 2005–. N Ä R T OR INO C A L C IO GICK I K ONK URS SK A PA DE S I S TÄ L L E T

K L UBB: T OR INO F C SME K N A MN: IL T ORO ( TJURE N) & I GR A N ATA (DE V INRÖDA ) GRUNDA D: 1 906 A RE N A : S TA DIO OL IMP ICO, T UR IN (28 14 0 Å SK Å DA RE ) HI S T OR I SK A SPE L A RE : JUL IO L IBON AT T I , L IDO V IE R I , GIORGIO F E RR INI , PA OL O PUL IC I & M A RCO F E RR A N T E

T OR INO F C OCH I S A MB A ND ME D DE T PRE SE N T E R A DE S E T T N Y T T K L UBBM Ä RK E . DE N S T E GR A NDE TJURE N FA NNS F ÖRS TÅ S, ÅT E R IGE N, PÅ E MBL E ME T. E T T Å R SE N A RE , L A GOM T IL L K L UBBE NS HUNDR A Å RS JUB IL E UM, L A DE S Å R TA L E T 1 906 T IL L , Å RE T F ÖR K L UBBE NS GRUNDA NDE .

116 TORINO


1.

2.

3.

TORINO 117


ATLÉTICO MADRID LILLEBROR I SPANSKA HUVUDSTADEN Atlético Madrids filosofi på senare tid har varit att värva, förädla och sedan

sälja vidare anfallare i världsklass till Europas största klubbar. Sergio Agüero, Diego Fórlan och Falcao är bara några av de skyttekungar som har representerat det rödvita Madridlaget de senaste säsongerna. Men det var med en

annan skyttekung, Diego Costa, på topp som Atlético väckte eko i Europa

genom att bryta Real Madrids och Barcelonas dominans i La Liga. Säsongen 2013/14 vann Atlético nämligen spanska ligan för första gången sedan 1996,

dessutom nådde man finalen i Champions League. Och så har det ofta sett ut för Atlético Madrid, storhetsperioder har varvats med djupdykningar.

2012, andra säsongen med Diego Simeone som tränare, var första gången

på 17 år som Atléti placerade sig topp tre i La Liga. Perioden efter ligasegern 1996 kantades inte bara av mediokra mittplaceringar, utan också av två sä-

1 . 1 903–1 91 1 . E F T E RSOM AT L É T ICO M A DR ID GRUNDA DE S SOM AT HL E T IC B IL B A OS AV B IL D A N VÄ NDE S INL E DN I NGS V I S S A MM A E MBL E M. I N I T I AL E RN A S TÅ R F ÖR ”AT HL E T I C CL UB ” OCH FÄ RGE RN A BL ÅT T OCH V I T T H Ä M TA DE S F R Å N BL A CK BURN RO V E RS SOM B Å DA K L UBB A RN A K ÖP T E S IN A T RÖ JOR AV.

2. 1 91 1–1 917. UNDE R T IDE N AT HL E T IC CL UB DE M A DR ID OCH AT HL E T IC B I L B A O VA R S A MM A NK OP P L A DE , Ä NDR A DE DE E MBL E M S A M T I D I G T. S Å N Ä R DE N B A SK I SK A K L UBBE N

songer i Segunda División i början på millennieskiftet.

BY T T E FÄ RGE R PÅ M AT CHDR Ä K T E RN A

komplex till ärkerivalen Real Madrid. En roll klubben kan sägas var född

T I L L E N RÖD V I T F L A GG A F ÖL JDE

Trots sina relativt stora framgångar har Atlético Madrid närt ett lillebrors-

till eftersom den 1903 grundades av tre baskiska studenter som, genom sitt

förflutna i Athletic Bilbao, såg den nystartade Madridklubben som en filial till

OCH Ä NDR A DE K L UBBM Ä RK E T

M A DR I DK L UBBE N E F T E R , ÄV E N OM M A N VA L DE AT T BE H Å L L A DE BL Å SHOR T SE N.

moderföreningen i Baskien. Det är också anledningen till Atlético Madrids

färger, emblem och namn, vilket ursprungligen var Athletic Club de Madrid. Det var först 1921 som laget blev självständigt från storebror Bilbao.

3. 1 917–1 939. Y T T E RL IG A RE E T T N Å GORL UNDA GE ME NS A M T E MBL E MBY T E GE NOMF ÖRDE S 1 91 7. F ÖR F ÖR S TA G Å NGE N I K L UBBE NS H I S T OR I A

K L UBB: CL UB AT L É T ICO DE M A DR ID SME K N A MN: COL CHONE ROS (M A DR A SSM A K A RN A ), RO JIBL A NCOS (DE RÖDV I TA ), L OS INDI A NOS ( INDI A NE RN A ) OCH AT L É T I GRUNDA D: 1 903 A RE N A : V ICE N T E C A L DE RÓN, M A DR ID (5 4 990 Å SK Å DA RE ). PL A NE R A D F LY T T T IL L L A PE INE TA INF ÖR S Ä SONGE N 2017/1 8, M A DR ID ( 70 000 Å SK Å DA RE ) HI S T OR I SK A SPE L A RE : A DE L A RDO, A DR I Á N E SCUDE RO, L UI S A R A GONÉ S, SE RGIO A GÜE RO & F E RN A NDO T ORRE S

P OR T R ÄT T E R A DE S NU RE G I ON A L A S Y MBOL E R F R Å N M A DR I DOMR Å DE T I K L UBBM Ä RK E T. B JÖRNE N OCH SMULT RON T R Ä DE T ( A RBU T US UNE DO PÅ L AT I N) Ä R H Ä M TA DE F R Å N M A DR IDS S TA DSVA PE N, F IGURE RN A RE PRE SE N T E R A DE S TA DE N RE DA N PÅ 1 200-TA L E T.

4. 1 939–1 9 47. E F T E R SPA NSK A INBÖRDE SK R IGE T SL OGS L A GE T IHOP ME D DE T SPA NSK A F LY G VA PNE T S K L UBB OCH B IL DA DE AT HL E T IC

68 ATLÉTICO MADRID


AV I AT ION CL UB DE M A DR ID. DE T RE DA N E X I S T E R A NDE K L UBBM Ä RK E T MODIF IE R A DE S GE NOM AT T V ING A R F ÖR AT T S Y MBOL I SE R A F LY G VA PNE T T IL L K OM S A M T AT T E N K UNG A K RON A PL A CE R A DE S I T OPP. DE SSU T OM MINSK A DE S A N TA L E T R Ä NDE R F R Å N T OLV T IL L S JU. DE T VA R ME D DE NN A L OGG A SOM K L UBBE N VA NN S IN A

1.

2.

F ÖRS TA L IG AT I T L A R (1 9 4 0 OCH 1 9 41 ). DE T VA R OCK S Å UNDE R DE N H Ä R PE R IODE N M A N T OG N A MNE T AT L É T ICO E F T E R AT T U T L Ä NDSK A K L UBBN A MN F ÖRB JUDI T S.

5. 1 9 47–. N Ä R F LY G VA PNE T SE PA RE R A DE S F R Å N AT L É T ICO M A DR ID F ÖRSVA NN OCK S Å DE SS S Y MBOL E R UR M Ä RK E T. I BÖR JA N VA R

3.

E MBL E ME T S K ON T URE R BL Å , ME N DE T Ä NDR A DE S UNDE R 1 980-TA L E T. DE S JU S TJÄ RNORN A Ä R H Ä M TA DE UR E N DE L AV S TJÄ RNB IL DE N URS A M A JOR (S T OR A B JÖRN). DE F E M SPE T S A RN A PÅ S TJÄ RNORN A S Y MBOL I SE R A R M A DR IDS K R INGL IGG A NDE PRO V INSE R SE GO V I A , ÁV IL A , GU A DA L A JA R A , CUE NC A OCH T OL E DO.

4.

5.

ATLÉTICO MADRID 69

Profile for Smakprov Media AB

9789188395160  

9789188395160  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded