Page 1

Good Stuff GOLD B

GOOD STUFF GOLD Good Stuff GOLD A-D (för år 6-9) är en uppdatering av originalet Good Stuff A-D. Här har vi behållit den omtyckta kärnan i Good Stuff och kompletterat med nytt och varierat utifrån lärare och elevers önskemål. Bland annat hittar du mer realia, rikligt med övningar på olika nivåer, lite mer omfattande övningar och projekt, fler hörövningar, lektionstips och tester till alla texter.

TEXTBOOK Coombs Bayard Hagvärn Johansson

Fungerar Good Stuff GOLD med andra Good Stuff böcker? JA! Tough Stuff för att ha något extra att bita i för de elever som blir klara snabbt eller behöver läsa och jobba extra vid sidan om. Good Stuff Listening fungerar utmärkt om ni vill ha ännu fler hörövningar att jobba med. Just Stuff är ett utmärkt läromedel för t.ex. språkvalsgruppen. Good Stuff GOLD B (år 7) består av: Textbook Workbook Teacher’s Guide (CD-ROM) Key Teacher’s CD Pupil’s CD Onlinebok

Good Stu B

TEXTBOOK

Interaktiv webb

Good Stuff GOLD glosträning på www.liber.se/glosmaskin Good Stuff GOLD – taking it further! utarbetad i enlighet med lgr11 And An Andy dy C dy Coombs oomb bs Best.nr 47-09241-3 Tryck.nr 47-09241-3

Anni nik ika ka Bayard Bay a ar ard d Annika Rolla Ro land d Hagvärn Hag gvä värn ärn r Roland Kjel ell ll Johansson Jo oha hans nsso son so n Kjell

GSB_OMSL_mars_TRYCK.indd 1

2012-03-13 14.29


ISBN 978-91-47–09241-3 © 2012 Annika Bayard, Andy Coombs, Roland Hagvärn, Kjell Johansson och Liber AB

projektledare och redaktör Ulrika Wendéus formgivning och omslag Sara Ånestrand bildredaktör Mikael Myrnerts illustrationer Lene Due Jensen produktion Anna Törnqvist Göpel omslagsfoto Henk Bentlage/Shutterstock

Första upplagan 1

repro Repro 8 AB, Stockholm tryck Kina 2012

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm

tfn : 08-690 90 00 hemsida : www.liber.se kundservice tfn : 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post : kundservice.liber@liber.se

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 2

2012-03-12 08.34


Contents Money

5

Snow White

Travelling around Florida

6

Snow White

44

Problem? or No Problem?

Catching the Tube

8

Dwarf Facts

50

The School Magazine

90

Money, Money, Money

9

High on a Mountain

92

A Crazy Argument

94

Wake Up!

96

Teenagers and Sleep

97

The Runner

98

Pocket Money

10

Bargain Bike

11

Lend Me Some Money

12

Money Makes the World Go Round

13

The Lucky Penny

14

Food

17

My Canadian Blog

18

Pizza for Two

20

The Complaint

21

Fast Food

22

My Great Idea

24

What is the Future of Food?

26

A Bottle of Coke

28

Schools

Nicky’s Big Trip

34

First Day

36

Just an Ordinary Day

38

British Schools

40

American Schools

41

My First Class

42

52

You First

54

From a Balloon

56

Strange Flying Animals

58

Peter Pan by J.M. Barrie

60

Free Time

63

Gagan from England

64

First Lesson

66

Did You Know This

Horror

89

101

What Really Scares Us?

102

Late at Night

104

Fantastic Scary Novels…

105

The Long Wait

106

What the Shark Vomited

108

Bob’s Secret

110

about Horses?

67

Alice and Her Café

68

Planning the School Play

70

December

The Football Field

72

A Swedish Tradition

Home or Away?

74

Me and Jack

118

Winter’s Whispered Moan

122

Wordlist

125

Stars

75

Pen Pals

76

Bollywood vs. Hollywood

78

I’m going to be a Star

80

Signs of the Zodiac

82

The Stars

84

115 116

Our Home – The Solar System 86 Galaxy Song

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 3

51

31

Going to School in South Africa 32 At the British Museum

Flying

43

88

2012-03-13 09.47


Bildförteckning: Tim Platt/Getty Images 5 Elan Fleisher/LOOK/IBL 6(1) Remi Benali/Gamma/IBL 6(2) Sunil Prasannan 8 Wendy Idele/Workbook Stock/Getty Images 10 Roger Wright/Image Bank/Getty Images 11 Ahmed Aboul-Seoud/Shutterstock 13 Catherine Servel/Photonica/Getty Images 15 px photography/Getty Images 17 rappensuncle/Flickr/Getty Images 18 C. Bryant/ClassicStock/Corbis/Scanpix 23 Simon Kreitem/Reuters/Scanpix 25 FoodPix/Getty Images 26 Peter Cade/Stone Sub/Getty Images 31 Getty Images 32 Per-Anders Pettersson/Scanpix 32 Per-Anders Pettersson/Scanpix 33 Justin Pumfrey/Taxi/Getty Images 35 Flickr/Getty Images 36 irin-k/Shutterstock 37 StockFood/Getty Images 38 Peter DazeleyPhotographer’s Choice/Getty Images 39 Rex Feautures/IBL 40 Leslie E. Kossoff - Pool/Getty Images 41 Erik Dreyer/Stone/Getty Images 43 Els Jooren/Shutterstock 44 Erik Dreyer/Stone/Getty Images 45 Fedor Selivanov/Shutterstock 46 Jeff Gynane/Shutterstock 48 Erik Dreyer/Stone/Getty Images 49 AP/Scanpix 51 Andy Ryan/The Image Bank/Getty Images 52 Luis Castaneda/The Image Bank/Getty Images 53 Steve Fitchett/Taxi/Getty Images 54 Dominic Favre/Keystone/Scanpix 56 Pashabo/Shutterstock 57 National Geographic Creative/Getty Images 58 Lisa Steiner/SplashdownDirect/Rex/IBL 59 KPA / Heritage-Images/Scanpix 60 Peter Cade/The Image Bank/Getty Images 63

PhotoAlto/Getty Images 64 Studio 37/Shutterstock 67 Jim Corwin/Photographer’s Choice/Getty Images 68 Barbara Dudzinska/Shutterstock 69 Robert Marquardt/Getty Images 74 F. Baganoff, R. Shcherbakov/CXC/MIT/Nasa 75 Annabelle Breakey/The Images Bank/Getty Images 77(1) Mansi Thapliyal/Reuters/Scanpix 77(2) Tibor Bognár/AGE/Scanpix 78 Danish Siddiqui/Reuters/Scanpix 79 Etienne de Malglaive/Gamma/IBL 81 JPL-Caltech/GLIMPSE-MIPSGAL/Nasa 85 Nasa 86 Walt Seng/Workbook Stock/Getty Images 89 Photolibrary/Getty Images 91 Rapsodia/Getty Images 93 Blend Images/Getty Images 95 Johner Images/Getty Images 97 Shutterstock 99 Nuts/Iconica/Getty Images 100 Brendon Thorne/Getty Images 101 Rido/Shutterstock 102(1) John Kershner/Shutterstock 102(2) Joe McBride/Photographer’s Choice/Getty Images 102(3) Krivosheev Vitaly/Shutterstock 102(4) Luxorphoto/Shutterstock 102(5) Aurora Creative/Getty Images 103(1) Stock Illustration Source/Getty Images 103(2) Rashchektayev/Shutterstock 103(3) Peter Waters/Shutterstock 103(4) Eric Isselée/Shutterstock 103(5) Everett Collection/IBL 104 Carl Sutton/Picture Post/Getty Images 105 fStop/Getty Images 107 Michael Gilbert/Getty Images 109 Debra Mcclinton/Stone/Getty Images 115 Erich Stering/DN/Scanpix 117 Lucy Barden/Garden Picture Library/Getty Images 119 Sliper84/Shutterstock 122 Illustrationer sid 82-83 Kess/Shutterstock

Textkällor: "Just an Ordinary Day" thanks to Paul Flack and his class, s.38. "Galaxy Song", by Eric Idle and John Du Prez©Kay-Gee_Bee Music Ltd./EMI/Virgin Music Ltd. Tryckt med tillstånd av EMI Virgin Music AB, s.88. The Football Field, s.72, baserad på originalet "On the Pitch" i första utgåvan av Good Stuff B, 2002. "What the Shark Vomited" by Andrew Thelander, s.108.

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 144

2012-03-12 08.44


Money Titel

good stuff GOLD 5

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 5

2012-03-12 08.34


Money Money

Travelling around Florida Tara and her friend, Ann, have decided to travel around Florida. Tara has emailed home.

@

Thursday 6 July Hi Mom, Dad and Billy,

Here we are in Orlando. I found a luxury hotel to relax in after our journey. I know I have to be careful with money but I thought we needed it.

travel resa decide bestämma sig för luxury lyx relax koppla av journey resa careful försiktig brilliant fantastisk real riktig rocket raket space rymd touch röra vid amazing fantastisk whole hel about ungefär size storlek roller coaster berg och dalbana haunted spök terrified livrädd spend (spent,spent) göra av med

Yesterday, we went to the Kennedy Space Center. It’s brilliant! They have a garden with eight real rockets that went into space. You can touch them. It’s amazing touching something that has been into space – been to the moon! Then we went to Disney World. The whole Disney Resort, the theme park and hotels, is about the size of San Francisco! It has great rides, roller coasters, water rides and haunted houses. Best ride – Space Mountain – a roller coaster in the dark – I was terrified! I spent about 700 dollars but I bought lots of cool presents. Tomorrow we are going to Gatorland to check out the alligators. Lots of Love, Tara

torland Ga

check out kolla på

6 good stuff GOLD

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 6

2012-03-12 08.34


Money

@

Wedne s

Hi Mo

day 12 July

m, Dad

and Bil Sunny ly, Key We st – wh – loads ite beac to do! hes and blue se as On Mo nday w e took a bottlen boat tr ose dol ip and p h i ns! The we saw saw n we w manate e n e s t . snorke weird l Manat lling an ooking ees are . We di d v e r y said th r a d r n e ’t get v and rea ey are e e r l y ly xtreme close – heard o ly shy a the gui f them nimals. d e before. I had n They fe ever ev I love t e d o en n the se he Span a i s g h cultu r a Spanish s s es. re here with C . I’ve b ubans, of othe e e n using Mexica r Spani my ns, Gua sh spea t e m k e a r l s a . ns and It’s a gr Anne a lots eat exp nd I ha d e r a i e nce. big figh too exp t. Anne ensive, so I’ve says th b at ever een pay Love, ything ing for is a lot of Tara stuff.

sea hav loads massor bottlenose flasknos dolphin delfin bottlenose dolphin öresvin (även

flasknosdelfin) snorkel snorkla manatee manat rare sällsynt weird konstig close nära extremely väldigt shy blyg feed on äta av, livnära sig på experience upplevelse stuff grejer g j

cts USA Fa Capital Currency

@

Hi Mom and Dad,

I’m still here in Key West! Anne left yesterday. We had a huge argument about money. She said I was spending too much, staying in luxury hotels and doing expensive things all the time. I think she’s gone to see friends in New Orleans. She’s got money left! I have a little problem – I’m nearly out of cash. I have just enough to get the bus back to Orlando. I’m going to ask a big favor. Can you send me some money? The flight home is $1000. Can you call me? I’ve run out of credit on my cell. Love, Tara

Dollar

le Bald Eag is of Florida te The sta d n la g an En bigger th sn’t have erica doe ually Am but, ct A e g nguage, ngua federal la l a ci Offcial la ffi h o an say Englis of people % 0 8 t r x ove . The ne language t rs fi ir e . is th Spanish nguage is biggest la

National Fun fact

Sunday 16 July

n D.C.

to Washing

symbol

still fortfarande leave (left, left) ge sig av huge jättestor argument gräl stay bo luxury lyx left kvar out of slut på cash kontanter enough tillräckligt favor tjänst flight flyg cell = cell phone mobil

good stuff GOLD 7

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 7

2012-03-13 13.57


Money

Catching the Tube MARK

Excuse me, I want to get to Brixton. How do I get a ticket?

GUARD

Do want to buy a one-week travel card?

MARK

I’m only here for two days.

GUARD

OK. You can buy your ticket from the machine over there.

MARK

I’ve tried. But I can’t work it out.

GUARD

You need the right change. You find which zone your station is in. Then you press the button for the type of ticket you want.

MARK

Type of ticket? I just want to go to Brixton.

tube tunnelbana catch the tube ta tunnelbanan ticket biljett guard vakt travel card rabattkort work out förstå sig på change växel press trycka på button knapp return ticket tur- och returbiljett last räcka, vara single ticket enkel biljett stay stanna

GUARD

OK. But if you want to come back today you can buy a return ticket. Or if you want to go to other places than Brixton you can buy a travel card for zones one and two that will last you all day.

MARK

I just need a single ticket I think. I’m staying overnight at a friend’s house. But I need to get a ticket now. Can you help me please?

GUARD

OK, follow me. Look. I’ll show you. See. Brixton is there in zone two. So you need to put the right change in here and then press the single ticket button.

change byta southbound som går söderut enjoy your stay ha det så trevligt repeat upprepa, säga en gång till

MARK

Thanks a lot.

GUARD

Don’t forget to change at the Elephant and Castle. Take the Bakerloo line to the Elephant and then get on a southbound Northern Line train to Stockwell. Then you want to go by a southbound Victoria Line train to Brixton. Enjoy your stay.

MARK

I’m sorry, could you repeat that, please.

8 good stuff GOLD

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 8

2012-03-12 09.24


Money

Money, Money, Money Do you want lots of money? Here are some suggestions:

Wait for it Become a waiter. This is what Bruce Willis, the famous actor from the Die Hard movies, did. He was working as a waiter when a movie director saw him. The director liked his style and made him a star. He earns millions of dollars every year.

suggestion förslag wait här: servera become (became, become) bli waiter servitör, kypare famous berömd actor skådespelare director regissör style stil earn tjäna

What country does Bruce come from?

Dig for it You don’t want to be a waiter? Why not look for oil? John D Rockefeller did. He found a lot of oil and it made him wealthy. In 1913 he had over $900 million. That would be about $200 billion today!

dig (dug, dug) gräva wealthy förmögen, rik billion miljard

How did Rockefeller become so rich?

Smell for it Oil too messy for you? Then make people smell good. Perfume is a multi-million dollar industry. But one of the biggest designers must be ’Coco’ Channel. She was born into a really poor family in the early 1900’s. When her mother died her father could not look after her so he sent her to an orphanage. ‘Coco’ was tough, a top designer and a smart business woman. A winning combination. She changed fashion, created new perfumes and earned a lot of money doing it.

smell lukta, dofta messy kladdig smell lukta perfume parfym multi- mång poor fattig early tidig orphanage barnhem smart intelligent change förändra fashion mode create skapa

Where was ‘Coco’ Channel sent after her mother died?

Hope for it How about trying the lottery? In some states in the USA, people play ‘The Big Game Lottery’ - Of course, not many people win. But if you are lucky – you can win big – one spring day, a couple of years ago, two lucky winners shared a jackpot of $175 million each.

hope hoppas be lucky ha tur lucky tursam share dela each var (och en)

What does ‘win the jackpot’ mean?

good stuff GOLD 9

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 9

2012-03-12 08.34


Money

Pocket Money John from London terrible hemsk usually vanligtvis broke pank magazine veckotidning a few några sweets sötsaker, godis arcade galleria cash kontanter, pengar disappear försvinna save towards spara till even till och med savings account sparkonto

I’m terrible with money. I usually get about ten pounds a week from Mum and Dad on a Saturday and I’m broke by Sunday. I don’t know how. I buy a magazine and a few sweets and then I sometimes go down to the arcade to play video games with my friends. The cash just disappears out of my pocket. My dad says I should try and save my money towards something I want. He even made me open a savings account at the bank. It’s got 55 p in it!

Sharon from New York immediately omedelbart tin burk graphic card grafikkort really verkligen rubbish skräp, kass at the moment just nu

I get about fifty dollars a week, which is more than most of my friends get. I immediately put thirty dollars into my savings tin under my bed. I want to buy a better graphic card for my computer so that it can do more things. It’s really rubbish at the moment. In about seven weeks I’ll have saved the two hundred dollars I need. The rest of the money I usually spend on going out with my friends to the movies or something like that.

Nev from Melbourne as long as så länge som mean snål adult vuxen reports betyg waste slösa bort lollies godis

I don’t get pocket money every week. My parents give me money when I ask for it as long as I have done all my schoolwork and my jobs around the house. They’re not mean; they just think I should earn my money like an adult. Last year, I got good reports and it bought me a bike! It also means I don’t waste my money on lollies. What do you spend your money on? What did you buy last week?

10 good stuff GOLD

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 10

2012-03-12 08.34


Money

Bargain Bike JULIA

Dad, you always tell me to exercise more, don’t you?

DAD

Yes, I do. I think you spend far too much time watching TV or playing on your Playtrain.

JULIA

It’s called a Playstation Dad. Well, if you want me to exercise more I need 200 pounds.

DAD

And I need a million pounds to buy myself a mountain to ski on. Skiing is good exercise.

JULIA

I’m serious Dad. There’s a really good sale on and they’re selling mountain bikes very cheap.

DAD

200 pounds is not my idea of cheap.

JULIA

It’s half price. Come on Dad, a bike would be really good for me.

DAD

You’ve already got a bike.

JULIA

I’ve had that bike for six years. My feet drag on the ground when I ride it. My knees go higher than my ears. I look so stupid!

DAD

200 pounds is a lot of money.

JULIA

It’s half price Dad. It’s a bargain. You love bargains.

DAD

That’s true. Wait until your birthday and we’ll see.

JULIA

My birthday is next week. The bikes will all be gone. Yesterday there were three left and half an hour ago, only two. Oh Dad, come on. Please! lease!

DAD

Trust me. Wait until your birthday. day.

bargain fynd tell (told, told) säga exercise träna; träning spend (spent, spent) tillbringa far too much alldeles för mycket mountain berg

ski åka skidor I’m serious jag menar allvar sale rea there’s a sale on det är rea nu cheap billig already redan drag släpa ground mark ride (rode, ridden) här: cykla knee knä stupid dum

true sann wait vänta until till left kvar ago för ... sedan trust lita på

Why doesn’t Julia want her old bike? Everybody likes getting a good deal. What is your best bargain buy?

good stuff GOLD 11

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 11

2012-03-12 08.34


Money

Lend Me Some Money Fred needs to borrow some money from one of his friends. lend låna borrow from låna av owe vara skyldig last week förra veckan go ice-skating åka skridskor closed stängd

chuck dumpa, spola lovely underbar won’t, will not kommer inte dump dumpa, spola it’s none of your business det

angår dig inte

FRED

Could one of you lend me 20 dollars?

JIMMY

Again? You already owe me 10 dollars from last week.

FRED

I know. I’ll pay you back next Saturday.

LISA

What about the 10 you owe me?

FRED

The Saturday after that.

JIMMY

What do you want more money for?

FRED

I’m going ice-skating tonight.

LISA

The rink in town is closed tonight.

FRED

I’m going to the rink in Mansfield.

JIMMY

Mansfield doesn’t have a rink. Why do you really want the money?

FRED

OK. I want to buy my girlfriend a present.

LISA

Jane?

FRED

No, Martha. I chucked Jane yesterday.

LISA

Why? She was lovely.

FRED

Look, will one of you lend me the money or not?

JIMMY

I won’t. First you dump Jane. And then the next day you want to buy your new girlfriend a present!

FRED

What about you Lisa? Will you lend me the money?

LISA

Tell me why you dumped Jane.

FRED

It’s none of your business!

LISA

That’s true. But lending you money is my business. You’re not getting any money and I want the 10 dollars you owe me really soon. Why don’t Jimmy or Lisa want to lend Fred the money? Think about this statement ”Never lend money, never borrow money”. Do you agree or disagree? Explain why.

12 good stuff GOLD

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 12

2012-03-12 09.32


Money

Money Makes the World Go Round Funny stuff, money. Coins and bills. We carry it in our pockets and our wallets, but how often do we think about what it really is? Why does the world run on bits of paper and metal that we all agree is worth a certain thing? The idea of money is very old. Historians think that it was the Babylonians that first came up with the idea about four thousand years ago. They needed a system that would make trading and buying and selling easier. Before that people used barter to trade – they directly swapped one thing for another after negotiating. Imagine if we still all had to carry things around with us to swap every time we wanted a cup of coffee! We would need much bigger pockets! Metal was used because it is easy to divide and carry around. The first stamped coin found so far is from ancient Greece – about 700bc. The method became popular very quickly as leaders all over the world put their power and their faces onto coins. The oldest currency still going today is the British Pound or Sterling as it is sometimes called. It was introduced by King Offa in the 8th century. When the British Empire was very powerful the Pound was used as the world currency. One of the newest currencies is the Euro, introduced at the start of 1999. About 350 million people use it day to day but this number is getting bigger all the time. One thing to remember about money is that it is only a symbol. It is just a bit of paper or metal that everyone believes they can exchange for services or goods.

funny lustig stuff grej coin mynt bill sedel carry bära wallet plånbok run on gå på, drivas av agree vara överens om worth värd certain viss, bestämd historian historiker come up with hitta på trade handla barter byteshandel swap byta (även swop) negotiate förhandla imagine föreställa sig divide dela stamped stämplad, präglad ancient mycket gammal Ancient Egypt forntida Egypten 700BC = 700 before Christ

700 före Kristus power makt currency valuta still going som fortfarande

används the 8th century på 700-talet empire imperium powerful mäktig believe tro exchange for byta mot service tjänst goods varor

What system was used before money?

good stuff GOLD 13

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 13

2012-03-12 09.32


Money

The Lucky Penny “See a penny, pick it up, then all day you’ll have good luck.” lucky penny ”lyckopeng” pick plocka pavement trottoar bend (bent, bent) böja, böja sig

dance routine dans, koreografi force tvinga twist vrida ache göra ont competition tävling

championship mästerskap famous berömd

Sandra could hear her mother’s voice in her head as she looked at the coin on the pavement. She bent down to pick it up – she needed all the luck she could get today. Sandra had been practising her dance routine for weeks, running, jumping and dancing all over the garden and all over the house. She put on her music and forced her body to bend and twist. Her body ached each night as she went to sleep. She dreamt about each dance move – she dreamt about winning the competition. Now the day was here – she was going to win her place in the National Finals in London. After that, the world championships in America, a job with a professional dance group, travelling all over the world. Dance would make her famous and make her rich.

sign tecken come true bli verklighet leave (left, left) lämna somewhere någonstans

Sandra was so nervous. She needed that penny. She needed that luck. With it she couldn’t lose. It was a sign that she was going to win and that all her dreams were going to come true. She would leave this little town and live somewhere wonderful like New York or Paris. She would buy her mum and dad a big house to live in and they wouldn’t have to work all the time. She would buy expensive clothes and go to all the best parties.

slip glida frown rynka pannan stuck to fast i glue limma

Her fingers closed around the coin and she lifted it but the coin slipped from her fingers. Sandra frowned. It was stuck to the road! Someone’s idea of a joke. Glue a coin to the street and watch the stupid people trying to pick it up.

it’s due den ska komma

rucksack ryggsäck pull dra thin tunn comb kam push trycka

Sandra knew she should stand up and go to the bus stop – the bus was due in a few minutes. But the coin – she wanted the coin. She reached around into her rucksack. She pulled her dance shoes out of the bag and looked in. She had a very thin comb in there. She could force the coin off the pavement. She got on her knees and started pushing at the coin, trying to force it loose.

14 good stuff GOLD

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 14

2012-03-12 08.34


Money It wasn’t so simple. The comb bent as she pulled and pulled. The coin stayed where it was, it didn’t move. Sandra was about to give up, leave the coin and run to the bus stop when the coin moved. Just a bit, a little, but it definitely moved. Sandra cried out in triumph and doubled her effort. Five minutes later she had the coin in her hand. Just an ordinary, boring penny – but it was her lucky penny and now she was going to win the competition! Sandra stood up, stuffed her shoes quickly back into her bag, a smile on her face. She turned around and looked along the street just in time to see her bus turning around a corner and disappearing from view. Sandra had to wait an hour for the next bus. She sat at the bus stop talking to herself. “Stupid bus!” She found the coin in her pocket. “Stupid lucky coin.” It wasn’t a lucky coin – it was the opposite – an unlucky coin, an unhappiness penny. She wouldn’t get to the competition now. The rules were clear – she had to register to enter before three o’clock and it was ten past three already. Her dreams of the USA, fame and fortune were disappearing with every minute.

simple enkel move röra sig was about to skulle just definitely absolut double fördubbla effort ansträngning ordinary vanlig boring tråkig

stuff stoppa along längs from view ur sikte opposite motsats rule regel clear klar, tydlig register anmäla sig enter delta fame berömmelse fortune rikedom competely helt depressed deppig anyway i alla fall next to bredvid middle aged medelålders poke out sticka ut glance snegla

Finally the bus arrived. Itt looked full. Sandra was completely depressed – but she he got on anyway. She could d always watch the competitition – look for some ideas as for next year. Sandra paid the driver and nd sat next to a middle-aged d man, putting her rucksack ck between her legs, her dance shoes poking out of the top. The man glanced at her and then at the shoes. good stu stuff GOLD 15

GSB_TB_ORIG_trycka.indd 15

2012-03-12 08.34


Good Stuff GOLD B

GOOD STUFF GOLD Good Stuff GOLD A-D (för år 6-9) är en uppdatering av originalet Good Stuff A-D. Här har vi behållit den omtyckta kärnan i Good Stuff och kompletterat med nytt och varierat utifrån lärare och elevers önskemål. Bland annat hittar du mer realia, rikligt med övningar på olika nivåer, lite mer omfattande övningar och projekt, fler hörövningar, lektionstips och tester till alla texter.

TEXTBOOK Coombs Bayard Hagvärn Johansson

Fungerar Good Stuff GOLD med andra Good Stuff böcker? JA! Tough Stuff för att ha något extra att bita i för de elever som blir klara snabbt eller behöver läsa och jobba extra vid sidan om. Good Stuff Listening fungerar utmärkt om ni vill ha ännu fler hörövningar att jobba med. Just Stuff är ett utmärkt läromedel för t.ex. språkvalsgruppen. Good Stuff GOLD B (år 7) består av: Textbook Workbook Teacher’s Guide (CD-ROM) Key Teacher’s CD Pupil’s CD Onlinebok

Good Stu B

TEXTBOOK

Interaktiv webb

Good Stuff GOLD glosträning på www.liber.se/glosmaskin Good Stuff GOLD – taking it further! utarbetad i enlighet med lgr11 And An Andy dy C dy Coombs oomb bs Best.nr 47-09241-3 Tryck.nr 47-09241-3

Anni nik ika ka Bayard Bay a ar ard d Annika Rolla Ro land d Hagvärn Hag gvä värn ärn r Roland Kjel ell ll Johansson Jo oha hans nsso son so n Kjell

GSB_OMSL_mars_TRYCK.indd 1

2012-03-13 14.29

9789147092413  

TEXTBOOK Andy Coombs Annika Bayard Roland Hagvärn Kjell Johansson Andy Coombs Annika Bayard Roland Hagvärn Kjell Johansson AnAnAnAnAnAnAnddy...

9789147092413  

TEXTBOOK Andy Coombs Annika Bayard Roland Hagvärn Kjell Johansson Andy Coombs Annika Bayard Roland Hagvärn Kjell Johansson AnAnAnAnAnAnAnddy...