Page 1

MATTE

MATTE

MATTE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck Olsson • Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Varje kapitel är kopplat till lärandemål och följer ett tydligt upplägg som avslutas med problemlösning och repetition. Till grundboken finns häften i två svårighetsnivåer – Bonus blå för elever som behöver träna mer och Bonus röd för elever som behöver extra utmaningar.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK– åk 6. För åk 2 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2A

2A

2A

2A

2A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2B

2B

2B

2B

2B

Läs mer på www.nok.se/eldorado

GRUNDBOK

2A ISBN 978-91-27-41319-1

9

Eldorado GB 1B.indd 1

1 0 0 0 0

+

5

6

7

8

9

10

5

10

11

12

13

14

15

6

11

12

13

14

15

16

7

12

13

14

15

16

17

8

13

14

15

16

17

18

9

14

15

16

17

10

15

16

17

18

18 19

19 20

2A ngrid Olsson Margareta Forsbäck

789127 413191

09-05-07 21.49.10


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-07-08 15.48.42

GB 2A.indd 2


nnehåll Kapitel 1

s4

Talkamraterna 11–20

Kapitel 2

s 20

Kapitel 6

s 76

Multiplikation Division 10:ans tabeller 5:ans tabeller

Miniräknaren + och – Överslagsräkning Textuppgifter, + och –

Kapitel 7

Kapitel 3

Hundra rutor 0–99 Beskriva tal Skillnad, 41 – 39, 54 – 21

s 32

Klockan Se + och – Tom tallinje

Kapitel 4

Kapitel 8 s 48

Hälften och dubbelt Multiplikation med 2 Division med 2 2:ans tabeller

Kapitel 5

s 62

Rita tredimensionellt Symmetri och asymmetri Volym, l och dl

s 92

s 106

Se om entalen är högst 9 Flytta ental vid addition, 49 + 26

Kapitel 9

s 118

Symmetri Textuppgifter, ”tillsammans” och ”finns kvar”

Utvärdering 2 A

s 128

Problemlösning, utvärdering och repetition finns sist i varje kapitel.

3 GB 2A.indd 3

09-05-08 02.24.09


Kapitel 1 Jag följer åttans kolumn, vi möts på 14.

6 + 8, jag följer sexans rad.

+

6

7

8

9

10

5 10

11

12

13

14

15

6

11

12

13

14

15

16

7 12

13

14

15

16

17

8 13

14

15

16

17

18

9 14

15

16

17

10 15

16

17

• Talkamraterna 11–20 4 GB 2A.indd 4

18

18 19

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5

19 20

• Problemlösning

Utgå från bilden och samtala om hur additionstabellen fungerar och vilka mönster man kan se i den. Spela Talkamratsspelet, se reglerna i lärarboken.

09-05-08 02.24.18


Talen 1–20 Skriv talens grannar.

12 13

19

15

Skriv rätt tal i rutorna.

0

5

10

15

20

Dra streck och rita så att det stämmer.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

tio elva tolv tretton fjorton femton sexton sjutton arton nitton tjugo

Taluppfattning inom talområdet 1–20.

GB 2A.indd 5

5 09-05-08 02.24.27


Mönster Fyll i de tal som saknas.

+

5

6

7

8

9

10

5

10

11

12

13

14

15

Alla rutor med talet 15.

6

11

12

16

7

12

15

Diagonalen med talen 10, 12, 14, 16, 18, 20.

8

13

16 17 17 19

GB 2A.indd 6

10 + 9+ 9 9

10

9

6

7

Snurra gemet. Svara på en av uppgifterna. Om du svarade rätt får du ta rutans plockis.

8 10

10

8

7

9

+

6

8

7+

10

7

8

5

6

+

5

15

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

+

10 + 5 5+5 6 10 + 6 6+

Fyll i rätt tal i de gula och röda rutorna. Täck talen med plockisar.

8

17

19

7

10

Alla rutor med talen 17.

+ 10

9

17

Måla med rätt färg.

Träning på talkamraterna 10–20, på lika tal och på tio + ental, samt på att uppfatta mönster. Eleverna turas om att snurra gemet. Den som får flest plockisar vinner.

09-05-08 02.24.31


Se svaren Lika tal.

Nästan lika tal.

5 + 5 = 10

5+6=

6+6=

6+7=

7+7=

7+8=

8+8=

8+9=

9+9=

9 + 10 =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Fyll i talfamiljerna.

13

6

+

=

-

=

7

+

=

-

=

7

+

=

-

=

8

+

=

-

=

Med hjälp av kulramen är det lätt att se addition av ”lika tal”, t ex 7 + 7 som grupperingarna 5 och 2 + 5 och 2, vilket i sin tur ger 10 + 4. Om 7 + 7 är 14 måste 6 + 7 vara 1 mindre och 7 + 8 vara 1 mer.

GB 2A.indd 7

s 3 NIvÅ

7 09-05-08 02.24.36


3 + 2 = 5, då är summan 5.

Sortera uppgifter

Ringa in alla uppgifter där summan är högst 9.

8+1 5+7 4+4 5+3 9+3 6+2 6 + 6

3 + 9 7 + 2 9 + 0 1 + 7

5+6

Summan är högst 9.

Summan är större än 10.

5+2

7+7 Nu får du skriva uppgifter.

Ringa in alla uppgifter där entalen räcker till.

14 – 3 16 – 4 13 – 6 14 – 1 17 – 5 15 – 8 14 – 7 18 – 8

Entalen räcker till.

Entalen räcker inte till.

15 – 3

15 – 8 Nu får du skriva uppgifter.

8 GB 2A.indd 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15 – 7 18 – 9 16 – 3 14 – 5

Träning på att sortera olika uppgiftstyper. Uppgifterna i de vänstra rutorna kan lösas med hjälp av talkamraterna 1–10. Uppgifterna i de högra rutorna är talkamrater 11–18.

09-05-08 02.24.38


Talkamrater 2–10 Fyll i så att det stämmer.

6 4 5 8 9

= = = = =

2 3 2 3 5

+ + + + +

7 6 9 7 8

= = = = =

1 3 3 2 4

+ + + + +

3

6 2 7 5 6

+ + + + +

7

3 8 1 1 4

= = = = =

+ + + + +

4 6 4 2 3

Addera åt alla håll i räknekaninerna.

1

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4 5 3 2 5 4 6 10 4

6 4 1

2 6 2

3

0

3

2

2

4

4

1

Träna talkamraterna med miniräknare.

Talkamraterna 1–10 är en viktig förkunskap till att kunna dela upp tal, t ex 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4. Räknekaninerna är självrättande eftersom summorna lodrätt, vågrätt och i öronen ska vara lika.

GB 2A.indd 9

9 09-05-08 02.24.44


Nio plus något Rita och skriv så att det stämmer.

9 + 5 = 10 +

+

= 10 +

+

= 10 +

+

= 10 +

Vad smart att flytta över ett, så att det blir 10 + något.

GB 2A.indd 10

9 + 4 = 10 +

=

9 + 8 = 10 +

=

9 + 2 = 10 +

=

9 + 3 = 10 +

=

9 + 5 = 10 +

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

10

9 + 7 = 10 + 6 = 1 6

Träning på strategin ”fylla på” till tiotal vid 9 + något. Pröva tillsammans och använd konkret materiel som talblock eller enkronor.

09-05-08 02.24.51


Åtta plus något Rita och skriv så att det stämmer.

8 + 4 = 10 +

+

= 10 +

+

= 10 +

+

= 10 +

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Smart att det går att flytta två också.

8 + 5 = 10 + 3 = 2 3

8 + 8 = 10 +

=

8 + 7 = 10 +

=

8 + 6 = 10 +

=

8 + 4 = 10 +

=

8 + 3 = 10 +

=

Träning på strategin ”fylla på” till tiotal vid 8 + något. Gör detta tillsammans och använd konkret materiel.

GB 2A.indd 11

11 09-05-08 02.24.57


Sju plus något Rita och skriv så att det stämmer.

7 + 5 = 10 +

+

= 10 +

+

= 10 +

+

= 10 +

=

7 + 7 = 10 +

=

7 + 6 = 10 +

=

7 + 5 = 10 +

=

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

7 + 4 = 10 + 3

Berätta för en kamrat hur du tänker när du adderar ett tal med 7.

12 GB 2A.indd 12

Träning på strategin ”fylla på” till tiotal vid 7 + något. Gör detta tillsammans med konkret materiel.

09-05-08 02.25.04


Hoppa först till 10.

Räkna på tallinjen 9 + 6 = 15 1 5 1 5 0

5

9 10

9+4= 15

20

0

5

10

15

20

0

5

10

Så här räknar jag.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

15

20

5

10

15

20

10

15

20

9+5=

7+6= 0

10

8+6=

8+5= 2 0

5

15

20

0

5

8+5 2 3

8+4

9+3

9+7

8+7

2 3 8 10

Tryck 4 + 9 . Säg svaret innan du trycker på = . Fortsätt sedan direkt med att trycka t ex 6 , svara och tryck = . Träna även på samma sätt med + 8 och + 7.

Träning på talkamraterna 11–18 genom att t ex använda strategin ”fylla på” till tiotal på tallinjen. Det är ytterligare ett sätt att åskådliggöra tankeformen 9 + 6 som 9 + 1 + 5.

GB 2A.indd 13

13

s 4 NIvÅ

13 09-05-08 02.25.07


Använd 10-kamraterna Dra streck mellan 10-kamraterna. Addera alla tre talen.

13

12 5 + 3 + 5 = 13

GB 2A.indd 14

1+7+9+2=

8+4+2=

4+6+3+3=

3+7+6=

4+5+1+5=

1+8+9=

8+1+2+3=

6+5+4=

3+4+6+7=

9+2+1=

5+5+5+5=

+

=

+

+

+

+

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

14

14

=

Träning på att välja ordning vid addition av flera termer. Genom att börja med att addera tiokamraterna blir uträkningen enkel.

09-05-08 02.25.12


GB 2A.indd 15

09-05-08 02.25.17


MATTE

MATTE

MATTE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck Olsson • Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Varje kapitel är kopplat till lärandemål och följer ett tydligt upplägg som avslutas med problemlösning och repetition. Till grundboken finns häften i två svårighetsnivåer – Bonus blå för elever som behöver träna mer och Bonus röd för elever som behöver extra utmaningar.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK– åk 6. För åk 2 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2A

2A

2A

2A

2A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2B

2B

2B

2B

2B

Läs mer på www.nok.se/eldorado

GRUNDBOK

2A ISBN 978-91-27-41319-1

9

Eldorado GB 1B.indd 1

1 0 0 0 0

+

5

6

7

8

9

10

5

10

11

12

13

14

15

6

11

12

13

14

15

16

7

12

13

14

15

16

17

8

13

14

15

16

17

18

9

14

15

16

17

10

15

16

17

18

18 19

19 20

2A ngrid Olsson Margareta Forsbäck

789127 413191

09-05-07 21.49.10

9789127413191  
9789127413191  

9 14 15 16 17 18 19 10 15 16 17 18 19 20 ngrid Olsson Margareta Forsbäck MATTE MATTEMATTEMATTEMATTE Kopiering av detta engångsmaterial är fö...