Page 7

Förord Jag har under många år intresserat mig för katastrofer. Som pojke rensade

jag hyllorna på Faaborg Folkebibliotek på böcker om flygkrascher, fartygs­

kollisioner och tågkatastrofer. Senare utbildade jag mig till historiker och sysselsatte mig i mina första publikationer med kontrafaktisk historieskrivning. 2004 vände jag emellertid tillbaka till mitt gamla intresseområde

med boken Den menneskelige faktor. Historiens svageste led, som fick överraskande stor uppmärksamhet. Bland annat blev utgivningen av boken den

direkta anledningen till att jag kom att fungera som kursledare hos en rad stora företag, inom säkerhetskultur baserad på lärdomar från historien.

Till denna svenska utgåva av Katastrofer under 100 år har jag skrivit tre

helt nya kapitel om Tjernobylolyckan 1986, Estonias förlisning 1994 och explosionen på Deepwater Horizon 2010, samt en inledning som plötsligt

fick ett annat och mycket aktuellt fokus när kryssningsfartyget Costa Concordia gick på grund i Medelhavet i januari 2012.

Tyvärr ser det ut som om det även i framtiden kommer att kunna till-

fogas nya kapitel till denna bok. Även med ett historiskt perspektiv är framtiden oförutsägbar, därför kan vi inte veta vilka nya katastrofer som kommer att beskrivas i nästa utgåva. Förhoppningsvis uppstår ingen anled-

ning till nya kapitel om nordiska händelser inom den närmaste framtiden,

om vi lär känna historien, agerar ansvarsfullt i nutiden och förbereder oss förståndigt inför framtiden.

Rasmus Dahlberg

Odense, maj 2012

9789175450285  
9789175450285