Page 12

är under kontroll. Ingen ansvarig ombord på Costa Concordia bekräftar för den italienska kustbevakningen att vatten tränger in i kryssningsfartyget. Vid denna tidpunkt har passagerarna dock blivit ombedda att ta på

sig flytvästar. Då flytvästarna – som det är brukligt på kryssningsfartyg – förvaras i hytterna och inte på samlingsstationerna innebär det att pas-

sagerarna tvingas tränga sig förbi varandra i de trånga och labyrintiska gångarna – ofta i totalt mörker – på väg till och från däcket.

När kaptenen på Costa Concordia, den 52-årige Francesco Schettino,

efter ett samtal från maskinchefen inser att hans fartyg har sprungit läck, väljer han att segla tätt intill kusten nära hamnen på den italienska ön

Giglio, som kryssningsfartyget just passerat då det stötte emot ett under-

vattensrev. Det är en standardåtgärd att sätta ett läckande fartyg på grund för att förhindra att det sjunker. Klockan 22.50 – drygt en timme efter kollisionen med undervattensrevet Scole Piccola – hörs via högtalarna

den order som ingen kryssningspassagerare någonsin vill eller förväntar sig att höra: ”Lämna fartyget!”

Costa Concordia.

12

k atastrofer under 10 0 år

9789175450285  
9789175450285