Page 1

ISBN 978-91-8809-978-5

9

789188 099785

2017/2018 KATALOG ÖVER SÅRPRODUKTER

Sårbehandling 2017/2018 har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, sårkonsult och föreläsare, och Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola.

2017/2018

Sårbehandling 2017/2018 är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkter indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavs­ ordning med beskrivningar.   Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar valet av förband vid olika sårläkningsfaser och olika sårproblem för vårdpersonal.

Sårbehandling

Katalog över sårprodukter

Sårbehandling 

Sårbehandling 2017/2018


SÅRBEHANDLING 2017/2018 Katalog över sårprodukter


© 2017 Christina Lindholm, Margareta Grauers och Gothia Fortbildning AB ISBN 978-91-8809-978-5 Kopieringsförbud! Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Fortbildning AB, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Omslag och grafisk form: Richard Persson, RPform Redaktör: Linnéa Isheden Åttonde upplagan, första tryckningen Den första upplagan utkom 1999 Tryck: Dimograf, Polen 2017 Gothia Fortbildning Box 22543, 104 22 Stockholm Kundservice 08-462 26 70 info@gothiafortbildning.se www.gothiafortbildning.se


Innehåll Förord 4 Rengöring av sår  6 Produktkategorier 11 Företagsregister 20 Val av sårförband  25 Produktbeskrivningar 27 Mer att läsa  380


Förord Sårbehandling 2017/2018 är en nyreviderad utgåva i Sårbehandlings­ serien. Syftet med Sårbehandling är att ge en uppdaterad förteckning över alla de sårbehandlingsprodukter som i dag finns på den svenska marknaden, produkternas egenskaper, indikationer och kontraindikationer samt beredningsformer, storlekar och förpackningsstorlekar. I dag finns evidens för att aktiv sårbehandling leder till att fler sår läker och att tiden för sårläkningen kan kortas. Tidigare har vi haft en mer passiv attityd, och ansett att den lokala sårbehandlingen inte spelar någon roll. Givetvis är korrekt diagnostik och behandling av eventuella bakomliggande sjukdomstillstånd den primära utgångspunkten för läkning. Dock har lokalbehandlingen av såret med modern medicinsk teknologi kommit att få allt större betydelse för sårläkningen. Med moderna produkter är det i dag också möjligt att komma till rätta med problem som kraftigt stör livskvaliteten hos patienterna så som smärta, kraftig sårsekretion och obehaglig lukt från såret. Mot bakgrund av den hotande resistensutvecklingen av många bakterier, inte minst sådana som finns i sår, är det globala och nationella målet att minska antibiotikaförskrivning angeläget. Att förebygga sårinfektion blir därför en viktig del av professionell sårbehandling. Lokalantiseptiska behandlingsmetoder vid kritisk kolonisation (kraftig biobörda)/sårinfektion kan göra att antibiotikaanvändningen kan minskas. Moderna antiseptiska sårprodukter som innehåller exempelvis jod, medicinsk honung, PHMB eller silver medför heller inga eller ringa biverkningar, såvida de används rätt och under begränsade perioder. När den kraftiga kolonisationen i såret minskar ökar betingelserna för sårläkning. Internationell konsensus stöder denna uppfattning. God person- och sårhygien är viktiga faktorer för att undvika sårinfektioner. Ett avsnitt i boken behandlar dessa frågor. Nya tekniskt avancerade medicintekniska produkter som underlättar diagnostik och behandling presenteras. Rätt användning av dessa kan innebära väsentliga läkningsfördelar, kortare vårdtider och minskat lidande för patienten. En sårbehandling där olika produkter, även avancerade sådana, används av kunnig personal som har tydligt fokus på aktiv sårläkning kommer alltid att vara kostnadseffektiv. Olika alternativ för kompressionsbehandling vid bensår presenteras också, liksom olika tekniska hjälpmedel vid bandagering av svårläkta sår. Genom att öka våra kunskaper om de produkter som står oss till buds kan vi veta vad vi gör och göra det vi vet. Det är vår förhoppning att denna nya upplaga av Sårbehandling ska komma till glädje i vardagsarbetet med att behandla personer med sår. 4


Företagen har själva formulerat texterna och ansvarar för dessa. Vi har dock valt, i enlighet med svenska skrivregler och för att förbättra läsbarheten, att inte använda oss av logotypskrivning, dvs. vi har i det närmaste normaliserat alla produktnamn när det gäller gemener och versaler. I möjligaste mån använder vi också svensk stavning för den medicinska terminologin. Stockholm november 2016 Christina Lindholm Professor i omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola

Margareta Grauers Dermatologisjuksköterska/ sårkonsult/föreläsare

5


Produktkategorier De flesta produkter finns endast under en rubrik, som anger det huvudsakliga användningsområdet/innehållet. Absorptionsförband Icke häftande

evercare absorptionsförband Exudry Mesorb Multisorb Vliwasorb/Vliwasorb adhesiv Vliwazell Zetuvit E Zetuvit plus Självhäftande

Cosmopor E Cosmopor IV Cosmopor Strip Curapor evercare häftande abs-förband evercare häftande kirurgiskt abs-förband Medipore + Pad Mepore Mepore Film & Pad Mepore Pro Primapore ViTri: Snabbförband Acellulära matriser – skin xenograft

Kerecis Omega3 Wound Akrylatförband

Tegaderm Absorbent – Transparent absorberande förband Alginater

Algisite M Algivon (impregnerad med honung)

Algivon Plus Biatain Alginate Kaltostat Medihoney-Antibakteriell Honung Apinate dressing Melgisorb Plus NU-DERM Alginat Sorbalgon Suprasorb A Tegaderm Alginate Antibakteriellt förband utan silver

AMD foam disc AMD självhäftande skumförband AMD skumförband Excilon AMD Hyperoil Kerlix AMD Suprasorb X+PHMB Telfa AMD, Telfa AMD Island Xeroform Bakterie- och svampbindande förband

Sorbact Sorbact Foam Dressing Sorbact Foam Gentle Border Sorbact Gel Dressing Sorbact NPWT Wound Filler Sorbact Superabsorbent Sorbact Surgical Dressing Bakterie- och sårsekrettrans­ porterande absorptionsförband

Drawtex

11


Bindor Behandling, fixering och stöd

Crimpelast Easifix Elastomull Ideal Prima Idealast Idealast-haft Idealast-haft Color Idealbinde Idealcrepe Idealflex universal Klinifix elastisk fixeringsbinda Lenkideal Lenkelast Mollelast Mollelast Haft/Mollelast Haft latexfri Peha-Crepp E Peha-haft Peha-haft Color Peha-last Peha-Lastotel Peha-Mullbinden Velpeau crêpe F ViTri: Creppe ViTri: Fixeringsbinda ViTri: Idealbinda ViTri: Lux ViTri: Solifix ViTri: Universalbinda Wero Swiss Crepe Wero Swiss Ideal 100 Wero Swiss Ideal Bio Wero Swiss Last Sensitive Wero Swiss Mix Wero Swiss Rapiflex Wero Swiss Solico Lux Wero Swiss Solifix 10 Kompression

Articare binda Coban 2-lagers kompressionssystem 12

Coban 2 och Coban 2 Lite för lymfödem Coban och latexfri Coban LF Coban Lite 2-lagers kompressionssystem Comprilan Co-Plus Dauerbinde K respektive F Elastoplast Elodur Forte Fortelast Plus Hartmann Idealbinde Jobst Compri2/Compri2 Lite Jobst Comprifore Lastodur Soft Lastodur Strong Perfekta fein respektive kräftig Profore Pütterbinde Pütterflex Pütter-haft Rosidal Haft Rosidal K Rosidal TCS Tensoplast ViTri: Forte ViTri: Klisterbinda ViTri: Lan ViTri: Medium ViTri: Seal ViTri: Självfix Wero Swiss Bi-flex Wero Swiss Forte Wero Swiss Lan Wero Swiss Medium Wero Swiss Normal Wero Swiss Plast 25 forte Wero Swiss Plast 25 sensitive Brännskador/specifika preparat

Aquacel Ag Burn förband Aquacel Burn förband Burn-Free Dermanet


Cellulosa Hydrobalans sårförband

Suprasorb X Filmer

Aquabloc Bioclusive Curagard Curapor Transparent evercare häftande filmförband evercare häftande filmförband med dyna Fixomull Transparent Hydrofilm Hydrofilm plus Leukomed T Leukomed T plus Mepore Film Mepore Film & Pad OpSite Flexifix OpSite Flexifix Gentle OpSite Flexigrid OpSite Post-Op OpSite Post-Op Visible OpSite Spray Suprasorb F Tegaderm Film Tegaderm + Pad Tegaderm rulle ViTri: Film + Ram ViTri: IV Fix ViTri: Sårfilm med Dyna Fixering, tubgas/förband Fixering

3M Kind Removal silicone tape Blenderm Cath-Fix Central-Guard Curafix Curafix H Durapore EasI-V Epi-Fix

evercare självhäftande väv Eye-Fix Fixomull Stretch FlexiTrak – fixering Hypafix Leukofix Leukoflex Leukoplast Leukopor Leukosilk Leukotape Classic Medipore H Mefix Mepitac Microfoam Naso-Fix Omnifilm Omnifix elastic Omniplast Omnipor Omnisilk Porotape Silkafix Strappal Transpore Transpore White ViTri: Fixeringstejp Wero Swiss Kinesiotape Xtrata Tubgas/tubförband/tubformat förband eller bandage

Adaptic DIGIT fingerförband Coverflex Klinifix tubformat bandage Stülpa Surgifix Latex Surgifix Zerolatex tg fix tg grip tg tubgas Tricodur Softgrip Tubifast 2 Way Stretch Tubifast Garments 13


ISBN 978-91-8809-978-5

9

789188 099785

2017/2018 KATALOG ÖVER SÅRPRODUKTER

Sårbehandling 2017/2018 har sammanställts av Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, sårkonsult och föreläsare, och Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, medicine doktor och professor i omvårdnadsvetenskap vid Sophiahemmet Högskola.

2017/2018

Sårbehandling 2017/2018 är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som produkter för avancerad sårbehandling. Uppställningen gör det enkelt; dels finns alla produkter indelade i kategorier som anger det huvudsakliga användningsområdet, dels ligger de i bokstavs­ ordning med beskrivningar.   Boken är ett viktigt verktyg i sårbehandling och underlättar valet av förband vid olika sårläkningsfaser och olika sårproblem för vårdpersonal.

Sårbehandling

Katalog över sårprodukter

Sårbehandling 

Sårbehandling 2017/2018

Profile for Smakprov Media AB

9789188099785  

9789188099785  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded