Page 1

CL A ES BE CKMA N & ER IK ALQU IS T

FÖRÄNDRINGENS – att leda förändringsprojekt från idé till avslut

Jobba smartare med


Förändringens hus – att leda förändringsprojekt från idé till avslut ISBN 978-91-47-11631-7 © 2014 Claes Beckman, Erik Alquist och Liber AB Förläggare: Anders Abrahamsson Redaktör och projektledare: Cecilia Björk Tengå Omslag och grafisk form: Fredrik Elvander Teckningar: Alexandra Ranelid Grafiska illustrationer: Jonny Hallberg Layout: Catharina Grahn/ProduGrafia

Första upplagan 1 Tryck: Kina 2014

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Innehåll Förord...................................................................................... 8 Inledning................................................................................. 10 En gudomlig projektledare ............................................................................ 10 Leda eller styra.............................................................................................. 11 En modern modell för förändring .................................................................. 11 Bra ledarskap är fantastiskt roligt.................................................................. 12 Erfarenhet och forskning............................................................................... 12 Två tredjedelar misslyckas.............................................................................. 13 Projektfällor.................................................................................................. 13 Gruppdynamik – gruppens rörelse och kraft................................................... 14 Ändra dig själv till att bli rätt tredjedel............................................................ 14 Välkommen in i Förändringens hus!............................................................... 15 Förändringens hus – en överblick..................................................................... 18

Kapitel 1: ­Idérummet – Idéer är framtiden

22

Skapa och välj din framtid! ........................................................................... 23 Riv alla murar............................................................................................... 24 Rör dig eller dö............................................................................................. 25 Ledarskap och entomologi – skaffa dig en håv................................................ 25 Kundens klagomål – din guldgruva................................................................. 26 Två sätt att hantera idéer............................................................................... 27 Bygg en idébank ........................................................................................... 28 Gör en överblick över hur väl du hanterar dina idékällor.................................. 28 En kreativ kanelbulle..................................................................................... 30 Praktikfall Fredrik.......................................................................................... 31

Kapitel 2: Motståndströskeln – Möt motstånd med respekt

35

Trampa inte snett.......................................................................................... 36 Janssens förändringsmodell........................................................................... 36 Okända djur................................................................................................. 38 En naturlig motståndströskel......................................................................... 38 Vi känner ofta motstånd utan att vi tänker på det .......................................... 39 Notera dina egna reaktioner ......................................................................... 39 Välj ditt beteende.......................................................................................... 40 Motivationen sjunker.................................................................................... 41 Gruppsabotage............................................................................................. 41 Rätt timing stärker projektet.......................................................................... 42 Naturen måste få ha sin gång........................................................................ 43 Minska informationen och öka kommunikationen.......................................... 44 Undvik hög grad av motstånd ....................................................................... 44

3


Intellektuellt motstånd ökar stressen lite grand............................................... 45 Känslomässigt motstånd ger hög stress.......................................................... 45 Mycket hög stress – kraftigt motstånd............................................................ 46 Låt inte din rädsla för konflikter styra dig när du bemöter motstånd................ 47 Det gäller att kunna skilja på konflikter och motsättningar.............................. 48 Personligt och opersonligt............................................................................. 48 Opersonligt och medmänskligt...................................................................... 49 Vad gör man med en människa som stannat i censur?..................................... 50 Praktikfall Fredrik.......................................................................................... 51 Motståndströskeln i de stora projekten.......................................................... 53

Kapitel 3: Fokuseringsrummet – Förvirring ger bättre fokus

56

Var glad åt din förvirring!.............................................................................. 57 Förändring är osäker och brukar göra ont! .................................................... 57 Skynda långsamt........................................................................................... 59 Var inte enögd – skapa dina egna korpar........................................................ 59 Förvirring som inte hanteras lever kvar .......................................................... 60 Din attityd avgör........................................................................................... 61 För– och nackdelar – fakta och antaganden.................................................... 61 Från frihet till värdering................................................................................. 62 Så här gör du en fokuseringsprocess............................................................... 62 Praktikfall Fredrik.......................................................................................... 64 Fokuseringsrummet i de stora projekten ........................................................ 65

Kapitel 4: Valtröskeln – Stanna före beslutet!

67

En sked med majonnäs ................................................................................. 68 Långsamma och övertänkta beslut ................................................................ 68 Snabba och intuitiva beslut .......................................................................... 69 Beslut under fokuseringen kan ge problem ..................................................... 70 Sov på saken................................................................................................. 71 Kan man öva upp sin intuition?..................................................................... 71 Praktikfall Fredrik.......................................................................................... 72

Kapitel 5: Mobiliseringsrummet

– Skapa energi för att få jobbet utfört!

74

Mål och väder............................................................................................... 75 Med otydliga mål blir du gisslan på jobbet..................................................... 75 Glidarens strategi.......................................................................................... 76 Utan egna mål lever du för att uppfylla andras................................................ 76 Allt är självklart eller ….................................................................................. 77 Konkret som betong...................................................................................... 78 Bästa mixen för Patrik .................................................................................. 79 Att sluta med dåliga vanor............................................................................. 79 Det är aldrig försent att hinna bli klar............................................................. 80 Vad har ergometercykeltest med mål att göra?................................................ 81 Ta dig tid att skapa det mål ni behöver........................................................... 82

4


Några ord om mindre förändringar eller småloopar i det stora projektet.......... 83 Några definitioner......................................................................................... 84 Två slags mål – projektmål och effektmål........................................................ 84 Så här gör du en mobilisering........................................................................ 85 Ett vanligt ”sidospår” ................................................................................... 86 Praktikfall Fredrik.......................................................................................... 86

Kapitel 6: Balanseringströskeln – Stanna och se dig omkring!

89

Detaljer och jämvikt...................................................................................... 90 Före stormen................................................................................................ 90 Är allt på plats nu?........................................................................................ 90 Värderingar och policyer – något att ta på allvar ............................................ 91 Kompetens och fungerande grupper – inget självklart pussel............................ 91 Ta en kalkylerad risk...................................................................................... 92 Stanna eller backa......................................................................................... 93 Praktikfall Fredrik.......................................................................................... 94

Kapitel 7: Genomföranderummet – Äntligen verkstad!

96

Mästerkocken vid projektgrytan .................................................................... 97 Två slöa knivar.............................................................................................. 97 Agent med observatörsförmåga..................................................................... 98 Teamdeltagare eller kompisar........................................................................ 99 Ledarskapets empati och vem du är?.............................................................. 99 Två teorier i en............................................................................................ 100 Enkelt recept med två kryddor..................................................................... 100 Vi börjar med en helt ny grupp..................................................................... 101 De fyra fälten ............................................................................................. 102 Osäkert i första fasen.................................................................................. 103 En tung andra fas........................................................................................ 104 Hjulen snurrar i den tredje fasen.................................................................. 104 Blomstertider i fjärde fasen.......................................................................... 105 Sammanfattning av gruppers utveckling och ledarskap................................. 106 Håll målen levande under hela projektet!...................................................... 107 Håll målen synliga under hela projektet!....................................................... 108 Projektet måste vara fullt integrerat med övrig verksamhet............................ 109 Den goda styrgruppen................................................................................. 110 Mål och belöningar..................................................................................... 110 Vikten av en kommunikationsplan............................................................... 110 Praktikfall Fredrik........................................................................................ 111

Kapitel 8: Feedbacktröskeln – Växa i arbetet

116

Vem vågar säga att kejsaren är naken?.......................................................... 117 Två sorters ”upp”........................................................................................ 118 Tydlighet är en viktig ingrediens.................................................................... 121 Respektera integriteten................................................................................ 121

5


Tidpunkten är viktig.................................................................................... 122 Håll dig till professionell feedback ............................................................... 122 Språket ska ge rätt signal............................................................................. 123 Var överens om hur feedback ska användas.................................................. 123 En aldrig sinande källa till växande............................................................... 124 Riktad feedback kring värderingar och spelregler........................................... 124 Dags att följa receptet och börja med feedback ........................................... 126 Förbättra din feedback med frågor............................................................... 129 Tre ”förbjudna” ord..................................................................................... 130 Värderande och analyserande reaktioner...................................................... 130 Tolka aldrig................................................................................................. 131 Ett råd till den som tar emot ....................................................................... 131 En kompletterande metod – att låta mottagaren börja.................................. 132 Ytterligare en variant................................................................................... 132 En grå liten mus eller en öppen bok?............................................................ 133 Joharifönster............................................................................................... 134 Prata skit om någons blinda fält.................................................................. 137 Feedbackens bakgård – minfält som kan explodera....................................... 138 Autopiloter – när responsen blir fel.............................................................. 140 Näringslivets autopiloter............................................................................. 141 Små steg och ett jättekliv............................................................................. 142 Praktikfall Fredrik........................................................................................ 142

Kapitel 9: Reflektionsrummet

– Det finns inga misstag – bara lärande

146

Eftertanke – den lärande människan............................................................ 147 Lust eller plikt?............................................................................................ 147 Krypskyttar på arbetet................................................................................. 148 De misslyckade projekten?........................................................................... 149 Rum för lärande.......................................................................................... 150 Generellt om innehåll i Reflektionsrummet................................................... 151 Före mötet.................................................................................................. 151 Reflektion om sak....................................................................................... 152 Reflektion om grupp................................................................................... 152 Reflektion om person ................................................................................. 152 Praktiskt om Reflektionsrummet.................................................................. 153 Sakfrågor ................................................................................................... 154 Grupprocess............................................................................................... 154 Feedback till person ................................................................................... 154 Efter mötet................................................................................................. 155 Praktikfall Fredrik........................................................................................ 155

Kapitel 10: Nöjdhetströskeln – Det är dags att njuta!

159

Riter och ritualer – fortsatt viktiga i en sekulariserad internetepok ................. 160 Ett långt andetag inför tröskeln till något nytt............................................... 160 Andning och acceptans............................................................................... 161 Praktikfall Fredrik........................................................................................ 162

6


Kapitel 11: Avslutsrummet – Begrav projektet!

164

Att resa är att dö en smula.......................................................................... 165 Energitjuvar................................................................................................ 165 Förbjudna ord............................................................................................ 165 Former för ett bra avslut.............................................................................. 166

Slutkapitel 168 Att välja hur man vill vara ........................................................................... 169 Testresultat och utvärdering av de reflekterande frågorna ............................. 169 Så här gör du för att tolka dina svar:............................................................ 169 Felkällor..................................................................................................... 171 Hundar som visslar..................................................................................... 171 Vad förändringen kräver.............................................................................. 172 Lästips........................................................................................................ 175

7


Förord ”Min personal ’sköt mig’ i ryggen – jag blev utsatt för omedvetet sabotage.” Så uttryckte sig en chef som förklarade för oss varför hans senaste förändringsprojekt misslyckats. ”Man slutade komma till de möten jag kallade till eller kom alldeles för sent. Vi var alla helt överens om hur vi skulle gå framåt, men ingenting hände! Man måste informera om allt och övervaka varenda handling. Det är verkligen svårt med förändringar!” var hans entydiga slutsats. Det är inte första gången vi råkat ut för ledare som har stött på liknande problem. Efter många års arbete med förändringsprocesser har vi sett att det finns ett stort behov av en bok som lotsar ledare förbi förändringsarbetets olika grund och är ett stöd vid förändringsarbete och projektledning. Lyckade förändringar handlar om gott ledarskap. Den här boken är tänkt för dig som vill kunna genomföra framgångsrika förändringar och få med dig din personal i arbetet. Den ger dig en modell för förändringsarbete och en metod för ledarskap. Den ger dig stöd i ditt arbete, oavsett om du är projektledare för ett jätteprojekt, mellanchef i ett stort företag eller vd för en mindre firma. Stora och små förändringar påverkar dagligen ditt arbete. Processer ska förbättras, nya rutiner ska skapas och nya system ska tas i drift och användas. Alla talar om förnyelse och förbättring! Men förändring är svårt och många initiativ till förändringar misslyckas. Det blev inte som det var tänkt. Det blev oerhört mycket dyrare än beräknat. Arbetet blev aldrig färdigt och planerna rann ut i sanden utan att lämna spår efter sig. Dina medarbetare blev missnöjda med ditt ledarskap. Du kanske är en erfaren projektledare som ständigt letar efter bättre planeringsverktyg och nya sätt att övervaka den kritiska linjen och hantera riskerna. Det är inte dina verktygs fel att dina projekt ibland går helt fel. Den här boken ger dig hjälp att hantera de människor som gör att dina projekt lyckas om du vet hur du ska göra.

8


Förord

Vi som skrivit den här boken har mer än 30 års erfarenhet som chefer, som egna företagare, som projektledare för stora projekt och som rådgivare och coacher för ledare i statliga och privata organisationer. Vi har varit delaktiga i lyckade och framför allt många misslyckade förändringar. Den här boken handlar om våra egna erfarenheter, om forskning på området och den ger en god sammanfattning av det vi lärt oss. Under din resa genom ”Förändringens hus” kommer du också att lära dig massor om ledarskap: Du får praktiska tips om hur du går tillväga i olika situationer, du får veta ett och annat om hur du själv fungerar, du får möjlighet att reflektera över din roll som ledare och hur du möter dina kollegor och medarbetare. Stockholm i januari 2014 Claes Beckman & Erik Alquist

9


Inledning En gudomlig projektledare Åker man i ett rymdskepp runt jorden finns det ett fåtal mänskliga byggnader som kan uppfattas med ögat. Det gäller bland annat den kinesiska muren samt pyramiderna och lämningar från de tidiga egyptiska civilisationerna. Resultaten av 3 000 år gamla projekt är ännu i dag imponerande monument över döda faraoner. I dag har vi svårt att förstå hur en relativt outvecklad teknik och vanliga människokrafter kunde samverka för att skapa sådana gigantiska konstruktioner. Miljoner dagsverken organiserades under svåra förhållanden där bara livsmedelsförsörjningen förde med sig enorma logistiska problem. Den största byggnaden, Keops pyramid, konstruerades under minst 20 år och stod färdig strax före faraons död. Pyramiden beräknas innehålla 2,3 miljoner stenblock där de flesta blocken väger cirka 2,5 ton. Den största stenen väger cirka 15 ton och pyramidens totalvikt beräknas vara 5 750 000 ton. Pyramiden var ursprungligen nära 150 meter hög men har idag minskat med cirka 10 meter eftersom ytterlagren försvunnit under de århundraden som gått sedan faraos sista viloplats färdigställdes. Man räknar med att varje dag året om slet cirka 10 000 arbetare med att hugga stenblock i stenbrotten, transportera dessa till arbetsplatsen och genomföra konstruktionen. Ingenjörer, präster, arbetsledare, daglönare och slavar bodde i en mindre stad nära byggnaden. För att forcera arbetet användes rikligt med bestraffningar och piskan var ett ständigt närvarande redskap för arbetsledningen. Utöver piska och uppsyningsmän hade Egyptens farao ytterligare en ledarresurs – han var gudomlig och arbetet med pyramiderna var en direkt del i de religiösa riterna i det gamla och nya riket. När en ny farao tillträdde, efter att ha gravsatt föregångaren, började arbetet med en ny pyramid för att hylla den nuvarande härskaren. Inne i monumentet gravsattes också rikedomar som farao skulle ta med till dödsriket för att njuta av sin makt i evighet. Nästan samtliga pyramider blev dock utsatta för gravplundrare. Ett fåtal blev bevarade fram till modern tid men faraonernas lämningar och skatter återfinns numer på British Museum och andra muséer i Västeuropa. Där kan vi ännu beundra mumierna av ett antal gudomliga projektledare som fick jobbet gjort med hjälp av piskan och solguden Ra.

10


Inledning

Leda eller styra Den råa styrkan att med våld och makt förfoga över andra människors liv finns kvar i ett fåtal brutala diktaturer. Många chefer använder fortfarande makt för att försöka tvinga igenom förändringar även i vårt land. Men dessa metoder ger oftast dåliga resultat på längre sikt. På 2000–talet har ledare oftast inte stöd från högre makt – även om det skapas myter kring många företagsledare. Apples vd Steve Jobs är ett exempel på en ledare som med hjälp av sin karisma fick sina anställda att slita hårt för sitt projekt. När Apple släpper nya produkter kan man till och med uppleva religiösa övertoner på mötena. I språket kan vi också se rester av ett gammalt ledarskap: ”att leda ett projekt” ger intryck av att vi talar om en sak som går att styra – en apparat med reglage som ska knappas in på bästa sätt. Uttrycket borde vara ”leda människor i projekt”. Ett projekt är inte en massa dokument som ska fyllas i och inte heller rutiner som ska efterföljas. Ett förändringsprojekt lyckas eller misslyckas i hög grad beroende på människorna som deltar i det. Den som leder på bästa sätt och får sin projektgrupp att tillsammans styra mot rätt mål har störst möjlighet att skapa pyramider – eller åtminstone bestående resultat i sitt företag. Den här boken handlar om hur du kan leda människor till lyckosamma resultat i moderna projekt och i förändringar – utan piskor eller gudomliga ingripanden. Den handlar om att bli en bättre ledare med goda resultat och samtidigt vara respekterad och uppskattad av dina medarbetare.

En modern modell för förändring Företag och organisationer bedriver mer och mer av sin verksamhet i projekt. Det är inget nytt med det. Projektarbete har funnits i alla tider. Varje gång en viadukt i Rom eller en väg till Aten skulle byggas var man tvungen att planera, ta fram resurser och genomföra arbetet. I den här boken lär vi ut en metod för framgångsrikt ledarskap av små och stora projekt. Vår modell skapar bestående förändring med ett ledarskap baserat på demokrati, yttrandefrihet, respekt, motivation och människans värde. Modellen har formen av ett hus där rummen och strukturen visar förändringens riktning och vilka steg som ska tas för att man ska lyckas med förändringen. Vi vill också betona att vi på våra arbetsplatser är delaktiga i otroligt många små förändringar som inte hanteras på ett riktigt sätt, där ledaren inte hanterar uppgiften som ett projekt. Det startar med en idé men det är ofta det aldrig kommer till avslut. Projektet rinner ut i sanden och det blev ingen förändring när tiden hade gått. 11


Inledning

Bra ledarskap är fantastiskt roligt

”Ledaren är den våg som driver skeppet framåt.” Leo Tolstoj

Det är fantastiskt roligt att vara en bra ledare! Det är härligt att växa som människa genom att få utöva bra ledarskap. Det ger bättre självkänsla och ökat självförtroende. Ibland är själva arbetet inte alls dramatiskt utan går på rutin. Men att ta ett förslag eller en idé från början och ta den i mål tillsammans med dina medarbetare ger stor tillfredställelse. Din chef och ledningsgrupp ger dig positiv återkoppling och det blir en merit i din karriär. Alla vill vara kvar i företaget och visar sin respekt för dig och ditt ledarskap. Så ska ledarskap fungera – inte sant? Den här boken är för dig som vill njuta av ditt eget goda ledarskap. Vi har skrivit boken även för dig som nyligen blivit utnämnd till chef och ser fram emot uppdraget med blandade känslor. Din uppgift är att vara bossen, den boss som du själv så ofta har klagat på. Vad har du egentligen gett dig in på?! Boken är också för dig som nyss fått ett första uppdrag som projektledare för ett stort projekt. Det är kul att bli uppmärksammad och få en fin merit i sitt cv, men vad vet du egentligen om hur det är att leda människor i projekt eller grupper? Det vi har att säga gäller också dig som är projektledare med lång erfarenhet av stora förändringsprojekt. Det handlar om att förbättra de ”mjuka” delarna i ditt ledarskap – om att leda människor som ska genomföra dina förändringar. Med den här boken vill vi skapa en handfast projektmodell där du kan få vägledning i alla faser och steg i en pågående förändring. En bok som tar dig från idé till avslut utan att hoppa över eller förenkla. En pragmatisk handledning som fokuserar på lustfyllt ledarskap och hur du får med dig människorna som ska genomföra förändringen.

Erfarenhet och forskning Vi som har skrivit den här boken har lång erfarenhet av ledarskap i olika roller. Vi skriver om vår och andras erfarenhet samt om våra lärdomar av de lyckade och misslyckade förändringar vi har varit delaktiga i. Vi har även arbetat med att förändra oss själva och vårt sätt att leda. Den här boken handlar om våra egna erfarenheter och våra lärdomar av dessa.

12


Inledning

Vår modell bygger dessutom på forskning. Vi är bland annat inspirerade av docent Claes Janssen, professor Richard Wiseman, författaren Lars Wiberg, hjärnforskaren Katarina Gospic och många andra.

Två tredjedelar misslyckas Visste du att över två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas? De avbryts i förtid, de önskade effekterna uppnås aldrig, de avslutas långt senare än beräknat och blir dessutom väsentligt dyrare än planerat. Det är många förändringar som försvunnit ut i tomma intet och mycket pengar som runnit genom fingrarna. Siffrorna kommer från grundarna av BPR (Business Process Reengineering), Michael Hammer och James Champy, som undersökt tusentals förändringsprojekt hos stora och medelstora företag. Helt säkert finns det ytterligare ett stort antal mindre förändringsinitiativ som har dött i stillhet och försvunnit bland pärmarna i bokhyllan. Om dina projekt ofta misslyckas så är du inte ensam om det, vilket kan vara en klen tröst. I den här boken ger vi dig en metod som hjälper dig att hamna bland den lyckosamma tredjedelen och att ta dina projekt från idé till avslut. Samtidigt kommer du att få en ny förståelse för varför alla andras projekt så ofta går fel.

Projektfällor Svårigheterna med förändringsprojekt är många: ᏵᏵ De är lätta att planera till formen men svåra att få rätt innehåll i. ᏵᏵ De ger andra och oönskade resultat. ᏵᏵ De tar längre tid än planerat. ᏵᏵ De blir dyrare än planerat. ᏵᏵ De blir inte riktigt färdiga – de hänger kvar med oavslutade detaljer och

allianser.

ᏵᏵ Gamla misstag upprepas om och om igen. ᏵᏵ De slutförs med bra metoder men erfarenheterna tappas bort i det fort-

löpande förändringsprojektet.

ᏵᏵ Vid framgång kallas orsaken tur eller lyckliga omständigheter. ᏵᏵ Vid misslyckande kallas orsaken otur eller någon annans fel. ᏵᏵ De leder till att medarbetare inte gillar dig eller ditt ledarskap.

13


Inledning

Alla dessa problem i förändringsprojekt kommer vi att behandla i den här boken. Vi ger dig en manual som gör att du inte tappar bort dig i ditt ledarskap. En guide för att hålla dig på rätt kurs, i stadig fart och med full överblick och för att du alltid ska veta hur långt det är kvar till målet. Vi vill ge dig en skepparexamen med exempel på hur verksamheten drivs framgångsrikt från hamn till slutdestination i en lustfylld resa. Det finns många metoder och verktyg (MS Project & Excel) för att planera och hålla ordning på genomförandet av projekt och förändringar. Det är inte ämnet för vår bok. Vi är säkra på att orsakerna till att så många projekt misslyckas inte ligger i dåliga projektmodeller eller bristfälliga verktyg för planering. Det handlar i stället om dåligt ledarskap och att medarbetare och projektdeltagare inte respekteras och därför inte hjälper till för att få projekten lyckade. Vi ger dig en navigeringskarta för att du ska kunna hantera människorna som genomför projektet; hur du leder andra och dig själv till framgång. Vi vill till och med hjälpa dig att skapa framgång i alla förändringsarbeten oberoende av om förändringen faktiskt lyckas eller inte!

Gruppdynamik – gruppens rörelse och kraft Förändring handlar i stor utsträckning om grupper och hur grupper reagerar i olika situationer – gruppdynamik. Dynamik kommer ifrån grekiskans ”dynamis” som betyder kraft, rörelse och förmåga. Det är inte dumt för en projektledare att ha förmågan att kunna påverka en grupps kraft och rörelse. Vi vågar påstå att större kunskap om hur grupper fungerar kan ge ett viktigt bidrag till fler lyckligt genomförda projekt!

Ändra dig själv till att bli rätt tredjedel Med tanke på att två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas och att forskningen visar att förändring är svårt så kan vissa psykologiska teorier behövas. Om du själv har misslyckats med projekt, ska du troligen inte lägga ner energi på att hitta bättre projektdokument utan i stället fokusera på din ledarstil. Kanske till och med förändra dig själv? Men det är inte helt enkelt att byta ledarstil eftersom det i grunden handlar mycket om din personlighet. Och förändring skapar osäkerhet – att byta ledarstil kan komma att störa din omgivning. När du prövar idéer i den här boken kommer du till en början att möta motstånd, mycket motstånd. Men om du framhärdar på ett riktigt sätt kan du bli belönad med framgångsrika förändringar och ett mer uppskattat ledarskap. En av ledarens vikti-

14


Inledning

gaste uppgifter är att hantera förändringar – och att förutse vilka förändringar som är nödvändiga för att företaget ska överleva, möta konkurrens eller blomstra. Få, om ens några, verksamheter kan stå stilla särskilt länge. De flesta företag som går under gör det därför att nödvändiga förändringar inte genomförs alls eller inte i rätt tid. Till och med en av de mest värdekonservativa, uthålliga och stabila organisationer vi har – kyrkan – vars verksamhetsidé, arbetsmetoder och normer grundats och behållits i närmare 2 000 år, har under åren förändrat sig och sina mål för att kunna behålla sina medlemmar. Företaget Facit trodde inte på den elektroniska framtiden, fick svåra problem och försvann från den svenska företagskartan. Listan på yttre förändringar som påverkar din verksamhet kan göras mycket lång: kundernas önskemål förändras, konkurrenssituationen förändras, effektivitetskraven förändras, ekonomiska förutsättningar förändras, finansieringsformer förändras, tekniken förändras och dina medarbetare förändras. I vardagen möter du många signaler som pockar på din uppmärksamhet och som kräver förändring. Det är lätt att bli stressad. Till råga på allt finns det många konservativa krafter inom verksamheten som ogillar förändring – krafter som trivs med ”ordning och reda” och värnar om allt det man redan uppnått. För dem innebär förändring risker och möjligheter att tappa det man har. Lev som du lär – din egen roll är oerhört betydelsefull för att du ska bli trovärdig som förändringsledare. Detta gäller både verksamhetens förändringar och din personliga utveckling.

Välkommen in i Förändringens hus! I den här boken ger vi dig en metod för hur du kan lyckas med förändringsprojekt och framgångsrikt gå från idé till avslut. Genom Förändringens hus kan du hjälpa medarbetare att utvecklas i jobbet och känna sig nöjda med sin arbetsinsats, och därmed påverka deras känsla av lycka. Möjligheten att utvecklas i arbetet, känslan av att ha ett meningsfullt arbete och känslan av att känna sig stolt över sin arbetsplats är några av de viktigaste faktorerna för ett lyckligt arbetsliv enligt Wise Groups undersökning Wise Happiness 2013. Alla dessa faktorer påverkas när du följer metoderna i den här boken. Du kommer att få en mängd konkreta tips på hur du kan bli en bättre ledare. Dina medarbetare och du själv kan börja njuta av ditt goda ledarskap. Boken är upplagd kring en modell av ett hus med rum och trösklar. Vi guidar dig genom rummen och tar dig från start till mål, från idé till avslut i ett förändringsprojekt. När du använder dig av modellen, behöver du inte slaviskt gå från rum till rum. Ibland händer något som gör att du behöver backa och gå tillbaka till ett tidigare rum. Det sker ofta att små delprojekt

15


Inledning

startar när huvudprojektet väl är igång. Då är det bra att kunna orientera sig i de olika rummen och trösklarna. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och ett litet test i form av frågor som du kan reflektera över.

Praktiskt exempel I huset kommer du också att få möta Fredrik. Han är konsult och en erfaren projektledare som driver ett stort förändringsprojekt hos en viktig kund. Han har läst vår bok men är ibland lite förvirrad och osäker när ”verkligheten” inte stämmer med förutsättningarna i huset. Hans uppdrag är ett ”fastprisprojekt”, upphandlat och färdigförhandlat in i minsta detalj. Bemanningen är i stora delar färdig och Fredrik förväntas sätta igång med detaljplanerna och köra med full fart framåt. Men målen för projektet är otydliga och han vet inte vilken information gruppen har fått inför förändringsarbetets start. Följ med Fredrik på hans stormiga resa genom Förändringens hus. Förhoppningsvis kommer det att ge dig lite idéer som du kan använda dig av som inhyrd konsult och projektledare i en ny organisation eller om du har fått en utnämning i ditt eget företag men kommit in när projektet redan dragit igång.

Slutkapitlet I bokens sista kapitel får du ”svaren” till de reflekterande testfrågorna som avslutar varje kapitel. Du får också konkreta tips på hur du kan ta steg på vägen mot ett nytt sätt att leda. Vi hoppas att boken varit till inspiration så att vårt sista kapitel blir ditt första i ett nytt och spännande projekt.

16


Förändringens hus – en överblick

18


Förändringens hus

– att leda förändringsprojekt från idé till avslut

”Förändring? Vad kul, det vill vi vara med om!” Har du hört det förut? Förmodligen inte. ᏵᏵ

Hur ska du då göra för att få människors inställning till förändring att bli positiv?

ᏵᏵ

Hur kan du få med dig dina medarbetare och lyckas med förändringsprojekt?

Förändringens hus är en bok som har fokus på delaktighet och respekt. I boken får du ta del av en praktisk modell och metoder för förändringsarbete. Författarna tar dig med på en vandring genom ett hus med rum och trösklar som du ska passera tillsammans med dina medarbetare. Med hjälp av insikterna du får från varje rum har du stor möjlighet att förbättra dina projektresultat. ᏵᏵ

Respektera och ta hänsyn till de människor som deltar och berörs av förändringen.

ᏵᏵ

Låt verklig kommunikation och tydlighet ersätta blanketter, hierarki och godtycke.

ᏵᏵ

Låt Förändringens hus bli en början på en förändringsresa för ditt eget ledar­skap!

Best.nr 47-11631-7

Tryck.nr 47-11631-7-00

9789147116317  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you