Page 1

Historia

Omslag.qxd

08-06-05

13.07

Sida 1

Grundbok

PULS

PULS

Här får eleverna ett första möte med ämnet historia. Boken behandlar Sveriges historia under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Varje tidsepok avslutas med en kort utblick kallad

Historia – Forntiden

PULS Historia – Forntiden är en historiebok för de första skolåren.

Historia FORNT I D E N

Ute i världen. Till PULS Historia – Forntiden finns en lärarbok och en låda med aktivitetskort. PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan.

I P U L S 1–3 ingår för närvarande

1– 3

följande grundböcker: Historia – Forntiden Geografi – Vårt land

4– 6

Biologi med fysik och kemi grundskolans senare del

För mer information om PULS se www.nok.se/laromedel/puls

Göran Körner

PULS ISBN 978-91-27-61742-1

9

789127 617421


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.38

Sida 3

Innehåll Här kan du se vad som finns i boken. Du kan också se på vilken sida varje avsnitt börjar.

Inledning Emma och Johan gör ett fynd • 4 Vad gör en arkeolog? • 6

Offerfesten • 42 Emma och Johan går på museum

44

Ute i världen på bronsåldern Sumer vid de stora floderna 46 Monstret på Kreta – saga och sanning 48 Egypten – faraos land 50 •

Stenåldern • 8

De första invandrarna • 10 Varghunden • 12 Värmetiden • 14 Bönderna och de första byarna • 16 Solen blir en gud • 18 En familjegrav • 19 När Alu och Kiri rövades bort • 20 Emma och Johan går på museum • 22

Ute i världen på stenåldern Jägarnas grotta i Frankrike 24 Ismannen i Alperna 26 Det stora soluret i England 28 •

Järnåldern • 52 Järn, båtar och köpmän • 54 På jakt efter guld och trälar • 56 Ett skepp kommer lastat • 58 Hemma på gården • 60 Hövdingar och krigare • 62 En hel familj av gudar • 64 Hövdingens sista resa • 66 Emma och Johan går på museum • 68

Bronsåldern • 30 Den första metallen kommer till Norden • 32 Hur levde människorna på bronsåldern? • 34 Pojken som kunde räkna svärd • 36 Magiska bilder på berget • 38 Efter döden • 40

Ute i världen på järnåldern Perserna 70 Grekerna 72 Rom – det tusenåriga riket 74 De första kristna i Rom 76 Kejsaren av Kina 78 •

Register • 80


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.38

Sida 4

Emma och Johan gör ett fynd Emma och Johan är syskon. Varje sommarlov är de på Gotland. Där har familjen en stuga. Förra sommaren hände det något spännande. En dag kom Emma och Johan hem med ett konstigt mynt, som de hade hittat vid en åker. – Det är ett gammalt silvermynt, sa pappa. Vi får ringa till en arkeolog på museet. Ni har kanske hittat en gömd skatt. – En skatt! ropade barnen. Vi har hittat en skatt!

4


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.38

Sida 5

Arkeologen kommer Nästa dag kom en arkeolog, som hette Ulla. Hon tittade på myntet. Sedan fick Emma och Johan visa precis var de hade hittat myntet. – Ja, det kan ligga en silverskatt någonstans i den här åkern, sa Ulla. Myntet har kommit upp när bonden har plöjt. Ulla fortsatte: Romerskt silvermynt – Det är ett romerskt silvermynt från järnåldern. På den tiden handlade köpmännen på Gotland med sådana mynt. Det har nog bott en köpman här i närheten. Det kan vara han som har grävt ner skatten. – Men varför gömde de sina pengar? undrade Emma. – Det vet vi inte säkert, men man kunde ju inte bära med sig pengarna jämt. Köpmännen brukade gömma pengar i jorden under sina hus, sa Ulla.

Skatten visas på museet Redan nästa vecka kom Ulla tillbaka med flera andra arkeologer. De grävde i många dagar. Och de hittade skatten: 30 silvermynt! I dag kan den som vill titta på skatten. Den ligger i en monter på museet. Emma och Johan är mycket stolta över sitt fina fynd. En silverskatt som hittats på Gotland.

5


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.39

Sida 6

Frans och Johannes gräver med arkeologen Ove.

En flera tusen år gammal mumie.

Vad gör en arkeolog? Arkeologer tar reda på hur människor levde för mycket länge sedan. De gräver fram gamla boplatser och gravar och undersöker dem.

Vad är ett museum? På ett museum visar man saker från gamla tider. Där kan man se hur folk levde förr i världen. Där du bor finns säkert ett museum i närheten. Du kanske redan har varit där med familjen eller med din klass. Att gå på museum är en spännande vandring genom tiderna! 6


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.39

Sida 7

Vad är en tidslinje? I historia brukar man rita tidslinjer. På tidslinjen kan man se i vilken ordning olika tider kommer. Den här tidslinjen visar bara den tid som den här boken berättar om. Den första tiden kallas stenåldern. Då kom de första människorna till Norden. Sedan blev det bronsålder. Efter bronsåldern kom järnåldern. När järnåldern slutar är det tusen år kvar till vår tid. Vad hände mellan järnåldern och i dag? Det får du läsa om i nästa bok. ISTID

Jägare

Vi räknar tiden efter Jesus (=Kristus) födelseår. F Kr betyder före Kristus. Och e Kr betyder efter Kristus.

STENÅLDERN

BRONSÅLDERN

JÄRNÅLDERN

12 000 f Kr –1 500 f Kr

1 500 f Kr–500 f Kr

500 f Kr –1 000 e Kr

Bönder

Bönder och köpmän

Bönder

Vad är Norden? Här är en karta över Norden. I Norden finns fem länder. De heter Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Var är Sverige? Kartan visar hur Norden ser ut i dag. Men för flera tusen år sedan låg nästan hela Norden under vatten. Isen från istiden hade smält. Under stenåldern, järnåldern och bronsåldern fanns inte våra olika länder. Människorna levde tillsammans i familjer och byar. 7


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.39

Sida 8

S

tenåldern

För 14 000 år sedan kom de första människorna till Norden. De var samlare och jägare. Flera tusen år senare blev människorna i Norden bönder. Bönderna odlade säd och hade husdjur.

Verktyg och vapen Människorna gjorde många saker av sten. Här ser du en kniv av flintsten och en stenyxa. De gjorde också saker av ben och trä. Med en harpun av ben kunde de fånga fisk.

Synålar av ben Med synålar av ben sydde de kläder av skinn.

Jägare Jägarna hade pilbågar och spjut. Spjuten och pilarna hade spetsar av flintsten.

8


Historia 01–29.qxd

08-06-05

10.39

Sida 9

Bönder Bönderna odlade säd. Av säden lagade de gröt och bakade bröd. De malde säden med en sten.

I ST I D

Jägare

?

Hur vet vi? Hur vet vi något om stenåldern? Det finns inga brev eller böcker. På stenåldern kunde man inte skriva. Vi vet ändå ganska mycket om den tiden. Arkeologerna har undersökt boplatser och gravar. Där har de hittat stenyxor och krukor. Arkeologerna har också hittat rester av människor och djur. På tidslinjen ser du att stenåldern varade länge. Hur många tusen år varade den?

STENÅLDERN

BRONSÅLDERN

JÄRNÅLDERN

12 000 f Kr –1 500 f Kr

1 500 f Kr–500 f Kr

500 f Kr –1 000 e Kr

Bönder

Bönder

Bönder och köpmän

9


Historia

Omslag.qxd

08-06-05

13.07

Sida 1

Grundbok

PULS

PULS

Här får eleverna ett första möte med ämnet historia. Boken behandlar Sveriges historia under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Varje tidsepok avslutas med en kort utblick kallad

Historia – Forntiden

PULS Historia – Forntiden är en historiebok för de första skolåren.

Historia FORNT I D E N

Ute i världen. Till PULS Historia – Forntiden finns en lärarbok och en låda med aktivitetskort. PULS är Natur och Kulturs samplanerade läromedel i natur- och samhällsorienterande ämnen samt teknik för hela grundskolan.

I P U L S 1–3 ingår för närvarande

1– 3

följande grundböcker: Historia – Forntiden Geografi – Vårt land

4– 6

Biologi med fysik och kemi grundskolans senare del

För mer information om PULS se www.nok.se/laromedel/puls

Göran Körner

PULS ISBN 978-91-27-61742-1

9

789127 617421

9789127617421  

PULS FORNTIDEN Grundbok Göran Körner Järn, båtar och köpmän • 54 På jakt efter guld och trälar • 56 Ett skepp kommer lastat • 58 Hemma på gå...

9789127617421  

PULS FORNTIDEN Grundbok Göran Körner Järn, båtar och köpmän • 54 På jakt efter guld och trälar • 56 Ett skepp kommer lastat • 58 Hemma på gå...