Page 1

Författarna, båda trebarnsföräldrar, har baserat boken på egna erfarenheter och forskningsrön om hur ett kreativt lekande påverkar barns utveckling. • Fullspäckad med förslag på enkla, roliga aktiviteter

lekar

1 0 0 RO L I G A O C H U T V EC K L A N D E AKTIVITETER FÖR DITT BARN

SIMONE CAVE

Lekar är viktiga för barnets utveckling och ju tidigare man börjar, desto bättre. Alla aktiviteter i Smarta lekar är speciellt utvalda för att de både roar och hjälper barnet att lära sig nya saker.

CAROLINE FERTLEMAN

Visste du att den klassiska tittut-leken kan lindra separationsångest? Eller att blåsa såpbubblor kan förbättra talet, vara ett roligt sätt att introducera matte och ha en lugnande effekt?

Smarta lekar

KREATIVT LEKANDE FRÅN NYFÖDD TILL TVÅ ÅRS ÅLDER

Smarta

• Gör lärandet lustfyllt • Förstärker relationen och samspelet mellan barn och vuxen

www.tukanforlag.se

SIMONE CAVE CAROLINE FERTLEMAN


Smarta lekar


Smarta lekar

100 ROLIGA OCH UTVECKLANDE AKTIVITETER FÖR DITT BARN

SIMONE CAVE

OCH

CAROLINE FERTLEMAN

Översättning av Christina Norrman


Denna bok tillägnas Mike och Judy Cave, och Rosemary och Leonard Fertleman. Originalets titel: Clever Baby Text © Simone Cave and Caroline Fertleman 2011 Specially commissioned photography © Emma Peois 2011 Illustrations © Sonia Canals 2011 This edition © Eddison Books Limited 2016 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published, and without a similar condition being imposed on the subsequent publisher. The right of Simone Cave and Caroline Fertleman to be identified as the authors of this work has been asserted by them in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Formgivning: Nick Eddison Mac-design: Brazzle Atkins Redaktör: Ian Jackson Utgiven av Tukan förlag Heurlins plats 1 413 01 Göteborg www.tukanforlag.se Översättning av Christina Norrman Omslag av Sanna Sporrong Sättning hos Gyllene Snittet bokformgivning AB Första tryckningen Tryckt i Polen 2016 ISBN 978-91-7617-437-1


Innehåll Inledning

6

Del 1

Nyfödd till sex månader

9

Del 2

Sex till tolv månader

59

Del 3

Ett till två år

109

De första två åren 200 • Webbsidor 204 • Register 205 Om författarna 207 • Tack och bildrättigheter 208


11 Förnimma och känna Barn föds med en utvecklad känsel som du kan göra mesta möjliga av genom att samla ihop lite olika material som siden, sammet, bomull, ylle, fuskpäls och skinn. Låt tygbiten försiktigt röra vid ditt barns hand, hjälp barnet att själv hålla i tygbiten eller stryk den mot barnets kind. När barnet blir äldre kommer det att sträcka sig efter och så småningom själv kunna hålla tygbitarna och börjar då med att stoppa dem i munnen. Barnmunnar är mycket känsliga och det är ett bra sätt för dem att utforska nya saker. Fråga efter stuvbitar i en tygaffär. Provbitar från en möbel- eller mattaffär fungerar också bra. Försök att få bitar i klara färger eftersom små barn tycker mycket om dem. Lägg bitarna i en tygpåse (aldrig plast) som barnet kan få att leka med då och då. Andra alternativ är förstås leksaksdjur i fuskpäls eller en så kallad taktil

Uppmuntrar barnet att upptäcka världen

Du behöver Något av följande: en samling olika material

l

taktila böcker

l

kläder i olika material

l

Fördelar

Öga-hand-koordination

Känsel och smak och ditt barns förmåga att känna igen föremål

Att hålla i olika tyger och röra vid sidorna i pekboken utvecklar ditt

styrs från den del av hjärnan som kallas hjässloben. Innan du har

barns förmåga att koordinera hand och öga. Det krävs ganska stor

slutat amma kommer barnet inte att vara redo att prova på olika

skicklighet för att kunna avgöra vilket avstånd det är till föremålet

smaker, men att ge det olika material att röra vid är ett bra sätt att

man vill nå och sedan gripa tag i det.

stimulera utvecklingen av denna del av hjärnan.

Ökar känsligheten Även om barn föds med känsel kan de inte tolka vad det är de rör vid. Genom att leka med olika tyger kommer ditt barn att lära sig skilja mellan de olika strukturer och föremål det rör vid och upptäcka skillnaden mellan hårt, mjukt, strävt och så vidare.

30

NYFÖDD TILL SEX MÅNADER


bok med bilder i material med olika struktur. Sådana finns hos de flesta bokhandlare och på många bibliotek. Ditt barn kommer att älska att titta i boken tillsammans med dig, och du kan hjälpa det att röra vid de olika ytorna på varje sida. Eftersom barnet ända från födseln kommer att greppa tag i dina kläder när du ammar eller bär det kan du tänka på att klä dig i olika material. Men det är

FÖRNIMMA OCH KÄNNA

kanske klokast att undvika svårtvättade plagg, så att du slipper uppleva att barnet kräks på din bästa kappa eller finaste sidenskjorta! När ditt barn blir äldre kan du använda tygerna som hjälp i språkutvecklingen och lära barnet att beskriva hur de olika materialen känns, vilken färg de har och vad de kallas.

31


20 De första samtalen Från runt tre månaders ålder börjar barnet använda sin röst till annat än att skrika och vid fyra månader kan det ofta ge ifrån sig olika ljud när du pratar med det. Ditt barn åstadkommer enkla ljud som koo, goo, ka, da, ba, na och så vidare, och när det börjar tycka om ljudet av sin egen röst börjar det experimentera med sina stämband och testar ljud i

Du behöver en lugn plats

l


både höga och låga tonlägen – du kan mycket väl få höra underliga skrin när ditt barn testar ett nytt ljud. Ta dig tid och lyssna på ditt barn. Det kan du göra när som helst, när ni leker, badar eller byter blöja. Det kan ta ett par minuter innan barnet hittar sin röst, men om du har tålamod kommer det till slut att ”säga” något. Oavsett vad barnet säger, upprepar du samma sak för att uppmuntra till mer ”prat”. Ibland räcker det att svara bara genom att titta barnet i ögonen, nicka och le när det gör ett ljud. Det visar att du verkligen lyssnar och är en början till samtal. Försök att svara på ditt barns ”prat” med fraser som ”jaha, säger du det?” Troligen kommer du att upptäcka att du pratar med en försiktig röst och i ett högt tonläge. Det är det naturliga sättet att prata med barn och man har kunnat

Uppmuntrar barnet att använda sin röst

påvisa att det faktiskt uppmuntrar barnet att prata och lära sig språket. Försök att ha så lite bakgrundsljud som möjligt vid dessa samtal, eftersom små barn har svårt att skilja olika ljud från varandra. Om du sjunger en sång tillsammans med barnet märker du kanske plötsligt hur det ”sjunger med”. Sluta då att sjunga och lyssna på barnet. När det ”sjungit” klart kan du berömma och upprepa de ljud det gjort för att uppmuntra till mer sång. När ditt barn gör ett utdraget aaah-ljud kan du lägga din hand över dess mun och sedan ta bort och lägga tillbaka handen för att variera ljudet – det kommer att bli en favoritlek.

Fördelar

Främjar språkutvecklingen

Ju mer du visar att du reagerar positivt på ditt barns ljud, desto mer

Att svara på ditt barns ”prat” är grundläggande för språkutveck-

kommer det att använda sin röst. Det ger nyttig övning i att

lingen. Genom att svara med barnets egna ljud visar du att du lyss-

använda talapparaten, som består av åttio olika muskler och som

nar, du lär ditt barn vad ett samtal är och visar att det kan använda

det tar barnet ungefär ett år att bemästra. Vid fem månader har

sin röst för att kommunicera. Det kommer att ha en positiv inverkan

barnet tillräcklig kontroll för att åstadkomma ljud som faktiskt liknar

på den kommande språkutvecklingen och kan bidra till att barnet

riktiga ord (även om de flesta barn inte säger sina första ord förrän i

börjar prata tidigare.

ettårsåldern).

DE FÖRSTA SAMTALEN

47


34 Borsta Ta en mjuk borste eller pensel och dra den med en svepande rörelse längs barnets armar och ben. Från fingrarna till axeln och tillbaka, sedan från tårna till låret och tillbaka. Du kan också borsta på ryggen. En mjuk målarpensel eller babyhårborsten fungerar bra. Borsta inte på magen, bröstet eller i ansiktet eftersom barn ofta tycker att det är obehagligt. Du ska inte borsta så lätt att det kittlas, men heller inte för hårt – försök att hitta ett mellanläge. Att borsta är något som ofta används som terapi för att hjälpa barn med olika former av problem, till exempel ADHD, autism, inlärningssvårigheter och så kallat taktilt försvar (överkänslighet mot olika former av beröring).

Du behöver babyhårborste

l

mjuk målarpensel

l

78

SEX TILL TOLV MÅNADER


Teorin bakom borstterapi bygger på spädbarnets primitiva reflexer, som gripreflexen och gångreflexen. Om allt går enligt plan försvinner de här reflexerna gradvis under de första månaderna och åren och ersätts av kontrollerade viljestyrda rörelser. Men ibland stannar dessa överlevnadsreflexer kvar, vilket påverkar utvecklingen av kontrollerade rörelser och kan resultera i inlärningssvårigheter. Genom att borsta barnet hoppas man kunna återställa balansen genom att stimulera vissa nervtrådar och på det viset sätta igång utvecklingsprocessen. Borstningen aktiverar också de gamla reflexerna så att de ska stängas av. Om du misstänker att ditt barn har något av ovan nämnda problem ska du söka professionell hjälp. Vi

Ökar barnets självkännedom

förordar inte att man använder borstar i terapeutiskt syfte. Men vi vill uppmuntra dig att borsta din bebis då och då eftersom det, precis som massage, är behagligt och stimulerar ditt barns känsel. Du kan borsta ditt barn när som helst, men efter badet vid läggdags är ett bra tillfälle att prova eftersom barnet då inte har kläder på sig. Det räcker att borsta några minuter – du märker när barnet har fått nog. Vissa barn tycker inte alls om att bli borstade. I den här åldern är det dock ingen anledning att oroa sig för att barnet därför skulle lida av överkänslighet mot beröring.

Fördelar

När du borstar ditt barn fokuserar barnet på sina olika kroppsdelar

sig att organisera information från sinnena, vilket gör att ditt barn

allteftersom du borstar dem och blir på så sätt mer medvetet om

blir bättre på att koordinera och röra sig.

sin kropp.

Främjar avslappning Förbättrar koordinations- och rörelseförmåga

Precis som massage kan hjälpa spädbarn att slappna av, har borst-

Borstning uppmuntrar det centrala nervsystemet att använda

ningen en lugnande effekt eftersom det känns skönt att bli borstad.

information från det perifera nervsystemet mer effektivt. Detta för-

Det är något som är väldigt lugnande för ditt barn samtidigt som

bättrar samarbetet mellan hjärna och kropp eftersom hjärnan lär

det kan snabba på utvecklingen.

BORSTA

79


40 Gömma leksaken Från runt åtta månaders ålder börjar barn att titta efter leksaker eller annat som de tappar eller som försvinner. De har passerat en milstolpe och börjat förstå det som brukar kallas objektpermanens, vilket innebär att de inte längre tror att det som inte syns heller inte existerar. Om en liten bil rullar in under soffan kan ditt barn nu mycket väl börja leta efter den, särskilt om den är delvis synlig. Denna nya förmåga öppnar upp för nya lekar där du gömmer saker. Prova att lägga en liten leksaksbil i ett rör (till exempel en tom hushållsrulle) och låt barnet leta efter den. Barnet måste tippa på rullen för att få ut bilen eller titta in i ena änden för att se den. Hjälp till om det behövs, så att barnet inte blir förvirrat. Du kan också leka ”jaga den tickande klockan”.

Du behöver Något av följande små leksaker

l

tom hushållsrulle

l

klocka som tickar högt

l

speldosa

l

filt

l

kudde

l

kökshandduk

l

88

SEX TILL TOLV MÅNADER


Lägg en väckarklocka under en kudde och låt barnet försöka lista ut under vilken kudde den ligger. Två kuddar är lagom i den här åldern. Eller göm en speldosa: dra upp den, lägg den på ett ställe som är lätt att hitta och uppmuntra barnet att krypa mot ljudet. Se till att det du gömmer inte är helt utom synhåll: om klockan är stor kommer kudden den ligger under att ligga lite högre än den andra kudden och speldosan kan sticka ut lite under filten, till exempel. En variant är att du låter barnet se på när du gömmer sakerna. I den här åldern behöver barnet många väldigt tydliga ledtrådar. Före ett års ålder kommer barnet inte att förstå att det ska leta om det inte ser någon liten del av föremålet.

Lär barnet lokalisera ljudkällor

Fördelar

Förbättrar finmotoriken

Allteftersom barnets hörsel utvecklas kommer det att bli bättre på

Genom att vända på hushållsrullar, lyfta på kuddar och leta under

att räkna ut var ljud kommer ifrån. Att leta efter en tickande klocka

filtar får barnet öva sina finmotoriska förmågor.

eller en speldosa ger övning i att lokalisera ljud och hjälper barnet att utveckla sin känsla för varifrån ljudet kommer.

Uppmuntrar till nyfikenhet

Det är en del av barnets utveckling av förmågan

Genom att leta efter leksaker och andra föremål uppmuntras bar-

att tolka hörselintryck. Det är en sak för örat

net att vara nyfiket och leta efter svar. Att vara vetgirig är en viktig

att uppfatta ett ljud, men sedan måste

del av lärandet genom hela livet. Om ditt barn redan tidigt lär sig

hjärnan bestämma vad det är för ljud, var

att det är genom att söka man finner, kommer det att med större

det kommer ifrån och hur man ska reagera på

självförtroende söka kunskap senare i livet.

det.

GÖMMA LEKSAKEN

89


41 Familjefoton Det kan vara roligt att sitta ner tillsammans med barnet och titta i ett fotoalbum. Precis som med en bilderbok pekar du på människorna på bilderna och pratar om vilka de är och vad de gör. Ju mer välkända de är för ditt barn, desto bättre – foton där både ditt barn och vänner eller släktingar är med är perfekt. Detsamma gäller förstås för egeninspelade videofilmer.

Du behöver fotoalbum

l

andra filmer, foton

l

Fördelar

Bra för språkutvecklingen

När du pratar om människorna på bilderna lär sig barnet förstå nya ord och utökar sitt passiva ordförråd.

Hjälper barnet att förstå världen Ditt barn börjar inse att människorna på fotona är annorlunda från dem det ser i verkligheten. Det hjälper barnet att förstå vad foton och fotografering innebär. Detsamma gäller förstås för de filmade sekvenser ni tittar på.

90

SEX TILL TOLV MÅNADER


42 Leka utomhus När barnet lärt sig krypa kan du låta det krypa utomhus på gräsmattan och uppmuntra det att undersöka insekter, maskar och sniglar. Berätta vad de olika krypen kallas och försök förklara vad de gör – några myror kanske försöker flytta ett löv, en snigel gömmer sig i sitt hus och en mask kanske är upptagen med att gräva sig ner i marken där det är svalt och skönt och den kommer bort från solljuset. Visa hur en nyckelpiga kan krypa över din hand och fråga om barnet vill ha den på sin hand, men tvinga det inte om det verkar ovilligt.

Fördelar

Introducerar naturen

Om du visar naturens småkryp för ditt barn redan i tidig ålder, uppmuntrar du barnet att bli medvetet om och intresserat av naturen. Att vara intresserad av något är en viktig del i allt lärande och något som barnet kommer att ha nytta av i framtiden.

Ger en känsloupplevelse Att krypa på gräs, känna hur kall en mask är mot huden och hur det kittlar om en skalbagge går i ens handflata är troligen nya erfarenheter för barnet.

Du behöver trädgård eller park

l


53 Hinderbana Du behöver soffa eller stolar

l

Något av följande: frukt som tål att ramla i golvet

l

små leksaker

l

Medelåldern för att lära sig gå är ungefär fjorton månader. Innan barnet går själv kommer det att tillbringa mycket tid med att kryssa fram mellan möbler och annat som det kan stödja sig på – ofta i sidled. Det är ett viktigt steg på vägen mot att lära sig gå och du kan uppmuntra barnet att träna på att stå upprätt genom att göra en liten hinderbana. Ställ fram en rad med stolar – tre stycken räcker, men ju fler desto bättre. Tunga, stabila stolar kan du placera i en rad mitt i rummet, lättare stolar måste du ställa med ryggstödet mot väggen. På stolarna lägger du intressanta leksaker som


ditt barn får upptäcka, gärna bilar, grävmaskiner eller andra saker med hjul. Placera barnet i mitten av raden och låt det själv bestämma vilket håll det ska röra sig åt. Barn tycker ibland att det är lättare att röra sig åt ett visst håll och därför är det bra att utgå från mitten så att det kan välja. Så småningom kommer barnet att kunna gå fram och tillbaka stödd mot stolarna. En variant av den här leken är att placera ut frukt på stolarna. Välj sorter som inte går söner eller blir stötta så lätt, som apelsiner eller citroner. Barnet dras till de klara färgerna. Du kan i princip lägga vad som helst som du tror att ditt barn tycker är intressant på stolarna.

Förberedelse för att gå

Gör livet enklare Om du har en lämplig soffa kan du lägga ut leksaker på den. Det är förstås både enklare och snabbare än att ställa ut en rad med stolar.

Fördelar

Genom att gå utefter olika slags stöd lär sig barnet att hålla balan-

beställning och blir gnälligt om det måste vänta. Genom att upp-

sen, vilket är ett viktigt steg i att lära sig gå. Det stärker också höft-

muntra barnet att träna på egen hand undviker du det.

musklerna som håller upp benen när man går. Ditt barn blir starkare och säkrare och kommer till slut att släppa stolarna och soffan och

Motiverar ditt barn att utforska

ta sina första vacklande steg utan stöd.

Att se ett föremål i bortre ändan av stolsraden gör troligen barnet nyfiket och lockar det att ta sig dit för att undersöka. Denna nyfi-

Uppmuntrar till självständighet

kenhet är en viktig del i alla former av lärande.

Att göra i ordning en hinderbana uppmuntrar barnet att själv öva på att gå. Alternativet är att du håller barnet i händerna och går med, vilket kan göra att det förväntar sig att du ska öva på

HINDERBANA

117


78 Städa är roligt Små barn älskar att hjälpa till hemma och det finns mycket de kan göra. Till att börja med kan du visa barnet hur det kan ställa i ordning skorna, särskilt sina egna. Om ni har mycket skor i hallen kan det bli en lek där barnet får para ihop skorna två och två. Det är väldigt bra att lära barnet att alltid ställa sina egna skor på samma plats – då undviks stressen det innebär att inte hitta skorna när ni ska ut och har ont om tid. Att plocka undan alla leksaker kan också bli till en rolig lek. Vid ett års ålder kan barn använda sina händer för att greppa och släppa saker och kan alltså lägga saker i lådor – även så små ting som byggklossar. Du kan säga ”nu plockar vi i ordning leksakerna tillsammans” och börja kasta ner byggklossarna i en låda. Ditt barn gör gärna samma sak, särskilt om du uppmärksammar det på att det låter när man kastar klossarna i lådan.

Du behöver Något av följande: familjens skor

l

förvaringslådor

l

sopskyffel och borste eller kvast

l

160


Ditt barn är inte gammalt nog att själv ta ansvar för att plocka undan sina leksaker och ska inte pressas att göra det, men du kan locka det att hjälpa till genom att göra uppgiften till en lek. En städlek fungerar ofta bra. Du kan hitta på en sång som du sjunger varje gång det är dags att börja plocka i ordning. Barnet förstår med en gång att det är dags att sluta leka och börja städa. Vid ungefär tjugo månader kan barnet lägga enkla pussel, så varför inte göra själva undanplockandet till ett pussel? Om ni har lekt med djur och bilar, kan du förklara att djuren ska vara i en låda och bilarna i en annan och sedan ”lägga pusslet” tillsammans. Genom att hela tiden exponeras för de här leksakerna kommer ditt

Utvecklar känslan för matematiska begrepp

barn att lära sig att djur har ansikten och äter och sover medan bilar och andra fordon har hjul, är av metall och låter ”brum brum”. Från ungefär tjugo månaders ålder vill barnet gärna göra samma saker som du gör, sopa till exempel. Barnet kan förstås inte sopa golvet på riktigt, men du kan ge det en borste och en skyffel att leka med och kanske till och med låta det hålla sopskyffeln när du ska sopa upp skräp på den. Du kan också ge barnet en egen leksakskvast.

Fördelar

Hjälper barnet att förstå världen

Att para ihop skor innebär att man måste identifiera vilka som hör

Genom att städa och sopa golvet kommer ditt barn att lära sig om

ihop och förstå att det bara finns två av varje. Det är första steget i

hushållsarbete – en del av livet som inte kom-

att förstå begreppet antal.

mer att försvinna när det blir äldre, oavsett om barnet väljer att göra det eller inte.

Barnet lär sig att sortera Att plocka undan leksaker i lådor innebär att man noggrant måste ta upp och lägga ifrån sig små föremål. För att sortera leksaksbilar och byggklossar i olika lådor krävs att ditt barn har förmågan att organisera och kategorisera genom att känna igen och klassificera varje föremål.

STÄDA ÄR ROLIGT

161


84 Leka bibliotek Att gå till biblioteket med sitt barn är en underbar upplevelse. Det är en utflykt som brukar vara uppskattad och barnet kommer också, vilket är ännu viktigare, att lära sig att uppskatta böcker när det ser hur många som finns och dessutom ser andra barn som tittar i böcker. Lika roligt är det att få ta med böcker hem. Om barnet är intresserat av något särskilt – djur kanske – letar du reda på några böcker om djur och låter barnet välja vilka ni ska låna med hem. Förklara för barnet att det kan välja ut en bok, låna den i maskinen och sedan ta med boken och läsa den hemma.

Du behöver böcker

l

notislappar

l

stämpellåda eller en halv potatis och lite

l

färg


När ni kommer hem kan ni göra ett låtsasbibliotek tillsammans. Sätt notislappar i några av barnets egna böcker där ni, om ni har en låda med leksaksstämplar, kan stämpla ”bibliotekets” namn. Se bara till att det inte kommer någon färg i böckerna (det spelar ingen roll om ni inte stämplar ett namn, ni kan stämpla vad som helst). Ni kan också stämpla med potatis­tryck eller använda en handkrämstub eller annat som låtsasstämpel. Antagligen kommer barnet att vilja vara bibliotekarie och stämpla böcker som du lånar, men försök att turas om.

Uppmuntrar till självkontroll

Utnyttja biblioteket Håll utkik efter aktiviteter som sago- eller sångstunder på ditt lokala bibliotek.

Fördelar

Att stämpla biblioteksböcker är ett sätt att uppmuntra ditt barn att

introducera konceptet och berömma om det klarar att dela med

leka fantasilekar. När barn leker den här typen av lekar verkar de

sig och turas om.

ofta äldre än de är och har lättare att följa regler och sociala normer och förväntningar. Det hjälper dem att själva anpassa sitt uppfö-

Hjälper barnet att förstå världen

rande. Om ditt barn leker att det är en bibliotekarie som stämplar

Genom att gå till biblioteket och sedan leka bibliotek hemma lär

böcker på ett tyst bibliotek kommer det troligen inte att skrika och

sig ditt barn hur biblioteket fungerar, och kommer gradvis att förstå

kasta böckerna i golvet, eftersom det vet att så skulle inte en biblio­

begreppet låna och hur det skiljer sig från att köpa något. Om du

tekarie göra.

uppmuntrar ditt barn att utforska sådant det är intresserat av genom att titta i böcker, hjälper du

Uppmuntrar barnet att turas om

barnet att lära sig mer. Barnet lär sig också att

Om du försöker övertyga ditt barn om att ni ska turas om att vara

det finns faktaböcker och förstår att i dem kan

bibliotekarie hjälper det barnet att leka med andra barn i framtiden.

man lära sig saker.

Även om barnet inte är moget att leka med andra barn utan övervakning förrän i två och ett halvt-årsåldern är det viktigt att

LEKA BIBLIOTEK

171


Författarna, båda trebarnsföräldrar, har baserat boken på egna erfarenheter och forskningsrön om hur ett kreativt lekande påverkar barns utveckling. • Fullspäckad med förslag på enkla, roliga aktiviteter

lekar

1 0 0 RO L I G A O C H U T V EC K L A N D E AKTIVITETER FÖR DITT BARN

SIMONE CAVE

Lekar är viktiga för barnets utveckling och ju tidigare man börjar, desto bättre. Alla aktiviteter i Smarta lekar är speciellt utvalda för att de både roar och hjälper barnet att lära sig nya saker.

CAROLINE FERTLEMAN

Visste du att den klassiska tittut-leken kan lindra separationsångest? Eller att blåsa såpbubblor kan förbättra talet, vara ett roligt sätt att introducera matte och ha en lugnande effekt?

Smarta lekar

KREATIVT LEKANDE FRÅN NYFÖDD TILL TVÅ ÅRS ÅLDER

Smarta

• Gör lärandet lustfyllt • Förstärker relationen och samspelet mellan barn och vuxen

www.tukanforlag.se

SIMONE CAVE CAROLINE FERTLEMAN

Profile for Smakprov Media AB

9789176174371  

9789176174371  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded