Page 1

Språklust 2

SPRÅKLUST 2, MIN ARBETSBOK innehåller

arbetsövningar som stärker barnens språkuppfattning. De roliga och lustfyllda övningarna är tänkta att användas i direkt anslutning till huvudboken Språklust 2.

Carin Rydja

Man behöver inte kunna läsa eller skriva för att arbeta i MIN ARBETSBOK. Men när barnen har gått igenom alla övningar i boken är de väl förberedda för läs- och skrivinlärningen.

MIN ARBETSBOK

Boken är främst avsedd för barn i förskoleklassen.

NAMN: KLASS:

www.bonnierutbildning.se

( 9770-1 )

BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610

Redaktör: Ann de Bourgh Grafisk form, omslag och illustrationer: Pia Niemi Språklust 2, Arbetsbok ISBN 978-91-622-9770-1 © 2009 Carin Rydja och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat Bonus-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Printed in Slovenia by Korotan, Ljubljana 2009

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 2

09-09-18 12.48.07


Till läraren Den här arbetsboken är tänkt att användas i direkt anslutning till övningarna i huvudboken Språklust 2. Arbetsboken följer huvudbokens veckoprogram och är indelad i motsvarande kapitel. Längst ner på varje sida finns en hänvisning till liknande övningar i Språklust 2. Tanken är att barnen ska bli förtrogna med momenten genom de praktiska övningarna som beskrivs i huvudboken. Därefter klarar de flesta barn, efter en kort gemensam instruktion, att på egen hand göra uppgifterna i arbetsboken. Lycka till!

Carin Rydja

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 1

09-09-18 12.48.06


Innehåll RIM 4. Hitta rimordet 5. Para ihop rimorden 6. Många ord rimmar 7. Hitta djurens gömställen 8. Ekorren Jim tyker om rim 9. Två ord rimmar 10. Vad ska bort?

SPRÅK och BEGREPP 32. De fyra årstiderna 33. Vad ska bort? 34. Sortera 35. Vad händer sedan? 36. Vad finns i Lilla Trollets paket? 37. Mönster och färger 38. Vad fattas? 39. Vilka bilder är lika? 40. Vilken bild är olik de andra? 41. Para ihop skor 42. Störst 43. Minst 44. Större och mindre 45. Lika många 46. Hjälp trollet att hitta skatten 47. Följ vägarna 48. Alfabetet

MENINGAR OCH ORD 11. Räkna ord med Tomten Tom 12. Sätt samman ord 13. Dela upp ord 14. Vilket ord är kortast? 15. Vilket ord är längst? 16. Lyssna efter längsta ordet 17. Långa ord och korta ord STAVELSER 18. Hur många stavelser? 19. Min present till trollet 20. Trollmat LJUD 21. Första ljudet 22. Vilka ord låter lika i början? 23. Sista ljudet 24. Vilka ord låter lika i slutet? 25. Hjälp Lilla Trollet 26. Leta P-ord, Leta M-ord 27. Ljud-pizza 28. Hur många ljud hör du? 29. Lägg till ett ljud 30. Ta bort ett ljud 31. Ormen säger Sssss!

3

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 3

09-09-18 12.48.08


Hitta rimordet Rita en ring runt bilden.

bil

ratt

pil

väg

yxor

såg

byxor

träd

is

sol

glass

ris

gran

hund

mus

svan

sex

glas

kex

fem

4 (s. 9 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.48.24


al.

Hitta djurens gömställen Dra streck till gömstället som rimmar på djuret.

katt spis

bro mask

mus brygga

hatt gris

mygga

hus

ask ko

7 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 7

(s. 13 i Språklust 2)

09-09-18 12.49.03


Vad ska bort? Gör ett X över det som inte rimmar.

morot

lök

rök

puss

bil

buss

cykel

lås

nyckel

fyra

myra

fågel

gunga

bada

sjunga

10 (s. 17 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.50.25


al.

Räkna ord med Tomten Tom Gör ett streck för varje ord du ser.

Hej!

Jag heter Tom.

Där borta ligger mitt hus.

Jag bor i skogen.

Jag har en säck med mig.

I säcken finns många presenter.

Vi ses!

11 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 11

(s. 23 i Språklust 2)

09-09-18 12.50.32


Sätt samman ord Sätt ihop de två orden. Dra streck till det nya ordet.

brand

bil

barnvagn

glas

ögon

brandbil

barn

vagn

jordgubbe

hals

duk

glasögon

jord

gubbe

halsduk

12 (s. 27 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.50.47


al.

Vilket ord är längst? Sätt ett kryss under den bilden.

15 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 15

(s. 33 i Språklust 2)

09-09-18 12.51.15


Hur många stavelser? Klappa stavelserna och skriv lika många X.

18 (s. 38 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 18

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.51.52


al.

Min present till trollet Rita och måla en present.

Vad har du gett trollet? Klappa stavelserna och skriv lika många X.

19 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 19

(s. 40 i Språklust 2)

09-09-18 12.52.03


Vilka ord låter lika i början? Måla de två som börjar likadant.

kanin

hatt

katt

banan

päron

paket

bord

ballong

drake

ål

fisk

åsna

22 (s. 50 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.52.25


al.

Sista ljudet Skriv X vid de två som slutar likadant.

pil

mål

kopp

ram

hår

fem

fot

sko

bro

hus

båt

nos

spindel

sten

gran

23 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 23

(s. 52 i Språklust 2)

09-09-18 12.52.34


al.

Hjälp Lilla Trollet Lilla Trollet letar efter sina saker som börjar på L och T T.. Gör en ring runt sakerna du hittar. Saker på L

Saker på T

25 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 25

(efter s. 53 i Språklust 2)

09-09-18 12.52.58


Hur många ljud hör du? Gör ett streck för varje ljud. Skriv siffran om du kan.

sol

bok

is

lås

tåg

lampa

väska

ö

stol

öga

28 (s. 57 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 28

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.53.40


Ta bort ett ljud Vilket ord får du om du tar bort det första ljudet? Rita!

gris

slott

mask

skatt

vägg

knapp

30 (s. 59 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 30

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.53.52


De fyra årstiderna Måla bilderna och dra streck till rätt årstid.

VI NT E

S

O

M

M

AR

R

ST

Ö H

R

32 (s. 62 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 32

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.54.10


Sortera Var ska sakerna ligga? Dra streck till rätt back.

34 (efter s. 68 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 34

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.54.38


al.

Vilka bilder är lika? Sätt en ring runt de två som är lika.

39 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 39

(s. 73 i Språklust 2)

09-09-18 12.55.19


al.

Para ihop skor Vilka skor hör ihop? Dra streck!

41 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 41

(efter s. 73 i Språklust 2)

09-09-18 12.55.34


al.

Lika många Dra streck från tärningen till lika många saker.

45 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 45

(efter s. 76 i Språklust 2)

09-09-18 12.56.07


Hjälp trollet att hitta skatten Börja vid pilen. Gå mitt på vägen och fall inte ner i diket!

46 (efter s. 76 i Språklust 2)

090915_inlaga_Sprl2_arbbok.indd 46

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-18 12.56.14


Språklust 2

SPRÅKLUST 2, MIN ARBETSBOK innehåller

arbetsövningar som stärker barnens språkuppfattning. De roliga och lustfyllda övningarna är tänkta att användas i direkt anslutning till huvudboken Språklust 2.

Carin Rydja

Man behöver inte kunna läsa eller skriva för att arbeta i MIN ARBETSBOK. Men när barnen har gått igenom alla övningar i boken är de väl förberedda för läs- och skrivinlärningen.

MIN ARBETSBOK

Boken är främst avsedd för barn i förskoleklassen.

NAMN: KLASS:

www.bonnierutbildning.se

( 9770-1 )

BONNIERS

9789162297701  

BONNIERS NAMN: NAMN: Carin Rydja Carin Rydja KLASS: KLASS: Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning...

9789162297701  

BONNIERS NAMN: NAMN: Carin Rydja Carin Rydja KLASS: KLASS: Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning...