Page 1

malin trossing


Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges i kopieringsavtal. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare.

Författare Malin Trossing 2011 TUK Förlag AB Östra Kanalgatan 10 652 20 KARLSTAD www.tuk.se Tryckeri Scandbook, Falun Illustrationer Mattias Häggström Omslag Fredrika Åkermark Omslagsfoto Peter Knutson ISBN: 978-91-86419-16-5


Kapitel 1 Modiga chefer, behövs de? Rymdfärjan Challenger exploderade direkt efter att den lyft från Kennedy Space Center. Det var den 28 januari 1986, och orsaken var en packning som på grund av det kalla vädret inte var tillräckligt elastisk. Gaser läckte ut och brände hål på de externa bränsletankarna som antändes. Alla sju i besättningen omkom.

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se

3


Kapitel 1. Modiga chefer, behövs de?

Nästan exakt 17 år senare, 1 februari 2003, var det dags igen. Rymdfärjan Columbia havererade och förintades precis före landning, på grund av en bit isolering som lossnat från bränsletanken under uppskjutningen och skadat värmeskyddet på ena vingen. I båda fallen var de tekniska riskerna kända i NASA:s organisation före olyckorna, och NASA:s officiella rapport anger bristande mod hos cheferna som grundorsak till båda olyckorna. I det perspektivet känns svaret på frågan om modiga chefer behövs självklar. Och en bok om hur man gör, nödvändig. Exemplet ovan är hämtat från Lars Johan Clemedsons bok Ledande ledare. I min förra bok Våga leda effektivt! skrev jag ”Ledarskap handlar inte om kunskap utan om mod”. Boken handlar om hur du kan agera som ledare för att bli mer effektiv, och av responsen att döma är det här med mod ett intressant, men svårt, ämne. Jag uppmanade läsaren att ”plocka fram modet inom sig”, men beskrev inte hur man gör. Slarvigt av mig, jag erkänner. Men inget ont som inte har något gott med sig. Resultatet av det håller du nu i din hand.

“You can´t lead anyone else further than you have gone yourself ” Gene Mauch

Jag har frågat ledare, som jag mött genom åren, hur en riktig bra chef är. De kan alla ge bra och tydliga svar: lyhörd, bra på att delegera, fattar beslut, tydlig, skapar delaktighet, ödmjuk, ärlig med mera. 4

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se


Kapitel 1. Modiga chefer, behövs de?

När jag sedan frågar hur många chefer de träffat som agerat så här i sitt ledarskap, så är det skrämmande få (ibland inklusive dem själva). Det tänkvärda är att det är så enkelt i teorin att säga hur en bra chef är, men att så få chefer faktiskt gör just så. I teorin är ledarskap enkelt, men i praktiken ack så svårt. Att ”leva som man lär” är bland det svåraste som finns för en chef. Jag föredrar att använda följande ord för att beskriva det som kännetecknar ett bra ledarskap, utan inbördes ordning: zz Självinsikt (vet sina styrkor och svagheter) zz Respekt (för medarbetare och kollegor) zz Mod (att agera) Självinsikt handlar om att våga se sig själv genom sina medarbetares ögon. Att förstå hur och varför jag reagerar och agerar som jag gör i olika situationer. Men framför allt att inse att jag kan styra mitt eget agerande och bli en bättre ledare genom att göra det. Självinsikt är något man skaffar sig genom erfarenhet, nyfikenhet och feedback. Respekt innebär att vi värdesätter andra människor samt deras åsikter och agerande. Att vi lyssnar på andra människor och inser att deras idéer kanske till och med är bättre än våra egna. Att ge alla samma chans och samma behandling. Gör man inte det är det svårt att bli en riktigt bra ledare, i alla fall i medarbetarnas ögon. Och det är ju de som skall leverera resultatet. Respekt är något som man fostras till under sin uppväxt. Det går givetvis även att lära sig i vuxen ålder, men det är svårare att lära gamla hundar att sitta.

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se

5


Kapitel 1. Modiga chefer, behövs de?

Mod handlar om att vi inte skall nöja oss med att veta hur vi borde göra, utan faktiskt också göra det. Att våga lite mer än vi brukar, för med mod når vi resultat! För att ge dig en inblick i hur modiga ledare tänker och agerar har jag intervjuat tre, i mina ögon, modiga ledare: Pigge Werkelin, Elisabeth Styffe och Marika Skärvik. Nu undrar säkert några av er om boken också lämpar sig för att få medarbetare modigare. Självklart gör den det. Men bara om ni som chefer och era företag har gjort er hemläxa först. För det är svårt att vara en modig medarbetare i en feg organisation.

Den var modig som åt det första ostronet franskt ordspråk

När du har läst boken hoppas jag att du har fått med dig några aha-upplevelser som hjälper dig att bli en bättre ledare, till exempel: zz Aha, det är därför det är så svårt att vara modig ... zz Aha, det är så här jag skall tänka för att bli modigare själv ... zz Aha, det är så här jag skall få mina medarbetare att bli modigare...

Förändringens största fiende är att vara nöjd Men mod är inget för fegisar. Det kräver en insats av dig. Vill du göra den och bli modigare? Eller är du nöjd som du/ni har det i dag?! 6

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se


Kapitel 3 Målflaggan som kittlar i magen Att vara modig kan vara jobbigt. Vi måste utmana våra rädslor och gå utanför den egna komfortzonen. Därför är det viktigt att förstå vad som krävs för att hålla motivationen uppe, både hos oss själva och hos våra medarbetare. Vi vill inte bara kavla upp ärmarna, utan också längta efter att få göra det.

All our dreams can come true – if we have the courage to pursue them. Walt Disney

För att orka utmana oss själva hela tiden så är lösningen att ha tydliga mål. Mål som beskriver det vi vill uppnå genom att vara modiga. För det finns inget självändamål med att vara modiga. Det är resultatet vi vill åt. Många av oss har mål redan i dag. Det kan vara företagsmål, avdelningsmål eller personliga mål. De är ofta så kallade SMARTa mål, det vill säga sådana som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Vi lägger mycket tid på själva formuleringen av våra mål och på att de skall vara just mätbara, så vi exakt vet när vi uppnått dem.

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se

7


Kapitel 3. Målflaggan som kittlar i magen

Men vi glömmer det viktigaste. Vi glömmer att fundera på om målen vi sätter upp kittlar i magen, på oss själva och på våra medarbetare. Ni vet, om de är så där häftigt utmanande och lockande att vi knappt kan bärga oss tills vi nått fram. Tänk på alla de företagsmål som finns och som inte kittlar i magen. Mål som medarbetarna inte ens vill uppnå. Hur mycket kommer de att kämpa för att nå fram? För att tydliggöra den skillnaden har jag valt att kalla det för målflaggor i den här boken. Det viktiga med dem är att de kittlar i magen och att du vill nå dit. Nu!

Med målflaggor som kittlar i magen finns det något som lockar och motiverar oss att vara modiga. Något som kan påminna oss om varför vi gör detta, när det känns tungt. När vi står där på kanten till vår komfortzon och tvekar om vi skall kliva utanför den eller inte. Med målflaggor som kittlar i magen kan vi också inspirera och locka våra medarbetare att våga vara modiga. 8

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se


Kapitel 3. Målflaggan som kittlar i magen

Se flaggan framför dig, som målflaggan vid en rallytävling eller som flaggan högst upp på bergstoppen. Den viftar lockande och påminner dig om vart du är på väg och varför. Givetvis så är det okej om målflaggan råkar vara mätbar och tidssatt också. Det är alltid trevligt, men inte på bekostnad av att det slutar kittla i magen. Kända målflaggor genom tiderna Har du svårt att se hur mål skulle kunna kittla i magen? Låt oss titta på några berömda målflaggor genom tiderna.

A man on the moon År 1962 sa John F. Kennedy att USA skall landa på månen innan 1970 . Snacka om målflagga som kittlar i magen. Det var många personer på NASA som under de närmaste åren utmanade sina rädslor och gränser för att lyckas nå den målflaggan i tid. Kanske framför allt Neil Armstrong, som var en av de som riskerade sitt liv när han lät sig skjutas ut i rymden. Troligen gjorde han det för att det fanns ytterligare en liten målflagga där det stod att ”besättningen skall komma hem levande”.

We had a vision to eliminate the wire in telephony, everybody laughed at us Åke Lundqvist, Ericsson

En annan målflagga är från Ericsson. Ni minns säkert på 80-talet när mobiltelefonerna var jättestora och man lade dem i bagageluckan när man inte använde dem. Min pappa hade en sådan och var mäkta stolt över den. © TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se

9


Kapitel 3. Målflaggan som kittlar i magen

Där någon gång satte man på Ericsson upp en målflagga som sa att framtidens mobiler skulle vara små som tändsticksaskar. I och för sig kanske den lite större modellen, en sådan som vi har vid brasan på landet. Men ändå. Det var en målflagga som verkligen kittlade i magen på ingenjörerna, men som vid första anblicken måste ha känts oändligt långt bort. Men det tog inte många år innan de nått fram. Dagens ungdomar kan nog inte ens föreställa sig ett liv med mobiltelefoner som inte får plats i fickan. Styrkan i en sådan här målflagga är också att alla förstår vad högsta prioritet är och varför. Skall mobilen vara liten så måste skärmen givetvis vara liten. Och batteriet måste vara litet. Det gör att skärmen måste vara strömsnål och så vidare.

10

© TUK Förlag AB 2011 www.tuk.se


Om TUK Förlag TUK står för Träning, Utbildning och Kunskap. I våra böcker om ledarskap fokuserar vi på HUR snarare än VAD. Om du redan vet att förankring är viktigt för projektresultatet i din verksamhet beskriver vi hur du kan lyckas med förankring. TUK Förlag ger ut praktisk ledarskapslitteratur. Med praktisk menar vi att vår litteratur är: zz Utvecklande - litteraturen förbättrar dina ledarskapsfärdigheter såsom skicklighet i förhandling, projektstyrning och konflikthantering. zz Användbar - kunskapen som förmedlas i vår litteratur går direkt att använda i din organisation genom sin konkreta natur. zz Resvänlig - litteraturen skall vara enkel att ha med sig, inga tjocka luntor, läsbar teckenstorlek och även litteratur i form av ljudböcker och e-böcker. TUK Förlag drivs av ägarna Tomas Gustavsson och John Johansson. Läs mer om TUK Förlag och vad vi gör på www.tuk.se


Har du det som krävs för att nå resultat? - Vill du bli en modigare ledare? - Vill du ha modigare medarbetare i din organisation? - Funderar du på varför det är svårare att vara modig i vissa organisationer än i andra? Det är tuffare tider och vi har krav på oss att våga ta egna initiativ, att fatta obekväma beslut och att själva ställa krav. Och mod är nyckeln till att göra skillnad. Lär dig mer om vad mod är, varför det leder till resultat och hur du gör för att skapa de förutsättningar som krävs för att du och dina medarbetare ska våga. Mod är inte svårt, bara lite läskigt. Boken Våga leda modigare! belyser ledarskapsutmaningar och ger dig konkreta verktyg att använda för att ta fram modet inom dig. För när något är lättare sagt än gjort, är det modet som saknas.

”Det är modigt att skriva en bok om mod! För att lyckas måste vi våga pröva nya saker. Ibland blir det fel och då ska vi lära av våra misstag, men rätt ofta blir det väldigt bra. Oavsett hur modiga vi är sedan tidigare har alla nytta av att träna upp sitt mod och då ger Malins bok väldigt bra stöd.” Pigge Werkelin, entreprenör och företagsledare

© TUK Förlag AB 2011

9789186419165  

malin trossing ISBN: 978-91-86419-16-5 Tryckeri Scandbook, Falun Illustrationer Mattias Häggström Omslag Fredrika Åkermark Omslagsfoto Peter...