Page 15

arbetsblad 3

Bildserier

Alternativ 1 Klipp ut bilderna och klistra fast dem i rätt ordning på ett papper. Alternativ 2 Skriv siffror under bilderna så att de kommer i rätt ordning.

Kopieringsunderlag © 2012 Maria Rydkvist och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-42152-3

B o r n h o l m s m o d e l l e n i praktiken

51

9789127421523  
9789127421523