Page 1

6

WHAT’S UP? 6 What’s Up? är ett läromedel i engelska för åren 6–9.

WHAT’S UP? 6

What’s Up? är • välstrukturerad • elevaktiverande • kreativ • omväxlande • lättarbetad

WORKBOOK

Gustafsson • WIDLUND • COWLE

Jörgen Gustafsson • KARL-ERIK WIDLUND • Andy Cowle

WORKBOOK

What’s Up? 6 innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer och övningar med en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivuppgifter. Till varje Unit finns minst en hörövning och bak i övningsboken finns ett samlat avsnitt med systematiska grammatikövningar. I lärarmaterialet finns även en Progress test till varje Unit.

WHAT’S

What’s Up? 6 består av • Textbok (best.nr 622-6039-2) • Övningsbok inkl. cd-rom (best.nr 622-6041-5) • Elevfacit (best.nr 622-6047-7) • Lärar-cd (best.nr 622-6033-0) • Lärarhandledning (best.nr 622-6045-3) • Diagnostiska tester (best.nr 622-6782-7)

?

00000 ISBN 978-91-622-6041-5

9

www.bonnierutbildning.se

789162 260415

(8847-1)

6789

JÖRGEN GUSTAFSSON KARL-ERIK WIDLUND ANDY COWLE

BONNIERS


00. Första sidorna 1-4

08-03-25

14.58

Sida 2

Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Projektledare och redaktörer: Anna-Karin Nyström, Ted Thorngren Grafisk formgivning: Helen Miller Crafoord, Cati Galli Bildredaktör: Bo Lindell Illustrationer: Leif Högström, Mimmi Tollerup Grkoviç (s. 14, 29, 41, 55, 74)

Tack till: Maud Ekblad, Berghemskolan, Järfälla Eva Eklund, Västangård skola, Umeå Maria Göransson, Odensbergsskolan, Falköping Susanne Hansson, Järåskolan, Bispgården Agneta Hjälm, Odensbergsskolan, Falköping Regina Wangerud, Kulturama Musikdramatiska Grundskola, Stockholm Jan Åslin, Överammer skola, Stugun

What’s Up? 6, Workbook ISBN 978-91-622-6041-5 © 2005 Jörgen Gustafsson, Karl-Erik Widlund, Andy Cowle och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Tredje tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsmän/rättsinnehavare. Printed in Denmark by Nørhaven Book A/S, Skive 2008

Bildkällor Sida 09 Corbis/Scanpix 09 Pressens Bild 13 Getty/All Over Press 19 Zefa images 19 Zefa images 19 Zefa images 19 Corbis/Scanpix 19 Zefa images 38 Gamma / IBL Bildbyrå 42 Sjöberg Classic/Phanie 48 Corbis/Scanpix 52 Nasa 52 Nasa 59 Science Photo Library / IBL Bildbyrå 63 Reuters/Scanpix 67 Corbis/Scanpix 67 Corbis/Scanpix 77 Thore Johansson/Lucky Look 84 Everett / IBL Bildbyrå


00. Första sidorna 1-4

08-03-25

14.58

Sida 3

5 A SOME LIKE IT HOT 10 B CAMPING OUT 14 C ARE WE NEARLY THERE YET?

FOOD AND HEALTH 17 A YOU ARE WHAT YOU EAT 23 B THE AWFUL WAITER 26 C FOOD AND FESTIVALS

MYSTERIES 29 A WHO BROKE THE WINDOW? 34 B THE HOUSE WITH THE ROUND CORNERS 36 C THE BERMUDA TRIANGLE

RICH AND FAMOUS 38 A ELVIS PRESLEY 41 B WHO WANTS TO BE FAMOUS? 43 C PUSHY MUM

INNEHÅLL

HOLIDAYS

WHAT’S OUT THERE? 45 A WHAT’S OUT THERE? 50 B STAR SIGNS 52 C MAN ON THE MOON

BELIEVE IT OR NOT 55 A ODD FACTS 62 B SUPERWOMAN AT THE DENTIST 66 C STRANGE BUT TRUE?

3


00. Första sidorna 1-4

INNEHÅLL 4

08-03-25

14.58

Sida 4

CRIME 69 A BEST FRIENDS 74 B THE BANK ROBBERY 76 C THE PRINCE OF THIEVES

LIFE STORIES 79 A GRACE DARLING 83 B FROM RAGS TO RICHES 85 C THE ICEMAN

GOING PLACES 86 A A SWEDISH SMORGASBORD 89 B CATCHING THE FLIGHT TO DUBLIN 92 C ROUTE 66

GRAMMATIKÖVNINGAR 94 97 101 103 105 107 109 112 115

Do/Don’t och Does/Doesn’t Have/Has Preteritum Did/Didn’t Pågående form Futurum Sammandragna former Relativa pronomen Obestämda pronomen

118

STYCKEORDLISTA


01. Holidays 5-16

08-03-25

15.08

Sida 5

HOLIDAYS

A SOME LIKE IT HOT 1 Crossword V O C A B U L A RY

Korsord

ACROSS

1 2 3 4 5

låtsas eftersom farlig sol solbränna

ACROSS D O W N

1

6

7

2

8 3

DOWN

6 badvakt 7 turnering 8 reta 4 5

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

H O L I D AY S •

5


04. Rich and famous 38-44

08-03-25

15.20

Sida 44

11 I’m Georgie WRITING

Tänk dig att du är Georgie. Skriv om dig själv i din skrivbok. Använd de fakta som finns i texten. Så här kan du börja:

My name’s ... . I’ve always been a bubbly, lively girl/boy. When I was young I loved to …

12 Log Här kan du göra en utvärdering av RICH AND FAMOUS. Be din lärare om en blankett att fylla i.

13 Progress test Gör ett test på ord, fraser och grammatik till det här kapitlet.

44

• R I C H A N D FA M O U S

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 45

WHAT’S OUT THERE? A WHAT’S OUT THERE? 1 Check your reading Kombinera orden i vänsterspalten med förklaringarna till höger. 1 The Big Bang

a) one of millions of stars

2 The Milky Way

b) a massive lump that is completely dark

3 The Sun

c) the galaxy where we live

4 The Earth

d) a huge explosion a long time ago

5 A black hole

e) a planet in our solar system

2 Space encounter WRITING

Skriv en liten historia på engelska om hur du som astronaut just har träffat på två rymdvarelser i en krater på planeten Venus. • Förklara att du kommer från en annan planet. • Beskriv hur det dagliga livet på jorden ser ut. Vad är ett tåg, en bil, en tv eller en mikrovågsugn t.ex.? • Berätta om några traditioner som Luciafirandet eller midsommarfirandet. • Beskriv några typiska maträtter som t.ex. surströmming, köttbullar eller ärtsoppa och pannkakor. • Använd lexikon för att göra historien lite fylligare. Läs upp din historia för en kamrat. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

W H AT ’ S O U T T H E R E ? •

45


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 46

3 The rocket V O C A B U L A RY

A Fyll i de bokstäver som saknas i orden i rymdraketen? Om du vill kan du ta hjälp av texten What’s out there? i Textbook sidorna 40–41.

B Vilka ord saknas i de här meningarna? Välj bland orden i rymdraketen:

1 The ___________________ is a star. The Earth spins around it. 2 A massive lump from which no light comes is called a black ___________________. 3 On a dark night you can see the stars ___________________ in the sky. 4 The Sun gives out light and ___________________. That’s why the Earth isn’t ice cold. 5 The Milky Way is a ___________________.

h__t a__r w__y s__n h__at b__ng h__le h__ge st__rs l__ght sh__ne E__r__h pl__n__t g__l__x__ gr__ __nd tw__n__l__

6 The Earth is a ___________________, and so are Venus, Jupiter and Pluto.

C Gör en egen rymdraket med ord. Orden kan vara från en annan text ni har läst. Utelämna en bokstav (eller flera) i varje ord. Be en kamrat skriva i bokstäverna som saknas.

46

• W H AT ’ S O U T T H E R E ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 47

4 The planets LISTENING

A Lyssna på Janet och Denise när de kollar att de gjort läxan rätt. De ska placera in planeterna på rätt ställe. THE PLANETS

The Earth Jupiter Mars Mercury Neptune Pluto* Saturn Uranus Venus

1 ___________________ 2 ___________________

6 ___________________

3 ___________________ 4 ___________________ 5 ___________________

7 ___________________ 8 ___________________ 9 ___________________

B Lär dig den här ramsan så går det lättare att placera planeterna i rätt ordning från solen räknat. Första bokstaven i varje ord är samma som första boktaven i varje planet. My Very Elegant Mother Just Served Us Nine Pizzas.

* Internationella astronomförbundet beslutade den 24 augusti 2006 att Pluto inte längre får kallas planet.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

W H AT ’ S O U T T H E R E ? •

47


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 48

IN ENGLISH

5 In English, please A Läs det här:

My name’s Hanna h. I live at 42 Nel son Road. My phone numbe r is 0167322984 . There are four pe ople in my family : My Mum, my br other, who is ten years old, and my little sist er, who is two. A nd me, of course. My Mum likes to read about space. brother has a tele My scope and likes to w atch the stars and planets at night when it’s dark. We live in a terrac ed house. My room small and sometim is es a bit messy. I live in a village. It’s quite nice bu t there’s hardly anything fo r young people to do . My favourite food is kebab. I’d like to be an astronaut when I grow up.

B Jobba med en kamrat och uttryck följande på engelska:

Du Du Du Du Du Du

48

säger ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. vill presentera din familj och vad ni gillar att göra. säger var du bor och hur ditt rum ser ut. säger vad du tycker om orten där du bor. berättar om din favoritmat. säger vad du vill jobba med i framtiden.

• W H AT ’ S O U T T H E R E ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 49

6 Check this out! The Earth circles around the Sun. Many people like stargazing. When a star dies it becomes a dark hole. Stars make heat and light.

Jorden snurrar kring solen. Många människor gillar att titta på stjärnorna. När en stjärna dör blir den ett svart hål. Stjärnor producerar värme och ljus.

Titta på exemplen ovan och försök att förklara när man sätter till ett -s på verbet. • Minigrammatiken sidan 111 i Textbook.

Bestäm om verbet ska ha ett -s eller inte i följande meningar. Ringa in rätt verbform. 1 My sister Jess know/knows a lot about space. 2 My brothers Pete and Tim know/knows very little – they’re not interested. 3 Jess like/likes to read about stars and planets. 4 She want/wants to learn all there is to know about space. 5 My parents think/thinks that Jess has a fantastic hobby. 6 Mum say/says that she and Dad work/works in a space lab (rymdlaboratorium).

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

W H AT ’ S O U T T H E R E ? •

49


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 50

B STAR SIGNS 7 Find in the text V O C A B U L A RY

Hitta meningar i texten Star signs i Textbook på sidorna 42–43 för att ... 1 ... fråga vad någon håller på med. 2 ... fråga om någon sett din dagbok. 3 ... säga att en person är väldigt slarvig. 4 ... säga att man inte tror på allt det där. 5 ... tala om att man tycker någon är lat, otrevlig och dum. 6 ... säga till någon att lämna ditt rum med en gång.

8 Signs of the Zodiac V O C A B U L A RY

Vilka månader ingår i stjärntecknen? Capricorn

___________________

Cancer

___________________

Aquarius

___________________

Leo

___________________

Pisces

___________________

Virgo

___________________

Aries

___________________

Libra

___________________

Taurus

___________________

Scorpio

___________________

Gemini

___________________

Sagittarius ___________________

9 A horoscope WRITING

Titta på stjärntecknen på sidan 43 i Textbook. Skriv två horoskop enligt följande:. 1 Skriv ditt eget horoskop i första person singular

(I am …) 2 Skriv en klasskamrats horoskop i tredje person singular

(He/She is …). 50

• W H AT ’ S O U T T H E R E ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 51

10 Match the words V O C A B U L A RY

I varje mening finns ett ord i kursiv stil. Para ihop dessa ord med ett ord i lejonet som betyder ungefär samma sak. Alla orden finns i Signs of the Zodiac i Textbook på sidan 43. 1 You are hardworking. 2 You are very honest.

envis

självständig

3 You are very patient.

rörig effektiv

4 You are often very stubborn. 5 You are very sensitive.

flitig tålmodig

6 You are sometimes a bit messy. 7 You are efficient. 8 You are independent. ärlig

känslig

11 This is me SPEAKING

Arbeta två och två. Använd orden i övningen ovan. Säg minst tre saker om dig själv. Så här kan ni säga t.ex.: I think I’m honest. I don’t think I’m stubborn. Sometimes I’m messy but not always.

12 Grammar What are you doing? I’m reading.

Vad gör du? Jag läser.

Du kan öva på am/are/is + -ing på sidorna 105–107.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

W H AT ’ S O U T T H E R E ? •

51


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 52

C MAN ON THE MOON

13 Hidden words V O C A B U L A RY

Åtta ord från Man on the Moon i Textbook på sidorna 44–45 finns i rutnätet, vågrätt eller lodrätt. Leta reda på orden och översätt dem till svenska.

52

L

S

U

R

F

A

C

E

surface = yta 1 ___________________________________

C

O

L

L

E

C

T

B

2 ___________________________________

B

R

S

T

W

Q

R

P

3 ___________________________________

U

O

M

R

J

L

I

G

4 ___________________________________

R

C

C

I

C

T

S

X

5 ___________________________________

N

K

W

P

O

C

K

Z

6 ___________________________________

J

O

U

R

N

E

Y

A

7 ___________________________________

G

H

D

U

S

T

Z

Q

8 ___________________________________

• W H AT ’ S O U T T H E R E ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 53

14 The first men on the Moon

stardust space travel landing craft distance excited blob explore the past

LISTENING

Lyssna på Andy, som berättar om sina upplevelser av månlandningen som barn. Så här börjar berättelsen:

stjärnstoft rymdresa landningsfarkost avstånd upphetsad plump, fläck utforska det förflutna

When Man first landed on the Moon in 1969, I was only six years old and our television was in black and white. At the time the only thing everyone was talking about was space travel and the Moon.

Lyssna nu på fortsättningen men läs först de här meningarna. Ange om de är rätt (True) eller fel (False) medan du lyssnar. 1 Everyone in Andy’s class wanted to be an astronaut.

True/False

2 Andy’s granddad said that the Moon was made of stardust.

True/False

3 Andy could only see some very good pictures of the astronauts on TV.

True/False

4 In the end Andy understood that we aren’t made of cheese.

True/False

15 A message from the Moon WRITING

Du är på charterresa till månen och har just landat. Skicka ett sms från månen till en kompis i England.

Hi, ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

W H AT ’ S O U T T H E R E ? •

53


05. What's out there? 45-54

08-03-25

14.26

Sida 54

16 How old are the stars? READING

Läs texten om solen och gör uppgiften efteråt. Not all stars are the sa me age. Stars, which are made up of hot gases, are born, they live for a ve ry long time and then they die. Youn g stars are in fact blue, but we see th em as white. Our Sun, which is som ewhere in mid-life, is yellow. Very old stars are red. This means that sta rs change colour as they grow ol der. One day the Sun will us e up all its gas and die. But it wo n’t happen tomorrow, and not next year. Astronomers believe th at the Sun has lived about 5,000, 000,000 years, and will last for at lea st another 5,000,000,000 years!

Läs de här meningarna. Ange om de är rätt (True) eller fel (False). 1 2 3 4 5

All stars are the same age. Stars are very hot inside. Stars live and die. Young stars are yellow in colour Stars are the same colour all their life.

True/False True/False True/False True/False True/False

17 Log Här kan du göra en utvärdering av WHAT’S OUT THERE? Be din lärare om en blankett att fylla i.

18 Progress test Gör ett test på ord, fraser och grammatik till det här kapitlet.

54

• W H AT ’ S O U T T H E R E ?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


06. Believe it or not 55-68

08-03-25

15.30

Sida 55

BELIEVE IT OR NOT A ODD FACTS 1 What are their names? V O C A B U L A RY

A Vad heter de här djuren och insekterna på engelska?

1 ________________________

3 ________________________ 4 ________________________ 2 ________________________

6 ________________________ 7 ________________________ 5 ________________________ 8 ________________________

B What do you call animals which give birth to ‘babies’? __________________________ Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

BELIEVE IT OR NOT •

55


6

WHAT’S UP? 6 What’s Up? är ett läromedel i engelska för åren 6–9.

WHAT’S UP? 6

What’s Up? är • välstrukturerad • elevaktiverande • kreativ • omväxlande • lättarbetad

WORKBOOK

Gustafsson • WIDLUND • COWLE

Jörgen Gustafsson • KARL-ERIK WIDLUND • Andy Cowle

WORKBOOK

What’s Up? 6 innehåller ungdomsnära texter på olika nivåer och övningar med en tydlig progression, från lättare ord- och frasövningar till mer utmanande tal- och skrivuppgifter. Till varje Unit finns minst en hörövning och bak i övningsboken finns ett samlat avsnitt med systematiska grammatikövningar. I lärarmaterialet finns även en Progress test till varje Unit.

WHAT’S

What’s Up? 6 består av • Textbok (best.nr 622-6039-2) • Övningsbok inkl. cd-rom (best.nr 622-6041-5) • Elevfacit (best.nr 622-6047-7) • Lärar-cd (best.nr 622-6033-0) • Lärarhandledning (best.nr 622-6045-3) • Diagnostiska tester (best.nr 622-6782-7)

?

00000 ISBN 978-91-622-6041-5

9

www.bonnierutbildning.se

789162 260415

(8847-1)

6789

JÖRGEN GUSTAFSSON KARL-ERIK WIDLUND ANDY COWLE

BONNIERS

9789162260415  

? 6789 WHAT’S BonnIerS Jörgen gUSTAfSSon KArL-erIK WIDLUnD AnDy CoWLe Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you